- 1319/RMOb-Mich/1418/88

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1319/RMOb-Mich/1418/88"

Transkript

1 88. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1294/RMOb-Mich/1418/ /RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1294/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0156/18 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 4. Československé armády /RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0157/18 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3. Československé armády /RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0158/18 Vydání souhlasu k novostavbě rodinného domu na ul. Východní a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 5/2018/VB a č. 6/2018/VB 1297/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0159/18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 7/2018/VB sjezd a č. 8/2018/VB 3 vodovodní přípojky 1298/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0160/18 Schválení Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-4/ /RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0161/18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 1300/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0162/18 Schválení zadávacích podmínek a návrhu znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" 1301/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0165/18 Účetní závěrka 1302/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0167/18 Schválení dohody o spolupráci a obchodních smluv k mediální podpoře a propagaci hudebního festivalu MichalFest na Hitrádiu Orion 1303/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0168/18 Schválení uzavření pořadatelské smlouvy č. 19/ "Svatováclavský hudební festival 2018" vč. rozpočtového opatření 1304/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0169/18 Schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku projektu č. 570 z Nadačního programu 2018 (MichalFest) 1305/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0170/18 Schválení uzavření smlouvy o vystoupení kapely Ting na hudebním festivale MichalFest 1306/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0171/18 Schválení uzavření smlouvy o pořádání kulturní akce v areálu Dolu Michal v Ostravě (MichalFest) 1307/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0173/18 Protokol o kontrole ČŠIT-877/18-T 1308/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0174/18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP /1 1309/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0175/18 Souhlas vlastníka pozemků p.č. 114, 92/3 a 92/4 v k.ú. Michálkovice s umístěním stavebního záměru zemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby Strana 2/17

3 Veřejné osvětlení Ostrava-Michálkovice, ul. Radniční 1310/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0176/18 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB, souhlas vlastníka sousedního pozemku 1311/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0177/18 Souhlas vlastníka sousedního pozemku se záměrem stavby "Stavba ČOV u rodinného domu vč. splaškové kanalizace" 1312/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0178/18 Souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby - rekonstrukce trafostanice 1313/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0180/18 Vyhlášení výběrového řízení - nájem bytu č. 1, Československé armády /RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0184/18 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy - byt č. 3, Panská /RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0185/18 Schválení uzavření smlouvy o technickém zajištění kulturní akce MichalFest 1316/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0186/18 Schválení uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb 1317/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0187/18 Schválení uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku - pomocný administrativní pracovník 1318/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0166/18 Závěrečný účet 1319/RMOb-Mich/1418/88 RMOb/0179/18 VŘ - přidělení bytu č. 4, Československé armády 98 Strana 3/17

4 RMOb/0156/18 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 4. Československé armády 104 číslo: 1294/RMOb-Mich/1418/88 1) se seznámila s žádostí nájemce bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Československé armády 104, Ostrava- Michálkovice, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX trvalým pobytem tamtéž, o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 25/2015 ze dne X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, trvalým pobytem Československé armády 104, Ostrava-Michálkovice, na dobu určitou do dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Olga Weissová, referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0157/18 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3. Československé armády 102 číslo: 1295/RMOb-Mich/1418/88 1) se seznámila s žádostí nájemce bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Československé armády 102, Ostrava- Michálkovice, XXXXX XXXXXXXXXXXX trvalým pobytem tamtéž, o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 24/2014 ze dne X XXXXX XXXXXXXXXXXX, trvalým pobytem Československé armády 104, Ostrava-Michálkovice, na dobu určitou do dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Olga Weissová, referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0158/18 Vydání souhlasu k novostavbě rodinného domu na ul. Východní a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 5/2018/VB a č. 6/2018/VB číslo: 1296/RMOb-Mich/1418/88 Strana 4/17

5 1) bere na vědomí žádost o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku p.č. 603, k.ú. Michálkovice k novostavbě rodinného domu ul. Východní, pozemek p.č. 368/41, k.ú. Michálkovice a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti sjezdu a vodovodní přípojky s XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX k pozemku p.č. 603 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Michálkovice 2) rozhodla vydat souhlas vlastníka sousedního pozemku p.č. 603, k.ú. Michálkovice k novostavbě rodinného domu ul. Východní, pozemek p.č. 368/41, k.ú. Michálkovice 3) rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 5/2018/VB - cesty a stezky - sjezd s XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4) rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6/2018/VB - vodovodní přípojky s XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 5) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3. a 4. tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Zuzana Miklasová, T: referent stavebního úřadu RMOb/0159/18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 7/2018/VB sjezd a č. 8/2018/VB 3 vodovodní přípojky číslo: 1297/RMOb-Mich/1418/88 1) bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti sjezdu a 3 vodovodních přípojek sxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX které zastupuje na základě plné moci XXX XXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXXXXX Strana 5/17

6 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXX k pozemku p.č. 453/2 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Michálkovice 2) rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 7/2018/ VB cesty a stezky - sjezd s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 3) rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 8/2018/ VB 3 vodovodní přípojky s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 4) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Zuzana Miklasová, T: referent stavebního úřadu RMOb/0160/18 Schválení Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-4/2018 číslo: 1298/RMOb-Mich/1418/88 uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-4/2018 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a Úřadem práce České republiky, IČ , se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě, Ing. Petrem Prokopem, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení RMOb/0161/18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: 1299/RMOb-Mich/1418/88 Strana 6/17

7 1) bere na vědomí žádost o vypracování smluv o zřízení služebnosti v rámci stavby "Energetické úspory bytového domu U Kříže č.p , Ostrava-Michálkovice" spol. RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ ) rozhodla uzavřít jako vlastník pozemků p.č. 620/2 a p.č. 57/172, oba v k.ú. Michálkovice, smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti STL plynovodních přípojek se spol. RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ ) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Radka Vellechová, T: referent investic a majetku RMOb/0162/18 Schválení zadávacích podmínek a návrhu znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" číslo: 1300/RMOb-Mich/1418/88 znění zadávací dokumentace - "Výzva k podání nabídky, veřejná zakázka na dodávky" k projektu pod názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 2) schvaluje znění návrhu smlouvy o dílo spočívající v dodání, montáži a spuštění prvků tvořících předmět díla - realizaci odborných učeben fyziky/chemie a PC učebny v rámci projektu "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 3) schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení nabídek podaných jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" ve složení: 1) Ing. Vladimír Kozel 2) Ing. Tomáš Goj 3) Ing. Jiří Kašpárek 4) Mgr. Pavlína Špačková 5) Ing. Vendula Trčková 4) doporučuje Strana 7/17

8 oslovit níže vybrané subjekty k veřejné zakázce "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" k přímému oslovení: 1) Moderní škola s.r.o., IČ , se sídlem na adrese K Rybníčkům 332, Otice 2) KDZ, spol. s r. o., IČ , se sídlem na adrese Razov 1256, Vizovice 3) Vybaveni škol s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Jaselská 31, Opava 4) MULTIP Moravia s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Palackého 1135, Nový Jičín 5) souhlasí se zahájením všech úkonů v procesu výběrového řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Michálkovice" společností BON TENDR s.r.o., IČ , se sídlem na adrese 28. října 68/165, Ostrava 9. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury RMOb/0165/18 Účetní závěrka číslo: 1301/RMOb-Mich/1418/88 1) se seznámila s návrhen na schválení účetní závěrky městského obvodu Michálkovice zpracovanou k rozvahovému dni za účetní období do ) doporučuje ZMOb Michálkovice schválit účetní závěrku městského obvodu Michálkovice za rok 2017 bez výhrad. 3) doporučuje ZMOb Michálkovice schválit převod výsledku hospodaření za rok 2017 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. 4) pověřuje starostu městského obvodu Michálkovice předložit návrhy dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení k rozhodnutí ZMOb Michálkovice. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0167/18 Strana 8/17

9 Schválení dohody o spolupráci a obchodních smluv k mediální podpoře a propagaci hudebního festivalu MichalFest na Hitrádiu Orion číslo: 1302/RMOb-Mich/1418/88 uzavření dohody o spolupráci č. MMSBR se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ , se sídlem na adrese Koperníkova 794/6, Praha 2, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 2) schvaluje uzavření obchodní smlouvy č /18 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ , se sídlem na adrese Koperníkova 794/6, Praha 2, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 3) schvaluje uzavření obchodní smlouvy č /18 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a společností RADIOHOUSE s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Škrétova 490/12, Praha 2, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu. 4) schvaluje uzavření obchodní smlouvy č /18 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ , se sídlem na adrese Koperníkova 794/6, Praha 2, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu. 5) schvaluje uzavření obchodní smlouvy č /18 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a společností RADIOHOUSE s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Škrétova 490/12, Praha 2, dle přílohy č. 5 tohoto materiálu. 6) schvaluje uzavření obchodní smlouvy č /18 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a společností RADIOHOUSE s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Škrétova 490/12, Praha 2, dle přílohy č. 6 tohoto materiálu. 7) pověřuje starostu k podpisu smluv dle bodů 1 6 tohoto usnesení. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury RMOb/0168/18 Schválení uzavření pořadatelské smlouvy č. 19/ "Svatováclavský hudební festival 2018" vč. rozpočtového opatření číslo: 1303/RMOb-Mich/1418/88 Strana 9/17

10 uzavření pořadatelské smlouvy č. 19/2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a Svatováclavským hudebním festivalem, z. s., IČ , se sídlem na adrese Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: sníží výdaj na 3399 pol o Kč, zvýší výdaj na 3312 pol o Kč. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0169/18 Schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku projektu č. 570 z Nadačního programu 2018 (MichalFest) číslo: 1304/RMOb-Mich/1418/88 uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku projektu č. 570 z Nadačního programu 2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a Nadací LANDEK Ostrava, IČ , se sídlem na adrese Vítkovická 3108/11, Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: zvýší příjem na 3312 pol o Kč, zvýší výdaj na 3312 pol o Kč. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury Strana 10/17

11 Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0170/18 Schválení uzavření smlouvy o vystoupení kapely Ting na hudebním festivale MichalFest číslo: 1305/RMOb-Mich/1418/88 uzavření smlouvy o vystoupení kapely TiNG se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a MgA. Šimonem Kotkem, IČ , se sídlem na adrese V Žabokřiku 641, Praha 9 - Vinoř, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury RMOb/0171/18 Schválení uzavření smlouvy o pořádání kulturní akce v areálu Dolu Michal v Ostravě (MichalFest) číslo: 1306/RMOb-Mich/1418/88 uzavření smlouvy o pořádání kulturní akce MichalFest se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a Národním památkovým ústavem, IČ , se sídlem na adrese Valdštejnské nám. 3, Praha 1 - Malá Strana, zastoupeným Ing. Alexandrem Zaspalem, vedoucím správy Dolu Michal, se sídlem na adrese Československé armády 413/95, Ostrava-Michálkovice, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury RMOb/0173/18 Protokol o kontrole ČŠIT-877/18-T číslo: 1307/RMOb-Mich/1418/88 1) se seznámila s protokolem ČŠIT-877/18-T o kontrole dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole Strana 11/17

12 (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedené v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace RMOb/0174/18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP /1 číslo: 1308/RMOb-Mich/1418/88 1) souhlasí jako správce místní komunikace s provedením stavby "Ova-Michálkovice 403/39, Sobek, NNk" na pozemku p.č ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Michálkovice dle nového situačního plánu 2) rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP /1 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ , zastoupenou spol. Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, IČ ) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Radka Vellechová, T: referent investic a majetku RMOb/0175/18 Souhlas vlastníka pozemků p.č. 114, 92/3 a 92/4 v k.ú. Michálkovice s umístěním stavebního záměru zemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby Veřejné osvětlení Ostrava-Michálkovice, ul. Radniční číslo: 1309/RMOb-Mich/1418/88 1) bere na vědomí žádost o vydání souhlasu vlastníka pozemků p.č. 114, 92/3 a 92/4, k.ú. Michálkovice se stavebním záměrem Veřejné osvětlení Ostrava Michálkovice, ul. Radniční (rozvod v zemi), kterou podal investor stavby zastoupeno na základě plné moci ze dne společností PTD Muchová,s.r.o., IČ: , se sídlem Olešní 313/14, Ostrava. 2) souhlasí jako vlastník pozemků p.č. 114, 92/3 a 92/4, k.ú. Michálkovice s umístěním stavebního záměru Veřejné osvětlení Ostrava Michálkovice, ul. Radniční (rozvod v zemi) na výše uvedených pozemcích. Vyřizuje: Ing. Zuzana Miklasová, T: referent stavebního úřadu RMOb/0176/18 Strana 12/17

13 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB, souhlas vlastníka sousedního pozemku číslo: 1310/RMOb-Mich/1418/88 1) bere na vědomí žádost XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX, zastoupeného XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 2) souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 603 v k.ú. Michálkovice se stavbou rodinného domu, ČOV a staveb souvisejících na pozemku parc. č. 367/5 v k.ú. Michálkovice 3) rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti vodovodní přípojky se XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX 4) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 3. tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Radka Vellechová, T: referent investic a majetku RMOb/0177/18 Souhlas vlastníka sousedního pozemku se záměrem stavby "Stavba ČOV u rodinného domu vč. splaškové kanalizace" číslo: 1311/RMOb-Mich/1418/88 1) bere na vědomí žádost XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku p.č. 368/18 a p.č. 603 v k.ú. Michálkovice se záměrem stavby ČOV u RD na p.č. 273 a p.č. 368/7 v k.ú. Michálkovice 2) souhlasí jako vlastník sousedních pozemků p.č. 368/18 a p.č. 603 v k.ú. Michálkovice se záměrem stavby "Stavba ČOV u rodinného domu vč. splaškové kanalizace" na p.č. 273 a p.č. 368/7 v k.ú. Michálkovice Vyřizuje: Ing. Radka Vellechová, T: referent investic a majetku RMOb/0178/18 Souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby - rekonstrukce trafostanice Strana 13/17

14 číslo: 1312/RMOb-Mich/1418/88 1) bere na vědomí žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ zastoupené spol. INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava, IČ o vyjádření k dokumentaci pro ÚR a o uzavření SoBS o věcném břemeni a dohodu o umístění stavby "Ostrava-Michálkovice, OS_8171, DTS" 2) souhlasí jako vlastník pozemku p.č. 645/3 v k.ú. Michálkovice s rekonstrukcí trafostanice pod názvem "Ostrava-Michálkovice, OS_8171, DTS". Vyřizuje: Ing. Radka Vellechová, T: referent investic a majetku RMOb/0180/18 Vyhlášení výběrového řízení - nájem bytu č. 1, Československé armády 98 číslo: 1313/RMOb-Mich/1418/88 výběrové řízení na pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ul. Československé armády 98, Ostrava-Michálkovice referenta ohlašovny a správy nemovitostí vyhlášením výběrového řízení dle odst. 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Michálkovice Vyřizuje: Olga Weissová, referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0184/18 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy - byt č. 3, Panská 87 číslo: 1314/RMOb-Mich/1418/88 1) se seznámila s žádostí nájemce bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Panská 87, Ostrava-Michálkovice, XXXXX XXXXXXXXX, trvalým pobytem tamtéž, o prodloužení platnosti nájemní smlouvy k bytu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6/2017 ze dne s XXXXXX XXXXXXXXXX, trvalým pobytem Panská 87, Ostrava-Michálkovice, na dobu určitou do dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 3) pověřuje Strana 14/17

15 starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Olga Weissová, referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0185/18 Schválení uzavření smlouvy o technickém zajištění kulturní akce MichalFest číslo: 1315/RMOb-Mich/1418/88 uzavření smlouvy o technickém zajištění kulturní akce se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a Jiřím Philippem, IČ , se sídlem na adrese Nádražní 2680/45, Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí a kultury RMOb/0186/18 Schválení uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb číslo: 1316/RMOb-Mich/1418/88 uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava, IČ a Mgr. Janou Černockou, advokátkou, ev. č. ČAK 15590, Občanská 1115/16, Ostrava, IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Radka Vellechová, T: referent investic a majetku RMOb/0187/18 Schválení uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku - pomocný administrativní pracovník číslo: 1317/RMOb-Mich/1418/88 uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, č. OTA-VZ-19/2018, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a Strana 15/17

16 Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, zastoupeným ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě, Ing. Petrem Prokopem, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu starostu k podpisu dohody dle bodu 1) tohoto usnesení RMOb/0166/18 Závěrečný účet číslo: 1318/RMOb-Mich/1418/88 1) doporučuje ZMOb Michálkovice schválit závěrečný účet městského obvodu Michálkovice za rok 2017 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 2) doporučuje ZMOb Michálkovice schválit výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28 za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku takto: - do rezervního fondu ,13 Kč 3) doporučuje ZMOb Michálkovice schválit výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava Michálkovice, Sládečkova 80 za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku takto: - do rezervního fondu ,96 Kč. 4) pověřuje starostu městského obvodu Michálkovice předložit návrhy dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení k rozhodnutí ZMOb Michálkovice. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0179/18 VŘ - přidělení bytu č. 4, Československé armády 98 číslo: 1319/RMOb-Mich/1418/88 1) bere na vědomí žádosti občanů o pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Československé armády 98, Ostrava- Michálkovice dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) rozhodla Strana 16/17

17 o přidělení bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Československé armády 98, Ostrava-Michálkovice žadateli XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX na dobu určitou do s možností prodloužení, za smluvní nájemné ve výši 55,- Kč/m 2 3) schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou do dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy dle odst. 4) tohoto usnesení Vyřizuje: Olga Weissová, referent ohlašovny a správy nemovitostí Strana 17/17

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0902/RMOb-Mich/1418/60

- 0902/RMOb-Mich/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2017 čís. 0887/RMOb-Mich/1418/60-0902/RMOb-Mich/1418/60 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0107/RMOb_Mich/1822/9

- 0107/RMOb_Mich/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2019 čís. 0089/RMOb_Mich/1822/9-0107/RMOb_Mich/1822/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0987/RMOb-Mich/1418/67

- 0987/RMOb-Mich/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2017 čís. 0971/RMOb-Mich/1418/67-0987/RMOb-Mich/1418/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 1400/RMOb-Mich/1418/95

- 1400/RMOb-Mich/1418/95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 20.08.2018 čís. 1391/RMOb-Mich/1418/95-1400/RMOb-Mich/1418/95 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1379/RMOb-Mich/1418/93

- 1379/RMOb-Mich/1418/93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 23.07.2018 čís. 1366/RMOb-Mich/1418/93-1379/RMOb-Mich/1418/93 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0131/RMOb-Mich/1418/10

- 0131/RMOb-Mich/1418/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0116/RMOb-Mich/1418/10-0131/RMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1418/RMOb-Mich/1418/97

- 1418/RMOb-Mich/1418/97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 1410/RMOb-Mich/1418/97-1418/RMOb-Mich/1418/97 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0573/RMOb-Mich/1014/87

- 0573/RMOb-Mich/1014/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30.06.2014 čís. 0555/RMOb-Mich/1014/87-0573/RMOb-Mich/1014/87 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1176/RMOb-Mich/1418/80

- 1176/RMOb-Mich/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2018 čís. 1159/RMOb-Mich/1418/80-1176/RMOb-Mich/1418/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0035/RMOb_Mich/1822/4

- 0035/RMOb_Mich/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2018 čís. 0025/RMOb_Mich/1822/4-0035/RMOb_Mich/1822/4 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0068/RMOb_Mich/1822/6

- 0068/RMOb_Mich/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 20.12.2018 čís. 0055/RMOb_Mich/1822/6-0068/RMOb_Mich/1822/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 0629/RMOb-Mich/1014/91-0642/RMOb-Mich/1014/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta MUDr. Pavel Piatkovský Člen Rady městského obvodu Michálkovice

Více

- 0712/RMOb-Mich/1418/46

- 0712/RMOb-Mich/1418/46 46. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 0704/RMOb-Mich/1418/46-0712/RMOb-Mich/1418/46 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0115/RMOb_Mich/1822/10

- 0115/RMOb_Mich/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 12.02.2019 čís. 0108/RMOb_Mich/1822/10-0115/RMOb_Mich/1822/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0024/RMOb_Mich/1822/3

- 0024/RMOb_Mich/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2018 čís. 0009/RMOb_Mich/1822/3-0024/RMOb_Mich/1822/3 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1352/RMOb-Mich/1418/91

- 1352/RMOb-Mich/1418/91 91. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 1345/RMOb-Mich/1418/91-1352/RMOb-Mich/1418/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 0839/RMOb-SB/1418/47-0857/RMOb-SB/1418/47 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

- 0406/RMOb-Mich/1014/76

- 0406/RMOb-Mich/1014/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 0391/RMOb-Mich/1014/76-0406/RMOb-Mich/1014/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0354/RMOb-Mich/1014/73

- 0354/RMOb-Mich/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 0340/RMOb-Mich/1014/73-0354/RMOb-Mich/1014/73 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 0756/RMOb-Mich/1418/51-0767/RMOb-Mich/1418/51 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2017 čís. 0778/RMOb-SB/1418/43-0794/RMOb-SB/1418/43 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

- 0496/RMOb-Mich/1014/81

- 0496/RMOb-Mich/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 0460/RMOb-Mich/1014/81-0496/RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0158/RMOb-Mich/1014/58

- 0158/RMOb-Mich/1014/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2013 čís. 0147/RMOb-Mich/1014/58-0158/RMOb-Mich/1014/58 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 223/13/19 1) schvaluje program 13. schůze rady

Více

- 0215/RMOb-Mich/1014/64

- 0215/RMOb-Mich/1014/64 64. schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2013 čís. 0211/RMOb-Mich/1014/64-0215/RMOb-Mich/1014/64 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více