Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní"

Transkript

1 Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014

2 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výběru školy u žáků osmých a devátých tříd. Výsledky studie by měly sloužit především vedoucím pracovníkům středních škol k tomu, aby činili zodpovědná a efektivní rozhodnutí. Posláním občanského sdružení Než zazvoní je jim v tom pomáhat. Shrnutí závěrů Pouze 2 % z těch, kteří chtějí po základní škole dál studovat, stále ještě vůbec není rozhodnuto. Od náborových akcí žáci ZŠ očekávají nejen informace o škole, ale i setkání žáků ZŠ se studenty a učiteli středních škol. Komunikace s výchovnými poradci je důležitou součástí strategie náboru.

3 Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování žáků devátých ročníků. Participace na výzkumu byla nabídnuta náhodně vybraným základním školám z celé České republiky. Výsledný vzorek po očištění dat činil 1164 respondentů. Do analýzy jsou zahrnuti pouze ti respondenti, kteří chtějí studovat na střední škole nebo učilišti. Ti, co neví, chtějí pracovat nebo neodpověděli na otázku, započítáni nejsou, protože i jejich další odpovědi nejsou relevantní cílům výzkumu, zodpověděli jen málo otázek nebo žádné. Mezi respondenty bylo 46 % chlapců a 51 % děvčat (3 % nezjištěno). Sběr dat proběhl v desetidenním období na začátku přelomu ledna a února Kontakt Studii vypracovalo občanské sdružení Než zazvoní, které se věnuje poradenství středním školám. Mgr. Ing. Richard Malovič, Mgr. Petr Soukeník, Mgr. Pavel Šíma, Mgr. Tereza Havlíková Kontakt pro média Mgr. Petr Soukeník

4 Rozhodnutých je již velká většina Jak se dalo očekávat, oproti listopadovému šetření přibylo úplně nebo převážně rozhodnutých žáků a ubylo nerozhodnutých. V únorovém bloku šetření jsme se více zaměřili na dva (v listopadu pouze zběžně analyzované) faktory při rozhodování deváťáků o přihláškách, které jsou ve strategiích náboru spíše opomíjené. Jde o roli výchovných poradců a náborových akcí. Vědí již deváťácí, kam si podají přihlášku? LISTOPAD 2013 (N=1551) ÚNOR 2014 (N=1164) a. Ještě vůbec nevím. 22% 6% 2% 13% b. Mám už nějakou představu, ale možná se ještě změní. 36% 36% 46% 39% c. Mám už nějakou představu, která se pravděpodobně nezmění. d. Už vím přesně, kam se chci hlásit. Určitě se to nezmění.

5 Náborové akce Náborové akce jsou rozšířeným způsobem propagace, proto se jim v této studii více věnujeme. Proběhla již letos na Tvojí základní škole náborová akce nějaké střední školy nebo učiliště? (N=1164) 26% Ano. 74% Ne. Žáci náborovou akci rozhodně neberou jen jako příležitost se ulít, drtivá většina se chce nejen dozvědět informace o oborech, ale i se setkat se studenty a učiteli dané školy. Náborové akce lze tedy brát jako dobrou příležitost k přilákání žáků, nejen obsahem informací (které jsou ostatně většinou dostupné elektronicky nebo tištěné), ale hlavně formou, kterou jsou tyto informace podány. Jde o příležitost využít osobní kontakt, spíše neformální komunikaci, improvizace, odpovědi na dotazy. Prezentované informace mohou mít různou formu - videa, hrané scénky, společné hry a soutěže studentů dané školy a žáků ZŠ apod.

6 Co žáci považují za nejdůležitější při náborové akci? (N=855; odpovědi těch, kteří se nějaké náborové akce ve škole zúčastnili) 6% 4% 5% Dozvědět se podrobné informace o oborech. Setkat se se studenty dané školy. 8% Setkat se s učiteli dané školy. 77% "Ulít se" z vyučování - průběh akce není důležitý. jiné

7 Výchovní poradci Výchovní poradci stabilně hrají poměrně důležitou roli při rozhodování deváťáků vyplývá to z podobných výsledků listopadového a únorového šetření. V obou šetřeních necelých 90 % dotázaných žáků odpovědělo, že zná svého výchovného poradce. Víš, kdo je na Tvé škole výchovný poradce? (N=1164) 9% 2% Neodpověd ěli. Ano. 89% Ne. Z těch, co svého výchovného poradce znají, se s ním radilo 62 % - ať už o samotě, nebo hromadně ve třídě 1. 1 Od listopadu celkem logicky přibylo těch, kteří se radili ve třídě, zůstal stejný počet těch, co se s výchovným poradcem o přihláškách radili o samotě.

8 Už ses o přihláškách radil/a s výchovným poradcem na Tvojí škole? (N=1034; odpovědi těch, kteří znají svého výchovného poradce) 1% Neodpověděli. 37% 49% Ano, hromadně ve třídě. Ano, o samotě. 13% Ne. Stejně jako v listopadovém šetření, poměrně dost žáků (z těch, kteří znají svého výchovného poradce, to bylo 38 %) projevilo zájem o osobní konzultaci přihlášek s výchovným poradcem, ale pouze 13 % z nich se skutečně s výchovným poradcem o samotě radilo. Máš zájem se o přihláškách poradit se svým výchovným poradcem? (N=1034; odpovědi těch, kteří znají svého výchovného poradce) 1% Neodpověděli. 36% 25% Ano, nejlépe hromadně ve třídě. Ano, nejlépe o samotě. 38% Ne, nemám zájem.

9 Znamená to, že necelá čtvrtina všech žáků (22 %) má o individuální konzultaci zájem, ale z nějakého důvodu ji nerealizuje. Důvody, proč tomu tak je, nejsou předmětem této studie, ale celkově tato čísla (zejména počet těch, kteří o individuální konzultaci mají zájem) ukazují, že výchovný poradce může mít vliv na poměrně velký počet deváťáků při jejich rozhodování o přihláškách. Tento fakt podporují i explicitní čísla o důležitosti různých informačních zdrojů pro deváťáky. Výchovný poradce je spíše důležitý nebo velmi důležitý pro skoro dvě třetiny (65 %) oslovených deváťáků. Pro střední školy to všechno dohromady znamená, že spolupráce s výchovnými poradci na základních školách se jeví jako účinný nástroj strategie náboru. Jak moc je pro Tebe při rozhodování o přihláškách důležité, co se o škole dozvíš od výchovného poradce na základní škole? (N=1164) Neodpovědělo. 9% 4% 1% Velmi důležité. 21% Spíše důležité. 22% Ani důležité, ani nedůležité. 43% Spíše není důležité. Vůbec není důležité.

10 Další informace a pomoc s kampaní pro přijímací řízení Neváhejte se na nás obrátit pro další informace o chování a rozhodování žáků devátých tříd, nebo pokud máte zájem o pomoc s marketingem a kampaněmi zaměřenými na zisk většího počtu uchazečů a následně studentů ve vaší škole. Navštivte náš web kde najdete další studie. Pro informace o školení a termíny nejbližších školení se podívejte na Kontakt O nás Občanské sdružení Než zazvoní se pomáhá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům středních škol. Věnujeme se výzkumům a aplikaci marketingových poznatků do prostředí středních škol. Pomáháme školám s marketingem. Od roku 2012 jsme proškolili 114 marketingových pracovníků z 55 středních škol.