AutoCAD LT Přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD LT 2009. Přehled"

Transkript

1 AutoCAD LT 2009 Přehled

2 Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11 Rychlé náhledy rozvržení...14 Rychlé náhledy výkresů...16 Popisy nástrojů...18 Nastavení skrytých zpráv...21 Navrhování a kreslení...22 Správa hladin...22 Práce se soubory DGN...23 Podpora formátu DWFx...24 Ořezání Xref...25 Interaktivní náhled pole...25 Hledání a nahrazení...26 Vizualizace...26 Geografické umístění...26 Navigace pomocí kolečka...27 Externí obrázky...28 Neobdélníkové výřezy...29 Podpora plných barev a barevných knih...30 Pole...31 Podpora 64bitových operačních systémů...31 Závěr...31

3 Úvod Se softwarem AutoCAD LT, nejprodávanějším produktem pro přesné rýsování ve 2D, můžete výrazně zvýšit svou produktivitu. AutoCAD LT je výkonné řešení pro návrháře, kteří potřebují úplnou kompatibilitu s nativním formátem souborů DWG a nevyžadují 3D funkce ani vyspělé přizpůsobení systému. Vylepšené uživatelské rozhraní přináší vyšší efektivitu, zrychluje rutinní úkoly a umožňuje snadněji vyhledávat příkazy, což pomáhá novým uživatelům dosáhnout produktivitu v co nejkratším čase. Práce s vrstvami je nyní snadnější než kdy předtím. Se softwarem AutoCAD LT se vaše produktivita posune na další úroveň. Uživatelské rozhraní Okno aplikace Okno aplikace AutoCAD LT 2009 nabízí nový vzhled. Poskytuje snadný přístup k nejpoužívanějším nástrojům a současně maximalizuje oblast pro kreslení. Výchozí okno aplikace obsahuje prohlížeč nabídek, panel rychlého přístupu, panel InfoCenter, pás karet a stavovou lištu. Řada z těchto rozšíření uživatelského rozhraní získává další hodnotu ve dvoumonitorové konfiguraci. Výchozí pozadí modelového prostoru má nyní bílou barvu s tónováním, která umožňuje kreslit v modelovém prostoru tmavými barvami se stejnou viditelností jako na bílém pozadí. Pás karet InfoCenter Panel rychlého přístupu Prohlížeč nabídek Stavová lišta Okno aplikace AutoCAD LT 2009

4 Prohlížeč nabídek Nový prohlížeč nabídek poskytuje snadný přístup k pestrému obsahu, včetně příkazů a dokumentů, a to vše prostřednictvím jediného tlačítka v levém horním rohu aplikace AutoCAD LT. Tlačítko prohlížeče nabídek Prohlížeč nabídek zobrazuje svislý seznam nabídek a emuluje nabídky, které se tradičně zobrazují vodorovně v horní části okna AutoCAD LT. Po vybrání nabídky v prohlížeči nabídek se rozbalí seznam položek nabídky, který umožňuje spustit příkaz. Prohlížeč nabídek Vyhledávací nástroj v horní části prohlížeče nabídek umožňuje vyhledávat položky přizpůsobitelného uživatelského rozhraní podle klíčových výrazů. Pokud do vyhledávacího pole začnete zadávat např. Č-Á-R, AutoCAD LT dynamicky filtruje možnosti vyhledávání a zobrazuje položky přizpůsobitelného uživatelského rozhraní,

5 které obsahují výraz čár (Typ čáry, Čára, Tloušťka čáry atd.). Položku v seznamu můžete spustit klepnutím. Vyhledávací nástroj prohlížeče nabídek Kromě příkazů prohlížeč nabídek poskytuje nedávno použité nebo aktuálně otevřené dokumenty a umožňuje k nim přistupovat. Názvy dokumentů lze zobrazit s ikonami nebo s malým, středním či velkým náhledem, což usnadňuje identifikaci dokumentů. Obrázky s náhledy dokumentů v prohlížeči nabídek

6 Nedávno použité dokumenty lze v prohlížeči nabídek zobrazit jako uspořádaný seznam nebo je můžete setřídit podle data či typu souboru. Kurzor umístěný nad název dokumentu automaticky zobrazí obrázek s náhledem a další informace o dokumentu. Přehled nedávno použitých dokumentů Kromě nedávno použitých dokumentů nabízí prohlížeč nabídek snadný přístup k posledním provedeným krokům. Lze zobrazit seznam posledních akcí a vybrat krok, který se má zopakovat. Místní nabídky, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem v prohlížeči nabídek, poskytují další ovládací prvky, včetně možnosti pevně zafixovat dokument nebo akci v seznamu, vymazat seznam nedávno použitých dokumentů nebo seznam posledních akcí.

7 Prohlížeč nabídek možnosti v místní nabídce Panel rychlého přístupu Panel rychlého přístupu se zobrazuje v horní části okna aplikace AutoCAD LT, vedle prohlížeče nabídek. Obsahuje nejpoužívanější nástroje, jako je Nový, Otevři, Ulož, Tisk, Zpět a Znova. Nástroje můžete přidávat a odebírat v dialogovém okně pro úpravu uživatelského rozhraní, které lze otevřít z místní nabídky. Příkazy lze přetahovat ze seznamu příkazů do panelu rychlého spuštění. Nástroje pro rychlé spuštění jsou uloženy podle pracovního prostředí a můžete je reorganizovat nebo odstranit po rozbalení panelu rychlého spuštění pod každým pracovním prostředím. Místní nabídka umožňuje upravit panel rychlého spuštění a ovládat zobrazení panelu nabídek a panelů nástrojů. Panel rychlého přístupu InfoCenter Panel InfoCenter byl v aplikaci AutoCAD LT 2009 rozšířen a poskytuje větší flexibilitu při hledání nápovědy. Pole pro vyhledávání lze sbalit nebo rozbalit, čímž lze ušetřit místo v záhlaví aplikace. Při vyhledávání tématu v systému nápovědy v AutoCADu můžete zadat, který dokument se má prohledat, a zkrátit tak čas na vyhledání tématu.

8 InfoCenter Pás karet Pás karet, zobrazený v horní části okna AutoCAD LT, poskytuje snadný přístup k nástrojům aplikace AutoCAD LT prostřednictvím skupiny karet a panelů. Každá karta obsahuje několik panelů a každý panel obsahuje několik nástrojů. Po rozbalení některých panelů lze získat přístup k dalším nástrojům. Pás karet Pás karet se ve výchozím nastavení zobrazuje v horní části okna aplikace AutoCAD LT. Místní nabídka umožňuje měnit zobrazení a chování pásu karet. Pás karet můžete zavřít a později znovu otevřít příkazem Pás karet. Místo, které pás karet zabírá, lze zmenšit deaktivací možnosti Show Panel Titles (Zobrazit názvy panelů) nebo minimalizací karet či záhlaví panelů.

9 Místní nabídka pásu karet Lze napodobit chování ovládacího panelu. Stačí odemknout pás karet a ukotvit jej vpravo nebo vlevo. Místní nabídka v záhlaví pásu karet Zobrazení obsahu karet a panelů v pásu karet můžete upravit. Stačí zapnout nebo vypnout panely a karty v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem. Karty pásu karet nebo panely v kartách lze snadno reorganizovat přetažením na nové místo. Panely dokonce můžete přetáhnout mimo pás karet a vytvořit plovoucí panely. Chcete-li pás karet dále přizpůsobit, nové uzly pásu karet jsou k dispozici v dialogovém okně Customize User Interface (Přizpůsobit uživatelské rozhraní).

10 Místní nabídka po klepnutí pravým tlačítkem uvnitř pásu karet Stavová lišta Na stavovou lištu aplikace AutoCAD LT byly doplněny nové nástroje a ikony. Levá strana stavové lišty obsahuje tlačítkové přepínače pro známé funkce, jako je Osnap (Uchop), Grid (Rastr) a Dynamic Input (Dynamické zadání). Místní nabídka, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem, umožňuje snadno přepínat mezi ikonami a tradičními textovými popisky stavové lišty. Nově na stavové liště najdete přepínač Rychlé vlastnosti (RV). 1. Přepínače stavové lišty Místní nabídky nabízejí pro některé přepínače stavové lišty další ovládací prvky. Snadný přístup k těmto ovládacím prvkům minimalizuje potřebu zobrazovat je v dialogovém okně Nastavení.

11 Místní nabídky pro přepínače Snap (Krok), Polar (Polár) a Osnap (Uchop) Tlačítka Model a Layout (Rozvržení) se přesunula na pravou stranu stavové lišty, kam přibylo také několik nových nástrojů. Plovoucí lišta rozvržení byla nahrazena tlačítkem Quick View Layouts (Rychlé náhledy rozvržení), které doplňuje tlačítko Quick View Drawings (Rychlé náhledy výkresů). Stavová lišta poskytuje snadný přístup k navigačním a náhledovým nástrojům, včetně posunu a zvětšení, a také k nové funkci SteeringWheels. Tlačítko pro měřítko poznámky bylo nahrazeno přepínačem Viewport/Annotation (Výřez/poznámka), který spojuje měřítko poznámky s měřítkem výřezu, čímž je pomáhá synchronizovat. Nové tlačítko pro přepínání mezi pracovními prostory nahrazuje panel nástrojů Pracovní prostory a poskytuje stejné funkce na podstatně menším prostoru. Model Space Rozvržení Rychlé náhledy rozvržení Rychlé náhledy výkresů Posun Zoom Navigační kolečko Měřítko pohledu Měřítko popisek Přepínač pracovního prostřředí Nástroje stavové lišty Rychlé vlastnosti Panel Rychlé vlastnosti umožňuje prohlížet a měnit vlastnosti v případě potřeby, aniž by bylo nutné vyhrazovat místo na obrazovce. Rychlé vlastnosti můžete zapnout

12 přepínačem RV na stavové liště. Pokud tento přepínač zapnete, okno Rychlé vlastnosti při vybrání objektu automaticky zobrazí upravitelný seznam vlastností. Pokud seznam vlastností objektu přesahuje délku okna Rychlé vlastnosti, po nastavení kurzoru nad okno Rychlé vlastnosti se okno automaticky rozbalí a zobrazí se všechny vlastnosti. Okno Rychlé vlastnosti Místní nabídka, která se zobrazí po klepnutím pravým tlačítkem, umožňuje změnit zobrazení a chování okna Rychlé vlastnosti. Pokud je zakázána možnost automatického sbalení (Auto-Collapse), okno Rychlé vlastnosti se stále zobrazuje v plné velikosti. Možnost Location Mode (Způsob umístění) umožňuje specifikovat, kde se má okno Rychlé vlastnosti zobrazit. Vyberete-li možnost Cursor (Kurzor), okno se bude zobrazovat v závislosti na poloze kurzoru při zvolení objektu. Pokud vyberete možnost Float (Plovoucí), okno se zobrazí na stejném místě jako při posledním zobrazení. Možnost Docked (Ukotvené) zobrazuje okno jako panel v pásu karet. Způsoby zobrazení okna Rychlé vlastnosti Možnost Nastavení nabízí další ovládací prvky pro okno Rychlé Vlastnosti na nové kartě Rychlé vlastnosti (Quick Properties), kterou najdete v dialogovém okně Drafting Settings (Nastavení kreslení). Na kartě Quick Properties (Rychlé vlastnosti) můžete specifikovat, zda mají být rychlé vlastnosti aktivní a zda se má okno Rychlé vlastnosti zobrazit při vybrání libovolného objektu nebo pouze v případě zvolení objektu s definovanými rychlými vlastnostmi. Tato možnost poskytuje alternativní způsob nastavení umístění a umožňuje specifikovat směr a vzdálenost, v jaké se okno Rychlé vlastnosti zobrazí vzhledem ke kurzoru, když je aktivní režim Cursor (Kurzor). Na kartě

13 Quick Properties (Rychlé vlastnosti) také můžete určit výchozí počet řádků, které se zobrazí ve sbaleném okně Rychlé vlastnosti. Karta Quick Properties (Rychlé vlastnosti) v dialogovém okně Drafting Settings (Nastavení kreslení) Pokud je vybráno více objektů, okno Rychlé vlastnosti se chová podobně jako okno Vlastnosti a zobrazí pouze ty vlastnosti, které mají všechny vybrané objekty společné. Rozbalovací seznam umožňuje vybrat určitý typ objektu, aby se pro příslušný typ objektů zobrazily všechny rychlé vlastnosti. Okno Quick Properties (Rychlé vlastnosti) s více vybranými typy objektů V dialogovém okně Customize User Interface (Přizpůsobení uživatelského rozhraní) můžete určit, jaké vlastnosti se zobrazí pro jednotlivé typy objektů. Toto dialogové

14 okno lze snadno zobrazit tlačítkem Customize (Přizpůsobení) v horním pravém rohu okna Rychlé vlastnosti. Dialogové okno se zobrazí s již zobrazeným novým uzel Quick Properties (Rychlé vlastnosti). Pravá strana dialogového okna Customize User Interface (Přizpůsobení uživatelského rozhraní) obsahuje dva seznamy: definované typy objektů a dostupné vlastnosti pro označený typ objektů. Definování rychlých vlastností Položky v seznamu Object Type (Typ objektu) můžete přidávat nebo odstraňovat tlačítkem Edit Object Type (Upravit typy objektů) v horní části seznamu. Seznam pro úpravy typů objektů Rychlé náhledy rozvržení Tlačítko Quick View Layouts (Rychlé náhledy rozvržení) na stavové liště zobrazuje horizontální řádek rychlých náhledů rozvržení. Tato nová funkce poskytuje rychlejší a názornější alternativu tradičních karet Model a Layout (Rozvržení) pro přepínání jednotlivých rozvržení aktuálního výkresu. Rozvržení můžete identifikovat a vybrat nejen podle názvu, ale i pohledu vzhledu. Přesunete-li myš za okraj pásu obrázků, zobrazí se rozvržení, která se nevešla na obrazovku. Velikost náhledů rozvržení můžete

15 zvětšit nebo zmenšit, stačí podržet klávesu Ctrl a současně otáčet kolečkem myši nahoru nebo dolů. Obrázky s rychlými náhledy rozvržení Pokud kurzor umístíte nad náhled rozvržení, v horních rozích obrázku se zobrazí tlačítka pro vykreslení a publikování. Další nástroje jsou k dispozici v ovládacím panelu Quick View (Rychlý náhled), který se automaticky zobrazí pod obrázky s rychlým náhledem. Tyto nástroje umožňují ponechat rychlý náhled otevřený, aby zůstal viditelný i při práci v editoru kreslení. Pokud již nebudete rychlý náhled potřebovat, můžete jej zavřít tlačítkem Close (Zavřít). Tlačítko New Layout (Nové rozvržení) vytváří nové rozvržení v aktuálním výkresu a zobrazuje jeho náhled na konci řádku obrázků. Všechna rozvržení ve výkresu můžete snadno publikovat nástrojem Publish (Publikovat). Publikovat Tisk Ukotvit rychlý náhled rozvržení Nové rozvržení Publikovat Zavři okno rychlého náhledu rozvržení

16 Ovládací panel rychlých náhledů rozvržení Klepnete-li na náhled rozvržení pravým tlačítkem, zobrazí se známé možnosti nabídky Rozvržení, včetně přístupu ke správci nastavení stránek. Nová možnost v místní nabídce umožňuje exportovat geometrii rozvržení do modelového prostoru nového výkresu. Místní nabídky pro rychlé náhledy rozvržení Rychlé náhledy výkresů Tlačítko Quick View Drawings (Rychlé náhledy výkresů) na stavové liště zobrazuje horizontální řádek rychlých náhledů výkresů. Tato nová funkce poskytuje rychlejší a názornější alternativu ke klávesové zkratce Ctrl+Tab nebo nabídce Okno pro přepínání otevřených výkresů. Podobně jako u rychlých náhledů rozvržení můžete přesunout myš za okraj pásu obrázků a zobrazit tak obrázky, které se nevešly na obrazovku. Velikost výkresových náhledů můžete zvětšit nebo zmenšit, stačí podržet klávesu Ctrl a současně otáčet kolečkem myši nahoru nebo dolů.

17 Rychlé náhledy výkresů Pokud umístíte kurzor nad náhled výkresu, v horních rozích obrázku se zobrazí tlačítka Ulož a Zavři, která umožňují rychle uložit nebo zavřít libovolný otevřený výkres, nejen aktuální. Další nástroje jsou k dispozici v ovládacím panelu Quick View Drawings (Rychlé náhledy výkresů), který se automaticky zobrazí pod obrázky s rychlým náhledem. Tyto nástroje umožňují ponechat rychlé náhledy výkresů otevřené, aby byly viditelné i při práci v editoru kreslení. Pokud již rychlé náhledy výkresů nebudete potřebovat, můžete je zavřít tlačítkem Close (Zavřít). Tlačítko New (Nový) vytvoří nový výkres a zobrazí jeho náhled na konci panelu Quick View (Rychlý náhled). Tlačítkem Otevři můžete snadno otevřít libovolný výkres. Zavřít Uložit Ukotvit rychlý náhled výkresů Nový Otevřít Zavři rychlý náhled výkresů

18 Ovládací panel rychlých náhledů výkresů Ukážete-li kurzorem na určitý obrázek v rychlých náhledech výkresů, náhledy všech rozvržení příslušného výkresu, včetně modelového prostoru, se zobrazí nad obrázky výkresů v samostatném panelu s obrázky. Libovolné rozvržení otevřených výkresů můžete snadno prohlížet a aktivovat přímo v panelu s rychlými náhledy výkresů. Chcete-li zobrazit větší náhled obrázků rozvržení, umístěte kurzor nad obrázek s náhledem rozvržení. Software AutoCAD LT automaticky zvětší obrázky rozvržení a zmenší velikost obrázků s výkresy. Vrátíte-li kurzor zpět nad obrázek výkresu, obrázky výkresů se opět zvětší a obrázky rozvržení se zmenší na původní velikost. Obrázky s rychlými náhledy rozvržení v rychlých náhledech výkresů Popisy nástrojů Vylepšené popisy nástrojů v aplikaci AutoCAD LT 2009 nabízejí více informací. Popisy nástrojů se zobrazí automaticky, když nad nějaký nástroj umístíte kurzor. Rozšířené popisy nástrojů nezobrazují pouze názvy nástrojů, ale poskytují také další informace, a dokonce i grafiku, přímo ze systému nápovědy.

19 Nápovědy v popisech nástrojů Kromě používání nástrojů v příkazech můžete upravit obsah zobrazený v popisu nástrojů prostřednictvím palety externích referencí. Klepněte pravým tlačítkem na paletu External References (Externí reference), vyberte možnost Tooltip Style (Styl popisu nástrojů) a zvolte, zda se má zobrazit náhled, detail nebo obojí. Pro zobrazení náhledu můžete vybrat malý, střední nebo velký obrázek.

20 Styly popisů nástrojů Pokud nad položku palety Externí reference umístíte kurzor, získáte rychlý náhled geometrie výkresu, aniž byste museli danou položku vybírat. Popis nástroje s náhledem a detaily

21 Zobrazení náhledů s popisy pro karty rozložení vám pomůže najít požadované rozvržení. Nastavení skrytých zpráv Aplikace AutoCAD LT 2009 nabízí vylepšené varovné zprávy, které poskytují více konzistentních informací a širší interakci napříč celou aplikací. Na rozdíl od předchozích verzí aplikace AutoCAD LT lze ovládat zobrazení jednotlivých varovných zpráv. Pokud jste ve starších verzích při zobrazení varovné zprávy vybrali možnost, aby se zpráva znovu nezobrazovala, např. při zavírání příkazového okna, nemohli jste varovnou zprávu obnovit, aniž byste neobnovili také všechny ostatní skryté zprávy. Pokud v aplikaci AutoCAD LT 2009 nějakou zprávu skryjete, například dotaz na zavření okna s příkazovým řádkem, AutoCAD LT ji uloží do seznamu skrytých zpráv. Dotaz na zavření okna s příkazovým řádkem Skryté zprávy lze selektivně obnovit pomocí nové možnosti systémové karty v dialogovém okně Možnosti. Nastavení skrytých zpráv

22 Navrhování a kreslení Správa hladin Správce vlastností hladin obsahuje řadu rozšíření, která přinášejí vyšší produktivitu. Správce vlastností hladin byl převeden do nemodálního dialogového okna a při používání dalších příkazů může být stále zobrazený. Změny provedené v tomto správci se okamžitě použijí ve výkresu, aniž byste museli klepat na tlačítko Použít. Přístup k vlastnostem hladin na opačné straně dialogového okna umožňuje zablokovat nebo odblokovat zobrazení sloupců s důležitými informacemi, například název hladiny. Možnosti v místních nabídkách byly zpřehledněny a rozšířeny. Je možné optimalizovat nebo maximalizovat jeden nebo všechny sloupce s cílem zajistit, aby obsah či hlavičky sloupců (nebo obojí) nebyly zkráceny. V hlavičkách sloupců se zobrazují podrobnější popisky. Chcete-li ve Správci vlastností hladin získat více místa, můžete sbalit podokno s filtry. Správce vlastností hladin Do dialogového okna Layer Settings (Nastavení hladin) přibyly ovládací prvky pro izolaci hladin. Na kartě s uživatelskými preferencemi v dialogovém okně Možnosti je k dispozici nová možnost pro slučování změn vlastností hladin pro operace Zpět a Znovu. Ovládací prvky hladin

23 Práce se soubory DGN AutoCAD LT 2009 podporuje export souborů AutoCAD DWG do formátu MicroStation V7 DGN od společnosti Bentley Systems, a doplňuje tak podporu formátu V8 DGN, která byla přidána v aplikaci AutoCAD LT Novou možnost V7 DGN najdete v seznamu s typy souborů, když použijete příkaz EXPORT nebo DGNEXPORT. Export DGN Pokud je zvolena příloha DGN, můžete ovládat viditelnost hladin připojených souborů DGN vybráním možnosti Hladina DGN z místní nabídky. Ovládání hladin DGN Nový mapovací nástroj pro formát DGN umožňuje mapovat úrovně, styly i tloušťky čar a barvy z formátu DGN do hladin, typů i tlouštěk čar a barev aplikace AutoCAD LT a naopak. Můžete ukládat a přistupovat k mapováním DGN, a lépe tak ovládat import a export souborů DGN. K mapováním DGN lze přistupovat novým příkazem

24 MAPOVÁNÍDGN. Umístění mapování DGN můžete specifikovat v dialogovém okně Možnosti na kartě Soubory (Files). Mapování DGN Podpora formátu DWFx AutoCAD LT 2009 podporuje DWFx, což je formát DWF kompatibilní s formátem XML Paper Specification (XPS) od společnosti Microsoft. Soubory DWFx lze snadno distribuovat v platformě Windows Vista, protože tento formát podporuje její prohlížeč XPS. DWFx najdete v seznamu dohromady s DWF a souvisejícími funkcemi, včetně připomínek, externích referencí (PŘIPOJDWF), publikování a tisku.

25 Formát souborů DWFx Ořezání Xref Pomocí úchopů lze upravit hranice ořezané externí reference. Zajistěte, aby systémová proměnná XCLIPFRAME měla hodnotu 1, vyberte ořezaný xref a uchopte úchop. Úchopy lze tedy používat k úpravě hranic ořezu. Nový úchop navíc umožňuje rychle obrátit oblast ořezu. Úchopy ořezání Xref Interaktivní náhled pole Při náhledu pole objektů příkazem Pole můžete posunovat, zvětšovat a procházet model ještě před přijetím nového pole objektů. Do dialogového okna Pole se vrátíte klepnutím

26 na libovolném místě nebo stisknutím klávesy Esc. Klepnutím pravého tlačítka můžete přijmout nové pole. Hledání a nahrazení Funkce hledání a nahrazení byla doplněna o nové roztažitelné dialogové okno a další možnosti. Do dialogového okna pro hledání a nahrazení se dostanete příkazem Najdi. V okně můžete vybráním ikony Další možnosti (More Options) zobrazit a upravit možnosti vyhledávání a typy textu. Text se při nalezení automaticky zvětší. Dialogové okno pro hledání a nahrazení Vizualizace Geografické umístění Software AutoCAD LT 2009 poskytuje další možnosti pro definování geografického umístění výkresu pomocí příkazu Geographic Location (Geografické umístění). K dřívějším způsobům určení geografického umístění zadání zeměpisné šířky a délky nebo vybrání místa v mapě přibývá možnost importovat místo ze souboru KML či KMZ nebo z aplikace Google Earth.

27 Možnosti geografického umístění Nová systémová proměnná GEOLATLONGFORMAT umožňuje specifikovat formát zeměpisné šířky a délky v dialogovém okně geografického umístění a formát souřadnic stavové lišty v geografickém režimu. Nová systémová proměnná GEOMARKERVISIBILITY umožňuje ovládat viditelnost geografických značek. Navigace pomocí kolečka AutoCAD LT 2009 obsahuje nový nástroj, který usnadňuje procházení výkresů. Příkaz Wheel (Kolečko) zobrazuje v místě kurzoru navigační kolečko, které poskytuje rychlý přístup k posunování a zvětšování i k nové funkci Převinout. Navigační kolečko Nástroj Převinout zobrazuje snímky předchozích pohledů a umožňuje rychle obnovit pohled, který chcete znovu použít.

28 Nástroj Převinout Externí obrázky AutoCAD LT 2009 umožňuje připojit k výkresu obrázky jako externí odkazované dokumenty. Novou funkci Attach Image (Připojit obrázek) najdete v rozbalovacím seznamu palety Externí reference nebo můžete použít nový příkaz IMAGEATTACH (OBRPŘIPOJ). Možnost připojení obrázků Po připojení můžete obrázek ořezat na mnohoúhelníkový nebo obdélníkový tvar příkazem IMAGECLIP (OBROŘEŽ) a následně uzavřít jeho rám novou systémovou proměnnou IMAGEFRAME (OBRRÁM). Nové dialogové okno Image Adjust (Úprava obrázku) lze zobrazit příkazem IMAGEADJUST (OBRUPRAV) a umožňuje nastavit jas, kontrast a intenzitu zobrazení obrázku. Vzhled obrázku můžete dále upravit příkazem IMAGEQUALITY (OBRKVALITA).

29 Dialogové okno pro upravení obrázku Neobdélníkové výřezy AutoCAD LT 2009 nabízí další ovládací prvky pro zobrazení výřezů rozvržení a umožňuje vytvářet neobdélníkové výřezy. Použijete-li příkaz MVIEW (MPOHLED), můžete v místní nabídce zvolit možnost Mnohoúhelník (Polygonal) nebo Objekt. Místní nabídka MPOHLED Možnost Mnohoúhelník (Polygonal) umožňuje vybrat body, které určují vícestranný tvar výřezu. Možnost Objekt umožňuje vytvořit výřez s téměř libovolným tvarem a vybrat existující uzavřený objekt, jako je křivka spline nebo kružnice.

30 Příklady neobdélníkových výřezů Podpora plných barev a barevných knih AutoCAD LT 2009 rozšiřuje možnosti určování barev. Do dialogového okna Select Color (Výběr barvy) byly k tradičním indexovým barvám doplněny karty pro barvy True Color a knihy barev (Color Books). Dialogové okno pro výběr barev

31 Pole Software AutoCAD LT 2009 umožňuje vytvářet ve výkresech pole. Pole, která lze vložit do textu, atributů nebo tabulek, získávají data z různých zdrojů a automaticky je aktualizují, aby odrážela změny v datech. Do rohového razítka můžete například vložit pole pro datum a název souboru. Pole také mohou zobrazovat vlastnosti objektů, například plochu šrafování nebo průměr kružnice. Dialogové okno Pole Podpora 64bitových operačních systémů AutoCAD LT 2009 můžete zakoupit ve 32bitové nebo 64bitové verzi. 64bitová verze podporuje 64bitové operační systémy Windows provozované v 64bitové platformě Intel nebo AMD. 64bitové systémy umožňují zpracovávat v aplikaci AutoCAD LT 2009 větší datové sady. Závěr Novinky a rozšíření aplikace AutoCAD LT 2009 kombinují moderní rozhraní a silné funkce pro 2D kreslení a zpracování detailů, které očekáváte od softwaru AutoCAD LT. Výkresy, rozvržení a příkazy lze vybrat menším počtem klepnutí, což přináší vyšší produktivitu. Zdokonalená podpora výřezů, hladin, barev, obrázků a polí umožňuje zvýšit flexibilitu navrhování a omezit výskyt chyb. Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným vlastníkům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoliv bez upozornění změnit produktovou nabídku a specifikace svých produktů a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou vyskytnout. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. (c) 2007 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Nová úvodní obrazovka Po spouštění AutoCADu Plant 3D/P&ID 2015 se objevuje nová úvodní obrazovka ta zobrazuje historii výkresů, má možnost trvale připnout výkres

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Novinky Revit Architecture 2011 CZ

Novinky Revit Architecture 2011 CZ Novinky Revit Architecture 2011 CZ Na jaře 2010 přichází na trh nová verze stavařské CAD/BIM aplikace Autodesk Revit. Přináší několik významných novinek, které potvrzují přední postavení Revitu jako nástroje

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ProgeCAD - Základy 1. Úvod Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ČVUT Fakulta stavební, Praha Základní okno programu se dělí na několik částí dle významu. Největší část zabírá modelový prostor (či rozvržení pro tisk),

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Novinky CADKONu+ 2014

Novinky CADKONu+ 2014 Novinky CADKONu+ 2014 PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis všech oprav CADKONu+ TZB 2014 a CADKONu+ Stavební konstrukce 2014 oproti předchozí verzi 2013.2. Obsah: Novinky společné

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více