Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009"

Transkript

1 Tato publikace je výstupem soutěže Srdcem i hlavou Evropy české předsednictví EU 2009, kterou vyhlásilo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolu s Eurocentrem Zlín u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Srdcem i hlavou Evropy české předsednictví EU 2009 Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009

2 Milí čtenáři, 1. ledna 2009 začala Česká republika předsedat Evropské unii a ponese tuto úlohu po celých šest měsíců. Předsednictví není jen pocta, ale znamená to pro nás rovněž příležitost prezentovat krásy naší země a aktivity našeho kraje. Zvláště, když v našem kraji bude organizováno tolik důležitých událostí, jednání a oficiálních návštěv nejrůznějších reprezentantů všech členských států Evropské unie. Na tuto příležitost se Zlínský kraj připravoval také se svými partnery. Podporou kulturních iniciativ, jakou byla i soutěž Srdcem i hlavou Evropy - české předsednictví EU 2009 pro žáky a studenty, poskytl příležitost mladým lidem zapojit se do celého předsednictví a také prostor pro vyjádření jejich představ a myšlenek. Tuto soutěž iniciovalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a zorganizovalo ji společně Kancelář zastoupení, Baťova vila Zlín s Eurocentrem Zlín. Do soutěže se nám sešlo několik desítek výtvarných a literárních děl, z nichž odborná komise, složená ze zástupců kraje, organizátorů, místních umělců a představitelů Univerzity Tomáše Bati Ve Zlíně, vybrala šestici nejlepších výtvorů. K představení vítězných děl a mladých umělců slouží tato brožura. Výtvarná i literární díla, která při této příležitosti vznikla, budou vystavena v budově Krajského úřadu Zlínského kraje a představena mnoha návštěvníkům našeho města. Mottem Evropské unie je Jednota v rozmanitosti a je třeba uznat, že všechna díla této soutěže motto plně vystihují. Jsou rozmanitá a přesto jednotná v tom, že díky předsednictví budeme opravdu po šest měsíců srdcem i hlavou Evropy! zdroj: eu2009.cz Barbora Szolonyová, Zastoupení ZK v Bruselu Jako doprovodnou akci k předsednictví ČR v Radě EU vyhlásilo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolu s Eurocentrem Zlín další uměleckou soutěž s názvem Dvacítky Generace nové Evropy: 20 Years After 20 Years Ahead, tj. 20 let od pádu železné opony a 20 let vize do budoucna. Ta je určena studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol uměleckého zaměření a mladým regionálním umělcům ve věku od 18 do 28 let. Stejná soutěž probíhá i v ostataních regionech České republiky, vítězná díla ze všech krajů budou vystavena v prostorách Evropské komise. Mezinárodní porota pak vybere konečného vítěze, jehož dílo bude předáno Výboru regionů EU, kde zůstane trvale vystaveno jako upomínka na zapojení českých krajů do předsednictví ČR v Radě EU. 1

3 Evropské fórum mládeže, Luhačovice Zástupci z celé Evropy budou jednat zejména o otázkách zaměstnanosti mladých lidí a své výstupy předají ministrům práce a sociálních věcí, kteří se sejdou na neformálním zasedání Rady EU. Neformální zasedání Rady ministrů práce a sociálních věcí, Luhačovice Setkání ministrů práce a sociálních věcí všech členských zemí EU Seminář k síti TEN-T, Brusel, Seminář se bude zabývat integrací regionálních dopravních systémů do transevropských sítí, tzv. systému TEN-T. Společná kulturní výstava Dvacítky: Generace nove Evropy, Brusel, Výstavou chtějí kraje České republiky připomenout 20. výročí pádu železné opony. Mladí umělci mají připravit díla, která vyjadřují jejich představy o Evropě, o její cestě od roku 1989 dosud a o jejím budoucím směřování. Nejlepší dílo, které vybere mezinárodní porota, bude darováno Výboru regionů EU a trvale vystaveno v jeho prostorách. Česká republika předsedá od ledna do června 2009 Evropské unii. Česká republika převzala 1. ledna 2009 předsednictví v Radě Evropské unie a zhostila se tak velmi náročného úkolu, řízení Evropské unie. Příprava na předsednictví, jež zastáváme od ledna do června letošního roku, trvala přibližně dva roky a zahrnovala nejen přípravu obsahové části předsednictví, tedy stanovení hlavních prioritní oblastí, jimiž se chce Česká republika zabývat, ale samozřejmě také velmi náročnou přípravu organizační, personální a technickou. Předsednická země plní především organizační a reprezentační funkci, má velmi důležitou roli vyjednavače a nastoluje agendu Evropské unie. Po obsahové stránce úzce spolupracuje s předchozí a následující předsednickou zemí, v našem případě tedy s Francií a se Švédskem. 12. listopadu 2008 bylo veřejnosti představeno logo českého předsednictví v Radě EU spolu s jednotným vizuálním stylem. Autorem loga je mladý český designér Tomáš Pakosta, jeho návrh odráží jak motto českého předsednictví, Evropa bez bariér, tak motto Evropské unie, Jednotná v rozmanitosti. Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU, eu2009.cz, je hlavním komunikačním nástrojem předsednictví. Je určena všem, kdo se zajímají o problematiku českého předsednictví a Evropskou unii vůbec, tedy široké i odborné veřejnosti a zástupcům médií. Zájemci zde najdou veškeré potřebné informace včetně priorit, kalendáře akcí na celý půlrok, programu jednání na různých úrovních, servis pro média, apod. Portál funguje ve třech jazykových verzích - české, anglické a francouzské. Konference Baťovský odkaz pro Evropu: baťovské řízení a jeho aplikovatelnost v evropském ekonomickém prostoru Zlín, Konference doktorandů z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Všechny vybrané akce spolu/organizuje Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a Zlínský kraj. zdroj: eu2009.cz Budova Justus Lipsius, sídlo Rady EU Každý předsednický stát si stanoví motto předsednictví a vlastní prioritní oblasti. Formulace priorit je dlouhodobým procesem, museli jsme vycházet ze strategických dokumentů EU a úzce jsme spolupracovali s Francií a Švédskem, s nimiž tvoříme trio předsednictví a společně jsme připravili tzv. 18-ti měsíční program. Priority samozřejmě odrážejí také aktuální vývoj v Evropě i ve světě. Motto českého předsednictví: Evropa bez bariér - vyjadřuje vůli odstraňovat zbývající překážky mezi členskými státy EU. Priority českého předsednictví: 3E ekonomika, energetika a Evropa a svět Ekonomika: - řešení světové finanční krize - odstraňování bariér v rámci jednotného vnitřního trhu, posilování konkurenceschopnosti EU - odbourávání vnějších ekonomických bariér, podpora liberalizace světového obchodu Energetika: - jednání o ochraně klimatu - energetická bezpečnost Evropa a svět: - transatlantické vztahy - východní dimenze Evropské politiky sousedství, tzv. Východní partnerství - jednání s kandidátskými státy a zeměmi západních Balkánu - blízkovýchodní mírový proces 2 3

4 Malá velká Evropa kategorie 1. stupeň základních škol, literární část Michal Šromota je žákem 5. třídy Základní školy Oskol v Kroměříži. Tato základní škola má kromě klasických tříd také třídy dyslektické, pro žáky se zdravotním postižením, a od šestého ročníku třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. K tomuto účelu má škola 2 moderně vybavené počítačové pracovny. Novinkou je nově zrekonstruovaný sportovní areál u budovy školy. Michal Šromota Základní škola Oskol, Kroměříž Jak lvové v srdci Evropy kategorie 1. stupeň základních škol, výtvarná část Natálie Vodáková 3. Základní škola Slovenská Natálie Vodáková je žákyní 2. třídy 3. ZŠ ve Zlíně na ulici Slovenská. Tato základní škola, kromě klasického vzdělání, klade velký důraz na další výchovně-vzdělávací aktivity, praktické exkurze, pobyty v zahraničí a sportovní i umělecké aktivity. Přímo ve škole mohou žáci navštěvovat mnoho nepovinných předmětů a zájmových kroužků. Této nabídky využívá i Natálka, která chodí do kroužku keramiky. Vedle podpory zájmové činnosti a dalšího rozvoje dětí zřídila 3. ZŠ i specializované třídy, které umožňují vzdělání dětem se speciálními poruchami učení, a již dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy a speciálními pedagogickými centry. Gymnázium Lesní čtvrť - rozhovor s kantorem, panem Miroslavem Černým, a se studenty, kteří projekt realizovali: Na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, jehož studenti zvítězili ve výtvarné části kategorie středních škol, nás přivítali učitelé výtvarné výchovy, pan Miroslav Černý a pan Vlastimil Hrbáček, a čtyři zástupci studentů, kteří vítězné dílo vytvořili. Téměř stovka studentů pracovala na replikách Věstonické venuše, která má symbolizovat skutečnost, že kolébka kultury, tedy srdce Evropy, leží na jižní Moravě. Čtveřice studentů, se kterými jsme se setkali, vytvořila také brožuru, v níž vysvětlují propojení díla s tématem soutěže a upozorňují na počátky vzniku kultury právě na Moravě. Brožura je doplněna mnoha kresbami, jejímiž autorkami jsou Monika Rozsypalová a Lenka Pavlíková. Autorem textu je Václav Drozd, o překlad do angličtiny se postaral Tomáš Juřík. Plastiky a brožury budou věnovány zástupcům členských zemí Evropské unie, kteří budou ve Zlínském kraji jednat na konci ledna Do soutěže jste přihlásili repliky Věstonické venuše, vyrábíte se studenty podobná umělecká díla často? Jak je využíváte? pokračování na str

5 Oči dívající se do Evropy kategorie 2. stupeň základních škol, výtvarná část Základní škola Horní Lideč se nachází v příhraničí ze Slovenskem v blízkosti Bílých Karpat. Základní škola se zaměřuje především na sport, lidové folklorní umění a na další oblasti umění (hudební, výtvarné, literární, dramatické), které jsou zde využity. Při ZŠ Horní Lideč je otevřena taktéž ZUŠ. Diana Řeháková, Jana Kulíšková Základní škola Horní Lideč Evropa s námi nespadne kategorie 2. stupeň základních škol výtvarná část, cena za kreativitu Johanka Hlavinková Míša Juřenová Anička Miklíková Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov bylo založeno v roce 1899 jako reálné gymnázium. V současné době poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Škola nabízí například seznamovací pobyty pro první ročníky, výběrový lyžařský kurz v Alpách, vodácký a cykloturistický kurz. Žáci se mohou dále účastnit různých zahraničních zájezdů. Od v rámci projektu Pilot G škola ověřuje nový vzdělávací program Heuréka, který svým zaměřením sleduje kvalitní přípravu žáků k maturitní zkoušce a k úspěšnému studiu na VŠ. Miroslav Černý: Výrobky studentů jsou jednou z možností, jak prezentovat školu při různých oficiálních akcích či soutěžích. Zároveň práce vystavujeme v prostorách školy a tak se gymnázium stává naší galerií. Pořádáme i autorské výstavy talentovaných studentů spojené s vernisáží. Další tématické výstavy pořádáme ve spolupráci s krajským muzeem. Soutěž Srdcem i hlavou Evropy byla vyhlášena u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Zajímáte se o tuto událost, věděli jste už dříve, že Česká republika bude EU předsedat? Tomáš Juřík: Všichni víme, že Česko předsedá EU, ale překvapilo mě, že se budou konat nějaké významné akce i ve Zlínském kraji. Lenka Pavlíková: Já jsem se až z propozic k soutěži dozvěděla, že ve Zlínském kraji budou zasedat ministři členských zemí EU. Václav Drozd: O předsednictví vím z médií už docela dlouho. Jak se díváte na medializaci českého předsednictví? Myslíte si, že média o této události informují dostatečně? Studenti: Ano, informací je spousta, už delší dobu běží v televizi spoty, bylo představeno logo, je možné sledovat zpravodajství. Medializace je dobrá, kampaň je docela kontroverzní. Jak na vás působí spot k českému předsednictví? Lenka: Spot mě zaujal, líbí se mi, zdá pokračování na str

6 Gymnázium Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1884 a má bohatou historii prvního českého gymnázia na Slovácku. Připravuje studenty čtyřletého a osmiletého gymnázia pro studium na vysoké škole. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě a oktávě osmiletého gymnázia si studenti vybírají volitelné předměty podle svého zaměření. Gymnázium zajišťuje výuku nejméně dvou světových jazyků, umožňuje studentům německého jazyka absolvovat zkoušku na mezinárodní úrovni C1 a získat osvědčení Deutsches Sprachdiplom. Gymnázium rozvíjí spolupráci s partnerskými školami v Německu, Belgii, Dánsku a ve Virgínii, rozvíjí středoškolskou odbornou činnost a připravuje studenty na práci s informačními technologiemi. V roce 2007 se naše gymnázium zařadilo mezi 100 nejlepších firem České republiky. Eva Knopová Srdcem i hlavou Evropy předsednictví České republiky EU Rozpouštějící se kostka cukru Srdcem i hlavou Evropy předsednictví České republiky EU kategorie střední školy, literární část na plakátech, reklamní spoty se slavnými Čechy na obrazovkách či žluté autobusy s barevnými nápisy EU 2009 ukazují, že nadcházející předsednictví naší země Evropské unii je nepřehlédnutelné. Jenže reklamní kampaň k našemu předsednictví mi nepřipomíná reklamu na nový automobil, spíše se jedná o reklamu svého druhu jedinečnou, a to na nevylíhnuté kuře, jehož ultrazvukový obraz nemáme, takže o něm nevíme téměř nic. To znamená, že se otevírá prostor pro nejrůznější, ať už skeptické nebo optimistické, prognózy Může být země vůbec připravená předsedat EU, pokud na tento stav zjevně nejsou připraveni její občané? Dá nám předsednictví opravdu možnost nějak zásadně ovlivnit dění v Unii, nebo budeme i navzdory papírovému předpokladu stále sedět na střídačce, jak se jevilo působení naší republiky českým občanům doposud? Předsednictví EU znamená víc než jen formální funkci, vždyť premiér předsedající země se při nynější absenci schválení Lisabonské smlouvy stává i jakýmsi premiérem celé Unie Přebírání pozice hlavy Evropy po Francii naší pravicovou ne příliš stabilní vládou nám situaci rozhodně neulehčí, neboť nelze zabránit srovnávání po sobě následujících předsedů, stejně jako nám situaci neulehčí globální ekonomická krize, jejíž dopady by se měly nejvíce projevit zejména v nadcházejícím půlroce. V kontextu krize se tedy spousta dalších problémů, například ekologické normy a s nimi spojené emisní povolenky, zjeví ve zcela jiném světle, než se tak dělo doposud, a budou vyžadovat inovativní řešení. To pro tuto zemi znamená především potřebu vnitřního sjednocení, neboť nelze řešit problémy evropské, pokud se potácíme ve vnitřních přích vlády s opozicí, a dokonce i s Hradem, navíc více či méně bez podpory dezorientovaných občanů Předsednictví Unii tedy jednoznačně znamená výzvu. Předsednictví v tomto krizovém období může být nevýhodou, ztížením situace, ale i předností, příležitostí ukázat schopnost a sílu České republiky přijímat výzvy a úspěšně je plnit Doufám, že heslo reklamní kampaně k našemu předsednictví: Evropě to osladíme, bude naplněno, ať už to každý pochopil jakkoli - s nádechem odhodlaně vážného, či ironického podtextu. (redakčně zkráceno, celý text uveden na Gymnázium Uherské Hradiště Věstonická venuše kolébka kultury v povodí řeky Moravy kategorie střední školy, výtvarná část Gymnázium Zlín Lesní čtvrť bylo založeno v roce 1936 a patří ke školám s dlouhou tradicí. V současné době zde žáci studují ve 32 třídách, z nichž 16 je v osmiletém cyklu vzdělávání. Stu- denti školy se účastní mnoha Monika Rozsypalová Václav Drozd Lenka Pavlíková Tomáš Juřík domácích i zahraničních projektů, např. Global Classroom, Jugend für Europa. Ve světě najdete 10 partnerských škol našeho gymnázia. V roce 1994 byl založen Nadační fond Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti. Hlavním úkolem fondu je zlepšování podmínek vzdělávání a zájmové činnosti studentů. Většina studentů školy směřuje po maturitní zkoušce na vysoké školy. Gymnázium Zlín Lesní čtvrť se mi vtipný. Tomáš: Spot mi přišel k smíchu, vybral bych jiné reprezentanty České republiky. Nechápu například spojení vynálezu kostky cukru a fotbalu Václav: Já teď čtu knížku od France Kafky, Zámek, a Evropská unie mi ten Zámek připomíná. Co říkáte na oficiální logo předsednictví? Studenti: Logo je rozverné, moderní, vtipné, fajn. Repliky Věstonické venuše budou předány zástupcům všech zemí Evropské unie. Jak Vás napadlo vybrat právě tyto sošky pro soutěž Srdcem i hlavou Evropy? Miroslav Černý: Určitě je dobré upozornit na to, že kolébka výtvarného umění pochází z povodí řeky Moravy. Nejstarší světová plastika pochází z Dolních Věstonic a Pavlova, Přerov je zase světovou archeologií uznán za nejvýznamnější naleziště starší doby kamenné. Hovoříme o době asi až let př. n. l.. Archeologické výzkumy na Moravě ale stále pokračují a rozšiřují výčet o další světová prvenství. Nedávno byl např. americkou expedicí objeven vůbec nejstarší doklad tkaných textilií. Víme o tom vůbec? Nebo dokonce - jsme na takovou skutečnost hrdí? Málo se o tom mluví, ale právě takové poznatky pomáhají studentům budovat vztah k místu, kde žijí. Místo, ke kterému mám citový vztah, chci také chránit. Je to taková archeologická a sociální ekologie (smích). 8 9

7 Základním a středním školám nabízíme přednášky a besedy na následující témata: 1. stupeň základních škol: EU letem světem Rozmanitosti EU Vánoce v EU Velikonoce v EU 2. stupeň základních škol: Kořeny Evropské integrace Jsme v EU, buďme v obraze Jak funguje EU? Cestování po EU Kam až sahá EU? Aktuální otázky Střední školy: Historické mezníky vývoje EU Jak funguje EU? Co dělá EU? Česká republika a Evropská unie Evropská unie a mladí lidé Evropa občanů Aktuální otázky EU Předsednictví ČR v Radě EU Lisabonská smlouva Budoucnost EU Hospodářská a měnová unie Finanční pomoc EU Základy práva ES/EU Další informace včetně anotací k přednáškám a besedám najdete na webových stránkách Eurocentra Zlín, Co nabízí Eurocentrum Zlín školám? Eurocentrum pravidelně pořádá akce pro děti, žáky, studenty i pedagogy, kteří se zajímají o evropské dění nebo vyhledávají praktické informace, jež mohou využít v každodenním životě. Jde především o semináře, přednášky a besedy na praktická a aktuální témata, výtvarné, literární, fotografické či debatní soutěže, výstavy, speciální akce k významným evropským událostem, apod. V minulém roce jsme pro školy připravili například následující akce: Evropský den jazyků, celodenní program, který jsme připravili spolu se Zlínským krajem a s podporou města Zlína. Cílem bylo upozornit děti, žáky, studenty, pedagogy i rodiče na jazykovou rozmanitost Evropy a podpořit jazykové vzdělávání ve Zlínském kraji. Pro více informací viz Odborné semináře, např. o možnostech mezinárodní spolupráce v oblasti školství (programy Comenius, aktivita etwinning, Finanční mechanismus EHP/Norska a program Leonardo da Vinci), o dokladu Europass, jenž usnadňuje studijní a pracovní mobilitu v rámci Evropy, o programu Grundtvig, který podporuje vzdělávání dospělých, či o Lisabonské smlouvě, dokumentu, jenž upravuje smluvní rámec Evropské unie. Nabídka doplňkového promítání filmů Jeden svět na školách: Jsme, jací jsme /ZŠ Sada čtyř dokumentárních filmů Jsme, jací jsme přiblíží žákům osudy konkrétních dětí a život jejich vrstevníků v Nizozemsku, Polsku a Finsku. Snímky se zabývají tématy, jako jsou migrace, život v nové zemi, či problematika handicapovaných lidí. Jeden svět na školách: Next Generation /ZŠ, SŠ Sada tří dokumentárních filmů z cyklu Next Generation přiblíží žákům a studentům životy jejich vrstevníků v Evropě. Snímky se věnují klíčovým tématům, jako jsou rasismus, AIDS, lidská práva a demokracie. Jeden svět na školách: Filmy o československých dějinách /ZŠ, SŠ, VŠ Přerušené Jaro - Srpen jako kladivo Swingtime Trezorové filmy (Deset bodů, Ticho) Muž, který přecenil českou duši aneb útěky Josefa Brykače Prezentační a debatní soutěž pro studenty středních škol v angličtině - Topic of the Day: Europe! Výtvarné soutěže pro žáky základních a studenty středních škol - Tour d Europe - jak se žije mladým Evropanům?, Poznejme se!. Evropské vánoční pohoštění pro děti. Školáci zjistili, jak se slaví Vánoce jinde v Evropě, poslechli si známé koledy a ochutnali tradiční vánoční cukroví. Další informace k projektu Jeden svět na školách a k jednotlivým filmům najdete na specializovaných webových stránkách, Od Praotce k Unii /ZŠ Animovaný film Pavla Koutského rekapituluje zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce Film si můžete pustit online na adrese nebo si jej vyzvednout v Eurocentru Zlín na DVD. Konec železné opony /ZŠ Animovaný film má dětem vysvětlit, co byla železná opona, vypráví o tom, jak se žilo za totality a o konci železné opony. Evropa: výlet časem /ZŠ Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejvýznamnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Evropský den jazyků, Zlín, 2008 Ukázka her pro studenty 12 aktivit o Evropě /ZŠ, SŠ Jedná se o balíček metodických materiálů pro výuku o EU, který obsahuje 12 témat zpracovaných na základě principů interaktivní výuky a týmové práce. Evropa 2045 /SŠ Výuková hra pro střední školy umožní studentům ocitnout se v centru dění, vyzkoušet si na vlastní kůži řízení státu, rozhodovat o klíčových politikách a samozřejmě prosazovat vlastní postoje při jednání s představiteli ostatních zemí. Více informací na evropa2045.cz/. V případě zájmu o přednášku, besedu či filmovou projekci nás můžete kontaktovat na telefonu , nebo na u Konkrétní téma (i mimo témata vypsaná výše) je možné vždy předem dohodnout. Účast na všech akcích je bezplatná

8 Zlínský kraj v Bruselu The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Brussels, Belgium Tel. (32) (61 68) Fax (32) Brusel ve Zlínském kraji Vila Tomáše Bati Gahurova 292 Zlín Tel. (420) Ředitel kanceláře v Bruselu: Mattia Crosetto Evropské vztahy a komunikace: Petra Janošková Koordinátorka v kraji: Martina Dlabajová Vztahy s místními subjekty: Barbora Szolonyová Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Zlínský kraj v Bruselu reprezentuje a hájí zájmy kraje v dialogu s institucemi EU, podporuje tvorbu partnerství na mezinárodním poli a propaguje Zlínský kraj v Evropě jako atraktivní lokalitu pro investory, turisty, studenty a další zainteresované subjekty. V Bruselu je více než 250 regionálních zastoupení s rozmanitou strukturou i úkoly. Zlínský kraj zvolil spolupráci s odborníky na evropské záležitosti, s nimiž v roce 2004 vytvořil partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zlínský kraj v Bruselu tvoří multikulturní tým specializovaných poradců z mezinárodního prostředí. Tým kanceláře je připraven poskytnout operativní posudek k dokumentům či rozsáhlou síť kontaktů v Evropských institucích i regionech. V rámci svých lobbyingových aktivit spolupracuje s úředníky EU, dalšími regionálními zastoupeními v Bruselu a mezinárodním tiskem. Kancelář v Bruselu poskytuje informace o Zlínském kraji a jeho evropských iniciativách partnerům EU i subjektům v kraji. Zastoupení vyvinulo komunikační strategii, která zahrnuje čtrnáctidenní newslettery, pravidelné a speciální zprávy, semináře v kraji a rovněž oficiální internetové stránky: zastoupení ZK v Bruselu, The Rose House Institucionální zastoupení - Regionální kancelář v Bruselu řídí Zlínský kraj celým rozhodovacím procesem Evropské unie, poskytuje zástupcům a úředníkům kraje aktualizované informace, podporuje je v lobbyistických kampaních pro region. Na druhou stranu objasňuje EU skutečné potřeby místních subjektů a jejich autentické pohledy na jednotlivé společné politiky. Propagace kraje - Kancelář propaguje Zlínský kraj a jeho subjekty organizací a účastí na mnohých evropských událostech, např. na Open Days, tj. každoročně konaném Týdnu evropských regionů a měst, seminářích, konferencích a workshopech institucí EU a dalších evropských partnerů či přípravou Filmového festivalu Zlín v Bruselu, jehož pilotní ročník se uskutečnil v prosinci Technická podpora - Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu přispívá k formulaci a realizaci projektů ve spolupráci s evropskými a mezinárodními partnery. Na základně přesně identifikovaných priorit kraje, uskutečňuje iniciativy financované Evropskou unií a dalšími institucemi. Podpora Zastoupení se vztahuje také na subjekty v kraji: školy, obce, mikroregiony, neziskové organizace, soukromé firmy apod., kterým poskytujeme pomoc v oblasti mezinárodních vztahů, odborná školení i technickou podporu k jejich projektových záměrům. 12

9 Zlínský kraj a české předsednictví v Radě EU V první polovině roku 2009 proběhne ve Zlínském kraji řada významných akcí, které budou spojeny s českým předsednictvím v Radě EU. Nejdůležitější z nich se bude konat od 22. do 24. ledna v Luhačovicích, kde se uskuteční neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci všech zemí EU, tzv. ministeriáda. Ještě před samotnou ministeriádou proběhne v Luhačovicích zasedání Evropského fóra mládeže. Krajské město Zlín pak v dubnu čeká doktorandská konference, jejímž tématem bude Baťovský odkaz pro Evropu: baťovské řízení a jeho aplikovatelnost v evropském ekonomickém prostoru. Konferenci uspořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Na všech těchto akcích se Zlínský kraj bude významně podílet. V měsíci červnu se ještě v Kroměříži uskuteční setkání neformální sítě zástupců veřejných správ v Evropě EUPAN. Konání výše zmíněných akcí je neopakovatelnou příležitostí zejména pro marketing cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Z toho důvodu byl zejména pro účastníky ministeriády pracovníky kraje připraven bohatý doprovodný program, který bude zaměřen na představení zdejších atraktivních turistických lokalit a kulturních tradic. Jeho cílem je zvýšení povědomí účastníků akce o Zlínském kraji jako o atraktivní turistické destinaci, která má svým návštěvníkům co nabídnout. Luhačovická ministeriáda s sebou pochopitelně přinese i související mediální zviditelnění kraje, neboť ministerská zasedání se mimo Zlínský kraj v průběhu českého předsednictví budou konat už jen v pěti krajích včetně Prahy, což samozřejmě také výrazně pomůže propagaci Zlínského kraje nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Zlínský kraj vítá skutečnost, že se o téma českého předsednictví aktivně zajímají i studenti. Jednou z těchto studentských aktivit byla i účast v soutěži s názvem Srdcem i hlavou Evropy, které byla vyhlášena pro studenty základních a středních škol ze Zlínského kraje. Nejlepší práce vzešlé z této soutěže budou v druhé polovině ledna a počátkem února k vidění v krajském sídle, Baťově mrakodrapu. Představeny zde budou jak práce výtvarné, tak literární. Prohlédnout si je budou moci i samotní evropští ministři, kteří v rámci doprovodného programu ministeriády navštíví i Baťův mrakodrap. Zlínský kraj rovněž vyvíjí aktivity směřující k větší informovanosti studentů o českém předsednictví v Radě EU. V měsíci lednu např. na toto téma ve svém sídle uspořádal přednášky pro studenty zdejších středních škol, a to ve spolupráci se Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu a Eurocentrem. Studenti byli v jejich průběhu seznámeni s významem českého předsednictví, stejně jako s jeho obsahovou a vizuální stránkou, s existencí webových stránek vztahujících se k předsednictví a se souvisejícími akcemi konanými v regionu. Kontakt: Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Telefon: Baťův mrakodrap foto: archiv Zlínského kraje, Pavel Kosek Eurocentrum Zlín je součástí celostátní sítě Eurocenter, která jsou zřizována Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a která tvoří spolu s webovým portálem Euroskop a bezplatnou telefonní linkou Eurofon tzv. Integrovaný informační systém. Eurocentrum Zlín je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU. Jaké služby Eurocentrum Zlín poskytuje? Poskytuje informace přímo na místě, telefonicky nebo em. Poskytuje informační materiály. Pořádá bezplatné odborné a informační akce - konference, semináře, přednášky o evropských tématech, speciální přednášky pro žáky základních a studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Pořádá besedy s občany. Disponuje presenční knihovnou. Nabízí volný přístup na internetové stránky o Evropské unii (přehled základních stránek o EU) Spoluvytváří znalostní databázi a vlastní informační materiály. Vydává vlastní měsíčník aktualit. Eurocentrum Zlín připravuje celou řadu akcí pro děti, žáky, studenty i dospělé, kteří se zajímají o evropské otázky, či vyhledávají praktické informace, které mohou využít v každodenním životě. Eurocentrum Zlín se nezaměřuje na jednu konkrétní cílovou skupinu či na jedno úzké téma, ale poskytuje informace širokému spektru zájemců. Klienti se nejčastěji ptají např. na možnosti studia a práce v zahraničí nebo čerpání finančních prostředků z evropských fondů, studenti mají zájem o informační materiály k různým tématům. Eurocentrum Zlín uspořádalo za více než dva roky své existence několik desítek odborných seminářů a přednášek, v posledních měsících šlo například o aktuální téma Lisabonské smlouvy, české předsednictví v Radě EU, Program celoživotního učení a další. Žáci a studenti se mohou pravidelně zapojovat do uměleckých či debatních soutěží, připravujeme pro ně také zajímavé akce při příležitosti různých oslav. Kontakty: Mgr. Angelika Gergelová, vedoucí Eurocentra Zlín Vavrečkova 5262, Zlín (budova Podnikatelského inovačního centra, č. 23 areál Svit) Telefon: , Otevírací doba: Po - Pá 8:30-17:00, přestávka 12:00-12:30 hodin

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 2 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 3 2.1 Komunikační

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KOMUNIKAČNÍ PRIORITY A CÍLOVÉ SKUPINY... 4 3 PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Eurocentrum Pardubice

Eurocentrum Pardubice Eurocentrum Pardubice 4. března, Pardubice PředsednictvíČR v Radě EU Struktura Rady EU Rada EU představuje víceúrovňovou strukturu Každá úroveň má v systému Rady EU své úkoly. Generální sekretariát Rady

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol I. Anotace k přednáškám pro střední školy Historické mezníky vývoje EU Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008... 1 Obsah...

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 ROK PRŮMYSLU 2015 ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ ZMĚNÍME VNÍMÁNÍ PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PREMIÉR ČESKÉ REPUBLIKY A PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR KONCEM ZÁŘÍ OFICIÁLNĚ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více