Oficiální číselník vysokých škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oficiální číselník vysokých škol"

Transkript

1 Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: V Univerzita Karlova v Praze UK Praha V 1. lékařská fakulta UK Praha V 3. lékařská fakulta UK Praha V 2. lékařská fakulta UK Praha V Lékařská fakulta v Plzni UK Praha V Lékařská fakulta v Hradci Králové UK Praha V Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK Praha V Filozofická fakulta UK Praha V Právnická fakulta UK Praha V Fakulta sociálních věd UK Praha V Fakulta humanitních studií UK Praha V Katolická teologická fakulta UK Praha V Evangelická teologická fakulta UK Praha V Husitská teologická fakulta UK Praha V Přírodovědecká fakulta UK Praha V Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha V Pedagogická fakulta UK Praha V Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) UK Praha V Institut základů vzdělanosti UK Praha V Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích JU České Budějovice V Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice V Zemědělská fakulta JU České Budějovice V Teologická fakulta JU České Budějovice V Biologická fakulta JU České Budějovice V Pedagogická fakulta JU České Budějovice V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) JU České Budějovice V Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem V Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem V Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem V Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí nad Labem V Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem V Fakulta užitého umění a designu UJEP Ústí nad Labem V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) UJEP Ústí nad Labem V Institut výtvarné kultury UJEP Ústí nad Labem V Masarykova univerzita v Brně MU Brno V Lékařská fakulta MU Brno

2 14210 V Filozofická fakulta MU Brno V Právnická fakulta MU Brno V Fakulta sociálních studií MU Brno V Přírodovědecká fakulta MU Brno V Fakulta informatiky MU Brno V Pedagogická fakulta MU Brno V Fakulta sportovních studií MU Brno V Fakulta ekonomicko-správní MU Brno V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) MU Brno V Univerzita Palackého v Olomouci UP Olomouc V Lékařská fakulta UP Olomouc V Filozofická fakulta UP Olomouc V Právnická fakulta UP Olomouc V Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc V Přírodovědecká fakulta UP Olomouc V Pedagogická fakulta UP Olomouc V Fakulta tělesné kultury UP Olomouc V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) UP Olomouc V Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VFU Brno V Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno V Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno V Farmaceutická fakulta VFU Brno V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VFU Brno V Ostravská univerzita v Ostravě OU Ostrava V Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava V Fakulta filozofická OU Ostrava V Fakulta přírodovědecká OU Ostrava V Fakulta pedagogická OU Ostrava V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) OU Ostrava V Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové V Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové V Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové V Fakulta humanitních studií Univerzita Hradec Králové V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Univerzita Hradec Králové V Slezská univerzita v Opavě SU Opava V Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU Opava V Obchodně podnikatelská fakulta SU Opava V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) SU Opava V České vysoké učení technické v Praze ČVUT Praha V Fakulta stavební ČVUT Praha V Fakulta strojního inženýrství ČVUT Praha V Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha

3 21260 V Fakulta dopravní ČVUT Praha V Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha V Fakulta architektury ČVUT Praha V Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha V Kloknerův ústav ČVUT Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) ČVUT Praha V Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Praha V Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Praha V Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha V Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha V Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha V Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠCHT Praha V Západočeská univerzita v Plzni ZČU Plzeň V Fakulta strojní ZČU Plzeň V Fakulta elektrotechnická ZČU Plzeň V Fakulta právnická ZČU Plzeň V Fakulta humanitních studií ZČU Plzeň V Fakulta pedagogická ZČU Plzeň V Fakulta ekonomická ZČU Plzeň V Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) ZČU Plzeň V Technická univerzita v Liberci TU Liberec V Fakulta strojní TU Liberec V Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TU Liberec V Fakulta hospodářská TU Liberec V Fakulta textilní TU Liberec V Fakulta pedagogická TU Liberec V Fakulta architektury TU Liberec V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) TU Liberec V Univerzita Pardubice UPa Pardubice V Fakulta restaurování UPa Pardubice V Fakulta humanitních studií UPa Pardubice V Fakulta chemicko-technologická UPa Pardubice V Fakulta ekonomicko-správní UPa Pardubice V Dopravní fakulta Jana Pernera UPa Pardubice V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) UPa Pardubice V Vysoké učení technické v Brně VUT Brno V Fakulta stavební VUT Brno V Fakulta strojního inženýrství VUT Brno V Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno V Fakulta informačních technologií VUT Brno

4 26310 V Fakulta chemická VUT Brno V Fakulta architektury VUT Brno V Fakulta výtvarných umění VUT Brno V Fakulta podnikatelská VUT Brno V Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno V Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně VUT Brno V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VUT Brno V Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava VŠB-TU Ostrava V Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava V Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava V Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava V Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava V Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava V Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava V Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠB-TU Ostrava V Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB Zlín V Fakulta technologická UTB Zlín V Fakulta managementu UTB Zlín V Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) UTB Zlín V Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE Praha V Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha V Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha V Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha V Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha V Fakulta národohospodářská VŠE Praha V Ekonomická fakulta VŠE Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠE Praha V Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU Praha V Fakulta provozně ekonomická ČZU Praha V Agronomická fakulta ČZU Praha V Technická fakulta ČZU Praha V Lesnická fakulta ČZU Praha V Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha V Institut tropického a subtropického zemědělství ČZU Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) ČZU Praha V Institut tropického a subtropického zemědělství ČZU Praha V Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MZLU Brno V Provozně ekonomická fakulta MZLU Brno V Agronomická fakulta MZLU Brno V Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno

5 43510 V Zahradnická fakulta MZLU Brno V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) MZLU Brno V Akademie múzických umění v Praze AMU Praha V Hudební fakulta AMU Praha V Divadelní fakulta AMU Praha V Filmová a televizní fakulta AMU Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) AMU Praha V Akademie výtvarných umění v Praze AVU Praha V Akademie výtvarných umění AVU Praha V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) AVU Praha V Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze VŠUP v Praze V Vysoká škola umělecko-průmyslová VŠUP v Praze V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠUP v Praze V Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU Brno V Hudební fakulta JAMU Brno V Divadelní fakulta JAMU Brno V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) JAMU Brno V Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠ polytech. Jihlava V Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ polytech. Jihlava S Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Bankovní institut Praha S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Bankovní institut Praha S Evropský polytechnický institut, s.r.o. EPI Kunovice S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) EPI Kunovice S Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. VŠH Praha S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠH Praha S Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. VŠ FaS Praha S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ FaS Praha S Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. VŠ Karlovy Vary S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ Karlovy Vary S ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola ŠKODA AUTO VŠ S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) ŠKODA AUTO VŠ S Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. VŠ J. Škvoreckého S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ J. Škvoreckého S Vysoká škola podnikání, a.s. VŠ podnikání S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ podnikání S Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. IRKT Litomyšl S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) IRKT Litomyšl A00 S Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. VŠ aplikovaného práva A900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ aplikovaného práva B00 S Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. VŠ ekon. a manag B900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ ekon. a manag C00 S Vysoká škola v Plzni, o.p.s. VŠ v Plzni

6 6C900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ v Plzni D00 S University of New York in Prague, s.r.o. University of NY in Prague D900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) University of NY in Prague E00 S Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. VŠ MIaE E900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ MIaE F00 S Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. VŠ mezinár. a veř. vztahů F900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ mezinár. a veř. vztahů G00 S Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.baptistický seminář G900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Baptistický seminář H00 S Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. Středočeský VŠ institut H900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Středočeský VŠ institut J00 S Academia Rerum civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.academia Rerum civilium - VŠ J900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Academia Rerum civilium - VŠ K00 S Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. VŠ evrop. a regionál. studií K900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ evrop. a regionál. studií L00 S Rašínova vysoká škola, s.r.o. Rašínova VŠ L900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Rašínova VŠ M00 S Vysoká škola regionálního rozvoje VŠ region. rozvoje M900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ region. rozvoje N00 S Filmová akademie v Písku Film. akademie Písek N900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Film. akademie Písek P00 S Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. VŠ TV a sportu Palestra P900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ TV a sportu Palestra Q00 S Newton College a.s. Newton College Q900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Newton College R00 S Vysoká škola logistiky o.p.s. VŠ logistiky R900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ logistiky S00 S Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. VŠ zdravotnická S900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ zdravotnická T00 S B.I.B.S., a.s. - Brno International Business School B.I.B.S. Brno T900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) B.I.B.S. Brno S Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. VŠ CR, hotel. a lázeň S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ CR, hotel. a lázeň S Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Soukr. VŠ ekon. studií S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Soukr. VŠ ekon. studií S Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VŠ obchodní Praha S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ obchodní Praha S Akademie STING, o.p.s. Akademie STING Brno S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Akademie STING Brno S Pražský technologický institut, o.p.s. Technolog. institut Praha S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Technolog. institut Praha S Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, o.p.s. VŠ veř. správy

7 75900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ veř. správy S Vysoká škola J. A. Komenského, o.s. VŠ J. A. Komenského S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ J. A. Komenského S Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. VŠ K. Engliše Brno S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) VŠ K. Engliše Brno S Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Anglo-americká VŠ S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Anglo-americká VŠ S Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Pražská VŠ psychosoc. studií S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Pražská VŠ psychosoc. studií A00 S Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. ZM VŠ Třebíč A900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) ZM VŠ Třebíč B00 S Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. SVŠE Znojmo B900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) SVŠE Znojmo C00 S Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s Moravská VŠ Olomouc C900 S Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) Moravská VŠ Olomouc

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ)

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) podle měst No. adresa město web 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a Střední zemědělská Svatojánská kolej - vyšší odborná pedagogická ekonomická a zdravotnická a Střední a MILLS,

Více

mapa vysokých škol v Čr

mapa vysokých škol v Čr číslo 15/2012 n 29 Kč Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 84 prezentací VŠ 49 prezentací VOŠ jak vyplnit přihlášku na vš vyzkoušejte vzorové testy Partner čísla: BONUSY v tomto čísle: n Jak si vybrat

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Sympozium Krajina Ústeckého kraje

Sympozium Krajina Ústeckého kraje 2008 2007 2006 Sympozium Krajina Ústeckého kraje vydává SDRUŽENÍ GALERIE XXL ISBN 978-80-254-3076-7 2006 2007 2008 str. 3-13 Ak. mal. Milan Perič, Ak. mal. Miroslav Pesh, Jan Maria Mach, MgA. Jaroslav

Více