TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA"

Transkript

1 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR

2 OBSAH TVARY STŘECH TVARY VIKÝŘŮ/STŘEŠNÍ SKLONY SKLADBY STŘECH PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE 7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE/S OBYTNÝM PODSTŘEŠÍM A NEOBYTNÝM PODSTŘEŠÍM 8 PŘEHLED VÝROBKŮ/STŘEŠNÍ SYSTÉMY 9 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA 0 SNĚHOVÉ HÁKY PREFA/SNĚHOLAMY PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁKY PREFA/STOUPACÍ PLOŠINY PREFA STŘEŠNÍ OKNO VÝLEZOVÉ POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE PREFA ŘEŠENÍ NÁROŽÍ ÚŽLABÍ PREFA/SNÍŽENÉ ÚŽLABÍ BOČNÍ LEMOVÁNÍ/STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM 7 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA 8 PROVEDENÍ HŘEBENE 9 UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY/OPLECHOVÁNÍ ATIKY (S NAPOJENÍM) 0 OKAPNÍ HRANA SE ŽLABOVÝMI HÁKY/OKAPNÍ HRANA S PŘETOČENÝMI ZPEVNĚNÝMI HÁKY POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY/OPLECHOVÁNÍ PODOKAPNÍ ŘÍMSY OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍHO SCHODU PŘEHLED VÝROBKŮ OKAPOVÉHO SYSTÉMU POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU OKAPNÍ HRANA S PŮLKULATÝMI ŽLABY/OKAPNÍ HRANA S HRANATÝMI ŽLABY 7 OKAPNÍ HRANA SE ZPEVNĚNÝMI HÁKY 7 OKAPNÍ HRANA S NÁSTŘEŠNÍMI ŽLABY 8 PŘEHLED VÝROBKŮ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PREFA 9 ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÁ NA SÍŤ/OSTROVNÍ SYSTÉMY 0 PŘEDPOKLADY PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM/PODMÍNKY PODPORY KONTAKT 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

3 TVARY STŘECH 7 8 Sedlová střecha Sedlová střecha s rozdílnou délkou střešních ploch Valbová střecha Pultová střecha Stanová střecha Polovalbová střecha 7 Válcová střecha 8 Mansardová střecha 9 Mansardová střecha valbová 0 Mansardová střecha polovalbová Pilová střecha Sedlová střecha do kříže 9 0 Jehlanová střecha Kuželová střecha Strmá valbová střecha Střešní báň ve tvaru cibule Kopule STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 0

4 TVARY VIKÝŘŮ Sedlový vikýř Valbový vikýř Pultový vikýř Volské oko Stanový vikýř Válcový vikýř 7 Trapézový vikýř 8 Napoleonský klobouk 7 8 STŘEŠNÍ SKLONY Minimální sklon střechy: od od Prefalz * 00 % 90 % 80 % 70 % = 00 % Falcovaná taška délka krokve < 7 m Falcovaná taška délka krokve 7- m Falcovaná taška délka krokve > m Falcovaná šablona/ Falcovaný šindel 0 % * Poznámka: doporučený minimální sklon střechy je 0 % =, % 0 % 0 % 0 % 0 % = 8,7 % =,9 % =, % = 8,7 % 90 0 % 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

5 SKLADBY STŘECH DOPORUČUJEME MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH STŘECH PREFA NA ODVĚTRÁVANOU STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. Střešní krytina a tepelně izolační vrstva je vzájemně oddělena provětrávanou vzduchovou mezerou. To má výhodu, že vzniklá zkondenzovaná vlhkost je odvětrávaná zpět do venkovního prostoru. Výsledkem bude provětrávaný střešní plášť (viz obr.). Je ale možné i řešení s odvětráním střešní konstrukce skrz podstřeší (viz obr.). OBR. Odvětrání vzduchu Varianta odvětrání vzduchu podstřeším OBR. Chladno Chladno Nasávání vzduchu Teplo Chladno Nasávání vzduchu Teplo PODSTŘEŠÍ BUDE VYUŽITO K OBYTNÝM ÚČELŮM (OBR.) Ve dvouplášťové střeše bude proti jednoplášťové doplněna vzduchová mezera, tvořená kontralatěmi. Toto řešení umožňuje zateplení mezi krokvemi. Dvouplášťová střešní konstrukce má při možném využití podkroví jako obytného prostoru přednost před jednoplášťovou(obr.) PODSTŘEŠÍ NEBUDE VYUŽITO K OBYTNÝM ÚČELŮM (OBR.) Při této skladbě střechy musí být tepelně izolována podlaha (dodatečná půdní vestavba je možná jen se zvýšenými náklady)! PŘI NÁVRHU SKLADBY STŘECHY JE NUTNÉ SE ŘÍDIT ZÁSADAMI STAVEBNÍ FYZIKY. STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 0

6 PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Pro hliníkovou střešní krytinu by měla být plánována odvětrávaná střešní konstrukce. Nevětranou střešní konstrukci lze brát jako mimořádné řešení. Skladbu střešního pláště je třeba navrhnout z hlediska zásad stavební fyziky (tepel.izolace, proudění vzduchu). Je důležité zohlednit sklon střechy pro navrhovaný produkt. DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ LATĚ Pod falcované střešní tašky PREFA je nutný minimální rozměr latí 0x0 mm. Fixní vzdálenost latí je 9 mm, a aby byly falcované tašky pochozí, montuje se mezi latě ještě jedna dodatečná mezilať. BEDNĚNÍ Prkna pro plné bednění musí splňovat následující požadavky, aby se zabránilo dodatečným deformacím:. šířka prkna min. 80 mm a max. 0 mm tloušťka min. mm vlhkost dřeva max. 0 % OSB DESKY při použití OSB desek jako podkladu pod hliníkovou krytinu PREFA je nutno odsouhlasit jejich tloušťku, způsob připevnění krytiny na OSB desky jakož i účel použití střechy (riziko hlučnosti) při použití OSB desek jako bednění musí být položena separační vrstva již při projektu je nutno zohlednit konstrukce typu odskoků, vnitřní žlaby, utopené úžlabí nebo provedení nároží latě kontralatě spodní konstrukce bednění krokve SEPARAČNÍ VRSTVY Folie resp. separační vrstvy mají následující funkce: chránit kov na lícové straně proti případným škodlivým alkalickým vlivům i proti případnému působení prostředků použitých na ochranu dřeva vylepšit kluznost při tepelné roztažnosti kovu po dobu stavebních prací chránit konstrukci krovu a bednění před vlhkostí vylepšit ochranu proti hluku eliminace drobných nerovností bednění folie s drenážním efektem (tzv. strukturované rohože) nejsou s ohledem na nerezivost hliníku nutné všeobecně doporučujeme použití separační vrstvy separační vrstva bednění kontralatě spodní konstrukce bednění krokve 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE STŘECHY BEZ VYBUDOVANÉHO PODSTŘEŠÍ PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY POD STŘECHY S VYBUDOVANÝM PODSTŘEŠÍM PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY POD 7 střešní krytina PREFA separační vrstva (např. Bauder TOP UDS NSK položeno kolmo k okapní hraně) plné bednění min. mm krokev PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY NAD zavěšená stropní konstrukce např. systém Knauf krytina PREFA separační vrstva (např. BauderTOP UDS NSK položeno kolmo k okapní hraně) pásek k utěsnění hřebíků kontralať difuzní folie (např. BauderTOP Difutex NSK nebo BauderTOP DIFUBIT NSK) plné bednění min mm 7 krokev PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY NAD 7 střešní krytina PREFA separační vrstva (např. Bauder TOP TS 0 NSK) plné bednění min. mm krokev! PŘI NEZATEPLENÉM PODSTŘEŠÍ MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVÁNA PODLAHA! DODATEČNÉ VYBUDOVÁNÍ ZATEPLENÉHO PODSTŘEŠÍ JE SPOJENO S VYSOKÝMI NÁKLADY Při aplikování výše uvedených konstrukčních doporučení je nutno dbát u jednotlivých produktů na omezení, související se sklonem střechy zavěšená stropní konstrukce např. systém Knauf krytina PREFA separační vrstva (např. BauderTOP TS 0 NSK nebo BauderTOP UDS, NK) pásek k utěsnění hřebíků kontralať podstřešní folie (např. BauderTOP Difutex NSK nebo BauderTOP DIFUBIT NSK) plné bednění min mm 7 krokev STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 07

8 PŘEHLED VÝROBKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉMY FALCOVANÁ TAŠKA PREFA STRANA 09 FALCOVANÝ ŠINDEL PREFA STRANA ST H PREFA FALCOVANÁ ŠABLONA PREFA STRANA 7 PREFALZ STRANA 08 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

9 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA FALCOVANÉ TAŠKY PREFA Materiál: hliník s povrchovou úpravou, 0,7 mm silný, dvouvrstvý vypalovaný lak Rozměry: 00 x 0 mm v položené ploše Hmotnost: m² = cca., kg = tašky Nosnost: max. 800 kg/m² (plošné zatížení při vzdálenosti kontralatí 800 mm a max. vzdálenosti latí 9 mm, s mezilatěmi max. 0 mm, nebo na bednění) Sklon střechy: od = cca. % (při délce krokví do 7 m) od = cca. % (při délce krokví 7- m) od = cca. 9% (při délce krokví přes m) Pokládka: na plné bednění o síle min. mm se separační vrstvou nebo na latě 0x0 s mezilatí Připevnění: ks hliníkové patentované příchytky na tašku = 8 ks na m cca. 00 ŘEZ: PŘIPEVNĚNÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA POMOCÍ PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY cca. 0 cca. 00 STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 09

10 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA SNĚHOVÝ HÁK PREFA PP falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA sněhový hák PREFA typ PP střešní latě 0/0mm kontralatě (např 80/0mm) podstřešní folie 7 plné bednění (min.mm) 8 krokve 8 7 DRŽÁK TYČOVÉHO SNĚHOLAMU PREFA (PŘÍKLAD MONTÁŽE NA BEDNĚNÍ) falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA držák tyčového sněholamu PREFA tyč sněholamu PREFA d = mm krytka držáku falcovací pásek 7 podstřešní folie 7 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

11 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁKY PREFA, DLE EN 79 A EN 7 B falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA PREFA bezpečnostní hák dle EN 79 a EN 7 B upevňovací materiál bednění s podstřešní folií STOUPACÍ PLOŠINA PREFA falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA PREFA držák stoupací plošiny stoupací plošina upevňovací materiál podložka 7 krytka 8 falcovací pásek 9 podstřešní folie STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

12 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA STŘEŠNÍ OKNO VÝLEZOVÉ PŘI SKLONU POD oplechování Prefalz podstřešní folie 0 min. STŘEŠNÍ OKNO VÝLEZOVÉ PŘI SKLONU POD (POHLED VE SMĚRU KROKVÍ) oplechování Prefalz podstřešní folie TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

13 D POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE FALCOVANÝ ŠINDEL PREFA Materiál: hliník s povrchovou úpravou, 0,7 mm silný, dvouvrstvý vypalovaný lak Rozměry: 0 x 0 mm v položené ploše Hmotnost: m² = cca., kg = 0 falcovaných šindelů Nosnost: max. 800 kg/m (plošné zatížení při vzdálenosti kontralatí 800 mm a plném bednění) Sklon střechy: od = 7 % Pokládka: na bednění min. mm silné se separační vrstvou Připevnění: kus hliníkové patentované příchytky na šindel = 0 ks na m ST A-A H A ŘEZ: PŘIPEVNĚNÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE PREFA POMOCÍ PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY A C-C C 87 C D D-D B PREFA B B-B 7 STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

14 POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ SE ZAVĚTROVACÍ LIŠTOU PREFA falcovaný šindel zavětrovací lišta zatahovací pás podstřešní folie ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ UTOPENÉ falcovaný šindel utopený štít zatahovací pás stojatá drážka podstřešní folie TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

15 POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE ÚŽLABÍ PREFA falcovaný šindel vykryté úžlabí patentovaná příchytka podstřešní folie SNÍŽENÉ ÚŽLABÍ falcovaný šindel oplechování úžlabí se spádovým stupňem příchytka podstřešní folie STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

16 POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE BOČNÍ LEMOVÁNÍ falcovaný šindel PREFA lemování ke zdi (min. cm vysoké) stojatá drážka s příponkou podstřešní folie krycí lišta STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM OD SKLONU (ŘEŠENÍ PRO SNĚHOVÉ OBLASTI) falcovaný šindel PREFA patentovaná příchytka PREFALZ oplechování náběhu podkladní pás PREFA náběhový klín podstřešní folie TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

17 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA Materiál: hliník s povrchovou úpravou, 0,7 mm silný, dvouvrstvý vypalovaný lak Velikost: 90x90 mm v položené ploše Hmotnost: m² = cca., kg = ks falcovaných šablon Nosnost: max. 800 kg/m (plošné zatížení při vzdálenosti kontralatí 800 mm a plném bednění) Sklon střechy: od = ca. 7 % Pokládka: na bednění min. mm silné se separační vrstvou Připevňování: patentovaná příchytka na falcovanou šablonu = ks na m Řez D-D D D A Řez A-A ŘEZ: PŘIPEVNĚNÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA POMOCÍ PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY A B B Řez B-B 9 C C 9 Řez C-C STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 7

18 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA PROVEDENÍ NEVĚTRANÉHO HŘEBENE POUŽITÍM MALÝCH HŘEBENÁČŮ PREFA falcované šablony PREFA hřebenové šablony PREFA patentované příchytky PREFA pro šablony hřebenáč PREFA malý podstřešní folie PROVEDENÍ VĚTRANÉHO HŘEBENE POUŽITÍM HŘEBENÁČE JETLÜFTER hřebenové šablony PREFA Jetlüfter spojovací materiál podstřešní folie kontralatě (větrací mezera) odvětrání cca. 80 mm odvětrání 8 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

19 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY falcované šablony PREFA hřebenové šablony PREFA patentované příchytky PREFA pro šablony závětrná lišta zatahovací pás (příponka) podstřešní folie odvětrání OPLECHOVÁNÍ ATIKY S NAPOJENÍM NA FALCOVANOU ŠABLONU PREFA falcované šablony PREFA příponka ve stojaté drážce lemování ke zdi zatahovací plech zatahovací a krycí plech oplechování atiky 7 podstřešní folie 7 min. spád STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 9

20 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA OKAPNÍ HRANA SE ŽLABOVÝMI HÁKY falcované šablony PREFA patentované příchytky pro šablony sněhový hák PREFA PP podkladní pás pro falcované šablony okapový plech děrovaný plech 7 podstřešní folie 8 žlab PREFA půlkulatý 9 žlabový hák PREFA 8 max. 80 mm min. 00 mm min. 00 mm min. 0 mm Odvětrání 0-0 mm OKAPNÍ HRANA S PŘETOČENÝMI ZPEVNĚNÝMI HÁKY falcované šablony PREFA patentované příchytky pro šablony sněhový hák PREFA PP podkladní pás pro falcované šablony okapový plech děrovaný plech 7 podstřešní folie 8 žlab PREFA půlkulatý 9 žlabový hák zpevněný přetočený 0 krycí ochranný plech pro krokev max. 80 mm min. 00 mm min. 00 mm Odvětrání 0-0 mm 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

21 POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ PREFA PREFALZ Rozměry: 0,70 x 00 mm (osová vzdálenost falců 0mm) 0,70 x 0 mm (osová vzdálenost falců 80mm) 0,70 x 000 mm (doplňková šíře) Legování: EN 7 Falcovací kvalita: EN 9 Standardní velikosti: šíře svitku 00 mm 0 kg (vnitřní Ø = 0 mm) cca bm 00 kg (vnitřní Ø = 00 mm) cca 9 bm šíře svitku 0 mm 0 kg (vnitřní Ø = 0 mm) cca 9 bm 00 kg (vnitřní Ø = 00 mm) cca 07 bm Pro pokrytí pultových střech v exponovaných polohách doporučujeme používat svitky PREFALZ šíře 00 mm. max DOPORUČENÍ: Čím nižší je sklon střechy, tím vyšší je nebezpečí, že dojde k průniku dešťové vody nebo sněhu skrze drážky do střešního pláště. cca mm Doporučujeme proto plánovat střešní konstrukci se sklonem > 7 (%). Při sklonech pod 7 jsou nutné utěsnění drážek (např. Falzgel, těsnící páska). STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

22 POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY PREFALZ spojení pomocí dvojité stojaté drážky zatahovací plech zatahovací a krycí plech děrovaný plech podstřešní folie OPLECHOVÁNÍ PODOKAPNÍ ŘÍMSY PREFALZ spojení pomocí dvojité stojaté drážky zatahovací plech zatahovací a krycí plech děrovaný plech podstřešní folie půlkulatý žlab PREFA 7 žlabové háky PREFA 7 Min. střešní sklon (9%) možnost odvětrání TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

23 POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ DILATAČNÍ SCHOD PREFALZ spojení pomocí podélného zatažení s podkladním pásem podkladní pás podstřešní folie Oblast dilatačního posunu min. 0 mm DILATAČNÍ SCHOD S NÁMĚTKEM, SKLON STŘECHY > 0 PREFALZ spojení pomocí podélného zatažení s podkladním pásem podkladní pás podstřešní folie Oblast dilatačního posunu min. 0 mm STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

24 PŘEHLED VÝROBKŮ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PŮLKULATÉ ŽLABY PREFA STRANA HRANATÉ ŽLABY PREFA STRANA NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY PREFA STRANA 7 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

25 POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU d e PŮLKULATÉ ŽLABY Rozměry žlabů Výška přední strany žlabu a [mm] Výška zadní strany žlabu c [mm] Průměr žlabu e [mm] Průměr návalky d [mm] a c d HRANATÉ ŽLABY Rozměry žlabů Výška přední strany žlabu a [mm] Šířka žlabu b [mm] Výška zadní strany žlabu c [mm] Průměr návalky d [mm] a c b PŮLKULATÝ ŽLABOVÝ HÁK PREFA Žlab Žlabový hák délka c [mm] Žlabový hák přední strana a [mm] Žlabový hák průměr d [mm] Příčný řez x 7 mm 0 krátký x 7 mm d c x 7 mm 80 krátký x 7 mm a 80 dlouhý 8 8 x 7 mm x 7 mm krátký 77 8 x 7 mm dlouhý x 7 mm x 7 mm c HRANATÝ ŽLABOVÝ HÁK PREFA Žlab Délka žlabového háku c [mm] Žlabový hák přední strana a [mm] Pata žlabového háku b [mm] Příčný řez 0 8 x 7 mm a x 7 mm x 7 mm b STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

26 POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY S PŮLKULATÝM ŽLABEM střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech děrovaný plech podstřešní folie 7 půlkulatý žlab PREFA 8 žlabový hák PREFA 9 okapnice Odvětrání 0-0 mm PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY S HRANATÝM ŽLABEM střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech děrovaný plech podstřešní folie 7 hranatý žlab PREFA 8 žlabový hák pro hranaté žlaby PREFA 9 okapnice 7 max. 80 mm min.00 mm min. 00mm 9 8 min. 0mm Odvětrání 0-0 mm TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

27 POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM (BOČNÍ KOTVENÍ) střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech děrovaný plech podstřešní folie 7 půlkulatý žlab PREFA 8 žlabový hák PREFA zpevněný 9 okapnice 7 min. 00mm min. 00mm 9 8 Odvětrání PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY S NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech podkladní pás žlabový hák pro nástřešní žlab PREFA 7 nástřešní žlab PREFA 8 hrdlo nástřešního žlabu PREFA 9 svod PREFA 0 podstřešní folie 7 8 cca 0 mm min.0mm cca 0 mm 0 cca mm 0 9 STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 7

28 PŘEHLED VÝROBKŮ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PREFA SOLÁRNÍ TAŠKA PREFA Označení: Délka: Šířka: Tloušťka: SDP mono modul 00 mm 0 mm, mm (síla plechu 0,7 mm) Výkon/modul: 8,7 Wp (+/- 0%) Solární článek: monokrystalické články Zkoušky: IEC probíhají, třída ochrany II Podklad: falcované tašky z barevného hliníku Pokud se nacházejí na střeše překážky jako odvětrání, střešní okna, komíny atd., dá se solární taška namontovat okolo nich. Musí se ale zohlednit možné zastínění solární tašky. Na solární tašky nejde namontovat sněhovou zábranu, proto se proti sněhové zábrany v oblasti solárních tašek musí promyšleně naplánovat, resp. je zohlednit už při konceptu umístění solárních tašek. PREFALZ SOLAR Rozměry modulu Označení: PS.8 Délka:.89 mm Šířka: 9 mm Tloušťka:, mm Výkon/modul: 8 Wp Rozměry modulu Označení: PS. Délka:.8 mm Šířka: 9 mm Tloušťka:, mm Výkon/modul: Wp Solární článek: tenkovrstvé solární články Zkoušky: IEC,třída ochrany II Podklad: barevné hliníkové pásy PREFA, není možné pokládat na pozinkované nebo natírané plechy nebo jiné střešní krytiny. 8 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

29 FOTOVOLTAIKA JE PŘEMĚNA SLUNEČNÍ ENERGIE NA ELEKTRICKOU ENERGII Kde slouží jako zdroj energie slunce, mluvíme o solárním využití (solar=týká se slunce). Tento způsob výroby el. energie má dvě varianty využití. obr. I. ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÁ NA SÍŤ (PŘEBYTKY-PLNÝ VÝKUP) Pro tyto instalace je dvojí možnost používání: A. PROVOZ PARALELNĚ SE SÍTÍ: Všechen vyrobený proud bude odváděn do sítě za stanovenou výkupní cenu.proud k vlastní spotřebě se nakoupí ze sítě. (obr. ) B. PROVOZ PARALELNĚ SE SÍTÍ S VLASTNÍ SPOTŘEBOU (ZELENÝ BONUS): V případě potřeby bude proud spotřebováván v domě, jen nespotřebované přebytky budou odváděny do sítě. (obr. ) svorkovnicová skříň skříň s odpojovačem DC a předpěťovou ochranou střídač spotřebič elektroměr vyrobené elektřiny elektroměr nakoupené elektřiny obr. svorkovnicová skříň skříň s odpojovačem DC a předpěťovou ochranou střídač spotřebič elektroměr vyrobené elektřiny II. OSTROVNÍ SYSTÉM Vyrobený proud je skladován v akumulátorech, odkud podle potřeby slouží k napájení spotřebičů. Velikost akumulátorů musí být dimenzována individuálně podle příkonu spotřebičů, výdrže a pod. (obr.) obr. svorkovnicová skříň skříň s odpojovačem DC a předpěťovou ochranou střídač spotřebič akumulátor STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 9

30 SOLÁRNÍ SYSTÉMY PREFA PŘEDPOKLADY PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM GEOMETRIE STŘECHY A DALŠÍ OKOLNOSTI Před každou úvahou o solárním systému je nutno na místě zjistit, jestli je pro systém dostatek místa, které není zastíněné (okolní budovy,stromy,komíny atd.) POŽADAVKY NA PLOCHU PREFALZ Solar 00 šíře šáru cm --> střešní plocha 8m² PREFALZ Solar 0 šíře šáru 8cm --> střešní plocha m² PREFALZ Solar 00 šíře šáru cm --> střešní plocha m² Solární set PREFA pro výrobu, kwp = 80 solárních tašek --> střešní plocha 0m² NASMĚROVÁNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY Střecha by měla být pokud možno nasměrovaná na jih (JZ-JV), při sklonu střechy mezi st. až st. dosahuje systém největšího výkonu. Pro nejlepší odvod tepla by měla být střecha konstruovaná jako studená (dvouplášťová),díky tomu bude zajištěn nejlepší výkon. 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

31 PODMÍNKY PODPORY V České Republice v současnosti lze v některých městech získat komunální dotaci. Jinak je fotovoltaika podporovaná zvýhodněnými výkupními cenami a tzv. zeleným bonusem. Více informací včetně aktuálních cen je možno získat na Podstatné je řazení následujících komponentů: svorkovnicová krabice krabice s odpojovačem a předpěťovou ochranou střídač elektroměry Při plánování by mělo být zohledněno alespoň místo průniku střechou. V ideálním případě je dobře mít pohodlný přístup ke skříňkám s komponenty systému pro možnost ovládání a kontroly. Dalším podstatným bodem je vedení kabeláže. Především u rekonstrukcí by mělo být dbáno na dostatek místa pro kabeláž. ŘEŠENÍ PREFY PRO MONTÁŽE NADSTŘEŠNÍCH SOLÁRNÍCH MODULŮ - SOLÁRNÍ DRŽÁK PREFA SUNNY. Umožňuje bezpečné kotvení na falcovanou tašku, šablonu, šindel i PREFALZ. VÝKONY V zásadě řečeno obě technologie (tenkovrstvé i krystalické solární články) vzhledem k celkovému výkonu dosahují velice dobrých výsledků, něco kolem kwh za rok na instalovaný kwp v závislosti na geografické poloze. STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

32 SKUPINA PREFA RAKOUSKO 8 Marktl/Lilienfeld T , E NĚMECKO 98 Wasungen T , E NĚMECKO 9 Bergisch Gladbach T , E ŠVÝCARSKO 90 Flawil T , E ITÁLIE 900 Bozen T , E 0 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO PREFU! ODOLNÁ PROTI BOUŘI! ODOLNÁ PROTI RZI! NEROZBITNÁ! LEHKÁ! HEZKÁ! BAREVNĚ STÁLÁ! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE! KOMPLETNÍ SYSTÉM! EKOLOGICKÁ! 0 LET ZÁRUKA ČESKÁ REPUBLIKA 0 Praha T , E MAĎARSKO, 00 Budapešť T+ 70, E POLSKO 0-9 Varšava T , E SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH: Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Holandsko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko Technické a tiskové změny vyhrazeny. Barevné odchylky při tisku možné ,0 T AUT, GER, IT, CH KBO

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY STŘECHY fasády solar www.prefa.com ODOLNOST VICHŘICÍM protože každá hliníková falcovaná taška PREFA je připevněna patentovanou příchytkou Když se blíží bouřka, je třeba si pospíšit:

Více

hliníkové střešní systémy

hliníkové střešní systémy hliníkové střešní systémy STŘECHY fasády solar www.prefa.com odolnost vichřicím každá hliníková falcovaná taška je připevnĕna příchytkou Když se blíží bouřka, je třeba si pospíšit: zavřít okna, odstranit

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 OBSAH 1. Všeobecné pokyny 4 1.1 Pokyny pro zavěšené provětrávané fasády 4 1.2 Technické údaje

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY

ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY STŘECHY FASÁDY SOLAR WWW.PREFA.COM KVALITA S NADČASOVOU ELEGANCÍ MALOFORMÁTOVÉ STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PRVKY Z HLINÍKU * PREFA Falcovaná

Více

česká republika ceník 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY

česká republika ceník 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY česká republika ceník 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY střechy fasády solar www.prefa.com KVALITA S NADČASOVOU ELEGANCÍ maloformátové střešní a fasádní prvky z hliníku * PREFA Falcovaná

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ SELSKÁ betonová střešní krytina SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina LUČANKA betonová střešní krytina lesklá doplňková střešní krytina střešní okna střešní doplňky Betonová střešní krytina KB-BLOK V posledním

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene MONTÁŽNÍ NÁVOD Po zhotovení krovu přistoupíme k montáži latí. Vzhledem k malé hmotnosti krytiny musí být věnována zvýšená pozornost upevnění krovu k budově. Při montáži je nutno dodržet platné normy a

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX

Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX ROVINNÉ PLECHY Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX novostavby a rekonstrukce Úvod Z hlediska architektury hraje střecha stále větší úlohu. Pěkné, estetické

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Ceník 2009. pro střechu silnou jako býk! www.prefa.com

Ceník 2009. pro střechu silnou jako býk! www.prefa.com Ceník 2009 pro střechu silnou jako býk! CZ www.prefa.com Objednávky PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. EMail Telefon Telefax Zakázky centrala@prefa.com 281 017 110 281 017 101 Barvy tmavě hnědá/vlastní barva

Více

Trapézové plechy Montážní návod

Trapézové plechy Montážní návod www.balex.eu Trapézové plechy Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň - Slovany

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství č e s k á b e t o n o v á t a š k a Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina Besk Přijatelné fi nanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

OBSAH RHEINZINK - CENÍK 03/2011

OBSAH RHEINZINK - CENÍK 03/2011 CENÍK 03/2011 2011 RHEINZINK AUSTRIA GMBH Všechna práva vyhrazena. Dotisk, kopírování i částečné- není bez píseného povolení RHEINZINK AUSTRIA GMBH povoleno. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné, bez DPH.

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Ozn. Schéma Popis Kování 6.NP 7.NP ks

Ozn. Schéma Popis Kování 6.NP 7.NP ks DVEŘE Ozn. Schéma Popis Kování 6.NP 7.NP ks Vstupní jednokřídlové dřevěné dveře DV s požární odolností 30 DP3, otevíravé, masiv, s polodrážkou pár klik s bezp.štítky 1/P s dubovým lakovaným prahem dveřní

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 2013 DPH 21% Obsah

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 2013 DPH 21% Obsah Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 201 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém Střešní bezpečnostní

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21%

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21% www.ruukkistrechy.cz Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Člen MONIER GROUP Obsah Keramické tašky Bramac - přehled barev........... 4 Povrchové úpravy keramických tašek Bramac....... 6 Keramické tašky Bramac Granát 11......................................

Více

FINSKÁ KVALITA. RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 13:23

FINSKÁ KVALITA. RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 13:23 RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 1:2 ORIGINÁLNÍ KVALITA ORIGINÁLNÍ KVALITA ORIGINÁLNÍ KVALITA Střešní produkty pro obytné domy 1.. 201 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové

Více

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 4 3. Spojovací 13 4. Vlnitá střešní krytina 15 5. Spojovací 20 6. Příslušenství krytiny 22 7. Fasádní desky 41 8. Příslušenství fasádních desek

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21%

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21% www.ruukkistrechy.cz Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny 6 Speciální příslušenství pro krytinu Classic 6 Okapový

Více

Pálené střešní tašky a doplňky

Pálené střešní tašky a doplňky Pálené střešní tašky a doplňky T O N B A U S T O F F E Investorům vždy opakuji: Dlouhá životnost, estetika a skvělá cena, jediná volba pro budoucnost. Jiří Ptak pokrývačský mistr 1 PIEMONT Podzimní list,

Více

Obsah: Vypracovali: Ing.arch.Zrník Milan - koncepční řešení Ing.Zrník Milan jun. stavební část Vydrová Jana - rozpočtová část

Obsah: Vypracovali: Ing.arch.Zrník Milan - koncepční řešení Ing.Zrník Milan jun. stavební část Vydrová Jana - rozpočtová část Název akce: Oprava střechy a balkónu č.p.407 a 408 Místo : Česká Lípa, ulice Arbesova Investor : Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje nám.dr. E. Beneše 24, Liberec 1 Projektant

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 Bytový dům, Vyškov Střecha objektu Inspekce připravena pro: Datum inspekce: 16/1/2013 Čas: 12:45 Velikost domu: 5 nadzemních podlaží a 4 nadzemní

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Tento článek je rozdělen do tří samostatných

Tento článek je rozdělen do tří samostatných 58_65_P2_9_MAT1 14.1.2005 11:01 Stránka 2 2 STŘECHY PŘÍLOHA Dvouplášťové ploché střechy 1. část S větranými dvouplášťovými plochými střechami se setkáváme nejen u stávajících objektů, ale dnes překvapivě

Více

Technická příručka. Střešní systém Bramac včetně doplňků

Technická příručka. Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Pod střechou Bramac se cítím bezpečně Značka Bramac se během svého dlouholetého působení v České republice stala symbolem kvality a jistoty. Prodaných

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 21

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech. www.muenker.com

Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech. www.muenker.com Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech www.muenker.com Základy Ve vzduchu, který nás obklopuje, jsou běžně obsaženy podíly vody ve formě neviditelné, plynné vodní páry. Zde platí

Více

Okapový systém SATJAM Niagara

Okapový systém SATJAM Niagara OKAPOVÝ SYSTÉM www.satjam.cz Okapový systém SATJAM Niagara Průměr žlabů Rozvinutá šířka Délka žlabů Průměr svodů Délka svodů Tloušťka Povrchová úprava 125 mm / 150 mm 285 mm / 330 mm 4 a 6 m 90 mm / 100

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků

Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka 1 Tato příručka zahrnuje základní pravidla pro zpracování výrobků Bramac. Slouží jako doporučení výrobce pro pokládání střešní

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 10. 7. 2012 DPH 20% Obsah

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 10. 7. 2012 DPH 20% Obsah Střešní produkty pro obytné domy 10. 7. 2012 DPH 20% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny 6 Speciální příslušenství pro krytinu Classic 6 Okapový systém 7 Střešní bezpečnostní

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Stav: březen 2013

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Stav: březen 2013 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Stav: březen 2013 Člen MONIER GROUP Obsah Keramické tašky Bramac - přehled barev........... 4 Povrchové úpravy keramických tašek Bramac....... 6 Keramické

Více

Střechy Montážní návod (nahrazuje předchozí montážní návod) Střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Adamante

Střechy Montážní návod (nahrazuje předchozí montážní návod) Střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Adamante Střechy Montážní návod (nahrazuje předchozí montážní návod) Střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Adamante Kompletní střecha představuje mnohem více než jen pouhou střešní krytinu. Bezpečnou a funkční

Více

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2011

Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků - 2011 Střešní systém Bramac včetně doplňků Přehled a ceník prvků 2011 Platí od 1. března 2011 1 2 Tegalit ebenově černá Obsah Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector jedinečná povrchová

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Kompletní střešní systém střecha bez údržby

Kompletní střešní systém střecha bez údržby Kompletní střešní systém střecha bez údržby Ceník krytin KRYTINA BETONPRES BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (barva červená, šedá) Název výrobku Potřeba Jedn. množ Cena bez DPH Cena s DPH 1 Taška základní 10 ks/m2

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Obsah. Bramac, to je jistota. Bramac Protector jedinečná povrchová úprava. Systém Bramac přehled. Betonové zboží přehled barev. Bramac MAX.

Obsah. Bramac, to je jistota. Bramac Protector jedinečná povrchová úprava. Systém Bramac přehled. Betonové zboží přehled barev. Bramac MAX. Obsah Tegalit ebenově černá Solární kolektor Bramac Bramac, to je jistota Bramac Protector jedinečná povrchová úprava 4 5 Systém Bramac přehled Betonové zboží přehled barev 6 8 Bramac MAX Bramac 7 Taška

Více