2. Profil organizace Zdravotnický úsek Letecká záchranná služba Hradec Králové Oblasti Školení IZS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Profil organizace... 4. 3. Zdravotnický úsek... 5. 3.2 Letecká záchranná služba Hradec Králové... 7. 3.3 Oblasti... 11. 4.2 Školení IZS..."

Transkript

1

2 Obsah ročenky 1. Úvodní slovo ředitele Profil organizace Zdravotnický úsek Krajské zdravotnické operační středisko Hradec Králové Letecká záchranná služba Hradec Králové Oblasti Úsek vzdělávání Vzdělávání NLZP, e-learning Školení IZS Školení pro externí organizace Kongresy, semináře Ekonomický úsek Personální úsek Provozní úsek Autoprovoz Informační a komunikační technologie Kontrolní činnost Závěr

3 1. Úvodní slovo ředitele Historie zdravotnických záchranných služeb v nynějším Královéhradeckém kraji se datuje od 80. let 20. století, kdy nejprve v Náchodě (1978) a následně v Hradci Králové (1980) v rámci oddělení Anesteziologie a resuscitace byly v nemocnicích ustanoveny tříčlenné posádky rychlé lékařské pomoci. Tyto posádky v následujících letech vznikaly i v dalších nemocnicích kraje. Důležitým mezníkem ve vývoji záchranných služeb byl vznik Územního střediska zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové (1992) a poté vznik Okresních zdravotnických záchranných služeb v Trutnově a Náchodě. V této souvislosti je třeba zmínit zakladatele záchranné služby v kraji, mezi něž patřili MUDr. Jiří Štětina (ředitel ÚSZZS HK, ), MUDr. Vladimír Hadač (ředitel ZZS okresu Trutnov), MUDr. Michal Koutek (ředitel ZZS okresu Náchod), dále zakladatel záchranné služby na Náchodsku MUDr. Antonín Housa a celá řada dalších lékařů, kteří na záchranné službě od jejího zrodu pracují dosud, jako jsou MUDr. Zbyněk Přecechtěl, MUDr. Zdeněk Tichý, MUDr. Lubor Vokrouhlický, MUDr. Radek Tesner, MUDr. Hana Volfová a další lékaři, záchranáři a nezdravotničtí pracovníci. Od roku 1990 v systému záchranné služby ve Východních Čechách působí posádka LZS se sídlem v Hradci Králové pod vedením vedoucích lékařů LZS Jiřího Maška ( ), Aleše Vlčka ( ) a Anatolije Truhláře (2004 dosud). Zlomovým bodem ve vývoji záchranné služby byl rok 2004, kdy došlo k centralizaci záchranky a vzniku jediné příspěvkové organizace ZZS KHK zřizované krajem, která pod vedením MUDr. Ladislava Žabky, Ph.D. (ve funkci ředitele USZS , ZZS KHK ) zahájila činnost Osmiletou historii ZZS KHK lze charakterizovat jako organizační, odborné i ekonomické sjednocení poskytování přednemocniční neodkladné péče v kraji s důrazem na jednotné řízení služby, vysokou erudici posádek a špičkového vybavení výjezdových skupin s cílem poskytnout občanům Královéhradeckého kraje účinnou přednemocniční neodkladnou péči. MUDr. Jiří Mašek ředitel ZZS KHK 3

4 2. Profil organizace Základní data: Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Sídlo organizace: Hradecká 1690/2A, Hradec Králové IČ organizace: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Vedení organizace Ředitel: Zdravotnický náměstek: Ekonomicko-provozní náměstek: Náměstek pro NLZP: Náměstek pro vědu, výzkum, vzdělávání: Náměstek PaM: 4 MUDr. Jiří Mašek MUDr. Libor Seneta Ing. Vlastimil Nakládal Bc. Zuzana Klicperová MUDr. Anatolij Truhlář Vladimír Tichý

5 3. Zdravotnický úsek Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) v Královéhradeckém kraji, který má rozlohu km 2 a cca obyvatel. Zdravotnický úsek pracuje pod vedením zdravotnického náměstka MUDr. Libora Senety a náměstkyně pro NLZP Bc. Zuzany Klicperové. Lze jej rozdělit na 3 základní pole působnosti Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS), Letecká záchranná služba (LZS) a Oblasti (podle regionu poskytování PNP). 3.1 Krajské zdravotnické operační středisko Hradec Králové Vedoucí lékař: Vedoucí operátor: MUDr. Michal Plodr, Ph.D. Vladimír Švába Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS), které sídlí v Hradci Králové, nepřetržitě přijímá tísňová volání na linku 155 z celého Královéhradeckého kraje a řídí činnost všech posádek ZZS KHK v kraji. V Hradci Králové a v Trutnově jsou zároveň vyhodnocovány telefonní hovory na tzv. Pohotovostní linku , kde jsou poskytovány informace občanům, porady po telefonu a řízena doprava raněných a nemocných. Na práci se podílí celkem 22 operátorů, kteří se v 12hodinových směnách střídají na 4 příjmových pracovištích. V roce 2011 bylo přijato na KZOS celkem hovorů. Z tohoto počtu bylo volání na tísňovou linku 155, hovorů bylo přijato na Pohotovostní linku Z uvedeného počtu přijatých hovorů na tísňovou linku bylo realizováno celkem výjezdů. Vrtulník Kryštof K06 realizoval na pokyn KZOS v roce 2011 celkem 688 zásahů. Operátoři v roce 2011 aplikovali celkem 321 telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci a řešili 97 případů telefonicky asistované první pomoci. Zároveň zprostředkovali 1948 telefonických konzultací posádek RZP a lékaře. Pokud se týká spolupráce s ostatními složkami, s Horskou službou v roce 5

6 2011 bylo realizováno celkem 68 výjezdů, dopravní zdravotní služby byly využity ke spolupráci s posádkami ZZS ve 420 případech. Tabulka činnosti KZOS Činnost KZOS ZZS KHK na rok 2011 Celkem přijatých telefonátů Tísňová volání na linku Celkem počet vytvořených událostí Celkem realizovaných výjezdů Aplikování TANR (telefonicky asistovaných resuscitací) 321 Aplikování TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) 97 Sestavení konzultací RZP + lékař 1948 Práce a výsledky KZOS pohledem vedoucího lékaře MUDr. Michala Plodra, PhD.: Krajské zdravotnické operační středisko Královéhradeckého kraje vzniklo sloučením oblastních operačních středisek v roce V té době to byl doslova revoluční krok a ze zkušeností KZOS KHK poté čerpaly poznatky ostatní operační střediska, která se na tento krok připravovala. Cílem vedení KZOS je trvale zvyšovat standard operačního řízení výjezdových skupin na úrovni odborné i manažerské. Ukazatelem kvality práce jsou pravidelná statistická hodnocení, v rámci kontinuálního vzdělávání provádíme rozbory vybraných případů a vyžadujeme aktivní účast operátorů na odborných seminářích. Vzhledem k intenzívní odborné edukaci personálu KZOS bylo zaznamenáno zlepšení v postupu telefonicky asistovaných resuscitacích. Ve spolupráci s Oddělením urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové byly zkvalitněny kroky v předávání triáž-pozitivních pacientů. Nadále jsou zdokonalovány postupy zabezpečující včasný transport pacientů v kardio programu a ve zcela nově zavedeném iktovém programu. Pro pochopení charakteru práce na jednotlivých úrovních a získání zpětné vazby mezi operačním řízením a posádkami v terénu podporujeme možnost stáží jak na pracovišti KZOS, tak ve výjezdových skupinách. Dokladem stále se zvyšující odborné kvality personálu KZOS KHK budiž i získání ceny Zlaté sluchátko v roce 2007, 2010 a následné obhájení v roce 2011 v prestižní mezinárodní soutěži Zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz. 6

7 3.2 Letecká záchranná služba Hradec Králové Vedoucí lékař: MUDr. Anatolij Truhlář Vedoucí záchranář: Martin Honzík, DiS. Letecká záchranná služba (LZS) Hradec Králové pokrývá svými službami zejména území Královéhradeckého a Pardubického kraje jak pro poskytování primární, tak sekundární přednemocniční péče, tedy pro území 10 tis. km 2 s 1 mil. obyvatel. Posádka LZS Hradec Králové zasahovala v roce 2011 v 705 případech s celkovým náletem 452 hodin a 42 minut. V 568 případech (80,6 %) se jednalo o primární zásahy do terénu. Ve většině případů byl vrtulník vyslán operačním střediskem na místo přímo na základě zpracování tísňového volání na linku 155. Ve srovnání s minulým rokem došlo k významnému navýšení počtu primárních zásahů (482 v roce 2010 vs. 568 v roce 2011), zatímco počet mezinemocničních převozů se nijak nezměnil. Hlavní příčinou bylo zejména častější využívání vrtulníku ve spolupráci s nelékařskými posádkami v oblastech, kde byly posádky RLP nahrazeny posádkami RZP (Hořice, Opočno, Dvůr Králové n. L.). Dalším důvodem tohoto nárůstu je zlepšení spolupráce s Krajským zdravotnickým operačním střediskem ZZS Pardubického kraje současně s vyššími nároky na primární směřování těžce poraněných pacientů z obou obsluhovaných krajů na Oddělení urgentní medicíny do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Celkem bylo leteckou posádkou v loňském roce ošetřeno 686 pacientů. Ve většině případů se jednalo o úrazové stavy (442 zásahů), interní a neurologická onemocnění vyžadovala zásah vrtulníku ve 244 případech. Mezi nejzávažnější stavy patřily polytraumata (85 případů) a těžká poranění hlavy a mozku (70 případů). Poranění míchy ošetřovala naše posádka 18krát a popáleniny 41krát. Z neúrazových stavů bylo ošetřeno 86 nemocných s akutním koronárním syndromem a 13 nemocných s cévní mozkovou příhodou. Závažné úrazy a onemocnění se bohužel nevyhýbají ani nejmenším pacientům. V loňském roce byl ošetřen velmi vysoký počet pacientů do 18 let: celkem 110 (16 %). 7

8 Ve 48 případech (7 % všech ošetřených pacientů) zahajovala posádka LZS na místě zásahu nebo během transportu kardiopulmonální resuscitaci, z toho v 18 případech se jednalo o srdeční zástavu následkem úrazu nebo tonutí. U 17 z 30 (56,7 %) nemocných s neúrazovou příčinou srdeční zástavy se podařilo posádkám LZS obnovit krevní oběh a předat je k další léčbě do nemocnice. V případě traumatické příčiny se podařilo na místě zresuscitovat 7 pacientů z 18 (38,9 %)!!! Ve vrtulníku jek dispozici pro tyto případy mechanický resuscitační přístroj Auto Pulse a vybavení pro používání metody léčebné hypotermie již během převozu nemocných do nemocnice. V rámci 19 vzletů v roce 2011 byl plánovaně a systematicky realizován opakovací výcvik posádek LZS pro provádění zásahů s podvěsem v obtížně přístupném terénu. Zcela nově byla v letošním roce zařazena do výcviku unikátní metodika vysazení zdravotnického týmu ve svahu s následným vyzvednutím pacienta pomocí krátkého 10metrového podvěsu, kterou lze využít v řadě reálných situací. Dále byli všichni zdravotničtí záchranáři během roku 2011 vyškoleni v metodice záchrany tonoucích z vodní hladiny. Na konci roku 2011 byl vrtulník LZS v rámci modernizace přístrojového vybavení ZZS KHK vybaven špičkovými zdravotnickými přístroji: monitorem vitálních funkcí s defibrilátorem Lifepak 15 s možností měření karboxyhemoglobinu při intoxikacích oxidem uhelnatým a novým transportním ventilátorem Oxylog 3000 Plus. 8

9 Tab. 1: PŘEHLED ZÁSAHŮ LZS HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2011 VYSVĚTLIVKY K TABULCE: Druh letu I = primární zásahy do terénu na základě tísňového volání (HEMS PL) II = primární zásahy do terénu nebo sanitního vozu v terénu na žádost pozemní posádky ZZS (HEMS PL) III = urgentní transporty nemocných ze zdravotnického zařízení na pracoviště vyššího typu, neodkladný sekudnární transport (HEMS NS) IV = plánované transporty nemocných na vyšší pracoviště, ambulační let (AL) V = transporty nemocných z vyššího pracoviště na doléčení, ambulanční let (AL) VI = přeprava odborníků a materiálu VII = zásahy v rámci spolupráce složek IZS (např. výcvik) a při vyhlášení krizového stavu 9

10 ROZMÍSTĚNÍ STŘEDISEK LZS V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ POČTU ZÁSAHŮ LZS HRADEC KRÁLOVÉ V LETECH 1990 AŽ 2011 Graf 1: 10

11 3.3 Oblasti Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) zajišťovala v roce 2011 přednemocniční neodkladnou péči (PNP) ve třech oblastech Jihozápad, Sever, Východ. Každá má své oblastní vedení (ředitel oblasti a vrchní sestra), které je zodpovědné za svěřenou oblast. Oblast Jihozápad Ředitel oblasti: Vrchní sestra oblasti: Oblast Sever Ředitel oblasti: Vrchní sestra oblasti: Oblast Východ Ředitel oblasti: Vrchní sestra oblasti: MUDr. Martin Bezděk Věra Gápová MUDr. Zdeněk Tichý Jaroslava Makovská MUDr. Libor Seneta Monika Praunová, DiS. PNP byla v roce 2011 zajišťována z 15 výjezdových základen v celém Královéhradeckém kraji a jedné základny Letecké záchranné služby v Hradci Králové, která zajišťuje i území Pardubického kraje. Výjezdovou základnou je pracoviště, odkud je na pokyn operátora zdravotnického operačního střediska vysílána výjezdová skupina. Celkový počet výjezdových skupin výjezdových skupin, které pracují v nepřetržitém provozu, je 29. Další dvě výjezdové skupiny zajišťují sekundární transporty během všedních dnů v 12hodinových službách. V roce 2011 bylo realizováno celkem výjezdů. Z tohoto počtu se jedná o primárních výjezdů a sekundárních výjezdů (plánovaných i akutních). Z celkového počtu zasahovala LZS 690x, bylo provedeno 661 transportů patologických novorozenců, 68 výjezdů v programu VITAL a 49 v režimu DRNR. Výjezdové skupiny RLP vyjížděly celkem k případům. V setkávacím systému výjezdová skupina RV zasahovala spolu se RZP 5 254x. Samostatně 11

12 vyjížděly skupiny RV celkem 1 002x. RZP za rok 2011 vyjela bez podpory lékařské skupiny x. Výjezdy celkem Sekundární plánované 896 Sekundární akutní LZS 690 Patolog. novorozenci 661 VITAL 68 DRNR 49 RLP RV samostatně RV + RZP RZP samostatně RZP celkem Marné výjezdy 208 Z odborného hlediska pokračujeme ve spolupráci s Kardiocentrem FN HK, Traumacentrem FN HK, Komplexním iktovým centrem FN HK, Popáleninovým centrem FN Královské Vinohrady Praha v centrových programech pro pacienty s akutním koronárním syndromem ( infarkty ), pro pacienty se závažným traumatem (vážně zraněné) a pro závažně popálené pacienty. Podstatou centrových programů je situace, kdy pacient s definovanými příznaky je směrován přímo z místa postižení do specializovaného centra, kde je větší šance na vyřešení jeho obtíží a je mu poskytnuta definitivní péče bez dalších mezinemocničních transportů. 12

13 Kardiopulmonální resuscitace V roce 2011 zahajovaly posádky ZZS KHK kardiopulmonální resuscitaci (KPR) v 478 případech náhlé zástavy oběhu (NZO), tj. 87 zahájených KPR na obyvatel. Ve 200 případech se podařilo zajistit návrat spontánního oběhu v přednemocniční péči a předat pacienta do nemocnice (primární úspěšnost). V 51 případě pacienti NZO přežili (sekundární úspěšnost). Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace byla vedena v 321 případě. Tab. 1 Kardiopulmonální resuscitace ZZS KHK 2011 Netraumatické r Celkem NZO Traumatické NZO KPR 100% (94%) 27 (6%) primární úspěšnost 41,80% (96%) 8 (4%) sekundární úspěšnost 10,70% (100% 0 (0%) Traumatologický centrový program ZZS KHK realizuje od roku 2004 systém péče o pacienty se závažnými traumaty, jehož podstatou je směrování vybraných (tzv. trauma triage pozitivních) pacientů přímo z místa události do specializovaného zdravotnického zařízení, do tzv. traumacentra (TC). Identický systém třídění je také aplikován na pacienty z jiných krajů (nejčastěji z Pardubického kraje) v případě, že je Letecká záchranná služba ZZS KHK povolána k zásahu do tohoto kraje. V roce 2011 ZZS KHK zasahovala celkem u 259 trauma triage pozitivních pacientů, které transportovala do TC. Tab. 2 Trauma triage pozitivní pacienti do traumacenter 2011 r celkem TC FN HK TC Praha TC Olomouc Trauma triage pozitivní

14 Popáleninový centrový program V roce 2011 posádky ZZS KHK ošetřily 127 pacientů s popáleninami. Dominantní postiženou skupinou tímto specifickým úrazem jsou děti. U závažných popálenin, které splňují předepsaná kritéria, je indikován transport do specializovaného centra na léčbu popálenin. Spádovým Popáleninovým centrem (PC) pro Královéhradecký kraj je PC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Tab. 4 Popálení pacienti v péči ZZS KHK 2011 Pacienti popálení do 1 roku věku 42 (33,1%) Pacienti popálení do 10 let věku 69 (54%) Pacienti směrování do PC 28 (22%) Popálení pacienti celkem 127 Kardiologický centrový program Od roku 2004 je funkční kardiologický centrový program. Pacienti s akutním koronárním syndromem (ACS) vyžadují léčbu pomocí perkutánní koronární intervence (PCI), která je dostupná v Kardiocentru Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V řadě případů lze již v přednemocniční etapě identifikovat pacienty vhodné k této léčbě. Cílem ZZS KHK je tyto pacienty směrovat přímo z místa postižení do Kardiocentra fakultní nemocnice. K podpoře rozhodování posádek na místě postižení slouží možnost přenosu EKG křivky do Kardiocentra. Lékař či záchranář na místě pak při telefonické konzultaci s kardiologem FN HK rozhoduje o správném cílovém zdravotnickém zařízení. Významný je tento program pro pacienty mimo spád FN HK, tedy tam, kde je alternativa směrování. Pacienti z Hradce Králové a okolí jsou vždy směrováni do FN HK. Tab. 3 Pacienti směrovaní do Kardiocentra mimo spád FN HK 2011 Pacienti do KC přímo z místa postižení 218 (73,4%) Pacienti do KC přes spádovou ambulanci 59 (19,9%) Pacienti do KC (hospitalizovaní ve spádové nemocnici) 79 (26,6%) Celkem pacienti do KC 297 Cerebrovaskulární centrový program Cerebrovaskulární centrový program analogicky ostatním centrovým programům je charakterizován přímým směrováním pacientů s předem definovanými stavy, v tomto případě s cévní mozkovou příhodou (CMP), do specializovaných center určených k léčbě CMP. Rok 2011 byl z pohledu ZZS KHK věnován přípravě a podrobné 14

15 specifikaci podmínek rozběhu tohoto programu a k plnému spuštění došlo k Pacientů s diagnózou CMP je každoročně v péči ZZS KHK 1200 až Úsek vzdělávání V rámci ZZS KHK aktivně pracuje vzdělávací a výukové středisko pod vedením Bc. Tomáše Ježka Vzdělávací a výcvikové středisko je plně zapojeno do realizace vzdělávacích potřeb přednemocniční neodkladné péče. Spolupracuje s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, Farmaceutickou fakultou UK, Fakultou vojenského zdravotnictví, Univerzitou Pardubice, Střední zdravotnickou školou v Hradci Králové a dalšími subjekty. ZZS KHK zajišťuje teoretickou i praktickou výuku pro základní složky Integrovaného záchranného systému, odbornou i laickou veřejnost. K tomuto účelu slouží v hlavní budově ZZS KHK v Hradci Králové přednášková místnost vybavená moderní prezentační audiovizuální technikou a kvalitními výukovými pomůckami. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v oboru Urgentní medicína, je výukovým pracovištěm Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha. V jeho rámci zde probíhají atestační kurzy. 4.1 Vzdělávání NLZP, e-learning V roce 2011 dosáhl počet posádek RZP v Královéhradeckém kraji čísla 18. Narůstající počet výjezdů RZP k život ohrožujícím stavům klade na nelékařské posádky stále vyšší nároky. Vedení organizace rozhodlo podpořit teoretické a praktické dovednosti svých zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacího a výcvikového střediska. Zde mají všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci příležitost 15

16 minimálně jednou ročně se zdokonalit v teoretických znalostech a praktických dovednostech. k t eré zkvalitňuje poskytovanou péči u závažných úrazů. Tématem školení pro rok 2011 bylo Ošetření závažného polytraumatu. Ve spolupráci s Oddělením urgentní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové byla vybrána témata pro školení. Z tohoto důvodu bylo po celém kraji plošně zavedeno i nové vybavení sanitních vozidel, E-learning je využíván pro vzdělávání pracovníků ZZS KHK. V roce 2011 proběhly následující e-learningové kurzy: Procesuální kurzy (16), Kurzy výkonů (10), BOZP (3) kurzy, kurz AKS (akutní koronární syndrom) pro lékaře. 4.2 Školení IZS V roce 2011 proběhlo školení v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. ZZS KHK proškolila klíčové výjezdové pracovníky HZS, kteří se v rámci své výjezdové skupiny specializují na poskytování zdravotnické pomoci, je-li vozidlo HZS na místě události první. Následně podle harmonogramu proběhlo cvičení a školení na posádkách HZS ve spolupráci se ZZS a přizváni byli i příslušníci Policie ČR. 4.3 Školení pro externí organizace Objednateli školení v roce 2011 byly státní, soukromé i neziskové společnosti. U některých se jednalo o jednorázové proškolení zaměstnanců, s některými firmami spolupracuje ZZS KHK dlouhodobě pravidelně. Poskytovatelé první pomoci hrají klíčovou roli při záchraně lidských životů. V případě náhlé zástavy oběhu mohou svědci kvalitně provádějící stlačování hrudníku a provádění umělé vdechy za použití AED dosáhnout až 60% úspěšnosti (údaj ERC). ZZS KHK proškolila téměř 300 osob v roce

17 4.4 Kongresy, semináře 1) Mezinárodní kongres pořádaný ZZS KHK a ZZS Jelenia Góra 2) Mezioborový odborný seminář Léčba plicní embolie v PNP Lékaři a NLZP se v roce 2011 aktivně zúčastnili několika desítek odborných konferencí na národní i mezinárodní úrovni a publikovali články v odborných časopisech. V roce 2011 se zúčastnilo 15 zaměstnanců naší ZZS kurzů pořádané mezinárodní organizací (BLS/AED od ERC, ALS od ERC). Evropská resuscitační rada je garantem doporučených postupů pro poskytování přednemocniční péči. 15 zaměstnanců z řad lektorského týmu a střediskových instruktorů se zúčastnilo a úspěšně obdrželi certifikát s mezinárodní platností BLS/AED provider. 5. Ekonomický úsek Práce ekonomického úseku očima ekonomického náměstka Ing. Vlastimila Nakládala: Rok 2011 jsme začínali s plánem, který předpokládal hospodářský výsledek se ztrátou, a to ve výši 5,5 mil. Kč. Konečný výsledek hospodaření v roce 2011 byl ovlivněn zvýšenými výnosy od zdravotních pojišťoven. Toto se podařilo dokázat v souladu s přijatou dlouhodobou koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Implementací randez-vous systému s uplatněním menšího počtu lékařů v malých vozidlech, kteří dojíždějí za nelékařskými posádkami, se snížením personálních nákladů se podařilo uspořit lékaře na výjezdových stanovištích Opočno a Dvůr Králové n. L. Dále organizace snížila v roce 2011 počet administrativních pracovníků o dva, bylo zrušeno informační zdravotnické centrum v Náchodě a jeho činnost byla sdružena do informačního zdravotnického centra Trutnov. Plán výnosů za ošetřené pacienty na rok 2011 byl navýšen oproti skutečnosti roku 2010 o 2,5 mil. Kč. V této oblasti se podařilo plán naplnit na 106,7 %. ZZS KHK dosáhla k ztrátu a to ve výši ,- Kč. Ke zvýšení výnosů bylo použito nepokrytého investičního fondu. Hospodářský výsledek byl negativně ovlivněn odpisem nedobytných pohledávek ve výši 0,59 mil. Kč, aniž by došlo k jejich pokrytí. 17

18 Další kritéria, která byla sledována během celého roku 2011, byly náklady týkající se smluvních vztahů v dodavatelsko-odběratelských vztazích, nákupy a spotřeba pohonných hmot, spotřeba náhradních dílů, energií apod. V této oblasti se podařilo v roce 2011 dosáhnout výrazných úspor. Zvláštní položkou závazných ukazatelů jsou osobní náklady, kdy náklady na mzdové prostředky byly čerpány na 99, 91 %. ZZS KHK předložila v listopadu 2009 žádost o spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika. Jedná se o projekt s názvem Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jeleniej Góry. V roce 2011 byla provedena výstavba výjezdového stanoviště Trutnov, proběhly výměnné stáže, realizoval se mezinárodní kongres urgentní medicíny a začala výuka polštiny. Předfinancování a kofinancování projektu probíhá přes CEP HK. I nadále pokračuje účast na projektu společného operačního řízení IZS. 6. Personální úsek Personální úsek vede personální náměstek Vladimír Tichý, níže jsou uvedeny jeho informace o činnosti úseku v roce 2011: V průběhu roku 2011 byla zajišťována hlavní činnost ZZS KHK z 85% kmenovými pracovníky s výjimkou kategorie lékařů. V kategorii lékařů je dlouhodobé plnění potřeb evidenčních počtů zabezpečováno cca 50% kmenových pracovníků. Pro neobsazená místa jsou uzavírány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s externími pracovníky, resp. jsou neobsazené pracovní úvazky realizovány v další dohodnuté práci přesčas u kmenových lékařů. V rámci zvýšení efektivnosti řízení organizace a úspory finančních prostředků byly provedeny další organizační změny. Došlo k úspoře lékařů v posádkách ZZS ve městech Opočno a Dvůr Králové nad Labem (celkem úspora devíti lékařských úvazků) a ke sloučení dosavadních samostatných úseků ekonomického a technickoprovozního v jeden funkční celek vedený jedním ekonomicko-provozním náměstkem s úsporou jednoho úvazku vedoucího pracovníka THP na úrovni náměstka. Uvedené organizační změny byly rozhodující pro vytvoření úspor a dodržení čerpání stanoveného limitu mzdových prostředků. Průměrný výdělek stoupl za celou ZZS KHK meziročně (r.2011/r.2010) o 4%. Nárůst průměrného výdělku byl dosažen v 18

19 důsledku navýšení platových tarifů u kategorie lékařů realizovaný k nař. vl. č.44/2011 Sb. Plán Skutečnost Kategorie Počet přepočtených osob Počet fyzických osob Počet přepočtených osob Lékař 53, ,92 Zdravotnický záchranář 219, ,49 Řidič ZZS 49, ,46 Celkem zdrav. pracovníků 322, ,87 THP 24, ,26 Provozní 12, ,50 Celkem organizace 359, ,63 7. Provozní úsek ZZS KHK v roce 2011 zabezpečovala správu, provoz a údržbu celkem 16 pracovišť, z toho je 15 výjezdových stanovišť a ředitelství. Pracoviště jsou umístěna ve 4 vlastních a 11 pronajatých budovách nebo jejich částech. 7.1 Autoprovoz Ke konci roku 2011 byla uvedena do provozu 4 nová sanitní vozidla RV. Na základě návrhu ZZS KHK a rozhodnutí Rady a Zastupitelstva KHK bylo jedno vozidlo vyřazeno z provozu, a to prodejem. ZZS KHK měla k celkem 53 ks sanitních vozidel, z toho 6 malých vozidel systému RV a 11 referentských vozidel. 19

20 V roce 2011 se podařilo realizovat investiční záměr nákupu zařízení pro diagnostiku geometrie vozidel, což následně ušetří cca 80 tis. Kč ročně v nákladech, s předpokládanou návratností investice do tří let od uvedení do provozu. Průměrná spotřeba PHM byla k evidována za celou ZZS KHK ve výši 13,72 l/100km (v roce 2010 to bylo 14,02 l/km). Výrazná úspora spotřeby je evidována po aplikaci nařízení ředitele o rychlostních limitech sanitních vozidel, kdy od platnosti nařízení došlo k poklesu průměrné spotřeby u sanitních vozidel na 12,7 l/km. Tento údaj se týká posledního čtvrtletí roku Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie plnily i v roce 2011 úkoly, které jsou třeba pro zabezpečení správného fungování procesů uvnitř ZZS KHK a které jsou nezbytné pro bezproblémový chod této složky IZS. ZZS KHK je zapojena v projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému. Projekt sjednotí informační systémy a postupy operačního řízení v rámci jednotlivých složek IZS. Začátkem roku 2011 byl vybudován mikrovlnný spoj mezi budovou Pražská a Hradecká, který je využíván k zajištění spojení mezi dispečinkem a ovládáním analogového radiokomunikačního systému. Analogový radiokomunikační systém se podařilo za 1,5 mil. Kč opravit a zmodernizovat v předešlém roce za finanční pomoci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 8. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje je dán potřebami vedení ZZS KHK a je realizován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu se zákonem 372/2011 Sb. o zdravotnických službách, 47, odst. 3b, jsme od prosince roku 2011 zavedli interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Vedoucí pracovníci se řídí při své práci celoročním plánem kontrolní činnosti, který schvaluje ředitel ZZS KHK. Tento plán je doplňován v průběhu roku operativními šetřeními pro potřeby ZZS KHK a šetřeními spojenými s vyřizováním stížností. Náměty do plánu i na operativní šetření podávají řediteli ZZS KHK všichni vedoucí pracovníci. 20

21 Plán kontrolní činnosti na rok 2011 byl sestaven dle potřeb jednotlivých úseků: - úsek PNP - úsek ekonomický - úsek personální a mzdový - úsek provozně-technický. O kontrolním zjištění se pořizuje písemný doklad, který obsahuje popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků. Tento doklad musí obsahovat veškeré náležitosti - označení kontrolované osoby a místa, datum kontroly, všechny doklady a ostatní materiály, o které se zjištění opírá. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví resp. požární ochrany byly provedeny periodické i namátkové kontroly externími a vlastními pracovníky. Zjištěné nedostatky, závady jsou průběžně odstraňovány. 9. Závěr V roce 2011 byla dokončena reorganizace posádek záchranné služby se zavedením tzv. RV systému a byly provedeny změny s cílem ekonomizovat pracovní i personální náklady v organizaci. Díky nim se i v nepříznivém ekonomickém prostředí podařilo udržet vyrovnaný rozpočet organizace a naplnit hlavní úkoly organizace, tj. prostřednictvím krajského zdravotnického operačního střediska a 29 posádek v terénu 24 hod. denně, 365 dnů v roce nepřetržitě poskytuje PNP pro 560 tis. obyvatel Královéhradeckého kraje a Leteckou záchrannou službou také pro obyvatele Pardubického kraje (s celkovým spádem cca 1,1 mil obyvatel). 21

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba (ZZS) za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/16 (08/2018) Stručný přehled

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Počet výjezdových stanovišť a posádek v roce 2010 19 výjezdových

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK

Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK Mašek J., Žabka L., Klicperová Z. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Příprava traumatologického plánu (TP) od 1. 1. 2004

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

It takes a system to save a life - ČR 2018

It takes a system to save a life - ČR 2018 It takes a system to save a life - ČR 2018 Jaroslav Kratochvíl 1,2,3, Eva Smržová 4,5 1 -Oddělení urgentního příjmu, Nemocnice České Budějovice, a.s. 2 -Oddělení urgentního příjmu dospělých, FN Motol 3-Zdravotnická

Více

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 4. 1. 2017 MUDr. Jaroslav Kratochvíl kratochvilj@zzsjck.cz Změny, novinky v provozu a aktivity K13 v roce 2016 Po dohodě s provozovatelem vrtulníku došlo

Více

ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu

ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu Zákon o ZZS a související předpisy. Dne 6. 11. 2011 byl po dlouholetých diskuzích konečně schválen zákon o zdravotnické záchranné službě. Upravuje fungování ZZS v České

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta vhradci Králové, Fakultní

Více

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná 28. března 2017 od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin Domov Slunečnice Ostrava Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba Akreditovaný

Více

Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví.

Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví. Zpráva o postupu prací na Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví. III.ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 14.-15.11.2006 MUDr. Dana Hlaváčková Fáze 1 Definice cílového stavu krizové

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči. MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči. MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK Konference 24hodinová dostupnost lékařské péče 6. března 2014 Síť zařízení ZZS do 31. 12. 2002 MZ ČR

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

METODIKA VÝUKY RESUSCITACE V CERTIFIKOVANÝCH KURZECH ERC

METODIKA VÝUKY RESUSCITACE V CERTIFIKOVANÝCH KURZECH ERC METODIKA VÝUKY RESUSCITACE V CERTIFIKOVANÝCH KURZECH ERC MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a

Více

V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové

V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Je urgentní příjem přínosem zdravotnickému zařízení a zdravotnické záchranné službě? Petr Hubáček Mimořádná

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči Dne 6. března 2014 uspořádala Česká lékařská komora v Poslanecké sněmovně konferenci s názvem 24hodinová dostupnost lékařské péče.

Více

Výroční zpráva Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice.

Výroční zpráva Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice. Výroční zpráva 2011 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz v Pardubicích 21.3.2011 Vážení přátelé a kolegové, Vy všichni, které zajímá činnost Zdravotnické

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

CO BY MĚL MLADÝ ANESTEZIOLOG VĚDĚT NEŽ POJEDE VOZEM ZZS

CO BY MĚL MLADÝ ANESTEZIOLOG VĚDĚT NEŽ POJEDE VOZEM ZZS CO BY MĚL MLADÝ ANESTEZIOLOG VĚDĚT NEŽ POJEDE VOZEM ZZS MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Úst nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr.

Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr. Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr. Michal Kříž nově: 2010 - VÝZVA oblastní systém vzdělávání NLZP a lékařů

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof;

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; III.ročník MEDICÍNA KATASTROF Příprava UM v kontextu přípravy pro KM MUDr.Josef Štorek,Ph Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; Prof.MUDr. Leoš

Více

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka. Specifika práce záchranáře na posádce LZZS Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.eu VII. Pelhřimovský podvečer 21. -22. 10. 2011 Podmínky výkonu

Více

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Úvod Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Zpráva o činnosti výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v období 2007 2010 Vzhledem k

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Netradičně tradiční cvičení složek IZS

Netradičně tradiční cvičení složek IZS Medicína katastrof Brno 16.2.2017 Netradičně tradiční cvičení složek IZS Petr Hubáček, Jarmila Kohoutová Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Fakultní nemocnice Olomouc Dáváme šanci životu AUTOBUS

Více

Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O

Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O 12. Ročník konference Medicína katastrof 26. a 27. listopadu 2015 Universita Hradec Králové MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Zdravotnická záchranná služba JmK,

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17. 19. 10. 2016 Urgentní medicína a medicína katastrof 2016 Program Pondělí 17. 10. 2016 Workshop - W1 14.00 16.00 sál Silver Klinická etika v urgentní medicíně Workshop

Více

Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti Přeštic

Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti Přeštic Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 86 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Poskytování odborné zdravotní

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič).

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič). Telefon: 155 Nedílnou součásní zdravotnického systému je i Rychlá lékařská pomoc (RLP), která vznikla v Rýmařově 1. května 1993 při bývalé Nemocnici Rýmařov. Od ledna 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající

Více

Česko - německá. přeshraniční spolupráce. od prvních jednání až po současnost

Česko - německá. přeshraniční spolupráce. od prvních jednání až po současnost Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Česko - německá přeshraniční spolupráce od prvních jednání až po současnost Roman Sviták, Michal Šebek Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Úvod

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Letecká záchranná služba po roce 2020?

Letecká záchranná služba po roce 2020? Letecká záchranná služba po roce 2020? Eva Smržová, Sekce LZS SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR (2017) 14 krajů = 14 ZOS 584 výjezdových skupin 10 vrtulníků LZS 1 094 808 výjezdů 5670 akcí

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Základní informace Rozloha Královéhradeckého kraje 4 759 km 2, počet obyvatel zhruba 551 000, HZS Královéhradeckého kraje vznikl z 5 bývalých okresních

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Výroční zpráva Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice.

Výroční zpráva Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice. Výroční zpráva 2012 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz v Pardubicích 22.2.2013 Vážení, dovoluji si Vám, jménem vedení organizace, jménem zaměstnanců

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

XXIV. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIV. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 10. 12. 10. 2017 Urgentní medicína a medicína katastrof 2017 Program Úterý 10. 10. 2017 Workshopy Porod mimo zdravotnické zařízení. I. Skupina 14.00 Garant Křepelka

Více

Vybrané ukazatele za rok 2013

Vybrané ukazatele za rok 2013 Vybrané ukazatele za rok 2013 Hlavní město Středočeský Moravskoslezský Ústecký Olomoucký Jihomoravský Liberecký Zlínský Královehradecký Pardubický Plzeňský Karlovarský Praha kraj kraj kraj kraj kraj kraj

Více

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních

Více

Jednání pracovní skupiny ZDRAVOTNICTVÍ při RSK KHK , Hradec Králové

Jednání pracovní skupiny ZDRAVOTNICTVÍ při RSK KHK , Hradec Králové Jednání pracovní skupiny ZDRAVOTNICTVÍ při RSK KHK 11. 01. 2017, Hradec Králové Program jednání PS Úvodní slovo Ing. Aleš Cabicar Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

Výroční zpráva 2013. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz

Výroční zpráva 2013. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz Výroční zpráva 2013 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz v Pardubicích 22.2.2014 Vážení, dovoluji si Vám, jménem celého vedení naší krajské příspěvkové

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno 1.6.2017 MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR 1789 Tabelární veytah alfabetní knížky kapsecý nejhlavnějších

Více

Rychlostní limity a pravidla použití výstražných. zařízení

Rychlostní limity a pravidla použití výstražných. zařízení Rychlostní limity a pravidla použití výstražných světelných a zvukových zařízení Jiří Mašek, Vladimír Švába 1Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Rychlostní limity a pravidla použití

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Popis současného stavu

Popis současného stavu Popis současného stavu 1.1. Zdravotnická záchranná služba popis organizace a její činnosti (1) Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje především odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Kromě toho

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století. Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP

Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století. Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR ve 21. století Legislativní ukotvení (zákony

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP

SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP 2015 2019 MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Předsedkyně SUMMK ČLS JEP Jednání AZZS ČR, 1. 2. 2017, Střítež u Jihlavy SLOŽENÍ VÝBORU 2015-2019 MUDr. Deyl

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 9 8 8 9 2 IČZ smluvního ZZ 8 9 3 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

TARGETED TEMPERATURE MANAGEMENT UP TO DATE 2014

TARGETED TEMPERATURE MANAGEMENT UP TO DATE 2014 TARGETED TEMPERATURE MANAGEMENT UP TO DATE 2014 1-3 Roman Škulec, 1,4 Anatolij Truhlář, 5 Petr Ošťádal a 1,6 Vladimír Černý 1 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, LFHK,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více