FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze"

Transkript

1 FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze

2 i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BENQ Corporation. ii iii Prohlášení Společnost BENQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BENQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BENQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Pro dosažení nejlepšího výkonu a dlouhé provozní životnosti vašeho monitoru prosím dodržujte tato bezpečnostní upozornění Bezpečnost s ohledem na síťové napájení Síťová zástrčka izoluje toto zařízení od síťového napětí. Síťová napájecí šňůra má rovněž funkci jako prostředek pro odpojení zařízení od síťového napětí. Síťová zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Tento přístroj musí být napájen napětím, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napětí máte ve své elektrické síti, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody. iv Péče a údržba přístroje Čištění. Před zahájením čištění vždy monitor odpojte od síťové zásuvky. Povrch skříňky LCD monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Vyvarujte se použití jakýchkoli kapalin a aerosolových čističů nebo čisticích prostředků na skla. Výřezy a otvory na zadní a horní straně skříňky jsou určeny pro odvětrávání. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány ani zakryty. Tento monitor nesmí být nikdy umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo topným tělesem, ani nesmí být vestavěn do skříní, polic a podobně, pokud není zajištěno jeho správné odvětrávání. Do skříňky přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty, a zabraňte jejímu polití jakýmikoli kapalinami. v Servis přístroje Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření nebo demontáž krytů může vést k obnažení míst s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Pokud se vyskytne některá z uvedených okolností nebo jiná nehoda, jako je například pád přístroje nebo jeho chybný provoz, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika s žádostí o servis. 2

3 i Obsah Začínáme... 5 Poznejte svůj monitor... 6 Čelní pohled... 6 Zadní pohled (1)... 6 Zadní pohled (2): Umístění konektorů a zástrček... 7 Jak nainstalovat tento monitor... 8 Jak nainstalovat software monitoru Volba nejlepšího rozlišení obrazu Jak zvolit správný obnovovací cyklus (Refresh Rate) Jak nastavit optimalizaci obrazu (Picture Optimization) Jak nastavit tento monitor Pohled na ovládací panel Režim horkých kláves (Hot Key) Režim hlavního menu (Main Menu) Odstraňování závad Často pokládané otázky (FAQ) Potřebujete další pomoc? Podporované provozní režimy Technické údaje Obsah 3

4 4 Obsah

5 1 Začínáme Při rozbalení si prosím zkontrolujte, zda máte všechny následující položky. Pokud některá z nich chybí nebo je poškozena, obra te se neprodleně na prodejce, u něhož jste monitor zakoupili. LCD monitor BenQ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu Disk CD-ROM P/N:53.L Sí ová napájecí šňůra Datový (signálový) kabel D-Sub Datový (signálový) kabel DVI-D (volitelně) Začínáme 5

6 2 Poznejte svůj monitor Čelní pohled Zadní pohled (1) 6 Poznejte svůj monitor

7 Zadní pohled (2): Umístění konektorů a zástrček 1. Zástrčka pro síťovou napájecí šňůru 2. Konektor DVI-D (volitelně) 3. Konektor D-Sub Poznejte svůj monitor 7

8 3 Jak nainstalovat tento monitor Ujistěte se, že je vypnutý počítač i monitor. Při instalaci tohoto LCD monitoru proveďte prosím těchto sedm kroků. 1. Připojte k LCD monitoru kabel. D-Sub. 2. Připojte k LCD monitoru kabel. DVI-D. (volitelně) 3. Připojte k LCD monitoru napájecí kabel. 8 Jak nainstalovat tento monitor

9 4. Zapojte druhý konec datového (signálového) kabelu do příslušného datového konektoru svého počítače. 5. Zapojte síťovou napájecí šňůru do síťové zásuvky. Jak nainstalovat tento monitor 9

10 4 Jak nainstalovat software monitoru Nyní bude třeba, abyste nainstalovali správný ovladač monitoru, odpovídající vašemu operačnímu systému. Pro instalaci v prostředí operačního systému Windows 95 začněte na této stránce, pro Windows 98 přejděte na stránku 15, pro Windows 2000 přejděte na stránku 20, pro Windows ME přejděte na stránku 27, pro Windows XP přejděte na stránku 33. Windows 95. Při prvním spuštění operačního systému Windows s novým monitorem jej systém detekuje a automaticky nainstaluje ovladač pro displeje plug and play. Při instalaci aktuálního ovladače z disku CD postupujte následovně: 1. Vložte disk s názvem BenQ LCD Monitor do jednotky CD-ROM na svém počítači. 2. Klikněte myší na tlačítko nabídky Start a pak na položku Nastavení. 10 Jak nainstalovat software monitoru

11 3. Klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display) v Ovládacích panelech (Control Panel). 4. V okénku Vlastnosti zobrazení (Display properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit (Advanced...) v pravém dolním rohu. Jak nainstalovat software monitoru 11

12 5. Zvolte záložku Monitor. Klikněte na tlačítko Změnit (Change) v pravém horním rohu. 12 Jak nainstalovat software monitoru

13 6. Nyní klikněte na tlačítko Z diskety (Have Disk) v pravém dolním rohu. Zobrazí se další okénko. Zvolte tlačítko Procházet (Browse). 7. Vložte do jednotky CD-ROM svého počítače dodaný disk CD. V rozbalovací nabídce zvolte jednotku CD-ROM. 8. V políčku nad volbou jednotky se přepněte na složku Ovladače (Drivers). Zde jsou umístěny soubory aktuálního ovladače. Stiskněte tlačítko OK, aby se okénko zavřelo. Jak nainstalovat software monitoru 13

14 9. Dalším stisknutím tlačítka OK v následujícím okénku se dostanete k seznamu kompatibilních zařízení. Ze seznamu zvolte FP931 a znovu stiskněte OK. 10. Nyní jste se opět vrátili k okénku Rozšířené vlastnosti zobrazení (Advanced Display Properties). Zavřete toto okénko kliknutím na tlačítko OK a potvrďte následující zprávy tlačítkem Yes. Klikněte opět na tlačítko OK a Yes. Nyní je instalace dokončena. Nyní můžete zavřít okénko Vlastnosti zobrazení (Display Properties). 14 Jak nainstalovat software monitoru

15 Windows 98. Pro manuální instalaci nebo aktualizaci ovladače proveďte následující kroky: 1. Otevřete Ovládací panely (Control Panel) a klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display). 2. V okénku Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit (Advanced...) v pravém dolním rohu. Jak nainstalovat software monitoru 15

16 3. Zvolte záložku Monitor. Klikněte na tlačítko Změnit (Change) v pravém horním rohu. 4. Otevře se Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard). Potvrďte jej kliknutím na tlačítko Další (Next). 16 Jak nainstalovat software monitoru

17 5. Zvolte položku Zobrazit seznam všech ovladačů ve specifickém umístění (Display a list of all drivers in a specific location, so you can select the driver you want.) a pak stiskněte tlačítko Další (Next). 6. Nyní klikněte na tlačítko Z diskety (Have Disk) v pravém dolním rohu. Zobrazí se další okénko. Zvolte tlačítko Procházet (Browse). Jak nainstalovat software monitoru 17

18 7. Vložte do jednotky CD-ROM svého počítače dodaný disk CD. V rozbalovací nabídce zvolte jednotku CD-ROM. 8. Dalším stisknutím tlačítka OK v následujícím okénku se dostanete k seznamu kompatibilních zařízení. Ze seznamu zvolte FP931 a znovu stiskněte Next. 18 Jak nainstalovat software monitoru

19 9. Objeví se dialogové okénko Vložte disk (Insert Disk). Klikněte na tlačítko OK, a pak klikněte na Přeskočit soubor (Skip File). 10. Zavřete Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard) kliknutím na tlačítko Dokončit (Finish) pro dokončení instalace. Jak nainstalovat software monitoru 19

20 Windows Při prvním spuštění operačního systému Windows s novým monitorem jej systém detekuje a automaticky spustí Průvodce přidáním nového hardware (Add New Hardware Wizard). Proveďte postup počínaje krokem Vložte disk s názvem BenQ LCD Monitor do jednotky CD-ROM na svém počítači. 2. Klikněte myší na tlačítko nabídky Start a pak na položku Nastavení (Settings). 3. Otevřete Ovládací panely (Control Panel) a klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display). 20 Jak nainstalovat software monitoru

21 4. V okénku Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit vlastnosti (Advanced Properties) v pravém dolním rohu. Jak nainstalovat software monitoru 21

22 5. Zvolte položku Monitor a pak klikněte na Vlastnosti (Properties). 22 Jak nainstalovat software monitoru

23 6. Zvolte záložku Ovladač (Driver) a pak klikněte na tlačítko Aktualizace ovladače (Update Driver). 7. Zobrazí se Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Upgrade Device Driver Wizard). Pak klikněte na tlačítko Další (Next). Jak nainstalovat software monitoru 23

24 8. Zvolte položku Zobrazit seznam známých ovladačů pro toto zařízení (Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver) a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 9. V následujícím okénku klikněte na tlačítko Z diskety (Have Disk), a poté se zobrazí okénko Instalovat z diskety (Install From Disk). Klikněte na tlačítko Procházet (Browse), aby se zobrazila položka Vyhledaný soubor (Located File). 24 Jak nainstalovat software monitoru

25 10. Posuňte se dolů a zvolte svou jednotku CD-ROM a pak klikněte na tlačítko Další (Next). Jak nainstalovat software monitoru 25

26 11. V seznamu složek na disku CD-ROM zvolte složku Drivers a pak dvakrát klikněte na tlačítko Otevřít (Open), a nakonec klikněte na tlačítko OK. Ze seznamu v dalším okně zvolte režim vašeho LCD (FP931), a poté dvakrát klikněte na Next. 12. Nyní jsou na vašem počítači nainstalovány nové ovladače. 26 Jak nainstalovat software monitoru

27 Windows ME. Pro manuální instalaci nebo aktualizaci ovladače proveďte následující kroky: 1. Klikněte postupně na tlačítko nabídky Start, Nastavení (Settings), Ovládací panely (Control Panel), a pak dvakrát klikněte na položku Zobrazení (Display). 2. V okénku Vlastnosti zobrazení (Display Properties) klikněte na záložku Nastavení (Settings), a pak klikněte na položku Upřesnit (Advanced...). 3. Klikněte na záložku Monitor a pak klikněte na položku Změnit (Change). Jak nainstalovat software monitoru 27

28 4. Zobrazí se dialogové okénko Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard). Zvolte položku Specifikovat umístění ovladače (Specify the location of the driver (Advanced) a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 5. Zvolte položku Zobrazit seznam všech ovladačů ve specifickém umístění (Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want) a klikněte na tlačítko Další (Next). 28 Jak nainstalovat software monitoru

29 6. Ze seznamu zvolte Monitor a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 7. Zvolte položku Zobrazit seznam všech ovladačů ve specifickém umístění (Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want). Jak nainstalovat software monitoru 29

30 8. Klikněte na tlačítko Z diskety (Have disk) a pak klikněte na tlačítko Procházet (Browse...). 9. Vložte do jednotky CD-ROM disk BenQ LCD Monitor s CD a zadejte d:\ (písmeno, označující jednotku změňte v souladu s jednotkou CD-ROM ve vašem počítači, pokud není označena písmenem D). Vyberte složku Drivers pro volbu modelu ze seznamu vlevo. Klikněte na tlačítko OK. 30 Jak nainstalovat software monitoru

31 10. Klikněte na tlačítko OK v okénku Instalovat z diskety (Install From Disk). Zobrazí se dialogové okénko Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard). Ze seznamu zvolte model a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 11. Klikněte na tlačítko Další (Next). Jak nainstalovat software monitoru 31

32 12. Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) pro dokončení instalace. 32 Jak nainstalovat software monitoru

33 Windows XP. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ploše a zvolte Vlastnosti (Properties). Zvolte záložku Nastavení (Settings) a klikněte na tlačítko Upřesnit (Advanced). Zobrazí se malé okénko. V novém okénku zvolte záložku Monitor a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti (Properties). 2. Zvolte záložku Ovladač (Driver) a pak klikněte na tlačítko Aktualizace ovladače (Update Driver ). Jak nainstalovat software monitoru 33

34 3. Zobrazí se Průvodce novým hardware (Hardware Update Wizard). Pak klikněte na tlačítko Další (Next). 4. Zvolte položku Nevyhledávat (Don t search). Zvolte ovladač pro instalaci (I will choose the driver to install) a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 34 Jak nainstalovat software monitoru

35 5. V následujícím okénku klikněte na tlačítko Z diskety (Have Disk ), a zobrazí se okénko Instalovat z diskety (Install From Disk). Klikněte na tlačítko Procházet (Browse). Objeví se okénko Vyhledat soubor (Locate File). Jak nainstalovat software monitoru 35

36 6. Zvolte svůj ovladač a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 7. Nyní jsou na vašem počítači nainstalovány nové ovladače. Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) pro ukončení instalace. 36 Jak nainstalovat software monitoru

37 5 Volba nejlepšího rozlišení obrazu V důsledku principu technologie LCD displeje je rozlišení obrazu vždy pevné. Nejlepší obraz na vašem monitoru FP531 je dosahován při rozlišení 1280 x Toto je nazýváno "přirozené rozlišení" nebo maximální - při něm je nejjasnější obraz. Obraz se při nižším rozlišení zobrazuje na celé obrazovce prostřednictvím interpolačního obvodu. Při interpolovaném rozlišení však může docházet k poruchám v obrazu. Takže pokud chcete získat všechny výhody LCD technologie, musíte používat přirozené rozlišení. Pokud používáte operační systém Windows 95/98/2000/ME nebo XP, můžete změnit rozlišení obrazu následovně: 1. Klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display) v Ovládacích panelech (Control Panel). 2. V okénku Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Rozlišení je možno změnit posunováním posuvníku na pravé straně. Volba nejlepšího rozlišení obrazu 37

38 3. Zvolte rozlišení 1280 x Pak klikněte na tlačítko Použít (Apply). 4. V následujících okénkách stiskněte tlačítko OK a Ano (Yes). 5. Nyní můžete zavřít okénko Vlastnosti zobrazení (Display Properties). 38 Volba nejlepšího rozlišení obrazu

39 6 Jak zvolit správný obnovovací cyklus (Refresh Rate) Není třeba, abyste na LCD displeji volili nejvyšší možný obnovovací cyklus, protože není z technického hlediska možné, aby LCD displej poblikával. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití továrně nastavených režimů, které jsou již nastaveny ve vašem počítači. V tomto návodu k obsluze je tabulka s továrními režimy. Pro přirozené rozlišení 1280 x 1024 bodů můžete zvolit 60, 70 a 75 Hz, (nikoli však 72 Hz). Ve Windows 95/98/2000/ME/XP můžete obnovovací cyklus změnit následovně: 1. Klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display) v Ovládacích panelech (Control Panel). 2. V okénku Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit (Advanced...) v pravém dolním rohu. Jak zvolit správný obnovovací cyklus (Refresh Rate) 39

40 3. Zvolte záložku Adaptér (Adapter). Pole pro volbu obnovovacího cyklu je umístěno uprostřed okénka dole. 4. Z tabulky továrních režimů vyberte obnovovací cyklus, který můžete najít v tomto návodu k obsluze, a zvolte jej v tomto políčku pro nastavení. 5. V následujících okénkách stiskněte tlačítko Změnit (Change), OK a Ano (Yes). 6. Nyní můžete zavřít okénko Vlastnosti zobrazení (Display Properties). 40 Jak zvolit správný obnovovací cyklus (Refresh Rate)

41 7 Jak nastavit optimalizaci obrazu (Picture Optimization) Nejsnazším způsobem, jak docílit optimální obraz, je použít funkci ikey. Stiskněte tlačítko ikey na ovládacím panelu a monitor se seřídí automaticky. Pokud nebudete ani teď s výsledkem spokojeni, můžete obraz seřídit manuálně. 1. Spusťte testovací program auto.exe z disku CD-ROM; to představuje nejlepší způsob, jak sledovat možné změny. Můžete rovněž použít jiný obrázek, jako je například pracovní plocha vašeho operačního systému. My vám však doporučujeme používat program auto.exe. Po spuštění programu auto.exe se zobrazí testovací vzor. 2. Stiskněte tlačítko Enter na ovládacím panelu pro zpřístupnění nabídky na obrazovce (OSD). 3. Pokud se v obrazu vyskytuje vertikální šum, stiskněte tlačítko nebo pro volbu položky Geometry, a pak stiskněte tlačítko Enter. Poté stiskněte tlačítko nebo pro volbu položky Pixel Clock, a pak opět stiskněte tlačítko Enter. Nyní stiskněte tlačítko nebo pro nastavení monitoru, až se šum ztratí. 4. Pokud se v obrazu vyskytuje horizontální šum, stiskněte tlačítko nebo pro volbu položky Geometry, a pak stiskněte tlačítko Enter. Poté stiskněte tlačítko nebo pro volbu položky Phase, a pak opět stiskněte tlačítko Enter. Nyní stiskněte tlačítko nebo pro nastavení monitoru, až se šum ztratí. Abyste si byli jisti, že funkce ikey pracuje správně, měli byste používat jeden z podporovaných režimů. Pokud funkce ikey nepracuje správně, a na displeji OSD se zobrazí zpráva NON PRESET MODE, znamená to, že nepoužíváte jeden z podporovaných režimů. Nastavte prosím svůj počítač tak, aby používal některý z podporovaných režimů. V tomto návodu k obsluze najdete seznam podporovaných režimů. Jak nastavit optimalizaci obrazu (Picture Optimization) 41

42 8 Jak nastavit tento monitor Pohled na ovládací panel Pro uživatelské ovládání je určeno 6 tlačítek zahrnujících ikey, Exit, Enter, < a > asíťový vypínač. Následující úvodní popisy se týkají těchto tlačítek a vypínače. 1. Power - zapnutí : Pro zapnutí a vypnutí monitoru. 2. ikey : Automatické nastavení vertikální polohy obrazu, fáze, horizontální polohy obrazu a hodin obrazové synchronizace. 3. Tlačítko Exit : Pro návrat do předchozí nabídky nebo pro opuštění nabídky na obrazovce (OSD). 4. Tlačítko Enter : Pro aktivaci nabídky na obrazovce (OSD), vstup do vnořené nabídky, pro volbu položek pro potvrzení volby a jako horká klávesa pro zámek nabídky na obrazovce (OSD). 5. Levé tlačítko (Left): Pro nastavení vlevo/snížení hodnoty. Levé tlačítko představuje horkou klávesu pro jas (Brightiness) a kontrast (Contrast). 6. Pravé tlačítko (Right): Pro nastavení vpravo/zvýšení hodnoty. Pravé tlačítko představuje horkou klávesu pro úroveň jasu (Brightness Level). Režim horkých kláves (Hot Key) Horká klávesa pro jas (Brightness) a kontrast (Contrast) Stiskněte tlačítko pro vstup do nabídky jas (Brightness), stiskněte tlačítko nebo pro nastavení stupně jasu a pak stiskněte tlačítko Exit pro opuštění nabídky na obrazovce (OSD). Stiskněte tlačítko pro vstup do nabídky kontrast (Contrast), stiskněte tlačítko nebo pro nastavení stupně kontrastu a pak stiskněte tlačítko Exit pro opuštění nabídky na obrazovce (OSD). 42 Jak nastavit tento monitor

43 Režim hlavního menu (Main Menu) Ovládací funkce, dostupné v hlavní nabídce (Main Menu) Hlavní nabídka - Main Menu Vnořená nabídka svítivost (Luminance) Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení stupně jasu (Brightness), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení stupně kontrastu (Contrast), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Jak nastavit tento monitor 43

44 Vnořená nabídka geometrie (Geometry) Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení horizontální polohy obrazu (Horizontal Position), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení vertikální polohy obrazu (Vertical Position), apak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení hodnoty hodin obrazových bodů (Pixel Clock), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení stupně fáze (Phase), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. 44 Jak nastavit tento monitor

45 Vnořená nabídka barvy (Color) Uživatelská předvolba - User Preset: Uživatel si může nastavit barevné vyvážení červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) barvy. Jak nastavit tento monitor 45

46 Vnořená nabídka na obrazovce (OSD) Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení horizontální polohy nabídky na obrazovce (OSD), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení vertikální polohy nabídky na obrazovce (OSD), a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení doby zobrazení nabídky na obrazovce (OSD), apak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. OSD Halftone (polotón): Nastavuje že menu OSD se zobrazuje v polotónech. 46 Jak nastavit tento monitor

47 OSD Lock (zámek): Uzamkne menu OSD a všechny funkce OSD, zahrnuje deaktivaci horkých kláves. Vnořená nabídka jazyků (Languages) Jak nastavit tento monitor 47

48 Vnořená nabídka vyvolání (Recall) Stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení vyvolání původního nastavení umístění (Position Recall), a pak stiskněte tlačítko Enter pro obnovení původního nastavení umístění, nebo stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení vyvolání původního nastavení barev (Color Recall), a pak stiskněte tlačítko Enter pro obnovení původního nastavení barev, nebo stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení vyvolání celkového původního nastavení (Recall All), a pak stiskněte tlačítko Enter pro obnovení celkového původního nastavení, nebo stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozí nabídky. 48 Jak nastavit tento monitor

49 Vnořená nabídka - různé (Miscellaneous) Volba zdroje vstupního signálu: Volba mezi vstupy D-sub (analogový) nebo DVI (digitální). Ostrost (Sharpness): Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení stupně ostrosti (Sharpness). Informace o obrazu (Display Information). Jak nastavit tento monitor 49

50 9 Odstraňování závad Často pokládané otázky (FAQ) Obraz je rozmazaný: Přečtěte si část, pojednávající o Instalaci/Aplikaci, a pak zvolte správné rozlišení, obnovovací cyklus a proveďte nastavení na základě těchto pokynů. Jak používáte prodlužovací kabel VGA? Z testovacích důvodů prodlužovací kabel odpojte. Je obraz nyní ostrý? Pokud nikoli, optimalizujte obraz podle pokynů, uvedených v části Instalace/Seřízení. Výskyt určité neostrosti je normální v důsledku používání prodlužovacích kabelů. Tyto ztráty je možno minimalizovat použitím prodlužovacího kabelu o vyšší kvalitě vodivosti nebo se zabudovaným předzesilovačem. Vyskytuje se rozmazaný obraz pouze při nižších rozlišeních, než je přirozené (maximální) rozlišení? Přečtěte si část Instalace/Seřízení. Zvolte přirozené rozlišení. Je možno pozorovat chyby obrazových bodů (pixelů): Jeden nebo několik obrazových bodů (pixelů) je stále černých, jeden nebo několik obrazových bodů (pixelů) je stále bílých, jeden nebo několik obrazových bodů (pixelů) je stále červených, zelených, modrých nebo jiné barvy. Přečtěte si část o poměru chyb obrazových bodů (pixelů). Obraz má nesprávnou barevnost: Má nádech do žluta, modra nebo do růžova. Stiskněte tlačítko Enter na monitoru a pak stiskněte tlačítko nebo pro posunutí na ikonu Recall a pak stiskněte tlačítko Enter pro vyvolání vnořené nabídky Recall. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu položky Color Recall a ve vnořené nabídce Color Recall zvolte Ano/Yes, a pak stiskněte tlačítko Enter pro vyvolání továrních nastavení. Pokud obraz stále není v pořádku a nabídka na obrazovce (OSD) rovněž nemá správné barvy, znamená to, že ve vstupním signálu chybí jedna ze tří základních barev. Nyní prověřte konektory na datovém (signálovém) kabelu. Pokud je nějaký kolík (pin) ohnutý nebo vylomený, obraťte se prosím na svého prodejce, u něhož získáte potřebnou podporu. Není vidět žádný obraz: Je indikace na displeji zobrazena zelenou barvou? Pokud dioda LED svítí zeleně a na obrazovce je zobrazena zpráva Out of Range, znamená to, že používáte zobrazovací režim, který tento monitor nepodporuje, proto jej přepněte do některého z podporovaných režimů. Přečtěte si prosím část Podporované provozní režimy. 50 Odstraňování závad

51 Je indikace na displeji zobrazena oranžovou barvou? Pokud dioda LED svítí oranžově, je aktivní režim úspory energie. Stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici počítače nebo posuňte myší. Pokud to nepomůže, zkontrolujte konektory datového (signálového) kabelu. Pokud je nějaký kolík (pin) ohnutý nebo vylomený, obraťte se prosím na svého prodejce, u něhož získáte potřebnou podporu. Na dispieji není zobrazena žádná indikace? Zkontrolujte zásuvku síťového napájení, externí napájecí zdroj a síťový vypínač monitoru. Obraz je zkreslený, bliká nebo poblikává: Přečtěte si část, pojednávající o Instalaci/Aplikaci, a pak zvolte správné rozlišení, obnovovací cyklus, a proveďte nastavení na základě těchto pokynů. Obraz je posunut jedním směrem: Přečtěte si část, pojednávající o Instalaci/Aplikaci, a pak zvolte správné rozlišení, obnovovací cyklus, a proveďte nastavení na základě těchto pokynů. Potřebujete další pomoc? Pokud problém přetrvává i po kontrole na základě uvedených pokynů, obraťte se prosím na prodejnu, kde jste přístroj zakoupili nebo napište ovou zprávu na adresu: Odstraňování závad 51

52 10 Podporované provozní režimy Rozlišení Vstupní zobrazovací režim (vstupní časování) Horizontální frekvence (khz) Vertikální frekvence (Hz) Frekvence obrazových bodů (pixelů) (MHz) Komentář 640x350 31,47(P) 70,08(N) DOS 720x400 31,47(N) 70,08(P) DOS 640x480 31,47(N) 60,00(N) DOS 640x480 37,86(N) 72,80(N) VESA 640x480 37,50(N) 75,00(N) VESA 800x600 35,16(P) 56,25(P) VESA 800x600 37,88(P) 60,32(P) VESA 800x600 48,08(P) 72,19(P) VESA 800x600 46,87(P) 75,00(P) VESA 1024x768 48,36(N) 60,00(N) VESA 1024x768 56,48(N) 70,10(N) VESA 1024x768 60,02(P) 75,00(P) VESA 1152x864 67,50(P) 75,00(P) VESA 1152x870 68,68(N) 75,06(N) Macintosh 1152x900 61,80(N) 66,00(N) SUN x900 71,81(N) 76,14(N) SUN 1280x ,00(P) 60,00(P) VESA 1280x ,83(N) 71,53(N) IBMI 1280x ,00(P) 75,00(P) VESA 1280x ,18(N) 76,16(N) SPARC2 Režimy, neuvedené v této tabulce nemusejí být podporovány. Pro docílení optimálního obrazu vám doporučujeme zvolit některý režim z výše uvedené tabulky. K dispozici je 22 dostupných režimů, které jsou kompatibilní s operačním systémem Windows. K roztrhání obrazu může docházet v důsledku rozdílů ve frekvencích signálů u grafických karet VGA, které neodpovídají obvyklým normám. To však nepředstavuje žádnou chybu. Tuto situaci můžete zlepšit změnou automatického nastavení nebo manuální změnou nastavení fáze a frekvence obrazových hodin prostřednictvím nabídky Geometry. Při vypínání monitoru se na obrazovce mohou objevit rušivé čáry. Tímto úkazem se však nemusíte zabývat, protože je zcela normální. Pro prodloužení provozní životnosti přístroje vám doporučujeme, abyste používali funkci pro řízení spotřeby svého počítače. 52 Podporované provozní režimy

53 11 Technické údaje Model 931 (typ displeje) Sledovatelná úhlopříčka přirozené (maximální) rozlišení Barvy 19,0", aktivní, TFT 48,26 cm 1,280 x 1,024 16,2 miliónu FP931 Kontrast / Jas Doba odezvy Pozorovací úhel Řádková frekvence Obrazová frekvence Kontrola nastavení obrazu Ovládací prvky Funkce iscreen Řízení spotřeby Maximální odběr (příkon) Režim úspory energie Vstupní signál 450:1 / 250 cd/m 2 16 ms 130/ khz Multi-frekvenční monitor režimy Hz v rozmezí těchto parametrů Digitální, Screen OSD technologie, ikey (automatické seřizování obrazu) 5 tlačítek a tlačítko ikey. Kontrast, jas, vertikální a horizontální poloha obrazu, fáze, hodiny obrazových bodů (pixelů), vyvážení barev, barevná paleta, volba jazyka (8 jazyků nabídky na obrazovce - OSD), poloha nabídky na obrazovce (OSD), stavový indikátor VESA DPMS, EPA 40 Watt Max 1 W RGB analogová 0,7 Vš-š / 75 Ohmů kladných Digitální: DVI-D (optional) Synchronizace Teplota (provozní) Vlhkost vzduchu (provozní) Certifikace Provozní napětí Rozměry (Š x V x H) Hmotnost Oddělené zapojení TTL signálu, 15-kolíkový kabel mini D-sub 5 C - 40 C 20% - 80% TCO 99, TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS, FCC třída B, ISO , VCCI, UL, CB Report, CE, C-Tick, SASO, BSMI, Fimko, GOST, CCC, TCO'03 (Volitelně) Napájecí zdroj s automatickým přepínáním, V, Hz 415,2 x 426,3 x 180 mm 7,4 kg Technické údaje 53

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0 (38,1 cm) Návod k obsluze FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze

FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0 Návod k obsluze FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

FP72G + S Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" (43,2 cm) Návod k obsluze

FP72G + S Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0 (43,2 cm) Návod k obsluze FP72G + S Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" (43,2 cm) Návod k obsluze i ii Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

G2411HDA 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

G2411HDA 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze G2411HDA 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL

Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241W 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

HP-1001/1002 USB/Ethernet HomePlug

HP-1001/1002 USB/Ethernet HomePlug HP-1001/1002 USB/Ethernet HomePlug 1 Autorská práva Autorská práva vlastněna touto společností od roku 2003. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

FP94VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP94VW 19 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP94VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena.

Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez oznámení. Tento dokument obsahuje důvěrné informace chráněné autorským právem. Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

FP241VW 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241VW 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241VW 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next >

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next > Popis postupu instalace ovladačů hardwarových klíčů Sentinel (Sentinel hardware keys drivers) PRO UŽIVATELE ROZPOČTOVÉHO SW PRO STAVEBNICTVÍ STAVEX Plzeň 24. únor 2010 Obsah: 1. Instalace ovladačů HW klíčů

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více