Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 10. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období ze dne 19. října 2016 v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice ve Žďáře nad Sázavou 2 Přítomni : dle prezenční listiny, Omluveni : Mgr. Kružík Miroslav ošetřování člena rodiny P r o g r a m : 1. Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS 4. Informace z HZS a ) požárovost b) odborná příprava 5. Návrh na zápis do okresní kroniky a činnosti OSH za rok Vyhodnocení I. kola hry Plamen a soutěže dorostu; vyhodnocení RCM a ŽL 2016 a všech více kolových soutěží v okrese (Soutěž tří okrsků; Dětská hasičská liga; Turné čtyř osem, Soptíkova liga MH) 7. Informace z jednání Sněmu starostů OSH ČMS 8. Organizační zabezpečení VVH SDH a okrsků SH ČMS Návrh plánu práce na rok Organizační zajištění soutěže PO očima dětí a mládeže Ustanovení inventarizační komise, komise likvidační OSH 12. Rozbor hospodaření OSH za 3¼ Organizační záležitosti (různé, informace členů VV OSH, návrhy na vyznamenání) 14. Příprava dalšího zasedání VV OSH 15. Závěr jednání ad 1. - br. Luboš Zeman starosta OSH Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu - provedl zahájení jednání, přivítal přítomné členy; změna termínu VV přesunut z na z důvodu vetší absence členů VV - blahopřání k narozeninám Miroslav Jágrik - 44 let, Stanislav Kratochvíl 33 let, Ludmila Zemanová 58 let, Hana Vokounová - 58 let, životní jubileum 50 let - Jan Mrňous, Pavel Štefan (předán věcný dar a poděkování za práci, Pavlu Štefanovi byla předána medaile Sv. Floriána, ocenění pro J. Mrňouse bude předáno na VV v prosinci) - úmrtí Jiří Šindelář (66 roků) náměstek starosty OSH JI, pohřeb 14. října 2016 v Jihlavě účast br. Slámečka Jan, Zeman Luboš, Teplý Antonín - předložen návrh ověřovatelů zápisu Ladislav Fajmon, Miroslav Jágrik - návrh programu jednání; z programu stáhnut bod 5. z důvodu nepřítomnosti Mgr. Miroslava Kružíka jednomyslně schváleno ad. 2. br. Luboš Zeman starosta OSH Kontrola plnění úkolů a usnesení: Usnesení : č. 99, č. 101, č. 102, č. 103, č. 104, č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110 splněno č. 100 anketní lístek na výroční valné hromady připravuje se, 1. listopadu 2016 bude předán na jednání starostů okrsku - zůstává 1

2 Úkoly: informovat starosty okrsků při podzimním aktivu okrsková kola jsou plánována záměrně s termínem okresního kola a tím okrsek nezajistí rozhodčí na OK - návrh na zařazení jako součást hodnocení okrsků, termíny OK jsou známy v OZ předem zůstává ORR Vít Mičín - projednat v ORR problematiku záložní PPS 12 na soutěže; ORR navrhuje 3.000,- Kč za propůjčení a 1.000,- Kč za dovoz na soutěž; při případném poškození PPS 12 při soutěži oprava na náklady OSH - splněno ORR a členy VV dotaz na okrscích, zda by nebyli dobrovolníci, kteří by se starali o časomíru bylo projednáno na ORR zájem je, ale musí být projednáno i ve sborech - zůstává informace Jana Mrňouse na posledním VV OSH o situaci v SDH Bystřice n. P. br. Jan Slámečka předjednával termín jednání se starostou města Ing. Karlem Pačískou, termín zatím nedohodnut, příští týden bude opět o termínu jednat zůstává nákup pláštěnek pro členy VV OSH pláštěnky dodány splněno Doplňující informace : výměna členských průkazů informace, která byla podána na minulém VV je již neplatná, nové informace budou zřejmě podány na Sněmu starostů, který se koná v sobotu v Přibyslavi. evidence sportovců do zaznamenány v členské evidenci všichni sportovci, kteří se zúčastnili hasičských soutěží; do zaznamenány aktivní sportovci, kteří se zúčastnili více jak 4 závodů v jednom roce návaznost na dotace, nutnost dokladovat k dotacím poděkování za účast na prezentaci Hotelu Přibyslav od První hasičské a.s., která provozuje Hotel Přibyslav Usnesení č. 111 VV OSH schvaluje systém zápůjčky PPS 12 na okresní soutěže ,- Kč zapůjčení, 1.000,- Kč za dovezení na soutěž. Úkol: Br. Jan Slámečka - dohodnout termín schůzky se starostou města Bystřice n. P. ad. 3 br. Luboš Zeman starosta OSH Informace z jednání vyšších orgánů a porad SH ČMS Luboš Zeman starosta OSH vedení OSH kontrola úkolů dle zápisu z výkonného výboru - příprava říjnového výkonného výboru - změna termínu (původní termín ) - stanoven termín pro aktiv se starosty okrsku pozvánky rozeslány - prosincový VV bude výjezdní, a to v Novém Městě na Moravě na penzionu Vrchovina - projednáván dopis od SDH Bohdalov velitel zásahové jednotky Žďár nad Sázavou 2 zaslal em informaci, kde nesouhlasí se změnami výjezdových poplachových plánů a uvedl, že se upřednostňují zejména jiné sbory (SDH Bohdalov), dobrovolnou jednotku si vyžaduje podle rozsahu události velitel zásahu, byl zaslán řediteli HZS plk. Ing. Vladimíru Sobotkovi a na Krajské ředitelství HZS Ing. Liboru Hanuškovi. Velitel SDH Bohdalov žádá veřejnou omluvu velitele sboru Žďár n.s. 2; rozdělovník tohoto dopisu - přímo do Žďáru n. S. 2 a na OSH Žďár n. S., na vědomí - územní odbor HZS Žďár n. S., starostovi města Žďáru n. S. a starostovi městyse Bohdalov; na vedení bylo dohodnuto, že tato záležitost se týká jednotek, po dohodě ve vedení byl napsán dopis, kde bylo uvedeno, že OSH Žďár nad Sázavou mělo být uvedeno v části na vědomí, činnost jednotek OSH nepřísluší, jedná se o záležitost zřizovatele jednotek, potažmo HZS Kraje Vysočina; pokud nastala tato situace (OSH není o ní blíže informován), je třeba jí řešit přímo mezi SDH - Informace o změnách ve výměně členských průkazů, evidence sportovců do elektronického systému Centrální evidence členů SH ČMS - informace z ústředí - součástí stejnokrojového předpisu je dnes modrá polokošile (v létě se může ve stejnokroji nosit tato modrá polokošile, pro rozhodčí barva červená), pokud si OSH chce objednat tyto polokošile, může objednat přes ústředí, ale pouze v počtu min. 100 ks odmítnuto, cena polokošile 527,- 2

3 Kč; ve vedení dohodnuto, že v roce 2017 budou polokošile zakoupeny členům VV s 50% podílem, souhlas k prodeji dostala i Požární bezpečnost a.s. Jihlava Robert Válal, kde tyto polokošile budou zakoupeny - schváleny dohody o provedení práce pro některé členy VV OSH (vedoucí OR), odměny pro inspektorky, provedeno s předstihem z důvodu proúčtování do konce prosince - nová cena medailí, našel se nový výrobce, zlevněna cena medaile i krabičky, cena medaile je 157,- Kč včetně poštovného, medaile se budou prodávat za 200,- Kč (původní cena medaile byla včetně poštovného 257,- Kč, prodej 300,- Kč) - objednávání jmenovek - součást stejnokrojového předpisu jmenovka 112,- Kč včetně poštovného, prodej za 120,- Kč, objednávky na OSH, minimální počet je 10 ks, jinak nelze jinde koupit - příznivé ohlasy na Memoriál Jana Dřínka (SDH Daňkovice a Chlumětín) - vyslovena jak OSH tak pořadateli pochvala - schválen nákup nového vysavače v hodnotě do 4.000,- Kč (ve vyšší sací průmyslové kvalitě) - byla přijata žádost z SDH Velké Meziříčí o finanční příspěvek ženy splnily kvalifikaci na olympiádu CTIF v roce 2017 Rakousko, ve vedení dohodnut odklad, není zřejmé, jak bude finančně zajišťovat ústředí SHČMS, daří se získat peníze z ministerstva až bude uzavřeno a bude známa částka, kolik družstva můžou dostat, OSH se připojí a předloží k odsouhlasení VV- dobrá reprezentace jak našeho okresu tak i kraje. - v roce 2017 budeme pověření konáním Krajského kola hry Plamen a dorostu, termín června 2017 ve Velkém Meziříčí Jan Slámečka náměstek starosty OSH vedení SH ČMS x odloženo, svoláno z důvodu krajských voleb, některé subjekty se snažily využít politicky pozice hasičů, v Jihočeském kraji vzniklo politické hnutí, které se zaregistrovalo na ministerstvu vnitra s názvem Jihočeští hasiči, s hasiči nic společného, na vedení projednáváno, že nikde není ve stanovách kryto použití názvu hasiči k podobnému nebo jinému účelu bude řešeno právní cestou, hasiči nikdo nemůže zakázat kandidovat za politické hnutí, ale použití názvu hasiči k politickému účelu nelze - hodnocení mistroství republiky jak mládeže v Českých Budějovicích, tak dospělých v Brně, mistrovství světa v Ostravě (náhrada za Jižní Koreu a Turecko, připraveno za 2měsíce); proběhlo bez problémů - na MR jsme uspěli v dorostu, ze 6 titulů jednotlivců jsme měli 3 mistry republiky, v jedné kategorii jsme nebyli na stupních vítězů (4 místo), jinak zlatí nebo bronzový. Za Kraj Vysočina na MR dorostu SDH Velké Meziříčí; 6. místo dorostenci, 9 místo dorostenky, na MR Plamenu SDH z Pelhřimovska 13 místo, mistrovství republiky v požárním sportu - výstup na věž dorostenecké kategorie - 3 mistry republiky, Lukáš Míka dvojnásobný mistr republiky ve výstupu na věž, ve středních dorostencích a mladších dorostencích dvojnásobná mistryně republiky Apolena Kasalová z Dobré u Havlíčkova Brodu; na mistroství světa v Ostravě skončila na 3. místě mezi dorostenkami, na mistrovství republiky v požárním sportu ženy z Petrovic na 8. místě, muži z Litovan (obě družstva z Třebíčska) 15. místo; neúspěch na MR v disciplínách CTIF Dvůr Králové, ženy z Velkého Meziříčí neobhájily titul, ale na olympiádu do Rakouska 2017 se kvalifikovaly VV SH ČMS členské průkazy; výměna členských průkazů z důvodu přečíslování celé členské základny, první krok splněn - přečíslování dokončeno, druhý krok výměna členských průkazů, debata velmi dlouhá, každý člen VV jinou představu o členském průkazu, na Sněmu starostů měly být předány vytištěné průkazy pro všechny členy SDH zrušeno, průkazy se nebudou tisknout na centrále, ale okresy si budou tisknout samy, nakonec padlo rozhodnutí první krok hotov a tak jak bude průkazka vypadat je velice důležitá věc a nesmí se to urychlit, vše zrušeno a nové informace budou v pátek na VV SH ČMS a na Sněmu starostů v sobotu projednávání materiálů na Sněm starostů, který se bude konat v sobotu zaměření činnosti do roku 2017, plány práce a vedení VV, materiály k valným hromadám, plnění rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 materiály, které se budou projednávat a v sobotu na Sněmu starostů půjdou ke schválení - na VV SH ČMS průběžné informace o činnosti HVP a.s. (viz bod 7.) 3

4 - finanční transakce mezi Nadací CHH a SH ČMS, SH ČMS - byl schválen úvěr na zakoupení hotelu v Přibyslavi, Nadace na podporu hasičského hnutí v České republice se sídlem v Přibyslavi na začátku svého zrodu dostala od státu finanční obnos 28 mil. Kč, peníze jsou na kontě nadace a může rozdělovat pouze vytvořený zisk z těchto peněz (dříve se rozdělovalo i 1mil. Kč) problém s úroky v bankách, rok 2015 v mínusu, začalo se zvažovat, že by nadace z těchto 28mil. Kč část půjčila SH ČMS, SH ČMS by zaplatilo část dluhu na hotelu, nadace by půjčila za menší úrok (do 2 %), SH ČMS by ušetřilo a nadace by vydělala peníze (ročně tis. Kč), proto VV SH ČMS tuto transakci schválil - MS v Ostravě bylo v období letní olympiády a přesto jsme byli v televizi velmi často spojení s marketinkovou společností EUROWINT SPORT, s.r.o., která nechtěla smlouvu, zkusí presentovat ve sdělovacích prostředcích, společnost vede p. Čapek, který sportovní marketink dělá 30 let a nabídl svoje služby, které chce dokázat na konkrétních krocích a poté by byly sepsána smlouva, VV projednával, zda se má zpracovat smlouva, rozhodl kladně, SH ČMS to nebude stát žádné peníze, součástí všeho je, že p. Čapek je naším zástupcem pro reklamu a bude sjednávat s ostatními subjekty reklamu a to souvisí s televizí, aby kamera snímala tam, kde je umístěna naše reklama, my z toho budeme mít provize a p. Čapek zdroj přijmu. Pravidelně by jsme se měli objevovat ve zpravodajství, 1x za 14 dní na min. ve sportu v regionech. - v roce 2017 oslavy 25 výročí znovu obnovení HVP a.s., proběhnou dne v Přibyslavi VV KSH proběhly informace z vyšších orgánů a kontrola usnesení - zhodnocení krajských postupových soutěží v roce 2016 i ostatní krajské soutěže (krajská liga TFA, 60 Vysočiny apod., TFA proběhlo 2. mistrovství republiky ve Štramberku, Kraj Vysočina obhájil v roce místo, v roce místo, vynikající výsledky ze 14 krajů - čerpání rozpočtu, při hodnocení odborných rad vznikla diskuse o pokračování v rekreaci Zasloužilých hasičů, krajská odborná rada dostala za úkol, aby tyto věci projednala a budou se zvažovat různé formy, náklady se zvyšují a za tyto finanční podmínky již nelze rekreaci organizovat Usnesení č. 112 VV OSH schvaluje dohody o provedení práce (L. Fajmon, mjr. Ing. M. Bělík, J. Mrňous, St. Kříž, A. Teplý, M. Jágrik, V. Mičín, St. Kratochvíl, Mgr. M. Kružík podmíněno odevzdáním rukopisu zápisu 2015, P. Šubert, Mgr. D. Dvořáček dopisovatel), odměny pro inspektorky (L. Zemanová, H. Vokounová) Usnesení č. 113 VV OSH schvaluje nové prodejní ceny medailí za 200,- Kč Usnesení č. 114 VV OSH schvaluje prodej jmenovek za cenu 120,- Usnesení č. 115 VV OSH schvaluje nákup nového vysavače na OSH Žďár nad Sázavou Usnesení č. 116 VV OSH bere na vědomí informace z vyšších orgánů a porad ad. 4. mjr. Ing. Milan Bělík HZS OÚ Žďár nad Sázavou Informace z HZS, požárovost, odborná a) Požárovost viz přiložený písemný přehled se stavem k přehled požárů podle příčin vzniku b) Neinvestiční dotace dotace pro jednotky SDH obcí, zřizovatel obec, za účast na odborné přípravě, za zásah mimo katastr zřizovatele, v roce 2016 dotace uzavřena, zásadní změna obce si o částku musely písemně požádat, velice krátké období, do poloviny roku 2016 již byla uzavřena odborná příprava, vyhodnocení obcí účasti na odborné přípravě cca 130 obcí, všechny obce byly během prázdnin osloveny, že je nutno požádat o dotaci, na dotace pro okres Žďár nad Sázavou za odbornou přípravu a výjezdy šlo z celkového balíčku, který byl pro kraj mil. Kč (v celkové částce je i ,- Kč pro JPO 2), ,- Kč (největší částka v Kraji Vysočina), ze 130 obcí, které byly osloveny nepožádaly tyto obce: Baliny, Dobrá Voda, Bohuňov, Březejc, Černá, Horní Radslavice, Jabloňov, Kozlov, Křoví, Kundratice u Křižanova, Lavičky, Martinice, Meziříčko, 4

5 Ořechov, Oslavička, Otín, Račín, Radenice, Ruda, Strážek, Tři Studně, Věstín, Zadní Zhořec a Ždánice c) Investiční dotace na dopravní automobily, letos se žádalo do konce března na rok 2016, do konce dubna na rok 2017, dotace v rámci republiky byla 250 mil., Kraj Vysočina dostal 25 mil., každý rok je dotace pro cca 55 aut, pro rok 2017 přibylo dalších 6 mil. Kč (60 mil Kč za ČR), takže čára byla posunuta níže a dalších 14 obcí může dosáhnout na dotaci na dopravní automobily, z první části z 55 aut jich bylo 21 z okresu Žďár nad Sázavou, z dalších 14 jich je 6 ze Žďáru n. S.; pro okres Žďár nad Sázavou velice dobrá úspěšnost, celkem bylo 200 žádostí pro každý rok; obce, které obdrží dotaci 2017 z navýšení - Albrechtice, Kundratice, Dolní Rozsička, Sedliště, Vlachovice a Meziboří, první obce již byly osloveny GŘ, další obce (z dotace 6. mil.) budou vyzvány na jiný termín d) dotace na cisterny z fondu zábrany škod v roce 2015 Bobrová, r Velká Losenice, Velké Meziříčí, rok 2017 Herálec Usnesení č. 117 VV OSH bere na vědomí informace z HZS ad 5 bod vypuštěn z programu; rukopis bude dodán ke konzultaci do ad 6. - br. Stanislav Kratochvíl vedoucí OR mládeže Vyhodnocení I. kola hry Plamen a soutěže dorostu; vyhodnocení RCM a ŽL 2016 a všech více kolových soutěží v okrese (Soutěž tří okrsků; Dětská hasičská liga; Turné čtyř osem, Soptíkova liga MH) Informace byly poskytnuty písemně a předány v materiálech na VV - podzimní kolo hry Plamen proběhlo v Mostištích, účast celkem 29 družstev mladších žáků, vyhrál Věcov, v kategorii starších žáků účast 32 družstev, vyhrálo Velké Meziříčí, malé zdržení u presence, jinak bez problému, odpoledne navazovala soutěž dorostu, účast 2 družstva dorostenců, 1. místo Velké Meziříčí, v dorostenkách 3 družstva, na 1. místě se umístil Jabloňov, v kategorii smíšených 10 družstev, vyhrály Kotlasy, v jednotlivcích celkem 20, z řad vedoucích nebyly žádné negativní ohlasy, jediný negativní ohlas z SDH LHOTKY SPORT diskvalifikované družstvo (nebylo potvrzení o zaplacení, kartička pojišťovny) bude zpracován a odeslán dopis, kde je vysvětleno pravidlo presence, - na další soutěž Hry Plamen nutno mít 2 pracoviště s PC na zpracování výsledků - poděkování členům SDH Žďár nad Sázavou Zámek za pomoc při stěhování materiálu zpět na OSH - více kolové soutěže; výsledkové listiny poskytnuty písemně v materiálech na VV (mimo Turné 4 osem není ještě dokončeno), - letos poprvé byla soutěž Křižánecký plamínek okrsek Svratka žádost o uvolnění na rok 2017 min. 3 poháry nutno projednat ve vedení Vít Mičín VORR OSH - poznatky z MR v PS Brno; Karel Oulehla, rozhodčí označená technická četa, zvážit, zda nekoupit nebo nějak zvlášť označit technickou četu na našich soutěžích - soutěž o Pohár starosty diskuze, zda dále pokračovat; ORR je pro pokračování, ohlasy velmi dobré, místa na pokračování jsou již známa, - výtka pro starostu OSH neúčast na krajské soutěži, za žďárský okres žádný zástupce časově mnohdy nelze účast zajistit; akcí o víkendech je mnoho Usnesení č. 118 VV OSH bere na vědomí vyhodnocení I. kola hry Plamen a soutěže dorostu; vyhodnocení RCM a ŽL 2016 a všech více kolových soutěží v okrese (Soutěž tří okrsků; Dětská hasičská liga; Soptíkova liga MH) Úkol vedení OSH Projednat možnost podpory soutěže Křižánecký plamínek 2017 formou sady pohárů. 5

6 ad. 7. br. Luboš Zeman starosta OSH Informace z jednání Sněmu starostů OSH ČMS Přibyslav doplněná informace přítomno 76 starostů, tj. 97,4 %; hosté HVP, a.s., Fire Edit s.r.o., Hasičské noviny, Alarm revue; uctění památky Jiřího Šindeláře (OSH JI) zpráva starosty SH ČMS - první návštěva předsedy vlády v Hasičském domě v Praze 14.6.; pokračují jednání k zajištění úkolů z usnesení vlády - hodnocení MS v Ostravě; MR v požárním sportu v Brně, MR Plamen a dorostu v Č. Budějovicích - presentována oslava 145. výročí založení nejstaršího sboru na Moravě SDM V. Meziříčí; předání pamětní stuhy starosty SH ČMS - metodický pokyn k ustavování Skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva v SDH - kvalifikace na hasičskou olympiádu 2017, Rakousko Vilach; družstvo žen V. Meziříčí mezi7 účastníky - dohoda o vzniku partnera pro medializaci SH ČMS, společnost Eurowint sport, s.r.o. - přečíslování členů v elektronické evidenci; výměna čl. průkazů od ; varianta A plastová s fotografií, tisk na základě žádosti OSH, cena 10 Kč, určeno zejména pro členy do 30 roků, požadavek ČRDM logo společnosti EYCA (poskytování slev); varianta B foliová bez požadavku fotografie, tisk na OSH do archů; proběhne proškolení funkcionářů OSH a jednotná metodika - poskytnutí půjčky Nadace CHH pro SH ČMS 12 mil Kč k částečné úhradě úvěru na koupě Hotelu Přibyslav; transakcí se sníží náklady na bankovní úrok (o Kč/rok) a přinese zisk NCHH za snížený úrok ( Kč/rok) - vize rozvoje HVP, a.s.; pověřením DR na představenstvo do 10 let zvýšit předpis pojistného na 1 mld. Kč a zisk 30 mil Kč - navázat na výsledky voleb do krajských zastupitelstev; došlo v řadě změn ve vedení pokračovat ve spolupráci - připomenuta apolitičnost SH ČMS (odsouzena politická aktivita Jihočeští hasiči) - připravuje se další propagační jízda SH ČMS; zaměřeno Hasičské slavnosti Litoměřice ), 25 let od znovuobnovení činnosti HVP, a.s. (Přibyslav ) hospodaření SH ČMS za 1. ½ 2016: příjmy plán Kč, skutečnost Kč; vydání plán , skutečnost Kč; očekávaní hospodářský výsledek Kč; návrh na úpravu plánu rozpočtu (dotace na MS Ostrava, dar Olympijského výboru ČR, zajištění výměny čl. průkazů, neodkladná oprava střechy v Hasičském domě); OSH nemá žádný dluh ani pohledávku vůči SH ČMS rozpočet na rok 2017; příjmy Kč, výdaje Kč, zisk Kč schváleno zaměření činnost SH ČMS na rok 2017 Plán práce 2017 s dílčími změnami; PYROS Brno ; hasičský den na Konopišti, změna termínu plesu ČR na v Olomouci, hasičské slavnosti Litoměřice; Přibyslav CTIF 25. Mezinárodní rozhovory; PYROCAR 2018 bude dodatek č. 1 ke Stejnokrojovému předpisu; stejnokrojová součást lodička ; cena cca 400 Kč požadavek k náboru předplatitelů Hasičských novin presentace o.p.s. Popálky; nabídka na spolupráci v dalších krajích a regionech informace o činnosti HVP, a.s.; schválena novela zákona o pojišťovnictví má příznivý vliv na vytváření rezerv a solventnost společnosti; aktuálně zisk 11 mil Kč, plán je plněn na 95 %; zaměřit pozornost na produkty pro hasiče úrazové pojištění členů JSDHO; pojištění dotovaných hasičských vozidel; výhody u povinného ručení pro mladé členy SH ČMS (není uplatněn koeficient věku) v diskusi se hovořilo o významu pojištění dobrovolných hasičů dobré zkušenosti na pobočce Žďár n. S. a v Kraji Vysočina; OSH - Prachatice řešil soudní cestou žalobou na ČR (došlo k mimosoudnímu vyrovnání); je třeba jednoznačně specifikovat, za jakých podmínek se mohou přepravovat MH v hasičských vozidlech (havárie AVIE s dětmi, řidič do 21 let, vozidlo je opatřeno výstražným světlem) Usnesení č. 119 VV OSH bere na vědomí informace ze Sněmu starostů 6

7 ad.8. br. Luboš Zeman starosta OSH Organizační zabezpečení VVH SDH a okrsků SH ČMS odborná rada organizační zpracovala zabezpečení VVH SDH a okrsků, vedení OSH doporučuje; informace VV SH ČMS již nebude OZ VVH zpracovávat (Stanovy neznají termín výroční VH); vedení OSH doporučilo v našich podmínkách pokračovat - termíny: ukončení valných hromad ve sborech do 15. ledna 2017 (o týden prodloužení z důvodu vánoc a Nového roku zasahují do víkendu), do 31. ledna 2017 odevzdat materiály, které OSH potřebuje, nově bude zařazen anketní lístek, který se týká Požární bezpečnosti a.s. možnosti změny sídla, členské známky 100,- Kč zůstává i v roce 2017, odvod členských příspěvků - výběr zabezpečit tak jako v minulých letech, valné hromady okrsků nejpozději do , s tím že okrsky nahlásí termíny valných hromad do , veškeré materiály zpět z okrsků do OZ bylo poskytnuty písemně a předáno v materiálech na VV Usnesení č. 120 VV OSH schvaluje organizační zabezpečení VVH SDH a okrsků SH ČMS ad. 9. br. Luboš Zeman starosta OSH návrh plánu práce VV OSH a významné akce na rok do návrhu zapracovány podklady z Plánu práce SH ČMS; na Shromáždění starostů OSH může dojít ještě ke změnám - změny byly provedeny, nový plán práce bude přílohou zápisu, první strana akce celorepublikové nebo se dotýkají našeho regionu, jeden termín, který není uveden v plánu práce září Mistroství republiky ve vyprošťování osob z havarovaného auta v Novém Městě na Moravě,, druhá strana termíny VV (je to plán, může se operativně měnit podle potřeb) Usnesení č. 121 VV OSH schvaluje návrh plánu práce na rok Úkol vedoucím odborných rad Zpracovat Plány práce OR 2017 do jednání příštího VV OSH. ad.10. br. Antonín Teplý náměstek starosty OSH Organizační zajištění soutěže PO očima dětí a mládeže od OSH ČMS spolu s OORP a OORM zajistí publicitu soutěže ve školách, DDM, SDH popř. jiných dětských zájmových kroužcích, od 1.1. do konce února 2017 průběh soutěže a vyhodnocení ve školských i mimoškolských zařízeních, do budou předány vyhodnocené práce a počty účastníků na OSH v příslušném okrese, do komise OSH ČMS vyhodnotí tři nejlepší práce ve všech kategoriích (okresní kolo), do OSH ČMS doručí vyhodnocované práce a údaj o počtu účastníků soutěže za okres na KSH ČMS k vyhodnocení, do KSH ČMS provedou vyhodnocení prací a vyberou 3 nejlepší ze všech kategorií, (krajská kola), KSH ČMS doručí jednu nejlepší práci z každé kategorie do kanceláře SH ČMS Usnesení č. 122 VV OSH schvaluje organizační zabezpečení soutěže Požární ochranu očima dětí pro rok 2017 ad.11. br. Luboš Zeman starosta OSH Ustanovení inventarizační komise, komise likvidační OSH - předloženy návrhy; inventarizační komise předseda Ing. Vlastimil Kakač, členové Hana Vokounová, Lída Zemanová; komise pro likvidaci nepotřebného majetku OSH předseda Miroslav Jágrik, členové Pavel Štefan, Jan Mrňous - zabezpečit inventury se stavem k

8 Usnesení č.123 VV OSH schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda Ing. Vlastimil Kakač, členové Hana Vokounová, Lída Zemanová, komisi pro likvidaci nepotřebného majetku OSH předseda Miroslav Jágrik, členové Pavel Štefan, Jan Mrňous; inventarizaci majetku provést se stavem k ad 12. s. Hana Vokounová inspektorka/ekonom Rozbor hospodaření OSH za 3. ¼ 2016 Usnesení č.124 VV OSH schvaluje hospodaření OSH za 3. ¼ 2016 ad.13. br. Luboš Zeman starosta OSH Organizační záležitosti (různé, informace členů VV OSH, návrhy na vyznamenání) Návrhy na vyznamenání: Miroslav Lukeš SDH Rokytno - ČU SH ČMS souhlas Josef Sobotka, SDH Kotlasy na posledním VV bylo schváleno udělení ČU SH ČMS, byla podána žádost o výjimku z důvodu věku (70) na medaili Za mimořádné zásluhy - souhlas František Špaček, SDH Matějov na posledním VV bylo odsouhlaseno udělení ČU SH ČMS, byla podána žádost o výjimku z důvodu věku (80) na medaili Za mimořádné zásluhy souhlas - další návrhy na nižší vyznamenání v příloze zápisu Usnesení č.125 VV OSH schvaluje návrhy na vyznamenání včetně obou výjimek a ukládá inspektorce OSH k realizaci. Různé Br. Luboš Zeman starosta OSH udělení titulu ZH bude v CHH Přibyslav udělen titul Josefu Slaninovi z SDH D. Loučky; doprovod starosta SDH; za vedení SH ČMS se zúčastní Jan Slámečka, starosta OSH se omlouvá (Praha); za VV OSH doprovodí L. Fajmon (dohodne si dopravu s SDH D. Loučky); předat Hasičskou kroniku okresu ZR setkání ZF okrsku V. Bíteš - pozvání na v SDH Košíkov; účast vedoucí OR ZH L. Fajmon aktiv starostů okrsků - úterý od hod; připravit veškeré podklady pro okrsky a SDH - aktuální informace; hodnocen oslav výročí SDH; vyúčtování dotací 2016 včetně MŠMT program VIII; dotace k DA 2017; vyhodnocení činnosti okrsků 2016; OZ VVH SDH a okrsků; plán práce VV OSH; informace k plánované výměně členských průkazů; nové produkty HVP, a.s.; předplatné HN hodnocení činnosti okrsků uzávěrka návratek do ; zpracování dle zásad proběhne v komisi dopoledne J. Slámečka, L. Zemanová, M. Jágrik informace z HVP, a.s. - od se rozšiřuje pobočka o 1 zaměstnance pro obchodní úsek; Ludmila Žáková Krucemburk (bývalý obchodní zástupce HVP, a.s.) - organizační tým (L. Zeman je členem) připravuje oslavu 25. výročí znovuobnovení činnosti; CHH Přibyslav; účast cca 150 osob - k tomuto výročí bude vydána pamětní publikace; připravuje Josef Nitra - žádost o podporu při prodeji nových produktů (úrazové pojištění členů JSDHO, pojištění dotovaných DA 2016 a 2017, rodinné úrazové pojištění) Mjr. Ing. Milan Bělík od 16 hod se uskuteční na HZS ÚO ZR odborný seminář k prohloubení znalostí preventisty SH ČMS III. a II. stupně - na základě doporučení vedení OSH bude podáno drobné občerstvení; cestovné nebude propláceno 8

9 ad.14 br. Luboš Zeman starosta OSH Příprava jednání vedení OSH a dalšího zasedání VV OSH - vedení OSH se uskuteční 1 x, termín bude dohodnut - další výkonný výbor bude výjezdní; Nové Město na Moravě, Penzion Vrchovina, čtvrtek od8.30 hod; doprava individuální; od do turnaj v bowlingu (reservace 4 drah) Návrh programu: 1. Zahájení, blahopřání k životním výročím členům VV, schválení programu, volba ověřovatelů zápisů 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 3. Informace o jednání vyšších orgánů SH ČMS 4. Informace z HZS odborná příprava požárovost 5. Návrh na zápis do okresní kroniky a činnosti OSH za rok Volba nejlepšího Sportovního výkonu roku 2016 okresu Žďár nad Sázavou 7. Vyhodnocení kritérií pro systém příspěvků OSH pro okrsky 2016; schválení systému na rok Vyhodnocení činnosti odborných rad OSH za rok 2016, plány práce OR na rok Delegování členů VV na VVH SDH a VVH okrsků 10. Stížnosti a připomínky v roce Organizační záležitosti různé informace členů VV OSH ČMS návrhy na vyznamenání SH ČMS 12. Příprava dalšího zasedání VV 13. Závěr jednání ad.15. br. Luboš Zeman starosta OSH Závěr jednání Starosta poděkoval všem členům VV za účast a aktivní přístup k projednávaným bodům programu. Přehled vydaných materiálů : Novinky č. 9/2016 ALARM REVUE č. 4/2016 Požárovost k Plán práce na rok 2017 Výsledkové listiny soutěží Zabezpečení VVH SDH a VVH okrsků SH ČMS Zapsala: Lída Zemanová, inspektorka OSH Ověřili : Pavel Štefan Jan Mrňous 9

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 9. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 9. září 2016 v zasedací místnosti

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4. dubna 2017 od 16:00 hod 1) Zahájení na kanceláři OSH Plzeň - jih Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod - předložil program jednání dle

Více

Zápis č. 10 z VV KSH JMK

Zápis č. 10 z VV KSH JMK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis č. 10 z VV KSH JMK 21. 6. 2016 Přítomni: Bc. Z. Jandova, J. Gargula, I. Musil, Mgr. M.

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 11. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 8. prosince 2016 v Penzionu Vrchovina

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 16. 1. 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, p. Holota, p. Sak Nepřítomni:

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Výroční valné hromady okrsků se uskuteční po skončení všech VVH SDH (termín

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS v Přibyslavi

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS v Přibyslavi Přítomni: VV SH ČMS: Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 29. 9. 2016 v Přibyslavi K. Richter, L. Janeba, J. Slámečka, R. Kejmar, R. Kučera, O. Lacina, A. Maděra, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka,

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 22. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 25. října 2018; zasedací místnost

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Frána, p. Honzík, p. Randa Nepřítomni:

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, Ing. Lüftner, ZH p. Randa Nepřítomni:

Více

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 Stále body programu jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 2) Informace z jednání vedení KSH 3)

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 10. března 2018 Částka: 2 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 10. 03.

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 6. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 23. února 2016 v zasedací místnosti

Více

P L Á N P R Á C E V V O S H

P L Á N P R Á C E V V O S H Stálé body jednání P L Á N P R Á C E V V O S H 2 0 1 8 - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu - Kontrola úkolů - Výměna členských průkazů 23.ledna - Organizační zabezpečení školení VM - Organizační

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 9. ledna 2019 od 17.00 hodin restaurační zařízení Pivovar, Letiny Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH schválený

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti OSH

Více

Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen ročník

Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s ze 14. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 13. června 2017 - Bowlingová

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00hod - představil novou zaměstnankyni kanceláře

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice ze dne

Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice ze dne Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice ze dne 20. 5. 2019 Porada Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS) byla svolána na den 20.

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí,

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 5. 9. 2016 Program jednání 1) Informace o činnosti VV OSH a odborných rad, výsledky postupových soutěží, 2) Informace z Ústředí SH ČMS průkazy,

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt Datum 7.1. 8.1. 8.1. 9.1. 14.1. 19.1. 22.1. 24.1. 2.2. 5.2. 11.2. 12.2. 13.2. 13.2. Praha HZ Letiny HZ Nepomuk Divadlo U Hasičů Praha Praha Pohostinství Štěnovický Borek Praha HZ Střížovice Kancelář KSH

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2015 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2015 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 16. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 24. října 2017 - v zasedací místnosti

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2018 březen 2018 Úvodem Vážené hasičky a hasiči, čas plyne neúprosně velmi rychle a je za námi další období výročních valných

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 8. výjezdního zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 14. června 2016 v sídle

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného v Chornicích. Program zasedání: 1. Uvítání hostů

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného v Chornicích. Program zasedání: 1. Uvítání hostů Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného 12.11.2011 v Chornicích Přítomni: dle mandátové komise Program zasedání: 1. Uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Schválení mandátové

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2014 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2014 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 26. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 20. června 2019; v Bowling Riwer

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 13. června 2017 od 17.00 hodin zasedací místnost SDH Nepomuk, Nepomuk Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 20. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 19. června 2018; Bowlingová herna

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Fila, p. Hanus K., p. Krnáč,

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. David Číhal, br. Jaroslav Rozsíval, br. Mojmír Dostál

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Holeček, p. Randa Nepřítomni:

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1 Přítomni: Hosté: Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc strana č. 1 br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman br. Siegel

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení p. starosta OSH přivítal přítomné členy VV, hosty - p. Válala -jednatel a majitel společnosti

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Fr. Hanus, Ing. Lüftner, p. Severa, p.

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX Vzorové PROPOZICE OKRSKOVÉHO/OKRESNÍHO/KRAJSKÉHO KOLA, MISTROVSTVÍ ČR družstev Sborů dobrovolných

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Tato soutěž má za úkol motivovat všechny sbory dobrovolných hasičů, potažmo okrsky k zvýšení své aktivity v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, činnosti

Více

1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise

1. Zahájení, schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise Zápis se Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Znojmo konaného dne 23.3.2019 v 9:30hod, v Blížkovicích V 9:30 hod. všechny přítomné pozdravil a přivítal ing. Novosad, jmenovitě přivítal

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ 1. ZAHÁJENÍ p. Arnošt Urbánek (starosta SDH Předín) přivítání p. Robert Válala (ředitel Požární bezpečnosti) anketa PB o spokojenosti s firmou 2. VOLBA

Více

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC VYDÁVÁ

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC VYDÁVÁ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC VYDÁVÁ ********************************************* ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE OKRSKOVÉHO KOLA V POŽÁRNÍM SPORTU PRO ROK 2016

Více

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky 2016 2020 (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání řádných VH SDH a okrsků, a to pro ty,

Více

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2011

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2011 M E T O D I C K Ý N Á V O D k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH ) VVH proběhnou v období listopad 2010 až leden 2011. K přípravě VVH se uskuteční výborová schůze SDH, kde se dohodne

Více

Zápis. ze Shromáždění delegátů OSH v Kraji Vysočina, konaného dne 20. dubna 2015 ve Žďáru nad Sázavou

Zápis. ze Shromáždění delegátů OSH v Kraji Vysočina, konaného dne 20. dubna 2015 ve Žďáru nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina Přibyslav, Husova 300; PSČ 582 22 tel. 569 430 050 fax. 569 484 340 e-mail: kvv@dh-vysocina.cz; www.dh-vysocina.cz Zápis ze

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z výjezdního 17. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 7. prosince 2017 -

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 23. 11. 2015 Číslo: 5 Metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 3. listopadu 2016 od 17 hodin zasedací místnost SDH Nepomuk, Nepomuk Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 21. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 4. září 2018; zasedací místnost

Více

Organizační zabezpečení podzimního kola hry PLAMEN a dorostu 2018/2019

Organizační zabezpečení podzimního kola hry PLAMEN a dorostu 2018/2019 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OSH VYŠKOV Žižkova 7, Vyškov 682 01 tel.: 517 348 261 vys0150@du.acvyskov.cz Organizační zabezpečení podzimního kola hry PLAMEN a dorostu 2018/2019 OSH Vyškov ve

Více

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové,

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové, Úvod Vážené kolegyně a kolegové, závěrem roku vám předkládáme první vydání elektronického Zpravodaje OSH Plzeň - jih. Touto cestou bychom vám chtěli předávat informace z činnosti okresního sdružení, chtěli

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Zápis z jednání odborné rady mládeže

Zápis z jednání odborné rady mládeže Zápis z jednání odborné rady mládeže Datum a čas: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: 11. září 2018 od 16.30 hodin kancelář OSH Plzeň - jih Ivana Zuberová, Marie Štychová, Lenka Škalová, František Hrubý

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres C H R U D I M Dne 9. dubna 2018 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ okresního kola družstev a jednotlivců dorostu 2018 v Třemošnici Pořadatel: SHČMS okresu Chrudim, odborná

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 2/2018 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 2/2018 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Článek 1 Předmět Tato Směrnice vymezuje postavení sportu ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako veřejně prospěšné

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání VV OSH Plzeň sever, konaném dne 12. února 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Holota, p. Hanus K., p. Krnáč, p. Urbánek, Ing. Červenka

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 20. října 2018 Částka: 8 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 20. 10.

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 47. ročníku hry "PLAMEN" pro ročník 2018-2019 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 23. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 18. prosince 2018; bowlingová

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z výjezdního 18. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 22. února 2018 - hasičská

Více

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 13. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 26. dubna 2017 v zasedací místnosti

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 24. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 21. února 2019; zasedací místnost

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 13. listopadu 2018 od 17.00 hodin zasedací místnost SDH Střížovice, Střížovice Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus Fr., p. Hanus K., sl. Stará, p. Randa

Více

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016 SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016 Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu,

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 14. listopadu 2017 v kanceláři OSH, Kolárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 14. listopadu 2017 v kanceláři OSH, Kolárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 14. listopadu 2017 v kanceláři OSH, Kolárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Fila, p. Hanus K., p. Holota, Ing.

Více

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2019 XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Pořadatelem seriálu závodů Český pohár 2019 je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a jeho realizaci zajišťuje Sbor dobrovolných

Více

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti)

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména Programem činnosti SH ČMS do roku 2020 jsou pro rok 2016

Více

ZÁPIS Č. 1/ Kontrola usnesení: - úkol č. 9/2018 zdárné provedení inventur majetku OSH úkol splněn

ZÁPIS Č. 1/ Kontrola usnesení: - úkol č. 9/2018 zdárné provedení inventur majetku OSH úkol splněn ZÁPIS Č. 1/2019 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. ledna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů VV 1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Organizační zabezpečení KRAJSKÉHO KOLA DOROSTU SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 2016 Pořadatel: Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje ve spolupráci s OSH Břeclav Termín konání: 11. 6. 2016 Místo konání:

Více

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací MŠMT ČR, skupina C) a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více