Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA)"

Transkript

1 Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Vodičské oprávnenie skupiny B Osvedčenie o elektrotechnlckej spôsobllostl 21 Odborné prednášky a exkurzie Lyžiarske a plavecké sústredenia Bohatá ponuka krúžkov Odborné, matematické, Jazykové a športové sút'aže Športovanie vo volnom čase (telocvlčňa, posllňovňa) Internát, Jedáleň, dlelne a telocvlčňa v areáll školy Váž ní rodičia, milí de'\llatac Využite pestrú ponuku štúdia v SŠ - SOŠ elektrotechnickej s kvalltným teoretickým vyučovaním a moderne zameraným odborným výcvikom pod dohladom kvallflkovaných učltelov, zručných majstrov odbornej výchovy a starostllvých vychovávateľov. Grafický dizajn: Róbert Cseri, Patrik Fekiač 3.C SŠ-SOŠE študijný odbor: mechanik počítačových sietí

2 2679 K mechanik mechatronik Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list vyhláška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 21 Zameranie: strojárstvo, elektrotechnika, automatizácia a informatika Oblasti štúdia: mikroprocesory a elektronika grafické 3D a CAD systémy prepojenie elektrotechniky, lt a strojárstva v oblasti strojárstva, elektroniky, mechatroniky v automatizovaných výrobných systémoch v elektrotechnickom, lt a strojárskom priemysle 2682 K mechanik počítačových sietí Stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné - lsced 3A Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list Zameranie: počítače a počítačové siete, elektrotechnika Oblasti štúdia: elektrotechnika, počítače a siete Odborné zručnosti : inštalácia OS a konfigurácia počítačov diagnostika PC, zálohovanie a ochrana dát tvorba webových stránok a programovanie ClSCO certifikácia (program CCNA) navrhovanie, budovanie, konfigurácia a správa počítačových sietí opravy a servis výpočtovej techniky podnikanie v elektrotechnickom a lt priemysle 2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie Stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné - lsced 3A Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučn ý. list Zameranie: elektrotechnika, počítače a počítačové siete Oblasti štúdia: elektrotechnika, elektronika, počítače a siete mikroprocesorová technika a elektronika diagnostika, zálohovanie a ochrana dát tvorba webových stránok a programovanie ClSCO certifikácia (program CCNA) navrhovanie, konfigurácia a správa počítačových sietí opravy a servis výpočtovej techniky podnikanie v elektrotechnickom a lt pdemysle

3 2411 K mechanik nastavovač Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list Zameranie: strojárstvo Oblasti štúdia: strojárstvo a technológia čítanie a porozumenie technickým výkresom zostavovanie technologických postupov práca na konvenčných strojoch nastavovanie a obsluha CNC strojov na rôznych postoch strojárskej výroby práca na počítačom riadených CNC strojoch v strojárskom priemysle 2426 K programátor obrábacích a zváracích stroj ov a zariadení Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list Zameranie: strojárstvo a robotika Oblasti štúdia: automatizácia a robotika čítanie a porozumenie technickým výkresom - ~=~ práca na konvenčných strojoch programovanie automatizovaných strojov zostavovanie riadiacich programov CNC strojov operátor strojárskej výroby v strojárskom priemysle

4 2697 K mechanik elektrotechnik silnoprúd Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list, 2697 K mechanik elektrotechnik autoelektronika Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list, vyhláška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 21 Zameranie: elektrotechnika - silnoprúd Oblasť štúdia: elektrotechnika projektovanie a montáž elektrotechnických zariadení výroba a rozvod elektrickej energie návrh elektroinštalácií a rozvádzačov nízkeho napätia opravy; a servis elektrických strojov a zariadení návrh a realizácia elektrických rozvodov prehliadky a skúšky elektroinštalácií podnikanie v elektrotechnickom priemysle Zameranie: elektrotechnika - autoelektr_onika Oblasti štúdia: elektrotechnika, automobily ~

5 2697 K mechanik elektrotechnik zabezpečovacia technika Dižka štúdia: 4 roky - s maturitou Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list, 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Stupeň vzdelávania: stredné odborné - ISCED 3C Dižka štúdia: 3 roky Doklad o vzdelaní: výučný list, Zameranie: elektrotechnický priemysel Oblasť štúdia: silnoprúdová technika Zameranie: elektrotechnika - zabezpečovacia technika Oblasti štúdia: elektrotechnika, zabezpečovacie systémy znalosti spojovacej a prenosovej techniky zabezpečenie vnútorných a vonkajších priestorov opravy a servis poplachových systémov predajca zabezpečovacích systémov ďal šie štúdium na vysokej škole technického smeru podnikanie v elektrotechnickom priemysle [ttrnj - obsluha elektrických prístrojov a zariadení obsluha výrobní elektrickej energie oprava a servis elektrických rozvodov budovanie a servis elektrických rozvodov nadstavbové štúdium - získanie maturitného vysvedčenia podnikanie v elektrotechnickom priemysle

6 2683 H 15 elektromechanik úžitková technika Stupeň vzdelávania: stredné odborné - ISCED 3C DÍžka štúdia: 3 roky Doklad o vzdelaní: výučný list, Zameranie: elektrotechnický priemysel Oblasť štúdia: silnoprúdová technika obsluha elektrických prístrojov a zariadení oprava, diagnostika a servis elektroniky predaj elektrických spotrebičov opravy a servis elektrických spotrebičov nadstavbové štúdium - získanie maturitného vysvedčenia v elektrotechnickom priemysle 2683H17 elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá Stupeň vzdelávania: stredné odborné - ISCED 3C DÍžka štúdia: 3 roky Doklad o vzdelaní: výučný list, Zameranie: elektrotechnický priemysel Oblasti štúdia: klimatizácia a tepelné čerpadlá obsluha klimatizačných prístrojov a zariadení oprava, diagnostika a servis chladiacich zariadení predaj chladiacej a klimatizačnej techniky oprava a servis chladiacej a klimatizačnej techniky nadstavbové štúdium - získanie maturitného vysvedčenia v elektrotechnickom priemysle

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt: * Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta 2 041 99 Košice Kontakt: www.sosake.sk * Centrum odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu KSK *Učebné obory - 3 ročné * 2487 H 01 autoopravár

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, Ružomberok Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok : 044 / 432 36 37 : www.sosprk.sk : info@sosprk.sk Návrh

Více

Ponúkame tieto študijné odbory:

Ponúkame tieto študijné odbory: prijme v školskom roku 2013/2014 do 1. ročníka žiakov 9. tried ZŠ Ponúkame tieto študijné odbory: 2675 M elektrotechnika 2 triedy 56 žiakov 2387 M mechatronika 1 trieda 28 žiakov 2381 M grafické systémy

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Stredné školy športové SŠ športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra gymnázium šport-kolektívne športy 4 Stredné školy s talentovými odbormi

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení

C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení A. Názov kvalifikácie: Montér elektrických rozvádzačov B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7413001 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení D. Kvalifikačný

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení Termín: 1. termín Obor: Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 1. 1092015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 2. 882015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 3. 22015 90,0 0,0

Více

TÉMY PČOZ FORMA b) PRE MS 2016

TÉMY PČOZ FORMA b) PRE MS 2016 Odbor 2675 M ELEKTROTECHNIKA Voliteľný predmet Obrazová a zvuková technika 1. Farebné obrazovky ( tvorba učebných 2. Terestriálne digitálne vysielanie ( tvorba učebných 3. Digitálna televízia ( tvorba

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov Názov kvalifikácie: Nastavovač CNC strojov Kód kvalifikácie U7223001-00829 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7223001 Nastavovač CNC strojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zoznam kvalifikácií a ich kódovanie projekt CVANU

Zoznam kvalifikácií a ich kódovanie projekt CVANU Zoznam kvalifikácií a ich kódovanie projekt CVANU Poradové číslo Kód kvalifikácie Názov kvalifikácie Názov a kód kvalifikácie Projekt CVANU - pilot 01 7113000 Kamenár Kamenár kód 7113000 Hrubá kamenárska

Více

KRITÉRIA NA SESTAVENÍ POŘADÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

KRITÉRIA NA SESTAVENÍ POŘADÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 KRITÉRIA NA SESTAVENÍ POŘADÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 I. UČEBNÍ OBORY S MATURITOU (denní studium) Do učebních oborů (čtyřletých) s maturitní zkouškou: 26-41-L/01

Více

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Študijný odbor: 2381 M strojárstvo Z predmetu strojárská konštrukcia STC

Více

Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom

Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom www.sosdca.edupage.org info@sosdca.tsk.sk 1937 - vznik Stredného odborného učilišťa pri ZŤS v Dubnici nad Váhom. 1.9.1961 - pre podnik ADAST vzniká učňovské stredisko

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka)

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním.

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno Názov profesie: elektrotechnik, i. n. Názov organizácie: KANTECH systems, Laskomerského 6, Brezno 1, B, WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou), Prax (v rokoch) 0, inštalácia kabeláže

Více

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Kód kvalifikácie C7231001-00913 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231001 Automechanik osobných

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Programátor CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Programátor CNC strojov Názov kvalifikácie: Programátor CNC strojov Kód kvalifikácie U3115006-00826 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3115006 Programátor CNC strojov SK NACE Rev.2 C

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY č.1 November 2010 Ing. Irena Jankovičová jankovicova@siov.sk STREDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE č.2 Trh práce široké spektrum povolaní a pracovných

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ORIENTACE NA MAPĚ VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV teoretické vyučování budova č. 1 Dr. M. Tyrše, NB budova č. 2 Masarykovo náměstí, NB

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Štatistika naplnenosti stredných škôl z vybraného územia

Štatistika naplnenosti stredných škôl z vybraného územia OKRES - Prešov SŠ Názov Odbor Schval. DŠ Jazyk 671027 Spojená škola-gymnázium Sládkovičova 4, Prešov gymnázium - pozn.:gymnázium - cudzie jazyky Profilové predmety Triedy Plán Prihlásení T1 T1.+2 1. 1.+2

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Emila Belluša Staničná 4, Trenčín

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Emila Belluša Staničná 4, Trenčín STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Emila Belluša Staničná 4, 911 05 Trenčín Areál školy sa nachádza v časti Trenčín - Zlatovce. Škola má dve budovy, jedna sa nachádza na Staničnej ulici neďaleko železničnej

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred zásahom elektického prúdu.

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred zásahom elektického prúdu. Bezpečnosť pri práci a ochrana pred zásahom elektického prúdu. odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Bezpečnosť pri práci a ochrana

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený Názov kvalifikácie: Autotronik Kód kvalifikácie U7231999-01522 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231999 Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Dolný Kubín

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Dolný Kubín Názov profesie: Asistent osoby so ZP Názov organizácie: SN Group s.r.o. Dolný Kubín, 02601 Soňa Nízka- 0911 43 43 41, s.nizka@windowslive.com WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou),

Více

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17 Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit

Více

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM Proč VOŠ A SPŠE Plzeň studium na naší škole se v budoucnosti zúročí připravili jsme již pro život 12924 absolventů SŠ a 1142 absolventů VOŠ v současnosti na naší škole studuje

Více

PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE

PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ Národný inšpektorát práce odbor riadenia inšpekcie práce Autor: Ing. Michal Horňak michal.hornak@ip.gov.sk tel.: +421 915 417 908 September

Více

Stredné odborné učilište energetické, Komenského Žilina

Stredné odborné učilište energetické, Komenského Žilina Stredné odborné učilište energetické, Komenského 50 010 01 Žilina Vyhodnocovacia správa SOU energetického v Žiline, za škol. rok 2004/2005 1) Identifikácia strednej školy: Názov- SOU energetické Sídlo-

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických, E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy

Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických, E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy 1 por. č. 03/2013 ============================================================ č.j.: 323/2013-ÚRŽD-E/Ck Evidenčné číslo: E 03 /2013 Vykonávanie TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343, PSČ: 038 42 IČO: 36 394

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ODBORNÁ PRAXE ELEKTROTECHNIKŮ_E2-3 Číslo projektu:

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery nezamestnanosti

Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery nezamestnanosti Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery P.č. Názov máj 2011 1 3659 4 05 stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve 11 9 81,80% 2 4561 2 03 poľnohospodár - služby 22 17 77,30%

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Spolupráca SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste, INA Kysuce, a.s. a KIA Motors, s.r.o.

Spolupráca SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste, INA Kysuce, a.s. a KIA Motors, s.r.o. Spolupráca SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste, INA Kysuce, a.s. a KIA Motors, s.r.o. Charakteristika Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326 má: 58 pedagogických a 28 ostatných zamestnancov

Více

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy.

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy. Slovo ředitele Střední škola elektrotechnická patří mezi přední elektrotechnické školy v České republice nejen díky své dlouholeté tradici, ale i díky perspektivám, které nabízí současným i budoucím žákům.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Milí uchádzači o štúdium,

Milí uchádzači o štúdium, Milí uchádzači o štúdium, Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnostiach štúdia na našej strednej škole, ktorá Vás pripraví do zamestnania pomocou praxe, vykonávanú v škole a externých organizáciách. HISTÓRIA

Více

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7421003 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7421 Mechanici a opravári elektrotechnických

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.sse-najizdarne.cz OSTRAVA 2015 Analýza byla vytvořena za finančního

Více

Rozvojový projekt Grafické systémy v OVP v roku Názov projektu: Škola pre prax

Rozvojový projekt Grafické systémy v OVP v roku Názov projektu: Škola pre prax Rozvojový projekt Grafické systémy v OVP v roku 2013 Názov projektu: Škola pre prax Realizátor projektu: Stredná priemyselná škola elektrotechnická ul. K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ciele, ktoré sa dosiahli

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Příkaz ředitele SŠE P/3/2016 VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Příkaz ředitele SŠE P/3/2016 VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Příkaz ředitele SŠE P/3/2016 VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Denní studium po skončení povinné školní docházky studijní obory II. Denní studium

Více

2381 M 2694 M 2675 M 2387 M 3918 M 3968 M

2381 M 2694 M 2675 M 2387 M 3918 M 3968 M Študijné odbory 2381 M strojárstvo automobilový priemysel 2694 M informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika priemyselná informatika 2387 M mechatronika 3918 M technické lýceum 3968 M logistika

Více

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA Stavebný odborník budúcnosti Projekt realizovaný v období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012 Kód projektu: 26110130320 Celkové plánované výdavky

Více

UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia

UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia 1 Milí študenti, venujte prosím Vás pozornosť nasledujúcim poznámkam: 1. Skôr, ako začnete robiť predregistráciu predmetov, pozorne

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

C. Projekt vzdelávacieho programu - modulový - rozpracovanie modulu

C. Projekt vzdelávacieho programu - modulový - rozpracovanie modulu C. Projekt vzdelávacieho programu - modulový - rozpracovanie modulu Názov a adresa žiadateľa Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1. Názov vzdelávacieho programu Programovanie

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

fortell s.r.o.: nabídka volných pracovních míst

fortell s.r.o.: nabídka volných pracovních míst fortell s.r.o.: nabídka volných pracovních míst Nabídku aktuálních volných pracovních pozic najdete níže. V případě zájmu prosím kontaktujte naši personalistku Dagmar Kučerovou. Vaše kontaktní osoba: Dagmar

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP podľa 1.dodatku schváleného MŠVVaŠ SR 19.6.2014 platný

Více

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020 akalářskéstudijníprogramy a obory Uvedenéakreditovanéstudijníprogramyaoborynemusíbýtotvírány v každémakademickémroce. ližšíinformacejsouuvedenynalokálníchstránkáchfakult v Podmínkáchpřijímacíhořízenínanásledujícíakademickýrok.

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Deň otvorených dverí SPŠ elektrotechnická 13. november 2013

Deň otvorených dverí SPŠ elektrotechnická 13. november 2013 Deň otvorených dverí SPŠ elektrotechnická 13. november 2013 Základné informácie o škole (1) samostatná história školy od 1.9.1967 štátna stredná škola (zriaďovateľom je KSK) štúdium trvá 4 roky a končí

Více

Hledáš perspektivní učební nebo studijní obor?

Hledáš perspektivní učební nebo studijní obor? 4leté studijní obory s maturitou Hledáš perspektivní učební nebo studijní obor? 3leté učební obory se závěrečnou zkouškou Počty studentů v jednotlivých oborech Informační technologie 187 Obalová technika

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 18. 20. května 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 18. 20. května 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 18. 20. května 2015 Třída: NA2 AUTOTRONIK (denní) 39-41-L/51 MECHANIK ELEKTROTECHNIK (denní) 26-41-L/51 p.č. obor příjmení a jméno 1.

Více