Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017"

Transkript

1 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od do žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Zimní semestr výuka od do , tj. 15 výukových týdnů prázdniny od do zkouškové období od do Letní semestr výuka od do , tj. 14 výukových týdnů 1. část zkouškového období od do prázdniny od do část zkouškového období od do srpen FZS II. kolo přijímacího řízení oborů Ergoterapie a Porodní asistentka v prezenční a kombinované formě studia a Všeobecná sestra v prezenční formě studia UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru 2015/ FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia - Ergoterapie, Fyzioterapie prezenční forma studia FZS závěrečná zkouška CŽV KFE ústní závěrečná zkouška FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia - Porodní asistentka, Všeobecná sestraprezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra v kombinované formě studia a programu CŽV FZS přijímací řízení 2016/ přezkumní řízení FZS závěrečná zkouška CŽV KOPA obhajoba závěrečné práce a ústní závěrečná zkouška září FZS II. kolo přijímací řízení 2016/2017 termín pro vydání rozhodnutí FZS tajemníci katedry KFE, KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do systému STAG zimní semestr 2016/ FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - zimní semestr 2016/ UJEP kolegium rektora FZS 1.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IE15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KFE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IF15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KFE pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS 2.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IE25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KFE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové FZS 2.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IF25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KFE pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D UJEP porady prorektorů s proděkany

2 FZS zápis přijatých uchazečů v rámci přezkumního řízení a II. kola přijímacího řízení do 1. roku studia 2016/ FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KFE/OE2K5 a OE4K5; KFE/IE1K5 a KFE/IE2K5 - pouze osobně Mgr. Petře Pecharové, KFE/OF2K5 a OF4K5; KFE/IF1K5 a KFE/IF2K5 - pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2015/ UJEP ukončení akademického roku 2015/ UJEP zahájení akademického roku 2016/ FZS školení BOZP KFE FZS 3. ERG a 3. FYT Odborná souvislá praxe V (KFE/SPE5 a SPF5) od do UJEP AS UJEP FZS zahájení výuky oborů Fyzioterapie a Ergoterapie v kombinované formě studia FZS 3.PA - konečný termín pro odevzdání podkladů na odbornou praxi KOPA/OP4P FZS konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium 2016/2017 na studijní oddělení UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování výuky v předmětech zimního semestru 2016/2017 v IS/STAG FZS 1.ERG Odborná souvislá praxe I KFE/SPE15 konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové FZS ukončení elektronického předzápasu předmětů v IS/STAG v zimním semestru akademického roku 2016/2017 říjen FZS akademičtí pracovníci KFE a KOPA konečný termín pro zveřejnění témat bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 na webu FZS IS STAG vysokoškolské kvalifikační práce UJEP kolegium rektora FZS imatrikulace UJEP porady prorektorů s proděkany FZS Oborové dny FZS FZS 2.ERG, 2.FYT - Odborná souvislá praxe III - KFE/SPE35, KFE/SPF35 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové FZS Mezinárodní konference FZS FZS konečný termín pro podání Žádosti o uznání předmětů dle Směrnice děkana č. 5/2014 zimní semestr 2016/ FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe I (KFE/SPF15) od do FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe I (KFE/SPE15) od do FZS 3.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPF55 Odborné souvislé praxe V na katedru KFE pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D FZS 3.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPE55 Odborné souvislé praxe V na katedru KFE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové FZS 3.PA - Odborná praxe 5 (KOPA/OP5P5) od do FZS AS UJEP UJEP konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů a města Trmice, Statutárního města Teplice, Hospodářské a sociální rady Ústecka a stipendia ředitele VZP, pob. Ústí nad Labem, aj. nejlepším studentům UJEP UJEP zahájení kopírování předmětů akademického roku 2016/2017 do akademického roku 2017/2018 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2017/2018 v IS/STAG FZS konečný termín pro odevzdání upravených Podkladů pro zadání bakalářské práce oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra (odevzdání BP duben 2017) na studijní oddělení Podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení studenti 3. VS, 3. PA (Stanovisko bude k dispozici spolu se Zadáním BP na studijním oddělení od ).

3 FZS konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání bakalářské práce oborů Ergoterapie a Fyzioterapie (odevzdání březen 2017) na studijní oddělení Podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení studenti 3. ERG, 3. FYT (Stanovisko bude k dispozici spolu se Zadáním BP na studijním oddělení od ). listopad UJEP kolegium rektora FZS 3.VS - Odborná praxe V (KOPA/ODP5W) od do UJEP ubytovací stipendium - konečný termín podávání žádostí (pouze elektronicky ve STAGu) UJEP sociální stipendium - konečný termín podávání žádostí (písemně na studijní oddělení včetně všech potřebných potvrzení) UJEP porady prorektorů a proděkanů UJEP konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe III (KFE/SPE35) od do FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe III (KFE/SPF35) od do FZS 1.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPE15 Odborné souvislé praxe I na katedru KFE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPF15 Odborné souvislé praxe I na katedru KFE pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS 1.VS - Odborná praxe I (KOPA/ODP1W) od do FZS ERG,FYT - odevzdání BP+prezentace a přihlášky ke SZZ SZZ leden UJEP Akademický senát UJEP prosinec UJEP kolegium rektora FZS předání BP na KFE - obhajoba leden UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2016/2017 v IS/STAG (do ) UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 3.ERG, - Odborná souvislá praxe VI - KFE/SPE65, KFE/SPF65 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové FZS konečný termín pro zadávání termínů zápočtů a zkoušek na zkouškové období ZS AK 2016/2017 do systému STAG FZS konečný termín pro uložení publikací do OBD za rok FZS zimní prázdniny ( ) leden FZS udělování zápočtů u oborů FYT a ERG (od ) FZS 2. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou praxi KOPA/OP3P UJEP kolegium rektora FZS PA,VS - odevzdání BP a přihlášky ke SZZ SZZ únor FZS ukončení výuky v zimním semestru akademického roku 2016/ FZS zahájení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2016/2017 ( ) FZS 2.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPE35 Odborné souvislé praxe III na katedru KFE pouze osobně Mgr. Michalu Vostrému

4 FZS 2.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPF35 Odborné souvislé praxe III na katedru KFE pouze osobně Mgr. Zuzaně Růžičkové FZS vedoucí KFE - konečný termín pro předání posudků BP studijnímu oddělení obhajoba leden FZS FYT konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ leden UJEP porady prorektorů s proděkany FZS ERG konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ leden FZS předání BP na KOPA - obhajoba únor FZS vedoucí KFE - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ FYT - praktická a ústní zkouška SZZ leden 2017 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie praktická část FZS Státní závěrečná zkouška Ergoterapie, Fyzioterapie ústní SZZ UJEP Akademický senát UJEP FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro předání posudků BP studijnímu oddělení obhajoba únor FZS PA konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ únor FZS VS konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ únor FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ únor 2017 včetně rozpisu studentů na web FZS UJEP Den otevřených dveří FZS tajemníci katedry KFE, KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do STAGU letní semestr 2016/ FZS vedoucí KFE - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ leden UJEP konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2017/2018 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových oborů) únor UJEP zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2016/2017 do akademického roku 2017/2018 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2017/2018 v IS/STAG FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - letní semestr 2016/ UJEP konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2016/ UJEP kolegium rektora FZS Státní závěrečná zkouška Všeobecná sestra FZS Státní závěrečná zkouška Porodní asistentka FZS 2.ERG, 2.FYT - Odborná souvislá praxe IV - KFE/SPE45, KFE/SPF45 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové UJEP ukončení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2016/ UJEP ukončení hodnocení kvality výuky - zimní semestr 2016/2017 v IS/STAG UJEP zahájení výuky v letním semestru akademického roku 2016/ FZS 3.ERG - Odborná souvislá praxe VI (KFE/SPE65) od do FZS 3.FYT - Odborná souvislá praxe VI (KFE/SPF65) od do FZS 2.PA - Odborná praxe 4 (KOPA/OP3P5) od do FZS 2.VS - Odborná praxe IV (KOPA/OP4V5) od do FZS 3. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou praxi KOPA/OP5P FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KFE/OPE3K5 pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, KFE/OPF3K5 - pouze osobně Mgr. Zuzaně Růžičkové FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KFE/OPE5K5 - pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové, KFE/OPF5K5- pouze osobně PhDr. Kateřině Vaníkové, Ph.D UJEP porady prorektorů s proděkany UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2016/2017 v IS/STAG FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ únor 2017

5 FZS ukončení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG letní semestr 2016/ UJEP Akademický senát UJEP UJEP konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2016/2017 do akademického roku 2017/2018 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2017/2018 (kromě modulů nových oborů) FZS 2. ERG,FYT - konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG Bc. Lence Křížové dle Směrnice děkana č. 9/ Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP FZS konečný termín pro odevzdání podkladů pro zpracování závěrečné práce CŽV Bc. Lence Křížové - předpokládaný termín odevzdání závěrečné práce 2017/ FZS konečný termín pro odevzdání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/2018 (vytištěné přihlášky zaslané elektronicky) březen UJEP kolegium rektora UJEP konečný termín pro zveřejnění Information Package a Course Catalogue pro akademický rok 2017/2018 (kromě nových oborů) FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe IV - KFE/SPE45 od do FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe IV - KFE/SPF45 od do FZS 3.VS - Odborná praxe VI - KOPA/OP6V5 od do FZS 1.ERG, 1.FYT - Odborná souvislá praxe II - KFE/SPE25, KFE/SPF25 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové FZS 1. PA konečný termín pro odevzdání podkladů odborné praxe KOPA/OP1P UJEP porady prorektorů s proděkany FZS konečný termín pro podání Žádosti o uznání předmětů dle Směrnice děkana č. 5/2014 letní semestr 2016/ FZS 3.PA - Odborná praxe 6 - KOPA/OP5P5 od do FZS 3.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPE65 Odborné souvislé praxe VI na katedru KFE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové (pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2017) FZS 3.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPF65 Odborné souvislé praxe VI na katedru KFE pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D. (pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2017) FZS Vědecká rada FZS UJEP Akademický senát UJEP FZS Akademická obec FZS ERG,FYT - odevzdání BP + prezentace BP - obhajoba květen/červen FZS ERG,FYT - odevzdání přihlášky ke SZZ SZZ květen/červen 2017 duben FZS studenti ERG, FYT - individuální odborná praxe - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové FZS 1.VS - Odborná praxe II - KOPA/OP2V5 od do UJEP kolegium rektora FZS Den zdraví UJEP porady prorektorů s proděkany FZS odevzdání závěrečné práce CŽV a přihlášky k závěrečné zkoušce FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe II - KFE/SPE25 od do FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe II - KFE/SPF25 od do FZS 2.ERG (+ studenti jiných ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání hodnocení KFE/SPE45 Odborné souvislé praxe IV na katedru KFE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, FZS 2.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání hodnocení KFE/SPF45 Odborné souvislé praxe IV na katedru KFE pouze osobně Mgr. Zuzaně Růžičkové

6 FZS 1.PA - Odborná praxe I. - KOPA/OP1P5 od do FZS 3.FYT - ukončení výuky v letním semestru akademického roku 2016/ FZS 3.ERG - ukončení výuky v letním semestru akademického roku 2016/ FZS 3.FYT zahájení zkouškového období v letním semestru 2016/ FZS 3.ERG - komisionální zápočet KFE/SPE6 (v období do ) FZS 1. a 2. VS konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou individuální praxi KOPA/IV15, KOPA/IV25) UJEP Akademický senát UJEP FZS PA,VS - odevzdání bakalářské práce - obhajoba červen FZS PA,VS - odevzdání přihlášky ke SZZ SZZ červen 2017 xxx UJEP Dny vědy a umění, Majáles FZS 2. PA,VS - konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG na studijní oddělení dle Směrnice děkana č. 9/ Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP a podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení Stanovisko bude k dispozici na studijním oddělení od květen UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2015/2016 v IS/STAG (do ) UJEP kolegium rektora FZS 3.ERG zahájení zkouškového období v letním semestru 2016/ FZS vedoucí KFE - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu oboru Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia praktická SZZ květen 2017 včetně rozpisu studentů na web FZS UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 3.FYT Fyzioterapie prezenční forma studia konečný termín odevzdání indexu na stud. oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.FYT Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia ukončení zkouškového období v letním semestru 2016/ FZS 3.PA ukončení výuky v letním semestru 2016/ FZS 3.VS ukončení výuky v letním semestru 2016/ FZS 3.ERG volno před SZZ od do FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie prezenční forma studia praktická část od do FZS vedoucí KFE - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu oboru Ergoterapie prezenční i kombinovaná forma studia ústní SZZ květen 2016 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS 1.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPE2 Odborné souvislé praxe II na katedru KFE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ studenti osobních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/SPF2 Odborné souvislé praxe II na katedru KFE pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS 3.PA zahájení zkouškového období letního semestru 2016/ FZS 3.VS zahájení zkouškového období letního semestru 2016/ FZS 3.FYT Fyzioterapie kombinovaná forma studia konečný termín odevzdání indexu na stud. oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.ERG Ergoterapie prezenční forma studia konečný termín odevzdání indexu na stud. oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.ERG Ergoterapie prezenční forma studia ukončení zkouškového období v letním semestru 2016/ FZS 3.ERG Ergoterapie kombinovaná forma studia konečný termín odevzdání indexu na stud. oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.ERG Ergoterapie kombinovaná forma studia ukončení zkouškového období v letním semestru 2016/ UJEP ukončení výuky v letním semestru 2016/2017 (1. a 2. rok studia FZS) UJEP zahájení 1. části zkouškového období letního semestru 2016/2017 (1. a 2. rok studia FZS do ) FZS vedoucí KFE - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu oboru Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia ústní SZZ květen 2016 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS 3.FYT prezenční forma studia - volno před SZZ od do

7 FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie kombinovaná forma studia praktická část od do FZS Státní závěrečná zkouška Ergoterapie prezenční forma studia ústní část od do FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu PA SZZ červen 2017 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS Státní závěrečná zkouška Ergoterapie kombinovaná forma studia ústní část od do FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie prezenční forma studia ústní část od do a do FZS závěrečná zkouška CŽV obhajoba závěrečné práce CŽV FZS 3.PA konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS 3.PA ukončení zkouškového období letního semestru 2016/ UJEP Akademický senát UJEP FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie kombinovaná forma studia ústní část od do červen FZS 1. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro individuální praxi KOPA/IP1X FZS 2. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou praxi KOPA/OP3X FZS 2. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro individuální praxi KOPA/IP2X FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu PA SZZ červen 2017 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu VS SZZ červen 2017 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/ Porodní asistentka, prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/2018 Všeobecná sestra, prezenční i kombinovaná forma studia UJEP kolegium rektora FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/2018 Fyzioterapie - prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/2018 Ergoterapie-prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/2018 Porodní asistentka náhradní termín- prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/2018 Všeobecná sestra náhradní termín-prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2017/2018 Fyzioterapie a Ergoterapie náhradní termín - prezenční i kombinovaná forma studia FZS 3.VS prezenční forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS 3.VS kombinovaná forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS 3.VS ukončení zkouškového období letního semestru 2016/ FZS SZZ Všeobecná sestra-prezenční forma studia od do UJEP porady prorektorů s proděkany FZS SZZ obor Všeobecná sestra kombinovaná forma studia FZS Státní závěrečná zkouška Porodní asistentka od do FZS 2.ERG v akademickém roce 2017/2018 v zimním semestru Odborná souvislá praxe V - KFE/SPE5 již nyní konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové, termín praxe od do FZS 2.FYT v akademickém roce 2016/2017 v zimním semestru Odborná souvislá praxe V - KFE/SPF5 již nyní konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry č.d. 37 Miroslavě Bernáškové, termín praxe od do FZS vedoucí KFE, KOPA - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ květen/červen FZS konečný termín pro úpravu zadání neobhájené bakalářské práce (odevzdání BP březen/duben 2018)

8 UJEP Akademický senát UJEP FZS promoce červenec UJEP ukončení 1. části zkouškového období letního semestru 2016/2017 (1. a 2. rok studia FZS) UJEP ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2016/2017 v IS/STAG UJEP letní prázdniny od do FZS 1.VS - Odborná praxe individuální I - KOPA/IV15 od do FZS 2.VS - Odborná praxe individuální II - KOPA/IV25 od do FZS 1.PA - Individuální praxe 1 - KOPA/IV1P5 od do FZS 2.PA - Individuální praxe 2 - KOPA/IV2P5 od do FZS termín pro vydání rozhodnutí přijímacího řízení pro AR 2017/2018 srpen UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru 2016/2017 do FZS odevzdání Závěrečné práce CŽV FZS závěrečná zkouška CŽV KFE ústní závěrečná zkouška FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Ergoterapie, Fyzioterapie-prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Porodní asistentka, Všeobecná sestra prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka -kombinovaná forma studia září FZS přijímací řízení 2017/ přezkumní řízení FZS tajemníci katedry KFE, KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do systému STAG zimní semestr 2017/ FZS Závěrečné zkoušky + obhajoby Závěrečných prací CŽV UJEP kolegium rektora FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - zimní semestr 2017/ FZS zápis přijatých uchazečů v rámci přezkumního řízení do 1. roku studia 2017/ UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 1.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IE15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KFE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IF15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KFE pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS 2.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IE25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KFE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému FZS 2.FYT (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KFE/IF25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KFE pouze osobně Mgr. Zuzaně Růžičkové FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KFE/OE2K5 ; KFE/IE1K5 - pouze osobně Mgr. Petře Pecharové, KFE/OF2K5 ; KFE/IF1K5 - pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KFE/OE4K5 ; KFE/IE2K5 - pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, KFE/OF4K5 ; KFE/IF2K5 - pouze osobně Mgr. Zuzaně Růžičkové UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2015/ UJEP ukončení akademického roku 2016/ UJEP zahájení akademického roku 2017/2018 Zpracovala: Kamila Machaloušová Změny v harmonogramu během akademického roku jsou možné.

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 14. 9. 2015 do 18. 9. 2016 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2015/2016 Fakulta

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 UJEP - Akademický rok 2017/2018 od 18. 9. 2017 do 16. 9. 2018 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2017/2018 Fakulta

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 UJEP - Akademický rok 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 15. 9. 2019 zeleně označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2018/2019 Fakulta

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 září 2018 3. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 3. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2018/2019: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram AR 2016/2017

Harmonogram AR 2016/2017 Příloha č. 1 Směrnice č. 221/2016 Harmonogram AR 2016/2017 Nastavení zápisových skupin na ZS do 9.5. 2016 Příprava podkladů pro rozvrhové akce na ZS AR 2016/17, katedry vloží do systému závazné kapacity

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / KATEDRA SLAVISTIKY Univerzitní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019... 3 HAMORNOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU... 3 Bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma... 3 Navazující magisterské studium

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Z univerzitního harmonogramu

Více

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Vydáno v Karviné, duben 2018 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Začátek

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 V souladu s Opatřením rektora JU č. R 372 ze dne 13. 2. 2018 stanovuji

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 77180 Olomouc Tel.: +420 585633001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Univerzitní harmonogram akademického

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR Předzápisy do akademického roku 2009/10: Všichni studenti prezenčního i kombinovaného studia 8. 19. 6. 2009 (předzápis pro ZS) 10. 16. 2. 2010 (předzápis

Více

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011088/2018 V Plzni 17. 04. 2018 Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 31. 3. 2017 I. V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2017/18 upřesňuji organizaci základních

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011724/2019 V Plzni 13. 05. 2019 Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2019/2020 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: Po Pá : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 Č. j.: UKKTF/36762/2018 V Praze dne 19. dubna 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy,

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického

Více

Opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda Univerzita Karlova V Praze dne 29. dubna 2019 Právnická fakulta Opatření děkana č. 5/2019, UKPF/119033/2019 harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018-2019 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 27.08.2018-23.09.2018 výuka předmětů 22AMMD v prostorách

Více

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2017-2018 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 31.08.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2018/2019 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy půl hodiny

Více

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018.

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018. VNITŘNÍ NORMA UP B3-17/1-PR-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 Obsah: Garant: Touto vnitřní normou UP je

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 Hradec Králové, 27. června 2017 č. j. DFF/301/17 Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ZIMNÍ SEMESTR 25. 9. 2017-22. 12. 2017 výuka v zimním semestru 23. 12. 2017-1. 1.

Více

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace zápisu studentů FEK do akademického roku 2017/2018 čl. 1 Obecné informace 1. Zkouškové období v akademickém roce 2016/2017 končí dne 31. 8. 2017.

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni Září 1. 9. 15. 9. Náhradní a opravné termíny teoretických předmětů Uzávěrka přihlášek k opravnému/náhradnímu termínu Státní zkoušky z dějin umění (na 4. 9. KTDU) 13. 9. Zápisy do 1. ročníku magisterského

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 5/2019 NAŘÍZENÍ DĚKANA Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 12771/2019-491 Správce předpisu: Zpracovatel: Proděkanka

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ'

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' !!! ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ,)KOLEJNÍ)2637/2a,)160)00)Praha)6) 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 AB,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2018 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Vytvářet podmínky pro dosažení výrazného kvalifikačního růstu všech členů kateder a laboratoří, zejména v habilitačním

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Umění a designu Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Katedra fyzioterapie a ergoterapie Katedra fyzioterapie a ergoterapie Podmínky pro nástup na průběžnou a souvislou praxi Tisk Deníku odborné praxe (dle studovaného oboru) formát A4, jednostranně, kroužková vazba. Vypsat druhou stranu, nalepit

Více

(7) Povinnou součástí přijímacího řízení na FZS je přijímací zkouška. a) V přijímacím řízení ke studiu ve studijním oboru Ergoterapie v kombinované formě studia se jedná o test z biologie člověka. Uchazeč

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Evaluace ho řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Přijímací se konaly dne 12. 6. 2018 pro bakalářské a navazující magisterské obory. Náhradní termín pro ty, kteří

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Datum vydání: 19. 5. 2014 Účinnost od: 8. 9. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004084/2013

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 2/2015 Harmonogram akademického roku 2015/201 Článek 1 Úvodní ustanovení Toto rozhodnutí je platné pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její součásti a stanoví

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 Článek 1 Úvodní ustanovení Toto rozhodnutí je platné pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její součásti a stanoví

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8

Více

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU Plzeň 14. 3. 2012 Vyhláška děkana č. 3D/2012 o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU I. Stanovuji harmonogram studijního roku 2012/13 na FEL ZČU v Plzni a limitní termíny jím určené tak, jak

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Ke studiu na FZS pro akademický rok 2013/2014 bylo přijato celkem 1448 přihlášek. Přijímací zkoušky se

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 Prezenční studium AB, AT, AM 12. 9. 15. 9. 2017 Zimní semestr Letní semestr 1podrobné informace o praxích jednotlivých oborů 2 podrobné informace na webu jednotlivých

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-17/08

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-17/08 VNITŘNÍ NORMA PdF UP PdF-B-17/08 Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: Garant: Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Vydáno v Karviné, květen 2017 Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné

Více