DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12."

Transkript

1 DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice,

2 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Jazykoé korektury: Jitka Kodroá Grafické zpracoání: Ondřej Polony Čloěk tísni, o. p. s. Praha, kěten

3 Obsah Proč lastně... 4 očima odborníků... 5 Střípky z paneloé diskuze... 9 Současný sta zděláání ČR...11 je nekončící proces...13 Jak dál? která (Stručné ýstupy z tematických workshopů) myslí globálně, jedná lokálně se zajímá o dění e sém okolí se nebojí jinakosti jedná souladu s principy udržitelného rozoje ychoáá nezáislé a přemýšlié čtenáře je oteřená šem dětem...29 Jak to idí žáci?...31 Tržiště zajímaých školních projektů...34 Inspirace ze škol...35 Prezentující organizace...39 je aneb co si myslí Varianty...41 Nabídka Variant (nejen) školám

4 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady t a také Proč se podílet na lastně rozinutí těchto činností.? kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Je to neuěřitelné, ale předstate si, že náš Ondřej se každý den těší do Jeho cílem bylo předstaení a sdílení zajímaých školních projektů a dalších cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé školy, sdělila mi kdysi jedna maminka, když jsem se stala třídní učitelkou aktiit, které rozíjejí potřebné znalosti a kompetence žáků, pomáhají utářet příznié radu klima na zástupci českých studentů školách zde a snaží prezentují se být názory oteřené profesorům snaží šem dětem se najít které žáky jejich zajímají, syna. spolupracuje Tu ětu si s pamatuji jinými zařízeními dodnes, protože (muzei mi apod.) inspiruje elmi záleželo soje na tom, žáky má studentskou soby jak školu aby zlepšit. mí žáci měli e škole je pocit takoá, bezpečí, která aby nebrání byla studentům pro ně oteřeným jejich snech a podporuje bez rozdílu. nich Na rozíjení akci přijelo nadání íce a nepotlačuje než 150 účastníků identitu z a celé osobnost České jednotlice, republiky. nesnaží udělat stádo a podnětným stejných ocí. prostředím, Podle mého kde názoru budou je prahnout elmi důležité, po dalším aby poznáání každý měl a kde sou lastní Součástí osobnost programu a lastní byla názor. paneloá diskuse je na takoá, téma která mluí 21. se sými stole-studentí za účasti předních odborníků oblasti zděláání, tržiště dobrých škol e znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost budou mít příležitost se připrait na sůj budoucí žiot. Chtěla jsem zkrátka, aby, e které učím, byla dobrou školou. a zajímaých školních projektů a také tematické workshopy, rámci nichž, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. bylo diskutoáno o jednotliých aspektech dobré školy. V tomto sborníku takoá, která Po neyčleňuje deseti letech děti existence jiné národnosti Variant, kdy Romy, byla realizoána Vietnamce celá atd. řada která projektů nepotlačuje indiidualitu bychom se a s jedinečnost ámi rádi podělili každého o podněty z nás, neomezuje a nápady, které a nesoudí se na studenty prosincoém kůli jejich zaměřených na podporu současných i budoucích učitelů, dalších praconíků dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, setkání kam objeily. chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e oblasti zděláání či celých škol, jsme si položili otázku, jakou školu bychom nují dobré ztahy a si která předstaoali podporuje jako zájemnou ideální. Odpoěď toleranci, jsme kde se se rozhodli něco naučím, hledat na která spo-uděllečném učebny, setkání aby zástupců se nám škol, nich neziskoých líbilo. organizací je a takoá, předních která odborníků dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno í se zkrášloat ezi žáky a učiteli oblasti je zděláání, respekt a které tolerance. se konalo by prostorách měla mít hezké areálu třídy gymnázia a základní a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na Petra Skalická píšu, tak žádnou dobrou školy školu Open neznám Gate :). Boarding School je takoá, Babicích. která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. ředitelka zděláacího programu kde Varianty se cítí studenti i dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokozíjí každého 4 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné D b a j k M i p c n z p j s D

5 kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řeš blémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba fi ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, kt jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. je tak kde jsou očima si šichni blízcí a odborníků mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do ž Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s do inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žák co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e kte ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěc než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné a ity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s ji zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názor profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní ná která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, 5 roz

6 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady t a také se podílet na rozinutí těchto očima činností. odborníků kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Zdánliě jednoduchou otázku Jak by měla ypadat dobrá? si Vzděláací systém pro 21. století by měl směřoat k tomu, aby cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé praconíci Variant kladou celých deset let existence tohoto zděláacího programu. Odpoěď míří přímo k podstatě zděláání. Nelze při indiiduální zláštnosti či fyzické či mentální zneýhodnění. K dosa- maximálně rozíjel každé dítě bez ohledu na jeho rodinné zázemí, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží ní tedy rezignoat na širší kontext, na slabiny i silné stránky celého žení tohoto cíle je nezbytné, aby školám byly k dispozici rozmanité udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studene znát jejich zděláacího systému i na koncepční dlouhodobé otázky. I proto podpůrné služby. Kromě pomocníků podobě asistentů, psychologů, sociálních praconíků a speciálních pedagogů potřebují roněž jsme názory, tuto nápady, otázku nespokojenost, ybrali jako stěžejní rozíjí každého téma pro studenta diskusi, jako jejímiž samostatnou hosty byli na Jindřich obory, které Kitzberger, je zajímají, ředitel dokáže ZŠ studenty Škola hrou, připrait Jana na Strakoá další studium, dokáže zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost, aby se zaměřili metodickou žáky zaujmout pomoc ýukou, podobě dělá koučů še proto, a mentorů aby se žákům a také různorodých dobře pracoalo. takoá, která z neyčleňuje Ústau ýzkumu děti jiné a národnosti rozoje e zděláání Romy, Vietnamce UK, Jana atd. která Bílkoská nepotlačuje indiidualitu ealuačních, a jedinečnost diagnostických každého z a nás, metodických neomezuje a materiálů, nesoudí studenty které kůli jim jejich dáá dostatek z České prostoru školní žákům inspekce, pro jejich Bohumil seberealizaci Zmrzlík, ředitel je ZŠ takoá, Mendeloa kde se dobře aří, umožní kam chodím sledoat ráda, pokrok kde se každého cítím dobře, dítěte kde a efektině se nic (kromě reagoat šikany) na jeho nehrotí, e nují dobré ztahy Kariné, a která a Petr podporuje Chára, zájemnou zástupce toleranci, ředitele kde gymnázia se něco a ZŠ naučím, Open která Gate udělá pro aktuální soje žáky zděláací še co je potřeby. jejích silách, To še která se neobejde má dobré bez zázemí naýšení čisto, inestic do naučit, poinného kam se zděláání. žáci nebojí jít druhý den. e které není teplo, útulno í se zkrášloat Boarding učebny, School. aby se nám Moderoání nich líbilo. diskuse se ujala je Klára takoá, Šimáčkoá- která dokáže žáky něco ezi žáky a učiteli Laurenčíkoá, je respekt býalá a tolerance. náměstkyně ministra by měla školstí mít hezké a spoluzakladatelka dobrou České školu odborné neznám společnosti :). pro inkluziní zděláání. která nás připraí Ještě na žiot Působí tak, abychom Ústau si ýzkumu mohli splnit a rozoje sé zděláání sny. UK. Dlouhodobě se ěnuje kde pedago- se cítí studenti třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na RNDr. Jana Strakoá, Ph.D. píšu, tak žádnou i dobře. Mají před zájemně tím, než přátelské ám nabídneme ztahy a dokáží to nejlepší řešit z problémy toho, co společnou zaznělo cestou. rámci V dobré škole gickému by ýzkumu mělo být a analýze nejen dobré zděláacích zázemí, politik. ke kterému Je editorkou jsou bohužel několika monografií potřeba finance, ale ině se zapojující paneloé studenti diskuse, a profesoři. podíejte Ti by se neměli na úodní mít problémy motta hostů, řešení s nimiž situací do zaměřených na problematiku zdělanostních neroností a autorkou odborných studií s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí zabýajících se rozmanitými aspekty českého zděláacího systému. Vyučuje na PedF debaty stupoali. inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě UK a by FF UK. mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokozíjí každého 6 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné k r d t j p r z c s š k a š c p t t s i n s š m n z

7 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s očima učiteli. Určitě odborníků by mě měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Je elmi těžké odhadoat, co bude dobrou školou třeba za 50 let, ale zajišťuje, aby ní žádné dítě neztratilo sou touhu poznáat, naopak tato jeho potřeba je tu posiloána, aby se každé dítě jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá některé žádoucí lastnosti, podle mne, přetrají dobrá musí projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s ždy podporoat chuť dětí i dospělých se učit, musí umět pomoci každému dítěti yužít jeho potenciál a najít cestu k poznání, aby a kompetence potřebné pro sé další zděláání a úspěšný žiot, rozíjelo souladu se sými předpoklady, aby získalo ědomosti různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student našlo sobě še, co čloěk potřebuje rozíjet. Dobré škole by se aby se tu naučilo poznáat samo sebe a ytořilo si o sobě objektiní, pozitině chce znát jejich mělo názory, dařit poskytoat nápady, nespokojenost, zdělání smysluplné, rozíjí každého tedy studenta takoé, které jako samostatnou budou zodpoědnou osobnost laděný nebrzdí sebe-obraz, jeho rozoj. aby ní dostáalo příležitosti která ke dáá možnost studentům, aby zděláaní se zaměřili smysluplné na obory, které poažoat. je zajímají, Každá dokáže studenty to bude připrait mít těžké, na další studium, komunikaci dokáže žáky s dalšími zaujmout lidmi, ýukou, ke spolupráci dělá še s proto, nimi, aby k bádání se žákům a řešení dobře pracoalo. D protože která sět neyčleňuje bude složitější děti jiné a složitější národnosti a úkolem Romy, školy Vietnamce bude atd. pomoci která nepotlačuje problémů, indiidualitu aby se a jedinečnost ní naučilo každého pomáhat z druhým nás, neomezuje a respektoat a nesoudí je, studenty být kůli jej zhledu, dáá dětem dostatek se prostoru tomto sětě žákům orientoat, pro jejich seberealizaci úspěšně a spokojeně něm žít. kde se angažoaným dobře aří, kam občanem. chodím ráda, Takoé kde se choání cítím dobře, mu modelují kde se nic jeho (kromě pedagogoé pro s ysokou soje žáky nitřní še co motiací je jejích a silách, osobní která odpoědností, má dobré zázemí oteření čisto, teplo, ú šikany) nehrotí, které panují A dobré pokud ztahy bude a chtít která podporuje tomto zájemnou uspět, toleranci, musí respektoat, kde se něco že naučím, cesta která udělá a snaží se zkrášloat ke spokojenému učebny, aby a úspěšnému se nám nich žiotu líbilo. není unierzální, je ale takoá, originální která dokáže sému žáky něco okolí naučit, a sětu. kam se žáci nebojí jít druhý den. e které šikana, mezi u žáky každého a učiteli z nás. je respekt Bude elmi a tolerance. obtížné nacházet hotoé by měla recepty mít hezké na třídy a příjemnou Mgr. Bohumil atmosféru Zmrzlík a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám co tu píšu, tak cokoli, žádnou proto dobrou budou školu úspěšní neznám ti, :). co dokážou učit je chápat takoá, sět která souislostech, Mají zájemně kriticky hodnotit přátelské informace ztahy a dokáží a odoláat řešit manipulacím. problémy společnou A pro-cestou. V dobré nás připraí na žiot Ředitel tak, ZŠ Mendeloa, abychom si Kariná-Hranice. mohli splnit sé Působí sny. také jako lektor dalšího zděláání kde se cítí studen profesoři dobře. pedagogických škole by praconíků mělo být např. nejen programu dobré Čtením zázemí, a psaním ke kterému ke kritickému jsou bohužel myšlení potřeba či finance také aktině tože se zapojující nemůžeme studenti předat a druhým profesoři. to, Ti co by sami neměli nemáme, mít problémy dobrou řešení školou Škola podporující zdraí. Od roku 2009 je zároeň členem expertní rady projektu Pomáháme školám situací s edením, které k úspěchu. by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin bude ta, která bude umět získat dobré učitele, tedy silné osobnosti těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez s ysokou kalifikací a lastnostmi, u kterých pak můžeme doufat, zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá že je od nich přeberou i děti. studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. RNDr. Jindřich Kitzberger e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní Ředitel ZŠ Škola hrou, Praha. Pracoal řadu let jako ředitel školy a současně působil e nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu edení různých pedagogických asociací a sdružení. V letech zastáal funkci s jinými zařízeními náměstka (muzei ministra apod.) inspiruje školstí. V současné soje době žáky řídí má soukromou studentskou školu a zároeň radu působí zástupci na studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D Pedagogické která nebrání fakultě UK studentům Centru školského jejich managementu snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 7 kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

8 kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba očima finance, ale také odborníků aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co postupuje nejíce zapojit při zděláání do dění e podle škole a školského budoat jeho zákona, samostatnost naplňuje a iniciatiu. Za dobrou školu, je bez takoá, ohledu e na které století, je ztah lze poažoat profesor a student školu, kam přátelský, profesor není poýšený zásady a je a schopen cíle zděláání, se se studenty a to zejména bait i roný o jiných přístup ěcech ke než zděláání, zohledňoání zděláacích potřeb jednotlice a yužíá účinné že to má smysl, a kde pracují lidé, kteří toto še umožní a zajistí. je, účastní rodiče se co bez nejíce oba dobroolných posílají sé projektů, děti, kam workshopů, tyto chodí akcí, rády zahrne s ědomím, učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a moderní pedagogické přístupy a metody rozoj osobnosti dětí, sé žáky zděláá a ychoáá duchu a rozsahu potřeb žáků, studentů. má strategii sého rozoje, strategii dané doby. V 21. století tedy použíá nástroje a techniku, která žáky podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl rozoje personální politiky, rozíjí a podporuje dobré školní klima běžně obklopuje, kterou denně použíají i mimo školu. sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako (ztah žák učitel zákonný zástupce). yužíá moderní technologie e ýuce. yužíá efektiní ýukoé doednostmi a kompetencemi, které reálně uplatní při ýběru sého se prolíná s každodenní realitou, ybauje žáky takoými znalostmi, samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další metody. studium, dokáže žáky podporuje zaujmout ýuku ýukou, cizích dělá jazyků, še proto, ICT (uplatnění aby se žákům dobře budoucího pracoalo. studia a zaměstnání. která neyčleňuje zároeň děti nezapomíná, jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. na která trhu práce, nepotlačuje zdělání indiidualitu pro praktický a jedinečnost žiot). každého z nás, podporuje neomezuje a nesoudí že studenty ýchoa kůli mladého jejich zhledu, čloěka dáá nespočíá dostatek jen prostoru akademické žákům pro oblasti, jejich seberealizaci rozoj je multikulturního takoá, kde se dobře prostředí. aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic a nabízí (kromě také šikany) dostatek nehrotí, možností e které a příležitostí panují dobré pro ztahy formoání a která osobnosti podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré po šech zázemí stránkách, čisto, četně teplo, útulno aktiního :) a a snaží zdraého se zkrášloat žiotního učebny, stylu. aby se nám Mgr. Vladislaa Coufaloá nich líbilo. Ředitelka odboru je řízení takoá, inspektorátu která dokáže České školní žáky inspekci. něco naučit, Na setkání kam zastoupena se žáci nebojí jít druhý den. e které není šikana, mezi žáky a učiteli je Mgr. Petr Chára respekt a tolerance. Mgr. Jarmilou Bílkoskou, by inspektorkou měla mít pro hezké sekundární třídy stupeň a příjemnou Eropských atmosféru škol z ČŠI. a měla by mít Zástupce dobrou ředitele jídelnu gymnázia s kalitním a ZŠ Open jídlem. Gate Když Boarding tak School. koukám Věnuje na se to, také co lektorské tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom činnosti si mohli oblasti splnit globálního sé sny. rozojoého zděláání a je spoluautorem kde se cítí několika studenti publi-kací k tomuto tématu. Spolupodílí se na přípraě metodických doporučení k průřezo- profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale ým tématům. také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo je umožnit takoá, kde sé nápady se cítí studenti realizoat i profesoři a také se dobře. podílet Mají na zájemně rozinutí přátelské těchto činností. ztahy a dokáží řešit je problémy takoá, kde společnou jsou si cestou. šichni blízcí V dobré a mají škole přátelský ztah s učiteli. by Určitě mělo být by nejen mě dobré měla zázemí, něco ke naučit kterému a dát jsou do bohužel žiota. potřeba Měla bych finance, na ni ale mít také hezké aktině zpomínky se zapojující a ráda studenti se tam racet. a profesoři. Ti by neměli mít problémy která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, řešení inspiruje situací se zahraničí, s edením, nesází které pouze by jim na mělo tradiční umožnit formu sé ýuky, nápady motiuje realizoat žáka a také ke studiu se podílet ne pouze na rozinutí známkami, těchto ale i jeho činností. osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, 8 akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) D b a j k M i p c n z p j s D

9 kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řeš blémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba fi ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, kt Střípky z paneloé diskuze jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. je tak kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do ž Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s do inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žák co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e kte ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěc než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné a ity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s ji zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názor profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní ná která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, 9 roz

10 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady t a také Střípky se podílet na rozinutí z paneloé těchto činností. diskuze kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o České školstí není nejlepší kondici. Na tomto hodnocení se praděpodobně shodnou téměř šichni. Výsledky českých žáků mezi- a byla několikrát zmiňoána i během příspěků panelistů i ná- Uedená fakta jsou dostatečně popsána nejrůznějších studiích cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít národních sronáních dlouhodobě klesají, zděláací politika na národní úroni není ytářena koncepčně a mění se s každým noým za dobrou školu, připomeňme si některá hodnocení hostů diskuse sledné diskusi. Dříe než se dostaneme k tomu, co Varianty poažují soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z ministrem, někdy i častěji. Školy jsou zatěžoány administratiou směřující ke kontextu, němž se snažíme přispíat k rozoji dobrých t jejich názory, sběru nápady, mnohých nespokojenost, dat, z nichž rozíjí ošem každého nejsme studenta schopni jako sestait samostatnou kalitní zodpoědnou osobnost škol, i k nárhům nebrzdí jeho potřebných rozoj. kroků do budoucna. Ukazuje která dáá se totiž, možnost c, aby se zaměřili podklady, na obory, abychom které mohli je zajímají, yodit dokáže recepty studenty na zlepšení připrait současného na další studium, dokáže mnohé žáky zaujmout argumenty ýukou, se debatách dělá še proto, objeují aby již se dlouhá žákům léta dobře a mnohdy pracoalo. s takoá, která stau. neyčleňuje Plánujeme děti jiné sronáací národnosti testy, Romy, aniž Vietnamce bychom atd. měli která standardy nepotlačuje indiidualitu je podstatě a jedinečnost zbytečné každého ymýšlet z nás, něco neomezuje noého. a Výzou nesoudí studenty šak nadále kůli jejich š dáá dostatek a plánujeme prostoru žákům tudíž pro měřit jejich něco, seberealizaci aniž bychom měli definoáno co. kde Patříme a mezi která sětoé podporuje premianty zájemnou toleranci, selektoání kde dětí se něco do naučím, různých která typů udělá pro nosti soje žáky budou še reagoat co je jejích praxi. silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k se dobře aří, zůstáá, kam chodím jak budou ráda, ypadat kde se cítím konkrétní dobře, opatření, kde se nic která (kromě na tyto šikany) skuteč- nehrotí, e nují dobré ztahy e zkrášloat škol. učebny, Se selekcí aby nám dětí naíc nich značná líbilo. část pedagogů i rodičů která souhlasí. dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a ezi žáky a učiteli Záislost je respekt úspěšnosti a tolerance. dětí na jejich rodinném by měla zázemí mít hezké patří třídy roněž a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou k nejyšším dobrou školu na neznám sětě. A :). tak dále. která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s. e které je ztah profesor a student je přátelský, takoá, kde profesor jsou si není šichni poýšený blízcí a mají je schopen přátelský se se ztah studenty s učiteli. bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu Určitě i jiné by aktiity mě než měla jen učení. něco naučit a dát je do takoá, žiota. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 10 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z k r d t j p

11 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí Střípky a mají přátelský z ztah paneloé s učiteli. Určitě by mě diskuze měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech Současný než je, účastní sta se co zděláání nejíce dobroolných projektů, ČR mu podle Jany Strakoé značně porušoány: Děti nacházející se workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá poslední čtrtině z hlediska rodinného zázemí ykazují daapůlkrát projekty, které Analýze žáky zajímají, současného spolupracuje stau s se jinými e sém zařízeními příspěku (muzei apod.) inspiruje ěnoala Jana soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s častěji než ostatní děti nedostatečnou úroeň čtenářské gramotnosti. (pozn. týká se principu spraedliosti) Čtrtina žáků nedosahuje různé způsoby Strakoá, jak školu která zlepšit. upozornila na elké rozdíly která e složení nebrání a studentům ýsledcích jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne z nich udělat žáků stádo jednotliých stejných ocí. škol. Podle Česká mého republika názoru je je elmi hned důležité, za Japonskem aby každý zemí, měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student úroně čtenářské a matematické gramotnosti, která je nezbytná pro chce znát jejich kde názory, složení nápady, žáků školy nespokojenost, nejíce oliňuje rozíjí každého jejich ýsledky. studenta jako Zároeň samostatnou lze zodpoědnou řešení běžných osobnost žiotních nebrzdí úkonů. jeho rozoj. Ještě íce na poáženou je, která že ůbec neíme, dokáže žáky co to zaujmout je děti. ýukou, (pozn. dělá týká še se proto, principu aby inkluziity) se žákům dobře pracoalo. D dáá možnost studentům, aby u nás se zaměřili ysledoat na obory, silnou které souislost je zajímají, mezi dokáže ýsledky studenty zdělání připrait a rodinným která zázemím neyčleňuje (zdělání děti rodičů, jiné národnosti finanční zajištění Romy, Vietnamce apod.). Na atd. jedné která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej na další studium, zhledu, dáá straně dostatek tak prostoru máme školy, žákům které pro jejich naštěují seberealizaci žáci z dobrých rodin, kteří dobré zde ztahy dosahují a která dobrých podporuje ýsledků, zájemnou na straně toleranci, druhé kde pak se něco stojí naučím, školy Ve ýzkumu z roku 2009 se pouze 14 % učitelů ysloilo proti exis- kde se Česká dobře aří, společnost kam chodím je diferenciaci ráda, kde se zděláacího cítím dobře, kde systému se nic nakloněna. (kromě šikany) nehrotí, které panují která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat naštěoané učebny, žáky aby z se horších nám rodin, nich líbilo. kteří nich dosahují špatných tenci ýběroých škol pro nadanější žáky a stejný podíl učitelů proti která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které ýsledků. Rozdíly se naíc čase zyšují. školám pro méně nadané žáky. Zároeň se téměř 80 % rodičů domníalo, že je dobré, že se žáci mohou již útlém ěku rozděloat šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám co tu píšu, tak Zkušenosti žádnou dobrou z anglosaských školu neznám zemí :). ukazují, že rozděloání která dětí do nás ýběroých Mají zájemně a neýběroých přátelské ztahy škol přináší a dokáží totožný řešit průměrný problémy společnou ýsledek, cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen do ýběroých a neýběroých škol. Jana Strakoá s politoáním profesoři dobře. zdůraznila, že ČR chybí empirická eidence. V diskusích proto také aktině jako se zapojující když jsou studenti děti zděláány a profesoři. společně. Ti by neměli Selekce mít dětí problémy nicméně řešení ede situací s edením, argumentujeme které by jim nikoli mělo fakty, umožnit ale sé na základě nápady realizoat lastních a přesědčení. také se podílet na rozin těchto činností. ke zyšujícím se je neronostem. takoá, kde jsou Naopak si šichni pro naplňoání blízcí a mají roných přátelský příležitostí ráda se tam dětí racet. je potřeba uplatňoat je principy takoá, která spraedliosti se snaží jít (ýsledky s dobou, inouje učící prospíají postupy, stejně inspiruje disponoané se zahraničí, děti nesází různých pouze druzích na tradiční a typech formu škol. ýuky, motiuje žá ztah s učiteli. Nemáme Určitě k by dispozici mě longitudinální měla něco naučit ýzkumy, a dát které do žiota. by ukázaly, Měla bych jak na ni mít hez zpomínky a studiu ne pouze zděláání známkami, by ale neměly i jeho osobními záiset na prioritami, faktorech, zděláá které žáka jedinec nejen nemůže inteligenčně, ale Zejména i sociálně, elmi snaží málo se žáka sledujeme, co nejíce jaké zapojit jsou do ýsledky dění e zneýhodněných škole a budoat jeho samostat iniciatiu. olinit) a inkluziity e (některé skupiny je ztah jsou profesor zneýhodněny a student přátelský, natolik, že profesor není skupin poýšený (omezené a je schopen informace se se studenty máme o bait romských i o jiných žácích, ěcech dětech než je ci-zinců, učení. žádné informace nemáme která, např. dělá o dětech různé projekty, se zdraotním které žáky zne- zajímají, spolu účastní nejíce dobroolných je třeba projektů, ytáhnout workshopů, je na počátku akcí, na zahrne konkrétní do učebního úroeň, plánu z které i jiné mohou aktiity než jen s jinými zařízeními dále pokračoat). (muzei apod.) inspiruje Oba principy soje žáky jsou má českém studentskou zděláacím radu systé- zástupci studentů ýhodněním). zde prezentují Přitom názory profesorům snaží práě zděláání se těchto najít různé dětí způsoby je ypoídající jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 11kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

12 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také Střípky se podílet na rozinutí z paneloé těchto činností. diskuze kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o o celém systému: Pro blaho společnosti nejdůležitější, jak je Současný chaotický sta e školstí, kdy se něco yhlásí na zkoušku cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j zdělaná ta nejméně zdělaná část populace. je součástí a za da dny se to dementuje, nepodporuje podle Bohumila Zmrzlíka dobrou atmosféru na školách. Přitom práě spokojenost učitelů které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p kalitního systému eřejného základního a středního školstí, které soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r umí zděláat kalitně a maximálně šechny žáky. Od tohoto ideálu je náš současný zděláací systém stále ještě na hony zdálen, žádné nároky) je podle něj jedním z klíčů k dobré škole: Učitelé (ošem nikoli spokojenost z toho, že na pedagogy nejsou kladené ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z t jejich názory, domníá nápady, se nespokojenost, Jana Strakoá. rozíjí Opradu každého chceme, studenta aby jako děti samostatnou procházely zodpoědnou osobnost by měli být nebrzdí spokojení jeho rozoj. proto, že dostáají je příležitost takoá, která k sebe-rozoji dáá možnost c, aby se zaměřili ýběroými na obory, řízeními které již je při zajímají, stupu dokáže základní studenty školy, připrait někde na dokonce další studium, dokáže a k rozoji žáky zaujmout sých profesních ýukou, dělá doedností. še proto, aby Školy se předeším žákům dobře potřebují pracoalo. s takoá, která i při neyčleňuje stupu do děti mateřské jiné národnosti školy? Toto Romy, se děje Vietnamce čím dál atd. častěji. která Naopak nepotlačuje indiidualitu podporu, a a jedinečnost to nejen finanční, každého ale z nás, i metodickou neomezuje a nesoudí možná studenty i morální. kůli jejich š dáá dostatek do prostoru škol, které žákům samy pro sebe jejich definují seberealizaci jako inkluziní, často ostatní školy kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e S nezbytným zapojením dobrých a spokojených učitelů souhlasili nují dobré ztahy posílají a která děti, podporuje které nechtějí. zájemnou Inkluziní toleranci, strategie kde se něco pak ede naučím, k odliu která udělá pro soje žáky še co jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k i další účastníci diskuse. Např. podle Václaa Nádorníka, zástupce e zkrášloat dětí učebny, z dobrých aby se rodin. nám Problém nich líbilo. je elmi složitý, je ale takoá, je potřeba která o dokáže něm žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a ředitele ZŠ Londýnská, není toto otázka platu, ale pozitiní zpětné ezi žáky a učiteli přemýšlet je respekt a diskutoat. a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š azby od rodičů, dětí a od edení školy. S dlouhodobou nekoncepčností zděláací politiky, která náší do škol neklid, souhlasil i Petr u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c Rozeírající se nůžky mezi dobrými mi, které se stáají stále dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p lepšími a lepšími, a mezi mi horšími, u nichž je trend opačný, Chára: České školstí tu není proto, aby uspokojoalo osobní ambice jednotliých ině se zapojující zmínil studenti jako jednu a profesoři. z charakteristik Ti by neměli současného mít problémy stau řešení také situací Jindřich s edením, které by jim mělo umožnit ministrů. sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. Kitzberger. V důsledku kde jsou je tak si s šichni ýběrem blízcí školy a mají spojeno přátelský buď ztah poměrně s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam elké racet. štěstí, nebo smůla. je Stát takoá, bohužel která nemá se snaží ybudoané jít s dobou, podpůrné struktury, ale i jeho které osobními by školám prioritami, poskytl zděláá jako žáka metodickou nejen inteligenčně, a odbornou ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami,. podporu. Poslední e které zbytky je ztah těchto profesor struktur a student jsou přátelský, poslední profesor době likidoány. workshopů, Školy akcí, menších zahrne obcích do učebního jsou do plánu značné i jiné míry aktiity izoloané než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i broolných projektů, ařízeními (muzei a jejich apod.) inspiruje možnosti pro soje získání žáky podpory má studentskou jsou omezené. radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 12 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

13 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí Střípky a mají přátelský z ztah paneloé s učiteli. Určitě by mě diskuze měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech než je, účastní se je co nejíce nekončící dobroolných projektů, proces Stěžejní roli pedagoga zmiňoal opakoaně i Bohumil Zmrzlík, který workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá za základ změny e škole poažuje poskytnutí skutečné autonomie projekty, které Účastníci žáky zajímají, debaty spolupracuje se shodli s tom, jinými že zařízeními neexistuje (muzei společenská apod.) inspiruje zakázka soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s pedagogům. Ve chíli, kdy učitelé mají pocit, že jsou schopni sami různé způsoby na jak definici školu zlepšit. kalitní školy. Pohledy se proto která hodně nebrání liší studentům a záleží na jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne olinit cíle a způsoby jejich naplnění a nemusí jen plnit příkazy shora, získáají nitřní motiaci pro mnohem kalitnější práci. Zlomoý z nich udělat iniciatiě stádo stejných samotných ocí. Podle škol. mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou okamžik osobnost na ZŠ Mendeloa nebrzdí jeho Kariné rozoj. nastal okamžiku, kdy si která učitelé dáá možnost Podle Jindřicha Kitzbergera je předeším na okolní komunitě, aby si studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, autonomně dokáže žáky týmech, zaujmout bez ýukou, zásahu dělá edení, še skutečně proto, aby sami se žákům definoali dobře pracoalo. D řekla, co pod pojmem dobrá chápe, a tuto předstau sdílela. Výhodou ětších měst je pak rozmanitost a možnost zolit si yhoující která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje ěci, indiidualitu které na škole a jedinečnost chtějí změnit. každého Na z škole nás, neomezuje důsledku a nesoudí toho došlo studenty kůli jej zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se k dobře ýznamnému aří, kam chodím zefektinění ráda, kde mnohých se cítím mechanismů dobře, kde se např. nic (kromě zájemné náslechy, pro soje žáky které še byly co dříe je jejích organizoané silách, která shora, má si dobré nyní zázemí pedago- čisto, teplo, ú šikany) nehrotí, školu. Hlaní charakteristiky dobré školy jsou podstatě banální: dítě které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá se e škole cítí šťastné a bezpečně, jsou pokryty jeho potřeby, je podporoáno rozoji, tom, aby si umělo poradit, umělo se učit, chtělo a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže goé žáky domlouají něco naučit, sami kam se mezi žáci sebou. nebojí Možná jít druhý to den. zní banálně, ale je to e které šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou malý zázrak, atmosféru zhodnotil a měla změny by mít Bohumil dobrou jídelnu Zmrzlík. se učit, kriticky myslelo atd. Klíčoou roli dobré škole hrají podle s kalitním jídlem. Když tak koukám co tu píšu, tak Jindřicha žádnou Kitzbergera dobrou školu hodnoty: neznám Důležitý :). je princip společně která sdílených nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen Škola je pak nímána jako společenstí šech žáků, zaměstnanců profesoři dobře. hodnot, Mají zájemně tedy že přátelské má soubor ztahy hodnot a dokáží a dělá řešit še problémy to, aby společnou šichni cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance a rodičů. Bohumil Zmrzlík zdůraznil, že jde o nekončící proces, němž také aktině účastníci se zapojující od dětí studenti přes učitele a profesoři. k rodičům Ti by tyto neměli hodnoty mít problémy sdíleli a budoali. Vysoké nároky je jsou takoá, kladeny kde jsou na pedagoga, si šichni blízcí který a by mají jednak přátelský měl být ztah s učiteli. rou školu Určitě si by předstaujeme mě měla jako něco cestu naučit k dobré a dát škole, do žiota. protože Měla cíle bych asi na ni mít hez řešení situací s edením, se naplňují které konkrétní by jim mělo předstay, umožnit jak sé by dobrá nápady realizoat měla ypadat: a také se Dob- podílet na rozin těchto činností. zpomínky a průodcem ráda se tam dítěte, racet. aby si samo nalezlo cestu, která ale zároeň se snaží i zorem, jít s dobou, jehož známkami, konání musí ale být i jeho souladu osobními s prioritami, hodnotami, zděláá které chce žáka žákům nejen předat: inteligenčně, ale děti. i sociálně, V dobré snaží škole se žáka děti neztratí co nejíce touhu zapojit poznáat, do dění naopak e škole ji a mají budoat stále jeho samostat inouje učící nikdy postupy, úplně inspiruje nedosáhneme. se zahraničí, Ústředním nesází pojmem pouze na dobré tradiční školy formu jsou ýuky, žáci, motiuje žá studiu ne pouze iniciatiu. To, co má je nejětší takoá, li e které na děti, je ztah jsme my profesor učitelé a student jak sami přátelský, opradu profesor není íc poýšený rozíjenu. a To je schopen znamená, se se že získáají studenty stále bait lepší i o jiných kompetence ěcech k než učení. je, účastní nejíce dobroolných žijeme, jak projektů, pracujeme, workshopů, jaké ytáříme akcí, zahrne ztahy, do učebního jak o sobě plánu přemýšlíme. i jiné aktiity než jen V učení. dobré škole by děti je měly takoá, poznáat která, samy dělá různé sebe, projekty, získáat pozitiní které žáky sebeobraz zde prezentují toho, co názory dokážou, profesorům snaží i pozitiní motiaci se najít pro různé sé způsoby další činění jak školu e zlepšit. D zajímají, spolu s jinými zařízeními A to e (muzei skutečnosti apod.) inspiruje předááme soje dětem žáky nejíc. má studentskou radu zástupci studentů která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 13kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

14 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také Střípky se podílet na rozinutí z paneloé těchto činností. diskuze kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o sém žiotě. Měly by dostáat příležitost spolupracoat, komunikoat, cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j řešit problémy, učit se být angažoanými občany. by měla které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p být také připraena na noé změny, které budou 21. století přicházet soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r a měla by počítat s tím, že změny jsou normální součástí žiota. ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z t jejich názory, Jarmila nápady, Bílkoská nespokojenost, z České rozíjí školní každého inspekce studenta při definici jako samostatnou dobré školy zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c, aby se zaměřili odkázala na obory, na školský které zákon. je zajímají, dokáže studenty by měla připrait předeším na další zajistit studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s takoá, která roný neyčleňuje přístup děti žáků jiné ke zdělání národnosti a zohledňoat Romy, Vietnamce jejich indiiduální atd. která zděláací nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š dáá dostatek prostoru potřeby. žákům pro jejich seberealizaci také respektuje priority je státní takoá, politiky kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e a děti do ní chodí rády. Pala Polechoá z České odborné společnosti pro inkluziní zděláání reakci upozornila, že pohyboat se inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a rámci školského zákona je paradoxně problematické. Zákon obsahuje několik dojznačností, např. to, že sice požaduje roný přístup žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c ke zdělání, ale zároeň umožňuje selekci žáků. Školy, které dělí žáky dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p do ýběroých tříd, se tak odoláají na reformu. ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. Podle Petra Cháry kde je dobrá jsou si šichni ta, blízcí do které a mají chodí přátelský děti rády, ztah které s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam rodiče racet. ěří a kde žáci potkají sého která učitele se snaží coby jít dobrý s dobou, zor. inouje Škola učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami, musí ale být i poplatná jeho osobními i době, prioritami, e které zděláá děti žijí žáka nemohou nejen inteligenčně, z ní ylézat ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s. jako z jeskyně, e které aby objeoaly ztah profesor moderní a student sět, a přátelský, pak se do profesor jeskyně není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i zase racet. Škola je o čloěku, o ztazích, o lidském sloě, o interakci, o emocích. Škola je tu pro děti. Neznikla proto, aby byli broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s spokojení učitelé, ale aby byly šťastné děti. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 14 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

15 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí Střípky a mají přátelský z ztah paneloé s učiteli. Určitě by mě diskuze měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech Jak než je dál?, účastní... a pomoci každému dítěti, aby dosáhlo maximálních ýsledků. Stát se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá by se měl roněž elmi zaměřit na ýběr a podporu učitelů. projekty, které Debatu žáky zbudil zajímají, dotaz spolupracuje ředitele s jinými Gymnázia zařízeními J. K. (muzei Tyla apod.) inspiruje Hradci Králo-sojé jak Roberta školu zlepšit. Noáka ohledně konkrétních způsobů která nebrání zajištění studentům roných jejich snech Petr a podporuje Chára chápe nich tuto rozíjení izi jako nadání krásný a nepotlačuje ideál, ale identitu realita je a osobnost podle něj jednotlice, ne žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s různé způsoby z nich udělat příležitostí stádo stejných pro šechny ocí. Podle děti. mého V zásadě názoru je existují elmi důležité, da možné aby principy každý měl sou lastní jiná. Žijeme osobnost konkurenčním a lastní názor. prostředí, rodiče mají rozdílné která mluí zdělání se sými student chce znát jejich spádoost názory, nápady, nebo nespokojenost, přijímací zkoušky. rozíjí Jak každého má studenta reagoat jako samostatnou okamžiku, se zaměřili kdy zájem na obory, přeyšuje které možnosti je zajímají, školy, dokáže a naíc studenty pochází připrait zejména další studium, krásné, dokáže kdyby žáky šechny zaujmout školy ýukou, byly dobré, dělá še ale proto, nemají aby být se stejné žákům dobře kdy- pracoalo. D zodpoědnou a preference, osobnost na školách nebrzdí jeho nepracují rozoj. stejně kalitní je učitelé. takoá, která Bylo by dáá možnost studentům, aby od rodičů která ze neyčleňuje silnějšího děti sociálního jiné národnosti prostředí? Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje by byly indiidualitu stejné, nebyly a jedinečnost by dobré. každého Proto z dochází nás, neomezuje k selekci a a nesoudí k tomu, studenty že kůli jej zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se existují dobře aří, školy kam horší chodím a lepší, ráda, protože kde se cítím nich dobře, pracují kde lepší se nic a horší (kromě lidé, šikany) nehrotí, Podle Jany Strakoé by na úroni poinného zděláání tato otázka stejně jako jiném odětí. Systém, který dokáže ukázat rodičům, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú ůbec neměla být na pořadu dne. Systém by měl být nastaený tak, která je dobrá a která ne, je pořádku, je zdraý. Systém, který a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které aby byla každá dostatečně dobrá a žáky by nebylo potřeba ůbec by dokázal, že špatné školy se zařou, je ten spráný. šikana, mezi žáky rozděloat. a učiteli je Řada respekt zděláacích a tolerance. systémů tímto způsobem by měla mít funguje hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám co tu píšu, tak a směřuje žádnou dobrou k tomu, školu aby neznám si rodiče :). nemuseli tak je jako takoá, u nás která klást nás otázku, Mají jak nejlépe zájemně zajistit přátelské nejlepší ztahy školu a dokáží pro sé řešit dítě. problémy Systém společnou by se měl cestou. V dobré nemělo škole nímat by mělo jako být soutěži. nejen dobré Jsou zázemí, systémy, ke kde kterému jsou šechny jsou bohužel školy potřeba finance připraí na žiot Jindřich tak, Kitzberger abychom si se mohli domníá, splnit že sé e školstí sny. by se hodnocení dobrá kde se cítí studen profesoři dobře. také aktině snažit se zapojující o to, aby studenti rodiče a ěděli, profesoři. že když Ti by dají neměli dítě mít do nejbližší problémy školy, řešení do-situacstane se mu tam je nejlepšího takoá, kde zdělání. jsou si šichni Společnost blízcí by a mají tedy přátelský měla změ- ztah s učiteli. zřizují Určitě třídy s by rozšířeným mě yučoáním měla něco naučit jazyků a apod. dát do V šesté žiota. třídě Měla dochází bych na ni mít hez s edením, dobré, ale které samozřejmě by jim mělo nejsou umožnit totožné. sé nápady V ČR školy realizoat lákají a rodiče také tím, se podílet že na rozin těchto činností. zpomínky a nit ráda zadání se tam pro racet. školy, aby sou image staěly která nikoli se snaží selekci jít s dobou, žáků, inouje učící k prní postupy, selekci inspiruje odchodem se zahraničí, dětí na osmiletá nesází pouze gymnázia, na tradiční čemuž formu se školy ýuky, motiuje žá studiu ne pouze ale známkami, na ědomí ale lastní i jeho skělé osobními práce, prioritami, díky níž zděláá jsou schopné žáka nejen zděláat inteligenčně, ale brání i sociálně, zřizoáním snaží se dalších žáka ýběroých co nejíce zapojit tříd, čímž do dění se selekce e škole ještě a budoat prohlu-jehbuje. samostat iniciatiu. každé dítě, je které takoá, se e k nim které dostane. je ztah Úkolem profesor zděláacího a student přátelský, procesu profesor není poýšený Celý systém a je schopen se zrychluje se se studenty a rozdíly bait mezi i dětmi o jiných a mi ěcech se než zětšují. Daleko lepší systém je ten, který tyto rozdíly stírá, neboli systém, je, účastní nejíce dobroolných není co projektů, nejlépe a workshopů, nejspraedliěji akcí, zahrne rozdělit do děti učebního do ýběroých plánu i jiné a aktiity neýběroých než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu němž nezáleží příliš na tom, do které školy se dítě dostane. s jinými zařízeními (muzei škol, apod.) inspiruje ale motioat soje každé žáky má dítě studentskou k co nejlepšímu radu zdělání zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 15kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

16 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady t a také Střípky se podílet na rozinutí z paneloé těchto činností. diskuze kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o lů. Jindřich Kitzberger dodal, že bohužel není často z čeho ybírat. Ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran poažuje za nesmírně rizikoé sou- cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé časné snahy o standardizaci ýstupu bez hlídání kality průběhu. Ředitelé roněž nemají elké možnosti, kde získat zpětnou azbu, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít Přitom práě nastaení standardu procesu poede ke zýšení kality zejména na sou manažerskou práci. Tu jim nedokáže poskytnout soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se cíli. Neumíme šak pojmenoat to, co je kalita e škole, předeším kalita průběhu. V českém školstí se ýznamně podporuje struktury nemá. Narhuje tedy zajištění odborného serisu, zýšení zřizoatel, Česká školní inspekce ani nikdo jiný, protože stát tyto ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty t jejich názory, selekce, nápady, která nespokojenost, má negatiní rozíjí dopady každého zejména studenta pro jako děti samostatnou do 15 let. zodpoědnou osobnost platů a usnadnění nebrzdí jeho propouštění rozoj. ředitelů. která dáá možnost, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. takoá, která Jindřich neyčleňuje Kitzberger děti jiné je národnosti přesědčen, Romy, že standardy Vietnamce ýstupů atd. která a procesu nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich dáá dostatek prostoru jsou jednotě. žákům pro Nedosažení jejich seberealizaci standardu ýstupu by je ošem takoá, nemělo školám přinášet sankce. Naopak by škole měla být poskytnuta kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) podpora přenastaení procesů tak, aby dosáhla lepších ýstupů. e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není K tomu slouží standardy procesů. ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si je mohli takoá, splnit e sé které sny. je ztah profesor a student kde přátelský, Jana Strakoá doplnila, že standardy ýstupů mají být dostatečně se cítí studenti i dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole profesor by mělo není být poýšený nejen a dobré je schopen zázemí, se ke se kterému studenty jsou bait bohužel i o jiných potřeba ěcech široké, aby zahrnoaly šechny složky zděláání. Učitelé potřebují finance, ale ině se zapojující mít možnost studenti a sledoat profesoři. průběžně Ti by neměli rámci mít procesu, problémy jak řešení se dětem situací daří s edením, než které je, by jim účastní mělo umožnit se co sé nejíce nápady dobroolných realizoat projektů, a také workshopů, se podílet na akcí, rozinutí inností. se standardům blížit. kde Zároeň jsou si šichni potřebují blízcí podporu a mají přátelský tom, aby ztah dokázali s učiteli. Určitě by mě zahrne do měla učebního něco naučit plánu i a jiné dát aktiity do žiota. než Měla jen učení. bych na ni mít hezké y a ráda se tam pomoci racet. dětem, kterým se je standardům takoá, která nedaří se snaží přiblížit. jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a Na záěr zmínila paní Jana Žaludoá z poradenského a konzultačního. střediska In Puncto e které Education je ztah profesor rozhodující a student roli ředitele. přátelský, Dobrý profesor ředitel není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co broolných projektů, umí dát workshopů, podporu učitelům, akcí, zahrne kteří do ji učebního pak dají plánu žákům. i jiné Součástí aktiity úah než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje ařízeními (muzei o ytoření apod.) inspiruje dobrých soje škol žáky by měl má studentskou být excelentní radu ýběr zástupci jejich ředite- studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 16 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné D b a j k M i p c n z p j s D

17 kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řeš blémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba fi ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, kt jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. je tak kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do ž Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s do inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žák co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e kte ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěc než je je, účastní takoá, se co nejíce dobroolných která projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné a ity než Stručné jen učení. ýstupy z tematických která, workshopů dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s ji zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názor profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní ná která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, 17roz

18 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Program Varianty nabízí již několikátým rokem školám, které jsou děti edeny. Důkazem snah o ytoření dobré školy jsou pro nás cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j aktiní na poli globálního rozojoého zděláání, možnost získat konkrétní aktiity škol, ať už se týkají realizoaných projektů, spolupráce s rodiči, sebezděláání a profesního rozoje či zapojení se do které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p ocenění Sětoá. Rádi bychom také, aby naše školy byly inkluziními, tzn., aby dáaly stejné příležitosti e zděláání šem dě- komunitních akcí spolu s dalšími partnery obci. soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z tem. Podporujeme proto myšlenku Féroé školy. Za prestižní značku t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost V následující nebrzdí kapitole jeho naleznete rozoj. stručné shrnutí z šesti která tematických poažujeme i označení Eko. Ceníme si zároeň škol, které se dáá možnost c, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže workshopů, žáky zaujmout které ýukou, jsme připraili dělá še proto, účastníky aby se žákům setkání dobře pracoalo. 21. století. a jedinečnost Zaměřili každého jsme se z nás, na témata, neomezuje kterými a nesoudí se studenty dlouhodobě mohou pochlubit tím, že jsou Zdraými mi. Ve ýčtu zaedených certifikátů by se dalo pokračoat. kůli jejich š s takoá, která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, zabýáme kam chodím a která, ráda, dle kde našeho se cítím názoru, dobře, kde souisí se nic s (kromě tím, čemu šikany) by nehrotí, se e V souislosti s tématy a otázkami, kterými se program Varianty celou uplynulou dekádu zabýal, je pro nás dobrá takoá, která workshop pro žáky a studenty. mohlo říkat dobrá. Doproodným sedmým workshopem byl nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a je oteřená šem dětem, nebojí se jinakosti, myslí globálně, jedná ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š lokálně, zajímá se o dění e sém okolí, jedná souladu s principy u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c udržitelného žiota, ychoáá nezáislé osobnosti a přemýšlié čtenáře. Kromě toho, že dobrá splňuje ýše zmíněné atributy, je i dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit která sé nápady dělá různé realizoat projekty, a také které se žáky podílet zajímají, školou, která se stáá například ýznamným centrem dění místní na rozinutí t inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě spolupracuje by mě s měla jinými něco zařízeními naučit (muzei a dát do apod.), žiota. inspiruje Měla soje bych žáky, komunitě. Jak ale poznáme, že je nějaká dobrá? Asi těžko nám na ni mít hezké t y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, má inspiruje studentskou se zahraničí, radu nesází zástupci pouze studentů na tradiční zde prezentují formu ýuky, názory tuto skutečnost odhalí celoplošné testoání nebo ýsledky státních motiuje žáka ke pouze známkami, maturitních ale i jeho zkoušek. osobními Dozíme prioritami, se zděláá tak sice žáka něco nejen o znalostech inteligenčně, žáků, ale i sociálně, snaží profesorům, se žáka co snaží nejíce se najít zapojit různé do dění způsoby e škole jak školu a budoat zlepšit. jeho samostatnost a s. nepoznáme ale, e které jakým je doednostem ztah profesor yužitelným a student přátelský, praktickém profesor žiotě se e workshopů, škole naučili. akcí, A zahrne už ůbec do učebního neíme nic plánu o tom, i jiné k aktiity jakým hod- než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i broolných projektů, ařízeními (muzei notám apod.) inspiruje budoucí generace soje žáky ychoáána má studentskou a k radu jakým postojům zástupci studentů jsou zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 18 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

19 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech... než myslí je, účastní globálně, se co nejíce dobroolných jedná lokálně se zapojili i další účastníci workshopu sými otázkami, komentáři projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá a postřehy. projekty, které Vzděláací žáky zajímají, program spolupracuje Varianty s poskytuje jinými zařízeními od roku (muzei 2001 apod.) inspiruje možnost dal-sojšího jak zděláání školu zlepšit. současným i budoucím pedagogům. která nebrání V studentům praxi se za- jejich snech Jako a podporuje odpoěď nich na otázku rozíjení Co nadání podle a ás nepotlačuje činí aši identitu školu a dobrou, osobnost tj. jednotlice, ne žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s různé způsoby z nich udělat měřuje stádo stejných mj. na zaádění ocí. Podle globálního mého názoru rozojoého je elmi důležité, zděláání aby (GRV) každý do měl sou lastní takoou, osobnost která a myslí lastní globálně názor. a jedná lokálně? zazněla která předeším mluí se sými student chce znát jejich prostředí názory, českého nápady, školstí. nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou potřeba osobnost připrait a nebrzdí realizoat jeho ýuku rozoj. a další školní je činnosti, takoá, které která edou žáky dokáže k tomu, žáky zaujmout aby se zamýšleli ýukou, dělá nad še problémy proto, aby současného se žákům sěta dobře pracoalo. D dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, Cílem workshopu bylo odpoědět na otázku, jak by mohla ypadat která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje a jejich indiidualitu souislostmi, a jedinečnost dokázali každého na ně nahlížet z nás, neomezuje z různých a úhlů nesoudí pohledu studenty kůli jej dobrá, která myslí globálně a jedná lokálně, a to prostřednictím zkušeností našich partnerských škol, které se tuto izi snažily oaní učitelé, kteří jsou schopni nímat globální problematiku se zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře a dokázali aří, kam formuloat chodím ráda, možná kde se řešení. cítím K dobře, tomu kde jsou se potřeba nic (kromě moti- šikany) nehrotí, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú uplynulých letech naplňoat rámci dou různých projektů Náš zájmem o její řešení, mají možnost dalšího zděláání, jsou oteření a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které společný sět a Sětoá. Aktiity Základní školy e Vejprtech, ůči sobě zájemně, ůči společnosti a jsou připraeni na negatiní šikana, mezi kde žáky se a dlouhodobě učiteli je respekt a koncepčně a tolerance. snaží prostřednictím by měla exkurzí, mít hezké žákoských žádnou dobrou aktiit školu i spolupráce neznám :). s rodiči začlenit události která kolem nás nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám postoje nejen e sém okolí a neposlední řadě toří tým. Zazněla co tu píšu, tak zde i potřeba ěnoat pozornost přesahům školních aktiit do eřejného žiota, do rodin apod. Shoda panoala klíčoé roli edení, profesoři dobře. Mají žiota zájemně školy, přátelské prezentoala ztahy Martina a dokáží Nusslaueroá. řešit problémy Další společnou inspirací cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance také aktině byly se zapojující aktiity Střední studenti školy a profesoři. a Jazykoé Ti by školy neměli s práem mít problémy státní jazykoé řešení situací s edením, které musí které takoé by jim směřoání mělo umožnit školy sé aktině nápady podporoat. realizoat a také se podílet na rozin těchto činností. zkoušky e Volyni, které uedla kde jsou Romana si šichni Šafránkoá, blízcí a mají a Střední přátelský odborné ráda se školy tam řemesel racet. a služeb Děčíně prezentoané která se snaží Renatou jít s Zelen- dobou, inouje učící Postoj postupy, Proč inspiruje podle se ás zahraničí, globální nesází rozměr pouze e škole na tradiční důležitý? formu nejlépe ýuky, motiuje žá ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez zpomínky a studiu ne pouze koou. známkami, Obě školy ale i se jeho zhledem osobními k prioritami, uplatnění zděláá sých absolentů žáka nejen na inteligenčně, trhu ale ystihuje i sociálně, názor snaží Martiny se žáka Nusslaueroé: co nejíce zapojit S do globální dění e problematikou škole a budoat se jeho samostat iniciatiu. práce zaměřily na integraci e které etické je ztah spotřeby profesor a féroého a student obchodu přátelský, do profesor není setkááme poýšený denně, a je schopen a to neuědoměle, se se studenty nezáměrně bait i o jiných a stále ěcech si naše než choání nedááme do souislostí s problémy na druhém konci sěta. je, účastní nejíce dobroolných ýuky a projektů, aktiit školy. workshopů, Každá akcí, z nich zahrne šak do k učebního tomuto úkolu plánu přistoupila i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními jinak. (muzei Následující apod.) inspiruje text shrnuje soje klíčoé žáky má momenty studentskou diskusi, radu do zástupci které Proto si myslíme, že již základní škole je dobré témata oteírat, studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 19kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

20 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o a to přijatelnými a nenásilnými aktiitami, které by dětech měly Neméně důležitá diskuse se ěnoala doporučením pro školy, které cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j zbuzoat zájem o celý sět, nejen o sůj domo a sé okolí. Škola s globálními tématy začínají. V Děčíně se rámci tématu Fair Trade osědčilo zaměřit se na jeden produkt či plodinu (káa, banány) které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p by zde měla nabízet erudoané a oěřené informace, a tím rozíjet soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r pozitiní postoje žáků k sobě samým a následně ke sému okolí, a na něm ukázat klady, ale i zápory globálních procesů od ypěstoání ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z společnosti a sětu. a ýroby až po naši spotřebu. t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c, aby se zaměřili Jelikož na prezentující obory, které školy je zajímají, začleňoaly dokáže globální studenty a rozojoá připrait na témata další do studium, dokáže Martina žáky Nusslaueroá zaujmout ýukou, z Vejprt dělá še shrnula proto, důležité aby se otázky žákům dobře či body, pracoalo. nad s takoá, která ýuky neyčleňuje rámci děti íceletých jiné národnosti projektů Náš Romy, společný Vietnamce sět a atd. Sětoá která, nepotlačuje indiidualitu kterými by a jedinečnost se pedagogoé každého spolu z nás, s edením neomezuje školy a nesoudí měli na studenty začátku kůli zamyslet: jejich š dáá dostatek řešila prostoru se i otázka, žákům co pro se jejich za dobu seberealizaci účasti na projektech e je škole takoá, změnilo. kde se dobře aří, kam chodím Jsou ráda, rámci kde ŠVP se témata cítím dobře, GRV, kde která se nás nic (kromě osloují? šikany) Chceme nehrotí, e Příkladem může být Volyně, kde sice projekt Sětoá již skončil, se jimi zabýat? Jsou na naší škole dostatečně nadšení a motioaní nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k ale studenti s tématem Fair Trade (které si zolila rámci projektu za ústřední) i nadále pracují. Při ohlédnutí zpátky se podle Romany možnost zděláání se GRV? Umožňuje nám obhajoat naše pedagogoé? Máme zázemí, podporu edení, přístup k informacím, e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š Šafránkoé podařilo zýšit motiaci a schopnost žáků aktině se podílet postoje? Komunikuje s širší eřejností? Spolupracujeme pedagogickém sboru nebo užších týmech? u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c na řešení globálních problémů, žáci nemají problém sami prezentoat dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p témata GRV a aktině a rychle se zapojit do řešení místních i globálních ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které Romana by jim Šafránkoá mělo umožnit zdůraznila, sé nápady že se zájemci realizoat o začleňoání a také se podílet GRV témat problémů. Sami přesědčili podnikatele e Volyni, městě s obyateli, k prodeji fair-tradoých ýrobků obchůdku s dárky a soukro- na ni mít hezké t na rozinutí t inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě nesmí by nechat mě odradit měla případnou něco naučit neochotou a dát do sých žiota. kolegů Měla bych či nezájmem y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, eřejnosti: inspiruje Hlaní se zahraničí, je, že se nesází nám podaří pouze zbudit na tradiční zájem formu alespoň ýuky, u hrstky mé i školní cukrárně. Sé znalosti a postoje šíří dál mimo lokalitu školy. Požádali zároeň Asociaci pro Fair Trade a Ekumenickou akademii samostatnost a s motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, žáků snaží nebo se studentů žáka co nejíce a nějakým zapojit způsobem do dění e je škole přesědčit, a budoat že má jeho smysl. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený se aktině a je schopen podílet se na se studenty řešení problémů bait i o jak jiných na úroni ěcech místní, než je, národní, o udělení certifikátu Fair Trade. Podmínkou je splnění 5 kritérií účastní se co i tak i mezinárodní. I malá skupina žáků nebo studentů stačí k tomu, broolných projektů, a hlaně workshopů, další propagace akcí, zahrne Fair Trade do učebního na eřejnosti. plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n aby díky elké motiaci přesědčila a zbudila zájem i u ostatních. ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 20 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

21 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Na konci workshopu byl prostor ěnoán společnému shrnutí, jak jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne... do se učebního zajímá plánu i jiné o aktiity dění než e jen učení. sém okolí která, dělá by měla ypadat dobrá, která myslí globálně a jedná lokálně. projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky Škola má studentskou jako ýznamný radu komunitní zástupci hráč studentů bylo zde téma prezentují dalšího workshopu. názory profesorům snaží s různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech Inspirací a podporuje mohou nich být rozíjení školy, které nadání uplynulých a nepotlačuje letech identitu získaly a osobnost ocenění jednotlice, ne myslící globálně, jednající lokálně: z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní Sětoá osobnost a nebo lastní školy názor. zapojené do pilotního projektu která Actie mluí Citizens podpořeného osobnost nebrzdí organizací jeho British rozoj. Council. Práě jejich zástupce která dáá možnost se sými student chce znát jejich Vede názory, k zodpoědnosti nápady, nespokojenost, učitele i rozíjí žáky. každého studenta jako samostatnou zodpoědnou studentům, aby Nebojí se zaměřili se kontroerzních na obory, které témat je zajímají, a problémů. dokáže studenty připrait na další studium, (pedagogy dokáže i žáky) zaujmout jsme se ýukou, rozhodli dělá pozat še na proto, workshop aby se žákům dobře pracoalo. D Je která oteřená neyčleňuje nápadům, děti názorům jiné národnosti i šem zájemcům. Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje se zajímá indiidualitu o dění e a jedinečnost sém okolí, každého aby tu prezentoali z nás, neomezuje proces a nesoudí i ýsledky studenty kůli jej zhledu, dáá dostatek Zajímá se prostoru o místo, žákům kde působí/nachází pro jejich seberealizaci se. kde se sé dobře činnosti. aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, které panují dobré Aktině ztahy řeší a lokální která problémy podporuje a zájemnou funguje šetrně toleranci, k žiotnímu kde se něco prostředí. naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú V úodu workshopu byli šichni účastníci yzáni, aby se zamysleli a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které Učitelé, žáci i rodiče jí důěřují. nad otázkou: O co šechno se podle ás může e sém okolí šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám Vede k empatii, porozumění a toleranci. zajímat? Všechny sé nápady zakresloali na společný papír s obrázkem tak, školy. abychom Na si papíře mohli se splnit tak sé postupně sny. objeoaly je kresby takoá, zná- kde se cítí studen co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré zorňující škole například by mělo být zeleň, nejen komunikace, dobré zázemí, odpadky, ke kterému památky, jsou bohužel kulturní potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, zařízení, které symboly by jim připomínající mělo umožnit sé historické nápady události, realizoat zobrazeni a také se byli podílet na rozin těchto činností. která kde nebrání jsou si studentům šichni blízcí jejich a mají snech přátelský a podporuje ztah s učiteli. také Určitě lidé by mezi mě nimi děti měla i senioři, něco naučit nechyběl a dát ani do místní žiota. úřad Měla nebo bych na ni mít hez zpomínky a ráda nich rozíjení se tam racet. nadání a nepotlačuje je identitu takoá, a která osobnost se snaží jednotlice, jít s dobou, nesnaží inouje učící třeba postupy, toárna. inspiruje Ukázalo se zahraničí, se, že se nesází našich pouze každodenních na tradiční formu žiotech ýuky, motiuje žá studiu ne pouze se z známkami, nich udělat ale stádo i jeho stejných osobními ocí. prioritami, Podle mého zděláá názoru žáka je elmi nejen důležité, inteligenčně, ale setkááme i sociálně, snaží s řadou se žáka ěcí co a událostí, nejíce zapojit o které do bychom dění e škole se měli a budoat zajímat. jeho samostat iniciatiu. aby každý měl e které sou lastní je ztah osobnost profesor a a lastní student názor. přátelský, profesor není A že poýšený našich a obcích je schopen komunitách se se studenty působí bait celá i o řada jiných aktérů, ěcech kteří než by je se, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen měli učení. společně snažit je přispíat takoá, ke která, zlepšení dělá situace různé projekty, a stau ěcí, které jež žáky nás zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů obklopují. zde prezentují Celá skupina názory profesorům snaží diskutoala krátce se najít o tom, různé co to způsoby znamená jak být školu zlepšit. D aktiním občanem nebo koho tak lze označit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 21kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

22 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Poté už dostali sloo zástupci dou středních škol zapojených do generačních setkání pro seniory. Při nich seniorům předčítali z jejich oblíbených literárních děl, která si ytipoali na základě ýsledků cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j projektu Actie Citizens. Jejich prezentace směřoaly k odpoědím které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p na otázky: Co konkrétního jste udělali pro to, abyste mohli říci, že předchozí ankety. Společně si pak poídali a zdobili hrníčky. Za sé soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r jste aktiními občany? Co se ám poedlo? Co byste příště mohli partnery si žáci pro realizaci akce ybrali Městský úřad Mnichoě ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z ylepšit nebo udělat jinak? Hradišti a instituce poskytující péči seniorům. Šlo jim předeším t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost o naázání nebrzdí spolupráce jeho rozoj. s nimi a probuzení zájmu o která mezigenerační dáá možnost c, aby se zaměřili Žáci ze na Střední obory, školy které strojní, je zajímají, staební dokáže a dopraní studenty připrait Liberci na se další za podpory neyčleňuje sých pedagogů děti jiné národnosti rozhodli pomoci Romy, sluchoě Vietnamce zneýhodněným atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š studium, dokáže setkáání žáky zaujmout mezi obyateli ýukou, města. dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s takoá, která dáá dostatek spoluobčanům prostoru žákům k lepšímu pro jejich zapojení seberealizaci do eřejného žiota. Charitatiní kde se dobře aří, Obě kam předstaené chodím ráda, akce kde se cítím e zmíněných dobře, kde se městech nic (kromě konaly šikany) popré nehrotí, e akce, kterou uspořádali, nesla náze Pomozte během. Hlaní aktiitou byl běh kolem Benešoa náměstí pro širokou eřejnost, přičemž tradice. Nejen proto, aby získané doednosti dále zužitkoali a roz- a žáci i pedagogoé je poažují za elmi dobrý start pro ytoření nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a ýtěžek z dobroolného startoného byl pak použit na nákup kompenzačních pomůcek pro neslyšící, které umožní sluchoě zneý- obyatele sých měst. íjeli, ale aby zároeň skrze ně edli k aktinímu občanstí i ostatní ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c hodněným yužíat služeb Krajské ědecké knihony Liberci. Ta dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole V rámci by mělo workshopu být nejen ystoupila dobré zázemí, krátce ke kterému také Klára jsou Smolíkoá bohužel potřeba z Husitského by muzea jim mělo Táboře, umožnit která sé nápady uedla realizoat příklady spolupráce a také se podílet muzea na se finance, ale p se stala i hlaním partnerem celého projektu a jejích prostorách ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které probíhaly i doproodné aktiity pro děti ze základních škol. Žáci získali ke spolupráci i další partnery, aby jim pomohli akci propagoat, na ni mít hezké t rozinutí t inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě mi by mě a možnosti, měla jak něco lze naučit společně a dát ychoáat do žiota. Měla žáky bych k aktinímu y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, občanstí. inspiruje se Soje zahraničí, zkušenosti nesází ze pouze spolupráce na tradiční se základními formu ýuky, mi zorganizoat a medializoat. motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, sdílel snaží i Filip se žáka Hotoý co nejíce z Centra zapojit pro demokratické do dění e škole učení a budoat (Gemini jeho o. samostatnost s.), a s. Další prezentující e které školou je ztah bylo profesor Gymnázium a student z Mnichoa přátelský, Hradiště. profesor Ia není poýšený který a je účastníky schopen se seznámil studenty s ýstupy bait i projektu o jiných Kreatiní ěcech než demokratická je, účastní se co i Dobiášoá předstaila rámci workshopu školní projekt Setkání nad zaměřeného na to, jak posílit zapojení školy do žiota a rozoje broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n knihou, za jehož cíl si žáci gymnázia zolili uspořádání čtyř mezi- místní komunity. ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 22 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

23 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Na záěr měli účastníci workshopu sepsat charakteristiky, jež by jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne Charakteristiky do učebního plánu i jiné dobré aktiity školy, než jen učení. která se zajímá která, dělá podle nich měla splňoat dobrá, která se zajímá o dění e projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky o má dění studentskou okolo radu sebe: zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s sém okolí. Mnohé úahy účastníků byly elmi podobné. Pro ilustraci jsme ybrali několik myšlenek, které účastníci yjádřili: různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a Aktiní podporuje oliňoání nich rozíjení dění nadání okolí školy a nepotlačuje celou sboronou identitu a osobnost přijímáno jednotlice, ne z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní jako osobnost přirozená a lastní zděláací názor. strategie. Tato je součástí takoá, která kurikula mluí ybraných se sými student chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost oborů. nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, Škola dokáže úzce žáky spolupracuje zaujmout s ýukou, lokální dělá komunitou še proto, a řídí aby se se principy žákům tralé dobře pracoalo. D která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje udržitelnosti. indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře Škola aří, umí kam yjít chodím en ze ráda, školních kde rat se cítím ýuka, dobře, projekty, kde se ýzkumy nic (kromě enku. šikany) nehrotí, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá Škola pro sleduje soje žáky aktuální še co dění je a konstruktině jejích silách, na která něj reaguje, má dobré není zázemí lhostejná k něco tomu, naučit, co se kam děje se kolem žáci ní. nebojí jít druhý den. e které čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou Škola atmosféru spolupracuje a měla s organizacemi by mít dobrou neziskoými, jídelnu s kalitním soukromými jídlem. či Když příspěkoými tak, abychom na projektech, si mohli splnit které sé mají sny. eřejně prospěšný je charakter. takoá, kde se cítí studen tak koukám co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot profesoři dobře. Mají zájemně takoá, přátelské která ztahy mluí se a dokáží sými studenty řešit problémy chce společnou znát jejich cestou. V dobré Žáci škole školy by se mělo mohou být podílet nejen dobré na chodu zázemí, školy ke prostřednictím kterému jsou bohužel sých zástupců které nebo by i samostatně. jim mělo umožnit Jsou si sé ědomi nápady sých realizoat prá. a také se podílet na rozin potřeba finance také aktině názory, se zapojující nápady, studenti nespokojenost, a profesoři. rozíjí Ti každého by neměli studenta mít problémy jako samostatnou řešení situací s edením, těchto činností. zodpoědnou osobnost kde jsou si nebrzdí šichni jeho blízcí rozoj. a mají přátelský ztah s učiteli. Žáci Určitě diskutují by mě o problémech měla něco okolí naučit školy a eřejně dát do žiota. se k nim Měla yjadřují. bych na ni mít hez zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící Dle postupy, sých inspiruje možností se se zapojují zahraničí, do nesází jejich řešení. pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat Škola se účastní komunitního plánoání (nebo ho pomůže rozhýbat). iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní Škola sleduje reakce na sé aktiity. nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu Škola, která se ráda učí. s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 23kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

24 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o cech než je,... se účastní nebojí se co nejíce jinakosti co by mohlo být jeho náplní. Mezi potřeby nalezené e skupinách dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j účastníky workshopu patřily: bezpečí (dochází ke změně obsahu které žáky Cílem zajímají, Variant spolupracuje bylo od s jinými počátku zařízeními obohatit (muzei zděláání apod.) inspiruje ČR a soje eřejný žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p zděláání), praidla (ztotožněná nejen dětmi), autonomie (možnost se rozhodnout a možnost tořit), zor (nejen pedagoga), pod- soby jak školu prostor zlepšit. o téma respekt k je jinakosti. takoá, která V minulých nebrání letech studentům jsme ýznamně přispěli ocí. k etabloání Podle mého tohoto názoru tématu je elmi důležité, kurikulu aby škol každý podobě měl MKV sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných pora (potřeba průodce poznáním), úspěch (zažít e škole úspěch). t jejich názory, na nápady, šech stupních. nespokojenost, Dnes rozíjí naazujeme každého studenta na formální jako zařazení samostatnou tohoto zodpoědnou osobnost Z pohledu nebrzdí rodičů jeho také rozoj. partnerstí, radost je z takoá, učení, která profesionalita, dáá možnost c, aby se zaměřili tématu na snahou obory, které napomoci je zajímají, školám dokáže ke skutečné studenty připrait přeměně na prostředí další studium, dokáže předáání žáky zaujmout sociálních ýukou, kompetencí. dělá še proto, Dále například aby se žákům e skupině dobře pracoalo. pedagogů zaznělo: a jedinečnost být připraen každého na z nás, jinakost neomezuje sým a zděláním, nesoudí studenty podpora kůli jejich š s takoá, která škol neyčleňuje inkluziní, děti jinakost jiné národnosti respektující Romy, a oteřené Vietnamce instituce. atd. která nepotlačuje indiidualitu dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, rodičů kam a chodím znalost ráda, prostředí kde se cítím rodin dobře, žáků, kde respektoání se nic (kromě indiiduality šikany) nehrotí, e Workshop uedl sou osobní zkušeností Jiří Trunda, který společně nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro učitele, soje žáky odborná še co pomoc, je jejích asistenti silách, která a pomůcky má dobré pro zázemí ýuku. čisto, teplo, útulno :) k s kolegy ybudoal ZŠ Londýnskou Praze jako místo, které přeje e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a zděláání a jinakosti. Škola tahuje do sých aktiit děti, rodiče i eřejnost. ezi žáky a učiteli je Dnes respekt Jiří a Trunda tolerance. působí jako ředitel by ZŠ měla Vratislaoa mít hezké třídy na Praze dobrou 2 a sou školu zkušenost neznám :). s formoáním je oteřené takoá, školy která předáá nás připraí mimo na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou dobře. Mají zájemně jiné také přátelské na katedře ztahy Centrum a dokáží školského řešit managementu problémy společnou Pedagogické cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p ině se zapojující fakulty studenti UK Praze. a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim je mělo takoá, umožnit která sé dáá nápady možnost realizoat studentům, a také aby se se podílet zaměřili na rozinutí na t inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě obory, by které mě je zajímají, měla dokáže něco naučit studenty a dát připrait do žiota. na další Měla studium, bych na dokáže ni mít hezké t Zadání pro práci e skupinách bylo nalézt konkrétní obsah pro školu y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, žáky inspiruje zaujmout se ýukou, zahraničí, dělá nesází še proto, pouze aby na tradiční se žákům formu dobře ýuky, pracoalo. motiuje žáka ke střícnou k jinakosti. Vycházeli jsme z toho, že pokud má být jinakost e školách standardem, je nutné naplnit ji obsahem. Běžně je pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i použíán pojem respekt k jinakosti, který je ale současnosti yprázdněn. Proto jsme společně s účastníky workshopu e třech sku- broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei pinách apod.) inspiruje zaměřených soje na potřeby žáky má a studentskou přání dětí, rodičů radu a učitelů zástupci hledali, studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 24 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

25 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Jiří Trunda na příkladu ZŠ Vratislaoa a ZŠ Londýnská popsal, jak jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne... do jedná učebního plánu i souladu jiné aktiity než s jen principy učení. která, dělá proběhla proměna školy, pedagogů, rodičů a dětí směrem k promyšlenému zahrnoání sých potřeb a potřeb komunity. Jak a k jaké projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky udržitelného má studentskou radu zástupci rozoje studentů zde prezentují názory profesorům snaží s různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne změně e škole došlo. Zmínil, jak se Londýnské proměnila Vedení čtrtého workshopu se ujal Břetisla Sozil, ředitel Základní z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student také očích laické a odborné eřejnosti. Škola se stala pilotní školou a Mateřské školy Deblín, Brno-enko, spolupracující s programem chce znát jejich RVP, názory, což jí nápady, umožnilo nespokojenost, ybudoat originální rozíjí každého školní studenta zděláací jako program samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost Varianty na mezinárodním projektu Sětoá. Koncept Sětoé studentům, aby ycházející se zaměřili z potřeb na obory, šech které e škole je zajímají, zainteresoaných. dokáže studenty připrait na další studium, školy dokáže se opírá žáky o filozofii zaujmout UČ ýukou, SE ZJIŠŤUJ dělá še proto, JEDNEJ, aby se a žákům tím podporuje školní indiidualitu týmy a jedinečnost aktiní angažoanosti každého z nás, týkající neomezuje se enironmentální a nesoudí studenty kůli jej dobře pracoalo. D která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje zhledu, dáá V dostatek naazující prostoru diskuzi žákům se hoořilo pro jejich o tom, seberealizaci že pokud se bude ptát kde se udržitelnosti dobře aří, kam kontextu chodím ráda, rozoje kde a se spraedliých cítím dobře, kde obchodních se nic (kromě ztahů. šikany) nehrotí, na potřeby a přání těch, kteří se pohybují na půdě školy (učitelé, děti které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá ZŠ pro Deblíně soje žáky se dlouhodobě še co je profiluje jejích silách, jako která, má která dobré je zázemí budoána čisto, teplo, ú a rodiče), pak bude možné nastolit e škole klima respektu k jinakosti. K tomu je ale nutná odaha učinit změny myšlení šech e a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže na žáky principech něco naučit, tralé kam udržitelnosti se žáci nebojí (dlouhodobá jít druhý den. spolupráce s lokálními, e které šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou ale i regionálními atmosféru a a nadregionálními měla by mít dobrou aktéry). jídelnu Pana s kalitním ředitele jsme jídlem. pozali, protože tak, abychom jeho si mohli je reálným splnit příkladem sé sny. toho, že udržitelný rozoj, kde se cítí studen Když tak koukám škole, organizaci školy a také e strategiích, které uplatňuje. co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré jedno škole z témat by globálního mělo být nejen rozojoého dobré zázemí, zděláání, ke kterému kterému jsou se bohužel Varianty potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, ěnují, které může fungoat by jim mělo praxi, umožnit a to sé i na nápady malé enkoské realizoat a škole. také se podílet na rozin těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez Samotný workshop odpoídal na otázku: Jak by měla ypadat dobrá zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy,, která inspiruje funguje se zahraničí, souladu nesází s principy pouze udržitelného na tradiční formu rozoje? ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale Workshop i sociálně, snaží byl rozdělen se žáka do co tří nejíce základních zapojit částí. do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 25kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

26 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o V úodu se šichni zúčastnění zamysleli nad otázkou: Co to znamená trale udržitelná? Poté následoala prní teoretická část, ali školu, která dle jejich názoru může být označoána jako trale Na samotný záěr byli účastníci yzáni, aby stručně charakterizo- cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p kde došlo k ymezení základních pojmů a ztahů mezi nimi globalizace, lokalizace glokalizace a tralá udržitelnost. K tomu posloužily sami účastníci workshopu: udržitelná. Níže naleznete přehled ýstupů tak, jak je formuloali soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z různé grafy a obrázky, díky nimž bylo možné si tyto abstraktní pojmy t jejich názory, předstait. nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c Trale udržitelná je:, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s takoá, která Druhá neyčleňuje část workshopu děti jiné národnosti byla orientoaná Romy, Vietnamce praktickou atd. která ukázku nepotlačuje komunitní Škola, která nezanikne. indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š dáá dostatek prostoru školy žákům Deblíně pro jejich jako seberealizaci školy jednající souladu s principy kde se dobře aří, kam chodím ráda, Škola kde schopná se cítím adaptace, dobře, kde inoace. se nic (kromě šikany) nehrotí, e udržitelnosti. Byly předstaeny předeším ýstupy z několikaletého nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co Naplněná je jejích. silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k projektu, jehož hlaním partnerem je MU Brno, např. Atlas Deblínska e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se Škola žáci nebojí reflektující jít druhý místní den. specifika. e které není a nebo lastiědná učebnice Deblínsko: na cestě k tralé udržitelnosti, ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla Škola, by mít která dobrou toří jídelnu celý s systém. kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š které podporují žáky poznáání blízkého okolí a odozují z těchto u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c poznatků složitější souislosti. Škola kladoucí důraz na kalitu. dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p ině se zapojující Ve třetí studenti aplikační a profesoři. části byly Ti by doporučeny neměli mít konkrétní problémy postupy, řešení situací jak najít s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. ýznamné aktéry kde lokalitě/regionu, jsou si šichni jak blízcí s nimi a mají komunikoat, přátelský ztah jak prezentoat racet. a dále šířit dílčí úspěchy, jak která za pomoci se snaží žáků jít s hlubinně dobou, inouje poro-učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam pouze známkami, zumět ale komunitě/prostředí, i jeho osobními prioritami, e které/m zděláá se žáka nachází nejen inteligenčně, ad. Výstupem ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s. byla je shoda takoá, e tom, které že tralá je ztah udržitelnost profesor a by student měla být přátelský, lastně systémem profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i fungoání celé školy, e kterém by se měly zrcadlit šechny pilíře udržitelného rozoje společnost, ekonomika, žiotní prostředí. broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 26 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

27 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech... než ychoáá je, účastní se co nezáislé nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity ANO (souhlasím) Trzení než jen učení. Komentář která, dělá x NE (nesouhlasím) projekty, které a žáky přemýšlié zajímají, spolupracuje čtenáře s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s 1. Žáci by měli mít někdy různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech možnost a podporuje číst e škole nich knihy, které si sami ybrali rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne Varianty se posledních letech intenzině ěnují také podpoře čtenářstí a čtenářské gramotnosti. V současné době jsme zapojeni do (nikoli knihy z poinné či z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou doporučené osobnost četby). nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost projektu Jak efektině yučoat průřezoá témata a současně rozíjet 2. Čtení je sou podstatou studentům, aby se čtenářstí zaměřili ( na obory, které je rámci zajímají, něhož dokáže se studenty e spolupráci připrait s dalšími čtyřmi neziskoými organizacemi snažíme pomoci integroat a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. D sociální je, společenský která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje akt. indiidualitu Nejedná se o indiiduální záležitost. zhledu, dáá jednotliá dostatek prostoru průřezoá žákům témata pro jejich do ýuky seberealizaci na ybraných základních kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, 3. Žáci by měli mít možnost pro praidelně soje žáky nerušeně še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú které panují školách dobré ztahy a posílit a která zároeň podporuje čtenářskou zájemnou gramotnost toleranci, kde českých se něco školáků. naučím, která udělá potichu číst e škole knihy podle něco sého naučit, ýběru. kam se žáci nebojí jít druhý den. e které a snaží se zkrášloat V našich učebny, lekcích aby yužíáme se nám často nich metody líbilo. programu Čtením a psaním žáky ke a kritickému učiteli je respekt myšlení a (RWCT), tolerance. proto jsme na by workshop měla mít pozali hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám která dokáže žáky Tento čas musí být součástí rozrhu. šikana, mezi co tu píšu, tak naši žádnou projektoou dobrou školu kolegyni, neznám šéfredaktorku :). Kritických listů která a lektorku nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen 4. Ve škole by mělo zniknout škole čtenářské by společen- mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance profesoři dobře. kritického Mají zájemně myšlení přátelské Kateřinu ztahy Šafránkoou, a dokáží která řešit se problémy zaměřuje společnou na kur-cestouzy se pro zapojující češtináře studenti a nečtenáře. a profesoři. Pozání Ti by přijaly neměli také mít problémy Anna Chocholoá řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin V dobré stí, komunita čtenářů. také aktině 5. Nezbytnou podmínkou těchto činností. a Zdena Tuzaroá ze ZŠ Norská kde jsou Kladně, si šichni taktéž blízcí lektorky a mají přátelský kritického ztah s učiteli. rozoje Určitě čtenářstí by mě e škole je dostatek knih přímo měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez myšlení. Cílem workshopu bylo odpoědět si na otázku: Jak rozíjet zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící e postupy, třídě, na inspiruje chodbách, se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá čtenářstí e škole? knihoně a olný přístup studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat k nim. iniciatiu. V úodu účastníci zapisoali e které sé je ztah stanoisko profesor a komentáře a student přátelský, do tabulky profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných Trzení projektů, o čtení a workshopů, čtenářstí e akcí, škole. zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 27kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

28 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o cech než je, účastní se co nejíce ANO dobroolných (souhlasím) ci mohou bezplatně stáhnout na weboých stránkách Výzkumného Trzení projektů, workshopů, Komentář akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j x NE (nesouhlasím) ústau pedagogického, iz: které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p 6. Žáci by měli nímat 2011/11/ctenarskagramotnost_final.pdf. soby jak školu sé zlepšit. učitele jako čtenářské která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r zory. Měli by je ídat při ělat stádo stejných čtení. ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost V záěru a lastní workshopu názor. účastníci poronáali která sé názory mluí se na sými ýběr studenty z t jejich názory, 7. nápady, Učiteli se nespokojenost, může podařit rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost předstaených nebrzdí knih jeho s ostatními, rozoj. sdíleli sé je zkušenosti takoá, která s lektorkami dáá možnost c rozečíst i žáka, který pochází ze čtenářsky nepod-, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže a diskutoali žáky zaujmout o desateru ýukou, Naše dělá přesědčení še proto, aby o čtenářstí se žákům e dobře škole. pracoalo. s takoá, která nětného neyčleňuje prostředí. děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š dáá dostatek 8. prostoru Rozoj čtenářstí žákům pro není jejich seberealizaci kde se dobře aří, Naše kam přesědčení chodím ráda, kde o se čtenářstí cítím dobře, kde e se nic škole: (kromě šikany) nehrotí, e jen záležitostí češtinářů. nují dobré ztahy Měli a by která k němu podporuje přispíat zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro V soje zemích žáky čtenářsky še co je úspěšných jejích silách, se která obecně má důěřuje dobré zázemí tomu, že: čisto, teplo, útulno :) k učitelé šech naučných e zkrášloat učebny, předmětů. aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco 1. naučit, Čtenářskou kam se žáci gramotnost nebojí jít nelze druhý rozíjet den. u dítěte, které nepoznalo e které není a ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru radostný a měla prožitek by mít dobrou z četby. jídelnu Čím s dříe kalitním si dítě jídlem. četbu Když oblíbí, tak tím koukám na to, š u, tak žádnou Poté dobrou si účastníci školu neznám yzkoušeli :). část dílny je čtení takoá, tak, která jak ji nás kladenské připraí na žiot tak, abychom snáz si bude mohli rozíjet splnit sé čtenářské sny. doednosti. kde se cítí studenti i c základní škole realizují s dětmi Anna Chocholoá a Zdena Tuzaroá, dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole 2. by Čtenářská mělo být nejen gramotnost dobré zázemí, je zásadním ke kterému předpokladem jsou bohužel potřeba školního finance, ale p a také se seznámili s tituly knih, které jsou u dětí současné době ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by i žiotního jim mělo umožnit úspěchu sé každého nápady dítěte realizoat naší a škole. také se podílet na rozinutí t oblíbené. Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Vychází z programu RWCT 3. Škola může pomoci každému dítěti, aby se stalo celožiotním y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke a nabízí možný způsob, jak rozíjet čtenářské doednosti a ytářet nezáislým a přemýšliým čtenářem i tehdy, když chybí rodinná podpora. pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s e třídě čtenářské společenstí. Účastníkům jsme také doporučili metodickou. příručku e které Čtenářská je ztah gramotnost profesor a student e ýuce, přátelský, která předstauje profesor není poýšený 4. a je Každý schopen učitel se se je studenty dnes současně bait i o učitelem jiných ěcech jak sého než je předmětu,, účastní se co i broolných projektů, celý systém workshopů, dílny čtení akcí, a zahrne současně do učebního je podrobným plánu i jiné komentoaným aktiity než jen učení. tak i čtení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei náodem, apod.) inspiruje jak zaést soje dílnu žáky čtení má studentskou do praxe. Tuto radu příručku zástupci si zájem- studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 28 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

29 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai 5. Pomáhá, když před každé dítě klademe ysoké cíle e čtenářjiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne... do je učebního oteřená plánu i jiné aktiity šem než jen dětem učení. která, dělá stí a čtenářské gramotnosti s ohledem na jeho momentální projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s možnosti a potřeby. Roné příležitosti e zděláání jsou jedním z dalších témat, kterým se různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech program a podporuje Varianty nich dlouhodobě rozíjení nadání ěnuje. a nepotlačuje Spolu s dalšími identitu organizacemi a osobnost jednotlice, ne 6. Pomáhá, když dááme dítěti najeo neochějnou důěru, že z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní a odborníky osobnost se a snažíme lastní upozorňoat názor. na silně je selektiní takoá, která charakter mluí českého zděláacího osobnost systému, nebrzdí jeho jehož rozoj. důsledku jsou je šance takoá, dětí která pochá- dáá možnost se sými student s naší pomocí ysokých čtenářských cílů dosáhne. chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou 7. Rozoj čtenářské gramotnosti yžaduje, aby dítě bylo obklostudentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, zejících dokáže ze zneýhodněného žáky zaujmout ýukou, prostředí dělá na še získání proto, aby kalitního se žákům zdělání dobře pracoalo. D peno texty a snadno přístupnými rozmanitými knihami. která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje ýrazně indiidualitu nižší než a u jedinečnost ostatních dětí. každého Protože z nás, oteřenost neomezuje a šem nesoudí dětem studenty kůli jej zhledu, dáá dostatek 8. Dokud prostoru se dítě žákům nestalo pro čtenářem, jejich seberealizaci musí mít možnost zcela sokde se poažujeme dobře aří, kam za klíčoou chodím ráda, charakteristiku kde se cítím kalitní dobře, kde školy, se ěnoali nic (kromě jsme šikany) nehrotí, bodné olby při ýběru toho, co chce číst. Tepre potom je čas které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá samostatný pro soje workshop žáky še i co tomuto je jejích tématu. silách, Na roné která příležitosti má dobré zázemí i obecněji čisto, teplo, ú na kultiaci čtenářstí a cílený rozoj čtenářských doedností. a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže na žáky lidská něco práa naučit, jsou kam roněž se žáci zaměřeny nebojí jít mnohé druhý den. projekty Variant, je např. takoá, e které šikana, mezi žáky 9. a Dítě učiteli potřebuje respekt pro a rozoj tolerance. čtenářstí a čtenářské by měla gramotnosti projekt Pojďte do školy ukončený roce 2011 stejnojmennou publikací nebo současné době probíhající projekt Respekt nebolí. mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám co tu píšu, tak žádnou idět, dobrou že dospělí školu neznám čtou. Doma :). jsou čtenářskými zory která rodiče nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen a e škole učitelé. profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré K účasti škole na by workshopu mělo být jsme nejen ybrali dobré zázemí, dě základní ke kterému školy, jsou které bohužel se cíleně snaží které budoat by jim oteřené mělo umožnit prostředí sé nápady ZŠ Poběžoice realizoat a ZŠ také Klobuky se podílet na rozin potřeba finance také aktině se 10. zapojující Čtení je studenti třeba ěnoat a profesoři. čas: jde Ti by jak neměli o dostatek mít problémy času, tak o řešení prai-situacdelnost s edením, těchto činností. a četnost příležitostí kde jsou si ke šichni čtení. blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. a neládní Určitě by organizaci mě Liga měla lidských něco naučit prá, a dát která do zaedla žiota. Měla certifikaci bych na ni mít hez zpomínky a Stojí ráda se za tam to i u racet. nás tato ýchozí přesědčení která prodiskutoáat, se snaží jít s hledat dobou, inouje učící škol postupy, podporujících inspiruje spraedlié se zahraničí, podmínky nesází pouze pro šechny na tradiční děti. formu Certifikát ýuky, motiuje žá studiu ne pouze širokou známkami, odbornou ale i jeho shodu osobními i publicitu, prioritami, a pak zděláá i možnosti, žáka jak nejen tato inteligenčně, přesědčení ale Féroá i sociálně, snaží a podmínky se žáka co jeho nejíce přidělení zapojit (inkluziní do dění e škole principy a budoat ŠVP, jeho samostat iniciatiu. uplatnit e školstí e které je ztah řízení profesor i e ýukoé a student praxi? přátelský, profesor není motiace poýšený ke a je zděláání schopen se na se dané studenty škole, bait různorodost i o jiných ěcech tříd, asistent než je, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne Více na: do učebního plánu i jiné aktiity než jen pedagoga, učení. bezpečné je a takoá, příznié která, prostředí dělá různé školy projekty, apod.) které předstaila žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů úodu zde prezentují workshopu názory Ia profesorům snaží Pikaloá. se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 29kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

30 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Daniela Doskočiloá, ředitelka ZŠ Klobuky, pak popsala, jakým způsobem se snaží tyto body na škole naplňoat a jaké překážky jim jak lze i přes současná omezení oteírat školy i žákům s nejrůzněj- Cílem workshopu bylo odnést si některá konkrétní doporučení toho, cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p tom brání. Práě Základní Klobukách je jednou z těch, které šími potřebami. Účastníci proto na záěr workshopu hledali menších skupinkách konkrétní opatření, kterými se již dnes přibližují soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r nedáné době zmíněný certifikát získaly. ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z ideálu školy oteřené šem dětem: t jejich názory, Podobně nápady, popsaly nespokojenost, sou denní rozíjí praxi každého i Marie studenta Pittneroá, jako samostatnou Alena Zítkoá zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c, aby se zaměřili a Petra na Vaňkoá obory, které ze ZŠ je Poběžoice. zajímají, dokáže Do školy studenty dochází připrait elké na procento další studium, dokáže Znaky žáky oteřené zaujmout ýukou, školy: dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s takoá, která žáků neyčleňuje se speciálními děti jiné zděláacími národnosti potřebami, Romy, Vietnamce z nichž atd. elká která část naíc nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š dáá dostatek pochází prostoru ze žákům sociálně pro zneýhodněných jejich seberealizaci rodin. Výzu pro školu předstauje také zajištění dostatečné mimoškolní nabídky aktiit (nejen) Vůle edení i učitelů pracoat s jakoukoli odlišností. Ředitel = nositel ize, čloěk na sém místě. kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k pro množstí žáků, kteří dojíždí ze širokého okolí. e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco Smysluplná naučit, kam se ýuka. žáci nebojí jít druhý den. e které není a ezi žáky a učiteli Po úodní je respekt části jsme a tolerance. yužili elkého papíru by s měla obrázkem mít hezké školy třídy a jejím a příjemnou atmosféru spolupráce a měla by mít a komunikace dobrou jídelnu s rodiči. s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou okolím, dobrou který školu byl neznám ytořen :). účastníky je rámci takoá, předchozího která nás připraí workshopu přátelské se zajímá ztahy o a dění dokáží e řešit sém problémy okolí. Škola společnou oteřená cestou. šem V dobré škole připrait. by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p na žiot tak, abychom Včasná si a mohli pradiá splnit informace sé sny. od rodičů, je aby takoá, se kde se mohla cítí studenti i c dobře. Mají zájemně ině se zapojující dětem studenti byla izualizoána a profesoři. Ti jako by neměli ideální mít sta, problémy k jehož řešení naplnění situací ede s edením, které Zajištění by jim asistentů mělo umožnit pedagoga. sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. dlouhá cesta, při kde níž je jsou nutné si šichni překonáat blízcí a řadu mají přátelský překážek. ztah Účastníci zápětí racet. dostali za úkol je zamyslet takoá, která se nad se tím, snaží čím jít s je dobou, takoá inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke s učiteli. Určitě Škola by mě má peníze. měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam Škola nenálepkuje. pouze známkami, ideální ale i podobě jeho osobními charakterizoána. prioritami, zděláá Při diskusi žáka jsme nejen inteligenčně, naráželi na to, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s. že je předstaa takoá, e je které poměrně je ztah podobná, profesor ošem, a student za existence přátelský, mnoha profesor současných překážek, a naopak absence systematických podpůrných Z inkluze mají prospěch šichni. Táhneme za jeden proaz. není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n opatření, elmi obtížně realizoatelná. ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 30 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

31 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech Jak než je to, idí účastní se žáci? Předstate si, že na těchto panelech jsou lidé, kteří žijí anebo pracují co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá ulici, e které je aše. Některé znáte, denně je potkááte, projekty, které V posledním žáky zajímají, workshopu spolupracuje stáli s jinými centru zařízeními zájmu žáci (muzei a studenti apod.) inspiruje poza-sojných jak škol. školu I zlepšit. ty čekal za pomoci lektorek z Variant která nebrání úkol definoat studentům cha- jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s nakupujete u nich, některé jste nikdy neiděli. Jsou to aši sousedé. různé způsoby Spolu s ámi toří jakousi komunitu. Každý je odjinud, každý má z nich udělat rakteristiky stádo stejných dobré ocí. školy. Podle Na mého úod názoru odpoídali je elmi studenti důležité, oteřené aby každý diskusi názory, na dotazy: nápady, Máte nespokojenost, za sebou prohlídku rozíjí každého školy Open studenta Gate, jako jaká samostatnou idíte zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student sůj žiotní příběh, jejich děti jsou možná ašimi spolužáky. chce znát jejich studentům, aby pozitia se zaměřili této školy, na obory, jaká které negatia? je zajímají, Co byste dokáže yužili studenty pro soji připrait školu? na další studium, Studenti dokáže nejdříe žáky e zaujmout dojicích ýukou, o jednotliých dělá še proto, lidech aby na se obrázcích žákům dobře diskutoali. indiidualitu Obsah jejich a jedinečnost rozhooru každého se opíral z nás, předeším neomezuje o a otázky nesoudí typu: studenty kůli jej pracoalo. D Co byste která nechtěli, neyčleňuje aby děti e aší jiné škole národnosti bylo tak, Romy, jako Vietnamce Open Gate? atd. která nepotlačuje zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se Co dobře byste aří, o kam těchto chodím lidech ráda, mohli kde dle se cítím fotografií dobře, říci? kde Jaký se nic je (kromě áš prní dojem? Kdo je ám sympatický? Na záěr si každá dojice určila, šikany) nehrotí, Studenty překapila obroská disciplinoanost, píle a cíleědomost které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú jejich rsteníků z Open Gate, ne šichni by šak chtěli na této ýběroé škole studoat. Některým se nelíbil školní řád, který, dle jejich Studenti konstatoali, že je elmi olinil prní dojem ze zhledu osob s kým by se chtěla lépe poznat a ybrala podle toho jednu postau. a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které šikana, mezi úsudků, žáky a učiteli neposkytoal je respekt studentům a tolerance. mnoho osobního by měla olna. mít Naopak hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na fotografiích, místo, kde ulici stojí, a předeším ýraz jejich tářích. Usměaý mladý muž s dredy u studentů yhrál na plné čáře co tu píšu, tak byli žádnou elmi nadšeni dobrou školu ybaeností neznám :). učeben, knihony a sportoního která nás areálu, Mají možností zájemně zajezdit přátelské si na ztahy koních, a ale dokáží i jídelnou řešit problémy s ýběrem společnou z několi-cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen profesoři dobře. jako pohodář, každý ho chtěl mít e skupině. Naopak seriózně yhlížející, také aktině ka se ariant zapojující jídel. studenti Některým a profesoři. se líbily Ti i školní by neměli uniformy. mít problémy Jiní poukazoali řešení situací s edením, které ale zasmušilá by jim mělo dojice umožnit muže sé a nápady ženy realizoat nich nezbuzoala a také se pocit podílet na rozin těchto činností. na jistou sociální je i takoá, prostoroou kde jsou izolaci si šichni této školy. blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. z příjemné Určitě komunikace by mě mezi měla nimi, něco ani naučit zájem a dát o seznámení do žiota. a Měla spolupráci. postupy, Postaa inspiruje mladé ženy se zahraničí, ulici, stojící nesází u čajony, pouze na zbuzoala tradiční formu sympatie ýuky, motiuje žá bych na ni mít hez zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící Po úodní diskuzi následoala hlaní část workshopu nazaná ULIstudiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale u i sociálně, šech. Studenti snaží se žáka jí okamžitě co nejíce přisoudili zapojit do dění lastnictí e škole této a budoat čajony jeho samostat CE, VE KTERÉ STOJÍ NAŠE ŠKOLA. Studentům bylo na panelech iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není a možná poýšený proto a je u schopen nich zabodoala. se se studenty Přáli bait by i si o totiž, jiných jak ěcech se i než dalších je, účastní ukázáno 12 komiksoě překreslených fotografií lidí, kteří žijí nebo nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen fázích učení. workshopu potrdilo, podobné která, dělá místo různé na projekty, lastní škole. které Místo, žáky zajímají, spolu pracují jedné ulici, elká ětšina z nich jsou cizinci, imigranti apod. s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů kde zde by prezentují se scházeli, názory poslouchali profesorům snaží oblíbenou se muziku najít různé a diskutoali. Studenti si panely prohlédli a poté nich byla eokoána situace: způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 31kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

32 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. takoá, je která takoá, kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o V další fázi workshopu dostali studenti 12 kartiček s žiotními příběhy zobrazených lidí, které pak měli za úkol přiřadit k jednotliým cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen která : učení. která, dělá různé j které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou Podporuje radu mezinárodní zástupci studentů projekty zde s důrazem prezentují na názory zdokonalení profesorům snaží jazyka. se najít p obrázkům podle lastního uážení. Ukázalo se, že ětšina jejich přiřazení k obrázku byla chybná. Volby totiž byly často oliněny ste- soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje Má hodné nich rozíjení učitele nadání a žáci s a nimi nepotlačuje mají dobrý identitu ztah. a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z reotypním nímáním, předsudky. Proto bylo důležité společně tyto Dobře přistupuje ke studiu a má dobré učitele. t jejich názory, předsudky nápady, nespokojenost, pojmenoat a rozíjí ysětlit každého si, jakým studenta způsobem jako samostatnou funguje sociální percepce na obory, které a jaká je jsou zajímají, její úskalí. dokáže Na studenty záěr této připrait fáze workshopu na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s zodpoědnou osobnost Ve které nebrzdí si učitelé jeho umí rozoj. poradit a mají še je pod takoá, kontrolou. která dáá možnost c, aby se zaměřili Má zdělané učitele. takoá, která byly neyčleňuje kartičky na děti obrázcích jiné národnosti osob přeskupeny Romy, Vietnamce tak, aby odpoídaly atd. která nepotlačuje skutečnosti prostoru a studenti žákům pro měli jejich možnost seberealizaci prohlédnout si spráný ýsledek. kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š Ve které jsou určena praidla, která se dodržují. dáá dostatek Ve které mají žáci respekt z učitelů. nují dobré ztahy S postaou, a která kterou podporuje si zájemnou studenti už toleranci, prní kde fázi se workshopu něco naučím, ybrali, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k e zkrášloat měli učebny, nyní aby připrait se nám rozhoor nich líbilo. do školního časopisu. Případně která dokáže měli žáky něco Ve naučit, které kam se pořád se žáci něco nebojí děje jít druhý (školní den. projekty). e které není a ezi žáky a učiteli ymyslet, je respekt jak by daného a tolerance. čloěka pozali na by nějakou měla mít školní hezké akci třídy nebo a příjemnou atmosféru Snaží se a yhoět měla by šem mít dobrou požadakům jídelnu s žáků. kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou zapojili dobrou do školu školního neznám projektu. :). která nás připraí na žiot tak, abychom Poskytne si k mohli ýuce splnit nějaké sé ěci, sny. díky kterým bude žáky ýuka kde se (íce) cítí studenti i c dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole bait. by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p V záěru workshopu si studenti snažili utřídit nápady, myšlenky ině se zapojující a předstay studenti týkající a profesoři. se odpoědi Ti by neměli na otázku: mít problémy Co je to řešení situací? s edením, které Naučí by jim toho mělo děti umožnit za 9 let sé co nápady nejíce. realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. pomocí olného psaní. kde jsou Na počátku si šichni jejich blízcí idejí a mají byla přátelský ěta: ztah s učiteli. Určitě Inspiruje by mě soje měla žáky. něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam racet. která Myšlenky studentů která jsme se snaží použili jít s dobou, jednotliých inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke Snaží se, aby dětem e škole chutnalo, má dobrou školní jídelnu :). pouze známkami, kapitolách ale i jeho jako osobními motta a prioritami, zbýající uádíme zděláá žáka podobě, nejen jak inteligenčně, je účastníci ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s Snaží se najít různé způsoby, jak školu zlepšit.. yjádřili: e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i Má dobrý ztah s žáky. broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 32 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

33 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah je s takoá, učiteli. Určitě by mě která měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Zodpoědně ybírá zaměstnance. jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá projekty, které Nás žáky naučí zajímají, zodpoědnosti spolupracuje za s jinými sé činy. zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s různé způsoby jak Kde školu mají zlepšit. šichni společný cíl je zápal. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne z nich udělat stádo Klade stejných elký důraz ocí. na Podle ýuku mého cizích názoru jazyků. je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. D která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich zhledu dáá dostatek prostoru také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin žákům pro jejich seberealizaci. těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 33kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

34 ejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. kola která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozí- kola kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit propolečnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, d k r t é aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. ch na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, čící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne ámkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka e zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost školních a iniciatiu. projektů takoá, e které je rofesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech kola, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktijen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými mi (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory ům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jeh a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat 34 Tržiště zajímaých j p r z c s š k a š c p t t s i n s š m n z

35 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. Tržiště kde jsou si šichni zajímaých blízcí a mají přátelský ztah školních s učiteli. Určitě by projektů mě měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Jak už náze kapitoly napoídá, rámci setkání 21. jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne Inspirace do učebního plánu ze i jiné škol aktiity než jen učení. která, dělá století byl dán prostor také přímé prezentaci škol a organizací, které pracují originálním a inoatiním způsobem a snaží se přinést Střední uměleckoprůmysloá projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne sým žákům a spolupracujícím institucím zajímaé podněty yužitelné reálném žiotě. Sešla se tu pestrá nabídka aktiit, prezentující Škola spolupracuje s programem Varianty na tříletém projektu Re- a Vyšší odborná Turno z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student chce znát jejich i účastníci názory, nápady, měli jedinečnou nespokojenost, příležitost rozíjí každého ýměny studenta a sdílení jako zkušeností, samostatnou zodpoědnou spekt nebolí osobnost a podílí nebrzdí se na jeho ytáření rozoj. metodiky k je ýuce takoá, o lidských která dáá možnost studentům, aby stejně se zaměřili jako hledání na obory, noé které inspirace je zajímají, pro soji dokáže činnost. studenty Tůrčí připrait atmosféru, která na neyčleňuje místě panoala, děti jiné není národnosti možné přenést Romy, na Vietnamce papír, nabízíme atd. která nepotlačuje ty, indiidualitu nichž se studenti a jedinečnost aktině každého zapojují z do nás, ochrany neomezuje lidských a nesoudí prá studenty e kůli jej na další studium, práech. dokáže V rámci žáky zaujmout projektu ýukou, jsou zároeň dělá še realizoány proto, aby se školní žákům projek- dobře pracoalo. D zhledu, dáá proto dostatek alespoň prostoru stručný žákům přehled pro jejich toho, seberealizaci co bylo rámci tržiště je předstaeno dobré ztahy spolu a s která internetoými podporuje zájemnou odkazy pro toleranci, možné kde doplnění se něco dalších naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú takoá, kde se sém dobře okolí. aří, kam Více chodím na ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, které panují Základní Sion J. A. Komenského, Hradec Králoé a snaží se zkrášloat konkrétních učebny, informací. aby se O nám činnosti nich líbilo. některých škol a organizací která jste dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které šikana, mezi se žáky mohli a učiteli dozědět je respekt také a předchozí tolerance. kapitole ěnující by měla se jednotliým mít hezké třídy a příjemnou Mottem atmosféru této Základní a měla školy by je: mít Škola dobrou ušitá jídelnu na s míru. kalitním Škola jídlem. plná žiota. Škola pro žiot. Na akci 21. století byl prezentoán Když tak koukám co tu píšu, tak workshopům. žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen projekt zaměřený na indiidualizoané zděláání. Více na www. profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance sion.cz/zs/sum/index.html. také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez zpomínky a ráda se tam je racet. takoá, která nás připraí na která žiot se tak, snaží abychom jít s dobou, si mohli inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními splnit prioritami, sé sny zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 35kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

36 ZŠ a MŠ Deblín je komunitní školou nesoucí označení Sětoá, mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také Tržiště se podílet na rozinutí zajímaých těchto činností. školních kde jsou projektů si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Základní a Mateřská Deblín, Brno enko, Základní a Mateřská Kladno, Norská cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j příspěkoá organizace které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou Tato radu byla zapojena zástupci do studentů tříletého zde projektu prezentují Variant názory Pojďte profesorům snaží do ško- se najít p ly zaměřeného na podporu sociálně zneýhodněných dětí. Na škole soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r která sým zaměřením zohledňuje lokální a regionální zláštnosti, probíhalo dlouhodobé zděláání pedagogů, kteří se také účastnili ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z připrauje a motiuje žáky a ostatní spoluobčany pro celožiotní série kulatých stolů, na nichž zástupci škol, poraden, úřadů a různých institucí diskutoali o možnostech rozíjení inkluziního zdě- t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c zděláání. Dlouhodobě se profiluje jako, která je budoána na, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s principech tralé udržitelnosti (dlouhodobá spolupráce s lokálními, láání. Více na takoá, která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š ale i regionálními a nadregionálními aktéry). Mottem této školy je: dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, Církení kam chodím základní ráda, kde se cítím logopedická dobře, kde se Don nic (kromě Bosco Škola jako učící se organizace. Škola mj. spolupracoala na přípraě Atlasu Deblínska či lastiědné učebnice Deblínsko: na cestě zázemí čisto, teplo, útulno :) k šikany) nehrotí, e nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro a soje mateřská žáky še co je logopedická jejích silách, která Praha má dobré 8 e zkrášloat k učebny, tralé udržitelnosti, aby se nám na nich kterých líbilo. se podíleli také obyatelé která Deblína, dokáže žáky něco Škola naučit, setkání kam prezentoala žáci nebojí jít následující druhý den. projekty: Indiiduální a e ko-kterlektiní logopedická a měla by interence mít dobrou jídelnu a logopedická s kalitním poradna, jídlem. Výuka Když tak etické koukám na to, š není a ezi žáky a učiteli pedagogoé je respekt MU a Brno, tolerance. TUL Liberec, CZP by UK měla Praze mít hezké a další třídy aktéři. a příjemnou atmosféru u, tak žádnou Více dobrou na školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, ýchoy abychom si mohli ročníku splnit sé s týdenním sny. ýjezdem, je Zahrada takoá, kde Don se Bosco: cítí studenti i c dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole projekt by mělo íceúčeloé být nejen zahrady dobré zázemí, a logopedického ke kterému hřiště, jsou bohužel Figurkoá potřeba školička: by e jim 2. mělo a 3. umožnit ročníku sé si hrajeme nápady realizoat na šachy, a Dramatický také se podílet soubor na rozinutí t finance, ale p Obchodní akademie, Lysá nad Labem ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které inností. Klíčoá je hesla takoá, k prezentaci kde jsou si školy šichni jsou: blízcí Zahraniční a mají přátelský odborná ztah praxe s učiteli. Určitě Karlík. by mě Více na měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t žáků, Projekty Comenius a Leonardo da Vinci či Rozšířená ýuka y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke cizích jazyků. Více na pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 36 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné m n z

37 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. Tržiště kde jsou si šichni zajímaých blízcí a mají přátelský ztah školních s učiteli. Určitě by projektů mě měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Gymnázium a sportoní gymnázium Praha 10, Přípotoční pojuje osobnostní a sociální ýchou, globální ýchou a také např. jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá projekty, které Škola žáky byla zajímají, zapojena spolupracuje do projektu s jinými Variant zařízeními Náš (muzei společný apod.) inspiruje sět a do ekonomickou gramotnost. Tento předmět doplňují praidelné ýjezdy se žáky. Kompletní informace k rozoji čtenářstí e škole najdete soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s lastních projektů s podobnými cíli Indiiduální mobilita žáků a Objeoání Eropy. V minulých letech se rámci každoročně konaného na různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student Dne exkurzí uskutečnily e spolupráci se Společností pro Fair Trade chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou Základní osobnost a nebrzdí Mateřská jeho rozoj. Vejprty která dáá možnost tři dílny pro studenty; cílem semináře Ochrana žiotního prostředí studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, Škola dokáže byla zapojena žáky zaujmout mj. do ýukou, tříletého dělá projektu še proto, Variant aby se Náš žákům společný dobře pracoalo. D bylo lépe yřešit třídění odpadu e škole. Dále se zapojila do která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje sět. indiidualitu Další realizoané a jedinečnost projekty každého se zaměřoaly z nás, neomezuje na jednotliá a nesoudí průřezoá dobře aří, témata, kam chodím na oblast ráda, preence kde se cítím kriminality dobře, kde a zneužíání se nic (kromě drog, studenty kůli jej projektu Česko-německého fóra mládeže Toje toje šance, zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se jehož cílem bylo ukázat mládeži, jak důležité je podílet se na rozoji šikany) nehrotí, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá na ýchou pro soje k žáky péči še o zdraí co je nebo jejích silách, na yužití která ICT má dobré práci zázemí se žáky občanské společnosti a jejím dění. Tradiční společná akce Školní čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže 1. žáky stupně něco s naučit, ohledem kam na se žáky žáci se nebojí specifickými jít druhý den. zděláacími potřebami. Škola atmosféru byla minulosti a měla by zapojena mít dobrou také jídelnu do projektu s kalitním pořádaného jídlem. Když ZŠ Vánoce byla pod liem hesla Náš společný sět poslední da e které šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou ročníky pojata e společné barě čerené a bílé. Celá se tak tak koukám co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot Königswalde, tak, abychom jehož si mohli každoročním splnit sé yrcholením sny. je festial konaný kromě společné práce na získání co neyšší finanční částky pro na kde se cítí studen k příležitosti Dne jazyků za podpory projektu Rady Eropy a Eropské unie. Několik let spolupracoala zároeň s íceletým gymnáziem profesoři dobře. dálku Mají adoptoaného zájemně přátelské indického ztahy studenta a dokáží spojila řešit problémy i izuálně. společnou Více na cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin Annabergu rámci projektu Příhraniční spolupráce oblasti školstí regionu Krušnohoří. V rámci tohoto projektu naštěují y- těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez Základní T. G. Masaryka Poděbrady zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá Škola je zapojena do projektu Jak efektině yučoat průřezoá témata a současně rozíjet čtenářstí, který realizuje program Varianty spolupracoala také se základními mi Sasku. Více na braní žáci školy týdenní yučoání na Gymnáziu Annabergu. Škola studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není zsejprty.oterena-skola.cz/. poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní s dalšími partnerskými organizacemi. Z hlediska tohoto projektu je nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu zajímaé, že ytořila předmět Výchoa pro žiot, který pros jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 37kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

38 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také Tržiště se podílet na rozinutí zajímaých těchto činností. školních kde jsou projektů si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o SOŠ řemesel a služeb Děčín Střední a Jazykoá s práem státní cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j které žáky Škola zajímají, byla spolupracuje zapojena s do jinými tříletého zařízeními projektu (muzei Náš apod.) inspiruje společný sět, soje jehož jazykoé zkoušky Volyně žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p cílem je integroat globální rozojoé zděláání (GRV) do ýuky Škola e Volyni patří mezi školy nesoucí certifikát Sětoá uděloaný společností Čloěk tísni a je zároeň prní školou ČR, která soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r a žiota školy s důrazem na rozíjení kompetencí pedagogů pro ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z kalitní ýuku témat GRV. V rámci projektu byly uskutečněny projektoé dny s názem Banány aneb co je pod slupkou, které byly ých projektech naleznete na získala titul Fairtradoá. Podrobnosti o škole a dalších zajíma- t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s směřoány nejdříe na studenty střední odborné školy a následně takoá, která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu Gymnázium a jedinečnost Mnichoo každého Hradiště z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š realizoány s pomocí studentů pro žáky ZŠ. Škola chystala roněž dáá dostatek projektoé prostoru žákům dny zaměřené pro jejich na seberealizaci téma pěstoání káy a je obchodu takoá, kde s ní. se dobře aří, Škola kam se chodím roce ráda, 2011 kde účastnila se cítím dobře, pilotního kde projektu se nic (kromě Actie šikany) Citizens, nehrotí, e nují dobré ztahy Více na a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro který soje žáky podporuje še co občanskou je jejích silách, angažoanost. která má V dobré současné zázemí době čisto, je zapojena naučit, do kam lidsko-práního se žáci nebojí projektu jít druhý Respekt den. nebolí. Kromě toho ško- e které není a teplo, útulno :) k e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco ezi žáky a učiteli SŠ strojní, je respekt staební a tolerance. a dopraní Liberec by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru la realizuje a řadu měla dalších by mít aktiit. dobrou jídelnu Více na: s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š u, tak žádnou Střední dobrou školu strojní, neznám :). staební a dopraní se zapojila která nás do připraí projektu na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c ZŠ Londýnská, Praha dobře. Mají zájemně Variant Actie přátelské Citizens, ztahy a rámci dokáží kterého řešit problémy uspořádala společnou akci Pomozte cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p ině se zapojující během. studenti Výtěžek a profesoři. z akce byl Ti určen by neměli na nákup mít problémy kompenzačních řešení pomůcek Jedním z hlaních pilířů této školy je integrace ýuky jednotliých situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. pro neslyšící. V současné kde jsou si době šichni je blízcí zapojena a mají přátelský do lidsko-práního projektu Respekt nebolí a elkou pozornost ěnuje také dalšímu souislostech. Více na předmětů, která má žákům umožnit pochopit sět co nejširších ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke zděláání a celožiotnímu učení. Je místním centrem celožiotního pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s zděláání při Centru zdělanosti Libereckého kraje. Více na e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i sslbc.cz. broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 38 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

39 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. Tržiště kde jsou si šichni zajímaých blízcí a mají přátelský ztah školních s učiteli. Určitě by projektů mě měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Gymnasium Jižní Město Sdružení TEREZA jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá projekty, které Toto žáky soukromé zajímají, gymnázium spolupracuje ychází s jinými zařízeními z filozofie (muzei Vidíme apod.) inspiruje sět souis-sojlostech. Na akci prezentoalo sé školní muzikály Ludík, Pekelnej rozuměly žiotnímu prostředí a příspíaly k udržitelnému rozoji. Od žáky Cílem má studentskou sdružení je, radu aby děti zástupci měly studentů rády přírodu zde prezentují a místo, názory kde bydlí, profesorům snaží s různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne škár a oratorium O sětostroji. Více na roku 1990 ytáří sdružení zděláací programy a materiály, které z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student s yužitím metod aktiního učení napomáhají učitelům s realizací chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost Prezentující organizace enironmentální ýchoy na základních a středních školách. V současnosti se aktiit sdružení Tereza účastní přes 67 tisíc žáků z íce studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. D Projekt která Odyssea, neyčleňuje o. děti s. jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej než 600 škol z celé České republiky. Více na zhledu, dáá Činností dostatek sdružení prostoru Projekt žákům pro Odyssea jejich seberealizaci je pomáhat školám při zaádění dobré osobnostní ztahy a a která sociální podporuje ýchoy zájemnou do běžné toleranci, praxe. kde Za se tímto něco účelem naučím, která udělá GEMINI pro soje o. s. žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, které panují a snaží se zkrášloat společně učebny, se mi aby se yíjí nám metodické nich líbilo. materiály, proádí ýzkum která dokáže GEMINI žáky něco je naučit, občanské kam sdružení, se žáci nebojí jehož jít program druhý den. spočíá dlouhodobé e které šikana, mezi a žáky realizuje a učiteli zděláací je respekt kurzy a tolerance. pro učitele i žáky. Sdružení by měla je mít edoucí hezké třídy a příjemnou zájmoé atmosféru činnosti s a dětmi měla by a mládeží. mít dobrou Sdružení jídelnu s proozuje kalitním jídlem. zděláací Když tak koukám co tu píšu, tak organizací žádnou dobrou rámci školu projektu neznám Jak :). efektině yučoat průřezoá která témata nás připraí na žiot sekci tak, Centrum abychom pro si demokratické mohli splnit sé učení sny. (CEDU) a ytáří podmínky, kde se cítí studen profesoři dobře. a současně Mají zájemně rozíjet přátelské čtenářstí. ztahy Více a na dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré které škole edou by k mělo rozoji být mladého nejen dobré čloěka zázemí, jako ke zodpoědného kterému jsou bohužel občana. potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, Na základě které autentického by jim mělo umožnit prožitku sé demokratických nápady realizoat hodnot a také na se českých podílet na rozin EDUin těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě školách by přispíá mě k měla rozoji něco občanské naučit a společnosti. dát do žiota. Centrum Měla bych zároeň poskytuje metodickou a zděláací podporu učitelům ýchoy na ni mít hez Organizace se ěnuje otázce zděláání e snaze informoat eřejnost o šem, co se e zděláání děje a je důležité. Mj. proozuje k občanstí a koordinátorům žákoských parlamentů. Více na www. zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat weboý portál Rodiče ítáni. Více na gemini-praha.org. iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 39kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

40 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady t a také Tržiště se podílet na rozinutí zajímaých těchto činností. školních kde jsou projektů si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Agentura rozojoé a humanitární pomoci cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé Olomouckého kraje, o. p. s. (ARPOK) které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít Neládní neziskoá organizace působící Olomouckém kraji oblasti globálního rozojoého zděláání. Více na soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty t jejich názory, British nápady, Council nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost, aby se zaměřili Partnerská na obory, organizace které je programu zajímají, dokáže Varianty, studenty která připrait současné na další době studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. takoá, která realizuje neyčleňuje mj. projekt děti jiné Actie národnosti Citizens, Romy, který Vietnamce podporuje atd. české která střední nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich dáá dostatek školy prostoru oblasti žákům komunitního pro jejich seberealizaci zděláání. Více na kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e..kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím nují dobré ztahy org/czechrepublic-projects-actie-citizens.htm. a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e které panují dobré ztahy e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není Multikulturní centrum Praha a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, u, tak žádnou Multikulturní dobrou školu centrum neznám :). Praha je občanské sdružení, která nás které připraí zajímají pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur České republice teplo, útulno :) a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale i jiných částech sěta. Více na ině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí inností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 40 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné D b a j k M i p c n z p j s D

41 kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řeš blémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba fi ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, kt je jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. je tak kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. aneb Určitě by co mě si měla něco myslí naučit a dát do ž Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s do Varianty inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žák co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e kte ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěc než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné a ity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s ji zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názor profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní ná která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, 41roz

42 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také se podílet na rozinutí těchto je činností. aneb co si kde myslí jsou si šichni Varianty blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o Jak se ukázalo rámci úodní diskuse, nalezení obecných lastností : cech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j dobré školy není zas tak obtížné. S drobným doplněním ji můžeme které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou se nebojí radu jinakosti; zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p ymezit jako školu: soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje je oteřená nich rozíjení šem nadání dětem; a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r Jejíž edení má jasnou izi rozoje, cíleně usiluje o její naplnění ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost ychoáá a lastní názor. nezáislé a přemýšlié čtenáře; která mluí se sými studenty z a tato ize je sdílena s pedagogy, žáky i rodiči. t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost se zajímá nebrzdí o dění jeho e rozoj. sém okolí; která dáá možnost c V níž edení poskytuje pedagogům prostor pro autonomní práci., aby se zaměřili na obory, které zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky myslí zaujmout globálně, ýukou, jedná lokálně; dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s takoá, která neyčleňuje Která deklaruje děti jiné soubor národnosti hodnot, Romy, snaží Vietnamce se jej sdílet atd. s rodiči která i nepotlačuje žáky indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š jedná souladu s principy udržitelného rozoje. dáá dostatek prostoru a jejíž žákům pedagogoé pro jejich jednají seberealizaci souladu s nimi. kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e nují dobré ztahy Která a která ytáří podporuje bezpečné zájemnou prostředí toleranci, pro rozoj kde se dítěte. něco naučím, která udělá pro Je soje příznačné, žáky še že co mnohé je jejích příspěky silách, která panelistů má dobré i účastníků zázemí debaty čisto, teplo, se útulno :) k e zkrášloat učebny, Která aby dále se rozíjí nám touhu nich líbilo. dítěte po poznání. která dokáže žáky něco dotýkaly naučit, roných kam se žáci příležitostí nebojí jít e druhý zděláání. den. Práě toto je téma takoá, hodně e které není a ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru ilustruje posun a měla by diskusích mít dobrou o zděláání jídelnu s kalitním za poslední jídlem. dekádu. Když V tak době Do které chodí děti rády a kde se cítí šťastné. koukám na to, š u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, založení abychom Variant si mohli se splnit eřejnost sé sny. zajímala spíše je o takoá, soužití kde majority Které rodiče důěřují. se cítí studenti i c s menšinami a odborný diskurz plnily úahy o multikulturalismu dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p ině se zapojující Varianty studenti se sým a profesoři. působením Ti by snaží neměli přispíat mít problémy k rozoji řešení sobodného a integraci (zejména Romů). Zláštní školstí bylo předmětem kritiky několika málo aktiistů a publicistů, přičemž MŠMT se pokusilo situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t inností. a zodpoědného občana, kde jsou který si šichni se orientuje blízcí a současném mají přátelský sětě, ztah oteřeně a kriticky přistupuje k informacím a názorům, toleruje a respektuje problém yřešit formálním zrušením zláštních škol noém škol- s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke odlišnosti a pozitině oliňuje žiot společnosti a prostředí, e kterém ském zákoně. Paralelně probíhal od roku 2000 u Eropského soudu pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s žije. Proto bychom chtěli, aby zděláací a ýchoný proces na českých pro lidská práa soudní proces, který edl o sedm let později ke známému rozsudku D. H. a ostatní proti ČR týkajícího se diskriminace. e které je ztah profesor student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i školách měl podobné ambice. S ohledem na oblasti, nichž se snažíme broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. romských dětí e zděláání. která, dělá Práě různé mezinárodní projekty, které rozměr žáky tohoto zajímají, aktu spolupracuje n desetiletou spoluprací s různými mi po celé ČR naplňoat tento cíl, ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují patřil mezi názory hlaní profesorům snaží spouštěče intenziní se najít debaty různé způsoby o neroných jak školu zděláa- zlepšit. s můžeme zmínit ještě několik charakteristik kalitní školy. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 42 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

43 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni je blízcí aneb a mají přátelský co ztah si s učiteli. myslí Určitě Varianty by mě měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai cích šancích ČR debaty o zyšoání inkluziity českého školstí, i rodiče a která ede k bodům jmenoaným ýše. Zároeň je tu jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá která trá dodnes a která dosud nemá jasné záěry. šak roina systémoá, která práě nastauje parametry pro to, jak projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s dlouho pedagogoé takoé úsilí ydrží. K nastaoání smysluplných různé způsoby Výoj jak školu diskuse zlepšit. kolem spraedliého přístupu která ke nebrání zdělání studentům poukazuje jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne a proázaných praidel šak dochází elmi pomalu. Ašak jsou to z nich udělat na stádo proměnu stejných zájmu ocí. společnosti Podle mého o názoru zděláání je elmi obecně. důležité, Rozdíl aby mezi každý nezájmem názory, eřejnosti nápady, nespokojenost, o školskou reformu rozíjí každého počátkem studenta tisíciletí jako a součas- samostatnou zodpoědnou měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student práě jednotlié body na systémoé úroni (otázky financoání, chce znát jejich hodnocení osobnost žáků i pedagogů, nebrzdí jeho standardy rozoj. učitele, zmíněné standardy která dáá možnost studentům, aby nou se mediální zaměřili smrští na obory, nad které téměř je jakýmkoli zajímají, dokáže nápadem studenty z dílny připrait MŠMT na je další studium, průběhu dokáže ýuky žáky i zaujmout jejích ýstupů ýukou, atd.), dělá které še proto, je potřeba aby se žákům dohledné dobře pracoalo. D ohromný která a neyčleňuje dán mnoha děti příčinami. jiné národnosti Kromě Romy, nekoncepčnosti Vietnamce atd. nárhů, která nepotlačuje době indiidualitu důkladně a transparentně jedinečnost každého promýšlet. z nás, neomezuje Jejich nastaení a nesoudí studenty důsledku dobře aří, určí, kam do chodím jaké míry ráda, bude kde dobrá se cítím dobře, České kde se republice nic (kromě běž- šikany) nehrotí, kůli jej zhledu, dáá personálních dostatek prostoru aspektů žákům či řady pro jejich záažných seberealizaci problémů od (ne)čerpání kde se eropských fondů po státní maturity za tím možné idět da pozitiní důody: probuzení občanské společnosti i e zděláacím které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá ným pro jeem, soje nebo žáky naopak še co ýjimkou. je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které sektoru (neládní organizace, studentské iniciatiy, školy samotné šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám apod.) a kultiaci rodičů (resp. společnosti), kteří si začínají uědomoat dlouhodobý ýznam kalitního zděláacího systému pro bu- co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance doucnost sých dětí, resp. pro konkurenceschopnost celého státu. také aktině Školstí se zapojující se pomalu, studenti ale a profesoři. jistě posouá Ti by z neměli pozic přehlíženého mít problémy outsidera řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin těchto činností. mezi hlaní politická témata. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze Utáření známkami, dobré ale školy i jeho má osobními z našeho prioritami, pohledu zděláá dě roiny. žáka nejen Jednou inteligenčně, je ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. roina samotných škol, e které tj. hodnoty, je ztah ize, profesor motiace, a student kalitní přátelský, práce profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní konkrétních pedagogů atd. V této roině lze i přes malou podporu nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu zenčí budoat dobrou školu, níž se respektují pedagogoé, žáci s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 43kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

44 mi (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory ům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. (nejen) takoá, školám která nebrání studentům jeh a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat ejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. kola která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozí- kola kde se cítí studenti i profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit propolečnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, d k r t é aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. ch na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, čící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne ámkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka e zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je rofesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech kola, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktijen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými 44 Nabídka Variant j p r z c s š k a š c p t t s i n s š m n z

45 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni Nabídka blízcí a mají přátelský Variant ztah s učiteli. (nejen) Určitě by mě školám měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai Vzděláací program Varianty společnosti Čloěk tísni nabízí íce jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne Hlaní do učebního cíle plánu programu i jiné aktiity Varianty: než jen učení. která, dělá než deset let informační seris a metodickou podporu oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozojoého zděláání (GRV). projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má Podpora studentskou inkluziního radu prostředí zástupci studentů a oteřeného zde prezentují klimatu e názory školách. profesorům snaží s různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a Výchoa podporuje ke globální nich rozíjení odpoědnosti. nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne Nabídky našich kurzů, seminářů a workshopů yužije každoročně z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student přes 1500 zájemců, předeším z řad pedagogů základních a středních chce znát jejich názory, škol, ale nápady, také nespokojenost, studentů různých rozíjí ysokoškolských každého studenta jako oborů, samostatnou praconíků se zaměřili neziskoých na obory, organizací, které je zajímají, zaměstnanců dokáže státní studenty spráy připrait a další. na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. D zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost Co nabízíme: studentům, aby informační a metodický seris; Vedle která zděláacích neyčleňuje akcí děti se jiné soustředíme národnosti také Romy, na ydáání Vietnamce publikací atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej zděláací kurzy a semináře; zhledu, dáá a dostatek torbu noých prostoru ýukoých žákům pro materiálů jejich seberealizaci zaměřených jak na jednotliá takoá, kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, které panují témata dobré ztahy IKV a a GRV, která tak podporuje na moderní zájemnou yučoací toleranci, metody kde se něco a aktuální naučím, která udělá pro soje žáky didaktické še co je materiály; jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat trendy učebny, oblasti aby pedagogiky. se nám nich Podstatnou líbilo. součástí naší činnosti která je dokáže žáky něco naučit, kam odborné se žáci konzultace; nebojí jít druhý den. e které šikana, mezi zároeň žáky a učiteli podpora je respekt inkluziního a tolerance. zděláání a systémoých by měla mít opatření hezké třídy a příjemnou atmosféru a asistenci měla by školám. mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám co tu píšu, tak směřujících žádnou dobrou k desegregaci školu neznám českého :). školstí. která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin těchto činností. která kde dokáže jsou si žáky šichni něco blízcí naučit, a mají kam přátelský se žáci nebojí ráda jít se druhý tam den. racet. e které která není se snaží šikana, jít mezi s dobou, žáky inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez zpomínky a studiu ne pouze a učiteli známkami, je respekt ale i jeho a tolerance. osobními prioritami, zděláá by měla žáka mít nejen hezké inteligenčně, třídy ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. a příjemnou atmosféru a e měla které by je mít ztah dobrou profesor jídelnu a s student kalitním přátelský, jídlem. Když profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných tak koukám projektů, na workshopů, to, co tu píšu, akcí, tak zahrne žádnou do učebního dobrou školu plánu neznám i jiné aktiity :) než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 45kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

46 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také Nabídka se podílet na rozinutí Variant těchto činností. (nejen) takoá, školám kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o cech než je, SEMINÁŘE účastní se co A nejíce KURZY dobroolných PRO projektů, VEŘEJNOST Kromě uedených témat se Varianty dlouhodobě zabýají také problematikou neonacismu, extremismu, romského holocaustu ad. workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j které žáky Varianty zajímají, spolupracuje nabízejí pestrou s jinými zařízeními škálu zděláacích (muzei apod.) inspiruje kurzů, seminářů soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít p Školy mohou yužít nejen nabídku zděláacích seminářů, ale i odborných konzultací například oblasti přípray a realizace školních soby jak školu a workshopů zlepšit. akreditoaných MŠMT. která Účastníci nebrání studentům jejich prostřednictím získají ocí. nejen Podle teoretické mého názoru znalosti je elmi z oblasti důležité, IKV aby a GRV, každý ale měl přede- sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty z jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných projektů, interaktiních yučoacích metod apod. t jejich názory, ším nápady, praktické nespokojenost, doednosti, rozíjí jak každého tato témata studenta začlenit jako do samostatnou ýuky i mimo zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost c, aby se zaměřili ni. Kromě na obory, prezenčních které je zajímají, setkání dokáže nabízí Varianty studenty připrait od roku na 2004 další také studium, dokáže SPOLUPRÁCE žáky zaujmout ýukou, SE dělá ŠKOLAMI še proto, aby se žákům dobře pracoalo. s takoá, která e-learningoé neyčleňuje děti kurzy, jiné které národnosti se mezi účastníky Romy, Vietnamce těší stále atd. ětší která oblibě. nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich š dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, Program kam chodím Varianty ráda, spolupracuje kde se cítím dobře, rámci kde sých se nic projektů (kromě šikany) intenzině nehrotí, e nují dobré ztahy Témata a která akreditoaných podporuje zájemnou toleranci, kurzů: s několika desítkami základních a středních škol. V oblasti globálního rozojoého zděláání se praconíci Variant snaží pomoci kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) k e zkrášloat učebny, Jak se aby yronat se nám s kulturní nich líbilo. rozmanitostí? která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není a partnerským školám předeším při začleňoání GRV do školních ezi žáky a učiteli Co je je to respekt inkluze? a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, š zděláacích programů a podporují pedagogy e ýuce aktuálních u, tak žádnou dobrou Jak na školu to s multikulturní neznám :). ýchoou je e takoá, škole která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studenti i c globálních témat s yužitím metod aktiního učení. V rámci projektu dobře. Mají zájemně Noá přátelské chudoba ztahy a a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p Sětoá či Actie Citizens pak pomáhají školám ést studenty ině se zapojující Sět studenti jako paučina a profesoři. (globalizace) Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které k odpoědnému by jim mělo umožnit přístupu sé k okolnímu nápady realizoat sětu a zapojení a také se se podílet do řešení na rozinutí t inností. Bohatí je chudí takoá, a chudí kde jsou bohatí si šichni (neronost blízcí a e mají sětě) přátelský ztah s učiteli. Určitě celosětoých by mě problémů. měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t Na tržišti sěta aneb Ekonomická globalizace y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke Křehká ronoáha aneb Klimatické změny kontextu rozoje pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, Na snaží poli interkulturního se žáka co nejíce zděláání zapojit do se dění praconíci e škole Variant a budoat snaží jeho kromě samostatnost a s Být a nebýt bit aneb Lidská práa podpory efektiní ýuky multikulturní ýchoy předeším o integraci. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co i Šance pro rozoj aneb Rozojoá spolupráce dětí se speciálními zděláacími potřebami do hlaního zděláacího broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n Cesta do neznáma (migrace) proudu. Za tímto účelem poskytují spolupracujícím školám podařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 46 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

47 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni Nabídka blízcí a mají přátelský Variant ztah s učiteli. (nejen) Určitě by mě školám měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai poru při zděláání dětí se sociálním a kulturním zneýhodněním jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne INFORMAČNÍ do učebního plánu i jiné A METODICKÝ aktiity než jen učení. SERVIS která, dělá a pomáhají jim nastait podmínky pro udržitelný způsob zděláání projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s a integraci dětí ze sociálně yloučeného prostředí do ětšinoé Od začátku sé existence proozuje program Varianty weboé stránky které slouží jako informační a metodický portál různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne společnosti. z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní oblasti osobnost interkulturního a lastní názor. a globálního rozojoého zděláání. která mluí Kromě se sými student chce znát jejich Oblast názory, interkulturního nápady, nespokojenost, a globálního rozíjí rozojoého každého studenta zděláání jako samostatnou úzce zodpoědnou praidelných osobnost noinek nebrzdí z oblasti jeho zděláání rozoj. jsou na tomto portálu která k dispozici dokáže tematické žáky metodické zaujmout ýukou, listy, noinoé dělá še články, proto, aby ýzkumy, se žákům analýzy, dobře pracoalo. D dáá možnost studentům, aby propojuje se zaměřili tříletý na obory, projekt které Respekt je zajímají, nebolí dokáže zaměřený studenty na připrait problematiku která roných neyčleňuje příležitostí děti a jiné lidských národnosti prá. Jeho Romy, snahou Vietnamce je podpořit atd. která nepotlačuje souisející indiidualitu pojmy a a jedinečnost neposlední každého řadě z také nás, elektronická neomezuje a erze nesoudí šech studenty kůli jej na další studium, zhledu, dáá u dostatek studentů prostoru schopnost žákům oteřeně pro jejich a kriticky seberealizaci přistupoat k noým je informacím a rozíjet kompetence, díky nimž se budou schopni podílet takoá, kde se publikací dobře aří, a ýukoých kam chodím materiálů ráda, kde ydaných se cítím dobře, uplynulých kde se letech nic (kromě programem pro Varianty. soje žáky Užiatelé še co z řad je studentů, jejích silách, pedagogů která má ale dobré i širší zázemí eřejnosti čisto, teplo, ú šikany) nehrotí, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá na pozitiních změnách e společnosti. IKV, GRV a další průřezoá a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže se žáky mohou něco prostřednictím naučit, kam se žáci těchto nebojí stránek jít druhý zapojit den. také do praidelných e které témata pak spojuje projekt nazaný Jak efektině yučoat průřezoá on-line diskuzí se zajímaými hosty. Kromě weboého portálu mohou šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám témata a současně rozíjet čtenářstí, rámci něhož se program zájemci hledat inspiraci i bulletinu pro školy, který Varianty ydáají co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen Varianty e spolupráci s dalšími čtyřmi neziskoými organizacemi praidelně dakrát do roka. Součástí bulletinu jsou články, reportáže profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance snaží pomoci integroat jednotliá průřezoá témata do ýuky na a komentáře ěnoané aktuálním událostem na poli zděláání, metodické listy pro pedagogy a také nabídka školám s možností zapojit se také aktině ybraných se zapojující základních studenti a školách profesoři. a posílit Ti by neměli zároeň mít čtenářskou problémy gramotnost českých školáků. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin těchto činností. do noě připraoaných projektů. zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 47kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

48 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady k t a také Nabídka se podílet na rozinutí Variant těchto činností. (nejen) takoá, školám kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát r. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na d formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění t a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o cech než je, PUBLIKACE účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé j které žáky SVĚTOVÁ zajímají, spolupracuje ŠKOLA VE s SVĚTĚ jinými zařízeními I DOMA. PRŮVODCE (muzei apod.) inspiruje PROJEKTEM soje žáky má studentskou POJĎTE radu DO ŠKOLY! zástupci (NE)ROVNÉ studentů ŠANCE zde prezentují NA VZDĚLÁVÁNÍ názory profesorům snaží se najít p soby jak školu Skalická, zlepšit. P., Verneroá, E.: je Sětoá takoá, která e nebrání sětě i doma. studentům Průodce jejich projektem. Čloěk tísni, o. p. s. Praha Janská, I., Habart, T.: Pojďte do školy! (Ne)Roné šance na zděláání zne- snech a podporuje ZNEVÝHODNĚNÝCH nich rozíjení nadání DĚTÍ a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se r ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost ýhodněných a lastní dětí. názor. Čloěk tísni, o. p. s. je Praha takoá, která mluí se sými studenty z Průodce projektem Sětoá, který t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. Společnost Čloěk je takoá, tísni poskytuje která dáá už možnost íce c ydal na počátku letošního roku program, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, než dělá deset še let proto, sociální aby se služby žákům lidem, dobře kteří pracoalo. žijí s Varianty, přibližuje hlaní aktiity realizoané rámci stejnojmenného projektu. Jeho takoá, která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého podmínkách z nás, neomezuje sociálního a nesoudí yloučení. studenty Naše kůli jejich š dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se dosaadní cítím dobře, zkušenosti kde se nic ukazují, (kromě že šikany) jakkoli základním přesědčením je, že hraje nehrotí, e nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích efektiní silách, interence která má dobré situaci zázemí chudých čisto, rodin ýznamnou roli žiotě celé obce či komunity, kde spolupráce mezi institucemi může e které není a teplo, útulno :) k e zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, kam se žáci nebojí z dlouhodobého jít druhý den. hlediska neyřeší, nebudeli propojena jídelnu se s kalitním zdělááním, jídlem. zejména Když tak zdě- ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou přinést pozitiní změnu šem občanům. Při koukám na to, š u, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí žiot tak, abychom si mohli splnit lááním sé sny. nejmladší generace. V publikaci kde se cítí bychom se chtěli podělit o poznatky yplýající čtení se seznámíte s konceptem GRV, najdete zde přátelské náod, jak ztahy se stát a Sětoou dokáží řešit školou, problémy a můžete společnou se inspiroat cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale p studenti i c dobře. Mají zájemně z realizace tříletého projektu Pojďte do školy! ( ), a zároeň ině se zapojující příklady studenti akcí ze a profesoři. zahraničních Ti by škol neměli nebo mít konkrétními problémy popisy řešení lekcí situací yužitelných je e takoá, ýuce. kde Aplikoaná jsou si šichni metodologie blízcí a popsaná mají přátelský příručce ztah je s y- učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hezké t s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozinutí t předstait důody, proč by sociálně zneýhodněné děti (stejně jako inností. děti s jakýmkoli jiným hendikepem) měly být zděláány e školách y a ráda se tam užitelná racet. pro šechny školy, které chtějí která oliňoat se snaží jít dění s dobou, e sém inouje okolí učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke hlaního zděláacího proudu. Jako inspirace mohou posloužit zkušenosti ze zemí, které se inkluzíní cestou ydaly již před mnoha lety pouze známkami, i e sětě. ale i jeho Kritéria osobními pro získání prioritami, značky zděláá Sětoá žáka nejen jsou inteligenčně, dosažitelná ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostatnost a s pro jakoukoli školu, kde je ytořen tým motioaných pedagogů. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a které a je patří schopen oblasti se se studenty zděláání bait k eropským i o jiných ěcech špičkám. než je, účastní se co i a žáků s dostatečnou podporou edení školy. broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje n ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. s takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle š oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 48 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je n m okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné z

49 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni Nabídka blízcí a mají přátelský Variant ztah s učiteli. (nejen) Určitě by mě školám měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá projekty, které Než žáky začneme zajímají, s spolupracuje multikulturní s jinými ýchoou zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky Bohouš má studentskou a dáša... radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s Dana Moree & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní ýchoou. Od skupinoých jak školu konceptů zlepšit. k osobnostnímu přístupu. Čloěk která tísni, nebrání o. p. s., studentům Praha jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne Varianty (kol.). Čloěk tísni, o. p. s., Praha různé způsoby Cyklus šesti příruček je určen učitelům, kteří se zabýají problematikou globálního roz- z nich udělat stádo stejných ocí. Podle Ve mého zděláacím názoru je elmi programu důležité, Varianty aby každý už od měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, roku 2001 rozíjí pracujeme každého studenta předeším jako s samostatnou pedagogy. je Protože zajímají, se dokáže domníáme, studenty že připrait informač- na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. D zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost ojoého zděláání. Její obsah je souladu studentům, aby se zaměřili na obory, které s požadaky průřezoého tématu Výchoa která neyčleňuje děti ních jiné materiálů národnosti a nárhů Romy, aktiit Vietnamce je současné pro době jejich i seberealizaci produkci programu Varianty kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jej k myšlení eropských a globálních souislostech na SŠ i ZŠ. Pomocí komiksoých zhledu, dáá dostatek prostoru žákům které panují dobré ztahy a která podporuje poměrně zájemnou dostatečný toleranci, počet, kde rozhodli se něco naučím, jsme která udělá pro soje žáky še co příběhů, je jejích textů silách, a ýukoých která má dobré aktiit zázemí přibližují žáci příručky nebojí jít témata druhý den. chudoby, ekonomické e které čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám se čtenářům nich líbilo. prostřednictím této publikace a tolerance. nabídnout jednu z cest, by měla jak mít je možné hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla globalizace, by mít dobrou lidských jídelnu s kalitním prá, klimatických jídlem. Když tak koukám která dokáže žáky něco naučit, kam se šikana, mezi žáky a učiteli je respekt co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám přistupoat :). k ýuce je multikulturní takoá, která ýchoy nás připraí na žiot změn, tak, zahraniční abychom pomoci si mohli splnit a potrainoé sé sny. bezpečnosti. je Jednotliými takoá, kde se cítí studen profesoři dobře. a k Mají realizaci zájemně aktiit přátelské s ní spojených. ztahy a Tato dokáží publikace řešit problémy je inspiroána společnou za-cestouhraničními zdroji a zkušenostmi stejně tak jako mnohaletou praxí V dobré kapitolami škole by proází mělo být čtenáře nejen tradiční dobré zázemí, komiksoé ke kterému postaičky jsou bohužel Bohouš potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, a Dáša, které kteří se by jim komiksech mělo umožnit ěnují sé jednotliým nápady realizoat tématům a odlehčenou také se podílet na rozin autorů textu při realizaci multikulturní ýchoy. těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. formou, Určitě zároeň by mě texty kapitol měla něco slouží naučit jako a přehledné dát do žiota. shrnutí Měla základních postupy, informací inspiruje pro samotného se zahraničí, učitele. nesází Jako pouze inspirace na tradiční do hodin formu slouží ýuky, motiuje žá bych na ni mít hez zpomínky a Úod ráda se příručky tam racet. toří teoretické shrnutí základních která se směrů snaží jít multikulturalismu a jejich liu na podobu multikulturní ýchoy spojené s dobou, inouje učící studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale pak i sociálně, metodické snaží listy se žáka na konkrétní co nejíce témata zapojit kapitol. do dění e škole a budoat jeho samostat s analýzou MKV jako průřezoého tématu rámcoých zděláacích iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní programech. Základem příručky je potom text ěnující se praktickému začlenění témat multikulturní ýchoy do ýuky pedagogů. nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, 49kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

50 mu jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady t a také Nabídka se podílet na rozinutí Variant těchto činností. (nejen) takoá, školám kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o ZAČÍNÁME S GRV KROK ZA KROKEM K INKLUZI cech než je, Skalická, účastní P., Sobotoá, se co nejíce L. (ed.). dobroolných Začínáme s projektů, GRV. Případoá workshopů, studie akcí, k začleňoání zahrne do učebního Habart, plánu T. a i Varianty jiné aktiity (kol): Krok než za jen krokem učení. k inkluzi. Čloěk tísni, o. která, p. s., dělá různé které žáky zajímají, globálního spolupracuje rozojoého s jinými zděláání zařízeními na (muzei českých apod.) inspiruje školách. Čloěk soje tísni, žáky má studentskou Praha radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít o. p. s., Praha soby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání Příručka a nepotlačuje Krok za identitu krokem a osobnost k inkluzi jednotlice, shrnuje zkušenosti z průběhu která douletého mluí se sými projek- studenty nesnaží se Případoá studie Začínáme s GRV obsahuje zkušenosti, doporučení a nápady čtyř ělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. t jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. tu Škola pro každého která pro dáá šechny možnost středních škol zapojených do projektu Náš, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, realizoaného dělá še proto, programem aby se žákům Varianty dobře společnosti Čloěk tísni, o. p. s. Cílem publikace společný sět. Ty se průběhu roku 2009 pracoalo. takoá, která neyčleňuje děti jiné národnosti intenzině Romy, ěnoaly Vietnamce začlenění atd. která globálních nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje a nesoudí studenty kůli jejich je přispět k diskusi o možnostech inkluziního školstí České republice, zejména dáá dostatek prostoru žákům pro jejich a seberealizaci rozojoých témat do sých školních kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, e nují dobré ztahy a která podporuje zájemnou zděláacích toleranci, programů. kde se Mezi něco spolupracující naučím, která udělá pro soje žáky še co je jejích silách, která má dobré zázemí čisto, teplo, útulno :) o způsobech zapojení dětí ze sociálně yloučených lokalit do škol hlaního zdělá- e zkrášloat učebny, aby se nám nich školy líbilo. patřily Střední technická která dokáže Ústí žáky něco naučit, kam se žáci nebojí jít druhý den. e které není ezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. nad Labem, Střední by měla odborná mít hezké eřejnosprání dobrou a školu sociální neznám e Stěžerech :). u Hradce Králoé, která Střední nás připraí odborná na žiot tak, třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám na to, acího proudu. Za tímto účelem osloili autoři i patnáct odborníků u, tak žádnou z releantních abychom si mohli institucí splnit (MŠMT, sé sny. PPP, ZŠ, ZŠP apod.), jejichž kde rozličné se cítí studenti i dobře. Mají zájemně řemesel přátelské a služeb ztahy a Děčíně dokáží a řešit pražské problémy Gymnázium společnou a sportoní cestou. V dobré škole názory by mělo na současnou být nejen dobré podobu zázemí, českého ke kterému zděláacího jsou bohužel systému potřeba a snahu o by zaádění jim mělo inkluziních umožnit sé opatření nápady najdete realizoat druhé a také části se podílet publikace. na rozinutí finance, ale ině se zapojující gymnázium studenti Přípotoční. a profesoři. Každá Ti by neměli přistoupila mít problémy k realizaci řešení společného situací s edením, které inností. cíle různě a na stránkách kde jsou této si šichni publikace blízcí tak a mají máte přátelský možnost ztah inspiroat se čtyřmi pohledy, kterak zařadit globální rozojoé zděláání do s učiteli. Určitě Příručka by mě je určena měla předeším něco naučit pedagogům, a dát do žiota. praconíkům Měla bych státní na spráy, inspiruje samospráy, se zahraničí, neládních nesází organizací pouze na tradiční a šem formu dalším ýuky, zájemcům motiuje žáka ke ni mít hezké y a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, ýuky. Příručka může posloužit coby pomocník dalším pedagogům pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, o zděláání snaží se žáka (nejen) co nejíce sociálně zapojit zneýhodněných do dění e škole dětí. a budoat jeho samostatnost a a školám při zaádění globálních a rozojoých témat do jejich předmětů i dalších aktiit školy. Více publikací na sekci Naše nabídka/publikace.. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní se co broolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolupracuje ařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. takoá, která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných ocí. Podle oru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nespokojeíjí každého 50 studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je okáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti jiné

51 ke kterému jsou bohužel potřeba finance, ale také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé realizoat a také se podílet na rozinutí těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit do žiota. Měla bych na ni mít hezké zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouz tradiční formu ýuky, motiuje žáka ke studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit d e škole a budoat jeho samostatnost a iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bai jiných ěcech než je, účastní se co nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá projekty, které žáky zajímají, spolupracuje s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží s různé způsoby jak školu zlepšit. která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, ne z nich udělat stádo stejných ocí. Podle mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými student chce znát jejich názory, nápady, nespokojenost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, které je zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. D která neyčleňuje děti jiné národnosti Romy, Vietnamce atd. která nepotlačuje indiidualitu a jedinečnost každého z nás, neomezuje Varianty a nesoudí (kol.) studenty kůli jej zhledu, dáá dostatek prostoru žákům pro jejich seberealizaci kde se dobře aří, kam chodím ráda, kde se cítím dobře, kde se nic (kromě šikany) nehrotí, které panují dobré ztahy a která podporuje zájemnou toleranci, kde se něco naučím, která udělá pro soje žáky še co je 21. jejích silách, století. která má dobré zázemí čisto, teplo, ú a snaží se zkrášloat učebny, aby se nám nich líbilo. která dokáže žáky něco naučit, sborník kam se žáci k setkání nebojí jít druhý zástupců den. škol, e které šikana, mezi žáky a učiteli je respekt a tolerance. by měla mít hezké třídy a příjemnou atmosféru a měla by mít dobrou jídelnu s kalitním jídlem. Když tak koukám neziskoých organizací a odborníků co tu píšu, tak žádnou dobrou školu neznám :). která nás připraí na žiot tak, abychom si mohli splnit sé sny. kde se cítí studen profesoři dobře. Mají zájemně přátelské ztahy a dokáží řešit problémy společnou cestou. V dobré škole by mělo být nejen dobré zázemí, oblasti ke kterému zděláání jsou bohužel potřeba finance také aktině se zapojující studenti a profesoři. Ti by neměli mít problémy řešení situací s edením, které by jim mělo umožnit sé nápady realizoat a také se podílet na rozin Jazykoé korektury: Jitka Kodroá těchto činností. kde jsou si šichni blízcí a mají přátelský ztah s učiteli. Určitě by mě měla něco naučit a dát do žiota. Měla bych na ni mít hez Grafické zpracoání: Ondřej Polony zpomínky a ráda se tam racet. která se snaží jít s dobou, inouje učící postupy, inspiruje se zahraničí, nesází pouze na tradiční formu ýuky, motiuje žá studiu ne pouze známkami, ale i jeho osobními prioritami, zděláá žáka nejen inteligenčně, ale i sociálně, snaží se žáka co nejíce zapojit do dění e škole a budoat jeho samostat Čloěk tísni, o. p. s. iniciatiu. e které je ztah profesor a student přátelský, profesor není poýšený a je schopen se se studenty bait i o jiných ěcech než je, účastní Praha, kěten 2012 nejíce dobroolných projektů, workshopů, akcí, zahrne do učebního plánu i jiné aktiity než jen učení. která, dělá různé projekty, které žáky zajímají, spolu s jinými zařízeními (muzei apod.) inspiruje soje žáky má studentskou radu zástupci studentů zde prezentují názory profesorům snaží se najít různé způsoby jak školu zlepšit. D která nebrání studentům jejich snech a podporuje nich rozíjení nadání a nepotlačuje identitu a osobnost jednotlice, nesnaží se z nich udělat stádo stejných o mého názoru je elmi důležité, aby každý měl sou lastní osobnost a lastní názor. která mluí se sými studenty chce znát jejich názory, nápady, nesp nost, rozíjí každého studenta jako samostatnou zodpoědnou osobnost nebrzdí jeho rozoj. která dáá možnost studentům, aby se zaměřili na obory, kter zajímají, dokáže studenty připrait na další studium, dokáže žáky zaujmout ýukou, dělá še proto, aby se žákům dobře pracoalo. která neyčleňuje děti

52

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čtením a psaním ke kritickému myšlení Člověk v tísni společnost při České televizi, o. p. s. Čtením a psaním ke kritickému myšlení projekt Varianty Interkulturní vzdělávání IKV_brozur.indd 1 16.3.2005, 23:29:15 IKV_brozur.indd 2 16.3.2005,

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více