SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II Metodika k šabloně II/2 Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu EU Peníze středním školám, který byl financován z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název proj ektu: Zvyšování názornosti ve výuce Datum zahájení pro jekt u: Datum ukončení pro jektu : Nový Jičín, leden 2014 Autor šablony metodiky: Mgr. Patrik Kočí Autor metodiky: Mgr. Karla Hruzíková Autor DUMů: Mgr. KarlaHruzíková Ověření v praxi: Mgr. Karla Hruzíková, Mgr. Dalimila Hajná

2 1. Úvod Dovolujeme si Vám předložit metodiku práce s digitálními učebními materiály, které se věnují učivu ruského jazyka v rámci vzdělávací oblasti další cizí jazyk. Materiály jsou řazeny do šablony II /2 a byly připraveny pro 2. až 4. ročník gymnaziálního studia, věnují se rozvoji slovní zásoby a přípravě k maturitě. Metodika popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během zavádění aplikace do pr axe. Ověření bylo provedeno ve třídách Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně během září 2012 až ledna Digitální učební materiál je zpracován formou SMART Notebook, která je sdílena na školním webu. Aplikace SMART Notebook umožní nejen spuštění na interaktivní tabuli, ale také vkládání různých efektů, užívání interaktivních prvků, obměnu materiálu dle požadavků různých uživatelů. Jednotlivé materiály jsou tříděny podle významu a autor ů (fyzika, matematika, zeměpis). Žáci a veřejnost mají ke všem prací m volný přístup s možností komentářů, sdílení, prohlížení a stahování. Hlavním cílem bylo přinést žákům efektivní systém digitálních učebních materiálů k facilitaci výuky, samostudiu a rozvoji dovedností. Významné je také sdílení dat ve standardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem bylo nejen tento systém zavést, standardizovat, ale i zrealizovat ho jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence žáků a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti při zavádění aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od našeho, jakých jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo, nebo také nepříjemně zarazilo. Informace prosím zasílejte na patrik.koci gnj.cz. Stránka 2 z 17

3 2. Pojetí výuky 2.1. Výsledek výuky Hlavním výstupem bylo připravit souhrn 32 digitálních učebních materiálů, které obsahují slovní zásobu, texty, otázky k textům, testy, mluvnická cvičení, zajímavosti. Některé z DUMů rozšiřují zdroje informací, testují žáky, přináší dovednostní úkoly. Všechny materiály byly ověřeny ve výuce, navíc jsme požádali žáky o komentáře a názor k vytvořeným DUMům Vzájemné působení Významnou změnou při užívání DUMů je především kombinace různých pohledů na učivo, aplikace rozvoje dovedností a digitalizace učebních materiálů. Úložiště materiálů je dostupné v systému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Žák získává od učitelů množství materiálů v logické hierarchii webového rozhraní. Dvousměrná vertikální komunikace je realizována několika způsoby. Je možné využít chatu s učitelem, videochatu, ové komunikace, aby se žák vyjádřil k úrovni a pochopitelnosti DUMu. Učitel získá rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích také díky Google formuláře. 3. Sebepojetí Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozvoji výpočetní techniky, vyvíjejí se nové technologie, databáze, elektronické knihovny a vynalézavější vyhledávače. Proto bylo naším cílem, aby žák nevnímal učitele jako nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učitel školy je vybaven osobním netbookem, řešitelé byli proškolení v digitálním střihu, práci s pen tabletem, zpracováním úloh v SMART Notebook. P řipojení k internetu je realizováno pomocí wi-fi nebo LAN kabelu. Prezentace úloh je umožněna díky audiovizuální technice. Díky DUM materiálům dochází ke změně od učitele přicházejícího s papíry, fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo na webovém rozhraní ve formě zpracovaných DUMů. V hodině svou práci prezentuje pomocí dataprojektoru a sdílí ji s žáky. DUM slouží nejen k prezentaci učiva, ale především k přípravě žáků, tím se více utužuje fixační fáze vzdělávací ho procesu edukovaného. Žák se už nesetkává se situací, kdy uč itel hledá v hromadách papírů jeho práci. Žák může komunikovat s učitelem kdykoliv bez ohledu na místo a čas. Záleží jen na učiteli, kdy si vytvoří prostor k online odpovědím. Stránka 3 z 17

4 Obrázek 1: Google weby - přístup k DUMu v logické hierarchii Obrázek 2: Výběr DUMU - Fyzika / ICT videodum Stránka 4 z 17

5 Obrázek 3: Ukázka komentování Stránka 5 z 17

6 4. Didaktické zásady Každý aplikovaný experiment v oblasti vzdělávání by měl dodržovat deset základních didaktických zásad. Také u vytváření našich stran jsme se snažili podporovat toto zlaté pravidlo. Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka : Jednotlivé DUMy jsou zaměřeny především na rozvoj dovedností žáka, přinášejí rozvoj různých kompetencí žáka práce se slovní zásobou, s texty, s obrázky, testování aj. Zásada vědeckosti: Při tvorbě jednotlivých DUMů je dodržována ustálená terminologie, termíny jsou ověřovány v literatuře, která je citována. Některé materiály jsou z pohledu žáka složité, zdlouhavé, některé dobře pochopitelné, při vytváření jsme se snažili o tzv. zlatou střední cestu. Zásada spojení teorie s praxí: DUMy jsou zaměřeny na řešení situací v každodenním životě. Zásada individuálního přístupu : Protože ve škole je díky velkému počtu žáků problematické více se věnovat individuálnímu vyučování, pak může být sdílení DUMů způsobem, jak problém řešit. Díky sdílení všech materiálů je pro dlouhodobě nemocné dítě menší problém, aby se zapojilo do výuky. Zásada názornosti: Učitel má ve vyučovací hodině netbook či ipad a díky wifi nebo LAN připojení může prezentovat své DUMy přímo z online úložiště. Navíc každý žák ví, že tyto sdílené informace nalezne na Google webu mossctyri.gnj.cz. Zásada uvědomělosti: Odpovědnost k osvojené látce a učení, t estování. Zásada aktivity: Motivace k učení, maximální uplatnění samostatnosti, problémový způsob, kontrola a hodnocení, př iměřenost. Zásada přiměřenosti a zásada soustavnosti: Logický systém, koordinace úkolů, navazování zkušeností, prohlubování, stupňování nároků. Zásada trvalosti: Zvyšování kvality učení, boj proti zapomínání. Stránka 6 z 17

7 5. Cíle a obsah výuky DUM Hr72 3.a 4. ročník, téma Нетикет Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma etiketa v pracovní sféře. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o zaměstnání, profesi. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr73 3.a 4. ročník, téma Визитная карточка Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma vizitka. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o etiketě v pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr74 3.a 4. ročník, téma Одежда в деловой сфере Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma oblečení v pracovní sféře. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o etiketě v pracovní sféře, zaměstnání, profesi. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr75 3.a 4. ročník, téma Этикет в России Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma etiketa v Rusku. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o etiketě v pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr76 3.a 4. ročník, téma Предпринимательство Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma podnikání. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o práci, pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr77 3.a 4. ročník, téma Гудвилл Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma goodwill (dobré jméno firmy). Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut Stránka 7 z 17

8 DUM Hr78 3.a 4. ročník, téma Акционерное общество Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma akciové společnosti. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o podnikání a pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr79 3.a 4. ročník, téma Ценные бумаги Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma cenné papíry. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o podnikání. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr80 3.a 4. ročník, téma Семья Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu rodina. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr81 3.a 4. ročník, téma Дом и жильё Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu dům a bydlení. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr82 3.a 4. ročník, téma Школа Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu škola. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr83 3.a 4. ročník, téma Работа Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu práce. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr84 3.a 4. ročník, téma Здоровье Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu zdraví. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr85 3.a 4. ročník, téma Питание Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu stravování. DUM rozvíjí produktivní Stránka 8 z 17

9 DUM Hr86 3.a 4. ročník, téma Покупки и сфера услуг Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu nakupování a služby. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr87 3.a 4. ročník, téma Путешествия и туризм Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu cestování a cestovní ruch. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr88 3.a 4. ročník, téma Спорт Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu sport. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr89 3.a 4. ročník, téma Олимпийские виды спорта Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu olympijské sporty. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr90 3.a 4. ročník, téma Культура Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu kultura. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr91 3.a 4. ročník, téma Свободное время Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu volný čas. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr92 3.a 4. ročník, téma Проблемы общества Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu společenské problémy. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr93 3.a 4. ročník, téma Окружающая среда Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu životní prostředí. DUM rozvíjí produktivní Stránka 9 z 17

10 DUM Hr94 3.a 4. ročník, téma Природа Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu příroda. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr95 3.a 4. ročník, téma Климат и погода Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu podnebí a počasí. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr96 3.a 4. ročník, téma Наука и техника Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu věda a technika. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr97 3.a 4. ročník, téma История России I Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu historie Ruska. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr98 3.a 4. ročník, téma История России II Materiál je vhodné použít k nácviku tématu historie Ruska. Navazuje na materiál o historii Ruska I. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr99 3.a 4. ročník, téma История России III Materiál je vhodné použít k nácviku tématu o historii Ruska. Navazuje na materiály o historii Ruska I a II. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr100 3.a 4. ročník, téma Штрамберк, Гуквалды Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu město, ve kterém bydlím a jeho okolí. DUM rozvíjí produktivní Stránka 10 z 17

11 DUM Hr101 3.a 4. ročník, téma Копршивнице I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu město, ve kterém bydlím a jeho okolí. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr102 3.a 4. ročník, téma Радгошть, Пустевны, Лысая гора Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu město, ve kterém bydlím a jeho okolí. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr ročník, téma Русские скороговорки Materiál je vhodné použít k nácviku ruské výslovnosti. DUM rozvíjí produktivní jazykové kompetence, je zaměřen na ruské říkanky. Časová dotace: 30 minut. Stránka 11 z 17

12 6. Formy a metody výuky 1) Metody slovní Vyprávění Vysvětlování Práce s textem Rozhovor 2) Metody názorně demonstrační Práce s obrazem a mapou 3) Metody dovednostně praktické Napodobování Vytváření dovedností Produkční metody 4) Aktivizující metody Metody diskusní Metody řešení problémů Metody situační Metody inscenační Didaktické hry 5) Komplexní výukové metody Frontální výuka Skupinová a kooperativní výuka Partnerská výuka Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce Kritické myšlení Brainstorming Projektová výuka Výuka dramatem Otevřené učení Učení v životních situacích Televizní výuka Výuka podporovaná počítačem Stránka 12 z 17

13 7. Materiálně didaktické prostředky netbook (chromebook) učitele ipad dataprojektor + projekční plocha úložiště dat Google weby 30 překladových slovníků (DUMy se slovní zásobou) Stránka 13 z 17

14 8. Zpětná vazba DUM Hr72 Na stránce je vhodně volena slovní zásoba. Pěkná grafická úprava. Stránku doporučuju k procvičování učiva. DUM Hr72 je velmi přehledný a nápomocný k domácímu učivu. Velmi zajímavý.velmi nápomocná je slovní zásoba v pravém sloupci. Grafika je kvalitní. DUM Hr73 Velmi pěkně zpracovaná stránka. Jediné co bych vytkla je pořadí obrázku 1 a 2. Prohodila bych je, ale to je detail. DUM Hr74 Text je srozumitelný, vhodně rozdělen zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Čtenář díky němu ví, jak se oblékat do společnosti či na důležité schůzky, například ohledně budoucího zaměstnání. Obrázky jsou vhodně zvoleny, souvisí s textem. DUM Hr75 DUM je zajímavý a velmi informující. Slovíčka jsou vhodně zvolená, nic složitého, což je vždycky plus pro nás studenty. Grafické provedení je pěkně zpracované. Nemám co bych vytkl. DUM Hr76 Dozvěděla jsem se spoustu nových slovíček a informací. Pěkně zpracovaná stránka, jak po grafické, tak také po obsahové stránce. DUM Hr77 Zřejmě bez chyb, dobré téma, s pomocí slovníčku není problém s porozuměním. Azbuka v kurzívě se hůře čte. DUM Hr78 Slovní zásoba je bohatá, ale přesto se tomu dá rozumět. Informace by možná mohly být stručnější. DUM Hr79 Pěkně zpracovaná stránka o cenných papírech, zdá se mi, že jsou zde všechny důležité informace. DUM Hr80 Užitečné, žák si může vyzkoušet jak dokáže pohovořit o své rodině. DUM Hr81 Stránka výborně připravuje na maturitu, je pěkně graficky zpracovaná. DUM Hr82 Stránka 14 z 17

15 Stránka je v pořádku. Otázky jsou hezky zpracovány a dá se na ně nalézt odpověď. DUM Hr83 Otázky jsou zpracovány velmi pěkně, slovní zásoba přiměřená. Je to DUM vhodný pro přípravu k maturitě. DUM Hr84 Užitečný DUM, dá se využít k procvičování konverzace na téma zdraví. Obrázky jsou vhodně vybrané. Pěkné zpracování. DUM Hr85 Moc dobře zpracované. Líbí se mi otázky, na které si má čtenář odpovědět a tím si jazyk procvičit. Dále kladně hodnotím velkou zásobu slovíček a vysvětlivek na pravém boku. DUM Hr86 Text je srozumitelný a přehledný, obsahuje otázky pro zopakování daného tématu či pro vyzkoušení si popisu obrázku. Obrázky jsou pěkné a bohaté na objekty k popisu. DUM Hr87 Po grafické stránce nemá DUMu co vytknout. Velmi dobře zbudované otázky, na které se dobře odpovídá, obrázky se dají skvěle popsat, protože v nich je zachycená akce. DUM je užitečný a mohl jsem si na něm vyzkoušet své dovednosti v ruském jazyce. DUM Hr88 Stránka je dobře zpracovaná, hlavně na procvičení ústního projevu. Můžeme si zkusit popsat obrázky a zužitkovat to tak u maturity. DUM Hr89 Popisy u obrázků olympijských sportů by mohly být v ruštině (nebo alespoň nebýt v angličtině a čínštině). Mohly by být i názvy zimních sportů. DUM Hr90 Stránka může posloužit jako dobrá příprava na maturitu. V textu jsou uvedeny zajímavé informace, které se potom určitě lépe učí. DUM Hr91 Dobré pro přípravu k maturitě. DUM Hr92 Prakticky využitelné na procvičení, ve slovníčku bych některá jednoduchá slovíčka vyměnil za složitější. DUM Hr93 DUM se mi líbil, je přehledný, barevný, užitečný a s dobrou slovní zásobou. Stránka 15 z 17

16 DUM Hr94 Stránka by měla být bez chyby. Otázky jsou hezky zpracované a dobře pokládány. DUM Hr95 Otázky jsou dobře vybrané. Stránka je prakticky využitelná při přípravě na maturitu. DUM Hr96 Pěkně zpracovaná stránka, užitečná k procvičování tématu věda a technika. Obsahuje nová slovíčka. DUM je vhodný pro opakování nebo rozšiřování slovní zásoby. DUM Hr97 Tato stránka obsahuje hodně textu a proto je dobře že jsou důležité věci nebo názvy napsány výrazněji a tím je přehlednost stránky lepší a dá se v ní orientovat. Nenašla jsem žádnou chybu. DUM Hr98 Stánka přináší mnoho informací, ale ve srozumitelné formě. Je vhodný pro obohacení běžné výuky ruštiny. DUM Hr99 DUM je napsán srozumitelně. Po grafické stránce nemám co vytknout. Informace jsou stručné a jasné. DUM Hr100 Dum 100 je plný zajímavých informací o našem okolí. Stránka je hezky zpracovaná a vhodná pro přípravu k maturitě. DUM Hr101 DUM 101 v dokumentu jsem nenalezla žádnou chybu. DUM je hezky zpracovaný a dají se z něj vyčíst zajímavá fakta, je vhodný pro výuku. Mám opět problém s kurzívou - Pierre de Coubertin pak vypadá jako BE Coubertin. Zajímavé, mně osobně i mnohdy neznámé informace. DUM Hr102 Opět se může hodit na maturitu, je dobře zpracovaná. Možná by to chtělo trochu více přeložených slovíček. DUM Hr103 Velmi zajímavá stránka s ruskými říkankami. Stránka 16 z 17

17 Obsah 1. Úvod Pojetí výuky Výsledek výuky Vzájemné působení Sebepojetí Didaktické zásady Cíle a obsah výuky Formy a metody výuky Materiálně didaktické prostředky Zpětná vazba Stránka 17 z 17

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech Patrik Kočí 1 e-mail: patrik.koci@gnj.cz 1 Gymnázium a Střední odborná škola, Palackého 50, Nový Jičín,

Více

SADA DUM (20ks) ROZVOJ LABORATORNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH I

SADA DUM (20ks) ROZVOJ LABORATORNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH I Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace SADA DUM (20ks) ROZVOJ LABORATORNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH I Metodika k šabloně III/2 Ověřovací pilotní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY - KAZUISTIKY, VYUŽITÍ MEDICÍNSKÝCH OBRAZOVÝCH DAT

ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY - KAZUISTIKY, VYUŽITÍ MEDICÍNSKÝCH OBRAZOVÝCH DAT ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY - KAZUISTIKY, VYUŽITÍ MEDICÍNSKÝCH OBRAZOVÝCH DAT Hrtoňová, N., Pokorná, A., Váňová, T. Mefanet 2011, Brno, 25. 11. 2011 Projekt Efektivní výuka na SZŠ Cíl projektu: inovace

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Inspirace pro výuku s ICT & výhody mentoringu Mgr. Štěpánka Baierlová

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ekonomika, Finanční

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Charakteristika kurzu BE2

Charakteristika kurzu BE2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Charakteristika kurzu IE1/5

Charakteristika kurzu IE1/5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE1/5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více