Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nábor studentů výsledky a plány středních škol"

Transkript

1 Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014

2 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé ČR jak jsou školy těsně po ukončení podávání přihlášek spokojené s výsledky a jaké mají plány pro další rok. Průzkum provedlo o. s. Než zazvoní a výsledky by měly sloužit především vedoucím pracovníkům středních škol k porovnání s ostatními školami a inspiraci při organizaci procesu náboru studentů. Shrnutí závěrů Skoro 80 % dotázaných škol hodlá proces náboru příští rok změnit. Přípravu náboru pro příští rok zahájila již pětina zúčastněných škol. Na většině zúčastněných škol je počet přihlášených uspokojivý, přesto však školy stále cítí potřebu zlepšovat nábor. 90 % dotázaných škol bude komunikovat s letošními přihlášenými, aby je do září neztratily. Půjde např. o komunikaci skrze internetové sociální sítě nebo organizaci akcí speciálně určených pro přihlášené. Zúčastněné školy plánují pro příští rok mezi akce náboru častěji zařadit i dotazníková šetření pro získávání zpětné vazby a bližších informací o svých potencionálních uchazečích. Reklama školy v tisku, rádiu nebo televizi je podle respondentů velmi málo efektivní a poměrně nákladná, avšak 81 % respondentů ji plánuje opět v dalším roce využít. Zúčastněné školy plánují stále více využívat internetových marketingových nástrojů. Již letos tři čtvrtiny z nich využily internetové sociální sítě (72 %), polovina (47 %) využila v náboru y. Skoro třetina (30 %) z nich plánuje příští rok využívat SEO (optimalizaci vyhledávacích nástrojů).

3 Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování pracovníků středních škol zodpovědných za nábor studentů. Participace na výzkumu byla nabídnuta náhodně vybraným středním školám z celé České republiky. Výsledný vzorek po očištění dat činil 237 respondentů. Jednalo se převážně o respondenty z řad ředitelů škol (45 %) a zástupců ředitele (30 %). Sběr dat proběhl v desetidenním období v březnu Kontakt Studii vypracovalo občanské sdružení Než zazvoní, které se věnuje poradenství středním školám. Mgr. Ing. Richard Malovič, Mgr. Petr Soukeník, Mgr. Pavel Šíma, Mgr. Tereza Havlíková Kontakt pro média Mgr. Petr Soukeník

4 Počet přihlášek Na většině škol (77 %) byl počet přihlášek takový, jako se očekávalo nebo dokonce větší. Celkově to ukazuje na vesměs pozitivní výsledky náboru na zhruba třech čtvrtinách dotázaných škol. Přesto však 77 % respondentů uvedlo, že by si pro příští rok přáli větší počet přihlášek. Znamená to, že na většině škol jsou sice výsledky náboru poměrně uspokojivé, ale školy stále cítí rezervy v realizaci celého procesu - neboli ví, že je stále co zlepšovat. Počet přihlášek podaných letos na Vaši školu byl: (N=236) Přesně za rok si přejeme: (N=236) 1% 21% a. větší než jsem očekával/a. b. menší než jsem očekával/a. 23% a. větší počet přihlášek. 56% 22% c. zhruba takový, jaký jsem očekával/a. 77% c. zhruba takový počet, jako letos.

5 Komunikace s přihlášenými 90 % dotázaných škol bude s přihlášenými nadále komunikovat. U více než poloviny z nich půjde (i) o jiné formy než pouze pozvánky na akce školy. Třetina dotázaných škol např. plánuje komunikovat s přihlášenými pomocí internetových sociálních sítí. Poměrně často pro ně také zorganizují nějakou akci speciálně určenou těm, kteří podali přihlášku. Budete v nadcházejícím období (březen září 2014) nějak komunikovat s žáky, kteří podali přihlášku na Vaši školu? N = 392 (Možno zvolit více odpovědí.) Ano - budeme jim posílat pozvánky na akce naší školy. 51% Ano - jinak. 37% Ano - zorganizujeme speciálně pro ně určenou akci. Ano - budeme s nimi komunikovat prostřednictvím internetových sociálních sítí (např. Facebooku). 37% 33% Ne, nebudeme. 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

6 Příprava na příští rok Přípravu samotného náboru již pětina škol zahájila. Další skoro třetina (32 %) škol ji plánuje zahájit do konce tohoto školního roku (do srpna 2014). Tyto školy tak budou mít náskok před zbývající necelou polovinou škol, která plánuje nábor začít až v dalším školním roce. Kdy zahájíte přípravu náboru prváků pro další šk. rok (tj. 2015/16)? (N=236) 10% 3% 21% Již jsme ji zahájili. V dubnu V květnu % V červnu % 7% V červenci nebo srpnu V září % 16% V říjnu Později než v říjnu Téměř 80 % dotázaných škol hodlá proces náboru příští rok změnit. Čtvrtina dotázaných cítí potřebu začít nábor připravovat dříve a koncepčněji. Hodláte proces náboru pro příští rok změnit? (N=234) 1% a. Ano - chceme začít dříve, pracovat koncepčněji a více. 17% 4% 25% b. Ano - pouze drobné korekce. c. Ne. d. Nevím. 53% Jiné

7 Náborové akce Nejzařazovanějšími akcemi jsou tradičně náborové akce přímo na základních školách a dny otevřených dveří. Poměrně hodně škol (62 %) však také letos provedlo segmentaci základních škol - tedy nějakou formou roztřídili základní školy a určily si, jak intenzivně a jakým způsobem se na určité základní školy zaměřit. Akce zařazované do letošního náboru N = 1011 (Možno zvolit více odpovědí.) Den/dny otevřených dveří. 100% Náborové akce přímo na základních školách. 88% Jiné akce. Segmentace základních škol - identifikace těch škol, ze kterých přichází nejvíce zájemců. Sportovní nebo kulturní akce pro zájemce o vaši školu. Dotazníkové šetření mezi návštěvníky dne/dnů otevřených dveří. 74% 62% 46% 46% Dotazníkové šetření mezi žáky základních škol. 12% Žádné akce. 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Dotazníkové šetření na dni otevřených dveří bylo letos provedeno na skoro polovině (46 %) z dotázaných škol. Příští rok ho však plánuje provést 59 % dotázaných škol. Podobné je to s dotazníkovým šetřením mezi žáky základních škol - příští rok ho plánuje provést skoro třetina (31 %) zúčastněných škol, což je velký skok od letoška, kdy ho provedlo pouze 12 % škol. Zdá se tedy, že školy si začínají uvědomovat důležitost zpětné vazby a získávání bližších informací o svých potencionálních uchazečích (a přímo od nich). Akce plánované pro nábor na příští rok N = 1145 (Možno zvolit více odpovědí.) Den/dny otevřených dveří. 100% Náborové akce přímo na základních školách. 91% Jiné akce. Segmentace základních škol - identifikace těch škol, ze kterých přichází nejvíce zájemců. Sportovní nebo kulturní akce pro zájemce o vaši školu. Dotazníkové šetření mezi návštěvníky dne/dnů otevřených dveří. 80% 70% 59% 59% Dotazníkové šetření mezi žáky základních škol. 31% Žádné akce. 0% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Hodnoty u akcí plánovaných na příští rok jsou logicky vždy o něco vyšší než u akcí zařazených letos - plánuje se vždy spíš více než méně.

9 Vztah mezi náklady a efektivností náborových akcí jsme zkoumali pomocí dvou otázek. Jako nejefektivnější respondenti vnímají dny otevřených dveří (44 % respondentů) a náborové akce přímo na základních školách (29 % respondentů). Tyto akce byly nejnákladnější pro 22 %, resp. 17 % škol. Inzerce v tisku, rádiu nebo televizi byla nejnákladnější složkou náboru pro 10 % škol, ale pouze 2 % respondentů ji považují za nejefektivnější. Výsledky tedy ukazují, že investice do tištěné inzerce se příliš nevyplácí - což se dalo očekávat, protože jde o silně nezacílenou reklamu. Které akce náboru byly nejnákladnější? (N=231) Které akce náboru byly podle Vás nejefektivnější? (N=231) 16% 10% 10% 17% 22% 2% 6% 5% 2% 12% 29% 10% 1% 14% 44% a. Náborové akce přímo na základních školách. b. Den/dny otevřených dveří. e. Segmentace základních škol - identifikace těch škol, ze kterých přichází nejvíce zájemců. f. Sportovní nebo kulturní akce pro zájemce o vaši školu. Veletrhy Inzerce (tisk, rádio, televize) Jiné g. Nevím.

10 Formy propagace Školy začínají také více využívat nástroje internetového marketingu. Ve zjišťovaných formách propagace bylo (mezi zúčastněnými školami) poměrně dost využíváno Facebooku nebo jiných internetových sociálních sítí - pro svou propagaci je využilo 72 % škol a příští rok je hodlá využít až 81 % škol. Podobně školy plánují využít y - příští rok chce tuto formu propagace použít 58 % dotázaných škol (oproti letošním 47 %). Byl zjištěn velký nárůst zájmu o SEO (optimalizaci vyhledávacích nástrojů) - letos jej využilo 18 % škol, ale příští rok by to měla být již skoro třetina (30%) z dotázaných škol. Celkově tento růst zájmu o využití nástrojů internetu v propagaci lze interpretovat tak, že školy potřebují zacílit reklamu své školy přímo na relevantní "publikum" (tedy na žáky posledních ročníků ZŠ, kteří navíc vykazují určité vlastnosti, jež je "předurčují" k přihlášení se na určitou školu). To například inzerce v tisku neumožňuje, navíc je poměrně nákladná (viz výše).

11 Formy propagace využívané v letošním náboru N = 1000 (Možno zvolit více odpovědí.) Tištěné materiály 98% Jiné formy propagace Inzerce v tisku Internetové sociální sítě (např. Facebook) 72% 83% 81% y zájemcům nebo jejich rodičům 47% Dopisy zájemcům nebo jejich rodičům Optimalizace vyhledávacích nástrojů Internetu (SEO) Žádné formy propagace 1% 18% 27% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Plánované využití forem propagace pro příští rok N = 1090 (Možno zvolit více odpovědí.) Tištěné materiály Jiné formy propagace Inzerce v tisku Internetové sociální sítě (např. Facebook) 99% 83% 81% 81% y zájemcům nebo jejich rodičům 58% Dopisy zájemcům nebo jejich rodičům Optimalizace vyhledávacích nástrojů Internetu (SEO) Žádné formy propagace 1% 31% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 Vysoké procento u možnosti "Jiné formy propagace" je způsobeno tím, že respondenti nejspíš chápali jako propagaci i např. dny otevřených dveří nebo nábory na ZŠ. Pro účely tohoto výzkumu jsou však tyto položky zařazené do skupiny "Akcí náboru" (viz předchozí grafy). Grafy o formách propagace se týkají aktivit a materiálů, které propagují právě různé akce náboru nebo i školu samotnou.

12 Další informace a pomoc s kampaní pro přijímací řízení Neváhejte se na nás obrátit pro další informace o chování a rozhodování žáků devátých tříd, nebo pokud máte zájem o pomoc s marketingem a kampaněmi zaměřenými na zisk většího počtu uchazečů a následně studentů ve vaší škole. Navštivte náš web kde najdete další studie. Pro informace o školení a termíny nejbližších školení se podívejte na Pozvěte nás k Vám do školy na školení vedení školy, která provádíme za speciálních podmínek v dubnu květnu Více na Kontakt O nás Občanské sdružení Než zazvoní se pomáhá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům středních škol. Věnujeme se výzkumům a aplikaci marketingových poznatků do prostředí středních škol. Pomáháme školám s marketingem. Od roku 2012 jsme proškolili 226 pracovníků ze 73 středních škol.

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE PaedDr. Pavlína Baslerová, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová, e-mail: reditelka@specmt.com, www.specmt.com

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Modul Screen media Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Specifikace: Přehled možných

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více