ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016"

Transkript

1 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2

2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str Příjmy str Výdaje str Výdaje odborů a fondů str Fondy str Závazné ukazatele odborů krajského úřadu str. 11 2

3 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Osobní výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM druh financování ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry NFV pro SPZ Holešov Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB FINANCOVÁNÍ CELKEM

4 2. Příjmy druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Podíly na sdílených daních DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - podnikatelé OSVČ DPFO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob - nesdílená Správní poplatky Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvod organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Splátky půjčených prostředků Poplatky za odběr podzemní vody Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně MF - Dotace z VPS MF - Souhrnný dotační vztah MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) Ostatní účelové dotace z MŠMT Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

5 3. Výdaje druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Osobní výdaje Platy a ostatní osobní výdaje KÚ Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva Neinvestiční nákupy a související výdaje Běžné výdaje na činnost zastupitelstva Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Zřizované organizace Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) Nestátní školství Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů Zaměstnanecký fond Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

6 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 výdaje odborů a fondů odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery Odbor sociálních věcí věcné výdaje dotace a transfery Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery Odbor Řízení lidských zdrojů odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje Odbor koordinace rozvojových aktivit věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY Fondy Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY REZERVA REZERVA - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM

7 5. Fondy Příloha č Z-P04 Zaměstnanecký fond PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 6 693,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0, Osobní účty zaměstnanců 4 765,00 0, , ,27 0, , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0, Příspěvek na stravování 1 508,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0, Zaměstnanecký fond - rezerva 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 7

8 Fond Zlínského kraje PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , , , ,06 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,52 Rozvojové projekty ostatní ,71 0, , , , , , , , ,21 647, , Projekt ZK - prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 394,00 394,00 0,00 394, Technická asistence ROP 2 287,50 0, ,50 764,91 0,00 764,91 764,91 0,00 764,91 0,00 0,00 0, Projekt koordinace a řízení IPRÚ 921,21 0,00 921,21 496,95 0,00 496,95 496,95 0,00 496,95 0,00 0,00 0, GG - OP VK 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,35 0, ,35 0,70 0,00 0, Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0, , , , , , ,55-269,50 355,47 85, Projekty z opatření - IOP ,00 0, , , , , , , ,09-0,94 292,27 291, Projekty z opatření - OPŽP 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,67 0, , Program švýcarsko-české spolupráce 0,00 0,00 0,00 93,67 345,31 438,98 93,67 345,31 438,98 0,00 0,00 0, Safe Arrival 0,00 0,00 0,00 47,91 0,00 47,91 82,19 0,00 82,19 34,28 0,00 34, Ohrožené děti a mládež ve ZK 2 208,00 0, , ,08 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,64 0, , ,14 552, , ,14 552, ,64 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,00 0, , ,75 0, , ,75 0, , ,00 0, , OP Životní prostředí , , , , , , , , ,38 0, , , Integrovaný regionální operační program 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0, OP Technická pomoc 1 700,00 0, ,00 859,89 0,00 859,89 859,89 0,00 859,89 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 531,25 0,00 531,25 531,25 0,00 531,25 0,00 0,00 0,00-531,25 0,00-531, Komunitární programy 1 154,52 0, , ,52 0, , ,33 0, ,33 26,81 0,00 26,81 Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0, Dotace na tělovýchovu a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 Příjmy ostatní ,06 0, , ,06 0, , ,60 0, , ,46 0, , Poplatky za vodu ,60 0, , ,60 0, , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, Vratky půjček a NFV ,46 0, , ,46 0, , ,00 0, , ,46 0, ,46 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,01 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,14 Rozvojové projekty ostatní ,00 0, , , , , , , ,72 393,85 0,00 393, Projekt ZK - prevence kriminality 100,00 0,00 100,00 122,12 0,00 122,12 516,12 0,00 516,12 394,00 0,00 394, Technická pomoc OP VK 0,00 0,00 0,00 119,54 0,00 119,54 119,54 0,00 119,54 0,00 0,00 0, GG - OP VK 0,00 0,00 0, ,75 0, , ,45 0, ,45 0,70 0,00 0, Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0, Projekty z opatření - IOP 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0, , ,99 0,00 0,00 0, Program švýcarsko-české spolupráce 0,00 0,00 0,00 97, , ,00 97, , ,00 0,00 0,00 0, Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, Integrace romských komunit v našich školách 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 24,70 23,84 0,00 23,84-0,86 0,00-0, Zvyš ování kvality života osob s postižením ve ZK 0,00 0,00 0, ,12 0, , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, Vratky poplatků za vodu ,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0, Ohrožené děti a mládež ve ZK 1 150,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,89 0, , ,80 650, , ,80 650, ,80 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-486,00 0,00-486, OP Životní prostředí , , , , , , , , , , , ,02 8

9 Fond Zlínského kraje Integrovaný regionální operační program 0,00 549,00 549,00 30,01 974, ,38 30, , ,38 0, , , OP Technická pomoc 2 000,00 0, , ,57 0, , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 2 400,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Interreg V-A SR-ČR 1 250,00 0, , ,00 0, ,00 160,28 0,00 160, ,72 0, , Interreg CENTRAL EUROPE 1 495,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunitární programy 1 621,48 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Kultura ,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Kultura 8 080,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Památky 5 850,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturní akce 2 230,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Kultura 7 900,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Účelová podpora - Kultura 7 900,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Mládež a sport ,00 0, , , , , , , , ,12 805, ,87 Programová podpora - Mládež a sport ,00 0, , ,31 0, , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, Dotace na tělovýchovu a sport 4 800,00 0, , ,31 0, , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, Podpora mládežnického sportu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Mládež a sport 2 800,00 0, , , , , , , , ,12 805, , Účelová podpora - Mládež a sport 2 800,00 0, , , , , , , , ,12 805, ,87 Sociální věci 2 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programová podpora - Sociální věci 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace na podporu aktivit v sociální sféře 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Sociální věci 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 0, , Účelová podpora - Sociální věci 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozvojové programy a krizové řízení , , , , , , , , , , , ,27 Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora , , , , , , , , , , , , Program na podporu prevence rizikov. typů chování 2 006,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-155,00 0,00-155, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Program - Dotace pro JSDHO ZK 1 500, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Spolufinancování programů GŘ HZS ČR 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 500,00 500,00 0, , , Program "Podpora hospodaření v lesích" ,00 0, , ,08 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" 1 000,60 0, ,60 970,20 0,00 970,20 970,20 0,00 970,20 0,00 0,00 0, Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" 0, , ,87 0, , ,20 0, , ,66 0, , , Program na podporu obnovy venkova 0, , , , , , , , ,00 0, , , Program "Otevřené brány" 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Program BESIP 0, , ,00 0, , ,00 0,00 165,00 165,00 0, , , Inovační vouchery ZK 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora , , , , , , , , ,27-823, , ,27 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace ,00 500, , ,00 500, , ,00 400, , ,00-100, , Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s ,00 500, , ,00 500, , ,00 400, ,00 400,00-100,00 300, Regionální podpůrný zdroj 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0, Energetická agentura ZK 4 738,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Technologické inovační centrum 2 300,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 8 905,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M 542,00 0,00 542,00 542,00 0,00 542,00 542,00 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní , , , , , , , , ,27 526, , , Činnost pobočných spolků hasičů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Účelová podpora KH 3 530,00 0, , , , , , , ,00 287, , , Účelová podpora STR 4 492, , , , , , , , ,27 239,27 0,00 239,27 9

10 Fond Zlínského kraje Rezervy 53, , , , , , , , , , , , Financování krajských rozvojových projektů 53,47 0,00 53, ,06 0, , ,72 0, , ,35 0, , Nové projekty EU 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku 0,00 0,00 0,00 298,40 0,00 298,40 0,00 0,00 0,00-298,40 0,00-298, Rezerva Fondu ZK 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 176,00 0,00 176,00 154,00 0,00 154,00 10

11 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele PŘÍJMY CELKEM ,00 240, , ,00 240, , ,00 240, , ,00 0, , Příjmy z vlastní činnosti 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0, Pronájem majetku 6 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530, ,00 0, , ,00 0, , Souhrnný dotační vztah ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 0,00 0,00 0, Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230, ,00 0, ,00 824,00 0,00 824, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 495, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,00 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , ,00 21 Krajský úřad - věcné výdaje , , , , , , , , , , , , Pořizovatelská činnost 2 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 300,00 0,00 300,00 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 11

12 ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 215,19 0,00 215,19 215,19 0,00 215,19 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 15,19 0,00 15,19 15,19 0,00 15,19 0,00 0,00 0, Správní poplatky 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,00 500, , ,00 Výdaje odboru ,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 3 050,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zahraniční vztahy 1 970,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krizové řízení 340,00 0,00 340,00 308,48 0,00 308,48 308,48 0,00 308,48 0,00 0,00 0, Integrace cizinců 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0, Vydávání krajského periodika 3 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Audiovizuální zpravodajství 3 365,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Propagace a marketing 2 585,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Spoluúčast na akcích 4 330,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Posouzení analýzy rizik 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 3 800, , , , , , , , ,52 500, , , Asociace krajů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Humanitární pomoc 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 900, , , , , , , , ,00 500, , , Podpora v krizových situacích 0,00 0,00 0,00 31,52 0,00 31,52 31,52 0,00 31,52 0,00 0,00 0,00 12

13 ORJ 30 - Odbor ekonomický PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , , , , , , , ,52 305, , Pronájem majetku 1 463,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 400,00 0,00 400, ,00 0, , ,00 0, ,00 220,00 0,00 220, Sdílené daně ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Nesdílené daně ,00 0, , ,00 0, , ,61 0, ,61-879,39 0,00-879, Správní poplatky 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 305,00 305, Úroky a zhodnocení finančního majetku 4 425,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0, ,98 0, , ,48 0, ,48 36,50 0,00 36, Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,60 0, , Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 4,81 4,81 0,00 4,81 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,84 253,18 105,00 358,18 Výdaje odboru , , , , , , , , ,70 200,00 105,00 305, Výkupy pozemků 0, , ,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 105,00 105, Náklady na správu majetku 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Znalecké posudky a technická pomoc 250,00 0,00 250,00 700,00 0,00 700,00 900,00 0,00 900,00 200,00 0,00 200, Splátky úroků z úvěru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 0,00 111,10 0,00 111,10 111,10 0,00 111,10 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,95 0, , ,14 0, ,14 53,18 0,00 53, Daňové povinnosti ,00 0, , ,00 0, , ,61 0, ,61-679,39 0,00-679, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,53 0, ,53 732,58 0,00 732,58 ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství PŘÍJMY CELKEM 992,00 0,00 992, ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150, Ostatní nedaňové příjmy 642,00 0,00 642,00 657,00 0,00 657,00 807,00 0,00 807,00 150,00 0,00 150, Penále, pokuty a odvody 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150,00 Výdaje odboru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150, Ochrana přírody 3 285,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrana ovzduší 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpadové hospodářství 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0, Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 290,00 0,00 290,00 150,00 0,00 150, Úhrada likvidace havárií ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0, Ochrana přírody - dotace 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 13

14 ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče PŘÍJMY CELKEM 1 405,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvody PO 1 405,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 800,00 0,00 800, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340, ,30 236, ,30 884,30 236, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, ,30 Výdaje odboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,00 236, , ,00 236, , Ceny za kulturu - finanční odměna 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0, Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 23,30 23,30 0,00 23, Regionální funkce knihoven 6 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ORJ Odbor sociálních věcí PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,81 0, , ,52 0, , ,71 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,52 0, ,52 167,21 0,00 167, Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,00 0, , ,50 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0, ,00 Výdaje odboru 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,75 0, , ,30 0, , ,55 0, , Dotace pro poskytovatele SSL - SR 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, , ,00 0, , Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,91 0, , ,45 0, , Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 14

15 ORJ Odbor dopravy a silničního hospodářství PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , ,32 0, , Ostatní nedaňové příjmy 150,00 0,00 150, ,05 0, , ,37 0, , ,32 0, , Náhrady škod 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 2 624,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace od RRRSM 0, , ,00 0, , ,37 0, , ,37 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD 5 649,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,90 Výdaje odboru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pořízení studií a projektů v dopravě 1 450,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - drážní doprava ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace , , , , , , , , , , , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , , , , , ,90 0, , Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava 1 220,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, NFV - investiční akce PO 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 ORJ Odbor strategického rozvoje kraje PŘÍJMY CELKEM 337,00 0,00 337,00 955,66 0,00 955, ,26 0, ,26 430,60 0,00 430, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 618,66 0,00 618,66 739,50 0,00 739,50 120,84 0,00 120, Úroky a zhodnocení finančního majetku 337,00 0,00 337,00 337,00 0,00 337,00 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,76 0,00 309,76 309,76 0,00 309,76 VÝDAJE CELKEM 6 499,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20-300,00 0,00-300,00 Výdaje odboru 5 294,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20-300,00 0,00-300, Cestovní ruch - prezentace ZK 390,00 0,00 390,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0, Konzultační a technická pomoc 1 824,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-300,00 0,00-300, Zpracování koncepcí 2 700,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Soutěž "Inovační firma roku" 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 1 205,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Soutěž "Vesnice roku" 1 205,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 15

16 ORJ Odbor investic PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 221,74 0,00 221,74 475,50 0,00 475,50 253,76 0,00 253, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 221,74 0,00 221,74 221,74 0,00 221,74 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,76 0,00 253,76 253,76 0,00 253,76 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,24 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , , Zabezpečení realizace investiční výstavby 1 114, , , , , , , , ,50 253, , , Oblast školství 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0,00 882,00 882,00 0,00 0,00 0, Hrad Malenovice - statické zajištění hradu 3 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Oblast sociálních věcí 1 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, DS Lukov - přístavba kotelny 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů 7 836, , , , , , , , ,00-14,00 14,00 0, DS Loučka - protipožární opatření 227, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, KM nemocnice - investiční akce 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, UH nemocnice - investiční akce 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , VS nemocnice - investiční akce 0, , ,00 11, , ,00 11, , ,00 0, , , ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice 5, , ,00 5, , ,00 5, , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz 82, , ,00 84, , ,00 84, , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Transfery a dotace , , , , , , , , ,70 106, , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , , , , ,00 0, , , Příspěvky a dotace PO - školství , , , , , , , , ,70 106, , ,00 16

17 ORJ Odbor školství, mládeže a sportu PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,88 0, , ,28 0, , ,40 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,09 0, , ,45 0, , Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dotace ze SR a EU (ŠK) ,00 0, , ,44 0, , ,46 0, , ,02 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 269,80 391,74 0,00 391,74 121,94 0,00 121,94 VÝDAJE CELKEM ,18 0, , ,42 0, , ,27 600, , ,85 600, ,85 Výdaje odboru 1 370,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže 1 370,00 0, , ,10 0, , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 319,38 0,00 319,38 319,38 0,00 319,38 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,18 0, , ,94 0, , ,79 600, , ,85 600, , Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace 0,00 0,00 0,00 33,36 0,00 33,36 33,36 0,00 33,36 0,00 0,00 0, Příspěvky a dotace PO - školství ,18 0, , ,44 0, , ,44 600, , ,00 600, , Přímé výdaje na vzdělávání - krajské ,00 0, , ,00 0, , ,03 0, , ,03 0, , Přímé výdaje na vzdělávání - obecní ,00 0, , ,00 0, , ,97 0, , ,03 0, , Příspěvky soukromým školám ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,46 0, , ,02 0, , Dotace a transfery ostatní 0,00 0,00 0,00 164,90 0,00 164,90 164,90 0,00 164,90 0,00 0,00 0, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 269,80 386,64 0,00 386,64 116,84 0,00 116, Podpora řemesel - krajské a soukromé školy 4 600,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 ORJ Odbor zdravotnictví PŘÍJMY CELKEM ,00 307, , ,35 307, , , , , , , , Pronájem majetku ,00 0, , ,50 0, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 554,70 0,00 554,70 626,13 0,00 626,13 71,44 0,00 71, Prodej majetku 378,00 307,00 685,00 378,00 307,00 685,00 378, , ,00 0, , , Úroky a zhodnocení finančního majetku 5 070,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 621,15 0,00 621,15 621,15 0,00 621,15 0,00 0,00 0, Půjčka nemocnicím ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,43 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 Výdaje odboru ,43 0, , , , , , , ,95-300,00 0,00-300, Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK 0,00 0,00 0,00 442,02 0,00 442,02 442,02 0,00 442,02 0,00 0,00 0, Konzultační a poradenské služby 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0, Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím ,43 0, , ,93 0, , ,93 0, ,93-300,00 0,00-300, Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0, Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,13 0, , ,13 0, , ,00 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0,00 179,13 0,00 179,13 179,13 0,00 179,13 0,00 0,00 0, Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 ORJ Odbor řízení lidských zdrojů PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0, Dotace z úřadů práce 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,03 0, , ,53 0, , ,50 0, ,50 Výdaje odboru ,00 0, , ,03 0, , ,53 0, , ,50 0, , Zastupitelstvo - osobní výdaje ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 4 135,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krajský úřad - osobní výdaje ,00 0, , ,92 0, , ,92 0, , ,00 0, , Příslušenství mezd zaměstnanců ,00 0, , ,11 0, , ,61 0, ,61 380,50 0,00 380, Služby pro úřad 3 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vzdělávání 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 40,00 0,00 40,00 Transfery a dotace 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10,00 0,00 10, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10,00 0,00 10,00 18

19 ORJ Odbor koordinace rozvojových aktivit PŘÍJMY CELKEM 5 688, , , , , , , , ,09 11, , , Strategická průmys lová zóna Holešov 5 688, , , , , , , , ,09 11, , ,62 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,69 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , , Strategická průmys lová zóna Holešov , , , , , , , , , , , ,69 Transfery a dotace 1 605,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-535,00 0,00-535, SPZ Holešov - daně a poplatky 1 605,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-535,00 0,00-535,00 19

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 4 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Úprava rozpočtu č. 4 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2017 2020 Úprava č. 1 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 4. 2016 1 OBSAH 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU... 3 2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY...3

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY Úprava č. 1

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY Úprava č. 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 2015 Úprava č. 1 Zastupitelstvo Zlínského kraje 14. 3. 2012 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU... 4 2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY...

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zastupitelstvo Zlínského kraje 29. 6. 2016 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2015 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (d přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB,

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Daňové příjmy celkem

Daňové příjmy celkem PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 30 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 3 200

Více

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004 NÁVRH NA 6. ÚPRAVU ROZPOČTU UKAZATEL PŘÍJMY daňové příjmy 735 201,4 0,0 735 201,4 z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 8 201,4 8 201,4 nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2012 VYVĚŠENO DNE: 3.12.2012 SEJMUTO DNE: OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet PŘÍJMY r. 2015 ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet 31.3.2015 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 35 000 35 000 9 276 1111 31 DPFO ze závislé

Více

Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014

Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 18. 12. 2013 OBS: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014...

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK od do

Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK od do Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK od 11. 1. 2016 do 15. 2. 2016 Rozpočtová opatření roku 2015 RZK/0234/2015 Dotace z Ministerstva financí ČR - výkupy pozemků pod komunikacemi

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od do

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od do Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK od 9. 1. 2017 do 6. 2. 2017 RZK/0001/2017 Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů rozpočet rozpočet 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů RO č.1, 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví (lesy)

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2013 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu,

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015

Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Zastupitelstvo Zlínského kraje 10. 12. 2014 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015...

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Příloha č Z-P01 ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY

Příloha č Z-P01 ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY Příloha č. 0957-07Z-P01 ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2009 2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více