Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího vzdělávání na integrovaných středních školách CZ / /0459 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího vzdělávání na integrovaných středních školách CZ / /0459

4 OBSAH 1 ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ VÝZNAM TECHNICKÉHO KRESLENÍ ÚKOLY TECHNICKÉHO KRESLENÍ POMŮCKY PRO KRESLENÍ A KRESLÍCÍ MATERIÁLY TECHNIKY KRESLENÍ 5 2 NORMALIZACE V TECHNICKÉM KRESLENÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE DRUHY TECHNICKÝCH VÝKRESŮ ROZDĚLENÍ TECHNICKÝCH VÝKRESŮ VE STROJÍRENSTVÍ FORMÁTY VÝKRESŮ ÚPRAVA VÝKRESŮ SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ MĚŘÍTKA ZOBRAZENÍ DRUHY ČAR A JEJICH POUŽITÍ TECHNICKÉ PÍSMO POPISOVÉ POLE VÝKRESU 13 3 TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ ZPŮSOBY ZOBRAZOVÁNÍ PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ AXONOMETRICKÉ PROMÍTÁNÍ ZOBRAZOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH A SLOŽENÝCH GEOMETRICKÝCH TĚLES ZOBRAZOVÁNÍ PRŮNIKŮ 17 4 PRAVIDLA ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH UMÍSŤOVÁNÍ OBRAZŮ POČET A VOLBA OBRAZŮ SOUČÁSTI KRESLENÍ ŘEZŮ A PRŮŘEZŮ ROZDĚLENÍ ŘEZŮ ROZDĚLENÍ PRŮŘEZŮ ZJEDNODUŠENÍ V ZOBRAZOVÁNÍ 22 5 KÓTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA KÓTOVÁNÍ PROVEDENÍ KÓT KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY HRANIČÍCÍ ZNAČKY 27

5 5. 5 ZAPISOVÁNÍ KÓT SOUSTAVY KÓT FUNKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ KÓTOVÁNÍ PRAVIDLA KÓTOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ SOUČÁSTÍ 30 6 PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ TOLEROVÁNÍ ROZMĚRU TOLEROVÁNÍ DÉLKOVÝCH A ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ ZAPISOVÁNÍ TOLERANCÍ NA VÝKRESECH ZÁKLADNÍ POJMY TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ ULOŽENÍ 42 7 GEOMETRICKÉ TOLERANCE DRUHY GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ ZAPISOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ ROZMĚRY TOLERANČNÍCH RÁMEČKŮ A ZNAČEK ZÁKLADNY PRO GEOMETRICKÉ TOLERANCE 46 8 STRUKTURA POVRCHU HODNOCENÍ STRUKTURY POVRCHU PŘEDEPISOVÁNÍ STRUKTURY POVRCHU NA VÝKRESE PŘEDEPISOVÁNÍ ÚPRAVY POVRCHU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 49 9 STROJNÍ SOUČÁSTI, KONSTRUKČNÍ PRVKY A SPOJE ŠROUBOVÉ SPOJE ČEPY A KOLÍKY ZÁVLAČKY, POJISTNÉ A STAVĚCÍ KROUŽKY PERA A KLÍNY HŘÍDELE, TVAROVÉ PRVKY HŘÍDELŮ HŘÍDELOVÉ SPOJKY LOŽISKA A TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ PRUŽINY OZUBENÉ PŘEVODY ŘETĚZOVÉ PŘEVODY ŘEMENOVÉ PŘEVODY SVAROVÉ SPOJE PÁJENÉ A LEPENÉ SPOJE NÝTOVANÉ KONSTRUKCE 72

6 Pracovní sešit TECHNICKÉ KRESLENÍ podává stručný přehled o základních pravidlech, které jsou důležité pro technické kreslení a tvorbu technické dokumentace.

7 1 ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ 1. 1 VÝZNAM TECHNICKÉHO KRESLENÍ Technické kreslení je tvůrčí činnost, kterou se pro opakující se technické úkoly zajišťuje, stanoví a uplatňuje nejvýhodnější technické řešení, zejména z hlediska hospodárnosti, jakosti a bezpečnosti ÚKOLY TECHNICKÉHO KRESLENÍ Mezi hlavní úkoly technického kreslení patří: Rozvíjet prostorovou představivost Vytvářet asociaci mezi tvarem a jeho zobrazení včetně okótování a všem předpisům (např. přesnosti) Získat dovednost číst a kreslit technické výkresy či schémata 1. 3 POMŮCKY PRO KRESLENÍ A KRESLÍCÍ MATERIÁLY Mezi pomůcky pro technické kreslení patří rýsovací stůl, rýsovací deska, příložník, trojúhelník, pravítko, křivítko, šablony, úhloměr, kružidlo, nulátko, tužky, technická pera, nástavec, tuš, stírací pryž, rýsovací papír TECHNIKY KRESLENÍ KRESLENÍ ČAR OD RUKY Kresbou od ruky vyjadřujeme technickou myšlenku a představu o určitém předmětu. Zaznamenáváme a předáváme technické informace co nejsrozumitelnější formou ZÁSADY KRESLENÍ OD RUKY Kreslíme tužkou s měkčí tuhou, snažíme se o správné držení tužky při kreslení svislých a vodorovných čar. Tužku při kreslení držíme mezi palcem, ukazováčkem a prostředníkem ve vzdálenosti asi 30 mm od jejího hrotu. Osy, pomocné, kótovací a odkazové čáry kreslíme tenkou čarou. Snažíme se zabránit rozmazávání již nakreslených čar zvednutím lokte paže s tužkou. Osy souměrnosti nepatrně přetahujeme přes obrysové čáry. Snažíme se o dodržení poměrů kreslených objektů. 5

8 Obrázek 1: Postup při kreslení od ruky KRESLENÍ ČAR S POUŽITÍM POMŮCEK Kresbou od ruky nedocílíme splnění všech náležitostí pro výrobní výkresy. Pomůcek je široká škála od těch jednodušších až po ty složitější ZÁSADY KRESLENÍ ZA POUŽITÍ POMŮCEK Vždy pracujeme s čistými kreslícími pomůckami a nezapomínáme na čistotu a pořádek na pracovní ploše. Při práci na části plochy výkresu zakrýváme zbytek plochy výkresu papírem, aby nedocházelo k rozmazání výkresu. Při kreslení tuší nejprve vytahujeme kružnice a křivky a potom vodorovné a svislé čáry, s vytahováním začínat vlevo nahoře a postupovat vpravo a dolů. Dodržujeme správné držení těla a správné držení kreslících pomůcek, sedíme pohodlně, neopíráme se o hranu stolu. Dbáme na správné osvětlení pracovní plochy, dáváme přednost dennímu světlu. Vzdálenost očí od pracovní plochy má být 30 cm, očím a tělu poskytujeme krátký odpočinek. Pro práci na počítači dodržujeme základní pravidlo častých přestávek v práci, využíváme kvalitní technické vybavení ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE Mezi základní geometrické konstrukce patří sestrojení středů a přechodů, sestrojení rovnostranného trojúhelníku opsaného kružnicí, sestrojení čtverce vepsaného do kružnice, sestrojení pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kružnice, sestrojení pravidelného osmiúhelníku vepsaného do kružnice. 6

9 2 NORMALIZACE V TECHNICKÉM KRESLENÍ 2. 1 TECHNICKÁ NORMALIZACE Je tvůrčí činnost, kterou se pro opakující se technické úkoly zajišťuje, stanoví a uplatňuje nejvýhodnější technické řešení, zejména z hlediska hospodárnosti, jakosti a bezpečnosti. Přitom technická normalizace na základě nejnovějších a ověřených výsledků vědy, techniky a praxe určuje, sjednocuje, zjednodušuje nebo zevšeobecňuje počty druhů výrobků a jejich typů, hlavní parametry a charakteristické údaje výrobků, jejich částí a sestav, zajišťujících v provozu jejich vyměnitelnost a spolehlivost, ukazatele jakosti surovin, materiálů a výrobků, jejich mechanické, fyzikální, chemické, biologické a jiné vlastnosti, způsoby výpočtů, projektování a konstruování, metody zkoušení a prověřování plnění dodávek surovin, materiálů nebo výrobků, technologii a organizaci výroby nebo jiné činnosti, výrobní nebo pracovní postupy, způsob montáže, provozu a údržby zařízení apod DRUHY NOREM Důležitým nástrojem při prodeji výrobků v zahraničí, ale i u nás je certifikace výrobků a výroby podniku. Pro získání certifikace bude vyžadováno provedení technické dokumentace, včetně konstrukční podle normalizovaných pravidel. Tato pravidla musí mít platnost nejenom státní (ČSN), ale i celoevropskou (EN) a mezinárodní (ISO). Důležitým úkolem je postupná harmonizace ČSN s EN nebo ISO. Státní normy (ČSN) Státní normy platí po celém území státu. Tvorbu a vydávání řídí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Po věcné stránce vše zabezpečuje Český normalizační institut. Tyto státní normy mohou být rozpracovány v jednotlivých oborech na oborové normy (ON) a podnicích na podnikové normy (PN). Všechny tyto doplňky však nesmějí být v rozporu s platnými normami ČSN. Celoevropské normy (EN) Platnost Celoevropských norem se vztahuje především na území států EU. Vydavatelem je Evropská komise pro normalizaci CEN. Mezinárodní normy (ISO) Mezinárodní normy mají celosvětovou platnost. Vydavatelem je Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO TŘÍDÍCÍ ZNAK PRO ZNAČENÍ ČSN ČSN XX XXXX třída skupina číslo ve skupině podskupina 7

10 2. 2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE Při tvorbě a práci s technickou dokumentací je nutné dodržovat určitá pravidla. Každý dokument musí obsahovat povinné údaje, např. číslo dokumentu, obchodní název výrobce nebo dodavatele, název zařízení apod. Dokumentace je časově i finančně náročná záležitost. Je důležitou částí majetku každé firmy a každá firma si jí archivuje DRUHY TECHNICKÝCH VÝKRESŮ V technické praxi se můžeme setkat s celou řadou dokumentů. Tyto dokumenty jsou podkladem pro výrobu nebo realizaci jiných technických projektů. Technický výkres je základním dokumentem při návrhu nového výrobku nebo projektu. Je souborem informací vyjádřených na určitém nosiči informací v souladu s normalizovanými pravidly, musí být tedy vždy zpracován podle určitých zásad. Technické výkresy využíváme v celé řadě oborů, pro které mají charakteristický obsah. Druhy technických výkresů jsou rozděleny takto: Náčrt (skica) Originál Kopie NÁČRT (SKICA) Náčrt (skica) je technický výkres kreslený volně rukou bez použití rýsovacích pomůcek, bez zřetele na měřítko, nemusí být zcela okótován, lze jej kreslit na libovolný kus papíru. Bývá často prvním ztvárněním nového výrobku ORIGINÁL Originál je technický výkres vytvořený s použitím rýsovacích pomůcek pro přesné kreslení na rýsovací papír, nebo pomocí CAD systémů vykreslený pomocí tiskárny či plotteru. Musí být vytvořen podle všech platných technických norem. Zobrazuje součást nebo skupinu součástí v určitém měřítku a obsahuje všechny údaje potřebné k úplnému určení součásti pro výrobu. Originál je určen k rozmnožování (kopírování) a je vždy bezpečně archivován KOPIE Je rozmnožený originál pomocí reprografických metod. Slouží jako podklad pro výrobu, montáž a kontrolu vyráběného výrobku a technických zařízení. 8

11 2. 4 ROZDĚLENÍ TECHNICKÝCH VÝKRESŮ VE STROJÍRENSTVÍ Ve strojírenství se používá rozdělení výkresů podle daného určení na: Návrhové výkresy Výkresy součástí Výkresy sestav a podsestav 2. 5 FORMÁTY VÝKRESŮ Formáty výkresů jsou určeny normou ČSN ISO Tato norma určuje rozměry výkresových listů a předtisků všech druhů technických výkresů používaných v průmyslu a ve stavebnictví pro klasické kreslení, kopírování a vykreslování na plotterech. Formát výkresů volíme vždy s ohledem na přehledné zobrazení objektů s dostatečnou rozlišitelností výkresu. Směr čtení výkresu je shodný se směrem čtení popisového pole. Norma definuje tři řady formátů výkresových listů: Formát ISO-A Prodloužené formáty Zvlášť prodloužené formáty Obrázek 2: Příklad formátů výkresů podle ISO-A 2. 6 ÚPRAVA VÝKRESŮ Při tvorbě výkresové dokumentace musíme dodržovat nejen velikost výkresu, ale řadu dalších pravidel. Norma předepisuje prvky na výkrese, které jej identifikují, umožňují snadnou orientaci a slouží pro porovnání přesnosti originálu s kopií. 9

12 Obrázek 3: Úprava výkresů NÁLEŽITOSTI VÝKRESOVÉHO LISTU Mezi náležitosti výkresového listu patří: Popisové pole Oříznutý formát Kreslící plocha Souřadnicová síť Značky pro oříznutí Středící značky 2. 7 SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ Skládají se pouze kopie výkresů, originály a matrice pro výrobu kopií se archivují v nesloženém stavu z důvodu možného poškození a jednoduchého vkládání do reprografických zařízení. Výkresy se skládají na formát A4 s popisovým polem na vrchní straně složeného výkresu. Obrázek 4: Příklad skládání výkresů 10

13 2. 8 MĚŘÍTKA ZOBRAZENÍ Pro úpravu velikosti zobrazovaného objektu na výkrese používáme měřítka, které udává poměr délkového rozměru objektu na originálním výkrese k délkovému rozměru stejného objektu ve skutečnosti POSTUP PŘI VOLBĚ MĚŘÍTKA Při volbě měřítka vycházíme z několika základních informací: Účel a obsah výkresu Složitosti a hustota kresby zobrazovaného předmětu požadavky na čitelnost a přesnost zobrazovaných informací DRUHY MĚŘÍTEK Při tvorbě výkresové dokumentace můžeme použít tyto základní typy měřítek: Skutečná velikost tj. měřítko 1:1, je přednostní, obrazy v tomto měřítku dávají nezkreslenou představu o velikosti objektu Měřítko pro zvětšení 2:1, 5:1 apod., v tomto měřítku se většinou zobrazují malé objekty a tvarové podrobnosti Měřítko pro zmenšení 1:2, 1:5 apod., v tomto měřítku se většinou zobrazují velké objekty 2. 9 DRUHY ČAR A JEJICH POUŽITÍ Čára je základním prostředkem pro zobrazování na výkrese. Kreslí se buď od ruky, nebo pomocí technických pomůcek. Každá čára je charakterizovaná svým uspořádáním, tedy jednotlivými prvky, kterými je čára tvořena a její tloušťkou. 11

14 Tabulka 1: Druhy čar a jejich použití TECHNICKÉ PÍSMO Písmo je společně s kresbou zobrazenou na výkrese základním prostředkem pro sdělování informace. Rozměry a tvar technického písma jsou voleny s ohledem na zaručenou čitelnost i při použití reprografických metod pro tvorbu kopií. Písmo může být vytvořeno volně rukou, pomocí šablony a počítačem PROVEDENÍ PÍSMA Pro popis technické dokumentace můžeme použít písmo ve třech provedeních: Písmo typu A Písmo typu B Písmo typu CAD Velikost písma je odvozena od výšky písmen velké abecedy h [mm]. 12

15 Tabulka 2: Geometrická řada výšek písma Ostatní charakteristické rozměry (parametry písma) jsou odvozeny vzhledem k velikosti písma. Obrázek 5: Charakteristické rozměry písma Obrázek 6: Příklad provedení písma typu B POPISOVÉ POLE VÝKRESU Každý technický výkres nebo shodný dokument musí být opatřen popisovým polem podle mezinárodní normy ČSN ISO 7200 ( ). Toto popisové pole platí pro všechny obory. Informuje o výrobním podniku, druhu a typu výroby, měřítku výkresu, kdo výkres kreslil, kontroloval a schválil atd. Je dovolena dodatečná úprava podrobnějšími pokyny nebo specifickými informacemi. Popisové pole se umísťuje v pravém dolním rohu výkresu. Obrázek 7: Popisové pole 13

16 3 TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ 3. 1 ZPŮSOBY ZOBRAZOVÁNÍ V technické praxi se velmi často setkáváme s potřebou zobrazení prostorových útvarů pomocí náčrtu nebo přesně kresleného výkresu. Existují v podstatě dva typy zobrazení objektů. Oba vychází z určitých pravidel a uvažují při vlastním kreslení s jinou orientací souřadného systému XYZ (metoda 2D nebo 3D). Obrázek 8: Způsoby zobrazování Jednotlivé typy zobrazení vznikají promítáním objektu pomocí pomyslných sledovacích paprsků nazývaných promítací přímky. Objekty jsou pomocí promítacích přímek promítány na rovinu, kterou nazýváme promítací rovina (průmětna). Promítání rozdělujeme podle směru promítacích přímek a středu promítání do tří základních skupin. Obrázek 9: Druhy promítání 14

17 Mezi základní metody promítání patří: Rovnoběžné promítání Kosoúhlé promítání Středové promítání 3. 2 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ Je nejrozšířenějším promítáním používaným ve strojírenství. Objekt je promítán na zpravidla tři až šest navzájem kolmých průměten. Zobrazovaný předmět protínáme rovnoběžnými promítacími přímkami, jejichž směr svírá s průmětnou pravý úhel (90 ). Obrazy získané pravoúhlým promítáním jsou dvourozměrné, systematicky umístěné ve vzájemném vztahu. Předmět se může zobrazit až v šesti hlavních směrech uvedených v pořadí priority na obrázku. Za hlavní pohled se volí takový obraz, který obsahuje nejvíce informací. Ostatní pohledy jsou s hlavním pohledem sdružené. Obrázek 10: Pravoúhlé promítání METODY PRAVOÚHLÉHO PROMÍTÁNÍ Existují dvě metody pravoúhlého promítání, které se liší umístěním objektu vůči pozorovateli a průmětnám. Jejich název je odvozen z umístění v soustavě navzájem kolmých rovin. Soustava rovin je rozdělena na čtyři kvadranty. Pro promítání se využívá prvního a třetího kvadrantu. Obrázek 11: Metody pravoúhlého promítání 15

18 Obě metody pravoúhlého promítání umožňují promítnutí předmětu celkem na šest navzájem kolmých průměten. Ve výkresové dokumentaci se používá značení promítání příslušnou značkou umístěnou v rohovém razítku nebo v jeho blízkosti. Obrázek 12: Metoda promítání v 1. kvadrantu Obrázek 13: Sdružené obrazy v 1. kvadrantu 3. 3 AXONOMETRICKÉ PROMÍTÁNÍ Obrazy vytvořené v axonometrickém promítání poskytují velmi názornou představu o skutečném tvaru zobrazovaného objektu. Existuje několik metod axonometrického zobrazení objektů používaných v technické praxi: Technická izometrie (pravoúhlá), také izometrická axonometrie Technická dimetrie (pravoúhlá), také dimetrická axonometrie Kosoúhlá dimetrie Obrázek 14: Zobrazení těles v axonometrickém promítání 16

19 3. 4 ZOBRAZOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH A SLOŽENÝCH GEOMETRICKÝCH TĚLES ZOBRAZOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH TĚLES Mezi základní geometrická tělesa patří hranol, jehlan, válec, kužel, koule, anuloid. Každé technické těleso se skládá z těchto základních geometrických těles. Při zobrazování geometrických těles vystačíme zpravidla s dvěma průměty, pokud použijeme kótování, tato tělesa úplně určíme jedním průmětem. Obrázek 15: Příklad zobrazení hranolu Obrázek 16: Příklad zobrazení jehlanu ZOBRAZOVÁNÍ SLOŽENÝCH TĚLES Složená tělesa jsou sestavena z jednotlivých základních geometrických těles. Obrázek 17: Příklad zobrazení složeného tělesa 3. 5 ZOBRAZOVÁNÍ PRŮNIKŮ Průnikem nazýváme společnou část dvou nebo více geometrických těles. Na výkresech kreslíme místo průniku těles jen průnik jejich povrchů. Průnikové čáry mohou být rovinné nebo prostorové a promítají se jako úsečky, oblouky kružnic nebo jiné křivky. 17

20 Při zobrazování průniků rozlišujeme: Přesné průniky. Nedůležité průniky. Neurčité průniky Obrázek 18: Příklad zřetelných průniků a přechodů 18

21 4 PRAVIDLA ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH 4. 1 UMÍSŤOVÁNÍ OBRAZŮ PRAVIDLA PRO VOLBU A UMÍSŤOVÁNÍ OBRAZŮ Za hlavní obraz (pohled nebo řez) má být zvolen ten obraz, který podává nejvíce informací a nejvíce vystihuje tvar daného předmětu. Pro umístění obrazů platí pravidla pravoúhlého promítání a předmět má být zobrazen ve funkční poloze nebo v poloze vhodné pro výrobu POČET A VOLBA OBRAZŮ SOUČÁSTI Počet obrazů volíme co nejmenší, avšak takový, aby těleso bylo úplně zobrazeno POHLEDY Pohledy, jejichž umístění neodpovídá příslušné metodě pravoúhlého promítání, se musí označit. Označují se ve výchozím obraze šipkou s písmenem a nad odvozeným obrazem shodným písmenem, popřípadě doplněným značkou pootočení nebo rozvinutí a měřítkem. Mezi hlavní druhy pohledů patří: Nesdružený pohled Částečný pohled Místní pohled Shodný pohled Rozvinutý pohled 19

22 4. 3 KRESLENÍ ŘEZŮ A PRŮŘEZŮ ŘEZY A PRŮŘEZY Správné použití řezů a průřezů na výkresech zvyšuje názornost obrazu, usnadňuje kótování vnitřních dutin součástí a často ušetří kreslení dalších průmětů. Řez a průřez se proto kreslí zejména u součástí obsahujících vnitřní dutiny a díry. Řezy a průřezy jsou obrazy předmětu rozříznutého myšlenou rovinou. Materiál součásti v řezu se vyznačuje šrafováním. Obrázek 19: Zobrazení řezu ROZDÍL MEZI ŘEZEM A PRŮŘEZEM Řez V řezu se zobrazují ty části tělesa, které leží v rovině řezu a za ní Průřez V průřezu se zobrazují pouze ty části předmětu ležící přímo v rovině průřezu Obrázek 20: Rozdíl mezi řezem a průřezem ROZLIŠENÍ PLOCHY ŘEZU PODLE DRUHU MATERIÁLU Je-li třeba graficky rozlišit plochy v řezu podle druhu materiálu součásti, použijeme grafického označení jednotlivých typů materiálů. Význam vlastního grafického označení, je třeba uvést na výkrese. 20

23 Obrázek 21: Zobrazení jednotlivých druhů materiálů v řezech 4. 4 ROZDĚLENÍ ŘEZŮ Příčný řez Podélný řez Místní řez Poloviční řez Rozvinutý řez Řez více rovinami Obrázek 22: Příklad řezu více rovinami 4. 5 ROZDĚLENÍ PRŮŘEZŮ Vynesený průřez Sklopený průřez Sled průřezů 21

24 Obrázek 23: Příklad sledu průřezů 4. 6 ZJEDNODUŠENÍ V ZOBRAZOVÁNÍ Ne vždy je nutné pro dostatečné zobrazení objektu na výkresech kreslit jako kompletní (úplný) tvar. Existují možnosti, jejichž účelem je výrazně zrychlit zobrazování objektů bez ztráty potřebné názornosti ZAKRYTÉ HRANY A OBRYSY Zakryté hrany a obrysy se kreslí tenkou, čárkovanou čarou, a to jen tehdy, je-li to nutné k objasnění tvaru nebo k snížení počtu obrazů TVAROVÉ PODROBNOSTI Tvarové podrobnosti lze vynášet z obrazu a prokreslit je v jiném místě výkresu. Podrobnosti se označují kružnicí, elipsou nebo obdélníkem kresleným souvislou tenkou čarou, k nim se připíše označení písmenem velké abecedy. Zpravidla se kreslí ve zvětšeném měřítku a mohou obsahovat i prvky, které nejsou v základním obrazu. Nemusí být zobrazeny shodně se základním obrazem. Obrázek 24: Tvarová podrobnost PŘERUŠENÍ OBRAZU Přerušení obrazu se používá pro úsporu místa na výkrese při zobrazování dlouhého předmětu s neměnným nebo spojitě proměnným příčným průřezem. Kreslí se tenkou čarou od ruky nebo tenkou souvislou čarou se zlomy nebo přerušením šrafovacích čar. 22

25 Obrázek 25: Přerušení obrazu SOUMĚRNÉ PŘEDMĚTY Souměrné obrazy předmětů se mohou kreslit jen jednou polovinou, popřípadě čtvrtinou. Souměrnost se vyznačí na krajích stop rovin souměrnosti dvěma krátkými rovnoběžkami kreslenými tenkou čarou kolmo k čerchované čáře. Obrázek 26: Souměrné předměty OPAKUJÍCÍ SE SHODNÉ PRVKY Opakující se shodné prvky se mohou zobrazovat zjednodušeně tak, že se nakreslí jeden až dva prvky a ostatní se znázorní osami nebo tenkými čarami. Obrázek 27: Opakující se shodné prvky ROVINNÉ PLOCHY Rovinné plochy se mohou zvýraznit tenkými souvislými úhlopříčkami. Obrázek 28: Rovinné plochy 23

26 4.6.7 OBRYSY VÝCHOZÍHO A KONEČNÉHO TVARU Obrysy výchozího a konečného tvaru se kreslí tenkou čerchovanou čarou se dvěma čárkami. Obrázek 29: Obrysy výchozího a konečného tvaru MALÝ SKLON NEBO KUŽELOVITOST Malý sklon nebo kuželovitost lze při kreslení zvětšit. Na těch obrazech, kde se sklon nebo kuželovitost zřetelně neprojevuje, se kreslí pouze jedna čára odpovídající menšímu rozměru předmětu se sklonem nebo menší základně kužele. Obrázek 30: Malý sklon a kuželovitost 24

27 5 KÓTOVÁNÍ Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických výkresech ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA KÓTOVÁNÍ Mezi základní pojmy a pravidla kótování patří: Kóta je číslo určující požadovanou nebo skutečnou velikost rozměrů nebo polohu předmětu a jeho částí, bez zřetele na měřítko, ve kterém je předmět kreslen. Délkové rozměry se kótují na celém výkrese ve stejných měřících jednotkách (milimetrech). Měřící jednotky jiných veličin se musí uvádět. Rovinné úhly se kótují v úhlových stupnicích, minutách a vteřinách, v tomto případě se značky měřících jednotek předepisují vždy. Každý prvek má být na výkrese kótován pouze jednou. Kóty se umísťují v tom pohledu nebo řezu, v němž je jasný jejich vztah ke kótovanému prvku. Snažíme se je umístit do jednoho obrazu. Všechny informace o rozměrech potřebné k úplnému a srozumitelnému popsání předmětu musí být uvedeny přímo na výkrese, pokud nejsou uvedeny v souvisejících dokumentech (např. v popisovém poli) PROVEDENÍ KÓT Formální provedení a uspořádání kót musí odpovídat stanoveným pravidlům tak, aby byla zajištěna jednoznačnost a přehlednost celé soustavy kót. Kóta, kótovací čáry i hraničící značky mají při zobrazení přednost, ostatní čáry se v jejich okolí přeruší. Obrázek 31: Provedení kót 25

28 5. 3 KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY Kótovací, pomocné (vynášecí) a odkazové čáry se kreslí tenkou plnou čarou. Jsou zobrazeny buď jako úsečky, nebo jako oblouky kružnic KÓTOVACÍ ČÁRY Kótovací čáry se kreslí rovnoběžně s kótovaným rozměrem nebo jako kruhový oblouk se středem ve vrcholu úhlu. Hraničí se hraničícími značkami. Kótovací čáry se nemají vzájemně protínat a nesmí splynout s jinou čarou. Obrázek 32: Kreslení kótovacích čar POMOCNÉ (VYNÁŠECÍ) ČÁRY Pomocné (vynášecí) čáry se kreslí kolmo na kótovaný prvek nebo směřují do vrcholu úhlu. Jestliže by takto nakreslená kóta byla nejasná, nakreslí se pomocné čáry šikmo. Pomocné čáry se prodlužují za kótovací čáru 1 až 2 mm. Obrázek 33: Kreslení pomocných čar ODKAZOVÉ ČÁRY Odkazové čáry se kreslí převážně lomené tak, aby zapsání kóty bylo rovnoběžné s dolním okrajem výkresu. 26

29 5. 4 HRANIČÍCÍ ZNAČKY Kótovací čáry se ukončují hraničícími šipkami nebo hraničícími úsečkami. Na výkrese nebo v jednom souboru výkresů se má používat vždy jen jeden typ a velikost hraničících značek. Výjimku tvoří některé kóty a značka počátku při zjednodušeném kótování od společné základny. Obrázek 34: Hraničící značky Mezi pravidla pro kreslení hraničících značek patří: Použití různých druhů šipek je rovnocenné. Velikost šipek je rovna výšce písma kót h. Kreslí se tenkými plnými čarami s úhlem rozevření 15. Šipky s úhlem rozevření 90 se používají pro kótování výškové úrovně vzhledem ke vztažné výšce, např. stavbě nebo terénu. Hraničící šipky se kreslí přednostně uvnitř pomocných (vynášecích) nebo obrysových čar. Není-li mezi vynášecími čarami dostatek místa pro hraničící šipky a kótu, kreslí se šipky vně vynášecích nebo obrysových čar. Obrázek 35: Kreslení hraničících šipek a úseček Hraničící úsečky se kreslí tam, kde je kótovací čára ukončena na viditelné hraně kreslené tlustou plnou čarou. Řetězce se musí rozložit na samostatné kóty s posunutými kótovacími čarami. Hraničící šipky nemá protínat žádná čára. Obrázek 36: Přerušení čar při kótování 27

30 5. 5 ZAPISOVÁNÍ KÓT Pro zapisování kót platí následující pravidla: Kóty se píší technickým písmem velké abecedy tak, aby byla zajištěna dobrá čitelnost originálu i kopií. Velikost písma kót se obvykle volí 3,5 až 5 mm. Kóty se zapisují nad kótovacími nebo odkazovými čarami přednostně uprostřed jejich délek, přiměřeně vysoko nad nimi (1 až 2 mm). Orientují se tak, aby byly čitelné zdola a zprava. Obrázek 37: Zapisování kót Kóta (číslo) nemá být protnuta žádnou čarou ani rozdělena osou. Ty čáry, které překážejí zapsání kóty, se musí přerušit. Kóty, které se nevejdou mezi vynášecí čáry, se umístí pod kótovací čáru, popřípadě k odkazové čáře. Obrázek 38: Zapisování kót mimo kótovací čáru Informativní kóty se zapisují v závorkách. Obrázek 39: Informativní kóty Kóta, která očividně neodpovídá nakreslené velikosti, se potrhává úsečkou (tlustě). V obrazech zkrácených přerušením se kóty nepodtrhávají a kótovací čáry se nepřerušují. Teoretický rozměrse zapisuje v rámečku kresleném tenkou plnou čarou. 28

31 Obrázek 40: Odlišnost v zápisu kót 5. 6 SOUSTAVY KÓT Při kótování dvou nebo několika délkových rozměrů téhož směru a při kótování úhlů majících společný vrchol se může použít: Řetězcové kótování Kótování od společné základny Smíšené kótování Souřadnicové kótování Volí se vždy taková soustava, která zajistí funkci (popř. vyměnitelnost) součásti v nadřazeném celku. Obrázek 41: Příklad řetězcové kótování 5. 7 FUNKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ KÓTOVÁNÍ Při konstruování se musí dodržovat nejen grafické zásady zobrazování a kótování, ale velkou pozornost je nutno věnovat také kótování z hlediska funkce, technologie výroby a měření. Kóty nevhodně stanovené se zřetelem k funkci a požadavkům technologie mohou nepříznivě ovlivnit přesnost a zaměnitelnost součásti nebo zvyšovat výrobní náklady. Tvar i velikost navrhovaných součástí jsou definovány rozměry, které jsou obvykle označovány jako funkční, nefunkční a informativní. 29

32 Obrázek 42: Kótované rozměry podle účelu 5. 8 PRAVIDLA KÓTOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ SOUČÁSTÍ KÓTOVÁNÍ OBLOUKŮ Kruhové oblouky se kótují poloměrem R a jedním z těchto rozměrů: Středovým úhlem. Délkou tětivy. Délkou oblouku na daném poloměru. Obrázek 43: Kótování oblouků KÓTOVÁNÍ POLOMĚRŮ Kóta poloměru je složena z písmene R a číselné hodnoty. Kótovací čára je vedena ze středu oblouku nebo ve směru do středu oblouku. Má jednu šipku, která vždy končí na oblouku. Obrázek 44: Kótování poloměrů 30

33 Poloměry zaoblení hran zobrazené na výkrese a velmi malé (nezobrazené) poloměry se kótují následujícím způsobem. Obrázek 45: Kótování malých poloměrů KÓTOVÁNÍ PRŮMĚRŮ Kóta průměru je složena se značky průměru a číselné hodnoty. Průměry se kótují: Kótou umístěnou v obraze, nebo vně obrazu, pokud se kótovaný prvek zobrazí jako kružnice. Délkou úsečky, pokud se kótovaný prvek zobrazí jako úsečka. Obrázek 46: Kótování průměrů U kružnic malých průměrů kótou umístěnou k prodloužené kótovací čáře nebo kótou umístěnou na nebo k odkazové čáře. U malých nezobrazených kružnic je vedena odkazová čára k průsečíku os. Obrázek 47: Kótování malých průměrů Není-li kružnice zobrazena celá nebo kótuje-li se více průměrů v obrazu rotačního předmětu, který by byl pomocnými a kótovacími čarami přeplněn, užije se neúplných kótovacích čar s jednou šipkou. Obrázek 48: Kótování průměru s jednou šipkou 31

34 5.8.4 KÓTOVÁNÍ KOULÍ Při kótování kulové plochy předchází značce průměru nebo poloměru písmeno S. Kulová plocha se obvykle kótuje: Průměrem, je-li zobrazena větší část než polovina koule. Poloměrem, je-li zobrazena menší část než polovina koule. Obrázek 49: Kótování koulí KÓTOVÁNÍ ÚHLŮ Kótovací čáry se kreslí jako oblouky kružnic se středy ve vrcholech úhlů, vynášecí čáry vycházejí z vrcholů. Rovinné úhly se udávají v úhlových stupních, minutách a vteřinách, značky měřících jednotek se k rozměrům předepisují vždy. Je-li úhel menší než 1, píše se před údaj 0, např Desetinným číslem se vyjádří jen zlomky vteřin, např ,4. Obrázek 50: Kótování úhlů KÓTOVÁNÍ ZKOSENÝCH HRAN Zkosené hrany se kótují délkovým a úhlovým rozměrem. U rotačních součástí se kótovací čára délkového rozměru vede rovnoběžně s osou rotace. Obrázek 51: Kótování zkosených hran Hrany zkosené pod úhlem 45 se kótují součinem velikosti zkosení a úhlu 45. Malá nezobrazená zkosení se mohou kótovat na nebo k odkazové čáře ukončené šipkou směřující proti zkosení. 32

35 Obrázek 52: Kótování zkosených hran po úhlem 45 Hrany zkosené pod jiným úhlem než 45 se musí kótovat dvěma kótami, délkovým a úhlovým rozměrem. Zkosené hrany plochých součástí se mohou kótovat také dvěma délkovými rozměry. Obrázek 53: Kótování zkosených hran pod jiným úhlem než 45 Není-li zkosení kótováno a není-li u hrany nápis OSTRÁ HRANA, zkosí se hrana podle normy ČSN ve výrobě zkosením 0,4x45 nebo se zaoblí poloměrem R 0,4. Obrázek 54: Nezobrazené a nekótované zkosení KÓTOVÁNÍ DĚR U průchodných a neprůchodných děr kótujeme jejich průměr a polohu osy vzhledem k jiné ose, k obrysové čáře apod. U neprůchodných děr kótujeme navíc jejich hloubku. Kóty průměru a hloubky díry se umísťují pokud možno do jednoho obrazu. Obrázek 55: Kótování děr Hloubka vrtané díry se zakótuje bez kuželového ukončení. U součásti, kde je nebezpečí, že by hrot kužele vrtáku mohl součást provrtat, se hloubka díry kótuje až k vrcholu kuželového zakončení. U díry ukončené kuželem s jiným vrcholovým úhlem, než má běžný šroubovitý vrták, se kótuje i vrcholový úhel tohoto kužele. 33

Základní pojmy a pravidla kótování

Základní pojmy a pravidla kótování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy a pravidla kótování Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující

Více

1. Technické zobrazování str.11-84

1. Technické zobrazování str.11-84 1. Technické zobrazování str.11-84 Co je technické kreslení společný název pro všechny druhy kreslení ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dalších oborech K čemu slouží TK k dorozumívání mezi

Více

Normalizace v technické dokumentaci

Normalizace v technické dokumentaci Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy Normalizace v technické dokumentaci Při výrobě složitých výrobků je nutná spolupráce výrobce

Více

Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran

Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti a zkosených hran Kótování sklonu Sklon plochy nebo přímky, popř.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro obor Elektrotechnika 2. Normalizace... 7 2.1. Základní pojmy... 7 2.2. Druhy norem... 7 2.3. Druhy technických výkresů 8 2.4. Formáty výkresů 8 2.5. Úprava výkresového listu...

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.21.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 01.09.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech.

Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech. 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech. Cílem je čtení, kreslení jednoduchých

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení jehlanu s čtvercovou podstavou Kreslení obrazů součástí Zobrazování

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Volba a počet obrazů

Volba a počet obrazů Volba a počet obrazů Všeobecné zásady: kreslí se nejmenší počet obrazů potřebný k úplnému a jednoznačnému zobrazení předmětu, jako hlavní zobrazení se volí ten obraz, který nejúplněji ukazuje tvar a rozměry

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH 1 PRAVIDLA

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace OBSAH Úvod... 8 1 Mezinárodní technická normalizace 1.1 Mezinárodní normalizační organizace... 9 1.2 Technické komise ISO... 9 1.3 Návrhy mezinárodních norem... 9 1.4 Regionální technická normalizace v

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení) TECHNICKÁ DOKUMENTACE (Technické kreslení) 1 NEŽ SE ZAČNE Pro úspěšné zvládnutí technického kreslení je nutno spojit : teoretické znalosti, logické myšlení, praktické dovednosti. CÍL STUDIA Cílem předmětu

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče

Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.5 Řezy a průřezy těles Mnoho součástek - tvarové podrobnosti uvnitř součástky díry, vyfrézované otvory. Lze zobrazit skrytými čarami v mnoha případech na úkor názornosti,

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus cvičení do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Více

Tolerování rozměrů, základní pojmy

Tolerování rozměrů, základní pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Tolerování rozměrů Tolerování rozměrů, základní pojmy Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Zobrazování závitů na součástech Obrázek 1 šroubový spoj v řezu 1.1. Názvosloví závitů Závit je nejdůležitější

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

Zjednodušování pohledů ve výkresech

Zjednodušování pohledů ve výkresech Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: zjednodušení výkresů (pohledů) 1) Shodné pohledy, souměrné pohledy a místní pohledy 2) Přerušení obrazu, tvarové podrobnosti a opakující se prvky 3) Součásti

Více

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole 1. Popisové pole Na každém výkrese musí být popisové pole podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů. Toto popisové pole platí

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Více

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009 ZS 2009 technické kreslení - souhrnný název pro všechny druhy grafického vyjadřování v různých vědních, technických a výrobních oborech úkolem technického kreslení je zobrazení trojrozměrných předmětů

Více

ČSN 01 3483 - VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

ČSN 01 3483 - VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ KURZ BO04 PRACOVNÍ KOPIE ČSN 01 3483 - VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ KURZ BO04 PRACOVNÍ KOPIE 1 NÁZVOSLOVÍ 1.1 UCELENÁ ČÁST KONSTRUKCE část kovové konstrukce, která sestává z dílců vzájemně spojených ve

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy... 2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy... 7 3. Zobrazování na strojírenském

Více

Předepisování jakosti povrchu

Předepisování jakosti povrchu Předepisování jakosti povrchu Při výrobě strojních součástí je nutné dbát nejen na přesnost rozměrů, ale také na vzniklé nerovnosti povrchu. Jednotlivé plochy mohou vznikat obráběním (povrch obrobený),

Více

Měřítka. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka. Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo

Měřítka. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka. Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo Měřítka Měřítka zmenšení (1 : 10000 až 1 : 2) skutečné (1 : 1) zvětšení

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)

Více

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Konstruktivní geometrie a technické kreslení

Konstruktivní geometrie a technické kreslení Konstruktivní geometrie a technické kreslení Základy technického kreslení Petr Liška Mendelova univerzita 23.11.2015 Petr Liška (Mendelova univerzita) Konstruktivní geometrie a technické kreslení 23.11.2015

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Výkresy sestavení Výkres sestavení je určen pro sestavení montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je

Více

Definice kótování. Základní vlastnosti kótování

Definice kótování. Základní vlastnosti kótování Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: úvod do kótování 1) Základní pojmy kótování 2) Pravidla zobrazování kót 3) Kótování od základny, řetězové a smíšené kótování 4) Funkční a technologické kótování

Více

Řezy a průřezy. Obr. 1. Vznik řezu: a) nárys, b) řez v bokorysu, c) znázornění řezné rovin

Řezy a průřezy. Obr. 1. Vznik řezu: a) nárys, b) řez v bokorysu, c) znázornění řezné rovin Řezy a průřezy Řez je zobrazení předmětu rozříznutého myšlenou rovinou nebo několika rovinami či zakřivenou plochou. Zobrazují se pouze ty části, které leží v rovině řezu a za rovinou řezu. Obr. 1. Vznik

Více

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.6 SPOJE SPOJE A SPOJOVACÍ ČÁSTI Pro spojení dvou součástí (popř. montážních jednotek), existují v technické praxi tyto možnosti: - spojení tvarovým stykem, kdy využíváme

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

2. Technická normalizace

2. Technická normalizace Kapitola 2 Technická normalizace 2. Technická normalizace Při výrobě složitých výrobků se žádný výrobce neobejde bez spolupráce s řadou jiných dodavatelů. Prakticky není možné, aby např. jednotlivé díly

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus přednášek do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická

Více

ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování

ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování ZOBRAZOVÁNÍ Doc. Ing. Jan Brandejs Ing. Jiří Dvořáček VUT FSI Ústav konstruování Technické kreslení slouží k vyjadřování a sdělování představ a myšlenek techniků, je řečí techniků příslušného oboru. Str.

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing.Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing.Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing.Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy...2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy...6 2.1 Promítání v prvním kvadrantu...6

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická kumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: tolerování rozměrů, uložení 1) Definice tolerování 2) Všeobecné tolerance 3) Zapisování tolerancí na výkresech 4) Soustavy uložení Definice tolerování - rozměry

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...

Více

O TN se dnešní vyspělá výroba opírá ve všech oborech. To umožňuje:

O TN se dnešní vyspělá výroba opírá ve všech oborech. To umožňuje: Technické myšlení předpokládá schopnost vyjádřit představu graficky. Buďto náčrtem kresleným od ruky nebo výkresem zhotoveným kreslícími pomůckami nebo počítačem. Je žádoucí, aby všichni, kdo přicházejí

Více

Kótování děr. Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka. Téma: kótování prvků 1) Kótování děr 2) Kótování závitů 3) Kótování sklonu, kuželů a jehlanů

Kótování děr. Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka. Téma: kótování prvků 1) Kótování děr 2) Kótování závitů 3) Kótování sklonu, kuželů a jehlanů Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: kótování prvků 1) Kótování děr 2) Kótování závitů 3) Kótování sklonu, kuželů a jehlanů Kótování děr - u děr se kótuje průměr a jejich poloha os vůči jiným

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, montáž....

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Cvičení č. I. Formáty výkresů 1 Formáty výkresů

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

11.3 Technické výkresy

11.3 Technické výkresy Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

8/3.6.14 VÝKRESY A ROZMĚRY DRÁŽKOVÝCH HŘÍDELŮ A NÁBOJŮ

8/3.6.14 VÝKRESY A ROZMĚRY DRÁŽKOVÝCH HŘÍDELŮ A NÁBOJŮ STRJNICKÁ PŘÍRUČKA část 8, díl 3, kapitola 6.14, str. 1 8/3.6.14 VÝKRESY A RZMĚRY DRÁŽKVÝCH HŘÍDELŮ A NÁBJŮ Rýhování na hřídeli se zobrazuje tlustými souvislými čarami, postačí jen jejich naznačení, viz

Více

VY_52_INOVACE_H 01 31

VY_52_INOVACE_H 01 31 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STUDIJNÍ PODKLADY K TECHNICKÉMU KRESLENÍ

STUDIJNÍ PODKLADY K TECHNICKÉMU KRESLENÍ STUDIJNÍ PODKLADY K TECHNICKÉMU KRESLENÍ Druhy norem Podnikové normy (PN) závazné v rámci firem. Oborové normy (ON) závazné pro organizace začleněné v určitém oboru. Státní normy (ČSN) závazné pro území

Více

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Čepy Čep Pojistný kroužek Základní rozdělení čepů Hladký čep s dírami pro závlačku Čep s hlavou s dírou pro závlačku Hladký čep bez děr

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V Sokolově, 5. 3. 2014 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 1 technické kreslení - souhrnný název pro všechny druhy

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01 Opava. Technické kreslení VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01 Opava. Technické kreslení VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Technické kreslení VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2013 2/245 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Technická dokumentace (DOK) Patří mezi nejdůležitější formy

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.4 Popisování výkresů Písmo na technických výkresech Parametry písma dány normou (velikost, tloušťka čar, proporce znaků a mezer mezi znaky) 2 typy písem: písmo A písmo

Více

T = HMR DMR T = ES - EI

T = HMR DMR T = ES - EI Tolerování rozměrů Skutečné rozměry vyrobené součásti se vždy liší od jmenovitých rozměrů udaných na výkrese kótami. Aby bylo dosaženo souladu mezi požadavky konstrukce a výrobou, zavádí se tolerování

Více

a) Konstrukční materiály a polotovary. Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech.

a) Konstrukční materiály a polotovary. Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech. a) Konstrukční materiály a polotovary. Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech. 1. Konstrukční materiály a polotovary Předpis výrobku, jeho polotovaru a materiálu musí v konstrukční

Více

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation)

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v

Více

Definice řezu a průřezu

Definice řezu a průřezu Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: řezy a průřezy 1) Definice a značení řezů a průřezů 2) Druhy řezů 3) Šrafování Definice řezu a průřezu řez průřez - zobrazuje rovinu řezu a objekty ležící

Více

Přednáška č.7 Jakost povrchu

Přednáška č.7 Jakost povrchu Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.7 Jakost povrchu JAKOST POVRCHU K úplnému určení součásti na výrobním výkrese je nutné kromě zobrazení součásti v potřebném počtu pohledů a jejího zakótování včetně

Více

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ PODKLAD 1 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části - výtah z normy pro potřeby cvičení z 124KP1 a 124KP2 pozn.:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PRAVIDLA PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace VY_32_inovace_FREI21 : Zásady kreslení závitů Datum vypracování: 1.9.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben Motto: spirálovitě vinuté drážky spoutáme normami a pravidly Text slouží

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

12.8 Zapisování značek drsnosti

12.8 Zapisování značek drsnosti Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

metodika Základní pojmy závitů. sešit formátu A4, rýsovací potřeby 17. 9. 2013, 2. B

metodika Základní pojmy závitů. sešit formátu A4, rýsovací potřeby 17. 9. 2013, 2. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Cvičení č. I. Čáry a písmo 1 Druhy čar Na technických

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY) ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ

Více

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r, P R O M Í T Á N Í Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je určeno průmětnou a směrem (rovnoběžné) nebo středem (středové) promítání. Princip rovnoběžného promítání rovina π - průmětna vektor

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

1. ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ. A/ Úprava a provedení výkresů. a) Základní pojmy

1. ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ. A/ Úprava a provedení výkresů. a) Základní pojmy STROJE A ZAŘÍZENÍ Úkolem předmětu je získat přehled o používaných materiálech, naučit se orientovat v technické dokumentaci, seznámit se s obecným složením strojů a s druhy přenosu sil ve strojích. Učivo

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Drsnost povrchu Petr Šňupárek, Martin Marek 1

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1 Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 9. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1 Ročník: I. Technické kreslení Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání Technická příprava Vzdělávací obor:

Více