2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno"

Transkript

1 Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, Litvínov 8 - Hamr IČ: Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík, tel Stravování: Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: pořádají se zájemcům individuálně, vždy po dohodě v sekretariátu školy na uvedeném telefonním čísle. Škola poskytuje vzdělání jak v rámci denního čtyřletého, tak dálkového tříletého. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách školy IZO M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne L/51 Podnikání 3,0 MT žádné DA NA VYU Ano Ne Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská č.p. 640, Litvínov - Horní Litvínov, IČ: Ředitel: Mgr. Jan Novák, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Mgr. Vladimír Srp, tel Stravování: Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: RJ, ŠJ, AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově je moderní škola s dlouholetou tradicí, která zaručuje žákům vysokou úroveň všeobecného vzdělání a kvalitní přípravu pro vstup na vysokou školu. Škola nabízí příjemné prostředí, projektovou výuku, odborné a sportovní kurzy, nové metody práce, spolupráci se zahraničními institucemi a řadu dalších zajímavých mimoškolních aktivit. IZO K/81 Gymnázium (Dignitatis memores ad 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 1,50 Ano Ne optima intenti) K/41 Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) 4,0 MT OP DE - PŠD 1,50 Ano Ne

2 Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Čs. armády 1530, Most IČ: Ředitel: Mgr. Karel Vacek, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Mgr. Iveta Macánová (Most), tel (Most), Mgr. Miroslava Stravování: Cena: Kč Auliková, (Bílina) Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: L, RJ, FJ, ŠJ, NJ, IJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , pracoviště Most, pracoviště Bílina. Na přihlášce vyznačit, na které pracoviště se uchazeč hlásí (Most nebo Bílina). obor Gymnázium se sportovní přípravou přihlášku odevzdat do , součástí přijímacího řízení je talentová zkouška K/81 Gymnázium: 30 žáků Most, 30 žáků Bílina; K/41 Gymnázium: 90 žáků Most, 30 žáků Bílina; K/41 Gymnázium se sportovní přípravou: 30 žáků Most. Informace pro uchazeče o studium na Cena za 1 oběd 25 Kč. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, je páteřní školou Ústeckého kraje. Jsme moderní dynamická škola. Nový název spojuje dvě pracoviště Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí jsme největším gymnáziem v Ústeckém kraji, naši školu navštěvuje více než 800 žáků. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Výuka na gymnáziu probíhá ve třech formách čtyřleté, osmileté studium a sportovní gymnázium. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M, OP DE - ZŠ5 1,50 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT OP DE - PŠD Ano Ne K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 4,0 MT OP, TZ DE - PŠD Ano Ano

3 Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Františka Kmocha č.p. 1823, Most - Most, IČ: Ředitel: Mgr. Vlasta Bukačová, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Kateřina Livoncová, tel Stravování: Cena: 500 Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: a (vždy od 10:00 do 17:00 hod.). Návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv. Cena za 1 oběd 25 Kč (stravování zajištěno na ZŠ V. Talicha 1855 v Mostě). Absolvování různých kurzů (studené kuchyně, teplých moučníků, vyřezávání ovoce a zeleniny, sommeliérský, barmanský, karamel, čokoláda, káva, aranžování květin). Certifikace školy: po úspěšném absolvování školy lze získat certifikát IES, a také Europass. Naše škola jako první a dosud jediná v ČR získala certifikaci Recognition of Quality Culinary Education u Světové asociace kuchařů (The World Association of Chefs Societies, WACS). ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ PRAXE PO CELÉ EVROPĚ, NA PRAXI ZÍSKÁVAJÍ ŽÁCI PROFESNÍ DOVEDNOSTI A TAKÉ KAPESNÉ, Z NĚHOŽ SI MOHOU UHRADIT ŠKOLNÉ!!! Zapojení školy do programů Sokrates, Leonardo da Vinci, Comenius. Jazyky: povinné AJ, NJ, nepovinný kroužek IJ, RJ. Výuka oboru M/01 Hotelnictví probíhá dle ŠVP Hotelnictví s turismem. Další kontaktní osoby: IZO M/01 Hotelnictví (GAST - Hotelnictví s turismem) 4,0 MT PO DE - PŠD 1,90 Ne Ano Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Eduarda Basse č.p. 1142/9, Most - Most, IČ: Ředitel: Ing. Dana Balochová, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Ing. Iva Hejná, tel Stravování: Cena: 440 Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: RJ, AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , , Cena za 1 oběd 22 Kč. Studijní zaměření: 1. Cestovní ruch a průvodcovství; 2. Informační technologie a programování; 3. Sportovní marketing a management; 4. Evropský ekonomický asistent. Během lze získat certifikáty z IT: ECDL Core, Microsoft Office Specialist, W3Schools HTML, CSS, PHP, Java skript, školní certifikát ICT Specialista. IZO M/02 Obchodní akademie (PRO-CES - programování a cestování, Sport a Unie - Evropský ekonomický asistent, Sportovní marketing a management) 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne

4 Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o. Dělnická 21, Most IČ: Ředitel: Mgr. Alice Linková, tel ; Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Alice Linková, Eva Kunešová, Jan Hlavatý, tel Stravování: Ne Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv. Škola působí již dvacátým rokem a po celou dobu se orientuje na vzdělávání dospělých v nástavbovém a maturitním studiu v dálkové formě. Máme již více než 3500 úspěšných absolventů. Vzdělání si u nás mohou dokončit i dospělí s nedokončenou střední školou nástupem do vyššího ročníku pětiletých oborů. Do těchto oborů mohou nastoupit rovněž absolventi středního vzdělání s výučním listem. Velmi podrobné informace o jednotlivých oborech jsou dostupné na IZO M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření 5,0 MT žádné DA - DZŠ Ano Ne na účetnictví) M/01 Veřejnosprávní činnost 5,0 MT žádné DA - DZŠ Ano Ne L/51 vozní technika 3,0 MT žádné DA NA VYU Ano Ne L/52 vozní elektrotechnika 3,0 MT žádné DA NA VYU Ne Ano L/51 Stavební provoz 3,0 MT žádné DA NA VYU Ano Ne L/51 Podnikání 3,0 MT žádné DA NA VYU Ano Ne L/51 Podnikání 2,0 MT žádné DE NA VYU Ano Ne

5 Střední odborná škola InterDACT s.r.o. Pionýrů č.p. 2806/7, Most - Most, IČ: Ředitel: Mgr. Jana Synková, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Martina Červenková, tel Stravování: Cena: Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , , , , , Cena za 1 oběd 60 Kč. IZO M/01 Informační technologie (Správce 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne informačních systémů) M/01 Veřejnosprávní činnost (Právní 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne specializace) M/01 Sociální činnost (Sociální asistent) 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ne Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Topolová 584, Most IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Vrba, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Ing. Lucie Machuldová, tel Stravování: Cena: 440 Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ Web: podnikac.cz Poznámka ke škole: DOD: ČT , ČT , ČT Cena za 1 oběd 22 Kč. Studijní zaměření oboru: 01 ŘÍZENÍ FIREM, 02 CESTOVNÍ RUCH, 03 SPORTOVNÍ MANAGEMENT, 04 KOMERČNÍ PRÁVO, 05 MULTIMEDIÁLNÍ DESIGN. Škola je akreditovaným střediskem ECDL, formou nepovinného předmětu nabízí výuku dalších cizích jazyků (RJ, ŠJ, FJ, IJ). Škola zajišťuje výjezdy do zahraničí a umožňuje studijní pobyty v zahraničí. Žáci mohou získat prospěchové stipendium, jsou jim zapůjčovány učebnice, mají dotované obědy atd. IZO M/01 Ekonomika a podnikání (Podnikatel) 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ne

6 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Ukrajinská č.p. 379, Litvínov - Horní Litvínov, IČ: Ředitel: Mgr. Ladislav Turbák, statutární zástupce školy, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Mgr. Ladislav Turbák, tel Stravování: Cena: Kč Typ školy: jiný Fax: Zřizovatel: Obec Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: kdykoli po předchozí dohodě. Cena za 1 oběd 29 Kč. Cena Kč/měsíc se vztahuje ke stravování celodennímu (pro ubytované). IZO M/01 Ekologie a životní prostředí 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne

7 Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Mládežnická č.p. 236, Litvínov - Hamr, IČ: Ředitel: Ing. Jitka Francírková, tel Ubytování: Cena: 500 Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Marie Haraštová, tel Stravování: Cena: 570 Kč Typ školy: veřejná Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , (08:00-17:00 hod.). Školu i obory Vám však rádi představíme kdykoli i mimo termíny těchto dnů. Areál se nachází v parkovém komplexu nedaleko centra města v budovách teorie, dílen a ateliérů a tělocvičen. Dopravní obslužnost z Teplicka, Chomutovska a Lounska je velmi dobrá. Materiální zázemí je na špičkové úrovni. Cena za oběd 26 Kč. Ubytování zajišťujeme na internátu v Litvínově a Mostě. Akreditováno je vzdělávání dospělých podle zákona č. 179/2006 Sb. Škola má čtyřicetiletou tradici v přípravě budoucích odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou středně velkou školou zřízenou Ústeckým krajem. Ve škole jsou propojeny tříleté učební obory s navazujícím nástavbovým studiem a příbuzným maturitním oborem. Nosnými obory jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, davač, Aranžér, Čalouník a Krejčí. Tříletý učební obor Umělecký truhlář provozuje škola jako jediná v celé oblasti severozápadních Čech. Špičkově vybavené truhlářské dílny umožňují i výuku na CNC frézce. Vzdělávací nabídku školy doplňují studijní obory s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a Grafický design. Truhláři, umělečtí truhláři, krejčí, kadeřníci a aranžéři pořádají regionální soutěže a jsou pravidelně velmi úspěšní i v celostátních soutěžích a přehlídkách. Nejnověji jsou součástí areálu ateliéry pro výuku odborných předmětů Grafického designu. Nové počítačové učebny umožňují výuku odborných předmětů a jazyků. Sportovní zázemí tvoří dvě velké tělocvičny, posilovna a venkovní sportoviště. Žáci truhlářských oborů dostávají stipendium od zaměstnavatelů, případně partnerských zaměstnavatelů a žáci oboru čalouník a tesař od zřizovatele školy. Škola je zapojena do několika programů EU a získává pro své pravidelně dotace z evropských fondů na vybavení a výměnné stáže žáků do zahraničí. Zabývá se i dalším vzděláváním dospělých a má akreditaci MŠMT pro vzdělávání dospělých. Do 3. ročníku oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby přijímáme, kteří ukončili 3. ročník v oboru Truhlář, Umělecký truhlář. Velmi důležitý je důraz na odborný růst učitelů. je v době mimo výuku připraven sportovní program, zájmové činnosti v dílnách a mají volný přístup k internetu. Škola zajišťuje obědy, občerstvení i ubytování v Litvínově a Mostě. IZO L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano výroby ( Řízení nábytkářské výroby) M/05 Grafický design (pagační grafik) 4,0 MT TZ DE - PŠD Ne Ano H/01 Krejčí (Krejčí) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Truhlář (Truhlář) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Čalouník (Čalouník s posílením 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano výuky restaurátorských a dekoratérských prací) H/01 Tesař (Tesař) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 davač (davač) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Aranžér (Aranžér) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Kadeřník (Kadeřník) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/02 Umělecký truhlář a řezbář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano (Umělecký truhlář) L/51 Podnikání 2,0 MT žádné DE NA VYU Ano Ne

8 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace Jana Palacha č.p. 711/2, Most - Most, IČ: Ředitel: PaedDr. Hana Praženicová, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Petra Beckersová, tel (SOŠGS - P. Beckersová), Stravování: Cena: 540 Kč (SPŠ - Dana Maštalířová) Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: od 9:00-15:00 hod. Cena za jeden oběd 27 Kč. IZO L/01 Gastronomie 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano L/01 Obchodník 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano L/01 Kosmetické služby 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano M/01 Strojírenství (Síťový analytik ve 4,0 MT 60 0 žádné DE - PŠD Ano Ne strojírenství) M/01 Strojírenství (Strojírenství s 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne využitím výpočetní techniky) M/01 voz a ekonomika dopravy 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne M/01 Technické lyceum 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne H/01 Kuchař - číšník (filující číšník) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Kuchař - číšník (filující kuchař) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 davač 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Stravovací a ubytovací služby 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 davačské práce 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano L/51 Gastronomie 3,0 MT žádné DA NA VYU Ne Ne L/51 Gastronomie 2,0 MT žádné DE NA VYU Ne Ne L/51 Obchodník 3,0 MT žádné DA NA VYU Ne Ne L/51 Obchodník 2,0 MT žádné DE NA VYU Ne Ne

9 Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Aloise Jiráska č. p. 1887/3, Most IČ: Ředitel: Ing. Vladimíra Ilievová, tel ; Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Jana Wernerová, DiS., tel , Stravování: Ne Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: RJ, NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , , , (vždy od 08:00-17:00 hod.). Škola ctí etický kodex a morální hodnoty občana. Celkovou filozofií a krédem školy je přivést mladého člověka na práh dospělosti připraveného nejen do praxe, ale i do života jako takového. Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, ale i pedagogickém. Jsou mezi námi profesionálové ze sféry policejní, finanční, ekonomické, novinářské, právní. Sebeobrana, boj. sporty, lyžař. a vodácké a turist. pobyty, zahr. výjezdy. Spolupráce s vlivnými osobnostmi nabízených oborů jak na bázi ČR, tak i EU. Velmi dobré výsledky u MT. Cíle: Student má chodit do školy rád a úspěšně odmaturovat. Absolvent by měl být konkurenceschopný na trhu práce, proto se snažíme do teorie vtěsnat max. praktických dovedností a obměňovat specializace oborů tak, aby kopírovaly potřeby trhu. Absolvent by měl uspět u MT a v PŘ na VŠ. fesionalita, vysoké nároky na kvalitu pedag. sboru. Výuka probíhá v řadě předmětů prostřednictvím výp. techniky e-learning, moodle. Výuka s notebooky - dodává škola všem ZDARMA. Spec. oboru Ekonomika a podnikání: 1. Podnikatel a internetová ekonomika (ekonomika, účetnictví, marketing, pojišťovnictví, podniková informatika, informační systémy, Informační systémový management, aplikace IT v podnicích a institucích, vytváření a správa databází, správa sítí, grafika, účetní systémy). 2. Cestovní ruch a průvodcovství (cestovní ruch, technika cestovního ruchu, průvodcovství, průvodcovské, ekonomika v cestovním ruchu, cestovní kancelář). 3. Informační technologie a programování v ekonomice (internetový obchod, tvorba www, informační systémový management, programování). 4. Finanční, pojišťovací a účetní služby, burzy a makléřství (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční gramotnost, burzy, IKT v ekonomice a na burzách, management, marketing, ekonomika, účetnictví). Uplatnění v praxi: banky, pojišťovny, cest. kanceláře, ICT společnosti, internetové obchody, podnikání, vedení účetnictví, reklama, marketing, studium na VŠ. Spec. oboru Bezpečnostně právní činnost: 1. Pracovník - policista PČR, strážník Městské nebo Obecní policie, příslušník Vězeňské služby ČR, příslušník Vojenské policie AČR, příslušník HZS ČR. 2. Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur. 3. Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního písma. 4. Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří. Obor se specializuje na policejní činnost. Je zastřešen MVČR a SPŠ a VPŠ v Holešově. Vhodný pro ty, kdo se chtějí věnovat práci u PČR, MP, příp. pracovat v ochrankách, u hasičů, u IZS. Odb. př. v jednotl. specializacích: právo, kriminalistika, kriminologie, sebeobrana, bezpečnostní příprava, ITC, expertíza ručního písma. Spec. oboru Veřejnosprávní činnost: 1. Diplomacie a mezinárodní vztahy. 2. Public relations a marketingová komunikace. 3. Právní specialista ve veřejné správě. 4. Informační technologie a programování ve veřejné správě. Obor se specializuje na humanitní předměty, je vhodný pro ty, kdo chtějí studovat právo, veřejnou správu, politologii, zabývat se problematikou EU, public relations, diplomatickým protokolem. Cílem je pokračovat ve státní správě, příp. studovat mezinárodní vztahy a jiné VŠ. Odb. př. v jednotlivých specializacích: diplomacie, diplomatický protokol, etika, politologie, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, ČR a evropské dimenze, veřejná správa, evropská veřejná správa, evropské politické systémy, public relations, komunikace a komunikační dovednosti, reklama, Obchodní práva, sociální analýzy, elektronický marketing, marketing měst a obcí. Uplatnění v praxi: Pracovník ve státní správě, studium mezinárodních vztahů, práva a jiné VŠ, pracovník Magistrátu, advokátních kanceláří, kariérní diplomat, pracovník ve státních organizacích a institucích, v Parlamentu, v bance, marketingu, příprava politických kampaní, specialista v public relations. Spec. oboru Podnikání: Podnikatel. ty, kteří si např. z důvodu hrozící ztráty zaměstnání chtějí po vyučení dodělat MT. Výuka každou sobotu. Podmínkou přijetí výuční list. Odb. př.: marketing, účetnictví IT, právo, finanční, bankovní, pojišťovací produkty, burzy, management. Uplatnění v praxi: podnikání, účetní služby, doplnění kvalifikace nutné pro výkon daného povolání. V přihlášce vždy uveďte obor a specializaci. IZO

10 V přihlášce vždy uveďte obor a specializaci. IZO M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT PO DE - PŠD Ano Ne M/01 Bezpečnostně právní činnost 4,0 MT PO DE - PŠD Ne Ano M/01 Veřejnosprávní činnost 4,0 MT PO DE - PŠD Ano Ne L/51 Podnikání 3,0 MT PO KS NA VYU Ano Ne

11 Střední škola EDUCHEM, a.s. Okružní 128, Meziboří IČ: Ředitel: Ing. Dana Bártíková, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Alena Gärtnerová, tel Stravování: Cena: 770 Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , (09:00-17:00 hod.). Cena za 1 oběd 35 Kč. Sídlem školy je příjemná a bezpečná lokalita města Meziboří. Přímo u školy je zastávka autobusové linky MHD, která navazuje na tramvajovou linku na zastávce Litvínov - poliklinika (východ). středí školy rodinného typu je neanonymní a výuka ve škole, společně s doplňkovými aktivitami, rozvíjí všestranně osobnost mladých lidí. Škola je zaměřena na výuku technických oborů a při přípravě žáků spolupracuje s podnikatelskými subjekty v regionu. Mezi nejvýznamnější spolupracující subjekty patří Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov. Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou odborné praxe u podnikatelských subjektů, exkurze, návštěvy odborně zaměřených výstav a kulturních akcí. absolventy základních škol nabízíme 3 obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním i v dálkovém studiu. Základní podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení základní školy. se nekonají. Obor aplikovaná chemie nabízí zaměření na analytickou chemii nebo chemickou technologii. Obor Mechanik elektrotechnik je zaměřený na elektroniku a žáci se mohou specializovat na automatizaci nebo výpočetní techniku. Oba obory jsou velmi perspektivní z hlediska dalšího pracovního uplatnění absolventů. Absolventi oboru Informační technologie se uplatní jako operátoři výpočetní techniky, technici IT, správci aplikací, programátoři, tvůrci webových stránek. absolventy tříletých oborů se zaměřením na chemii nebo elektrotechniku nabízíme dvouleté nástavbové dálkové studium oborů Chemik operátor a Mechanik elektrotechnik. Základní podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení tříletého středního vzdělání se závěrečnou zkouškou (výuční list) v příslušném oboru (elektro, chemie). Doplňkovou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou sportovní a turistické kurzy. V průběhu se mohou žáci zúčastnit lyžařského, cykloturistického a vodáckého kurzu, vysokohorské turistiky a dalších sportovních aktivit. V rámci těchto aktivit rozšiřují svoje sociální a komunikativní dovednosti, jsou vedeni k zdravému životnímu stylu. Škola pořádá každoročně dny otevřených dveří pod názvem Den techniky a chemie. V jejich rámci jsou otevřeny odborné učebny školy (dílny odborného elektrotechnického výcviku, laboratoř automatizace, chemická laboratoř, výpočetní technika atd.), ve kterých je pro návštěvníky připraven program, kterého se mohou sami aktivně zúčastnit. Ve školním roce tyto dny proběhnou ve čtvrtek 21. listopadu a ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 9 do 17 hod. Mimo dny otevřených dveří můžete školu navštívit po telefonické domluvě. Škola neprovozuje ubytovací zařízení, žáci školy jsou ubytováni v domově mládeže Scholy Humanitas v Litvínově. Další informace naleznete na webových stránkách školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. IZO L/01 Mechanik elektrotechnik 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ne Ano M/01 Informační technologie 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne M/01 Aplikovaná chemie 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ne Ano L/01 Mechanik elektrotechnik 4,0 MT žádné DA - DZŠ Ne Ano M/01 Informační technologie 4,0 MT žádné DA - DZŠ Ano Ne M/01 Aplikovaná chemie 4,0 MT žádné DA - DZŠ Ne Ano L/51 Mechanik elektrotechnik 2,0 MT žádné DA NA VYU Ne Ano L/51 Chemik operátor 2,0 MT žádné DA NA VYU Ne Ano

12 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, Most IČ: Ředitel: PaedDr. Karel Vokáč, tel ; Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Čestmír Pastýřík, tel Stravování: Cena: 550 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: FJ, RJ, NJ, AJ, ŠJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , , , , , od 12:00 do 17:00 hod. Cena za 1 oběd 26 Kč. Střední škola technická je páteřní školou Ústeckého kraje. Škola má zavedený Integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci konat přijímací SCIO testy. Do oborů vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. V průběhu škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění sk. B a C, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50/1978 Sb., absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů apod. Celodenní stravování ve školní jídelně (snídaně, svačina, oběd s polévkou, svačina, večeře) Kč za měsíc. Škola disponuje víceúčelovým sportovním zařízením, které tvoří atletická stadion, fotbalové hřiště s umělým povrchem, tenisová, volejbalová a basketbalová hřiště. IZO L/01 Mechanik seřizovač 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano M/01 Elektrotechnika 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano M/01 Stavebnictví 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano M/02 Chovatelství 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT OP DE - PŠD Ano Ano M/01 Bezpečnostně právní činnost 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano H/01 Strojní mechanik 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Klempíř 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Obráběč kovů 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Mechanik opravář motorových 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano vozidel H/01 Elektrikář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Truhlář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Instalatér 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Tesař 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Montér suchých staveb 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Zedník 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/02 Jezdec a chovatel koní 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Operátor skladování 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano E/01 Zednické práce 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Strojní mechanik 3,0 VL žádné DA - DZŠ Ne Ano H/02 Elektrikář - silnoproud 3,0 VL žádné DA - DZŠ Ne Ano

13 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha č.p. 2778/20, Most - Most, IČ: Ředitel: RNDr. Jana Adamcová, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Jitka Hašková, Mgr. Richard Kropáček, tel , , Stravování: Cena: 500 Kč 139 Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ, FJ, ŠJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: Budova A - obory OA a SPgŠ ve dnech a , obory VOŠ ve dnech a Budova B - obory SZŠ ve dnech a Cena za 1 oběd 27 Kč. Cena ubytování Kč (dle typu pokoje). Obor M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství je rovněž pro uchazeče, kteří ukončili 2leté studium Pedagogiky pro asistenty ve školství závěrečnou zkouškou. IZO L/02 Masér sportovní a rekondiční 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 2,00 Ne Ano M/01 Zdravotnický asistent 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 2,00 Ne Ano M/01 Zdravotnický asistent 5,0 MT žádné DA - PŠD Ne Ano M/02 Obchodní akademie 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 1,80 Ano Ne M/01 Předškolní a mimoškolní 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 1,80 Ne Ano pedagogika M/02 Pedagogika pro asistenty ve 5,0 MT žádné DA - PŠD Ano Ne školství M/01 Sociální činnost 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 2,00 Ne Ne M/01 Sociální činnost 5,0 MT žádné DA - PŠD Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 1,80 Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 1,80 Ne Ne M/04 Zdravotnické lyceum 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 1,80 Ne Ano H/01 Ošetřovatel 3,0 VL žádné DE - PŠD 2,80 Ne Ano

14 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace Jana Palacha č.p. 1534, Most - Most, IČ: Ředitel: Mgr. Hana Slapničková, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Mgr. Hana Slapničková, tel Stravování: Cena: 660 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ Web: Poznámka ke škole: Praktická škola dvouletá je určena výhradně pro se zdravotním postižením - zrakovým, sluchovým a tělesným souběžně s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Cena za 1 oběd 30 Kč. IZO C/02 Praktická škola dvouletá 2,0 JI žádné DE - PŠD Ano Ano

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Škola pro život. Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Škola pro život. Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Škola pro život Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Trvalá vzdělávací základna MZe ČR Moravskoslezské centrum

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více