Zpráva o činnosti České nukleární společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti České nukleární společnosti"

Transkript

1 Zpráva o činnosti České nukleární společnosti září 2010 červen 2013 červen 2013 Daneš Burket

2 - stanovy Článek II. - Poslání, cíle a metody činnosti 1. Posláním Společnosti je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. 2. Hlavními oblastmi činnosti Společnosti jsou: 2.1 Iniciovat a podporovat šíření objektivních informací a dialogu s veřejností a jejími zástupci (orgány místní a státní správy, občanskými iniciativami, politickými stranami a hnutími a sdělovacími prostředky) zaměřené na vysvětlování ekologické výhodnosti jaderné energetiky i na ostatní problematiku spadající do rámce činnosti ČNS. 2.2 Napomáhat nebo vytvářet platformu pro efektivní setkávání a výměnu zkušeností mezi specialisty pracujícími v oblastech, v nichž se angažuje Společnost, a to jak v domácím, tak v mezinárodním měřítku. 2.3 Zajišťovat expertní a poradenskou činnost pro své členy i externí zájemce. 2.4 Poskytovat platformu pro prezentaci a propagaci činnosti firem, profesních a zájmových skupin a významných osobností, které se angažují v oblastech aktivit Společnosti. 2.5 Napomáhat propagaci a prezentaci české jaderné techniky a technologie v zahraničí. 1

3 ČNS je členem Evropské nukleární společnosti, zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a zakládajícím členem NucNet Členové: 280 individuálních a 20 kolektivních členů Sekce ČNS: CYG (mladá generace), WIN (ženy v jádře), Reaktorová fyzika, Chemie Smlouvy o spolupráci: SNUS, JNS, ANS, BNS, UkrNS 2

4 Od poslední konference ČNS (9. září 2010) pracoval výbor ČNS ve složení: Václav Bláha, Daneš Burket, Karel Dach, Larisa Dubská, Jiří Duspiva, Václav Hanus, Miroslav Kawalec, Zdeněk Kříž, Radek Svoboda, Zdeňka Pávková, Tomáš Vytiska, Václav Železný revizní komise ČNS: Vlastimil Koubek, Petr Kovařík, Dušan Kobylka Zastoupení v orgánech ČSVTS: Václav Bláha je členem předsednictva a zastupuje ČNS na Valných hromadách ČSVTS Zastoupení v orgánech ENS: Miroslav Kawalec je členem Board a zastupuje ČNS na General Assembly ENS Václav Hanus je viceprezidentem NucNet 3

5 semináře a konference VVER 2010, listopad 2010, Praha, VVER 2013, Praha, , Evropské Fórum Mladé generace, květen 2011, Praha Transatlantic Nuclear Days, říjen 2011, Praha NUSIM, říjen 2011, Plzeň Společný seminář ČNS a OBK, duben 2012, Hrotovice Společný seminář ČNS a Českého spolku pro životní prostředí Jaderná energetika a životní prostředí, červen 2012, Praha Společné odborné semináře ČNS, ÚJV a CVŘ (15) 4

6 semináře a konference Mikulášská setkání mladé generace každoročně ( ) Aprílová setkání mladé generace každoročně ( ) ČMSSRF každoročně ( ) Pravidelné semináře sekce Chemie Účast členů ČNS na ENC a konferencích partnerských společností 5

7 publikační a osvětová činnost Sborník referátů z konference VVER 2010 (na webu konference) Sborník referátů z konference Transatlantiuc Nuclear Days (na webu konference) Sborníky referátů z Mikulášských setkání CYG Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace (ISNB, tištěná verze včetně CD) Sborník referátů ze semináře Jaderná energetika a životní prostředí (ISBN, CD) Zdeněk Kříž Vznik a historie státního dozoru nad jadernou bezpečností Československé komise pro atomovou energie ( ), Vydala ČNS ve Vydavatelství a nakladatelství Zsolt Staník, Praha (ISBN) Zpravodaj ČNS (16 čísel) Příspěvky do Zpravodaje ČSVTS (7 příspěvků) Tiskové zprávy pro média (97 zpráv) Články v celostátních denících (48 článků) Bulletin InfoWIN (20 čísel) 6

8 publikační a osvětová činnost Návštěvnost stránek ČNS počet návštěvníků

9 práce s mládeží Soutěž bakalářských, diplomových a doktorandských prací (společně s ÚJV) Podpora Středoškolské odborné činnosti (SOČ) Trainee program Podpora TCN Spolupráce s CENEN 8

10 usnesení z minulé konference 1. Informovat v nejbližším Zpravodaji o průběhu konference ČNS a složení nového výboru odpovídá p. Hanus. 2. Od zahájit distribuci Zpravodaje ČNS členům v elektronické formě pomocí ů odpovídá p. Burket. 3. Uvádět ve Zpravodaji ČNS důležité informace o činnosti Evropské nukleární společnosti odpovídá p. Kawalec. 4. Trvale usilovat o rozšiřování a zkvalitňování členské základny, zejména v sekci mladých (CYG) a v sekci žen v jádře (WIN) odpovídají všichni členové výboru. 5. Udržet členskou základnu kolektivních členů a usilovat v souvislosti s projektem dostavby 3. a 4. bloku JE Temelín o její rozšíření odpovídají všichni členové výboru. 6. Zajistit řádné fungování sítě NucNet v rámci České republiky včetně zvýšení počtu příspěvků od členů sítě v ČR odpovídá p. Hanus. 7. Spolupracovat s výborem ČSVTS při podpoře akcí ČNS a využít možností zviditelnit činnost ČNS ve Zpravodaji ČSVTS formou odborných příspěvků k problematice jaderné energetiky a mírového využívání jaderné energie. Při pořádání odborných akcí určených pro širší veřejnost usilovat podle jejich věcného zaměření o spolupráci s dalšími členskými organizacemi ČSVTS event. i s jinými odbornými společnostmi mimo ČSVTS odpovídá p. Bláha. 9

11 usnesení z minulé konference 8. Podporovat rozšiřování znalostí o jaderné energetice a mírovém využívání jaderné energie mezi širokou veřejností publikační činností v médiích, podporou činnosti občanských sdružení (např. Jihočeských taťků), a rovněž prostřednictvím pedagogů základních a středních škol odpovídají všichni členové výboru. 9. Nadále podporovat zvyšování odborné kvalifikace studentů vysokých škol pořádáním soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti jaderné energetiky a mírového využívání jaderné energie. Posoudit možnost pořádání nové soutěže pro doktorandské práce (PhD.) zodpovídá p. Kříž. 10. Podporovat zájem studentů středních škol o mírové využívání jaderné energie oceňováním prací v rámci celostátního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), spoluprací s řídícími orgány SOČ na úrovni krajů a rovněž finanční podporou pořádání celostátních kol matematické a fyzikální olympiády zodpovídají pp. Bláha a Pávková. 11. Podporovat činnost odborných pracovních skupin a sekcí České nukleární společnosti odpovídají všichni členové výboru. 12. Zajistit do interaktivní úpravu www stránek ČNS tak, mohli jejich návštěvníci diskutovat a sdělovat své názory (blog, napojení na sociální sítě aj.) zodpovídají pp. Burket a Vytiska. 13. Aktivizovat členy sekce mladých (CYG) k diskusi s návštěvníky www stránek ČNS, kteří vyjádří svůj názor nebo se zapojí do diskuze určitému tématu zodpovídá p. Vytiska. 14. Posoudit možnost realizace tzv. Jaderného stanu na některém z kulturních festivalů v Praze, navštěvovaném hojně mladými lidmi (např. Mezi ploty, Pražský festival alternativní kultury aj.), navrhnout způsob organizačního zajištění takovéto akce zodpovídá p. Vytiska. 10

12 priority pro další období Pořádání odborných konferencí zaměřených na konkrétní odborná témata podpora profesních skupin ČNS, podpora vzniku nových Další rozvoj práce s mládeží podpora sekce mladých, soutěž diplomových prací, podpora SOČ, trainee program rozšíření spolupráce s vysokými a středními školami (osvětová činnost, přednášky) Udržení tradice konference NUSIM Zkvalitnění obsahu Zpravodaje a webu ČNS odborné články Prezentace činnosti ČNS kolektivním členům intenzivnější spolupráce s kolektivními členy Prezentace činnosti ČNS na mezinárodní úrovni bulletin ENS Příspěvky do sítě NucNet více informací z ČR 11

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 22. dubna 2010 Bod programu: 2b ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více