Internetová infrastruktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetová infrastruktura"

Transkript

1 Internetová infrastruktura *

2 Historie sítě Internet RAND Corporation rok 1964 o Síť nebude mít žádnou centrální složku o Síť bude od začátku navrhována tak, aby fungovala i když jsou některé její části v troskách o Přepojování paketů, datagramová služba ARPA rok 1968 o 50kbps, protokol NCP Network Control Protocol *

3 Historie internetu 1992 projekt Realizace počítačové sítě vysokých škol, připojené k Internetu 1993 síť uvedena do provozu (9 měst), později název CESNET Pozn. CESNETz.s.p.o,(zájm. sdružení právnických osob) je poskytovatelem služeb pro akad. sféru v ČR *

4 Historie internetu 1995 služby poskytují další ISP (Internet Service Provider = Poskytovatel internetových služeb). Internet z akademnické půdy rozšiřuje do dalších oblastí primárních ISP, kteří disponují přímým připojením do zahraničí, cca 200 sekundárních ISP, a tři velcí ASP (Application Service Provider = poskytovatel aplikačních služeb). *

5 ORGANIZACE ŘÍDÍCÍ TECHNICKÝ VÝVOJ INTERNETU ISOC (Internet Society) zajišťuje výstavbu a koordinaci Internetu ve světovém měřítku. Schvaluje normy definované IETF. Je morální autoritou internetu. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pověřen řízením správného fungování adres internetu. Dává licence národním střediskům, které zpravují vlastní doménu země. *

6 ORGANIZACE ŘÍDÍCÍ TECHNICKÝ VÝVOJ INTERNETU IAB (Internet Advisory Board) dohlíží na technický vývoj internetu. Řídí standardizační práci. Vydává dokumenty RFC. Pozn. Dokumenty RFC (Request for Comment doslova přeloženo žádost o komentář ) se využívají k publikování standardů, informačních materiálů, návrhů a výsledků experimentů. IESG, IRSG Steering Groups, řídí práci IETF a IRTF, které mají velmi volnou organizaci (vnáší řád do chaosu kompenzují to, že samotné IETF a IRTF nemají žádné formální členství.). *

7 ORGANIZACE ŘÍDÍCÍ TECHNICKÝ VÝVOJ INTERNETU IETF (Internet Engineering Task Force) - stavitelé internetu, členové IETF definují a připravují základní normy, jako protokol Ipv6. W3C (World Wide Web Consortium) definuje normy pro web např. HTML, XML, Standardy v Internetu dříve připravovali lidé z akademické sféry, nyní podniky (počítačové firmy). *

8 Historie sítě Internet ARPANET o uzlů o uzlů o 1973 první zahraniční uzly ve Velké Británii a v Norsku o Po roce 1990 konec Arpanetu *

9 Statistika připojených uzlů *

10 Historie služeb na Internetu Červenec 1972 elektronická pošta 1972 telnet 1974 TPC, 1978 TCP/IP 1983 DNS 1989 WWW 1990 konec ARPANETu 1991 Gopher model klient server protokol pro pro distribuci, vyhledávání a získávání dokumentů přes internet 1991 připojení ČR *

11 Charakteristika Internetu Využívá technologie přepojování paketů Není zaručeno doručení paketů Není garantována přenosová rychlost Doba odezvy x rychlost Není zaručena identita odesílatele Na úrovni UDP není zaručeno doručení paketů v původním pořadí *

12 Infrastruktura Internetu *

13 Páteřní síť Geant *

14 GEANT v Evropě *

15 Struktura sítě Pasnet *

16 Adresy počítačů v síti Internet MAC adresy fyzické adresy síťových karet, routerů, apod. IP adresy 4 čísla (0-255) oddělená tečkami Třídy IP adres A maska (priv ) B maska (priv ) C maska (priv x x.255) 127.x.x.x = localhost (nejčastěji ) *

17 Služby na Internetu Každá služba na Internetu využívá protokol pro předávání zpráv Každá služba naslouchá na určitém portu, který je pro ní vyhrazen (většinou) Standardní protokoly definuje RFC *

18 Služby na Internetu DNS překlad doménových jmen WWW World Wide Web SMTP POP3 FTP TELNET SSH VoIP *

19 Překlad adres - DNS Překlad adres ze symbolických jmen na IP adresy Struktura DNS je hierarchická s kořenovými DNS servery Umožňuje zpětný překlad IP adresy na jmennou Mění se v čase Regionální správce domén (CZ.NIC) Ping/Tracert/Ripe.net/IPConfig DNSSEC rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. September 1999 *

20 WWW Protokol HTTP Port 80/443 Ukázka komunikace o Klient: GET /server/http-protokol.html HTTP/1.1 HOST o Server: HTTP/ OK Content-type: text/html Date: Sun, 21 May :10:21 GMT <html> <head> <title>stránka</title>...atd. *

21 SMTP Protokol pro odchozí poštu odesílající (klient) přijímající (server) {navázání spojení na úrovni protokolu TCP} einar.dcit.cz SMTP service ready 2 HELO frode.dcit.cz einar.dcit.cz hello frode.dcit.cz 4 MAIL FROM sender ok 6 RCPT TO: recipient ok 8 RCPT TO: recipient ok 10 DATA Enter mail, end with "." on a line by itself 12 { hlavička zprávy dle RFC 822}... {tělo zprávy dle RFC822} mail accepted 14 QUIT einar.dcit.cz closing connection ukončení spojení na úrovni protokolu TCP *

22 Ostatní služby POP3 o Příchozí pošta Telnet o Konzole ke vzdálenému počítači SSH o Připojení k systému UNIX/LINUX FTP o Protokol pro přenos souborů a plno dalších (MySQL, Oracle,RDP, ) *

23 Ostatní služby Sdílení souborů NFS, GFS, AFS, protokol SMB sdílení v sítích s Microsoft Windows Připojení ke vzdálenému počítači VNC připojení ke grafickému uživatelskému prostředí RDP připojení ke grafickému uživatelskému prostředí v Microsoft Windows (proprietární protokol) Služební protokoly DHCP automatická konfigurace stanic pro komunikaci v sítích s TCP/IP SNMP správa a monitorování síťových prvků

24 Ostatní služby Facebook Google+ Twitter Socl Lidé.cz LinkedIn MySpace

25 VoIP Voice over IP *

26 VoIP Rozhodující parametry o Rychlost přenosové linky o Doba odezvy (zpoždění linky) Kodeky pro přenos hlasu *

27 CZ.NIC Zájmové sdružení právnických osob Zal Cca 100 členů Provozuje doménový registr.cz Provozuje další služby (mojeid apod.) Člen EURid (správce EU domény) Provozuje také csirt.cz (Computer Security Incident Response Team)

28 CZ.NIC Vedení se skládá: z držitelů doménových jmen ISP Registrátorů státu Nadřízená cz.nic je IANA

29 CZ.NIC Provozuje službu whois - cz/whois/ Hledá v doménových jménech, kontaktech a sadác nameserverů.

30 Ukázka záznamu

31 Internetworking vzájemné propojování celých sítí i jednotlivých kabelových segmentů propojením vzniká internetworking zkráceně internet

32 Internetworking Důvody: překonání technických omezení/překážek dosah kabelů omezený, omezený počet uzlů optimalizace fungování sítě snaha regulovat tok dat zamezení zbytečného šíření provozu implementace nejrůznějších strategií a opatření

33 Internetworking Fyzikální podstata některých druhů kabeláže kroucená dvoulinka, optický kabel nelze na nich vytvářet odbočky realizace pouze elektronickou cestou tzv. propojovací prvky

34 Důvody zpřístupnění vzdálených zdrojů např. přístup ke vzdáleným FTP archivům, WWW serverům využití výpočetní kapacity vzdálených uzlů (vzdálené přihlašování) zvětšení dosahu poskytovaných služeb užitná hodnota některých služeb je tím větší, čím větší je její potenciální dosah (např. elektronická pošta, internetové telefonování, služby pro skupinovou diskusi, )

35 Důvody regulace "přístupnosti" kdo se smí kam dostat, kdy a za jakých podmínek ochrana před neoprávněným přístupem před viry, útoky,

36 Obecná podstata internetworkingu dvě či více částí (sítě, segmenty) se propojí pomocí vhodného propojovacího zařízení rozdíl je v tom, jakým způsobem propojovací zařízení pracuje na jaké vrstvě možnosti: od fyzické až po aplikační podle toho, na jaké vrstvě pracuje, se zařízení i pojmenovává opakovač, přepínač/most, směrovač, brána. pojmenování je i podle funkce: rozbočovač, firewall, proxy brána.

37

38 opakovač (anglicky: repeater), pokud funguje na fyzické vrstvě most (bridge) či přepínač (switch), pokud funguje na vrstvě linkové směrovač (router), pokud funguje na vrstvě síťové brána (gateway), pokud funguje na aplikační vrstvě

39 Segment to, co je propojeno na úrovni fyzické vrstvy, tj. pomocí opakovačů (repeater-ů) tvoří: v Ethernetu: tzv. kolizní doménu obecně: segment propojovací funkce opakovače může být realizována i "drátem" zapojením "do sběrnice", logicky se chová jako opakovač jeden uzel vysílá, slyší všechny ostatní uzly

40 Síť co je propojeno na úrovni linkové vrstvy, tj. pomocí mostů nebo přepínačů, tvoří síť jednotlivé mosty/přepínače mohou být propojeny mezi sebou

41 Opakovač, repeater na které vrstvě se nachází? typickým důvodem pro jeho použití je překonání "vzdálenostních omezení" 19. století - telegrafie elektromechanické zařízení následné využití v telefonii a komunikacích

42 Opakovač, repeater vzniká lineární uspořádání > i jiná

43 Opakovač, repeater Přijímá: zkreslený zašuměný poškozený signál Vysílá: opravený zesílený správně časovaný Využití: bezdrátové, satelitní, mobilní, optické atd.

44 Opakovač, repeater obousměrný číslicový zesilovač propojení dvou částí lokální sítě, pracující s různými kabely příklad: propojení 10BASE2 s 10BASE5 multi-port repeaters umožňuje současné připojení více ethernetovských segmentů nesmí dojít ke vzniku uzavřených smyček následek: "zahlcení" sítě (tzv. datová bouře - data storm) - obousměrné

45 Opakovač, repeater Součástí bývá NAT Network Address Translation překlad síťových adres, také Network Masquerading (síťová maškaráda) Native Address Translation (nativní překlad adres) nebo IP Masquerading

46 Opakovač, repeater Propojení na úrovni fyzické vrstvy znamená, že propojovací zařízení (tzv. opakovač) si všímá pouze jednotlivých bitů opakovač je pouze digitální zesilovač, který zesiluje a znovu tvaruje přenášený signál kompenzuje zkreslení, útlum a další vlivy reálných obvodových vlastností přenosových cest nezesiluje šum!!!

47 Opakovač, repeater opakovač nevnímá, že určité skupiny bitů patří k sobě a tvoří přenosový rámec nedokáže rozpoznat ani adresu odesilatele a příjemce dat (rámce) nemá k dispozici informace, které by mu umožnily měnit chování podle toho, jaká data skrz něj prochází všechna data rozesílá ( opakuje ) do všech stran (segmentů), ke kterým je připoje neví, co by mohl zastavit a nemusel šířit dál odsud také jeho označení - "opakovač" (anglicky: repeater)

48 Opakovač, repeater počet segmentů, které opakovač propojuje, není apriorně omezen funguje v reálném čase menší zpoždění existuje nemá žádnou vnitřní paměť pro bufferování dat může propojovat jen segmenty se stejnou přenosovou rychlostí

49 Opakovač, repeater Repeater v Ethernetu nesmí jich být příliš mnoho důvodem je fungování Ethernetu metoda CSMA/CD, která u 10 Mbit/s vyžaduje, aby se kolize rozšířila z jednoho konce na druhý konec nejdéle do pevně dané doby t = 51,2 μs z toho plyne omezení na max. počet opakovačů

50 Opakovač, repeater Formulace pravidla: max. 5 segmentů max. 4 opakovače max. 3 obydlené segmenty

51 Opakovač, repeater

52 Most, bridge Mosty pracují na rozdíl od opakovačů na zcela jiném principu Jsou používány pro spojení dvou různých lokálních sítí, lišících se ve dvou nejnižších vrstvách OSI Modelu: fyzické a linkové vrstvě. linkové vrstvě

53 Most, bridge Pro potřeby standardizace lokálních počítačových sítí je výhodné rozdělit linkovou vrstvu na dvě další podvrstvy: na vrstvu řízení přístupu k síťovému médiu MAC Media Acces Control na vrstvu řízení logického spojení LLC - Logical Link Control Most sám o sobě je zařízení, které je součástí obou propojovaných sítí, z nichž obsahuje ty části, kterými se tyto sítě liší.

54 Most, bridge Data jsou z každé z propojených sítí v mostu převedena až do té vrstvy, kde se obě sítě neliší Tam je proveden přenos dat do druhé ze sítí most již pracuje na principu "store and forward" přijmi a předej dál V tomto smyslu se dá tudíž říci, že mosty operují nad linkovou vrstvou využívají informace z linkové vrstvy

55 Most, bridge

56 Most, bridge Mosty nejsou, na rozdíl od opakovačů, pro spojované sítě průhledné v tom smyslu, že přes mosty nepřejdou všechna data (rámce), která některá ze spojovaných sítí vyprodukuje. Projdou pouze ta data, která jsou určena stanicím nacházejícím se na "druhé straně mostu".

57 Most, bridge Velice podstatný důsledek: Celkovému snížení provozu na systému pospojovaných lokálních sítí Lokální data zůstanou lokální a "nepřekáží" v dalších částech sítě. Při nahrazení opakovači by docházelo k přeplnění/zahlcení.

58 Most, bridge Mostem může být například normální osobní počítač, stejný jako v případě běžných síťových pracovních stanic dva síťové adaptéry (pro každou připojenou lokální síť jedna) příslušné programové vybavení

59 Most, bridge Most bude sledovat provoz na každé k němu připojené síti Přenášet bude pouze ty rámce, které rozpozná (podle cílové adresy) jako rámce určené druhé síti, než je síť, ze které přišly. Tak například Most musí tudíž "znát" strukturu rámce Důsledek: identické protokoly (a tedy i rámce) linkové vrstvy

60 Most, bridge

61 Most, bridge Most přijme data z každé z lokálních sítí, které spojuje Uloží je do pomocné vyrovnávací paměti, prozkoumá je Rozhodne, zda je má ignorovat, nebo zda je má doslat do druhé sítě. Pokud se rozhodne poslat je dál, vyčká v souhlase s konkrétní přístupovou metodou, která je u příslušné sítě použita, podobně jako kterákoli jiná stanice na okamžik, kdy je může odeslat dál Most tedy pracuje na líti LAN 1 i LAN 2 v podstatě nezávisle.

62 Most, bridge Směrovací tabulka, tj. tabulka, v níž je u každé adresy síťové stanice uvedeno, ke které síti příslužná stanice patří. U prvních generací síťových mostů se jednalo o statické tabulky Dnes: dynamické tabulky

63 Most, bridge Most začne svou činnost vysláním speciální výzvy, kterou vyzve všechny aktivní síťové stanice na všech k němu připojených lokálních sítích, aby mu oznámily svou přítomnost. U přijatých odpovědí pak zjistí, ze které lokální sítě příslušná odpověď přišla, a na základě toho si postupně vytvoří potřebnou směrovací tabulku. Stanice, které nebyly v okamžiku vytváření tabulky v provozu, do ní zařadí díky tomu, že neustále sleduje provoz na všech připojených sítích a analyzuje nejen všechny cílové, ale také všechny zdrojové adresy. V okamžiku, kdy nově připojená stanice odešle svou první zprávu, bude její zdrojová adresa zaznamenána a zařazena do směrovací tabulky.

64 Most, bridge U mostů neplatí omezení počtu segmentů, které je možno mosty vzájemně propojit. Mezi dvěma síťovými stanicemi může být zapojen v podstatě jakýkoliv rozumný počet mostů. Použití mostu vede ve svých důsledcích také ke zvýšení výkonnosti (celkové kapacity) a spolehlivosti systému. Oddělením provozu v jednotlivých částech sítě totiž snižuje nebezpečí "zahlcení" celého systému.

65 Most, bridge Půlmosty (halfbridge) samostatné "poloviny" mostu, příznačně nazývané půlmosty (halfbridge), které jsou mezi sebou vhodně propojeny - např. pevným telefonním okruhem, optickým kabelem apod. Umožňují propojit dva segmenty sítě, které nejsou fyzicky blízko sebe. Routing bridge umožňují regulovat přenosy mezi jednotlivými segmenty

66 Směřovače, router 3. vrstva stará se o nalezení optimální cesty můžeme je chápat jako mosty doplněné o možnost volby směru pracuje s adresami síťových stanic společně se symbolickými adresami jednotlivých lokálních sítí směrovače mají vytvořeny směrovací tabulky, v nichž jsou každé síti přiřazeny směrovače, které mohou zprostředkovat spojení

67 Směřovače, router Chce-li některá stanice poslat zprávu stanici, která patří k jiné síti, vyhledá programové vybavení síťové vrstvy ve své směrovací tabulce adresu odpovídajícího směrovače a předá tuto adresu linkové vrstvě jako cílovou adresu pro vytvoření rámce Směrovač, který zprávu přijme, oddělí hlavičku linkové vrstvy a v hlavičce síťové vrstvy najde skutečnou cílovou adresu.

68 Směřovače, router Výhoda: nemusí zpracovávat všechny rámce pohybující se v síti menší zatížení mohou podporovat složitější síťové topologie Zpracovává pouze ty rámce, které jsou mu na úrovni linkové vrstvy přímo adresovány. respektive MAC podvrstvy linkové vrstvy

69 Směřovače, router brouter (bridge/router) složení dvou zařízení v případě nemožnosti aplikovat směřovací algoritmus, chová se jako most - předá paket dál dokáže pracovat s protokoly, které vůbec nepodporují směřování (nepočítají se síťovou vrstvou) - DECLAT, LU 6.2, NetBIOS

70 Směřovače, router Metody vyhledávání cesty: ADAPTIVNÍ - přizpůsobují se změnám v sítí NEADAPTIVNÍ - nereaguje na změny v sítí jako je rychlost,... Nalezení cesty: CENTRALIZOVANÉ NECENTRALIZOVANÉ - průchod datagramů přes ROUTER

71 Multiprotokolové směrovače problém heterogenních sítí - používají různé soustavy protokolů řešení: konverze protokolů směrováním více protokolů současně Druhá možnost se neprosadila - příliš náročná Důsledek - vytvoření multiprotocol routers Schopnost rozeznat typ paketu (z link. v.)

72 Brány (gateway) Brána (gateway, někdy též: protocol converter)) je obvykle kombinací softwaru a hardwaru Propojuje dvě různé sítě pracující pod různými protokoly pracují zpravidla na síťové vrstvě nebo ještě výše. kromě vlastního přenosu dat z jedné sítě do jiné zabezpečují současně s přenosem také převod do jiného protokolu aplikační brány

73 Brány (gateway) Příkladem může být ová brána, která převádí elektronickou poštu z podoby definované jedním protokolem do jiného protokolu Brána může propojovat i dvě rozdílné sítě bez převodu protokolu dvě různé adresy pro síťovou vrstvu například více různých IP adres.

74 Firewall jako aplikační brána zcela oddělují sítě, mezi které byla postavena označení: Aplikační brány (Proxy firewally) komunikace probíhá formou dvou spojení (klienti) působí jako nástroje pro překlad adres (NAT) Výhoda - poměrně vysoké zabezpečení známých protokolů Nevýhody vysoká náročnost na použitý HW

75 Katenet označení pro architekturu nebo model internetu internet (internetworking) velké množství dílčích sítí nemožnost jednozně definovat strukturu uživatele nezajímá struktura nebo architektura Katenet - zjednodušení představy internetu

76 Katenet zahrnuje sítě, aktivní prvky zejména uzly brány (gateway), směřovače vytváření řetězců původně se propojovaly WAN, MAN dnes jsou zahrnuty do modelu i LAN, PAN

77 Katenet Internet je budován jako katenet > katenetový model > zřetězený model: soustava vzájemně propojených sítí předpoklad dílčích sítí jednotlivé sítě (podsítě) jsou odděleny/spojeny směřovači/routery fungování protokolu IP katenet vznikal díky TCP/IP a jeho jednoduchosti využití směrovacích protokolů (RIP, OSPF)

78 Katenet

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY

OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY Vztah opakovače, mostu, směrovače a brány k modelu OSI Opakovače Opakovač není ve své podstatě nic jiného, než obousměrný číslicový zesilovač. Používáme jej pouze

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Lekce 1: internetworking

Lekce 1: internetworking Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking Slide č. 1 o čem bude druhá část přednášky? Slide č. 2 internetworking

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

3.16 Aktivní prvky sítí

3.16 Aktivní prvky sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/ Počítačové sítě I 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/ 1 TCP/IP rodina protokolů (TCP/IP protocol suite) kromě IP (Internet Protocol) také ICMP kromě TCP také UDP,

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Obsah Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22 Textové konvence 22 Konvence zobrazení 22 O autorech 24 ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Kapitola 1: Úvod do práce v síti s Windows XP 27 Principy

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Jak funguje internet. Jiří Peterka

Jak funguje internet. Jiří Peterka Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Jak funguje internet Jiří Peterka Upraveno z materiálů Jiřího Peterky, www.earchiv.cz (a se souhlasem autora :).

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika)

Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Vývoj počítačových sítí: Stávající analogová telefonní síť, i když dodnes hojně využívaná pro přístup k Internetu, nikdy nebyla

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU DMZ z pohledu akademické sféry Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. - děkan 19. 3. 2013 OBSAH Úvod Firewall a DMZ Modelové topologie DMZ Nejčastější

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006)

B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 5. Síťové technologie videokonference a multimediální přenosy, IP telefonie, IP verze 6. Vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu a výzkum

Více

Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc

Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc Počítačové sítě obecně Určeny k přenosu dat Existují dva základní přístupy: Spojované sítě (connection oriented) Paketové sítě Spojované sítě Dvě fáze: 1. Navázání

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Jan Kubr - Y36SPS 1 8/2007 Cíle ochrany data utajení integrita dostupnost zdroje zneužití výkonu útok na jiné systémy uložení závadného obsahu pověst poškození dobrého

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 7.1.2003 Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 1. SÍŤOVÉ PROTOKOLY...1 1.1. JEDNOTLIVÉ VRSTVY TCP/IP...2 1.1.1. Fyzická vrstva...2 1.1.2. Linková vrstva...2 1.1.3. Internet protokol...2 Protokoly TCP

Více

Projekt Turris http://www.turris.cz/ Ondřej Filip 23 října 2014 CIF Praha

Projekt Turris http://www.turris.cz/ Ondřej Filip 23 října 2014 CIF Praha Projekt Turris http://www.turris.cz/ Ondřej Filip 23 října 2014 CIF Praha Projekt Turris - motivace Start v roce 2013 Projekt sdílené kybernetické obrany Hlavní cíle Bezpečnostní výzkum Bezpečnost koncových

Více

Počítačové sítě verze 1.00 ze dne 7.dubna 2007

Počítačové sítě verze 1.00 ze dne 7.dubna 2007 Počítačové sítě 1. Počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby byli schopné vzájemné komunikace a sdílení svých prostředků. Přitom je jedno zda se jedná

Více

Počítačová síť TUONET a její služby

Počítačová síť TUONET a její služby Počítačová síť TUONET a její služby Petr Grygárek katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Osnova Síťové technologie provozované v TUONETu. Připojení TUONETu do Internetu

Více

Historie a současnost IPv6. Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz

Historie a současnost IPv6. Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz Historie a současnost IPv6 Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz Vznik IPv6 první úvahy v roce 1990 základní koncepční rozhodnutí přijata v 1. polovině 90. let hlavní motivací bylo hrozící vyčerpání adres

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

INTERNET. Sítě internet 1

INTERNET. Sítě internet 1 Sítě internet 1 INTERNET Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris. Petr Špringl springl@invea.cz

Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris. Petr Špringl springl@invea.cz Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris Petr Špringl springl@invea.cz INVEA-TECH Česká společnost, univerzitní spin-off, spolupráce CESNET a univerzity, projekty

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Analýza bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow

Analýza bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow Analýza bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow Pavel Čeleda et al. Masarykova univerzita Ústav výpočetní techniky II. konference ČIMIB - 20. května 2009, Praha Část I Sledování a analýza provozu

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.8

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.8 Přednáška č.8 Úvod do směrování Principy směrování Historie směrování v internetu Typy směrování Směrovací tabulky Směrovací protokoly Budoucnost směrování & důsledky zavedení IPv6 Hlavním úkolem směrování

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více