Hlavní pořadatel: Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně. ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní pořadatel: Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně. ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla"

Transkript

1 setkání 2005 mezinárodní festival divadelních škol ol dní fest ro ních šk el al divad iv meziná f estivalový bulletin

2 sponsors Hlavní pořadatel: Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla a divadlem Bolka polívky a za podpory statutárního města Brna a Mezinárodního Visegradského fondu Pod záštitou: České komise pro UNESCO, Českého střediska ITI, ministra kultury ČR, Polského institutu v Praze, primátora Statutárního města Brna a rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

3 Festival setkání encounter 2005 Hlavní pořadatel - DIFA JAMU Mozartova 1, Brno, Česká republika Rektor JAMU prof. PhDr. Václav Cejpek Děkan Divadelní fakulty JAMU prof. PhDr. Josef Kovalčuk F Ředitel festivalu prof. Petr Oslzlý estivalová rada prof. Petr Oslzlý, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, doc. Jan Kolegar, Mgr. David Lobpreis, Alena Stříbrná, Adéla Janěková, Ludmila Frištenská, Bronislava Krchňáková, Juraj Tedla, Michael Beran, Kateřina Rylichová

4 Vedoucí výrobního štábu & supervisor David Lobpreis & Lucie Sekaninová Studentský koordinátor Alena Stříbrná Zástupce koordinátora Adéla Janěková Administrátorka Silvie Kašparová Ekonomka Helena Zdráhalová Fundraising Kateřina Rylichová, Ilona Holešínská Propagace Michael Beran, Soňa Kalužová Tiskoviny Ludmila Frištenská, Jakub Preis, Klára Řebíčková Off program Bronislava Krchňáková, Jakub Janoušek Soubory Juraj Tedla a studenti prvního ročníku ADM Logistika Martin Maryška Vedoucí infocentra Jana Mitrengová Šéfredaktor festivalového zpravodaje Silvie Šustrová Korektor anglické verze Henry Majer Korektor české verze Jitka Páleníková Výtvarná koncepce Jan Maroušek

5 DVEŘE JSOU OTEVŘENY Festival SETKÁNÍ-ENCOUNTER je letos realizován již po patnácté. To už řada dosti dlouhá! Tvoří ji -i se třemi, které zde budou poprvé - celkem padesát jedna škol. K tomu je nutné připočíst jejich výukové programy, postupy, styly i koncepce, a z nich vycházející desítky či stovky inscenací, doprovodných akcí, událostí... A vše bylo a je uváděno v život stovkami či spíše tisíci účastníků a nespočtem jejich uměleckých snů a plánů... Festival se zrodil na začátku devadesátých let z nadšení nad nově nabytou svobodou, která s sebou přinášela doposud nepoznané možnosti kontaktů a komunikace s Evropou i světem. Duch festivalu vznikal z tvořivého varu, který zákonitě provázel radikální proměnu výuky divadla na Janáčkově akademii vyjádřenou zrodem nové divadelní fakulty. A v neposlední řadě chtěl program festivalu naplnit nově přestavěný divadelní prostor školního Divadelního studia Marta, chtěl využít všech možností jeho nové variability. A každá tato vstupní idea, jejichž ještě nepsaná suma vytvářela jakýsi zárodečný koncept festivalu, se v dalších letech postupně rozvíjela, či doslova expandovala k novým možnostem a řešením. V průběhu patnácti let na festival přijíždějí školy z většiny evropských zemí, ale posléze i ze zámoří. Festival se časově prodlužoval z jednoho víkendu až do téměř týdenního časového rozměru. Jeho program se také intenzívně zahušťoval a v současnosti, v již ustáleném čase pěti dnů, se pravidelně uskutečňuje okolo dvaceti představení dvanácti i více divadelních škol. Toto vnitřní zahuštění však dovoluje také vnější, prostorová expanze, kterou festival od svého počátku prodělal. Vedle Studia Marta se představení začala odehrávat také v tzv. Kabinetu Múz, který do divadelní podoby adaptovalo HaDivadlo, v roce 1994 festival vstupuje také do prostor nového areálu Divadla Husa na p r ovázku Centra experimentálního divadla,postupně se však otevírají i sály Divadla Bolka Polívky, divadla Polárka, v loňském roce přibyl nový blackbox v Pasáži Alfa do něhož se přestěhovalo HaDivadlo. Vzniklo tak téměř ideální prostorové divadelní prostředí. Nové možnosti festival získal přesunem Divadelní fakulty do secesní budovy na Mozartově ulici. Zde se mohly volně rozvíjet pedagogické a hlavně studentské diskuse, jejichž podoba je stále nově hledána a zkoušena v různých variantách a obměnách. Zde je prostorové zázemí pro podobně proměnlivou podobu tvůrčích dílen, které jsou v patnáctém roce reprezentovány mezinárodním divadelním Maratonem. A hlavní program je rok od roku také zahušťován a hlavně obohacován dalšími akcemi, jimiž chce povětšině domácí škola svým hostům alespoň vzorkem představit tvůrčí i tvarovou různorodost svých oborů a výukových programů. Proměny festivalu v průběhu těch patnácti let lze chápat a pojmenovat jako hledání a otevírání nových možností setkávání se i nových významových a formálních, tématických i stylotvorných možností a cest divadelního umění. Podstatou i smyslem každého setkání i každého divadelního představení a v nejširším slova smyslu divadla jako uměleckého i kulturního fenoménu je však především komunikace. Proto patnáct realizací festivalu Setkání/Encounter je možné nahlížet a chápat také jako jednu kontinuální dílnu či laboratoř komunikace. A dveře této laboratoře jsou již opět otevřené a my všichni, kteří do nich společně vstupujeme, abychom festival realizovali a svou tvořivou prací i diváckou účastí naplňovali máme velkou šanci obohatit již popatnácté míšení, slučování a obohacování tohoto kontinuálního varu pozitivní komunikace Prof. Petr Oslzlý Ředitel festivalu Setkání/Encounter a Centra experimentálního divadla v Brně

6 Vážení přátelé, vítám Vás srdečně v Brně na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění a dovolte mi, abych naši školu stručně představil. JAMU byla založena v roce 1947 a od počátku nese jméno velkého tvůrce moderní hudby Leoše Janáčka. Janáček v Brně žil a tvořil a mimo jiné se také zasloužil o vybudování i o vysokou kvalitu uměleckých škol v našem městě. Od svého založení měla JAMU fakultu hudební a divadelní. Ve svém vývoji prošla několika etapami, které souvisely i s proměnami politického klimatu v naší zemi. Měla tedy svá slavná období, kdy na škole učily významné osobnosti české kultury a kdy zde také jako studenti vyrůstali jejich pokračovatelé. Vedle toho ovšem praktiky totalitního režimu tvrdě zasahovaly i do práce školy a negativně ji ovlivňovaly metody i možnosti výuky, divadlu zůstaly jen dvě katedry. K velkému rozvoji divadelních oborů došlo po roce 1989, kdy byla samostatná Divadelní fakulta obnovena. Postupně zde byly ustaveny nové divadelní ateliéry, ve kterých je dnes možné studovat 12 různých oborů, a to na stupni bakalářském, magisterském i doktorském. Podařilo se také zrekonstruovat školní divadelní studio Marta, které jsme v nové podobě otevírali před patnácti lety. Při této příležitosti jsme uspořádali první setkání divadelních škol, jehož se vedle naší školy zúčastnili i kolegové z Prahy a Bratislavy. V dalším ročníku přibyla škola z Lodže a postupně další. Tak se zrodil velký mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encounter, kterého se do dnešního dne zúčastnily desítky škol z Evropy i dalších světadílů. Hlavním cílem našeho festivalu je umožnit inspirativní setkávání mladých divadelníků z různých zemí, prohlubovat vzájemného poznávání a v neposlední řadě také dát podněty ke vzniku nových přátelství. Věřím, že toto své poslání vrchovatou měrou naplní i letošní 15. ročník. Přeji všem krásných 5 dní strávených na naší škole. prof.phdr. Josef Kovalčuk děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění Ráda bych vás přivítala na Mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2005, který právě začíná. Letošní ročník bude v duchu oslav patnáctých narozenin festivalu pořádaného Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V lidském životě je patnáctý rok života prvním krokem k dospělosti, ale zároveň i určitým setrváním v dětství. Doufám, že podobně je na tom i náš festival, který má dětskou hravost, ale zároveň i dospěláckou zodpovědnost. Festival získal v tomto roce záštitu České komise pro UNESCO, Českého centra ITI, Polského institutu v Praze, primátora Statutárního města Brna a rektora JAMU. Setkání/Encounter je festival pro vás, naše diváky, hosty, příznivce a přátele a s tímto vědomím jej také pořádáme. Proto vám všem přeji příjemný pobyt, příjemnou zábavu a hlavně co nejpříjemnější vzpomínku na Brno, JAMU a především na všechny, se kterými se zde setkáte. Alena Stříbrná studentský koordinátor

7 hlavní program

8 Theaterschool, Amsterdam School of the Arts AMSTERODAM HOLANDSKO Společně s dalšími šesti fakultami je Divadelní škola součástí Amsterodamské školy umění. Škola nabízí širokou paletu dramatických a tanečních kurzů celkem ve 12 oborech. Studium je čtyřleté a má dvě části. První rok probíhá všeobecná příprava a následující tři roky jsou vyhrazeny pro studium hlavního oboru. Student divadelních oborů se může specializovat na činoherní, kabaretní, či muzikálové herectví, režii, divadlo pohybové, jevištní technologii, produkci, dramatickou výchovu nebo současné hudební divadlo. Každý z oborů má vlastního uměleckého ředitele, svůj program a metody výběrového řízení, avšak studenti jednotlivých oborů spolupracují. Inscenaci vytvořila katedra pantomimy. Monika Haasová RiNCiNCuM Režie: Monika Haasová, Loes van der Pligt Scéna: Monika Haasová, Lucia Luptáková Hudební poradce: Nathan Fuhr Hrají: Marcelo Evelini, M a r ic a Bujaki, Ibelisse Guardia, Monika Haasova Délka představení: 40 minut Hra je inspirována Mongolskem, kde autorka strávila měsíc života. Snaží se najít na jedné straně způsob, jak přenést ticho a nicotu prostoru do představení, a na straně druhé přinést do konfliktu dva odlišné světy (západní a východní kultury). Ukazuje těžkosti jedné ženy, která se snaží žít svůj život takový, jaký je. Podmínkami jsou příroda, s kterou denně žije, a pár lidí, kteří mohou narušit a změnit způsob jejího žití. Také je to možná jen způsob, jak se vyrovnat s věcmi okolo ní. A tento způsob jej tvoří zvláštním. Ona ze způsobu vytváří zvyk a tradici, jak mají věci fungovat, aby mohla žít. Autorka pracuje na principu pohybových kontrastů a reflektuje způsob žití v Mongolsku. Lidé zde jsou totiž vždy připraveni jít dál, pohnout se z jednoho místa na další. Stačí jim jen tolik majetku, kolik opravdu potřebují, aby přežili. Jejich charakter prezentuje jiný svět. Ve chvíli, kdy mu někdo zkříží cestu svým vstupem, se něco stane. Dojde k jakési kulturní výměně, která zanechá stopu. Tato stopa je zvláštní kombinací rozdílných kulturních pochopení. HADIVADLO ÚTERÝ 5. DUBNA 14:00, 20:00

9 Max Rheinhardt Seminar, University for Music and Performing Arts VÍDEŇ RAKOUSKO Seminář Maxe Reinhardta byl založen roku 1929 slavným divadelním režisérem Maxem Reinhardtem. Ten definuje divadlo jako místo, kde se mohou skrýt lidé, kteří si tajně schovali dětství do kapsy, aby si mohli hrát až do konce života. Jeho myšlenky se staly základnou pro školní výukové metody. Zároveň se však studijní plán průběžně měnil a přizpůsoboval současným nárokům. Tradice na jedné straně a uvědomování si přítomnosti na straně druhé charakterizuje výuku v Semináři. Kromě klasických předmětů jako hlasová průprava, herectví nebo masky se klade velký důraz na výuku muzikálových dovedností, v souladu s rakouskou divadelní tradicí. Škola se skládá ze dvou kateder: herecké a režijní, které spolu ovšem úzce spolupracují. V současné době studuje v Semináři přibližně 60 studentů, z nichž se věnuje studiu režie. Jelikož Seminář Maxe Reinhardta velmi usiluje o intelektuální výměnu s evropskými a dalšími divadelními školami, udržuje kontakty s různými akademiemi, školami a festivaly. Lars Norén démoni Režie: Veronica Rignall Dramaturgie: Prof. PeterRoessler Scéna a kostýmy: Johannes Leitgeb, Aleksandra Kica Hrají: Melanie Lüninghöner, Alexander Gier, Monika Wiedermer, Anton Nouri, Emily Cox, Marina Senckel Délka představení: 100 minut Katarina a Frank jsou znechuceni jeden druhým, jejich vztah trpí, jako by byl svázaný korzetem. Večer před pohřbem Frankovy matky nechtěli strávit sami ve dvou, a tak pozvali své sousedy Jennu a Tomase. Ti nastavují hostitelům zrcadlo jejich neuspokojivého vztahu. Pod vlivem alkoholu se zlomí nevyznané naděje a potlačované pochybnosti. Z letmého krácení času vznikne přání, které má změnit životy zúčastněných a zlomit starý způsob rodinného a manželského života. Začíná boj o zachování sebe sama, ve kterém musí být zachováno zdání fungujícího vztahu před druhým párem. Večer se stupňuje ke hře na právo a křivdu. Hra a skutečnost, výmluva, nebo podvod sebe samotného? Postavy hry jsou současně herci, kteří v inscenaci hrají. CED ÚTERÝ 5. DUBNA 17:00

10 The Polish National Film, Television and Theatre School LODŽ POLSKO Filmová škola v Lodži byla založena v roce 1948, Státní divadelní škola - vedená nejprve Leonem Schillerem - vznikla v roce Obě tyto instituce pak v roce 1958 utvořily Státní filmovou a televizní školu, později Polskou národní filmovou, televizní a divadelní školu, jednu z nejznámějších filmových škol na světě. Lodžská škola má své kořeny ve výukových metodách vyvinutých Wojciechem Bogusławskim, otcem polského divadla, který založil Divadelní školu (první v historii země) v roce Studují se zde tyto obory: herectví, režie, kamera, produkce a animace. Studenti herectví se učí jak divadelnímu herectví, tak specifikům práce před kamerou. Vždyť je to právě herectví, které utváří minulost i současnost divadla, filmu a televize. A jsou to herci, kteří jsou hybnou tvůrčí silou. Jsou to studenti lodžské školy, kteří vytvářejí polské divadlo a film, pokračovatelé Wajdy, Polańského, Kieślowského, Zanussiho, Machulského, Hollandové a mnohých dalších. F. M. Dostojevský svidrigajlov Režie: Janusz Gajos Adaptace: Andrzej Domalik Scéna a kostýmy: Urszula Bartos Gęsikowska Light design: Jolanta Dylewska Hrají: Mirosław Haniszewski, Ksawery Szlenkier, Mariusz Ostrowski, Monika Buchowiec, Katarzyna Cynke, Aleksandra Mikołajczyk, Kamila Klimczak, Kamila Salwerowicz, Łukasz Pruchniewicz, Iwona Dróżdż, Przemysław Redkowski, Michał Rolnicki, Grzegorz Sobota, Marcin Janiszewski Délka představení: 100 minut Hra založená na vynikajícím románu Fjodora Dostojevského. Svidrigajlov, přestože ve Zločinu a trestu není hlavní postavou, v této inscenaci tuto pozici získává. Namlouvá si Raskolnikovovu sestu Duňu, a tím se objevuje v Raskolnikovově životě v Petrohradě. Svidrigajlov tajně vyslechne rozhovor mezi studentem a mladou prostitutkou, a tak se dozví o vraždě starého majitele zastavárny. V jeho hlavě se krůček po krůčku rýsuje plán, jak této informace využít Mezi literárními kritiky panuje častý názor, že Svidrigajlov je svým způsobem Raskolnikovovo alter ego. Taková interpretace ovšem vede k otázce - co by se mohlo stát muži, který žije mimo jakékoliv sociální struktury nebo morální pravidla, a který si je jistý svou vlastní výjimečností? MARTA ÚTERÝ 5. DUBNA, 20:00 STŘEDA 6. DUBNA 11:00

11 The Ludwik Solski State School of Drama in Cracow KRAKOV POLSKO Historie školy se datuje od roku 1946 a vděčí za svoji existenci nejvýznamnějšímu polskému divadelnímu herci a režisérovi Juliuszovi Osterwaovi, jehož práce byla silně ovlivněna Tairovem a Stanislavským. V prvním období existence škola otevřela tříletý kurz pro budoucí herce, v roce 1949, již pod jménem Státní herecká škola, byla výuka rozšířena na 4 roky. Pod současným názvem Státní dramatická škola Ludwika Solkskiho škola existuje od roku Studium probíhá na dvou fakultách herectví a režie. V roce 2002 byla otevřena dramaturgie. Historii školy vytvářeli renomovaní herci, režiséři a teoretikové divadla, kteří se dělí o své znalosti se studenty, stejně tak jako její absolventi, z nichž mnoho mělo poté velký vliv na rozvoj divadla v Polsku i v celém světě. Ve škole se vyučují praktické předměty jako herectví, režie, hudba, scénografie, historie divadla, drama, filozofie apod., vedené významnými divadelními osobnostmi. Alexandr Ivanovič Vvědinskij vánoční STROM U IVANOVOVÝCH Režie: Bogdan Hussakowski Hudba: Andrzej Zarycki Hrají: M a r c i e j Skuratowicz, Marta Gortych, Dagmara Mrowiec, Marcin Kalisz, Marta Malikowska, Piotr Sieklucki, Aneta Wirzinkiewicz, Katarzyna Misiewicz, Konrad Kosecki, Dominik Nowak, Dominika Markuszewska, Adam Szarek, Hubert Bronicki, Andrzej Rozmus, Tomasz Cymerman Délka představení: 75 minut Autor Vánočního stromu u Ivanovových, Alexander Vvědinskij byl jedním ze zakladatelů literární skupiny Oberiu. Psal hodně pro děti a dlouhou dobu pobýval ve vězení. Tam také zemřel, ale ještě předtím napsal Vánoční strom u Ivanovových. Jde o krátké a vtipné drama. Vtipné a strašidelné. Děj se odehrává v devatenáctém století, téměř padesát let před napsáním dramatu. Jeho cílem je syntéza. Před dávnými časy, za devatero kopci a devatero údolími. Ale na zbytek už se musíte podívat sami. POLÁRKA STŘEDA 6. DUBNA 11:00, 14:00

12 Department of Theatre, Faculty of Music and Performing Arts, Bilkent University ANKARA TURECKO Bilkent University přijala své první studenty v říjnu V současné době na devíti fakultách studuje přes deset tisíc studentů, mezi nimiž jsou i zahraniční studenti ze 72 zemí. Během druhého roku výuky byla ustanovena v té době v Turecku nepříliš častá praxe studentské evaluace hodin a vyučujících. Fakulta dramatických umění má dvě katedry herectví a režii. V akademickém roce na obou oborech dohromady studuje 70 studentů. Claude Magnier BLAISE Režie: George Antadze Hrají: Aysegul Alpak, Eda Aydinli, Mustafa Bilgin, Cemil Buyukdogerli, Asli Gokcen, Burcu Guner, Ozgur Kececi, Ozlem K i rkpantur, Ozge Mirzali, Pinar Tore, Ipek Turktan, Esin Belul, Gizem Koyuncu Délka představení: 120 minut (15 min. přestávka) Herci jsou studenty čtvrtého, absolventského ročníku. Režisér inscenace, původem z Gruzie, vyučuje již osmým rokem na katedře režie. Inscenace Blaise je komedie. DIVADLO BOLKA POLÍVKY STŘEDA 6. DUBNA 17:00

13 Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění BRNO ČESKÁ REPUBLIKA Studium divadelních oborů existuje na Janáčkově akademii múzických umění od jejího založení v roce Zaměřovalo se na herectví a divadelní režii. V určitých obdobích byla též zahrnuta dramaturgie a divadelní věda. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 byla obnovena samostatná Divadelní fakulta. Mnoho dříve nepohodlných osobností českého divadelního života a představitelů experimentálních scén se vrátilo, aby zde vyučovali. Rámec studia byl též zřetelně rozšířen. Fakulta má nyní 11 oborů studia: režii, činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní dramaturgii, rozhlasovou a televizní scénáristiku, scénografii, výchovnou dramatiku pro neslyšící, dramatickou výchovu, divadelní manažerství, jevištní technologii a taneční pedagogiku, dále také doktorské studium zaměřené na teorii divadelní tvorby. Počet studentů se pohybuje kolem Tankred Dorst fernando KRAPP MI NAPSAL DOPIS Režie: Jolana Kubíková Dramaturgie: P a v l a Kadlčíková Scénografie: Marcela Chylíková Hudba: David Smečka Produkce: Markéta Jeřábková Hrají: Petra Bučková, Jan Grundman/Martin Siničák, Martin Chamer, Hana Řezníčková, Šárka Bilíková, Robert Mikluš Délka představení: 100 minut Jádrem Dorstovy hry je vztah bohatého a váženého muže Fernanda Krappa s dívkou Julií, kterou si koupí od jejího zkrachovalého otce. Do manželského vztahu těchto dvou osob, založeném na moci a manipulaci ze strany Krappa, se zaplete třetí postava, zchudlý Hrabě. Milostný trojúhelník, který se ve hře rozvíjí, je narušen skrývanou žárlivostí i touhou tuto žárlivost vyvolat. Jak vysvobodit svou vlastní ženu z pout mileneckého vztahu, a přitom si zachovat tvář nepodvedeného muže? Jak co nejrafinovaněji skolit svého nepřítele? Jak se nezaplést do svých vášní, které by nás později mohly strhnout do víru bezedné a vražedné propasti? Dramaturgicko-režijní úprava hry vychází jednak z Dorstova dramatického textu, jednak z povídky Miguela de Unamuna Celý muž, podle níž Dorst svou hru psal. Inscenace plná vášně, milostného vzplanutí i krutoněhy je podepřena monstrózními výjevy zmanipulovaného davu, který odkazuje na davy, jenž zaplňovaly náměstí v Německu třicátých let. Scénické ztvárnění tohoto dramatu výrazně podtrhuje autorská hudba, která se opírá o konkrétní textovou úpravu, a pomáhá tak zvýraznit atmosféru hry, jejíž postavy se pod silou vlastních vášní nezadržitelně řítí tam, odkud již není žádného návratu. MARTA STŘEDA 6. DUBNA 20:00

14 Folkwang University Essen ESSEN NĚMECKO Folkwang Hochschule byla založena roku 1927 na místě starého opatství ve Werdenu, na předměstí Essenu. Je jednou z pěti nejvýznamnějších škol dramatického umění v Německu a svou proslulost si získala zejména díky katedrám hudby a tance. Vzdělávací programy nejsou zaměřeny pouze na jednotlivé obory umění, ale otevírají se také rozdílným kulturám a vlivům na tvůrčí potenciál studentů. Tuto myšlenku podporuje zejména fakt, že zde studuje množství zahraničních posluchačů, přičemž na škole působí také zahraniční lektoři z Izraele, Ruska, Spojených států či Velké Británie. Pro školu je jedním z nejdůležitějších cílů vzdělávat své studenty k samostatnosti a kreativitě. Kromě samotného studia se zde každoročně koná velká Shakespearovská přehlídka. podle Williama Shakespeara ein STÜCK. HAMLET. Režie a dramaturgie: Maren Wegner Scéna: Kathrine von Hellermann Kostýmy: Grit Gross Hrají: Oliver El- Fayoumy, Fabian Sattler, Sonia Hausséguy, Daniel Flieger Délka představení: 60 minut Představení Ein Stück. Hamlet. chce položit několik otázek jedné z nejznámějších her světové literatury: Shakespearovu Hamletovi. Jak hrát Hamleta? V naší době? Jak mají mladí lidé, herci, režisér, scénografové nalézt svou vlastní cestu, jak se s touto hrou vypořádat? Jak pracovat na textu? Jak se přiblížit postavám? Jak se s těmito otázkami vyrovnat? Možná bychom je mohli zahrát? Jak spolu tyto otázky souvisí? Co je divadlo? Jaká je jeho funkce? Co divadlo zmůže? Co zmůžou herci? Co zmůžou lidské bytosti? Co lidské bytosti dělají? Co dělají herci? Jaké je propojení mezi hercem a postavou? Kdo hraje roli? Co je realita? Co je pravda? Co je zdání? Co je bytí? Co je hraní? Kdo je Hamlet, princ dánský? A co je Hamlet,nejdiskutovanější hra? Být či nebýt? Nachází se zde ještě vůbec úplný příběh? Nebo jen témata? Kusy a kousky? Nachází se zde vůbec ještě něco kompletního? Nebo jen kousky? Stücke. Ein Stück Hamlet. HADIVADLO ČTVRTEK 7. DUBNA 11:00,14:00

15 Theatre Arts Department, Faculty of Arts, Tel Aviv University TEL AVIV IZRAEL Katedra divadelních umění na Univerzitě v Tel Avivu je nejstarším, největším a nejvýznamnějším komplexním divadelním studijním programem v Izraeli. Byla založena roku 1957 díky Fulbrightovu grantu od vlády USA. Fakulta a její absolventi se podílejí na směřování izraelského divadla a již skoro padesát let mají obrovský vliv na izraelskou divadelní kulturu. 400 studentů studuje v bakalářských, magisterských a doktorských programech nejrůznější obory, včetně divadelní teorie a historie, režie, herectví, jevištní technologie, kostýmního návrhářství, dramatické výchovy, dramaturgie a scenáristiky Sivan Cohen OKNA Režie: Siva n Cohen, Shimon Levy Dramaturgie: Shelly Zer-Zion Scéna a light design: Meirav Sedlinsky Kostýmy: Pazit Gat- Segal Herecká spolupráce: Rivka De-Laraina Asistent režie a produkce: Rakefet Rubin Hraje: Sivan Cohen Délka představení: 60 minut Realita sedí za počítačovou obrazovkou a vysílá svou Virtualitu, svůj virtuální obraz na výpravu mezi objevujícími se okny. Co hledá? Kdo ví? Ale nachází toho mnoho. Každé otevřené okno otevírá jiné okno k nekonečnu. Ophelia otvírá okno k Mashe, která otvírá okno ke Dvojitému rande, které otvírá okno k proroku Deborah, který otvírá okno k neuvěřitelnému výprodeji Ale co to spojuje? Kdo si to pamatuje? Existuje tolik textů, všechno je zdokumentováno, nahráno a připraveno k použití. Čím více textů existuje, tím méně zůstává z vás. Ale jak se dá ztratit a najít identita? Realita a Virtualita, autorka a herečka, dvě, které jsou jedna, se nepoddávají beznaději a dále hledají. Kousek už našly a ještě kousek nalezen nebyl. Spousta postav. Ale jen jedna herečka. Spousta oken, která jsou nacpána do malého a intimního prostoru.

16 Divadelní fakulta, Vysoká škola múzických umění BRATISLAVA - SLOVENSKO VŠMU byla založena v roce 1949 v Bratislavě a svou šestapadesátiletou existencí se stala základním pilířem uměleckého školství na Slovensku. Od svého založení prošla mnohými změnami. V současnosti má tři fakulty: činoherní a loutkářskou, hudební a taneční a filmovou a televizní. Činoherní a loutkářská fakulta poskytuje teoretické i praktické základy v oblasti režie, herectví, dramaturgie, scénografie i loutkářské tvorby a divadelní vědy. Pedagogy fakulty jsou výrazné, umělecky a vědecky činné osobnosti, jejichž podstatnou část tvoří aktivní umělci z řad Slovenského národního divadla, kteří svou tvorbou formují umělecký profil slovenského divadelního umění. Fakulta získala postupně významné renomé i v mezinárodním kontextu, především díky pořádání mezinárodního festivalu divadelních škol Projekt Istropolitana. Witold Gombrowicz yvonna, PRINCEZNA BURGUNDSKÁ Režie: Maja Hriešik Dramaturgie: Roman Olekšák, Emília Luptáková Scéna a kostýmy: Katalin Bujnová Hudba: nylon union Produkce: Sabina Borská, Kristína Stellerová Hrají: Rita Bancziová, Júlia Horváthová/Lívia Sabolová, Eva Kerekesová, Michal Kubovčík, Judita Laxová, Štefan Martinovič, Martin Meľo, Csaba Mokány, Táňa Pauhofová, Stanislav Staško Délka představení: 90 minut Není ošklivá. Ani duševně není omezená. A vůbec, nezdá se být horší než většina děvčat. Přesto je v její konzistenci nějaký nešťastný prvek, který způsobuje, že včera neměla úspěch, že ho nemá ani dnes a že ho nebude mít ani zítra: Yvonna - symbol nejslabšího, symbol těch, kteří se neumějí bránit. Yvonna byla, je a navždy zůstane obětí. Nezáleží na tom, v jaké společnosti se nachází, vždy a všude je objektem ponižování, vyžívání se v přesile - moci, síly, idiotismu, sex appealu Pro Yvonnu neexistuje vysvobození, spasí ji jedině smrt. Protože dokud žije, její bezedné utrpení bude všem okolo donekonečna připomínat nesmyslnost lidské existence. Ano, je v tom jakási zvláštní, pekelná dialektika. Takové perpetum mobile; jako kdybychom na tyč přivázali psa a kočku - pes honí a straší kočku a kočka straší a honí psa. A celé se to šíleně točí. Ale navenek: ticho jako v hrobě Hororová komedie Witolda Gombrowicze. CED ČTVRTEK 7. DUBNA 17:00

17 Department of Performing Arts, Faculty of Culture and Services, Helsinki Polytechnic Stadia HELSINKY FINSKO Helsinki Polytechnic Stadia (založeno 1996) je víceoborovou institucí pro vyšší vzdělávání, podporovanou městem Helsinky. Její fakulta kultury a služeb nabízí výuku v sedmi rozdílných programech včetně dramatu a divadla. Ke čtyřletému studiu se ročně hlásí až 200 studentů, z nichž je přijato průměrně 30. Mimo jiné je možno studovat obory scenáristika a režie, dramatická výchova a herectví. Fakulta zdravotní péče a sociálních služeb je prostorem pro aplikované drama, fungující jako terapeutické, výchovné a sociální. Fakulta se podílí na několika evropských divadelních projektech v rámci výměny studentů a každoročně se účastní několika mezinárodních událostí a konferencí. Nina Rinkinen další Režie a dramaturgie: Nina Rinkinen Zvukové efekty: Pauliina Ojala Hrají: K im m o Tähtivirta, Katja Hämäläinen Délka představení: 60 minut Komedie o vztazích využívající principy animace a pantomimy. Ve hře se nemluví a je velmi blízká pantomimě. Jedním ze zdrojů inspirace pro tvůrčí kolektiv byl film Sylvaina Chometa Trio z Belleville. Další je studie toho, jak se reální herci můžou přiblížit animovaným postavičkám. Postavit animaci jako styl na jeviště bylo náročné, ale zároveň to hře dodalo svěží a osobní nadhled. Inscenace je komická a zároveň velmi odhalující a dojemná. Další pokládá divákům otázku: Proč jsou vaše vlastní nedokonalé kvality tak roztomilé a sladké, když u jiné osoby jsou tak otravné? Hra začíná běžnými rutinami normálního rána. Každý den se všechno odehrává podle stejného schématu, dokud jej neočekávaná událost nevyhodí ze zajetých kolejí. Co se stane se vztahem, když jeden chce porušit veškeré zvyky a ten druhý se je snaží zachovat? Inscenace vtipně odhaluje situaci, kdy tráva začíná vypadat zeleněji na té druhé straně plotu. Základními tématy hry jsou nevěra, nespokojenost a sexuální svoboda. Toto téma je aktuální, protože v moderní společnosti se vztah zdá být na jedno použití. Téma v kostce by mohlo znít: Dokonalí lidé neexistují. MARTA ČTVRTEK 7. DUBNA 17:00, 20:00

18 Outward Actor's Technique Laboratory HOMOEXPRESUS of The Boris Shukin Theatre Institute MOSKVA RUSKO The Vachtangov school - The Boris Shchukin Theatre Institute existuje již devadesát let. V listopadu 1913 vytvořila skupina moskevských studentů divadelní studio a požádala budoucího velkého ruského režiséra Evgeny Vachtangova, aby se stal jejich vůdcem. Všichni členové profesorského sboru jsou absolventy školy, což pomáhá přenášet Vachtangovovo učení a výukové postupy z jedné generace na druhou. V Institutu je možno studovat dva obory - herectví a režii. Ve čtyřletém denním studiu se studenti věnují odborným a všeobecným předmětům - herectví, jevištní řeči, pohybu, tanci, rytmice, filozofii, dějinám umění apod. Katedra režie funguje od roku Malé skupiny (obvykle 5-6 lidí) denních studentů jsou propojeny s většími skupinami z hereckého oddělení. Kromě předmětů vyučovaných na hereckém oddělení zahrnuje studium režisérů hodiny teorie a praxe režie, základy analýzy dramatického textu, základy manažerství, úvod do těsnopisu a základy použití zvuku a hudby v divadle. Před ukončením studia studenti obou kateder předvádějí svá absolventská představení. The Boris Schukin Theatre Institute získal řadu cen a ocenění na národních i mezinárodních festivalech: ve Španělsku, Venezuele, České republice, Brazílii, Petrohradě apod. A samozřejmě v Moskvě. svět VĚCÍ Režie: Andrey Droznin, Andrey Schukin Choreografie: jazzdance Irina Filippova, rytmika - Helene Druzhnikova Hrají: Svetlana Kolpakova, Egor Ravinsky, Aleksey Nesterenko, Semen Shteinberg, Aleksey Samoilov, Aleksandra Shidlovskaya, Natalia Dufres, Maria Kaznacheeva, Dmitry Gizbrecht,Vladimir Feklenko, Rushan Iksanov, Diana Khabibulina Délka představení: 90 minut Svět věcí je plastickou fantazií o vztahu mezi lidmi a neživými věcmi. Tato inscenace, vytvořená Katedrou plastiky je nestandardního, originálního žánru. Svět věcí výmluvně vypovídá o tom, jak pohyb těla, gesto, které se na první pohled zdá nedůležité, může někdy znamenat více, než ta nejvybranější slova. Naši mladí herci jsou například schopni vyprávět dramatické, dojemné a něžné příběhy setkání a lásky jen s pomocí plastických výrazových prostředků. Profesoři a učitelé katedry jsou přesvědčeni o tom, že všechny neživé věci mají duši a mohou žít svůj život. Každý to může vidět. Vlajka se může změnit ve vodní vír nebo šaty osamělého poutníka, obyčejný věšák v motýla nebo hvězdu, míče mohou zpívat a plastové nádobí ožít. Dalším důležitým detailem je hudební zarámování inscenace, které se pohybuje od klasické hudby až po super moderní, což dotváří celou kompozici. DIVADLO BOLKA POLÍVKY PÁTEK 8. DUBNA 14:00, 20:30

19 Divadelní fakulta, Akademie múzických umění PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Jako vysoká škola byla Akademie múzických umění založena v roce V současné době se dělí na tři samostatné fakulty: hudební (HAMU), filmovou (FAMU) a divadelní (DAMU). Divadelní fakulta je rozdělena na činoherní větev a katedru alternativního a loutkového divadla. V rámci činoherní větve je možno studovat herectví, režii a dramaturgii. Větev alternativního a loutkového divadla je zaměřena na výchovu herců, režisérů, dramaturgů a scénografů s vyhraněnějšími zájmy. Katedry scénografie, produkce a výchovné pedagogiky působí samostatně, ale v těsných vazbách na ostatní soubory i mimo fakultu. Ivan Vyrypajev kyslík Režie: Peter Chmela Dramaturgie: Produkce: Daniel Přibyl Bohdana Hrají: Anna Bubníková, Kolenová, Lenka Stárková Martina Sľuková, Klára Štěpánková, Pavlína Štorková, Richard Fiala, Václav Jiráček, Pavol Smolárik, Josef Wiesner, Michaela Bendová Délka představení: 90 minut Žila byla dívka Saša. Narodila se v sedmdesátých letech dvacátého století ve velkém městě. Chodila do školy, studovala na univerzitě, potom si vzala člověka, kterého měla ráda. Žil byl kluk Alexandr. Narodil se v sedmdesátých letech dvacátého století v malém městě. Chodil do školy, studoval na univerzitě, rodinu neměl. A přišlo dvacáté první století. Tak to jsou Saša a Saša, lidé třetího tisíciletí. Zapamatujte si je jako starou fotografii. Je to generace lidí, na jejichž hlavy se kdesi ve vesmíru závratnou rychlostí řítí obrovský meteorit. Inscenace Kyslík je pokusem o propojení divadelního představení a klubového koncertu. Divadlo se tu maskuje za současnou taneční párty - skládá se z deseti obrazů, hudebních čísel, jejichž volné propojení tvoří jednoduchý příběh. CED PÁTEK 8. DUBNA 17:00

20 Academy of Drama and Film BUDAPEŠŤ MAĎARSKO Academy of Drama and Film v Budapešti má více než stočtyřicetiletou tradici ve výuce umění. Učí zde přední maďarští divadelní a filmoví profesionálové, což je dlouholetou tradicí: znalosti a profesní zkušenosti se předávají z generace na generaci. Academy of Drama and Film je jedinou institucí v Maďarsku, která poskytuje univerzitní vzdělání v oblasti filmu, divadla a televize. Považuje za svůj hlavní úkol školit a dále vzdělávat jednotlivce s hlubokým pochopením pro umění a vysokým standardem profesionálních znalostí a dovedností v daném uměleckém oboru. Studijní plán je založen na intenzivní profesionální práci na bázi workshopu. Univerzita produkuje vlastní divadelní představení; filmy a televizní programy vytvářené studenty jsou pravidelně vysílány Maďarskou televizí. Mezi divadelní studijní programy patří herectví, režie nebo divadelní věda. Euripidés andromache, ALKÉSTIS Režie: Lukáts Andor Dramaturgie: Gáspár Ildikó Hudba: Kiss Erzsi Hrají: Kovács Olga, Nemes Vanda, Mészáros Tibor, Nagy Cecília, Martinovics Dorina, Andrássy Máté, Nagy Péter, Tompa Ádám, Krisztik Csaba, Sipos Vera, Barnák László Délka představení: 2 x 50 minut (15 minut přestávka) Andromache a Alkestis zastupují věčné a podstatné tragédie dramatické literatury. Poeticky zpracovávají základní otázky lidské existence, její všeobecné i osobní prvky, a jsou klíčem nejen k dramatické literatuře jako takové, ale také k principům věčných lidských pochybností. Divadlo by mělo tyto zachované poklady v podobě antických tragédií uctívat. Podle mé zkušenosti se divadla uvádění těchto her bojí, podobně jako umělecké školy. Věřím, že v řeckých tragédiích leží základy dramatické literatury: např. původ Shakespearova Hamleta je možno hledat v Euripidově Oresteovi. Tyto tragédie jsou tedy nesmírně důležité ve výuce herců a režisérů. Měli bychom právě těmito tragédiemi začínat, jelikož jejich pochopení rozšiřuje naše pole zájmu a také mohou sloužit jako solidní základ. Pro ty, kteří mají zájem a dávají pozor, jsou Euripidovy tragédie zdrojem nesmírné hodnoty. (Andor Lukáts, režisér) MARTA PÁTEK 8. DUBNA 20:00 SOBOTA 9. DUBNA 11:00

21 Mezinárodní divadelní MARATON mladých tvůrců CED, SOBOTA 9. DUBNA, 15:00 V letošním roce se festival Setkání/Encounter 2005 stává i jedním z míst, kde se představí účastníci mezinárodního Maratonu mladých tvůrců. Jde o společnou aktivitu několika evropských festivalů divadelních škol. Základním principem Maratonu je, že každý ze zúčastněných festivalů připraví malé představení pro 2-3 herce v rozsahu kolem třiceti minut a s tímto představením se zúčastní dalších festivalů, které tvoří síť Maratonu. Představení budou předvedena za sebou s menšími přestávkami na přestavbu. V Brně se Maratonu zúčastní: ACT FESTIVAL, BILBAO, ŠPANĚLSKO - BIZKAIA THEATRE SCHOOL BAI Was Monna Lisa una lámpara? Hrají: Unai Izquierdo, Saioa Fernández Počínaje mýty, které opřádají malbu geniálního Leonarda da Vinciho, vytváří tato inscenace své vlastní pochybnosti ohledně hry na herectví. Dva restaurátoři, dva přátelé, dva performeři, kteří se v závěru namaskují za Monnu Lisu. Pohádka o nevšední transgresi. ENCOUNTER, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA - JAMU Childhood Hrají: Eva Kodešová, Robert Mikluš, Radomír Švec Režie: Jiří Honzírek Dětství je nejdůležitější částí lidského života. Utváří charaktery a vytváří předpoklady pro vývoj lidí. Přijďte se na tuto hru podívat a porovnat mládí v západní a východní Evropě. ITs FESTIVAL, AMSTERODAM, HOLANDSKO SCHOOL FOR NEW D A N C E DEVELOPMENT (SNDO), AMSTERDAM This is not a Romantic Duet Hrají: Guillem Mont de Palol, Maria Mavridou This is not a Romantic Duet vytváří tělesnou řeč vycházející z tepla a bezpečí lidských situací. Co se to děje uvnitř mě, díky čemuž se pohnu? Můžeme kontrolovat emoce? Od reálna k abstraktnu teplo mizí a objevuje se hrubost. Přijďte si prožít toto taneční představení plné emocí. NSDF, SCARBOROUGH, ANGLIE - DARTINGTON COLLEGE OF ARTS Tea without Mother Hrají: Joe Mapson, Lynnette Oakey, Mark Stephens, Anna Stewart Pomalu ji tlačí za sebou. Jemně jí otevře záda, vytáhne její kabel a zapojí ji. Ptáčník, stolník a dívka jménem Steve se pokoušejí přijít na tajemství neobyčejné matky v tomto absurdním příběhu odehrávajícím se ve světě bez počasí. Navštivte Mezinárodní maraton mladých tvůrců na následujících festivalech: března 2005 NDSF Scarborough, Anglie 9. dubna 2005 ENCOUNTER Brno, Česká republika července ACT Bilbao, Španělsko července 2005 ITs FESTIVAL, Amsterodam, Holandsko července 2005 ITs FESTIVAL, Brusel, Belgie a THEATER AAN ZEE, Ostende, Belgie srpna 2005 EDINBURGH FRINGE, Edinburgh, Skotsko -? srpna 2005 CURACAO, Nizozemské Antily

22 poděkování Mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encounter 2005 vznikl za podpory Magistrátu Statutárního města Brna a International Visegrad fondu, kteří nás podpořili ve značné míře a patří jim za to velký dík. Rádi bychom také poděkovali našim příznivcům a spolupořadatelům, kterými jsou na straně jedné divadla, jmenovitě Divadlo Bolka Polívky, Centrum Experimentálního Divadla (Husa na provázku a HaDivadlo), Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů - Divadlo Polárka, Divadlo Marta a na straně druhé firmy, které se rozhodly nás podpořit. Těmito firmami jsou: společnost ELSEREMO, a.s. Divize TA Újezd u Brna, jež nabízí kompletní služby při novostavbách, rekonstrukcích, opravách i dílčích dodávkách v oblasti jevištních technologií, scénického osvětlení, regulace scénického osvětlení, akustiky, vzduchotechniky, hydraulických zařízení, elektroinstalací a interiérů; GTS International specializující se především na možnosti výhodného cestování studentů a individuálních cestovatelů, jako cestovní kancelář je jednou z největších na českém trhu a je členem celé řady mezinárodních a národních institucí, např. International Airline Transport Association, ISTC, Asociace cestovních kanceláří; Královský pivovar Krušovice a.s., jeden z nejstarších a největších pivovarů v Čechách, Královský pivovar je dnes v České republice na 5.místě mezi výrobci piva; firma Red Bull podporující nás formou věcného plnění v podobě nealkoholického energetického nápoje, jenž nám dává kříííídla ; společnost Jaroslav Šťavíček - Interra orientující se převážně na podzemní stavitelství Crystalis, s.r.o. distributor stolní vody a společnost AutoCont CZ a.s., patřící mezi nejvýznamější v dodavatele informačních a komunikačních technologií v České republice. V oblasti tiskových materiálů náš festival podporují již několik let firmy SAGITTA, s.r.o. jež je jedním z nejvýznamnějších českých velkoobchodů s oční optikou, ve spolupráci s firmou Artiq, v.o.s., která se sama prezentuje jakožto továrna na reklamu a počítače, a to prostřednictvím tisku plakátů a obálek na bulletin, který právě držíte v ruce (což je dostatečný důkaz dobré a kvalitní práce této firmy), i firma CatCut, specialista na velkoplošné tisky nás již v minulých letech podpořila tiskem plakátů - city lightů. Novým donátorem je v letošním roce firma Old Print, s.r.o. zhotovující pro potřeby festivalu bulletin, jeho předtiskovou přípravu i samotný tisk, což jsou jedny z mnoha aktivit (poradenský servis, grafické návrhy, tisk, speciální úpravy, knihařské zpracování), které tato firma nabízí. Pomoc v oblasti propagace Festivalu Setkání/Encounter 2005 nám poskytly firmy CZECHINTER s.r.o., která je aktivní v oblasti marketingových, propagačních, reklamních, zprostředkovatelských a jiných služeb, nabízí mimo jiné i reklamu na velkoplošných obrazovkách v Brně, jejímž prostřednictvím budeme prezentovat náš festival i my; Snip & co., reklamní agentura, nám zabezpečuje distribuci plakátů do městské hromadné dopravy v městě Brně; euro AWK, s.r.o. investor v oblasti venkovní reklamy, nám poskytuje reklamu v city-light vitrínách. Předmětem činnosti Palacecinemas je provoz vícesálových kin a služeb s touto činností spojených, v našem případě je nám nabízena možnost prezentovat festival v předsálích multiplexu. Tvůrčí tým festivalu

23 I VF Fact sheet International Visegrad Fund Date of Establishment: 9 June 2000, Štiřín (Czech Republic) Member States: Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia Governing Bodies: Conference of Ministers of Foreign Affairs Council of Ambassadors Executive Body: Administrative Body: Executive Director (Andrzej Jagodziński) Secretariat Seat of the Secretariat: Drotárska cesta 46, Bratislava, Slovakia The mission of the International Visegrad Fund is to promote the development of closer cooperation between the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia and strengthening of ties between these states. In other words, to promote regional cooperation among the Visegrad countries through supporting the development of common cultural, scientific research, educational projects, exchanges between young people, promotion of the tourism and cross-border cooperation. The budget of the Fund is created by equal annual contributions of all Member States. Beginning in 2005, Member States agreed to contribute EUR each, providing a total budget of EUR IVF Programmes 1. Standard Grants (budget of EUR) - for the projects of cooperation between subject from V4 countries - deadline: March 15 and September 15 - minimum amount of the grant is EUR 2. Small Grants (budget of EUR) - for the projects of cooperation between subject from V4 countries - deadline: March June 1, September 1 and December 1 - maximum amount of grant is EUR 3. Visegrad Scholarships Programme (budget of EUR) - for post-master studies - deadline: January Visegrad Strategic Programme (budget of EUR) - for important, long-term strategic projects (see the list of priorities for the year 2005) - deadline: March 31 All applications must be done only in English. Results of applications selection process (status October 19, 2004) Year Grant Applications RequestedAmount Granted Anount Grants Scholarschip Applications Awarded Scholarschips N/A N/A N/A N/A N/A N/A Detailed information is available at tel: , fax: ,

24 The International Theatre Marathon of Young Makers th CED, SATURDAY 9 APRIL, 15:00 This year our festival Setkání/Encounter 2005 also becomes one of the places, where the participants of international Marathon of Young Makers are going to introduce themselves. Marathon is a common activity of a number of European theatre school's festivals. Each of the participating festivals is going to prepare a small production for 2-3 actors, about half hour long and with this production they are going to participate at other festivals creating the web of the Marathon. The productions are going to be performed along with a small intermissions for a transformation of the set. In Brno the participants are: ACT FESTIVAL, BILBAO, SPAIN - BIZKAIA THEATRE SCHOOL BAIWas Monna Lisa una lámpara? With: Unai Izquierdo, Saioa Fernández Starting from the myths that surround the painting of genius Leonardo da Vinci, this piece creates its own doubts about the acting game. Two restores, two friends, two performers who finally will disguise themselves as Monna Lisa. A fairy-tale about a remarkable transgression. ENCOUNTER, BRNO, CZECH REPUBLIC - JAMU Childhood With: Eva Kodešová, Robert Mikluš, Radomír Švec Childhood is the most important part of a human life. It constitutes characters and creates presumptions for the development of people. Come to see this play and compare West and East European youth. ITs FESTIVAL, AMSTERODAM, HOLLAND - SCHOOL F O R N E W DANCE DEVELOPMENT (SNDO), AMSTERDAM This is not a Romantic Duet With: Guillem Mont de Palol, Maria Mavridou This is not a Romantic Duet creates a physical speech coming from the warmth and safety of human situations. What happens inside me that makes me move? Can we control emotions? From real to abstract, warmth disappears, roughness appears. Come experience this dance piece full of emotions. NSDF, SCARBOROUGH, COLLEGE OF ARTS ENGLAND -DARTINGTON Tea without Mother With: Joe Mapson, Lynnette Oakey, Mark Stephens, Anna Stewart He pulls her along slowly behind him. He gently tilts her back, unwinds her cable and plugs her in. A bird-man, a butler and a girl called Steve all try to discover the secrets of an extraordinary mother in this absurdist tale set inside a world without weather. Visit the International Young Makers Marathon at the following festivals: NDSF Scarborough, England March ENCOUNTER Brno, Czech Republic 9. April ACT Bilbao, Spain 3.-4.June ITs FESTIVAL, Amsterodam, Holland July ITs FESTIVAL, Brusel, Belgium July THEATER AAN ZEE, Ostende, Belgium and EDINBURGH FRINGE, Edinburgh, Scotland 4.7. August CURACAO, Netherlands Antilles? -? August

25 Academy of Drama and Film BUDAPEST HUNGARY The Budapest University of Drama and Film is over 140 years old with a long-standing tradition in arts education. The best of Hungary's theatre and film profession teach at the University. This has been a longstanding tradition at this University: artistic knowledge and professional experience has been passed on from generation to generation by active members of both professions who head the artistic tuition of the students. The University of Drama and Film is the only university level institution in Hungary which provides university-level degrees in the areas of film, theatre and television. It considers its primary task to train and further educate individuals with a sound appreciation and understanding of the arts and a high standard of professional knowledge and skill in their respective artistic fields. The curriculum is based upon intensive professional workshopstyle work. The University produces its own theatrical productions, educational films and television programs produced by the students of the University. They are regularly broadcasted on Hungarian Television. Among theatre curriculums belong acting, directing and theatre research. Euripides andromache, ALKÉSTIS Director: Lukáts Andor Dramaturgy: Gáspár Ildikó Music: Kiss Erzsi Cast: Kovács Olga, Nemes Vanda, Mészáros Tibor, Nagy Cecília, Martinovics Dorina, Andrássy Máté, Nagy Péter, Tompa Ádám, Krisztik Csaba, Sipos Vera, Barnák László Lenght of the performance: 2 x 50 min. (15 min. intermission) Andromache and Alcestis are eternal and essential tragedies in dramatic literature. In a poetic way they deal with the basic questions of human existence, its universal and personal elements, being not only a key to a dramatic literature in general, but also to the principles of eternal human dispute. The theatre should respect these surviving treasures - the ancient tragedies. According to my experience, theatres are afraid of these plays and art schools often avoid producing them as well. I believe that Greek tragedies serve as a basis for dramatic literature: e.g. the origin of Shakespeare's Hamlet might be Euripides' Orestes, therefore these tragedies are also of primary importance in the training of actors and directors. We should start with these tragedies, since their understanding enlarges our field of interest and they might also serve as a firm basis. For those who are interested and pay attention, Euripides' tragedies are a source of a great value. (Andor Lukáts, director of the play) MARTA th FRIDAT 8 APRIL, 20:00 th SATURDAY 9 APRIL, 11:00

26 Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts PRAGUE CZECH REPUBLIC The Academy of Performing Arts in Prague was estabilished as an institute of higher education in At the same time it was divided into three independent faculties: Music HAMU, Film FAMU, and Theatre DAMU. The theatre faculty is divided into two departments, Drama, and the Alternative and Puppet Theatre. The Drama department teaches acting, directing, and classically-oriented dramaturgy. The Alternative and Puppet Theatre department focuses on the training of actors, directors, repertory advisors and stage designers with more specific interests. The departments of Stage Design, Production and Theatre Studies operate independently, but collaborate with each other and work closely with outside artists. Ivan Vyrypajev oxygen Director: Peter Chmela Dramaturgy: Daniel Přibyl Production: Bohdana Kolenová, Lenka Stárková Cast: Anna Bubníková, Martina Sľuková, Klára Štěpánková, Pavlína Štorková, Richard Fiala, Václav Jiráček, Pavol Smolárik, Josef Wiesner, Michaela Bendová Lenght of the performance: 90 min. Once upon a time there was a girl called Sasha. She was born th in the 70s of the 20 century in a big city. She attended a school, she studied at the university and then she married a man she liked. Once upon a time there was th a boy called Alexander. He was born in the 70s of the 20 century in a small town. He attended a school, he studied at st the university and had no family. Then the 21 century came. So, there are Sasha and Sasha, people of the third millenium. Memorize them like an old photo. A gigantic meteorite somewhere in space is quickly heading towards the heads of this generation. The Oxygen production is attempting to connect a theatre performance and club concert. The theatre is camouflaged as a contemporary dance party it consists of ten images, music numbers, forming together a simply story. CED th FRIDAY 8 APRIL 17:00

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Plzeň, 27. ledna 2014 Mezinárodní visegrádský fond základní údaje vznik fondu předchází vznik Visegrádské skupiny (CS+HU+PL

Více

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Hradec Králové, 25. září 2012 Visegrádská skupina (V4) V4 jako konzultační platforma pravidelná setkání na všech úrovních a ve všech sektorech

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) V rámci studijních programů Akademie múzických umění v Praze připravovaly fakulty podklady k prodlužování či inovaci akreditací, které končí

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více