Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlahy CZ leden 2013 Podlahy"

Transkript

1 Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

2 Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení a zároveň tvoří podklad pro finální povrchovou úpravu v interiéru. Na podlahové konstrukce jsou kladeny nároky jak statické, tak akustické a estetické. Pod slovem Podlaha je myšleno souvrství různých typů a tlouštěk materiálů. Podlahové souvrství je pokládáno na nosnou konstrukci stropu nebo základové desky. Nejprve je aplikována tepelná a akustická deska z minerální vlny, na kterou se provádí litá nebo suchá podlaha. Na tuto podlahovou vrstvu se následně aplikují finální povrchové pochozí, případně pojízdné vrstvy. Obsah podlahy Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Těžké plovoucí podlahy 4 Lehké plovoucí podlahy 6 Roštové podlahy 8 Doporučené izolace Knauf Insulation 9 Izolace proti nepříjemnému hluku 10 Pokud je třeba, provede se pod akustickou desku z minerální izolace nivelace nosné konstrukce a to buď pomocí suchého podsypu nebo samonivelační stěrky. Do skladby podlahy lze zakomponovat různé rozvody, instalace a i v poslední době velmi rozšířený systém podlahového vytápění. Pro efektivní využití této technologie je nezbytná dostatečná tloušťka tepelné izolace, která zajistí přenos tepla tam, kam je potřeba, tj. do interiéru. Z pohledu statiky a únosnosti podlahy je potřeba, aby zatížení, které bude na podlahu přenášeno, snesla i vlastní nosná konstrukce. Suché i lité podlahy lze dimenzovat pro běžné použití v obytných budovách (150 kg/m 2 ) i pro zatížení například ve výstavních prostorách (500 kg/m 2 ). Tloušťka aplikovaného izolantu je závislá na upřednostňování požadavků akustických nebo tepelně-technických. Z pohledu akustického je postačující pod suché podlahy tloušťka izolace 20 mm, pod lité podlahy je postačující tloušťka izolace 40 mm. Z pohledu tepelně technického se volí tloušťka izolace podle požadavku ČSN Podlahové vrstvy provedené na akustické a tepelně-izolační desce jsou prováděny jako plovoucí a je nutné je oddělit od okolních svislých konstrukcí. Bez tohoto oddělení může docházet k přenosu impulzů (kroků) z této plovoucí podlahové desky do svislých konstrukcí (stěn) a tím dochází k přenosu hluku z podlahy do stěn a v podstatě ke zvýšení hlučnosti v interiéru. 2

3 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation Výrobky z kamenné minerální vlny od Knauf Insulation jsou vhodné pro různé konstrukční varianty a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. Každý výrobek má jiné unikátní vlastnosti, které ho předurčují do konkrétní aplikace. Proto je důležité vybrat ten správný výrobek pro těžkou nebo lehkou plovoucí podlahu. Těžká plovoucí podlaha Lehká plovoucí podlaha Roštová podlaha produkty KNAUF INSULATION Produkty pro plovoucí podlahy od Knauf Insulation vyráběné z kamenné minerální vlny jsou především odolné vůči ohni a zachovávají si při nadměrném namáhání svoji tvarovou stálost. Původní surovinou pro výrobu kamenné vlny je kámen. Jde o tvrdší izolace, které vynikají dlouhodobou tvarovou stálostí a vynikajícími mechanickými vlastnostmi po celou dobu životnosti. Jako zvukově-izolační výplň roštových podlah jsou vhodné produkty Knauf Insulation ze skelné minerální vlny vyráběné s ECOSE Technology. Jde o materiály, které mají velmi dobré až nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti, jsou bez formaldehydu, fenolu, akrylátu, bez přidaných barviv. Původní surovinou pro výrobu skelné vlny je recyklované sklo. 3

4 Těžké plovoucí podlahy Nášlapná vrstva estetický vzhled, funkční požadavky Separační podložka Roznášecí vrstva roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy Pojistná hydroizolace PE folie Izolace Knauf Insulation dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku do navazujících konstrukcí, brání přenosu hluku konstrukcí stěn Izolace Knauf Insulation zvukově-izolační vrstva (kročejová izolace) brání přenosu hluku do okolních konstrukcí a ostatních prostor Vynikající kročejová neprůzvučnost jen 41 db Plošná hmotnost m' 75 a více kg/m 2 Doporučené použití pro provozy: školy, nemocnice, veřejné budovy, průmyslové budovy, byty (v bytech zajišťují vyšší komfort) Roznášecí vrstva armovaný beton, beton, anhydrit Doporučená izolace PTN, PTE, PTS Pro užitné zatížení až 1000 kg/m 2 PVT Minimální doporučená tloušťka izolace 40 mm Těžké plovoucí podlahy Izolace Knauf Insulation PTN PTE PTS Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 0,035 0,036 0,039 Stlačitelnost dle EN [mm] Třída reakce na oheň A1 A1 A1 Užitné zatížení [kg/m 2 ] Doporučené použití Doporučená roznášecí vrstva Dynamická tuhost pro různé tloušťky Těžké plovoucí podlahy v bytové výstavbě s jinou než keramickou lepenou nášlapní vrstvou Armovaný beton, prostý beton min. 60 mm Těžké plovoucí podlahy v bytové výstavbě s lepenou keramickou nášlapní vrstvou nebo ve veřejných budovách s vysokou frekvencí pohybu lidí Prostý beton, Anhydrit (typ a tloušťka dle výrobce) Těžké plovoucí podlahy pro zvýšené zatížení Prostý beton, Anhydrit (typ a tloušťka dle vyrobce) [mm] [MN/m 3 ]

5 Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku pro různé konstrukce podlah Zlepšení akustických vlastností podlah s použitím izolací Knauf Insulation Železobetonová deska (mm) Plošná hmotnost (kg/m 2 ) L' n,w,eq (db) bez izolace Izolace d L/d B (mm) SD (MN/m 3 ) L w (db) Výsledné hodnoty akustických vlastností podlah L' n,w (db) Hodnoty pro strop s izolací PTN PTE PTS 20/ / / / / / / / / / / / / / / Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s izolací Knauf Insulation. Zahrnutá je plošná hmotnost betonové roznášecí vrstvy 80 kg/m 2. V případě použití měkkého koberce jako nášlapné vrstvy se výsledky zlepší o 1 db. Použité označení: L n,w,eq (db) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L w (db) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou L n,w (db) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací d L/d B (mm) stlačitelnost, která definuje třídu Cp (d L/d B) SD (MN/m 3 ) třída dynamické tuhosti izolace Vlastnosti izolací Knauf Insulation Nehořlavost bod tání nad 1000 C Akustická izolace schopnost vysoké absorpce a tlumení zvuku Tepelná izolace tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK Trvalá rozměrová stálost Odolnost vůči mikroorganizmům Nenasákavost vlákna jsou hydrofobizována Paropropustnost díky vláknité struktuře je umožněn prostup páry Zdravotní a ekologická nezávadnost Doporučení a tipy Pokládka izolačních desek se provádí na suchý a čistý podklad, případně na nivelovanou lícovou plochu podlahy. Desky minerální izolace je nutné klást na sraz. Do vrstvy lité podlahy lze umístit hadice teplovodního podlahového vytápění. Ve styku vodorovné a svislé konstrukce použít izolační okrajový pásek, který zabraňuje šíření kročejového hluku do svislých částí konstrukce. 5

6 Lehké plovoucí podlahy Nášlapná vrstva estetický vzhled, funkční požadavky Separační podložka Roznášecí vrstva roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy Izolace Knauf Insulation dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku do navazujících konstrukcí, brání přenosu hluku konstrukcí stěn Izolace Knauf Insulation zvukově-izolační vrstva (kročejová izolace) brání přenosu hluku do okolních konstrukcí a ostatních prostor Vynikající kročejová neprůzvučnost jen 49 db Plošná hmotnost m' kg/m 2 Doporučené použití pro prostory: byty, rodinné domy Roznášecí vrstva velkoplošné desky Doporučená izolace PTS Pro zvýšené zatížení PVT Minimální tloušťka izolace 20 mm Lehké plovoucí podlahy Izolace Knauf Insulation PTS PVT Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 0,039 0,040 Stlačitelnost dle EN [mm] 2 Třída reakce na oheň A1 A1 Napětí v tlaku při 10% stlačení do tl. 50 mm [kpa] 50 Napětí v tlaku při 10% stlačení nad tl. 50 mm [kpa] 60 Užitné zatížení [kg/m 2 ] dle roznášecí vrstvy dle roznášecí vrstvy Doporučené použití Doporučená roznášecí vrstva Dynamická tuhost pro různé tloušťky Lehká plovoucí podlaha v bytové výstavbě s jinou než keramickou lepenou nášlapní vrstvou. Velkoplošné desky ve dvou vrstvách [mm] [MN/m 3 ] Lehká plovoucí nebo anhydridová podlaha v bytové výstavbě s lepenou keramickou nášlapní vrstvou, nebo ve veřejných budovách s vysokou ferekvencí pohybu. Velkoplošné desky ve dvou vrstvách 6

7 Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku pro různé konstrukce podlah Zlepšení akustických vlastností podlah s použitím izolací Knauf Insulation Železobetonová deska (mm) Plošná hmotnost (kg/m 2 ) L' n,w,eq (db) bez izolace Izolace d L/d B (mm) SD (MN/m 3 ) L w (db) Výsledné hodnoty akustických vlastností podlah L' n,w (db) Hodnoty pro strop s izolací PTS 20/ / / / / Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s akustickou izolací Knauf Insulation PTS. Roznášecí vrstva je z OSB desek o tloušťce min. 25 mm. Použité označení: L n,w,eq (db) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L w (db) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou L n,w (db) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací d L/d B (mm) stlačitelnost, která definuje třídu Cp (d L/d B) SD (MN/m 3 ) třída dynamické tuhosti izolace Vlastnosti izolací Knauf Insulation Nehořlavost bod tání nad 1000 C Akustická izolace schopnost vysoké absorpce a tlumení zvuku Tepelná izolace tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK Trvalá rozměrová stálost Odolnost vůči mikroorganizmům Nenasákavost vlákna jsou hydrofobizována Paropropustnost díky vláknité struktuře je umožněn prostup páry Zdravotní a ekologická nezávadnost Doporučení a tipy Pokládka izolačních desek se provádí na suchý a čistý podklad, případně na nivelovanou lícovou plochu podlahy. Desky minerální izolace je nutné klást na sraz. Pod suchou podlahu lze umístit systém podlahového vytápění. Ve styku vodorovné a svislé konstrukce doporučujeme použít izolační okrajový pásek, který zabraňuje šíření kročejového hluku do svislých částí konstrukce. Správné řešení Nesprávné řešení Vážená stavební neprůzvučnost R w = 51 db R w = 40 db 7

8 Roštové podlahy Nášlapná vrstva estetický vzhled, funkční požadavky Separační podložka Roznášecí vrstva roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy Izolace Knauf Insulation dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku do navazujících konstrukcí, brání přenosu hluku konstrukcí stěn Izolace Knauf Insulation zvukově-izolační vrstva brání přenosu hluku do okolních konstrukcí a ostatních prostor Nosné trámy Výhody roštové podlahy Minimálně zatěžuje konstrukci Eliminuje hluk Přináší tepelný komfort Nižší náklady na vytápění Vhodný do ekologicky šetrných staveb Roštové podlahy na trámovém stropě: Kročejová neprůzvučnost je velmi dobrá db. Vhodné do rekreačních objektů a rodinných domů. Roštové podlahy na betonovém stropě: Kročejová neprůzvučnost je velmi dobrá db. Vhodné do běžných bytů a provozů s lehkým zatížením. Detail uložení nosného trámu na izolaci PVT Detail napojení na stěnu pomocí okrajového pásku Classic 035 λ D = 0,035 W/mK Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE Technology, ve formě rolí. SVT 173* Vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvukově-pohltivé vlastnosti. Vhodný jako tepelná a akustická výplň roštových podlah pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Classic 037 λ D = 0,037 W/mK Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE Technology, ve formě rolí. SVT 174* Standardní tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvukově-pohltivé vlastnosti. Vhodný jako tepelná a akustická výplň roštových podlah pro energeticky úsporné stavby. 8

9 Doporučená izolace PTN SVT 195* λ D = 0,035 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonu. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) Třída reakce na oheň A1 Dynamická tuhost pro různé tloušťky [mm] [MN/m 3 ] Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 200 kg/m 2. Stlačitelnost je max. 4 mm. PTE SVT 196* λ D = 0,036 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonu nebo anhydritu. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) Třída reakce na oheň A1 Dynamická tuhost pro různé tloušťky [mm] [MN/m 3 ] Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 400 kg/m 2. Stlačitelnost je max. 3 mm. PTS SVT 197* λ D = 0,039 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro lehké a těžké plovoucí podlahy. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) Třída reakce na oheň A1 Dynamická tuhost pro různé tloušťky [mm] [MN/m 3 ] Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 500 kg/m 2. Stlačitelnost je max. 2 mm. PVT λ D = 0,040 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro lehké a těžké plovoucí podlahy s extrémním zatížením. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) SVT 198* Okrajové pásky Třída reakce na oheň A1 Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 1000 kg/m 2. Pevnost v tlaku při 10% deformaci je do tl. 50 mm 50 kpa, od tl. 60 mm 60 kpa. λ D = 0,036 W/mK Dilatační pásek z kamenné minerální vlny pro všechny typy plovoucích podlah. Tloušťka Standardní rozměr Třída reakce na oheň 15 (mm) (mm) A1 Zabraňuje šíření kročejového hluku do svislé části konstrukce. *) SVT výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

10 Izolace proti nepříjemnému zvuku Kolikrát se vám už stalo, že váš soused začal s uklízením nebo rekonstrukcí bytu akorát tehdy, kdy jste chtěli odpočívat? Nebo vám hlasitá hudba přerušila spánek? Nepříjemný zvuk, který nastane nejen při těchto činnostech se šíří po stěnách, podlahových konstrukcích nebo stropu. Výsledkem je více či méně intenzivní zvuk ve vedlejších místnostech, obvykle tam, kde to nechceme. Když je zvuk nepříjemný, nazýváme ho hluk. Šíření hluku se dá lehce eliminovat. Zvuk ve vzduchu nejúčinněji zastavíme postavením bariéry, stěny. Jednou z nejjednodušších a velice efektivních řešení je montáž sádrokartonové příčky, do které se zabuduje vhodný zvukově-pohltivý materiál z minerální vlny. Zvuk kroků, který vzniká a šíří se po podlaze se eliminuje pomocí plovoucí podlahy, do které se zabuduje vhodný izolační materiál z minerální vlny. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách Strop mezi dvěma místnostmi, které mají společnou celou plochu této dělící konstrukce musí splňovat požadavek vyjádřený jako minimální R w a jako maximální L n,w dle normy ČSN Výběr z ČSN Požadavky Hlučný prostor Chráněný prostor (přijímací) R w, D nt,w Vzduchová neprůzvučnost (db) Stropy A. Bytové domy (kromě rodinných domů) nejméně jedna obytná místnost bytu o 3 a více obytných místnostech L n,w, L nt, w, Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku (db) Stropy 1 Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru B. Bytové domy obytné místnosti bytu 2 Všechny místnosti druhých bytů Společné prostory domu (schodiště, vestibuly, chodby, terasy ) Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Provozovny a hlukem La,max < 85 db s provozem nejvýše do 22:00h Provozovny a hlukem La,max < 85 db s provozem i po 22:00h Provozovny s hlukem 85 db< La,max < 95 db s provozem i po 22:00h G. Kanceláře a pracovny 19 Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem Když se zvuk stane hlukem Lidské ucho zachytí zvuk od prahu slyšitelnosti do prahu bolesti ve frekvenčním pásmu mezi 20 a Hz. Práh bolesti představuje zhruba 130 db a lehce se dá ilustrovat zvukem motoru letadla ve vzdálenosti deseti metrů. Zvuk je jeden ze základních fyzikálních jevů a představuje mechanickou změnu částic materiálu. Ve vzduchu mu říkáme aerodynamický zvuk. Je jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků, zdrojem dorozumění i zábavy. Na druhé straně může působit až bolestně a být trvale škodlivý. Tomu říkáme hluk. S hlukem se potkáváme ve městech čím dál víc. Proto je obzvlášť důležité zamezit přenosu nežádoucího hluku skrz konstrukce. 10

11 Šíření zvuku ve vzduchu nebo v materiálech Sílu zvuku, který se šíří ve vzduchu nebo narazí na překážku (dělící stěna, strop) je možné účinně snížit absorpcí. Minerální izolace Knauf Insulation zabrání přenosu zvuku skrz konstrukci. Důvodem toho je vláknitá struktura izolace. Zvuk je vlnění vzduchu, které je při dopadu na zvukovou minerální izolaci a její vzájemně propletené vlákna absorbováno. Tímto způsobem je možné intenzitu zvuku přenášeného vzduchem omezit. Je tedy potřeba provést opatření už při samotném zdroji a v masivní konstrukci zabránit přenosu zvuku. Proto se do konstrukcí plovoucích podlah pod roznášecí vrstvu navrhuje měkká výplň pohlcující zvuk s odpovídající nízkou dynamickou tuhostí. Zvukotěsná ochrana při kročejovém hluku Akustická izolace plovoucích podlah musí mít v první řadě odpovídající dynamickou tuhost. To znamená průměrně hodnotu mezi 15 a 40 MN/m 3. Takové materiály jsou dostatečně tvrdé, aby se lehce přenášelo zatížení bez poškození a zároveň dostatečně měkké, aby působily jako tlumící vrstva mezi roznášecí a podkladovou vrstvou. Měkké a elastické materiály jsou sice velmi dobré izolátory zvuku, ale riskuje se při nich poškození a nadměrný tlak. Tvrdé a neelastické materiály poskytují požadované pevnosti v tlaku, ale zvuk pohlcují výrazně méně, téměř vůbec. Kompromisem mezi těmito dvěmi mezními stavy jsou plovoucí podlahy s minerální izolací Knauf Insulation s odpovídajícími hodnotami dynamické tuhosti. Závislost akustické izolace od hmotnosti plovoucí podlahy a dynamické tuhosti izolace naleznete v grafu níže: Závislost akustické izolace od hmotnosti plovoucí podlahy a dynamické tuhosti izolace Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku DLw (db) M1=75 kg/m 2 M1=50 kg/m 2 M1=35 kg/m 2 M1=100 kg/m Dynamická tuhost MN/m 3 11

12 Technické zastoupení v ČR Obchodně techničtí specialisté: Technická podpora pro projektanty Pavel Pohl Ploché střechy, opláštění hal, Heraklith Pavel Přech Kontaktní fasády Vítězslav Veselý Technické izolace Pavel Havlíček KI-AB-PODL/CZ Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydavatel dokumentu a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost za případné chyby či jejich důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby, které se v dokumentu vyskytly. Obchodní zastoupení v ČR Pavel Havlíček Martin Vlček Milan Bogdan obchodní zastoupení Praha východ a okolí Jiří Müller knaufinsulation.com obchodní zastoupení Praha západ a okolí Petr Přibyl Iveta Janoušková Petr Vozák Jaromír Koběluš Marek Gut Knauf Insulation, spol. s r. o. Bucharova 2641/ Praha 5 Česká republika Knauf Insulation Trading, s. r. o. Bucharova 2641/ Praha 5 Česká republika Zákaznický servis Tel.: , 020 Tel.: , 016, 017 Fax: CAD detaily a praktické propočty naleznete na

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy Ploché střechy CZ leden 2013 Ploché střechy Úvod Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

floor system Konstrukční manuál systémy podlah STEICO floor system Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostredí OBSAH

floor system Konstrukční manuál systémy podlah STEICO floor system Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostredí OBSAH Konstrukční manuál systémy podlah STEICO floor system Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostredí floor system OBSAH Popis konstrukce str. 3 Skladby floor system str. 5 Montáž str. 10 Technické

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM červen 2015 Úvod Dřevostavby Konstrukce s izolacemi řady NATURDOM Úvod 2 Konstrukce tvořící obálku budovy 3 Vnitřní dělící konstrukce 3 Nosné

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Provětrávané fasády. Odborný katalog pro projektanty CREATE AND PROTECT

Provětrávané fasády. Odborný katalog pro projektanty CREATE AND PROTECT PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY ROCKWOOL, a.s. Provětrávané fasády Odborný katalog pro projektanty T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Vlastnosti izolací z kamenné vlny ROCKWOOL

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

ISOVER pro izolaci podlah

ISOVER pro izolaci podlah Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro izolaci podlah Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vlákna Pěnový polystyren XPS v.03 OBSAH 1. proč je dobré

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost.

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost. NEJLEPŠÍ nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. Není snad nejjednodušší A NEJPŘIROZENĚJŠÍ věc na světě, že chcete žít v teple? K tomu je třeba perfektní TEPELNÁ IZOLACE zajišťující tepelnou pohodu.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více