- 0310/RMOb-Mich/1418/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0310/RMOb-Mich/1418/21"

Transkript

1 21. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0282/RMOb-Mich/1418/ /RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0282/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0302/15 Záměr prodeje pozemku p.č.st. 350/8 v k.ú. Michálkovice 0283/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0303/15 Záměr prodeje pozemku p.č. 92/11 a části pozemků p.č. 92/1 a 114 v k.ú. Michálkovice 0284/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0304/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0305/15 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 0286/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0306/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (Grygerek) 0287/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0307/15 Žádost o souhlas - Papala 0288/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0308/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu částí pozemku parc. č. 585/ /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0310/15 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 0290/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0311/15 Písemná výzva č. 5/2015 "Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období 2015/2016" 0291/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0312/15 Poskytnutí účelové dotace TJ Michálkovice, z.s. 0292/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0313/15 Žádost o souhlas k užívání pozemku parc. č. st /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0314/15 Pronájem nebytových prostor - Československé armády /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0296/15 Pronájem nebytových prostor - Radniční /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0315/15 Záměr pronájmu nebytových prostor - optický kabel 0296/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0316/15 Dodatek ke smlouvě o nájmu NP garáže 0297/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0317/15 Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby č /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0318/15 Kupní smlouva č. 243/2015, prodej neupotřebitelného majetku- vozidlo MULTICAR 0299/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0321/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok 0300/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0319/15 Rozpočtové opatření 0301/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0320/15 Rozpočtové opatření 0302/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0322/15 Plnění rozpočtu 0303/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0323/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok 0304/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0325/15 Platový výměr ředitele Základní školy 0305/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0326/15 Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálový výhled pro léta Strana 2/15

3 0306/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0327/15 Nájemní smlouva k částem pozemků p.č. 455/3, 455/4 a 455/9 plocha "F" v k.ú. Michálkovice 0307/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0328/15 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 4, Československé armády nová smlouva 0308/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0329/15 Žádost o účelově vázaný finanční příspěvek pro ZŠ 0309/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0330/15 Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP 0310/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0331/15 Závěrečná zpráva - MichalFest Strana 3/15

4 RMOb/0302/15 Záměr prodeje pozemku p.č.st. 350/8 v k.ú. Michálkovice číslo: 0282/RMOb-Mich/1418/21 žádost XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX o odkup pozemků p.č.st. 350/8 v k.ú. Michálkovice. 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodat nemovitost, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.č.st. 350/8, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 25 m 2 v k.ú. Michálkovice. 4) pověřuje místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. RMOb/0303/15 Záměr prodeje pozemku p.č. 92/11 a části pozemků p.č. 92/1 a 114 v k.ú. Michálkovice číslo: 0283/RMOb-Mich/1418/21 žádost XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX o odkup pozemku p.č 92/11 a částí pozemků p.č. 92/1 a 114 v k.ú. Michálkovice. 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodat nemovitosti, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.č. 92/11, ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 1047 m 2, část pozemku p.č. 92/1 nově označený geometrickým plánem č /2007 jako pozemek p.č. 92/20, ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 660 m 2 a část pozemku p.č. 114 nově označený geometrickým plánem č /2007 jako pozemek p.č. 114/2, zahrada o celkové výměře 88 m 2, v k.ú. Michálkovice. 4) pověřuje místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. RMOb/0304/15 Strana 4/15

5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP číslo: 0284/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - služebnosti č. IP se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ zastoupenou na základě plné moci evidenční číslo PM/II - 086/2015 společností Profiprojekt s.r.o., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek-Místek, IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. RMOb/0305/15 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 číslo: 0285/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 na stavbu "Ostrava 465/67 Babica, NNk", na pozemku p.č. 438/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Michálkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ zastoupená na základě plné moci ev. č. PM/II - 166/2015 Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek. IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení, RMOb/0306/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (Grygerek) číslo: 0286/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízené věcného břemene - služebnosti vodovodní přípojky č. 242/2015/VB na pozemkek parc. č. 614/19 s XXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX. místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Strana 5/15

6 RMOb/0307/15 Žádost o souhlas - Papala číslo: 0287/RMOb-Mich/1418/21 žádost XXXXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX ze dne o souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 604/1 v k.ú. Michálkovice se stavbou "Novostavba RD vč. přípojky inž. sítí na pozemku parc. č. 349/6, k.ú. Michálkovice". 2) souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, se stavbou "Novostavba RD vč. přípojky inž. sítí na pozemku parc. č. 349/6, k.ú. Michálkovice", vše v k.ú. Michálkovice. RMOb/0308/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu částí pozemku parc. č. 585/24 číslo: 0288/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí s vykoupením částí pozemku parc. č. 585/24 a to: - části pozemku parc. č. 585/24, zahrada, o výměře 57 m 2, oddělená dle geometrického plánu č /2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 585/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, - části pozemku parc. č. 585/24, zahrada, o výměře 8 m 2, oddělená dle geometrického plánu č /2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 585/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava z finančních prostředků statutárního města Ostravy a s následným svěřením správy předmětného pozemku městskému obvodu Michálkovice. RMOb/0310/15 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu číslo: 0289/RMOb-Mich/1418/21 1) revokuje své usnesení č. 0239/RMOb-Mich/1418/18 ze dne Strana 6/15

7 1. rozhodla o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, , PRAHA 1, IČ: , zastoupeno panem Robinem Povšíkem, náměstkem ministryně pro řízení úřadu, jež byla vyhotovena na základě žádosti o bezúplatný převod z , pod č.j. Mich/2327/13/Soc/Dro 2. pověřuje starostu Ing. Martina Jurošku, Ph. D. podpisem smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení 2) rozhodla o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, , PRAHA 1, IČ: , zastoupeno panem Robinem Povšíkem, náměstkem ministryně pro řízení úřadu, jež byla vyhotovena na základě žádosti o bezúplatný převod z , pod č.j. Mich/2327/13/Soc/Dro 3) pověřuje starostu Ing. Martina Jurošku, Ph.D. k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení Vyřizuje: Jana Bednářová, T: referent pokladny, podatelny a archivnictví RMOb/0311/15 Písemná výzva č. 5/2015 "Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období 2015/2016" číslo: 0290/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje písemnou výzvu č. 5/2015 k podání nabídek a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období ". 2) jmenuje komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Ing. Tomáš Goj Petr Polach Tomáš Mozdřeň Strana 7/15

8 3) schvaluje subjekty vybrané k přímému oslovení: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, Ostrava Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o., Na Příčnici 835/73, Vratimov Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, Ostrava Libor Wilczek, Záblatská 717/13, Ostrava Moravia Trend, s.r.o., Skotnice 12, Příbor RMOb/0312/15 Poskytnutí účelové dotace TJ Michálkovice, z.s. číslo: 0291/RMOb-Mich/1418/21 1) doporučuje revokovat body 1, 2 a 3 usnesení č. 0038/ZMOb-Mich/1418/4 ze dne dle přílohy č. 1. 2) doporučuje poskytnout účelovou dotaci ve výši Kč pro subjekt TJ Michálkovice, z.s., IČ , se sídlem Československé armády 877/20, Ostrava. 3) doporučuje pověřit starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle přílohy č. 2 Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí RMOb/0313/15 Žádost o souhlas k užívání pozemku parc. č. st. 327 číslo: 0292/RMOb-Mich/1418/21 žádost ze dne o souhlas k užívání pozemku parc. č. st. 327, kterou podal XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX. Strana 8/15

9 2) souhlasí se zněním stanoviska dle důvodové zprávy. RMOb/0314/15 Pronájem nebytových prostor - Československé armády 98 číslo: 0293/RMOb-Mich/1418/21 žádost Lubomíra Šindlera, jednatele společnosti TeamCity s.r.o., Čihalíkova 9/9, Ostrava- Michálkovice, IČ o prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na ul. Československé armády 448/98, Ostrava-Michálkovice 2) schvaluje smlouvu č. 1/NP/2015 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pro nebytový prostor v bytovém domě na ul. Československé armády 448/98, Ostrava-Michálkovice se společností TeamCity s.r.o., Čihalíkova 9/9, Ostrava-Michálkovice, IČ s platností do ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0296/15 Pronájem nebytových prostor - Radniční 69 číslo: 0294/RMOb-Mich/1418/21 žádost Marka Drgy, Sokolská třída 2629, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ o rozšíření předmětu pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční 69 2) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1/NP/2014 pro Marka Drgu, Sokolská třída 2629, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ dle předloženého návrhu 3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0315/15 Záměr pronájmu nebytových prostor - optický kabel Strana 9/15

10 číslo: 0295/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - částí staveb č.p. 325, 311, 233 na ul. Československé armády za účelem umístění technologického zařízení a kabelových rozvodů dle předloženého návrhu referenta ohlašovny a správy nemovitostí zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor dle odst. 1) na úřední desce RMOb/0316/15 Dodatek ke smlouvě o nájmu NP garáže číslo: 0296/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/NP/2014 s XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pro nájem nebytového prostoru garáže starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0317/15 Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby č číslo: 0297/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí s návrhem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby č k části pozemku parc č. 271/30, ostatní plocha, zeleň o předpokládané výměře 20 m 2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ místostarostu městského obvodu k předložení návrhu uzavřít smlouvu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. Strana 10/15

11 RMOb/0318/15 Kupní smlouva č. 243/2015, prodej neupotřebitelného majetku- vozidlo MULTICAR číslo: 0298/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. 243/2015, mezi Statutárním městem Ostrava, městský obvod Michálkovice, zastoupeným Ing. Vladimírem Kozlem a společností Auto SAS, s.r.o., zastoupenou Mgr. Hanou Folkmanovou, o prodeji vozidla MULTICAR, RZ 6T , VIN 17629, rok výroby 1989 místostarostu Ing. Vladimíra Kozla k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení Vyřizuje: Jana Bednářová, T: referent pokladny, podatelny a archivnictví RMOb/0321/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok číslo: 0299/RMOb-Mich/1418/21 1) doporučuje Radě města Ostravy schválit investičnímu odboru MMO vyčlenění stok M2 vedoucí ul. Sládečkovou, M3 vedoucí ul. Petřvaldskou a ve volném terénu, M3a vedoucí ul. Bláhovou a M vedoucí ul. Radvanickou ze stavby Plošná kanalizace Michálkovic. RMOb/0319/15 Rozpočtové opatření číslo: 0300/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje Rozpočtové opatření kterým se 1. zvýší příjmy na položce 4116 ÚZ zvýší příjmy na položce 4116 ÚZ o ,- Kč o 6.000,- Kč zvýší výdaje na 3745 položka 5011 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3745 položka 5031 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3745 položka 5011 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3745 položka 5031 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3392 položka 5011 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3392 položka 5031 ÚZ orj.161 o ,- Kč o 3.000,- Kč o 3.000,- Kč o 1.000,- Kč o ,- Kč o 1.000,- Kč Strana 11/15

12 zvýší výdaje na 3392 položka 5011 ÚZ orj.161 o 2.000,- Kč 2. zvýší příjmy na 3392 položka 2112 zvýší výdaje na 6399 položka 5362 o ,- Kč o ,- Kč 3. sníží výdaje na 3612 položka 5171 orj.162 zvýší výdaje na 3612 položka 5139 orj.162 o ,- Kč o ,- Kč Vyřizuje: Yveta Bučková, Účetní RMOb/0320/15 Rozpočtové opatření číslo: 0301/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí s rozpočtovým opatřením rady města, kterým se zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol ÚZ o 439 tis. Kč na pol ÚZ o 78 tis. Kč zvýší neinvestiční transfery na 3113 pol.5336 ÚZ o 439 tis. Kč na 3113 pol.5336 ÚZ o 78 tis. Kč celkem 517 tis.kč Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0322/15 Plnění rozpočtu číslo: 0302/RMOb-Mich/1418/21 informaci o výsledku hospodaření 1-6/2015 Strana 12/15

13 RMOb/0323/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok číslo: 0303/RMOb-Mich/1418/21 1) doporučuje Radě města Ostravy schválit investičnímu odboru MMO vyčlenění stok M4 vedoucí ul. Petřvaldskou a Čihalíkovou, M6 vedoucí ul. Holandskou, Čihalíkovou a Panskou, M6a vedoucí ul. Bolkovou a M vedoucí ul. Radvanickou ze stavby Plošná kanalizace Michálkovic. RMOb/0325/15 Platový výměr ředitele Základní školy číslo: 0304/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje s účinností ode dne platový výměr ředitele Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení RMOb/0326/15 Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálový výhled pro léta číslo: 0305/RMOb-Mich/1418/21 1) se seznámila se zařazením investičních požadavků do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálového výhledu na léta dle přílohy č. 1) tohoto materiálu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, RMOb/0327/15 Nájemní smlouva k částem pozemků p.č. 455/3, 455/4 a 455/9 plocha "F" v k.ú. Michálkovice číslo: 0306/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXXX XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků p.č. 455/3, 455/4 a 455/9 označených jako plocha "F", zahrada o výměře 803 m 2 v k.ú. Michálkovice. Strana 13/15

14 místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení RMOb/0328/15 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 4, Československé armády nová smlouva číslo: 0307/RMOb-Mich/1418/21 nesouhlas žadatele stanoveného jako prvního v pořadí XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X s podpisem nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Československé armády 104 2) rozhodla o přidělení bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Československé armády 104 žadateli druhému v pořadí XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX na dobu určitou do s možností prodloužení za smluvní nájemné 55,- Kč/m 2 3) schvaluje nájemní smlouvu v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy dle odst. 3) tohoto usnesení RMOb/0329/15 Žádost o účelově vázaný finanční příspěvek pro ZŠ číslo: 0308/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje poskytnutí účelově vázaného finančního příspěvku ve výši Kč pro Základní školu Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o., IČ , U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí 2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se sníží výdaj z 6409 pol o Kč, a zvýší výdaj na 3113 pol o Kč. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní Strana 14/15

15 RMOb/0330/15 Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP číslo: 0309/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o ukončení smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP ze dne , o jejímž uzavření rozhodla usnesením č. 0673/RMOb- Mich/1014/94. RMOb/0331/15 Závěrečná zpráva - MichalFest číslo: 0310/RMOb-Mich/1418/21 1) se seznámila se závěrečnou zprávou z projektu "MichalFest 2015". Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí Strana 15/15

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0097/RMOb-Ple/1418/7-0107/RMOb-Ple/1418/7 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města. 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014 čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/10 Přehled usnesení rady města dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 17. schůze rady města konané dne 07.04.2015 čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 141. schůze rady města konané dne 16.09.2014 čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Strana 1/46 Přehled usnesení rady města dle

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 359/24/15 381/24/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 359/24/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 24. schůze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7.

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7. Zápis jednání Rada městské části 56. jednání Přítomni : starostka Alena Samková (částečně) zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více