- 0548/RMOb-Mich/1418/34

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0548/RMOb-Mich/1418/34"

Transkript

1 34. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0525/RMOb-Mich/1418/ /RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0525/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0103/16 Darovací smlouva - Veronika Tumakovová 0526/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0104/16 Žádost o stanovisko k výkupu pozemků v k.ú. Michálkovice 0527/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0031/16 Žádost o souhlas se stavbou vlastníka sousedních pozemků 0528/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0032/16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (Cieslarová) 0529/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0108/16 Rozpočtové opatření 0530/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0109/16 Smlouva o poskytování servisu prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 0531/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0110/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Bukowiecká 0532/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0111/16 Darovací smlouva - Mgr. Pavel Petr, Ph.D, LL.M. 0533/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0112/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Krausová 0534/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0113/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Lišková 0535/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0114/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Škultétyová 0536/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0115/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Vašíčková 0537/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0116/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Novotná 0538/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0117/16 Smlouva o technickém zajištění kulturní akce (MichalFest) 0539/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0118/16 Výměna bytů - Zábojníková 0540/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0119/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Šimčíková 0541/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0120/16 Vyhlášení výběrového řízení - pronájem bytů č. 9, Sládečkova 576/92 a č. 8, Panská 555/ /RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0121/16 Darovací smlouva - MOBAL, s.r.o. 0543/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0122/16 Žádost o stanovisko 0544/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0123/16 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/35/ /RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0124/16 Darovací smlouva - Ivan Bako 0546/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0125/16 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na Rekonstrukci chodníku na komunikaci Československé armády 0547/RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0126/16 Uzavření smlouvy o dílo č. 119/ /RMOb-Mich/1418/34 RMOb/0127/16 Darovací smlouva - JT KOVO CZ s.r.o. Strana 2/13

3 RMOb/0103/16 Darovací smlouva - Veronika Tumakovová číslo: 0525/RMOb-Mich/1418/34 uzavření darovací smlouvy s Veronikou Tumakovovou, nar , trvalým pobytem Boháčova 567/7, Ostrava-Michálkovice, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: zvýší příjem o Kč na 3312 pol. 2321, zvýší výdaj o Kč na 3312 pol Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0104/16 Žádost o stanovisko k výkupu pozemků v k.ú. Michálkovice číslo: 0526/RMOb-Mich/1418/34 1) souhlasí s vykoupením: - části pozemku parc. č. 292/1, díl b, o výměře 28 m 2, část pozemku parc. č. 292/18, díl c, o výměře 2 m 2, část pozemku parc. č. 652/1, díl a, o výměře 1 m 2, oddělené dle geometrického plánu č /2016 ze dne , sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 750/5, - části pozemku parc. č. 292/8, o výměře 6 m 2, oddělené dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označené jako pozemek parc. č. 292/22, - části pozemku parc. č. 292/8, o výměře 169 m 2, oddělené dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označené jako pozemek parc. č. 750/1, - části pozemku parc. č. 652/1, o výměře 73 m 2, oddělené dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označené jako pozemek parc. č. 652/1, - části pozemku parc. č. 652/1, o výměře 15 m 2, oddělené dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označené jako pozemek parc. č. 750/4, vše v k.ú. Michálkovice. 2) souhlasí Strana 3/13

4 s případným vykoupením: - části pozemku parc. č. 655, o výměře 1 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 750/2, - části pozemku parc. č. 655, o výměře 49 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 750/3, vše v k.ú. Michálkovice. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0031/16 Žádost o souhlas se stavbou vlastníka sousedních pozemků číslo: 0527/RMOb-Mich/1418/34 1) souhlasí jako vlastník pozemků parc. č. 281/14, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 92/1, ostatní plocha, manipulační plocha se stavbou "NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, včetně přípojek inženýrských sítí" na sousedních pozemcích parc. č. 576/1 a parc. č. 280/12, vše v k.ú. Michálkovice. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0032/16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (Cieslarová) číslo: 0528/RMOb-Mich/1418/34 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 10/2016/ VB vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 281/14 v k. ú. Michálkovice s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX. místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto materiálu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0108/16 Rozpočtové opatření číslo: 0529/RMOb-Mich/1418/34 rozpočtové opatření, kterým se Strana 4/13

5 sníží výdaje na 3419 položka 5222 zvýší výdaje na 3429 položka 5222 sníží výdaje na 3319 položka 5493 zvýší výdaje na 3319 položka 5339 o 8 000,- Kč o 8 000,- Kč o ,- Kč o ,- Kč Vyřizuje: Yveta Bučková, Účetní RMOb/0109/16 Smlouva o poskytování servisu prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení číslo: 0530/RMOb-Mich/1418/34 1) rozhodla o uzavření smlouvy o poskytování servisu prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení se společností Požární a znalecká, s. r. o., IČ , se sídlem Kamarýtova 670/40, Ostrava Michálkovice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. RMOb/0110/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Bukowiecká číslo: 0531/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Panská 732/91 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 15/2014 ze dne o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Panská 732/91, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do Strana 5/13

6 RMOb/0111/16 Darovací smlouva - Mgr. Pavel Petr, Ph.D, LL.M. číslo: 0532/RMOb-Mich/1418/34 uzavření darovací smlouvy s Mgr. Pavlem Petrem, Ph.D., LL.M., nar , trvalým pobytem Nádražní 615/30, Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: zvýší přijem na 3312 pol o Kč, zvyší výdaj na 3312 pol o Kč. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0112/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Krausová číslo: 0533/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Panská 732/91 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 14/2014 ze dne o nájmu bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Panská 732/91, Ostrava-Michálkovice s XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do Strana 6/13

7 RMOb/0113/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Lišková číslo: 0534/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Panská 732/91 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/2014 ze dne o nájmu bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Panská 732/91, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do RMOb/0114/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Škultétyová číslo: 0535/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 24/2014 ze dne o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do Strana 7/13

8 RMOb/0115/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Vašíčková číslo: 0536/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Radniční 342/69, Ostrava-Michálkovice dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 18/2014 ze dne o nájmu bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Radniční 342/69, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do RMOb/0116/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Novotná číslo: 0537/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Sládečkova 576/92, Ostrava-Michálkovice dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2014 ze dne o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Sládečkova 576/92, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do Strana 8/13

9 RMOb/0117/16 Smlouva o technickém zajištění kulturní akce (MichalFest) číslo: 0538/RMOb-Mich/1418/34 uzavření smlouvy o technickém zajištění kulturní akce s Jiřím Philippem, IČ , se sídlem na adrese Nádražní 2680/45, Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. RMOb/0118/16 Výměna bytů - Zábojníková číslo: 0539/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o výměnu pronajatého bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Sládečkova 576/92 za byt č. 8 v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102 v Ostravě- Michálkovicích dohodu o ukončení nájmu bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Sládečkova 576/92, Ostrava- Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dni ) schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s účinností od ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dohody a smlouvy dle odstavců 2) a 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: Strana 9/13

10 RMOb/0119/16 Prodloužení nájemní smlouvy byt - Šimčíková číslo: 0540/RMOb-Mich/1418/34 žádost XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 12 v bytovém domě na ul. Československé armády 311/104 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 16/2014 ze dne o nájmu bytu č. 12 v bytovém domě na ul. Československé armády 311/104, Ostrava-Michálkovice s XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s dobou platnosti do RMOb/0120/16 Vyhlášení výběrového řízení - pronájem bytů č. 9, Sládečkova 576/92 a č. 8, Panská 555/87 číslo: 0541/RMOb-Mich/1418/34 výběrové řízení na pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Sládečkova 576/92 a bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Panská 555/87, Ostrava-Michálkovice referenta ohlašovny a správy nemovitostí vyhlášením výběrového řízení dle odst. 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Michálkovice Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0121/16 Darovací smlouva - MOBAL, s.r.o. číslo: 0542/RMOb-Mich/1418/34 Strana 10/13

11 uzavření darovací smlouvy se společností MOBAL, s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Popinecká 458/32, Vratimov, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: zvýší příjem na 3312 pol o Kč, zvýší výdaj na 3312 pol o Kč. RMOb/0122/16 Žádost o stanovisko číslo: 0543/RMOb-Mich/1418/34 1) souhlasí s vykoupením části níže uvedených pozemků: - část pozemku parc. č. 8/7, o výměře 270 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2015 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 8/22, - část pozemku parc. č. 17/129, o výměře 677 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 17/167, - část pozemku parc. č. 52/1, o výměře 215 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2015 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 52/12, - část pozemku parc. č. 681, o výměře 41 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2015 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 691/2, - část pozemku parc. č. 65/1, o výměře 30 m 2, oddělena dle geometrického plánu č /2016 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 65/15, vše v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava z finančních prostředků statutárního města Ostravy a s následným svěřením předmětných pozemků městskému obvodu Michálkovice za podmínky, že budou vypořádány všechny nezapsané sítě nacházející se na předmětných pozemcích. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0123/16 Strana 11/13

12 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/35/2016 číslo: 0544/RMOb-Mich/1418/34 1) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/35/2016 ze dne se společností VAPEZ CZ s.r.o., se sídlem Na Výsluní 1023/13, Karviná-Ráj, IČ místostarostu podpisem dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0124/16 Darovací smlouva - Ivan Bako číslo: 0545/RMOb-Mich/1418/34 uzavření darovací smlouvy s Ivanem Bakem, IČ , se sídlem na adrese Petrská 209/10, Ostrava-Michálkovice, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: zvýší příjem na 3312 pol o Kč, zvýší výdaj na 3312 pol o Kč. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0125/16 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na Rekonstrukci chodníku na komunikaci Československé armády číslo: 0546/RMOb-Mich/1418/34 1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků na Rekonstrukci chodníku na komunikaci Československé armády dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Strana 12/13

13 starostu městského obvodu podáním žádosti orgánům města Ostravy dle budou 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0126/16 Uzavření smlouvy o dílo č. 119/2016 číslo: 0547/RMOb-Mich/1418/34 1) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 119/2016 se společností IPS Plan s.r.o., se sídlem Těšínská 557, Ostrava, IČ za cenu nejvýše přípustnou Kč bez DPH. místostarostu městského obvodu podpisem smluv dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0127/16 Darovací smlouva - JT KOVO CZ s.r.o. číslo: 0548/RMOb-Mich/1418/34 uzavření darovací smlouvy se společností JT KOVO CZ s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Briketářská 24/251, Ostrava-Michálkovice, dle přílohy č. 1. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: zvyšuje příjem na 3312 pol o Kč, zvyšuje výdaj na 3312 pol o Kč. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní Strana 13/13

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0131/RMOb-Mich/1418/10

- 0131/RMOb-Mich/1418/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0116/RMOb-Mich/1418/10-0131/RMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0902/RMOb-Mich/1418/60

- 0902/RMOb-Mich/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2017 čís. 0887/RMOb-Mich/1418/60-0902/RMOb-Mich/1418/60 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1400/RMOb-Mich/1418/95

- 1400/RMOb-Mich/1418/95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 20.08.2018 čís. 1391/RMOb-Mich/1418/95-1400/RMOb-Mich/1418/95 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1379/RMOb-Mich/1418/93

- 1379/RMOb-Mich/1418/93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 23.07.2018 čís. 1366/RMOb-Mich/1418/93-1379/RMOb-Mich/1418/93 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0107/RMOb_Mich/1822/9

- 0107/RMOb_Mich/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2019 čís. 0089/RMOb_Mich/1822/9-0107/RMOb_Mich/1822/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 0629/RMOb-Mich/1014/91-0642/RMOb-Mich/1014/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta MUDr. Pavel Piatkovský Člen Rady městského obvodu Michálkovice

Více

- 0115/RMOb_Mich/1822/10

- 0115/RMOb_Mich/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 12.02.2019 čís. 0108/RMOb_Mich/1822/10-0115/RMOb_Mich/1822/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0573/RMOb-Mich/1014/87

- 0573/RMOb-Mich/1014/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30.06.2014 čís. 0555/RMOb-Mich/1014/87-0573/RMOb-Mich/1014/87 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1418/RMOb-Mich/1418/97

- 1418/RMOb-Mich/1418/97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 1410/RMOb-Mich/1418/97-1418/RMOb-Mich/1418/97 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1319/RMOb-Mich/1418/88

- 1319/RMOb-Mich/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2018 čís. 1294/RMOb-Mich/1418/88-1319/RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0712/RMOb-Mich/1418/46

- 0712/RMOb-Mich/1418/46 46. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 0704/RMOb-Mich/1418/46-0712/RMOb-Mich/1418/46 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0406/RMOb-Mich/1014/76

- 0406/RMOb-Mich/1014/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 0391/RMOb-Mich/1014/76-0406/RMOb-Mich/1014/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0987/RMOb-Mich/1418/67

- 0987/RMOb-Mich/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2017 čís. 0971/RMOb-Mich/1418/67-0987/RMOb-Mich/1418/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 1176/RMOb-Mich/1418/80

- 1176/RMOb-Mich/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2018 čís. 1159/RMOb-Mich/1418/80-1176/RMOb-Mich/1418/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0035/RMOb_Mich/1822/4

- 0035/RMOb_Mich/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2018 čís. 0025/RMOb_Mich/1822/4-0035/RMOb_Mich/1822/4 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0024/RMOb_Mich/1822/3

- 0024/RMOb_Mich/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2018 čís. 0009/RMOb_Mich/1822/3-0024/RMOb_Mich/1822/3 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0354/RMOb-Mich/1014/73

- 0354/RMOb-Mich/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 0340/RMOb-Mich/1014/73-0354/RMOb-Mich/1014/73 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1352/RMOb-Mich/1418/91

- 1352/RMOb-Mich/1418/91 91. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 1345/RMOb-Mich/1418/91-1352/RMOb-Mich/1418/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0068/RMOb_Mich/1822/6

- 0068/RMOb_Mich/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 20.12.2018 čís. 0055/RMOb_Mich/1822/6-0068/RMOb_Mich/1822/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 0756/RMOb-Mich/1418/51-0767/RMOb-Mich/1418/51 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

- 0158/RMOb-Mich/1014/58

- 0158/RMOb-Mich/1014/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2013 čís. 0147/RMOb-Mich/1014/58-0158/RMOb-Mich/1014/58 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 0215/RMOb-Mich/1014/64

- 0215/RMOb-Mich/1014/64 64. schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2013 čís. 0211/RMOb-Mich/1014/64-0215/RMOb-Mich/1014/64 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2017 čís. 0812/RMOb-SB/1418/45-0822/RMOb-SB/1418/45 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0496/RMOb-Mich/1014/81

- 0496/RMOb-Mich/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 0460/RMOb-Mich/1014/81-0496/RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0730/RMOb-Pro/1418/68

- 0730/RMOb-Pro/1418/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.10.2017 čís. 0721/RMOb-Pro/1418/68-0730/RMOb-Pro/1418/68 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

- 0015/RMOb-Sle/1822/2

- 0015/RMOb-Sle/1822/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2018 čís. 0003/RMOb-Sle/1822/2-0015/RMOb-Sle/1822/2 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0457/RMOb-Vit/1822/18-0474/RMOb-Vit/1822/18 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2016 čís. 1935/RMObM-Sle/1418/46-1940/RMObM-Sle/1418/46 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více