Kognitivní terapie zaměřená na schéma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kognitivní terapie zaměřená na schéma"

Transkript

1 Kognitivní terapie zaměřená na schéma MUDr. Petr Možný Psychiatrická léčebna v Kroměříži Systémový model psychiky Situace Jedinec Tělesné procesy příznaky Kognitivní procesy Emoce Zjevné chování Následky Kognitivní teorie Zdrojem emocí a zjevného chování jsou kognitivní procesy A Situace Spouštěč B Kognitivní procesy C Emoce Zjevné chování Úrovně kognitivních procesů 1. Kognitivní fakta (vjemy) 2. Kognitivní operace - Interpretace (správné x mylné) - Hodnocení (dobré x špatné) 3. Kognitivní schémata, přesvědčení - Předpoklady (Pravidla) ( Pokud. tak ) - Jádrová přesvědčení

2 Metafora: Vztah mezi kognitivními procesy Automatické myšlenky Předpoklady (pravidla) Jádrová přesvědčení (schémata) Rostlina a její kořeny Květiny a plevel Předpoklady (pravidla) Mají podmíněný charakter tj. platí za určitých okolností Pokud... pak... či Měl bych... Musím.. Pokud by druzí poznali, jaký opravdu jsem, pak by mě neměli rádi. Pokud se mi něco nepodaří, znamená to, že jsem k ničemu Měl bych (musím) být nejlepší v tom, co dělám. Kompenzatorní pravidla Musím se přetvařovat, aby druzí nepoznali, jaký opravdu jsem. Musím mít perfektní přednášku, jinak nemá žádnou cenu. Vyhýbavá pravidla Musím se druhým vyhýbat, aby nepoznali, jaký opravdu jsem. Raději se o to ani nepokusím, abych v tom neselhal. Tři základní oblasti předpokladů VÝKON Abych byl šťastný, musím být úspěšný v tom, co dělám. Pokud se mi něco nepodaří, znamená to, že jsem k ničemu. PŘIJETÍ Abych byl šťastný, musí měl mít druzí lidé rádi. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, znamená to, že mě nemá rád. Moje cena závisí na tom, co si mě myslí druzí. MOC Měl bych být vždycky schopen všechno zvládnout sám. Musím vždycky prosadit svůj názor, jinak jsem slaboch. Abych byl v bezpečí, musí se mě ostatní bát. Jádrové přesvědčení (Kognitivní schéma) Ustálený všeobecný způsob interpretace a hodnocení sebe, druhých lidí, světa okolo Jsou nepodmíněná tj. platí za všech okolností Často nevědomá či považována za zcela samozřejmá, proto kriticky nepřezkoumávaná Vytvořená na základě (raných) zkušeností Rigidní, nikoli však zcela neměnná asimilace vs. akomodace : Asimilace = (zkreslená) interpretace faktů ve shodě s přesvědčením Akomodace = změna přesvědčení na základě nových zkušeností

3 Tři základní typy jádrových přesvědčení 1) O sobě Já jsem... nejsem... 2) O druhých lidech (skupinách muži, ženy, národnosti, povolání, etnika, náboženské přesvědčení apod.) 3) O světě a osudu (Svět je... Mým osudem je... ) Funkční a dysfunkční schéma (A.Ellis, 1997) DYSFUNKČNÍ SCHÉMA ( Iracionální přesvědčení) a) rigidní, extrémní b) nelogické c) v rozporu se skutečností d) nekonstruktivní, bránící v dosažení cílů FUNKČNÍ SCHÉMA ( Racionální přesvědčení) a) flexibilní, relativní b) logické c) v empirickém souladu se skutečností d) konstruktivní, pomáhající v dosažení cílů Člověk může mít více protichůdných jádrových přesvědčení současně. Aktivní přesvědčení vs. spící přesvědčení. Iracionální přesvědčení Racionální přesvědčení Nezdravé negativní emoce (NNE) Zdravé negativní emoce (ZNE) Nezdravé a zdravé negativní emoce (Ellis, 1999) Iracionální přesvědčení NNE Racionální přesvědčení ZNE Dysfunkční schémata (A.Ellis, 1997) To se nesmí stát; a pokud by se to stalo, byla by to katastrofa. To se nesmělo stát; a že se to stalo je naprostá katastrofa. Já nestojím za nic Život (druzí, svět) nestojí za nic Nesmím nikdy udělat nic špatně a pokud jsem něco špatně udělal, pak je to příšerné a já jsem úplně špatný a bezcenný člověk. Nesmím před druhými udělat nic špatně. Pokud to udělám, je to příšerné a znamená to, že nestojím jako člověk za nic. Něco takového mi nikdo nesmí udělat a pokud to udělá, znamená to, že jako člověk nestojí za nic a musí za to být potrestán. Úzkost (Anxiety) Deprese (Depression) Vina (Guilt) Stud (Shame) Nezdravý hněv (Unhealthy anger) Doufám, že se to nestane, ale není žádný zákon, že se to stát nesmí. Pokud se to stane, bude to nepříjemné, ale ne katastrofa. Je to neštěstí, že se to stalo, ale není žádný zákon, že se něco takového nesmí stát. Je to zlé, ale ne katastrofa. Raději bych tu chybu neudělal, ale nejsem neomylný. Jsem schopen se akceptovat, i když jsem udělal chybu. Udělal jsem ze sebe hlupáka, ale to může stát. I když nejsem spokojen s tím, co jsem udělal, neznamená to, že jako člověk nestojím za nic. Vadí mi, co mi udělal, ale dokážu to snést. Neznamená to, že jako člověk nestojí vůbec za nic každý má své chyby. Obavy (Concern) Smutek (Sadness) Lítost (Remorse) Zklamání (Disappointment) Zdravý hněv (Healthy anger) MUSTURBACE : Já musím/nesmím Druzí musí/nesmí Okolní svět, mé životní podmínky musí/nesmí EXTRÉMNÍ HODNOCENÍ: 1. Katastrofizace (vs. Dekastrofizace) 2. Nesnesitida (vs. Vysoká frustrační tolerance) 3. Zatracování sebe/druhých (vs. Akceptace sebe/druhých)

4 Paranoidní Antisociální Typická schémata u jednotlivých poruch osobnosti (Praško a kol., 2003) PORUCHA OSOBNOSTI Vyhýbavá Závislá Pasivněagresivní Anankastická JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ O SOBĚ Jsem neschopný, nežádoucí, společensky neobratný Jsem bezmocný. Bez druhého člověka nejsem nic. Jsem zranitelný vůči kotrolování a zasahování druhých. Musím mít kontrolu nade vším, jinak dojde ke katastrofě. Jsem zranitelný a v ohrožení. Jsem vychytralý a silný, pravidla po mě neplatí. JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ O DRUHÝCH Druzí mě odmítnou a to nesnesu. Druzí se mě musí postarat. Druzí mě omezují, kontrolují a vyžadují a to nesnesu. Druzí jsou nezodpovědní. Druzí jsou zlí a chtějí mi ublížit. Druzí mě chtějí využívat a vykořisťovat. Raná maladaptivní schémata (Young, 1994) I. Porucha návázání vztahů a zavržení Opuštění/Nestabilita Zneužívání/Nedůvěra Emoční deprivace Vadnost/Stud Sociální izolace/odcizení II. Narušená autonomie Funkční závislost/nezpůsobilost Zranitelnost vůči nebezpečí Propletení/nevyvinuté jáství Selhání III. Narušení hranic Nadřazenost/Grandiozita Nedostatečná sebekontrola/sebedisciplína IV. Zaměření na druhé Podrobení se Sebeobětování/Přehnaná odpovědnost Vyžadování souhlasu/uznání V. Nadměrná ostražitost a staženost Negativismus/Obava z chyb Nadměrná sebekontrola/emoční staženost Perfekcionismus/Hyperkritičnost Extrapunitivita PORUCHA OSOBNOSTI Narcistická Histriónská Schizoidní Hraniční Schizotypální Typická schémata u jednotlivých poruch osobnosti pokr. JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ O SOBĚ Jsem výjimečný a zvláštní. Musím budit zájem, jinak nejsem nic. Jsem soběstačný, samotář, nepřizpůsobivý. Jsem vadný. Jsem špatný. Jsem zranitelný. Jsem bezmocný. Jsem vadný. Cvičení JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ O DRUHÝCH Druzí jsou horší a musí mi prokazovat úctu a obdiv. Druzí mě musejí obdivovat, nezájem nesnesu. Druzí mi nemají co nabídnout. Druzí mě opustí a zdradí a to nesnesu. Lidé jsou špatní. Druzí mě ohrožují. Nerozumím jim. Jaký druh výchovy a jaké zážitky v dětství mohly vést k vytvoření těchto pravidel: 1. Musím se ke všem chovat vstřícně a ve všem jim vyhovět, jinak mě nikdo nebude mít rád. 2. Nesmím dát najevo slabost, nebo mnou budou druzí pohrdat a využívat mě. 3. Nikdy nesmím udělat chybu, jinak budu potrestán. 4. Kdyby druzí věděli, jaký (jaká) opravdu jsem, nechtěli by se mnou mít nic společného. 5. Pokud člověk stále nepracuje, tak je lenoch a flákač. 6. Pokud se někdo nechá napálit nebo okrást, je to hlupák a patří mu to. 7. Kdo je opravdu nadaný, ten se nemusí učit a snažit se učí a snaží se jen hloupí. 8. Pokud se mnou někdo nesouhlasí a kritizuje mě, je to můj nepřítel a zaslouží si být potrestán.

5 Zjišťování dysfunkčních schémat V rámci probírání automatických myšlenek Absolutní, extrémní a všeobecné výroky o sobě, o druhých, o světě ( všichni, nikdo, nikdy, nic...) Extrémní hodnocení - katastrofizace, nesnesitida, zatracování sebe či druhých Velmi emočně nabité Velmi přesvědčivé Dosažení žádoucích cílů více brání než pomáhají Shrnutí opakujících se témat automatických negativních myšlenek Padající šíp (řetězení významů) Příklad techniky padajícího šípu Opakovaně se ptáme No a kdyby to byla pravda, co by to znamenalo? Když jsem se jí zeptal, jestli by nešla do kina, tak jsem se zakoktal a zčervenal jsem. Určitě si myslí, že jsem hlupák. S hlupákem si nebude chtít nic začít. Nikdo si se mnou nebude nikdy chtít nic začít. Budu vždycky osamělý a nešťastný. Jsem nesympatický hlupák. Příklad techniky padajícího šípu Určitě budu mít během přednášky okno a nebudu vědět co říci. (Za předpokladu, že se to stane co je na tom tak hrozného?) Budu vypadat jako naprostý idiot. Všichni si o mě budou myslet, že jsem úplný debil. I já si o sobě budu myslet, že jsem úplný debil. Jsem úplný debil. (A to je katastrofa, kterou nesnesu). Otázky k technice padajícího šípu Pokud je tato myšlenka pravdivá, co to říká o mně (o druhých, o světě)? Pokud je to pravda, co to znamená dále? A dále? A dále? Co to všechno znamená o mně (o druhých, o světě)? Jaký je v tom můj problém? Jak bych se měl v této situaci zachovat? Co se ode mě očekává? A co by na tom bylo tak hrozného? Co to říká o mně jako o člověku? O mém charakteru? A co je na tom nejhoršího? Co by mě před tím mohlo uchránit? C bych měl dělat, abych měl úspěch? Abych byl v životě šťastný?

6 Pravidla práce s dysfunkčním schématem Zaměřujeme se na konkrétní dysfunkční schémata, související s cílem terapie, nikoli na jakákoli schémata, která jsou mylná či iracionální! Je třeba postupovat pomalu, trpělivě, taktně, nespěchat (reaktance!). Jednotlivé metody je třeba používat opakovaně, než se jejich vliv projeví. Cílem je snížení míry přesvědčivosti, nikoli vyvrácení platnosti dysfunkčního schématu. Cílem je zvýšení míry přesvědčivosti alternativního přesvědčení. V mnoha případech jde o aktivaci již existujícího alternativního přesvědčení, nikoli o jeho vytvoření de novo. Je třeba počítat s opětovnou aktivací dysfunkčního přesvědčení vlivem zevních událostí. Metody práce s dysfunkčním schématem Edukace o jádrových přesvědčeních, jejich vzniku a vlivu Definice pojmů, zjišťování přesvědčivosti a emočního náboje dysfunkčního schématu Verbální zpochybňování dysfunkčního schématu Zkoumání historických zdrojů dysfunkčního schématu Dopis osobě, která byla zdrojem schématu Konfrontace s osobou, která byla zdrojem schématu, formou psychodramatu Záznam a zkoumání aktuálních zážitků, protiřečících dysfunkčnímu schématu Historické zkoumání zážitků, protiřečících dysfunkčnímu schématu Formulace alternativního schématu Hledání aktuálních důkazů, podporujících platnost alternativního schématu Historické zkoumání zážitků, podporujících alternativní schéma Behaviorální experimenty, upevňující přesvědčivost alternativního schématu Opakované hodnocení přesvědčivosti a emočního náboje alternativního přesvědčení Edukace o jádrových přesvědčeních, jejich vzniku a významu Co jsou to jádrová přesvědčení Jak vznikají Jak ovlivňují každodenní život a emoce Text: Padesky, Greenberger: Na emoce s rozumem Praško a kol. Cvičení Odpovězte na otázky: 1. Co jste v dětství slýchávali, že musíte, nesmíte, měli byste, neměli byste? Co od vás rodiče či jiné autority především očekávaly? 2. Jaké důsledky mělo, když jste neposlechli nebo jste nesplnili to, co od vás rodiče očekávali? 3. Za co jste byli kritizováni nebo trestáni? 4. Za co jste byli oceňováni, chváleni nebo odměňováni? 5. Jaká rodinná rčení, pravidla, přísloví či životní ponaučení si pamatujete z dětství?

7 Definice pojmů, zjišťování přesvědčivosti a emočního náboje dysfunkčního schématu Jádrové přesvědčení: Jsem úplný debil. Definice pojmů: Debil podle čeho se pozná, jak se chová, jak se chovají druzí k němu. Přesvědčivost 0 100%. Emoce a její intenzita. Verbální zpochybňování dysfunkčního schématu Nakolik tomuto přesvědčení věřím? (0-100%) Jaká fakta a zkušenosti svědčí pro platnost tohoto přesvědčení? Existují nějaká fakta a zkušenosti, svědčící proti platnosti tohoto přesvědčení? V čem je toto přesvědčení přehnané? V čem je toto přesvědčení nelogické? V čem mi toto přesvědčení škodí? Z čeho toto přesvědčení pramení? Zkoumání historických zdrojů dysfunkčního přesvědčení Na základě jakých zážitků a zkušeností vzniklo toto jádrové přesvědčení? Kdo vám to říkal? V jakých situacích? DOMÁCÍ CVIČENÍ: Pacient si má jednou denně na 20 minut vzpomínat na zážitky z dětství, které souvisejí se jeho současnými názory a přesvědčeními. Zaznamenává své vzpomínky písemně. MOŽNÉ PROBLÉMY: Někdy jsou pro pacienta vzpomínky tak bolestné, že se k nim nechce vracet. Terapeut by jej měl na jedné straně empaticky vyslechnout, na druhé straně jej ujistit, že emoce spojené se vzpomínkami se postupně zmírní, když se k nim pacient bude vracet postupně a v bezpečném prostředí. Cílem cvičení je zkoumat, zda přesvědčení, vytvořená za určitých traumatických okolností, platí i v současné době, a zda případná jiná přesvědčení by nebyla pro pacienta vhodnější a prospěšnější. Vzpomínky na minulost mohou také někdy stávající schémata ještě upevnit. Terapeut by měl vysvětlit, že abychom mohli něco změnit, musíme o tom nejdříve vědět co nejvíce. Zjišťování potřebných informací samo o sobě k žádné změně vést nemusí. Dopis osobě, která byla zdrojem schématu TERAPEUT: Chtěl bych, abyste napsala dopis...(svému otci), který ve vás vyvolal přesvědčení, že jste úplně k ničemu. Ten dopis není určený k odeslání, ale k ujasnění vašich myšlenek a pocitů. Napište mu, proč neměl pravdu a jak jste jiná, než vám tvrdil. Napište mu, čím vám ublížil, a že už se o sebe dokážete postarat sama a čeho všeho jste dosáhla. Buďte přitom asertivní a důrazná. Na jiný list papíru si pak zapište své myšlenky a pocity, které se vám při psaní dopisu vynořily. DOMÁCÍ CVIČENÍ: B) Napsat dopis člověku (lidem), který měl hlavní podíl na vytvoření dysfunkčního přesvědčení B) Zapsat si myšlenky a pocity, které se při psaní tohoto dopisu objevily MOŽNÉ PROBLÉMY: Obavy z oživení negativních vzpomínek a pocitů viny. Přesvědčení, že původce negativního schématu měl ve svých tvrzeních pravdu. Terapeut: Probrat všechny negativní myšlenky ohledně napsání dopisu, probrat fakta pro a proti Zaujmout empirický postoj ohledně účinku napsání dopisu: Myslíte si, že se pak budete cítit hůře. Chtěl bych zjistit, zda to tak opravdu bude. Co by nám to řeklo o vašem schématu? Není to další způsob, jak se vaše přesvědčení brání proti změně?

8 Konfrontace s osobou, která byla zdrojem schématu, formou psychodramatu Pacient se obrací k prázdné židli nebo ke spolupacientovi, který představuje původce jeho dyfunkčních přesvědčení, a diskutuje s ním, zpochybňuje jeho názory a obhajuje sám sebe a své schopnosti a přednosti. Cílem je, aby pacient získal schopnost dominance nad původcem svých negativních názorů na sebe a na druhé a aby jeho věrohodnost zpochybnil. Zkoumání aktuálních zážitků, protiřečících dysfunkčnímu schématu TERAPEUT: Chtěl bych, abychom si prošli vaše zážitky z uplynulého týdne a zjistili, které z nich popírají platnost vašeho přesvědčení, že. (jste úplný debil). DOMÁCÍ CVIČENÍ: Každý den si zaznamenejte jednu až tři události, které ukazují na to, že vaše přesvědčení není tak absolutně platné, jak si myslíte. Všímejte si faktů co jste udělal, co řekl nebo udělal někdo druhý. Snažte se vyhýbat interpretacím a hodnocení cílem cvičení je zvýšit vaši všímavost vůči faktům, které jste dosud přehlížel nebo bagatelizoval. Přesvědčení, jehož platnost zkoumám: Jsem úplný debil MOŽNÉ PROBLÉMY: Tato metoda někdy vyvolá v pacientovi pocity pokoření, strachu a porážky, protože si ani v této podobě netroufne se původci svého negativního schématu postavit. Terapeut by měl pacientovi pomoci zjistit negativní myšlenky, které mu brání vyslovit kritiku nepřítomné osoby, a zpochybnit je. Lze také použít metodu obrácení rolí, případně nácviku podle vzoru. Den Události, popírající platnost mého přesvědčení Historické zkoumání zážitků, protiřečících dysfunkčnímu schématu Přesvědčení, jehož platnost zkoumám: Zážitky a fakta, která dokazují, že toto přesvědčení není vždy a za všech okolností stoprocentně pravdivé: Formulace alternativního přesvědčení TERAPEUT: Když jsme si ujasnili vaše jádrové přesvědčení, zkuste teď zformulovat takové přesvědčení, které by bylo více vyvážené, lépe odpovídalo všem vašim dosavadním zkušenostem a které by vám v životě více pomáhalo. Jaká forma tohoto přesvědčení by byla realističtější (více odpovídala všem zjištěným faktům) relativnější, pružnější logičtější prospěšnější MOŽNÉ PROBLÉMY: Někteří pacienti to vnímají jen jako plané utěšování, které je nijak nepřesvědčí a nezlepší jejich pocity. Terapeut by měl vysvětlit, že nové schéma je třeba vyzkoušet a že vyžaduje delší dobu, než se člověk se svým novým schématem sžije. Pacient by měl opakovaně zkoumat výhody a nevýhody nového schématu, důkazy, které jej podporují, a opakovaně jednat tak, jako by novému schématu věřil více, než tomu je, a zjišťoval, k jakým důsledkům to vede.

9 Upevňování alternativního přesvědčení Zaznamenávání faktů, podporujících platnost alternativního přesvědčení Behaviorální experimenty Historické zkoumání platnosti alternativního přesvědčení Opakované hodnocení přesvědčivosti alternativního přesvědčení (0 100%) Hledání aktuálních důkazů, podporujících platnost alternativního přesvědčení TERAPEUT: Tento týden si pozorně všímejte všech událostí, které by mohly podporovat vaše nové přesvědčení Někdy se mi něco podaří docela dobře. DOMÁCÍ CVIČENÍ: Každý den si zaznamenejte jednu až tři události, které potvrzují platnost vašeho nového přesvědčení. Všímejte si faktů co jste udělal, co řekl nebo udělal někdo druhý. Snažte se vyhýbat interpretacím a hodnocení cílem cvičení je zvýšit všímavost vůči faktům, které jste dosud přehlížel nebo bagatelizoval. Přesvědčení, jehož platnost zkoumám: Někdy se mi něco podaří docela dobře Den Události, potvrzující platnost mého nového přesvědčení Behaviorální experimenty, upevňující přesvědčivost alternativního schématu Nové přesvědčení, jehož platnost zkoumám: Nakolik mu věřím (%): Co musím udělat, abych zjistil, zda platí: Co očekávám, že se stane: Co se opravdu stalo: Jaké ponaučení a závěry z toho lze vyvodit: Nakolik nyní věřím novému přesvědčení (%) Pokud má klient přesvědčivost svých iracionálních přesvědčení trvale oslabit, je nutné, aby opakovaně úmyslně jednal proti nim! A.Ellis Historické zkoumání platnosti alternativního přesvědčení Mé nové přesvědčení: Věk Zážitky, které potvrzují mé NOVÉ přesvědčení Narození 2 r. 3 5 r r r r r.

10 Zkoumání věrohodnosti nového přesvědčení Mé nové přesvědčení: Nakolik věřím, že je toto přesvědčení pravdivé? Datum Datum % % Cíle psychoterapie (A.Ellis, 1997) Změna na úrovni chování Změna na úrovni myšlení Změna na úrovni životní filozofie Datum % Datum % Cvičení Cvičení Zformulujte si aspoň dvě svá jádrová přesvědčení 1) O sobě (Já jsem Já nejsem) 2) O druhých lidech (skupině lidí) 3) O světě kolem Ke každému přiřaďte míru jeho přesvědčivosti % S jakou emocí toto přesvědčení souvisí? Vzpomeňte si na nějakou situaci, ve které jste prožívali nějakou silnou emoci. 1) Určete žhavou automatickou myšlenku, která vás v této situaci napadla. 2) Technikou padajícího šípu zformulujte své jádrové přesvědčení, z něhož tato myšlenka vychází o sobě, o druhých, o světě. 3) Nakolik tomuto přesvědčení věříte 0-100%? 4) Dokážete si vytvořit alternativní přesvědčení k tomuto jádrovému přesvědčení? Jak zní a nakolik mu věříte?

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Psychická reakce. reakce

Psychická reakce. reakce Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Ústav psychologie a psychosomatiky

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Náboženské prožívání u poruch osobnosti. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna

Náboženské prožívání u poruch osobnosti. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Náboženské prožívání u poruch osobnosti PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Psychosomatika S náboženskými projevy u psychických poruch se nesetkáme jen v psychiatrických léčebnách

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty

Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Skupinová KBT pro úzkostně depresivní a fobické klienty Roman Pešek APLA Praha, střední Čechy o.s. vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitační střediska APLA Externí spolupracovník Psychosomatické

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Agresivní chování v ordinaci

Agresivní chování v ordinaci Agresivní chování v ordinaci Voláková D. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS PLÁN N SOCIOTERAPIE Mgr. Jana Zierhutová Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS Úvod Def. socioterapie = jeden z prostředk edků resocializace,, zaměř ěřený na (re)integraci člověka nácvik

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Probouzení kritického myšlení

Probouzení kritického myšlení foto: Týden mozku, škola Brandýs nad Orlicí Probouzení kritického myšlení - pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd? PhDr. Hana Košťálová a ing. Petr Kadlec, ACC Neurovědy ve vzdělávání,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Obsah VII XII. Předmluva serveru Finančník.cz. Předmluva XIX. Poděkování. Úvod 1. Samotný proces a jeho uskutečňování 3

Obsah VII XII. Předmluva serveru Finančník.cz. Předmluva XIX. Poděkování. Úvod 1. Samotný proces a jeho uskutečňování 3 Obsah Předmluva serveru Finančník.cz Předmluva Poděkování XII XV XIX Úvod 1 Kapitola 1 Změna: Samotný proces a jeho uskutečňování 3 Lekce 1: Využijte svých emocí ke změně 4 Lekce 2: Psychologická viditelnost

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - emoční inteligence Střední průmyslová škola Ostrov SOCIÁLNÍ INTELIGENCE = schopnost optimálně sociálně komunikovat na rozdíl od obecné inteligence (IQ) se dá naučit na obecné inteligenci

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy. MUDr. Jan Kubánek Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy. MUDr. Jan Kubánek Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy MUDr. Jan Kubánek Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník Trenčianské Teplice 2013 Kruhy mají integrativní potenciál Kruhy nás obklopují V přírodě V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Charvát, M., Maierová, E. AT konference 2015 Teoretická východiska Nejistá vztahová vazba a obzvláště nezpracované traumatické zkušenosti přispívají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Gestalt pohled na výčty specifických skupin osob zasažených v rámci katastrof a MU

Gestalt pohled na výčty specifických skupin osob zasažených v rámci katastrof a MU Gestalt pohled na výčty specifických skupin osob zasažených v rámci katastrof a MU Mgr. Tibor A. Brečka KSV FBM PAČR asociovaný člen AGT člen AAGT brecka@polac.cz Brečka 2008 Specifická skupina obyvatelstva

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a)

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Obsah. Úvod... 1. Teorie utváření CHARAKTERU... 5

Obsah. Úvod... 1. Teorie utváření CHARAKTERU... 5 Úvod........................................... 1 Část 1 Teorie utváření CHARAKTERU....................... 5 Kapitola 1 Charakterologická vývojová teorie............................ 7 Osobnostně-typologické

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více