Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlahy CZ leden 2013 Podlahy"

Transkript

1 Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

2 Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení a zároveň tvoří podklad pro finální povrchovou úpravu v interiéru. Na podlahové konstrukce jsou kladeny nároky jak statické, tak akustické a estetické. Pod slovem Podlaha je myšleno souvrství různých typů a tlouštěk materiálů. Podlahové souvrství je pokládáno na nosnou konstrukci stropu nebo základové desky. Nejprve je aplikována tepelná a akustická deska z minerální vlny, na kterou se provádí litá nebo suchá podlaha. Na tuto podlahovou vrstvu se následně aplikují finální povrchové pochozí, případně pojízdné vrstvy. Obsah podlahy Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Těžké plovoucí podlahy 4 Lehké plovoucí podlahy 6 Roštové podlahy 8 Doporučené izolace Knauf Insulation 9 Izolace proti nepříjemnému hluku 10 Pokud je třeba, provede se pod akustickou desku z minerální izolace nivelace nosné konstrukce a to buď pomocí suchého podsypu nebo samonivelační stěrky. Do skladby podlahy lze zakomponovat různé rozvody, instalace a i v poslední době velmi rozšířený systém podlahového vytápění. Pro efektivní využití této technologie je nezbytná dostatečná tloušťka tepelné izolace, která zajistí přenos tepla tam, kam je potřeba, tj. do interiéru. Z pohledu statiky a únosnosti podlahy je potřeba, aby zatížení, které bude na podlahu přenášeno, snesla i vlastní nosná konstrukce. Suché i lité podlahy lze dimenzovat pro běžné použití v obytných budovách (150 kg/m 2 ) i pro zatížení například ve výstavních prostorách (500 kg/m 2 ). Tloušťka aplikovaného izolantu je závislá na upřednostňování požadavků akustických nebo tepelně-technických. Z pohledu akustického je postačující pod suché podlahy tloušťka izolace 20 mm, pod lité podlahy je postačující tloušťka izolace 40 mm. Z pohledu tepelně technického se volí tloušťka izolace podle požadavku ČSN Podlahové vrstvy provedené na akustické a tepelně-izolační desce jsou prováděny jako plovoucí a je nutné je oddělit od okolních svislých konstrukcí. Bez tohoto oddělení může docházet k přenosu impulzů (kroků) z této plovoucí podlahové desky do svislých konstrukcí (stěn) a tím dochází k přenosu hluku z podlahy do stěn a v podstatě ke zvýšení hlučnosti v interiéru. 2

3 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation Výrobky z kamenné minerální vlny od Knauf Insulation jsou vhodné pro různé konstrukční varianty a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. Každý výrobek má jiné unikátní vlastnosti, které ho předurčují do konkrétní aplikace. Proto je důležité vybrat ten správný výrobek pro těžkou nebo lehkou plovoucí podlahu. Těžká plovoucí podlaha Lehká plovoucí podlaha Roštová podlaha produkty KNAUF INSULATION Produkty pro plovoucí podlahy od Knauf Insulation vyráběné z kamenné minerální vlny jsou především odolné vůči ohni a zachovávají si při nadměrném namáhání svoji tvarovou stálost. Původní surovinou pro výrobu kamenné vlny je kámen. Jde o tvrdší izolace, které vynikají dlouhodobou tvarovou stálostí a vynikajícími mechanickými vlastnostmi po celou dobu životnosti. Jako zvukově-izolační výplň roštových podlah jsou vhodné produkty Knauf Insulation ze skelné minerální vlny vyráběné s ECOSE Technology. Jde o materiály, které mají velmi dobré až nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti, jsou bez formaldehydu, fenolu, akrylátu, bez přidaných barviv. Původní surovinou pro výrobu skelné vlny je recyklované sklo. 3

4 Těžké plovoucí podlahy Nášlapná vrstva estetický vzhled, funkční požadavky Separační podložka Roznášecí vrstva roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy Pojistná hydroizolace PE folie Izolace Knauf Insulation dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku do navazujících konstrukcí, brání přenosu hluku konstrukcí stěn Izolace Knauf Insulation zvukově-izolační vrstva (kročejová izolace) brání přenosu hluku do okolních konstrukcí a ostatních prostor Vynikající kročejová neprůzvučnost jen 41 db Plošná hmotnost m' 75 a více kg/m 2 Doporučené použití pro provozy: školy, nemocnice, veřejné budovy, průmyslové budovy, byty (v bytech zajišťují vyšší komfort) Roznášecí vrstva armovaný beton, beton, anhydrit Doporučená izolace PTN, PTE, PTS Pro užitné zatížení až 1000 kg/m 2 PVT Minimální doporučená tloušťka izolace 40 mm Těžké plovoucí podlahy Izolace Knauf Insulation PTN PTE PTS Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 0,035 0,036 0,039 Stlačitelnost dle EN [mm] Třída reakce na oheň A1 A1 A1 Užitné zatížení [kg/m 2 ] Doporučené použití Doporučená roznášecí vrstva Dynamická tuhost pro různé tloušťky Těžké plovoucí podlahy v bytové výstavbě s jinou než keramickou lepenou nášlapní vrstvou Armovaný beton, prostý beton min. 60 mm Těžké plovoucí podlahy v bytové výstavbě s lepenou keramickou nášlapní vrstvou nebo ve veřejných budovách s vysokou frekvencí pohybu lidí Prostý beton, Anhydrit (typ a tloušťka dle výrobce) Těžké plovoucí podlahy pro zvýšené zatížení Prostý beton, Anhydrit (typ a tloušťka dle vyrobce) [mm] [MN/m 3 ]

5 Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku pro různé konstrukce podlah Zlepšení akustických vlastností podlah s použitím izolací Knauf Insulation Železobetonová deska (mm) Plošná hmotnost (kg/m 2 ) L' n,w,eq (db) bez izolace Izolace d L/d B (mm) SD (MN/m 3 ) L w (db) Výsledné hodnoty akustických vlastností podlah L' n,w (db) Hodnoty pro strop s izolací PTN PTE PTS 20/ / / / / / / / / / / / / / / Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s izolací Knauf Insulation. Zahrnutá je plošná hmotnost betonové roznášecí vrstvy 80 kg/m 2. V případě použití měkkého koberce jako nášlapné vrstvy se výsledky zlepší o 1 db. Použité označení: L n,w,eq (db) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L w (db) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou L n,w (db) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací d L/d B (mm) stlačitelnost, která definuje třídu Cp (d L/d B) SD (MN/m 3 ) třída dynamické tuhosti izolace Vlastnosti izolací Knauf Insulation Nehořlavost bod tání nad 1000 C Akustická izolace schopnost vysoké absorpce a tlumení zvuku Tepelná izolace tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK Trvalá rozměrová stálost Odolnost vůči mikroorganizmům Nenasákavost vlákna jsou hydrofobizována Paropropustnost díky vláknité struktuře je umožněn prostup páry Zdravotní a ekologická nezávadnost Doporučení a tipy Pokládka izolačních desek se provádí na suchý a čistý podklad, případně na nivelovanou lícovou plochu podlahy. Desky minerální izolace je nutné klást na sraz. Do vrstvy lité podlahy lze umístit hadice teplovodního podlahového vytápění. Ve styku vodorovné a svislé konstrukce použít izolační okrajový pásek, který zabraňuje šíření kročejového hluku do svislých částí konstrukce. 5

6 Lehké plovoucí podlahy Nášlapná vrstva estetický vzhled, funkční požadavky Separační podložka Roznášecí vrstva roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy Izolace Knauf Insulation dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku do navazujících konstrukcí, brání přenosu hluku konstrukcí stěn Izolace Knauf Insulation zvukově-izolační vrstva (kročejová izolace) brání přenosu hluku do okolních konstrukcí a ostatních prostor Vynikající kročejová neprůzvučnost jen 49 db Plošná hmotnost m' kg/m 2 Doporučené použití pro prostory: byty, rodinné domy Roznášecí vrstva velkoplošné desky Doporučená izolace PTS Pro zvýšené zatížení PVT Minimální tloušťka izolace 20 mm Lehké plovoucí podlahy Izolace Knauf Insulation PTS PVT Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 0,039 0,040 Stlačitelnost dle EN [mm] 2 Třída reakce na oheň A1 A1 Napětí v tlaku při 10% stlačení do tl. 50 mm [kpa] 50 Napětí v tlaku při 10% stlačení nad tl. 50 mm [kpa] 60 Užitné zatížení [kg/m 2 ] dle roznášecí vrstvy dle roznášecí vrstvy Doporučené použití Doporučená roznášecí vrstva Dynamická tuhost pro různé tloušťky Lehká plovoucí podlaha v bytové výstavbě s jinou než keramickou lepenou nášlapní vrstvou. Velkoplošné desky ve dvou vrstvách [mm] [MN/m 3 ] Lehká plovoucí nebo anhydridová podlaha v bytové výstavbě s lepenou keramickou nášlapní vrstvou, nebo ve veřejných budovách s vysokou ferekvencí pohybu. Velkoplošné desky ve dvou vrstvách 6

7 Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku pro různé konstrukce podlah Zlepšení akustických vlastností podlah s použitím izolací Knauf Insulation Železobetonová deska (mm) Plošná hmotnost (kg/m 2 ) L' n,w,eq (db) bez izolace Izolace d L/d B (mm) SD (MN/m 3 ) L w (db) Výsledné hodnoty akustických vlastností podlah L' n,w (db) Hodnoty pro strop s izolací PTS 20/ / / / / Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s akustickou izolací Knauf Insulation PTS. Roznášecí vrstva je z OSB desek o tloušťce min. 25 mm. Použité označení: L n,w,eq (db) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L w (db) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou L n,w (db) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací d L/d B (mm) stlačitelnost, která definuje třídu Cp (d L/d B) SD (MN/m 3 ) třída dynamické tuhosti izolace Vlastnosti izolací Knauf Insulation Nehořlavost bod tání nad 1000 C Akustická izolace schopnost vysoké absorpce a tlumení zvuku Tepelná izolace tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK Trvalá rozměrová stálost Odolnost vůči mikroorganizmům Nenasákavost vlákna jsou hydrofobizována Paropropustnost díky vláknité struktuře je umožněn prostup páry Zdravotní a ekologická nezávadnost Doporučení a tipy Pokládka izolačních desek se provádí na suchý a čistý podklad, případně na nivelovanou lícovou plochu podlahy. Desky minerální izolace je nutné klást na sraz. Pod suchou podlahu lze umístit systém podlahového vytápění. Ve styku vodorovné a svislé konstrukce doporučujeme použít izolační okrajový pásek, který zabraňuje šíření kročejového hluku do svislých částí konstrukce. Správné řešení Nesprávné řešení Vážená stavební neprůzvučnost R w = 51 db R w = 40 db 7

8 Roštové podlahy Nášlapná vrstva estetický vzhled, funkční požadavky Separační podložka Roznášecí vrstva roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy Izolace Knauf Insulation dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku do navazujících konstrukcí, brání přenosu hluku konstrukcí stěn Izolace Knauf Insulation zvukově-izolační vrstva brání přenosu hluku do okolních konstrukcí a ostatních prostor Nosné trámy Výhody roštové podlahy Minimálně zatěžuje konstrukci Eliminuje hluk Přináší tepelný komfort Nižší náklady na vytápění Vhodný do ekologicky šetrných staveb Roštové podlahy na trámovém stropě: Kročejová neprůzvučnost je velmi dobrá db. Vhodné do rekreačních objektů a rodinných domů. Roštové podlahy na betonovém stropě: Kročejová neprůzvučnost je velmi dobrá db. Vhodné do běžných bytů a provozů s lehkým zatížením. Detail uložení nosného trámu na izolaci PVT Detail napojení na stěnu pomocí okrajového pásku Classic 035 λ D = 0,035 W/mK Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE Technology, ve formě rolí. SVT 173* Vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvukově-pohltivé vlastnosti. Vhodný jako tepelná a akustická výplň roštových podlah pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Classic 037 λ D = 0,037 W/mK Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE Technology, ve formě rolí. SVT 174* Standardní tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvukově-pohltivé vlastnosti. Vhodný jako tepelná a akustická výplň roštových podlah pro energeticky úsporné stavby. 8

9 Doporučená izolace PTN SVT 195* λ D = 0,035 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonu. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) Třída reakce na oheň A1 Dynamická tuhost pro různé tloušťky [mm] [MN/m 3 ] Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 200 kg/m 2. Stlačitelnost je max. 4 mm. PTE SVT 196* λ D = 0,036 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonu nebo anhydritu. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) Třída reakce na oheň A1 Dynamická tuhost pro různé tloušťky [mm] [MN/m 3 ] Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 400 kg/m 2. Stlačitelnost je max. 3 mm. PTS SVT 197* λ D = 0,039 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro lehké a těžké plovoucí podlahy. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) Třída reakce na oheň A1 Dynamická tuhost pro různé tloušťky [mm] [MN/m 3 ] Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 500 kg/m 2. Stlačitelnost je max. 2 mm. PVT λ D = 0,040 W/mK Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro lehké a těžké plovoucí podlahy s extrémním zatížením. Tloušťky (mm) Standardní rozměr (mm) SVT 198* Okrajové pásky Třída reakce na oheň A1 Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 1000 kg/m 2. Pevnost v tlaku při 10% deformaci je do tl. 50 mm 50 kpa, od tl. 60 mm 60 kpa. λ D = 0,036 W/mK Dilatační pásek z kamenné minerální vlny pro všechny typy plovoucích podlah. Tloušťka Standardní rozměr Třída reakce na oheň 15 (mm) (mm) A1 Zabraňuje šíření kročejového hluku do svislé části konstrukce. *) SVT výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

10 Izolace proti nepříjemnému zvuku Kolikrát se vám už stalo, že váš soused začal s uklízením nebo rekonstrukcí bytu akorát tehdy, kdy jste chtěli odpočívat? Nebo vám hlasitá hudba přerušila spánek? Nepříjemný zvuk, který nastane nejen při těchto činnostech se šíří po stěnách, podlahových konstrukcích nebo stropu. Výsledkem je více či méně intenzivní zvuk ve vedlejších místnostech, obvykle tam, kde to nechceme. Když je zvuk nepříjemný, nazýváme ho hluk. Šíření hluku se dá lehce eliminovat. Zvuk ve vzduchu nejúčinněji zastavíme postavením bariéry, stěny. Jednou z nejjednodušších a velice efektivních řešení je montáž sádrokartonové příčky, do které se zabuduje vhodný zvukově-pohltivý materiál z minerální vlny. Zvuk kroků, který vzniká a šíří se po podlaze se eliminuje pomocí plovoucí podlahy, do které se zabuduje vhodný izolační materiál z minerální vlny. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách Strop mezi dvěma místnostmi, které mají společnou celou plochu této dělící konstrukce musí splňovat požadavek vyjádřený jako minimální R w a jako maximální L n,w dle normy ČSN Výběr z ČSN Požadavky Hlučný prostor Chráněný prostor (přijímací) R w, D nt,w Vzduchová neprůzvučnost (db) Stropy A. Bytové domy (kromě rodinných domů) nejméně jedna obytná místnost bytu o 3 a více obytných místnostech L n,w, L nt, w, Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku (db) Stropy 1 Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru B. Bytové domy obytné místnosti bytu 2 Všechny místnosti druhých bytů Společné prostory domu (schodiště, vestibuly, chodby, terasy ) Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Provozovny a hlukem La,max < 85 db s provozem nejvýše do 22:00h Provozovny a hlukem La,max < 85 db s provozem i po 22:00h Provozovny s hlukem 85 db< La,max < 95 db s provozem i po 22:00h G. Kanceláře a pracovny 19 Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem Když se zvuk stane hlukem Lidské ucho zachytí zvuk od prahu slyšitelnosti do prahu bolesti ve frekvenčním pásmu mezi 20 a Hz. Práh bolesti představuje zhruba 130 db a lehce se dá ilustrovat zvukem motoru letadla ve vzdálenosti deseti metrů. Zvuk je jeden ze základních fyzikálních jevů a představuje mechanickou změnu částic materiálu. Ve vzduchu mu říkáme aerodynamický zvuk. Je jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků, zdrojem dorozumění i zábavy. Na druhé straně může působit až bolestně a být trvale škodlivý. Tomu říkáme hluk. S hlukem se potkáváme ve městech čím dál víc. Proto je obzvlášť důležité zamezit přenosu nežádoucího hluku skrz konstrukce. 10

11 Šíření zvuku ve vzduchu nebo v materiálech Sílu zvuku, který se šíří ve vzduchu nebo narazí na překážku (dělící stěna, strop) je možné účinně snížit absorpcí. Minerální izolace Knauf Insulation zabrání přenosu zvuku skrz konstrukci. Důvodem toho je vláknitá struktura izolace. Zvuk je vlnění vzduchu, které je při dopadu na zvukovou minerální izolaci a její vzájemně propletené vlákna absorbováno. Tímto způsobem je možné intenzitu zvuku přenášeného vzduchem omezit. Je tedy potřeba provést opatření už při samotném zdroji a v masivní konstrukci zabránit přenosu zvuku. Proto se do konstrukcí plovoucích podlah pod roznášecí vrstvu navrhuje měkká výplň pohlcující zvuk s odpovídající nízkou dynamickou tuhostí. Zvukotěsná ochrana při kročejovém hluku Akustická izolace plovoucích podlah musí mít v první řadě odpovídající dynamickou tuhost. To znamená průměrně hodnotu mezi 15 a 40 MN/m 3. Takové materiály jsou dostatečně tvrdé, aby se lehce přenášelo zatížení bez poškození a zároveň dostatečně měkké, aby působily jako tlumící vrstva mezi roznášecí a podkladovou vrstvou. Měkké a elastické materiály jsou sice velmi dobré izolátory zvuku, ale riskuje se při nich poškození a nadměrný tlak. Tvrdé a neelastické materiály poskytují požadované pevnosti v tlaku, ale zvuk pohlcují výrazně méně, téměř vůbec. Kompromisem mezi těmito dvěmi mezními stavy jsou plovoucí podlahy s minerální izolací Knauf Insulation s odpovídajícími hodnotami dynamické tuhosti. Závislost akustické izolace od hmotnosti plovoucí podlahy a dynamické tuhosti izolace naleznete v grafu níže: Závislost akustické izolace od hmotnosti plovoucí podlahy a dynamické tuhosti izolace Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku DLw (db) M1=75 kg/m 2 M1=50 kg/m 2 M1=35 kg/m 2 M1=100 kg/m Dynamická tuhost MN/m 3 11

12 Technické zastoupení v ČR Obchodně techničtí specialisté: Technická podpora pro projektanty Pavel Pohl Ploché střechy, opláštění hal, Heraklith Pavel Přech Kontaktní fasády Vítězslav Veselý Technické izolace Pavel Havlíček KI-AB-PODL/CZ Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydavatel dokumentu a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost za případné chyby či jejich důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby, které se v dokumentu vyskytly. Obchodní zastoupení v ČR Pavel Havlíček Martin Vlček Milan Bogdan obchodní zastoupení Praha východ a okolí Jiří Müller knaufinsulation.com obchodní zastoupení Praha západ a okolí Petr Přibyl Iveta Janoušková Petr Vozák Jaromír Koběluš Marek Gut Knauf Insulation, spol. s r. o. Bucharova 2641/ Praha 5 Česká republika Knauf Insulation Trading, s. r. o. Bucharova 2641/ Praha 5 Česká republika Zákaznický servis Tel.: , 020 Tel.: , 016, 017 Fax: CAD detaily a praktické propočty naleznete na

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

PODLAHY IZOLACE PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU

PODLAHY IZOLACE PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU PODLAHY IZOLACE PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU Vydání: leden 2019 OBSAH ÚVOD PODLAHY Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Těžké plovoucí podlahy 4 Lehké plovoucí podlahy 5 Vážená hladina akustického

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2013 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vlastnosti celého systému 5 Předsazené lehké montované

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

Vnitřní stěny CZ květen 2011 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ květen 2011 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ květen 2011 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvukově-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2016 Vnitřní stěny Příčky

Vnitřní stěny CZ leden 2016 Vnitřní stěny Příčky Vnitřní stěny Příčky Vnitřní stěny CZ leden 2016 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vybrané vnitřní stěny a jejich vlastnosti 5

Více

MINERAL PLUS Izolace pro větrané zateplení fasád

MINERAL PLUS Izolace pro větrané zateplení fasád MINERAL PLUS Izolace pro větrané zateplení fasád prosinec 2016 MINERAL PLUS Výhody Extrémně pružná izolace Nehořlavá Nepráší Hydrofobizovaná Vysoce odolná proti proudícímu vzduchu S vysokou zvukovou pohltivostí

Více

Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvukově-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy Ploché střechy CZ leden 2013 Ploché střechy Úvod Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební

Více

FASÁDY MINERAL PLUS IZOLACE PRO VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD

FASÁDY MINERAL PLUS IZOLACE PRO VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD FASÁDY MINERAL PLUS IZOLACE PRO VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD Vydání: leden 2019 VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD Pod pojmem větrané zateplení fasád se skrývá velké množství různých konstrukčních řešení pro různé typy

Více

NOBASIL FKD S VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY) Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBASIL FKD S VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY) Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 NOBASIL FKD S VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY) Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek, balený standardně po více kusech. Doporučená aplikace Vnější stěny

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Ceník CZ červenec 2014

Ceník CZ červenec 2014 Ceník CZ červenec 2014 Ceník technických izolací Platnost od 1. 4. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah Obsah FOAMGLAS... 1 FOAMGLAS PERINSUL... 1 FOAMGLAS T4+... 1 FOAMGLAS S3... 2 FOAMGLAS F... 2 FOAMGLAS FLOOR BOARD T4+... 3 FOAMGLAS FLOORBOARD F... 3 FOAMGLAS WALL BOARD... 3 FOAMGLAS READY BOARD... 4

Více

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2010. novinka

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2010. novinka Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2010 novinka Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny

Více

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Platnost od 1. 1. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Izolace fasád. Průvodce pro investora

Izolace fasád. Průvodce pro investora Izolace fasád Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let jeho používání.

Více

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti květen 2015 DECIBEL (TI 140 Decibel) Charakteristické vlastnosti Popis Decibel je stavební tepelná a akustická izolace z pružné minerální vlny. Technologie pojení ECOSE využívá pojivo na rostlinné bázi

Více

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db TECHNICKÝ LIST AKU KOMPAKT 21 broušená R w =57 db broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Ceník CZ Ceník stavebních izolací

Ceník CZ Ceník stavebních izolací Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny 8 Vnější

Více

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2010. novinka

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2010. novinka Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2010 novinka Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená MÍSTO hluku MÍSTO VLASTNOSTI HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená VLASTNOSTI AKU KOMPAKT 21 broušená 240 Tloušťka konstrukce Úsporná tlouštka omítnuté konstrukce 240 mm šetří zastavěnou

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je interiérový cementový podlahový potěr se samonivelační schopností a unikátní technologií integrované ochrany vůči předčasné ztrátě vlhkosti. Dosažené vlastnosti

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než

Více

SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ

SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ Českomoravský beton, a. s. Verze 9/0 nášlapná vrstva litý potěr ANHYMENT ( tloušťka dle technického listu) litý potěr ANHYMENT do výše trubek (jednolitá vrstva s č. ) separační vrstva speciální papír nebo

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz PODLAHY Skladba podlahy Kontaktní X Nekontaktní obsahují vzduchovou mezeru vrstva nášlapná(vč. spojovacích hmot) vrstva

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Ceník CZ prosinec 2011

Ceník CZ prosinec 2011 Ceník CZ prosinec 2011 Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 12. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní

Více

Šikmé střechy CZ. leden 2010. Šikmé střechy

Šikmé střechy CZ. leden 2010. Šikmé střechy Šikmé střechy CZ leden 2010 Šikmé střechy Úvod Obsah šikmé střechy Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Tepelně-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Zvuko-izolační vlastnosti 5 Mezi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken I Z O L A C E

Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken I Z O L A C E Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken I Z O L A C E H PL OBSAH 3 PROČ IZOLOVAT PODLAHU (PROČ POUŽÍT VÝROBKY Z MINERÁLNÍ VLNY?, DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA IZOLACE) 4 TEPELNÁ OCHRANA (SOUČINITEL

Více

Ceník CZ leden 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012

Ceník CZ leden 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Ceník CZ leden 2013 Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Aktualizace nabídky výrobků leden 2013 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov 3

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

leden 2016 Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém let Testovaná životnost těsnosti spojů

leden 2016 Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém let Testovaná životnost těsnosti spojů leden 2016 Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém let Testovaná životnost těsnosti spojů Vzduchotěsný izolační systém HOMESEAL LDS TESTOVÁNO Postup při zateplování šikmé střechy s izolací mezi a pod

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Šikmé střechy CZ. srpen 2010. Šikmé střechy

Šikmé střechy CZ. srpen 2010. Šikmé střechy Šikmé střechy CZ srpen 2010 Šikmé střechy Úvod Obsah šikmé střechy Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Tepelně-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Zvukově-izolační vlastnosti 5 Mezi

Více

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL MPN MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 MPN Popis Deska NOBASIL MPN se vyrábí z čedičových vláken, které jsou spojné

Více

Ceník CZ březen 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012

Ceník CZ březen 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Ceník CZ březen 2013 Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Aktualizace nabídky výrobků březen 2013 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu. ROCKWOOL, a.s. Pouzdro Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE nové uspořádání vláken = výrazná úspora tepla nehořlavost A2 L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda

Více

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F červenec 2010 FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE Popis Minerálně vláknitá rohož na bázi čedičových vláken, s jednostranným podšitím a podlepovanými spoji z vlnitého papíru, balený standardně do rolí. Materiál

Více

Ceník CZ říjen 2012. Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012

Ceník CZ říjen 2012. Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Ceník CZ říjen 2012 Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Aktualizace nabídky výrobků říjen 2012 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov 3 Použití výrobků

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book Futura Bold Futura Book 06 / 2015 Ochrana KNAUF RED Piano Vaše vstupenka na koncert ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Větrané zateplení fasád konstrukce DIAGONAL 2H s pružnými izolačními deskami MINERAL PLUS

Větrané zateplení fasád konstrukce DIAGONAL 2H s pružnými izolačními deskami MINERAL PLUS Větrané zateplení fasád konstrukce DIAGONAL 2H s pružnými izolačními deskami MINERAL PLUS duben 2016 Větrané zateplení fasád Výhody ocelových nosných konstrukcí. Nosné konstrukce lehkých větraných fasád

Více

Thermio. Potěr pro podlahová topení. Tepelný komfort vašeho domova

Thermio. Potěr pro podlahová topení. Tepelný komfort vašeho domova Thermio Potěr pro podlahová topení Tepelný komfort vašeho domova ANHYLEVEL Thermio ANHYLEVEL Thermio je tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr s extrémní tepelnou vodivostí, vyvinutý speciálně pro požadavky

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Izolace šikmých střech a příček. Průvodce pro investora

Izolace šikmých střech a příček. Průvodce pro investora Izolace šikmých střech a příček Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Ročník: Předmět: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2

Více

Izolace šikmých střech a příček. Průvodce pro investora

Izolace šikmých střech a příček. Průvodce pro investora Izolace šikmých střech a příček Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

Ceník CZ březen 2010 Ceník technických izolací

Ceník CZ březen 2010 Ceník technických izolací Ceník CZ březen 010 Ceník technických izolací Platnost od 1. 9. 009 Technické izolace rolované výrobky LMF AluR (NOBASIL LSP 35), LMF 5 AluR (NOBASIL LSP 50), LMF 10 AluR (NOBASIL LSP 65), LMF 15 AluR

Více

Ceník CZ leden 2010 Ceník stavebních izolací

Ceník CZ leden 2010 Ceník stavebních izolací Ceník CZ leden 2010 Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2009 Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Technologie ECOSE Technology

Více

Technologie rychlé výstavby

Technologie rychlé výstavby Technologie rychlé výstavby Velkoformátové produkty Ytong Jumbo Ytong příčkový panel Silka Tempo Ytong Jumbo Statické vlastnosti Štíhlostní poměr velkoformátového zdiva hef / tef < 27 3500 / 250 =

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

ŠIKMÁ STŘECHA HOMESEAL LDS PROVĚŘENÝ SYSTÉM. let Testovaná životnost těsnosti spojů

ŠIKMÁ STŘECHA HOMESEAL LDS PROVĚŘENÝ SYSTÉM. let Testovaná životnost těsnosti spojů ŠIKMÁ STŘECHA HOMESEAL LDS PROVĚŘENÝ SYSTÉM let Testovaná životnost těsnosti spojů Vzduchotěsný izolační systém HOMESEAL LDS TESTOVÁNO Vydání: leden 2019 ZATEPLENÍ MEZI A POD KROKVEMI V tabulkách jsou

Více

Vější stěny (Fasády) CZ. červenec 2010. Vnější stěny (Fasády)

Vější stěny (Fasády) CZ. červenec 2010. Vnější stěny (Fasády) Vější stěny (Fasády) CZ červenec 2010 Vnější stěny (Fasády) Úvod Obsah vnější stěny (fasády) Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Tepelně-izolační vlastnosti 4 Energetické hodnocení 5 Zvukově-izolační

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají CF Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW CF POROFLOW CF je ideální materiál pro vyplnění a vyrovnání podkladních vrstev podlah, k vyplnění kleneb a trapézových plechů nebo výkopů.

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI REKONSTRUKCE SHORA Vydání: březen 2018 OBSAH ÚVOD ŠIKMÉ STŘECHY ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI REKONSTRUKCE SHORA Úvod 2 Zateplování nad krokvemi s materiály Knauf Insulation 3 Zateplení

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD

VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD KONSTRUKCE DIAGONAL 2H S PRUŽNÝMI IZOLAČNÍMI DESKAMI MINERAL PLUS EXT 035 Vydání: leden 2019 KONSTRUKCE DIAGONAL 2H Ocelová konstrukce DIAGONAL 2H pro vytvoření větrané zateplené

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více