L i b e r e c k ý k r a j

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L i b e r e c k ý k r a j"

Transkript

1 L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k tabulková a grafická část Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2015 Schválený rozpočet výdajů Libereckého kraje na rok 2015 Bilance rozpisu rozpočtu kraje příjmy a výdaje Přijatá rozpočtová opatření upravující schválený rozpočet 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje 2015 Přehled daňových příjmů kraje sdílené daně Měsíční vývoj inkasa daňových příjmů kraje graf Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2015 Struktura finančních zdrojů graf Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 Přehled akcí spolufinancovaných z prostředků EU 2015 Přehled úhrady úroků a jistin z úvěrů kraje v roce 2015 Čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2015 Přehled poskytnutých účelových dotací nevypořádávaných za rok 2015 Čerpání dotací programového financování ISPROFIN v roce 2015 Struktura výdajů rozpočtu kraje graf Příspěvkové organizace s nezáporným výsledkem hospodaření za rok 2015 Příspěvkové organizace se záporným výsledkem hospodaření za rok 2015 Sociální fond kraje za rok 2015 Dotační fond kraje za rok 2015 Krizový fond kraje za rok 2015 Fond ochrany vod kraje za rok 2015 Lesnický fond kraje za rok Stav majetku a závazků kraje zjištěný inventarizací k Inventarizace majetku kraje svěřeného k využití přísp.organizacím k Vývoj a očekávaný vývoj zadlužení Libereckého kraje v letech Výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k červen 2016

2 1 vlastní příjmy rozpočtu kraje z nich daňové příjmy z nich z nich SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance příjmů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l Příjmy , ,00 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty ,00 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podíl kraje na dani z příjmů právnických osob správní poplatky vybírané krajem nedaňové příjmy , , , , , ,00 z toho odvody příspěvkových organizací kraje ,00 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje poplatky za odběry podzemních vod přijaté splátky půjčených prostředků 3 300, , ,00 ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy ,00 0,00 z toho kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku kraje 0,00 u k a z a t e l dotační příjmy rozpočtu kraje z nich zákon o státním rozpočtu z nich , ,00 z toho příspěvek na výkon státní správy ,00 dotace z jiných rozpočtů ,00 z toho příspěvky z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost ,00 z nich kapitálové dotace státního rozpočtu 0,00 z toho financování kapitálové dotace 0,00 0,00 z toho přijaté úvěry 0,00 u k a z a t e l Zdroje schváleného rozpočtu kraje 2015 celkem ,00

3 2/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l 910 zastupitelstvo ,50 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář hejtmana běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele 5 444, , krajský úřad ,72 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele , příspěvkové organizace ,00 z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu (nepřímé náklady) ,00 v resortu sociálních věcí v resortu dopravy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu , , ,00 v resortu životního prostředí a zemědělství 5 924,00 v resortu zdravotnictví , působnosti kraje ,30 z toho odbor kancelář hejtmana ,00 odbor ekonomický odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu 3 825, , , , , , , , ,00 595, ,69 odbor investic a správy nemovitého majetku 3 700,00 oddělení sekretariátu ředitele 160, transfery ,98 z toho odbor kancelář hejtmana 3 800,00 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy Výdaje 2015 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor právní odbor informatiky odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1 891, , , , ,00 odbor životního prostředí a zemědělství 612,00 odbor zdravotnictví , pokladní správa ,00 z toho finanční rezerva dle zásad - případné výpadky daň. příjmů ,00 finanční rezerva na řešení rizik projektu IP 1 finanční rezerva na likvidaci skládky Arnoltice - Bulovka finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO finanční rezerva pro programy Dotačního fondu kraje , , , ,00

4 2/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 Výdaje 2015 u k a z a t e l 920 kapitálové výdaje ,00 z toho odbor kancelář hejtmana 235,00 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku , , , , , , , ,00 odbor kancelář ředitele 6 960,00 oddělení sekretariátu ředitele 40, spolufinancování EU ,00 z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 750,00 odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství 100, ,00 100,00 odbor zdravotnictví odbor investic a správy nemovitého majetku , , úvěry ,00 z toho odbor ekonomický , sociální fond 3 725,50 z toho odbor kancelář ředitele 3 725, dotační fond ,00 z toho odbor kancelář hejtmana ,00 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , krizový fond 5 000,00 z toho odbor kancelář hejtmana 5 000, fond ochrany vod ,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství , lesnický fond 4 000,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2014 celkem bez financování financování , ,00 z toho splátka úvěru na revitalizaci pozem.komunikací ,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2015 celkem včetně financování ,00

5 3/1 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2015 Běžné a kapitálové příjmy kraje 2015 ORJ název odboru pol. druh příjmů 03 odbor ekonomický 1xxx podíl kraje na sdílených daních , příjmy z úroků 3 300,00 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2420 přijaté splátky půjčených prostředků 1 800,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1361 správní poplatky vybírané krajem 50, odvody příspěvkových organizací ,00 05 odbor soc.věcí 2122 odvody příspěvkových organizací 7 500,00 06 odbor dopravy 1361 správní poplatky vybírané krajem 160,00 2xxx nedaňové příjmy ostatní 7 800, příspěvky obcí na dopravní obslužnost ,00 07 odbor kultury, památ.péče a cestovního ruchu 2122 odvody příspěvkových organizací 3 700,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 1361 správní poplatky vybírané krajem 120, odvody příspěvkových organizací 120, poplatky za odběry podzemních vod ,00 09 odbor zdravotnictví 1361 správní poplatky vybírané krajem 340,00 10 právní odbor 1361 správní poplatky vybírané krajem 20,00 12 odbor informatiky 1361 správní poplatky vybírané krajem 60,00 13 odbor správní 1361 správní poplatky vybírané krajem 250,00 15 odbor kancelář ředitele 2xxx nedaňové příjmy ostatní 8 500, příspěvek na přenesený výkon st.správy ,00 Liberecký kraj 2015 x zdroje kraje celkem ,00 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2015 ORJ název odboru kap. druh výdajů 01 odbor kancelář hejtmana 910 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 444, působnosti kraje , transfery 3 800, kapitálové výdaje 235, dotační fond , výdaje krizového fondu 5 000,00 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 914 působnosti kraje 3 825, transfery 1 891, spolufinancování EU 5 750,00 03 odbor ekonomický 914 působnosti kraje , pokladní správa , úvěry ,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 913 provozní příspěvky přísp.organizacím , působnosti kraje 5 930, transfery , kapitálové výdaje , dotační fond ,00 05 odbor sociálních věcí 913 provozní příspěvky přísp.organizacím , působnosti kraje 2 427, transfery 3 700, kapitálové výdaje , spolufinancování EU 100,00

6 3/2 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2015 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2015 ORJ název odboru kap. druh výdajů 06 odbor dopravy 913 provozní příspěvky přísp.organizacím , působnosti kraje , transfery , kapitálové výdaje , spolufinancování EU ,00 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 913 provozní příspěvky přísp.organizacím , působnosti kraje 2 663, transfery ,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 5 924, působnosti kraje 5 765, transfery 612, kapitálové výdaje 1 110, spolufinancování EU 100, výdaje fondu ochrany vod , výdaje lesnického fondu 4 000,00 09 odbor zdravotnictví 913 provozní příspěvky přísp.organizacím , působnosti kraje 2 489, transfery , kapitálové výdaje 1 500, spolufinancování EU ,00 10 právní odbor 914 působnosti kraje 1 500,00 11 odbor územního plánování a stavebního řádu 914 přenesené a samostatné působnosti 595, kapitálové výdaje 1 250,00 12 odbor informatiky 914 působnosti kraje , kapitálové výdaje 3 800,00 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 914 působnosti kraje 3 700, kapitálové výdaje 2 000, spolufinancování EU ,00 15 odbor kancelář ředitele 910 odměny včetně pojistného (zastupitelé) , běžné provozní výdaje krajského úřadu , kapitálové výdaje 6 960, výdaje sociálního fondu 3 725,50 18 oddělení sekretariátu ředitele 914 působnosti kraje 160, kapitálové výdaje 40,00 Liberecký kraj 2015 financování ,00 x výdaje kraje celkem ,00

7 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /1 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 1 / 15 poskytnutí dotací z kap soutěže 40/15/ZK ,00 04 školství 2 / 15 poskytnutí dotací z kap stipendijní program 41/15/ZK ,00 04 školství 3 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 18 odd.sek.řed. 4 / 15 dotace z MŠMT-přímé náklady, zapojení do kap /15/RK ,00 04 školství 5 / 15 navýšení příjmů 2015 a poskytnutí zápůjčky NsP Č.Lípa 27/15/ZK ,00 09 zdravotnictví 6 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,67 04 školství 7 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,65 04 školství 8 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 07 kultura 9 / 15 zapojení prostř. pen.fondů z roku 2014 na výdaje 2015, 33/15/ZK ,30 08 živ.prostředí kap a poskytnutí dotace z FOV 10 / 15 zapojení prostř. pen.fondů z roku 2014 na výdaje 2015, kap a poskytnutí dotací z DF 35/15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 11 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 12 / 15 přesun z kap do kap. 926-stanovení limitů jednotl.podprogramů DF 13/15/ZK ,00 03 ekonomika 13 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 15 OKŘ 14 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,02 14 investice 15 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,05 14 investice 16 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 14 investice 17 / 15 poskytnutí dotací z kap sport 43/15/ZK ,00 04 školství 18 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 19 / 15 poskytnutí záštit z kap /15/ZK ,00 01 OKH 20 / 15 přesun z kap do kap a poskytnutí dotace 34/15/ZK ,00 08 živ.prostředí 21 / 15 poskytnutí darů z kap /15/RK ,00 01 OKH 22 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 73/15/ZK ,14 02 reg.rozvoj / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,12 04 školství 24 / 15 poskytnutí dotace z kap /15/ZK ,00 04 školství 25 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 04 školství 26 / 15 k neprojednáno 27 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/mRK ,00 04 školství 28 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/mRK ,11 04 školství 29 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap /15/RK ,00 05 sociální věci 30 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap /15/RK ,61 05 sociální věci 31 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 59/15/ZK ,76 12 informatika / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 33 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,93 14 investice 34 / 15 dotace z MZdr, zapojení do kap /15/RK ,86 09 zdravotnictví 35 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/RK ,00 01 OKH 36 / 15 kap a poskytnutí dotací z DF 72/15/ZK ,92 08 živ.prostředí 37 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,00 04 školství 38 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 04 školství 39 / 15 přesun z kap do kap a poskytnutí dotace 71/15/ZK ,00 07 kultura 40 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,75 06 doprava 41 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 84/15/ZK ,81 06 doprava / 15 zapojeno do kap a a poskytnutí dotací 85/15/ZK ,00 06 doprava 43 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap /15/RK ,12 08 živ.prostředí

8 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /2 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 44 / 15 dotace z MF, zapojení do kap a /15/RK ,47 09 zdravotnictví 45 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 103/15/ZK ,42 03 ekonomika / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 04 školství 47 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/RK ,00 01 OKH 48 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 925, 105/15/ZK ,29 03 ekonomika 926, 931, 932 a / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,73 06 doprava 50 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,16 03 ekonomika 51 / 15 dotace z MV, zapojení do kap /15/ZK ,00 01 OKH 52 / 15 poskytnutí dotací z KF, kap /15/ZK ,00 01 OKH 53 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 54 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,08 04 školství 55 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,54 04 školství 56 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 04 školství 57 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 06 doprava 58 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,81 06 doprava 59 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,95 06 doprava 60 / 15 úprava ukazatelů kap /15/ZK ,00 06 doprava 61 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,93 06 doprava 62 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap /15/RK ,32 07 kultura 63 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 07 kultura 64 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 65 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 03 ekonomika 66 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap , a /15/ZK ,36 04 školství 67 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap /15/RK ,89 05 sociální věci 68 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 69 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 117/15/ZK ,52 05 sociální věci / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 911,914,916 a /15/RK ,63 03 ekonomika 71 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 07 kultura 72 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,35 01 OKH 73 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,00 05 sociální věci 74 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,00 04 školství 75 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 01 OKH 76 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 77 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 78 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 79 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 15 OKŘ 80 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,15 04 školství 81 / 15 přesun z kap a do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 82 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,97 14 investice 83 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,67 02 reg.rozvoj 84 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 85 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 86 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,44 04 školství 87 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,00 05 sociální věci

9 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /3 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 88 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 89 / 15 dotace ze SFDI a navýš.příjmů 2015, zapojeno do výdajů 188/15/ZK ,59 06 doprava kap / 15 dotace ze SFDI a zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 189/15/ZK ,00 06 doprava kap / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a /15/ZK ,00 06 doprava 92 / 15 navýšení příjmů 2015 a zapojení prostř. z roku 2014 na výda 191/15/ZK ,87 06 doprava 93 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,35 04 školství 94 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,69 04 školství 95 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,29 04 školství 96 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 97 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,91 04 školství 98 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap /15/mRK ,47 01 OKH 99 / 15 úprava ukazatelů v kap /15/RK ,00 07 kultura 100 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 07 kultura 101 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,00 04 školství 102 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,58 04 školství 103 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,20 06 doprava 104 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 105 / 15 úprava ukazatelů v kap /15/RK ,00 02 reg.rozvoj 106 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 04 školství 107 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 01 OKH 108 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,79 07 kultura 109 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap /15/mRK ,07 07 kultura 110 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,63 03 ekonomika 111 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 112 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 113 / 15 úprava ukazatelů kap /15/ZK ,00 06 doprava 114 / 15 navýšení příjmů 2015 a zapojení prostř. z roku 2014 na 240/15/ZK ,00 06 doprava výdaje 2015,kap a / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 01 OKH 116 / 15 úprava kap /15/RK ,00 04 školství 117 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,01 02 reg.rozvoj 118 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,46 04 školství 119 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,94 04 školství 120 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 121 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,00 08 živ.prostředí 122 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap /15/RK ,69 08 živ.prostředí 123 / 15 dotace z Úřadu vlády, zapojeno do kap /15/RK ,00 05 sociální věci 124 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 07 kultura 125 / 15 dotace z MK, zapojení do kap /15/RK ,00 07 kultura 126 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap /15/RK ,00 05 sociální věci 127 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 01 OKH 128 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,98 02 reg.rozvoj 129 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,64 04 školství 130 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,18 04 školství 131 / 15 úprava kap /15/RK ,00 05 sociální věci 132 / 15 přesun z kap do kap a poskytnutí dotace 267/15/ZK ,00 08 živ.prostředí 133 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství

10 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /4 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 134 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 135 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,30 04 školství 136 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,47 04 školství 137 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 03 ekonomika 138 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 139 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 140 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 141 / 15 úprava kap /15/RK ,00 06 doprava 142 / 15 úprava ukazatelů kap povodně /15/ZK ,00 06 doprava 142 / 15 úprava ukazatelů kap financování silnic II. a III. tř. 289/15/ZK ,00 06 doprava 143 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,09 06 doprava 144 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 06 doprava 145 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 06 doprava 146 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,24 02 reg.rozvoj 147 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 148 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 149 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 01 OKH 150 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,35 14 investice 151 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap , 274/15/ZK ,00 02 reg.rozvoj a / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,50 09 zdravotnictví 153 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 154 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 155 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 01 OKH 156 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 157 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 266/15/ZK ,00 07 kultura / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a /15/ZK ,00 04 školství 159 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 04 školství 160 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 161 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap /15/RK ,32 01 OKH 162 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap a 268/15/ZK ,00 08 živ.prostředí přesun z / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 15 OKŘ 164 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/RK ,00 01 OKH 165 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 01 OKH 166 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,06 04 školství 167 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,02 04 školství 168 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap , přesun z kap. 381/15/ZK ,48 06 doprava do / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015,a přesun z do a /15/ZK ,00 07 kultura 170 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 07 kultura 171 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 172 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 173 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,29 01 OKH

11 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /5 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 174 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,48 02 reg.rozvoj 175 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,28 02 reg.rozvoj 176 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 177 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 178 / 15 přesun z kap do kap a /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 179 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 180 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 01 OKH 181 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,68 09 zdravotnictví 182 / 15 dotace z MZdr, zapojení do kap /15/RK ,43 09 zdravotnictví 183 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 01 OKH 184 / 15 poskytnutí ceny hejtmana z kap /15/RK ,00 01 OKH 185 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 01 OKH 186 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,00 04 školství 187 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap a /15/RK ,24 07 kultura 188 / 15 poskytnutí dotací z KF, kap /15/ZK ,00 01 OKH 189 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,19 04 školství 190 / 15 navýšení příjmů 2015, a přesun z kap do kap. 343/15/ZK ,00 08 živ.prostředí / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 192 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,76 04 školství 193 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,63 04 školství 194 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap a /15/RK ,81 02 reg.rozvoj 195 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,76 04 školství 196 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/Zk ,00 01 OKH 197 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 198 / 15 úprava kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 199 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 200 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 201 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,38 04 školství 202 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,48 04 školství 203 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,85 04 školství 204 / 15 přesun z kap do kap a /15/ZK ,00 04 školství 205 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 316/15/ZK ,76 odbory 911,914,919,920 a / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap ,92302 a /15/ZK ,32 03 ekonomika 207 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap /15/RK ,07 05 sociální věci 208 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 209 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,33 06 doprava 210 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,02 06 doprava 211 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 a navýš.příjmů 2015 na 376/15/ZK ,09 06 doprava výdaje 2015 kap / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap /15/ZK ,00 06 doprava 213 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 a navýš.příjmů 2015 na 378/15/ZK ,60 06 doprava výdaje 2015 kap / 15 poskytnutí dotací z kap /15/RK ,00 01 OKH 215 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 14 investice 216 / 15 dotace z MK, zapojení do kap /15/RK ,00 07 kultura 217 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 01 OKH 218 / 15 dotace z MZe, zapojení do kap /15/RK ,00 08 živ.prostředí

12 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /6 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 219 / 15 dotace z MŽP, zapojení do kap /15/RK ,00 08 živ.prostředí 220 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,76 04 školství 221 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 01 OKH 222 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 223 / 15 úprava kap /15/RK ,00 02 reg.rozvoj 224 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,86 05 sociální věci 225 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 226 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 227 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 228 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 07 kultura 229 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 230 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,64 04 školství 231 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,09 04 školství 232 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 233 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 234 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 235 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 236 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,90 04 školství 237 / 15 poskytnutí dotace z kap /15/RK ,00 01 OKH 238 / 15 úprava kap /15/ZK ,00 04 školství 239 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 240 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 07 kultura 241 / 15 úprava kap /15/ZK ,00 06 doprava 242 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 243 / 15 úprava kap /15/RK ,00 02 reg.rozvoj 244 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 245 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,19 02 reg.rozvoj 246 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 247 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 07 kultura 248 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,35 09 zdravotnictví 249 / 15 poskytnutí dotací z kap burzy SŠ 473/15/ZK ,00 04 školství 250 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap a /15/RK ,21 07 kultura 251 / 15 vratka dotace z MK, snížení výdajů kap /15/RK ,00 07 kultura 252 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 07 kultura 253 / 15 úprava kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 254 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,71 04 školství 255 / 15 úprava kap /15/RK ,00 07 kultura 256 / 15 úprava kap /15/RK ,00 08 živ.prostředí 257 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 01 OKH 258 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 259 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 01 OKH 260 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap /15/RK ,00 05 sociální věci 261 / 15 poskytnutí dotací z kap sport a TV 474/15/ZK ,00 04 školství 262 / 15 poskytnutí dotace z kap /15/ZK ,00 01 OKH 263 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 264 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,22 04 školství 265 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,50 14 investice 266 / 15 poskytnutí dotací z kap sport a TV 475/15/ZK ,00 04 školství 267 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,83 09 zdravotnictví

13 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /7 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 268 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,10 04 školství 269 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,07 06 doprava 270 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap a /15/ZK ,40 06 doprava 271 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap , a 479/15/ZK ,67 06 doprava / 15 snížení příjmů 2015 a snížení výdajů v kap /15/ZK ,04 04 školství 273 / 15 úprava kap /15/RK ,00 04 školství 274 / 15 dotace z MK, zapojení do kap /15/RK ,00 07 kultura 275 / 15 úprava kap /15/RK ,00 14 investice 276 / 15 dotace z Fondu solidarity, zapojení do kap a /15/ZK ,44 02 reg.rozvoj 277 / 15 přesun z kap a do kap /15/ZK ,00 12 informatika 278 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap /15/RK ,41 05 sociální věci 279 / 15 přesun z kap do kap a /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 280 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 281 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 282 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 01 OKH 283 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,32 04 školství 284 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 285 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 286 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,65 04 školství 287 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 288 / 15 úprava kap /15/RK ,00 07 kultura 289 / 15 poskytnutí dotací z LF, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 290 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 291 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,59 06 doprava 292 / 15 úprava kap /15/ZK ,00 06 doprava 293 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 04 školství 294 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/RK ,23 04 školství 295 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,55 04 školství 296 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,00 14 investice 297 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap , přesun z 543/15/ZK ,81 14 investice do / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap /15/mRK ,00 04 školství 299 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 05 sociální věci 300 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 301 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/ZK ,21 04 školství 302 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap , přesun z 575/15/ZK ,54 04 školství a do / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 304 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,00 02 reg.rozvoj 305 / 15 úprava kap /15/RK ,00 04 školství 306 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 307 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 308 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 04 školství 309 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 310 / 15 dotace ze SR, zapojeno do kap /15/ZK ,58 03 ekonomika

14 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /8 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 311 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap /15/RK ,00 05 sociální věci 312 / 15 dotace z MD, zapojeno do kap /15/RK ,61 06 doprava 313 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap a /15/ZK ,00 06 doprava 314 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 315 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 316 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 04 školství 317 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 318 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 04 školství 319 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 09 zdravotnictví 320 / 15 úprava kap /15/RK ,00 05 sociální věci 321 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap , přesun z 556/15/ZK ,90 07 kultura do / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 07 kultura 323 / 15 dotace z MK, zapojeno do kap /15/RK ,00 07 kultura 324 / 15 poskytnutí dotací z kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 325 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap /15/ZK ,00 02 reg.rozvoj 326 / 15 úprava kap /15/RK ,00 04 školství 327 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 06 doprava 328 / 15 úprava kap /15/ZK ,00 06 doprava 329 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /15/RK ,62 04 školství 330 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,66 09 zdravotnictví 331 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap /15/ZK ,00 08 živ.prostředí 332 / 15 přesun z kap do kap /15/ZK ,00 07 kultura 333 / 15 úprava kap /15/RK ,00 12 informatika 334 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap /15/RK ,00 02 reg.rozvoj 335 / 15 dotace z MK, zapojeno do kap /15/mRK ,00 07 kultura 336 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap /15/RK ,52 05 sociální věci 337 / 15 dotace z MF, zapojení do kap /15/RK ,14 06 doprava 338 / 15 úprava kap /15/RK ,00 04 školství 339 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap /15/RK ,48 06 doprava 340 / 15 dotace ze SR, zapojeno do kap a /15/RK ,67 03 ekonomika Vliv rozpočtových opatření na objem schváleného rozpočtu 2015 celkem ,83

15 5/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 plnění %plnění Vlastní příjmy rozpočtu kraje , , ,51 110,54 z nich daňové příjmy , , ,36 110,67 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty , , ,76 108,57 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou , , ,29 131,67 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání 4 000, , ,32 130,78 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,45 113,62 podíl kraje na dani z příjmů právnických osob , , ,38 110,52 daň z příjmů právnických osob hrazená krajem 0, , ,63 100,00 správní poplatky vybírané krajem 1 000, ,00 827,13 82,71 ostatní odvody z poskyt. činností a služeb (odb.způs.+ eurolicence) 0,00 199,47 215,40 107,99 z nich nedaňové příjmy , , ,30 107,97 příjmy z vlastní činnosti 3 500, , ,90 119,13 odvody příspěvkových organizací kraje , , ,79 102,00 příjmy z pronájmu majetku 8 500, , ,02 82,81 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje 3 300, , ,30 64,65 přijaté sankční platby 4 300, , ,77 163,19 příjmy z fin.vypořádání za rok 2014 mezi krajem a obcemi 0, , ,97 102,68 příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem 0, , ,56 100,00 ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,33 109,33 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,07 138,33 poplatky za odběr pozemních vod , , ,44 110,24 přijaté splátky půjčených prostředků 1 800, , ,10 100,00 nedaňové příjmy ostatní 0, , ,05 108,88 z nich kapitálové příjmy 0, , ,85 218,66 z toho příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0, , ,63 218,06 ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 9,22 x Dotační příjmy rozpočtu kraje , , ,83 99,91 z nich neinvestiční transfery dle zákona o státním rozpočtu , , ,00 100,00 z toho příspěvek na výkon státní správy , , ,00 100,00 z nich neinvestiční transfery z jiných rozpočtů , , ,66 100,00 z toho příspěvky z rozpočtů obcí (dopravní obslužnost) , , ,52 100,00 ostatní přijaté transfery od krajů, RRRS a rozp.územní úrovně 0, , ,14 100,00 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních z nich fondů a Národního fondu 0, , ,40 99,98 z toho MŠMT neinvestiční dotace 0, , ,11 100,00 MPSV neinvestiční dotace 0, , ,26 100,00 MD neinvestiční dotace 0, , ,61 100,00 SFDI neinvestiční dotace 0, , ,90 98,54 NF neinvestiční dotace 0, , ,56 100,00 MV neinvestiční dotace 0, , ,14 100,00 MK neinvestiční dotace 0, , ,00 100,00 MZdr neinvestiční dotace 0, , ,43 100,00 MF neinvestiční dotace z VPS 0, , ,97 100,00 MMR neinvestiční dotace 0, , ,28 100,00 Úř.vlády neinvestiční dotace 0,00 450,00 450,00 100,00 MŽP neinvestiční dotace 0,00 187,69 187,69 100,00 SFŽP neinvestiční dotace 0,00 0,45 0,45 100,00 z nich neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0, , ,08 100,00 z toho neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí 0, , ,08 100,00 z nich investiční transfery z jiných rozpočtů 0, , ,77 99,01 z toho ostatní přijaté transfery od obcí a RRRS 0, , ,77 99,01

16 5/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 plnění %plnění investiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z nich Národního fondu 0, , ,09 100,00 z toho MMR investiční dotace 0, , ,98 100,00 SFDI investiční dotace 0, , ,00 100,00 MŽP investiční dotace 0, , ,51 100,00 MPSV investiční dotace 0, , ,68 100,00 MZe investiční dotace 0, , ,00 100,00 MF investiční dotace z VPS 0, , ,14 100,00 SFŽP investiční dotace 0, , ,92 100,00 MZdr investiční dotace 0, , ,86 100,00 z nich investiční přijaté transfery ze zahraničí 0, , ,83 100,00 z toho inv.přijaté transfery od mezinár.institucí 0, , ,83 100,00 z nich převod z vlastního depozitního účtu 0,00 198,00 198,00 100,00 Zdroje kraje 2015 celkem bez financování , , ,34 103,19 Financování , , ,98-11,54 z toho zapojení zůstatků peněžních fondů z r , ,51 zapojení klad.rozpočtového salda z r , , ,98-1,69 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů , , ,00 100,00 cizí prostředky na běžném účtu kraje 0,00 0,00 13,00 x Zdroje kraje 2015 celkem , , ,36 90,12 V části financování značí ve sloupci SR a UR kladné znaménko navýšení zdrojů a záporné znaménko pak snížení zdrojů (k příjmům) rozpočtu. Plnění v části financování ukazuje do jaké míry bylo plánované financování naplněno, tj. že byly na 100% uhrazeny splátky dlouhodobých úvěrů, které snížily disponibilní zdroje a zároveň záporné znaménko v plnění u řádků zapojení zůstatků peněžních fondů a kladného rozpočtového salda z předchozího roku značí, že disponibilní zůstatek nebyl dle upraveného rozpočtu zapojen, ba naopak byl o tuto částku zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje navýšen.

17 6 Plnění daňových příjmů Libereckého kraje v roce 2015 (sdílené daně) daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň % plnění období fyzických osob fyzických osob fyzických osob právnických z přidané daňové příjmy k celkovému (v ) ze závis.činnosti podnikatelská srážková osob hodnoty celkem rozpočtu 2015 UR , , , , , ,00 x leden ,62 298, , , , ,31 8,04 únor ,65 0, , , , ,01 9,08 březen , , , , , ,39 6,42 duben ,24 0, , , , ,33 8,50 květen ,63 0, ,37 926, , ,95 7,90 červen ,63 0, , , , ,18 9,75 I.pololetí , , , , , ,17 49,68 % plnění k dani 52,77 34,83 61,82 45,78 49,79 49,68 x červenec ,03 0, , , , ,39 12,70 srpen ,99 0, ,54 0, , ,28 8,96 září ,78 0, , , , ,77 10,29 říjen ,53 0, , , , ,16 7,24 listopad ,47 0, , , , ,37 9,26 prosinec , , , , , ,06 12,59 II.pololetí , , , , , ,03 61,04 % plnění k dani 60,85 95,95 69,85 64,74 58,78 61,04 x skutečnost , , , , , ,20 110,73 % plnění k dani 113,62 130,78 131,67 110,52 108,57 110,73 x I. čtvrtletí , , , , , ,71 23,53 II. čtvrtletí ,50 0, , , , ,46 26,15 III.čtvrtletí ,80 0, , , , ,44 31,95 IV.čtvrtletí , , , , , ,59 29,09

18 tis. Kč Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis dle platebního kalendáře pro rok měsíc roku 2015 rozpis dle upraveného platebního kalendáře skutečné plnění daní leden , ,30 únor , ,02 březen , ,39 duben , ,33 květen , ,95 červen , ,17 červenec , ,39 srpen , ,28 září , ,77 říjen , ,17 listopad , ,38 prosinec , ,05 CELKEM , ,20 Rozdíl skutečnost-rozpis ,20 Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis pro rok , , , , , , , , , , , , leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 0 rozpis dle upraveného platebního kalendáře skutečné plnění daní

19 8 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2015 SR 2015 UR 2015 plnění %plnění Nedaňové příjmy celkem , , ,30 107,97 z nich odvody příspěvkových organizací , , ,79 102,00 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,96 100,00 odbor sociálních věcí odbor kultury odbor životního prostředí a zemědělství 7 500, , ,98 104, , , ,00 100,00 120,00 120,00 120,00 100,00 pro odbor investic a správy nemovitého majetku 0, , ,85 103,43 z nich příjmy z úroků a realizace finanč. majetku kraje 3 300, , ,30 64,65 z toho z rozpočtových účtů 3 300, , ,94 48,09 ze zvláštních účtů k projektům EU 0,00 0,00 416,95 x z účtů peněžních fondů 0,00 0,00 129,41 x z nich přijaté sankční platby 4 300, , ,77 163,19 z toho v rámci působností odborů 4 300, , ,91 147,51 v rámci kapitoly Spolufinancování EU 0,00 929, ,35 198,01 v souvislosti s dotacemi z prostředků kraje 0,00 80,57 682,51 847,10 z nich ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,33 109,33 z toho v rámci vypořádání se státním rozpočtem (od POK a ostatních) 0, , ,86 110,69 poskytnutých z kap Příspěvkové organizace a Působnosti, Transfery resp. přímá podpora 0, , ,09 111,46 poskytnutých z kap Kapitálové výdaje včetně investičních dotací 0, , ,24 101,93 poskytnutých z kap Spolufinancování EU 0, , ,44 100,00 poskytnutých z kap Dotační fond kraje 0,00 124,90 255,70 x z nich přijaté neinvestiční dary 0, , ,76 100,00 z nich přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,36 140,10 z toho ze správních a daňových řízení a ostatních činností odborů 0, , ,08 138,33 přijaté jako pojistné náhrady 0,00 19,29 226, ,04 z nich přijaté splátky půjčených prostředků od 1 800, , ,10 100,00 z toho NsP Česká Lípa, a.s. 0, , ,00 100,00 místních akčních skupin 1 800, , ,00 100,00 SPŠ Česká Lípa, příspěvková organizace 0, , ,10 100,00 z nich ostatní nedaňové příjmy , , ,89 104,40 z toho příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3 500, , ,90 119,13 příjmy z pronájmu majetku 8 500, , ,02 82,81 příjmy z fin.vypořádání za rok 2014 mezi krajem a obcemi 0, , ,97 102,68 příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem 0, , ,56 100,00 poplatky za odběr pozemních vod , , ,44 110,24 nedaňové příjmy ostatní 0, , ,00 108,79 Kapitálové příjmy celkem z nich příjmy z prodeje pozemků a ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,85 218,66 0, , ,85 218,66 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0, , ,56 100,00 odbor sociálních věcí u k a z a t e l 0,00 0,00 3,12 x odbor dopravy 0,00 0, ,95 x z nich ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 9,22 x Nedaňové a kapitálové příjmy 2015 celkem , , ,15 108,91

20 Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2015 dle skutečnosti 9/1 PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE 2015 u k a z a t e l % podílu daňové příjmy ,36 30,6 nedaňové příjmy ,30 2,4 kapitálové příjmy 3 335,85 0,0 účelové invest. a neinv. dotace ze SR ,49 60,6 dotace podle zákona o st.rozpočtu ,00 0,8 invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS ,43 5,4 invest. a neinv.transfery od mezinár. Institu ,91 0,2 převod z vlastního depozitního účtu 198,00 0,0 příjmy kraje 2015 celkem ,34 100,0 0,8% 5,4% 0,2% 0,0% 30,6% 60,6% 2,4% 0,0% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy účelové invest. a neinv. dotace ze SR dotace podle zákona o st.rozpočtu invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS invest. a neinv.transfery od mezinár. Institucí převod z vlastního depozitního účtu

21 Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2015 dle skutečnosti 9/2 ÚČELOVÉ A SYSTÉMOVÉ DOTACE PŘIJATÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DO ROZPOČTU KRAJE 2015 u k a z a t e l % podílu ministerstvo školství ,11 76,46 ministerstvo pro místní rozvoj ,26 8,64 8,6% ministerstvo práce a sociálních věcí ,94 7,71 Státní fond dopravní infrastruktury ,90 4,07 7,7% ministerstvo dopravy ,61 1,93 ministerstvo životního prostředí ,20 0,47 Národní fond ,56 0,29 ministerstvo zemědělství 4 946,00 0,10 4,1% 1,9% 0,5% ministerstvo vnitra 4 054,14 0,08 ostatní resorty a poskytovatelé ,77 0,24 účelové a syst.dotace 2015 celkem ,49 100,0 1,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 76,5% ministerstvo školství ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo dopravy Národní fond ministerstvo vnitra ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo životního prostředí ministerstvo zemědělství ostatní resorty a poskytovatelé

22 10/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 kap. u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 čerpání % plnění 910 Zastupitelstvo , , ,91 78, běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 444, , ,54 69, odměny včetně pojistného (uvolnění a neuvol. členové zast. LK) , , ,37 80, Krajský úřad , , ,01 91, běžné provozní výdaje krajského úřadu , , ,01 91, Příspěvkové organizace kraje , , ,68 100, v resortu školství , , ,87 100, v resortu sociálních věcí , , ,86 100, v resortu dopravy , , ,95 100, v resortu kultury , , ,00 100, v resortu životního prostředí 5 924, , ,00 100, v resortu zdravotnictví , , ,00 100, Působnosti kraje - včetně neinvestičních dotací , , ,84 95, odbor kancelář hejtmana , , ,01 82, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 3 825, , ,50 62, odbor ekonomický , , ,43 70, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 5 930, , ,83 69, odbor sociálních věcí 2 427, , ,84 97, odbor dopravy , , ,74 99, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 2 663, , ,39 100, odbor životního prostředí a zemědělství 5 765, , ,30 34, odbor zdravotnictví 2 489, , ,87 60, odbor právní 1 500, , ,16 99, odbor územního plánování a stavebního řádu 595,00 595,00 58,56 9, odbor informatiky , , ,07 86, odbor investic a správy nemovitého majetku 3 700, , ,75 46, oddělení sekretariátu ředitele 160,00 858,00 719,39 83, Účelové neinvestiční dotace - školství 0, , ,48 100, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0, , ,48 100, Transfery , , ,82 97, odbor kancelář hejtmana 3 800, , ,57 97, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 1 891, , ,21 78, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,13 85, odbor sociálních věcí 3 700, , ,67 99, odbor dopravy , , ,70 97, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu , , ,00 85, odbor životního prostředí a zemědělství 612, , ,47 99, odbor zdravotnictví , , ,07 98, Pokladní správa , ,79 0,00 0, finanční rezervy kraje , ,79 0,00 0, Kapitálové výdaje - včetně investičních dotací , , ,91 81, odbor kancelář hejtmana 235,00 0,00 0,00 x odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,76 51, odbor sociálních věcí , , ,74 35, odbor dopravy , , ,61 86, odbor životního prostředí a zemědělství 1 110,00 610,00 484,00 79, odbor zdravotnictví 1 500, , ,00 100, odbor územního plánování a stavebního řádu 1 250, , ,45 80, odbor informatiky 3 800, , ,75 98, odbor investic a správy nemovitého majetku 2 000, , ,21 60, odbor kancelář ředitele 6 960, , ,39 30, oddělení sekretariátu ředitele 40,00 40,00 0,00 0,00

23 10/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 kap. u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 čerpání % plnění 923 Spolufinancování EU , , ,48 69, odbor kancelář hejtmana 0, , ,34 95, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 750, , ,84 80, odbor ekonomický 0, ,59 729,51 0, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0, , ,34 68, odbor sociálních věcí 100, , ,31 58, odbor dopravy , , ,61 94, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 0, , ,86 73, odbor životního prostředí a zemědělství 100,00 132,81 129,46 97, odbor zdravotnictví , , ,00 100, odbor investic a správy nemovitého majetku , , ,20 66, oddělení sekretariátu ředitele 0,00 63,50 63,01 99, Úvěry , , ,70 56, odbor ekonomický , , ,70 56, Sociální fond 3 725, , ,87 67, odbor kancelář ředitele 3 725, , ,87 67, Dotační fond kraje , , ,37 50, odbor kancelář hejtmana , , ,20 88, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 0, , ,57 50, odbor ekonomický 0,00 0,00 0,00 x odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,15 39, odbor sociálních věcí 0,00 469,40 463,05 98, odbor dopravy 0, ,56 878,55 54, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 0, , ,27 48, odbor životního prostředí a zemědělství 0, , ,94 36, odbor zdravotnictví 0, , ,13 66, odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 710,48 381,51 53, Krizový fond kraje 5 000, , ,39 24, odbor kancelář hejtmana 5 000, , ,39 24, Fond ochrany vod kraje , , ,29 12, odbor životního prostředí a zemědělství , , ,29 12, Lesnický fond 4 000, , ,61 81, odbor životního prostředí a zemědělství 4 000, , ,61 81,18 Výdaje kraje 2015 celkem , , ,36 90,12

24 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/1 Kapitola Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Celkem jmenovité projekty v rámci kapitoly Spolufinancování EU , , ,48 Regionální operační program (ROP) 800, , ,38 v tom: 02 Zpracování regionálního intervenčního rámce 0,00 100,00 0,00 02 Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace LK a jeho turistických regionů 0, , ,13 02 Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV 800,00 800,00 800,00 06 III/2784 Liberec -OK České mládeže 0,00 88,20 88,18 06 III/29023 Tanvald-ul.Nemocniční 0, , ,84 06 III/29023Tanvald-ul.Nemocniční pod Špičákem 0,00 119,00 118,30 06 III/28724 Malá Skála-Frýdštejn 0, , ,20 06 Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže 0, , ,87 06 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí 0, , ,08 06 Mosty na silnicích II.a III.tříd v okrese Jablonec n.n. 0, , ,00 06 Mosty na silnicích II.tříd v okrese Semily 0, , ,67 06 Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III.etapa 0, , ,46 06 Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N., ulice Želivského 0, , ,16 06 Rekonstrukce silnice II/290 Desná Černá Říčka 0, , ,99 06 Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný Kořenov 0, , ,16 06 Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště 0, , ,56 06 Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě 0, , ,86 06 Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy 0, , ,33 06 Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou 0, , ,52 06 Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce 0, , ,69 06 Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově 0, , ,10 06 Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí 0, , ,99 06 Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky 0, , ,16 06 Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě 0, , ,66 06 Rekonstrukce silnic III. tř. v Josefově Dole a Bedřichově 0, , ,53 06 Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky 0, , ,24 06 Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP 0,00 100,00 12,92 07 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 0, , ,30 Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - SOŠ a SOU 14 Česká Lípa (III. etapa) 0, , ,99 14 Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (I. etapa) 0, , ,50 14 Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (II. etapa) 0, ,00 37,87 14 Lůžkový hospic v Libereckém kraji 0, , ,11 Integrovaný regionální operační program (IROP) , , ,11 v tom: 02 Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily 0,00 300,00 234,74 02 II/270 Jablonné v Podještědí - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/270 Jablonné v Podještědí 0,00 800,00 222,64 02 II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje 4 400, ,38 0,00 02 II/290 Roprachtice-Kořenov - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/290 Roprachtice-Kořenov 2 300, ,43 0,00 02 II/610 Turnov-hranice Libereckého kraje - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/610 Turnov-hranice Libereckého kraje 3 300, ,28 0,00 02 II/273 úsek hranice kraje-okna - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00

25 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/2 ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Integrovaný regionální operační program (IROP) v tom: Kapitola Spolufinancování EU pokračování pokračování 06 II/273 úsek hranice kraje-okna 0,00 780,00 491,26 06 Zpracování projektových žádostí ROP 6 0,00 297,00 296,45 14 Celková modernizace expozic-severočeské muzeum Liberec 0, ,00 0,00 14 Transformace-Domov Slunečný dvůr, p.o. 0, ,00 0,00 14 Transformace-Domov a centrum denních služeb Jablonec n. N. 0,00 500,00 0,00 14 Centrum odborného vzdělávání LK 0, ,00 0,00 14 II/292 Benešov u Semil 0, ,00 0,25 14 II/262 Česká Lípa-Dobranov 0, ,00 0,25 14 II/2904 Mníšek od III/2907-Oldřichov 0, ,00 0,00 14 II/270 Doksy-Dubá 0, ,00 0,25 14 II/279 Svijany-Kobyly 0, ,00 0,00 14 II/286 Košťálov-Ploužnice 0, ,00 0,00 14 II/286 Jilemnice-Košťálov 0, ,00 0,25 14 II/293 Jilemnice, humanizace 0,00 600,00 0,00 14 Školy bez bariér 0, ,00 0,00 Operační program přeshraniční spolupráce - Cíl 3 (OP PS) 300, , ,39 v tom: Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení 01 povodní a katastrof 0, , ,34 02 Kolem kolem Jizerek 0,00 385,00 0,00 02 Expozice horolezectví v Muzeu Českého Ráje Turnov 0,00 135,00 50,00 02 Zdraví nezná hranic 0,00 100,00 0,00 02 TP programu ČR-Sasko 150,00 700,00 145,74 02 TP programu ČR-Polsko 150,00 570,00 212,12 06 III/270 Krompach-Jonsdorf (I.etapa) 0,00 3,99 3,96 07 Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu 0, , ,82 07 Česko saská síť knihoven 0,00 69,74 69,74 08 Fascinující svět hmyzu-střevlík 0,00 32,81 32,66 Integrovaný operační program (IOP) , , ,50 v tom: 02 Krajské služby egovernmentu ve zdravotnictví 0, , ,77 02 Kotlíkové dotace v LK 0,00 250,00 0,00 02 Významné aleje LK 0,00 390,00 159,00 02 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - SPŠT Jablonec 0,00 100,00 86,07 02 Rozvoj služeb egovernmentu v LK-technologické centrum 0, , ,38 02 Krajský standardizovaný projekt ZZS LK-operační středisko ZZS 0, , ,29 08 Implementace Natura 2000 v LK (II. etapa) 100,00 100,00 96,80 09 Moderní vozidla ZZS LK včetně vybavení , , ,00 Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením - 14 Mařenice , , ,19 Operační program životní prostředí (OP ŽP) , , ,23 v tom: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy-sš gastronomie a 14 služeb, Liberec, Dvorská (2013) 5 000, , ,16 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt B 100,00 100,00 35,40 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt A 3 000, , ,42

26 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/3 Kapitola Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Operační program životní prostředí (OP ŽP) v tom: pokračování pokračování 14 Zateplení hlavní budovy 01, domov mládeže-sš hospodářská a lesnická, Frýdlant 4 746, , ,72 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilony C,D,E a F- SŠ Gastronomie a služeb Liberec , , ,50 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-gymnázium Česká Lípa , , ,71 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilon B, SOŠ, SOU Česká Lípa, Lužická 6 079, ,00 6,51 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilon B, SOŠ, SOU Česká Lípa, 28. října , ,50 6,76 14 Systém řízení a větrání-obchodní akademie Česká Lípa 0,00 250,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. 0,00 900,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. 0,00 360,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. 0,00 330,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova, p.o. 0, ,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 0,00 650,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Domov důchodců Český Dub, p.o. 0,00 170,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. 0,00 150,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. 0,00 270,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. 0,00 290,00 0,00 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.n. 100,00 100,00 6,05 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy - Domov důchodců Jindřichovice 100,00 100,00 15,00 14 Revitalizace Cihelenských rybníků 0, ,00 0,00 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 4 650, , ,64 v tom: Globální granty OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. 0, , ,92 v tom: 02 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. 0, ,81 0,00 02 Přírodních věd se nebojíme - Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 0,00 400,00 196,25 02 Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích - SOŠaG Liberec, Na Bojišti 0,00 204,83 204,43 02 Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant 0,00 700,00 242,86 02 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova 0,00 210,00 164,81 02 Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků - SOŠaG Liberec, Na Bojišti 0,00 85,00 84,63 02 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantská - město Frýdlant 0,00 533,12 533,12 02 Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů - Labyrint Bohemia, o.p.s. 0,00 2,70 2,70 02 Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ - Statutární Město Liberec 0,00 20,00 19,88 02 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - Spartakus o.s. 0, ,00 0,00 02 Za školou - Technická univerzita v Liberci 0,00 590,00 461,37 02 Posílení konkurenceschopnosti absolventů - SOŠaG Liberec, Na Bojišti 0,00 826,40 467,73 02 Teorie v praxi - Technická univerzita v Liberci 0,00 890,00 569,30

27 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/4 Kapitola Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Globální granty OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. v tom: pokračování pokračování 02 Moderní experiment ve školách Pojizeří - město Desná 0,00 340,00 0,00 02 ZŠ Hrádek n.n.-technické, přírodovědné obory a řemesla-společnost pro Lužické hory 0, , ,67 02 Prezentace odborných profesí a řemesel-vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 0,00 270,00 223,24 02 Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe - Společnost pro Jizerské hory o.p.s. 0,00 300,00 220,94 02 Volím správnou kariéru - Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. 0, ,71 762,91 02 Absolvent s praxí - SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o. 0, , ,89 02 Škola pro mě 2-Inovativní metodika pro žáky 2. stupně-zš Jablonec n.n., 5.května 76 0,00 460,00 442,15 02 Projektový den s technickými obory-spš Česká Lípa, Havlíčkova, p.o. 0,00 250,00 127,07 02 Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ - Statutární město Liberec 0, ,00 791,84 02 Učíme se podnikat - LAG Podralsko, o.s. 0,00 380,00 128,46 02 s.r.o. 0,00 938,71 938,71 02 s.r.o. 0,00 400,00 196,61 02 přípravy - Euroškola Česká Lípa SOŠ, s.r.o. 0,00 240,97 116,91 02 Praktické vyučování jinak - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, Wolkerova 316, p.o. 0,00 660,00 274,18 02 Národní srovnávací testy z cizích jazyků - ZŠ Liberec, Kaplického, p.o. 0,00 380,00 312,83 02 Autoevaluace v Libereckém kraji - Kustod, s.r.o. 0,00 400,22 308,17 02 Zvyšování kvality ve vzdělávání 0, , ,68 02 Síť tvořivých škol Libereckého kraje - ZŠ Perštýn 0,00 136,83 136,83 02 Moderní metody výuky angličtiny - 1. a 2. tř. - Jazyková škola Liberec 0,00 0,54 0,54 02 programu na ZŠ Dobiášova, Liberec 0,00 250,00 250,00 02 Metodická a jazyková podpora metod angličtiny-ceet 0,00 13,59 13,59 02 Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy - Labyrint Bohemia, o.p.s. 0,00 3,88 0,00 02 hospodářská komora Liberec 0,00 19,10 0,00 02 Škola pro mě- ZŠ Jablonec n.n., 5. května 0,00 0,55 0,55 02 Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v ZŠ - Statutární město Liberec 0,00 33,88 33,88 02 gymnáziích LK - SOŠaG Liberec, Na Bojišti p.o. 0,00 347,19 347,19 02 Inovace Kurzu pro výchovné poradce - TU Liberec 0,00 0,00 0,00 Globální granty OP VK 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II. 0, , ,75 v tom: 02 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzděláv. aktivitami II. 0,00 767,55 0,00 02 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 0,00 450,78 306,23 02 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr. Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o. 0,00 450,62 32,47 02 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - COGNITO, o.s. 0,00 546,59 420,08 02 Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni, o.p.s. 0, ,53 536,54 02 Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky se SVP ze 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího - CEET Liberec, s.r.o. 0,00 498,01 498,01 02 Poznej realitu reálného života, DD Dubá - Deštná 6, p.o. 0, ,00 797,03 02 Praktická škola - škola pro život - SOŠ, Liberec, Jablonecká, p.o. 0,00 197,03 193,25 02 Dva jsou víc než jeden - Čmelák - Společnost přátel přírody 0,00 330,00 226,73 02 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami 0, , ,79 Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního 02 školství Jablonec n.n-rýnovice 0,00 0,02 0,00 02 Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS 0,00 0,84 0,00 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol - 02 Školy v pohybu II. - AISIS 0,00 146,97 117,62

28 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/5 Kapitola Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Globální granty OP VK 1.3 Další vzdělávání II. 0, , ,99 v tom: 02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II. 0, ,63 0,00 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Frýdlant - Gymnázium 02 Frýdlant p.o. 0,00 35,71 35,71 02 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost - SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. 0,00 30,64 30,64 Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj - Středisko 02 ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše 0,00 146,71 129,26 02 PRO(EU)ROPE-Profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F.L.Riegra, Semily 0, , ,26 02 Jazykové vzděl. pro pedagogy - Akademie J.A. Komenského, Česká Lípa 0, ,48 0,00 02 Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů - Doctrina s.r.o. 0,00 173,95 116,15 02 Zdravá výživa a škola - Centrum vzdělanosti LK, p.o. 0,00 360,93 315,59 02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 0, , ,39 Globální granty OP VK 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0, , ,73 v tom: 02 Živá škola - škola životem pro život - Technická univerzita v Liberci 0, ,48 589,38 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků - Gymnázium a 02 SOŠ Jilemnice, p.o. 0,00 709,20 708,07 02 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina - Doctrina s.r.o. 0,00 244,72 230,42 02 Jazykově vybavený učitel - Gymnázium Jablonec n.n, Dr. Randy, p.o. 0,00 544,66 170,95 02 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0, ,60 0,00 02 Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých - Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o. 0,00 19,72 0,00 Interaktivní výuka svařování a pájení - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 02 Truhlářská 360/3, p.o. 0, ,81 689,84 02 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění - SPŠ Česká Lípa p.o. 0,00 431,98 431,98 02 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou - SŠ Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, p.o. 0,00 382,30 379,49 02 Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů - Frýdlantsko 0, ,69 698,07 Řemeslné rekvalifikace II na - SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, 02 p.o. 0,00 151,55 151,55 02 Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj - Top Lektoři.cz, s.r.o. 0,00 67,52 67,52 02 Strážný a Psovod bezpečnostní služby dle NSK - ARBEIT CZ, s.r.o. 0,00 179,26 179,26 02 Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku - SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant p.o. 0,00 281,41 32,70 Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji - Nemocnice 02 Jablonec n.n., p.o. 0,00 449,07 449,07 02 Animace v cestovním ruchu - EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o. 0,00 747,36 742,25 02 Tradice a budoucnost sklářství - GROUNDHOG, s.r.o. 0,00 475,58 456,03 02 Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny - Attest, s.r.o. 0,00 199,56 199,56 02 Inovacemi k efektivitě systému dalšího vzdělávání v LK - OHK Liberec 0,00 298,58 298,58 Globální granty OP VK - Technická pomoc 4 650, , ,60 v tom: 02 TP - Implementace GG OP VK II , , ,68 02 TP - Propagace a publicita II. 0,00 49,37 37,93

29 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/6 Kapitola Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání OP VK - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji 0, , ,64 v tom: 04 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji 0, , ,76 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Česká Lípa 0,00 335,50 335,50 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Mimoň 0,00 310,25 310,25 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Jablonec n.n. 0,00 281,55 281,55 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 0,00 436,00 436,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Semily 0,00 469,00 469,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium, Jablonec n.n. 0,00 268,00 268,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, p.o. 0,00 419,29 419,29 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova 0,00 426,00 426,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OA Česká Lípa 0,00 260,29 260,29 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ Česká Lípa, p.o. 0,00 335,00 335,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ stavební Liberec 0,00 430,00 430,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec, p.o. 0,00 580,00 580,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ Textilní, Liberec, p.o. 0,00 315,00 315,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor 0,00 368,10 368,10 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ Kamenický Šenov 0,00 465,00 465,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ a VOŠ Jablonec n.n. 0,00 180,00 180,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ Železný Brod 0,00 416,90 416,90 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ a VOŠ Turnov 0,00 180,00 180,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- Střední zdravotnická škola, Turnov,p.o. 0,00 160,00 160,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- SOŠaG Liberec, Na Bojišti p.o. 0,00 150,00 150,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec 0,00 268,53 268,53 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Integrovaná SŠ Semily 0,00 235,00 235,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- Integrovaná SŠ Vysoké n. Jiz., p.o. 0,00 360,26 360,26 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OŠ a SOU Česká Lípa, p.o. 0,00 223,37 223,37 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ technická Jablonec n.n., Belgická, p.o 0,00 348,30 348,30 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.n. 0,00 175,50 175,50 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant 0,00 330,00 330,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. 0,00 249,00 249,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o. 0,00 367,05 367,05 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 100, , ,87 v tom: 04 Tvorba strategie a společného akčního plánu v ORLZ v LK 0, , ,55 05 IP 5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách LK 100, , ,85 05 Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty - Jedličkův ústav 0,00 328,93 328,93 05 Podpora standardizace orgánu Sociálně právní ochrany dětí KÚLK 0, , ,53 18 DAKK-Dalším krokem ke kvalitě 0,00 63,50 63,01 ROP a TOP 0, ,59 729,51 v tom: 03 Kofinancování ROP a TOP 0, ,84 0,00 03 Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU 0, ,74 729,51 03 Vratky z předfinancování projektů EU resortu dopravy 0,00 50,00 0,00

30 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/7 Kapitola Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Ostatní , , ,87 v tom: 02 Smart akcelerátor LK 0, ,00 0,00 02 Regionální stálá konference LK 0,00 500,00 80,77 02 TP Programu ČR-Sasko ,00 200,00 144,99 02 TP Programu ČR-Polsko ,00 200,00 108,59 04 KAP-Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK 0,00 320,00 302,15 06 Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD 0, , ,07 14 Rekonstrukce objektů VÚTS , , ,30

31 12 Přehled splátek jistin a úroků z úvěrů přijatých Libereckým krajem uhrazených v roce 2015 Kapitola Úvěry Název úvěru SR 2015 UR 2015 čerpání v tis. Kč Úvěr na Revitalizaci pozemních komunikací na území LK * - splátka úroků , , ,25 Úvěr na Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK* - splátka úroků 9 000, , ,45 CELKEM , , ,70 * v roce 2015 byla dále splacena jistina ve výši tis. Kč z úvěru "Revitalizace pozemních komunikací na území LK" a jistina ve výši tis. Kč z úvěru "Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování

32 Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje /1 Kapitola Úřad vlády p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Podpora koord.romských poradců , , , úřad vlády celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Výkon sociální péče , , , Podpora poskytování soc.služeb , ,00 0, Přísp.pro děti vyžadující okamžitou péči , , , ministerstvo práce a sociálních věcí celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo vnitra p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Dotace pro jednotky SDH , , , ministerstvo vnitra celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Ost.neinv.dotace obcím a kr , ,00 0, ministerstvo životního prostředíj celkem , ,00 0,00 Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno * Povodně-program finanční podpory obcí-inv , , ministerstvo pro místní rozvoj celkem , ,00 - * od probíhá financování programů evidovaných v systému EDS/SNVS prostřednictvím ČNB. Dotace je poskytována na banovní účet příjemce vedený u ČNB na základě předložených originálů faktur. Za rok 2015 je ve sloupci poskytnuto částka skutečně obdržených prostředků dle ministerstvu předložených faktur za rok 2015 a část z neproplacených faktur z roku 2014 a ve sloupci čerpáno je pak skutečně krajem vydaná částka za rok Kapitola Ministerstvo dopravy p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Ztráta dopravce z prov.veř.os.dr.dopr , ,00 0, ministerstvo dopravy celkem , ,00 0,00 Kapitola Ministerstvo zemědělství p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Meliorace a hrazení bystřin, inv , ,00 0, ministerstvo zemědělství celkem , ,00 0,00 Pozn. Ve sloupci nečerpáno jsou vykázány prostředky, které byly skutečně vráceny v rámci finančního vypořádání zpět poskytovatelům

33 Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje /2 Kapitola Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Dot.pro děti-cizince ze 3.zemí , ,00 50, Kompenz.,rehabil.pomůcky , ,00 500, Studium krajanů na SŠ v ČR , ,00 0, Podp.org.a ukončení SŠ mat.zkouškou , , , Excelence středních škol , ,00 0, Podpora zavádění diagn.nástrojů , ,00 0, Podpora implementace etické výchovy , ,00 0, Podpora logop.prevence v předškol.vzděl , ,00 0, Podpora odborného vzdělávání , , , Podp.škol.psychologů a spec.pedagogů , , , Zvýšení platů prac. regionálního školství , ,76 409, Zvýšení mezd soukr. a círk.škol , , , Zvýšení odměň. prac. regionálního školství , ,00 0, Progr.soc.prevence a prevence kriminality , ,00 0, Dotace pro soukr.školy a zařízení , , , Projekty romské komunity , , , Soutěže a přehlídky , ,00 0, Asist.pedag.v soukr.a cirk.školách , , , Přímé náklady na vzdělávání , , , Přímé nákl.pro sport.gymnázia , ,00 0, Bezplatná příprava dští azylantů , ,00 0, Asis.ped.dětí se soc.znevýhodněním , , , ministerstvo školství a mládeže celkem , , ,19 Kapitola Ministerstvo kultury p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno ISO C Výkupy předmětů , ,00 0, ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí , ,00 0, Veřejné inf. služby knihoven , ,00 0, Dotace na kulturní aktivity , ,00 0, Podpora projektů integr.romské komunity , ,00 0, ministerstvo kultury celkem , ,00 0,00 Kapitola Ministerstvo zdravotnictví p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Zajištění mimoř. a krizových situací , ,00 0, IV-ZZS na řešení mimoř.událostí a krizových sit , ,00 0, ministerstvo kultury celkem , ,00 0,00 Státní fond dopravní infrastruktury p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Financování dopravní infrastruktury - neinv , ,31 0, Financování dopravní infrastruktury - inv , ,00 0,00 státní fond dopravní infrastruktury celkem , ,31 0,00

34 Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje /3 Kapitola Všeobecná pokladní správa p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Protiradonová opatření , ,00 0, Volby do ZO Janův Důl , ,50 0, Náhrada škod způsobených vybr.chrán.živočich 6 000, ,00 0, Likvidace léčiv , ,05 0, Prevence TBC , ,36 0, Výkupy pozemků pod krajskými silnicemi , ,00 0, všeobecná pokladní správa celkem , ,91 0,00 Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády , , , MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , , , MV ministerstvo vnitra , , , MŽP ministerstvo životního prostředí , ,00 0, MD ministerstvo dopravy , ,00 0, MŠMT ministerstvo školství a mládeže , , , MK ministerstvo kultury , ,00 0, MZdr ministerstvo zdravotnictví , ,00 0,00 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury , ,31 0, MF ministerstvo financí , ,91 - x celkem poskytovatelé dotací , , ,19 účelové investiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj , , Mze ministerstvo zemědělství , ,00 0, MZdr ministerstvo zdravotnictví , ,00 0,00 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury , ,00 0, MF ministerstvo financí , ,00 0,00 x celkem poskytovatelé dotací , ,00 0,00 účelové dotace celkem kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády , , , MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , , , MV ministerstvo vnitra , , , MŽP ministerstvo životního prostředí , ,00 0, MMR ministerstvo pro místní rozvoj , , MD ministerstvo dopravy , ,00 0, Mze ministerstvo zemědělství , ,00 0, MŠMT ministerstvo školství a mládeže , , , MK ministerstvo kultury , ,00 0, MZdr ministerstvo zdravotnictví , ,00 0,00 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury , ,31 0, MF ministerstvo financí , ,91 - x celkem poskytovatelé dotací , , ,19

35 14/1 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto IOP Služby v obl.sociál.integrace-cz, neinv. 958, IOP Služby v obl.sociál.integrace-eu, neinv , OP Lidské zdroje a zaměstnanost-cz, neinv , OP Lidské zdroje a zaměstnanost-eu, neinv , IOP Služby v obl. sociální integrace-cz, inv , IOP Služby v obl. sociální integrace-eu, inv , ministerstvo práce a sociálních věcí celkem ,53 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo vnitra p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto Zvýšení kvality řízení v úřadech územ.veř.správy-eu, nein , ministerstvo vnitra ,23 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OPŽP-CF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,neinv. - EU 7 693, OPŽP-ERDF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,inv. - EU , OPŽP-CF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,inv. - EU , ministerstvo životního prostředí celkem ,81 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto IOP - EU, neinv , OP PS - Cíl 3 - neinv. - CZ , IOP - EU, inv , OP PS - Cíl 3 - inv. CZ , ministerstvo pro místní rozvoj celkem ,57 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto Technická pomoc OP VK - CZ 7 340, Technická pomoc OP VK - EU , Globální grant OP VK -neinv.-cz (další vzdělávání) , Globální grant OP VK -neinv.-eu (další vzdělávání) , OP VK - IP ostatní-neinv. - CZ , OP VK - IP ostatní-neinv. - EU , Globální grant OP VK -neinv.-cz (počáteč.vzdělávání) , Globální grant OP VK -neinv.-eu (počáteč.vzdělávání) , OP VK - šablny ZŠ a SŠ v obl.podpory CZ , OP VK - šablny ZŠ a SŠ v obl.podpory EU , Globální grant OP VK -inv.-cz , Globální grant OP VK -inv.-eu , Globální grant OP VK -inv.-cz (počáteč.vzdělávání) , Globální grant OP VK -inv.-eu (počáteč.vzdělávání) , ministerstvo školství a mládeže celkem ,24 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

36 14/2 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto ROP - neinv. - CZ , ROP - neinv. - EU , ROP - inv. - EU ,00 RRRS RRRS Severovýchod celkem ,87 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Státní fond životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OP ŽP - CF neinv. - CZ 452, Nakládání s odpady , OP ŽP - inv. CZ , OP ŽP - CF inv. CZ ,81 SFŽP státní fond životního prostředí celkem ,26 Národní fond k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OP PS - Cíl 3 - neinv. - EU , Fond solidarity - Povodně 2013 neinv. EU ,15 NF národní fond celkem ,72 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , MV ministerstvo vnitra , MŽP ministerstvo životního prostředí 7 693, MMR ministerstvo pro místní rozvoj , MŠMT ministerstvo školství a mládeže ,27 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,87 x SFŽP Stání fond životního prostředí ,54 x NF Národní fond ,72 x celkem poskytovatelé dotací ,45 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení účelové investiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , MŽP ministerstvo životního prostředí , MMR ministerstvo pro místní rozvoj , MŠMT ministerstvo školství a mládeže ,97 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,00 x SFŽP Stání fond životního prostředí ,72 x celkem poskytovatelé dotací ,78 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

37 14/3 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové dotace celkem kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , MV ministerstvo vnitra , MŽP ministerstvo životního prostředí , MMR ministerstvo pro místní rozvoj , MŠMT ministerstvo školství a mládeže ,24 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,87 x SFŽP Stání fond životního prostředí ,26 x NF národní fond ,72 x celkem poskytovatelé dotací ,23 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

38 15/1 Čerpání systémových dotací programového financování (ISPROFIN) prostřednictvím limitů v rozpočtu kraje 2015 systémové investiční dotace 2015 evid.číslo účel dotace (v Kč) úč.zn. limit čerpáno x doprava x , ,35 II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - obnova 217D silnice po povodních , ,66 217D Silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - obnova silnice po povodních , ,69 217D III/27252 Vítkov - obnova silnice po povodních , ,00 Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5-217D ,6 a mostů a systémové investiční dotace celkem , , , ,35 * od probíhá financování programů evidovaných v systému EDS/SNVS prostřednictvím ČNB. Dotace má být poskytnuta na banovní účet příjemce vedený u ČNB na základě předložených originálů faktur. Ve sloupci limit jeuvedena částka dle ministerstvem vydaného "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a ve sloupci čerpáno je skutečně kraji proplacená částka.

39 STRUKTURA VÝDAJŮ /1 SKUTEČNÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE bez vlivu dotací resortu školství zastupitelstvo krajský úřad % podílu ,91 0, ,01 5,3 příspěvkové organizace ,68 21,1 působnosti ,84 17,8 transfery u k a z a t e l ,82 11,6 pokladní správa 6 0,00 0,0 kapitálové výdaje ,91 18,8 spolufinancování EU úvěry sociální fond dotační fond krizový fond fond ochrany vod lesnický fond výdaje kraje 2015 celkem ,48 22, ,70 0, ,87 0, ,37 1, ,39 0, ,29 0, ,61 0, ,88 100, , , , , , , , , , ,00 0, /2

40 STRUKTURA VÝDAJŮ 2015 CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2015 u k a z a t e l výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství výdaje kraje 2015 celkem % podílu ,88 53, ,48 46, ,36 100, výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství Procentuální vyjádření celkových výdajů kraje ,9% 53,1% výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 177 178 Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč) Souhrnná bilance 2013 rozpočet 2013 Daňové příjmy 4 061 746,00 4 061 835,00 Nedaňové

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 9 kjdkshfjkd 10 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst 11 kjedjksahdfjkhdfjhdx 12 Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč) Souhrnná bilance

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) DSO BioTOP IČ: 75127156 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.026, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2014 10:46:06 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zdrojová část rozpočtu LK 2017

Zdrojová část rozpočtu LK 2017 Zdrojová část rozpočtu LK 2017 ukazatel pol. UR 2017 I. ZR-RO č. UR 2017 II. v A/ Vlastní příjmy 1-3xxx 2 758 091,12 20 000,00 2 778 091,12 1. Daňové příjmy 1xxx 2 669 964,72 20 000,00 2 689 964,72 2.

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Mikroregion Vysokomýtsko IČO: 70903875 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.013, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09 1. Plnění rozpočtu

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Petráveč IČ: 00842559 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 12.2.2013 9:06:21 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v celkové struktuře v tis. Kč)

Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v celkové struktuře v tis. Kč) Porovnání u s platným (v celkové struktuře v tis. Kč) Celková bilance Jihočeského kraje platný SVR Celkem příjmy 12 151 679,20 13 674 930,46 15 260 039,80 13 340 758,07 16 667 591,87 16 210 955,30 z toho:

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Obec Kamberk IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2008 Fenix 6.60.008, 2004-2009 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 25.5.2009 15:58:00 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Čilá IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Čilá IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Čilá IČO: 00574007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.04.2018 18:17:23 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2015 2016 2017 2 418 2 264 2 260 777,13 675,89 503,67 2 910 1 189 1 094 903,92 298,68 449,54-492 1 075 1 166 126,79 377,21 054,13 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Hošťalovice IČ: 00270148 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.025, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 18.1.2014 8:13:26 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.3.2017 21:14:56 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00 Obec Všechlapy IČO: 00473383 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v ) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.2.2018 13:10:43 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Pšánky IČO: 48146994 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.60.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 3.5.2016 16:04:14 1. Běžný rozpočet 2015 schválený

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.216 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.01.2018 13:18:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč) Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let a (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 17 877 051,35 18 934 017,68 z toho: Daňové příjmy 6 713 535,00 7 028 535,00

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Obec Kryštofovy Hamry IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Kryštofovy Hamry IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Kryštofovy Hamry IČ: 00075566 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2013 8:14:20 1. Plnění rozpočtu

Více

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.016, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.01.2017 12:59:21 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

OÚ Obytce IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

OÚ Obytce IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) OÚ Obytce IČO: 00573574 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 9.4.2018 20:56:51 1 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Javorek IČO: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2016 11:14:19 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 Obec Budětice IČO: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.3.2018 16:39:09 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obecní úřad Veliš IČO: 00232921 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.008, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2017 9:30:37 Obec Veliš hospodařila v roce

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena:

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena: Důvodová zpráva I. Úvod Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) sestavený na roky 2019-2020 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně

Více

Obec Bystré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Bystré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Bystré IČO: 00274763 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.01.2018 13:50:20 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Obec Dolany IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Dolany IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Dolany IČO: 00255424 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.011, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 2.6.2017 10:16:00 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Obec Bystré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)

Obec Bystré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Obec Bystré IČO: 00274763 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2018 Fenix 8.41.005, 2004-2019 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 08.02.2019 14:05:50 1. Plnění rozpočtu za období 2016-2018

Více

Svazek obcí Měčínsko IČ:

Svazek obcí Měčínsko IČ: Svazek obcí Měčínsko IČ: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2010 Fenix 6.91.003, 2004-2011 Asseco Czech Republic, as. Vypracovala: Kubešová Zdeňka Předáno ke zveřejnění dne:

Více

Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování

Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování Obec Mokré IČO: 00579131 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Javorek IČO: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 22.2.2017 9:41:58 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Vytvořeno v období 13/2018 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :28:25

Vytvořeno v období 13/2018 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :28:25 Městys Uhelná Příbram IČO: 00268402 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.51.008, 2004-2019 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2019 14:28:25 1. Plnění rozpočtu

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005 v tis. Kč UKAZATEL PŘÍJMY daňové příjmy 750 000 2 537 760,1 z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 7 760,1 neinvestiční přijaté dotace 1 325 712 4 315 768,1

Více

Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :40:03

Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :40:03 Obec Dolní Krupá IČO: 00237698 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.05.2018 13:40:03 1. Plnění rozpočtu za období

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč) Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 16 667 591,87 16 210 955,30 z toho: Daňové příjmy 6 173 840,70

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Obec Vojtěchov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Vojtěchov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Vojtěchov IČO: 00271161 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.004, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 15.2.2018 1:13:00 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-10/2017

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-10/2017 RK-38-2017-76, př. 1 Počet stran: 9 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-10/2017 včetně kapitoly Evropské projekty Rozpočet Rozpočet PŘÍJMY schválený upravený daňové příjmy 4 331 227 4 331 227 3 937

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2011 2009 2010 2011 PŘÍJMY

Více

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-3/2019

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-3/2019 ZK-03-2019-12, př. 1 Počet stran: 9 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-3/2019 včetně kapitoly Evropské projekty Rozpočet Rozpočet PŘÍJMY schválený upravený daňové příjmy 5 040 006 5 040 006 1 334

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 0 2 Obsah 1. Úvod str. 1 2. Rozpočtové provizorium 2002 str. 1 3. Schválený rozpočet kraje 2002 str. 2 4. Rozpis rozpočtu kraje 2002 str.

Více

Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019

Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019 Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019 neinvestiční transfery 58,47% daňové příjmy 31,77% kapitálové příjmy 0,28% prostředky minulých let 0,31% investiční transfery 1,82% úvěr 2017-2021 1,21% úvěrový

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více