AutoCAD LT Přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD LT 2009. Přehled"

Transkript

1 AutoCAD LT 2009 Přehled

2 Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11 Rychlé náhledy rozvržení...14 Rychlé náhledy výkresů...16 Popisy nástrojů...18 Nastavení skrytých zpráv...21 Navrhování a kreslení...22 Správa hladin...22 Práce se soubory DGN...23 Podpora formátu DWFx...24 Ořezání Xref...25 Interaktivní náhled pole...25 Hledání a nahrazení...26 Vizualizace...26 Geografické umístění...26 Navigace pomocí kolečka...27 Externí obrázky...28 Neobdélníkové výřezy...29 Podpora plných barev a barevných knih...30 Pole...31 Podpora 64bitových operačních systémů...31 Závěr...31

3 Úvod Se softwarem AutoCAD LT, nejprodávanějším produktem pro přesné rýsování ve 2D, můžete výrazně zvýšit svou produktivitu. AutoCAD LT je výkonné řešení pro návrháře, kteří potřebují úplnou kompatibilitu s nativním formátem souborů DWG a nevyžadují 3D funkce ani vyspělé přizpůsobení systému. Vylepšené uživatelské rozhraní přináší vyšší efektivitu, zrychluje rutinní úkoly a umožňuje snadněji vyhledávat příkazy, což pomáhá novým uživatelům dosáhnout produktivitu v co nejkratším čase. Práce s vrstvami je nyní snadnější než kdy předtím. Se softwarem AutoCAD LT se vaše produktivita posune na další úroveň. Uživatelské rozhraní Okno aplikace Okno aplikace AutoCAD LT 2009 nabízí nový vzhled. Poskytuje snadný přístup k nejpoužívanějším nástrojům a současně maximalizuje oblast pro kreslení. Výchozí okno aplikace obsahuje prohlížeč nabídek, panel rychlého přístupu, panel InfoCenter, pás karet a stavovou lištu. Řada z těchto rozšíření uživatelského rozhraní získává další hodnotu ve dvoumonitorové konfiguraci. Výchozí pozadí modelového prostoru má nyní bílou barvu s tónováním, která umožňuje kreslit v modelovém prostoru tmavými barvami se stejnou viditelností jako na bílém pozadí. Pás karet InfoCenter Panel rychlého přístupu Prohlížeč nabídek Stavová lišta Okno aplikace AutoCAD LT 2009

4 Prohlížeč nabídek Nový prohlížeč nabídek poskytuje snadný přístup k pestrému obsahu, včetně příkazů a dokumentů, a to vše prostřednictvím jediného tlačítka v levém horním rohu aplikace AutoCAD LT. Tlačítko prohlížeče nabídek Prohlížeč nabídek zobrazuje svislý seznam nabídek a emuluje nabídky, které se tradičně zobrazují vodorovně v horní části okna AutoCAD LT. Po vybrání nabídky v prohlížeči nabídek se rozbalí seznam položek nabídky, který umožňuje spustit příkaz. Prohlížeč nabídek Vyhledávací nástroj v horní části prohlížeče nabídek umožňuje vyhledávat položky přizpůsobitelného uživatelského rozhraní podle klíčových výrazů. Pokud do vyhledávacího pole začnete zadávat např. Č-Á-R, AutoCAD LT dynamicky filtruje možnosti vyhledávání a zobrazuje položky přizpůsobitelného uživatelského rozhraní,

5 které obsahují výraz čár (Typ čáry, Čára, Tloušťka čáry atd.). Položku v seznamu můžete spustit klepnutím. Vyhledávací nástroj prohlížeče nabídek Kromě příkazů prohlížeč nabídek poskytuje nedávno použité nebo aktuálně otevřené dokumenty a umožňuje k nim přistupovat. Názvy dokumentů lze zobrazit s ikonami nebo s malým, středním či velkým náhledem, což usnadňuje identifikaci dokumentů. Obrázky s náhledy dokumentů v prohlížeči nabídek

6 Nedávno použité dokumenty lze v prohlížeči nabídek zobrazit jako uspořádaný seznam nebo je můžete setřídit podle data či typu souboru. Kurzor umístěný nad název dokumentu automaticky zobrazí obrázek s náhledem a další informace o dokumentu. Přehled nedávno použitých dokumentů Kromě nedávno použitých dokumentů nabízí prohlížeč nabídek snadný přístup k posledním provedeným krokům. Lze zobrazit seznam posledních akcí a vybrat krok, který se má zopakovat. Místní nabídky, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem v prohlížeči nabídek, poskytují další ovládací prvky, včetně možnosti pevně zafixovat dokument nebo akci v seznamu, vymazat seznam nedávno použitých dokumentů nebo seznam posledních akcí.

7 Prohlížeč nabídek možnosti v místní nabídce Panel rychlého přístupu Panel rychlého přístupu se zobrazuje v horní části okna aplikace AutoCAD LT, vedle prohlížeče nabídek. Obsahuje nejpoužívanější nástroje, jako je Nový, Otevři, Ulož, Tisk, Zpět a Znova. Nástroje můžete přidávat a odebírat v dialogovém okně pro úpravu uživatelského rozhraní, které lze otevřít z místní nabídky. Příkazy lze přetahovat ze seznamu příkazů do panelu rychlého spuštění. Nástroje pro rychlé spuštění jsou uloženy podle pracovního prostředí a můžete je reorganizovat nebo odstranit po rozbalení panelu rychlého spuštění pod každým pracovním prostředím. Místní nabídka umožňuje upravit panel rychlého spuštění a ovládat zobrazení panelu nabídek a panelů nástrojů. Panel rychlého přístupu InfoCenter Panel InfoCenter byl v aplikaci AutoCAD LT 2009 rozšířen a poskytuje větší flexibilitu při hledání nápovědy. Pole pro vyhledávání lze sbalit nebo rozbalit, čímž lze ušetřit místo v záhlaví aplikace. Při vyhledávání tématu v systému nápovědy v AutoCADu můžete zadat, který dokument se má prohledat, a zkrátit tak čas na vyhledání tématu.

8 InfoCenter Pás karet Pás karet, zobrazený v horní části okna AutoCAD LT, poskytuje snadný přístup k nástrojům aplikace AutoCAD LT prostřednictvím skupiny karet a panelů. Každá karta obsahuje několik panelů a každý panel obsahuje několik nástrojů. Po rozbalení některých panelů lze získat přístup k dalším nástrojům. Pás karet Pás karet se ve výchozím nastavení zobrazuje v horní části okna aplikace AutoCAD LT. Místní nabídka umožňuje měnit zobrazení a chování pásu karet. Pás karet můžete zavřít a později znovu otevřít příkazem Pás karet. Místo, které pás karet zabírá, lze zmenšit deaktivací možnosti Show Panel Titles (Zobrazit názvy panelů) nebo minimalizací karet či záhlaví panelů.

9 Místní nabídka pásu karet Lze napodobit chování ovládacího panelu. Stačí odemknout pás karet a ukotvit jej vpravo nebo vlevo. Místní nabídka v záhlaví pásu karet Zobrazení obsahu karet a panelů v pásu karet můžete upravit. Stačí zapnout nebo vypnout panely a karty v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem. Karty pásu karet nebo panely v kartách lze snadno reorganizovat přetažením na nové místo. Panely dokonce můžete přetáhnout mimo pás karet a vytvořit plovoucí panely. Chcete-li pás karet dále přizpůsobit, nové uzly pásu karet jsou k dispozici v dialogovém okně Customize User Interface (Přizpůsobit uživatelské rozhraní).

10 Místní nabídka po klepnutí pravým tlačítkem uvnitř pásu karet Stavová lišta Na stavovou lištu aplikace AutoCAD LT byly doplněny nové nástroje a ikony. Levá strana stavové lišty obsahuje tlačítkové přepínače pro známé funkce, jako je Osnap (Uchop), Grid (Rastr) a Dynamic Input (Dynamické zadání). Místní nabídka, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem, umožňuje snadno přepínat mezi ikonami a tradičními textovými popisky stavové lišty. Nově na stavové liště najdete přepínač Rychlé vlastnosti (RV). 1. Přepínače stavové lišty Místní nabídky nabízejí pro některé přepínače stavové lišty další ovládací prvky. Snadný přístup k těmto ovládacím prvkům minimalizuje potřebu zobrazovat je v dialogovém okně Nastavení.

11 Místní nabídky pro přepínače Snap (Krok), Polar (Polár) a Osnap (Uchop) Tlačítka Model a Layout (Rozvržení) se přesunula na pravou stranu stavové lišty, kam přibylo také několik nových nástrojů. Plovoucí lišta rozvržení byla nahrazena tlačítkem Quick View Layouts (Rychlé náhledy rozvržení), které doplňuje tlačítko Quick View Drawings (Rychlé náhledy výkresů). Stavová lišta poskytuje snadný přístup k navigačním a náhledovým nástrojům, včetně posunu a zvětšení, a také k nové funkci SteeringWheels. Tlačítko pro měřítko poznámky bylo nahrazeno přepínačem Viewport/Annotation (Výřez/poznámka), který spojuje měřítko poznámky s měřítkem výřezu, čímž je pomáhá synchronizovat. Nové tlačítko pro přepínání mezi pracovními prostory nahrazuje panel nástrojů Pracovní prostory a poskytuje stejné funkce na podstatně menším prostoru. Model Space Rozvržení Rychlé náhledy rozvržení Rychlé náhledy výkresů Posun Zoom Navigační kolečko Měřítko pohledu Měřítko popisek Přepínač pracovního prostřředí Nástroje stavové lišty Rychlé vlastnosti Panel Rychlé vlastnosti umožňuje prohlížet a měnit vlastnosti v případě potřeby, aniž by bylo nutné vyhrazovat místo na obrazovce. Rychlé vlastnosti můžete zapnout

12 přepínačem RV na stavové liště. Pokud tento přepínač zapnete, okno Rychlé vlastnosti při vybrání objektu automaticky zobrazí upravitelný seznam vlastností. Pokud seznam vlastností objektu přesahuje délku okna Rychlé vlastnosti, po nastavení kurzoru nad okno Rychlé vlastnosti se okno automaticky rozbalí a zobrazí se všechny vlastnosti. Okno Rychlé vlastnosti Místní nabídka, která se zobrazí po klepnutím pravým tlačítkem, umožňuje změnit zobrazení a chování okna Rychlé vlastnosti. Pokud je zakázána možnost automatického sbalení (Auto-Collapse), okno Rychlé vlastnosti se stále zobrazuje v plné velikosti. Možnost Location Mode (Způsob umístění) umožňuje specifikovat, kde se má okno Rychlé vlastnosti zobrazit. Vyberete-li možnost Cursor (Kurzor), okno se bude zobrazovat v závislosti na poloze kurzoru při zvolení objektu. Pokud vyberete možnost Float (Plovoucí), okno se zobrazí na stejném místě jako při posledním zobrazení. Možnost Docked (Ukotvené) zobrazuje okno jako panel v pásu karet. Způsoby zobrazení okna Rychlé vlastnosti Možnost Nastavení nabízí další ovládací prvky pro okno Rychlé Vlastnosti na nové kartě Rychlé vlastnosti (Quick Properties), kterou najdete v dialogovém okně Drafting Settings (Nastavení kreslení). Na kartě Quick Properties (Rychlé vlastnosti) můžete specifikovat, zda mají být rychlé vlastnosti aktivní a zda se má okno Rychlé vlastnosti zobrazit při vybrání libovolného objektu nebo pouze v případě zvolení objektu s definovanými rychlými vlastnostmi. Tato možnost poskytuje alternativní způsob nastavení umístění a umožňuje specifikovat směr a vzdálenost, v jaké se okno Rychlé vlastnosti zobrazí vzhledem ke kurzoru, když je aktivní režim Cursor (Kurzor). Na kartě

13 Quick Properties (Rychlé vlastnosti) také můžete určit výchozí počet řádků, které se zobrazí ve sbaleném okně Rychlé vlastnosti. Karta Quick Properties (Rychlé vlastnosti) v dialogovém okně Drafting Settings (Nastavení kreslení) Pokud je vybráno více objektů, okno Rychlé vlastnosti se chová podobně jako okno Vlastnosti a zobrazí pouze ty vlastnosti, které mají všechny vybrané objekty společné. Rozbalovací seznam umožňuje vybrat určitý typ objektu, aby se pro příslušný typ objektů zobrazily všechny rychlé vlastnosti. Okno Quick Properties (Rychlé vlastnosti) s více vybranými typy objektů V dialogovém okně Customize User Interface (Přizpůsobení uživatelského rozhraní) můžete určit, jaké vlastnosti se zobrazí pro jednotlivé typy objektů. Toto dialogové

14 okno lze snadno zobrazit tlačítkem Customize (Přizpůsobení) v horním pravém rohu okna Rychlé vlastnosti. Dialogové okno se zobrazí s již zobrazeným novým uzel Quick Properties (Rychlé vlastnosti). Pravá strana dialogového okna Customize User Interface (Přizpůsobení uživatelského rozhraní) obsahuje dva seznamy: definované typy objektů a dostupné vlastnosti pro označený typ objektů. Definování rychlých vlastností Položky v seznamu Object Type (Typ objektu) můžete přidávat nebo odstraňovat tlačítkem Edit Object Type (Upravit typy objektů) v horní části seznamu. Seznam pro úpravy typů objektů Rychlé náhledy rozvržení Tlačítko Quick View Layouts (Rychlé náhledy rozvržení) na stavové liště zobrazuje horizontální řádek rychlých náhledů rozvržení. Tato nová funkce poskytuje rychlejší a názornější alternativu tradičních karet Model a Layout (Rozvržení) pro přepínání jednotlivých rozvržení aktuálního výkresu. Rozvržení můžete identifikovat a vybrat nejen podle názvu, ale i pohledu vzhledu. Přesunete-li myš za okraj pásu obrázků, zobrazí se rozvržení, která se nevešla na obrazovku. Velikost náhledů rozvržení můžete

15 zvětšit nebo zmenšit, stačí podržet klávesu Ctrl a současně otáčet kolečkem myši nahoru nebo dolů. Obrázky s rychlými náhledy rozvržení Pokud kurzor umístíte nad náhled rozvržení, v horních rozích obrázku se zobrazí tlačítka pro vykreslení a publikování. Další nástroje jsou k dispozici v ovládacím panelu Quick View (Rychlý náhled), který se automaticky zobrazí pod obrázky s rychlým náhledem. Tyto nástroje umožňují ponechat rychlý náhled otevřený, aby zůstal viditelný i při práci v editoru kreslení. Pokud již nebudete rychlý náhled potřebovat, můžete jej zavřít tlačítkem Close (Zavřít). Tlačítko New Layout (Nové rozvržení) vytváří nové rozvržení v aktuálním výkresu a zobrazuje jeho náhled na konci řádku obrázků. Všechna rozvržení ve výkresu můžete snadno publikovat nástrojem Publish (Publikovat). Publikovat Tisk Ukotvit rychlý náhled rozvržení Nové rozvržení Publikovat Zavři okno rychlého náhledu rozvržení

16 Ovládací panel rychlých náhledů rozvržení Klepnete-li na náhled rozvržení pravým tlačítkem, zobrazí se známé možnosti nabídky Rozvržení, včetně přístupu ke správci nastavení stránek. Nová možnost v místní nabídce umožňuje exportovat geometrii rozvržení do modelového prostoru nového výkresu. Místní nabídky pro rychlé náhledy rozvržení Rychlé náhledy výkresů Tlačítko Quick View Drawings (Rychlé náhledy výkresů) na stavové liště zobrazuje horizontální řádek rychlých náhledů výkresů. Tato nová funkce poskytuje rychlejší a názornější alternativu ke klávesové zkratce Ctrl+Tab nebo nabídce Okno pro přepínání otevřených výkresů. Podobně jako u rychlých náhledů rozvržení můžete přesunout myš za okraj pásu obrázků a zobrazit tak obrázky, které se nevešly na obrazovku. Velikost výkresových náhledů můžete zvětšit nebo zmenšit, stačí podržet klávesu Ctrl a současně otáčet kolečkem myši nahoru nebo dolů.

17 Rychlé náhledy výkresů Pokud umístíte kurzor nad náhled výkresu, v horních rozích obrázku se zobrazí tlačítka Ulož a Zavři, která umožňují rychle uložit nebo zavřít libovolný otevřený výkres, nejen aktuální. Další nástroje jsou k dispozici v ovládacím panelu Quick View Drawings (Rychlé náhledy výkresů), který se automaticky zobrazí pod obrázky s rychlým náhledem. Tyto nástroje umožňují ponechat rychlé náhledy výkresů otevřené, aby byly viditelné i při práci v editoru kreslení. Pokud již rychlé náhledy výkresů nebudete potřebovat, můžete je zavřít tlačítkem Close (Zavřít). Tlačítko New (Nový) vytvoří nový výkres a zobrazí jeho náhled na konci panelu Quick View (Rychlý náhled). Tlačítkem Otevři můžete snadno otevřít libovolný výkres. Zavřít Uložit Ukotvit rychlý náhled výkresů Nový Otevřít Zavři rychlý náhled výkresů

18 Ovládací panel rychlých náhledů výkresů Ukážete-li kurzorem na určitý obrázek v rychlých náhledech výkresů, náhledy všech rozvržení příslušného výkresu, včetně modelového prostoru, se zobrazí nad obrázky výkresů v samostatném panelu s obrázky. Libovolné rozvržení otevřených výkresů můžete snadno prohlížet a aktivovat přímo v panelu s rychlými náhledy výkresů. Chcete-li zobrazit větší náhled obrázků rozvržení, umístěte kurzor nad obrázek s náhledem rozvržení. Software AutoCAD LT automaticky zvětší obrázky rozvržení a zmenší velikost obrázků s výkresy. Vrátíte-li kurzor zpět nad obrázek výkresu, obrázky výkresů se opět zvětší a obrázky rozvržení se zmenší na původní velikost. Obrázky s rychlými náhledy rozvržení v rychlých náhledech výkresů Popisy nástrojů Vylepšené popisy nástrojů v aplikaci AutoCAD LT 2009 nabízejí více informací. Popisy nástrojů se zobrazí automaticky, když nad nějaký nástroj umístíte kurzor. Rozšířené popisy nástrojů nezobrazují pouze názvy nástrojů, ale poskytují také další informace, a dokonce i grafiku, přímo ze systému nápovědy.

19 Nápovědy v popisech nástrojů Kromě používání nástrojů v příkazech můžete upravit obsah zobrazený v popisu nástrojů prostřednictvím palety externích referencí. Klepněte pravým tlačítkem na paletu External References (Externí reference), vyberte možnost Tooltip Style (Styl popisu nástrojů) a zvolte, zda se má zobrazit náhled, detail nebo obojí. Pro zobrazení náhledu můžete vybrat malý, střední nebo velký obrázek.

20 Styly popisů nástrojů Pokud nad položku palety Externí reference umístíte kurzor, získáte rychlý náhled geometrie výkresu, aniž byste museli danou položku vybírat. Popis nástroje s náhledem a detaily

21 Zobrazení náhledů s popisy pro karty rozložení vám pomůže najít požadované rozvržení. Nastavení skrytých zpráv Aplikace AutoCAD LT 2009 nabízí vylepšené varovné zprávy, které poskytují více konzistentních informací a širší interakci napříč celou aplikací. Na rozdíl od předchozích verzí aplikace AutoCAD LT lze ovládat zobrazení jednotlivých varovných zpráv. Pokud jste ve starších verzích při zobrazení varovné zprávy vybrali možnost, aby se zpráva znovu nezobrazovala, např. při zavírání příkazového okna, nemohli jste varovnou zprávu obnovit, aniž byste neobnovili také všechny ostatní skryté zprávy. Pokud v aplikaci AutoCAD LT 2009 nějakou zprávu skryjete, například dotaz na zavření okna s příkazovým řádkem, AutoCAD LT ji uloží do seznamu skrytých zpráv. Dotaz na zavření okna s příkazovým řádkem Skryté zprávy lze selektivně obnovit pomocí nové možnosti systémové karty v dialogovém okně Možnosti. Nastavení skrytých zpráv

22 Navrhování a kreslení Správa hladin Správce vlastností hladin obsahuje řadu rozšíření, která přinášejí vyšší produktivitu. Správce vlastností hladin byl převeden do nemodálního dialogového okna a při používání dalších příkazů může být stále zobrazený. Změny provedené v tomto správci se okamžitě použijí ve výkresu, aniž byste museli klepat na tlačítko Použít. Přístup k vlastnostem hladin na opačné straně dialogového okna umožňuje zablokovat nebo odblokovat zobrazení sloupců s důležitými informacemi, například název hladiny. Možnosti v místních nabídkách byly zpřehledněny a rozšířeny. Je možné optimalizovat nebo maximalizovat jeden nebo všechny sloupce s cílem zajistit, aby obsah či hlavičky sloupců (nebo obojí) nebyly zkráceny. V hlavičkách sloupců se zobrazují podrobnější popisky. Chcete-li ve Správci vlastností hladin získat více místa, můžete sbalit podokno s filtry. Správce vlastností hladin Do dialogového okna Layer Settings (Nastavení hladin) přibyly ovládací prvky pro izolaci hladin. Na kartě s uživatelskými preferencemi v dialogovém okně Možnosti je k dispozici nová možnost pro slučování změn vlastností hladin pro operace Zpět a Znovu. Ovládací prvky hladin

23 Práce se soubory DGN AutoCAD LT 2009 podporuje export souborů AutoCAD DWG do formátu MicroStation V7 DGN od společnosti Bentley Systems, a doplňuje tak podporu formátu V8 DGN, která byla přidána v aplikaci AutoCAD LT Novou možnost V7 DGN najdete v seznamu s typy souborů, když použijete příkaz EXPORT nebo DGNEXPORT. Export DGN Pokud je zvolena příloha DGN, můžete ovládat viditelnost hladin připojených souborů DGN vybráním možnosti Hladina DGN z místní nabídky. Ovládání hladin DGN Nový mapovací nástroj pro formát DGN umožňuje mapovat úrovně, styly i tloušťky čar a barvy z formátu DGN do hladin, typů i tlouštěk čar a barev aplikace AutoCAD LT a naopak. Můžete ukládat a přistupovat k mapováním DGN, a lépe tak ovládat import a export souborů DGN. K mapováním DGN lze přistupovat novým příkazem

24 MAPOVÁNÍDGN. Umístění mapování DGN můžete specifikovat v dialogovém okně Možnosti na kartě Soubory (Files). Mapování DGN Podpora formátu DWFx AutoCAD LT 2009 podporuje DWFx, což je formát DWF kompatibilní s formátem XML Paper Specification (XPS) od společnosti Microsoft. Soubory DWFx lze snadno distribuovat v platformě Windows Vista, protože tento formát podporuje její prohlížeč XPS. DWFx najdete v seznamu dohromady s DWF a souvisejícími funkcemi, včetně připomínek, externích referencí (PŘIPOJDWF), publikování a tisku.

25 Formát souborů DWFx Ořezání Xref Pomocí úchopů lze upravit hranice ořezané externí reference. Zajistěte, aby systémová proměnná XCLIPFRAME měla hodnotu 1, vyberte ořezaný xref a uchopte úchop. Úchopy lze tedy používat k úpravě hranic ořezu. Nový úchop navíc umožňuje rychle obrátit oblast ořezu. Úchopy ořezání Xref Interaktivní náhled pole Při náhledu pole objektů příkazem Pole můžete posunovat, zvětšovat a procházet model ještě před přijetím nového pole objektů. Do dialogového okna Pole se vrátíte klepnutím

26 na libovolném místě nebo stisknutím klávesy Esc. Klepnutím pravého tlačítka můžete přijmout nové pole. Hledání a nahrazení Funkce hledání a nahrazení byla doplněna o nové roztažitelné dialogové okno a další možnosti. Do dialogového okna pro hledání a nahrazení se dostanete příkazem Najdi. V okně můžete vybráním ikony Další možnosti (More Options) zobrazit a upravit možnosti vyhledávání a typy textu. Text se při nalezení automaticky zvětší. Dialogové okno pro hledání a nahrazení Vizualizace Geografické umístění Software AutoCAD LT 2009 poskytuje další možnosti pro definování geografického umístění výkresu pomocí příkazu Geographic Location (Geografické umístění). K dřívějším způsobům určení geografického umístění zadání zeměpisné šířky a délky nebo vybrání místa v mapě přibývá možnost importovat místo ze souboru KML či KMZ nebo z aplikace Google Earth.

27 Možnosti geografického umístění Nová systémová proměnná GEOLATLONGFORMAT umožňuje specifikovat formát zeměpisné šířky a délky v dialogovém okně geografického umístění a formát souřadnic stavové lišty v geografickém režimu. Nová systémová proměnná GEOMARKERVISIBILITY umožňuje ovládat viditelnost geografických značek. Navigace pomocí kolečka AutoCAD LT 2009 obsahuje nový nástroj, který usnadňuje procházení výkresů. Příkaz Wheel (Kolečko) zobrazuje v místě kurzoru navigační kolečko, které poskytuje rychlý přístup k posunování a zvětšování i k nové funkci Převinout. Navigační kolečko Nástroj Převinout zobrazuje snímky předchozích pohledů a umožňuje rychle obnovit pohled, který chcete znovu použít.

28 Nástroj Převinout Externí obrázky AutoCAD LT 2009 umožňuje připojit k výkresu obrázky jako externí odkazované dokumenty. Novou funkci Attach Image (Připojit obrázek) najdete v rozbalovacím seznamu palety Externí reference nebo můžete použít nový příkaz IMAGEATTACH (OBRPŘIPOJ). Možnost připojení obrázků Po připojení můžete obrázek ořezat na mnohoúhelníkový nebo obdélníkový tvar příkazem IMAGECLIP (OBROŘEŽ) a následně uzavřít jeho rám novou systémovou proměnnou IMAGEFRAME (OBRRÁM). Nové dialogové okno Image Adjust (Úprava obrázku) lze zobrazit příkazem IMAGEADJUST (OBRUPRAV) a umožňuje nastavit jas, kontrast a intenzitu zobrazení obrázku. Vzhled obrázku můžete dále upravit příkazem IMAGEQUALITY (OBRKVALITA).

29 Dialogové okno pro upravení obrázku Neobdélníkové výřezy AutoCAD LT 2009 nabízí další ovládací prvky pro zobrazení výřezů rozvržení a umožňuje vytvářet neobdélníkové výřezy. Použijete-li příkaz MVIEW (MPOHLED), můžete v místní nabídce zvolit možnost Mnohoúhelník (Polygonal) nebo Objekt. Místní nabídka MPOHLED Možnost Mnohoúhelník (Polygonal) umožňuje vybrat body, které určují vícestranný tvar výřezu. Možnost Objekt umožňuje vytvořit výřez s téměř libovolným tvarem a vybrat existující uzavřený objekt, jako je křivka spline nebo kružnice.

30 Příklady neobdélníkových výřezů Podpora plných barev a barevných knih AutoCAD LT 2009 rozšiřuje možnosti určování barev. Do dialogového okna Select Color (Výběr barvy) byly k tradičním indexovým barvám doplněny karty pro barvy True Color a knihy barev (Color Books). Dialogové okno pro výběr barev

31 Pole Software AutoCAD LT 2009 umožňuje vytvářet ve výkresech pole. Pole, která lze vložit do textu, atributů nebo tabulek, získávají data z různých zdrojů a automaticky je aktualizují, aby odrážela změny v datech. Do rohového razítka můžete například vložit pole pro datum a název souboru. Pole také mohou zobrazovat vlastnosti objektů, například plochu šrafování nebo průměr kružnice. Dialogové okno Pole Podpora 64bitových operačních systémů AutoCAD LT 2009 můžete zakoupit ve 32bitové nebo 64bitové verzi. 64bitová verze podporuje 64bitové operační systémy Windows provozované v 64bitové platformě Intel nebo AMD. 64bitové systémy umožňují zpracovávat v aplikaci AutoCAD LT 2009 větší datové sady. Závěr Novinky a rozšíření aplikace AutoCAD LT 2009 kombinují moderní rozhraní a silné funkce pro 2D kreslení a zpracování detailů, které očekáváte od softwaru AutoCAD LT. Výkresy, rozvržení a příkazy lze vybrat menším počtem klepnutí, což přináší vyšší produktivitu. Zdokonalená podpora výřezů, hladin, barev, obrázků a polí umožňuje zvýšit flexibilitu navrhování a omezit výskyt chyb. Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným vlastníkům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoliv bez upozornění změnit produktovou nabídku a specifikace svých produktů a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se v tomto dokumentu mohou vyskytnout. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. (c) 2007 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Zoner Photo Studio 16

Zoner Photo Studio 16 Zoner Photo Studio 16 Obsah Zoner Photo Studio 16 7... Úvodem 7... Minimální systémové požadavky 7... Upozornění 7... Instalace programu 7... Odinstalování programu 8... Řešení problémů se ZPS 8... Podporované

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete:

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete: Vítejte! HP Photo Creations společnosti RocketLife přináší rychlý a snadný způsob, jak vytvářet profesionálně vyhlížející dárky z vašich fotografií. Během několika vteřin vytvoříte elegantní fotoalba,

Více

manuál Vytvořeno s použitím elektronické publikace Základní funkce grafického editoru GIMP Jaroslava Uhra (2009)

manuál Vytvořeno s použitím elektronické publikace Základní funkce grafického editoru GIMP Jaroslava Uhra (2009) manuál Vytvořeno s použitím elektronické publikace Základní funkce grafického editoru GIMP Jaroslava Uhra (2009) Pro potřeby kurzů informatiky U3V zpracoval PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D. 2011 1 Úvod Grafický

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více