Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 11. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období ze dne 8. prosince 2016 v Penzionu Vrchovina Nové Město na Moravě Přítomni : dle prezenční listiny, Omluveni : Mgr. Kružík Miroslav školení, Kratochvíl Stanislav -zaměstnání P r o g r a m : 1. Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, schválení programu, volba ověřovatelů zápisů 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS 4. Informace z HZS odborná příprava požárovost 5. Návrh na zápis do okresní kroniky a činnosti OSH za rok Volba nejlepšího Sportovního výkonu roku 2016 okresu Žďár nad Sázavou 7. Vyhodnocení kritérií pro systém příspěvků OSH pro okrsky 2016; schválení systému na rok Schválení zástupce OSH za člena OR ochrany obyvatelstva při KSH ČMS Kraje Vysočina 9. Vyhodnocení činnosti odborných rad OSH za rok 2016, plány práce OR na rok Delegování členů VV na VVH SDH a VVH okrsků 11. Stížnosti a připomínky v roce Organizační záležitosti různé informace členů VV OSH ČMS návrhy na vyznamenání SH ČMS 13. Příprava dalšího zasedání VV 14. Závěr jednání ad 1. - br. Luboš Zeman starosta OSH Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu - provedl zahájení jednání, přivítal přítomné členy - blahopřání k narozeninám Mjr. Ing. Milan Bělík 42 let; předáno ČU SH ČMS Janu Mrňousovi k letošnímu životnímu jubileu a poděkování za práci; vyřízen pozdrav od Lenky Neuvirtové, která se z jednání omluvila z rodinných důvodů - předložen návrh ověřovatelů zápisu Pavel Žilka, Miroslav Jágrik - návrh programu jednání; z programu stáhnut bod 5. z důvodu nepřítomnosti Mgr. Miroslava Kružíka a nepředání rukopisu v dohodnutém termínu jednomyslně schváleno ad. 2. br. Luboš Zeman starosta OSH Kontrola plnění úkolů a usnesení: Usnesení : č. 100, č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115, č. 116, č. 117, č. 118, č. 119, č. 120, 121, 122, 123,124,125, splněno Úkoly: informovat starosty okrsků při podzimním aktivu okrsková kola jsou plánována záměrně s termínem okresního kola a tím okrsek nezajistí rozhodčí na OK - návrh na zařazení jako součást hodnocení okrsků, termíny OK jsou známy v OZ předem splněno ORR a členy VV dotaz na okrscích, zda by nebyli dobrovolníci, kteří by se starali o časomíru bylo projednáno na ORR zájem je, ale musí být projednáno i ve sborech - zůstává informace Jana Mrňouse na posledním VV OSH o situaci v SDH Bystřice n. P. br. Jan Slámečka předjednával termín se starostou města Ing. Karlem Pačískem splněno 1

2 Křižánecký plamínek na vedení OSH projednáno, (úvaha o jiném názvu), záležitost kolem mládeže, která se bude podporovat, minimálně 3 závody, nutno předložit propozice soutěže v písemné podobě, podat jednoduchou žádost o příspěvek na více kolovou soutěž, schváleno 3000,- Kč z rozpočtu OSH a mělo by to být použito na závěrečné vyhodnocení třeba nákup pohárů - splněno Doplňující informace : jednání se starostou města Bystřice n. P. Ing. Karlem Pačískem o situaci v SDH Bystřice n. P. proběhlo za účasti starosty OSH Luboše Zemana, náměstka starosty OSH Jana Slámečky, výboru SDH Bystřice n. P. jednání probíhalo za dramatických podmínek, vzájemné osočování; děti ani vedoucí dětí se již nevrátí, vztahy velice rozložené, děti již fungují v jiném zájmovém oddílu (turistický.), upozornění na řádné ukončení členství, u dětí souhlas rodičů, aby věděli, že již nejsou členy SHČMS; do budoucna nastíněn příslib, že SDH udělá nábor dětí a vybere nové vedoucí, kteří budou proškoleni výměna členských průkazů vydán Metodický pokyn starosty SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů SH ČMS č. 5 ze dne plastové výrobu zajišťuje Kancelář SH ČMS na základě písemné žádosti OSH za cenu 10,- Kč za kus pro členy do 18 let, 30 Kč pro členy ve věku let. Tato forma členského průkazu může na žádost OSH obsahovat symbol EYCA (pouze pro členy do věku 30 let). Na tomto typu členského průkazu musí být vždy fotografie člena. Slevy související se symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let. - papírová výrobu zajišťuje OSH buď jako dočasnou (po dobu výroby plastové) nebo jako trvalou. Na tomto typu členského průkazu nemusí být fotografie člena; cena průkazu 10 Kč/ks. - výměna členských průkazů bude zahájena od ; ukončení výměny členských průkazů se předpokládá do konce roku OSH požádal kancelář starosty o provedení proškolení v rámci Kraje Vysočina (leden 2017, Přibyslav) byl schválen návrh na udělení stuhy k praporu OSH, stuha bude udělena 19. března 2017 na Shromáždění představitelů SDH v Novém Městě na Moravě, spojeno s finanční odměnou 1000,- Kč od Nadace pro podporu HH v ČR dotazy k EET konzultováno s Ing. Ivanem Jirotou; v první vlně (od ) se to týká pouze těch, kteří provozují stravovací a ubytovací služby; pokud je nějaký sbor, který má tyto služby jako pravidelnou činnost a dosáhl tržeb za rok 2015 částky ,- Kč, tak se EET na ně vztahuje; pokud se prodává alkohol na různých akcích a tyto akce nejsou pravidelné, EET se nevztahuje (není to pravidelná činnost). přeprava dětí v hasičských autech předloženo vyjádření VV SH ČMS (přiložen v materiálech) a bylo zveřejněno na webu OSH schválené změny stejnokrojového předpisu, ORO zpracovala výtah nejpodstatnějších změn, které byly schváleny; plné znění stejnokrojového předpisu vyšlo jako příloha Hasičských novin č. 20/2016 dne informace k udělování titulu ZH v listopadu z vážných rodinných důvodů bylo předání titulu pro Jana Slaninu z SDH Dolní Loučky přeloženo na květen 2017 na základě jednání vedení br. Jan Slámečka dává VV návrh na zvážení, zda starosta OSH by neměl mít stanoven finanční limit pro nákupy zboží do 5.000,- Kč; v současné době vedení a VV schvaluje každý nákup; členové VV návrh doporučili. Usnesení č. 126 VV OSH schvaluje starostovi OSH finanční limit 5.000,- Kč pro nákup zboží bez předchozího souhlasu VV OSH. Usnesení č. 127 VV OSH schvaluje příspěvek 3 000,- Kč na více kolovou soutěž pro mladé hasiče Křižánecký plamínek 2017 za dodržení stanovených pravidel. ad. 3 br. Luboš Zeman starosta OSH Informace z jednání vyšších orgánů a porad SH ČMS Jan Slámečka náměstek starosty OSH vedení SH ČMS zrušeno 2

3 VV SH ČMS v Přibyslavi - konal se těsně před Shromážděním starostů OSH, VV SH ČMS připravoval materiály na Shromáždění starostů, - schválená konečná verze členských průkazů, - hospodaření SH ČMS za první pololetí nutná úprava rozpočtu, změny ohledně MS v Ostravě, dar od Olympijského výboru, - příprava rozpočtu na rok 2017 výměna členských průkazů; nutná oprava střechy na Hasičském domě - změna stejnokrojového předpisu lodička - zaměření činnosti SH ČMS na rok poskytnutí půjčky Nadace pro SH ČMS částečná úhrada úvěru na hotel v Přibyslavi, 12 mil., sníží se náklady SH ČMS na úrok 120 tis./rok a přinese zisk Nadaci 240 tis. Kč; VV SH ČMS v Přibyslavi za účasti starostů KSH - zpráva o činnosti ÚKR v roce 2016 (předseda Jan Bochňák) - jednotliví starostové přednášeli zprávu o činnosti krajského sdružení - různé je zájem o pořadatelství plesů SH ČMS, únor 2017 Olomouc; únor 2018 Uherské Hradiště; únor 2019 Ostrava; únor 2020 Benešov - schválen metodický pokyn starosty k výměně členských průkazů - bylo předloženo složení užšího organizačního štábu na PYROCAR, který se koná dne v Přibyslavi na letišti, členy z našeho OSH jsou Luboš Zeman - starosta OSH, Jan Slámečka - starosta KSH - kladné hodnocení 2 galavečerů Brno anketa Dobrovolný hasič; Praha Sportovní galavečer - diskuze o záležitostech výjezdových jednotek obcí, úkol obnovit smlouvu mezi obcí a SDH o spolupráci, - seznámení VV se vstupem do členské základny, do úrovně okresu budou moci vstoupit pouze 3 lidé, vstup bude pouze přes mobilní telefon, na který bude zasílán kód. Okresy se nedostanou na úroveň kraje a kraje se nedostanou na úroveň republiky; - diskuze o titulu Zasloužilý hasič mnoho žádostí, úkol na příští VV navrhnout novou metodiku Luboš Zeman starosta OSH vedení OSH kontrola úkolů dle zápisu z výkonného výboru - příprava výjezdního prosincového výkonného výboru včetně dopravy - medaile Vincence Broži; okrsek Velká Bíteš žádost o vyjádření k možnosti mít jako okrsek vlastní medaili Vincence Brože, dle stanov možné, OSH neschvaluje, pouze bere na vědomí; doporučeno sladit názvosloví ve statutu a mít souhlas rodiny, zda lze použít jeho fotku na Pamětní medaili, VV OSH doporučuje poznámka : po jednání VV OSH dne informoval starosta okrsku Ludvík Zavřel starostu OSH, že byl vybrán grafický návrh na medaili, medaile bude mít název medaile Vincence Broži, žijící potomci vyslovili písemný souhlas (Alena Brožová, bytem Brno, dán souhlas bez nároku autorských práv rodiny) - vyhodnocení činnosti okrsků 2016, diskuse o úpravě kritérií na rok 2017 samostatný bod - jmenování člena do nově vznikající odborné rady ochrany obyvatelstva KSH za OSH samostatný bod - příprava krajské rekreace Zasloužilých hasičů srpna 2017, OSH Žďár nad Sázavou garant, dnes ve 13 hod proběhne jednání s vedením SOU - návrh pro rok 2017 zajistit výjezdní zasedání VV s manželkami, nebo zajistit nějakou akci bez jednání VV, několik témat, rozhodnutí na VV v únoru jednání o možnosti nákupu kávovaru do kanceláře OSH (výroba kávy ze zrnkové); doporučeny 2 tipy, finanční limit do Kč; VV OSH doporučuje - zajištění účasti na jednání VV KSH v Přibyslavi; kromě členů VV budou za OSH přizváni : inspektorky OSH a náměstek M. Jágrik 3

4 Usnesení č. 128 VV OSH doporučuje okrsku Velká Bíteš mít vlastní medaili Vincence Broži Usnesení č. 129 VV OSH schvaluje nákup kávovaru na OSH Žďár nad Sázavou v limitu do Kč Usnesení č. 130 VV OSH bere na vědomí informace z vyšších orgánů a porad Doplňující informace : - Směrnice starosty SH ČMS č. 1 ze dne k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS; jedná se o vstup do centrální evidence členské základny podléhá schválení VV, 3 lidé, kteří budou proškoleni jak nakládat s osobními údaji a pouze na jejich telefonní číslo zasláno heslo a budou mít povolen vstup do členské evidence, návrh Hana Vokounová, Ludmila Zemanová, Mirek Jágrik - vstup sborů do členské základny musí také schvalovat VV, na OSH se musí vést seznam SDH, které požádají o vstup do členské evidence, VV musí odsouhlasit a zaslat kanceláři starosty; po té bude zasláno heslo ke vstupu pro sbor. Usnesení č. 131 VV OSH schvaluje zpracovatele osobních údajů členů SH ČMS na úrovni OSH a souhlasí s udělením vstupních hesel pro inspektorky OSH Hanu Vokounovou, Ludmilu Zemanovou a náměstka starosty OSH Miroslava Jágrika. Pověřuje starostu OSH předáním potřebných dokumentů kanceláři starosty SH ČMS do ad. 4. mjr. Ing. Milan Bělík HZS OÚ Žďár nad Sázavou Informace z HZS, požárovost, odborná příprava a) Požárovost viz přiložený písemný přehled se stavem k přehled požárů podle příčin vzniku b) Odborná příprava domluveno s veliteli stanic, že do konce roku 2016 se dají na HZS termíny na provádění odborné přípravy pro jednotky dobrovolných hasičů na příští rok, na konci roku by měly být na stránkách HZS, k získání odborné způsobilosti nových strojníků a velitelů je třeba urychleně dohlásit, v současné době požadavek minimální, nejde o JPO 5, pokud se stav nezmění na našem okrese se příprava neuskuteční, snaha o domluvu s jinými okresy, zda by se to nemohlo dát dohromady školení nových pilařů příští rok naplněn, ale pokud je zájem, je nutno do dohlásit; - letos byl první pilotní projekt řidičské průkazy pro dobrovolné hasiče přihlášky opět podávat na HZS, kde se budou shromažďovat a předávat, GŘ má záměr v Jihlavě na ZÚ vybudovat obdobné zařízení, jako je v Hlučíně Usnesení č. 132 VV OSH bere na vědomí informace z HZS ad 5 bod vypuštěn z programu; rukopis nebyl dodán ad 6. - br. Miroslav Jágrik náměstek starosty OSH Volba nejlepšího Sportovního výkonu roku 2016 okresu Žďár nad Sázavou - volba sportovního výkonu, sportovní disciplíny jsou rozmanité a nelze je hodnotit dohromady, zachován formát ankety, tak jak byla vyhlašována doposud, tzn. kategorie mládež, požární sport, klasika a CTIF, za letošní rok byly nominovány tyto sportovní výkony: kategorie mládež SDH Hamry nad Sázavou požární útok 13,24 s; Regional cup mládeže kategorie požární sport SDH Lavičky požární útok 16,10 s; soutěž extraligy ve Velkých Hošticích kategorie klasika SDH Daňkovice požární útok dle pravidel Klasika 42,70 s; Memoriál JD a KH dle pravidel Klasika kategorie CTIF SDH Velké Meziříčí požární útok dle pravidel CTIF 45,65 s - po úvodní informaci byly předány anketní hlasovací lístky a proběhla tajná volba 4

5 Vyhodnocení: 1. SDH Daňkovice 12 hlasů 2. SDH Lavičky 7 hlasů 3. SDH Velké Meziříčí 1 hlas 4. SDH Hamry nad Sázavou 0 hlasů Usnesení č. 133 VV OSH vyhlašuje nejlepší Sportovní výkon roku 2016 okresu Žďár nad Sázavou drusžtvo SDH Daňkovice. ad. 7. br. Luboš Zeman starosta OSH Vyhodnocení kritérií pro systém příspěvků OSH pro okrsky 2016; schválení systému na rok poděkování pracovní komisi, která tabulka zpracovala, tabulka byla projednána se starosty okrsku, kde se zdůvodňovalo některé odebrání bodů, tabulka po projednání prošla malou úpravou, okrsek Štěpánov nad Svratkou, zaslal informaci o námětovém cvičení em a nepoužil návratku, přesto bylo uznáno; okrsek Sněžné neúčast SDH Spělkov v okrskové soutěži z důvodu přestárlé ČZ; prověřeno SDH má 16 členů (pro rok 2016 byla navýšena tolerance z 10 na 15 členů SDH), jedná se o JPO s PPS, která by ale měla zasáhnout při požáru v místě, složení členské základny vybočují pouze 3 členové, kterým bylo 60 let a více, není přestárlá základna, - zamítnuto; - nejvíce finančních prostředků za svoji činnost obdržel okrsek Nové Město na Moravě a nejméně okrsek Strážek, hodnota jednoho bodu je 16,- Kč, dotace překročena o cca 240,- Kč, vše v normě kritéria hodnocení činnosti okrsků na rok diskuse ve vedení, nutná účast družstev na prvním kole v okrscích, pokud je v SDH jednotka je to povinnost, vedení navrhuje hodnocení podobné jako u kategorie mládeže stanovit kategorie účasti od do a podle toho pak přidělovat bodové hodnocení, VV schvaluje hlasováním 15:5 zachování současné tabulky bez zohledňování - nepenalizovat ty sbory, které udělají okrskové kolo jen v požárním útoku, řešeno ve vedení, pokud sbor vyjede na soutěž, předpokládá se připravenost, VV schvaluje kritéria se nemění, stejná jako v roce řešeno, zda nezavést v tabulce další kolonku účast sboru nebo zastoupení sboru z okrsku Pohár starosty OSH, názor vedení je, že se bude podporovat soutěž v požárním sportu tak, jak bylo dříve a nenavrhuje se zavedení další kolonky o Pohár starosty OSH, který je v klasických disciplínách, VV schvaluje nezavádět další kolonku do tabulky - v tabulce napsána námětová cvičení není správný výraz- bude uvedeno prověření jednotek okrsku Usnesení č. 134 VV OSH schvaluje yyhodnocení kritérií pro systém příspěvků OSH pro okrsky 2016; současně schvaluje kritéria pro systému příspěvků okrskům na rok 2017 ad.8. br. Luboš Zeman starosta OSH Schválení zástupce OSH za člena OR ochrany obyvatelstva při KSH ČMS Kraje Vysočina - nominace do odborné rady ochrany obyvatelstva KSH, na úrovni OSH zatím neřešeno, v této věci již v rámci kraje proběhla odborná příprava Kurz techniků ochrany obyvatelstva, z našeho okresu cca 12 uchazečů, ve vedení OSH navrženo několik tipů nominace; souhlas vyslovil por. Ing. Tomáš Poul Dis. z HZS ÚO; tuto funkci přijímá; kontakty tel ; Usnesení č. 135 VV OSH schvaluje zástupce OSH za člena OR ochrany obyvatelstva při KSH ČMS Kraje Vysočina por. Ing. Tomáše Poula Dis, člena SDH Radostín nad Oslavou. ad. 9. br. Luboš Zeman starosta OSH Vyhodnocení činnosti odborných rad OSH za rok 2016, plány práce OR na rok všechny plány práce OR a hodnocení činnosti za rok 2016 předány inspektorce na OSH Žďár nad Sázavou, poděkování všem vedoucím odborných rad za provedení obou úkolů, pro zprávu starosty na 5

6 jarním shromáždění představitelů SDH se bude čerpat z těchto materiálu, plány práce a hodnocení se nebude kopírovat pro členy VV, budou zveřejněny na stránkách OSH Usnesení č. 136 VV OSH schvaluje vyhodnocení činnosti odborných rad OSH za rok 2016, schvaluje plány práce OR na rok 2017 ad.10. br. Luboš Zeman starosta OSH Delegování členů VV na VVH SDH a VVH okrsků - delegování na VV SDH bylo individuální na základě doručených pozvánek přímo na OSH; cílem je obsadit VVH okrsků - delegování členů na VVH okrsků projednáno, ke garantu VV pro okrsek delegován ještě jeden člen VV OSH viz příloha - předána obálka s předtištěnými a orazítkovanými doklady na výběr členských známek, přehled kolik každý sbor má v současné době v evidenci členů; dbát na vypisování příjmových dokladů; předány i nová čísla sborů pro provedeném přečíslování členské základny Usnesení č. 137 VV OSH schvaluje delegování členů VV na VVH okrsků ad.11. br. Luboš Zeman starosta OSH Stížnosti a připomínky v roce oficiální stížnost za rok 2016 nebyla, - obdrželi jsme 2 podněty 1. SDH Bystřice n. P., ukončení členství vedoucím MH a mladým hasičům, VV byl seznámen se závěrem 2. SDH Žďár nad Sázavou 2 zámek a SDH Bohdalov, za OSH písemné stanovisko zasláno, proběhlo osobní jednání na úrovni velitelů a starostů obou SDH se závěrem omluvy vůči SDH Bohdalov, na vědomí byly informováni starostové obce Bohdalov a Žďáru nad Sázavou, Usnesení č.138 VV OSH bere na vědomí informace v řešení stížnosti a připomínek v roce 2016 ad.12. br. Luboš Zeman starosta OSH Organizační záležitosti (různé, informace členů VV OSH, návrhy na vyznamenání) Návrhy na vyznamenání: - na projednávání vyšších vyznamenání byly předloženy tyto návrhy : ČU SH ČMS pro Stanislava Maršálka, Miroslava Dlouhého a Bohumila Turka z SDH Dobrá Voda; z důvodu časové tísně (poslední jednání VV SH ČMS v roce 2016 před zasedáním VV OSH) předjednalo vedení OSH a VV OSH doporučuje dodatečně schválit již vyřízeno a předáno SDH pro VVH - ostatní vyznamenání viz příloha Usnesení č.139 VV OSH schvaluje předložené návrhy na vyznamenání Různé Br. Luboš Zeman starosta OSH vzorová smlouva o spolupráci mezi SDH a obcí ve vedení nebyla možnost projednání, bude dáno jako jeden z bodů na Shromáždění představitelů SDH, úkol na rok 2017, aby byl písemně ošetřen vztah mezi SDH a zřizovateli JSDHO grantový program pro mládež č. VIII, MŠMT - termín prodloužen do 15. prosince 2016, došlo ke zmírnění počet MH min. 12, jiný systém žádost - online, informace z aktivu starostů okrsků aktuální informace; hodnocen oslav výročí SDH; vyúčtování dotací 2016 včetně MŠMT program VIII; dotace k DA 2017; vyhodnocení činnosti okrsků 2016; OZ VVH SDH a okrsků; plán práce VV OSH; informace k plánované výměně členských průkazů; nové produkty HVP, a.s.; předplatné HN 6

7 informace z HVP, a.s. - od se rozšiřuje pobočka o 1 zaměstnance pro obchodní úsek; Ludmila Žáková Krucemburk (bývalý obchodní zástupce HVP, a.s.) - organizační tým (L. Zeman je členem) připravuje oslavu 25. výročí znovuobnovení činnosti; CHH Přibyslav; účast cca 150 osob - k tomuto výročí bude vydána pamětní publikace; připravuje Josef Nitra - žádost o podporu při prodeji nových produktů (úrazové pojištění členů JSDHO, pojištění dotovaných DA 2016 a 2017, rodinné úrazové pojištění) Br.Miroslav Jágrik - námět na zasílání novinek z krajských a okresních webových stránek; připraví metodiku - soutěže v roce 2017 okresní kolo hry Plamen ; Okresní kolo dospělých a dorostu v Hamrech nad Sázavou; krajské kolo dětí a dorostu ve Velkém Meziříčí - účast na jednání Výkonné rady Žďárské ligy; projednání letošního ročníku, projednání úbytku družstev, kteří jezdí na Žďárskou ligu; návrh na oživení na lize by se udělala kategorie dorostu do 20 let, která by byla vyhodnocena zvlášť, (v 15 letech děti končí a nemají žádnou jinou kategorii, kde by seberealizovali) Luboš Zeman - OSH zastřešuje Žďárskou ligu, aby se mohly dávat sponzorské peníze, ale vše je v kompetenci výkonné rady; pokud výkonná rada vnímá návrhy změn a změnám se podřídí většina, nedoporučuje zasahovat, OSH bude podporovat, změny nechá na výkonné radě Úkol br. Jágrik Miroslav - připravit metodiku pro zasílání novinek z webu OSH, které budou nově na stránkách; ve svém PC si zřejmě bude muset každý registraci dle metodiky provést Br. Vít Mičín - dotazy členů odborné rady represe, zda by na okresních stránkách nemohly být uvedeny přehledy o starostech a velitelích okrsků Úkol br. Miroslav Jágrik - zajistí dopsání jmen a ů na okresní stránky Br. Stanislav Kříž listopadu 2016 se uskutečnila v Přibyslavi Krajská kontrolní a revizní komise, nebylo shledáno v činnosti a dokumentaci žádných nedostatků, Br. Jiří Klusák - dotaz, zda zásoby medailí by nešlo prodávat za nové ceny, tj. 200,- Kč. V současné době má OSH Žďár nad Sázavou 1 ks MZZ, 4 ks MZPP. Usnesení č.140 VV OSH schvaluje prodej skladových zásob medailí (5 ks) za cenu 200,- Kč Br. Milan Bělík - 23.listopadu 2016 proběhlo cyklické školení pro preventisty (38 členů) školení bude probíhat každý rok, termín bude vždy vyvěšen na okresních stránkách, Br. Ladislav Fajmon - Krajské setkání zasloužilých hasičů v Pacově (za OSH Žďár nad Sázavou účast 14 ZH), Okrskové setkání ve Velké Bíteši, okrsek Sněžné v Kadově (rekordní účast cca 60 lidí), okrsek Měřín, - doporučuje pro rok 2017 zpracování návrhu na udělení titulu Zasloužilý hasič členu VV Aloisi Gabrielovi; měl by splňovat všechny náležitostí - dotaz, když přijde termín oslav na OSH, zda by nebylo možné jej vyvěsit na okresní stránky OSH, aby ostatní sbory neplánovaly ve stejném termínu své oslavy Úkol br. Miroslav Jágrik zjistit, zda je možné rozšíření okresních stránek 7

8 Úkol pro vedení OSH - zpracovat návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič pro br. Aloise Gabriela na rok 2017 ad.13 br. Luboš Zeman starosta OSH Příprava jednání vedení OSH a dalšího zasedání VV OSH - vedení OSH se uskuteční 1 x, termín bude dohodnut - další výkonný výbor bude, úterý od 8.30 hod; (po skončení VV dle zájmu bude uskutečněna návštěva na hrobě Jana Dřínka (20.2 narozeniny) Návrh programu: 1. Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, schválení programu, volba ověřovatelů zápisů 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS 4. Informace z HZS odborná příprava požárovost 5. Návrh na zápis do okresní kroniky a činnosti OSH za rok Hodnocení VVH SDH a VVH okrsků 7. Organizační zajištění Shromáždění představitelů SDH ; zajištění účasti na Shromáždění představitelů OSH Kraje Vysočina 8. Výsledky činnosti za rok 2016, hlášení o činnosti OSH za rok Rozbor hospodaření za 4 ¼ 2016 a rok Schválení rozpočtu OSH na rok Zpráva inventarizační komise 12. Kalendář soutěží 2017, organizační zajištění Žďárské ligy a Regional Cupu mládeže, včetně dalších více kolových soutěží (Soutěž tří okrsků,, Dětská hasičská liga, Turné čtyř osem, Soptíkova liga MH, Křižánecký plamínek) 13. Organizační zajištění II. kola hry Plamen, II. kolo soutěže dorostu 14. Organizační zajištění I. okrskových kol a II kol soutěže dospělých 2017 (klasika, požární sport, soutěž o putovní pohár starosty OSH) 15. Organizační záležitosti různé informace členů VV OSH ČMS návrhy na vyznamenání SH ČMS 16. Příprava dalšího zasedání VV 17. Závěr jednání ad.15. br. Luboš Zeman starosta OSH Závěr jednání Starosta poděkoval všem členům VV za účast a aktivní přístup k projednávaným bodům programu. Popřál do nového roku 2017 hodně pevného zdraví a příjemné prožití svátků vánočních, ať se všem daří; zároveň předal malou pozornost. Poté vyzval přítomné k bowlingovému turnaji. Přehled vydaných materiálů : Novinky č. 10, 11,/2016 ALARM REVUE č. 5/2016 Požárovost k Rozpis VVH okrsků Nejlepší sportovní výkon hlasovací lístek Vyjádření VV SH ČMS k diskusnímu příspěvku na SS OSH (přeprava MH) Vzor smlouvy o spolupráci mezi SDH a zřizovatelem JSDHO 8

9 Evidenční list kolektivu MH a dorostu Přehled vyznamenání Změny v novém stejnokrojovém předpisu SH ČMS Tabulka hodnocení Zapsala: Lída Zemanová, inspektorka OSH Ověřili : Miroslav Jágrik Pavel Žilka 9

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod 1) Zahájení na kanceláři OSH Plzeň - jih Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod - předložil program jednání dle

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 6. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 23. února 2016 v zasedací místnosti

Více

P L Á N P R Á C E V V O S H

P L Á N P R Á C E V V O S H Stálé body jednání P L Á N P R Á C E V V O S H 2 0 1 8 - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu - Kontrola úkolů - Výměna členských průkazů 23.ledna - Organizační zabezpečení školení VM - Organizační

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 16. 1. 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, p. Holota, p. Sak Nepřítomni:

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 9. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 9. září 2016 v zasedací místnosti

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové,

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové, Úvod Vážené kolegyně a kolegové, závěrem roku vám předkládáme první vydání elektronického Zpravodaje OSH Plzeň - jih. Touto cestou bychom vám chtěli předávat informace z činnosti okresního sdružení, chtěli

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00hod - představil novou zaměstnankyni kanceláře

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, Ing. Lüftner, ZH p. Randa Nepřítomni:

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Fr. Hanus, Ing. Lüftner, p. Severa, p.

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 9. ledna 2019 od 17.00 hodin restaurační zařízení Pivovar, Letiny Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH schválený

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 20. října 2018 Částka: 8 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 20. 10.

Více

Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen ročník

Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Výroční valné hromady okrsků se uskuteční po skončení všech VVH SDH (termín

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 10. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 19. října 2016 v zasedací místnosti

Více

1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise

1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise Zápis se Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Znojmo konaného dne 23.3.2019 v 9:30hod, v Blížkovicích V 9:30 hod. všechny přítomné pozdravil a přivítal ing. Novosad, jmenovitě přivítal

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt Datum 7.1. 8.1. 8.1. 9.1. 14.1. 19.1. 22.1. 24.1. 2.2. 5.2. 11.2. 12.2. 13.2. 13.2. Praha HZ Letiny HZ Nepomuk Divadlo U Hasičů Praha Praha Pohostinství Štěnovický Borek Praha HZ Střížovice Kancelář KSH

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS v Přibyslavi

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS v Přibyslavi Přítomni: VV SH ČMS: Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 29. 9. 2016 v Přibyslavi K. Richter, L. Janeba, J. Slámečka, R. Kejmar, R. Kučera, O. Lacina, A. Maděra, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka,

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 10. března 2018 Částka: 2 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 10. 03.

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 3. listopadu 2016 od 17 hodin zasedací místnost SDH Nepomuk, Nepomuk Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Frána, p. Honzík, p. Randa Nepřítomni:

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení p. starosta OSH přivítal přítomné členy VV, hosty - p. Válala -jednatel a majitel společnosti

Více

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti OSH

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 22. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 25. října 2018; zasedací místnost

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1 Přítomni: Hosté: Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc strana č. 1 br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman br. Siegel

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 8. výjezdního zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 14. června 2016 v sídle

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Holeček, p. Randa Nepřítomni:

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus Fr., p. Hanus K., sl. Stará, p. Randa

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2018 březen 2018 Úvodem Vážené hasičky a hasiči, čas plyne neúprosně velmi rychle a je za námi další období výročních valných

Více

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky 2016 2020 (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání řádných VH SDH a okrsků, a to pro ty,

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Fila, p. Hanus K., p. Krnáč,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX Vzorové PROPOZICE OKRSKOVÉHO/OKRESNÍHO/KRAJSKÉHO KOLA, MISTROVSTVÍ ČR družstev Sborů dobrovolných

Více

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Tato soutěž má za úkol motivovat všechny sbory dobrovolných hasičů, potažmo okrsky k zvýšení své aktivity v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, činnosti

Více

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 Stále body programu jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 2) Informace z jednání vedení KSH 3)

Více

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2011

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2011 M E T O D I C K Ý N Á V O D k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH ) VVH proběhnou v období listopad 2010 až leden 2011. K přípravě VVH se uskuteční výborová schůze SDH, kde se dohodne

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Češka, p. Fila, p.

Více

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti)

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména Programem činnosti SH ČMS do roku 2020 jsou pro rok 2016

Více

Zápis č. 5 Z výjezdního zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 5 Z výjezdního zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 5 Z výjezdního zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 12. 12. 2017 Přítomni: Ing. David Alt, DiS. Ing. Tomáš Dostal Ing. Jana Goláňová Ing. Radan Holásek, BA Ing.

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

Zápis z jednání odborné rady mládeže

Zápis z jednání odborné rady mládeže Zápis z jednání odborné rady mládeže Datum a čas: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: 11. září 2018 od 16.30 hodin kancelář OSH Plzeň - jih Ivana Zuberová, Marie Štychová, Lenka Škalová, František Hrubý

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 13. listopadu 2018 od 17.00 hodin zasedací místnost SDH Střížovice, Střížovice Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady

Více

Zápis č. 10 z VV KSH JMK

Zápis č. 10 z VV KSH JMK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis č. 10 z VV KSH JMK 21. 6. 2016 Přítomni: Bc. Z. Jandova, J. Gargula, I. Musil, Mgr. M.

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, K. Salava, A. Ulrych, E.

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z výjezdního 17. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 7. prosince 2017 -

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. David Číhal, br. Jaroslav Rozsíval, br. Mojmír Dostál

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 23. 11. 2015 Číslo: 5 Metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Článek 1 Předmět Tato Směrnice vymezuje postavení sportu ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako veřejně prospěšné

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 20. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 19. června 2018; Bowlingová herna

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 26. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 20. června 2019; v Bowling Riwer

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 23. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 18. prosince 2018; bowlingová

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 19. září 2013 v kanceláři OSH v Plzni

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 19. září 2013 v kanceláři OSH v Plzni Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 19. září 2013 v kanceláři OSH v Plzni Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Hanus F., p. Krnáč, Ing. Lüftner Nepřítomni:

Více

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti)

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Schváleno SS OSH 22. 10. 2016 Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména Programem činnosti SH ČMS

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 11. září 2018 v kanceláři OSH Plzeň, Kollárova 427/32

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 11. září 2018 v kanceláři OSH Plzeň, Kollárova 427/32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 11. září 2018 v kanceláři OSH Plzeň, Kollárova 427/32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus K., p. Tyc, p. Cízl Nepřítomni:

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s ze 14. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 13. června 2017 - Bowlingová

Více

Směrnice starosty SH ČMS

Směrnice starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Starosta sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 29. 9. 2016 Číslo: 1 Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji

Více

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016 SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016 Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu,

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2014 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2014 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Z Á P I S z Valné hromady okrsku Zahořany v Oprechticích

Z Á P I S z Valné hromady okrsku Zahořany v Oprechticích Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise 3) Zpráva starosty okrsku 4) Zpráva velitele okrsku 5) Zpráva vedoucího mládeže 6) Zpráva referentky žen 7) Zpráva strojníka okrsku 8) Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného v Chornicích. Program zasedání: 1. Uvítání hostů

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného v Chornicích. Program zasedání: 1. Uvítání hostů Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného 12.11.2011 v Chornicích Přítomni: dle mandátové komise Program zasedání: 1. Uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Schválení mandátové

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 13. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 26. dubna 2017 v zasedací místnosti

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném dne 8. března 2018 v kanceláři OSH Plzeň-sever, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném dne 8. března 2018 v kanceláři OSH Plzeň-sever, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném dne 8. března 2018 v kanceláři OSH Plzeň-sever, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Fila, p. Frána, p.plaščiak,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 24. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 21. února 2019; zasedací místnost

Více

Organizační zabezpečení podzimního kola hry PLAMEN a dorostu 2018/2019

Organizační zabezpečení podzimního kola hry PLAMEN a dorostu 2018/2019 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OSH VYŠKOV Žižkova 7, Vyškov 682 01 tel.: 517 348 261 vys0150@du.acvyskov.cz Organizační zabezpečení podzimního kola hry PLAMEN a dorostu 2018/2019 OSH Vyškov ve

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3 2013 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí,

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 5. 9. 2016 Program jednání 1) Informace o činnosti VV OSH a odborných rad, výsledky postupových soutěží, 2) Informace z Ústředí SH ČMS průkazy,

Více

Zápis ze zasedání OORM

Zápis ze zasedání OORM Zápis ze zasedání OORM 18. 8. 2016 Účast: Přítomni: Martina Vaňková,, Pavel Inderholz ml., Josef Tvardík, Rostislav Halada, Martin Kopecký Omluveni: Martin Jurčo, Ondřej Beneš, Kristýna Knopfová Neomluveni:

Více

ZÁPIS. ze Shromáždění delegátů OSH Královéhradeckého kraje,

ZÁPIS. ze Shromáždění delegátů OSH Královéhradeckého kraje, ZÁPIS ze Shromáždění delegátů OSH Královéhradeckého kraje, konaného 12. května 2017 od 17:00 hod. v Bílých Poličanech Přítomno: dle prezenční listiny delegátů: 22 hostů: 0 Jednání svolal starosta KSH Královéhradeckého

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Frána, p. Fila, p.

Více

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II.

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II. Soubor předpisů I/3-2002 STATUT VYZNAMENÁNÍ I. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 13. června 2017 od 17.00 hodin zasedací místnost SDH Nepomuk, Nepomuk Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH

Více

Zásahy hasičů za měsíc prosinec

Zásahy hasičů za měsíc prosinec Zásahy hasičů za měsíc prosinec HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou eviduje v období od 1.12. do 31. 12. celkem 146 událostí. Z tohoto počtu je 7 požárů s předběžně vyčíslenou škodou 775

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Propozice soutěže v disciplínách TFA OKRESNÍ KOLO TFA 2017 1. Nejvyšší orgán nejvyšším orgánem je OSH

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Holota, p. Hanus K., p. Krnáč, p. Urbánek, Ing. Červenka

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

ZÁPIS Č. 1/ Kontrola usnesení: - úkol č. 9/2018 zdárné provedení inventur majetku OSH úkol splněn

ZÁPIS Č. 1/ Kontrola usnesení: - úkol č. 9/2018 zdárné provedení inventur majetku OSH úkol splněn ZÁPIS Č. 1/2019 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. ledna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů VV 1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta

Více

Sbor dobrovolných hasičů v Únanově Únanov IČ:

Sbor dobrovolných hasičů v Únanově Únanov IČ: Zápis z Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Únanově v roce 2009 Základní údaje: termín konání sobota 19. prosince 2009 od 18:00 místo konání salónek Restaurace u Molíků přítomno 31 členů

Více

Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov Bílé Poličany

Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov Bílé Poličany Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 3. 11. 2017 Bílé Poličany 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí 1) zahájení shromáždění delegátů a přivítání hostů Jiří Řeháček

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2017/2018 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 46. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více