NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ M DEX"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

2 OBSAH BALENÍ M-DEX Návod k použití 2

3 Závěsný řemínek Nabíječka Propojovací kablík 3

4 OBSAH POPIS ZAŘÍZENÍ... 7 STAVOVÉ IKONY STAV BATERIE...10 BLUETOOTH...11 ROOM OFF...12 PRACOVNÍ DOSAH POUŽITÍ ŘEMÍNKU ZAČÍNÁME DOBÍJENÍ BATERIE...16 ZAPNUTÍ M-DEXU VYPNUTÍ M-DEXU DISPLEJ V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU...23 UZAMČENÍ KLÁVESNICE...24 ZÁKLADNÍ FUNKCE DÁLKOVÝ OVLADAČ ZMĚNA PROGRAMU

5 NASTAVENÍ HLASITOSTI...28 VÝBĚR SMĚRU POSLECHU...30 ZÁKLADNÍ FUNKCE MOBILNÍ TELEFON PÁROVÁNÍ S VAŠÍM MOBILNÍM TELEFONEM...35 TELEFONNÍ ROZHOVOR POMOCÍ M-DEXU...41 PŘIJETÍ NEBO ODMÍTNUTÍ HOVORU...43 UKONČENÍ HOVORU USKUTEČNĚNÍ HOVORU...44 VYUŽITÍ HISTORIE VOLÁNÍ PRO USKUTEČNĚNÍ HOVORU...45 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU...46 FUNKCE HANDS-FREE...48 DALŠÍ FUNKCE NASTAVENÍ HLASITOSTI...49 VYPNUTÍ OKOLNÍHO ZVUKU (ZTLUMIT OKOLÍ)...49 POKROČILÉ FUNKCE BLUETOOTH...51 AUDIO VSTUP

6 ODDĚLENÉ NASTAVENÍ HLASITOSTI VLEVO/VPRAVO...58 M DEX T...61 SETTINGS (NASTAVENÍ)...64 RESET...74 PÉČE O VÁŠ M-DEX VAROVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ REGULATORY INFORMATION SYMBOLY

7 POPIS ZAŘÍZENÍ 1. Zapnout / Vypnout 2. Ano (Yes) zelené tlačítko 3. Ne (No) červené tlačítko 4. Zvýšit hlasitost 5. Snížit hlasitost 6. Předchozí 7. Následující 8. Menu 9. Room Off (vypnutí okolního zvuku) 10. FreeFocus 11. Mikrofon 7

8 Pokud potřebujete zjistit výrobní číslo (většinou šesti- nebo sedmimístné číslo), obraťte se na svého lékaře. 8

9 VAROVÁNÍ Tento návod obsahuje důležité informace a instrukce. Dříve než začnete M-DEX používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod. M-DEX je moderní dálkový ovladač sluchadel. Telefonní hovory z mobilních telefonů reprodukuje přímo do sluchadel a umožňuje uživateli ovládat základní funkce mobilních telefonů nebo poslech z audio-vstupu. Propojení mezi M-DEXem a mobilními telefony je zajištěno technologií Bluetooth, pro komunikaci se sluchadly je použita bezdrátová technologie WidexLink. ÚČEL POUŽITÍ M-DEX je bezdrátové zařízení určené pro používání s mobilními telefony a pro ovládání vyspělých funkcí sluchadel. 9

10 STAVOVÉ IKONY Po zapnutí M-DEX uvidíte v pravém horním rohu displeje stav baterie, režim Bluetooth a funkce Room Off. STAV BATERIE Nabitá Slabá 10

11 BLUETOOTH (modrá = připojeno, šedá = zapnuto (ale nepřipojeno), bez ikony = vypnuto) 11

12 ROOM OFF (Ikona zobrazena, pouze pokud je funkce aktivní). 12

13 PRACOVNÍ DOSAH Mezi M-DEXem a sluchadly M-DEX používán jako dálkový ovladač M-DEX používán s mobilním telefonem, přenos zvuku přes Bluetooth nebo audiovstup, funkce M-DEX T do 1 metru do 50 cm Mezi M-DEXem a mobilním telefonem do 10 metrů 13

14 POUŽITÍ ŘEMÍNKU Pokud chcete nosit Váš M-DEX na krku, připněte jej k plastovému držáčku na konci řemínku, jak vidíte na obrázku. 14

15 VAROVÁNÍ Pojistnou přezku závěsného řemínku musíte mít na zadní straně krku (1), pro snazší rozepnutí. 15

16 ZAČÍNÁME DOBÍJENÍ BATERIE M DEX má vestavěný nabíjecí akumulátor. Při plném nabití je kapacita akumulátoru asi 5 hodin nepřetržitého provozu (při pohotovostním provozu vydrží baterie přibližně tři dny, při zapnutém Bluetooth se tato doba výrazně sníží). Napájecí adaptér se dodává ve čtyřech provedeních. Váš napájecí adaptér nemusí vypadat přesně jako ten, který je zobrazen v ilustraci. 16

17 Nabíjení akumulátoru 1. Připojte nabíječku k M-DEXu. 2. Zapojte nabíječku do zásuvky. 17

18 Napoprvé se akumulátor nabíjí asi 6 hodin. Nechte jej napoprvé nabíjet opravdu celých 6 hodin, i když se objeví ikona akumulátor nabitý dříve. Další nabíjení bude trvat asi 3 hodiny, podle toho, jestli je přístroj vypnutý či zapnutý. VAROVÁNÍ Nepokoušejte se vyměňovat akumulátor. Kontaktujte svého sluchadlového odborníka. 18

19 ZAPNUTÍ M-DEXU Posuňte vypínač na pravé straně směrem nahoru. 19

20 Poznámka Počet ikon a funkce displeje závisejí na konfiguraci M-DEX, kterou provedl po konzultacích s Vámi Váš lékař. Váš lékař již také spároval M-DEX s Vašimi sluchadly. Je-li M-DEX spárován se sluchadly, můžete si ve Vašich sluchadlech měnit programy a hlasitost. 20

21 Na displeji se zobrazí program, který máte ve sluchadle nastaven jako první (obvykle Master). 21

22 VYPNUTÍ M-DEXU Pro vypnutí M-DEXu posuňte vypínač na pravé straně směrem dolů. 22

23 DISPLEJ V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU Pokud není M-DEX používán po dobu 10 sekund, přepne se automaticky do pohotovostního režimu pro úsporu energie. Pro ukončení pohotovostního režimu stiskněte jakékoli tlačítko, s výjimkou vypínače. Pokud jsou ostatní tlačítka uzamčena, můžete použít tlačítko No. 23

24 UZAMČENÍ KLÁVESNICE Zámek můžete aktivovat v libovolném režimu. Pro uzamknutí kláves stiskněte No Menu 24

25 Pro odemknutí kláves stiskněte No Menu Informace o automatickém zámku kláves naleznete na straně

26 ZÁKLADNÍ FUNKCE DÁLKOVÝ OVLADAČ V hlavním menu (obrazovce) můžete měnit program nastavený ve Vašich sluchadlech, nastavovat hlasitost, vybírat směr poslechu a zapnout/vypnout okolní zvuk (funkce Room Off ). S výjimkou funkce Room Off Vás budou Vaše sluchadla informovat o změnách nastavení hlasovými zprávami nebo tóny, pokud nebude tato funkce Vaším sluchadlovým odborníkem vypnuta. Pokud je zobrazen symbol zaškrtnutí, byla specifická funkce aktivována. ZMĚNA PROGRAMU Nabídka poslechových programů závisí na tom, kolik a jaké programy Vám lékař do Vašich sluchadel nastavil. Pořadí programů bude stejné jako ve Vašich sluchadlech. 26

27 M-DEX se po zapnutí vždy nastaví na program, který jste společně s Vaším lékařem zvolili jako první (obvykle program Master). Pro přepínání mezi programy Stiskněte nebo Po každém stisku šipky se zobrazí ikona právě nastaveného programu. 27

28 NASTAVENÍ HLASITOSTI Pro nastavení hlasitosti Stiskněte nebo Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti na obou sluchadlech Stiskněte nebo Změna nastavení hlasitosti se projeví pouze u programu, který je právě aktivní. Širší proužek uprostřed displeje označuje výchozí nastavení hlasitosti. Zobrazená ikona odpovídá počtu kroků nastavení hlasitosti, které jste zvolili po konzultaci s Vaším lékařem. 28

29 Obrazovka Nastavení hlasitosti po několika sekundách automaticky zmizí. Pro manuální uzavření stiskněte tlačítko No. Při změně programu nebo vypnutí M-DEX se nastavení hlasitosti zruší. Pokud změníte nastavení hlasitosti regulátorem přímo na Vašich sluchadlech, nebude tato změna na ovladači M-DEX zobrazena. Pokud chcete odděleně nastavovat hlasitost pravého a levého sluchadla, přečtěte si kapitolu Speciální funkce. 29

30 VÝBĚR SMĚRU POSLECHU Funkce FreeFocus Vám umožní zaměřit poslech s Vašimi sluchadly specifickým směrem. Stiskněte tlačítko FreeFocus. Tlačítko FreeFocus se rozsvítí a indikuje, že je výběr zaměření poslechu určitým směrem aktivován. 30

31 Pro zaměření na zvuky přicházející zepředu Stiskněte Menu Pro zaměření na zvuky přicházející zezadu Stiskněte Menu 31

32 Pro zaměření na zvuky přicházející zprava Stiskněte Menu Pro zaměření na zvuky přicházející zleva Stiskněte Menu 32

33 Výběr směru poslechu můžete uložit stisknutím tlačítka Menu, zobrazením symbolu zaškrtnutí se výběr potvrdí. Dalším stiskem tlačítka Menu Váš výběr zrušíte. Nastavení hlasitosti v režimu FreeFocus Nejprve zvolte směr poslechu a nastavení uložte. Dále použijte stejný postup jako pro nastavování hlasitosti u poslechových programů. Pro vypnutí režimu FreeFocus stiskněte tlačítko FreeFocus. 33

34 Vypnutí okolního zvuku (funkce Room Off) Zapnutím funkce Room Off se vypnou mikrofony Vašich sluchadel. Tato funkce Vám umožní přímý poslech přenášeného audio signálu bez rušení okolními hluky nebo ztišení Vašeho běžného poslechového programu (například programu Master). Pro zapnutí funkce Room Off Stiskněte tlačítko Room Off. Tlačítko Room Off se rozsvítí a na displeji se zobrazí symbol funkce Ztlumit okolí. Pro vypnutí funkce Room Off Stiskněte opět tlačítko Room Off. 34

35 ZÁKLADNÍ FUNKCE MOBILNÍ TELEFON PÁROVÁNÍ S VAŠÍM MOBILNÍM TELEFONEM Před tím, než použijete M-DEX s Vaším mobilním telefonem poprvé, budete muset tato dvě zařízení spárovat. 1. Zapněte Bluetooth na Vašem mobilním telefonu. 2. Zapněte Bluetooth na Vašem M-DEXu: 2a. Stiskněte tlačítko Menu (v jakémkoli režimu). Zobrazí se tato obrazovka. 35

36 2b. Opakovaně stiskněte nebo až se zobrazí Settings. Stiskněte Menu Menu. 36

37 Pokud je Bluetooth zapnut, zobrazí se tato obrazovka. 2c. Pro zapnutí BT stiskněte tlačítko Menu, zobrazí se tato obrazovka. 37

38 3. Na Vašem mobilním telefonu vyhledejte nová zařízení Bluetooth. Postupujte podle návodu k použití pro Váš mobilní telefon. 38

39 4. Poté co Váš mobilní telefon najde M-DEX, spárujte tato dvě zařízení takto: 4a. Stiskněte nebo až se zobrazí pairing 4b. Stiskněte tlačítko Menu 4c. Opět stiskněte tlačítko Menu pro zahájení párování. Postup párování můžete sledovat na obrazovce. 5. Na Vašem mobilním telefonu vyberte M-DEX a pokud jste vyzváni, vložte do telefonu PIN kód (0000) zobrazený na Vašem M-DEXu. 39

40 Zařízení jsou nyní spárována. Pokud není nalezeno žádné zařízení, zobrazí se na Vašem M-DEXu zpráva Device not found. Try again? (Nenalezeno žádné zařízení. Opakovat?) POZNÁMKA Budete-li chtít příště použít Váš M-DEX s Vaším mobilním telefonem, ujistěte se, že je Bluetooth zapnut na obou zařízeních. Upozorňujeme, že pokud je Bluetooth zapnut, výrazně se zvýší spotřeba baterie. 40

41 TELEFONNÍ ROZHOVOR POMOCÍ M-DEXU Držte Váš M-DEX jako byste drželi telefon a mluvte do vestavěného mikrofonu. Zvuk bude slyšet v obou Vašich sluchadlech. Váš mobilní telefon nesmí být dále než 10 metrů. M-DEX Mobile phone 41

42 Po připojení M-DEXu k Vašemu mobilnímu telefonu, můžete používat následující funkce: 1. Přijetí nebo odmítnutí hovoru 2. Ukončení hovoru 3. Přesměrování hovoru 4. Uskutečnění hovoru 5. Funkce Hands-free 42

43 PŘIJETÍ NEBO ODMÍTNUTÍ HOVORU Při příchozím hovoru uslyšíte zvonění Vašeho mobilního telefonu, a pokud bude Váš M-DEX v dosahu Vašich sluchadel, uslyšíte také tón ve sluchadlech. Hovor můžete nyní přijmout nebo odmítnout tlačítky Yes (zelené) nebo No (červené). 43

44 UKONČENÍ HOVORU Pro ukončení hovoru Stiskněte End USKUTEČNĚNÍ HOVORU Pro uskutečnění hovoru Vytočte telefonní číslo na Vašem mobilním telefonu a použijte M-DEX jak je popsáno na stránce

45 VYUŽITÍ HISTORIE VOLÁNÍ PRO USKUTEČNĚNÍ HOVORU Pro uskutečnění hovoru na jedno z pěti posledních registrovaných čísel v historii volání (Call Log): Stiskněte tlačítko Yes Použijte nebo pro výběr požadovaného čísla. Stiskněte tlačítko Yes. Šipka před telefonním číslem označuje, zdali se jednalo o hovor příchozí, nebo odchozí. Pro opuštění historie volání (Call Log): Stiskněte tlačítko No. 45

46 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU Funkce přesměrování hovoru umožňuje přesměrovat hovor zpět do mobilního telefonu. Pro přesměrování hovoru do mobilního telefonu Stiskněte Transfer Yes Zobrazením symbolu zaškrtnutí je Váš výběr potvrzen. 46

47 K přesměrování hovoru do Vašeho mobilního telefonu dojde také vypnutím Vašeho M-DEXu. 47

48 FUNKCE HANDS-FREE Max 30 cm Při komunikaci přes hands-free mějte Váš M-DEX zavěšený na krku a mluvte do jeho mikrofonu. 48

49 DALŠÍ FUNKCE NASTAVENÍ HLASITOSTI Hlasitost můžete nastavovat během telefonní konverzace. Pro vstup do režimu nastavení hlasitosti Stiskněte nebo Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti Stiskněte nebo VYPNUTÍ OKOLNÍHO ZVUKU (ZTLUMIT OKOLÍ) Během telefonní konverzace můžete použít i funkci Room Off (viz. strana 34). 49

50 POKROČILÉ FUNKCE Pro přístup následujícím pokročilým funkcím stiskněte tlačítko Menu a použijte nebo : Pokud použijete, budou jednotlivé funkce v Menu přístupné v následujícím pořadí: 1. Bluetooth * 2. Audio Input * 3. L/R volume 4. M DEX T * 5. Settings Výběr položek 1, 2 a 5 bude potvrzen symbolem zaškrtnutí. Protože u položek 1, 2 a 4 je do sluchadel přenášen zvukem z externího zdroje, bude při výběru a potvrzení těchto položek ovlivněn také zvuk Vašich sluchadel. Při ukončení těchto funkcí se vrátíte do programu 1. * M-DEX nesmí být od sluchadel dále než 50 cm. 50

51 BLUETOOTH Nabídka Bluetooth je aktivní (signalizováno modrou barvou ikony) pouze tehdy, pokud je ve Vašem M-DEXu aktivován Bluetooth a M-DEX je připojen k zařízení s Bluetooth. Jinak je obrazovka šedá. 51

52 52 Poznámka Pokud používáte M-DEX pro Bluetooth přenos, musí být v dosahu do 50 cm od Vašich sluchadel.

53 Zahájení přenosu: Stiskněte tlačítko Menu. Na některých osobních audio zařízeních, např. telefonech, bývá potřeba před přenosem hudby aktivovat hudební přehrávač. Ve výchozím nastavení Bluetooth zdůrazňují sluchadla hudbu. Pro optimalizaci poslechu pro řeč použijte nebo. Pro potvrzení nového nastavení Stiskněte tlačítko Menu Pro ukončení Bluetooth přenosu Stiskněte No No 53

54 AUDIO VSTUP Tato funkce je vhodná, pokud chcete poslouchat zvuk z externího audio zdroje, např. z přehrávače mp3. Když připojíte do audio vstupu konektor typu jack, na displeji se automaticky zobrazí nápis Audio input. Nabídka Audio input je aktivní (signalizováno modrou barvou ikony) pouze tehdy, pokud je k Vašemu M-DEXu připojen zdroj audio signálu kablíkem jack-jack. 54

55 55 Poznámka Při použití M-DEX s audio vstupem musí být M-DEX v dosahu Vašich sluchadel (do 50 cm).

56 Zahájení přenosu: Stiskněte tlačítko Menu. Ve výchozím nastavení pro Audio vstup zdůrazňují sluchadla hudbu. Pro optimalizaci poslechu pro řeč použijte nebo. 56

57 Pro potvrzení nového nastavení Stiskněte tlačítko Menu Pro vypnutí Audio vstupu Stiskněte No No 57

58 ODDĚLENÉ NASTAVENÍ HLASITOSTI VLEVO/VPRAVO Tuto funkci můžete použít, pokud chcete nastavit odlišnou hlasitost pro levé a pravé sluchadlo. Stiskněte tlačítko Menu 58

59 Pro výběr sluchadla u kterého měnit hlasitost Použijte nebo pro výběr vlevo nebo vpravo. 59

60 Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti Použijte nebo Pro ukončení nastavování hlasitosti Stiskněte No No Po opuštění této obrazovky se hlasitost Vašich sluchadel vrátí na výchozí úroveň. 60

61 M DEX T Tato funkce Vám umožňuje použít poslech z indukční smyčky i v případě, že nemáte ve Vašich sluchadlech indukční cívku. Pokud mají Vaše sluchadla program pro indukční poslech, doporučujeme pro optimální indukční přenos jeho použití. 61

62 Použití indukční cívky v M-DEXu Pokud používáte M-DEX pro příjem signálu z indukční smyčky, měl by být ve vertikální pozici (na krku) a být v dosahu Vašich sluchadel (do 50 cm). 62

63 Pro změnu hlasitosti v režimu M-DEX T Stiskněte Menu a nebo Pro ukončení M-DEX T Stiskněte No No 63

64 SETTINGS (NASTAVENÍ) Stiskem tlačítka Menu máte přístup k následujícím funkcím Menu: 64

65 1. Bluetooth Settings 2. Automatic Keylock 3. Vibrating Alert 4. Reset Bluetooth 5. Short-term Log 6. Reset Pro výběr položky v Menu použijte nebo pro přesunutí na požadovanou funkci Stiskněte tlačítko Menu pro výběr funkce 65

66 Bluetooth settings (Nastavení Bluetooth) Zde můžete pomocí tlačítka Menu zapnout a vypnout funkci Bluetooth. Můžete také provést spárování Bluetooth. Párování Bluetooth Viz strana 35. Pro návrat do Menu Stiskněte No. 66

67 Poznámka Upozorňujeme, že pokud je Bluetooth zapnut, výrazně se zvýší spotřeba baterie M-DEXu a mobilního telefonu. 67

68 Automatic Keylock (Automatický zámek) Tato funkce zabraňuje náhodnému stisku tlačítek, např. máte-li Váš M-DEX v kapse. Při zvolení této funkce budou tlačítka M-DEX automaticky uzamknuta, pokud bude obrazovka v pohotovostním režimu. Pro aktivaci nebo deaktivaci automatického zámku Stiskněte Menu Pro odemknutí automatického zámku Stiskněte No Menu Pro návrat do Menu Stiskněte No. 68

69 Vibrating Alert (Vibrace) Máte-li ve Vašem mobilním telefonu zvolen profil Tichý (Silent), budete na každý příchozí hovor upozorněni vibrací. Pro zapnutí nebo vypnutí vibrace Stiskněte tlačítko Menu Pro návrat do Menu Stiskněte No. 69

70 Reset Bluetooth (Vymazání BT zařízení) Tato funkce Vám umožní vymazat dříve spárovaná Bluetooth zařízení. To může být nezbytné např. při výměně Vašeho mobilního telefonu. Pro výběr Reset Bluetooth Stiskněte Menu Pro návrat do Menu Stiskněte No. 70

71 Short-term Log (Krátkodobý záznam) Pokud míváte ve specifickém poslechovém prostředí problémy s poslechem, umožní Vám tato funkce provést jednominutový záznam této situace. To může pomoci Vašemu lékaři jemně doladit Vaše sluchadla. Pro start záznamu Stiskněte tlačítko Menu 71

72 72 Proces záznamu trvá jednu minutu a nemůže být přerušen. Postup záznamu můžete sledovat na obrazovce.

73 Upozorňujeme, že při startu nového záznamu bude předešlý záznam smazán. Pro návrat do Menu Stiskněte No. 73

74 RESET Tato funkce uvede následující funkce do výchozího nastavení: výchozí hlasitost, automatický zámek vypnut, vibrace vypnuty. Pro uvedení nastavení a hlasitosti do výchozího stavu: Stiskněte Menu Pro vymazání nastavení Bluetooth, viz. strana

75 PÉČE O VÁŠ M-DEX Váš M-DEX je cenné zařízení, a proto je třeba se o něj pečlivě starat. Zde je několik rad, pomocí kterých prodloužíte životnost Vašeho M-DEX. VAROVÁNÍ Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nebo vlhkosti. Neponořujte jej do vody nebo jiných tekutin. Nenoste Váš M-DEX na rentgenologická vyšetření, magnetickou rezonanci nebo jiné snímkování a ozařování a nepokládejte jej do mikrovlnné trouby. Zde všude jsou typy radiace, které mohou Vaše zařízení poškodit. Záření ze sledovacích a poplašných zařízení, mobilních telefonů a podobných zdrojů je slabé a pro Vaše zařízení není nebezpečné. Ovšem v případě občasné radiace z některých alarmů, automatických detektorů pohybu či jiných elektronických zařízení mohou nastat během používání M-DEXu se sluchadly slyšitelné interference. 75

76 UPOZORNĚNÍ Nikdy sami zařízení neotevírejte. (To může být prováděno pouze v autorizovaném servisu.) Zařízení čistěte měkkým hadříkem. Nikdy je nemyjte vodou, čisticími prostředky nebo jinými tekutinami. Zamezte pádu M-DEX na zem. Pokud není používáno, skladujte zařízení v pouzdře na suchém místě mimo dosah dětí a zvířat. 76

77 VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ M-DEX, jeho součásti a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a dalších osob, u kterých hrozí nebezpečí, že by tyto předměty mohly spolknout nebo si přivodit zranění. V případě spolknutí kontaktujte okamžitě lékaře. Nepoužívejte zařízení v letadlech a nemocnicích bez povolení. Nepoužívejte zařízení v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny. Pokud nosíte Váš M-DEX kolem krku, zajistěte, aby byla rozpínací přezka umístěna vždy vzadu na Vašem krku. Zařízení je vyrobeno z moderních nealergenních materiálů. Nicméně, v řídkých případech se může kožní alergie projevit. Pokud si takové kožní alergie všimnete, kontaktujte Vašeho lékaře. 77

78 UPOZORNĚNÍ Přestože bylo zařízení navrženo tak, aby splňovalo striktní mezinárodní standardy elektromagnetické kompatibility, nemůžeme vyloučit možnost, že může způsobovat interference s některými, například zdravotnickými zařízeními. 78

79 VAROVÁNÍ Interference s aktivními implantáty Pro zajištění maximální opatrnosti doporučujeme postupovat podle instrukcí a doporučení výrobců defibrilátorů a kardiostimulátorů platných pro používání mobilních telefonů: Máte-li aktivní implantát, nepřibližujte bezdrátová sluchadla a jejich příslušenství jako jsou bezdrátové dálkové ovladače a komunikátory na vzdálenost menší než 15 cm od implantátu. 79

80 Dojde-li k jakémukoli ovlivnění funkce implantátu, přestaňte sluchadla používat a kontaktujte výrobce implantátu. Funkci implantátu může ovlivňovat také elektrické vedení, elektrostatický výboj, detektory kovů na letištích apod. Máte-li aktivní mozkový implantát, poraďte se o míře případných rizik s výrobcem tohoto implantátu. Máte-li jakékoli implantované zařízení, doporučujeme dodržovat vzdálenost mezi magnety* a implantátem alespoň 15 cm. (*magnetem může být např. magnetický držák telefonu v autě, magnet na pouzdře pro sluchadla, tyčinka s magnetem atd.) 80

81 BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Toto zařízení je napájeno (nabíjeno) externím zdrojem. M-DEX připojujte pouze ke kompatibilnímu externímu zdroji. Napájecí zdroj musí mít výstup 5VDC, 500mA a mini USB konektor. Vstupní síťové napětí pro napájecí zdroj musí být zvoleno podle Vašeho regionu a stejně tak síťová zásuvka a zástrčka musí být kompatibilní pro Váš region. Síťový napáječ musí být navržen pro ITE a musí mít certifikační značky, které jsou ve Vašem regionu akceptovány. Widex velmi doporučuje, abyste vždy používali napájecí jednotku, kterou jste získali od Vašeho distributora firmy Widex a tím zajistili bezpečné a účinné používání Vašeho M-DEX. 81

82 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Možná příčina Řešení Váš M-DEX nepracuje Na displeji je zpráva Please match with hearing aids Žádný přenos hudby z telefonu při zapnutém Bluetooth na M-DEX M-DEX při telefonním vyzvánění nevibruje Akumulátor je vybitý M-DEX není spárován s Vašimi sluchadly Na některých osobních audiozařízeních musí být nejdříve puštěn hudební přehrávač. V M-DEXu nejsou zapnuty vibrace Nabijte akumulátor (viz. strana 16) Kontaktujte Vašeho lékaře Pro další informace viz uživatelský návod k zařízení. Zapněte funkci v menu Settings (Nastavení) 82

83 Problém Možná příčina Řešení Ikona BT v M-DEX je modrá, ale není spojení s telefonem Váš M-DEX je zapnutý, ale displej je černý Zvuk z Bluetooth/ audio vstupu je slabý a/nebo zašuměný M-DEX se dlouho nabíjí, nebo se nenabije vůbec Program zobrazený na M-DEXu není stejný jako ve sluchadle M-DEX byl spárován s jiným zařízením a je s ním v kontaktu Je aktivován zámek tlačítek Zvuk není dostatečně zesílen Použitá nabíječka není správná M-DEX a sluchadla nejsou správně spárována Vypněte BT na aktivním zařízení, nebo resetujte nastavení Bluetooth a znovu spárujte telefon Stiskněte No > Menu Zvyšte hlasitost zařízení připojeného k M-DEXu a popřípadě snižte hlasitost na M-DEX Použijte nabíječku dodanou s M-DEX Požádejte Vašeho lékaře o nové spárování 83

84 Problém Možná příčina Řešení Je zobrazena obrazovka příchozího hovoru, ale ve sluchadlech není slyšet vyzváněcí tón Při stisku tlačítka na telefonu sluchadla pípnou a změní se program Některé telefony v tichém režimu myjí vypnuto vyzvánění i pro externí příslušenství M-DEX není v dosahu Vašich sluchadel Na Vašem mobilním telefonu jsou zapnuty tóny tlačítek Vypněte funkci Tichého režimu ve vašem mobilním telefonu Přibližte M-DEX ke sluchadlům (max. 50 cm) Vypněte tóny tlačítek na telefonu 84

85 Problém Možná příčina Řešení Párování Bluetooth nefunguje Při poslechu audio zařízení není slyšet zvuk M-DEX není v pracovním dosahu Vašich sluchadel Vymažte předchozí Bluetooth zařízení v nabídce Nastavení a spusťte nové párování Přibližte M-DEX ke sluchadlům 85

86 REGULATORY INFORMATION Federal Communications Commission and Industry Canada Statement FCC ID: TTY-MDEX FCC ID: TTY IC: 5676B-MDEX IC: 5676B This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS- 210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These 86

87 limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 87

88 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. 88

89 Směrnice 1999/5/EC Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že tento M-DEX vyhovuje základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě dle ustanovení 1999/5/EC můžete nalézt na internetových stránkách 89

90 Elektrická a elektronická zařízení (EEE - Electrical and electronic equipment) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a mohou ohrozit lidské zdraví a životní prostředí, pokud s nimi není správně nakládáno. Sluchadla, příslušenství a baterie nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel by měly být odevzdávány na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vráceny Vašemu lékaři za účelem bezpečné likvidace. Řádná likvidace přispívá k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. 90

91 SYMBOLY Symboly používané v materiálech k lékařským přístrojům společnosti Widex A/S (štítky, návody k použití apod.) Symbol Název/Popis Výrobce Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby. Datum výroby Datum, kdy byl produkt vyroben. Datum spotřeby Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat. Kód dávky Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky). 91

92 Symbol Název/Popis Katalogové číslo Katalogové číslo (číslo položky) produktu. Sériové číslo Sériové číslo produktu.* Chraňte před slunečním zářením Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými zdroji. Uchovávejte v suchu Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm. Dolní limit teploty Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit. 92

93 Symbol Název/Popis Horní limit teploty Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit. Teplotní limity Nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit. Před použitím si přečtěte návod Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/ bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat. Upozornění/Varování Text označený symbolem upozornění/varování je nutné před použitím produktu prostudovat. 93

94 Symbol Název/Popis Značka WEEE Nevyhazovat do komunálního odpadu Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci. Značka CE Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnicích, které se týkají označení CE. Výstraha Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení. Značka C-Tick Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh. 94

95 Symbol Název/Popis Rušení V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení. *Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena symbolem. 95

96 Widex PRAHA Widex BRNO Widex OSTRAVA Bohušovická 230/12 Hlinky 995/70 Biskupská 3330/ Praha Brno Ostrava Tel: Tel: Tel: WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Návod č..: #04 Vydáno: É[5qr0q2 l;s;;g] WIDEX a DEX jsou ochranné známky firmy Widex A/S

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX NÁVOD K POUŽITÍ M DEX OBSAH BALENÍ M-DEX Návod k použití Závěsný řemínek Nabíječka Propojovací kablík 2 OBSAH POPIS ZAŘÍZENÍ... 5 STAVOVÉ IKONY... 7 STAV BATERIE.... 7 BLUETOOTH... 7 ROOM OFF.... 8 PRACOVNÍ

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Návod k použití. TV-Dex

Návod k použití. TV-Dex Návod k použití TV-Dex Obsah OBSAH SOUPRAVY.................................... 4 VአNOVý TV-Dex..................................... 5 ovladač TV-DEX...................................... 6 kolébka.............................................

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX 2 OBSAH OBSAH BALENÍ...5 POPIS ZAŘÍZENÍ...7 OVLADAČ II...9 KOLÉBKA...10 SVĚTELNÉ DIODY... 12 ZAČÍNÁME... 13 Připojení jednotek:... 13 Pokud používáte více tv základen... 20 POUŽITÍ...21

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX 2 OBSAH OBSAH BALENÍ.... 4 POPIS ZAŘÍZENÍ....5 OVLADAČ...7 KOLÉBKA....8 SVĚTELNÉ DIODY.... 9 ZAČÍNÁME....10 PŘIPOJENÍ JEDNOTEK:... 10 POKUD POUŽÍVÁTE VÍCE TV ZÁKLADEN...15 POUŽITÍ...

Více

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka Obsah Úvod...3 Přehled stanice SmartDock...3 Nabíjení stanice SmartDock...3 Začínáme...5 LiveWare Manager...5 Upgradování aplikace LiveWare Manager...5 Výběr

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Instalace KLÁVESNICE S NŮŽKOVÝMI SPÍNAČI. Stručná příručka

Instalace KLÁVESNICE S NŮŽKOVÝMI SPÍNAČI. Stručná příručka Instalace 1. Systémové požadavky: PC se zabudovaným US 2. Podpora OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 3. Do přihrádky na baterie vložte 6 baterií AAA a dvojité kolečko krátce blikne modře Flexibilita klávesnice

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH80 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Stav baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB10

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB10 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB10 Obsah Základní postupy...3 Přehled...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí klávesnice...5 Nastavení klávesnice...6 Podpora na webu...7 Právní informace...8 Declaration

Více

návod k použití RC-Dex dálkový ovladač

návod k použití RC-Dex dálkový ovladač návod k použití RC-Dex dálkový ovladač 2 Obsah Váš NOVý DÁLKOVý ovladač...4 Použití... 4 Popis... 5 ČELNÍ POHLED...5 ZADNÍ POHLED...6 PŘÍSLUŠENSTVÍ....7 baterie...8 Výměna baterie.... 9 Používání dálkového

Více

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Uživatelská příručka Smart Imaging Stand IPT-DS10M Obsah Uživatelská příručka k inteligentnímu fotostojánku...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Základní postupy...5 Sestavení...5 Baterie...5

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB50 Obsah Základní postupy...3 Obecný přehled...3 Přehled klávesnice...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí a vypnutí...5 Začínáme...6 Nastavení klávesnice...6 Sestavení...6

Více

VH110 Uživatelská příručka

VH110 Uživatelská příručka VH110 Uživatelská příručka Obsah Součásti náhlavní soupravy...5 Úvod...6 Nabíjení...7 Zapnutí a vypnutí...8 Spárování náhlavní soupravy...9 Spárování náhlavní soupravy s telefonem...9 Nasazení náhlavní

Více

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46 Uživatelská příručka Style Cover Window SCR46 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Nastavení jedním dotykem... 3 Nabíjení...4 Základy práce...5 Interakce s okénkem...5 Ztlumení a probuzení displeje...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH50 Obsah Stereo Bluetooth Headset Uživatelská příručka...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Přehled stavových ikon...5 Základní postupy...6

Více

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10 Uživatelská příručka Quick Charger UCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Quick Charger použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Úvod Nabíjení

Více

BT Drive Free 111 7 607 545 530

BT Drive Free 111 7 607 545 530 Příslušenství BT Drive Free 111 7 607 545 530 www.blaupunkt.com Obsah BT Drive Free 111...2 Bluetooth technologie...2 Bezpečnost a základní informace...3 Poznámky k likvidaci...3 Rozsah dodávky...3 Přehled...4

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH20 Obsah Úvod...3 Přehled příslušenství...3 Základní postupy...4 Volání...6 Poslouchání hudby...6 Technologie vícenásobného připojení...7 Odstraňování potíží...7

Více

Rychlá nabíječka do auta AN420

Rychlá nabíječka do auta AN420 Uživatelská příručka Rychlá nabíječka do auta AN420 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Rychlá nabíječka do auta použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for

Více

RC4-1. Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1

RC4-1. Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1 RC4-1 Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1 Váš dálkový ovladač a ostatní díly nemusí vypadat přesně stejně, jak jsou zobrazeny v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle potřeby.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA. PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA. PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i 2 OBSAH úvod...4 FM systém SCOLA...5 popis....7 příprava přijímače scola...8 Baterie.... 8 Připojení SCOLA FLEX, verze s FM botičkou:....

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelská příručka. SmartTags

Uživatelská příručka. SmartTags Uživatelská příručka SmartTags Obsah Úvod...3 Začínáme...3 Použití značek SmartTags...4 Právní informace...5 2 Úvod Co jsou značky SmartTags? Značky SmartTags využívají funkci NFC vašeho zařízení ke spouštění

Více

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Uživatelská příručka Magnetic Charging Dock Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití magnetické nabíjecí kolébky...4 Použití nástavců...4 Nabíjení telefonu...4 Právní informace...5 Declaration

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Uživatelská příručka Wireless Charging Plate WCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití bezdrátové nabíjecí podložky...4 Nabíjení zařízení...4 Stavy indikátoru oznámení...4 Právní informace...5

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Laserová herní myš ASUS GX800

Laserová herní myš ASUS GX800 Laserová herní myš ASUS GX800 1 6 Uživatelská příručka CZ5761 První vydání V1 Duben 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH60 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Nastavení hlasitosti...5

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX 2 OBSAH NOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ DEX... 5 Zamýšlené použití... 5 Popis zařízení... 6 Pohled zepředu... 6 Pohled zezadu... 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8 BATERIE... 9 Výměna baterie...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX

NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX OBSAH BALENÍ FM+DEX Nabíječka Kablík (jack- jack) Smyčka na krk (anténa) (dvě velikosti) Klipsna Připojovací modul Návod k použití 2 Obsah VÁŠ NOVÝ FM+DEX....5 Účel použití.... 6

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS6004U. Ver ( )

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS6004U. Ver ( ) Instalační příručka pro NAS servery řady AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Obsah Notices... 3 Safety Precautions... 4 1. Balení obsahuje... 5 2. Volitelný Příslušenství... 6 3. Instalace hardwaru... 7 Nástroje

Více

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209)

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Obsah: O BS-209 Stereo headsetu... 2 O Bluetooth technologii... 2 Přehled... 2 Obsah balení... 2 Nabíjení headsetu... 2 Doba nabíjení headsetu...

Více

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Stickit mobilní tiskárna Návod The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Krok 1: Začínáme dovnitř / ven tiskárna Stickit kartridž

Více

FCC Declaration of Conformity Memory Stick Card Family

FCC Declaration of Conformity Memory Stick Card Family August 8, 2016 Micron Consumer Product Group, Inc. 590 Alder Drive Milpitas, CA 95035 t. 669 226 3000 FCC DECLARATION OF CONFORMITY for Memory Stick Duo Pro & M2 Memory Stick Micro cards We, Micron Consumer

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-19 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 13 2 Programy: 66 Master Hudba TV T M+T Standard Přivykání Rozšíření

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Odvolání Informace v tomto dokumentu je možné změnit bez oznámení. Výrobce nepřejímá zodpovědnost za obsah dokumentu a neuznává jakékoli zahrnuté záruky obchodovatelnosti či vhodnosti

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

návod k použití T-Dex

návod k použití T-Dex návod k použití T-Dex Obsah Obsah balení 2 Funkce 3 Nastavení 4 Bezdrátové připojení k mobilnímu telefonu 4 Připojení indukční smyčky 4 Používání 5 Indikátory 5 Nabíjení 5 Nastavení hlasitosti 5 Přijetí

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Bluetooth reproduktor Spectro LED

Bluetooth reproduktor Spectro LED Bluetooth reproduktor Spectro LED Návod k použití 33042 Důležité bezpečnostní pokyny Tento reproduktor je navržen tak, aby odolával šplíchající vodě ze všech úhlů. Ponoření celé jednotky do vody může produkt

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

JABRA SPEAK 510. Návod k obsluze. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Návod k obsluze. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Návod k obsluze jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Veškerá práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené obchodní značky

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810 Návod k použití jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

DĚKUJEME ZA NÁKUP FREYA - CLINT AUDIO

DĚKUJEME ZA NÁKUP FREYA - CLINT AUDIO ČESKY DĚKUJEME ZA NÁKUP FREYA - CLINT AUDIO Vítejte do světa Clint Asgard audio. Elegantní a jednoduchý design je prací dánského designéra Phillipa Boduma. Asgard audio jsou bezdrátová zařízení s využitím

Více

big turtle shell HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

big turtle shell HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ big turtle shell BEZDRÁTOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ Vítejte ve světě totální zvukové svobody. www.outdoortechnology.com ANATOMIE... 1 DOBÍJENÍ...

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Návod k použití jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Laserová herní myš ASUS GX900

Laserová herní myš ASUS GX900 Laserová herní myš ASUS GX900 Uživatelská Příručka Čeština CZ5887 První vydání V1 V1 (V1) Srpen 20 Copyright 20 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Jabra. Speak 810. Návod k použití

Jabra. Speak 810. Návod k použití Jabra Speak 810 Návod k použití 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Všechny ostatní zde uvedené ochranné

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ Akustický a indukční zesilovač zvuku pro telefonování je malý, lehký a přenosný. Vhodný na téměř všechny typy telefonů. Plynulá regulace zesílení. Může být jednoduše

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

2.0 FUNKCE UPOZORNĚNÍ. Doporučujeme, abyste funkčnost systému vyzkoušeli před jízdou. TLAČÍTKO HLASITOST + TLAČÍTKO HLASITOST

2.0 FUNKCE UPOZORNĚNÍ. Doporučujeme, abyste funkčnost systému vyzkoušeli před jízdou. TLAČÍTKO HLASITOST + TLAČÍTKO HLASITOST 2.0 FUNKCE TLAČÍTKO HLASITOST + TLAČÍTKO HLASITOST Doporučujeme, abyste funkčnost systému vyzkoušeli před jízdou. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI SNÍŽENÍ HLASITOSTI LED KONTROLKA 3.0 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ HYPERPHONE

Více

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150 PARTYBOX BT MT3150 Návod k obsluze User Manual 1 Úvod Pohled shora Děkujeme za koupi tohoto multifunkčního mobilního audio zařízení s funkcí karaoke. Věnujte chvíli čtení tohoto návodu před použitím zařízení.

Více

BlackBerry Mini Stereo Speaker. Uživatelská příručka a bezpečností informace

BlackBerry Mini Stereo Speaker. Uživatelská příručka a bezpečností informace BlackBerry Mini Stereo Speaker Uživatelská příručka a bezpečností informace Používání BlackBerry Mini Stereo Speaker Párování Zapnutí párovacího módu Zrušení párovacího módu Vymazání spárovaných zařízení

Více