Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu"

Transkript

1 Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/ Brno Tel.: S O INFORMA NÍ ZPRAVODAJ 35. ro níku Celostátní p ehlídky ST EDO KOLSKÉ ODBORNÉ INNOSTI GARANT ST EDO KOLSKÉ ODBORNÉ INNOSTI Národní institut d tí a mláde e M MT Sámova 3, tel.: Brno HLAVNÍ PARTNER SO PARTNE I SO Čns Česká nukleární společnost

2 35. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu června cpsoc.jcmm.cz 1

3 Záštitu nad 35. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Záštitu nad 35. Celostátní přehlídkou SOČ převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek Záštitu nad jednotlivými obory 35. celostátní přehlídky SOČ převzali: nad oborem 06 zdravotnictví ředitelka fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. nad oborem 07 zemědělstvím, potravinářství, lesní a vodní hospodářství rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. nad oborem 13 ekonomika a řízení rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 2

4 Vážené studentky, vážení studenti, jako jihomoravský hejtman jsem velmi rád převzal záštitu nad 35. ročníkem Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, která se letos koná v jihomoravské metropoli. kraj je zřizovatelem dvou stovek škol a školských zařízení, úrovní vzdělanosti obyvatelstva patříme na přední příčky v republice. Od toho se odvíjejí naše plány do budoucna. Hodláme se v horizontu několika let stát jedním z nejinovativnějších regionů Evropské unie. K tomu ovšem potřebujeme talenty nejrůznějších vědních disciplín a oborů. A tady se naše záměry spojují se záměry organizátorů soutěží ve středoškolské odborné činnosti. Všeobecně známé SOČky jsou právě tím nástrojem, který dokáže mládež motivovat a příslušné talenty nacházet. Výsledek své celoroční práce zde představí na tři stovky studentů ze středních škol z celé republiky. Oceňuji přitom, jak mnohostranné jsou odborné zájmy účastníků soutěže a jak obdivuhodné jsou výkony studentů, kteří se do ní každoročně hlásí. Přeji všem soutěžícím studentům, aby se i letos v rámci obhajoby svých prací hodně naučili a svoje nabyté zkušenosti pak zúročili v dalším studiu a budoucí praxi - třeba v rámci prací na inovativních projektech Jihomoravského kraje. Věřím, že své nynější studijní výsledky prokážete také na vysokých školách a postupně se stanete společenskou, kulturní, hospodářskou, vědeckou a možná i politickou elitou České republiky. JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje 3

5 Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, vážení hosté, milí soutěžící, dovolte mi, abych vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým jménem pozdravil při příležitosti 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kdy probíhající ročník soutěže, jak vyplývá i z jeho pořadového označení, představuje významné místo v nezanedbatelné historii, v dlouholeté nepřetržité existenci. Rád bych vás pozdravil při příležitosti 35. Celostátní přehlídky SOČ, před závěrečnou etapou soutěže. Soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečované Národním institutem dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s kraji ČR. Setkání řešitelů odborných témat se účastní téměř tři stovky autorů vítězných prací krajských kol soutěže. Práce, které zaujaly v předchozích kolech soutěže a jako vítězné postoupily z krajských kol do celostátní přehlídky, budou, jak ostatně velí také dobrá tradice organizace soutěže, představeny při obhajobách prací. Soutěž se letos uskutečňuje v 18 oborech, kde v porotách zasedne devadesátka odborníků z mnoha institucí z celé České republiky, z vysokých a středních škol, vědeckovýzkumných institucí, z praxe. A hlavně se těchto odborných setkání účastníte vy všichni, autoři prací SOČ, kteří jste se rozhodli řešit vybrané téma a přispět tak k rozšíření lidského poznání. Prezentace výsledků vašich bádání, navrhovaných postupů, technických řešení atp. bude i v letošním ročníku jedinečnou příležitostí představit řešení a výstupy z nich vyplývající. Seznámit se s nimi a prodiskutovat je jak mezi autory, tak i s řadou odborníků, představit je veřejnosti. Znamená to nejen pohled na to, co je mladými, a nebojme se říci, že odborníky, či snad i vědci, považováno za potřebné řešit. Je to i příspěvek, snaha, aby navrhované postupy měly odraz v uplatnění ve společenské praxi. Členové odborných porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně také nelehký a nepopulární úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Vždyť, jak se mnohdy traduje, všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený nemalý objem času, úsilí, zpracovaného materiálu i řadu nezanedbatelných výsledků a výstupů. Studium soutěžních prací zaujímá v činnosti porotců etapu předcházející dnům vlastní celostátní přehlídky a obhajob, znamená řadu odborných diskusí, konzultací, jak si ostatně vyžaduje i nemálo témat, které profiluje řada mezioborových aspektů. K hlavním atributům profilu SOČ patří samostatná volba tématu autory prací, uskutečnění řešení a účast v odborné diskusi k získaným výsledkům, a to při osobním, přímém setkání s odborníky při obhajobách. Při příležitosti 35. ročníku SOČ připomeňme, tedy i s ohledem na mnohaletou tradici SOČ, že obhajoby prací a diskuse k nim jsou jedním z pilířů dobré úrovně prací. Obhajoba má určená pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi), ale i další náležitosti, snad i důležitější, tedy to, co by autor neměl opomenout sdělit (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno, ale nejde jen o porotu, obhajoby jsou veřejné, přítomni jsou ostatní soutěžící, ) představit sebe a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu, jeho aktuálnost a potřeba), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů 4

6 jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? I to má svoje řešení, prostě představit to nejpodstatnější o záměru, účelu, způsobu zpracování tématu, výsledcích a jejich významu. Vaše práce jsou pak k dispozici pro podrobnější studium, nejen při CP SOČ. Je jistě potěšitelné, a připišme si tuto skutečnost k historii několika desítek ročníků SOČ, zejména posledních více než deseti let, že vybraní autoři se účastní se svými projekty, na základě navazujících výběrových řízení, významných zahraničních soutěží v Evropě i v zámoří a také že prakticky každoročně mnozí z nich získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů řadu ocenění. V letošním školním roce slavila SOČ hned několik úspěchů na mezinárodních soutěžích. V září 2012 na EUCYS v Bratislavě byly oceněny dvě práce zvláštní cenou. Mimořádný úspěch pak měli studenti na soutěži Intel ISEF ve Spojených státech amerických, kde získali dvě hlavní ceny. Proto i letos bude součástí hodnocení prací a obhajob SOČ návrh k výběru do širší nominace prací a autorů k případné účasti na významných tuzemských i zahraničních soutěžích. 35. ročník Celostátní přehlídky SOČ hostí kraj, uskutečňuje se v krásném a významném městě Brno. Soutěž zajišťuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o, s podporou Jihomoravského kraje a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Můžeme konstatovat, že poprvé v historii se celostátní kolo SOČ uskutečňuje znovu ve stejném městě, tedy jsme podruhé v Brně. Poděkujme již na tomto místě všem, kteří podpořili CP SOČ. V neposlední řadě těm, kteří mají podíl na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří vzali celostátní kolo za své, věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí dobrým podmínkám soutěže. Přeji jim i úspěšné završení jejich péče o zajištění soutěže. A vám, milí soutěžícím, přeji hodně sil k obhajobám. Všem přeji dobrý pocit z účasti v 35. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Brně. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti 5

7 Vážení účastníci celostátní přehlídky SOČ, v letošním roce se uskuteční v Jihomoravském kraji již 35. ročník přehlídky nejlepších prací soutěže Středoškolská odborná činnost. Na rozdíl od všech minulých ročníků však tentokrát není organizována některou ze škol vybraného kraje. Organizací bylo pověřeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které bylo založeno m krajem a čtyřmi největšími brněnskými univerzitami s cílem mimo jiné podpořit rozvoj talentovaných studentů. Jednou z aktivit, kterými se naše centrum zabývá, je právě podpora středoškolských odborných prací, spolupráce studentů s pracovišti univerzit a také Akademie věd. Proto naši účast v letošním ročníku chápeme jako přirozenou součást našich aktivit. Smyslem studentských odborných prací je podle mého názoru získat první zkušenosti s vědeckou prací a také se světem vědy a výzkumu. To se ale neobejde bez přímého kontaktu právě s těmi institucemi, které jsou rozhodující pro úroveň vědy a výzkumu, tedy s univerzitami. Právě proto jsme se při organizaci tohoto ročníku rozhodli úzce spolupracovat s Masarykovou univerzitou a uskutečnit přehlídku na půdě její Ekonomicko správní fakulty. Jako součást doprovodného programu jsme také připravili možnost seznámit se s pracovišti brněnských univerzit či vědeckovýzkumných institucí. Program je ale samozřejmě také doplněn i o možnost seznámit se se zajímavostmi města. Věřím, že se všem účastníkům přehlídky bude v Jihomoravském kraji a v městě Brně líbit a že na její 35. ročník budou rádi vzpomínat. RNDr. Miloš Šifalda ředitel JCMM 6

8 Program pro porotce STŘEDA 12. června do 15:30 Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů Prezence, ubytování v Institutu pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, převzetí soutěžních prací 16:30 prohlídka vily Tugendhat, přednáška o brněnském funkcionalismu 18:30 slavnostní večeře v restauraci ERA ČTVRTEK 13. června 7:00 8:00 Snídaně v místě ubytování 8:30 11:30 Pracovní porada předsedů porot v budově Ekonomicko-správní fakulty Příjezd dalších porotců, ubytování v Institutu pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, prezence 12:00 13:00 Oběd v restauraci Železná růže 16:00 Prohlídka Augustiniánského opatství sv. Tomáše na Starém Brně 18:00 21:00 Společenský večer PÁTEK 14. června 7:00 8:00 Snídaně porotců v místě ubytování 8:30 11:00 Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben a další nutná administrativa 9:00 10:00 Porada Sdružení na podporu talentované mládeže ČR (v budově ESF, místnost č. P11) 11:30 12:30 Oběd v restauraci Železná růže 13:00 16:30 Studium soutěžních prací 17:00 Slavnostní zahájení v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda) 18:30 19:30 Večeře v menze MU ve Vinařské ulici SOBOTA 15. června 7:00 7:30 Snídaně porotců v místě ubytování 8:00 ZAHÁJENÍ OBHAJOB PRACÍ v budově Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně (Lipová 41a) 11:00 13:00 Oběd porotců a účastníků v menze MU (dle stanoveného rozpisu) 16:00 17:30 Prezentace posterů v prostoru školy 18:00 19:00 Hodnotící porada předsedů porot, uzávěrka výsledků přehlídky 17:00 19:00 Večeře porotců v menze MU 19:30 21:00 Gala večer, koncert 7

9 NEDĚLE 16. června 7:00 8:30 Snídaně porotců v místě ubytování 8:30 11:00 Doprovodný program pro porotce a účastníky 11:30 12:30 Oběd porotců v menze MU 13:30 Slavnostní zakončení v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda) Program pro soutěžící PÁTEK :00 15:00 Příjezd krajských delegací, ubytování 17:00 Slavnostní zahájení v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda) 18:30 19:30 Večeře v menze MU 19:30 21:00 Uložení pomůcek, příprava na obhajobu SOBOTA :00 7:30 Snídaně v místě ubytování 8:00 ZAHÁJENÍ OBHAJOB PRACÍ v budově Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně (Lipová 41a) 11:00 13:00 Oběd v menze MU (dle stanoveného rozpisu) Obhajoby 16:00 18:00 Prezentace posterů v prostoru školy 17:00 19:00 Večeře v menze MU 19:30 Gala večer, koncert a volná zábava v parku SVČ Lužánky NEDĚLE :00 8:30 Snídaně v místě ubytování 8:30 11:00 Doprovodný program pro účastníky 11:30 12:30 Oběd v menze MU 13:30 15:30 Slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení přehlídky v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda) 8

10 Důležitá telefonní čísla Organizace Jméno Telefon Pořádající organizace Ředitel Jihomoravského centra RNDr. Miloš Šifalda pro mezinárodní mobilitu, předseda organizačního výboru Organizační výbor SOČ Mgr. Lucie Vaškeová Ing. Klára Papalová Mgr. Ivo Hopp Ubytování, doprava, stravování Bc. Irena Maranková Ing. Zdeňka Antonovičová Garant soutěže NIDM MŠMT, ÚK SOČ Ing. Miroslava Fatková Důležitá čísla Tísňová linka 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 9

11 10

12 11

13 Přehled porot Předseda Ústřední poroty SOČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 01 - matematika a statistika předseda poroty Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, informatika, učitel VŠ První polytechnický institut Kunovice RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Český statistický úřad RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. matematika, učitel SŠ Gymnázium Uničov 02 - fyzika předseda poroty prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT v Praze, Fakulta stavební RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ Gymnázium Pardubice 12

14 Ing. František Krejčí aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vedoucí vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i chemie předseda poroty doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická a materiálová chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. chemie, biologie, učitel SŠ Gymnázium Havířov Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s biologie předseda poroty Ing. Stanislav Pospíšil, CSc. mikrobiologie, biochemie, biologie Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 13

15 RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, katedra zoologie; Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Ing. Jiří Foit, Ph.D. entomologie, ornitologie, učitel VŠ Mendelova univerzita v Brně 05 - geologie, geografie předseda poroty RNDr. Petr Rajlich, CSc. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geografie, kartografie, geodézie, statistika (matematika) Regia a.s. PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleontologie, školská geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Karel Jedlička, Ph.D. geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, oddělení geomatiky Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D. geologie Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno 06 - zdravotnicví předseda poroty MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologie Univerzita karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařkých věd MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 14

16 prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.dr.h.c. fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký pracovník, učitel VŠ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK PhDr. Květa Vachudová učitel SŠ SZŠ a VZŠ Plzeň 07 - zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství předseda poroty prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. ochrana a tvorba krajiny, enviromentalistika, přírodní zdroje Mendelova univerzita v Brně, proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, vedoucí Ústavu enviromentalistiky a přírodních zdrojů Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŚ Střední škola hotelová a služeb Kroměříž PhDr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D. biologie, přírodovědné obory, učitel SŠ, učitel VŠ Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, Univerzita Pardubice MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. veterinární lékařství, zootechnika, zoohygiena Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie 08 - ochrana a tvorba životního prostředí předseda poroty Ing. Otto Hoffmann chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika zastupitel MČ 2 Ing. Vít Joza botanika, učitel VŠ Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA Ministerstvo životního prostředí, správní odbor Hradec Králové 15

17 RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ EKO GYMNÁZIUM o.p.s., 10 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fak., Katedra botaniky, odd. biosystematiky a ekologie rostlin 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design předseda poroty Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování Ing. Petr Liškutín strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ing. Miroslav Pinka strojírenství PEGG spol s.r.o., Hradec Králové Ing. Jan Esterka doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŚ SOŠP E. Beneše, Břeclav 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst., expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Tomáš Doseděl telekomunikace, HW, IT Mobinfo.cz Ing. Jiří Nitsche siln.elektr., automatizace, inteligentní řízení TP, SW-PC, HW a SW jednočipů firma CONDATA 16

18 Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic Ing. David Matoušek elektronika, číslicová a mikroprocesovová technika, programování Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 11 - stavebnictví, architektura a design interiérů předseda poroty Ing. arch. Pavel Sáňka stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŚ SPŠ stavební, Brno Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŚ SPŠ stavební, Valašské Meziříčí Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŚ SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT učitel SŚ SOŠT Uherské Hradiště Ing. Bc. Radek Štefan stavební inženýrství, statika, mechanika - vědecký pracovník a učitel VŠ ČVUT v Praze, Fakulta stavební 12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie předseda poroty Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času DDM, Hradec Králové PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace, didaktika Střední škola informatiky a spojů Brno 17

19 Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D. didaktika elektrotechniky OSVČ RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ Gymnázium Oty Pavla, 13 - ekonomika a řízení předseda poroty Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŚ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem PhDr. Jan Pospíšil, Ph.D. ekonomika, marketing a management, mediálni komunikace, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc Doc., Ing.. Jakub Fischer, Ph.D ekonomická statistika, ekonomie, statistika VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času předseda poroty doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společensko-vědní obory Masarykova univerzita v Brně, fakulta sportovních studií, ved. katedry pedagogiky sportu PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství, PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů Městské policie útvar prevence 18

20 PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie, státní správa Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby předseda poroty PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŚ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. česká literatura Ústav pro českou literaturu AV ČR PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice Mgr. Šárka Dostalová metodik, teorie výtvarného umění Národní institut pro další vzdělávání, Brno PhDr. Jaroslav Bayer muzikologie ZUŠ Brandýs n. Labem 16 - historie předseda poroty prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŚ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. archeologie Muzeum Českého ráje v Turnově Mgr. Ludmila Bursíková historie, učitel SŠ Gymnázium Opatov, 19

21 Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historik Moravské zemské muzeum Brno 17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory předseda poroty PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura Ředitel SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové PhDr. Kamil Švec politologie Fakulta sociálních věd UK v Praze PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika Jihočeská univerzita, Teologická fakulta RNDr. Josef Smolka, CSc. historie, filosofie, historie věd a filosofie Mgr. Gabriela Medveďová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd 18 - Informatika předseda poroty Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Radim Čerešňák aplikovaná informatika, řízení IT procesů Air Bank Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o. Ing. Ladislav Chmela elektrotechnika, informatika, energetický management, didaktika, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 20

22 Zahraniční hosté (soutěžící) Slovensko: Obor 03 chemie Chemické teplo Autoři: Štefan Selepko Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Dobrovoľnícky projekt Darujme čas, prinesme úsmev Autoři: Katarína Lipjanská, Dominika Dolnická Gymnázium M. R., J. Kollára 2, Žiar n. Hronom Obor 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby ZEBO Daniel Tocik Církevné gymnázium M. R. Štefánika 9, Trebišov 21

23 Obor: 1 matematika a statistika Teorie matematických her Michal Outrata Gymnázium, 7, Nad Štolou 1, Pokémon Martin Dvořák Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Karla IV. 13, Pardubice, Pardubický Rovinné grafy Mark Karpilovskij Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Neobvyklé rozšíření přirozených čísel Kristýna Šmídová Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, 6 - Řepy, Strategie v ruletě Marek Bařinka Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem SJZ Uherské Hradiště Nádražní, 22, Uherské Hradiště, Zlínský Archimédova úloha o dobytku Ota Kunt Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, Liberec, Liberecký Simsonova věta a její zobecnění v rovině a prostoru Emil Skříšovský Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Česká 142/64, České Budějovice, Jihočeský 22

24 Operace s funkcemi Veronika Matoušková, Filip Rýdl, Anh Son Nguyen Gymnázium Teplice, Čs. Dobrovolců 11, Teplice, Ústecký Gotické kružby kostel sv. Mikuláše v Čečovicích Zuzana Zwaschková Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice, Plzeňský Matematika v Texas hold em pokeru Marek Bartoš Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod, Královéhradecký Dirichletův princip Tadeáš Kučera Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše, Brno, Schellingův segregační model Ondřej Mička Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice, Jihočeský Vězňovo dilema Monika Přikrylová Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, Numerické řešení soustav diferenciálních rovnic Michal Buráň Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, Zlínský kraj Kalkulátor těles Lukáš Bátrla SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, Vysočina 23

25 Kvadratická šablona Jiří Harčár SPŠEI, Kratochvílova 7/1490, Ostrava, Moravskoslezský Obor: 2 fyzika Počítačové modelování interakcí organické hmoty s křemenným povrchem Jiří Guth Jarkovský Gymnázium, Jírovcova, 8, České Budějovice, Jihočeský Osvětlení v obcích Vít Olšanský První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové Brandlova 875, Hradec Králové, Královéhradecký Detekce sekundárního kosmického záření v závislosti na meteorologických podmínkách Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, Pardubice, Pardubický Elektronová litografie Ondřej Brunn Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, Fyzikální podstata hudby a hudebních nástrojů Václav Dlask Podještědské gymnázium Sokolovská 328, Liberec 14, Liberecký Experimentální studium valivých pohybů Luboš Vozdecký Gymnázium Vyškov Komenského nám. 16, Vyškov,

26 Větrná energie Anastasia Mitul Gymnázium, 2, Botičská 1, Určování některých oxidů a oxy-hydroxidů trojmocného železa pomocí jejich barev Václav Miklas Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Školní 822, Slavičín, Zlínský Příprava koloidních roztoků zlatých nanočástic Jakub Drahotský, Josef Poul Biskupské gymnázium U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou, Vysočina Charakterizace diodových laserů v blízké IČ oblasti Lucie Brichová První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové Brandlova 875, Hradec Králové, Královéhradecký Využití programu Cabri Geometrie ve fyzice Tereza Žánová, Denisa Novotná Gymnázium Jiřího z Poděbrad Studentská 166/II, Poděbrady, Středočeský Fúzní reaktor Aleš Ryška SPŠ Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín, Zlínský Studium magnetických vlastností ultratenkých feromagnetických vrstev na Si(100) krystalu a jejich příprava Tomáš Axman Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1, Boskovice,

27 Magnetokalorický jev výzkum sloučeniny NdMn6Sn6 Petr Šuhaj Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45, 5, Obor: 3 chemie Srovnání kvality vody ze sněhu odebraného v lokalitách z okolí Zlína Barbora Staňková Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Lesní čtvrť 1364, Zlín, Zlínský Organické látky na povrchu sazí a jejich reakce s oxidem dusičitým Michaela Pospíšilová Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov, Olomoucký Příprava enantioselektivních katalyzátorů odvozených od amidů kyseliny (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-karboxylové Vojtěch Dočekal Střední průmyslová škola chemická Pardubice Poděbradská 94, Pardubice, Pardubický Nové materiály pro organickou fotovoltaiku Michael Bátrla Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U školy 39 U Školy, 39, Zastávka, Tónování černobílých fotografií Martina Rotková Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova 425/27, Liberec 7, Liberecký Stanovování chlórovaných etherů ve vodách - rozdíl rozmíchání a homogenizace vzorků Jiří Fejk, Veronika Vilhelmová Odloučené pracoviště - Střední odborná škola, Stará 99, Ústí nad Labem, Ústecký 26

28 Vývoj metody pro identifikaci bakterií rodu Acinetobacter pomocí analýzy těkavých látek Natálie Burešová Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou 3, Vysočina Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku Jan Hrabovský Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, Chrudim, Pardubický Posouzení korozního chování slitin kobalt-chromových a niklchromových v modelových tělních prostředích Jakub Vaith Česko-anglické gymnázium Třebízského, 1010, České Budějovice, Jihočeský Charakterizace bentonitů a jejich použití v inženýrských bariérách hlubinného úložiště Anna Červenková Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Husitská 2053, Sokolov, Karlovarský Syntéza nových metallakarboranových inhibitorů HIV-1 proteasy Robin Kryštůfek Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, 4, Syntéza thiazolinových inhibitorů fungálních ß-Nacetylhexosaminidas František Kroupa Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179, 1, Klastrové stavební bloky se strukturou odvozenou od Archimédova antiprismatu pro nové typy koordinačních polymerů Markéta Tomandlová Dvořákovo gymnázium Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou, Středočeský 27

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek Svazek 5 Národní strategie

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více