Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 13. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období ze dne 26. dubna 2017 v zasedací místnosti OSH Žďár nad Sázavou Přítomni : dle prezenční listiny, Omluveni : Miroslav Jágrik jednání rady MěÚ Velké Meziříčí, Mgr. Miroslav Kružík pracovní cesta Liberec připomínka starosty OSH v případě neúčasti je třeba se předem omluvit starostovi OSH P r o g r a m : 1. Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, schválení programu, volba ověřovatelů zápisů 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS 4. Informace z HZS odborná příprava požárovost 5. Vyhodnocení Shromáždění představitelů SDH NMnM a Shromáždění představitelů OSH Kraje Vysočina Pelhřimov 6. Informace ze Shromáždění starostů OSH ČMS Přibyslav 7. Zajištění KK hry Plamen a dorostu; zajištění rozhodčích (pořadatelem je OSH ZR) 8. Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže Rozbor hospodaření OSH za 1. ¼ Schválení přístupu SDH do Centrální evidence členů SH ČMS 11. Organizační záležitosti různé informace členů VV OSH ČMS návrhy na vyznamenání SH ČMS 12. Příprava dalšího zasedání VV 13. Závěr jednání ad 1. - br. Luboš Zeman starosta OSH Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu - provedl zahájení jednání, přivítal přítomné členy; změna termínu VV přesunut z na z důvodu rozhodnutí vedení - blahopřání k narozeninám: Vít Mičín 48 roků, Jiří Klimeš 66 roků, Karel Tomek 69 roků; Stanislav Kříž 7.5. svátek, narozeniny - úmrtí Antonín Prokop, SDH Věžná, absolvent dálkového studia v Bílých Poličanech, bývalý člen tehdejšího pléna OV SPO, nebyl člen AZH ani nositelem titulu Zasloužilý hasič, uctěna památka minutou ticha - předložen návrh ověřovatelů zápisu Jan Mrňous, Mjr. Ing. Milan Bělík - návrh programu jednání jednomyslně schváleno ad. 2. br. Luboš Zeman starosta OSH Kontrola plnění úkolů a usnesení: Usnesení: č. 141, č. 142, č. 143, č. 144, č. 145, č. 146, č. 147, č. 148, č. 149, č. 150, č. 151, č. 152, č. 153, č. 154, č. 155, č splněno Úkoly: br. Jágrik Miroslav dopsání jmen a ů na okresní stránky splněno br. Jágrik Miroslav rozšíření okresních stránek - splněno 1

2 starosta OSH Luboš Zeman - připravit Metodický list pro Přehled o příjmech a vydáních SDH (k předání na aktivu starostů okrsků) - splněno ad. 3 br. Luboš Zeman starosta OSH Informace z jednání vyšších orgánů a porad SH ČMS Luboš Zeman starosta OSH vedení OSH kontrola úkolů z VV dle zápisu - zaslány propozice na soutěž Svratecká pětka více kolové klání, schválen finanční příspěvek 3.000,- Kč, - okresní kronikář neomluven na Shromáždění představitelů , starostou OSH zaslán e- mail, kde byla uvedena jeho nepřítomnost na VV (zpátky 5 let), vždy když se měl projednávat zápis do kroniky za předcházející rok, tak byla neúčast okresního kronikáře; dále uvedena žádost o předložení kroniky na další VV, pokud nebude předložena, kronika bude převzata a předána br. Mrkvičkovi SDH Škrdlovice na dopsání, - příprava VV OSH vyhodnocení Shromáždění představitelů sborů SDH samostatný bod - schválena na základě jednání minulého VV odměna inspektorkám OSH - příprava 1. informační schůzky k výměně členských průkazů obvodu A. Žďár nad Sázavou - pozvání na oslavu svátku Sv. Floriana do Křižanova nominován br. Antonín Teplý náměstek starosty OSH; starosta OSH v zahraničí - pozvání na zasedání Odborné rady pro historii našeho OSH, které se konalo v Lavičkách za OSH omluveno - zajištění shromáždění představitelů OSH - doprava a účast - Pelhřimov samostatný bod - řešena záležitost soutěže TFA Junior, předložení propozic a pozvánky na závod v NMnM po jednání VV, dohodnuto, že zahájení se zúčastní starosta OSH Luboš Zeman, návštěva cca 100 dětí, hodnoceno jako dobrá soutěž; v propozicích uvedeno pořadatelství OSH, což nebylo předjednáno ve VV; pořadatelem byly okrsky NMnM, N.Veselí, ZR; aktivita zejména člena ORM OSH Jaroslava Štejdíře; pokud by se soutěž opakovala pro rok 2018, je třeba předložit materiál do VV včas - objednání pamětních odznaků k 45. výročí hry PLAMEN, pověřen náměstek br. Miroslav Jágrik seznam členů, kterým by se pamětní odznak předal, objednáno 60 ks, a zároveň dohodnuto, že se nebude svolávat Okresní shromáždění těch, kteří se věnují mládeži, ale tyto pamětní odznaky se předají na okresním kole hry PLAMEN - informace územního ředitele HZS o přípravě mistrovství ČR ve vyprošťování osob jednotek sboru dobrovolných hasičů sponzorem Kraj Vysočina částka ,- Kč - vydán závazný materiál GŘ Požární taktika specifikace popisu pořizování záznamu, poskytování informací z místa zásahu a mlčenlivost, došel z GŘ až po školení velitelů, které probíhalo po obvodech, udělán stručnější výtah co se týká dobrovolných jednotek příloha v materiálech, dáno na webové stránky OSH a v neděli informováni velitelé okrsku o tomto důležitém materiálu - projednána informace o tom, jak bude vypadat delegace ČR na soutěži CTIF v Rakousku, součástí delegace je náměstek sdružení Jan Slámečka a družstvo žen z SDH Velké Meziříčí - informace z ústřední Odborné rady prevence předal náměstek starosty br. Antonín Teplý Jan Slámečka náměstek starosty OSH VV KSH Přibyslav Krajské shromáždění představitelů OSH Pelhřimov VV SHČMS Přibyslav Sněm starostů Přibyslav Jan Slámečka náměstek starosty OSH VV KSH Přibyslav - inventarizace majetku a prostředků k , vše v pořádku - hospodaření v roce rozpočet na rok organizační zabezpečení Shromáždění představitelů OSH 2

3 - schválení organizační zabezpečení krajských soutěží požární sport, který bude v Pelhřimově, PLAMEN a Dorost, který bude a ve Velkém Meziříčí - informace o krajském kole Požární ochrana očima dětí 2017, zbývá pouze vyhodnocení, které mělo být , ale z organizačních důvodů termín přesunut na projednáno organizační zabezpečení nejen postupových soutěží ale i krajských soutěží, které kraj organizuje, tj. Krajská liga TFA, Jan Slámečka náměstek starosty OSH Krajské shromáždění představitelů OSH Pelhřimov - 100% účast - zazněla zpráva starosty KSH br. Jana Slámečky, členská základna Kraje Vysočina k členů, oproti roku je přírustek v rámci Kraje Vysočina 514 členů, největší přírustek měl okres Žďár nad Sázavou, žádný okres z Kraje Vysočina neměl úbytek - hospodaření roku 2016 plán byl ,- Kč; skutečnost byla ,- Kč; o ,- Kč více, výdaje plán ,- Kč, skutečnost ,- o ,- Kč větší; rozpočet vyrovnaný, snaha o zachování rezervy ,- Kč v rozpočtu dodrženo, - schválení rozpočtu na rok 2017 příjem ,- Kč, výdaje ,- Kč - zazněla zpráva Krajské a revizní rady vše v pořádku, - jednání tohoto setkání bylo pracovní, nebyl pozván žádný host, pouze členové krajské kontrolní a revizní rady Jan Slámečka náměstek starosty OSH VV SHČMS Přibyslav - byla přednesena zpráva o činnosti ústřední a kontrolní revizní rady za rok 2016, - stížnost, která se týkala OSH Jihlava byla doručena poslední dny v roce 2016, byla řešena v 1. čtvrtletí roku 2017 proto nebyla uvedena ve zprávě, - připraveny dokumenty a organizační zajištění Sněmu starostů OSH - projednán stav přípravy všech mistrovství republiky PLAMEN a Dorost ve Zlíně, PS Praha, CTIF Dvůr Králově, vyprošťování osob Nové Město na Moravě - proběhne poprvé seminář k ochraně obyvatelstva v podmínkách SH ČMS v Jánských Koupelích Br. Antonín Teplý náměstek starosty OSH ústřední rada prevence, řešeno rozšíření letáků, - hlavním tématem byla příprava na vyhodnocení Požární ochrana očima dětí 2017, vyhodnocení republikového kola bude a slavnostní vyhodnocení bude 9. června 2017 v Litoměřicích Krajská rada prevence hlavním bodem také Požární ochrana očima dětí 2017 Br. Stanislav Kříž - zasedala KRR KSH v Přibyslavi; kontrola dokladů, inventarizace majetku k ; vše v pořádku ppor. Bc. Stanislav Kratochvíl vedoucí Odborné rady mládeže - Krajská rada mládeže v Jihlavě , hlavním bodem zajištění krajského soustředění dorostu, které proběhlo v Pacově, účast 50 lidí, za náš okres nejvíc účastníků, - Krajské Šedesátky Vysočiny soutěž pro mladé hasiče ve Výčapech podmínky pro náš okres sehnat 2 rozhodčí, - Zajištění krajských kol hry PLAMEN a Dorostu; v letošním roce na našem okrese ve Velkém Meziříčí , bylo vylosování startovních čísel, náš okres bude mít číslo 5 a 10 a u dorostu a dorostenek budou startovní čísla 1 - Další krajská rada je naplánována na

4 Br. Vít Mičín vedoucí Odborné rady represe - Krajská OR represe se konala hlavním programem příprava krajských kol PS - řešení nově vzniklých trenérů PS Luboš Zeman starosta OSH informace z Odborné rady pro historii našeho OSH - OR se sešla v Lavičkách, nový zájemce o členství v odborné radě Josef Kolář SDH Brťoví, - VV nemá námitek - informace o akcích v oblasti soutěží historických stříkaček v roce 2017; dále výročí založení SDH, hasičské poutě; výstavy apod.; metodická pomoc - návrh ke vzniku knihovny na OSH pro historické písemné materiály; pokud obdržíme publikace k výročí založení SDH jsou ukládány do archivu OSH; je třeba zvážit, zda nevyčlenit v kanceláři OSH samostatné místo; informace J. Slámečky může archiv doplnit ze svých soukromých zdrojů - návrh na zahájení prací na 2. díl vydání kroniky OSH; podklady se mohou soustřeďovat, není však v blízkém horizontu v plánu vydávat 2. vydání (některé OSH zatím okresní kroniky ani nemají) - další setkání 5.11.od 9.00 hod v SDH Radňoves seminář MF ČR Venkovské spolky a EET - účast starosty v TOP Hotelu Praha; účast ministra financí, Finanční správy, zástupců Asociace podnikatelů (zastupuje 60 oborů), Asociace hotelů, restaurací a pohostinství, Sdružení místních samospráv; početně byli zastoupeni v sále i dobrovolní hasiči (např. KSH Pardubice); osobní setkání s Andrejem Babišem a vyřízení pozdravů od OSH - fungováním byl navýšen státní rozpočet o 260 mil Kč na daních; 5 mil zaměstnanců odvádí daně automaticky; EET má narovnat výběr daní; 4 mld. Kč z daní jde do obcí (80 % obcí je do obyvatel); 10,8 mld. Kč jde do rozpočtů krajů; EET má v EU již 17 zemí - obecně zopakováno, že pokud není tradiční spolek (viz hasiči) založen k vytváření zisku nebo pokud nepřekročí limit Kč, činnost není pravidelná a záměr zisku je k plnění poslání spolku povinnost EET pak nemá; je třeba rozlišovat co je hlavní a vedlejší činnost spolků; do konce dubna však bude provedeno do přesnění; přesnou definici zda EET ano či ne nelze formulovat; např. pojem soustavnost není nijak pevně či přesně vymezen - Finanční správa zjistila již řadu fiktivních neziskovek pro obcházení EET (vznik neziskovky je velmi jednoduchý); v diskusích existuje velký spor mezi podnikatelským sektorem a neziskovým sektorem; Finanční správa řeší definovat přesněji veřejně prospěšného poplatníka - při vyjednávání je znát tlak některých subjektů (ASOCIACE podnikatelů, hotelů, pohostinství apod.); tlak na rovnoprávnost podnikání (neudělovat výjimky) - výrazné zvýšení limitu pro osvobození může ohrozit EET a výběr daní (využije ziskový sektor) - EET se spouští ve 4 vlnách; 1. a 2. již běží, 3. od , 4. od Informace po limit byl navýšen na Kč a nezahrnují se do něj příjmy na účet (bezhotovostně; od ) - podrobnější info na web.dh.cz Informace k zavedení EET 3. část; úplný materiál vydalo Generální Finanční ředitelství Praha dne pod čj /17/ Evidence tržeb metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, verze 2.0 Usnesení č.157 VV OSH schvaluje Svratecká pětka více kolové klání, schválen finanční příspěvek 3.000,- Kč na více kolovou soutěž pro MH Svratceká pětka a ukládá ekonomce k realizaci. Usnesení č.158 VV OSH schvaluje doplnění OR pro historii OSH- Josef Kolář, SDH Brťoví Úkol OR pro historii Provést archivaci publikací SDH k výročí založení v archivu OSH. 4

5 ad. 4. plk. Ing. Ladislav Sobotka HZS OÚ Žďár nad Sázavou Informace z HZS, požárovost, odborná příprava, různé a) mjr. Ing. Bělík Milan Požárovost viz přiložený písemný přehled se stavem k přehled požárů podle příčin vzniku; opět požár při pálení klestí s úmrtím občana v Martinicích; informace k novele vyhlášky ke komínům b) plk. Ing. Sobotka Vladimír Odborná příprava v rámci ÚO je ukončena; dopřesňuje se statistika účasti, která je srovnatelná jako 2016; obsluha motorových pil 64 hod 64 nových členů JSDHO; upozornil na problematiku kácení dřevin v rámci výcviku pokud by došlo k porušení obecných předpisů z oblasti ochrany ŽP platí obecné pravidlo, že je odpovědný za pořez je osoba konající kácení dřevin (možnost udělení pokuty při neoprávněném kácení) výjimka mimořádná událost (povětrnostní vlivy) c) plk. Ing. Sobotka Vladimír Různé - upozornění na konspekt MV GŘ HZS odborná příprava JPO č Požární taktika ; pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost; OSH zajistila výtah a předání velitelům okrsků - upřesnění rozsahu dotace 2017 na DA; ČR Kč, SDH 529; Kraj Vysočina Kč a 61 SDH - upozornění na dotace pro JSDHO opět formou žádostí (akceschopnost + výjezdy); HZS již nebude obce objíždět; bude vydán metodický pokyn rozsahu bude upřesněn na vedení OSH (elektronicky komu velitelé SDH, starostové obcí?) - informace k tragické události při opravě hráze na Vírské přehradě; zřejmě nešťastná událost pracovníka (smrtelný úraz) Usnesení č. 159 VV OSH bere na vědomí informace z HZS Úkol vedení OSH Určit metodiku předání informací k dotacím 2017 pro JSDHO ad 5 Luboš Zeman starosta OSH Vyhodnocení Shromáždění představitelů SDH NMnM a Shromáždění představitelů OSH Kraje Vysočina Pelhřimov Vyhodnocení Shromáždění představitelů SDH NMnM - hodnoceno velmi dobře; účast 99,6 % (254 z 255 SDH chyběl SDH Prosetín); pozitivní ohlasy - otevření restaurace v 9.30 bylo dobré rozhodnutí, i když jej někteří účastníci kritizovali (pouze ojedinělé připomínky tradičních pivařů) - připraveny do VV informace, které budou předány vedení SH ČMS (žádost o vyšší financování inspektorů OSH, EET, zvýšená administrativa apod.); s ohledem na to, že na Shromáždění starostů OSH zazněly informace o ochotě jednat, nebude postupováno písemně k vedení SH ČMS - z diskuse L. Zavřela : přímá volba starosty není dle současných Stanov možná; doporučení SH ČMS mít uzavřené nominace na starostu a náměstky do zahájení jednání Shromáždění delegátů SDH; na jednání Shromáždění delegátů OSH 2015 nebyla nominace známá nebylo možné tedy nominace schvalovat na úrovni OSH Pamětní medaile Karla Herolda (pro funkcionáře, kteří v minulosti nebyli odpovídajícím způsobem oceněni a na nejvyšší ocenění nesplňují kritéria Statutu; vedení nedoporučuje jsou i významnější osobnosti (JUDr. Řepiský, J. Dřínek apod.) - poděkování všem za podíl na dobrém průběhu - veřejné poděkování na Sněmu starostů OSH v Přibyslavi starostou OSH br. Mikšovským a předání věcného daru starostovi OSH a J. Slámečkovi Vyhodnocení Shromáždění představitelů OSH Kraje Vysočina Pelhřimov Jan Slámečka - účast 100 %; standardní průběh; pracovní jednání bez hostů 5

6 - zpráva starosty KSH za rok 2016; schválení hospodaření 2016 a rozpočet v diskusi pouze informace HVP, a.s. k valné hromadě akcionářů a semináři k EET v Praze Usnesení č. 160 VV OSH bere na vědomí hodnocení Shromáždění představitelů SDH NMnM a Shromáždění představitelů OSH Kraje Vysočina Pelhřimov; VV OSH neschvaluje jednat dále o realizaci Pamětní medaile OSH Karla Herolda ad 6. Luboš Zeman starosta OSH Informace ze Shromáždění starostů OSH ČMS Přibyslav - účast velmi vysoká; 75 OSH ze (starosta SH ČMS, který má právo hlasovací) - představení 3 nových starostů OSH - velmi obsáhlá zpráva starosty (23 stran - 75 min); celý text je přílohou k zápisu); mimo jiné : jednání o mzdových prostředcích pro inspektory OSH a KSH, předpoklad po jednání Asociace krajů z rozpočtů krajů; prodlužuje se bezplatný zápis do spolkového rejstříku; problematika EET řešena osobním jednáním s ministrem a následně uskutečněn seminář; očekává se vznik statutu veřejně prospěšných společností; změna stanov SH ČMS musí reagovat na byrokratickou zátěž (registrace statutárních a kontrolních orgánů pobočných spolků) a dokončí se změnou další aplikace OZ do Stanov - hospodaření SH ČMS 2016 se ziskem Kč (příjem Kč, vydání Kč); pohledávky Kč (8 OSH celkem, 4 OSH příspěvky, OSH Jeseník dluh z minulých let) - schválen rozpočet na rok novela Stanov; kromě nutného názvosloví s ohledem na OZ se mění v pobočných spolcích statutární zastoupení z kolektivního na individuální (z výborů na starosty), u kontrolních orgánů jen 1 revizor s možností mít poradní orgán; zápis do spolkového rejstříku tak jen starosta, revizor se neregistruje; odbourá to novou registraci desítek tisíc funkcionářů a řešení jejich případných změn (podle současných stanov by se museli registrovat všichni členové výborů a revizních rad na všech úrovních cca osob); hlasování proběhlo po vzrušené diskusi (riziko u změny starosty musí proběhnout neodkladně nová volba, neboť oprávnění jednat za subjekt bude mít už jen starosta); zrušeno kolektivní členství v SH ČMS a čestný člen (nezaměňovat s vyznamenáním SH ČMS Čestný člen SH ČMS ); hlasování podle zastoupení členské základny (1 hlas na členů): pro 340, proti 7, zdrželo se 20; celkem hlasů 367, změna schválena 92,6 % - v případě, že do konce volebního (SDH 2019, okrsky, OSH, KSH 2020) nedojde ke změnám statutárních zástupců, není třeba po změně stanov něco řešit - předání všem přítomným funkcionářům pamětní medaile k 25. výročí HVP, a.s.; informace HVP, a.s. - informace k hasičským slavnostem v Litoměřicích - představena nová bunda k letní polokošili (cena Kč) - schválen Statut odborných rad (1/2-2017); Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku odbornosti SH ČMS Velitel (3/2017), Strojník (4/2017); Metodický pokyn k provádění přípravy odbornosti sekce psovodů, záchranných psů a získání odbornosti psovod (2/2017) - otevřený dopis starosty OSH Praha západ k nárůstu administrativy v SH ČMS a žádost o okamžité řešení; nebylo přijato do usnesení neboť je již před koncem volebního období PS PČR a vlády ČR; jedná se o dlouhodobé řešení, které i v řadě oblastí probíhá - usnesením schválen i 5 převodů majetku SH ČMS; pověřen hlasováním na VH akcionářů HVP, a.s. za SH ČMS Jiří Pátek - usnesením uloženo OSH vyhledávat nová účastníky UDH(poplatek Kč/rok; příspěvek OSH 50 %) - předána Výroční zpráva SH ČMS 2016; standardní formát A 4 a výtah A 5; někteří členové VV projevili zájem o tuto VZ br. Pavel Žilka zda se neočekává změna razítek SDH? NE, není v současné době tématem Usnesení č. 161 VV OSH bere na vědomí informace ze Shromáždění starostů OSH; ukládá všem členům VV dle možnosti v rámci okrsků a SDH vyhledávat nové zájemce o studium UDH ročník

7 Úkol starosta Informaci ke studiu UDH publikovat v Novinkách ad. 7. ppor. Bc. Stanislav Kratochvíl VOR mládeže Zajištění krajského kola hry Plamen a dorostu; zajištění rozhodčích (pořadatelem je OSH ZR) Plamen, dorost; Velké Meziříčí stadion u ZŠ - KORM připravila OZ; rozhodčí za OSH ZR jsou zajištěni + technická četa; akce proběhne v součinnosti s SDH; dílčí problémy s ubytováním rozhodčích od 9.6.; řeší náměstek M. Jágrik - v sobotu se nezúčastní starostova OSH ZR a starosta KSH (Hasičské slavnosti v Litoměřicích); za KSH pověřen náměstek KSH plk. Jiří Herner, 11.6.se zúčastní starosta KSH Jan Slámečka Usnesení č. 162 VV OSH bere na vědomí zajištění krajského kola hry Plamen a dorostu a zajištění rozhodčích ad. 8. mjr. Ing. Milan Bělík - VORP Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže proběhlo vyhodnocení v rámci okresu; zapojeno 401 autorů ze 43 škol, 1 zařízení pro děti se zdravotním zatížením a 9 SDH - předání věcných cen se uskuteční ve 23. týdnu - vyhodnocení proběhlo i v rámci kraje; slavnostní předání v Přibyslavi; z 53 možných umístění je 20 z okresu ZR; v rámci kraje došlo k poklesu zapojení, netýká se okresu ZR, kde je zapojení obdobné jako v roce 2016; pokles autorů může být způsoben metodikou, kde základní kolo probíhá na ZŠ a subjekt odešle jen 3 nejlepší práce; chybí však info o počtu zapojených autorů v základním kole - protokol viz příloha zápisu Usnesení č. 163 VV OSH bere na vědomí Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže 2017 ad. 9 Hana Vokounová, ekonomka OSH Rozbor hospodaření OSH za 1. ¼ doplňující informace z FÚ; přehledy o majetku a závazcích SDH, které se budou předávat do veřejné sbírky, jsou v tisících Kč někteří vyplňují v Kč, tj. výsledný údaj je pak v mil. Kč Usnesení č. 164 VV OSH schvaluje hospodaření OSH za 1. ¼ roku 2017 ad. 10 Luboš Zeman, starosta OSH Schválení přístupu SDH do Centrální evidence členů SH ČMS - na základě zpracovaného metodického listu starosty OSH probíhá odevzdávání potřebných tiskopisů k zajištění přístupu SDH do centrální evidence s možností jen náhledu bez možných úprav; tyto mohou proběhnout na základě dodaných podkladů elektronickou poštou na OSH; tiskopisy jsou trvale uložené v archivu OSH - náročná administrativní práce inspektorky; musí se doplňovat nová evidenční čísla členů, kteří o oprávnění žádají; zajištění přístupu se provádí přímo na OSH (vložení všech nezbytných údajů do systému včetně telefonů) - pro SDH není povinné, jen pro zájemce - schválení musí proběhnout usnesením VV; celkem se jedná o 168 SDH dle Přílohy č.1, který je uložen na OSH - informace inspektorky k zahájení vstupu do centrální evidence členů; za SDH se musí dotyčná osoba kontaktovat na inspektorku, získá od ní heslo, které bude shodné s uživatelským jménem; do PC se přihlásí člen načte se tabulka heslo a uživatelské jméno, které se vyplní a odešle; zpět přijde na telefon kód; na poprvé se to nepodaří a přijde do 30 sec. další kód, systém se tak zprovozní 7

8 Usnesení č. 165 VV OSH schvaluje přístupy funkcionářů ze 168 SDH dle přílohy č. 1 do centrální evidence členů SH ČMS ad.11. br. Luboš Zeman starosta OSH Organizační záležitosti (různé, informace členů VV OSH, návrhy na vyznamenání) Různé starosta OSH br. Luboš Zeman - přehledy o majetku a závazcích SDH a okrsků za rok 2016; SDH postupně předávají; nelze zasílat přímo na registr; OSH nascenuje do CD, odevzdá do udělování TZH Přibyslav - Jan Slanina SDH Dolní Loučky, Jan Slámečka SDH Olší; za OSH s předáním věcného daru se zúčastní Ladislav Fajmon - udělování medailí Za záchranu života Přibyslav Ing. Zdeněk Fučík SDH Brťoví; předávat bude náměstek Jan Slámečka, předá věcný dar i za OSH - medaile IZS Horácké divadlo Jihlava ; medaile 2. stupně Luboš Zeman SDH ZR 2, medaile 1. stupně Ing. Zdeněk Fučík SDH Brťoví; za OSH se zúčastní náměstek A. Teplý, za KSH starosta J. Slámečka - Hasičské slavnosti Litoměřice 10.6.; zúčastní se za OSH + prapor starosta, Jan Slámečka s manželkou, praporečníci Ladislav Lukášek, Víťa Mičín, vybavení pro praporečníky bude zapůjčeno z Přibyslavi - doplnění člena ÚOR pro historii; návštěva Mgr. Davida Dvořáčka účastnil se jednání v Přibyslavi a projevil zájem, členství musí doporučit OSH; po konzultaci s ředitelem CHH má OSH ZR již zastoupení Mgr. Kružíkem a není vhodné z jednoho regionu mít 2 členy; KSH tam 2 zástupce; pokud bude potřeba součinnosti např. za sekci sběratelů, není problém; VV nedoporučuje - pozvánka SDH Herálec na uzavřenou soutěž v Ps OK ligy a 3. ročníku noční soutěže v klasice; bude zveřejněno na webu OSH; není známo, proč se soutěž koná jako uzavřená v Ps OK ligy - organizační zajištění rekreace ZH v NMnM stále probíhá; 6.6. je zasedání KOR ZH v Přibyslavi; bude předložen podrobný program - krajské setkání ZH je předjednáno v penzionu u Hrocha ve Škrdlovicích; dopolední část proběhne jako presentace složek IZS Kraje Vysočina (projedná starosta KSH) + prohlídka prodejny a sklářské hutě; odpolední část standardní; po 15 hod domluven harmonikář Karel Culek (cca na 1 hod); přivítání starostou obce Škrdlovice Ivanem Hořínkem - informace o nepřítomnosti starosty OSH a inspektorky od do (dovolená) Informace členů VV OSH Ladislav Fajmon, VOR ZH a AZH - probíhají jarní setkání se zasloužilými hasiči v okrscích; pozvání okrsku Svratka, Žďár nad Sázavou, V.Meziříčí, Strážek, Nové Město n.m., připravuje se Nedvědice společně s Doubravníkem, připraven je okrsek Věcov; účast dobrá, přítomní i starostové obcí Antonín Teplý, náměstek starosty - dnes se uskuteční přezkoušení zájemců o získání odpornosti Preventista III. a II.stupně; předběžně přihlášeno 14 zájemců - informace ke Sborníku sportovních svazů ČR; Svaz vojáků v záloze má zde uvedeno členů, z toho 18 do 18 let; zpochybňuje zálohy ve věku do 18 let Jiří Klusák, člen VV - informace z Plesu hasičů ČR Olomouc; účast funkcionářů okrsku V. Bíteš a D. Loučky; velmi zdařilá akce s vysokou společenskou úrovní a ples patřil k jedním z nejlepších v dosavadní historii Alois Gabriel, člen VV - dotaz na způsob účtování nákladů v okrskových kolech z pohledu dotací; problém s doklady obchodníci vedou EET; doklady je třeba vystavovat odděleně ty které lze účtovat pro dotaci na 8

9 odbornou přípravu (počet družstev mužů musí korespondovat s počtem SDH v okrsku + rozhodčí a pořadatelé, pronájem hřiště, materiál, poháry, ceny) a ty ostatní (družstva žen, MH, diváci) starosta: - dotace nebude předem do okrsků zasílána, neboť musíme nejprve obdržet účetní doklady a poté vyúčtovat (datum nákupu musí být před datem vyúčtování na OSH); může tak být v letošním roce větší problém s vyúčtováním dotačních peněz - podklady obdrželi velitelé okrsků na aktivu ; účtovat podle pokynů budou okrsky; pozor na účtování v okrscích, kde jsou JSDHO v Jm kraji zde se musí účtovat odděleně, na SDH v Jm kraji není dotace Kraje Vysočina, ale příspěvek OSH; vyúčtování nejpozději dvě poslední středy v červnu Jan Mrňous, VOR organizační - informace ze semináře pro funkcionáře OSH, KSH v Přibyslavi 8.4.; velmi dobře připraveno, zajímavá témata; změna Stanov (jsou zaregistrované na Městském soudu v Praze a pokud některý subjekt je chce od SDH doložit, není to povinnost SDH jsou veřejně dostupné), EET, presentace Ing. Františka Zadiny z GŘ HZS o JSDHO + statistika požárovosti 2016; největší požáry roku; nejvíce komplikovaný zásah na uvízlou loď v Německu; nová technika HZS (OT Titan pro hasiče ze ZÚ) + dotační technika pro dobrovolné jednotky; informace k problematice ochrany obyvatelstva + kurzy techniků OO - pokud se bude seminář opakovat, má zájem - požadavek obstarat pro zájemce VZ SH ČMS 2016 Vít Mičín, VOR represe - předložen kalendář okrskových soutěží 2017; opět došlo u 4 okrsků k souběhu termínu s okresním kole; může opět nastat problém v zajištění rozhodčích starosta: bylo na aktivu se starosty projednáno Pavel Žilka: soutěží je mnoho, zejména se jedná o soutěže MH, které mohou stanovení termínů 1. kola komplikovat ppor. Bc. Stanislav Kratochvíl, VOR mládeže - dne proběhlo školení rozhodčích pro mládež (27) + školení vedoucích MH (36) + členiové ORM Lída Zemanová, inspektorka OSH - starosta SDH ZR 1 br. Linsbauer přinesl seznam členů k výměně čl. průkazů, provedl úhradu za průkazy papírové; současně informoval, že s nevětší pravděpodobností bude činnost SDH ZR 1 (bez techniky) k ukončena Vyznamenání ČU SH ČMS Jan Sobotka SDH Nížkov; Jiří Junek SDH Nížkov, Karel Štikar SDH Nížkov, Vladimír Jindra SDH Zvole kritéria splněna, VV souhlasí Antonín Prokop SDH Věžná zemřel 22.4.; VV doporučuje změnit na medaili ZMZ in memoriam Úkol starosta Učinit dotaz v SDH Herálec na název pořádané soutěže. Úkol starosta Zajistit publikace Výroční zpráva SH ČMS 2016 formátu A5 Usnesení č.156 VV OSH nedoporučuje Mgr. Davida Dvořáčka za člena ústřední OR pro historii Usnesení č.157 VV OSH schvaluje návrhy na vyznamenání a ukládá inspektorce k realizaci. Usnesení č.158 VV bere na vědomí informace členů VV OSH. 9

10 ad.12 br. Luboš Zeman starosta OSH Příprava jednání vedení OSH a dalšího zasedání VV OSH - vedení OSH se uskuteční 1 x, termín další výkonný výbor bude výjezdní úterý 13. června 2017 v Bowlingové herně na Bouchalkách ve Žďáru n. S. s možností pronájmu 4 drah pro bowling na 2 hod ( hod); možnost dopravy z nádraží ČD autobusem MHD (podrobnosti budou uvedeny v pozvánce) Návrh programu: 1. Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, schválení programu, volba ověřovatelů zápisů 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS 4. Informace z HZS odborná příprava požárovost 5. Návrh na zápis do okresní kroniky o činnosti OSH za rok Vyhodnocení soutěží mládeže /Plamen, dorost); vyhodnocení účasti na krajských kolech 7. Vyhodnocení I. a II. kol soutěže dospělých 8. Hospodářské výsledky HVP, a.s. za rok 2016, valná hromada akcionářů HVP, a.s Kalendář oslav výročí SDH 2017; delegování členů VV 10. Organizační zajištění rekreace ZH Kraje Vysočina (pořadatelem OSH ZR) 11. Organizační záležitosti různé informace členů VV OSH ČMS návrhy na vyznamenání SH ČMS 12. Příprava dalšího zasedání VV 13. Závěr jednání ad.18. br. Luboš Zeman starosta OSH Závěr jednání Starosta poděkoval všem členům VV za účast a aktivní přístup k projednávaným bodům programu. Pozval členy VV k účasti na některé okresní soutěži. Přehled vydaných materiálů : Novinky č. 3/2017 Požárovost za období od do aktuální součtová tabulka Výsledková listina soutěže PO očima dětí Přehled vyznamenání Okrskové soutěže 2017 Metodický list pro JSDHO pořizování záznamů při zásazích jednotek PO, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost Zapsala: Lída Zemanová, inspektorka OSH Ověřili : 10

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 6. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 23. února 2016 v zasedací místnosti

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Holeček, p. Randa Nepřítomni:

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod 1) Zahájení na kanceláři OSH Plzeň - jih Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod - předložil program jednání dle

Více

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 Stále body programu jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 2) Informace z jednání vedení KSH 3)

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Výroční valné hromady okrsků se uskuteční po skončení všech VVH SDH (termín

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2018 březen 2018 Úvodem Vážené hasičky a hasiči, čas plyne neúprosně velmi rychle a je za námi další období výročních valných

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 16. 1. 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, p. Holota, p. Sak Nepřítomni:

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise

1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise Zápis se Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Znojmo konaného dne 23.3.2019 v 9:30hod, v Blížkovicích V 9:30 hod. všechny přítomné pozdravil a přivítal ing. Novosad, jmenovitě přivítal

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00hod - představil novou zaměstnankyni kanceláře

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis č. 10 z VV KSH JMK

Zápis č. 10 z VV KSH JMK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis č. 10 z VV KSH JMK 21. 6. 2016 Přítomni: Bc. Z. Jandova, J. Gargula, I. Musil, Mgr. M.

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

P L Á N P R Á C E V V O S H

P L Á N P R Á C E V V O S H Stálé body jednání P L Á N P R Á C E V V O S H 2 0 1 8 - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu - Kontrola úkolů - Výměna členských průkazů 23.ledna - Organizační zabezpečení školení VM - Organizační

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2014 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2014 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 9. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 9. září 2016 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Fr. Hanus, Ing. Lüftner, p. Severa, p.

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Frána, p. Honzík, p. Randa Nepřítomni:

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky 2016 2020 (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání řádných VH SDH a okrsků, a to pro ty,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s ze 14. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 13. června 2017 - Bowlingová

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt Datum 7.1. 8.1. 8.1. 9.1. 14.1. 19.1. 22.1. 24.1. 2.2. 5.2. 11.2. 12.2. 13.2. 13.2. Praha HZ Letiny HZ Nepomuk Divadlo U Hasičů Praha Praha Pohostinství Štěnovický Borek Praha HZ Střížovice Kancelář KSH

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 9. ledna 2019 od 17.00 hodin restaurační zařízení Pivovar, Letiny Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH schválený

Více

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti)

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména Programem činnosti SH ČMS do roku 2020 jsou pro rok 2016

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. David Číhal, br. Jaroslav Rozsíval, br. Mojmír Dostál

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Článek 1 Předmět Tato Směrnice vymezuje postavení sportu ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako veřejně prospěšné

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1 Přítomni: Hosté: Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc strana č. 1 br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman br. Siegel

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 22. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 25. října 2018; zasedací místnost

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 11. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 8. prosince 2016 v Penzionu Vrchovina

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Tato soutěž má za úkol motivovat všechny sbory dobrovolných hasičů, potažmo okrsky k zvýšení své aktivity v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, činnosti

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, Ing. Lüftner, ZH p. Randa Nepřítomni:

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 20. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 19. června 2018; Bowlingová herna

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Fila, p. Hanus K., p. Krnáč,

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 10. března 2018 Částka: 2 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 10. 03.

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, K. Salava, A. Ulrych, E.

Více

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové,

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové, Úvod Vážené kolegyně a kolegové, závěrem roku vám předkládáme první vydání elektronického Zpravodaje OSH Plzeň - jih. Touto cestou bychom vám chtěli předávat informace z činnosti okresního sdružení, chtěli

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 26. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 20. června 2019; v Bowling Riwer

Více

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti)

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Schváleno SS OSH 22. 10. 2016 Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména Programem činnosti SH ČMS

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného v Chornicích. Program zasedání: 1. Uvítání hostů

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného v Chornicích. Program zasedání: 1. Uvítání hostů Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného 12.11.2011 v Chornicích Přítomni: dle mandátové komise Program zasedání: 1. Uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Schválení mandátové

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

STATUT ODBORNÝCH RAD

STATUT ODBORNÝCH RAD Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2016 STATUT ODBORNÝCH RAD Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti OSH

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen ročník

Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 16. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 24. října 2017 - v zasedací místnosti

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 10/2015

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 10/2015 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 10/2015 z 10. zasedání

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Češka, p. Fila, p.

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí 1) zahájení shromáždění delegátů a přivítání hostů Jiří Řeháček

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Zápis. ze Shromáždění delegátů OSH v Kraji Vysočina, konaného dne 20. dubna 2015 ve Žďáru nad Sázavou

Zápis. ze Shromáždění delegátů OSH v Kraji Vysočina, konaného dne 20. dubna 2015 ve Žďáru nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina Přibyslav, Husova 300; PSČ 582 22 tel. 569 430 050 fax. 569 484 340 e-mail: kvv@dh-vysocina.cz; www.dh-vysocina.cz Zápis ze

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí,

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 5. 9. 2016 Program jednání 1) Informace o činnosti VV OSH a odborných rad, výsledky postupových soutěží, 2) Informace z Ústředí SH ČMS průkazy,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 24. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 21. února 2019; zasedací místnost

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 23. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 18. prosince 2018; bowlingová

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

ZPRAVODAJ OSH. 4/2017 prosinec. Úvodem. Z obsahu. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 4/2017 prosinec. Úvodem. Z obsahu. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 4/2017 prosinec Úvodem Vážené hasičky a hasiči, blíží se doba Vánoc a s ní čas bilancování a nového plánování. Je za námi další

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 13. června 2017 od 17.00 hodin zasedací místnost SDH Nepomuk, Nepomuk Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus Fr., p. Hanus K., sl. Stará, p. Randa

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2004 V Praze dne: 16.7. 2004 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z výjezdního 17. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 7. prosince 2017 -

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

ZÁPIS. ze Shromáždění delegátů OSH Královéhradeckého kraje,

ZÁPIS. ze Shromáždění delegátů OSH Královéhradeckého kraje, ZÁPIS ze Shromáždění delegátů OSH Královéhradeckého kraje, konaného 12. května 2017 od 17:00 hod. v Bílých Poličanech Přítomno: dle prezenční listiny delegátů: 22 hostů: 0 Jednání svolal starosta KSH Královéhradeckého

Více

Zápis z Valné výroční hromady SDH Ohrobec 2012

Zápis z Valné výroční hromady SDH Ohrobec 2012 Zápis z Valné výroční hromady SDH Ohrobec 2012 Místo konání 21.1.2012 Restaurace U Trojánků Přítomni: S. Balík, F. Hatle, F. Kolář, L. Kolář ml., F. Král, O. Křehlík, M. Machata, J. Pikous, V. Plíhal,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX Vzorové PROPOZICE OKRSKOVÉHO/OKRESNÍHO/KRAJSKÉHO KOLA, MISTROVSTVÍ ČR družstev Sborů dobrovolných

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 21. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 4. září 2018; zasedací místnost

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení p. starosta OSH přivítal přítomné členy VV, hosty - p. Válala -jednatel a majitel společnosti

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 11/2015

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 11/2015 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 11/2015 z 11. zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) základní informace a podmínky studia

Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) základní informace a podmínky studia Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) 2015 2017 základní informace a podmínky studia Úvodem: Jedním ze základních předpokladů pro úspěšné a kvalitní naplňování poslání dobrovolných hasičů je vzdělanost

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas Hosté: p. Kumpán, p. Hulec, p.

Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas Hosté: p. Kumpán, p. Hulec, p. / Datum konání: 22. září 2015 Místo konání: HZ Dobřany Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Pk Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas Hosté:

Více

Zápis ze zasedání valné hromady č. 25

Zápis ze zasedání valné hromady č. 25 valné hromady č. 25 Datum a místo konání: 18.3.2010 budova MD ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha Přítomni : viz. Prezenční listina Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Konstatování usnášení schopnosti,

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2015 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2015 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3 2013 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 8. výjezdního zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 14. června 2016 v sídle

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Frána, p. Fila, p.

Více

Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Holota, p. Hanus K., p. Krnáč, p. Urbánek, Ing. Červenka

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru KSH PK

Zápis z jednání Výkonného výboru KSH PK Datum konání: 26. května 2015 Místo konání: HZ Nýřany Zápis z jednání Výkonného výboru KSH PK Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Vacek Hosté: p. Zajíček, p. Hulec, p. Kumpán Program

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 14. března 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 14. března 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 14. března 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Ekstein, p. Češka, p. Fila, p. Hanus

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 13. listopadu 2018 od 17.00 hodin zasedací místnost SDH Střížovice, Střížovice Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady

Více

Obec Ludíkov Ludíkov Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2016 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 12. 2016 v 16:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Nepřítomni: Omluveni:

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Navržení dotace nestátním neziskovým organizacím na rok Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s.

Navržení dotace nestátním neziskovým organizacím na rok Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2018 a dny záchranářů Pelhřimov 2018 100 000,0 Kč Česká speleologická společnost Součinnostní výcviky Hasičského

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov Bílé Poličany

Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov Bílé Poličany Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 3. 11. 2017 Bílé Poličany 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 19. září 2013 v kanceláři OSH v Plzni

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 19. září 2013 v kanceláři OSH v Plzni Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 19. září 2013 v kanceláři OSH v Plzni Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Hanus F., p. Krnáč, Ing. Lüftner Nepřítomni:

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ založeno Výroční zpráva SDH Suchý za rok 2016

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ založeno Výroční zpráva SDH Suchý za rok 2016 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ založeno 1927 Výroční zpráva SDH Suchý za rok 2016 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení

Více

Výroční zpráva. SDH Pavlínov. za rok 2017

Výroční zpráva. SDH Pavlínov. za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti a její jednotlivá ustanovení byla předmětem

Více