FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze"

Transkript

1 FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze

2 i Copyright Copyright 2004 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation. ii Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, a už vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BenQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. iii Pro dosažení nejlepšího výkonu a dlouhé životnosti vašeho monitoru prosím dodržujte tyto bezpečnostní pokyny Bezpečnost s ohledem na sí ové napájení Sí ová zástrčka izoluje toto zařízení od sí ového napětí. Sí ová napájecí šňůra má rovněž funkci jako prostředek pro odpojení zařízení od sí ového napětí. Sí ová zásuvka má být nainstalována v blízkosti zařízení a má být snadno přístupná. Tento přístroj musí být napájen napětím, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napětí máte v elektrické síti, obra te se prosím na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody. Údržba a čištění přístroje Čištění. Před zahájením čištění vždy monitor odpojte od sítě. Povrch skříně LCD monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Vyvarujte se použití jakýchkoli kapalin, aerosolových čističů nebo čisticích prostředků na sklo. Výřezy a otvory na zadní a horní straně skříně jsou určeny pro větrání. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány ani zakryty. Monitor nesmí být umístěn v blízkosti radiátoru nebo topného tělesa ani nad ním, a také nesmí být vestavěn do nábytku, pokud není zajištěno jeho správné větrání. Do skříně přístroje nevkládejte žádné předměty, a zabraňte jejímu polití jakoukoliv kapalinou. Servis přístroje Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření nebo demontáž krytů může vést k odkrytí míst s vysokým napětím nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Pokud se vyskytne některá z výše uvedených okolností nebo jiná nehoda, jako je např. pád nebo nesprávné zacházení s přístrojem, obra te se na kvalifikovaného servisního technika. 2

3 i Obsah Začínáme...5 Poznejte svůj monitor...7 Čelní pohled...7 Zadní pohled (1)...7 Zadní pohled (2): Umístění konektorů a zásuvek...8 Jak nainstalovat monitor...9 Odejmutí základny Nastavení zorného úhlu...11 Jak nainstalovat software monitoru...12 Volba nejlepšího rozlišení obrazu...16 Jak správně nastavit obnovovací kmitočet...18 Jak nastavit optimalizaci obrazu...21 Jak nastavit monitor...22 Pohled na ovládací panel...22 Režim funkčních tlačítek (Hot Keys)...22 Režim hlavního menu...23 Odstraňování závad...32 Často pokládané otázky (FAQ)...32 Potřebujete další pomoc?...33 Podporované provozní režimy...34 Technické údaje...35 Obsah 3

4 4 Obsah

5 1 Začínáme Při rozbalení si prosím zkontrolujte následující položky. Pokud některá z nich chybí nebo je-li poškozena, obra te se neprodleně na prodejce, u něhož jste monitor zakoupili. LCD monitor BenQ Průvodce pro rychlé uvedení do provozu Disk CD-ROM P/N:53.L Sí ová napájecí šňůra Signální kabel: D-Sub Začínáme 5

6 Signální kabel: DVI-D Audio kabel (volitelně) 6 Začínáme

7 2 Poznejte svůj monitor Čelní pohled Zadní pohled (1) Poznejte svůj monitor 7

8 Zadní pohled (2): Umístění konektorů a zásuvek Audio konektor 2. Napájecí zdířka AC 3. Konektor DVI-D 4. Konektor D-Sub 8 Poznejte svůj monitor

9 3 Jak nainstalovat monitor Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté. Pro instalaci LCD monitoru proveďte následující kroky: 1. Zarovnejte základovou desku se stojanem monitoru a zatlačte ji nahoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí. 2. i.> Připojte k monitoru sí ovou napájecí šňůru. ii.> Připojte k monitoru audio kabel. iii.> Připojte k monitoru datový (signálový) kabel. (D-Sub a/nebo DVI-D) Jak nainstalovat monitor 9

10 3. i.> Připojte napájecí kabel do sít ové zásuvky a zapněte přístroj. ii.> Zapojte druhý konec audio kabelu do konektoru zvukového výstupu svého počítače. iii.> Zapojte druhý konec datového (signálového) kabelu do příslušného datového konektoru počítače. 4. Připojte sluchátka do konektoru na spodní části ovládacího panelu, jak je znázorněno na obrázku. 5. Stiskněte tlačítko napájení na přední straně monitoru. Kontrolka napájení se rozsvítí. 10 Jak nainstalovat monitor

11 Odejmutí základny Stiskněte pojistné tlačítko a zatáhněte směrem dolů a sejměte základnu z monitoru. Poznámka: Nevkládejte prsty do mezery mezi základnou a stojanem monitoru při odpojování základny. Nastavení zorného úhlu Váš LCD monitor umožňuje naklápění pro nastavení optimálního zorného úhlu. Jak nainstalovat monitor 11

12 4 Jak nainstalovat software monitoru Nyní bude třeba, abyste nainstalovali správný ovladač monitoru, odpovídající vašemu operačnímu systému. pro Windows 98 přejděte na stránku page 12. pro Windows 2000 přejděte na stránku page 13. pro Windows ME přejděte na stránku page 14. pro Windows XP přejděte na stránku page 15. Windows 98. Pro manuální instalaci nebo aktualizaci ovladače proveďte následující kroky: 1. Otevřete Ovládací panely (Control panel) a klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display). 2. V okně Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit (Advanced...) v pravém dolním rohu. 3. Zvolte záložku Monitor. Klikněte na tlačítko Změnit (Change) v pravém horním rohu. 4. Otevře se Průvodce pro aktualizaci zařízení (Update Device Driver Wizard). Potvrďte kliknutím na tlačítko Další (Next). 5. Zvolte položku Zobrazit seznam všech ovladačů ve specifickém umístění (Display a list of all drivers in a specific location, so you can select the driver you want.) a pak stiskněte tlačítko Další (Next). 6. Nyní klikněte na tlačítko Z disku (Have Disk) v pravém dolním rohu. Zobrazí se další okno. Zvolte tlačítko Procházet (Browse). 7. Vložte do jednotky CD-ROM Vašeho počítače dodaný disk CD. V rozbalovacím menu zvolte jednotku CD-ROM. 8. Dalším stisknutím tlačítka OK v následujícím okně přejdete k seznamu kompatibilních zařízení. Ze seznamu zvolte FP71E a znovu stiskněte Next. 9. Zobrazí se dialogové okno Vložte disk (Insert Disk). Klikněte na tlačítko OK a pak na Přeskočit soubor (Skip File). 10. Zavřete Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard) kliknutím na tlačítko Dokončit (Finish) pro dokončení instalace. 12 Jak nainstalovat software monitoru

13 Windows Při prvním spuštění operačního systému Windows s novým monitorem jej systém rozpozná a automaticky spustí Průvodce pro přidání nového hardware (Add New Hardware Wizard). Proveďte pokyny počínaje krokem Vložte disk s názvem BenQ LCD Monitor do jednotky CD-ROM na Vašem počítači. 2. Klikněte na tlačítko Start a pak na položku Nastavení (Settings). 3. Otevřete Ovládací panely (Control panel) a klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display). 4. V okně Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit vlastnosti (Advanced Properties) v pravém dolním rohu. 5. Zvolte položku Monitor a pak klikněte na Vlastnosti (Properties). 6. Zvolte záložku Ovladač (Driver) a pak klikněte na tlačítko Aktualizace ovladače (Update Driver). 7. Zobrazí se Průvodce pro aktualizaci ovladače zařízení (Upgrade Device Driver Wizard). Pak klikněte na tlačítko Další (Next). 8. Zvolte položku Zobrazit seznam známých ovladačů pro toto zařízení (Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver) a potom klikněte na tlačítko Další (Next). 9. V následujícím okně klikněte na tlačítko Z disku (Have Disk), zobrazí se okno Instalovat z disku (Install From Disk). Klikněte na tlačítko Procházet (Browse), zobrazí se okno Vyhledat soubor (Locate File). 10. Přerolujte níže a zvolte jednotku CD-ROM a klikněte na tlačítko Další (Next). 11. V seznamu složek na disku CD-ROM zvolte složku Drivers, dvakrát klikněte na tlačítko Otevřít (Open) a nakonec na tlačítko OK. Ze seznamu v dalším okně zvolte model vašeho LCD monitoru (FP71E) a potom dvakrát klikněte na Next. 12. Nyní jsou na vašem počítači nainstalovány nové ovladače. Jak nainstalovat software monitoru 13

14 Windows ME. Pro ruční instalaci nebo aktualizaci ovladače proveďte následující kroky: 1. Klikněte postupně na tlačítka nabídky Start, Nastavení (Settings), Ovládací panely (Control Panel) a pak dvakrát klikněte na položku Zobrazení (Display). 2. V okně "Display Properties (Vlastnosti zobrazení)" klikněte na záložku Settings (nastavení) a potom na Advanced...(Pokročilé...). 3. Klikněte na záložku Monitor a potom na Změnit (Change). 4. Zobrazí se dialogové okno Průvodce aktualizací ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard). Zvolte položku Specifikovat umístění ovladače (pokročilé) (Specify the location of the driver (Advanced)) a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 5. Zvolte položku Zobrazit seznam všech ovladačů ve specifickém umístění (Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want) a klikněte na tlačítko Další (Next). 6. Ze seznamu zvolte Monitor a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 7. Zvolte položku Zobrazit seznam všech ovladačů ve specifickém umístění (Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.). 8. Klikněte na tlačítko Z disku (Have disk) a pak klikněte na tlačítko Procházet (Browse...). 9. Vložte do jednotky CD-ROM disk BenQ LCD Monitor a zadejte d:\ (změňte označení jednotky Vašeho počítače, pokud není označena písmenem D). Vyberte složku Drivers pro volbu modelu ze seznamu vlevo. Klikněte na tlačítko OK. 10. Klikněte na tlačítko OK v okně Install From Disk (Instalovat z disku). Zobrazí se dialogové okno Průvodce pro aktualizaci ovladače zařízení (Update Device Driver Wizard). Ze seznamu zvolte model a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 11. Klikněte na tlačítko Další (Next). 12. Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) pro dokončení instalace. 14 Jak nainstalovat software monitoru

15 Windows XP. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ploše a zvolte Vlastnosti (Properties). Zvolte záložku Settings (Nastavení) a potom klikněte na tlačítko Advanced (Pokročilé). Zobrazí se malé vyskakovací okno. V novém okně zvolte záložku Monitor a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti (Properties). 2. Zvolte záložku Ovladač (Driver) a pak klikněte na tlačítko Aktualizace ovladače (Update Driver ) 3. Zobrazí se Průvodce novým hardwarem (Hardware Update Wizard). Pak klikněte na tlačítko Další (Next). 4. Zvolte položku Nevyhledávat (Don t search). Zvolím ovladač pro instalaci (I will choose the driver to install) a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 5. V následujícím okně klikněte na tlačítko Z disku... (Have Disk ) zobrazí se okno Instalovat z disku (Install From Disk). Klikněte na tlačítko Procházet (Browse). Zobrazí se okno Vyhledat soubor (Locate File). 6. Zvolte svůj ovladač a pak klikněte na tlačítko Další (Next). 7. Nyní jsou na Vašem počítači nainstalovány nové ovladače. Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) pro ukončení instalace. Jak nainstalovat software monitoru 15

16 5 Volba nejlepšího rozlišení obrazu V důsledku principu technologie LCD displeje je rozlišení obrazu vždy pevně dané. Nejlepší možný obraz pro Váš monitor FP71E/FP71E + dosáhnete s rozlišením 1280x1024. Toto rozlišení je nazýváno "přirozené rozlišení" nebo také max. rozlišení, t.j. nejlepší obraz. Obraz se při nižším rozlišení zobrazuje na celé obrazovce prostřednictvím interpolačního obvodu. Při interpolovaném rozlišení však může docházet k poruchám v obrazu. Takže pokud chcete využít všechny výhody LCD technologie, musíte používat přirozené rozlišení. Pokud používáte operační systém Windows 98/2000/ME nebo XP, můžete změnit rozlišení obrazu následovně: 1. Klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display) v Ovládacích panelech (Control Panel). 2. V okně Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Rozlišení můžete změnit posunutím jezdce na pravé straně. 16 Volba nejlepšího rozlišení obrazu

17 3. Zvolte rozlišení 1280x1024. Pak klikněte na tlačítko Použít (Apply). 4. V následujících oknech stiskněte tlačítko OK a Ano (Yes) 5. Nyní můžete zavřít okno "Vlastnosti zobrazení (Display Properties). Volba nejlepšího rozlišení obrazu 17

18 6 Jak správně nastavit obnovovací kmitočet Není třeba, abyste na LCD displeji volili nejvyšší možný obnovovací kmitočet, protože není z technického hlediska možné, aby obraz LCD displej kmital s obnovovací frekvencí.. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití režimů nastavených z výroby, které jsou již nastaveny ve Vašem počítači. V tomto návodu k obsluze je uvedena tabulka s těmito režimy. Pro přirozené rozlišení 1280 x 1024 bodů můžete zvolit 60 Hz, (nikoli však 72 Hz). Ve Windows /98/2000/ME/XP můžete obnovovací kmitočet změnit následovně: 1. Klikněte dvakrát na ikonu Zobrazení (Display) v Ovládacích panelech (Control Panel). 18 Jak správně nastavit obnovovací kmitočet

19 2. V okně Vlastnosti zobrazení (Display Properties) zvolte záložku Nastavení (Settings). Klikněte na tlačítko Upřesnit (Advanced...) v pravém dolním rohu. Jak správně nastavit obnovovací kmitočet 19

20 3. Zvolte záložku Adaptér (Adapter). Pole pro volbu obnovovacího kmitočtu je umístěno v uprostřed okna dole. 4. Z tabulky režimů výrobců vyberte obnovovací kmitočet uvedený v tomto návodu k obsluze a zvolte jej v tomto poli. 5. V následujících oknech stiskněte tlačítka Změnit (Change), OK a Ano (Yes). 6. Nyní můžete zavřít okno "Vlastnosti zobrazení (Display Properties). 20 Jak správně nastavit obnovovací kmitočet

21 7 Jak nastavit optimalizaci obrazu Nejsnazším způsobem, jak docílit optimální obraz, je použít funkci ikey. Stiskněte tlačítko ikey na ovládacím panelu a monitor se seřídí automaticky. Pokud nebudete ani teď s výsledkem spokojeni, můžete obraz seřídit manuálně. 1. Spus te testovací program auto.exe z disku CD-ROM; to je nejlepší způsob, jak sledovat možné změny. Můžete rovněž použít jiný obraz, jako je například pracovní plocha vašeho operačního systému. Doporučujeme však používat program auto.exe. Po spuštění programu auto.exe se zobrazí testovací vzor. 2. Stiskněte tlačítko Enter na ovládacím panelu pro zpřístupnění nabídky na obrazovce (OSD). 3. Při výskytu vertikální poruchy obrazu (vertical noise) zmáčkněte tlačítko nebo pro volbu položky "Geometrie (Geometry) a zmáčkněte Enter. Potom zmáčkněte tlačítko nebo pro volbu položky Obrazová synchronizace (Pixel Clock) a opět zmáčkněte Enter. Nyní zmáčkněte tlačítko nebo pro nastavení monitoru, dokud porucha nezmizí. 4. Při výskytu horizontální poruchy obrazu (vertical noise) zmáčkněte tlačítko nebo pro volbu položky "Geometrie (Geometry) a zmáčkněte Enter. Potom zmáčkněte tlačítko nebo pro volbu položky Fáze (Phase) a opět zmáčkněte Enter. Nyní zmáčkněte tlačítko nebo pro nastavení monitoru, dokud porucha nezmizí. Abyste si byli jisti, že funkce ikey pracuje správně, měli byste používat jeden z podporovaných režimů. Pokud funkce ikey nepracuje správně, a na displeji OSD se zobrazí zpráva NON PRESET MODE znamená to, že nepoužíváte jeden z podporovaných režimů. Nastavte prosím svůj počítač tak, aby používal některý z podporovaných režimů. V tomto návodu k obsluze najdete seznam podporovaných režimů. Jak nastavit optimalizaci obrazu 21

22 8 Jak nastavit monitor Pohled na ovládací panel Pro ovládání monitoru uživatelem je určeno 7 tlačítek Enter,,, Exit, Mode, ikey a vypínač. Následuje popis funkcí těchto tlačítek a vypínače. 1. ikey : Automatické nastavení vertikální polohy obrazu, fáze, horizontální polohy obrazu a obrazové synchronizace. 2. Tlačítko Režim (Mode) : přepínání mezi různými režimy, jako Standard (Standardní), Movie 1 (Film 1), Movie 2 (Film 2) a Photo (Fotografie). 3. Tlačítko Exit : návrat do předchozího menu nebo pro opuštění nabídky na obrazovce (OSD). Tlačítko je rovněž určeno pro ovládání hlasitosti. 4. Levé tlačítko (Left): Pro nastavení vlevo/snížení hodnoty. Klávesa je zároven zkratkovou klávesou pro nastavení Contrast (Kontrast). 5. Pravé tlačítko (Right): Pro nastavení vpravo/zvýšení hodnoty. Klávesa je zároven zkratková klávesa pro nastavení Brightness (Jas). 6. Tlačítko Enter : aktivace OSD, vstup do podmenu, volba položky, potvrzení volby. 7. Power - zapnutí : zapnutí a vypnutí monitoru. Režim funkčních tlačítek (Hot Keys) Tlačítko pro jas a kontrast Zmáčkněte tlačítko pro otevření menu "Jas ( Brightness)" a potom zmáčkněte tlačítko nebo pro nastavení jasu. Tlačítkem Exit zavřete nabídku. 22 Jak nastavit monitor

23 Zmáčkněte pro otevření menu "Kontrast ( Contrast)" a potom zmáčkněte tlačítko nebo pro nastavení kontrastu. Tlačítkem Exit zavřete nabídku. Klávesová zkratka pro hlasitost Stisknete klávesu Volume pro zadání nabídky Volume [Hlasitost], dále stisknete klávesu nebo pro nastavení hlasitosti reproduktoru, poté stisknete klávesu Exit [Konec] pro ukoncení OSD. Tlačítko Mode Zvolte po_adovaný re_im ze čtyř mo_ností: Standard (Standardní), Movie 1 (Film 1), Movie 2 (Film 2) a Photo (Fotografie). Zvolený re_im poskytuje efekty pro nastavení optimální kvality zvoleného typu obrazu. Standardní re_im doporučujeme pro bě_né pou_ití na PC. Re_im Film 1 zlepšuje sytost a kontrast a je určen pro sledování videa. Re_im Film 2 je vhodný zejména pro videozáznam krajin. Re_im Fotografie je vhodný pro zobrazení fotografií. Tlačítkem Exit zavřete nabídku. Režim hlavního menu Ovládací funkce, dostupné v hlavní nabídce Hlavní nabídka Jak nastavit monitor 23

24 Texty v pravém horním rohu obrazu hlavní nabídky komentují aktuální režim. Podmenu "Jas/kontrast (Luminance)" Zmáčkněte tlačítko nebo pro nastavení jasu, tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. Zmáčkněte tlačítko nebo pro nastavení kontrastu, tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. 24 Jak nastavit monitor

25 Podmenu Geometrie (Geometry) Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení horizontální polohy obrazu a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení vertikální polohy obrazu a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení synchronizace obrazu a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení fáze obrazu a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Jak nastavit monitor 25

26 Podmenu Barvy (Color) Uživatelská předvolba: Uživatel si zde může nastavit barevné vyvážení červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) barvy. 26 Jak nastavit monitor

27 Podmenu nabídky na obrazovce (OSD) Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení horizontální polohy nabídky, a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení vertikální polohy nabídky, a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení doby zobrazení nabídky, a pak stiskněte tlačítko Exit pro návrat do předchozího menu. Vnořená nabídka jazyků (Languages) Jak nastavit monitor 27

28 Podmenu Reset (Recall) Stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení resetu. Pokud zvolíte "Yes (Ano)", dojde k obnovení standardního nastavení pro aktuální režim. Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. Stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení resetu barev. Pokud zvolíte "Yes (Ano)", dojde k obnovení standardního nastavení barev. Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. 28 Jak nastavit monitor

29 Stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení resetu všech nastavení (Recall All). Pokud zvolíte "Yes (Ano)", dojde k obnovení všech standardních nastavení. Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. Podmenu Různé (Miscellaneous) Mode (Režim): Zvolte po_adovaný re_im ze čtyř mo_ností: Standard (Standardní), Movie 1 (Film 1), Movie 2 (Film 2) a Photo (Fotografie). Zvolený re_im poskytuje efekty pro nastavení optimální kvality zvoleného typu obrazu. Standardní re_im doporučujeme pro bě_né pou_ití na PC. Re_im Film 1 zlepšuje sytost a kontrast a je určen pro sledování videa. Re_im Film 2 je vhodný zejména pro videozáznam krajin. Re_im Fotografie je vhodný pro zobrazení fotografií. Nastavení aktivujete tlačítkem Enter. Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. Mode Demo (Demo režim): Demo režim Vám umožní si prohlédnout výsledek nastavení zvoleného režimu. Po volbě "On (Zapnout)" zmáčkněte "Enter", aktivuje se demo režim a displej se rozdělí na dvě okna: v levém okně je obraz ve standardním režimu, v pravém okně je obraz zvoleného režimu. Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozího menu. Jak nastavit monitor 29

30 Input Select (Volba vstupu): Můžete zvolit vstup D-sub (analogový) nebo DVI (digitální).. Sharpness (Ostrost): Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení ostrosti obrazu a aktivaci nového nastavení. Informace o obrazu (Display Information). Podnabídka audio Volume [Hlasitost]: Pro nastavení stupne hlasitosti stisknete klávesu nebo. 30 Jak nastavit monitor

31 Mute [Ztišení zvukového výstupu] Chcete-li pro funkci Mute [Umlcení zvukového výstupu] vybrat možnost ON [Zap.] nebo OFF [Vyp.], stisknete klávesu nebo. Jak nastavit monitor 31

32 9 Odstraňování závad Často pokládané otázky (FAQ) Obraz je rozmazaný: Přečtěte si část, pojednávající o Instalaci/Aplikaci, a pak zvolte správné rozlišení, obnovovací kmitočet a proveďte nastavení na základě těchto pokynů. Jak používat prodlužovací kabel VGA? Na zkoušku prodlužovací kabel odpojte. Je nyní obraz ostrý? Pokud ne, proveďte nastavení obrazu dle pokynů v kap. Instalace/Nastavení. Určité rozmazání obrazu vlivem ztrát v prodlužovacím kabelu je normální. Tyto ztráty můžete minimalizovat použitím kabelu s nižším odporem nebo pomocí vestavěného zesilovače. Vyskytuje se rozmazaný obraz pouze při nižších rozlišeních, než je přirozené (maximální) rozlišení? Přečtěte si část Instalace/Nastavení. Zvolte přirozené rozlišení. Je možno pozorovat chyby obrazových bodů (pixelů): Jeden nebo několik obrazových bodů (pixelů) je stále černých, jeden nebo několik obrazových bodů (pixelů) je stále bílých, jeden nebo několik obrazových bodů (pixelů) je stále červených, zelených, modrých nebo jiné barvy. Přečtěte si odstavec o výskytu chyb obrazových bodů (pixelů). Obraz má nesprávné barvy: Má nádech do žluta, modra nebo do růžova. Na monitoru zmáčkněte tlačítko Enter a potom nebo pro aktivaci ikony Recall (Reset), nakonec zmáčkněte tlačítko Enter pro vstup do podmenu Recall (Reset). Zmáčkněte tlačítko nebo pro volbu položky Color Recall (Reset barev) a v podmenu "Color Recall (Reset barev) zvolte "Yes (Ano)" pro obnovení nastavení barev z výroby. Pokud ani potom nemá obraz správné barvy a nabídka na obrazovce má také chybné barvy, je příčinou výpadek jedné ze tří primárních barev na signálním vstupu. Zkontrolujte konektory signálního kabelu. Pokud je některý z kolíků ohnutý nebo vylomeny, obra te se na Vašeho prodejce pro podporu. Není vidět žádný obraz: Svítí indikátor na monitoru zeleně? Pokud LED dioda svítí zeleně a na obrazovce je zobrazena zpráva Out of Range znamená to, že používáte zobrazovací režim, který tento monitor nepodporuje, proto jej přepněte do některého z podporovaných režimů. Přečtěte si prosím kap. Podporované provozní režimy. Svítí indikátor na monitoru oranžově? Pokud LED dioda svítí oranžově, je aktivní úsporný režim. Stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici počítače nebo posuňte myší. Pokud to nepomůže, zkontrolujte konektory signálního kabelu. Pokud je některý z kolíků ohnutý nebo vylomeny, obra te se na Vašeho prodejce pro podporu. 32 Odstraňování závad

33 Indikátor na monitoru nesvítí? Zkontrolujte zásuvku sí ového napájení, externí napájecí zdroj a sí ový vypínač monitoru. Obraz je zkreslený, bliká nebo kmitá: Přečtěte si kap. Instalace, a pak zvolte správné rozlišení, obnovovací kmitočet a proveďte nastavení na základě těchto pokynů. Obraz je posunut jedním směrem: Přečtěte si část, pojednávající o Instalaci/Aplikaci, a pak zvolte správné rozlišení, obnovovací cyklus a proveďte nastavení na základě těchto pokynů. Potřebujete další pomoc? Pokud problém přetrvává i po kontrole na základě uvedených pokynů, obra te se prosím na prodejnu, kde jste přístroj zakoupili nebo napište ovou zprávu na adresu: Odstraňování závad 33

34 10 Podporované provozní režimy Rozlišení Vstupní zobrazovací režim (vstupní èasování) Horizontální frekvence (khz) Vertikální frekvence (Hz) Frekvence obrazových bodù (pixelù) (MHz) Komentáø 640x350 31,47(P) 70,08(N) DOS 720x400 31,47(N) 70,08(P) 28,32 DOS 640x480 31,47(N) 60,00(N) 25,18 DOS 640x480 37,86(N) 72,80(N) 31,50 VESA 640x480 37,50(N) 75,00(N) 31,50 VESA 800x600 35,16(P) 56,25(P) 36,00 VESA 800x600 37,88(P) 60,32(P) 40,00 VESA 800x600 48,08(P) 72,19(P) 50,00 VESA 800x600 46,87(P) 75,00(P) 49,50 VESA 1024x768 48,36(N) 60,00(N) 65,00 VESA 1024x768 56,48(N) 70,10(N) 75,00 VESA 1024x768 60,02(P) 75,00(P) 78,75 VESA 1152x864 67,50(P) 75,00(P) 108,00 VESA 1152x870 68,68(N) 75,06(N) 100,00 Macintosh 1152x900 61,80(N) 66,00(N) 94,50 SUN x900 71,81(N) 76,14(N) 108,00 SUN 1280x ,00(P) 60,00(P) 108,00 VESA 1280x ,83(N) 71,53(N) 128,00 IBMI 1280x ,00(P) 75,00(P) 135,00 VESA 1280x ,18(N) 76,16(N) 135,09 SPARC2 Režimy, které nejsou uvedeny v tabulce nemusí být podporovány. Pro docílení optimálního obrazu vám doporučujeme zvolit některý režim z výše uvedené tabulky. K dispozici je 22 dostupných režimů, které jsou kompatibilní s operačním systémem Windows. K rozbití obrazu může docházet v důsledku rozdílů ve frekvencích signálů u grafických karet VGA, které neodpovídají obvyklým normám. To však není chyba monitoru. Tuto situaci můžete zlepšit změnou automatického nastavení nebo manuální změnou nastavení fáze a frekvence pixelů pomocí menu Geometry (Geometrie). Při vypínání monitoru se na obrazovce mohou objevit rušivé čáry. Tímto úkazem se nemusíte zabývat, je zcela normální. Pro prodloužení provozní životnosti přístroje vám doporučujeme, abyste používali funkci spořiče obrazovky svého počítače. 34 Podporované provozní režimy

35 11 Technické údaje BenQ FP71E Typ displeje Model 17.0", aktivní, TFT FP71E Úhlopříčka obrazu Přirozené (max.) rozlišení Barvy Kontrast / Jas Doba odezvy Zorný úhel (zleva/doprava, shora/dolů) Řádková frekvence Obrazová frekvence Kontrola nastavení obrazu Ovládací prvky Funkce iscreen Řízení spotřeby Maximální odběr Režim úspory energie 43,2 cm 1280x ,2 miliónu 500:1 / 300 cd/m 2 12 ms 140/130 (CR=10) khz Multi-frekvenční monitor režimy Hz v rozmezí těchto parametrů Digitální, Screen OSD technologie, ikey (automatické seřizování obrazu) 6 tlačítek a tlačítko ikey. Kontrast, jas, vert. & hor. poloha obrazu, fáze, frekvence pixelů, vyvážení barev, paleta barev, volba jazyka (8 jazyků menu na obrazovce - OSD), poloha menu na obrazovce, indikátor stavu, zobrazovací režimy. VESA DPMS, EPA 40 W max (bez reproduktoru) 50 W max (s reproduktorem) < 1W, 115V Vstupní signál PC Reproduktoru Synchronizace Teplota (provozní) Vlhkost vzduchu (provozní) Certifikace RGB analogový 0.7 Vpp/75 Ohm pozitivní Digitální: DVI-D 1 W x 2 Oddělené zapojení TTL signálu, 15-kolíkový kabel mini D-sub 0 C - 40 C 10% - 90% TCO 99/03, TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS, FCC třída B, ISO , VCCI, CSA, CB Report, CE, C-Tick, BSMI, Fimko, GOST Technické údaje 35

36 Provozní napětí Rozměry (Š x V x H) Hmotnost Napájecí zdroj s automatickým přepínáním, V, Hz x x mm 4.7 kg BenQ FP71E + Model FP71E + Typ displeje Úhlopříčka obrazu Přirozené (max.) rozlišení Barvy Kontrast / Jas Doba odezvy Zorný úhel (zleva/doprava, shora/dolů) Řádková frekvence Obrazová frekvence Kontrola nastavení obrazu Ovládací prvky Funkce iscreen Řízení spotřeby Maximální odběr Režim úspory energie 17.0", aktivní, TFT 43,2 cm 1280x ,2 miliónu 500:1 / 300 cd/m 2 8 ms 140/130 (CR=10) khz Multi-frekvenční monitor režimy Hz v rozmezí těchto parametrů Digitální, Screen OSD technologie, ikey (automatické seřizování obrazu) 6 tlačítek a tlačítko ikey. Kontrast, jas, vert. & hor. poloha obrazu, fáze, frekvence pixelů, vyvážení barev, paleta barev, volba jazyka (8 jazyků menu na obrazovce - OSD), poloha menu na obrazovce, indikátor stavu, zobrazovací režimy. VESA DPMS, EPA 40 W max (bez reproduktoru) 50 W max (s reproduktorem) < 1W, 115V Vstupní signál PC Reproduktoru Synchronizace Teplota (provozní) Vlhkost vzduchu (provozní) RGB analogový 0.7 Vpp/75 Ohm pozitivní Digitální: DVI-D 1 W x 2 Oddělené zapojení TTL signálu, 15-kolíkový kabel mini D-sub 0 C - 40 C 10% - 90% 36 Technické údaje

37 Certifikace Provozní napětí Rozměry (Š x V x H) Hmotnost TCO 99/03, TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS, FCC třída B, ISO , VCCI, CSA, CB Report, CE, C-Tick, BSMI, Fimko, GOST Napájecí zdroj s automatickým přepínáním, V, Hz x x mm 4.7 kg Technické údaje 37

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 (48,26 cm) Návod k obsluze FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0 (38,1 cm) Návod k obsluze FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

FP72G + S Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" (43,2 cm) Návod k obsluze

FP72G + S Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0 (43,2 cm) Návod k obsluze FP72G + S Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" (43,2 cm) Návod k obsluze i ii Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL

Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena.

Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez oznámení. Tento dokument obsahuje důvěrné informace chráněné autorským právem. Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí

Více

FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241W 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

G2411HDA 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

G2411HDA 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze G2411HDA 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

FP94VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP94VW 19 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP94VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

HP-1001/1002 USB/Ethernet HomePlug

HP-1001/1002 USB/Ethernet HomePlug HP-1001/1002 USB/Ethernet HomePlug 1 Autorská práva Autorská práva vlastněna touto společností od roku 2003. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

FP241VW 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241VW 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241VW 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více