Hlavní pořadatel: Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně. ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní pořadatel: Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně. ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla"

Transkript

1 setkání 2005 mezinárodní festival divadelních škol ol dní fest ro ních šk el al divad iv meziná f estivalový bulletin

2 sponsors Hlavní pořadatel: Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla a divadlem Bolka polívky a za podpory statutárního města Brna a Mezinárodního Visegradského fondu Pod záštitou: České komise pro UNESCO, Českého střediska ITI, ministra kultury ČR, Polského institutu v Praze, primátora Statutárního města Brna a rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

3 Festival setkání encounter 2005 Hlavní pořadatel - DIFA JAMU Mozartova 1, Brno, Česká republika Rektor JAMU prof. PhDr. Václav Cejpek Děkan Divadelní fakulty JAMU prof. PhDr. Josef Kovalčuk F Ředitel festivalu prof. Petr Oslzlý estivalová rada prof. Petr Oslzlý, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, doc. Jan Kolegar, Mgr. David Lobpreis, Alena Stříbrná, Adéla Janěková, Ludmila Frištenská, Bronislava Krchňáková, Juraj Tedla, Michael Beran, Kateřina Rylichová

4 Vedoucí výrobního štábu & supervisor David Lobpreis & Lucie Sekaninová Studentský koordinátor Alena Stříbrná Zástupce koordinátora Adéla Janěková Administrátorka Silvie Kašparová Ekonomka Helena Zdráhalová Fundraising Kateřina Rylichová, Ilona Holešínská Propagace Michael Beran, Soňa Kalužová Tiskoviny Ludmila Frištenská, Jakub Preis, Klára Řebíčková Off program Bronislava Krchňáková, Jakub Janoušek Soubory Juraj Tedla a studenti prvního ročníku ADM Logistika Martin Maryška Vedoucí infocentra Jana Mitrengová Šéfredaktor festivalového zpravodaje Silvie Šustrová Korektor anglické verze Henry Majer Korektor české verze Jitka Páleníková Výtvarná koncepce Jan Maroušek

5 DVEŘE JSOU OTEVŘENY Festival SETKÁNÍ-ENCOUNTER je letos realizován již po patnácté. To už řada dosti dlouhá! Tvoří ji -i se třemi, které zde budou poprvé - celkem padesát jedna škol. K tomu je nutné připočíst jejich výukové programy, postupy, styly i koncepce, a z nich vycházející desítky či stovky inscenací, doprovodných akcí, událostí... A vše bylo a je uváděno v život stovkami či spíše tisíci účastníků a nespočtem jejich uměleckých snů a plánů... Festival se zrodil na začátku devadesátých let z nadšení nad nově nabytou svobodou, která s sebou přinášela doposud nepoznané možnosti kontaktů a komunikace s Evropou i světem. Duch festivalu vznikal z tvořivého varu, který zákonitě provázel radikální proměnu výuky divadla na Janáčkově akademii vyjádřenou zrodem nové divadelní fakulty. A v neposlední řadě chtěl program festivalu naplnit nově přestavěný divadelní prostor školního Divadelního studia Marta, chtěl využít všech možností jeho nové variability. A každá tato vstupní idea, jejichž ještě nepsaná suma vytvářela jakýsi zárodečný koncept festivalu, se v dalších letech postupně rozvíjela, či doslova expandovala k novým možnostem a řešením. V průběhu patnácti let na festival přijíždějí školy z většiny evropských zemí, ale posléze i ze zámoří. Festival se časově prodlužoval z jednoho víkendu až do téměř týdenního časového rozměru. Jeho program se také intenzívně zahušťoval a v současnosti, v již ustáleném čase pěti dnů, se pravidelně uskutečňuje okolo dvaceti představení dvanácti i více divadelních škol. Toto vnitřní zahuštění však dovoluje také vnější, prostorová expanze, kterou festival od svého počátku prodělal. Vedle Studia Marta se představení začala odehrávat také v tzv. Kabinetu Múz, který do divadelní podoby adaptovalo HaDivadlo, v roce 1994 festival vstupuje také do prostor nového areálu Divadla Husa na p r ovázku Centra experimentálního divadla,postupně se však otevírají i sály Divadla Bolka Polívky, divadla Polárka, v loňském roce přibyl nový blackbox v Pasáži Alfa do něhož se přestěhovalo HaDivadlo. Vzniklo tak téměř ideální prostorové divadelní prostředí. Nové možnosti festival získal přesunem Divadelní fakulty do secesní budovy na Mozartově ulici. Zde se mohly volně rozvíjet pedagogické a hlavně studentské diskuse, jejichž podoba je stále nově hledána a zkoušena v různých variantách a obměnách. Zde je prostorové zázemí pro podobně proměnlivou podobu tvůrčích dílen, které jsou v patnáctém roce reprezentovány mezinárodním divadelním Maratonem. A hlavní program je rok od roku také zahušťován a hlavně obohacován dalšími akcemi, jimiž chce povětšině domácí škola svým hostům alespoň vzorkem představit tvůrčí i tvarovou různorodost svých oborů a výukových programů. Proměny festivalu v průběhu těch patnácti let lze chápat a pojmenovat jako hledání a otevírání nových možností setkávání se i nových významových a formálních, tématických i stylotvorných možností a cest divadelního umění. Podstatou i smyslem každého setkání i každého divadelního představení a v nejširším slova smyslu divadla jako uměleckého i kulturního fenoménu je však především komunikace. Proto patnáct realizací festivalu Setkání/Encounter je možné nahlížet a chápat také jako jednu kontinuální dílnu či laboratoř komunikace. A dveře této laboratoře jsou již opět otevřené a my všichni, kteří do nich společně vstupujeme, abychom festival realizovali a svou tvořivou prací i diváckou účastí naplňovali máme velkou šanci obohatit již popatnácté míšení, slučování a obohacování tohoto kontinuálního varu pozitivní komunikace Prof. Petr Oslzlý Ředitel festivalu Setkání/Encounter a Centra experimentálního divadla v Brně

6 Vážení přátelé, vítám Vás srdečně v Brně na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění a dovolte mi, abych naši školu stručně představil. JAMU byla založena v roce 1947 a od počátku nese jméno velkého tvůrce moderní hudby Leoše Janáčka. Janáček v Brně žil a tvořil a mimo jiné se také zasloužil o vybudování i o vysokou kvalitu uměleckých škol v našem městě. Od svého založení měla JAMU fakultu hudební a divadelní. Ve svém vývoji prošla několika etapami, které souvisely i s proměnami politického klimatu v naší zemi. Měla tedy svá slavná období, kdy na škole učily významné osobnosti české kultury a kdy zde také jako studenti vyrůstali jejich pokračovatelé. Vedle toho ovšem praktiky totalitního režimu tvrdě zasahovaly i do práce školy a negativně ji ovlivňovaly metody i možnosti výuky, divadlu zůstaly jen dvě katedry. K velkému rozvoji divadelních oborů došlo po roce 1989, kdy byla samostatná Divadelní fakulta obnovena. Postupně zde byly ustaveny nové divadelní ateliéry, ve kterých je dnes možné studovat 12 různých oborů, a to na stupni bakalářském, magisterském i doktorském. Podařilo se také zrekonstruovat školní divadelní studio Marta, které jsme v nové podobě otevírali před patnácti lety. Při této příležitosti jsme uspořádali první setkání divadelních škol, jehož se vedle naší školy zúčastnili i kolegové z Prahy a Bratislavy. V dalším ročníku přibyla škola z Lodže a postupně další. Tak se zrodil velký mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encounter, kterého se do dnešního dne zúčastnily desítky škol z Evropy i dalších světadílů. Hlavním cílem našeho festivalu je umožnit inspirativní setkávání mladých divadelníků z různých zemí, prohlubovat vzájemného poznávání a v neposlední řadě také dát podněty ke vzniku nových přátelství. Věřím, že toto své poslání vrchovatou měrou naplní i letošní 15. ročník. Přeji všem krásných 5 dní strávených na naší škole. prof.phdr. Josef Kovalčuk děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění Ráda bych vás přivítala na Mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2005, který právě začíná. Letošní ročník bude v duchu oslav patnáctých narozenin festivalu pořádaného Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V lidském životě je patnáctý rok života prvním krokem k dospělosti, ale zároveň i určitým setrváním v dětství. Doufám, že podobně je na tom i náš festival, který má dětskou hravost, ale zároveň i dospěláckou zodpovědnost. Festival získal v tomto roce záštitu České komise pro UNESCO, Českého centra ITI, Polského institutu v Praze, primátora Statutárního města Brna a rektora JAMU. Setkání/Encounter je festival pro vás, naše diváky, hosty, příznivce a přátele a s tímto vědomím jej také pořádáme. Proto vám všem přeji příjemný pobyt, příjemnou zábavu a hlavně co nejpříjemnější vzpomínku na Brno, JAMU a především na všechny, se kterými se zde setkáte. Alena Stříbrná studentský koordinátor

7 hlavní program

8 Theaterschool, Amsterdam School of the Arts AMSTERODAM HOLANDSKO Společně s dalšími šesti fakultami je Divadelní škola součástí Amsterodamské školy umění. Škola nabízí širokou paletu dramatických a tanečních kurzů celkem ve 12 oborech. Studium je čtyřleté a má dvě části. První rok probíhá všeobecná příprava a následující tři roky jsou vyhrazeny pro studium hlavního oboru. Student divadelních oborů se může specializovat na činoherní, kabaretní, či muzikálové herectví, režii, divadlo pohybové, jevištní technologii, produkci, dramatickou výchovu nebo současné hudební divadlo. Každý z oborů má vlastního uměleckého ředitele, svůj program a metody výběrového řízení, avšak studenti jednotlivých oborů spolupracují. Inscenaci vytvořila katedra pantomimy. Monika Haasová RiNCiNCuM Režie: Monika Haasová, Loes van der Pligt Scéna: Monika Haasová, Lucia Luptáková Hudební poradce: Nathan Fuhr Hrají: Marcelo Evelini, M a r ic a Bujaki, Ibelisse Guardia, Monika Haasova Délka představení: 40 minut Hra je inspirována Mongolskem, kde autorka strávila měsíc života. Snaží se najít na jedné straně způsob, jak přenést ticho a nicotu prostoru do představení, a na straně druhé přinést do konfliktu dva odlišné světy (západní a východní kultury). Ukazuje těžkosti jedné ženy, která se snaží žít svůj život takový, jaký je. Podmínkami jsou příroda, s kterou denně žije, a pár lidí, kteří mohou narušit a změnit způsob jejího žití. Také je to možná jen způsob, jak se vyrovnat s věcmi okolo ní. A tento způsob jej tvoří zvláštním. Ona ze způsobu vytváří zvyk a tradici, jak mají věci fungovat, aby mohla žít. Autorka pracuje na principu pohybových kontrastů a reflektuje způsob žití v Mongolsku. Lidé zde jsou totiž vždy připraveni jít dál, pohnout se z jednoho místa na další. Stačí jim jen tolik majetku, kolik opravdu potřebují, aby přežili. Jejich charakter prezentuje jiný svět. Ve chvíli, kdy mu někdo zkříží cestu svým vstupem, se něco stane. Dojde k jakési kulturní výměně, která zanechá stopu. Tato stopa je zvláštní kombinací rozdílných kulturních pochopení. HADIVADLO ÚTERÝ 5. DUBNA 14:00, 20:00

9 Max Rheinhardt Seminar, University for Music and Performing Arts VÍDEŇ RAKOUSKO Seminář Maxe Reinhardta byl založen roku 1929 slavným divadelním režisérem Maxem Reinhardtem. Ten definuje divadlo jako místo, kde se mohou skrýt lidé, kteří si tajně schovali dětství do kapsy, aby si mohli hrát až do konce života. Jeho myšlenky se staly základnou pro školní výukové metody. Zároveň se však studijní plán průběžně měnil a přizpůsoboval současným nárokům. Tradice na jedné straně a uvědomování si přítomnosti na straně druhé charakterizuje výuku v Semináři. Kromě klasických předmětů jako hlasová průprava, herectví nebo masky se klade velký důraz na výuku muzikálových dovedností, v souladu s rakouskou divadelní tradicí. Škola se skládá ze dvou kateder: herecké a režijní, které spolu ovšem úzce spolupracují. V současné době studuje v Semináři přibližně 60 studentů, z nichž se věnuje studiu režie. Jelikož Seminář Maxe Reinhardta velmi usiluje o intelektuální výměnu s evropskými a dalšími divadelními školami, udržuje kontakty s různými akademiemi, školami a festivaly. Lars Norén démoni Režie: Veronica Rignall Dramaturgie: Prof. PeterRoessler Scéna a kostýmy: Johannes Leitgeb, Aleksandra Kica Hrají: Melanie Lüninghöner, Alexander Gier, Monika Wiedermer, Anton Nouri, Emily Cox, Marina Senckel Délka představení: 100 minut Katarina a Frank jsou znechuceni jeden druhým, jejich vztah trpí, jako by byl svázaný korzetem. Večer před pohřbem Frankovy matky nechtěli strávit sami ve dvou, a tak pozvali své sousedy Jennu a Tomase. Ti nastavují hostitelům zrcadlo jejich neuspokojivého vztahu. Pod vlivem alkoholu se zlomí nevyznané naděje a potlačované pochybnosti. Z letmého krácení času vznikne přání, které má změnit životy zúčastněných a zlomit starý způsob rodinného a manželského života. Začíná boj o zachování sebe sama, ve kterém musí být zachováno zdání fungujícího vztahu před druhým párem. Večer se stupňuje ke hře na právo a křivdu. Hra a skutečnost, výmluva, nebo podvod sebe samotného? Postavy hry jsou současně herci, kteří v inscenaci hrají. CED ÚTERÝ 5. DUBNA 17:00

10 The Polish National Film, Television and Theatre School LODŽ POLSKO Filmová škola v Lodži byla založena v roce 1948, Státní divadelní škola - vedená nejprve Leonem Schillerem - vznikla v roce Obě tyto instituce pak v roce 1958 utvořily Státní filmovou a televizní školu, později Polskou národní filmovou, televizní a divadelní školu, jednu z nejznámějších filmových škol na světě. Lodžská škola má své kořeny ve výukových metodách vyvinutých Wojciechem Bogusławskim, otcem polského divadla, který založil Divadelní školu (první v historii země) v roce Studují se zde tyto obory: herectví, režie, kamera, produkce a animace. Studenti herectví se učí jak divadelnímu herectví, tak specifikům práce před kamerou. Vždyť je to právě herectví, které utváří minulost i současnost divadla, filmu a televize. A jsou to herci, kteří jsou hybnou tvůrčí silou. Jsou to studenti lodžské školy, kteří vytvářejí polské divadlo a film, pokračovatelé Wajdy, Polańského, Kieślowského, Zanussiho, Machulského, Hollandové a mnohých dalších. F. M. Dostojevský svidrigajlov Režie: Janusz Gajos Adaptace: Andrzej Domalik Scéna a kostýmy: Urszula Bartos Gęsikowska Light design: Jolanta Dylewska Hrají: Mirosław Haniszewski, Ksawery Szlenkier, Mariusz Ostrowski, Monika Buchowiec, Katarzyna Cynke, Aleksandra Mikołajczyk, Kamila Klimczak, Kamila Salwerowicz, Łukasz Pruchniewicz, Iwona Dróżdż, Przemysław Redkowski, Michał Rolnicki, Grzegorz Sobota, Marcin Janiszewski Délka představení: 100 minut Hra založená na vynikajícím románu Fjodora Dostojevského. Svidrigajlov, přestože ve Zločinu a trestu není hlavní postavou, v této inscenaci tuto pozici získává. Namlouvá si Raskolnikovovu sestu Duňu, a tím se objevuje v Raskolnikovově životě v Petrohradě. Svidrigajlov tajně vyslechne rozhovor mezi studentem a mladou prostitutkou, a tak se dozví o vraždě starého majitele zastavárny. V jeho hlavě se krůček po krůčku rýsuje plán, jak této informace využít Mezi literárními kritiky panuje častý názor, že Svidrigajlov je svým způsobem Raskolnikovovo alter ego. Taková interpretace ovšem vede k otázce - co by se mohlo stát muži, který žije mimo jakékoliv sociální struktury nebo morální pravidla, a který si je jistý svou vlastní výjimečností? MARTA ÚTERÝ 5. DUBNA, 20:00 STŘEDA 6. DUBNA 11:00

11 The Ludwik Solski State School of Drama in Cracow KRAKOV POLSKO Historie školy se datuje od roku 1946 a vděčí za svoji existenci nejvýznamnějšímu polskému divadelnímu herci a režisérovi Juliuszovi Osterwaovi, jehož práce byla silně ovlivněna Tairovem a Stanislavským. V prvním období existence škola otevřela tříletý kurz pro budoucí herce, v roce 1949, již pod jménem Státní herecká škola, byla výuka rozšířena na 4 roky. Pod současným názvem Státní dramatická škola Ludwika Solkskiho škola existuje od roku Studium probíhá na dvou fakultách herectví a režie. V roce 2002 byla otevřena dramaturgie. Historii školy vytvářeli renomovaní herci, režiséři a teoretikové divadla, kteří se dělí o své znalosti se studenty, stejně tak jako její absolventi, z nichž mnoho mělo poté velký vliv na rozvoj divadla v Polsku i v celém světě. Ve škole se vyučují praktické předměty jako herectví, režie, hudba, scénografie, historie divadla, drama, filozofie apod., vedené významnými divadelními osobnostmi. Alexandr Ivanovič Vvědinskij vánoční STROM U IVANOVOVÝCH Režie: Bogdan Hussakowski Hudba: Andrzej Zarycki Hrají: M a r c i e j Skuratowicz, Marta Gortych, Dagmara Mrowiec, Marcin Kalisz, Marta Malikowska, Piotr Sieklucki, Aneta Wirzinkiewicz, Katarzyna Misiewicz, Konrad Kosecki, Dominik Nowak, Dominika Markuszewska, Adam Szarek, Hubert Bronicki, Andrzej Rozmus, Tomasz Cymerman Délka představení: 75 minut Autor Vánočního stromu u Ivanovových, Alexander Vvědinskij byl jedním ze zakladatelů literární skupiny Oberiu. Psal hodně pro děti a dlouhou dobu pobýval ve vězení. Tam také zemřel, ale ještě předtím napsal Vánoční strom u Ivanovových. Jde o krátké a vtipné drama. Vtipné a strašidelné. Děj se odehrává v devatenáctém století, téměř padesát let před napsáním dramatu. Jeho cílem je syntéza. Před dávnými časy, za devatero kopci a devatero údolími. Ale na zbytek už se musíte podívat sami. POLÁRKA STŘEDA 6. DUBNA 11:00, 14:00

12 Department of Theatre, Faculty of Music and Performing Arts, Bilkent University ANKARA TURECKO Bilkent University přijala své první studenty v říjnu V současné době na devíti fakultách studuje přes deset tisíc studentů, mezi nimiž jsou i zahraniční studenti ze 72 zemí. Během druhého roku výuky byla ustanovena v té době v Turecku nepříliš častá praxe studentské evaluace hodin a vyučujících. Fakulta dramatických umění má dvě katedry herectví a režii. V akademickém roce na obou oborech dohromady studuje 70 studentů. Claude Magnier BLAISE Režie: George Antadze Hrají: Aysegul Alpak, Eda Aydinli, Mustafa Bilgin, Cemil Buyukdogerli, Asli Gokcen, Burcu Guner, Ozgur Kececi, Ozlem K i rkpantur, Ozge Mirzali, Pinar Tore, Ipek Turktan, Esin Belul, Gizem Koyuncu Délka představení: 120 minut (15 min. přestávka) Herci jsou studenty čtvrtého, absolventského ročníku. Režisér inscenace, původem z Gruzie, vyučuje již osmým rokem na katedře režie. Inscenace Blaise je komedie. DIVADLO BOLKA POLÍVKY STŘEDA 6. DUBNA 17:00

13 Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění BRNO ČESKÁ REPUBLIKA Studium divadelních oborů existuje na Janáčkově akademii múzických umění od jejího založení v roce Zaměřovalo se na herectví a divadelní režii. V určitých obdobích byla též zahrnuta dramaturgie a divadelní věda. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 byla obnovena samostatná Divadelní fakulta. Mnoho dříve nepohodlných osobností českého divadelního života a představitelů experimentálních scén se vrátilo, aby zde vyučovali. Rámec studia byl též zřetelně rozšířen. Fakulta má nyní 11 oborů studia: režii, činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní dramaturgii, rozhlasovou a televizní scénáristiku, scénografii, výchovnou dramatiku pro neslyšící, dramatickou výchovu, divadelní manažerství, jevištní technologii a taneční pedagogiku, dále také doktorské studium zaměřené na teorii divadelní tvorby. Počet studentů se pohybuje kolem Tankred Dorst fernando KRAPP MI NAPSAL DOPIS Režie: Jolana Kubíková Dramaturgie: P a v l a Kadlčíková Scénografie: Marcela Chylíková Hudba: David Smečka Produkce: Markéta Jeřábková Hrají: Petra Bučková, Jan Grundman/Martin Siničák, Martin Chamer, Hana Řezníčková, Šárka Bilíková, Robert Mikluš Délka představení: 100 minut Jádrem Dorstovy hry je vztah bohatého a váženého muže Fernanda Krappa s dívkou Julií, kterou si koupí od jejího zkrachovalého otce. Do manželského vztahu těchto dvou osob, založeném na moci a manipulaci ze strany Krappa, se zaplete třetí postava, zchudlý Hrabě. Milostný trojúhelník, který se ve hře rozvíjí, je narušen skrývanou žárlivostí i touhou tuto žárlivost vyvolat. Jak vysvobodit svou vlastní ženu z pout mileneckého vztahu, a přitom si zachovat tvář nepodvedeného muže? Jak co nejrafinovaněji skolit svého nepřítele? Jak se nezaplést do svých vášní, které by nás později mohly strhnout do víru bezedné a vražedné propasti? Dramaturgicko-režijní úprava hry vychází jednak z Dorstova dramatického textu, jednak z povídky Miguela de Unamuna Celý muž, podle níž Dorst svou hru psal. Inscenace plná vášně, milostného vzplanutí i krutoněhy je podepřena monstrózními výjevy zmanipulovaného davu, který odkazuje na davy, jenž zaplňovaly náměstí v Německu třicátých let. Scénické ztvárnění tohoto dramatu výrazně podtrhuje autorská hudba, která se opírá o konkrétní textovou úpravu, a pomáhá tak zvýraznit atmosféru hry, jejíž postavy se pod silou vlastních vášní nezadržitelně řítí tam, odkud již není žádného návratu. MARTA STŘEDA 6. DUBNA 20:00

14 Folkwang University Essen ESSEN NĚMECKO Folkwang Hochschule byla založena roku 1927 na místě starého opatství ve Werdenu, na předměstí Essenu. Je jednou z pěti nejvýznamnějších škol dramatického umění v Německu a svou proslulost si získala zejména díky katedrám hudby a tance. Vzdělávací programy nejsou zaměřeny pouze na jednotlivé obory umění, ale otevírají se také rozdílným kulturám a vlivům na tvůrčí potenciál studentů. Tuto myšlenku podporuje zejména fakt, že zde studuje množství zahraničních posluchačů, přičemž na škole působí také zahraniční lektoři z Izraele, Ruska, Spojených států či Velké Británie. Pro školu je jedním z nejdůležitějších cílů vzdělávat své studenty k samostatnosti a kreativitě. Kromě samotného studia se zde každoročně koná velká Shakespearovská přehlídka. podle Williama Shakespeara ein STÜCK. HAMLET. Režie a dramaturgie: Maren Wegner Scéna: Kathrine von Hellermann Kostýmy: Grit Gross Hrají: Oliver El- Fayoumy, Fabian Sattler, Sonia Hausséguy, Daniel Flieger Délka představení: 60 minut Představení Ein Stück. Hamlet. chce položit několik otázek jedné z nejznámějších her světové literatury: Shakespearovu Hamletovi. Jak hrát Hamleta? V naší době? Jak mají mladí lidé, herci, režisér, scénografové nalézt svou vlastní cestu, jak se s touto hrou vypořádat? Jak pracovat na textu? Jak se přiblížit postavám? Jak se s těmito otázkami vyrovnat? Možná bychom je mohli zahrát? Jak spolu tyto otázky souvisí? Co je divadlo? Jaká je jeho funkce? Co divadlo zmůže? Co zmůžou herci? Co zmůžou lidské bytosti? Co lidské bytosti dělají? Co dělají herci? Jaké je propojení mezi hercem a postavou? Kdo hraje roli? Co je realita? Co je pravda? Co je zdání? Co je bytí? Co je hraní? Kdo je Hamlet, princ dánský? A co je Hamlet,nejdiskutovanější hra? Být či nebýt? Nachází se zde ještě vůbec úplný příběh? Nebo jen témata? Kusy a kousky? Nachází se zde vůbec ještě něco kompletního? Nebo jen kousky? Stücke. Ein Stück Hamlet. HADIVADLO ČTVRTEK 7. DUBNA 11:00,14:00

15 Theatre Arts Department, Faculty of Arts, Tel Aviv University TEL AVIV IZRAEL Katedra divadelních umění na Univerzitě v Tel Avivu je nejstarším, největším a nejvýznamnějším komplexním divadelním studijním programem v Izraeli. Byla založena roku 1957 díky Fulbrightovu grantu od vlády USA. Fakulta a její absolventi se podílejí na směřování izraelského divadla a již skoro padesát let mají obrovský vliv na izraelskou divadelní kulturu. 400 studentů studuje v bakalářských, magisterských a doktorských programech nejrůznější obory, včetně divadelní teorie a historie, režie, herectví, jevištní technologie, kostýmního návrhářství, dramatické výchovy, dramaturgie a scenáristiky Sivan Cohen OKNA Režie: Siva n Cohen, Shimon Levy Dramaturgie: Shelly Zer-Zion Scéna a light design: Meirav Sedlinsky Kostýmy: Pazit Gat- Segal Herecká spolupráce: Rivka De-Laraina Asistent režie a produkce: Rakefet Rubin Hraje: Sivan Cohen Délka představení: 60 minut Realita sedí za počítačovou obrazovkou a vysílá svou Virtualitu, svůj virtuální obraz na výpravu mezi objevujícími se okny. Co hledá? Kdo ví? Ale nachází toho mnoho. Každé otevřené okno otevírá jiné okno k nekonečnu. Ophelia otvírá okno k Mashe, která otvírá okno ke Dvojitému rande, které otvírá okno k proroku Deborah, který otvírá okno k neuvěřitelnému výprodeji Ale co to spojuje? Kdo si to pamatuje? Existuje tolik textů, všechno je zdokumentováno, nahráno a připraveno k použití. Čím více textů existuje, tím méně zůstává z vás. Ale jak se dá ztratit a najít identita? Realita a Virtualita, autorka a herečka, dvě, které jsou jedna, se nepoddávají beznaději a dále hledají. Kousek už našly a ještě kousek nalezen nebyl. Spousta postav. Ale jen jedna herečka. Spousta oken, která jsou nacpána do malého a intimního prostoru.

16 Divadelní fakulta, Vysoká škola múzických umění BRATISLAVA - SLOVENSKO VŠMU byla založena v roce 1949 v Bratislavě a svou šestapadesátiletou existencí se stala základním pilířem uměleckého školství na Slovensku. Od svého založení prošla mnohými změnami. V současnosti má tři fakulty: činoherní a loutkářskou, hudební a taneční a filmovou a televizní. Činoherní a loutkářská fakulta poskytuje teoretické i praktické základy v oblasti režie, herectví, dramaturgie, scénografie i loutkářské tvorby a divadelní vědy. Pedagogy fakulty jsou výrazné, umělecky a vědecky činné osobnosti, jejichž podstatnou část tvoří aktivní umělci z řad Slovenského národního divadla, kteří svou tvorbou formují umělecký profil slovenského divadelního umění. Fakulta získala postupně významné renomé i v mezinárodním kontextu, především díky pořádání mezinárodního festivalu divadelních škol Projekt Istropolitana. Witold Gombrowicz yvonna, PRINCEZNA BURGUNDSKÁ Režie: Maja Hriešik Dramaturgie: Roman Olekšák, Emília Luptáková Scéna a kostýmy: Katalin Bujnová Hudba: nylon union Produkce: Sabina Borská, Kristína Stellerová Hrají: Rita Bancziová, Júlia Horváthová/Lívia Sabolová, Eva Kerekesová, Michal Kubovčík, Judita Laxová, Štefan Martinovič, Martin Meľo, Csaba Mokány, Táňa Pauhofová, Stanislav Staško Délka představení: 90 minut Není ošklivá. Ani duševně není omezená. A vůbec, nezdá se být horší než většina děvčat. Přesto je v její konzistenci nějaký nešťastný prvek, který způsobuje, že včera neměla úspěch, že ho nemá ani dnes a že ho nebude mít ani zítra: Yvonna - symbol nejslabšího, symbol těch, kteří se neumějí bránit. Yvonna byla, je a navždy zůstane obětí. Nezáleží na tom, v jaké společnosti se nachází, vždy a všude je objektem ponižování, vyžívání se v přesile - moci, síly, idiotismu, sex appealu Pro Yvonnu neexistuje vysvobození, spasí ji jedině smrt. Protože dokud žije, její bezedné utrpení bude všem okolo donekonečna připomínat nesmyslnost lidské existence. Ano, je v tom jakási zvláštní, pekelná dialektika. Takové perpetum mobile; jako kdybychom na tyč přivázali psa a kočku - pes honí a straší kočku a kočka straší a honí psa. A celé se to šíleně točí. Ale navenek: ticho jako v hrobě Hororová komedie Witolda Gombrowicze. CED ČTVRTEK 7. DUBNA 17:00

17 Department of Performing Arts, Faculty of Culture and Services, Helsinki Polytechnic Stadia HELSINKY FINSKO Helsinki Polytechnic Stadia (založeno 1996) je víceoborovou institucí pro vyšší vzdělávání, podporovanou městem Helsinky. Její fakulta kultury a služeb nabízí výuku v sedmi rozdílných programech včetně dramatu a divadla. Ke čtyřletému studiu se ročně hlásí až 200 studentů, z nichž je přijato průměrně 30. Mimo jiné je možno studovat obory scenáristika a režie, dramatická výchova a herectví. Fakulta zdravotní péče a sociálních služeb je prostorem pro aplikované drama, fungující jako terapeutické, výchovné a sociální. Fakulta se podílí na několika evropských divadelních projektech v rámci výměny studentů a každoročně se účastní několika mezinárodních událostí a konferencí. Nina Rinkinen další Režie a dramaturgie: Nina Rinkinen Zvukové efekty: Pauliina Ojala Hrají: K im m o Tähtivirta, Katja Hämäläinen Délka představení: 60 minut Komedie o vztazích využívající principy animace a pantomimy. Ve hře se nemluví a je velmi blízká pantomimě. Jedním ze zdrojů inspirace pro tvůrčí kolektiv byl film Sylvaina Chometa Trio z Belleville. Další je studie toho, jak se reální herci můžou přiblížit animovaným postavičkám. Postavit animaci jako styl na jeviště bylo náročné, ale zároveň to hře dodalo svěží a osobní nadhled. Inscenace je komická a zároveň velmi odhalující a dojemná. Další pokládá divákům otázku: Proč jsou vaše vlastní nedokonalé kvality tak roztomilé a sladké, když u jiné osoby jsou tak otravné? Hra začíná běžnými rutinami normálního rána. Každý den se všechno odehrává podle stejného schématu, dokud jej neočekávaná událost nevyhodí ze zajetých kolejí. Co se stane se vztahem, když jeden chce porušit veškeré zvyky a ten druhý se je snaží zachovat? Inscenace vtipně odhaluje situaci, kdy tráva začíná vypadat zeleněji na té druhé straně plotu. Základními tématy hry jsou nevěra, nespokojenost a sexuální svoboda. Toto téma je aktuální, protože v moderní společnosti se vztah zdá být na jedno použití. Téma v kostce by mohlo znít: Dokonalí lidé neexistují. MARTA ČTVRTEK 7. DUBNA 17:00, 20:00

18 Outward Actor's Technique Laboratory HOMOEXPRESUS of The Boris Shukin Theatre Institute MOSKVA RUSKO The Vachtangov school - The Boris Shchukin Theatre Institute existuje již devadesát let. V listopadu 1913 vytvořila skupina moskevských studentů divadelní studio a požádala budoucího velkého ruského režiséra Evgeny Vachtangova, aby se stal jejich vůdcem. Všichni členové profesorského sboru jsou absolventy školy, což pomáhá přenášet Vachtangovovo učení a výukové postupy z jedné generace na druhou. V Institutu je možno studovat dva obory - herectví a režii. Ve čtyřletém denním studiu se studenti věnují odborným a všeobecným předmětům - herectví, jevištní řeči, pohybu, tanci, rytmice, filozofii, dějinám umění apod. Katedra režie funguje od roku Malé skupiny (obvykle 5-6 lidí) denních studentů jsou propojeny s většími skupinami z hereckého oddělení. Kromě předmětů vyučovaných na hereckém oddělení zahrnuje studium režisérů hodiny teorie a praxe režie, základy analýzy dramatického textu, základy manažerství, úvod do těsnopisu a základy použití zvuku a hudby v divadle. Před ukončením studia studenti obou kateder předvádějí svá absolventská představení. The Boris Schukin Theatre Institute získal řadu cen a ocenění na národních i mezinárodních festivalech: ve Španělsku, Venezuele, České republice, Brazílii, Petrohradě apod. A samozřejmě v Moskvě. svět VĚCÍ Režie: Andrey Droznin, Andrey Schukin Choreografie: jazzdance Irina Filippova, rytmika - Helene Druzhnikova Hrají: Svetlana Kolpakova, Egor Ravinsky, Aleksey Nesterenko, Semen Shteinberg, Aleksey Samoilov, Aleksandra Shidlovskaya, Natalia Dufres, Maria Kaznacheeva, Dmitry Gizbrecht,Vladimir Feklenko, Rushan Iksanov, Diana Khabibulina Délka představení: 90 minut Svět věcí je plastickou fantazií o vztahu mezi lidmi a neživými věcmi. Tato inscenace, vytvořená Katedrou plastiky je nestandardního, originálního žánru. Svět věcí výmluvně vypovídá o tom, jak pohyb těla, gesto, které se na první pohled zdá nedůležité, může někdy znamenat více, než ta nejvybranější slova. Naši mladí herci jsou například schopni vyprávět dramatické, dojemné a něžné příběhy setkání a lásky jen s pomocí plastických výrazových prostředků. Profesoři a učitelé katedry jsou přesvědčeni o tom, že všechny neživé věci mají duši a mohou žít svůj život. Každý to může vidět. Vlajka se může změnit ve vodní vír nebo šaty osamělého poutníka, obyčejný věšák v motýla nebo hvězdu, míče mohou zpívat a plastové nádobí ožít. Dalším důležitým detailem je hudební zarámování inscenace, které se pohybuje od klasické hudby až po super moderní, což dotváří celou kompozici. DIVADLO BOLKA POLÍVKY PÁTEK 8. DUBNA 14:00, 20:30

19 Divadelní fakulta, Akademie múzických umění PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Jako vysoká škola byla Akademie múzických umění založena v roce V současné době se dělí na tři samostatné fakulty: hudební (HAMU), filmovou (FAMU) a divadelní (DAMU). Divadelní fakulta je rozdělena na činoherní větev a katedru alternativního a loutkového divadla. V rámci činoherní větve je možno studovat herectví, režii a dramaturgii. Větev alternativního a loutkového divadla je zaměřena na výchovu herců, režisérů, dramaturgů a scénografů s vyhraněnějšími zájmy. Katedry scénografie, produkce a výchovné pedagogiky působí samostatně, ale v těsných vazbách na ostatní soubory i mimo fakultu. Ivan Vyrypajev kyslík Režie: Peter Chmela Dramaturgie: Produkce: Daniel Přibyl Bohdana Hrají: Anna Bubníková, Kolenová, Lenka Stárková Martina Sľuková, Klára Štěpánková, Pavlína Štorková, Richard Fiala, Václav Jiráček, Pavol Smolárik, Josef Wiesner, Michaela Bendová Délka představení: 90 minut Žila byla dívka Saša. Narodila se v sedmdesátých letech dvacátého století ve velkém městě. Chodila do školy, studovala na univerzitě, potom si vzala člověka, kterého měla ráda. Žil byl kluk Alexandr. Narodil se v sedmdesátých letech dvacátého století v malém městě. Chodil do školy, studoval na univerzitě, rodinu neměl. A přišlo dvacáté první století. Tak to jsou Saša a Saša, lidé třetího tisíciletí. Zapamatujte si je jako starou fotografii. Je to generace lidí, na jejichž hlavy se kdesi ve vesmíru závratnou rychlostí řítí obrovský meteorit. Inscenace Kyslík je pokusem o propojení divadelního představení a klubového koncertu. Divadlo se tu maskuje za současnou taneční párty - skládá se z deseti obrazů, hudebních čísel, jejichž volné propojení tvoří jednoduchý příběh. CED PÁTEK 8. DUBNA 17:00

20 Academy of Drama and Film BUDAPEŠŤ MAĎARSKO Academy of Drama and Film v Budapešti má více než stočtyřicetiletou tradici ve výuce umění. Učí zde přední maďarští divadelní a filmoví profesionálové, což je dlouholetou tradicí: znalosti a profesní zkušenosti se předávají z generace na generaci. Academy of Drama and Film je jedinou institucí v Maďarsku, která poskytuje univerzitní vzdělání v oblasti filmu, divadla a televize. Považuje za svůj hlavní úkol školit a dále vzdělávat jednotlivce s hlubokým pochopením pro umění a vysokým standardem profesionálních znalostí a dovedností v daném uměleckém oboru. Studijní plán je založen na intenzivní profesionální práci na bázi workshopu. Univerzita produkuje vlastní divadelní představení; filmy a televizní programy vytvářené studenty jsou pravidelně vysílány Maďarskou televizí. Mezi divadelní studijní programy patří herectví, režie nebo divadelní věda. Euripidés andromache, ALKÉSTIS Režie: Lukáts Andor Dramaturgie: Gáspár Ildikó Hudba: Kiss Erzsi Hrají: Kovács Olga, Nemes Vanda, Mészáros Tibor, Nagy Cecília, Martinovics Dorina, Andrássy Máté, Nagy Péter, Tompa Ádám, Krisztik Csaba, Sipos Vera, Barnák László Délka představení: 2 x 50 minut (15 minut přestávka) Andromache a Alkestis zastupují věčné a podstatné tragédie dramatické literatury. Poeticky zpracovávají základní otázky lidské existence, její všeobecné i osobní prvky, a jsou klíčem nejen k dramatické literatuře jako takové, ale také k principům věčných lidských pochybností. Divadlo by mělo tyto zachované poklady v podobě antických tragédií uctívat. Podle mé zkušenosti se divadla uvádění těchto her bojí, podobně jako umělecké školy. Věřím, že v řeckých tragédiích leží základy dramatické literatury: např. původ Shakespearova Hamleta je možno hledat v Euripidově Oresteovi. Tyto tragédie jsou tedy nesmírně důležité ve výuce herců a režisérů. Měli bychom právě těmito tragédiemi začínat, jelikož jejich pochopení rozšiřuje naše pole zájmu a také mohou sloužit jako solidní základ. Pro ty, kteří mají zájem a dávají pozor, jsou Euripidovy tragédie zdrojem nesmírné hodnoty. (Andor Lukáts, režisér) MARTA PÁTEK 8. DUBNA 20:00 SOBOTA 9. DUBNA 11:00

21 Mezinárodní divadelní MARATON mladých tvůrců CED, SOBOTA 9. DUBNA, 15:00 V letošním roce se festival Setkání/Encounter 2005 stává i jedním z míst, kde se představí účastníci mezinárodního Maratonu mladých tvůrců. Jde o společnou aktivitu několika evropských festivalů divadelních škol. Základním principem Maratonu je, že každý ze zúčastněných festivalů připraví malé představení pro 2-3 herce v rozsahu kolem třiceti minut a s tímto představením se zúčastní dalších festivalů, které tvoří síť Maratonu. Představení budou předvedena za sebou s menšími přestávkami na přestavbu. V Brně se Maratonu zúčastní: ACT FESTIVAL, BILBAO, ŠPANĚLSKO - BIZKAIA THEATRE SCHOOL BAI Was Monna Lisa una lámpara? Hrají: Unai Izquierdo, Saioa Fernández Počínaje mýty, které opřádají malbu geniálního Leonarda da Vinciho, vytváří tato inscenace své vlastní pochybnosti ohledně hry na herectví. Dva restaurátoři, dva přátelé, dva performeři, kteří se v závěru namaskují za Monnu Lisu. Pohádka o nevšední transgresi. ENCOUNTER, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA - JAMU Childhood Hrají: Eva Kodešová, Robert Mikluš, Radomír Švec Režie: Jiří Honzírek Dětství je nejdůležitější částí lidského života. Utváří charaktery a vytváří předpoklady pro vývoj lidí. Přijďte se na tuto hru podívat a porovnat mládí v západní a východní Evropě. ITs FESTIVAL, AMSTERODAM, HOLANDSKO SCHOOL FOR NEW D A N C E DEVELOPMENT (SNDO), AMSTERDAM This is not a Romantic Duet Hrají: Guillem Mont de Palol, Maria Mavridou This is not a Romantic Duet vytváří tělesnou řeč vycházející z tepla a bezpečí lidských situací. Co se to děje uvnitř mě, díky čemuž se pohnu? Můžeme kontrolovat emoce? Od reálna k abstraktnu teplo mizí a objevuje se hrubost. Přijďte si prožít toto taneční představení plné emocí. NSDF, SCARBOROUGH, ANGLIE - DARTINGTON COLLEGE OF ARTS Tea without Mother Hrají: Joe Mapson, Lynnette Oakey, Mark Stephens, Anna Stewart Pomalu ji tlačí za sebou. Jemně jí otevře záda, vytáhne její kabel a zapojí ji. Ptáčník, stolník a dívka jménem Steve se pokoušejí přijít na tajemství neobyčejné matky v tomto absurdním příběhu odehrávajícím se ve světě bez počasí. Navštivte Mezinárodní maraton mladých tvůrců na následujících festivalech: března 2005 NDSF Scarborough, Anglie 9. dubna 2005 ENCOUNTER Brno, Česká republika července ACT Bilbao, Španělsko července 2005 ITs FESTIVAL, Amsterodam, Holandsko července 2005 ITs FESTIVAL, Brusel, Belgie a THEATER AAN ZEE, Ostende, Belgie srpna 2005 EDINBURGH FRINGE, Edinburgh, Skotsko -? srpna 2005 CURACAO, Nizozemské Antily

22 poděkování Mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encounter 2005 vznikl za podpory Magistrátu Statutárního města Brna a International Visegrad fondu, kteří nás podpořili ve značné míře a patří jim za to velký dík. Rádi bychom také poděkovali našim příznivcům a spolupořadatelům, kterými jsou na straně jedné divadla, jmenovitě Divadlo Bolka Polívky, Centrum Experimentálního Divadla (Husa na provázku a HaDivadlo), Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů - Divadlo Polárka, Divadlo Marta a na straně druhé firmy, které se rozhodly nás podpořit. Těmito firmami jsou: společnost ELSEREMO, a.s. Divize TA Újezd u Brna, jež nabízí kompletní služby při novostavbách, rekonstrukcích, opravách i dílčích dodávkách v oblasti jevištních technologií, scénického osvětlení, regulace scénického osvětlení, akustiky, vzduchotechniky, hydraulických zařízení, elektroinstalací a interiérů; GTS International specializující se především na možnosti výhodného cestování studentů a individuálních cestovatelů, jako cestovní kancelář je jednou z největších na českém trhu a je členem celé řady mezinárodních a národních institucí, např. International Airline Transport Association, ISTC, Asociace cestovních kanceláří; Královský pivovar Krušovice a.s., jeden z nejstarších a největších pivovarů v Čechách, Královský pivovar je dnes v České republice na 5.místě mezi výrobci piva; firma Red Bull podporující nás formou věcného plnění v podobě nealkoholického energetického nápoje, jenž nám dává kříííídla ; společnost Jaroslav Šťavíček - Interra orientující se převážně na podzemní stavitelství Crystalis, s.r.o. distributor stolní vody a společnost AutoCont CZ a.s., patřící mezi nejvýznamější v dodavatele informačních a komunikačních technologií v České republice. V oblasti tiskových materiálů náš festival podporují již několik let firmy SAGITTA, s.r.o. jež je jedním z nejvýznamnějších českých velkoobchodů s oční optikou, ve spolupráci s firmou Artiq, v.o.s., která se sama prezentuje jakožto továrna na reklamu a počítače, a to prostřednictvím tisku plakátů a obálek na bulletin, který právě držíte v ruce (což je dostatečný důkaz dobré a kvalitní práce této firmy), i firma CatCut, specialista na velkoplošné tisky nás již v minulých letech podpořila tiskem plakátů - city lightů. Novým donátorem je v letošním roce firma Old Print, s.r.o. zhotovující pro potřeby festivalu bulletin, jeho předtiskovou přípravu i samotný tisk, což jsou jedny z mnoha aktivit (poradenský servis, grafické návrhy, tisk, speciální úpravy, knihařské zpracování), které tato firma nabízí. Pomoc v oblasti propagace Festivalu Setkání/Encounter 2005 nám poskytly firmy CZECHINTER s.r.o., která je aktivní v oblasti marketingových, propagačních, reklamních, zprostředkovatelských a jiných služeb, nabízí mimo jiné i reklamu na velkoplošných obrazovkách v Brně, jejímž prostřednictvím budeme prezentovat náš festival i my; Snip & co., reklamní agentura, nám zabezpečuje distribuci plakátů do městské hromadné dopravy v městě Brně; euro AWK, s.r.o. investor v oblasti venkovní reklamy, nám poskytuje reklamu v city-light vitrínách. Předmětem činnosti Palacecinemas je provoz vícesálových kin a služeb s touto činností spojených, v našem případě je nám nabízena možnost prezentovat festival v předsálích multiplexu. Tvůrčí tým festivalu

23 I VF Fact sheet International Visegrad Fund Date of Establishment: 9 June 2000, Štiřín (Czech Republic) Member States: Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia Governing Bodies: Conference of Ministers of Foreign Affairs Council of Ambassadors Executive Body: Administrative Body: Executive Director (Andrzej Jagodziński) Secretariat Seat of the Secretariat: Drotárska cesta 46, Bratislava, Slovakia The mission of the International Visegrad Fund is to promote the development of closer cooperation between the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia and strengthening of ties between these states. In other words, to promote regional cooperation among the Visegrad countries through supporting the development of common cultural, scientific research, educational projects, exchanges between young people, promotion of the tourism and cross-border cooperation. The budget of the Fund is created by equal annual contributions of all Member States. Beginning in 2005, Member States agreed to contribute EUR each, providing a total budget of EUR IVF Programmes 1. Standard Grants (budget of EUR) - for the projects of cooperation between subject from V4 countries - deadline: March 15 and September 15 - minimum amount of the grant is EUR 2. Small Grants (budget of EUR) - for the projects of cooperation between subject from V4 countries - deadline: March June 1, September 1 and December 1 - maximum amount of grant is EUR 3. Visegrad Scholarships Programme (budget of EUR) - for post-master studies - deadline: January Visegrad Strategic Programme (budget of EUR) - for important, long-term strategic projects (see the list of priorities for the year 2005) - deadline: March 31 All applications must be done only in English. Results of applications selection process (status October 19, 2004) Year Grant Applications RequestedAmount Granted Anount Grants Scholarschip Applications Awarded Scholarschips N/A N/A N/A N/A N/A N/A Detailed information is available at tel: , fax: ,

24 The International Theatre Marathon of Young Makers th CED, SATURDAY 9 APRIL, 15:00 This year our festival Setkání/Encounter 2005 also becomes one of the places, where the participants of international Marathon of Young Makers are going to introduce themselves. Marathon is a common activity of a number of European theatre school's festivals. Each of the participating festivals is going to prepare a small production for 2-3 actors, about half hour long and with this production they are going to participate at other festivals creating the web of the Marathon. The productions are going to be performed along with a small intermissions for a transformation of the set. In Brno the participants are: ACT FESTIVAL, BILBAO, SPAIN - BIZKAIA THEATRE SCHOOL BAIWas Monna Lisa una lámpara? With: Unai Izquierdo, Saioa Fernández Starting from the myths that surround the painting of genius Leonardo da Vinci, this piece creates its own doubts about the acting game. Two restores, two friends, two performers who finally will disguise themselves as Monna Lisa. A fairy-tale about a remarkable transgression. ENCOUNTER, BRNO, CZECH REPUBLIC - JAMU Childhood With: Eva Kodešová, Robert Mikluš, Radomír Švec Childhood is the most important part of a human life. It constitutes characters and creates presumptions for the development of people. Come to see this play and compare West and East European youth. ITs FESTIVAL, AMSTERODAM, HOLLAND - SCHOOL F O R N E W DANCE DEVELOPMENT (SNDO), AMSTERDAM This is not a Romantic Duet With: Guillem Mont de Palol, Maria Mavridou This is not a Romantic Duet creates a physical speech coming from the warmth and safety of human situations. What happens inside me that makes me move? Can we control emotions? From real to abstract, warmth disappears, roughness appears. Come experience this dance piece full of emotions. NSDF, SCARBOROUGH, COLLEGE OF ARTS ENGLAND -DARTINGTON Tea without Mother With: Joe Mapson, Lynnette Oakey, Mark Stephens, Anna Stewart He pulls her along slowly behind him. He gently tilts her back, unwinds her cable and plugs her in. A bird-man, a butler and a girl called Steve all try to discover the secrets of an extraordinary mother in this absurdist tale set inside a world without weather. Visit the International Young Makers Marathon at the following festivals: NDSF Scarborough, England March ENCOUNTER Brno, Czech Republic 9. April ACT Bilbao, Spain 3.-4.June ITs FESTIVAL, Amsterodam, Holland July ITs FESTIVAL, Brusel, Belgium July THEATER AAN ZEE, Ostende, Belgium and EDINBURGH FRINGE, Edinburgh, Scotland 4.7. August CURACAO, Netherlands Antilles? -? August 2005

25 Academy of Drama and Film BUDAPEST HUNGARY The Budapest University of Drama and Film is over 140 years old with a long-standing tradition in arts education. The best of Hungary's theatre and film profession teach at the University. This has been a longstanding tradition at this University: artistic knowledge and professional experience has been passed on from generation to generation by active members of both professions who head the artistic tuition of the students. The University of Drama and Film is the only university level institution in Hungary which provides university-level degrees in the areas of film, theatre and television. It considers its primary task to train and further educate individuals with a sound appreciation and understanding of the arts and a high standard of professional knowledge and skill in their respective artistic fields. The curriculum is based upon intensive professional workshopstyle work. The University produces its own theatrical productions, educational films and television programs produced by the students of the University. They are regularly broadcasted on Hungarian Television. Among theatre curriculums belong acting, directing and theatre research. Euripides andromache, ALKÉSTIS Director: Lukáts Andor Dramaturgy: Gáspár Ildikó Music: Kiss Erzsi Cast: Kovács Olga, Nemes Vanda, Mészáros Tibor, Nagy Cecília, Martinovics Dorina, Andrássy Máté, Nagy Péter, Tompa Ádám, Krisztik Csaba, Sipos Vera, Barnák László Lenght of the performance: 2 x 50 min. (15 min. intermission) Andromache and Alcestis are eternal and essential tragedies in dramatic literature. In a poetic way they deal with the basic questions of human existence, its universal and personal elements, being not only a key to a dramatic literature in general, but also to the principles of eternal human dispute. The theatre should respect these surviving treasures - the ancient tragedies. According to my experience, theatres are afraid of these plays and art schools often avoid producing them as well. I believe that Greek tragedies serve as a basis for dramatic literature: e.g. the origin of Shakespeare's Hamlet might be Euripides' Orestes, therefore these tragedies are also of primary importance in the training of actors and directors. We should start with these tragedies, since their understanding enlarges our field of interest and they might also serve as a firm basis. For those who are interested and pay attention, Euripides' tragedies are a source of a great value. (Andor Lukáts, director of the play) MARTA th FRIDAT 8 APRIL, 20:00 th SATURDAY 9 APRIL, 11:00

26 Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts PRAGUE CZECH REPUBLIC The Academy of Performing Arts in Prague was estabilished as an institute of higher education in At the same time it was divided into three independent faculties: Music HAMU, Film FAMU, and Theatre DAMU. The theatre faculty is divided into two departments, Drama, and the Alternative and Puppet Theatre. The Drama department teaches acting, directing, and classically-oriented dramaturgy. The Alternative and Puppet Theatre department focuses on the training of actors, directors, repertory advisors and stage designers with more specific interests. The departments of Stage Design, Production and Theatre Studies operate independently, but collaborate with each other and work closely with outside artists. Ivan Vyrypajev oxygen Director: Peter Chmela Dramaturgy: Daniel Přibyl Production: Bohdana Kolenová, Lenka Stárková Cast: Anna Bubníková, Martina Sľuková, Klára Štěpánková, Pavlína Štorková, Richard Fiala, Václav Jiráček, Pavol Smolárik, Josef Wiesner, Michaela Bendová Lenght of the performance: 90 min. Once upon a time there was a girl called Sasha. She was born th in the 70s of the 20 century in a big city. She attended a school, she studied at the university and then she married a man she liked. Once upon a time there was th a boy called Alexander. He was born in the 70s of the 20 century in a small town. He attended a school, he studied at st the university and had no family. Then the 21 century came. So, there are Sasha and Sasha, people of the third millenium. Memorize them like an old photo. A gigantic meteorite somewhere in space is quickly heading towards the heads of this generation. The Oxygen production is attempting to connect a theatre performance and club concert. The theatre is camouflaged as a contemporary dance party it consists of ten images, music numbers, forming together a simply story. CED th FRIDAY 8 APRIL 17:00

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JÁNÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU

HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU 5. dubna/úterý 14.00 15.00 16.30 Festivalový průvod Zahájení festivalu / 40 min. George Dandin aneb Manžel v rozpacích / 85 min. Slovinsko, Ljubljana University of Ljubljana, Academy of Theatre, Radio,

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně schválil dle 27 odst.1 písm.b) zákona č.111/1998 Sb.,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

SETKÁNÍ/ENCOUNTER HLAVNÍ PROGRAM. 10. 14. 4. 2012 v Brně. Do I have a dream? www.encounter.cz

SETKÁNÍ/ENCOUNTER HLAVNÍ PROGRAM. 10. 14. 4. 2012 v Brně. Do I have a dream? www.encounter.cz SETKÁNÍ/ENCUNTER 22. R NÍK MEZINÁRDNÍH FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKL 22 ND INTERNATINAL FESTIVAL F THEATRE SCHLS 10. 14. 4. 2012 v Brně HLAVNÍ PRGRAM Do I have a dream? SETKÁNÍ/ENCUNTER 22. R NÍK MEZINÁRDNÍH

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU

divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 2 Slovo děkana Umělecká tvorba je přirozenou součástí výuky na vysoké umělecké škole a lze ji považovat

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor

přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor Dobrý den, přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor Hravé a veselé činoherně - mimické představení.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ústí n. Labem, 27. dubna 2012

Ústí n. Labem, 27. dubna 2012 Ústí n. Labem, 27. dubna 2012 Kořeny visegrádské spolupráce společný základ v dějinách, kultuře a náboženství setkání králů vevisegrádu v letech 1335 a 1336 Jan Lucemburský, Karel Robert z Anjou (Karel

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více