VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok

2 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 ÚVOD SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM POŘADÍ KRAJŮ DLE ZÁVAŽNOSTI NEHOD V ROCE DÁLNICE SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) SILNICE II. A III. TŘÍDY MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ SOUHRNNÉ ÚDAJE SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) SILNICE II. A III. TŘÍDY MÍSTNÍ KOMUNIKACE OKOLNOSTI A PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD VE ZLÍNSKÉM KRAJI NEHODY S VÁŽNÝMI NÁSLEDKY VÁŽNÉ NÁSLEDKY NEHOD (U + TZ) DLE LOKALIZACE ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY

3 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ ÚVOD Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje (dále jen Strategie BSP ZK) na období by měla svým podílem přispět k naplnění strategických cílů Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 (dále jen NSBSP): Snížit do roku 2020 závažné následky, tj. počet usmrcených v silničním provozu, na úroveň průměru evropských zemí a současně i snížit o 40 % počet zraněných osob. Samotné snížení počtu usmrcených na celoevropský průměr je nepochybně velmi ambiciózní. Je však nezbytným krokem k zastavení stále se propadající pozice České republiky a zastavení dosavadního vývoje směřujícího nás mezi nejnebezpečnější země Evropy. Přitom evropské orgány vytýčily svůj cíl redukovat počet usmrcených do roku 2020 na polovinu a vyslovily i předpoklad snížení počtu zraněných o 40. Ve svém důsledku to znamená pro Českou republiku redukci počtu usmrcených o cca 60 % oproti roku 2009, tj. na cca 330 osob. Pro Zlínský kraj z toho vyplývají adekvátní strategické cíle: snížit počet usmrcených oproti roku 2009 ze 43 osob na 17 osob v roce 2020, snížit počet zraněných oproti roku 2009 z 229 osob na 137 osob v roce Je to náročný úkol, který znamená každoročně v průměru snížit: počet usmrcených o 5,5 % počet zraněných o 3,6 %. Není však nereálný, poněvadž ve Zlínském kraji došlo v období k průměrnému meziročnímu poklesu počtu usmrcených o 8,7 %. 3

4 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V roce 2014 sice došlo ke snížení počtu závažných následků v obou skupinách, oproti roku 2013, ale nepodařilo se naplnit předpokládané snížení pro rok 2014 stanovené ve Strategii BSP ZK. 1.1 SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM Informace o celkovém vývoji závažných následků ve Zlínském kraji jsou shrnuty v následujícím grafu a tabulce. Pro porovnání jsou doplněny i Tab. 2 s celostátními daty. Graf 1: Dosavadní vývoj počtu usmrcených a zraněných do roku 2014 a prognózovaný vývoj do roku 2020 ve Zlínském kraji Tab. 1: Plnění strategických cílů - silniční síť Zlínského kraje celkem 1 Je vypočten jako součet počtu zraněných osob a čtyřnásobku počtu usmrcených osob. Násobitel 4 byl získán zaokrouhlením průměru poměrů počtu zraněných a usmrcených osob v období

5 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Smrtelné následky dopravních v roce 2014 byly celkem o 2 osoby (6 %) nižší oproti roku 2013, ale stále ještě o 5 osob (18 %) vyšší oproti předpokladu pro rok Těžké následky dopravních v roce 2014 byly celkem o 22 osob (11 %) nižší oproti roku 2013 a už jen o 2 osoby (1 %) vyšší oproti předpokladu pro rok Od loňského hodnocení plnění roku 2013 byl navíc zaveden, kromě počtu usmrcených a zraněných osob, nový závažných následků (v tabulkách je uváděn jako ). Tento dává názornější možnost posouzení celkového trendu směrování k trvalé eliminaci závažných následků - vizi 0. Má svůj význam zejména u plnění dílčích cílů, kde počty usmrcených jsou nízké a nevypovídají tak dostatečně výstižně o dosažených změnách. Ukazatel v roce 2014 byl celkem: o 30 (9 %) nižší oproti roku 2013, ale je stále ještě o 22 (7 %) vyšší oproti předpokladu pro rok rok Tab. 2: Plnění strategických cílů - silniční síť ČR celkem Ve vazbě na celostátní výsledky je možno situaci ve Zlínském kraji hodnotit pozitivně, poněvadž bylo dosaženo jednoznačně lepších výsledků oproti celostátnímu vývoji, které by mohly být signálem pro dobrou změnu ve vývoji ovosti. 5

6 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1.2 POŘADÍ KRAJŮ DLE ZÁVAŽNOSTI NEHOD V ROCE 2014 Pro základní porovnání úrovně ovosti 2 jednotlivých krajů, dosažené v roce 2014, bylo použito kombinace ů vztahujících počet usmrcených na jejich základní demograficko-hospodářské údaje, které zohledňují jejich specifické odlišnosti, a to na: - 1 mil. obyvatel, km silnic, - 1 mil. osobních vozidel, km 2 území, - 1 mld. vozokm. závažnost/ závažnost/ závažnost/ závažnost/ závažnost/ pořadí kraj km počet os. mld. rozloha obyvatel celkem silnic vozidel vozokm PLZEŇSKÝ KARLOVARSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ OLOMOUCKÝ PARDUBICKÝ JIHOČESKÝ LIBERECKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ JIHOMORAVSKÝ ÚSTECKÝ VYSOČINA ZLÍNSKÝ STŘEDOČESKÝ Pro porovnání se vycházelo z e (nikoliv počet usmrcených) 6

7 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajské porovnání bylo zavedeno do systému hodnocení jako nový prvek, který dává dobrý obraz o dosažené úrovni bezpečnosti silničního provozu (tj. jak bezpečný je provoz na silnicích kraje) v porovnání s vývojem dopravní ovosti v České republice. Ve Vyhodnocení NSBSP za rok 2014 se jednoznačně potvrzuje a opakuje zjištění o výrazně rozdílné úrovni ovosti v jednotlivých krajích posuzované z hlediska vývoje počtu usmrcených a zraněných osob. Aby tato porovnání však byla skutečně objektivní, je třeba je porovnávat i s nepřímými i ovosti. Jejich zjišťování je obzvláště důležité na úrovni krajů, kde četnost výskytu závažných následků, zejména smrtelných, je nízká. Tato porovnání by měla být užitečnou pomůckou a názornou výzvou pro všechny subjekty počínaje vedením kraje až po nevládní a neziskové organizace v příslušných krajích. KOMENTÁŘ Zlínský kraj patří, v porovnání s ostatními kraji, mezi nejméně bezpečné: rok pozice rok pozice rok pozice. V roce 2014 se díky dosaženým dobrým výsledkům, které byly lepší než celostátní, podařilo pozici kraje zlepšit alespoň o jednu příčku a nastavit nový trend ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu. 1.3 DÁLNICE Dálnice v ČR přenášejí 16,4 % z celkového dopravního výkonu. V roce 2012 na nich připadlo 2,6 usmrcených osob na 1 mld. ujetých vozokm a 7,6 zraněných osob na 1 mld. ujetých vozokm Tab. 3: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na dálnicích v ČR 7

8 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Na území Zlínského kraje je poměrně zanedbatelná délka dálniční sítě - k činila pouze 16,6 km a tento kraj patří k těm s nejmenší délkou dálnic (ŘSD ČR, Správa Zlín). Tento fakt se přirozeně odráží i v minimální ovosti a nulových těžkých následcích na dálnicích ve Zlínském kraji. rok předpoklad 2014 předpoklad 2020 předpoklad Tab. 4: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na dálnicích Zlínského kraje 1.4 SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) Souhrnně silnice I. třídy v ČR (vč. rychlostních komunikací) přenášejí 41,4 % z celkového dopravního výkonu. V roce 2012 na nich připadlo 14,2 usmrcených osob na 1 mld. ujetých vozokm a 35,6 zraněných osob na 1 mld. ujetých vozokm Tab. 5: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích I. třídy (vč. rychlostních komunikací) v ČR Ve Zlínském kraji silnice I. třídy, včetně rychlostních, mají k délku 358,5 km (ŘSD ČR, Správa Zlín). Tyto komunikace tvoří cca 16 % z celkové délky silniční sítě kraje, což je nejvyšší podíl ve srovnání s ostatními kraji v ČR Tab. 6: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích I. třídy (vč. rychlostních komunikací) ve Zlínském kraji 8

9 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vývoj závažných následků na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji je v roce 2014 prakticky srovnatelný s celkovým vývojem na silnicích I. třídy, tj.: počet usmrcených se nezměnil a rovněž odpovídá očekávanému snížení pro rok 2014, počet zraněných poklesl oproti roku 2013 o 15 osob (25 %), ale stále je ještě o 3 osoby (7 %) vyšší oproti předpokladu pro rok 2014, se podařilo snížit o 15 (15 %) oproti roku 2013, který je již jen o 3 (4 %) nižší oproti předpokladu pro rok SILNICE II. A III. TŘÍDY Základní údaje o vývoji počtu usmrcených a zraněných na silnicích II. a III. třídy v celé České republice dokumentuje následující tabulka. V celostátním měřítku tyto komunikace přenášejí 42,2 % z celkového dopravního výkonu Tab. 7: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Ve Zlínském kraji silnice II. a III. třídy mají k délku 1 767,5 km (ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje). Rok Tab. 8: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Na silnicích II. a III. třídy ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje došlo v roce 2014 k opačnému vývoji než v celostátním měřítku. Zatímco souhrnně došlo na těchto komunikacích k nárůstu ve všech ích závažných následků, ve Zlínském kraji došlo naopak k jejich poklesu. Velkou výzvou zůstává počet 9

10 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI usmrcených, kde se dosud nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle snížení jejich počtu. 1.6 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Síť místních komunikací v ČR je o téměř 20 tis. km delší než síť extravilánových komunikací. Jejich dopravní zatížení motorovou dopravou je podstatně nižší, ale k jejímu přesnějšímu stanovení nejsou dostupné podklady. Hrají však klíčovou roli pro dopravu místního významu, která je tvořena významným podílem nemotorové dopravy. Místní komunikace jsou v odpovědnosti obcí s rozšířenou působností a obcí a vzhledem k nedostupnosti podrobnějších údajů charakterizujících jejich stavební uspořádání a provozní podmínky jsou posuzovány v celkovém souhrnu jako jedna kategorie Tab. 9: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na místních komunikacích v ČR Tab. 10: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji Jako alarmující je však možno zhodnotit situaci na místních komunikacích, i když se jedná o menší počty následků. V každém případě je nutno podtrhnout tragický fakt, že všechny e závažných následků jsou v roce 2014 vyšší než ve výchozím roce Z toho vyplývá, že úroveň ovosti výrazně zaostává za stanovenými předpoklady redukce ve Strategii BSP ZK. Současně je však třeba připomenout, že závažné následky na místních komunikacích tvoří cca 23 % z jejich celkového počtu. 10

11 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ 2.1 SOUHRNNÉ ÚDAJE Pro naplnění strategických cílů je třeba vytýčit i dílčí cíle, jejichž stanovení je dáno aplikováním celkového snížení dopravních a jejich následků na jednotlivé specifické problémové oblasti. Tím je umožněn cíleně orientovaný přístup a výběr efektivních opatření zaměřený i na konkrétní problémy v těchto oblastech. Rovněž je možno mnohem výstižněji posoudit dílčí pokrok a citlivěji přizpůsobit použité nástroje, iniciovat jejich případnou změnu nebo i uplatnění nových prostředků. Dílčí cíle stanovené ve Strategii BSP ZK korespondují s dílčími cíli uvedenými a vyhodnocenými v NSBSP Porovnání úrovně ovosti Zlínského kraje v definovaných problémových oblastech s celostátním průměrem, je poměrně jednoznačným em situace v ovosti ve Zlínském kraji a je objektivním obrazem jeho postavení. Je současně i vodítkem pro podrobnější posouzení podmínek a okolností, proč se v dané oblasti tato situace lepší nebo horší. Tím se stává podnětem pro hledání možností, jak je možné tyto podmínky a okolnosti dopravních ovlivnit. Jsou zaměřeny na nejvíce kritické skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování a zahrnují: děti, chodce, cyklisty, motocyklisty, mladé a nové řidiče, stárnoucí populaci, alkohol a jiné návykové látky při řízení, nepřiměřenou rychlost, agresivní způsob jízdy. V následujících tabulkách a doplňujících komentářích jsou shrnuty základní charakteristiky vývoje závažných následků vyjádřené em. 11

12 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI prioritní oblast očekávaný počet usmrcených osob očekávaný počet zraněných osob očekávaná hodnota e děti chodci cyklisté motocyklisté mladí a noví řidiči stárnoucí populace alkohol a jiné návykové látky nepřiměřená rychlost agresivní způsob jízdy celkem Tab. 11: Stanovené dílčí cíle redukce vážných následků pro Zlínský kraj v roce 2020 dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - celkem 2014 skutečnost 2014 předpoklad 2009 Zlínský kraj - celkem 2014 skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem Tab. 12: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj (silniční síť celkem) 12

13 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014, v porovnání s rokem 2013, NA CELÉ SILNIČNÍ SÍTI zaznamenala následující změny: cyklisté nepřiměřená rychlost agresivní jízda děti motocyklisté senioři alkohol chodci mladí řidiči dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - I. tř skutečnost 2014 předpoklad 2009 Zlínský kraj - I. tř skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem I. tř Tab. 13: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj - (silnice I. třídy) 13

14 PLNĚNÍ ZLÍNSKÉM DÍLČÍCH DÍLČÍCH KRAJI CÍLŮ CÍLŮ VE - SILNICE ZLÍNSKÉM VE ZLÍNSKÉM I., II. KRAJI + III. KRAJI TŘÍDY - SILNICE - SILNICE I., II. I., + II. III. + TŘÍDY III. TŘÍDY Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 NA SILNICÍCH I. TŘÍDY zaznamenala následující změny: chodci cyklisté senioři nepřiměřená rychlost alkohol motocyklisté mladí řidiči agresivní jízda děti 14

15 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - II. a III. tř skutečnost 2014 předpoklad Zlínský kraj - II. a III. tř skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem II. + III. tř. Tab. 14: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj - (silnice II. a III. třídy) Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY zaznamenala následující změny: děti chodci cyklisté mladí řidiči agresivní jízda motocyklisté senioři alkohol nepřiměřená rychlost 15

16 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - MK 2014 skutečnost 2014 předpoklad 2009 Zlínský kraj - MK 2014 skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem MK Tab. 15: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj - (místní komunikace) Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH zaznamenala následující změny: cyklisté motocyklisté senioři agresivní jízda děti chodci alkohol nepřiměřená rychlost mladí řidiči 16

17 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM 2.2 SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM Děti Tab. 16: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech v ČR U počtu usmrcených došlo v roce 2014 oproti roku 2013 k výraznému zvýšení, což je však je však třeba posuzovat s ohledem na mimořádně nízký počet dětí, které zemřely na silnicích v roce Alarmujícím faktem však je, že počet usmrcených dětí v roce 2014 je stejný jako ve výchozím roce 2009 a že tento počet vysoce překračuje očekávaný předpoklad. Počet zraněných dětí naopak poklesl a dosáhl prakticky předpokládané výše. Nárůst počtu usmrcených dětí se projevil i v celkovém hodnocení e, který je vyšší než předpokládaná hodnota. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vývoj vážných následků dětí nebyl příznivý zejména u smrtelných následků a rovněž v porovnání s em nedosáhl předpokládaných hodnot Tab. 17: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech ve Zlínském kraji Vývoj závažných následků dětí do 15 let v ZK kopíruje v principu celostátní trend s nárůstem počtu usmrcených dětí a e a mírným poklesem počtu zraněných. 17

18 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Situace v ZK je velmi vážná, poněvadž v souhrnu je dosažená úroveň bezpečnosti dětí stejná jako ve výchozím roce 2009 a předpokladu stanoveného ve Strategii BSP ZK pro rok 2014 nebylo dosaženo. Chodci předpoklad Předpoklad Tab. 18: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech v ČR U počtu usmrcených chodců došlo v roce 2014 k výraznému snížení, dokonce vyššímu než očekávanému a došlo tím i k zahlazení deficitu z roku Počet zraněných chodců se rovněž přiblížil předpokládané úrovni. Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků chodců zaznamenal v roce 2014 zlepšení a odpovídá celkovému vývoji v ČR. Jeho průběh má však značně kolísavý charakter a proto je třeba přistupovat k pozitivním výsledkům dosaženým v roce 2014 s dlouhodobějším nadhledem. Chodci jsou jednou z mála cílových skupin, kde se daří dosáhnout potřebného snížení Tab. 19: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech ve Zlínském kraji Oproti vývoji v ČR v ZK počet usmrcených chodců narostl tak, že překračuje i počet ve výchozím roce 2009 a zdaleka nedosahuje předpokladu stanoveného ve Strategii 18

19 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM BSP ZK pro rok Naopak příznivě lze hodnotit pokles počtu zraněných chodců. V souhrnném zhodnocení em se v ZK obdobně jako u dětí ukazuje vážnost problému bezpečnosti chodců, která je srovnatelná s výchozím rokem 2009 a zdaleka nedosahuje předpokladu stanoveného ve Strategii BSP ZK pro rok Cyklisté Rok Usmrceno Tab. 20: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech v ČR Cyklisté patří k nejproblematičtějším cílovým skupinám. U počtu usmrcených cyklistů došlo v roce 2014 ke snížení o pouze jeden smrtelný úraz oproti roku 2009 a vymezený předpoklad nebyl dosažen. Počet zraněných cyklistů je stejně jako v předchozích letech alarmující. Těžce zranění cyklisté jsou jedinou skupinou, kde je jejich počet v roce 2014 vyšší, než byl v roce 2009!!! Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků cyklistů je velmi výrazně nepříznivější, než celkový vývoj v ČR a cyklisté se stávají nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. Jsou spolu s motocyklisty jednou z mála cílových skupin, kde se nedaří dosáhnout potřebného snížení Tab. 21: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech ve Zlínském kraji 19

20 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Na rozdíl od celostátní situace se podařilo v ZK radikálně snížit počet usmrcených cyklistů a naplnit předpokládanou redukci. Počet zraněných cyklistů sice zaznamenal snížení, které však bylo natolik nepatrné, že se nedostal ani pod hodnotu roku 2009 a i v naplnění stanoveného snížení pro rok 2014 silně zaostává. V souhrnném zhodnocení em se v ZK obdobně jako u předchozích kategorií účastníků silničního provozu potvrzuje vážnost problému bezpečnosti cyklistů, která nedosahuje předpokladu stanoveného ve Strategii BSP ZK pro rok Motocyklisté Tab. 22: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech v ČR U počtu usmrcených motocyklistů došlo v roce 2014 k mimořádnému zvýšení oproti předchozímu roku (o 35 %) a dokonce k překročení jejich počtu ve výchozím roce Mírně vzrostl i počet zraněných motocyklistů. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vývoj vážných následků motocyklistů se v roce 2014 oproti roku 2013 zhoršil a celkově poklesl na úroveň roku Tab. 23: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech ve Zlínském kraji 20

21 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Na silnicích ve Zlínském kraji byl rok 2014 z pohledu vážných následků dopravních cyklistů mimořádně tragický. Ve všech sledovaných ích došlo v roce 2014 nejen ke zhoršení oproti roku 2013, ale i k vyšším počtům ve srovnání s výchozím rokem 2009 a tím k výraznému nenaplnění předpokladů stanovených ve Strategii BSP ZK. V souhrnném zhodnocení se v ZK motocyklisté ukazují jako nejohroženější skupina účastníků silničního provozu, ještě vážněji než dříve uvedené skupiny zranitelných účastníků. Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 24: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech v ČR V roce 2014 se zastavil příznivý trend vývoje smrtelných následků zaviněných mladými řidiči motorových vozidel. U počtu usmrcených došlo v roce 2014 k významnému zvýšení oproti předchozímu roku, ale kvůli pozitivnímu vývoji v předchozích letech byl jejich počet stále nižší než vytýčený předpoklad. Pouze mírně poklesl počet zraněných. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vývoj vážných následků při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel narostl oproti roku 2013, i když registrované počty jsou ve všech kategoriích nižší, než stanovený předpoklad. 21

22 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM rok Tab. 25: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech ve Zlínském kraji KOMENTÁŘ ZK U kategorie následků zaviněných mladými řidiči motorových vozidel došlo sice v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 k nárůstu počtu usmrcených osob, ale na druhé straně k výraznému snížení počtu zraněných. Podobné konstatování platí i pro porovnání s výchozím rokem 2009 a rovněž i předpokládaným počtem pro rok Souhrnně lze konstatovat, že ve vývoji vážných následků při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel se ve srovnání s rokem 2013 situace nezměnila, ale dosažená úroveň je stále ještě příznivější než stanovený předpoklad. Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 26: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech v ČR Počet usmrcených osob starších 65 let dosáhl v roce 2014 sice jen nepatrného snížení o 3 osoby, ale díky výraznému snížení v roce 2013 je dosažený počet nižší než vytýčený předpoklad. Počet zraněných poklesl oproti roku 2013 výrazněji. 22

23 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků osob starších 65 let sice odpovídá nastaveným předpokladům NSBSP 2020, ale přesto je třeba jej intenzivně řešit. rok Tab. 27: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech ve Zlínském kraji KOMENTÁŘ ZK Pro následky s účastí osob nad 65 let věku platí v omezené míře obdobné konstatování jako u kategorie mladých řidičů. Počet usmrcených narostl, došlo však poklesu počtu zraněných. Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků osob starších 65 let se mírně zhoršil, ale ještě odpovídá nastaveným předpokladům NSBSP 2020, ale je třeba jej intenzivněji řešit. Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 28: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech v ČR Celkově je třeba konstatovat smutný fakt, že příznivý trend ve vývoji závažných následků s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek se v roce 2014 zastavil a u obou následků došlo k nárůstu jejich počtu. Je však stále nižší než předpokládaná výše a rovněž byl zaznamenán významný pokles proti roku

24 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Tab. 29: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech ve Zlínském kraji V ZK sice dramaticky narostl počet usmrcených při ách zaviněných jízdou pod vlivem alkoholu, ale podařilo se udržet počet zraněných. V souhrnném zhodnocení došlo u tohoto typu ke zhoršení situace, i když dosažené počty jsou mírně nižší než stanovený předpoklad. Nepřiměřená rychlost Tab. 30: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech v ČR Ve vývoji závažných následků u zaviněných nepřiměřenou rychlostí se v roce 2014 došlo k významnému nárůstu jejich počtu ve všech kategoriích Tab. 31: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech ve Zlínském kraji 24 ÉM KRAJI - CELKEM

25 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZK CELKEM U zaviněných nepřiměřenou rychlostí došlo v ZK k opačnému trendu, než byl zaznamenán v ČR. Počet usmrcených se sice nezměnil, ale došlo k poklesu počtu zraněných osob, což se projevilo i v celkovém i. Souhrnně lze konstatovat, že v této kategorii patří ZK ke světlým výjimkám v rámci ČR. Agresivní způsob jízdy (nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí) Tab. 32: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech v ČR Obdobně jako u předchozích dvou skupin došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu závažných následků oproti roku Ve srovnání s rokem 2009 se však ukazuje, že poklesy byly mnohem nižší než celostátní průměr Tab. 33: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech ve Zlínském kraji Počty usmrcených i zraněných zaviněných agresivní jízdou jsou v roce 2014 ve Zlínském kraji úspěšně řešeným problémem a ve všech kategoriích se podařilo dosáhnout jejich snížení. Dosažené počty jsou dokonce nižší než stanovený předpoklad. 25 JI I. TŘ. + RK

26 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK 2.3 SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) Děti Tab. 34: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Počet usmrcených dětí sice vzrostl, ale se oproti roku 2013 téměř nezměnil a jeho úroveň je nižší než předpoklad stanovený pro rok překročení původního předpokladu. rok Tab. 35: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Počet závažných následků s účastí dětí je velmi malý, nicméně je od roku 2011 stejný a vyšší než v roce 2009 i než stanovený předpoklad pro rok Chodci Tab. 36: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR 26

27 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Počet usmrcených chodců na silnicích I. třídy již v roce 2014 dosáhl předpokladu v počtu úmrtí pro cílový rok 2020, počet zraněných je nižší oproti předpokladu. rok Tab. 37: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Na silnicích I. třídy se v roce 2014 podařilo v ZK dosáhnout snížení závažných následků s účastí chodců ve všech sledovaných kategoriích a přiblížit se předpokladu pro rok Cyklisté Rok Usmrceno Tab. 38: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Počet usmrcených cyklistů se zvýšil, počet zraněných cyklistů koresponduje s kladným vývojem z posledních let. Celkově však došlo ke zvýšení. 27 RAJI - I. TŘ. + RK

28 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK rok Tab. 39: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Na silnicích I. třídy se v roce 2014 podařilo v ZK dosáhnout zásadního snížení závažných následků s účastí cyklistů ve všech sledovaných kategoriích a dokonce jít daleko za předpoklad horizontu roku Motocyklisté Tab. 40: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Celostátně je na silnicích I. třídy problém s velkým nárůstem počtu smrtelných úrazů motocyklistů i nárůstem počtu zraněných. rok Tab. 41: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji 28

29 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK I když na silnicích I. třídy došlo v roce 2014 ke snížení počtu zraněných, jejich počet, stejně jako počet usmrcených, téměř dvojnásobně překračuje úroveň výchozího roku Výsledky jsou alarmující. Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 42: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Vývoj v počtu usmrcených a zraněných mladých řidičů nedoznává zásadních změn oproti úrovni roku 2013 a je mírně pod stanovenými předpoklady. rok Tab. 43: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji U mladých řidičů bylo v roce 2014 z celkového pohledu dosaženo příznivějších výsledků než stanovený předpoklad. 29

30 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 44: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Na silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích se situace v počtu usmrcených osob nad 65 let věku znatelně zlepšila oproti roku 2013 i oproti předpokladu pro rok Ke zhoršení však došlo u počtu zraněných. rok Tab. 45: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji V kategorii osob nad 65 let věku byla v roce 2014 situace obdobná jako u mladých řidičů s poklesem počtu usmrcených a nárůstem počtu zraněných. Souhrnný je nižší než stanovený předpoklad. 30

31 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 46: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Potěšitelným faktem je naprosto radikální pokles počtu usmrcených, který zásadně ovlivnil i pokles úrovně e Tab. 47: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Na silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích v ZK sice nedošlo ke smrtelnému úrazu pod vlivem alkoholu, ale počet zraněných je stále vyšší než v roce 2009 a jeho úroveň je za stanoveným předpokladem. Nepřiměřená rychlost Tab. 48: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR 31

32 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Nepřiměřená rychlost je problémem i na silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích. Počet úmrtí je oproti roku 2013 vyšší o 10, ale je pod limitem předpokládaného počtu úmrtí o 22 lidských životů. Také počet zraněných je pod předpokladem pro rok Tab. 49: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Vývoj počtu usmrcených na silnicích I. třídy, vč. rychlostních silnic, mezi rokem 2013 a 2014 je příznivý v případě usmrcených i počtu zraněných. Zdaleka však nedosahuje vytýčeného předpokladu. Agresivní způsob jízdy (nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí) Tab. 50: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR U následků v důsledku agresivního způsobu jízdy došlo ke snížení počtu usmrcených a mírnému nárůstu zraněných osob. Celkově však došlo k poklesu e, který je za posledních let šest let nejnižší. 32

33 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Tab. 51: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji U celkového počtu usmrcených na silnicích I. třídy, vč. rychlostních komunikací, došlo k téměř trojnásobnému nárůstu počtu usmrcených, který překročil i počet v roce Minimálně poklesl počet zraněných, což v souhrnu znamená nárůst e. 33

34 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ. 2.4 SILNICE II. A III. TŘÍDY Děti Tab. 52: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Počet usmrcených se bohužel zvýšil, naopak u zraněných dětí snížil natolik, že úroveň e se dostala prakticky na úroveň roku 2013 a předpokladu pro rok předpoklad předpoklad Tab. 53: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji, i když v menších počtech, došlo ke stejné situaci jako v celostátním měřítku. 34

35 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ. Chodci Tab. 54: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Počet usmrcených chodců se v roce 2913 zvýšil, naopak zraněných chodců se snížil. K mírnému snížení došlo u e předpoklad předpoklad Tab. 55: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Příznivý trend snížení počtu usmrcených chodců ve Zlínském kraji se v roce 2014 již bohužel opakovaně nepotvrdil, naopak zaznamenal oproti roku 2013 další nárůst. Velmi příznivý je pokles počtu zraněných chodců, který ve svém důsledku znamená i pokles e. Celkově však nebyla naplněna přepokládaná redukce. Cyklisté Tab. 56: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR 35

36 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ. V ČR došlo na silnicích II. a III. třídy ke snížení následků ve všech sledovaných kategoriích zvýšení počtu zraněných cyklistů předpoklad předpoklad Tab. 57: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Stejně jako celostátně přinesl rok 2014 pokles usmrcených cyklistů i ve Zlínském kraji. Motocyklisté Tab. 58: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Na rozdíl od předchozí kategorie znamenal rok 2014 v ČR velmi nepříznivý nárůst počtu usmrcených a zraněných motocyklistů. 36

37 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ předpoklad předpoklad Tab. 59: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Na rozdíl od roku 2013 došlo ve Zlínském kraji, stejně jako v celostátním měřítku, k alarmujícímu nárůstu smrtelných i těžkých následků motocyklistů, které jsou srovnatelné s výchozím rokem Rovněž nenaplňují očekávaný předpoklad. Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 60: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V této kategorii se přesně kopíruje vývoj situace jako u motocyklistů s alarmujícím nárůstem ve všech sledovaných kategoriích předpoklad předpoklad Tab. 61: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji 37

38 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. TŘ. + III. TŘ. Počet usmrcených i zraněných při ách zaviněnými mladými řidiči motorových vozidel ve Zlínském kraji zaznamenal v roce 2014 další pokles oproti roku 2013 a zásadně se tak liší od celostátního trendu. Výsledky roku 2014 se již posunuly za předpoklad roku Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 62: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V ČR došlo bohužel v roce 2014 k dalšímu nárůstu počtu usmrcených seniorů. Naopak se významně snížil počet zraněných osob oproti roku předpoklad předpoklad Tab. 63: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Bohužel počet usmrcených osob nad 65 let věku ve Zlínském kraji zaznamenal nárůst oproti roku 2013, stejně tak vzrostl i počet zraněných osob. 38

39 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. TŘ. + III. TŘ. Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 64: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V důsledku požití alkoholu a jiných návykových látek při řízení došlo v roce 2013 (oproti roku 2012) k nárůstu počtu usmrcených a zraněných osob a v důsledku toho i e předpoklad předpoklad Tab. 65: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji V souhrnném pohledu došlo u dopravních s alkoholem ke zvýšení e, který byl ovlivněn nárůstem počtu usmrcených. Byl však naplněn předpoklad pro rok 2014 a dokonce i rok Nepřiměřená rychlost Tab. 66: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR 39

40 LNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. TŘ. + III. TŘ. V důsledku nepřiměřené rychlosti došlo v roce 2014 (oproti roku 2013) k výraznému nárůstu počtu usmrcených a zraněných osob předpoklad předpoklad Tab. 67: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji nedošlo ke změně počtu smrtelných i těžkých zranění oproti roku Celkově bylo dosaženo předpokladu pro rok

41 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - - II. + III. TŘ. Agresivní způsob jízdy (nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí) Tab. 68: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V roce 2014 v ČR došlo k nezanedbatelnému nárůstu usmrcených i zraněných osob v důsledku agresivního způsobu jízdy předpoklad předpoklad Tab. 69: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji bylo dosaženo v roce 2014 velmi pozitivního poklesu počtu usmrcených osob, zatímco počet zraněných se oproti roku 2013 nezměnil. Souhrnně však rok 2014 znamenal významný pokles, který již naplnil i předpoklad roku

42 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK 2.5 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Děti Tab. 70: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených dětí na místních komunikacích zaznamenal nejvyšší hodnotu ve sledovaném období, počet zraněných nevykazuje významné odchylky. Znamená to v souhrnu nenaplnění žádného z ů stanoveného pro rok rok Tab. 71: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji Děti jsou i ve Zlínském kraji na místních komunikacích problematickou skupinou a je třeba na ně mnohem pečlivěji zaměřit pozornost ve všech typech bezpečnostních opatření. Chodci Tab. 72: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na místních komunikacích v ČR 42

43 PLNĚNÍ VE ZLÍNSKÉM DÍLČÍCH KRAJI CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK Počty závažných následků chodců v roce 2014 jsou vyšší než ve výchozím roce 2009!!! rok Tab. 73: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji Pro chodce na místních komunikacích ve Zlínském kraji platí stejně alarmující zjištění, jako v celostátním měřítku. Cyklisté Rok Usmrceno Tab. 74: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na místních komunikacích v ČR Závažné následky cyklistů na místních komunikacích jsou na stejné bezpečnostní úrovni jako chodci. rok Tab. 75: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji 43

44 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK Na místních komunikacích v ZK je situace závažných následků při porovnání s výchozím rokem 2009 dokonce horší než v celostátním měřítku. Všechny e dosažené v roce 2014 jsou dokonce dvojnásobné oproti roku 2009!!! Motocyklisté Tab. 76: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených i zraněných motocyklistů na místních komunikacích významně poklesl. rok Tab. 77: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji U motocyklistů na síti MK se udržel nulový počet usmrcených. Počet zraněných sice poklesl na polovinu, ale je vyšší než ve výchozím roce 2009 i vyšší než stanovený předpoklad. 44

45 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 78: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených vinou mladých řidičů se souhrnně udržel na úrovni roku rok Tab. 79: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji V případě mladých řidičů na MK znamenal rok 2014 hluboký propad do situace před rokem Trojnásobné hodnoty e oproti roku 2009 i oproti stanovenému předpokladu pro rok 2014 jsou další velkou výzvou pro bezpečnostní aktivity. Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 80: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na místních komunikacích v ČR 45

46 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK Počet usmrcených i zraněných seniorů se celostátně mírně zvýšil oproti roku rok Tab. 81: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji V ZK bylo oproti celostátnímu trendu dosaženo velmi příznivého poklesu počtu zraněných seniorů, který je však vyšší než ve výchozím roce i vyšší než stanovený předpoklad. Počet usmrcených se podařilo udržet na nulové úrovni. Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 82: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených s účastí alkoholu na místních komunikacích zaznamenal rekordní nárůst počtu usmrcených a relativně nižší nárůst počtu zraněných Tab. 83: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji 46

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 2013

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2013 1 OBSAH ÚVOD... 7 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 11 1.1 Souhrnné zhodnocení na celostátní úrovni... 11 1.2 Porovnání se zahraničím...

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002-2015

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2012 1 OBSAH ÚVOD... 7 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 11 1.1 Souhrnné zhodnocení na celostátní úrovni... 11 1.2 Porovnání se zahraničím...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu. Informace o plnění v roce 2015

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu. Informace o plnění v roce 2015 NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2015 OBSAH... 1 ÚVOD... 7 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 11 1.1 Souhrnné zhodnocení na celostátní úrovni... 11 1.2 Porovnání se

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2014

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2014 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 na území

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu kód : 32254-14 9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Řidiči, kteří před jízdou pili alkohol zaviňují častěji nehody s následky na zdraví

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR. Od rozdělení ČSFR do konce roku 2015

Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR. Od rozdělení ČSFR do konce roku 2015 Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak na pozitivní tak i na negativní trendy v jednotlivých oblastech této problematiky

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Úrazy v roce 2003 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2003 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2004 69 Úrazy v roce 2003 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou nenadálé příhody, které ve zlomku času

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

PŘEHLED O NEHODOVOSTI

PŘEHLED O NEHODOVOSTI PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Ing. Eva Simonová, Ing. Martin Lipl, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 1 ÚVOD Jedním

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Email: besip_pa@centrum.cz Tel. 605 071 650 Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2011 Událost

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany v roce 007 Praha 008 Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2014 OBSAH ÚVOD... 7 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 11 1.1 Souhrnné zhodnocení na celostátní úrovni... 11 1.2 Porovnání se zahraničím...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. skupina. ení. Bezpečnost a zabezpečen. Pavel Tučka

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. skupina. ení. Bezpečnost a zabezpečen. Pavel Tučka TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA skupina Bezpečnost a zabezpečen ení Pavel Tučka Obsah Složení skupiny Bezpečnost a zabezpečení Problémy ČR Koncept vize do roku 23 v oblasti bezpečnosti a zabezpečení

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Nepřiměřená rychlost je nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Kdy u nás konečně změníme své chování?

Nepřiměřená rychlost je nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Kdy u nás konečně změníme své chování? Znalecký ústav v dopravě, dopravních stavbách a příbuzných oborech Vítěz evropské Ceny bezpečnosti silničního provozu Držitel certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 Tisková zpráva

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více