AutoCAD výstup výkresu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD výstup výkresu"

Transkript

1 Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012

2 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup z Modelového nebo Výkresového prostoru (záložky Model Rozvržení). Základní možnosti nalezneme v hlavním menu viz obr. Níže.

3 2. Výstup z výkresového prostoru Výklad: Výkresový prostor je jeden z primárních prostorů, ve kterém se nachází objekty AutoCADu. Výkresový prostor je používán pro tvorbu konečného rozvržení pro tisk nebo vykreslení, ale nikoliv pro kreslení či projekční práci. Pro vytváření výřezů výkresového prostoru se používá příslušný list. Výkresový prostor slouží k uspořádání dat pro výtisk výkresu. Poznámka: Výkresový prostor zapneme výběrem záložky Rozvržení. Po zobrazení výkresového listu se na stránce zobrazí výřez (výchozí tvar obdélník), do kterého se promítne veškerý obsah dat z modelového prostoru. Záložku zvoleného Rozvržení je vhodné přejmenovat podle provedeného nastavení pro tisk- Např. eplot DWF A3

4 3. Nastavení stránky výkresového prostoru Po přepnutí do Rozvržení aktivujte panel Správce nastavení stránky z menu (pravé tlačítko na myši kurzor nad záložkou Rozvržení 1). V panelu Správce nastavení stránky zvolíme Upravit a provedeme úpravu nastavení vybrané stránky pro tisk. Nastavení je v podstatě shodné jako při tisku z modelového prostoru. Měřítko vykreslování bude 1:1. Po stisku OK se stránka nastaví. Případný výřez (je zobrazen jako obdélník) vymažte.

5 4. Vložení rámečku a razítka na list výkresového prostoru Rámeček výkresu dle normy ISO vkládáme do výkresu jako Blok. Vhodná hladina pro náležitosti výkresu je hladina 0 nebo jiná nadefinovaná hladina pro tento typ objektů (rámeček, razítko, ). Umístění souboru bloku na datovém úložišti určí vyučují. Soubor rámečku se jmenuje Rámeček ISO Ax (dle velikosti výkresu) a bude vložen levým spodním rohem (referenční bod bloku rámečku) na vhodné místo listu (velikost nastaveného listu koresponduje s velikostí výkresu je větší). Rohové razítko vkládáme do výkresu jako Blok. Vhodná hladina pro náležitosti výkresu je hladina 0 nebo jiná nadefinovaná hladina pro tento typ objektů (rámeček, razítko, ). Umístění souboru bloku na datovém úložišti určí vyučují. Soubor rohového razítka se jmenuje Rohové razítko SPŠ -. a bude vložen pravým spodním rohem (referenční bod bloku razítka) do pravého spodního rohu rámečku použijte při vkládání uchopovací režim. Po definování bodu vložení následuje vyplnění kolonek popisového pole. Při vyplňování kolonek (atributů bloku razítka) se řiďte školními pravidly. Jednotlivé kolonky lze editovat dvojklikem na vloženém razítku, nebo příkazem DIATR (z příkazové řádky).

6 5. Definování výřezu Výklad: Ve výkresovém prostoru vytváříme výřezy příkazem ze záložky Rozvržení. Před spuštěním příkazu je vhodné nastavit vhodnou hladinu. Hladina pro objekty výřezu musí být vypnuta pro tisk. V AutoCADu lze vytvářet výřezy : Obdélníkový Vytváří 1 až 4 obdélníkové výřezy v různých konfiguracích (vedle sebe, pod sebou atd.) Polygon Slouží k vytvoření neobdélníkového výřezu rozvržení definovaného řadou segmentů úsečky nebo oblouku. Popisy možností Další bod, Oblouk, Uzavření, Délka a Zpět odpovídají popisům odpovídajících možností příkazu KŘIVKA. Objekt Slouží k vytvoření neobdélníkového výřezu rozvržení z uzavřené křivky, elipsy, spline, oblasti nebo kružnice. Křivka musí být uzavřená a musí obsahovat alespoň tři vrcholy. Křivka může protínat sama sebe a může obsahovat jak segmenty obloukové, tak segmenty úsečky.

7 6. Režimy výkresového prostoru - model Výklad: Ve výkresovém prostoru můžete připravit různá rozvržení s rámečky a poznámkami; na každém rozvržení lze vytvořit výřezy rozvržení, které zobrazují různé pohledy na modelový prostor. Ve výřezech rozvržení lze měnit měřítko pohledu na modelový prostor relativně vůči výkresovému prostoru. Poznámka: Pokud jste ve výkresovém prostoru, můžete dvojitým kliknutím do výřezu rozvržení získat přístup k modelovému prostoru. Pokud se nacházíte v modelovém prostoru a chcete přepnout do jiného výřezu rozvržení, dvakrát klikněte uvnitř výřezu jiného rozvržení nebo stisknutím kláves Ctrl+R cyklicky procházejte existujícími výřezy rozvržení. Chcete-li se vrátit do výkresového prostoru, dvakrát klikněte kamkoliv mimo výřez rozvržení. Aktivní modelový prostor z výkresového prostoru

8 7. Režimy výkresového prostoru - výkres Výklad: Jedna jednotka ve výkresovém prostoru představuje skutečnou vzdálenost na listu papíru, a to buď v milimetrech nebo palcích, podle toho, jak je konfigurováno nastavení stránky.. Poznámka: Pokud jste ve výkresovém prostoru v režimu výkresu, je okno výřezu zavřené a v levém spodním rohu je zobrazena ikona výkresového prostoru. Měřítko zobrazení dat z modelového prostoru do výkresového prostoru je pak možné nastavit jako vlastnost objektu výřezu (na obrázku šedý obdélník uvnitř rámečku ISO A3). Aktivní výkresový prostor

9 8. Výstup z výkresového prostoru Při výstupu z výkresového prostoru AutoCADu se otevře okno Nastavení stránky (je přednastaveno). Před vlastním výstupem neopomeneme kontrolu správnosti nastavení spuštěním Náhledu.

10 Konec materiálu výstup z AutoCADu.