Úvodní slovo prezidenta společností TELCOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo prezidenta společností TELCOM"

Transkript

1

2

3 Vážení přátelé, zákazníci a obchodní partneři, akciová společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., patří do rodiny telekomunikačních společností sjednocených obchodním názvem TELCOM. Tyto firmy představují samostatné, nezávislé, ryze české soukromé společnosti, které si za dobu svého působení na telekomunikačním trhu získaly nejen vážnost a důvěru zákazníků, obchodních partnerů a spolupracujících firem, ale i respekt firem konkurenčních. Společnosti TELCOM jsou zaměřeny především na dodávky, instalaci a servis velkých digitálních pobočkových ústředen a spojovacích systémů rezortních a podnikových sítí, výstavbu telekomunikačních sítí, slaboproudých sdělovacích a signalizačních rozvodů, strukturované kabeláže, komplexní dodávky bezpečnostních technologií a zabezpečovacích prvků a dodávky různých koncových telekomunikačních zařízení, montážních a spojovacích prvků včetně jejich instalace a servisu. Díky kvalifikaci a odborné připravenosti pracovníků jednotlivých společností, jejich zkušenostem a praxi, Vám můžeme nabídnout systémový přístup při řešení Vašich potřeb v hlasových a datových komunikacích a objektové bezpečnosti. Nabízíme komplexní řešení přenosových cest a realizaci spojovací sítě nejmodernějšími technologiemi s vysokou spolehlivostí a zajištěním bezpečnosti přenášených informací. Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka, správné pochopení jeho požadavků a potřeb, komplexní provedení díla ve vysoké kvalitě, v požadovaných termínech a přijatelných cenách. Tento cíl se nám daří plnit díky profesionálnímu přístupu našich pracovníků a jejich zájmu na dobrém jménu společnosti. Naši pracovníci splňují speciální požadavky z hlediska ochrany utajovaných informací. Jsme si vědomi, že důležitým prostředkem ke zvyšování kvality je i zavedený systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a ČSN EN ISO : Solidnost a spolehlivost společností TELCOM lze doložit kvalitně zpracovanými zakázkami pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra České republiky i pro další zákazníky v oblasti státní správy i soukromého sektoru, vysokou finanční a platební morálkou a korektním vztahem k subdodavatelům a spolupracujícím firmám. Na základě vítězství v mezinárodní soutěži jsme jako první v České republice úspěšně realizovali i první zakázky pro NATO. Bude ctí pracovníků našich společností podílet se na řešení Vašich potřeb a požadavků v oblasti spojení a přenosu informací. Úvodní slovo prezidenta společností TELCOM Karel Hamšík prezident společností TELCOM

4 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: ATS-TELCOM PRAHA, a. s. Právní forma: akciová společnost Datum založení: 7. prosince 1994 I Č: D I Č: C Z Sídlo: Trójská 195/88, PRAHA 7 Provozovny: Milíčova 14, PRAHA 3 Vídeňská 122, BRNO Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo O firmě ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je ryze českou telekomunikační společností. Je součástí skupiny firem TELCOM, zaměřených především na výstavbu telekomunikačních sítí, slaboproudých sdělovacích a signalizačních rozvodů, strukturované kabeláže a technických prostředků objektové bezpečnosti. ATS-TELCOM PRAHA, a. s., se specializuje na výstavbu a servis velkých rezortních a podnikových sítí s integrovanými službami s použitím technologie Alcatel Lucent, ale i dalších produktů zahraničních a tuzemských výrobců. V oblasti zabezpečení objektů společnost řeší komplexní zabezpečení. Dále nabízí identifikační zařízení IriScan, jehož podstatou je biometrická vizuální identifikace. Pro ochranu přenášených dat společnost nabízí šifrátory systému Cryptel-IP a SC-70-CS. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu společnost dodává laserové rychloměry MicroDigiCam k měření rychlosti vozidel. Telekomunikační a bezpečnostní technologie společnost dodává včetně kompletní instalace a zaškolení technického personálu, poskytuje záruční a pozáruční servis v hotovostním režimu. Současně nabízí i poradenskou a konzultační činnost v oblasti telekomunikací.

5 V souladu se zápisem v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce číslo 2936, je společnost oprávněna k předmětu podnikání: Předmět podnikání projektová činnost v investiční výstavbě koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej poradenská činnost v oblasti analogových a digitálních přenosových systémů organizace školení v oblasti telekomunikací včetně souvisejících služeb provádění staveb, jejich změn a odstraňování pronájem průmyslového zboží poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebně-montážních prací zřizování, montáž, údržba a servis vysílacích a přijímacích rádiových zařízení provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem poskytování telekomunikačních služeb montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení poskytování SW a poradenství v oblasti HW a SW zpracování dat, služby databank, správa sítí výroba, instalace a opravy elektronických zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení projektování elektrických zařízení inženýrská činnost v investiční výstavbě realitní činnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence překladatelská a tlumočnická činnost výkon zeměměřických činností V souladu se zákonem č. 127 / 2005 Sb., o elektronických komunikacích, je společnost na základě Osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem oprávněna k podnikání v elektronických komunikacích.

6 Realizace projektů v hlavních oborech činnosti ATS-TELCOM PRAHA, a. s., v hlavních oborech své činnosti realizuje zejména projekty: Komplexní výstavba a servis velkých rezortních a podnikových sítí s integrovanými službami s použitím technologie Alcatel Lucent, ale i dalších produktů zahraničních a tuzemských výrobců, včetně systémové integrace Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra, GŘ HZS Projekty společnosti Alcatel Lucent, NATO Vládní utajené spojení (KKI) Komplexní zajištění bezpečnosti, ochrana informací a přenášených dat, technické zabezpečení objektů, identifikace osob realizace projektů technického zabezpečení objektů dodávky, instalace, technická a provozní podpora a servis kryptotechnologie TCE 621/TCE 671, NsK, SC-70-CS projekt Iri-Scan - biometrická vizuální identifikace osob dodávky a servis laserového rychloměru MicroDigiCam LTI Poskytování telekomunikačních služeb, zabezpečení školení a poradenská činnost v oblasti telekomunikací, vývoj SW aplikací telekomunikační služby osvědčení ČTÚ, NATO 1998 certifikovaná školicí střediska Alcatel Lucent a Thales, testovací platforma navrhování, tvorba a servis SW aplikací DMS (Document management systems) - InfoLive Společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., realizuje komplexní výstavbu rezortní telekomunikační sítě Ministerstva obrany ČR a Ministerstva vnitra ČR. Má přímou obchodní dohodu s výrobcem (Alcatel Lucent), je napojena přímo na systém technické a technologické podpory výrobce. Pro výrobce zabezpečuje záruční servis a vede jeho konsignační sklad ND. Zabezpečuje komplexní pozáruční servis v oblasti hlasových a datových komunikací. Jako jediná společnost v ČR udržuje a vede sklad ND na technologii zasazenou v uvedených rezortních sítích a má proškolený a certifikovaný personál na konfigurátor výrobce Alcatel SICAL. Společnost má kvalifikovaný personál na technologie provozované v sítích MO a MV. Jako jediná společnost v ČR má certifikované školicí středisko Alcatel Lucent s certifikovanými školiteli a je vybavena testovacími platformami A 4300L a A 4400 / OXE pro ověřování a testování nově připojovaných a do telekomunikačních sítí nasazovaných technologií a systémů. Možnost ověřování vzájemné kompatibility technologií na funkčním modelu mimo provozované sítě je nezbytnou podmínkou zabezpečení jejich bezporuchového provozu.

7 Společnost splňuje požadavky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Je držitelem potvrzení NBÚ pro stupeň TAJNÉ, může se seznamovat a mohou jí být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované skutečnosti do a včetně stupně utajení TAJNÉ. Společnost má certifikovaný informační systém na stupeň TAJNÉ a je rovněž držitelem certifikátu bezpečnostní způsobilosti NATO SECRET. Předpoklady a oprávnění pro realizaci zakázek velkého rozsahu ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je od držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO V roce 2002 prošla recertifikací podle ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro obory: projekce, výstavba a servis telekomunikačních sítí integrované služby zabezpečující provoz sítí projekce, výstavba a servis bezpečnostních technologií a zařízení poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob tvorba a implementace SW stavební pozemní činnost v přímé souvislosti s hlavní činností. Společnost je rovněž držitelem certifikátu environmentálního managementu v souladu s ČSN EN ISO : 1997 pro stejný rozsah oborů činnosti a certifikátu podle norem NATO AQAP Společnost je jmenována SSHR subjektem hospodářské mobilizace. Je držitelem POVOLENÍ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je držitelem OPRÁVNĚNÍ vydaného Institutem technické inspekce (ITI) pro revize, montáž, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V v objektech bez nebezpečí a OPRÁVNĚNÍ vydaného Státním odborným technickým dozorem Ministerstva obrany ČR k provádění revizí, montáží a oprav určených elektrických zařízení s napětím do 1000 V pro objekty třídy A. Společnost je držitelem OPRÁVNĚNÍ vydaného Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) k projektování a provádění zástaveb systémů pro přenos dat, datových a telekomunikačních sítí pro řízení letového a letištního provozu a provádění údržby a oprav těchto zástaveb a současně i OPRÁVNĚNÍ vydaného Ministerstvem obrany ČR k zástavbám, údržbě a opravám spojovacích systémů, systémů pro přenos dat pozemních počítačových zařízení pro řízení letů, vojenských leteckých pozemních zařízení podle vyhlášky Ministerstva obrany ČR č. 276/1999 Sb. Na základě vítězství v mezinárodním tendru v roce 1998 získala společnost jako první v České republice zakázku NATO na poskytování telekomunikačních služeb. Současně je subdodavatelem Alcatel Lucent v dalších zakázkách, které Alcatel Lucent realizuje pro jednotlivé země NATO, ale i dalších obranných a bezpečnostních projektů. Za dobu své existence si společnost získala velmi dobré jméno na telekomunikačním trhu České republiky, je garantem kvality, odpovědnosti a seriózního přístupu ke všem zakázkám a řešeným projektům.

8 Členství v profesních sdruženích Společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je členem: Hospodářské komory České republiky České asociace telekomunikací A F C E A Asociace obranného průmyslu České republiky Celkový rozsah činností firmy Dodávky: digitální telefonní ústředny telefonní a datové sítě telekomunikační okruhy přenosové prostředí strukturovaná kabeláž kabelové trasy a sítě vnitřní slaboproudé rozvody silnoproudé rozvody technologie fyzického zabezpečení objektů bezpečnostní technologie ochrany informací technologie biometrické identifikace osob SW aplikace evidence a práce s dokumenty laserový rychloměr MicroDigiCam Služby: analýza potřeb zákazníka komplexní návrhy telekomunikačních sítí projektování, autorský dozor instalace, montáže, rekonstrukce vedení a koordinace projektů systémová integrace poradenská a konzultační činnost školení vlastní financování projektů Servis: záruční servis s plnou podporou výrobce pozáruční servis v nadstandardním rozsahu hotovostní režim opravy sdělovacích sítí a kabelů opravy silnoproudých rozvodů revize zařízení a systémů měření parametrů vedení a telekomunikačních okruhů opravy dodaných zařízení

9 ATS-TELCOM PRAHA, a. s., má rovněž dlouhodobé zkušenosti ve výstavbě komplexní bezpečnosti (fyzické a informační), která je zaměřena především na státní sektor. Na základě vysoké technické kvalifikace a dlouhodobých zkušeností vlastních specialistů, kteří vypracovali a uskutečnili řadu projektů, byl vytvořen silný tým odborníků v oblasti komunikace a bezpečnosti. Zkušenosti ve výstavbě komplexní bezpečnosti Pro své zákazníky společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., navrhla a realizovala Integrovaný řídicí bezpečnostní systém IBŘS, který představuje sjednocení provozovaných systémů EZS, EPS, MZS, ACS a CCTV do jednoho centra řídicím a monitorovacím programem. Byl tak vytvořen jeden komplexní systém. Pro vytvoření a realizaci nejúčinnějších opatření v oblasti bezpečnosti společnost spolupracuje s odbornými externími firmami s cílem přispět k systémové bezpečnostní integraci ve výstavbě objektové a komunikační bezpečnosti. Společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., nabízí poradenskou a konzultační činnost a organizaci školení podle potřeb zákazníků v různých oblastech bezpečnosti a telekomunikací. ATS-TELCOM PRAHA, a. s., má odpovídající materiálně-technické zabezpečení pro všechny oblasti své působnosti, a to zejména měřicí přístroje pro zkoušení a revize, pracovní nástroje a pomůcky a nezbytné skladové prostory. Součástí materiálně-technického zabezpečení jsou i testovací platformy dodávaných zařízení a školicí střediska, která společnost vybudovala ve svých provozovnách v Praze a v Brně. Materiálně-technické zabezpečení ATS-TELCOM PRAHA, a. s., má odpovídající materiálové, finanční a kapitálové zázemí pro realizaci všech zakázek, a to formou dodávek jednotlivých akcí na klíč bez požadavku na zálohové platby. V případě požadavků zákazníka na součinnost s jinými dodavateli spolupracuje společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., i na dílčích zakázkách podle potřeb zákazníka. Společnost nabízí i vlastní financování projektů podle potřeb a požadavků zákazníků.

10 Zastoupení významných zahraničních výrobců Společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je certifikovaný Premium Business Partner společnosti Alcatel Lucent. Toto osvědčení umožňuje přímý přístup do informační a obchodní databáze společnosti Alcatel Lucent a přímou podporu e-servisního centra. ATS-TELCOM PRAHA, a. s., má exkluzivní právo poskytovat a nabízet vybraným státním orgánům České republiky produkty společnosti Thales Norway AS, včetně školení a poskytování dokumentace v českém jazyce. Společnost je rovněž výhradním distributorem laserových rychloměrů MicroDigiCam k měření rychlosti motorových vozidel. Rychloměry pracují v automatickém a ručním provozním režimu s přesností ± 2 km / hod v celém rozsahu měření. Struktura portfolia služeb Nabídka řešení komunikačních systémů zajišťovaných firmou ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je ucelenou soustavou přístupu k zákazníkovi od počátečního stanovení jeho potřeb až po komplexní návrh jeho komunikační infrastruktury. Kombinace spolehlivých komunikačních produktů dostupných na trhu včetně systémů pro správu sítí, odborníků a profesionálních pracovníků a prioritní zaměření na zákaznické služby zajišťuje s využitím tohoto přístupu schopnost efektivně budovat rozsáhlá komunikační řešení. Do portfolia služeb nabízených společností ATS-TELCOM PRAHA, a. s., patří zejména: Analýza potřeb zákazníka, návrh řešení, konzultace, poradenská činnost, školení při komplexním návrhu řešení nabízí ATS-TELCOM PRAHA, a. s., služby auditu, plánování, návrhu, implementace, podpory a správy tak, aby splnila komunikační potřeby zákazníka nejen dnes, ale i v budoucnosti. S týmem profesionálů certifikovaných v nabízeném okruhu technologií dodávaných strategickými partnery a s více než 400 instalovanými komunikačními uzly v rámci rozsáhlých sítí je cílem společnosti ATS-TELCOM PRAHA, a. s., aby její komunikační know-how přispělo k rozvoji aktivit zákazníků.

11 Projekce, návrhy, koncepce, řešení sítí, autorský dozor inženýrské služby jsou zaměřeny na zavádění komunikačních řešení podle stanoveného plánu tak, aby byly dodrženy všechny milníky projektu a odsouhlasené funkční požadavky. Integrační služby jsou svou podstatou flexibilní, neboť práce inženýrského týmu ATS-TELCOM PRAHA, a. s., se prolíná s prací týmů zákazníků, takže vzniká nejlepší možná skupina určená k dosažení efektivních výsledků. Zároveň je zajištěna návaznost na současné systémy zákazníka tak, aby byla zachována ochrana a efektivní návratnost vložených investic. Dodávky, realizace díla, instalace, systémová integrace, stavební úpravy a stavební činnost v návaznosti na inženýrské činnosti projektoví manažeři a technologičtí specialisté ATS-TELCOM PRAHA, a. s., připravují kompletní implementaci řešení od nákupu zařízení přes jeho instalace, ověření finální systémové konfigurace až po zajištění servisu. Úkolem pracovníků ATS-TELCOM PRAHA, a. s., v oblasti inženýrských služeb je profesionální a úspěšná implementace a zprovoznění systémů a sítí, přičemž jejich činnost vychází ze zavedeného systému řízení jakosti a spokojenosti zákazníka. Výstavba sítí, přenosová prostředí, přístupové sítě dodávky systémů pokrývají celý rozsah komunikační infrastruktury zákazníka, obvykle znamenají komplexní dodávku a výstavbu komunikačního uzlu a jeho integraci do stávajícího komunikačního prostředí zákazníka včetně oživení a zapojení do dohledového a servisního systému provozovatele sítě. Jedná se jak o uzly vrcholové tranzitní sítě, tak i o jednotlivé koncové (přístupové) body této sítě včetně zajištění výstavby přenosové technologie. SW aplikace registrace, evidence a archivace dokumentů společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., nabízí systém pro analýzu, návrh a implementace systému pro správu dokumentů, jejich evidenci a manipulaci s nimi jak v elektronické, tak i papírové formě, a to včetně aplikace k archivaci písemností. Komplexní záruční a pozáruční servis a hotovostní režim (7/24) společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., disponuje týmem certifikovaných techniků, kteří zajišťují servisní služby na celém území ČR včetně služby odborného poradenství (Helpdesk). Na základě uzavřené servisní smlouvy je garantován režim včasné servisní reakce v časech zásahu do 1 2 hodin v oblastech provozoven firmy (Praha, Brno) a do 4 hodin na ostatním teritoriu ČR. Zároveň je možno garantovat na základě smluvního vztahu základní oživení systému do stanoveného času od započetí servisního zásahu. Ve spolupráci se strategickými partnery disponuje společnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., i rozsáhlým sortimentem kritických náhradních dílů. Školení, konzultace, poradenská činnost ATS-TELCOM PRAHA, a. s., využívá zkušební a testovací platformy, které jsou vybaveny celým sortimentem dodávaných technologií. Zároveň jsou v týmu technických expertů vyškolení a certifikovaní školitelé, kteří zajišťují základní školení obsluhy, údržby a systémové správy pro odborné pracovníky a obsluhy zařízení zákazníků. K hlubšímu poznání dodávaných systémů pro systémové experty zákazníka zajišťuje společnost i školení u strategických partnerů či přímo u výrobců zařízení. ATS-TELCOM PRAHA, a. s., je společností, která poskytuje outsorcing telekomunikačních služeb v plném rozsahu dle potřeb a zadání zákazníka. Společnost nabízí vlastní financování projektů.

12 Komplexní výstavba a servis velkých resortních a podnikových sítí. Zajištění bezpečnosti objektů, ochrana informací, identifikace osob. Poskytování telekomunikačních služeb, školení a poradenství v oboru.

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Profil společnosti GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 - 1 - VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 Druh zadávacího řízení: - otevřené řízení veřejné zakázky na službu dle 27 zákona 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Proč zvolit naši firmu?

Proč zvolit naši firmu? Proč zvolit naši firmu? Firma Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. je dynamickou společností, která pružně naplňuje požadavky stavebního trhu na Ostravsku. Pro firmu Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o je spokojenost zákazníka vždy

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009 Letiště Ostrava, a.s. Letiště Ostrava č.p. 401 742 51 Mošnov LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA, STROJE A ZAŘÍZENÍ II. STUDIE INOVACE ICT V RÁMCI PROJEKTU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO SYSTÉM IT NA LETIŠTI LEOŠE

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ARIES DATA a.s., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9. N A B Í D K A na zajištění kompletní spisové služby

ARIES DATA a.s., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9. N A B Í D K A na zajištění kompletní spisové služby ARIES DATA a.s., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 N A B Í D K A na zajištění kompletní spisové služby Obsah 1. Základní údaje o spisovně 2. Historický a vlastnický popis společnosti 2.1 Historie 2.2 Územní

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ust. 18 odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb., V y z ý v á K podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení ROZBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ DAVON. www.davon.cz

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení ROZBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ DAVON. www.davon.cz rychlá likvidace ucpávání zajištění plynulého toku dosah kolmým kladivem [m] O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P Semestrální práce KIV/PPR Michal Bryxí A08N0060P 30. května 2010 Obsah 1 Krycí list nabídky 2 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 3 3 Reference v oblasti e-learningových řešení 4 4 Návrh smlouvy

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více