Uživatelský modul. AT Modem Emulator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský modul. AT Modem Emulator"

Transkript

1 Uživatelský modul AT Modem Emulator APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA

2 POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým může dojít ve specifických případech. Informace, poznámka informace, které obsahují užitečné rady, nebo zajímavé poznámky. Conel s.r.o., Sokolská 71, Ústi nad Orlicí, Česká Republika Příručka byla vydána v ČR, 8. června 2015 i

3 OBSAH Obsah 1 Popis uživatelského modulu 1 2 Status AT Modem Emulator Status System Log Konfigurace Konfigurační skript AT Modem Emulator protokol Přehled AT příkazů Počáteční stav a sestavení spojení Komunikace a režimy už. modulu AT Modem Emulator Ukončení spojení Doporučená literatura 12 ii

4 SEZNAM OBRÁZKŮ Seznam obrázků 1 AT Modem Emulator v routeru umožňuje komunikaci zařízení (DTE) Menu už. modulu AT Modem Emulator Status AT příkazy pro přepínání režimů už. modulu AT Modem Emulator System Log Konfigurace už. modulu AT Modem Emulator Typický průběh sestavení spojení Seznam tabulek 1 Konfigurace už. modulu AT Modem Emulator Přehled AT příkazů iii

5 1. POPIS UŽIVATELSKÉHO MODULU 1. Popis uživatelského modulu Uživatelský modul AT Modem Emulator není součástí standardního firmware routeru. Způsob, jakým jej lze nahrát, je popsán v Konfiguračním manuálu (viz [1, 2]). Uživatelský modul je kompatibilní s v2 i v3 routery. Pro správnou funkci už. modulu je nutné mít v routeru port sériové linky RS-232 nebo RS-485/232. Uživatelský modul AT Modem Emulator umožňuje Conel routeru simulovat chování telefonního modemu přijímat vytáčená spojení po sériové lince a převádět je na TCP/IP datovou komunikaci a naopak. Připojené koncové zařízení (DTE) vidí router jako HAYES kompatibilní modem. Zařízení tak může posílat standardní AT příkazy pro sestavení spojení, nastavení komunikačních parametrů či ukončení spojení. Uživatelský modul AT Modem Emulator umožňuje na straně TCP/IP spojení s jiným AT Modem Emulator v Conel routeru, nebo s jakýmkoli TCP serverem naslouchajícím na příslušném portu. Pro podporované AT příkazy a specifikace protokolu viz kapitolu 4. Obrázek 1: AT Modem Emulator v routeru umožňuje komunikaci zařízení (DTE) Uživatelský modul je určen pro připojení distribuovaných částí systému, jejichž software nemůže být jednoduše upraven pro TCP/IP komunikaci. Typicky jde o zařízení, která jsou již v terénu, slouží dobře, ale mohou komunikovat pouze pomocí RS-232 (např. zařízení v úpravnách vody apod.). Dalšími příklady využití je zabezpečený přenos dat mezi obchodem a vzdáleným skladem, aktualizace databáze na vzdáleném pracovišti apod. Pro přístup k webovému rozhraní už. modulu klikněte ve webovém rozhraní routeru na User Modules a pak na AT Modem Emulator. Menu už. modulu je na obr. 2. Obrázek 2: Menu už. modulu V sekci Status je přehled o stavu modulu a systémová log (viz kap. 2). V sekci Configuration (kap. 3) je možné konfigurovat sériové i TCP parametry komunikace, nastavit některé S-registry, akci na pokles DTR signálu a definovat substituční pravidla v konfiguračním skriptu jde o speciální vlastnost pro nahrazení např. telefonního čísla IP adresou pro zařízení, která neumí vytáčet IP adresu apod., lze také definovat vlastní odezvy na některé příkazy viz kap V sekci Customization můžete zvolit položku Return pro návrat do webového rozhraní routeru. 1

6 2. STATUS 2. Status 2.1 AT Modem Emulator Status Obrázek 3: AT Modem Emulator Status Na stránce Status jsou zobrazeny tyto informace: Firmware Versions verze firmware Verze FW v routeru. Připojené zařízení může zjistit AT příkazem ATI2. verze uživatelského modulu. Připojené zařízení může zjistit AT příkazem ATI3. Status Variables and S-registers stavové proměnné a S-registry Stavové proměnné E (ECHO), Q (odezvy), V (formát odezvy), &D (akce na pokles DTR signálu může být nastavena v konfiguraci). tyto stavové proměnné mohou být nastaveny z připojeného zařízení pomocí AT příkazů viz kap. 4 pro více informací. S-registry S0 až S25 definují chování už. modulu AT Modem Emulator (automatické přijetí spojení, používané znaky a časové intervaly) některé mohou být nastaveny v konfiguraci, všechny mohou být nastaveny pomocí AT příkazů viz tabulku v kap. 4. Connection Status stav připojení On-line: No Operační režim (odpojeno), nebo Příkazový režim pouze pro AT příkazy (offline pro datovou komunikaci). Yes On-line režim pro datovou komunikaci. Viz obr. 4 pro vysvětlení režimů a způsobů přepínání mezi nimi. Connected připojeno: No pro Operační režim (odpojeno), IP adresa pro On-line režim a Příkazový režim (připojeno). Viz obr. 4. 2

7 2. STATUS Režimy už. modulu AT Modem Emulator vysvětluje obrázek níže. Operační režim je počáteční stav, ve kterém se AT Modem Emulator nachází po aktivaci. V obrázku jsou také AT příkazy, kterými je možné režimy přepínat a stav, který je zobrazen na stránce Status. Pro detaily k AT příkazům viz kap. 4. Obrázek 4: AT příkazy pro přepínání režimů už. modulu AT Modem Emulator 2.2 System Log Obrázek 5: System Log Na stránce System Log jsou zobrazeny zprávy logu. Jedná se o stejnou stránku systémového logu, jako je v hlavním menu webového rozhraní routeru. Zprávy uživatelského modulu jsou uvozeny řetězcem atmodemd. Log umožňuje kontrolovat činnost uživatelského modulu, zprávy jsou užitečné při problémech s konfigurací. Zprávy logu je možno stáhnout do počítače jako textový soubor (.log) kliknutím na tlačítko Save Log. Kliknutím na tlačítko Save Report je možné uložit podrobnou zprávu o nastavení (.txt) pro komunikaci s podporou. 3

8 3. KONFIGURACE 3. Konfigurace Konfigurace už. modulu AT Modem Emulator je přístupná pod položkou AT Modem Emulator v sekci Configuration. Je to také úvodní stránka, která se zobrazí při přístupu z hlavního menu routeru. Pro aktivaci modulu zaškrtněte Enable AT Modem úplně nahoře a dole potvrd te kliknutím na tlačítko Apply. Všechny provedené změny se projeví až po kliknutí na tlačítko Apply. Jednotlivé položky konfigurace jsou popsány v tabulce níže. Položka Expansion Port Obrázek 6: Konfigurace už. modulu AT Modem Emulator Popis Vyberte rozšiřující PORT1 nebo PORT2 routeru (RS-232 or RS- 485/422), na němž bude AT Modem Emulator aktivní. Baudrate Rychlost sériové komunikace. Rozsah 300 až Data Bits Počet datových bitů u sériové komunikace. 7 nebo 8. Parity Paritní bit u sériové komunikace. None (žádný), even nebo odd. Stop Bits Počet stop bitů u sériové komunikace. 1 nebo 2. Pokračování na následující straně 4

9 3. KONFIGURACE Položka TCP Port Check TCP connection Keepalive Time Keepalive Interval Keepalive Probes Drop DTR Action S0 (Auto-answer) Pokračování z předchozí strany Popis Port, na němž bude na TCP/IP straně probíhat komunikace. Protější strana nebo TCP server musí komunikovat na stejném portu. Disabled nebo TCP Keepalive. Pokud je nastaveno TCP Keepalive, bude prováděna kontrola TCP spojení za účelem prevence výpadku dle následujících Keepalive parametrů. Interval mezi kontrolami spojení. Jak dlouho čekat, pokud protější strana neodpovídá. Počet pokusů při kontrole spojení, po kterých je hlášeno, že protější strana je nedostupná Výběr akce při poklesu DTR signálu. None (žádná), Off-line (Příkazový režim) nebo Disconnect (zavěšení). Toto může být nastaveno i pomocí AT příkazu &Dn (AT&Dn) viz kap. 4. Automatická kladná odpověd ATA na zprávu o vyzvánění RING. Manual (ručně), Auto 1 (po jedné zprávě RING výchozí) až Auto 5 (po 5 zazvoněních). Více v tab. AT příkazů v kap. 4. S6 (RING Interval) Čas v s mezi zprávami vyzvánění RING. Výchozí hodnota je 5 s, rozsah 2 až 255 s. Více v tab. AT příkazů v kap. 4. S7 (CONNECT timeout) S10 (Hang-up delay) S11 (Split Timeout) S12 (Esc Delays) S25 (DTR Ignore) Configuration Script Syslog Level Čas čekání v s na kladnou odpověd o spojení CONNECT. Výchozí hodnota 10 s, rozsah 1 až 255 s. Více v tab. AT příkazů v kap. 4. Interval, po němž dojde k zavěšení, pokud neprobíhá žádná datová komunikace. Jednotkou jsou desítky s, výchozí hodnotou je 60 x 10 s, rozsah 1 až 255. Více v tab. AT příkazů v kap. 4. Maximální prodleva mezi znaky, aby byly ještě odeslány jako jedna zpráva. Výchozí hodnota je 10 ms, rozsah 0 až 255 ms. Více v tab. AT příkazů v kap. 4. Prodleva před a po Escape sekvenci pro přechod do Příkazového režimu. Jednotkou jsou 1/50 s (20 ms), výchozí hodnotou je 8 x 20 ms, rozsah 0 až 255. Více v tab. AT příkazů v kap. 4. Prodleva v desítkách ms, po kterou jsou ignorovány změny DTR signálu. Nastavená akce se projeví až po tomto čase. Výchozí hodnota 5 x 10 ms, rozsah 0 až 255. Více AT příkazy v kap. 4. Konfigurační skript pro definice substitučních pravidel. Informace v kap. 3.1 níže. Množství logovaných informací (System Log). Warning (nejméně), Notification, Informational, Debugging a Verbose debugging (nejvíce). Tabulka 1: Konfigurace už. modulu AT Modem Emulator. 5

10 3. KONFIGURACE 3.1 Konfigurační skript Díky konfiguračnímu skriptu je možné definovat substituční pravidla, která pozmění některé přijaté příkazy od připojeného zařízení (DTE) nebo změní standardní odpovědi na některé přijaté AT příkazy. Je tak možné AT Modem Emulator přizpůsobit sériově komunikující aplikaci, jejíž chování někdy nejde (u starších zařízení) upravit. Některá zařízení např. neumějí vytáčet IP adresu. Pokud je zde ale nastavena substituce telefonního čísla za IP adresu, i takové zařízení se pak k dané IP adrese dokáže připojit. Každý řádek konfiguračního skriptu odpovídá jednomu substitučnímu pravidlu. Jsou možné dva typy substitučních pravidel: Substituční pravidlo typu "I": Obecný formát: Ii:text i index - celé číslo v rozsahu od 0 do 9 text znaky od dvojtečky ":" do konce řádku Příklad substitučního pravidla: I4: I am modem emulator Vstup v terminálu (od uživatele nebo aplikace): ATI4 (+ Enter) Výstup v terminálu (od AT Modem Emulator): I am modem emulator OK Substituční pravidlo typu "D": Obecný formát: Dpn:IP pn phone number - telefonní číslo, bez písmen IP IP adresa jako 12 číslic Příklad substitučního pravidla: D : Vstup v terminálu (od uživatele nebo aplikace): ATD (+ Enter) Výsledek AT Modem Emulator se připojuje k Obecné poznámky k substitučním pravidlům: Substituční pravidla mají přednost před standardním chováním. Příklad 1: AT Modem Emulator je naprogramovaný, aby po zadání příkazu ATI3 zaslal zpět verzi už. modulu. Pokud je ale definování substituční pravidlo I3: a b c, potom zadání příkazu ATI3 vrátí řetězec "a b c". Příklad 2: Standardní odpověd na příkaz ATD je pokus o spojení na IP adresu Pokud je ale definováno substituční pravidlo D : , je místo toho výsledkem pokus o spojení na IP adresu V definicích substitučních pravidel může být libovolné množství mezer. Mezery mohou být i při zadávání AT příkazů v terminálu nebo aplikací. Konfigurační skript může obsahovat maximálně 100 definic (řádků) substitučních pravidel. 6

11 4. AT MODEM EMULATOR PROTOKOL 4. AT Modem Emulator protokol Tabulka níže obsahuje přehled podporovaných AT příkazů. Následuje popis sestavení a ukončení spojení a obecné poznámky k použití AT Modem Emulator protokolu. 4.1 Přehled AT příkazů Poznámka: Jiné AT příkazy než v tabulce nejsou už. modulem AT Modem Emulator využity, protože by neměly praktický význam. Přestože odezvou na ně může být zpráva "OK", jsou ignorovány. To je z důvodu kompatibility a možnosti využití standardních programů pro datové (telefonní) modemy. Rozsahy hodnot zadávaných AT příkazy (S-registry) nejsou nijak omezeny. Příkaz Popis Příklad AT Attention pozor řetězec, který je na začátku každého příkazu, kromě +++ a A/. A Answer odpověd na příchozí volání, které je indikováno ATA zprávou RING z protější stanice. A/ Zopakuj poslední příkaz, není nutné vkládat Enter <CR>. A/ D Dial vytočit telefonní číslo nebo IP adresu (12 číslic). ATD10 Číslo/adresa protější stanice následuje po příkazu. E0 Echo příkazy nejsou vypisovány (ECHO OFF). Modem ATE0 nevypisuje zpět do terminálu znaky přijaté od počítače. E1 Echo příkazy jsou vypisovány (ECHO ON) výchozí nastavení. ATE1 Modem vypisuje znaky přijaté od počítače (vidíte co napíšete). H Hangup zavěšení ukončení spojení. Viz obrázek 4. ATH I2 Vrací verzi firmware routeru. ATI2 I3 Vrací verzi uživatelského modulu AT Modem Emulator. ATI3 O Návrat z Příkazového režimu (off-line) do On-line režimu. Viz ATO obrázek 4. Spojení je stále sestaveno. Q0 Quiet mode OFF vypnutí režimu mlčení odpovědi na ATQ0 příkazy jsou odesílány a zobrazeny. Např. OK nebo ERROR. Výchozí nastavení. Q1 Quiet mode ON zapnutí režimu mlčení odpovědi na příkazy ATQ1 nejsou zobrazeny (vraceny) zprávy o výsledcích potlačeny. V0 Verbose OFF zprávy o výsledcích jsou vraceny pouze ve formě čísel návratových kódů. ATV0 Pokračování na následující straně 7

12 4. AT MODEM EMULATOR PROTOKOL Pokračování z předchozí strany Příkaz Popis Příklad V1 Verbose ON zprávy o výsledcích jsou vraceny ve formě textu ATV1 v angličtině (např. CONNECT, BUSY). Výchozí nastavení. Sr=n Nastavení hodnoty S-registru: ATS0=1 r číslo nastavovaného S-registru, n nová hodnota nastavovaného S-registru. Sr? Vrátí (vypíše) hodnotu r-tého S-registru. ATS10? Z Běžně slouží k resetu modemu před sestavením spojení. Zde ATZ neprovádí reset ani reboot celého routeru, ale pouze reset uživatelského modulu nastavení uložených výchozích hodnot. Odpověd je OK. +++ ESCAPE sekvence pro přepnutí z On-line režimu do příkazového +++ režimu bez přerušení spojení. Viz obrázek 4. Před a po sekvenci musí být odmlčení - časový interval definovaný registrem S12. Znak Escape sekvence lze nastavit v registru S2. Zpět do On-line režimu se lze přepnout příkazem ATO command. &Dn Nastavení akce, kterou AT Modem Emulator provede při poklesu AT&D1 DTR signálu. n udává: 0 AT Modem Emulator ignoruje DTR signál. 1 Přepnutí do Příkazového režimu (spojení stále sestaveno). Stejný efekt má Escape sekvence. 2 Zavěšení (odpojení). 3 Reset už. modulu AT Modem Emulator (stejné jako ATZ). Výsledkem bude také zavěšení. &V Zobrazí aktuální hodnoty stavových proměnných a S-registrů. AT&V Stejně jak jsou zobrazeny na stránce Status ve webovém rozhraní už. modulu. &W Uloží aktuální hodnoty proměnných a S-registrů do konfiguračního AT&W souboru routeru. Tato uložená konfigurace bude použita při resetu modemu příkazem (ATZ) nebo při zapnutí routeru. S0 Tento S-registr určuje způsob reakce na zprávu o volání. Nastavená hodnota určuje počet zpráv RING, po nichž AT Modem Emulator automaticky hovor přijme. 0 je nutné ruční přijetí hovoru odesláním zprávy ATA 1 automatické přijetí hovoru po prvním zazvonění 2 automatické přijetí hovoru po druhém zazvonění atd. ATS0=1 Pokračování na následující straně 8

13 4. AT MODEM EMULATOR PROTOKOL Pokračování z předchozí strany Příkaz Popis Příklad S1 Počítadlo zazvonění tento S-registr je inkrementován po ATS1 každém přijetí "RING" signálu. Rozsah, který dává smysl je 0 až 255. S2 Znak Escape sekvence speciální znak, který je použit v ATS2=43 sekvenci pro přepnutí z On-line režimu do Příkazového režimu. Viz obrázek 4. Výchozí hodnota je + (43). S3 Definuje netisknutelný znak Enteru (návratu kurzoru na začátek ATS3=13 nového řádku). Výchozí hodnota je CR (13) (klávesa Enter). S4 Definuje znak nové řádky (line feed). Výchozí hodnota je LF ATS4=10 (10). S5 Definuje znak pro mazání (Backspace). Výchozí hodnota je 8 ATS5=8 (klávesa Backspace). S6 Nastavení času v s mezi opakováními zprávy RING když je detekováno ATS6=5 volání od protější strany. Výchozí hodnota je 5 s. S7 Nastavení času, po který AT Modem Emulator čeká na úspěšnou odpověd CONNECT (připojeno). Po tomto intervalu modem pošle zprávu NO RESPONSE (neodpovídá) připojenému zařízení. Výchozí hodnota je 10 s. ATS7=10 S10 S11 S12 S25 Čas v desítkách sekund, po němž bude spojení ukončeno, pokud neprobíhá žádná datová komunikace. 0 znamená, že spojení není automaticky ukončeno. Výchozí hodnota je 60 x 10 s. Maximální časová prodleva mezi dvěma znaky v ms. Zpráva je ukončena a odeslána, pokud tento interval vyprší. Výchozí hodnota je 10 ms, smysluplný rozsah je 0 až 255 ms. Časová prodleva v 1/50 s (20 ms) před a po Escape sekvenci třech znaků pro přepnutí modemu do Příkazového režimu (offline). Výchozí hodnota je 8 x 20 msec. Interval v desítkách ms, po který jsou ignorovány změny DTR signálu. Akce nastavená příkazem AT&D na pokles DTR signálu se projeví až po tomto čase. Výchozí hodnota je 5 x 10 ms. Tabulka 2: Přehled AT příkazů ATS10=60 ATS11=10 ATS12=50 ATS25=5 9

14 4. AT MODEM EMULATOR PROTOKOL 4.2 Počáteční stav a sestavení spojení Po aktivaci uživatelského modulu AT Modem Emulator (nebo po naběhnutí routeru s aktivovaným už. modulem) je AT Modem Emulator v Operačním režimu viz obr. 4. CD signál je rezervován a modem přijímá AT příkazy od připojeného zařízení nebo počítače (DTE). Typický průběh sestavení spojení: počítačpa ATPModem EmulatorPA ATPModem EmulatorPB počítačpb kontrolapspojení apsynchronizace AT OK resetpmodemu ATZ OK konfigurace parametrůppomocí ATPpříkazů vytáčenípippadresy ATD TCP komunikace RING ATA odpověďpnapvolání připojenoppro datovoupkomunikaci CONNECT CONNECT připojenoppro datovoupkomunikaci Obrázek 7: Typický průběh sestavení spojení Nyní je AT Modem Emulator v On-line režimu. CD signál je aktivní a probíhá datová komunikace. Pokud není protější strana na komunikaci připravena, zpráva RING je opakována podle nastavení v registru S1. Po intervalu nastaveném v registru S7 je pak připojenému počítači doručena zpráva NO CARRIER (druhá strana nepřijímá). Pokud protější strana má již sestavené spojení s jiným modemem, je doručena zpráva BUSY (obsazeno). Poznámka Příkaz ATZ vede pouze na reset výchozích hodnot už. modulu AT Modem Emulator, ne na reboot celého routeru. 10

15 4. AT MODEM EMULATOR PROTOKOL 4.3 Komunikace a režimy už. modulu AT Modem Emulator Pro porozumění režimům ve kterých může AT Modem Emulator operovat a jak se leze mezi režimy přepínat viz obrázek 4 v kap. 2 (AT příkazy jsou naznačeny v obrázku a popsány v tabulce výše). Z připojeného On-line režimu je možné se do Příkazového režimu přepnout pomocí Escape sekvence, spojení bude zachováno. Viz příkaz +++ pro více detailů. Připojená aplikace či počítač (DTE) pak může provádět nastavení parametrů a S-registrů pomocí AT příkazů uvedených v tabulce výše. Návrat do On-line režimu je možný pomocí příkazu ATO. Zavěšení je možné pomocí příkazu ATH. 4.4 Ukončení spojení Existuje více způsobů, jak ukončit spojení: Standardní metodou ukončení spojení je přechod do Příkazového režimu pomocí Escape sekvence "+++" a následné zavěšení příkazem ATH (přépadně ATH0). Je potřeba dodržet časovou prodlevu před a po Escape sekvenci, definovanou v registru S12. Zpráva o ukončení spojení je poslána protějšímu modemu a ten zašle připojenému počítači zprávu NO CARRIER. Další možností je nastavit akci na pokles DTR signálu. Viz příkaz &D v tabulce výše (AT&D2). Pokud je detekován pokles DTR signálu v On-line režimu, AT Modem Emulator bude čekat čas S25 a potom se odpojí (zavěsí). Pokud neprobíhá již žádná datová komunikace, dojde k automatickému odpojení (zavěšení) po čase S10. 11

16 5. DOPORUČENÁ LITERATURA 5. Doporučená literatura [1] Conel: Konfigurační manuál pro v2 routery [2] Conel: Konfigurační manuál pro v3 routery 12

Uživatelský modul. DF1 Ethernet

Uživatelský modul. DF1 Ethernet Uživatelský modul DF1 Ethernet APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí Důležité upozornění, jež může mít vliv na bezpečí osoby či funkčnost přístroje. Pozor Upozornění na možné

Více

Uživatelský modul. File Uploader

Uživatelský modul. File Uploader Uživatelský modul File Uploader APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné

Více

Uživatelský modul. wm-bus Concentrator

Uživatelský modul. wm-bus Concentrator Uživatelský modul wm-bus Concentrator APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění

Více

Uživatelský modul. WiFi SSID Switch

Uživatelský modul. WiFi SSID Switch Uživatelský modul WiFi SSID Switch APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí Důležité upozornění, jež může mít vliv na bezpečí osoby či funkčnost přístroje. Pozor Upozornění na možné

Více

Uživatelský modul GPS

Uživatelský modul GPS Uživatelský modul GPS APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpec í du ležité upozorne ní, které mu že mít vliv na bezpec í osoby nebo funkc nost pr ístroje. Pozor upozorne ní na možné

Více

Protokol HAYES pro MORSE Simulace telefonního modemu.

Protokol HAYES pro MORSE Simulace telefonního modemu. Simulace telefonního modemu. verze 7.13 24. dubna 2008 1. Úvod Protokol Hayes simuluje použití Hayes-kompatibilního telefonního modemu, používá standardní AT příkazy. Některé AT příkazy nemají v radiovém

Více

Uživatelský modul. Modem Bonding

Uživatelský modul. Modem Bonding Uživatelský modul Modem Bonding APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné

Více

Uživatelský modul. Band Select ˇ PRÍRU CKA

Uživatelský modul. Band Select ˇ PRÍRU CKA Uživatelský modul Band Select ˇ PRÍRU ˇ ˇ APLIKACNÍ CKA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na

Více

Uživatelský modul. WiFi STA

Uživatelský modul. WiFi STA Uživatelský modul WiFi STA APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné

Více

Uživatelský modul Stunnel

Uživatelský modul Stunnel Uživatelský modul Stunnel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpec í du ležité upozorne ní, které mu že mít vliv na bezpec í osoby nebo funkc nost pr ístroje. Pozor upozorne ní na

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 Reliance Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 OBSAH 1.1. Základní pojmy... 3 2. Komunikační driver Johnson Controls... 4 2.1 Základní Vlastnosti... 4 Start driveru... 4 Připojení stanice N2

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Q uido - Telnet Katalogový list Vytvořen: 3.8.2007 Poslední aktualizace: 3.8 2007 13:08 Počet stran: 12 2007 Adresa:

Více

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka ipanel Online informační a ovládací panel pro systém Uživatelská příručka 2004 2010,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 8.12.2010, platné

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Komunikační driver TECO verze 2.8.7

Komunikační driver TECO verze 2.8.7 Reliance Komunikační driver TECO verze 2.8.7 Úvod OBSAH 1. Úvod...4 1.1. Základní pojmy...4 2. Komunikační driver Teco...5 1.2. Základní Vlastnosti...5 Start driveru...5 Připojení stanice RS232/485 / Ethernet

Více

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice  STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV PROTOKOL RDS Rádiový modem komunikuje s připojeným zařízením po sériové lince. Standardní protokol komunikace je jednoduchý. Data, která mají být sítí přenesena, je třeba opatřit hlavičkou a kontrolním

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Uživatelský manuál. SERInet ST

Uživatelský manuál. SERInet ST SERInet ST Uživatelský manuál verze 1.1 převodník RS485 / Ethernet napájení passive PoE nebo 9-32V indikace komunikace na sériové lince galvanické oddělení RS485 / montáž na DIN lištu (2 moduly) šroubovací

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4 Uživatelská příručka Internet Map Server verze 1.5.4 AURIS CZ s.r.o. vypracoval: Radek Valášek valasek@echotrack.cz poslední aktualizace: 30.4.2004 1 Funkce tenkého klienta... 3 Přihlášení do systému...

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

SMART WATCH A ONE + - Podržení tlačítka ON/OFF na dobu minimálně 2 vteřin

SMART WATCH A ONE + - Podržení tlačítka ON/OFF na dobu minimálně 2 vteřin Bezpečnostní upozornění SMART WATCH A ONE + - Hodinky by se měli nabíjet alespoň 2 hodiny před prvním použitím - Bezpečnostní kód hodinek je 1122, tento kód může zabránit použití hodinek jinou osobou bez

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter IP/GSM Restarter strana 1 1. Popis IP/GSM restarteru IP GSM restarter je profesionální nástroj pro automatické restartovaní připojených zařízení. Restarter má dv ě nezávislé ethernetové rozhraní a dva

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII KATALOGOVÝ LIST SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII 1. URČENÍ Jednotka TB8 je určena ke statickému měření s 1-8 indukčnostními snímači. Připojení jednotky k nadřízenému systému (PC, PLC) je sériovým

Více

Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

LAN/RS232. Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232. Charakteristika

LAN/RS232. Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232. Charakteristika ř LAN/RS232 Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232 Charakteristika Převodník LAN/RS232 slouží k připojení zařízení komunikujících sériovým protokolem RS232 do počítačové sítě

Více