Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého"

Transkript

1 Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu. Ještě před příchodem na Moravu připravil svatý Konstantin (později přijal řeholní jméno Cyril) slovanskou abecedu hlaholici. Ta je zvláštním svědectvím nejen o jejich učenosti, ale také o tom, z čeho od samého od počátku vycházeli. Některá písmena hlaholice jsou upravena z řečtiny, jiná z hebrejštiny nebo latiny, původ některých písmen je nejistý. Odkud se vzal znak pro hlásku a, kterou celá hlaholská abeceda začíná, je patrné na první pohled: je to znamení kříže. Zcela záměrně právě jím, začal Konstantin svou novou soustavu písma základ budoucí slovanské kultury! Někteří se domnívají, že podobně záměrně bylo zvoleno i druhé písmeno hlaholice hláska b, kterou ve slovanských jazycích začíná slovo Bůh. Ve vertikálním řezu má tři souměrné prvky symbolizující tři osoby jediného božství. V horizontálním řezu má dva prvky horní symbolizující božství a dolní symbolizující lidství spojené v Bohočlověku Ježíši Kristu. Kolem přesného výkladu původu písmen hlaholské abecedy vedou odborníci spory. Vysvětlení, proč působení svatých soluňských bratří na Velké Moravě přineslo tak bohaté a trvalé plody je však jasné: nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého - proto i svou abecedu, základ budoucí slovanské kultury, začali znamením kříže. Mnohdy nemáme mnoho času. Ale začít cokoliv ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého je možné vždy. A pak pokračovat tak, jak jsme o to v této kratičké, ale hluboké modlitbě, kterou je znamení kříže, prosili: dělat věci tím způsobem, aby to nebylo jen po našem, ale abychom na místě, kde jsme, jednali Božím jménem a vědomě uskutečňovali jeho záměry. A pak budeme moci žasnout P. Pavel Zahradníček OMI Přejeme požehnané prázdniny všem dětem, učitelům, rodičům i prarodičům, ať je léto pro Vás časem pokoje a odpočinku, časem stráveným s těmi nejbližšími, časem pod ochranou Panny Marie Klokotské!

2 Pro Ty, kteří ještě nečetli Pozdrav z Káhiry od otce Günthera Milí přátelé! Slíbil jsem vám tuto zprávu dříve, ale nějak to nešlo. První dobrá zpráva (alespoň pro mne): Mohl jsem si ve čtvrtek vyzvednout povolení k pobytu a k práci na rok. Mám se dobře a prožívám docela klidné období, co se týká vnějších okolností i co se týká vnitřního života. Většinu dne strávím sám, protože můj egyptský bratr Amir je v práci. Učím se, modlím se, uklízím trochu atd. Po prvním nadšení z pokroku v arabštině (způsoben tím, že si můj mozek v Evropě odpočinul) se dostavila zase určitá střízlivost, a uvědomuji si, že je to ještě hodně dlouhá cesta. Zvlášť kontakt s cizími lidmi ve farnosti a v metru mi to názorně ukazuje. Přesto mám teď mnohem víc té sebedůvěry, která je nezbytná pro učení se jazyka. Nacházím tu fůru zajímavých knih, i když jsou většinou ve francouzštině, což vysvětluje dost omezenou horlivost při jejich četbě. Přesto jsem se teď rozhodl číst jednu z těchto knih celou, která je o Koránu a Islámu, jehož spoluautor je jeden ze zdejších bratří (Michel Cuypers). Ale nečtu to jakoby ze zdvořilosti ke svému bratru. Je to opravdu dobrá kniha, která věcně a pravdivě informuje a upravuje různá nedorozumění a zaujatosti proti Islámu, a tak nachází střední cestu mezi reklamou a polemikou. Pro mne je důležité, abych Islám víc poznal, když chci žít mezi muslimy. Dnes čekám na mladého muže, který má zájem o Malé Bratry Ježíšovy. Ještě ho neznáme. Večer půjdeme na setkání mládeže, pro které můj spolubratr připravil spolu s jedním mladíkem ze spolča presentaci o muži, který nemá ruce ani nohy, a svědčí o lásce k životu a o lásce Boží. Poslední věta jednoho videa o něm a s ním je: Když nedostaneš zázrak (že Bůh mu dává zázračně ruce a nohy, oč se modlil jako kluk)... staň se zázrakem! Asi je už čas, abych skončil. Jinak byste museli snad ještě víc dnů čekat na zprávy ode mne! Děkuji vám za setkání během mého pobytu v ČR i za vaše modlitby! Pán ať vám žehná! Günther Do postních kasiček 2014 se vybralo: Humanitární pomoc 1003 Kč Všem Pán Bůh zaplať! Činnost farnosti pro lidi v nouzi 956 Kč Lidé těžce nemocni s postižením 124 Kč Dle rozhodnutí Charity 370 Kč Matky s dětmi v nouzi 572 Kč Senioři 290 Kč Mariánské misijní dílo 1068 Kč Kč (kasička na oltáři sv. Barbory) Obnos vybraný v našem kostele pro školy v oblátských misiích byl spolu s dalšími příspěvky od dárců z České republiky (v celkové výši Kč) odeslán na místo určení. Za pomoc oblátům při jejich práci v misiích upřímně děkujeme. Zájemci o přijetí svátosti biřmování se mohou nahlásit v sakristii, u o. Pavla nebo ve farní kanceláři.

3 1. ČERVENCOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 5. července 2014 s P. Mikulášem Selvekem, z premonstrátského kláštera Milevsko MARIÁNSKÁ ÚCTA A CYRILOMETODĚJSKÁ MISE modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření 17:00 mše svatá Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda Srdečně zve Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti P. Marie Neposkvrněné Oblátská pouť Dana Bednářová Dne proběhla v Klokotech u Tábora Oblátská pouť. Ta se koná každý rok vždy kolem 21. května, protože 21. května 1861 zemřel svatý Evžen de Mazenod, zakladatel Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Je to pro Obláty, ale i pro nás laiky vždy velká slavnost. S poutí zároveň proběhlo setkání Asociovaných laiků, kteří se cítí být zváni žít společně s obláty charizma svatého Evžena de Mazenod. Pouť začala v 11 hodin mší svatou, kterou celebroval P. Vlastimil Kadlec OMI. A přijeli mezi nás vážení hosté Komunita Vtěleného Slova v Káně, což je komunita mladých kluků, kteří se dobrovolně rozhodli žít společně Evangelium ve všednosti. A taky se společně s P. Vlastimilem podílejí na pastoraci mládeže v Plzeňské diecézi. Byli jsme moc rádi, že přijeli mezi nás! Krásně mši svatou doplnili písničkami a hudbou. Pak jsme se přesunuli do farního domu Emauzy, kde probíhalo občerstvení. A popovídání. Odpolední blok měli na starosti právě kluci z KVS s P. Vlastimilem. Na začátku nám zahráli pěknou scénku, Čím bych asi byl, kdybych nebyl s oblátama. To je moc milá scénka, a jak nám bylo později vysvětleno, tuto scénku hrají vždy na začátku setkání, aby se seznámili s lidmi, a spadl počáteční ostych. Pak se nám kluci jednotlivě představili. Je jich 5 a jmenují se Pavel, Ota, Mirek, Jakub, a Josef a všichni jsou studenti. A opravdu musím říct, že z nich sálá vnitřní radost z Pána. Vyprávěli nám, co dělají, jak pracují s mládeží a poté jsme jim mohli dávat otázky. Myslím, že to byly opravdu pěkně prožité chvíle. Pak jsme se přesunuli do kostela na společné chválové modlitby, kluci z KVS zase krásně hráli a zpívali, P. Vlastimil četl evangelium a bylo to opravdu krásné. Mohli jsme se všichni osobně setkat v modlitbě s Pánem, a přesto společně, myslím, že to byl hodně silný moment. A už se pomalinku blížila farní mše svatá a po mši svaté byl krásný koncert hudebního souboru historické hudby Alla Breve. I koncert byl moc krásný. Myslím, že se sobotní Oblátská pouť povedla. Tímto bych chtěla moc poděkovat KVS, že přijeli mezi nás. Pouť opravdu prozářili, setkání s nimi bylo moc pěkné a požehnané. A chtěla bych moc poděkovat vám všem, kteří jste na pouť přišli! A už se těším na příští pouť, na kterou jste srdečně zváni!

4 Duchovní obnova před Oblátskou poutí v Klokotech Ing. Pavla Síčová Ve středu začala mší sv. duchovní obnova před Oblátskou poutí, kterou vedl o. Martin Sedloň. Následovala první přednáška a další pokračovaly ještě po 2 dny - vždy dopoledne, odpoledne a večer po mši sv. Bylo možné účastnit se celé obnovy nebo jen libovolné části, každý podle svých časových možností. Inspirací bylo už kázání o. Martina - příběh o mnichovi, který měl za úkol chodit s košem pro vodu. Voda vždy vytekla, ale podle pokynu starého mnicha šel s košem pro vodu vždy znovu. Až jednoho dne koš vyrašil! Je to naděje i pro nás, kteří si po mši sv. nepamatujeme obsah kázání, že i přesto v nás může, po čase "něco Božího vyrašit." Obnova pokračovala třemi tématy: touha, pravda a služba. Příležitost vzbudit v sobě touhu po Bohu - nikoli touhu emocí, ale touhu vůle - jsme měli při hodinovém rozjímání duchovního textu v tichu. Následovalo sdílení o tom, jak jsme tuto hodinu každý prožil. Také při tématu - pravda jsme měli vyčleněnou hodinu na rozjímání dalšího duchovního textu v tichu. Vidět pravdu o sobě v Božím světle, není vždy příjemné. Nemusíme však z toho být zdrceni, Ježíš nás miluje takové, jací jsme!!! Téma - služba: Každý člověk má osobní charisma. Charisma je to, skrze co se s Bohem snadněji setkáváme (např. charisma modlitby, hudby,...) Charisma je činnost, která nás přibližuje Bohu. Bůh chce, abychom dělali to, co nás k Němu přibližuje! Děkujeme o. Martine, že jsme se mohli zastavit uprostřed všedních dní a prožívat intenzivněji čas s Bohem. K připomínce 100. výročí začátku 1. světové války bude P. Jan Bӧhm, vojenský kaplan v Táboře pondělí v 17 h. sloužit mši svatou za padlé a jejich rodiny v Táboře-Klokotech u pomníku padlých za účasti starosty a místostarostky města Tábor. Malá pouť k velkému srdci P. Marie Ing. Pavla Síčová V sobotu 14. června se uskutečnila Malá klokotská pouť k velkému srdci Panny Marie, které předcházel koncert dětí ZUŠ pod vedením paní Helenky Boučkové. Původně pozvaný P. Jan Kuník onemocněl, zastoupil ho táborský farář o. Petr Plášil. V kázání nás upozornil, mimo jiné, na výstavu sochaře Petra Váni, která probíhá do v Táboře v galerii U Radnice. Vernisáž výstavy v Táboře byla zahájena koncertem Československého komorního orchestru v táborském kostele Proměnění Páně, kterého se účastnil i zástupce z Českobudějovického biskupství. Sochař Petr Váňa pracuje zdarma na Mariánském sloupu, který bude stát na Staroměstském náměstí v Praze. I tímto způsobem lze vyjádřit úctu k Panně Marii. Po mši sv. jsme se sešli na farní zahradě, odkud se již delší dobu linula libá vůně opékaných kuřat. Postaral se o to bratr o. Pavla Zahradníčka a patří mu za to dík. Bylo příjemné setkat se, popovídat a občerstvit se. I děti si přišly na své. Houpačka a klouzačka byly plně využité. Byl to požehnaný večer.

5

6 Noc kostelů na Klokotech Hana Koukalova se nesla, už můžeme říct, v tradičním duchu. Celovečerní program v kostele komentované prohlídky vedené P. Karlem Zaiserem, omi, zakončené poslední noční při svíčkách, krásný koncert Táborského chrámového sboru, přednáška P. Pavla Zahradníčka, omi a předpůlnoční ztišení s Klokotskou scholou, doplňoval program v prostoru ambitů. Zde nechyběl program pro děti, promítání fotografií a videí ze života na Klokotech v letech minulých i dávnější historii, otevřené půdní prostory kostela, v otevřených kaplích bylo možné nahlédnout do kostnice, užít si matracovou prohlídku, nahlédnout pod vedením kronikáře pana Rytíře do Klokotské kroniky. Manželé Pecherovi opět překvapili a připravili výživné téma Bible v kapli sv. Vavřince k vidění byly Bible všeho druhu, katechetické pomůcky k tématu Bible, hry a nechyběla ochutnávka mešního vína a okrojků z výroby hostií. Samostatnou kapitolou byly Klokotské topinky vydávané z bývalé klášterní kuchyně i obětavě napečené buchty klokotských farnic. Na přípravě a průběhu večera se podílelo na třicet farníků a večer připravili podle průběžného sledování pro zhruba dvě stě návštěvníků. Mnozí z nich nalezli na Klokotech slona, jak zněla soutěžní otázka pro příchozí, a odcházeli domů s malou klokotskou odměnou. Je tu léto a s ním čas rozkvetlých zahrádek. Kdybyste chtěli přispět svými kytkami a zeleným k výzdobě našeho kostela, budeme Vám vděčni. Můžete je nosit vždy do pátku rána do 8 h. Předem děkujeme! Katolická charismatická konference Brno výstaviště P. Vojěch Kodet, P. Vlastimil Kadlec, P. Tomáš Holub, P. Bogdan Stepień, Kateřina Lachmanová, P. Marián Kuffa, Veronika Barátová, P. Aleš Opatrný, P. Daniel Vích a další Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2014 Dny lidí dobré vůle Zájezd do Rakouska s otcem Karlem je již obsazen

7 KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ 4.7. První pátek v měsíci celodenní adorace v kostele h., h. s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek h neděle Pohnání poutní mše svatá v 10 hodin pátek h. - Velká klokotská křížová cesta neděle - Poutní mše ke sv. Anně Meziříčí h táborák na farní zahradě srpnová sobota s P. Martinem Sedloněm, omi - Maria, matka moudrosti Umyji Vám pomník nebo osázím květinami Lenka Vikariátní katechetické středisko Tábor vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti v rámci oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny SLAVÍ CELÁ RODINA Soutěž je připravena pro tyto kategorie: I. kategorie: MŠ II. kategorie: 1. stupeň ZŠ III. kategorie: 2. stupeň ZŠ formát práce: A3,A4 technika: malba, kresba Ceny ve všech kategoriích: 1. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + rodinná společenská hra 2. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + společenská hra 3. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + sada pro rodinnou oslavu místo sladká odměna Příměstský tábor Emauzy 28. července 1. srpna příjezdy dětí v jednotlivých dnech: 7:00-8:00 (po dohodě i později) hlavní program: 8:00-16:30 vyzvedávání dětí: 16:30 17:00 (po dohodě i později) Doporučený příspěvek na stravu a program na den 100 Kč Pondělí - program na Klokotech Úterý výlet na Knížecí rybník Středa výlet na Šelmberk Čtvrtek výlet do Košína Pátek program na Klokotech Děti přihlašujte prosím do 26. července přes telefon nebo Marie Šittová Markéta Frejlachová,

8 Klokoty - události - červenec 2014 Pokud není uvedeno jinak, mše sv čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola Každý den 4.7. pátek Památka sv. Prokopa, opata první pátek v měsíci, celodenní adorace - v kostele h., h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., h. po-so 17.00, ne h. adorace s modlitbami, do tichá adorace svátost smíření h sobota Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy - doporučený svátek 1. sobota - P. Mikuláš Selvek, OPraem - Mariánská úcta a Cyrilometodějská mise h. - Klokotské hodinky, růženec, svátost smíření, mše sv. v 17 h., poté svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda 6.7. neděle 14. neděle v mezidobí mše svatá v 10 h úterý Společenství Modlitby matek h. - Emauzy Emauzy - 18 h. Farní rada pátek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 15. neděle v mezidobí Fatimský den mše svatá v 10 h úterý Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve středa Panny Marie Karmelské pátek svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 16. neděle v mezidobí mše svatá v 10 h úterý Památka sv. Marie Magdalény středa Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy pátek Svátek sv. Jakuba, apoštola Velká klokotská křížová cesta h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie neděle 17. neděle v mezidobí 16 h. řeckokatol.mše mše svatá v 10 h. Poutní mše sv. ke sv. Anně - Meziříčí h pondělí úterý čtvrtek Mše sv. v 17 h. - P. Jan Bӧhm, vojenský kaplan v Táboře - připomínka 100.výročí I.sv.války Památka sv. Marty Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze ze srpna pátek 2.8. sobota pátek 1. pátek - adorace 1. sobota P. Martin Sedloň, omi mše sv. 17 h. s P. Václavem Hesem Farní táborák zahrada u Emauz 18 h. (14.8. čtvrtek -19 h. varhanní koncert) sobota Velká klokotská pouť - mše sv.- 8 h. - P. Jan Böhm, hlavní mše sv., 10 h. kardinál Dominik DUKA OP, arcibiskup pražský, 14 h. beseda s kardinálem, 15 h. Klokotské hodinky neděle mše sv. 10 h. - P. Vlastimil Kročil 15 h. Klokotské hodinky se svátost. požehnáním Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., pátek h., nebo kdykoliv po domluvě Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: Pastorační asistentky: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, telefon: Diecézní ředitelka PMD Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více