7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha"

Transkript

1 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je kvalita a úroveň celého sboru akademických pracovníků školy klíčový faktor, na kterém závisí úroveň výuky studentů a s ní spojená vědecká a výzkumná činnost. Akademičtí pracovníci, jejich kvalifikační struktura a počty jsou pro VŠCHT Praha určujícím faktorem pro obsah studijních programů, jeho akreditaci a možnost realizace. 7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Vývoj po roce 1989 odpovídá situaci na podobně zaměřených školách a to nejen v České republice, ale ve většině zemí Evropy a i ve vyspělých zámořských zemích: výzva nových, atraktivních pracovních příležitostí v soukromém sektoru průmyslu a obchodu znamenala významný úbytek schopných pracovníků, zejména ve věkové kategorii do 45 let počet zaměstnanců 1 počet zaměstnanců Obr. 15 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1993 až Počet akademických pracovníků zůstal stabilní po celé desetileté období. V důsledku hodnocení pracovní náplně a optimalizace chodu školy se ale podstatně snížil počet ch zaměstnanců, zejména administrativy a technických pracovníků. Počínaje rokem se i zde situace stabilizuje. 48

2 25 2 počet zaměstnanců FCHT FTOP FPBT FCHI rektorát FCHT FTOP FPBT FCHI rektorát Obr. 16 Počet zaměstnanců fakult a rektorátu v letech až Poměr počtu studentů k počtu akademických pracovníků stále mírně roste, v relaci k počtu zaměstnanců je nárůst pochopitelně větší poměr 4. student/pedagog student/zaměstnanec Obr. 17 Poměr počtu studentů a pedagogů resp. studentů a všech zaměstnanců v letech až. 49

3 Věkové rozložení a jeho vývoj je pro jednotlivé kategorie akademických zaměstnanců uveden na následující obrázcích počet pracovníků nad do 3-ti Obr. 18 Věkový profil profesorů v letech 1993 až 6 5 počet pracovníků nad do 3-ti POZOR, změna pořadí Obr. 19 Věkový profil docentů v letech 1993 až 5

4 9 8 počet pracovníků POZOR, změna pořadí nad 6 do 3-ti Obr. 2 Věkový profil odborných asistentů v letech 1993 až Je třeba zdůraznit, že přechod odborníků z ústavů akademie, byť majících v Praze v chemických oborech silné zastoupení, nesplnil očekávání ať již Fondu transformačního v počátku devadesátých let, či pravidelných konkursů na místa všech akademických pracovníků VŠCHT Praha v letech následujících. Počet odborníků, kteří chtějí a dokáží vykonávat náročnou profesi vysokoškolského pedagoga na plný úvazek, se ukázal být značně omezený. Škola se snaží udržet špičkové pracovníky ve všech věkových kategoriích, vytvářením podmínek pro pedagogickou a vědeckou práci, stejně jako finančním ohodnocením. Mzdy ve všech kategoriích akademických pracovníků se pohybují nad celostátním průměrem vysokých škol. V následujícím přehledu jsou pro přesnější numerické úvahy uvedeny počty všech zaměstnanců, pedagogů a ch pracovníků s dělením na fakulty a na kategorie profesordocent-odborný asistent a na věkové kategorie. 51

5 Počty zaměstnanců na VŠCHT Praha a na jednotlivých fakultách v letech 1993 až rok celkem fakulta FCHT FTOP FPBT FCHI Rektorát rok pedag. pedag. pedag. pedag. pedag Počty profesorů podle věkových kategorií v letech 1993 až Věk rok do 3-ti nad Počty docentů podle věkových kategorií v letech 1993 až Věk rok do 3-ti nad Počty odborných asistentů podle věkových kategorií v letech 1993 až Věk rok do 3-ti nad

6 7.2 Habilitační a jmenovací řízení na VŠCHT Praha V současnosti je na škole 8,7% profesorů, 25,2% docentů a 66,1% odborných asistentů, asistentů a lektorů. Kvalifikační struktura se v minulém desetiletí výrazně změnila. Habilitačním řízením prošly úspěšně desítky starších odborně zdatných asistentů či vědeckých pracovníků, kteří z kádrových důvodů dříve na pedagogickou karieru pomýšlet nemohli. Absolutní počet habilitovaných pracovníků mladších padesáti let je malý. Rámcová kriteria pro habilitační řízení a pro jmenování profesorem jsou na VŠCHT Praha vysoká, jistě nejpřísnější z obdobně zaměřených vysokých škol a fakult. Po celou dobu se k jednotlivým habilitacím vyjadřovala i vědecká rada školy pro zachování jednotícího pohledu na všechny fakulty. VŠCHT Praha nemá v úmyslu kriteria zmírňovat, cílem je dosažení poměru 1:2:5 (profesor, docent, odborný asistent). Počty asistentů zvyšuje nezbytná výuka neprofilových předmětů (cizí jazyky, tělesná příprava, společenské vědy), u kterých vědecká činnost vyučujících není nezbytná. Zde jsou také odborní asistenti s praxí, ve vyšším věku. Pro chemické obory je pozice odborného asistenta přechodná, směřuje k habilitaci nebo k odchodu do jiného zaměstnání. Pro kariérní růst je již počínaje odborným asistentem nezbytné ukončení doktorského studijního programu a praxe na jiném pracovišti. Progresivní vnitřní mzdový předpis umožňuje stimulovat pracovníky k dosažení žádoucí úrovně. Škola bude vytvářet odpovídající možnosti a podmínky v rámci celoživotního vzdělávání. Přehled úspěšných habilitačních a profesorských řízení zakončená jmenováním docentem nebo profesorem jsou shrnuta v tab. XXXIX a XL. Tabulka XXXIX Jmenovaní profesoři na VŠCHT Praha v roce Jméno prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. prof. Ing. Jan Roda, CSc. Obor Chemie a technologie anorganických materiálů Makromolekulární chemie Tabulka XL Jmenovaní docenti na VŠCHT Praha v roce Jméno doc. Ing. Antonín Kuta, CSc. doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. doc. Ing. Dagmar Sýkorová, CSc. doc. Ing. František Kvasnička, CSc. doc. RNDr. Vladimír Král, CSc. doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc. Obor Technologie makromolekulárních látek Chemické a energetické zpracování paliv Anorganická chemie Chemie a analýza potravin Analytická chemie Technologie vody 53