SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II Metodika k šabloně II/2 Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu EU Peníze středním školám, který byl financován z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název proj ektu: Zvyšování názornosti ve výuce Datum zahájení pro jekt u: Datum ukončení pro jektu : Nový Jičín, leden 2014 Autor šablony metodiky: Mgr. Patrik Kočí Autor metodiky: Mgr. Karla Hruzíková Autor DUMů: Mgr. KarlaHruzíková Ověření v praxi: Mgr. Karla Hruzíková, Mgr. Dalimila Hajná

2 1. Úvod Dovolujeme si Vám předložit metodiku práce s digitálními učebními materiály, které se věnují učivu ruského jazyka v rámci vzdělávací oblasti další cizí jazyk. Materiály jsou řazeny do šablony II /2 a byly připraveny pro 2. až 4. ročník gymnaziálního studia, věnují se rozvoji slovní zásoby a přípravě k maturitě. Metodika popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během zavádění aplikace do pr axe. Ověření bylo provedeno ve třídách Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně během září 2012 až ledna Digitální učební materiál je zpracován formou SMART Notebook, která je sdílena na školním webu. Aplikace SMART Notebook umožní nejen spuštění na interaktivní tabuli, ale také vkládání různých efektů, užívání interaktivních prvků, obměnu materiálu dle požadavků různých uživatelů. Jednotlivé materiály jsou tříděny podle významu a autor ů (fyzika, matematika, zeměpis). Žáci a veřejnost mají ke všem prací m volný přístup s možností komentářů, sdílení, prohlížení a stahování. Hlavním cílem bylo přinést žákům efektivní systém digitálních učebních materiálů k facilitaci výuky, samostudiu a rozvoji dovedností. Významné je také sdílení dat ve standardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem bylo nejen tento systém zavést, standardizovat, ale i zrealizovat ho jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence žáků a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti při zavádění aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od našeho, jakých jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo, nebo také nepříjemně zarazilo. Informace prosím zasílejte na patrik.koci gnj.cz. Stránka 2 z 17

3 2. Pojetí výuky 2.1. Výsledek výuky Hlavním výstupem bylo připravit souhrn 32 digitálních učebních materiálů, které obsahují slovní zásobu, texty, otázky k textům, testy, mluvnická cvičení, zajímavosti. Některé z DUMů rozšiřují zdroje informací, testují žáky, přináší dovednostní úkoly. Všechny materiály byly ověřeny ve výuce, navíc jsme požádali žáky o komentáře a názor k vytvořeným DUMům Vzájemné působení Významnou změnou při užívání DUMů je především kombinace různých pohledů na učivo, aplikace rozvoje dovedností a digitalizace učebních materiálů. Úložiště materiálů je dostupné v systému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Žák získává od učitelů množství materiálů v logické hierarchii webového rozhraní. Dvousměrná vertikální komunikace je realizována několika způsoby. Je možné využít chatu s učitelem, videochatu, ové komunikace, aby se žák vyjádřil k úrovni a pochopitelnosti DUMu. Učitel získá rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích také díky Google formuláře. 3. Sebepojetí Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozvoji výpočetní techniky, vyvíjejí se nové technologie, databáze, elektronické knihovny a vynalézavější vyhledávače. Proto bylo naším cílem, aby žák nevnímal učitele jako nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učitel školy je vybaven osobním netbookem, řešitelé byli proškolení v digitálním střihu, práci s pen tabletem, zpracováním úloh v SMART Notebook. P řipojení k internetu je realizováno pomocí wi-fi nebo LAN kabelu. Prezentace úloh je umožněna díky audiovizuální technice. Díky DUM materiálům dochází ke změně od učitele přicházejícího s papíry, fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo na webovém rozhraní ve formě zpracovaných DUMů. V hodině svou práci prezentuje pomocí dataprojektoru a sdílí ji s žáky. DUM slouží nejen k prezentaci učiva, ale především k přípravě žáků, tím se více utužuje fixační fáze vzdělávací ho procesu edukovaného. Žák se už nesetkává se situací, kdy uč itel hledá v hromadách papírů jeho práci. Žák může komunikovat s učitelem kdykoliv bez ohledu na místo a čas. Záleží jen na učiteli, kdy si vytvoří prostor k online odpovědím. Stránka 3 z 17

4 Obrázek 1: Google weby - přístup k DUMu v logické hierarchii Obrázek 2: Výběr DUMU - Fyzika / ICT videodum Stránka 4 z 17

5 Obrázek 3: Ukázka komentování Stránka 5 z 17

6 4. Didaktické zásady Každý aplikovaný experiment v oblasti vzdělávání by měl dodržovat deset základních didaktických zásad. Také u vytváření našich stran jsme se snažili podporovat toto zlaté pravidlo. Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka : Jednotlivé DUMy jsou zaměřeny především na rozvoj dovedností žáka, přinášejí rozvoj různých kompetencí žáka práce se slovní zásobou, s texty, s obrázky, testování aj. Zásada vědeckosti: Při tvorbě jednotlivých DUMů je dodržována ustálená terminologie, termíny jsou ověřovány v literatuře, která je citována. Některé materiály jsou z pohledu žáka složité, zdlouhavé, některé dobře pochopitelné, při vytváření jsme se snažili o tzv. zlatou střední cestu. Zásada spojení teorie s praxí: DUMy jsou zaměřeny na řešení situací v každodenním životě. Zásada individuálního přístupu : Protože ve škole je díky velkému počtu žáků problematické více se věnovat individuálnímu vyučování, pak může být sdílení DUMů způsobem, jak problém řešit. Díky sdílení všech materiálů je pro dlouhodobě nemocné dítě menší problém, aby se zapojilo do výuky. Zásada názornosti: Učitel má ve vyučovací hodině netbook či ipad a díky wifi nebo LAN připojení může prezentovat své DUMy přímo z online úložiště. Navíc každý žák ví, že tyto sdílené informace nalezne na Google webu mossctyri.gnj.cz. Zásada uvědomělosti: Odpovědnost k osvojené látce a učení, t estování. Zásada aktivity: Motivace k učení, maximální uplatnění samostatnosti, problémový způsob, kontrola a hodnocení, př iměřenost. Zásada přiměřenosti a zásada soustavnosti: Logický systém, koordinace úkolů, navazování zkušeností, prohlubování, stupňování nároků. Zásada trvalosti: Zvyšování kvality učení, boj proti zapomínání. Stránka 6 z 17

7 5. Cíle a obsah výuky DUM Hr72 3.a 4. ročník, téma Нетикет Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma etiketa v pracovní sféře. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o zaměstnání, profesi. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr73 3.a 4. ročník, téma Визитная карточка Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma vizitka. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o etiketě v pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr74 3.a 4. ročník, téma Одежда в деловой сфере Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma oblečení v pracovní sféře. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o etiketě v pracovní sféře, zaměstnání, profesi. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr75 3.a 4. ročník, téma Этикет в России Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma etiketa v Rusku. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o etiketě v pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr76 3.a 4. ročník, téma Предпринимательство Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma podnikání. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o práci, pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr77 3.a 4. ročník, téma Гудвилл Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma goodwill (dobré jméno firmy). Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut Stránka 7 z 17

8 DUM Hr78 3.a 4. ročník, téma Акционерное общество Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma akciové společnosti. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o podnikání a pracovní sféře. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr79 3.a 4. ročník, téma Ценные бумаги Materiál je vhodné použít pro výuku slovní zásoby na téma cenné papíry. Je určen k nácviku samostatného ústního projevu s použitím uvedené slovní zásoby. Navazuje na DUMy o podnikání. Časová dotace: 30 minut. DUM Hr80 3.a 4. ročník, téma Семья Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu rodina. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr81 3.a 4. ročník, téma Дом и жильё Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu dům a bydlení. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr82 3.a 4. ročník, téma Школа Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu škola. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr83 3.a 4. ročník, téma Работа Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu práce. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr84 3.a 4. ročník, téma Здоровье Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu zdraví. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr85 3.a 4. ročník, téma Питание Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu stravování. DUM rozvíjí produktivní Stránka 8 z 17

9 DUM Hr86 3.a 4. ročník, téma Покупки и сфера услуг Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu nakupování a služby. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr87 3.a 4. ročník, téma Путешествия и туризм Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu cestování a cestovní ruch. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr88 3.a 4. ročník, téma Спорт Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu sport. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr89 3.a 4. ročník, téma Олимпийские виды спорта Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu olympijské sporty. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr90 3.a 4. ročník, téma Культура Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu kultura. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr91 3.a 4. ročník, téma Свободное время Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu volný čas. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr92 3.a 4. ročník, téma Проблемы общества Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu společenské problémy. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr93 3.a 4. ročník, téma Окружающая среда Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu životní prostředí. DUM rozvíjí produktivní Stránka 9 z 17

10 DUM Hr94 3.a 4. ročník, téma Природа Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu příroda. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr95 3.a 4. ročník, téma Климат и погода Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu podnebí a počasí. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr96 3.a 4. ročník, téma Наука и техника Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu věda a technika. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr97 3.a 4. ročník, téma История России I Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu historie Ruska. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr98 3.a 4. ročník, téma История России II Materiál je vhodné použít k nácviku tématu historie Ruska. Navazuje na materiál o historii Ruska I. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr99 3.a 4. ročník, téma История России III Materiál je vhodné použít k nácviku tématu o historii Ruska. Navazuje na materiály o historii Ruska I a II. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr100 3.a 4. ročník, téma Штрамберк, Гуквалды Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu město, ve kterém bydlím a jeho okolí. DUM rozvíjí produktivní Stránka 10 z 17

11 DUM Hr101 3.a 4. ročník, téma Копршивнице I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu město, ve kterém bydlím a jeho okolí. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr102 3.a 4. ročník, téma Радгошть, Пустевны, Лысая гора Materiál je vhodné použít k nácviku konverzačního tématu město, ve kterém bydlím a jeho okolí. DUM rozvíjí produktivní DUM Hr ročník, téma Русские скороговорки Materiál je vhodné použít k nácviku ruské výslovnosti. DUM rozvíjí produktivní jazykové kompetence, je zaměřen na ruské říkanky. Časová dotace: 30 minut. Stránka 11 z 17

12 6. Formy a metody výuky 1) Metody slovní Vyprávění Vysvětlování Práce s textem Rozhovor 2) Metody názorně demonstrační Práce s obrazem a mapou 3) Metody dovednostně praktické Napodobování Vytváření dovedností Produkční metody 4) Aktivizující metody Metody diskusní Metody řešení problémů Metody situační Metody inscenační Didaktické hry 5) Komplexní výukové metody Frontální výuka Skupinová a kooperativní výuka Partnerská výuka Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce Kritické myšlení Brainstorming Projektová výuka Výuka dramatem Otevřené učení Učení v životních situacích Televizní výuka Výuka podporovaná počítačem Stránka 12 z 17

13 7. Materiálně didaktické prostředky netbook (chromebook) učitele ipad dataprojektor + projekční plocha úložiště dat Google weby 30 překladových slovníků (DUMy se slovní zásobou) Stránka 13 z 17

14 8. Zpětná vazba DUM Hr72 Na stránce je vhodně volena slovní zásoba. Pěkná grafická úprava. Stránku doporučuju k procvičování učiva. DUM Hr72 je velmi přehledný a nápomocný k domácímu učivu. Velmi zajímavý.velmi nápomocná je slovní zásoba v pravém sloupci. Grafika je kvalitní. DUM Hr73 Velmi pěkně zpracovaná stránka. Jediné co bych vytkla je pořadí obrázku 1 a 2. Prohodila bych je, ale to je detail. DUM Hr74 Text je srozumitelný, vhodně rozdělen zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Čtenář díky němu ví, jak se oblékat do společnosti či na důležité schůzky, například ohledně budoucího zaměstnání. Obrázky jsou vhodně zvoleny, souvisí s textem. DUM Hr75 DUM je zajímavý a velmi informující. Slovíčka jsou vhodně zvolená, nic složitého, což je vždycky plus pro nás studenty. Grafické provedení je pěkně zpracované. Nemám co bych vytkl. DUM Hr76 Dozvěděla jsem se spoustu nových slovíček a informací. Pěkně zpracovaná stránka, jak po grafické, tak také po obsahové stránce. DUM Hr77 Zřejmě bez chyb, dobré téma, s pomocí slovníčku není problém s porozuměním. Azbuka v kurzívě se hůře čte. DUM Hr78 Slovní zásoba je bohatá, ale přesto se tomu dá rozumět. Informace by možná mohly být stručnější. DUM Hr79 Pěkně zpracovaná stránka o cenných papírech, zdá se mi, že jsou zde všechny důležité informace. DUM Hr80 Užitečné, žák si může vyzkoušet jak dokáže pohovořit o své rodině. DUM Hr81 Stránka výborně připravuje na maturitu, je pěkně graficky zpracovaná. DUM Hr82 Stránka 14 z 17

15 Stránka je v pořádku. Otázky jsou hezky zpracovány a dá se na ně nalézt odpověď. DUM Hr83 Otázky jsou zpracovány velmi pěkně, slovní zásoba přiměřená. Je to DUM vhodný pro přípravu k maturitě. DUM Hr84 Užitečný DUM, dá se využít k procvičování konverzace na téma zdraví. Obrázky jsou vhodně vybrané. Pěkné zpracování. DUM Hr85 Moc dobře zpracované. Líbí se mi otázky, na které si má čtenář odpovědět a tím si jazyk procvičit. Dále kladně hodnotím velkou zásobu slovíček a vysvětlivek na pravém boku. DUM Hr86 Text je srozumitelný a přehledný, obsahuje otázky pro zopakování daného tématu či pro vyzkoušení si popisu obrázku. Obrázky jsou pěkné a bohaté na objekty k popisu. DUM Hr87 Po grafické stránce nemá DUMu co vytknout. Velmi dobře zbudované otázky, na které se dobře odpovídá, obrázky se dají skvěle popsat, protože v nich je zachycená akce. DUM je užitečný a mohl jsem si na něm vyzkoušet své dovednosti v ruském jazyce. DUM Hr88 Stránka je dobře zpracovaná, hlavně na procvičení ústního projevu. Můžeme si zkusit popsat obrázky a zužitkovat to tak u maturity. DUM Hr89 Popisy u obrázků olympijských sportů by mohly být v ruštině (nebo alespoň nebýt v angličtině a čínštině). Mohly by být i názvy zimních sportů. DUM Hr90 Stránka může posloužit jako dobrá příprava na maturitu. V textu jsou uvedeny zajímavé informace, které se potom určitě lépe učí. DUM Hr91 Dobré pro přípravu k maturitě. DUM Hr92 Prakticky využitelné na procvičení, ve slovníčku bych některá jednoduchá slovíčka vyměnil za složitější. DUM Hr93 DUM se mi líbil, je přehledný, barevný, užitečný a s dobrou slovní zásobou. Stránka 15 z 17

16 DUM Hr94 Stránka by měla být bez chyby. Otázky jsou hezky zpracované a dobře pokládány. DUM Hr95 Otázky jsou dobře vybrané. Stránka je prakticky využitelná při přípravě na maturitu. DUM Hr96 Pěkně zpracovaná stránka, užitečná k procvičování tématu věda a technika. Obsahuje nová slovíčka. DUM je vhodný pro opakování nebo rozšiřování slovní zásoby. DUM Hr97 Tato stránka obsahuje hodně textu a proto je dobře že jsou důležité věci nebo názvy napsány výrazněji a tím je přehlednost stránky lepší a dá se v ní orientovat. Nenašla jsem žádnou chybu. DUM Hr98 Stánka přináší mnoho informací, ale ve srozumitelné formě. Je vhodný pro obohacení běžné výuky ruštiny. DUM Hr99 DUM je napsán srozumitelně. Po grafické stránce nemám co vytknout. Informace jsou stručné a jasné. DUM Hr100 Dum 100 je plný zajímavých informací o našem okolí. Stránka je hezky zpracovaná a vhodná pro přípravu k maturitě. DUM Hr101 DUM 101 v dokumentu jsem nenalezla žádnou chybu. DUM je hezky zpracovaný a dají se z něj vyčíst zajímavá fakta, je vhodný pro výuku. Mám opět problém s kurzívou - Pierre de Coubertin pak vypadá jako BE Coubertin. Zajímavé, mně osobně i mnohdy neznámé informace. DUM Hr102 Opět se může hodit na maturitu, je dobře zpracovaná. Možná by to chtělo trochu více přeložených slovíček. DUM Hr103 Velmi zajímavá stránka s ruskými říkankami. Stránka 16 z 17

17 Obsah 1. Úvod Pojetí výuky Výsledek výuky Vzájemné působení Sebepojetí Didaktické zásady Cíle a obsah výuky Formy a metody výuky Materiálně didaktické prostředky Zpětná vazba Stránka 17 z 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více