Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz"

Transkript

1 Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher Education Institutions Act 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 tel.:

2 Struktura prezentace Hlavní témata novely Stav projednávání Akreditační úřad Institucionální akreditace Akreditace studijních programů Vnější hodnocení vysokých škol Presentation structure The main themes of the amendment Status of the negotiations Accreditation Bureau Institutional accreditation Accreditation of study programmes External evaluation of higher education 2

3 Hlavní témata novely Pravidla hodnocení kvality vysokých škol Akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace Postavení a pravomoci Akreditačního úřadu pro vysoké školství Pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky Přezkumné řízení ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace The Main Themes of the Amendment Standards for the quality evaluation of higher education institutions Accreditation of study programmes and Institutional accreditation Status and competences of the Accreditation Bureau towards higher education institutions Rules pertaining to the operation of foreign higher education institutions in the Czech Republic Examination procedures concerning awarding degree, education and qualification 3

4 Stav projednávání Materiál bych schválen legislativní radou vlády Bude následovat schválení vládou a projednání Parlamentem Paralelně vznikají nařízení vlády, která stanovují standardy pro akreditaci a vymezují oblasti vzdělávání Účastníci jednání jsou zástupci MŠMT, České konference rektorů, Rady vysokých škol, Akreditační komise a dalších stakeholderů Status of the negotiations The material had been approved by the Government Legislative Council Approval of the Government and Parliament is to follow Alongside there are government regulations in preparation determining standards for accreditation and fields of education Participants of the negotiations are MEYS representatives, Czech Rectors Conference, Council for Higher Education Institutions, Accreditation Commission and other stakeholders 4

5 Akreditační úřad 1/2 Národní akreditační úřad pro vysoké školství ( Akreditační úřad ) je z hlediska organizačního a rozpočtového jednotkou MŠMT Akreditační úřad bude správním úřadem se zákonem vymezenými kompetencemi, mj.: rozhodovat o institucionálních akreditacích, rozhodovat o akreditacích studijních programů, rozhodovat o akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, provádět vnější hodnocení činnosti vysokých škol. Accreditation Bureau 1/2 The National Accreditation Bureau for higher education( Accreditation Bureau ) is a unit of MEYS in the affects of both, organisation and financing The Accreditation Bureau will be an administrative body with a set of competences laid down by law, among others: decision making in cases of institutional accreditation, decision making in cases of the accreditation of study programmes, decision making in cases of accreditation of Habilitation Procedures and Procedures for the Appointment of Professors external evaluation of the activities of universities. 5

6 Akreditační úřad 2/2 Organizační členění: Předseda, Rada Akreditačního úřadu (celkově 15 členů i s předsedou a dvěma místopředsedy), Kancelář Akreditačního úřadu, Přezkumná komise Akreditačního úřadu, Hodnotící komise jako poradní orgány Rady pro posuzování jednotlivých žádostí o akreditaci a pro jednotlivá vnější hodnocení vysokých škol, další potřebné útvary stanovené statutem (státu schvaluje vláda) Accreditation Bureau 2/2 Structure: Chairman, Council of the Accreditation Bureau (15 members in total, including the chairman and two vice chairmen), Office of the Accreditation Bureau, Appeal committee of the Accreditation Bureau, Evaluation committee as an advisory body to the Council in cases of individual application for accreditation and for individual external evaluation, Other necessary bodies as stated by the statute (statute will be confirmed by the government) 6

7 7 Institucionální akreditace Předmětem posouzení není konkrétní studijní program, ale podmínky vysoké školy pro samostatné vytváření, schvalování a uskutečňování studijních programů v určité oblasti vzdělávání. Institucionální akreditace zakládá vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených oblastech vzdělávání. Podrobnosti procesu této vnitřní akreditace stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Institucionální akreditace se uděluje na dobu 10 let, popřípadě 5 let Seznam 36 oblastí vzdělávání bude stanoven přílohou k zákonu, zatímco podrobné vymezení oblastí se stanoví nařízením vlády Institutional accreditation Subject o evaluation is not an individual study programme on its own, but rather the circumstances under which a higher education institution is able to create, approve and execute study programmes in a certain field of education. Institutional accreditation awards the school a right to create and execute a certain type of study programme in various areas of education. The details of this internal accreditation will be defined by the internal regulations of the school. Institutional accreditation is awarded for 10 years, in some cases 5 years A list of 36 fields of education will be defined by an addition to the Act, while a detailed definition will be available through government regulation

8 Akreditace studijních programů standardy stanoví soubor požadavků na studijní program: obsahové zaměření studijního programu, profil absolventa, odborné znalosti a odborné dovednosti absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, personální, finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu Tvůrčí činnost rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce s odbornou praxí, 8 Accreditation of study programmes Standards will define a sum of requirements placed upon an individual study programme: content of the study programme, the profile of the graduate, qualification in general and qualification in relation to the specific field of education personal, financial and material support of the study program, foreign cooperation a cooperation with employers

9 Vnější hodnocení činnosti vysokých škol na základě podnětu ministra, shledá-li závažné důvody pro mimořádné hodnocení nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností External Evaluation of Higher Education Institutions based od suggestions of minister in case of compelling reasons for extraordinary evaluation measures of remedy are defined in cases of deficiency of providing accredited activities 9

10 Děkuji za pozornost Thank you for your attention 10

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika)

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Špáta Dušan Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) +420 465 429 692 +420 797 112 233 +420 782 605 022 dusan.spata@seznam.cz www.spata.eu Skype dusan.spata ICQ 797-112-233

Více

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2004

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2004 Annual Report of the Accreditation Commission October 2005 Compiled by Jan Lachman for the Year 2004 1. Introduction The work of the Accreditation Commission (hereafter called only AC) is laid down in

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více