AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

2 Proč jsou doporučovány prvky aktivní akustiky V plně absorbčním prostředí (žádné odrazy/jako v otevřeném prostoru), bez jakýchkoliv zvukových bariér, klesá úroveň zvuku se vzrůstající vzdáleností v poměru 6dB/dvojnásobek vzdálenosti. Pokles úrovně zvuku mezi jeho zdrojem a posluchačem je v tomto případě pouze funkcí vzdálenosti (přímý přenos zvuku mezi zdrojem a příjemcem). V uzavřených prostorech může být zvuk odrážen, pohlcován a/nebo přenášen. Proto není pokles hladiny zvuku pouze funkcí vzdálenosti, ale i prostředí. Průměrná úroveň promluvy ve vnitřních podmínkách Průměrná úroveň pracovního hluku (hlukové pozadí) Vzdálenost Zvuk & Pokles signálu vůči šumu na vzdálenost v uzavřených prostorech Pasivní akustika řeší potřebu řídit podmínky odrazu a přenášení zvuku vzhledem k specifickým omezením země, segmentu a aplikace. V jakékoliv pozici posluchače může být složení zvuku následovné: Úroveň zvuku Signál: "Co chceme rozumět" Hlukové pozadí: "Co nechceme slyšet" Přirozený hlas (Konverzace tváří v tvář) Zesílený hlas Hudba Rušivý hluk - Pronikavý hluk jako silniční či vzdušná doprava - Mechanický hluk (HVAC) Pracovní hluk - Počítačové větráky - Zvonění telefonů - Kopírky - Vzdálené hlasy lidí - Chování uživatele (otevřená okna kvůli regulaci teploty vzduchu) Složky zvuku v uzavřených prostorách Stavební předpisy jsou zaměřeny na zlepšení signálu a omezení hluku v pozadí. Tyto však neobsahují směrnice pro upravení výkonu akustického systému v "užívaných prostorech" (tj.v plně obývaných se všemi zdroji hluku), a ani neřeší potřeby uživatelů týkající se srozumitelnosti, soukromí a koncentrace.

3 V užívaných prostorech narazíme na: Pracovní hluk, který je součástí celkového hlukového pozadí. Pohltivost (každá osoba pohlcuje zvuk). Míru pracovního a rušivého hluku je těžké předem určit a jejich podíl na celkovém hlukovém pozadí se může v rámci prostoru výrazně měnit. Tyto hluky zvyšují úroveň hlukového pozadí, a tudíž mění poměr signálu vůči šumu. To může ovlivnit stálé úrovně srozumitelnosti, soukromí a koncentrace. Prvky pasivní akustiky (podlahy, příčky a stropy) samy o sobě nedovolují koncovému uživateli uspokojit jeho akustické potřeby a ani neskýtají možnost uživatelům přizpůsobit se změně aktivity a změně hustoty obydlení. Neskýtají ani dostatečnou flexibilitu prostoru pro možné úpravy. Vlastnosti pasivních systémů jako celku (podlaha, stropy, zdi, nábytek ) není vždy snadné určit. Závisejí nejenom na vlastnostech jednotlivých elementů, ale také na kvalitě jejich instalace. Z toho důvodu se doporučuje eliminovat tato omezení prvky aktivní akustiky. Aktivní řízení poměru signál-šum Aktivní stropy integrují zvukové systémy, které aktivně ovlivňují poměr signál-šum difundováním zesíleného audio signálu do spodního prostoru skrze síť reproduktorů (aktivní akustika). Aktivní akustika doplňuje prvky pasivní akustiky k uspokojení okamžitých akustických potřeb uživatelů "užívaných" prostor, tím že: 1 - Překrývá zvuk k eliminaci "pracovních faktorů" Snižuje poměr signál-šum a zlepšuje soukromí a koncentraci (redukuje rušivost hluku a překrývá rozptylující konverzace). Úroveň diskrétnosti Nejméně - 10 db Diskrétní soukromí - 5 db Dobrá 5 db - 10 db Nízká/slabá Více než - 10 db Žádné soukromí Průměrná úroveň promluvy ve vnitřních podmínkách Průměrná úroveň pracovního hluku (hlukové pozadí) Nastavené hlukové pozadí Vzdálenost Redukce hluku zvukovým zamaskováním

4 2 - Posiluje řeč pro eliminaci faktoru vzdálenosti a/nebo pro oslovení velkých skupin posluchačů. Zvyšuje poměr signál-šum pro zlepšení srozumitelnosti. K zajištění vynikající srozumitelnosti je pro lidi s dobrým sluchem doporučovaná úroveň odstupu signálu od šumu minimálně 10-15dB a pro lidi se zhoršeným nasloucháním pak 20-30dB. Určení úrovní srozumitelnosti řeči se vztahuje k signálu zvukového koeficientu Lidé s dobrým sluchem Signál zvukového koeficientu Zhoršené naslouchání - 30 db Výborné - 20 db Dobré Výborné 15 db Dostačující Dobré 10 db Okrajové Dostačující 5 db Slabé Okrajové 0 db Nesrozumitelné Slabé - 5 db - Nesrozumitelné - 10 db - Průměrná úroveň promluvy ve vnitřních podmínkách Průměrná úroveň pracovního hluku (hlukové pozadí) +20dB Vzdálenost Vyzvednutí signálu zvuku na základě obnovy promluvy Graf nad textem ukazuje hodnoty slábnutí zvuku v závislosti na vzdálenosti. V pracovním prostoru místnosti může pracovní hluk (hlukové pozadí) značně ovlivnit optimální úroveň zvukového koeficientu pro srozumitelnost řeči na vzdálenost (viz. Všeobecná akustika). Zavedení systému podpory řeči umožňuje "vyzvednout" signál (hlas) nad hlukové pozadí v dostatečné míře tak, že promluva může být srozumitelně šířena po místnosti. 3 - Umožňuje paging pro kontakt s lidmi ve vzdálených lokacích Zesílený hlasový signál je monitorován aby bylo dosaženo dostatečně vysokého zvukového koeficientu v cílovém prostoru a přitom nedošlo k rušení v přilehlých místnostech. Dobrý aktivní akustický systém umožňuje splnění oněch třech zmíněných kritérií, jak individuálně, tak v jejich vzájemné kombinaci.

5 Klíčová kritéria systému aktivní akustiky Frekvenční odezva Citlivost Udává množství původního frekvenčního obsahu zdroje, které může být vyzářeno reproduktorem. Měření úrovně přenosného tlaku zvuku v 1W,1m. Toto kritérium umožňuje výběr typu reproduktoru vzhledem k aplikaci. Směrovost Míra úhlové disperse zvuku vyzařovaného reproduktory. Slyšitelné frekvenční pásmo (20Hz až Hz), může být rozděleno do tří skupin: Vysoké frekvence (nad 5000Hz) Střední frekvence (300Hz až 5000Hz) Nízké frekvence (pod 300Hz) U tradičních reproduktorových systémů (reproduktory s kuželovou ozvučnicí), roste direktivita se zvyšující se frekvencí. Reproduktor s vysokou direktivitou v průřezu, vytvářející "hot spots" a "cold spots". Reproduktor s vysokou direktivitou v půdorysu Ploché panelové reproduktory založené na NXT technologii umožňují dosažení stejné direktivity v rámci celého frekvenčního pásma. Reproduktor s nízkou direktivitou v průřezu, pro rovnoměrné pokrytí Reproduktor s nízkou direktivitou v půdorysu Nízká direktivita v komerčním, vzdělávacím a kancelářském prostředí je klíčem pro dosažení dobré úrovně srozumitelnosti, soukromí a koncentrace. Zvukové pokrytí Dosažení rovnoměrného zvukového pokrytí celé místnosti umožňuje produkci shodného zvukového koeficientu pro všechny posluchače. Lidské ucho je velice citlivé na změny tlaku zvuku a nerovnoměrné zvukové pokrytí vytváří tzv. "hot spots" (místa s výskytem vysokého tlaku zvuku) a "cold spots" (místa s výskytem nízkého tlaku zvuku), která jsou rušivá pro uživatele místnosti a kontraproduktivní v případě opatření pro zajištění soukromí promluvy v úřadech. Zvukové pokrytí závisí jak na direktivitě reproduktoru, tak na jeho umístění. Pravidla zvukového pokrytí pro zvukové systémy: +/- 3dB "dobré" (hudba v obchodech a marketingová hlášení) +/- 2dB " lepší" (zvýraznění řeči v učebnách) +/- 1dB "nejlepší"(instalace překrývající zvuk) Benefity Místní úrovně výkonu: Aktivní akustika zohledňuje všechny zdroje zvuku a hluku na místě pro zaručení dobré úrovně srozumitelnosti, soukromí a koncentrace. V kombinaci s prvky pasivní akustiky vytváří flexibilní prostředí pro uspokojení současných a budoucích potřeb koncového uživatele. Aktivní akustika vytváří komunikativnější prostředí (srozumitelná komerční hlášení pro zvýšení prodeje), produktivnější prostředí (menší rušení hlukem) a prostředí s vyšším soukromím (ochrana dat v bankovnictví, zdravotnictví nebo v kancelářském prostředí).

6 ARMSTRONG je největším expertem v této oblasti, ať už se to týká aktivních nebo pasivních řešení všech požadavků. PX2611/1 - Printed in E.C. on chlorine free paper from sustainable resources. (+48) / Fax: (+48)