SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti programů a organizací. Podstatné změny zaznamenají veřejně nejznámější programy Socrates II a Leonardo da Vinci, které se sloučí do jediného Programu celoživotního učení

2 Staronové vzdělávací programy na období : Mládež v akci (následník programu Mládež) - program MLÁDEŽ je určen mladým lidem ve věku 15 až 25 let s trvalým bydlištěm v některé ze členských zemí Evropské unie nebo v jiné zemi programu, kteří chtějí organizovat výměnné pobyty nebo realizovat místně zaměřenou vlastní iniciativu, zapojit se do Evropské dobrovolné služby či bývalí dobrovolníci, kteří by rádi využili svých zkušeností. Dále se mohou zúčastnit i mládežnické organizace, vedoucí mládežnických skupin, vedoucí a organizátoři projektů orientovaných na práci s mládeží apod. Erasmus Mundus (oproti předchůdci rámcově beze změny) - je program zaměřený na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podporuje kvalitní magisterské studijní programy a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí zúčastnit magisterských programů EM v zemích EU. I studenti ze zemí EU mohou získat stipendia na absolvování části magisterského programu EM ve třetích zemích. Program také poskytuje finanční podporu projektům vedoucím ke zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. Tempus (oproti předchůdci rámcově beze změny) - program zahrnuje tři hlavní aktivity: společné evropské projekty, strukturální a doplňkové aktivity a individuální granty. Má podpořit metody a obsah výuky na vysokých školách v partnerských zemích, přípravu nových kurzů nebo modifikace již existujících studijních programů, zvýšení dovedností vysokoškolských učitelů či rozvoj administrativních a institucionálních struktur v partnerských zemích apod. elearning (oproti předchůdci rámcově beze změny) - cílem programu je efektivní zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Zahrnuje tři aktivity: podporu počítačové a informační gramotnosti, evropské virtuální univerzity (Virtual Campuses), etwinning podporu partnerské spolupráce základních a středních škol v Evropě a podpora vzdělávání učitelů. Tyto aktivity mají přispět k získání nových znalostí a dovedností, které budou v informační společnosti nezbytné pro osobní a profesní rozvoj a evropské spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory vývoje nových organizačních modelů pro evropské univerzity.

3 Finanční mechanismus EHP / Norsko - program finančních mechanismů je pětiletou ( ) finanční pomocí novým členským státům. Finanční Mechanismus EHP/Norska - 3: Rozvoj lidských zdrojů (Individuální projekty). Finanční Mechanismus Norska je určen k prohloubení spolupráce norských a českých organizací napříč jednotlivými sektory. Priorita 3 se soustředí na modernizaci veřejných služeb (vč. sociálních služeb) pomocí IT technologií, modernizaci jeslí, školek, škol, vzdělávacích center apod. Norský fond je určen organizacím veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Minimální grant je 250tis.EUR. Blokový grant s názvem Fond pro podporu spolupráce škol - zahrnuje tři aktivity s cíli podpory spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v České republice a institucemi na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku. První aktivita Grant individuální mobility studentů podporuje studenty / učitele / školské administrativní pracovníky ve studijních pobytech na Islandu, Lichtenštejnsku nebo v Norsku. Druhá aktivita Spolupráce v oblasti vzdělávání se zaměřuje na vzájemnou spolupráci vzdělávacích institucí (střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy ale i NNO). Třetí aktivita Rozvoj institucí se týká vzdělávacích institucí a jejich vnitřního rozvoje pomocí přenosu know-how. Programy spolupráce se třetími zeměmi - USA, Kanada, Austrálie atd. (oproti stejnojmenným předchůdcům rámcově beze změny. Program celoživotního vzdělávání - nová generace vzdělávacích programů V roce 2006 byla ukončena druhá fáze vzdělávacích programů EU známými pod názvy SOCRATES a LEONARDO DA VINCI. Oba tyto programy od svého vzniku v roce 1995 existovaly jako dva samostatné vzdělávací programy. Výsledkem analýzy provedené všemi zeměmi zapojenými do těchto programů bylo doporučení, aby další fáze vzdělávacích programů EU byla po roce 2006 realizována v rámci společného programu. K tomu také směřovaly všechny aktivity Evropské komise a výsledkem je návrh nového programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme LLP) zahrnujícího všechny aktivity předchozích programů Socrates a Leonardo da Vinci, včetně rozšíření o program Jean Monnet. Pro nově koncipovaný program celoživotního vzdělávání byla vyčleněna částka ve výši 6,97 miliardy EUR, která bude čerpána v období let Nový program celoživotního vzdělávání (LLP) od ledna 2007 nahrazuje zmíněné projekty. Všechny v současné době realizované projekty budou plynule pokračovat dále pod novým programem a nedojde k žádným změnám pro držitele grantů.

4 Vytvoření jednoho programu celoživotního vzdělávání (LLP) na úrovni Evropské komise rovněž vyžadovalo vytvoření jedné Národní agentury v České republice. K tomu došlo v červnu 2006, kdy program Leonardo da Vinci byl na základě jednání MŠMT ČR, MPSV ČR a Evropské komise převeden z Národního vzdělávacího fondu do Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ). V současné době programy Socrates a Leonardo da Vinci existují samostatně v rámci oddělení evropských vzdělávacích programů CSVŠ, ale od ledna 2007 bude existovat pouze jedna Národní agentura pro celý LLP. Cílem nového programu je přispívat celoživotním vzděláváním k rozvoji společnosti i k jejímu trvalému hospodářskému rozvoji, k více pracovním příležitostem a k posílení sociální kompetence občanů. Program celoživotního učení Tento nový program se člení na podprogramy rámcově shodné s těmi současnými. Klade zvýšený důraz na mobilitu občanů a partnerství institucí. Celkový rozpočet jednotlivých podprogramů činí 6,97 miliardy EUR. Evropská komise v něm proto spatřuje vhodný nástroj k dosažení dílčích cílů pomocí podprogramů: Comenius podpora školního vzdělávání zahrnuje v sobě články Mobility; Projekty partnerství škol; Projekty partnerství REGIO (od r. 2008); Multilaterální projekty; Tematické sítě. Má rozpočet 1,047 mld. Eur. Erasmus podpora vysokoškolského vzdělávání je určen k Mobilitě studentů; Mobilitě učitelů a zaměstnanců; obsahuje také Intenzivní programy; Multilaterální projekty; Tematické sítě. Má vyčleněno 3,114 mld. Eur. Grundtvig podpora vzdělávání dospělých a celoživotní učení má dílčí složky v podobě Mobility; Projekty partnerství; Multilaterální projekty; Tematické sítě. Rozpočet pro tento program je 0,358 mld. Eur. Leonardo da Vinci podpora počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy zahrnují Mobility; Projekty partnerství (od r. 2008); Multilaterální projekty; Tematické sítě. Má k dispozici 1,725 mld. Eur.

5 Transversální (průřezový) program podpora rozvoje politik a spolupráce v oblasti celoživotního učení, inovací, podpory studia jazyků, ICT, šíření a využívání výsledků apod. a Jean Monet podpora zaměřená na evropskou integraci si rozdělí zbývajících 0,726 mld. Eur. Zdroj: Národní agentura Socrates 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky:

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky: 7.RÁMCOVÝ PROGRAM Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 2007-2013 se skládá ze dvou částí, a to 7. RP podle smlouvy o Evropských společenstvích a 7. RP

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více