Příloha (k tiskové zprávě IDU, 7. dubna 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha (k tiskové zprávě IDU, 7. dubna 2010)"

Transkript

1 Příloha (k tiskové zprávě IDU, 7. dubna 2010) Informační kulturní portál Czechiana V roce 2009 IDU pracoval na přípravě projektu informačního kulturního portálu. Tento portál bude zajišťovat zastřešení všech dílčích digitalizačních projektů i informačních portálů oblasti umění a kultury. Realizací tohoto projektu bude vytvořena vstupní brána do světa kultury ČR a bude zajištěn jednotný přístupový bod k českému kulturnímu bohatství, a to k českému digitalizovanému kulturnímu dědictví i k informacím o současné kultuře v České republice. Název portálu Czechiana je odvozen od názvu Europeana projektu Evropské unie, spočívající ve vytvoření vyhledávací a zpřístupňující platformě pro evropské digitální knihovny a sbírky. Ve srovnání s Europeanou bude Czechiana obohacena o prezentační vrstvu, poskytující informace o kulturních institucích a kulturním dění v ČR, která bude redigována zaměstnanci IDU. Zároveň bude v porovnání s Europeanou poskytovat širší záběr prezentovaných informací (metadat) o digitalizovaných kulturních objektech. V rámci přípravy projektu byla na zakázku Ministerstva kultury ČR zpracována studie proveditelnosti a na začátku roku 2010 byla podána žádost o podporu projektu na základě výzvy Integrovaného operačního programu na téma Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Úsek fondů a služeb Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla Již druhým rokem probíhá realizace rozsáhlého projektu podpořeného grantem z Norských finančních mechanismů. Jeho realizace má zásadní dopad na způsob zpřístupňování informací shromažďovaných v Informačně-dokumentačním oddělení a na způsob jejich prezentace. Před necelým rokem spustil IDU on-line přístup k databázi inscenací českých divadel po roce V současné době obsahuje již více než inscenací, každý měsíc přibývá cca 500 dalších záznamů. K dispozici jsou kompletní sezony 1963/4 až 2006/7, předcházející a následující sezony jsou právě zpracovávány. Databáze bude kompletně naplněna do konce roku Ještě podstatnějším výstupem, který se daří díky grantu realizovat, je zpřístupnění digitalizovaných divadelních fotografií. V současné době je dostupných téměř snímků (42 849), které jsou přímo propojeny se záznamy o inscenacích. Cílový stav pro letošní rok, kdy realizace grantu skončí, je snímků. Proces digitalizace a přeuložení originálních materiálů zajistí jejich dlouhodobé uchování a hlavně zpřístupní dosud nedostupné zdroje tedy snímky, které byly pouze v negativech. V rámci grantu je rovněž zpracováván a digitalizován archiv Pražského Quadriennale. Bude zpřístupněn v samostatné databázi a přinese přehled všeho, co se za 11 uplynulých ročníků

2 odehrálo. Těšit se můžete na více než snímků z expozic a další doprovodné materiály včetně digitalizovaných katalogů všech ročníků, vše vzájemně propojeno a zpřístupněno v přehledné databázi. Oddělení sbírek a archivu Scénografická sbírka (Oddělení sbírek a archivu, OSA) byla v roce 2009 obohacena o díla významných scénických výtvarníků (Josef Svoboda, Otakar Schindler, Jaroslav Malina, Zuzana Štefunková Rusínová a Andrea Králová) a v současné době obsahuje přes zaevidovaných sbírkových předmětů. OSA se v loňském roce významnou měrou podílelo na realizaci výstav Prolomit prostor (galerie Národní technické knihovny) a Proměny (Moravské zemské muzeum v Brně), kde byla prezentována dílčí část sbírkových předmětů. Fotografický fond, konkrétně některé z fotografií Jaroslava Krejčího, byl prezentován na výstavě uspořádané u příležitosti autorových nedožitých 80. narozenin v Novoměstské radnici. V letošním roce bude v rámci sbírky IDU zaregistrována další podsbírka divadelní fotografie. Tento krok vychází z dlouhodobých koncepčních úvah o rozvoji IDU a je součástí realizace výše zmíněného grantu. Našim cílem je etablovat divadelní fotografii jako specifický fotografický žánr, který si zaslouží stejnou pozornost jako ostatní druhy umělecké fotografie. Kvalita a úspěchy české divadelní fotografie uplynulých šedesáti let a silné umělecké osobnosti, které tento žánr v našich fondech reprezentují, nás o správnosti tohoto rozhodnutí utvrzují. Bibliografické oddělení Databáze Bibliografického oddělení, která přináší odborně zpracované anotované záznamy článků o divadle v českém tisku překročila hranici záznamů. Zároveň jsou všechny anotované články, které byly do databáze vloženy od začátku této divadelní sezony, dostupné badatelům ve studovnách IDU elektronicky, doslova na jedno kliknutí myši. Online marketing divadel V listopadu minulého roku byl zahájen projekt, jehož cílem je zlepšit stav a využívání on-line marketingových nástrojů českými divadly. V rámci projektu vznikla internetová stránka a divadlům byly nabídnuty přednášky / konzultace, zaměřené na konkrétní internetové prezentace, jejich možnosti a využití. Projekt je realizován najatým externím odborníkem na on-line marketing za spolupráce zaměstnanců IDU. Internetové aktivity Letošní rok přinese velké změny v oblasti internetových prezentací. Do konce sezony bude zpřístupněn zcela nový web instituce. Slibujeme si od něj mj. větší míru komunikace s veřejností a také lepší názornost struktury IDU s popisem celé šíře jeho aktivit. Do konce roku proběhne také generální rekonstrukce portálu Divadlo.cz, který po 10 letech věrné služby ztrácí dech a neumožňuje nám plně využívat možnosti, které současný internet přináší. Kromě nového technického řešení, redakčního systému, který usnadní práci všem, kteří o obsah

3 portálu pečují, přinese i několik novinek, například prostředí umožňující nabízet či poptávat práci v oblasti divadla či performing arts. Ediční oddělení Kniha Hnízdo Grotowského nominována na Cenu F. X. Šaldy Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy již 13 let každoročně uděluje cenu F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti veškeré umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební), mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické. V oblasti divadelní kritiky je vedle knihy Petra Rezka Architektonika a protoarchitektura nominována kniha Jany Pilátové Hnízdo Grotowského, jež nese podtitul Na prahu divadelní antropologie. Tuto knihu vydal Institut umění - Divadelní ústav na konci roku 2009 jako svůj příspěvek k roku Grotowského, kdy si divadelní svět připomněl 10. výročí úmrtí významného režiséra a divadelního myslitele Jerzyho Grotowského. Publikace vyšla za podpory Institutu Jerzyho Grotowského, Polského institutu v Praze a Nadace Českého literárního fondu. Vydání 600. publikace Divadelního ústavu Jako významnou událost a hlavní úkol Edičního oddělení lze v tomto roce označit vydání třetího svazku her rakouského dramatika Thomase Bernharda. V předchozích dvou svazcích her Thomase Bernharda, které vydal Divadelní ústav, doplněných separátním vydáním posledních tří Bernhardových her (vydalo nakladatelství Palata ve spolupráci s Divadelním ústavem), vyšla podstatná část Bernhardova dramatického díla. Knižní vydání dramatických textů tohoto rakouského klasika 20. století nyní završujeme vydáním překladů dosud buď vůbec, nebo knižně nepublikovaných. Vydání kompletního dramatického díla Thomase Bernharda je jedním z nejvýznamnějších nakladatelských počinů naší instituce posledních let. Třetí svazek Bernhardových her je zároveň šestistou publikací Divadelního ústavu. Ediční plán v roce 2010 Edice SVĚTOVÉ DIVADLO Edici řídí J. Patočková Vsevolod Mejerchold: VYBRANÉ STATI (1. díl) Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek.

4 Milan Lukeš: SHAKESPEARE A OKOLÍ Tato kniha navazuje na sbírku esejů Mezi karnevalem a snem, kterou Divadelní ústav vydal v roce Nejde o návaznost časovou (tyto eseje byly napsány zhruba od poloviny 90. let), ale tematickou. Výrazněji je zde tentokrát zastoupena reflexe českých inscenací, jejichž dramaturgie je alžbětinská (tedy nejen shakespearovská). Kniha vyjde ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo. Edice DIVADELNÍ HRY Edici řídí Z. Černík Thomas Bernhard: HRY 3 V předchozích dvou svazcích her Thomase Bernharda, které vydal Divadelní ústav, doplněných separátním vydáním posledních tří Bernhardových her (vydalo nakladatelství Palata ve spolupráci s Divadelním ústavem), vyšla podstatná část Bernhardova dramatického díla. Knižní vydání dramatických textů tohoto rakouského klasika 20. století nyní završujeme vydáním překladů dosud buď vůbec, nebo knižně nepublikovaných. Tvoří je tituly Ignorant a šílenec, Prezident, Velikáni, Nad vrcholky strání je klid, Dramolety (Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd, Claus Peymann opouští Bochum a jde jako ředitel Burgtheatru do Vídně, Claus Peymann a Hermann Beil na Huspeninové louce), Pouštní růže a Německý oběd (Nebožtík, Májová, Zápas, Zproštění viny, Zmrzlina, Německý oběd a Všechno nebo nic). Edice SOUČASNÁ HRA Edici řídí K. Černá George R. Whyte: DREYFUS INTIME Podkladem pro tento dramatický text jsou historické události spojené s Dreyfusovou aférou. Autor hry se této části historie věnuje již dlouhá léta, měl možnost ji studovat v tajných archivech Vatikánu i v knihovnách a archivech v Jeruzalemě. Ve spolupráci s Goethe institutem v Praze a Dreyfusovou nadací. Koulsy Lamko: ŽENA Z HATI Devátý svazek současné africké dramatiky, který vychází v edici Současná hra. Hlavní postavou hry je mladá černoška, která se jednoho dne objeví ve francouzském přístavu Nantes. Její životní příběh se vztahuje k historii obchodu s otroky, na němž se podílela kdysi i Francie. Otrokářství definitivně skončilo až v polovině 19. století a nelze se tedy divit, že tradice odporu, nenávisti, ba touhy po pomstě není dodnes zcela pohřbená. Rukopis hry je vášnivý, je v něm cítit hodně z tradice africké magie a hudby. Téma hry je nám zdánlivě dosti vzdálené vzhledem k tomu, že nemáme koloniální minulost, ale svým způsobem je velice silně přítomné v dnešním světě, kde rasismu stále ještě není konec a kde se koloniální minulost stále v různých podobách ozývá a vrací jako bumerang. Ve spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika a Francouzským institutem v Praze.

5 Edice ESEJE, KRITIKY, ANALÝZY Edici řídí J. Patočková a B. Topolová FERDINAND MIKOVEC O DIVADLE Publikace Ferdinand Mikovec o divadle vychází v ediční řadě Eseje, kritiky, analýzy, v níž Institut umění Divadelní ústav vydává komentované výbory z divadelních kritik výjimečných českých publicistů. Dosud vyšly práce autorů 20. století: Karel Kraus, Jiří Frejka, Karel Hugo Hilar, Sergej Machonin a Václav Tille. Ferdinand Mikovec ( ), mnohostranná pražská osobnost doby obrození, patří k tvůrcům novodobé české divadelní kritiky a zaslouží pozornost také pro své výjimečné postavení na hranici mezi českým a německým kulturním světem. Základ edice tvoří přibližně 130 jeho komentovaných textů o pražských divadelních událostech v polovině 19. století, svazek přinese též úvodní studii o Mikovcově osobnosti a bibliografii jeho prací o divadle. ČASOPISY DIVADELNÍ REVUE Divadelní revue je vědecký teatrologický čtvrtletník vycházející od roku Byl založen skupinou divadelních historiků, teoretiků a kritiků střední generace při Kabinetu českého divadla AV ČR a od roku 1994 vychází při Divadelním ústavu. Formou studií, analýz a esejů se věnuje dějinám divadelní kultury na našem teritoriu (tedy nejen divadla v českém jazyce), a to v celé její historické a žánrové rozloze, od raného středověku po dnešek. Dále se průběžně věnuje teoretickým a encyklopedickým projektům (Encyklopedie českého divadla, Základní pojmy divadla aj.), pravidelné kritické reflexi české i zahraniční teatrologické literatury a dokumentaci vývoje divadla na našem území (dosud nevydané dramatické texty, cenzurní záznamy, korespondence, soupisy děl apod.). CZECH THEATRE 26 Časopis Czech Theatre vychází jedenkrát ročně v angličtině. Přináší informace o stavu českého divadla, událostech uplynulé sezony, uměleckých trendech i výrazných osobnostech současného českého divadla. ELEKTRONICKÉ VÝSTUPY DIVADLO V ČESKÉ REPUBLICE 2005/2006 CD Ročenky o činnosti českých, moravských a slezských divadel jsou koncipovány tak, aby vytvářely co nejúplnější obraz dění v české divadelní kultuře. Přinášejí kromě kompletních údajů o inscenační činnosti českých profesionálních divadel (včetně soupisů jejich členů souborů) také kapitoly zaměřené na divadelní festivaly a divadelní ceny, soupis divadelní literatury a divadelních periodik vycházejících v České republice, soupis absolventů českých divadelních škol a kapitoly věnované zahraničnímu divadlu v České republice i českému divadlu v zahraničí a statistický

6 přehled. Ročenky jsou doplněny interaktivním jmenným a názvovým rejstříkem a rejstříky českých a zahraničních divadel. INFORMAČNÍ SERVIS DIVADELNÍHO ÚSTAVU Internetová verze Sezonní (srpen květen) měsíčník s informacemi o divadelních premiérách, programy festivalů a dalších akcí, informacemi o činnosti a službách Divadelního ústavu, publikacích, fondech atd. THEATRE.CZ BULLETIN Internetová verze Čtvrtletník s informacemi o dění v českém divadle, vychází v anglickém jazyce. Kabinet pro studium českého divadla Nová tvář Divadelní revue Odborný recenzovaný teatrologický časopis Divadelní revue vydávaný Institutem umění Divadelním ústavem a odborně garantovaný Kabinetem pro studium českého divadla doznal od letošního roku, tj. od svého 21. ročníku několika změn, které mají zvýraznit tvář moderního odborného periodika. První číslo nového ročníku vychází v březnu Časopis s obměněnou redakční radou a novým šéfredaktorem Honzou Petruželou bude i nadále přinášet odborné studie a dokumenty z oblasti teorie a historie českého i zahraničního divadla. Nově přibyly tematické bloky studií, které se budou úžeji věnovat vybraným fenoménům divadelní kultury v prvním čísle jsou to například přístupy k divadlu a česká národní divadla. V nových rubrikách Esej, Analýza a Rozhovor se kritická reflexe přiblíží současnějšímu dění v divadelní kultuře. Recenze odborné knižní produkce a zprávy z vědeckého života doplní přehledové rubriky Výběr z nových knih a Kalendárium událostí oboru. Vnější změnou je snížení periodicity na tři čísla ročně (březen, červen, listopad) při zachování ročního stránkového rozsahu a celková proměna výtvarné a typografické podoby. Jednou ročně bude pod názvem Czech Theatre Review a yearly selection of critical analyses vycházet výběr z textů daného ročníku v angličtině. Zároveň je zpracovávána anotovaná Bibliografie Divadelní revue (dokončení v letošním roce), která soupisem publikovaných textů a příslušnými rejstříky poskytne přehlednou orientaci ve dvaceti ročnících časopisu. Dokončení rozsáhlé práce o německém divadle v Praze ( ) Až k hořkému konci. Posledních padesát let pražského německého divadla, tak se nazývá rukopis, jenž je výsledkem tříletého výzkumného projektu GAČR, jehož řešitelkou je dr. Jitka Ludvová.

7 Těžištěm obsáhlého spisu je výkladová část (Dějiny, od rozdělení německé a české scény 1862 až k jejímu zániku 1945), kterou doplňují dobové dokumenty a soupisy (členstvo, repertoár, cykly, Slavnostní hry ad.) včetně slovníku vybraných osobností. Jde o první souhrnné zpracování tohoto tématu a zásadní příspěvek k historii pražského německého divadelnictví. Dílo bude vydáno nakladatelstvím Academia v příštím roce. Německá verze slovníku Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století Osobnosti a díla Pod vedením dr. Aleny Jakubcové, redaktorky tohoto svazku slovníkové řady Česká divadelní encyklopedie (česky vyšel 2007), byl pro chystané německé vydání kompletně dokončen překlad textu a jeho redakce. Projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Kniha vyjde jako 10. svazek ediční řady Theatergeschichte Österreichs pod názvem Das Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhundert. Vydání je plánováno na rok Pražské Quadriennale Největší přehlídka divadelní architektury a scénografie Pražské Quadriennale (PQ) obsadí několik frekventovaných míst v české metropoli již příští rok, konkrétně od 16. do 26. června. Centrem PQ se stane Veletržní palác, program se však bude odehrávat i na dalších místech například na piazzettě Národního divadla, na Nové scéně, v Pražské křižovatce, v Galerii Jaroslava Fragnera nebo v industriálním prostředí pražské periferie. Je již známo složení (mezinárodní) poroty, známy jsou již také jednotlivé sekce i speciální projekty jako Extrémní kostým či Světlo a zvuk. Hlavní výstavní sekce Sekce zemí a regionů získala řadu nových účastnických zemí a počet přihlášených překročil šedesátku. Další výstavní sekce jsou Architektonická sekce a Studentská sekce. Poslední měsíce se nesou v atmosféře prezentace PQ na významných kulturních akcích a na půdě mezinárodních institucí. Takto se Quadriennale letos na jaře prezentuje na významném Performing Arts Marketu v Tokiu, v sídle UNESCO v Paříži či na scénografické konferenci IFSArts v Římě. Hlavní náplní letošního roku je však série mezinárodních sympozií konaných pod hlavičkou jednoho z pilířů PQ, Intersekce Intimita a spektákl. Spektrum účastníků z prvního únorového setkání v Rize a jejich příspěvky dokládají oprávněnost názvu sympozií Expandující scénografie a prokazují interdisciplinární charakter scénografie a její ztělesnění v mnoha oborech a žánrech. Sympozia pokračují v červenci v Bělehradu a v září v Evoře, kde vystoupí řada prestižních teoretiku, kurátorů a umělců v čele s Arnoldem Aronsonem, Claudií Bosse či Roselee Goldberg. Více na

8 Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány na Pořadatelé očekávají, že počet profesionálů a návštěvníků z řad široké veřejnosti z posledního PQ bude v roce 2011 ještě překonán. Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů Czech Theatre Showcase 2010 Druhý ročník Czech Theatre Showcase navazuje na úspěšnou a v zahraničí kladně hodnocenou přehlídku současného českého divadla, která se uskutečnila v roce Přehlídka je koncipovaná jako bienále a jejím základním posláním je představit zahraničním odborníkům a hostům to nejlepší z českého divadla, stejně jako prezentovat současné trendy v české kultuře a umění. Základem Czech Theatre Showcase 2010 je představit nejen to nejlepší z českého divadla za poslední dva roky, ale i prezentovat jeho obsahovou i žánrovou rozličnost. K festivalu bude připraven katalog Czech Performance Collection (DVD s bookletem) s ukázkami a dalšími informacemi, které budou obsahovat základní informace o nejlepších českých současných inscenacích. Přehlídka českého divadla je dramaturgicky složena ze dvou částí. První část bude tvořit český program plzeňského festivalu Divadlo ve dnech 17. až 19. září Druhá část bude probíhat od 20. do 22. září v Praze. Všechny české inscenace pražské i plzeňské části budou tlumočené do angličtiny. Přehlídka vzniká za významné podpory Ministerstva kultury ČR České divadlo v evropských regionech Projektem Czech Theatre Port: export/import zacíleným na evropské regiony navazuje IDU na své úspěšné projekty realizované v minulosti, jako je např. Sezóna českého divadla v Kanadě, Sezóna českého divadla v Latinské Americe, Invaze do Evropy a Česko-izraelská divadelní sezóna, zaměřené především na propagaci českého divadla a umění v zahraničí ve formě vývozu českých inscenací, organizace a koordinace mezinárodních koprodukcí a rezidencí a zprostředkování hostování zahraničních souborů v ČR. Projekty IDU se v minulých letech zaměřovaly na určitý spolupracující kontinent nebo zemi. Vzhledem k poklesu významu národního aspektu v globální kultuře i na úrovni Evropské unie navázal IDU spolupráci s umělci z evropských regionů, které jsou ve srovnatelné pozici jako ČR patří k tzv. malým jazykovým skupinám, ale zároveň významným evropským kulturám. Jako modelové země, fungující na bázi soužití výrazných regionálních kultur, instituce zvolila Nizozemí, Belgii a Španělsko. V rámci projektu České divadlo v evropských regionech bude IDU v roce 2010 spolupracovat zejména s uměleckými subjekty vlámskými a katalánskými.

9 30 minut s českým divadlem Jedním z poslání IDU je propagace české kultury do zahraničí. Oddělení IDU, jako např. Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů či Ediční oddělení, publikují celou řadu materiálů, které zahraniční zájemce seznamují s českým divadlem v současnosti i v historických kontextech. K propagačním a informačním materiálům, které IDU vydává periodicky, patří časopis Czech Theatre, katalog inscenací nabízených do zahraničí Czech Performance Collection, katalog současných českých dramatiků Let s Play Czechs a další publikace. V letošním roce IDU realizuje projekt propagačního filmu o českém divadle. Film je členěn do samostatných kapitol v délce od 5 do 15 minut, jejichž poslání je propagační a vzdělávací. Cílem filmu je především zprostředkovat zahraničním zájemcům základní informace o českém divadle, poskytnout jim orientaci a návod k vyhledávání informací a zpřístupnit jim dění na současné české scéně. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na současné dění formou rozhovorů s významnými osobnostmi českého divadla, obsahují přehled aktuálních inscenací a nejdůležitějších festivalů, stručnou informaci o divadelní síti, divadelním školství a sbírkových fondech v ČR a zahrnují i prezentaci IDU. Film bude distribuován v českém znění s anglickými nebo španělskými titulky. Dokončení filmu je plánováno na červen Film dále bude distribuován zahraničním univerzitám (divadelní a bohemistické obory), bude využíván v rámci mezinárodních projektů IDU, při odborných přednáškách pracovníků IDU o českém divadle a jako obecný edukačně-propagační materiál pro širokou zahraniční veřejnost. Kopie filmu budeme distribuovat i českým divadlům, kterým mohou napomoci při jejich prezentaci do zahraničí. Na realizaci filmu pracuje tým odborníků z IDU. Koprodukčním partnerem je FAMU. Institut umění Institut umění (IU) je samostatné oddělení IDU, které bylo založeno k s cílem vytvořit informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění. IU má v současné chvíli tři oborové sekce (hudební, taneční a literární), spravuje Program tvůrčích rezidencí a pokračuje v práci na dvou výzkumných kulturně-politických projektech. Hudební sekce Nejvýznamnější akcí Hudební sekce (HS) v roce 2009 byla produkce představení Špalíček v rámci oslav 50 let od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů, které bylo součástí projektu Martinů Revisited. Špalíček byl významným experimentálním, hudebně-výchovným počinem, v němž společně pravidelně rok a půl nacvičovaly a následně na jevišti vystoupily děti bez dosavadních zkušeností i motivace z pražských základních škol spolu se studenty Konzervatoře Duncan centre a

10 profesionály za doprovodu Pražské komorní filharmonie, stálých hostů Pražského filharmonického sboru a Bambini di Praga. Na projektu se podíleli choreografka Eva Blažíčková, dirigent Jakub Hrůša a režisérka Olga Sommerová, která natočila o projektu dokumentární sběrný film Drž rytmus! Návštěvnost obou představení (14. a ) byla vysoká. Bylo obsazeno 90 % kapacity sálu, která činí téměř míst. Ohlasy na představení byly vynikající jak z řad účinkujících, tak i koproducentů, škol, donátorů, médií i publika. Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby České televize projevilo zájem o odvysílání celého záznamu představení. Pro rok 2010 zbývá dořešit koprodukci s ČT. Rádi bychom také, aby byl dokument přihlášen na festival Zlatá Praha. HS se bude snažit využít výsledky projektu pro zavedení tance do škol v rámci vzdělávacích programů. Projekt bude prezentován na zasedání Evropské hudební rady ve Vídni v dubnu 2010 a v dalších zahraničních městech prostřednictvím Českých center. Pod HS spadá i činnost České hudební rady (ČHR). Její zástupci se v květnu 2010 zúčastní 2. světového fóra o umělecké výchově v Soulu. Na podzim připravuje HS ve spolupráci s ČHR, HAMU, JAMU a dalšími subjekty diskusní fórum o stavu českého hudebního průmyslu a funkčního marketingu. Projekt je rovněž součástí výzkumného projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR. V roce 2010 bude HS spolupracovat také při propagaci akcí k výročí Gustava Mahlera. Literární sekce Od března 2009 spravuje Literární sekce internetový Portál české literatury ( určený především k propagaci české literatury v zahraničí. Byla vytvořena nová koncepce a podoba portálu, včetně ustavení nové konzultační rady. Od spuštění nové verze portálu (prosinec 2009) vzrůstá jeho návštěvnost, ta nyní činí cca unikátních návštěv denně. V roce 2010 bude vytvořena síť zahraničních spolupracovníků portálu. Od dubna 2010 bude ve spolupráci s anglickým vysíláním Českého rozhlasu zahájen cyklus pravidelných diskusí na aktuální témata českého literárního světa. Cílem setkání bude představit české autory v zahraničí a poskytnout prostor zahraničním osobnostem, které se podílejí na propagaci české literatury ať už u nás, nebo v zahraničí. V rámci pokračující spolupráce se sítí literárních center Halma ( přijedou v roce 2010 čtyři spisovatelé (z Řecka, Polska, Itálie a Francie), kterým bude v Praze zajištěn měsíční rezidenční pobyt. Spolupráce na rezidenčních pobytech bude pokračovat rovněž s Pražským literárním domem autorů německého jazyka. Taneční sekce V roce 2009 spolupracovala TS na přípravě prvního ročníku Festivalu tanečních filmů, který proběhl v pražském kině Světozor a jehož hlavním pořadatelem bylo občanské sdružení ArtN. TS na tomto festivalu zajišťovala především programovou náplň večera věnovaného nedávno zesnulé německé choreografce Pině Bausch.

11 V roce 2010 bude TS prezentovat český tanec na evropské taneční platformě Tanzmesse v německém Düsseldorfu, která je jednou z nejvýznamnějších světových oborových událostí. Jádrem Tanzmesse je veletrh, na němž se formou expozic prezentují jednotlivé státy Evropy. TS chystá pro tuto příležitost speciální publikaci v angličtině a další edici DVD Czech Dance in Action, které bude obsahovat sestřihy nejvýraznějších tanečních děl včetně podrobných informací o jednotlivých produkcích. Publikační činnost V roce 2009 vydal IU několik zajímavých publikací: V rámci výzkumného projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR a při příležitosti konání mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu ( která se uskutečnila v rámci českého předsednictví EU, vyšla publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku, která představuje vůbec první českou studii věnující se této problematice. V rámci druhého výzkumného projektu IU vyšel v roce 2009 první svazek sborníku Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění, který zahrnuje tyto kapitoly: definice oborů, historie oborů do roku 1989, jejich transformace po roce 1989, teoretická a historiografická reflexe, kritická reflexe, vzdělávání a výzkum. Každá kapitola zahrnuje podkapitoly zaměřené na jednotlivé obory (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění, literatura a film). Na soubor analytických studií, které předkládáme, naváže druhý svazek s dalšími kapitolami věnovanými financování, legislativě, sociální problematice a mezinárodní spolupráci. Vydání druhého svazku sborníku předpokládáme v roce Kromě těchto dvou svazků sborníku v nejbližší době vyjde také sborník vycházející z tezí celkové studie, který bude věnován pouze tanečnímu oboru. V průběhu prací na projektu se totiž ukázalo, že tanec nebyl dosud v ČR dostatečně zmapován a reflektován právě z pohledu kulturně-politického. Sborník se bude jmenovat Tanec v České republice s podtitulem Definice historie financování legislativa sociální problematika věda a výzkum, kritika a publicistika školství. V roce 2009 byl vydán ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR český překlad knihy Michaela M. Kaisera Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. Kniha, představující základní učebnici uměleckého managementu, seznamuje čtenáře s osvědčenou metodou, jak přistupovat ke strategickému plánování v oblasti umění, a nabízí řešení, jak se úspěšně vypořádat s negativními vlivy prostředí. Autor knihy, v současné době ředitel Kennedyho centra ve Washingtonu D. C., úspěšně aplikuje metodu strategického plánování již několik desítek let. V dubnu 2010 vyjde sborník příspěvků ze zmíněného Fóra pro kreativní Evropu, na kterém vystoupilo na 40 špičkových odborníků ve třech tematických blocích věnovaných návaznosti kultury a ekonomiky, vzdělávání a společnosti. Publikace vyjde v omezeném nákladu, nicméně veškeré příspěvky budou přístupné i na

12 Program tvůrčích rezidenčních pobytů IU spravuje program tvůrčích výměnných rezidencí a Program rezidenčních pobytů v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. V roce 2009 proběhlo 11 výměnných rezidenčních projektů, jichž se zúčastnilo celkem sedm českých (rezidence v Barceloně, Krakově, Lisabonu, Mexico City, Jyväskylä, studio Kokovice 4) a 10 zahraničních umělců (rezidence v Praze a ve studiu Kokovice 4). Úspěšnými umělci, kteří uskutečnili pobyt v Egon Schiele Art Centru v roce 2009, byli: Linda Čihařová, Jan Haubelt, Libor Novotný, Tereza Sochorová, Andrea Štekrová, Jan Chovanec, Ondřej Maleček, Tereza Kabůrková, Jana Kasalová, Jana Kochánková, Hana Oplatková, Kateřina Zochová a Markéta Lisá. Pro rok 2010 je plánováno pokračováni bilaterálních projektů s dosavadními partnery a zároveň se podařilo získat pro spolupráci i nové instituce v zahraničí. Současný program zahrnuje čtyři oblasti umění (výtvarné umění, divadlo, tanec, literatura). V roce 2010 bude probíhat výměna s následujícími zahraničními městy: Lisabon, Londýn, Mexico City, Kortrijk, Barcelona, New York City, Krakow a Jyväskylä. Vzhledem k bilaterální výměně projektů získají rezidenti ze zahraničí možnost tvorby a případné prezentace v Meetfactory a ve studiu Kokovice 4. V roce 2010 se rovněž uskuteční 12 měsíčních rezidenčních pobytů v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově určených pro mladé české výtvarné umělce. IU vydal ke konci roku 2009 česko-anglickou publikaci Tvůrčí rezidence , která mapuje rezidenční pobyty uskutečněné v rámci programu IU. Publikace nabízí výčet umělců z České republiky i zahraničí, kteří rezidence absolvovali, přehled rezidenčních míst i ukázky děl a dojmy umělců. V období pěti let se uskutečnilo 30 výměnných pobytů, kterých se zúčastnilo 48 českých a 26 zahraničních umělců. V rámci programu rezidencí v Českém Krumlově se v rozmezí pěti let vystřídalo 33 výtvarníků. Portál věnovaný mezikulturnímu dialogu V návaznosti na projekt v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 se IU dohodl s ministerstvy vnitra a kultury na správě a rozvoji portálu jehož hlavním cílem je vytvoření otevřené platformy především pro neziskový sektor a jeho aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené na téma mezikulturního dialogu, které přispívají k řešení cílů migrační a integrační politiky v ČR.

Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016

Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016 Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016 Cílem koncepce je stručně a strukturovaně popsat základní linie výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu (IDU)

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011

Institut umění Divadelní ústav. Oddělení mezinárodní spolupráce a PR. Závěrečná zpráva. Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Institut umění Divadelní ústav Oddělení mezinárodní spolupráce a PR Závěrečná zpráva Propagace českého divadla do zahraničí 2011 Rok 2011 se pro Institut umění Divadelní ústav nesl především ve znamení

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Hradec Králové, 25. září 2012 Visegrádská skupina (V4) V4 jako konzultační platforma pravidelná setkání na všech úrovních a ve všech sektorech

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Verze pro zveřejnění

Verze pro zveřejnění Verze pro zveřejnění Zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (DD06P03OUK002) za rok 2011 A) Konstatační část Šestiletý projekt Studie stavu,

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Návštěvníci přicházejí? Kancelář Kreativní Evropa Kultura, Magdalena Müllerová Muzeum a škola, Zlín, březen 2015

Návštěvníci přicházejí? Kancelář Kreativní Evropa Kultura, Magdalena Müllerová Muzeum a škola, Zlín, březen 2015 Návštěvníci přicházejí? Kultura, Magdalena Müllerová Muzeum a škola, Zlín, březen 2015 Práce s publikem aneb Audience Development Nová priorita programu EU Kreativní Evropa Proč? Zvýšení oběhu zajímavých

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Údaje o firmě. Realizační tým Profil Media. Profil Media, s.r.o. Sídlo Komunardů 32, 170 00 Praha 7 IČ 25726501 DIČ CZ25726501.

Údaje o firmě. Realizační tým Profil Media. Profil Media, s.r.o. Sídlo Komunardů 32, 170 00 Praha 7 IČ 25726501 DIČ CZ25726501. Údaje o firmě Firma Profil Media, s.r.o. Sídlo Komunardů 32, 170 00 Praha 7 IČ 25726501 DIČ CZ25726501 Právní forma společnost s ručením omezeným zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 258/2002 Název projektu: Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová PhDr. Marie Kratochvílová

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

tvgd tom vild graphic design curriculum

tvgd tom vild graphic design curriculum t tom vild graphic design Grafický design je činnost, která je třeba prakticky ve všech oborech podnikání. To je na něm asi nejzajímavější. Je krásné jednoho dne sedět doma a kreslit si na papír skicu

Více