Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček"

Transkript

1 Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června Mimo to Vás zvu k modlitbě. Kdykoliv, kdekoliv Pozváním k modlitbě je i naše ruka, kterou si nosíme stále sebou jak pěkně ukazuje následující text, jehož autorem je svatý otec František. Váš P. Pavel Zahradníček OMI 1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je milá povinnost. 2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách. 3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení. 4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry. 5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible říká, že poslední budou prvními. Malíček ti připomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem pohledu. papež František (v době, kdy ještě nebyl papežem ani kardinálem)

2 Malá pouť k velkému srdci P. Marie 8.6. v sobotu na Klokotech Mariánské písně koncert dětí ZUŠ O. Nedbala pod vedením H. Boučkové Klokotské hodinky Modlitba růžence Mše sv., hlavní celebrant P. Petr Plášil opékání selete na farní zahradě Bohoslužba oběti Ing. Pavel Vejskrab Bohoslužba oběti bylo další téma přednášky a diskuse P. Stanislava Brožky v rámci cyklu Církev žije z Eucharistie, která se konala v Emauzích dne a která navazovala na první přednášku o bohoslužbě slova. Eucharistie je po křtu a biřmování třetí iniciační svátostí katolické církve, ve které Ježíš Kristus za nás dává své tělo a krev sám sebe, abychom se také my odevzdali v lásce jemu a abychom se s ním sjednotili ve svatém přijímání. Eucharistie znamená v původním významu děkovnou modlitbu, která při bohoslužbě prvotní církve bezprostředně předcházela proměňování chleba a vína v Kristovo tělo a krev. Přednášející se v první části věnoval otázkám spojeným s přípravou oltáře, přinášení darů a modlitbě nad dary, prefaci a vlastní eucharistické modlitbě. Při mši svaté i my neseme svůj život a životy našich drahých do kostela aby je Bůh proměnil a posvětil. Eucharistické modlitby jsou čtyři podle liturgické doby a slavností. Bohu přinášíme chléb a víno, Boží dary, které jsme od něj dostali a k nimž jsme přidali hodnotu své práce. Při eucharistické modlitbě jsou dary chleba a vína proměněny na oltáři v tělo a krev Ježíše Krista. Každé svaté přijímání věřícího hlouběji spojuje s Ježíšem Kristem, obnovuje milosti, které přijal ve křtu a biřmování a posiluje ho v boji proti hříchu. Vždy by to mělo být s úctou a vírou neboť v hostii je přítomen Pán Ježíš a s poděkováním za milost a prosbou za sjednocení. Je dovoleno přijímat Pána Ježíše do úst i do ruky, ve stoje i v kleče. Po závěrečné modlitbě a požehnání kněz propouští věřící. Jděte ve jménu Páně a služte Bohu a bližnímu, tam kam nás Pán posílá. Přednášky se zúčastnilo asi 25 posluchačů, někteří i z jiných farností a i farníci ze Strakonic, z bývalého působiště P. Brožky sobota v 10 h. SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KATEDRÁLNÍHO CHRÁMU SV. MIKULÁŠE v Českých Budějovicích

3 Nové tváře Anička a Jiří Gazdovi ptala se Hana Koukalová Před pár dny se na Klokotech objevili Anička a Jiří. Máme opravené všechny kliky, skříně a další neviditelné drobnosti, které nám ztěžovaly život a Klokoty nejsou po zavírací době opuštěné, protože tu Anička s Jiřím začali bydlet. Poprosili jsme je o krátké představení: Anička: Jsem vyučená spojová mechanička, ale byla jsem dlouho doma s dětmi a asi jedenáct let dělala doma ruční práce výšivky. Nějaký čas jsem pracovala v katolické mateřské školce a pak v domově pro seniory. Jiří: Já jsem instalatér, dělal jsem i různé stavební práce nebo jezdil s vládním vozidlem. Po převratu přišel i můj osobní převrat. Odjel jsem do Medžugorje a nějaký čas tam strávil. Poselství P. Marie jsem chtěl dát rodině, světu: vystavoval jsem je alespoň ve výloze obchodu (seznámil jsem se díky tomu se sestřičkami Notre Dame, které bydlely kousek od obchodu). Na důchod jsme se přestěhovali do domečku, který měl Jiří v západních Čechách. V Plasích jsme potkali obláty a velmi se nám líbila středeční podvečerní setkání po mši. Společenství, které se tu schází k modlitbě breviáře, na promítání filmu, to bylo něco tak pěkného, že jsme začali dojíždět pravidelně. Požehnáním je určitě přítomnost oblátů a mládeže okolo nich. Když pak byla potřeba s něčím pomoci, logicky jsme se nabídli (oprava kaple v oblátském domě atp.). Věnovali jsme se práci ve farnosti v Dolní Bělé a ve středu jsme dojížděli do Plas na společenství a byli jsme osloveni. To hlavní, co bychom chtěli v našem životě uskutečňovat je, nechat se vést Bohem, jeho vůlí. Nejsme už teď v důchodu omezeni časem nebo místem, a tak když obláti v Plasích hovořili o potřebě v Klokotech chybí tu stálí obyvatelé kláštera, modlili jsme se, abychom poznali, jestli nás sem Pán volá. V síle slov P. Marie, která říká na svatbě v Káni: Udělejte všechno, co vám řekne, jsme se tedy vydali do Klokot. Zatím jsme tu jako poutníci, rozhlížíme se. Vnímáme krásu tohoto místa, sílu modliteb a přítomnost P. Marie a sv. Evžena de Mazenod. Krásnou farní rodinu zde, originalitu jednotlivých farníků a rodinného ducha, který tu vládne. Chceme se zapojit do jakékoli pomoci. (pozn. red. Anička s Jiřím už připravili a poskládali nové Klokotské kancionály, jak už bylo řečeno, Jiří opravuje, co se dá a ještě netuší, kolik práce pro ně máme nachystané ) A jsme zase kdykoli připraveni se zvednout, sbalit a vrátit se do našeho domku. Pokud a dokud tady budeme nějak ku pomoci na naší společné cestě ke spáse, zůstaneme. A v tom všem vás prosíme o modlitbu. Římskokatolická farnost Chýnov Vás zve na ZÁJEZD DO RAKOUSKA v sobotu 15. června 2013 otec Karel nám ukáže krásná místa jeho vlasti: Kefermarkt, Steyr, Münichholz, Christkindl, klášter Kremsmünster i poutní místo Pöstlingberg cena zájezdu 450,- Kč odjezd bude z Chýnova 6:30, z Tábora od nádraží v 6:45, návrat kolem 21 h Přihlášky na faře v Chýnově (tel , ) nebo v sakristii na Klokotech.

4 Putování za Pannou Marií Sepekovskou Jana Nolčová Naše putování začalo na táborském nádraží, 11. května v 11 hodin, odkud jsme jeli motoráčkem do Božejovic, po červené značce od nádraží jsme za deště šli k lesu a přes les a louky, pokračovali okolo kostelíčku v Hodušíně, až ke kostelu v Sepekově, nesoucí krásný titul "Kostel Jména Panny Marie". Tam na nás čekal P. Mikuláš Selvek, premonstrát, a uvedl nás do kostela, kde nás v krátkosti seznámil s dějinami kostela: Sepekovský kostel byl postaven na základě rozhodnutí strahovského opata, Mariána Hermanna. Roku l730 stavba započala položením základního kamene a již za tři roky byl kostel vysvěcen. Takže letos slaví sepekovští 280 let svého kostela. Kostel je obehnán ambitem se čtyřmi kaplemi. Jednolodní kostel je zaklenut kopulí, v které je freska, znázorňující mocnou přímluvu Panny Marie. Freska ještě nikdy nebyla restaurována a do dnešních dnů je v bezvadném stavu. Nad oltářem je milostný obraz Panny Marie Sepekovské, který sem byl přenesen z bývalého kostelíka sv. Mikuláše. Panna Maria drží v náručí malého Ježíška, který hledí na ni a Panna Maria hledí na nás. Po mši, která byla celebrována P. Pavlem Zahradníčkem, OMI, jsme byli pozváni na faru na malé občerstvení. Pak jsme nasedli do osobních aut a přesunuli zpět do Tábora. Určitě pro nás všechny, kteří jsme se této poutě zúčastnili, zůstane hluboký zážitek. A kam příště? Pojďte s námi, vždyť ten déšť a trocha té únavy stojí za tak krásný zážitek. Děkuji všem, kdo na Klokotech zorganizovali a připravili tuto pouť. Oblátská pouť Mgr. Lucie Bartůšková Sešel se rok s rokem a na Klokotech se opět slavila oblátská pouť. Tentokrát ji předcházely docházecí exercicie otce Martina Sedloně na téma Spiritualita pro všední den. Sobotní ráno 18. května moc pouťově nevypadalo. Místo svátečně vymetené oblohy bylo šedivo a zataženo a hustě pršelo. V půl desáté zahájil otec Martin misijní meditací, ze které se mi do paměti vryla jedna věta: I kdyby nevyšlo v životě vůbec nic, kdyby všechno selhalo, ten život má smysl, pokud člověk přijme Boha za otce. V mé duši i za kostelními okny zasvitlo slunce. V té záplavě povinností, restů, často nesmyslných požadavků a úkolů, ve spoustě mailů, dopisů, telefonátů a smsek, které se na nás valí každý den a snaží se urvat aspoň kousek naší pozornosti, takže skoro pořád fakt nestíháme, máme jednu jedinou jistotu milujícího Otce. Jsme rodina. Bylo nás sice letos méně, ale o to rodinnější pouť to byla. Po mši jsme se sešli v Emauzích na párky a něco sladkého, povídali a zpívali. A bylo nám moc fajn. Tahle pouť byla zkrátka komorní, ale byla moc hezká. Oblátská. Rodinná. Naše. Slavnostní eucharistická bohoslužba při příležitosti UKONČENÍ ROKU BISKUPA HLOUCHA se uskuteční v neděli 9. června 2013 od 9:00 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

5 Exercicie s P. Martinem, omi Stáňa Rybníčková Ve dnech proběhly v Emauzích docházející exercicie na téma -,,Ten poklad máme v nádobě hliněné." Exercicie vedl o. Martin Sedloň a rozdělil je do dopoledních, odpoledních a večerních bloků. Zájemci na ně přicházeli podle svých časových možností. Musím říci s radostí, že to byla strava, která mocně sytila a jak jinak, než slovem a Duchem Božím. A tak se název exercicií uvedl v realitu. O. Martinovi chci poděkovat za hlubokou lidskost, moudrost a otevřenost, s nimiž exercicie vedl. Co mě oslovilo, nasytilo, posílilo, uvedlo do pravdy a blíž k Bohu: Nejsi duchovní člověk, pokud se zaobíráš druhými a ne sám sebou.(míněno v kritice) * Odpuštění není souhlas s tím, co odpouštíme. * Odpustit neznamená zapomenout, ale nesoudit. * Jestli mám ve svém životě modlu, poznám, když mi jí někdo ohrozí, jestli mě ovládá a nedokážu si bez ní život představit. * Křesťanství je život pod inspirací Ducha svatého. * Nenechme si vyrvat lásku. Ježíš z lásky vytrval až do konce. * Otevři se lásce, dobru - otevřeš se Boží vlně. * Některé věci a vztahy se tady na zemi nenapraví. Mějte naději a modlete se, aby se napravily v nebi. * Buďme vděční a nereptejme. Vděčnost může vzkřísit poničené vztahy. * Když se litujeme, odrovnáváme sami sebe. Duch. cvičení vyvrcholily sobotní Oblátskou poutí, která se nesla v přátelském duchu i při pohoštění v Emauzích... A tak prosím, buďme vděční. Správně vidíme jen srdcem J. Pecherová V pondělí se konala v Chýnově Dětská vikariátní pouť. I když nám deštivé počasí nedopřálo absolvovat připravenou trasu od Chýnovské jeskyně, náhradní stanoviště knihovna, hasiči (super!) a kostelní věž určitě stála za to. Na faře jsme si povídali o sv. Anežce a sv. Zdislavě a o tom jak ony dokázali pomáhat potřebným. V kostele jsme se dozvěděli o činnosti táborského hospice Jordán a děti si mohly vyzkoušet, jaký je život s invalidním vozíkem. I když zvony s hodinovým strojem a krásný výhled stál Letní tábor pro děti ROBIN HOOD A KRÁSNÁ MARIANA Emauzy S o. Pavlem, omi, Májou Šittovou, Olgou Přihlásit se, prosíme, do v kanceláři (Hanka Koukalova) nebo u Olgy Švecové m) Cena Kč. za námahu výšlapu na věž, přece jen jsme se rádi ohřáli v knihovně u čaje s povídáním o přátelství. V kulturním domě jsme vyrobili papírové kytičky, které jsme pak předali seniorům v Domově důchodců, a děti z Mladé Vožice jim zahrály divadlo a zazpívaly. Posíleni buchtami a čajem (děkujeme chýnovským!) jsme si mohli projít sportovní stanoviště Orbisky nebo si prohlédnout výstavu o misiích. V kostele Nejsvětější Trojice nás pozdravil p. starosta Eybert a pouť jsme zakončili bohoslužbou slova vedenou o. Slávkem z Tábora s požehnáním našich kněží každému jednotlivě. DĚKUJEME! h. benefiční koncert pro Michalku Bednářovou od Mladé Vožice

6 Setkání sborů na Klokotech L. Šotek V sobotu 25. května od 13:30 hod se na Klokotech konalo setkání chrámových sborů z farností Jistebnice, Sepekov, Slabčice, Milevsko a Tábor. Klokotským kostelem tak téměř 2 hodiny zněly skladby v podání jednotlivých sborů tak, jak je znají farníci ve svých farnostech především při slavení Eucharistie a k oslavě Boží. Po vystoupeních následovalo přátelské setkání zpěváků při malém občerstvení v Emauzích. Noc kostelů 2013 Mgr. Hana Koukalova Znáte ten stav, kdy se jakoby nic neděje, ale pod povrchem něco roste? Tak by se daly popsat předcházející dva až tři měsíce, kdy jsme podnikali schůzky na táborské faře, připravovali zprávy do novin, plakáty, Klokotské noviny, účastníci minulých ročníků Nocí se chodili ptát, jak to letos uděláme, a do kaple svatého Vavřince byl vymýšlen opět ten největší zážitek, jako už všechny roky: výstava mešních předmětů. A už je tu poslední týden před 24. květnem. Anička Gazdová rozvoněla kuchyni lineckými kostelíčky, které pak Jana Řezáčová rozdává spolu s programem a úsměvem u vchodu, v pátek od rána ženy uklízejí kostel a pak provětrávají celý areál včetně kaplí, pan Veger po celý den opravuje, zavěšuje a zůstává až do půlnoci na kostelní půdě později spolu s panem Veselským, pan Vocílka po ranní šichtě navečer otvírá kostnici, paní Koukalová s paní Tupou ani neví jak, ale zůstávají u stolů s buchtami od nás farníků až do noci, manželé Burdovi pečou neuvěřitelné množství bramboráků, až v jedenáct hodin konečně dojdou zásoby těsta. Pan Rytíř se musel v kapli svaté Anny úplně umluvit, kolik lidí chtělo vidět Klokotskou kroniku, matracová prohlídka v Růžencové kapli (Danka Bednářová) slaví úspěch, Stáňa Rybníčková s Jaruškou Růžičkovou jsou zárukou pěkného a usměvavého programu pro děti, hned vedle je možné podívat se díky panu Peroutkovi a Sónakovi a Vejskrabovi na záběry z klokotské historie promítané na kostelní zeď. Mezitím v kostele vítá otec Zahradníček, zpívá Pavla Kohelová, prohlídku vede otec Karel, zpívá Chrámový sbor, otec Pavel přednáší, koná se překrásná prohlídka při svíčkách Evy Kozákové a Josefa Michalíčka. Překvapivý počet návštěvníků zůstává ve ztišené atmosféře četby Janova evangelia a zpěvů z Taizé a tak při společném závěrečném požehnání děkujeme za ten zázrak: sešlo se nás tolik, s radostí, s nasazením, chutí, přes překážky. Vydávali jsme svědectví o naší farnosti, návštěvníci se vyptávali, zůstávali, vraceli se, chválili. Tahle Noc byla požehnaná, ne?

7 Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti, a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti na Modlitebním triduu Modliteb matek, ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. - v pátek v hod. v Emauzích odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě - v sobotu v hod. v Emauzích modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši svaté bude ještě následovat krátká adorace v kostele - a v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v hod. Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí. KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ Těla a Krve Páně Eucharistický průvod prosíme holčičky, přineste si kytičky na posýpání První pátek v měsíci celodenní adorace v kostele h., h. s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace) pátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - odpustkový den Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek h neděle - sbírka na potřeby diecéze středa h. - Emauzy posezení u čaje nad Biblí sobota od 8.30 tatínkovská brigáda na farní zahradě oslavujeme Den otců h. benefiční koncert pro Michalku Poutní mše v Dražicích 10 h h. - Velká klokotská křížová cesta neděle 18 h. - Setkání CHO Emauzy TÁBORÁK (pátek) zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na mši svatou v 17 h. jako poděkování na konci školního roku a prosbu o požehnané prázdniny, po mši svaté v 18 hod. na zahradě u Emauz táborák, v případě špatného počasí náhradní program v Emauzích. Klokoty poutní místo Nový stostránkový průvodce po klokotské historii a místě s množstvím fotografií zakoupíte U Klokotské Madony za 100 Kč

8 Klokoty - události - červen 2013 mše sv. každý den 1.6. sobota Památka sv. Justina, mučedníka První sobota v měsíci po-so 17.00, Emauzy h. - P. Stanislav Brožka - Církev žije z Eucharistie ne h. Krásla liturgie, h. - Klokotské hodinky, růženec svátost smíření mše sv. v 17 h., po mši sv. požehnání 2.6. neděle Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ mše sv. v 10 h. s eucharistickým průvodem 3.6. pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 4.6. úterý Emauzy h. Modlitby matek 5.6. středa Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 7.6. pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA První pátek v měsíci - adorace v kostele h.,16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., adorace s modlitbami, tichá adorace svátost smíření h sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Malá pouť - celebruje P. Petr Plášil 15 h. - koncert dětí pod vedení H. Boučkové 16 h. Klokotské hodinky, růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., 18 h. opékání selete 9.6. neděle 10. neděle v mezidobí ukončení roku biskupa Hloucha sbírka na potřeby diecéze úterý středa Památka sv. Barnabáše, apoštola Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny Emauzy - 18 h. Farní rada čtvrtek Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve pátek sobota zájezd do Rakouska s farností Chýnov a o. Karlem neděle středa Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa pátek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h pá-so Setkání oblátských laiků - Emauzy 15 h. benefiční koncert pro Michalku neděle 12. neděle v mezidobí Dražice - 10 h. - poutní mše sv. mše sv. v 10 h pondělí Slavnost Narození sv. Jana Křtitele pátek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Emauzy - 15 h. Kající bohoslužba pro děti 17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok - 18 h. oheň - zahrada u Emauz svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. Velká klokotská křížová cesta h pá-so Triduum Modliteb Matek od h. v Emauzích sobota Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - doporuč.svátek svátek o. Pavel Zahradníček, omi neděle 13. neděle v mezidobí 15 h. v kostele Triduum modliteb matek mše sv. v 10 h. Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., pátek h. nebo kdykoliv po domluvě Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Kaplan na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: Diecézní ředitel PMD: P. Marek Adamczuk, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, telefon: Pokud není uvedeno jinak, Emauzy h. - Posezení u čaje nad Biblí Fatimský den svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. tatínkovská brigáda Emauzy 11. neděle v mezidobí Den otců dětská mše svatá v 10 h. Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.