ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)"

Transkript

1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí

2 Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení dopravy automobilová železniční vodní konkrétní dopravní problémy vliv na ŽP po složkách

3 Dělení dopravy nejen v ČR podle druhu přepravy osobní x nákladní, hromadná x individuální podle druhu prostředku pěší cyklistická automobilová železniční vodní letecká kombinovaná - doprovázená (RO-LA) - nedoprovázená (kontejnery) potrubní podle cíle místní (městská) x tranzitní doprava v pohybu x v klidu (parkoviště)

4 Dopady dopravy na ŽP: liniový charakter staveb (mimo letecké dopravy) vliv na velké území 1. Výstavba relativně bez větších dopadů, stavba sama zahrnuje i dopravní koridor pro stavbu, problém: emise, hluk, zábor pozemků. 2. Provozování stavby - dle typu dopravy různá intenzita problém: vlivy na okolí viz dále 3. Likvidace stavby problém: množství inertního odpadu.

5 Silniční doprava km (dálnice 690 km, rychlostní 360 km, silnice I tř. cca km) ŘSD

6 Současná dálniční síť Postup uvádění dálnic do provozu D1: Praha Lipník nad Bečvou D2: Brno ČR/SR D3: Praha Tábor ČB (A) D5: Praha Plzeň Rozvadov (D) D8: Praha Ústí n.l. (D) D11: Praha HK Trutnov (Pl) D47: Lipník nad Bečvou Ostrava (Pl) Vpřed

7 D3 +R3: Praha Tábor ČB Linz (A) Celková délka 171,4 km V provozu 8,3km (ve 4pruhovém profilu) a 17,7km v polovičním profilu Zbytek v přípravě

8 D5: Praha Plzeň Rozvadov Nürnberg Celková délka 151 km V ČR kompletní 6/10/2006 dokončen dálniční obchvat Plzně

9 Obchvat kolem Plzně Zpět

10 D8: Praha Lovosice Ústí. L. Dresden Celková délka 94 km V provozu 78 km V přípravě 16 km (Lovosice Řehlovice) (České Středohoří) 12/ Krušné Hory hranice

11 Problém D8 Tunel Kubačka Zpět

12 Hlavní dopady silniční (nejen) dopravy na složky ŽP zábor prostranství a pozemků i parkoviště (infiltrace a retence), úbytek zeleně znečištění ovzduší (NO x, O 3, aerosoly solí, dříve Pb) hluková zátěž (viz přednáška Odpady + hluk) nehody opravy a údržba vozovek (posyp + další stavební práce) bariérový efekt...?

13 Migrace z důvodu: rozmnožování shánění potravy :

14 ... migrační koridory (ekodukty)

15 Propustky, tunely, mosty...

16

17

18 Železniční doprava v ČR 9511 Km (2982 Km elektrifikováno 31%) Historicky orientace směr Vídeň změny osobní x nákladní doprava Síť tras kompletní již jen rekonstrukce = koridory

19 Vodní doprava - vodní cesty 303 Km (velká plavidla) + dalších cca 200km a plochy vodních nádrží pro malá plavidla

20 Problém splavnění Labe (velkých řek): Změna životních podmínek organismů ztráta úkrytů ztráta zdrojů potravy ztráta lokalit k rozmnožování celkové rušení přerušení migračních cest (příčné stavby na vodních tocích) Pro umožnění lodní dopravy na řece po většinu roku 1.úprava poloměru oblouků 2.pravidelné prohrábky dna, 3.výstavba plavebních stupňů nutné rybí přechody.

21 Rybí přechody přírodě blízké

22 Rybí přechody technické...

23 Kombinovaná doprava u nás RO-LA (Rollende Landstraße) Lovosice- Duisburg kontejnery autovlak (SK, HR)

24 emise CO 2 - emise CO - emise NO x - Emise z dopravy individuální automobilová doprava t/rok, IAD tis, SND tis. t/rok t/rok, IAD , SND t/rok t/rok, IAD , SND t/rok Podíl dopravy na znečištění ovzduší [%] silniční nákladní doprava

25 tunokilometr, osobokilometr g emise z přepravy 1 tuny zboží /osoby na vzdálenost 1 km měrné emise g/oskm (tkm) lépe charakterizují neg.vliv dopravy Doprava 1t zboží/1000km loď 15kg CO 2 kamion 100kg CO 2 Sedadlo/km dle obsazenosti autobus,vlak 20kg CO 2 auto 50kg CO 2 letadlo 100kg CO 2 emise CO a CO 2 - dominantním znečišťovatelem je IAD emise NO x a TZL (Tuhé Zneč. Látky = PM 10 ) - dominantní je silniční nákladní doprava

26 škody: Dopravní nehody zdraví a lidské životy zvířata oboustranné nebezpečí!!! ekologické škody (znečištění) ekonomické dopady za srovnatelné období: silniční doprava: nehod (obce) osob železniční doprava: nehod kategorie A, B, C osob vnitrostátní vodní doprava: 27 nehod letecká doprava - nekomerční letečtí operátoři: 13 nehod - 6 osob

27 Znečištění prostředí v důsledku nehod 1 l oleje může znečistit až 1000 m 3 pitné vody! Pohonné hmoty osobní automobil l benzínu nebo nafty nákladní automobil l motorové nafty Motorový olej osobní automobil 4-6 l nákladní automobil l Chladící kapalina osobní automobil 6-12 l nákladní automobil 20 l Brzdová kapalina osobní automobil l

28 Volba trasy dopravní trasy variantní řešení minimalizace dopadů na ŽP (x ekonomická náročnost) snahou je vymístit trasu do méně významných území obchvat volba podle minimálního záboru hodnotné půdy (zemědělský a lesní fond) realizovat ochranná opatření tunel, ochranná bariéra

29 Dopravní politika ČR Vládní dokumenty o dopravě Návrh rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2015 WHO (Světová zdravotnická regionální organizace pro Evropu) Charta o dopravě, ŽP a zdraví Financování a projekty na dopravu a ŽP strukturální fondy, PHARE, TINA Doporučené odkazy (Ministerstvo dopravy ČR) (Ředitelství silnic a dálnic)

30 Závěr Doprava Atmosféra, hydrosféra emise skl.plynů, posyp,... Půda povrchový odtok, kontaminace Biosféra migrační překážka (liniové, vodní stavby) Krajina krajinný ráz (liniový charakter) Opatření omezení individuální (zbytné) dopravy volba trasy (co nejmenší vliv na prostředí) druhu dopravy (různé druhy různý vliv) podpora státu opatření pro zmírnění dopadu protihlukové stěny, migrační biokoridory, rybí přechody, i např. šetrný posyp

31 Děkuji za pozornost