Metodika Plánů ochrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika Plánů ochrany"

Transkript

1 Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, která nabyla účinnosti dne Odborná konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti Uherské Hradiště

2 Cílem Plánů ochrany je rozumná diferenciace uplatňování státní památkové péče, která zabezpečí maximální ochranu existujících památkových hodnot území bude usilovat o vhodné dotvoření narušených částí území a přitom nebude znamenat nadbytečné obtěžování vlastníků ani zahlcování veřejné správy věcmi nepodstatnými Metodika Plánů ochrany byla v průběhu zpracování aplikována a prověřena na městské památkové zóně Moravské Budějovice. V současnosti je ve spolupráci s Ministerstvem kultury dokončována. 2

3 Bez Plánu ochrany: závazné stanovisko nezbytné pro všechny nemovitosti a pro všechny druhy prací. 3

4 S Plánem ochrany: závazné stanovisko pro všechny druhy prací jen u červených objektů; u zelených nastává větší či menší míra osvobození. 4

5 Plán ochrany má navzájem provázanou grafickou a textovou část. GRAFICKÁ ČÁST 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 TEXTOVÁ ČÁST Preambule Identifikace objektů Mapové podklady Literatura a prameny Rozsah a vymezení řešeného území VÝROKOVÁ ČÁST PLÁNU OCHRANY 11

12 Ve vazbě na Výkres 1: Výčet nemovitostí, které jsou kulturní památkou a nacházejí se v památkové zóně, popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí (ve vztahu k nim nemůže Plán ochrany stanovovat jakékoli změny) čp idob_pg pomo parc. č. ulice název dom. rejstříkové číslo idreg radporc idob cuzkbud X JTSK Y JTSK. c_kod _id /1 nám. Míru Městská spořitelna nám. Míru měšťanský dům 29468/ x81 47 nám. Míru zadní dům Purcnerova měšťanský dům 30644/ x62 83 Purcnerova měšťanský dům (jižní část) Purcnerova měšťanský dům 37968/ /2 Purcnerova měšťanský dům 26793/ x48 272/2 Purcnerova severní přístavek

13 Ve vazbě na Výkres 2: Výčet nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové zóně, nebo výčet druhů prací na nich, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona, popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí čp. idob_pg pomoc parc. č. ulice název idob cuzkbud_id X JTSK Y JTSK _kod /1 nám. Míru dům x3 8/1 nám. Míru dvorní objekt /1 nám. Míru dům x5 9 nám. Míru dvorní objekt nám. Míru dům Dobrovského dům /1 nám. Míru dům /2 Sokolská dům /2 1. máje dům /1 1. máje dům máje dům máje dům Janáčkova garáž Stavební objekty Stavby, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona na práce, které se žádným způsobem neprojeví na vnějším vzhledu nemovitosti a nenaruší její historické konstrukce a základní dispozici (kategorie B) Stavby, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona na práce, které se žádným způsobem neprojeví na vnějším vzhledu nemovitosti (kategorie C) Stavby, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona na práce uvnitř stavby a na práce týkající se údržby a modernizace obvodového pláště (kategorie D) 13

14 Stavby, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona na jakékoli práce (kategorie 0) Stavby, u nichž je v plném rozsahu zachována povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona kulturní památky a národní kulturní památky stavby architektonicky cenné, individuálně památkově hodnotné (kategorie A) zamýšlené novostavby včetně přístaveb a nástaveb 14

15 Nezastavěné pozemky Nezastavěné pozemky, u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona Nezastavěné pozemky, u nichž je v plném rozsahu zachována povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona urbanistické prostory, které jsou vyznačeny ve všech výkresech plánu ochrany jiné veřejně přístupné plochy, které jsou vyznačeny ve všech výkresech plánu ochrany parky a zahrady, které jsou vyznačeny ve všech výkresech plánu ochrany nezastavěné pozemky, které jsou kulturní památkou (viz Výkresy 1 a 3) 15

16 Ve vazbě na Výkres 3: Stanovení způsobu zabezpečení kulturních hodnot památkové zóny z hlediska státní památkové péče Obecné zásady k zabezpečení ochrany dochované historické urbanistické struktury Obecná doporučení pro potlačení rušivých zásahů do historické urbanistické struktury Konkrétní doporučení pro potlačení rušivých zásahů do historické urbanistické struktury A B C D Obnova zaniklé stodoly na parcele č v ulici Tovačovského sady. Ze stavby zůstala zachována obvodová zeď v uliční čáře, kterou je žádoucí začlenit do novostavby. Žádoucí objem novostavby včetně sklonů střech je dán otisky konstrukcí na štítových stěnách sousedních staveb. Náhrada nehodnotných účelových staveb na jižní straně Sokolské ulice (parc. č. 20/1, 4306, 21) plnohodnotnou novostavbou v uliční čáře, hmotově navazující na dům čp. 15 Náhrada nehodnotných účelových staveb na části parcely č. 23/2 na jihozápadní straně Janáčkovy ulice přístavbou domu čp. 16; novostavba by měla hmotově navazovat na dům čp. 16. Dotvoření urbanistické struktury novostavbou na parcelách č. 18 a 19/1. Doporučení reaguje na vznik nového pěšího propojení mezi Janáčkovou ulicí a náměstím Míru, spojeného s proměnou dvorních částí parcel domů čp. 25 a 26 na obchodní prostor, a na výstavbu zadních pavilonů školy, která byla z hlediska historické urbanistické struktury značně problematická. Nabízí se možnost dosavadní stavby (zadní křídlo čp. 25 a dům čp. 680) propojit novou jednopatrovou zástavbou. Součástí dotvoření by mohla být i hmotová přestavba (zvýšení) navazující zástavby na západní straně Janáčkovy ulice (čp. 680, 168 případně i stavby garáží severněji). Archeologie Regulace škodlivých činností v památkové zóně 16

17 Kategorizace staveb podle památkové hodnoty jako prostředek zabezpečení kulturních hodnot památkové zóny Národní kulturní památky a kulturní památky Ostatní architektonicky cenné nebo historicky významné nemovitosti Stavby architektonicky cenné, individuálně památkově hodnotné (kategorie A) Stavby architektonicky cenné, doplňkového památkového významu (kategorie B) Doplňkové charakteristiky architektonicky cenných staveb Částečně narušená (rušivá) fasáda Zásadně narušená (rušivá) fasáda Dílčí rušivá hmotová charakteristika či architektonické narušení střechy Historicky významné stavby 17

18 Konkrétní opatření pro ochranu architektonicky cenných staveb Stavby architektonicky cenné, individuálně památkově hodnotné (kategorie A) čp. idob_pg pom oc_k od nám. Míru dům zachovat se všemi detaily členění fasády včetně bosáže v přízemí, typu oken a střešní krytiny parc. č. ulice název dom. naruš závazné pokyny doporučení idob cuzkbud_id X JTSK Y JTSK nám. Míru dům zachovat se všemi detaily členění fasády včetně typu střešní krytiny nám. Míru dům h zachovat se všemi detaily členění fasády rušivý výkladec nahradit citlivěji řešeným, zohledňujícím okenní osy a možnost obnovení bosáže na větší části fasády přízemí; zvážit doplnění členění fasády podle starší dokumentace rušivé výkladce nahradit citlivěji řešenými částečně rušivé novodobé vikýře, jejich okna nahradit tradičními, dvojdílnými Stavby architektonicky cenné, doplňkového památkového významu (kategorie B) Kollárova stodola zachovat /2 Fügnerovo nám. býv. čp. 393 ff zachovat a upravit typová okna nahradit okny či dvojicemi oken tradičního formátu (nejlépe podle zjištěných původních otvorů) a členění, členění a barevnost fasády sjednotit se sousedním domem čp. 393 vlevo (původně šlo o součást téhož čísla popisného)

19 Kategorie památkově nehodnotných či rušivých staveb a doporučení k jejich vhodnějšímu začlenění do prostředí památkové zóny Stavby nehodnotné, hmotově tradiční (kategorie C) /1 nám. ČSA dům ff, h přeřešit celou fasádu, v přízemí odstranit obklad, v 1. a 2. patře nahradit typová trojdílná okna za okna tradičních rozměrů a členění; výhledově odstranit hmotově naddimenzovanou vikýřovou nástavbu nad 2. patrem, osvětlení řešit střešními okny 43 0 x78 58/1 nám. ČSA dvorní objekt /1 nám. ČSA dům ff odstranit formátem rušivá okna v 1. patře a nahradit je 1+2 okny tradičních rozměrů a členění (nejlépe obnovit starší stav) /1 nám. ČSA hosp. stavba /1 nám. ČSA dům přeřešit vývěsní štíty obchodů x73 66 Kollárova dvorní křídlo Stavby hmotově a architektonicky rušivé (kategorie D) x Janáčkova dvorní objekt novodobý dvorní přístavek vyžaduje celkové přeřešení x27 656/1 nám. vstupní přístavek jižní vstupní přístavek vyžaduje celkové přeřešení jak Svobody fasády, tak hmoty, které bude záviset na řešení případné novostavby v proluce (.201/1) hmotu přístavku lze případně rozšířit až k uliční čáře /2 Urbánkova dům vyžaduje celkové přeřešení, jak co se týče ztvárnění fasády, tak hmoty x Smetanova dvorní přístavba

20 Shrnutí požadavků pro jednotlivé typy nemovitostí podle památkové hodnoty ve vztahu k povinnosti vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona a z hlediska zabezpečení kulturních hodnot MPR/MRZ POTŘEBA ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ZABEZPEČENÍ KULTURNÍCH HODNOT NEMOVITOSTI (STAVBY) Kulturní památky veškeré práce dle zákona dle zákona Architektonicky cenné Stavby individuálně památkově hodnotné (kategorie A) Stavby individuálně památkově hodnotné (kategorie A) stavby ANO všechny typy prací Zachování památkových hodnot exteriéru i interiéru, dispozice, konstrukcí. Nežádoucí významnější přestavby, nástavby či demolice. Předpokládá se pravidelná běžná údržba. Žádoucí je fasádu uvést do podoby před rušivou úpravou či do jiné vhodné podoby. Žádoucí je rehabilitovat fasádu novým řešením nebo rekonstruovat zaniklý stav. Žádoucí je výhledově odstranit rušivou nástavbu a obnovit tak stav před rušivou úpravou. Střechu s rušivými vikýři žádoucí uvést do podoby před těmito zásahy, nebo nahradit citlivěji řešenými prvky. Stavby doplňkového památkového významu (kategorie B) Stavby doplňkového památkového významu (kategorie B) NE práce, které se žádným způsobem neprojeví na vnějším vzhledu a nenaruší historické konstrukce a základní dispozici, výměna dožilých inženýrských sítí Zachování památkových hodnot exteriéru i interiéru, dispozice, konstrukcí, rehabilitace nebo doplnění prvků chybějící, odstranění prvků rušivých. Nežádoucí jsou zásadnější architektonické změny (s výjimkou eliminace rušivých zásahů), přístavby či nástavby. Předpokládaná údržba jako u staveb individuálně památkově hodnotných. NE udržovací práce, při kterých nedochází ke změnám materiálového a barevného řešení ANO změny vnějšího vzhledu ANO práce směřující k odstranění částečně narušené či rušivé fasády (tvarově či materiálově nevhodná okna, včetně oken plastových, dveře, výkladce, zánik části tvaroslovného členění fasády) ANO práce směřující k rehabilitaci či obnově zásadně narušené či rušivé fasády (zcela zmodernizované fasády, zaniklé historické tvarosloví) ANO práce směřující k odstranění dílčí rušivé hmotové charakteristiky či architektonického narušení střechy (rušivá nástavba jednoho či více podlaží, rušivé vikýře, zapuštěná terasa, výrazná střešní okna) Žádoucí je fasádu uvést do podoby před rušivou úpravou či do jiné vhodné podoby. Žádoucí je rehabilitovat fasádu novým řešením nebo rekonstruovat zaniklý stav. Žádoucí je výhledově odstranit rušivou nástavbu a obnovit tak stav před rušivou úpravou. Střechu s rušivými vikýři žádoucí uvést do podoby před těmito zásahy, nebo nahradit citlivěji řešenými prvky. Ostatní stavby Stavby nehodnotné, hmotově tradiční (kategorie C) Stavby nehodnotné, hmotově tradiční (kategorie C) NE práce uvnitř stavby, které se žádným způsobem neprojeví na vnějším vzhledu (výměna dožilých inženýrských sítí, dílčí vybourávky, změny dispozice, zásahy do nosných konstrukcí) Vhodná architektonická úprava fasád (obnova či aplikace tradičních rozměrů oken a jejich členění, nové členění plochy průčelí, vhodné povrchy). Lze pracovat i se soudobými výrazovými prostředky. Povoleny stavební zásahy i do tvaru hmoty (nástavba, přístavba) v rámci obecných zásad. V odůvodněných případech lze demolovat a nahradit novostavbou. NE běžná údržba 20

21 ANO změny vnějšího vzhledu ANO práce směřující k odstranění částečně narušené či rušivé fasády (tvarově či materiálově nevhodná okna, včetně oken plastových, dveře, výkladce, zánik části tvaroslovného členění fasády) ANO práce směřující k odstranění zásadně narušené či rušivé fasády (zcela zmodernizované fasády, zaniklé historické tvarosloví, ale i fasády rušivé od doby svého vzniku) Žádoucí je fasádu uvést do podoby před rušivou úpravou či do jiné vhodné podoby. Žádoucí rehabilitovat fasádu novým řešením, nebo rekonstruovat zaniklý stav. Stavby hmotově a architektonicky rušivé (kategorie D) Stavby hmotově a architektonicky rušivé (kategorie D) NE práce uvnitř stavby, které se žádným způsobem neprojeví na vnějším Žádoucí zásadnější přestavby s ohledem na hmotovou kompozici a výraz vzhledu (výměna dožilých inženýrských sítí, dílčí i výraznější vybourávky, okolního prostředí (korekce tvaru střechy, snížení či zvýšení podlažnosti, změny dispozice, zásahy do nosných konstrukcí) zmenšení či zvětšení půdorysné plochy, nové řešení fasády. V některých případech vhodná úplná demolice a náhrada novostavbou. NE údržba a modernizace obvodového pláště (stěny, výplně otvorů, střechy) ANO ostatní práce týkající se vnějšího vzhledu ANO celková i dílčí změna hmoty (např. osazení balkonů, pokud dosud nebyly) I v případě vyloučení povinnosti závazného stanoviska nesmí být práce v rozporu s obecnými zásadami pro chráněné území. I v případě vyloučení povinnosti závazného stanoviska nesmí být práce v rozporu s obecnými zásadami pro chráněné území. BUDOUCÍ NOVOSTAVBY ANO pro všechny typy novostaveb včetně přístaveb, kdekoli na území MPZ Umisťování novostaveb má odpovídat doporučením pro rehabilitaci historické urbanistické struktury a jejich konkrétní řešení nesmí být v rozporu s obecnými zásadami pro chráněné území. NEMOVITOSTI (NEZASTAVĚNÉ POZEMKY) Kulturní památky (nezastavěné pozemky) veškeré práce dle zákona dle zákona Urbanistické prostory (náměstí, ulice), jiné veřejně přístupné plochy, parky a veřejné zahrady Ostatní nezastavěné pozemky (uvnitř urbanistických bloků) ANO všechny typy prací, pro veškeré změny staveb (dopravní stavby, inženýrské sítě včetně jejich změn a oprav), terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění staveb (včetně dočasných reklamních zařízení a staveb pro reklamu, městského mobiliáře, osvětlovacích těles), úpravu dřevin, stejně jako pro udržovací práce, které znamenají změnu materiálové, barevné nebo druhové skladby povrchů (vozovek, chodníků, cyklistických stezek) a zeleně NE pro všechny typy prací a změny s výjimkou níže uvedených ANO pro novostavby na těchto pozemcích, pro zemní práce Žádoucí je zachovat historické uspořádání, materiálové řešení či historický mobiliář těchto ploch. Žádoucí je rekonstruovat zaniklé řešení či prvky těchto prostorů U prostor bez dochovaných historických řešení či prvků směřovat k novému tvůrčímu řešení, které bude v souladu s charakterem prostředí. Žádoucí je respektovat historické a pro daný pozemek adekvátní způsoby využití. 21

22 Doba závaznosti plánu ochrany (podle 1 odst. 2 písm. d) Maximálně 10 let. 22

23 ODŮVODNĚNÍ PLÁNU OCHRANY Obecný popis kulturních hodnot památkové zóny (podle 1, odst. 6 písm. a) Urbanistický vývoj města Současný stav památkové zóny Podrobný popis kulturních hodnot památkové zóny podle ucelených souborů staveb nebo jednotlivých staveb, ploch a veřejných prostranství (podle 1 odst. 6 písm. b) čp. idob_pg pomoc název odůvodnění hodnoty fotografie _kod Městská spořitelna Hodnotná stavba z let s výraznými kubistickými prvky (projekt arch. Vlastislav Hofman, 1924). Jednopatrová budova téměř čtvercového půdorysu, která vyrostla na místě dvou měšťanských domů. Fasáda z umělého kamene má výrazné plastické členění, v němž dominuje široký, ústupkově profilovaný pás lemující celý obrys budovy. Střecha je zčásti sedlová, zčásti mansardová, s prejzovou krytinou. Na volných nárožích 1. patra jsou balkóny, v ose hlavního a bočního průčelí štíty s reliéfními znaky Moravských Budějovic od štukatéra Kuneše (znak do náměstí je ze skleněné mozaiky, jižní znak ze štuku). Terén do dvora je vyrovnán suterénem. Téměř ve všech oknech a dveřích se zachovaly původní mříže. Vstupní hala se s výjimkou výmalby zachovala v původním stavu (bronzové sochy psů v nadživotní velikosti (od sochaře Macha), dveře, lampy, schodiště). Interiér provozních prostor byl v 80. letech 20. století uzmodernizován. V patře jsou v několika místnostech zachovány původní štukové stropy, dveře a okna včetně kování. Schhodiště s kamennými stupni je doplněno kubisticky ztvárněnýmn zábradlím s lampami. Stavba svým architektonickým významem překračuje hranice regionu, dochovala si značnou míru autenticity a slohové čistoty a tvoří velmi důležitý prvek urbanistické kompozice náměstí. Kulturní památky Ostatní architektonicky cenné stavby (kategorie A, B) Plochy a veřejné prostory 23

24 Důvody vyloučení povinnosti podle 14 odst. 2 (podle 1 odst. 6 písm. c) Výčet nemovitostí nebo prací na nich, u nichž je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14 odst. 2 památkového zákona, je obsažen v kapitole A2. Tyto objekty byly podle památkové hodnoty rozděleny do čtyř kategorií (B, C, D, 0). Míra vyloučení povinnosti je stanovena tak, aby neznamenala dnížení památkové hodnoty a hmotné integrity chráněného území jako celku, ani jednotlivých památkově hodnotných objektů (z nich se částečné vyloučení povinnosti týká jen objektů kategorie B, a to pouze dílčích zásahů uvnitř stavby). Vyloučení se týká všech objektů památkově nehodnotných (kategorie C) či rušivých (kategorie D), přičemž jde opět především o práce uvnitř stavby. Ty proto mohou být prováděny bez ingerence ze strany státní památkové péče. V případě zásahů do vnějšího pláště objektu se částečné vyloučení povinnosti týká jen rušivých objektů (kategorie D), pokud práce budou respektovat obecné zásady, obsažené v tomto plánu ochrany. Ani v těchto případech by proto nemělo dojít k narušení památkové hodnoty území. 24

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Město Bohumín VYHLÁŠKA. Centra Nového Bohumína

Město Bohumín VYHLÁŠKA. Centra Nového Bohumína Město Bohumín Obecně závazná VYHLÁŠKA kterou se stanoví závazná část regulačního plánu Centra Nového Bohumína Zastupitelstvo města vydalo dne 18.9.2002 na základě ustanovení 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE ~~ \.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE Mě s t ský úřad Vlašim odbor životního prostředí úsek státní památkové péče Jana Masaryka 302 258 14 Vlašim Váš dopis č.

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU

HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU HLAVNÍ URBANISTICKÉ PROBLÉMY V ORP LIBEREC 1. URBANISTICKÉ PROBLÉMY V OBRAZE SÍDEL 1.1 NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO STAVEBNÍHO FONDU V některých obcích ORP Liberec došlo a stále dochází k nahrazování

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu Ostrov centrum a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 5/2005 Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 19.

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hlavního města Prahy Odbor Odbor památkové péče péče 2003

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

I n f o r m a č n í s t ř e d i s k o. Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR

I n f o r m a č n í s t ř e d i s k o. Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Autoři: Spoluautoři:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Zápis z jednání č. 04/2014

Zápis z jednání č. 04/2014 KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zápis z jednání č. 04/2014 Konaného dne: 12. května 2014 od 16,00 hodin do 19,20 hodin Přítomni: MUDr.V.Gebouský, Ing.R.Pekárek,CSc., Ing. M. Kousalíková, JUDr. S. Stupčuk, Ing.arch.P.Malina,

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Část 1. urbanizované prostory Obecné podmínky pro výstavbu v národním parku České Švýcarsko a jeho bezprostředním okolí Petr Matějka, Roman Bukáček

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory

Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory Posuzování umístění a povolování staveb je činností, jejíž výkon ukládá správám CHKO zákon 114/92 Sb., /v platném znění/ v ustanovení 12 a 44. Obecné podmínky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

Metodika Výkresová dokumentace UK

Metodika Výkresová dokumentace UK Metodika Výkresová dokumentace UK Verze: 20110418 Obsah 1. Úvod 2. Popis realizace dle úrovně podkladů 3. Vzorové výkresy 3.1. Vzorový výkres podlaží, sklep 3.2. Vzorový výkres půdy 3.3. Vzorový výkres

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A

9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A 9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A 37 Obr. 1 Ideový návrh Sokolovny, 1922. (Zdroj: Sokol B. p. H.) Obr. 2 Hlavní průčelí Sokolovny, pohled, 1922. (Zdroj: MMB) 38 Obr. 3 Severní průčelí Sokolovny, pohled,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více