Obsah. Úvod do systému Microsoft SQL Server 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod do systému Microsoft SQL Server 2005"

Transkript

1 Obsah Poděkování Pomocní autoři Úvod Jak používat tuto knihu Obsah této knihy Požadavky na počítačový systém Podpora Kontaktujte nás Část I Úvod do systému Microsoft SQL Server 2005 Kapitola 1 Novinky v systému Microsoft SQL Server Podpora nového hardwaru Nativní podpora 64 bitů Podpora architektury NUMA Dostupnost dat Obnovení online Operace s indexy online Snímek databáze Rychlé obnovení Zrcadlené zálohy Zrcadlení databáze Snímek s potvrzením čtení a izolace snímků Výkon Dělení dat Zásady pro plán Vynucená parametrizace Pohledy DMV

2 6 Obsah Zlepšení stávajících funkcí SNAC Havarijní clustering Replikace Indexy Fulltextové vyhledávání Nástroje SQL Server Management Studio Query Editor SQL Configuration Manager Surface Area Configuration SQL Server Profiler Database Engine Tuning Advisor SQL Server Upgrade Advisor Nástroj sqlcmd Nástroj tablediff Funkce Business Intelligence Business Intelligence Development Studio Integration Services Analysis Services Reporting Services Notification Services a Service Broker Shrnutí Kapitola 2 Verze systému Microsoft SQL Server 2005, omezení kapacity a správa licencí Verze systému SQL Server Mobile Edition Express Edition Workgroup Edition Standard Edition Enterprise Edition Developer Edition Seznámení s podporou platformy Windows Seznámení s omezeními procesoru a paměti Zahrnutí rezervy Porovnání verzí systému SQL Server Funkce databázového modulu

3 Obsah 7 Analysis Services Reporting Services Notification Services Integration Services Replikace Omezení kapacity systému SQL Server Seznámení se správou licencí systému SQL Server Licence pro klientský přístup uživatelů Licence pro klientský přístup zařízení Licence pro procesor Hlediska správy licencí v prostředí s požadavky na vysokou dostupnost Ceny systému SQL Server Shrnutí Kapitola 3 Role a úkoly databázového administrátora Microsoft SQL Server Různé druhy databázových administrátorů Provozní DBA Vývojový DBA Architekt DBA ETL DBA OLAP DBA Základní povinnosti databázového administrátora Instalace a konfigurace Zabezpečení Provoz Úrovně služeb Sledování systému Ladění výkonu Rutinní údržba Spolehlivost Zotavení po havárii Plánování odstávek Plánování kapacity Dokumentace Vývoj a návrh Škálovatelnost

4 8 Obsah Replikace Pojmenované instance Tipy, pokyny a rady pro databázové administrátory Znalost operačního systému Odborná pomoc Podíl na nákupech Znalost verzí Rozvaha v krizových situacích Shrnutí Část II Návrh a architektura systému Kapitola 4 Plánování V/V podsystému a konfigurace RAID Principy vstupu a výstupu Základy diskových jednotek Výkonnostní charakteristiky diskových jednotek Specifikace diskových jednotek Výkon diskové jednotky Řešení potíží s omezeným výkonem disku Redundantní pole levných disků (RAID) Základy RAID Úrovně RAID Výkon RAID Výpočty pro disky Porovnání úrovní RAID Nalezení správné úrovně RAID Přehled vstupu a výstupu v systému SQL Server Operace čtení systému SQL Server Operace zápisu systému SQL Server Transakční protokol Zálohování a obnovení Plánování rozvržení disků v systému SQL Server Určení V/V požadavků Plánování rozvržení disků Implementování konfigurace Shrnutí

5 Obsah 9 Kapitola 5 32bitové versus 64bitové platformy a Microsoft SQL Server Základy procesorů bitové versus 32bitové adresování Hardwarové platformy Verze systému Windows Windows Windows Server bitové verze systému Windows Server Porovnání systémů Windows Možnosti systému SQL Server bitové verze systému SQL Server bitová verze systému SQL Server Využití 64bitového systému SQL Server Využití velkého množství paměti u 32bitových verzí systému SQL Server Využití velkého množství paměti u 64bitových verzí systému SQL Server Shrnutí Kapitola 6 Plánování kapacity Principy plánování kapacity Plánování kapacity versus určení velikosti Dohody o úrovni služeb Matematika plánování kapacity Plánování kapacity procesoru Určení velikosti procesorů Sledování využití procesoru Plánování kapacity paměti Určování velikosti paměti Sledování paměti Plánování kapacity vstupu a výstupu Určení velikosti V/V podsystému Sledování V/V podsystému Plánování kapacity sítě Určení velikosti sítě Sledování sítě

6 10 Obsah Hlediska dalšího růstu Výpočet růstu Plánování budoucího růstu Výkonnostní a zátěžové testování Zátěžové testování aplikace Výkonnostní testování V/V podsystému Výkonnostní testování sítě Plánování kapacity nástrojem MOM Shrnutí Kapitola 7 Kapitola 8 Volba úložného systému pro Microsoft SQL Server Technologie propojení a protokolů Seznámení s přenosem dat: blokový tvar versus formát souboru Protokol SCSI přes paralelní propojení SCSI Propojení Ethernet iscsi Propojení Fibre Channel (FC) Porovnání šířky pásma propojení Úložné systémy DAS SAN NAS Hlediska ukládání dat systému SQL Server Shrnutí Instalace a upgrade systému Microsoft SQL Server Plánování před instalací Minimální hardwarové požadavky Výběr architektury procesoru Instalace služby Internet Information Services Komponenty, které budou nainstalovány Účty služeb Více instancí a souběžné instalace Režim správy licencí Řazení

7 Obsah 11 Režimy ověřování Hlediska zabezpečení Instalace SQL Serveru Instalace systému SQL Server 2005 pomocí průvodce instalací Instalace programu SNAC pomocí průvodce instalací Instalace systému SQL Server 2005 pomocí příkazového řádku Upgrade na systém SQL Server SQL Server Upgrade Advisor Postup upgradu Kroky po upgradu Analýza souborů protokolu instalace systému SQL Server Odinstalování systému SQL Server Odinstalování systému SQL Server 2005 pomocí průvodce odinstalováním Odinstalování systému SQL Server 2005 pomocí příkazového řádku Použití nástroje SQL Server Surface Area Configuration Nástroj sac Shrnutí Kapitola 9 Konfigurace systému Microsoft SQL Server 2005 v síti Seznámení se síťovými službami systému SQL Server Rozhraní API systému SQL Server Síťové knihovny systému SQL Server Výběr síťové knihovny SQL Native Client (SNAC) Použití rozhraní SQL Native Client Sledování a ladění Konfigurace síťových protokolů Konfigurace serverových a klientských protokolů Vytvoření zdroje dat ODBC Použití aliasů SQL Server Browser Service Fungování služby SQL Browser Skrytí instance systému SQL Server Síťové komponenty a výkon Softwarová vrstva Hardwarová vrstva

8 12 Obsah Sledování sítě Sledování výkonu sítě Hledání řešení potíží se sítí Shrnutí Část III Administrace systému Microsoft SQL Server Kapitola 10 Vytváření databází a snímků databází Seznámení se strukturou databáze Databázové soubory Skupiny souborů databáze Seznámení se systémovými databázemi master model msdb resource tempdb AdventureWorks a AdventureWorksDW Vytváření uživatelských databází Vytvoření databáze Nastavení možností databáze Zobrazení podrobností o databázi Zobrazení podrobností o databázi pomocí nástroje SQL Server Management Studio Zobrazení podrobností o databázi příkazem sp_helpdb Odstranění databáze Odstranění databáze nástrojem SQL Server Management Studio Odstranění databáze pomocí příkazu DROP DATABASE Rozvržení reálných databází Pracovní zátěž jednoduché aplikace Pracovní zátěž středně složité aplikace Pracovní zátěž složité aplikace Použití snímků databází Princip snímků databází Správa snímků databází

9 Obsah 13 Běžné použití Omezení snímků databází Shrnutí Kapitola 11 Vytváření tabulek a pohledů Principy tabulek Datové typy Hodnoty NULL Sloupec IDENTITY Vytváření, úpravy a odstraňování tabulek Vytváření tabulek Úpravy tabulek Odstraňování tabulek Pohledy Výhody pohledů Zabezpečení dat pomocí pohledů Vytváření, úpravy a odstraňování pohledů Zobrazení zdroje Úpravy pohledů Odstraňování pohledů Systémové pohledy Shrnutí Kapitola 12 Vytváření výkonných indexů Principy indexů Optimální využití indexů Typy indexů Clusterovaný index Neclusterovaný index Index se zahrnutými sloupci Indexované pohledy Fulltextový index Index XML Návrh indexů Osvědčená řešení indexů Omezení indexů Použití faktoru zaplnění indexu

10 14 Obsah Rozdělené indexy Vytváření indexů Příklady vytváření indexů Protokolování normálního vytváření indexu Minimálně protokolované operace Údržba a ladění indexů Sledování indexů Opakované vytvoření indexů Zakázání indexů Ladění indexů Operace s indexy online Shrnutí Kapitola 13 Vynucování datové integrity Co je datová integrita? Vynucování integrity pomocí omezení Omezení PRIMARY KEY Omezení UNIQUE Omezení FOREIGN KEY Omezení CHECK Omezení NULL a NOT NULL Definice DEFAULT Shrnutí Kapitola 14 Principy zálohování Proč vytvářet zálohy u vysoce dostupného systému? Systémové chyby, které vyžadují zálohy Chyby hardwaru Chyby softwaru Význam transakčního protokolu Automatické zotavení systému Microsoft SQL Server Modely zotavení a protokolování Jednoduchý model zotavení Úplný model zotavení Model zotavení s hromadným protokolováním Zobrazení a změna modelu zotavení

11 Obsah 15 Typy záloh Datové zálohy Rozdílové zálohy Zálohy protokolu Zálohy pouze s kopírováním Zálohy fulltextového katalogu Principy záloh a médií Principy zálohovacích zařízení a sad médií Zrcadlené sady médií Přehled tabulek historie zálohování Zobrazení sad záloh v nástroji Management Studio Strategie zálohování Zálohování systémových databází Shrnutí Kapitola 15 Obnovení dat Testování a dokumentace postupů obnovení Koncepce obnovení a zotavení Obnovení dat ze záloh Úplné obnovení databáze, rozdílové obnovení databáze a obnovení protokolu Obnovení do časového bodu Obnovení souboru a skupiny souborů Obnovení stránky Částečné a postupné obnovení Návrat ke snímku databáze Obnovení online Rychlé zotavení Shrnutí Kapitola 16 Správa uživatelů a zabezpečení Bezpečnostní kontexty Přihlašovací účet Uživatelé Role Zajistitelné objekty Schémata

12 16 Obsah Oprávnění Serverová oprávnění Oprávnění k databázovým objektům Oprávnění příkazů Shrnutí Část IV Architektura a funkce systému Microsoft SQL Server 2005 Kapitola 17 Transakce a uzamykání Co je transakce? Vlastnosti ACID Atomičnost Konzistence Izolace Trvanlivost Potvrzení transakcí Režimy potvrzení transakcí Výkon transakcí Rušení změn transakcí Automatické zrušení změn Programované zrušení změn Použití bodů uložení Uzamykání transakcí Funkce správy uzamykání Uzamykatelné prostředky Režimy uzamykání Zobrazení zámků Pokyny uzamykání Blokování a uváznutí Úrovně izolace Chování souběžných transakcí Správa verzí řádků Shrnutí

13 Obsah 17 Kapitola 18 Konfigurace paměti systému Microsoft SQL Server Vyrovnávací paměť Proces líného zapisování Proces kontrolního bodu Přidělování paměti systému SQL Server Dynamické přidělování paměti Statické přidělování paměti Nastavení maximální a minimální paměti serveru Shrnutí Kapitola 19 Dělení dat Principy dělení Základy dělení dat Výhody dělení Výkonnostní výhody dělení Návrh oddílů Principy návrhu dělení Vytváření oddílů Vytvoření dělicí funkce Vytvoření dělicího schématu Vytvoření rozdělené tabulky Vytvoření rozděleného indexu Zobrazení informací oddílů Zobrazení informací oddílů pomocí příkazů SQL Zobrazení informací oddílů pomocí nástroje SQL Server Management Studio Údržba oddílů Přidání oddílů Archivace oddílů Odstraňování oddílů Opakované dělení tabulek Dělení nerozdělené tabulky Zrušení dělení tabulky Odstranění dělicích funkcí a schémat Použití oddílů Vkládání dat do rozdělených tabulek

14 18 Obsah Výběr dat z rozdělených tabulek Výběr dat z konkrétního oddílu Scénáře dělení Scénář 1: Dělení historických dat Scénář 2: Dělení kvůli ukládání Scénář 3: Dělení kvůli optimalizaci správy Scénář 4: Prostorové dělení Scénář 5: Účetní dělení Scénář 6: Dělení u spojení Shrnutí scénářů Shrnutí Část V Funkce Business Intelligence systému Microsoft SQL Server 2005 Kapitola 20 Replikace Základy replikací Využití replikací Vnější škálování aplikací Datové sklady Distribuce a slučování dat Přesunuté zpracování sestav Principy replikací Komponenty replikace Typy replikací Snímková replikace Transakční replikace Slučovaná replikace Komponenty replikace Replikovaná data Odběry se zasíláním a s vybíráním Replikační agenti Konfigurování replikace Konfigurování distributora Konfigurování publikací

15 Obsah 19 Vytvoření publikace pomocí příkazů SQL Konfigurování odběratelů Vytvoření odběru pomocí příkazů SQL Konfigurování publikace Oracle Správa replikace Příkaz Publisher Properties Příkaz Distributor Properties Příkaz Disable Publishing and Distribution Příkaz Launch Replication Monitor Příkaz Generate Scripts Příkaz Update Replication Passwords Příkaz New Příkaz Refresh Monitorování a vyladění replikací Monitorování replikací s nástrojem perfmon Monitorování replikací s nástrojem Replication Monitor Vyladění snímkové replikace Vyladění Distributora Vyladění transakční replikace Monitorování a vyladění systému slučované replikace Monitorování systému slučované replikace Vyladění systému slučované replikace Shrnutí Kapitola 21 Služba Integration Services Co je Integration Services? Služby Integration Services a Data Transformation Services Základy služby Integration Services Přehled komponent Integration Services Návrh balíčků Vývojové prostředí Komponenty pro řízení toku Správci připojení Komponenty datového toku Nástroje pro ladění Záznam do protokolu Pokročilé funkce Integration Services

16 20 Obsah Zavádění balíčků Konfigurace balíčku Zavedení balíčku Zabezpečení balíčku Spuštění balíčku Správa balíčků Monitorování balíčků Shrnutí Kapitola 22 Služba Analysis Services Co je Analysis Services? Analysis Services 2005 a Analysis Services Základy služby Analysis Services Integrace s komponentami SQL Serveru Přehled komponent služby Analysis Services Návrh projektu pro Analysis Services Příprava dat Zahájení projektu Analysis Services Návrh dimenzí Návrh datové krychle Správa služby Analysis Services Konfigurace Analysis Serveru Možnosti zavedení Oddíly Zpracování dat Správa zabezpečení Správa výkonu Shrnutí Kapitola 23 Služba Reporting Services Co je Reporting Services? Reporting Services 2005 a Reporting Services Základy služby Reporting Services Přehled komponent Reporting Services Vytváření sestav Podnikové sestavy Jednorázové ad hoc sestavy

17 Obsah 21 Správa služby Reporting Services Konfigurace serveru sestav Správa obsahu Správa zabezpečení Správa výkonu Shrnutí Kapitola 24 Služba Notification Services a Service Broker Co je Notification Services? Notification Services 2005 a Notification Services Základy služby Notification Services Přehled komponent Notification Services Vývoj aplikací pro Notification Services Vytvoření souboru ICF s konfigurací instance Vytvoření souboru ADF s definicí aplikace Vytvoření souboru XSLT Aplikace pro Notification Services Zavedení aplikace pro Notification Services Testování aplikace pro Notification Services Co je Service Broker? Základy systému Service Broker Přehled komponent Service Broker Implementace aplikací pro Service Broker Vytváření objektů Service Broker Řízení konverzací Správa aplikací pro Service Broker Zastavení aplikace Service Broker Spuštění aplikace Service Broker Zálohování a obnova aplikace Service Broker Dotaz do fronty Shrnutí

18 22 Obsah Část VI Vysoká dostupnost Kapitola 25 Řešení pro zotavení po havárii Co je to vysoká dostupnost a zotavení po havárii? Základy zotavení po havárii a jak havárii přežít Řešení Microsoft SQL Serveru pro zotavení po havárii Zálohy databází při zotavení po havárii Zasílání protokolu Zrcadlení databáze Replikace Clustery SQL Serverů Přehled technologií pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii Shrnutí Kapitola 26 Instalace a konfigurace clusteru pro havarijní převzetí služeb Co je to cluster Základní principy clusteringu Přehled služby MSCS Základní principy Komponenty clusteru Typy aplikací v clusteru Režimy služby MSCS Příklady systémů v clusteru Příklad 1 Systém pro vysokou dostupnost se statickým vyrovnáváním zátěže Příklad 2 Systém horké zálohy s maximální dostupností Příklad 3 Částečný cluster serverů Příklad 4 Jen virtuální server, bez havarijního převzetí služeb Příprava konfigurace Instalace a konfigurace clusteringu ve Windows 2003 a SQL Server Vytvoření clusteru Windows Vytvoření clusteru SQL Serveru Další kroky

19 Obsah 23 Třívrstvá aplikace Shrnutí Kapitola 27 Zasílání protokolu a zrcadlení databáze Různé typy ztráty dat Zasílání protokolu Konfigurace zabezpečení při zasílání protokolu a zrcadlení databáze Konfigurace zasílání protokolu Monitorování zasílání protokolu Havarijní převzetí zasílání protokolu Zrušení zasílání protokolu Vyladění zasílání protokolu: operace a důležité parametry Praktické rady pro zasílání protokolu Zrcadlení databáze Konfigurace zrcadlení databáze Příprava zrcadlení databáze a důležité parametry Vyladění zrcadlení databáze Konfigurace zrcadlení databáze Monitorování zrcadlení databáze Zrcadlení a snímkování na serverech pro sestavy Shrnutí Část VII Ladění výkonu a odstraňování potíží Kapitola 28 Metodologie pro odstraňování potíží, řešení problémů a vyladění systému Odstraňování potíží a řešení problémů Přístup k řešení problémů Techniky odstraňování potíží Hledání informací Vyladění a optimalizace výkonu Základy vyladění a optimalizace výkonu Metodologie pro odstraňování potíží a vyladění systému Vytvoření metodologie

20 24 Obsah Proč je potřeba dokumentace Shrnutí Kapitola 29 Vyladění databázového systému Monitorování a vyladění hardwaru Nástroje pro monitorování a vyladění hardwaru Stanovení úzkých hrdel v hardwaru Monitorování a vyladění SQL Serveru Nástroje pro monitorování a vyladění SQL Serveru Stanovení úzkých hrdel ve výkonu SQL Serveru Vyladění konfiguračních parametrů Microsoft SQL Serveru Vyladění struktury databáze Rozložení databáze Možnosti databáze Vyladění systémové databáze tempdb Shrnutí Kapitola 30 Nástroje Profiler, Management Studio a Database Engine Tuning Advisor Přehled nástrojů SQL Serveru Nástroje sledování výkonu Konfigurační nástroje Externí nástroje SQL Server Management Studio Prostředí SQL Server Management Studia Object Explorer Podokno Summary Report Analýza protokolů SQL Serveru Zobrazení aktuální aktivity Generování výstrah SQL Server Agenta Provádění příkazů jazyka T-SQL Zobrazení plánu provádění Nástroj SQL Server Profiler Pořízení stopy SQL Server Profile Porovnání stopy SQL Server Profileru s daty výkonového protokolu Vyladění databázového stroje a Database Engine Tuning Advisor Shrnutí

21 Obsah 25 Kapitola 31 Dynamické pohledy DMV Co jsou dynamické pohledy DMV Práce s dynamickými pohledy DMV Pohledy DMV související s běhovou knihovnou CLR Databázové pohledy DMV Pohledy DMV pro zrcadlení databáze Pohledy DMV a funkce související s prováděním Pohledy DMV související s fulltextovým vyhledáváním Pohledy DMV a funkce související se vstupem a výstupem Dynamické pohledy a funkce související s indexy Pohledy DMV související s oznámením dotazů Pohledy DMV související s replikací Pohledy DMV související se službou Service Broker Pohledy DMV související s operačním systémem SQL Serveru Pohledy DMV a funkce související s transakcemi Vytvoření datového skladu s informacemi o výkonu Shrnutí Kapitola 32 Možnosti škálování Microsoft SQL Serveru Možnosti škálování Vnitřní škálování Subsystém procesoru Subsystém paměti Vstupně-výstupní subsystémy Vnější škálování Více instancí SQL Serveru Clustering Zrcadlení databáze Zasílání protokolu Replikace Sdílené škálovatelné databáze Shrnutí Kapitola 33 Vyladění dotazů pomocí pokynů a zásad pro plán Proč jsou potřeba pokyny

22 26 Obsah Pokyny v Microsoft SQL Serveru Pokyny pro spojení tabulek Pokyny pro dotazy Pokyny pro tabulky Zásady pro plán Vytváření a administrace zásad pro plán Vytváření zásad pro plán ze šablony Osvědčená řešení Kontrola použití zásad pro plán Příklady scénářů použití zásad pro plán Shrnutí Slovníček pojmů Rejstřík

23 Poděkování Edward Whalen Není snadné vyjádřit vděk všem lidem, díky kterým tato kniha vznikla. Chtěl bych poděkovat pomocným autorům, našim redaktorům Jenny Moss Bensonové a Melisse von Tschudi-Suttonové, technickým a jazykovým redaktorům Robertu Brunnerovi a Matthewovi Dewaldovi. Bez výkonného technického týmu bychom tuto knihu nevytvořili. Psaní knih vyžaduje hodně času a úsilí. Chtěl bych poděkovat své ženě Felicii, že snášela nepříjemnosti, které s prací na této knize souvisely. Marcilina Garcia Chtěla bych poděkovat redaktorům za jejich pečlivou kontrolu a užitečné připomínky. Zvláště chci ocenit Melissu von Tschudi-Suttonovou za její rychlé odpovědi na mé četné žádosti o pomoc s logistickými záležitostmi a za její aktivní vedení při odevzdávání textu a korekturách. Burzin Patel Rád bych poděkoval všem lidem v nakladatelství Microsoft Press, kteří se o tuto knihu zasloužili: Melissa von Tschudi-Sutton, Jenny Moss Benson, Martin DelRe a techničtí a jazykoví redaktoři. Jejich nasazení a pečlivost hodně přispěly k tomu, aby byla tato kniha úplná a kvalitní. Chtěl bych také poděkovat své ženě Dianne a dětem Carlovi a Natashi za jejich neúnavnou podporu a za to, že tolerovali můj téměř nepřetržitý pracovní rozvrh. Stacia Misner Ráda bych poděkovala pomocným autorům, kterými byli Ed Whalen, Marci Garcia, Burzin Patel a Victor Isakov, a také týmu nakladatelství Microsoft Press ve složení Martin DelRe, Melissa von Tschudi-Sutton a Jenny Moss Benson, díky nimž jsem se mohla na vzniku této knihy podílet. Oceňuji také úsilí jazykových a technických redaktorů, kteří mi pomáhali najít správná slova, abych dokázala stručně a přesně vyjádřit složité myšlenky. Nakonec chci výslovně poděkovat svému manželovi a nejlepšímu příteli Gerrymu Misnerovi, který trpělivě vydržel další z mnoha knižních projektů. Victor Isakov V prvé řadě chci poděkovat tisícům lidí po celém světě, které jsem měl tu čest v minulých asi deseti letech školit. Vaše neomezené nadšení a nekonečné otázky mě značně inspirovaly a pomohly mi překonat mou nechuť do psaní knih. Lidé v nakladatelství Microsoft Press byli skvělí, a totéž platí o mnoha lidech v produktovém týmu SQL Server. Všem tedy děkuji. Nakonec si nechávám nejdůležitější poděkování Marcovi, Larisse, Natalii a Alexovi. Slova jsou zde zbytečná.

KAPITOLA 1. Novinky v systému Microsoft SQL Server

KAPITOLA 1. Novinky v systému Microsoft SQL Server KAPITOLA 1 V této kapitole: Podpora nového hardwaru Dostupnost dat Výkon Zlepšení stávajících funkcí Nástroje Funkce Business Intelligence Shrnutí 36 Část I Úvod do systému 2005 2005 je nová verze relačního

Více

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu Srovnání SQL serverů Škálovatelnost a výkon Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu RAM 1 GB 3 GB bez limitu bez limitu vícejádrových (multicore) procesorů 64-bit podpora Windows on Windows (WOW) WOW

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

Obsah. Verze SQL Serveru 2008...21

Obsah. Verze SQL Serveru 2008...21 Obsah Úvod............................................... 11 KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008..... 13 Krátký pohled do historie SQL Serveru.......................................

Více

Mike Hotek. Microsoft SQL Server 2008 Krok za krokem

Mike Hotek. Microsoft SQL Server 2008 Krok za krokem Mike Hotek Microsoft SQL Server 2008 Krok za krokem Computer Press, a. s. Brno 2009 Microsoft SQL Server 2008 Krok za krokem Mike Hotek Computer Press, a. s., 2009. Vydání první. Překlad: Jakub Mikulaštík

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Efektivní zálohování a obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Miroslav Novotný Setkání informatiků a správc vců NIS Svratka 16.6. 2011 Zálohování vs. archivace Cíl zálohování: zachovat kontinuitu

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Přednáška pro ISE 2. května 2014 Marek Rychlý (a Ivana Burgetová) Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 DISASTER RECOVERY kritických podnikových aplikací a systémů 2 GAPP System, spol. s r.o. Na trhu od roku 1994 Od roku 1996 dodáváme SW vybavení NetWorker Nyní kompletní portfolio EMC Specializace Zálohování

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Jan Lukele Rodina System Center 2012 System Center Configuration Manager System Center Endpoint Protection System Center Operations Manager System Center

Více

Databáze v praxi. RNDr. Ondřej Zýka Principal Consultant

Databáze v praxi. RNDr. Ondřej Zýka Principal Consultant Databáze v praxi RNDr. Ondřej Zýka Principal Consultant Agenda Obsah Představení Teradata Teradata Databáze Doménové logické modely MS SQL Server Databáze Podpora BI Aktuální směry ve vývoji databází Profinit

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat HP Store Once Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Klíčové

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

SIMOCODE ES 2007 pro SIMOCODE pro

SIMOCODE ES 2007 pro SIMOCODE pro pro A&D CD CC PM5 2008 1 Stará verze softwaru: Smart 3ZS1312-1CC10-0YA0 -komunikacepřes systémové rozhraní - parametrizace, provoz a monitorování - diagnostika a testování Professional 3ZS1312-2CC10-0YA0

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

MATLAB & Simulink. novinky v roce 2008. Jan Houška houska@humusoft.cz. HUMUSOFT s.r.o.

MATLAB & Simulink. novinky v roce 2008. Jan Houška houska@humusoft.cz. HUMUSOFT s.r.o. MATLAB & Simulink novinky v roce 2008 Jan Houška houska@humusoft.cz Release 2008a a 2008b nové produkty SimElectronics Econometrics Toolbox významné aktualizace MATLAB Symbolic Math Toolbox Parallel Computing

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více