VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok

2 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 ÚVOD SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM POŘADÍ KRAJŮ DLE ZÁVAŽNOSTI NEHOD V ROCE DÁLNICE SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) SILNICE II. A III. TŘÍDY MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ SOUHRNNÉ ÚDAJE SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) SILNICE II. A III. TŘÍDY MÍSTNÍ KOMUNIKACE OKOLNOSTI A PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD VE ZLÍNSKÉM KRAJI NEHODY S VÁŽNÝMI NÁSLEDKY VÁŽNÉ NÁSLEDKY NEHOD (U + TZ) DLE LOKALIZACE ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY

3 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ ÚVOD Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje (dále jen Strategie BSP ZK) na období by měla svým podílem přispět k naplnění strategických cílů Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 (dále jen NSBSP): Snížit do roku 2020 závažné následky, tj. počet usmrcených v silničním provozu, na úroveň průměru evropských zemí a současně i snížit o 40 % počet zraněných osob. Samotné snížení počtu usmrcených na celoevropský průměr je nepochybně velmi ambiciózní. Je však nezbytným krokem k zastavení stále se propadající pozice České republiky a zastavení dosavadního vývoje směřujícího nás mezi nejnebezpečnější země Evropy. Přitom evropské orgány vytýčily svůj cíl redukovat počet usmrcených do roku 2020 na polovinu a vyslovily i předpoklad snížení počtu zraněných o 40. Ve svém důsledku to znamená pro Českou republiku redukci počtu usmrcených o cca 60 % oproti roku 2009, tj. na cca 330 osob. Pro Zlínský kraj z toho vyplývají adekvátní strategické cíle: snížit počet usmrcených oproti roku 2009 ze 43 osob na 17 osob v roce 2020, snížit počet zraněných oproti roku 2009 z 229 osob na 137 osob v roce Je to náročný úkol, který znamená každoročně v průměru snížit: počet usmrcených o 5,5 % počet zraněných o 3,6 %. Není však nereálný, poněvadž ve Zlínském kraji došlo v období k průměrnému meziročnímu poklesu počtu usmrcených o 8,7 %. 3

4 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V roce 2014 sice došlo ke snížení počtu závažných následků v obou skupinách, oproti roku 2013, ale nepodařilo se naplnit předpokládané snížení pro rok 2014 stanovené ve Strategii BSP ZK. 1.1 SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM Informace o celkovém vývoji závažných následků ve Zlínském kraji jsou shrnuty v následujícím grafu a tabulce. Pro porovnání jsou doplněny i Tab. 2 s celostátními daty. Graf 1: Dosavadní vývoj počtu usmrcených a zraněných do roku 2014 a prognózovaný vývoj do roku 2020 ve Zlínském kraji Tab. 1: Plnění strategických cílů - silniční síť Zlínského kraje celkem 1 Je vypočten jako součet počtu zraněných osob a čtyřnásobku počtu usmrcených osob. Násobitel 4 byl získán zaokrouhlením průměru poměrů počtu zraněných a usmrcených osob v období

5 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Smrtelné následky dopravních v roce 2014 byly celkem o 2 osoby (6 %) nižší oproti roku 2013, ale stále ještě o 5 osob (18 %) vyšší oproti předpokladu pro rok Těžké následky dopravních v roce 2014 byly celkem o 22 osob (11 %) nižší oproti roku 2013 a už jen o 2 osoby (1 %) vyšší oproti předpokladu pro rok Od loňského hodnocení plnění roku 2013 byl navíc zaveden, kromě počtu usmrcených a zraněných osob, nový závažných následků (v tabulkách je uváděn jako ). Tento dává názornější možnost posouzení celkového trendu směrování k trvalé eliminaci závažných následků - vizi 0. Má svůj význam zejména u plnění dílčích cílů, kde počty usmrcených jsou nízké a nevypovídají tak dostatečně výstižně o dosažených změnách. Ukazatel v roce 2014 byl celkem: o 30 (9 %) nižší oproti roku 2013, ale je stále ještě o 22 (7 %) vyšší oproti předpokladu pro rok rok Tab. 2: Plnění strategických cílů - silniční síť ČR celkem Ve vazbě na celostátní výsledky je možno situaci ve Zlínském kraji hodnotit pozitivně, poněvadž bylo dosaženo jednoznačně lepších výsledků oproti celostátnímu vývoji, které by mohly být signálem pro dobrou změnu ve vývoji ovosti. 5

6 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1.2 POŘADÍ KRAJŮ DLE ZÁVAŽNOSTI NEHOD V ROCE 2014 Pro základní porovnání úrovně ovosti 2 jednotlivých krajů, dosažené v roce 2014, bylo použito kombinace ů vztahujících počet usmrcených na jejich základní demograficko-hospodářské údaje, které zohledňují jejich specifické odlišnosti, a to na: - 1 mil. obyvatel, km silnic, - 1 mil. osobních vozidel, km 2 území, - 1 mld. vozokm. závažnost/ závažnost/ závažnost/ závažnost/ závažnost/ pořadí kraj km počet os. mld. rozloha obyvatel celkem silnic vozidel vozokm PLZEŇSKÝ KARLOVARSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ OLOMOUCKÝ PARDUBICKÝ JIHOČESKÝ LIBERECKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ JIHOMORAVSKÝ ÚSTECKÝ VYSOČINA ZLÍNSKÝ STŘEDOČESKÝ Pro porovnání se vycházelo z e (nikoliv počet usmrcených) 6

7 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajské porovnání bylo zavedeno do systému hodnocení jako nový prvek, který dává dobrý obraz o dosažené úrovni bezpečnosti silničního provozu (tj. jak bezpečný je provoz na silnicích kraje) v porovnání s vývojem dopravní ovosti v České republice. Ve Vyhodnocení NSBSP za rok 2014 se jednoznačně potvrzuje a opakuje zjištění o výrazně rozdílné úrovni ovosti v jednotlivých krajích posuzované z hlediska vývoje počtu usmrcených a zraněných osob. Aby tato porovnání však byla skutečně objektivní, je třeba je porovnávat i s nepřímými i ovosti. Jejich zjišťování je obzvláště důležité na úrovni krajů, kde četnost výskytu závažných následků, zejména smrtelných, je nízká. Tato porovnání by měla být užitečnou pomůckou a názornou výzvou pro všechny subjekty počínaje vedením kraje až po nevládní a neziskové organizace v příslušných krajích. KOMENTÁŘ Zlínský kraj patří, v porovnání s ostatními kraji, mezi nejméně bezpečné: rok pozice rok pozice rok pozice. V roce 2014 se díky dosaženým dobrým výsledkům, které byly lepší než celostátní, podařilo pozici kraje zlepšit alespoň o jednu příčku a nastavit nový trend ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu. 1.3 DÁLNICE Dálnice v ČR přenášejí 16,4 % z celkového dopravního výkonu. V roce 2012 na nich připadlo 2,6 usmrcených osob na 1 mld. ujetých vozokm a 7,6 zraněných osob na 1 mld. ujetých vozokm Tab. 3: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na dálnicích v ČR 7

8 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Na území Zlínského kraje je poměrně zanedbatelná délka dálniční sítě - k činila pouze 16,6 km a tento kraj patří k těm s nejmenší délkou dálnic (ŘSD ČR, Správa Zlín). Tento fakt se přirozeně odráží i v minimální ovosti a nulových těžkých následcích na dálnicích ve Zlínském kraji. rok předpoklad 2014 předpoklad 2020 předpoklad Tab. 4: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na dálnicích Zlínského kraje 1.4 SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) Souhrnně silnice I. třídy v ČR (vč. rychlostních komunikací) přenášejí 41,4 % z celkového dopravního výkonu. V roce 2012 na nich připadlo 14,2 usmrcených osob na 1 mld. ujetých vozokm a 35,6 zraněných osob na 1 mld. ujetých vozokm Tab. 5: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích I. třídy (vč. rychlostních komunikací) v ČR Ve Zlínském kraji silnice I. třídy, včetně rychlostních, mají k délku 358,5 km (ŘSD ČR, Správa Zlín). Tyto komunikace tvoří cca 16 % z celkové délky silniční sítě kraje, což je nejvyšší podíl ve srovnání s ostatními kraji v ČR Tab. 6: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích I. třídy (vč. rychlostních komunikací) ve Zlínském kraji 8

9 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vývoj závažných následků na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji je v roce 2014 prakticky srovnatelný s celkovým vývojem na silnicích I. třídy, tj.: počet usmrcených se nezměnil a rovněž odpovídá očekávanému snížení pro rok 2014, počet zraněných poklesl oproti roku 2013 o 15 osob (25 %), ale stále je ještě o 3 osoby (7 %) vyšší oproti předpokladu pro rok 2014, se podařilo snížit o 15 (15 %) oproti roku 2013, který je již jen o 3 (4 %) nižší oproti předpokladu pro rok SILNICE II. A III. TŘÍDY Základní údaje o vývoji počtu usmrcených a zraněných na silnicích II. a III. třídy v celé České republice dokumentuje následující tabulka. V celostátním měřítku tyto komunikace přenášejí 42,2 % z celkového dopravního výkonu Tab. 7: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Ve Zlínském kraji silnice II. a III. třídy mají k délku 1 767,5 km (ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje). Rok Tab. 8: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Na silnicích II. a III. třídy ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje došlo v roce 2014 k opačnému vývoji než v celostátním měřítku. Zatímco souhrnně došlo na těchto komunikacích k nárůstu ve všech ích závažných následků, ve Zlínském kraji došlo naopak k jejich poklesu. Velkou výzvou zůstává počet 9

10 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI usmrcených, kde se dosud nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle snížení jejich počtu. 1.6 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Síť místních komunikací v ČR je o téměř 20 tis. km delší než síť extravilánových komunikací. Jejich dopravní zatížení motorovou dopravou je podstatně nižší, ale k jejímu přesnějšímu stanovení nejsou dostupné podklady. Hrají však klíčovou roli pro dopravu místního významu, která je tvořena významným podílem nemotorové dopravy. Místní komunikace jsou v odpovědnosti obcí s rozšířenou působností a obcí a vzhledem k nedostupnosti podrobnějších údajů charakterizujících jejich stavební uspořádání a provozní podmínky jsou posuzovány v celkovém souhrnu jako jedna kategorie Tab. 9: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na místních komunikacích v ČR Tab. 10: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji Jako alarmující je však možno zhodnotit situaci na místních komunikacích, i když se jedná o menší počty následků. V každém případě je nutno podtrhnout tragický fakt, že všechny e závažných následků jsou v roce 2014 vyšší než ve výchozím roce Z toho vyplývá, že úroveň ovosti výrazně zaostává za stanovenými předpoklady redukce ve Strategii BSP ZK. Současně je však třeba připomenout, že závažné následky na místních komunikacích tvoří cca 23 % z jejich celkového počtu. 10

11 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ 2.1 SOUHRNNÉ ÚDAJE Pro naplnění strategických cílů je třeba vytýčit i dílčí cíle, jejichž stanovení je dáno aplikováním celkového snížení dopravních a jejich následků na jednotlivé specifické problémové oblasti. Tím je umožněn cíleně orientovaný přístup a výběr efektivních opatření zaměřený i na konkrétní problémy v těchto oblastech. Rovněž je možno mnohem výstižněji posoudit dílčí pokrok a citlivěji přizpůsobit použité nástroje, iniciovat jejich případnou změnu nebo i uplatnění nových prostředků. Dílčí cíle stanovené ve Strategii BSP ZK korespondují s dílčími cíli uvedenými a vyhodnocenými v NSBSP Porovnání úrovně ovosti Zlínského kraje v definovaných problémových oblastech s celostátním průměrem, je poměrně jednoznačným em situace v ovosti ve Zlínském kraji a je objektivním obrazem jeho postavení. Je současně i vodítkem pro podrobnější posouzení podmínek a okolností, proč se v dané oblasti tato situace lepší nebo horší. Tím se stává podnětem pro hledání možností, jak je možné tyto podmínky a okolnosti dopravních ovlivnit. Jsou zaměřeny na nejvíce kritické skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování a zahrnují: děti, chodce, cyklisty, motocyklisty, mladé a nové řidiče, stárnoucí populaci, alkohol a jiné návykové látky při řízení, nepřiměřenou rychlost, agresivní způsob jízdy. V následujících tabulkách a doplňujících komentářích jsou shrnuty základní charakteristiky vývoje závažných následků vyjádřené em. 11

12 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI prioritní oblast očekávaný počet usmrcených osob očekávaný počet zraněných osob očekávaná hodnota e děti chodci cyklisté motocyklisté mladí a noví řidiči stárnoucí populace alkohol a jiné návykové látky nepřiměřená rychlost agresivní způsob jízdy celkem Tab. 11: Stanovené dílčí cíle redukce vážných následků pro Zlínský kraj v roce 2020 dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - celkem 2014 skutečnost 2014 předpoklad 2009 Zlínský kraj - celkem 2014 skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem Tab. 12: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj (silniční síť celkem) 12

13 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014, v porovnání s rokem 2013, NA CELÉ SILNIČNÍ SÍTI zaznamenala následující změny: cyklisté nepřiměřená rychlost agresivní jízda děti motocyklisté senioři alkohol chodci mladí řidiči dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - I. tř skutečnost 2014 předpoklad 2009 Zlínský kraj - I. tř skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem I. tř Tab. 13: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj - (silnice I. třídy) 13

14 PLNĚNÍ ZLÍNSKÉM DÍLČÍCH DÍLČÍCH KRAJI CÍLŮ CÍLŮ VE - SILNICE ZLÍNSKÉM VE ZLÍNSKÉM I., II. KRAJI + III. KRAJI TŘÍDY - SILNICE - SILNICE I., II. I., + II. III. + TŘÍDY III. TŘÍDY Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 NA SILNICÍCH I. TŘÍDY zaznamenala následující změny: chodci cyklisté senioři nepřiměřená rychlost alkohol motocyklisté mladí řidiči agresivní jízda děti 14

15 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - II. a III. tř skutečnost 2014 předpoklad Zlínský kraj - II. a III. tř skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem II. + III. tř. Tab. 14: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj - (silnice II. a III. třídy) Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY zaznamenala následující změny: děti chodci cyklisté mladí řidiči agresivní jízda motocyklisté senioři alkohol nepřiměřená rychlost 15

16 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK dílčí cíle usmrcení 2009 ČR - MK 2014 skutečnost 2014 předpoklad 2009 Zlínský kraj - MK 2014 skutečnost 2014 předpoklad děti chodci cyklisté motocyklisté mladí řidiči senioři alkohol rychlost agresivní jízda celkem MK Tab. 15: Porovnání plnění dílčích cílů ČR a Zlínský kraj - (místní komunikace) Ve Zlínském kraji závažnost následků v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH zaznamenala následující změny: cyklisté motocyklisté senioři agresivní jízda děti chodci alkohol nepřiměřená rychlost mladí řidiči 16

17 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM 2.2 SILNIČNÍ SÍŤ CELKEM Děti Tab. 16: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech v ČR U počtu usmrcených došlo v roce 2014 oproti roku 2013 k výraznému zvýšení, což je však je však třeba posuzovat s ohledem na mimořádně nízký počet dětí, které zemřely na silnicích v roce Alarmujícím faktem však je, že počet usmrcených dětí v roce 2014 je stejný jako ve výchozím roce 2009 a že tento počet vysoce překračuje očekávaný předpoklad. Počet zraněných dětí naopak poklesl a dosáhl prakticky předpokládané výše. Nárůst počtu usmrcených dětí se projevil i v celkovém hodnocení e, který je vyšší než předpokládaná hodnota. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vývoj vážných následků dětí nebyl příznivý zejména u smrtelných následků a rovněž v porovnání s em nedosáhl předpokládaných hodnot Tab. 17: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech ve Zlínském kraji Vývoj závažných následků dětí do 15 let v ZK kopíruje v principu celostátní trend s nárůstem počtu usmrcených dětí a e a mírným poklesem počtu zraněných. 17

18 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Situace v ZK je velmi vážná, poněvadž v souhrnu je dosažená úroveň bezpečnosti dětí stejná jako ve výchozím roce 2009 a předpokladu stanoveného ve Strategii BSP ZK pro rok 2014 nebylo dosaženo. Chodci předpoklad Předpoklad Tab. 18: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech v ČR U počtu usmrcených chodců došlo v roce 2014 k výraznému snížení, dokonce vyššímu než očekávanému a došlo tím i k zahlazení deficitu z roku Počet zraněných chodců se rovněž přiblížil předpokládané úrovni. Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků chodců zaznamenal v roce 2014 zlepšení a odpovídá celkovému vývoji v ČR. Jeho průběh má však značně kolísavý charakter a proto je třeba přistupovat k pozitivním výsledkům dosaženým v roce 2014 s dlouhodobějším nadhledem. Chodci jsou jednou z mála cílových skupin, kde se daří dosáhnout potřebného snížení Tab. 19: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech ve Zlínském kraji Oproti vývoji v ČR v ZK počet usmrcených chodců narostl tak, že překračuje i počet ve výchozím roce 2009 a zdaleka nedosahuje předpokladu stanoveného ve Strategii 18

19 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM BSP ZK pro rok Naopak příznivě lze hodnotit pokles počtu zraněných chodců. V souhrnném zhodnocení em se v ZK obdobně jako u dětí ukazuje vážnost problému bezpečnosti chodců, která je srovnatelná s výchozím rokem 2009 a zdaleka nedosahuje předpokladu stanoveného ve Strategii BSP ZK pro rok Cyklisté Rok Usmrceno Tab. 20: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech v ČR Cyklisté patří k nejproblematičtějším cílovým skupinám. U počtu usmrcených cyklistů došlo v roce 2014 ke snížení o pouze jeden smrtelný úraz oproti roku 2009 a vymezený předpoklad nebyl dosažen. Počet zraněných cyklistů je stejně jako v předchozích letech alarmující. Těžce zranění cyklisté jsou jedinou skupinou, kde je jejich počet v roce 2014 vyšší, než byl v roce 2009!!! Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků cyklistů je velmi výrazně nepříznivější, než celkový vývoj v ČR a cyklisté se stávají nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. Jsou spolu s motocyklisty jednou z mála cílových skupin, kde se nedaří dosáhnout potřebného snížení Tab. 21: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech ve Zlínském kraji 19

20 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Na rozdíl od celostátní situace se podařilo v ZK radikálně snížit počet usmrcených cyklistů a naplnit předpokládanou redukci. Počet zraněných cyklistů sice zaznamenal snížení, které však bylo natolik nepatrné, že se nedostal ani pod hodnotu roku 2009 a i v naplnění stanoveného snížení pro rok 2014 silně zaostává. V souhrnném zhodnocení em se v ZK obdobně jako u předchozích kategorií účastníků silničního provozu potvrzuje vážnost problému bezpečnosti cyklistů, která nedosahuje předpokladu stanoveného ve Strategii BSP ZK pro rok Motocyklisté Tab. 22: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech v ČR U počtu usmrcených motocyklistů došlo v roce 2014 k mimořádnému zvýšení oproti předchozímu roku (o 35 %) a dokonce k překročení jejich počtu ve výchozím roce Mírně vzrostl i počet zraněných motocyklistů. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vývoj vážných následků motocyklistů se v roce 2014 oproti roku 2013 zhoršil a celkově poklesl na úroveň roku Tab. 23: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech ve Zlínském kraji 20

21 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Na silnicích ve Zlínském kraji byl rok 2014 z pohledu vážných následků dopravních cyklistů mimořádně tragický. Ve všech sledovaných ích došlo v roce 2014 nejen ke zhoršení oproti roku 2013, ale i k vyšším počtům ve srovnání s výchozím rokem 2009 a tím k výraznému nenaplnění předpokladů stanovených ve Strategii BSP ZK. V souhrnném zhodnocení se v ZK motocyklisté ukazují jako nejohroženější skupina účastníků silničního provozu, ještě vážněji než dříve uvedené skupiny zranitelných účastníků. Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 24: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech v ČR V roce 2014 se zastavil příznivý trend vývoje smrtelných následků zaviněných mladými řidiči motorových vozidel. U počtu usmrcených došlo v roce 2014 k významnému zvýšení oproti předchozímu roku, ale kvůli pozitivnímu vývoji v předchozích letech byl jejich počet stále nižší než vytýčený předpoklad. Pouze mírně poklesl počet zraněných. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vývoj vážných následků při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel narostl oproti roku 2013, i když registrované počty jsou ve všech kategoriích nižší, než stanovený předpoklad. 21

22 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM rok Tab. 25: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech ve Zlínském kraji KOMENTÁŘ ZK U kategorie následků zaviněných mladými řidiči motorových vozidel došlo sice v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 k nárůstu počtu usmrcených osob, ale na druhé straně k výraznému snížení počtu zraněných. Podobné konstatování platí i pro porovnání s výchozím rokem 2009 a rovněž i předpokládaným počtem pro rok Souhrnně lze konstatovat, že ve vývoji vážných následků při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel se ve srovnání s rokem 2013 situace nezměnila, ale dosažená úroveň je stále ještě příznivější než stanovený předpoklad. Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 26: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech v ČR Počet usmrcených osob starších 65 let dosáhl v roce 2014 sice jen nepatrného snížení o 3 osoby, ale díky výraznému snížení v roce 2013 je dosažený počet nižší než vytýčený předpoklad. Počet zraněných poklesl oproti roku 2013 výrazněji. 22

23 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků osob starších 65 let sice odpovídá nastaveným předpokladům NSBSP 2020, ale přesto je třeba jej intenzivně řešit. rok Tab. 27: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech ve Zlínském kraji KOMENTÁŘ ZK Pro následky s účastí osob nad 65 let věku platí v omezené míře obdobné konstatování jako u kategorie mladých řidičů. Počet usmrcených narostl, došlo však poklesu počtu zraněných. Souhrnně lze konstatovat, že vývoj vážných následků osob starších 65 let se mírně zhoršil, ale ještě odpovídá nastaveným předpokladům NSBSP 2020, ale je třeba jej intenzivněji řešit. Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 28: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech v ČR Celkově je třeba konstatovat smutný fakt, že příznivý trend ve vývoji závažných následků s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek se v roce 2014 zastavil a u obou následků došlo k nárůstu jejich počtu. Je však stále nižší než předpokládaná výše a rovněž byl zaznamenán významný pokles proti roku

24 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CELKEM Tab. 29: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech ve Zlínském kraji V ZK sice dramaticky narostl počet usmrcených při ách zaviněných jízdou pod vlivem alkoholu, ale podařilo se udržet počet zraněných. V souhrnném zhodnocení došlo u tohoto typu ke zhoršení situace, i když dosažené počty jsou mírně nižší než stanovený předpoklad. Nepřiměřená rychlost Tab. 30: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech v ČR Ve vývoji závažných následků u zaviněných nepřiměřenou rychlostí se v roce 2014 došlo k významnému nárůstu jejich počtu ve všech kategoriích Tab. 31: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech ve Zlínském kraji 24 ÉM KRAJI - CELKEM

25 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZK CELKEM U zaviněných nepřiměřenou rychlostí došlo v ZK k opačnému trendu, než byl zaznamenán v ČR. Počet usmrcených se sice nezměnil, ale došlo k poklesu počtu zraněných osob, což se projevilo i v celkovém i. Souhrnně lze konstatovat, že v této kategorii patří ZK ke světlým výjimkám v rámci ČR. Agresivní způsob jízdy (nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí) Tab. 32: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech v ČR Obdobně jako u předchozích dvou skupin došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu závažných následků oproti roku Ve srovnání s rokem 2009 se však ukazuje, že poklesy byly mnohem nižší než celostátní průměr Tab. 33: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech ve Zlínském kraji Počty usmrcených i zraněných zaviněných agresivní jízdou jsou v roce 2014 ve Zlínském kraji úspěšně řešeným problémem a ve všech kategoriích se podařilo dosáhnout jejich snížení. Dosažené počty jsou dokonce nižší než stanovený předpoklad. 25 JI I. TŘ. + RK

26 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK 2.3 SILNICE I. TŘÍDY (VČETNĚ RYCHLOSTNÍCH KOMUNIKACÍ) Děti Tab. 34: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Počet usmrcených dětí sice vzrostl, ale se oproti roku 2013 téměř nezměnil a jeho úroveň je nižší než předpoklad stanovený pro rok překročení původního předpokladu. rok Tab. 35: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Počet závažných následků s účastí dětí je velmi malý, nicméně je od roku 2011 stejný a vyšší než v roce 2009 i než stanovený předpoklad pro rok Chodci Tab. 36: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR 26

27 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Počet usmrcených chodců na silnicích I. třídy již v roce 2014 dosáhl předpokladu v počtu úmrtí pro cílový rok 2020, počet zraněných je nižší oproti předpokladu. rok Tab. 37: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Na silnicích I. třídy se v roce 2014 podařilo v ZK dosáhnout snížení závažných následků s účastí chodců ve všech sledovaných kategoriích a přiblížit se předpokladu pro rok Cyklisté Rok Usmrceno Tab. 38: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Počet usmrcených cyklistů se zvýšil, počet zraněných cyklistů koresponduje s kladným vývojem z posledních let. Celkově však došlo ke zvýšení. 27 RAJI - I. TŘ. + RK

28 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK rok Tab. 39: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Na silnicích I. třídy se v roce 2014 podařilo v ZK dosáhnout zásadního snížení závažných následků s účastí cyklistů ve všech sledovaných kategoriích a dokonce jít daleko za předpoklad horizontu roku Motocyklisté Tab. 40: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Celostátně je na silnicích I. třídy problém s velkým nárůstem počtu smrtelných úrazů motocyklistů i nárůstem počtu zraněných. rok Tab. 41: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji 28

29 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK I když na silnicích I. třídy došlo v roce 2014 ke snížení počtu zraněných, jejich počet, stejně jako počet usmrcených, téměř dvojnásobně překračuje úroveň výchozího roku Výsledky jsou alarmující. Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 42: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Vývoj v počtu usmrcených a zraněných mladých řidičů nedoznává zásadních změn oproti úrovni roku 2013 a je mírně pod stanovenými předpoklady. rok Tab. 43: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji U mladých řidičů bylo v roce 2014 z celkového pohledu dosaženo příznivějších výsledků než stanovený předpoklad. 29

30 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 44: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Na silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích se situace v počtu usmrcených osob nad 65 let věku znatelně zlepšila oproti roku 2013 i oproti předpokladu pro rok Ke zhoršení však došlo u počtu zraněných. rok Tab. 45: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji V kategorii osob nad 65 let věku byla v roce 2014 situace obdobná jako u mladých řidičů s poklesem počtu usmrcených a nárůstem počtu zraněných. Souhrnný je nižší než stanovený předpoklad. 30

31 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 46: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR Potěšitelným faktem je naprosto radikální pokles počtu usmrcených, který zásadně ovlivnil i pokles úrovně e Tab. 47: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Na silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích v ZK sice nedošlo ke smrtelnému úrazu pod vlivem alkoholu, ale počet zraněných je stále vyšší než v roce 2009 a jeho úroveň je za stanoveným předpokladem. Nepřiměřená rychlost Tab. 48: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR 31

32 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Nepřiměřená rychlost je problémem i na silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích. Počet úmrtí je oproti roku 2013 vyšší o 10, ale je pod limitem předpokládaného počtu úmrtí o 22 lidských životů. Také počet zraněných je pod předpokladem pro rok Tab. 49: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji Vývoj počtu usmrcených na silnicích I. třídy, vč. rychlostních silnic, mezi rokem 2013 a 2014 je příznivý v případě usmrcených i počtu zraněných. Zdaleka však nedosahuje vytýčeného předpokladu. Agresivní způsob jízdy (nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí) Tab. 50: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací v ČR U následků v důsledku agresivního způsobu jízdy došlo ke snížení počtu usmrcených a mírnému nárůstu zraněných osob. Celkově však došlo k poklesu e, který je za posledních let šest let nejnižší. 32

33 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - I. TŘ. + RK Tab. 51: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích I. tříd, vč. rychlostních komunikací ve Zlínském kraji U celkového počtu usmrcených na silnicích I. třídy, vč. rychlostních komunikací, došlo k téměř trojnásobnému nárůstu počtu usmrcených, který překročil i počet v roce Minimálně poklesl počet zraněných, což v souhrnu znamená nárůst e. 33

34 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ. 2.4 SILNICE II. A III. TŘÍDY Děti Tab. 52: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Počet usmrcených se bohužel zvýšil, naopak u zraněných dětí snížil natolik, že úroveň e se dostala prakticky na úroveň roku 2013 a předpokladu pro rok předpoklad předpoklad Tab. 53: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji, i když v menších počtech, došlo ke stejné situaci jako v celostátním měřítku. 34

35 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ. Chodci Tab. 54: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Počet usmrcených chodců se v roce 2913 zvýšil, naopak zraněných chodců se snížil. K mírnému snížení došlo u e předpoklad předpoklad Tab. 55: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Příznivý trend snížení počtu usmrcených chodců ve Zlínském kraji se v roce 2014 již bohužel opakovaně nepotvrdil, naopak zaznamenal oproti roku 2013 další nárůst. Velmi příznivý je pokles počtu zraněných chodců, který ve svém důsledku znamená i pokles e. Celkově však nebyla naplněna přepokládaná redukce. Cyklisté Tab. 56: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR 35

36 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ. V ČR došlo na silnicích II. a III. třídy ke snížení následků ve všech sledovaných kategoriích zvýšení počtu zraněných cyklistů předpoklad předpoklad Tab. 57: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Stejně jako celostátně přinesl rok 2014 pokles usmrcených cyklistů i ve Zlínském kraji. Motocyklisté Tab. 58: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR Na rozdíl od předchozí kategorie znamenal rok 2014 v ČR velmi nepříznivý nárůst počtu usmrcených a zraněných motocyklistů. 36

37 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. + III. TŘ předpoklad předpoklad Tab. 59: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Na rozdíl od roku 2013 došlo ve Zlínském kraji, stejně jako v celostátním měřítku, k alarmujícímu nárůstu smrtelných i těžkých následků motocyklistů, které jsou srovnatelné s výchozím rokem Rovněž nenaplňují očekávaný předpoklad. Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 60: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V této kategorii se přesně kopíruje vývoj situace jako u motocyklistů s alarmujícím nárůstem ve všech sledovaných kategoriích předpoklad předpoklad Tab. 61: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji 37

38 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. TŘ. + III. TŘ. Počet usmrcených i zraněných při ách zaviněnými mladými řidiči motorových vozidel ve Zlínském kraji zaznamenal v roce 2014 další pokles oproti roku 2013 a zásadně se tak liší od celostátního trendu. Výsledky roku 2014 se již posunuly za předpoklad roku Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 62: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V ČR došlo bohužel v roce 2014 k dalšímu nárůstu počtu usmrcených seniorů. Naopak se významně snížil počet zraněných osob oproti roku předpoklad předpoklad Tab. 63: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Bohužel počet usmrcených osob nad 65 let věku ve Zlínském kraji zaznamenal nárůst oproti roku 2013, stejně tak vzrostl i počet zraněných osob. 38

39 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. TŘ. + III. TŘ. Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 64: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V důsledku požití alkoholu a jiných návykových látek při řízení došlo v roce 2013 (oproti roku 2012) k nárůstu počtu usmrcených a zraněných osob a v důsledku toho i e předpoklad předpoklad Tab. 65: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji V souhrnném pohledu došlo u dopravních s alkoholem ke zvýšení e, který byl ovlivněn nárůstem počtu usmrcených. Byl však naplněn předpoklad pro rok 2014 a dokonce i rok Nepřiměřená rychlost Tab. 66: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR 39

40 LNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. TŘ. + III. TŘ. V důsledku nepřiměřené rychlosti došlo v roce 2014 (oproti roku 2013) k výraznému nárůstu počtu usmrcených a zraněných osob předpoklad předpoklad Tab. 67: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných nepřiměřenou rychlostí v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji nedošlo ke změně počtu smrtelných i těžkých zranění oproti roku Celkově bylo dosaženo předpokladu pro rok

41 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - - II. + III. TŘ. Agresivní způsob jízdy (nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy a jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí) Tab. 68: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích II. a III. třídy v ČR V roce 2014 v ČR došlo k nezanedbatelnému nárůstu usmrcených i zraněných osob v důsledku agresivního způsobu jízdy předpoklad předpoklad Tab. 69: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob při ách zaviněných agresivní jízdou v letech na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ve Zlínském kraji bylo dosaženo v roce 2014 velmi pozitivního poklesu počtu usmrcených osob, zatímco počet zraněných se oproti roku 2013 nezměnil. Souhrnně však rok 2014 znamenal významný pokles, který již naplnil i předpoklad roku

42 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK 2.5 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Děti Tab. 70: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených dětí na místních komunikacích zaznamenal nejvyšší hodnotu ve sledovaném období, počet zraněných nevykazuje významné odchylky. Znamená to v souhrnu nenaplnění žádného z ů stanoveného pro rok rok Tab. 71: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných dětí v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji Děti jsou i ve Zlínském kraji na místních komunikacích problematickou skupinou a je třeba na ně mnohem pečlivěji zaměřit pozornost ve všech typech bezpečnostních opatření. Chodci Tab. 72: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na místních komunikacích v ČR 42

43 PLNĚNÍ VE ZLÍNSKÉM DÍLČÍCH KRAJI CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK Počty závažných následků chodců v roce 2014 jsou vyšší než ve výchozím roce 2009!!! rok Tab. 73: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných chodců v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji Pro chodce na místních komunikacích ve Zlínském kraji platí stejně alarmující zjištění, jako v celostátním měřítku. Cyklisté Rok Usmrceno Tab. 74: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na místních komunikacích v ČR Závažné následky cyklistů na místních komunikacích jsou na stejné bezpečnostní úrovni jako chodci. rok Tab. 75: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných cyklistů v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji 43

44 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK Na místních komunikacích v ZK je situace závažných následků při porovnání s výchozím rokem 2009 dokonce horší než v celostátním měřítku. Všechny e dosažené v roce 2014 jsou dokonce dvojnásobné oproti roku 2009!!! Motocyklisté Tab. 76: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených i zraněných motocyklistů na místních komunikacích významně poklesl. rok Tab. 77: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných motocyklistů v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji U motocyklistů na síti MK se udržel nulový počet usmrcených. Počet zraněných sice poklesl na polovinu, ale je vyšší než ve výchozím roce 2009 i vyšší než stanovený předpoklad. 44

45 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Mladí řidiči motorových vozidel (do 24 let, následky celkem) Tab. 78: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených vinou mladých řidičů se souhrnně udržel na úrovni roku rok Tab. 79: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách zaviněných mladými řidiči motorových vozidel v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji V případě mladých řidičů na MK znamenal rok 2014 hluboký propad do situace před rokem Trojnásobné hodnoty e oproti roku 2009 i oproti stanovenému předpokladu pro rok 2014 jsou další velkou výzvou pro bezpečnostní aktivity. Stárnoucí populace (osoby nad 65 let věku) Tab. 80: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na místních komunikacích v ČR 45

46 PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI - MK Počet usmrcených i zraněných seniorů se celostátně mírně zvýšil oproti roku rok Tab. 81: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných osob nad 65 let věku v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji V ZK bylo oproti celostátnímu trendu dosaženo velmi příznivého poklesu počtu zraněných seniorů, který je však vyšší než ve výchozím roce i vyšší než stanovený předpoklad. Počet usmrcených se podařilo udržet na nulové úrovni. Alkohol a jiné návykové látky při řízení Tab. 82: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na místních komunikacích v ČR Počet usmrcených s účastí alkoholu na místních komunikacích zaznamenal rekordní nárůst počtu usmrcených a relativně nižší nárůst počtu zraněných Tab. 83: Vývoj celkového počtu usmrcených a zraněných při ách s viníkem pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v letech na místních komunikacích ve Zlínském kraji 46

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2012 1 OBSAH ÚVOD... 7 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 11 1.1 Souhrnné zhodnocení na celostátní úrovni... 11 1.2 Porovnání se zahraničím...

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2009 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD...

Více

Souhrnná závěrečná zpráva

Souhrnná závěrečná zpráva Souhrnná závěrečná zpráva o činnosti Koordinačního týmu BESIP v ČR za rok 2012 V Praze dne 30. ledna 2013 Na základě podkladů krajských koordinátorů vypracoval: Milan Vaníček, koordinátor BESIP pro ČR

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR 2.část Zpracoval: Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař,

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností.

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Zpráva ze šetření Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Praha, 23. 3. 2010 Na základě zadání oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky byl

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více