Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009"

Transkript

1 Tato publikace je výstupem soutěže Srdcem i hlavou Evropy české předsednictví EU 2009, kterou vyhlásilo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolu s Eurocentrem Zlín u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Srdcem i hlavou Evropy české předsednictví EU 2009 Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009

2 Milí čtenáři, 1. ledna 2009 začala Česká republika předsedat Evropské unii a ponese tuto úlohu po celých šest měsíců. Předsednictví není jen pocta, ale znamená to pro nás rovněž příležitost prezentovat krásy naší země a aktivity našeho kraje. Zvláště, když v našem kraji bude organizováno tolik důležitých událostí, jednání a oficiálních návštěv nejrůznějších reprezentantů všech členských států Evropské unie. Na tuto příležitost se Zlínský kraj připravoval také se svými partnery. Podporou kulturních iniciativ, jakou byla i soutěž Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009 pro žáky a studenty, poskytl příležitost mladým lidem zapojit se do celého předsednictví a také prostor pro vyjádření jejich představ a myšlenek. Tuto soutěž iniciovalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a zorganizovalo ji společně Kancelář zastoupení, Baťova vila Zlín s Eurocentrem Zlín. Do soutěže se nám sešlo několik desítek výtvarných a literárních děl, z nichž odborná komise, složená ze zástupců kraje, organizátorů, místních umělců a představitelů Univerzity Tomáše Bati Ve Zlíně, vybrala šestici nejlepších výtvorů. K představení vítězných děl a mladých umělců slouží tato brožura. Výtvarná i literární díla, která při této příležitosti vznikla, budou vystavena v budově Krajského úřadu Zlínského kraje a představena mnoha návštěvníkům našeho města. Mottem Evropské unie je Jednota v rozmanitosti a je třeba uznat, že všechna díla této soutěže motto plně vystihují. Jsou rozmanitá a přesto jednotná v tom, že díky předsednictví budeme opravdu po šest měsíců srdcem i hlavou Evropy! zdroj: eu2009.cz Barbora Szolonyová, Zastoupení ZK v Bruselu Jako doprovodnou akci k předsednictví ČR v Radě EU vyhlásilo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolu s Eurocentrem Zlín další uměleckou soutěž s názvem Dvacítky Generace nové Evropy: 20 Years After 20 Years Ahead, tj. 20 let od pádu železné opony a 20 let vize do budoucna. Ta je určena studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol uměleckého zaměření a mladým regionálním umělcům ve věku od 18 do 28 let. Stejná soutěž probíhá i v ostataních regionech České republiky, vítězná díla ze všech krajů budou vystavena v prostorách Evropské komise. Mezinárodní porota pak vybere konečného vítěze, jehož dílo bude předáno Výboru regionů EU, kde zůstane trvale vystaveno jako upomínka na zapojení českých krajů do předsednictví ČR v Radě EU. 1

3 Evropské fórum mládeže, Luhačovice Zástupci z celé Evropy budou jednat zejména o otázkách zaměstnanosti mladých lidí a své výstupy předají ministrům práce a sociálních věcí, kteří se sejdou na neformálním zasedání Rady EU. Neformální zasedání Rady ministrů práce a sociálních věcí, Luhačovice Setkání ministrů práce a sociálních věcí všech členských zemí EU Seminář k síti TEN-T, Brusel, Seminář se bude zabývat integrací regionálních dopravních systémů do transevropských sítí, tzv. systému TEN-T. Společná kulturní výstava Dvacítky: Generace nove Evropy, Brusel, Výstavou chtějí kraje České republiky připomenout 20. výročí pádu železné opony. Mladí umělci mají připravit díla, která vyjadřují jejich představy o Evropě, o její cestě od roku 1989 dosud a o jejím budoucím směřování. Nejlepší dílo, které vybere mezinárodní porota, bude darováno Výboru regionů EU a trvale vystaveno v jeho prostorách. Česká republika předsedá od ledna do června 2009 Evropské unii. Česká republika převzala 1. ledna 2009 předsednictví v Radě Evropské unie a zhostila se tak velmi náročného úkolu, řízení Evropské unie. Příprava na předsednictví, jež zastáváme od ledna do června letošního roku, trvala přibližně dva roky a zahrnovala nejen přípravu obsahové části předsednictví, tedy stanovení hlavních prioritní oblastí, jimiž se chce Česká republika zabývat, ale samozřejmě také velmi náročnou přípravu organizační, personální a technickou. Předsednická země plní především organizační a reprezentační funkci, má velmi důležitou roli vyjednavače a nastoluje agendu Evropské unie. Po obsahové stránce úzce spolupracuje s předchozí a následující předsednickou zemí, v našem případě tedy s Francií a se Švédskem. 12. listopadu 2008 bylo veřejnosti představeno logo českého předsednictví v Radě EU spolu s jednotným vizuálním stylem. Autorem loga je mladý český designér Tomáš Pakosta, jeho návrh odráží jak motto českého předsednictví, Evropa bez bariér, tak motto Evropské unie, Jednotná v rozmanitosti. Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU, eu2009.cz, je hlavním komunikačním nástrojem předsednictví. Je určena všem, kdo se zajímají o problematiku českého předsednictví a Evropskou unii vůbec, tedy široké i odborné veřejnosti a zástupcům médií. Zájemci zde najdou veškeré potřebné informace včetně priorit, kalendáře akcí na celý půlrok, programu jednání na různých úrovních, servis pro média, apod. Portál funguje ve třech jazykových verzích - české, anglické a francouzské. Konference Baťovský odkaz pro Evropu: baťovské řízení a jeho aplikovatelnost v evropském ekonomickém prostoru Zlín, Konference doktorandů z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Všechny vybrané akce spolu/organizuje Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a Zlínský kraj. zdroj: eu2009.cz Budova Justus Lipsius, sídlo Rady EU Každý předsednický stát si stanoví motto předsednictví a vlastní prioritní oblasti. Formulace priorit je dlouhodobým procesem, museli jsme vycházet ze strategických dokumentů EU a úzce jsme spolupracovali s Francií a Švédskem, s nimiž tvoříme trio předsednictví a společně jsme připravili tzv. 18-ti měsíční program. Priority samozřejmě odrážejí také aktuální vývoj v Evropě i ve světě. Motto českého předsednictví: Evropa bez bariér - vyjadřuje vůli odstraňovat zbývající překážky mezi členskými státy EU. Priority českého předsednictví: 3E ekonomika, energetika a Evropa a svět Ekonomika: - řešení světové finanční krize - odstraňování bariér v rámci jednotného vnitřního trhu, posilování konkurenceschopnosti EU - odbourávání vnějších ekonomických bariér, podpora liberalizace světového obchodu Energetika: - jednání o ochraně klimatu - energetická bezpečnost Evropa a svět: - transatlantické vztahy - východní dimenze Evropské politiky sousedství, tzv. Východní partnerství - jednání s kandidátskými státy a zeměmi západních Balkánu - blízkovýchodní mírový proces 2 3

4 Malá velká Evropa kategorie 1. stupeň základních škol, literární část Michal Šromota je žákem 5. třídy Základní školy Oskol v Kroměříži. Tato základní škola má kromě klasických tříd také třídy dyslektické, pro žáky se zdravotním postižením, a od šestého ročníku třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. K tomuto účelu má škola 2 moderně vybavené počítačové pracovny. Novinkou je nově zrekonstruovaný sportovní areál u budovy školy. Michal Šromota Základní škola Oskol, Kroměříž Jak lvové v srdci Evropy kategorie 1. stupeň základních škol, výtvarná část Natálie Vodáková 3. Základní škola Slovenská Natálie Vodáková je žákyní 2. třídy 3. ZŠ ve Zlíně na ulici Slovenská. Tato základní škola, kromě klasického vzdělání, klade velký důraz na další výchovně-vzdělávací aktivity, praktické exkurze, pobyty v zahraničí a sportovní i umělecké aktivity. Přímo ve škole mohou žáci navštěvovat mnoho nepovinných předmětů a zájmových kroužků. Této nabídky využívá i Natálka, která chodí do kroužku keramiky. Vedle podpory zájmové činnosti a dalšího rozvoje dětí zřídila 3. ZŠ i specializované třídy, které umožňují vzdělání dětem se speciálními poruchami učení, a již dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy a speciálními pedagogickými centry. Gymnázium Lesní čtvrť - rozhovor s kantorem, panem Miroslavem Černým, a se studenty, kteří projekt realizovali: Na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, jehož studenti zvítězili ve výtvarné části kategorie středních škol, nás přivítali učitelé výtvarné výchovy, pan Miroslav Černý a pan Vlastimil Hrbáček, a čtyři zástupci studentů, kteří vítězné dílo vytvořili. Téměř stovka studentů pracovala na replikách Věstonické venuše, která má symbolizovat skutečnost, že kolébka kultury, tedy srdce Evropy, leží na jižní Moravě. Čtveřice studentů, se kterými jsme se setkali, vytvořila také brožuru, v níž vysvětlují propojení díla s tématem soutěže a upozorňují na počátky vzniku kultury právě na Moravě. Brožura je doplněna mnoha kresbami, jejímiž autorkami jsou Monika Rozsypalová a Lenka Pavlíková. Autorem textu je Václav Drozd, o překlad do angličtiny se postaral Tomáš Juřík. Plastiky a brožury budou věnovány zástupcům členských zemí Evropské unie, kteří budou ve Zlínském kraji jednat na konci ledna Do soutěže jste přihlásili repliky Věstonické venuše, vyrábíte se studenty podobná umělecká díla často? Jak je využíváte? pokračování na str

5 Oči dívající se do Evropy kategorie 2. stupeň základních škol, výtvarná část Základní škola Horní Lideč se nachází v příhraničí ze Slovenskem v blízkosti Bílých Karpat. Základní škola se zaměřuje především na sport, lidové folklorní umění a na další oblasti umění (hudební, výtvarné, literární, dramatické), které jsou zde využity. Při ZŠ Horní Lideč je otevřena taktéž ZUŠ. Diana Řeháková, Jana Kulíšková Základní škola Horní Lideč Evropa s námi nespadne kategorie 2. stupeň základních škol výtvarná část, cena za kreativitu Johanka Hlavinková Míša Juřenová Anička Miklíková Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov bylo založeno v roce 1899 jako reálné gymnázium. V současné době poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Škola nabízí například seznamovací pobyty pro první ročníky, výběrový lyžařský kurz v Alpách, vodácký a cykloturistický kurz. Žáci se mohou dále účastnit různých zahraničních zájezdů. Od v rámci projektu Pilot G škola ověřuje nový vzdělávací program Heuréka, který svým zaměřením sleduje kvalitní přípravu žáků k maturitní zkoušce a k úspěšnému studiu na VŠ. Miroslav Černý: Výrobky studentů jsou jednou z možností, jak prezentovat školu při různých oficiálních akcích či soutěžích. Zároveň práce vystavujeme v prostorách školy a tak se gymnázium stává naší galerií. Pořádáme i autorské výstavy talentovaných studentů spojené s vernisáží. Další tématické výstavy pořádáme ve spolupráci s krajským muzeem. Soutěž Srdcem i hlavou Evropy byla vyhlášena u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Zajímáte se o tuto událost, věděli jste už dříve, že Česká republika bude EU předsedat? Tomáš Juřík: Všichni víme, že Česko předsedá EU, ale překvapilo mě, že se budou konat nějaké významné akce i ve Zlínském kraji. Lenka Pavlíková: Já jsem se až z propozic k soutěži dozvěděla, že ve Zlínském kraji budou zasedat ministři členských zemí EU. Václav Drozd: O předsednictví vím z médií už docela dlouho. Jak se díváte na medializaci českého předsednictví? Myslíte si, že média o této události informují dostatečně? Studenti: Ano, informací je spousta, už delší dobu běží v televizi spoty, bylo představeno logo, je možné sledovat zpravodajství. Medializace je dobrá, kampaň je docela kontroverzní. Jak na vás působí spot k českému předsednictví? Lenka: Spot mě zaujal, líbí se mi, zdá pokračování na str

6 Gymnázium Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1884 a má bohatou historii prvního českého gymnázia na Slovácku. Připravuje studenty čtyřletého a osmiletého gymnázia pro studium na vysoké škole. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě a oktávě osmiletého gymnázia si studenti vybírají volitelné předměty podle svého zaměření. Gymnázium zajišťuje výuku nejméně dvou světových jazyků, umožňuje studentům německého jazyka absolvovat zkoušku na mezinárodní úrovni C1 a získat osvědčení Deutsches Sprachdiplom. Gymnázium rozvíjí spolupráci s partnerskými školami v Německu, Belgii, Dánsku a ve Virgínii, rozvíjí středoškolskou odbornou činnost a připravuje studenty na práci s informačními technologiemi. V roce 2007 se naše gymnázium zařadilo mezi 100 nejlepších firem České republiky. Eva Knopová Srdcem i hlavou Evropy předsednictví České republiky EU Rozpouštějící se kostka cukru Srdcem i hlavou Evropy předsednictví České republiky EU kategorie střední školy, literární část na plakátech, reklamní spoty se slavnými Čechy na obrazovkách či žluté autobusy s barevnými nápisy EU 2009 ukazují, že nadcházející předsednictví naší země Evropské unii je nepřehlédnutelné. Jenže reklamní kampaň k našemu předsednictví mi nepřipomíná reklamu na nový automobil, spíše se jedná o reklamu svého druhu jedinečnou, a to na nevylíhnuté kuře, jehož ultrazvukový obraz nemáme, takže o něm nevíme téměř nic. To znamená, že se otevírá prostor pro nejrůznější, ať už skeptické nebo optimistické, prognózy Může být země vůbec připravená předsedat EU, pokud na tento stav zjevně nejsou připraveni její občané? Dá nám předsednictví opravdu možnost nějak zásadně ovlivnit dění v Unii, nebo budeme i navzdory papírovému předpokladu stále sedět na střídačce, jak se jevilo působení naší republiky českým občanům doposud? Předsednictví EU znamená víc než jen formální funkci, vždyť premiér předsedající země se při nynější absenci schválení Lisabonské smlouvy stává i jakýmsi premiérem celé Unie Přebírání pozice hlavy Evropy po Francii naší pravicovou ne příliš stabilní vládou nám situaci rozhodně neulehčí, neboť nelze zabránit srovnávání po sobě následujících předsedů, stejně jako nám situaci neulehčí globální ekonomická krize, jejíž dopady by se měly nejvíce projevit zejména v nadcházejícím půlroce. V kontextu krize se tedy spousta dalších problémů, například ekologické normy a s nimi spojené emisní povolenky, zjeví ve zcela jiném světle, než se tak dělo doposud, a budou vyžadovat inovativní řešení. To pro tuto zemi znamená především potřebu vnitřního sjednocení, neboť nelze řešit problémy evropské, pokud se potácíme ve vnitřních přích vlády s opozicí, a dokonce i s Hradem, navíc více či méně bez podpory dezorientovaných občanů Předsednictví Unii tedy jednoznačně znamená výzvu. Předsednictví v tomto krizovém období může být nevýhodou, ztížením situace, ale i předností, příležitostí ukázat schopnost a sílu České republiky přijímat výzvy a úspěšně je plnit Doufám, že heslo reklamní kampaně k našemu předsednictví: Evropě to osladíme, bude naplněno, ať už to každý pochopil jakkoli - s nádechem odhodlaně vážného, či ironického podtextu. (redakčně zkráceno, celý text uveden na Gymnázium Uherské Hradiště Věstonická venuše kolébka kultury v povodí řeky Moravy kategorie střední školy, výtvarná část Gymnázium Zlín Lesní čtvrť bylo založeno v roce 1936 a patří ke školám s dlouhou tradicí. V současné době zde žáci studují ve 32 třídách, z nichž 16 je v osmiletém cyklu vzdělávání. Stu- denti školy se účastní mnoha Monika Rozsypalová Václav Drozd Lenka Pavlíková Tomáš Juřík domácích i zahraničních projektů, např. Global Classroom, Jugend für Europa. Ve světě najdete 10 partnerských škol našeho gymnázia. V roce 1994 byl založen Nadační fond Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti. Hlavním úkolem fondu je zlepšování podmínek vzdělávání a zájmové činnosti studentů. Většina studentů školy směřuje po maturitní zkoušce na vysoké školy. Gymnázium Zlín Lesní čtvrť se mi vtipný. Tomáš: Spot mi přišel k smíchu, vybral bych jiné reprezentanty České republiky. Nechápu například spojení vynálezu kostky cukru a fotbalu Václav: Já teď čtu knížku od France Kafky, Zámek, a Evropská unie mi ten Zámek připomíná. Co říkáte na oficiální logo předsednictví? Studenti: Logo je rozverné, moderní, vtipné, fajn. Repliky Věstonické venuše budou předány zástupcům všech zemí Evropské unie. Jak Vás napadlo vybrat právě tyto sošky pro soutěž Srdcem i hlavou Evropy? Miroslav Černý: Určitě je dobré upozornit na to, že kolébka výtvarného umění pochází z povodí řeky Moravy. Nejstarší světová plastika pochází z Dolních Věstonic a Pavlova, Přerov je zase světovou archeologií uznán za nejvýznamnější naleziště starší doby kamenné. Hovoříme o době asi až let př. n. l.. Archeologické výzkumy na Moravě ale stále pokračují a rozšiřují výčet o další světová prvenství. Nedávno byl např. americkou expedicí objeven vůbec nejstarší doklad tkaných textilií. Víme o tom vůbec? Nebo dokonce - jsme na takovou skutečnost hrdí? Málo se o tom mluví, ale právě takové poznatky pomáhají studentům budovat vztah k místu, kde žijí. Místo, ke kterému mám citový vztah, chci také chránit. Je to taková archeologická a sociální ekologie (smích). 8 9

7 Základním a středním školám nabízíme přednášky a besedy na následující témata: 1. stupeň základních škol: EU letem světem Rozmanitosti EU Vánoce v EU Velikonoce v EU 2. stupeň základních škol: Kořeny Evropské integrace Jsme v EU, buďme v obraze Jak funguje EU? Cestování po EU Kam až sahá EU? Aktuální otázky Střední školy: Historické mezníky vývoje EU Jak funguje EU? Co dělá EU? Česká republika a Evropská unie Evropská unie a mladí lidé Evropa občanů Aktuální otázky EU Předsednictví ČR v Radě EU Lisabonská smlouva Budoucnost EU Hospodářská a měnová unie Finanční pomoc EU Základy práva ES/EU Další informace včetně anotací k přednáškám a besedám najdete na webových stránkách Eurocentra Zlín, Co nabízí Eurocentrum Zlín školám? Eurocentrum pravidelně pořádá akce pro děti, žáky, studenty i pedagogy, kteří se zajímají o evropské dění nebo vyhledávají praktické informace, jež mohou využít v každodenním životě. Jde především o semináře, přednášky a besedy na praktická a aktuální témata, výtvarné, literární, fotografické či debatní soutěže, výstavy, speciální akce k významným evropským událostem, apod. V minulém roce jsme pro školy připravili například následující akce: Evropský den jazyků, celodenní program, který jsme připravili spolu se Zlínským krajem a s podporou města Zlína. Cílem bylo upozornit děti, žáky, studenty, pedagogy i rodiče na jazykovou rozmanitost Evropy a podpořit jazykové vzdělávání ve Zlínském kraji. Pro více informací viz Odborné semináře, např. o možnostech mezinárodní spolupráce v oblasti školství (programy Comenius, aktivita etwinning, Finanční mechanismus EHP/Norska a program Leonardo da Vinci), o dokladu Europass, jenž usnadňuje studijní a pracovní mobilitu v rámci Evropy, o programu Grundtvig, který podporuje vzdělávání dospělých, či o Lisabonské smlouvě, dokumentu, jenž upravuje smluvní rámec Evropské unie. Nabídka doplňkového promítání filmů Jeden svět na školách: Jsme, jací jsme /ZŠ Sada čtyř dokumentárních filmů Jsme, jací jsme přiblíží žákům osudy konkrétních dětí a život jejich vrstevníků v Nizozemsku, Polsku a Finsku. Snímky se zabývají tématy, jako jsou migrace, život v nové zemi, či problematika handicapovaných lidí. Jeden svět na školách: Next Generation /ZŠ, SŠ Sada tří dokumentárních filmů z cyklu Next Generation přiblíží žákům a studentům životy jejich vrstevníků v Evropě. Snímky se věnují klíčovým tématům, jako jsou rasismus, AIDS, lidská práva a demokracie. Jeden svět na školách: Filmy o československých dějinách /ZŠ, SŠ, VŠ Přerušené Jaro - Srpen jako kladivo Swingtime Trezorové filmy (Deset bodů, Ticho) Muž, který přecenil českou duši aneb útěky Josefa Brykače Prezentační a debatní soutěž pro studenty středních škol v angličtině - Topic of the Day: Europe! Výtvarné soutěže pro žáky základních a studenty středních škol - Tour d Europe - jak se žije mladým Evropanům?, Poznejme se!. Evropské vánoční pohoštění pro děti. Školáci zjistili, jak se slaví Vánoce jinde v Evropě, poslechli si známé koledy a ochutnali tradiční vánoční cukroví. Další informace k projektu Jeden svět na školách a k jednotlivým filmům najdete na specializovaných webových stránkách, Od Praotce k Unii /ZŠ Animovaný film Pavla Koutského rekapituluje zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce Film si můžete pustit online na adrese nebo si jej vyzvednout v Eurocentru Zlín na DVD. Konec železné opony /ZŠ Animovaný film má dětem vysvětlit, co byla železná opona, vypráví o tom, jak se žilo za totality a o konci železné opony. Evropa: výlet časem /ZŠ Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejvýznamnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Evropský den jazyků, Zlín, 2008 Ukázka her pro studenty 12 aktivit o Evropě /ZŠ, SŠ Jedná se o balíček metodických materiálů pro výuku o EU, který obsahuje 12 témat zpracovaných na základě principů interaktivní výuky a týmové práce. Evropa 2045 /SŠ Výuková hra pro střední školy umožní studentům ocitnout se v centru dění, vyzkoušet si na vlastní kůži řízení státu, rozhodovat o klíčových politikách a samozřejmě prosazovat vlastní postoje při jednání s představiteli ostatních zemí. Více informací na evropa2045.cz/. V případě zájmu o přednášku, besedu či filmovou projekci nás můžete kontaktovat na telefonu , nebo na u Konkrétní téma (i mimo témata vypsaná výše) je možné vždy předem dohodnout. Účast na všech akcích je bezplatná

8 Zlínský kraj v Bruselu The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Brussels, Belgium Tel. (32) (61 68) Fax (32) Brusel ve Zlínském kraji Vila Tomáše Bati Gahurova 292 Zlín Tel. (420) Ředitel kanceláře v Bruselu: Mattia Crosetto Evropské vztahy a komunikace: Petra Janošková Koordinátorka v kraji: Martina Dlabajová Vztahy s místními subjekty: Barbora Szolonyová Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Zlínský kraj v Bruselu reprezentuje a hájí zájmy kraje v dialogu s institucemi EU, podporuje tvorbu partnerství na mezinárodním poli a propaguje Zlínský kraj v Evropě jako atraktivní lokalitu pro investory, turisty, studenty a další zainteresované subjekty. V Bruselu je více než 250 regionálních zastoupení s rozmanitou strukturou i úkoly. Zlínský kraj zvolil spolupráci s odborníky na evropské záležitosti, s nimiž v roce 2004 vytvořil partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zlínský kraj v Bruselu tvoří multikulturní tým specializovaných poradců z mezinárodního prostředí. Tým kanceláře je připraven poskytnout operativní posudek k dokumentům či rozsáhlou síť kontaktů v Evropských institucích i regionech. V rámci svých lobbyingových aktivit spolupracuje s úředníky EU, dalšími regionálními zastoupeními v Bruselu a mezinárodním tiskem. Kancelář v Bruselu poskytuje informace o Zlínském kraji a jeho evropských iniciativách partnerům EU i subjektům v kraji. Zastoupení vyvinulo komunikační strategii, která zahrnuje čtrnáctidenní newslettery, pravidelné a speciální zprávy, semináře v kraji a rovněž oficiální internetové stránky: zastoupení ZK v Bruselu, The Rose House Institucionální zastoupení - Regionální kancelář v Bruselu řídí Zlínský kraj celým rozhodovacím procesem Evropské unie, poskytuje zástupcům a úředníkům kraje aktualizované informace, podporuje je v lobbyistických kampaních pro region. Na druhou stranu objasňuje EU skutečné potřeby místních subjektů a jejich autentické pohledy na jednotlivé společné politiky. Propagace kraje - Kancelář propaguje Zlínský kraj a jeho subjekty organizací a účastí na mnohých evropských událostech, např. na Open Days, tj. každoročně konaném Týdnu evropských regionů a měst, seminářích, konferencích a workshopech institucí EU a dalších evropských partnerů či přípravou Filmového festivalu Zlín v Bruselu, jehož pilotní ročník se uskutečnil v prosinci Technická podpora - Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu přispívá k formulaci a realizaci projektů ve spolupráci s evropskými a mezinárodními partnery. Na základně přesně identifikovaných priorit kraje, uskutečňuje iniciativy financované Evropskou unií a dalšími institucemi. Podpora Zastoupení se vztahuje také na subjekty v kraji: školy, obce, mikroregiony, neziskové organizace, soukromé firmy apod., kterým poskytujeme pomoc v oblasti mezinárodních vztahů, odborná školení i technickou podporu k jejich projektových záměrům. 12

9 Zlínský kraj a české předsednictví v Radě EU V první polovině roku 2009 proběhne ve Zlínském kraji řada významných akcí, které budou spojeny s českým předsednictvím v Radě EU. Nejdůležitější z nich se bude konat od 22. do 24. ledna v Luhačovicích, kde se uskuteční neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci všech zemí EU, tzv. ministeriáda. Ještě před samotnou ministeriádou proběhne v Luhačovicích zasedání Evropského fóra mládeže. Krajské město Zlín pak v dubnu čeká doktorandská konference, jejímž tématem bude Baťovský odkaz pro Evropu: baťovské řízení a jeho aplikovatelnost v evropském ekonomickém prostoru. Konferenci uspořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Na všech těchto akcích se Zlínský kraj bude významně podílet. V měsíci červnu se ještě v Kroměříži uskuteční setkání neformální sítě zástupců veřejných správ v Evropě EUPAN. Konání výše zmíněných akcí je neopakovatelnou příležitostí zejména pro marketing cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Z toho důvodu byl zejména pro účastníky ministeriády pracovníky kraje připraven bohatý doprovodný program, který bude zaměřen na představení zdejších atraktivních turistických lokalit a kulturních tradic. Jeho cílem je zvýšení povědomí účastníků akce o Zlínském kraji jako o atraktivní turistické destinaci, která má svým návštěvníkům co nabídnout. Luhačovická ministeriáda s sebou pochopitelně přinese i související mediální zviditelnění kraje, neboť ministerská zasedání se mimo Zlínský kraj v průběhu českého předsednictví budou konat už jen v pěti krajích včetně Prahy, což samozřejmě také výrazně pomůže propagaci Zlínského kraje nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Zlínský kraj vítá skutečnost, že se o téma českého předsednictví aktivně zajímají i studenti. Jednou z těchto studentských aktivit byla i účast v soutěži s názvem Srdcem i hlavou Evropy, které byla vyhlášena pro studenty základních a středních škol ze Zlínského kraje. Nejlepší práce vzešlé z této soutěže budou v druhé polovině ledna a počátkem února k vidění v krajském sídle, Baťově mrakodrapu. Představeny zde budou jak práce výtvarné, tak literární. Prohlédnout si je budou moci i samotní evropští ministři, kteří v rámci doprovodného programu ministeriády navštíví i Baťův mrakodrap. Zlínský kraj rovněž vyvíjí aktivity směřující k větší informovanosti studentů o českém předsednictví v Radě EU. V měsíci lednu např. na toto téma ve svém sídle uspořádal přednášky pro studenty zdejších středních škol, a to ve spolupráci se Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu a Eurocentrem. Studenti byli v jejich průběhu seznámeni s významem českého předsednictví, stejně jako s jeho obsahovou a vizuální stránkou, s existencí webových stránek vztahujících se k předsednictví a se souvisejícími akcemi konanými v regionu. Kontakt: Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Telefon: Baťův mrakodrap foto: archiv Zlínského kraje, Pavel Kosek Eurocentrum Zlín je součástí celostátní sítě Eurocenter, která jsou zřizována Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a která tvoří spolu s webovým portálem Euroskop a bezplatnou telefonní linkou Eurofon tzv. Integrovaný informační systém. Eurocentrum Zlín je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU. Jaké služby Eurocentrum Zlín poskytuje? Poskytuje informace přímo na místě, telefonicky nebo em. Poskytuje informační materiály. Pořádá bezplatné odborné a informační akce - konference, semináře, přednášky o evropských tématech, speciální přednášky pro žáky základních a studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Pořádá besedy s občany. Disponuje presenční knihovnou. Nabízí volný přístup na internetové stránky o Evropské unii (přehled základních stránek o EU) Spoluvytváří znalostní databázi a vlastní informační materiály. Vydává vlastní měsíčník aktualit. Eurocentrum Zlín připravuje celou řadu akcí pro děti, žáky, studenty i dospělé, kteří se zajímají o evropské otázky, či vyhledávají praktické informace, které mohou využít v každodenním životě. Eurocentrum Zlín se nezaměřuje na jednu konkrétní cílovou skupinu či na jedno úzké téma, ale poskytuje informace širokému spektru zájemců. Klienti se nejčastěji ptají např. na možnosti studia a práce v zahraničí nebo čerpání finančních prostředků z evropských fondů, studenti mají zájem o informační materiály k různým tématům. Eurocentrum Zlín uspořádalo za více než dva roky své existence několik desítek odborných seminářů a přednášek, v posledních měsících šlo například o aktuální téma Lisabonské smlouvy, české předsednictví v Radě EU, Program celoživotního učení a další. Žáci a studenti se mohou pravidelně zapojovat do uměleckých či debatních soutěží, připravujeme pro ně také zajímavé akce při příležitosti různých oslav. Kontakty: Mgr. Angelika Gergelová, vedoucí Eurocentra Zlín Vavrečkova 5262, Zlín (budova Podnikatelského inovačního centra, č. 23 areál Svit) Telefon: , Otevírací doba: Po - Pá 8:30-17:00, přestávka 12:00-12:30 hodin

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol I. Anotace k přednáškám pro střední školy Historické mezníky vývoje EU Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Sídlo školy: Lázeňské město Luhačovice Střední odborná škola

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 26. února 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce Městské knihovny v Praze a Přírodní školy) Inforum 2009 Eva Měřínská Projekt HISPRA www.mlp.cz/digi donátor: Norské fondy 4 hlavní cíle:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

INDEX. Střední Čechy...3 Praha...4 Ústecký kraj...5 Zlínského kraje...6 Zlínského kraje...7 Zlínského kraje...8

INDEX. Střední Čechy...3 Praha...4 Ústecký kraj...5 Zlínského kraje...6 Zlínského kraje...7 Zlínského kraje...8 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Praha Ústecký kraj Zlínského kraje Střední Čechy ČESKÁ REPUBLIKA 1 INDEX Střední Čechy...3 Praha...4 Ústecký kraj...5 Zlínského kraje...6 Zlínského kraje...7

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více