Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky:"

Transkript

1 Pokyny k bonusovému program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 Popis programu Bonusový program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 je motivační odměnou nabízenou Členům, kteří dosáhnou pozice Platinového týmového vedoucího či vyšší pozice v plánu odměn společnosti SevenPoint2, a udrží-li si ji. Členové, kteří se do tohoto programu kvalifikují, obstarají si kvalifikační ELITNÍ VOZIDLO, řádně oznámí získání svého vozidla společnosti SevenPoint2, budou mít nárok na měsíční výplatu bonusů podle jejich pozice, objemu objednávek a plnění pokynů k bonusovému program ELITNÍHO VOZIDLA. Členové mají také možnost čerpat nižší měsíční bonus, pokud se nehodlají účastnit Programu Elitního vozidla. Program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 je určen k odměnění našich předních členů za jejich průběžné úsilí. Odměnou je luxusní vozidlo, které slouží také jako výtečný nástroj pro budování jejich podnikání v rámci společnosti SevenPoint2. Kvalifikační požadavky Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky: Musíte být Aktivním členem společnosti SevenPoint2. Musíte si zakoupit Bronz, Silver nebo Silver Elite obchodní balík, který je podmínkou účasti v programu. Musíte dosáhnout funkce Platinového týmového vedoucího nebo vyšší. Splnění těchto požadavků je prvním krokem k dosažení nároku na měsíční bonus ve formě ELITNÍHO VOZIDLA. Váš uvítací balíček Pokud máte zájem získávat bonus Elitního vozidla, prosím, zašlete svůj požadavek na účast v programu na adresu Pokud si nepřejete účastnit se tohoto programu, budete automaticky získávat $300 za měsíc a nemusíte vyplňovat žádné dokumenty. Pokud se kvalifikujete do programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2, pak poštou od společnosti SevenPoint2 obdržíte oficiální Uvítací balíček. Uvítací balíček obsahuje (v závislost na Vaši zemi): o Oficiální uvítací dopis Tento dopis představuje Vašeho oficiální přivítání do programu ELITNÍHO VOZIDLA a potřebujete jej, abyste splnili podmínky pro výplatu bonusu. Svoji účast v programu můžete zahájit, až obdržíte tento dopis, pročtete si Pokyny k programu a doručíte společnosti SevenPoint2 podepsaný výtisk prohlášení uvedeného v Pokynech k programu. o Informace o prodejním procesu Po splnění podmínek obdržíte uvítací dopis, který Vás vyzve k zahájení procesu výběru vozidla. V závislosti na Vaší oblasti může obsahovat i doporučení na místního preferovaného prodejce. Můžete si vybrat, zda si vozidlo pořídíte od preferovaného prodejce společnosti SevenPoint2 nebo od místního prodejce dle Vašeho výběru. Před zahájením výplaty bonusů jste povinni předat společnosti SevenPoint2 kompletní dokumentaci k dané obchodní transakci. Zasílejte, prosím, čitelné faxy či dokumenty naskenované ve vysoké kvalitě, jelikož kopírované dokumenty jsou mnohdy špatně čitelné.

2 o Pokyny k programu Jedná se o dokument, který si nyní pročítáte. Obsahuje úplný popis programu. Před získáním nároku na účast v tomto programu a před podpisem a odesláním stránky s prohlášením společnosti SevenPoint2 si musíte tento dokument pečlivě prostudovat. Obstarání Vašeho ELITNÍHO VOZIDLA Ve spolupráci s Vaším vybraným prodejcem vyberte vozidlo, které chcete a přímo se s ním dohodněte na obchodních podmínkách. Vozidla splňující podmínky pro ELITNÍ VOZIDLO jsou následující: o Musí se jednat o vozidlo jedné z následujících značek; Audi, BMW, Cadillac, Infinity, Land Rover, Lexus či Mercedes s BÍLÝM exteriérem. o Kromě barvy exteriéru neexistují žádná omezení ohledně modelu, funkcí a roku výroby kromě těch uvedených níže. o Ojetá vozidla jsou povolená pouze tehdy, když nejsou starší než 5 let. o Vozidla typu MINI či MINI Cooper nejsou povolena. Máte možnost si vozidlo koupit či pronajmout. o Neexistuje žádné omezení doby trvání pronájmu. o Koupí svého ELITNÍHO VOZIDLA získáte nárok na plnou částku měsíčního bonusu ve výši $600 - $1000 za podmínky, že dosáhnete pozice Platinového týmového vedoucího nebo vyšší, a že si ji udržíte, a dále za podmínky, že budete stále majitelem vozidla. o Pronájmem získáte nárok na plnou částku měsíčního bonusu ve výši $600 - $1000 pouze po dobu trvání Vašeho pronájmu. Pokud Váš pronájem skončí a Vy si své vozidlo nekoupíte, či nepronajmete/nekoupíte si jiné vozidlo, pak již nebudete mít nárok na plnou částku měsíčního bonusu ve výši $600 - $1000. Dodání o V některých případech si můžete zajistit dodání Vašeho vozidla na akci společnosti SevenPoint2. Ve spolupráci s Vaším prodejcem Vám tato příležitost umožní představit Vaše nové ELITNÍ VOZIDLO při místní či celonárodní akci společnosti SevenPoint2. Opatření značkou o Po předložení veškerých dokumentů Vám společnost SevenPoint2 zašle Váš značkový balíček s následujícími předměty. Rámeček na registrační značku s nápisem "Financováno společností SevenPoint2 Symbol společnosti SevenPoint2 (k umístění na zadní část vozidla) Marketing & zhodnocení o Poté, co si obstaráte své ELITNÍ VOZIDLO, Vás požádáme o jeho fotografii a zhodnocení, abychom je mohli použít v připravovaném příspěvku společnosti SevenPoint2 pro tisk, internet a marketing. o Prosíme Vás o následující: Digitální fotografii Vás a Vašeho ELITNÍHO VOZIDLA zaslanou na adresu Krátké zhodnocení Vašeho pocitu při získání Vašeho nového ELITNÍHO VOZIDLA Jméno, pozici, město, stát

3 DŮLEŽITÉ POUČENÍ K PROGRAMU Pročtěte si, prosím, následující důležité body týkající se Vaší účasti v tomto programu. o Smlouva, kterou uzavřete, bude sjednána mezi Vámi a finanční institucí prodejce. o Závazkem společnosti SevenPoint2 je poskytovat Vám měsíční bonusy podle pravidel programu, až převezmete své vozidlo a podepíšete a předáte řádně podepsanou stránku určenou k podpisu. o Společnost SevenPoint2 Vám nebude poskytovat rady ohledně Vaší schopnosti zaplatit nájemní smlouvu ani ohledně jiných podmínek jakéhokoliv pronájmu. Tato smlouva se týká pouze Vás a prodejce/pronajímatele. Společnost SevenPoint2 Vám důrazně doporučuje neuzavírat nájemní či kupní smlouvu, která pro Vás nebude finančně zcela výhodná. Chceme, abyste před uzavřením jakékoliv smlouvy byli Vy i Vaše rodina úplně připraveni na zodpovědnost spojenou s nezbytnou péčí a platbami. Výplaty bonusů Zahájení výplaty bonusů Podmínky pro plnou částku bonusu Elitního vozidla o Plná částka bonus Elitního vozidla činí $600 - $1000 /měsíc, dokud budete majitelem kvalifikačního Luxusního vozidla, a dokud si udržíte pozici Platinového týmového vedoucího nebo vyšší. o První platba bude provedena po dodání Vašeho vozidla, odfaxování Vaší úplné kupní/nájemní smlouvy a předání řádně podepsaného Prohlášení. o Požadavky na objem Za každý měsíc, který dokončíte jako řádně kvalifikovaný Platinový týmový vedoucí, či na vyšší pozici, obdržíte plnou částku bonusu ve výši $600, Emerald $700, Ruby $800, Diamant $900 a Černý Diamant $1000. Bonusy se vyplácejí k 15. Každého měsíce jako součást našeho měsíčního cyklu provizí. Například bonus na základě Vaší lednové produktivity dostanete 15. února nebo kolem tohoto data (může dojít k úpravě vlivem víkendů a/nebo svátků). Upozorňujeme Vás, že společnost může výše uvedené podmínky dle svého uvážení změnit Podmínky pro získání měsíčního příspěvku na vozidlo bez ELITNÍHO VOZIDLA Protože ne všichni mají potřebu či prostředky na okamžité pořízení Luxusního vozidla, nabízíme Vám možnost hotovostního bonusu ve výši $300 při splnění podmínek pro Platinového týmového vedoucího bez vozidla. o Měsíční příspěvek na vozidlo bez Elitního vozidla činí pravidelně $300/měsíc. o Před provedením první platby musíte opět předat podepsané Prohlášení. o Požadavky na objem Za každý měsíc, který dokončíte jako řádně kvalifikovaný Platinový týmový vedoucí, či na vyšší pozici, obdržíte částku bonusu ve výši $300. Bonusy se vyplácejí k 15. Každého měsíce jako součást našeho měsíčního cyklu provizí. Například bonus na základě Vaší lednové produktivity dostanete 15. února nebo kolem tohoto data (může dojít k úpravě vlivem víkendů a/nebo svátků). Upozorňujeme Vás, že společnost může výše uvedené podmínky dle svého uvážení změnit. Úvěry & neuhrazené platby o Rozhodnutí pořídit si nové či ojeté vozidlo leží zcela na daném Členovi jednajícím s prodejcem či pronajímatelem. Veškeré smlouvy podepsané daným Členem jsou uzavřeny

4 výhradně mezi tímto uvedeným Členem a prodejcem. Společnost SevenPoint2 neposkytuje záruku za žádné platby související s koupí či pronájmem a nemůže poskytovat ani rady ohledně Účastníkovy schopnosti financovat uvedené vozidlo. Převod o Výplaty bonusu ELITNÍHO VOZIDLA nelze převádět; avšak platby se budou provádět v souladu s výše popsaným programem v případě rodinného příslušníka či partnera sdílejícího stejnou domácnost jako osoba splňující podmínky programu ELITNÍHO VOZIDLA, která si obstarala bílé vozidlo opatřené značkou společnosti SevenPoint2. V tomto případě musí osoba, která si vozidlo pořídila, taktéž potvrdit převzetí a pochopení těchto pokynů. o Nelze uplatňovat více bonusových výplat na jedno vozidlo. Každý oprávněný Platinový týmový vedoucí musí mít své vlastní ELITNÍ VOZIDLO, aby mohl získat maximální bonus. Ukončení nároku na plnou částku bonusu ELITNÍHO VOZIDLA V následujících situacích již nebudete mít nárok na plnou částku bonusu ELITNÍHO VOZIDLA ve výši $600 - $1000: o Již nevlastníte, nebo nemáte pronajaté vozidlo, které jste si v souladu s podmínkami programu pořídli. o Již nepoužíváte vozidlo pořízené oprávněným členem Vaší domácnosti v souladu s podmínkami tohoto programu. o Již nejste aktivním Členem společnosti SevenPoint2 nebo prodáváte své Členství ve společnosti SevenPoint2 Ukončení nároku na měsíční příspěvek na vozidlo bez ELITNÍHO VOZIDLA V následujících situacích již nebudete mít nárok na měsíční příspěvek na vozidlo bez ELITNÍHO VOZIDLA ve výši $300: o Již nejste aktivním Členem společnosti/ nebo prodáváte své Členství ve společnosti SevenPoint2

5 Prohlášení Níže podepsaný Člen společnosti SevenPoint2 ("Účastník') má nárok na účast v programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2, popsaného v přiložených pokynech k programu ("Pokyny k programu"). Účastník bere na vědomí a stvrzuje, že obdržel Pokyny k programu a svým podpisem Účastník dále bere na vědomí a stvrzuje následující: 1. Koupě či pronájem vozidla Účastníkem (v souladu s podmínkami Pokynů k programu) je podmínkou pro získání plné částky bonusu popsaného v Pokynech k programu. V případě, že Účastník si nezakoupí či nepronajme vozidlo v souladu s podmínkami Pokynů k programu, pak tento Účastník nebude mít nárok na výplatu plné částky bonusu popsané v těchto Pokynech k programu. A dále v případě, že si Účastník zakoupí či pronajme vozidlo, ale jeho kupní či nájemní smlouva je z jakéhokoliv důvodu ukončena, nebo pokud Účastník nesplní nějaké další požadavky popsané v Pokynech k programu, pak automaticky skončí i nárok Účastníka na výplatu této plné částky. Účastník musí tuto stránku podepsat a předložit, aby získal nárok na Měsíční příspěvek na vozidlo s vyloučením BMW podle podmínek uvedených v tomto dokumentu. 2. Účastník chápe, že není povinen si kupovat či pronajímat vozidlo. Pokud si Účastník koupí či pronajme vozidlo, pak bere na vědomí, že bude vždy osobně zodpovědný za úhradu všech kupních či nájemních cen a/nebo případných jiných částek souvisejících s koupí či pronájmem vozidla. Účastník dále chápe, že společnost SevenPoint2 : (a) se nebude podílet na jednání ohledně Účastníkovy koupě či pronájmu vozidla; (b) nebude podepisovat (jménem nikoho) kupní či nájemní smlouvu, ani žádný jiný dokument související s Účastníkovou koupí či pronájmem vozidla; nebo (c) nebude nijak zodpovídat za finanční či jiné závazky související s Účastníkovo koupí či pronájmem vozidla. Jediným závazkem společnosti SevenPoint2 ohledně Účastníkovy koupě či pronájmu vozidla bude vyplácet Účastníkovi bonusy přímo Účastníkovi v částkách a lhůtách, které jsou popsány v Pokynech k programu. 3. Účastník si přečetl a zcela porozuměl významu a důsledkům Pokynů k programu a tohoto Prohlášení a projednal se svými právními a daňovými poradci případné otázky, které měl v souvislosti s Pokyny k programu či tímto Prohlášením a/nebo ekonomické, právní a daňové důsledky výše uvedeného. Podepsal/a: Svědek:

6 Níže podepsaná osoba je rodinným příslušníkem nebo partnerem ("Partner") výše podepsaného Člena společnosti SevenPoint2 ("Účastník") a sdílí s Účastníkem stejnou domácnost. Partner prohlašuje, že si svým jménem pořídil kvalifikační vozidlo, nebo prohlašuje, že zajistí platby za výše uvedeného Účastníka, který si obstaral kvalifikační vozidlo, a svým podpisem stvrzuje následující: 1. Jsem rodinným příslušníkem nebo partnerem výše podepsaného Člena společnosti SevenPoint2 a sdílím s Účastníkem stejnou domácnost. Pročetl/a jsem si a pochopil/a jsem výše uvedené pokyny k programu. 2. Ačkoliv prohlašuji, že jsem si pořídil/a schválené vozidlo svým jménem, nebo zajistila smlouvu schváleného vozidla za Účastníka, chápu, že nemám nárok na výplatu žádných bonusů ze strany společnosti SevenPoint2, a že pořízením schváleného vozidla, či zajištěním plateb za schválené vozidlo se stávám výlučně zodpovědným/zodpovědnou za veškeré podmínky smlouvy uzavřené mezi mnou a daným prodejcem. 3. Chápu, že pokud Účastník z jakéhokoliv důvodu přestane užívat pořízené vozidlo, pak bude s okamžitou platností ukončena výplata bonusů ELITNÍHO VOZIDLA uvedeného Účastníka a tato již nebude za žádných okolností obnovena. Podepsal/a: Svědek:

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro domácnosti se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na vědomí,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru.

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Napsal: Ing.David Bureš Finanční a realitní expert 2014 David Bureš, www.realitnivyjednavac.cz

Více

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace,

Více