Ovlá dá ní PC. Operační systém, Grafické uživatelské rozhraní, Ovládání OS, Formát dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ovlá dá ní PC. Operační systém, Grafické uživatelské rozhraní, Ovládání OS, Formát dat"

Transkript

1 Ovlá dá ní PC Operační systém, Grafické uživatelské rozhraní, Ovládání OS, Formát dat

2 Obsah 1 Operační systém Vytváření datových souborů, spustitelné a datové soubory Programy a data Spojení dokumentů s programy typy datových souborů Formát datových souborů Složky Komprimace (komprese) dat Formát dat Název souboru nebo složky Zobrazování přípon OFFICE Kancelářský balík programů Textové formáty HTML (HyperText Markup Language) Grafické formáty Rastrové (bitmapové) obrázky Formát souborů rastrových obrázků Vektorové obrázky CAD programy Multimédia Kodek Encoder a decoder Kódování a dekódování Codec Pack (balíček kodeků) Formáty zvukových souborů Formáty video souborů Ovládání operačního systému a správa souborů Schránka operačního systému Kopírování a přemisťování objektů pomocí schránky Sejmutí obrazovky

3 4.2 Vytváření, kopírování, přesun a mazání objektů Vytvoření složky Kopírování a přesun objektu Označení více objektů Odstranění (mazání) objektu, obnovení objektu

4 1 Operační systém Operační systém (OS) je základní program, který řídí počítač. Současné programy mají ovládání pomocí grafického uživatelského prostředí (GUI = Graphical User Interface). Grafické prostředí znamená, že všechny funkce operačního systému. Výhodou grafického prostředí je, že všechny funkce jsou pro uživatele přehledné, nemusí se pracně učit programové příkazy. Jedná se například o nejrozšířenější OS Microsoft Windows. Jeho nejnovější verze pro samostatné počítače je Windows. Předchozí verze, se kterými dosud můžeme setkat jsou např. Windows Vista a Windows XP. Operační systém vykonává zejména tyto činnosti 1 : Řídí využití procesoru, pamětí a disků, síťovou komunikaci i tisk, ovládá všechny ostatní hardwarové díly. Zobrazuje výstupy a čte vstupy z klávesnice, myši, tabletu apod. Umožňuje instalaci a spouštění ostatních programů, řídí jejich přepínání a současný běh Poskytuje jim služby (například zobrazení oken a jejich částí, obsahuje dialogová okna a stovky dalších programových komponent). Nabízí množství uživatelských nastavení od vzhledu ovládacích prvků po prohození tlačítek na myši a nabídku různých rozložení klávesnice. Zjišťuje zabezpečení počítače a uživatelských práv. 2 Vytváření datových souborů, spustitelné a datové soubory Soubory. Data (informace) se v počítači ukládají v pojmenovaných celcích, které se nazývají soubory. Jako soubory jsou tedy v počítači například uloženy texty, obrázky, zvuky a programy. 2.1 Programy a data Známe dva druhy souborů: Programy které něco dělají (nástroje pro vaši práci obsahující instrukce pro procesor) Datové soubory (dokumenty) které vy svou činností v programech vytváříte a dále upravujete (editujete). 2.2 Spojení dokumentů s programy typy datových souborů Každý datový soubor (dokument) je určitého typu (např. HTML dokument, rastrový JPEG obrázek). Typů dokumentů je mnoho. Počítač (přesněji operační systém) si pamatuje, který dokument patří ke kterému programu, a umí pro úpravu dokumentu příslušný program spustit. Můžete tedy poklepat i na dokument a systém sám spustí (výchozí) program, se kterým má tento typ dokumentů spojen a dokument do něho otevře. 2.3 Formát datových souborů 2 Data, které vytváříme pomocí nástrojů programu, musíme uložit na disk. Při tom je důležité zvolit správní formát datového souboru. Někdy to zajišťuje program sám používá k ukládání svůj formát dokumentu, někdy můžeme zvolit pro uložení svých dat více formátů. 1 Viz učebnice Pavel Roubal, Informatika a výpočetní technika pro střední školy, TEORETICKÁ UČEBNICE, Kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity, Computer Press, a.s., Brno 2010; strana (dále Teoretická učebnice) 2 Viz Teoretická učebnice strana

5 Formát datových souborů a programů je určen příponou příslušného souboru, podle které OS pozná kterým programem má daný soubor otevřít nebo upravit (editovat). Přípony souborů vymezují jednotlivé části a součásti programů ( 3 např. *.exe a *.com jsou příponami spustitelných souborů jednotlivých programů, *. dll jsou přípony jednotlivých programových knihoven apod.). Přípony dále vymezují formát typu datových souborů, vytvořených pomocí nástrojů programu (např. editor MS Word ve verzi používá příponu *.docx, prezentace MS PowerPoint ve verzi používá příponu *.pptx atd.) Mimo přípon OS dále zobrazuje ikony programů, které s daným souborem spolupracují. Asociace, tedy spojení datových souborů s programy, které je mohou upravovat. V operačním systému je uložena vazba typů dokumentů na programy, které je upravují nebo zobrazují. OS podle údajů ve své databázi spouští příslušné programy a otevírá do nich dokumenty. 2.4 Složky 4 Programů je v počítači hodně a dokumentů ještě více. Můžete tedy mít najednou na disku uloženo třeba souborů. Jak se v tom vyznat? Abychom udrželi na disku pořádek, ukládají se soubory do složek. Složky lze vytvářet i mazat. Ve složce může být libovolné množství souborů a také další složky. Vznikne tak struktura složek a souborů do nich zařazených. 2.5 Komprimace (komprese) dat Komprese dat (také komprimace dat) je speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí. Zvláštními postupy kódováním, které je dané zvoleným kompresním algoritmem se ze souboru odstraňují redundantní (nadbytečné) informace, zvyšuje se entropie (neuspořádanost) dat. To se využívá u datových zvukových, grafických i video souborů, které obsahují velké množství dat a jsou tak příliš veliké na ukládání a zpracování. Proto při jejich ukládání se využívá speciální formátů, které je uloží v komprimované formě. Komprese dat lze rozdělit do dvou základních kategorií: Ztrátová komprese při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru. Používá se pro kompresi zvuku a obrazu (videa), při jejichž vnímání si člověk chybějících údajů nevšimne nebo si je dokáže domyslet (do určité míry). Bezeztrátová komprese obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat. Velkou výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. To je nutná podmínka při přenášení počítačových dat, výsledků měření, textu apod., kde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru. 3 Formát dat Každý program vytvořená data ukládá do souborů určitým způsobem, tj. v nějakém formátu. Každý soubor má jméno a příponu. Operační systém podle přípony pozná, kterým programem má daný soubor otevřít. 3 Hvězdička nahrazuje jméno souboru (jméno souboru.přípona) 4 Viz Teoretická učebnice strana 5. 5

6 3.1 Název souboru nebo složky Každý soubor nebo složku v operačním systému MS Windows je možné nazvat téměř libovolně, s těmito omezeními: Název může obsahovat písmena, číslice, mezery, velká písmena i typické české znaky s diakritikou Název může být maximálně 255 znaků dlouhý Název nesmí obsahovat znaky, které mají v systému nějakou funkci. Jsou to znaky: \ ~? * < >. 3.2 Zobrazování přípon V operačním systému Windows se můžeme setkat s tím, že ve snaze být blíže k uživateli nezobrazí vždy příponu daného souboru, ale jen popis. 3.3 OFFICE Kancelářský balík programů Soubory kancelářských balíků programů (Office) mají přípony: Přípona Ikona Program *. doc Textový editor MS Word verze *.docx Textový editor MS Word verze *.odt Textový editor Writte OpenOffice (LibreOffice) *.xls Tabulkový kalkulátor MS Excel verze *.xlsx Tabulkový kalkulátor MS Excel verze *.ods Tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice (LibreOffice) *.ppt Prezentační program MS PowerPoint verze *.pptx Prezentační program MS PowerPoint verze *.odp Prezentační program Impress OpenOffice (LibreOffice) *.mdb Databázový program MS Access verze

7 *.accdb Databázový program MS Access verze *.odb Databázový program Base OpenOffice (LibreOffice) 3.4 Textové formáty 5 Mimo textových formátů, které se užívají v rámci balíku kancelářských programů (Office) existují další, alternativní formáty nebo starší formáty, které se v některých případech používají do dnes. Přípona Ikona Program *. doc Textový editor MS Word verze Word v uvedených verzích neumí pracovat s formátem vyšší verze ( ) *.docx. Do této verze programu lze dodatečně nainstalovat podpůrný program (tzv. programovou utilitu), který umožní otevřít soubory vyšší verze (*.docx), avšak nelze je dále upravovat (editovat), pouze číst. Pokud je upravíte, musíte je uložit zpět v stávající verzi programu tj. ve formátu *.doc. Pokud je takto uložíte, mohou se ztratit funkce, které vyšší verze obsahuje navíc. Je schopen otevřít a editova textové formáty nižších verzí např. *.rtf, txt atd. *.docx Textový editor MS Word verze Je schopen otevřít a editovat formáty nižších verzí *.doc, *.rtf, *.txt atd. *.odt Textový editor Writte OpenOffice (LibreOffice) Je plně kompatibilní s formátem *.doc, který umí otevřít a editovat. Neumí však pracovat s případnými makry. Je schopen otevřít a editovat další jednodušší formáty jako *.rtf, *txt atd. *.pdf Adobe Reader X formát od fy. Adobe. Textové soubory lze prohlížet pomocí Adobe Reader. Nedají se však v tomto programu editovat. Tento formát umožňuje, tisknou na kterékoliv tiskárně a prohlížet na každém na kterémkoliv monitoru stejně v nezměněné formě. Dají se do něj importovat nejenom texty, ale také tabulky, prezentační program a obrázky. Kancelářské balíky programů (MS Office verze , OpenOffice a LibreOffice) dovedenou do něj importovat všechny soubory. 5 Viz Teoretická učebnice strana 61. 7

8 *.rtf *.txt WordPad Jedná se o starší textový formát fy. Microsoft. S tímto formátem umí pracovat jednoduchý textový editor, který Microsoft dodává společně s operačním systémem Windows WordPad, který se nachází v Příslušenství V tomto formátu najdeme možnost základní úpravy písma, zarovná apod. Nenajdeme v něm práci se styly, odstavci a tabulkami Z vyšších verzí lze uložit dokumenty do tohoto formátu. Takto uložené dokumenty budou zobrazeny se styly, tabulkami atd., avšak je nelze ve WordPadu s těmito funkce editovat. Poznámkový blok Jedná se o prostý text S tímto formátem umí pracovat nejjednodušší textový editor, který Microsoft dodává společně s operačním systém Windows Poznámkový blok, který se nachází v Příslušenství. V tomto formátu lze pouze psát bez jakéhokoli formátování textu jako například měnit font a velikost písma, zarovnání text atd. Nelze v něm otevřít žádný text z vyšších verzí jako např. *.rtf, *.doc atd. 3.5 HTML (HyperText Markup Language) Soubory s příponou *. HTML (nebo *.HTM) představují HyperText Markup Language,. Jedná se o texty formátované pomocí značkovacího jazyka pro hypertext, který je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web (WWW) a který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Hypertext je způsob strukturování textu, který není lineární. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto informací. Nejznámějším takovým systémem je World Wide Web (WWW). Tyto soubory můžeme prohlížet textovým editorem a také jím se dají upravovat. V textovém editoru uvidíme mimo samotného textu také formátovací příkazy jazyka HTML. Pokud budete chtít vidět konečnou podobu webové stránky, musíte uvedený soubor otevřít v internetovém prohlížeči jako např Internet Expolore, Google Chrom atd. 3.6 Grafické formáty 6 Dělíme na: Rastrové obrázky Vektorové obrázky Rastrové (bitmapové) obrázky S rastrovými obrázky se používá desítky formátů dat (např. TIF, JPEG, GIF, PNG) a stovky programů (Adobe Photoschop, GIMP, Corel Paint Shop Pro, Windows Live Fotogalerie, IrfanWiew) 6 Viz Učebnice, Pavel Roubal, Informatika a výpočetní technika pro střední školy, PRAKTICKÁ UČEBNICE, Kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity, Computer Press a.s., Brno 2010, strana (Dále Praktická učebnice) 8

9 Formáty souborů můžeme rozdělit na dvě skupiny: 1. Obrázky komprimované. Komprimace (komprese) je zhuštění dat obrázku, při němž se body stejné barvy popíší matematicky, což zabere několikrát méně místa než jejich šňůra za sebou. Komprimované obrázky můžeme rozdělit na dvě skupiny: Obrázky komprimované bezeztrátově (např. TIFF, GIF,PNG) Obrázky komprimované ztrátově (např. JEPG). Při ztrátové kompresi dojde k určitým úpravám obrázku tak, aby se dal dobře zkomprimovat. Sníží se tím jeho kvalita, většinou lze nastavit, jakou měrou 2. Obrázky nekomprimované. Dnes se používají méně než komprimované, zástupcem je formát BMP. 3.7 Formát souborů rastrových obrázků Přípona *.bmp Program Bitová mapa bez komprese Nejstarší formát Vzniká uložením množiny bodů do pomyslné mřížky v souboru na disku. Velikost souboru s obrázkem na disku je stejná jako jeho velikost v paměti počítače Využití: Zbytečně velké soubory, dnes není potřeba ho používat. *tiff *.jpeg Bezeztrátově komprimovaný formát Využívá matematický popis pro kompresi množiny bodů. Velmi zjednodušeně, tam, kde se v obrázku nachází 200 bílých bodů vedle sebe, BMP uloží 200 bílých bodů, TIFF však zapíše (200 x bílý bod), což zabere méně místa. Velikost souboru s obrázkem na disku je běžně cca poloviční než jeho velikost v paměti počítače. Stupeň komprese výrazně závisí na konkrétním obrázku sejmuté okno programu bude výborně komprimováno (obsahuje mnoho stejných bodů, běžná fotografie už zdaleka ne tak dobře, protože obsahuje mnoho různobarevných bodů Využití: Často se používá pro schopnost bezztrátově uložit malbu či fotografii tam, kde tuto vlastnost požadujeme snímky určené pro nejvyšší kvalitu tisku, obrázky do knih apod. Ztrátově komprimovaný formát Výborně se hodí pro komprimaci zejména fotografií díky tomu, že si je trochu praví někde posune barvy, seskupí podobné barvy, někde něco rozmaže. Díky tomu pak dosáhne kompresi až 1 : 50. JPEG umožňuje nastavit stupeň komprese a tím také nepřímo kvalitu obrázku. 9

10 *.gif Bezeztrátově komprimovaný formát Je nejstarší formát, který používá bezeztrátovou kompresi podobně jako TIFF. Specifický je v tom, že použitá barevná hloubka obrázku (množství zobrazovaných barev) může být maximálně 256 barev nebo 256 stupňů šedi. Využívá se: Grafické prvky (tlačítka, linky, rámečky apod.) webových stránek, které mají velké jednobarevné plochy a stačí pro ně většinou 256 barev. Formát GIF zajistí minimální velkost souboru např. s tlačítkem a přitom bezchybně zachová jeho vzhled. Průhledný GIF při jeho ukládání se dá určit barvu, která bude průhledná. Pokud takovýto obrázek umístíte na pozadí, průhledná barva zajistí barvu pozadí. Malůvka bude zobrazena přímo na pozadí, nebudete vidět bílé okraje obrázku. Animovaný GIF jeden obrázek může obsahovat sekvenci (posloupnost) snímků, které se postupně zobrazují Vektorové obrázky Zde většinou každá program má svůj formát, například vektorový editor Corel Draw ukládá kresby ve formátu CDR, Adobe Ilustrator ve formátu AL atd. 3.8 CAD programy Sem patří zejména program Autocad a další, programy pro D Maya, D Studio Max, pouužívajízdy své vlastní formáty souborů, nejrozšířenější je formát DWG. 3.9 Multimédia Kodek Kodek je způsob kódování (komprimace a dekomprimace) multimédiálních soborů, zvuku nebo obrazu. Výraz kodek je složen z koder a decoder Encoder a decoder Pro výraz koder se také někdy používá ekvivalent encoder. Encoder nějakým koderem zakóduje zvuk a dekoder ho dekóduje, přehraje Kódování a dekódování Kódování je výpočetně náročnější a často neprobíhá v reálném čase. Dekódování zvuku či videa musí běžet v reálném čase, jinak by byl zvuk (obraz) trhaný Codec Pack (balíček kodeků) Je připravená sada nejčastěji používaných kodeků, obsahující také přehledný instalační program. Stačí najít jeho aktuální verzi, stáhnout do počítače, sputit instalaci a během několika minut máte kompletní výbavu nejpoužívanějších kodeků k dispozici. 7 Viz Praktická učebnice strana

11 3.10 Formáty zvukových souborů Přípona *.wav *.mp3 *wma *.ogg *.flac *.acc Program Nekomprimovaný zvukový soubor Přímo zaznamenaný zvuk (hudba, písnička). Obsahuje velké množství informací Soubory jsou rozsáhlé (3 minutový záznam představuje cca 30 MB dat) MPEG-3 (MP3) Ztrátová komprimace Nejrozšířenější formát Neukládá všechny informace, které hudba obsahuje Ztrátová komprimace Tento formát prosazuje firma Microsoft ve svých programech Komprimované soubory ORG Vorbis volně dostupný kodek, který mohou výrobci software i hardware používat bez licenčních poplatků FLAC je kodek používaný pro bezeztrátový záznam hudby ACC (Advenced Audio Codng) je formát zvuku používaný ve standardu MPEG-4, nabízí vynikající kvalitu zvuku při vyšších datových tocích. Ve svých přehrávačích používá firma Apple Formáty video souborů Přípona *.mpeg2 *.mpeg4 *.divx *.xvid Program Formát MPEG2 (MPEG = Motion Pcture Expert Group) Používá se na discích DVD Hodina záznamu v rozlišení PAL, zabere asi 2 GB na jedno DVD se vejde 3 hodinový film i s titulky. Současné digitální vysílání televize v ČR využívá tento formát. Formát MPEG4 Nástupce MPEG2 Nabízí vyšší kvalitu obrazu než MPEG2 Používá se často pro HD video Počítá se sním perspektivně, že nahradí v digitálním televizním vysílání formát MPEG2 Formáty DivX a Xvid Tyto formáty používají vyšší kompresy. Zhustí hodinu záznamu do prostoru disku CD (700 MB) Takto komprimovaný záznam je na úkor kvality, přesto se na film dá dívat. *.wmv *.wmv9 Formát WMV (Windows Media Video) Používá ve svých programech firma Microsoft Programy v OS Microsoft Windows 7 umějí soubory v tomto formátu bez problémů přehrát Nabízí velmi dobrý poměr kvality vůči velikosti souboru se záznamem WMV9 Tato verze formátu WMV nabízí podobnou kvalitu jako MPEG4 Používá se pro video v HD kvalitě. 11

12 *.avi *.mov Kontejnery (AVI, Matroška, MOV apod.) Jsou to jakési obaly na video, zvuk i titulky V jednom souboru je díky tomu jak video, tak třeba několik zvukových stop i vícejazyčných titulků Video v kontejneru může být komprimováno různými kodeky, takže není vždy jisté, že např. AVI soubor půjde přehrat. 4 Ovládání operačního systému a správa souborů 8 Operační systém fy. Microsoft Windows je v několika verzích. První verze OS Windows, které představují grafické rozhraní, byly Windows 95, 98 a ME. Tyto verze byly určeny výhradně pro lokální počítač. Současně s těmito verzemi fy. MS distribuovala verze MS Windows NT a MS Windows Tato verze byly určeny pro síťové prostředí s operačním systém určeným pro řídicí počítač (server) a ostatní počítače v síti k němu připojené (počítačové stanice). Této konfiguraci se říká Klient Server Po roce 2000 se firma Microsoft rozhodla ukončit vývoj OS pro lokální počítač a tak další verze jsou již pouze síťové. Verze určená pro server mají název roku vydání (Windows 2003, 2008). Verze pro počítačové stanice mají názvy Windows XP, Windows Vista a poslední Windows 7. Připravuje se nová verze Windows 8, předpokládá se její distribuce v roce Soubory ve Windows lze ukládat a třídit na disky, připojené disky v síti, složek a podsložek. Práce se soubory se realizuje pomocí průzkumníka, který otevřeme buď přes Start Počítač, nebo na ploše pod ikonou Počítač (Tento počítač). Start Počítač 8 Viz Učebnice Pavel Roubal, Informatika a výpočetní technika pro střední školy TEORETICKÁ UČEBNICE, Computer Press, a.s., Brno 2010, strana 54 57, (3.2. Ovládání operačního systému a správa souborů) 12

13 Okno průzkumníka V okne Počítač najdeme ikony všech disků, které jsou v poočítači dostupné. Tj. jednotky pevných disků, sdílené disky jiných počítačů (serveru počítačové sítgě) výměnné (vyjímatelné) disky, jako jsou USB Flash disky a paměťové karty připojených digitálních fotoaparaátů a akapesních počítačů. Jednotka pevného disku s operačním systém Jednotka pevného disku bez OS DVD mechanika Připojený síťový disk Složka v síti Složka 4.1 Schránka operačního systému Schránka se používá pro kopírování nebo přesun (částí) textů, obrázků, tabulek, souborů i složek. Tento nástroj se používá ve všech programech a musí s jednotlivými programy spolupracovat. Např. přes schránku můžeme přesouvat nebo kopírovat části textů, obrázků z jednoho do druhé programu. Obsah schránky není vidět. 13

14 4.1.1 Kopírování a přemisťování objektů pomocí schránky Všechny příkazy týkající se schránky se nacházejí v nabídce Úpravy nebo na kartě Domů. Úpravy Kopírovat ( Ctrl+C). Tento příkaz způsobí, že kopie označeného textu (obrázek atd.) je umístěn do schránky. Protože schránku nevidíte, navenek se nestane vůbec nic! Úpravy Vyjmout (Ctrl+X). Tento příkaz způsobí, že označený text (obrázek atd.) je z původního místa vyjmut a umístěn do schránky. Navenek tedy zmizí (vy však víte, že je ve schránce). Úpravy Vložit (Ctrl+V). Tento příkaz zajistí, aby se obsah schránky vložil na pozici kurzoru. Navenek se tam objeví Sejmutí obrazovky Schránka se také používá k sejmutí obrazovky monitoru. Ctrl+PrtScn. Pomocí kombinace těchto kláves zajistíte, že vše co je zobrazené na vašem monitoru uloží se jako obrázek do schránky. Protože schránku nevidíte, navenek se nestane vůbec nic! Úpravy Vložit (Ctrl+V). Tento příkaz zajistí, aby obrázek ve schránce jste vložil na pozici kurzoru. Navenek se tam objeví. 4.2 Vytváření, kopírování, přesun a mazání objektů Vytvoření složky Vytvoření složky je většinou dostupné pomocí tlačítka na panelu nástrojů nebo pomocí volby v nabídce Kopírování a přesun objektu Kopírování a přesun objektu je možné jeho přetažením mezi otevřenými okny složek, využitím schránky nebo odeslání objektu do stanoveného umístění. Kopírování zajistíme klávesou Ctrl, přesun klávesou Shift Označení více objektů Je možné pomocí myši a využitím kláves Ctrl (označení objektů, které nejsou vedle sebe) a Shift (označení sousedních objektů) Odstranění (mazání) objektu, obnovení objektu. Odstranění objektu probíhá dvoustupňově: 1. Odstranění objektu z místa, kde se nacházel. Takto odstraněný objekt systém umístí do Koše. 2. Vysypání Koše. Tím definitivně objekt z disku odstraní. 9 Viz Učebnice strana 55 14

15 POZOR!! Pokud objekt odstraníte ze sdíleného disku (např. z disku na serveru, flash disku, diskety atd.) nepřesune se do Koše. Nemůžete ho potom obnovit., dojde k jeho nenávratné ztrátě. Objekt lze odstranit několika způsoby: Vyberete příslušný objekt a stisknete klávesu Delete. Klepnete na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberete Odstranit. Objekt uchopíte a přetáhnete do Koše. 15

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 7. Soubory v počítači Jan Tandler Březen 2005 OBSAH: Soubory v počítači...3

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Informatika 7. ročník/02

Informatika 7. ročník/02 Windows IV opakování: soubor, složka, kopírování, přejmenování, přesouvání souboru, složky, průzkumník, jak co otevřít v daném programu, seřadit ikony v nabídce start Informatika Vytvoření zástupce zástupce

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komprese a archivace dat Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL12

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze

Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze Čím se liší MS OFFICE 2007 od předchozí verze Kancelářský balík aplikací MS Office prošel do současné doby již poměrně dlouhým a rozsáhlým vývojem. Nejnovější verze MS Office 2007 se od verze předchozí

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr.. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 11. 4. 11. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: PRVNÍ KROKY VE WORDU Anotace: Žáci se seznámí s pojmem textový editor. Žáci

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

HTC Sync Manager Uživatelská příručka

HTC Sync Manager Uživatelská příručka HTC Sync Manager Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager 4 Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače 5 Importování médií z počítače

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více