ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016"

Transkript

1 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2

2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str Příjmy str Výdaje str Výdaje odborů a fondů str Fondy str Závazné ukazatele odborů krajského úřadu str. 11 2

3 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Osobní výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM druh financování ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry NFV pro SPZ Holešov Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB FINANCOVÁNÍ CELKEM

4 2. Příjmy druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Podíly na sdílených daních DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - podnikatelé OSVČ DPFO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob - nesdílená Správní poplatky Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvod organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Splátky půjčených prostředků Poplatky za odběr podzemní vody Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně MF - Dotace z VPS MF - Souhrnný dotační vztah MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) Ostatní účelové dotace z MŠMT Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

5 3. Výdaje druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Osobní výdaje Platy a ostatní osobní výdaje KÚ Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva Neinvestiční nákupy a související výdaje Běžné výdaje na činnost zastupitelstva Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Zřizované organizace Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) Nestátní školství Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů Zaměstnanecký fond Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

6 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 výdaje odborů a fondů odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery Odbor sociálních věcí věcné výdaje dotace a transfery Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery Odbor Řízení lidských zdrojů odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje Odbor koordinace rozvojových aktivit věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY Fondy Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY REZERVA REZERVA - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM

7 5. Fondy Příloha č Z-P04 Zaměstnanecký fond PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 6 693,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0, Osobní účty zaměstnanců 4 765,00 0, , ,27 0, , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0, Příspěvek na stravování 1 508,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0, Zaměstnanecký fond - rezerva 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 7

8 Fond Zlínského kraje PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , , , ,06 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,52 Rozvojové projekty ostatní ,71 0, , , , , , , , ,21 647, , Projekt ZK - prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 394,00 394,00 0,00 394, Technická asistence ROP 2 287,50 0, ,50 764,91 0,00 764,91 764,91 0,00 764,91 0,00 0,00 0, Projekt koordinace a řízení IPRÚ 921,21 0,00 921,21 496,95 0,00 496,95 496,95 0,00 496,95 0,00 0,00 0, GG - OP VK 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,35 0, ,35 0,70 0,00 0, Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0, , , , , , ,55-269,50 355,47 85, Projekty z opatření - IOP ,00 0, , , , , , , ,09-0,94 292,27 291, Projekty z opatření - OPŽP 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,67 0, , Program švýcarsko-české spolupráce 0,00 0,00 0,00 93,67 345,31 438,98 93,67 345,31 438,98 0,00 0,00 0, Safe Arrival 0,00 0,00 0,00 47,91 0,00 47,91 82,19 0,00 82,19 34,28 0,00 34, Ohrožené děti a mládež ve ZK 2 208,00 0, , ,08 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,64 0, , ,14 552, , ,14 552, ,64 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,00 0, , ,75 0, , ,75 0, , ,00 0, , OP Životní prostředí , , , , , , , , ,38 0, , , Integrovaný regionální operační program 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0, OP Technická pomoc 1 700,00 0, ,00 859,89 0,00 859,89 859,89 0,00 859,89 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 531,25 0,00 531,25 531,25 0,00 531,25 0,00 0,00 0,00-531,25 0,00-531, Komunitární programy 1 154,52 0, , ,52 0, , ,33 0, ,33 26,81 0,00 26,81 Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0, Dotace na tělovýchovu a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 Příjmy ostatní ,06 0, , ,06 0, , ,60 0, , ,46 0, , Poplatky za vodu ,60 0, , ,60 0, , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, Vratky půjček a NFV ,46 0, , ,46 0, , ,00 0, , ,46 0, ,46 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,01 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,14 Rozvojové projekty ostatní ,00 0, , , , , , , ,72 393,85 0,00 393, Projekt ZK - prevence kriminality 100,00 0,00 100,00 122,12 0,00 122,12 516,12 0,00 516,12 394,00 0,00 394, Technická pomoc OP VK 0,00 0,00 0,00 119,54 0,00 119,54 119,54 0,00 119,54 0,00 0,00 0, GG - OP VK 0,00 0,00 0, ,75 0, , ,45 0, ,45 0,70 0,00 0, Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0, Projekty z opatření - IOP 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0, , ,99 0,00 0,00 0, Program švýcarsko-české spolupráce 0,00 0,00 0,00 97, , ,00 97, , ,00 0,00 0,00 0, Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, Integrace romských komunit v našich školách 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 24,70 23,84 0,00 23,84-0,86 0,00-0, Zvyš ování kvality života osob s postižením ve ZK 0,00 0,00 0, ,12 0, , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, Vratky poplatků za vodu ,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0, Ohrožené děti a mládež ve ZK 1 150,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,89 0, , ,80 650, , ,80 650, ,80 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-486,00 0,00-486, OP Životní prostředí , , , , , , , , , , , ,02 8

9 Fond Zlínského kraje Integrovaný regionální operační program 0,00 549,00 549,00 30,01 974, ,38 30, , ,38 0, , , OP Technická pomoc 2 000,00 0, , ,57 0, , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 2 400,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Interreg V-A SR-ČR 1 250,00 0, , ,00 0, ,00 160,28 0,00 160, ,72 0, , Interreg CENTRAL EUROPE 1 495,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunitární programy 1 621,48 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Kultura ,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Kultura 8 080,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Památky 5 850,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturní akce 2 230,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Kultura 7 900,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Účelová podpora - Kultura 7 900,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Mládež a sport ,00 0, , , , , , , , ,12 805, ,87 Programová podpora - Mládež a sport ,00 0, , ,31 0, , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, Dotace na tělovýchovu a sport 4 800,00 0, , ,31 0, , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, Podpora mládežnického sportu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Mládež a sport 2 800,00 0, , , , , , , , ,12 805, , Účelová podpora - Mládež a sport 2 800,00 0, , , , , , , , ,12 805, ,87 Sociální věci 2 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programová podpora - Sociální věci 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace na podporu aktivit v sociální sféře 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Sociální věci 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 0, , Účelová podpora - Sociální věci 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozvojové programy a krizové řízení , , , , , , , , , , , ,27 Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora , , , , , , , , , , , , Program na podporu prevence rizikov. typů chování 2 006,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-155,00 0,00-155, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Program - Dotace pro JSDHO ZK 1 500, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Spolufinancování programů GŘ HZS ČR 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 500,00 500,00 0, , , Program "Podpora hospodaření v lesích" ,00 0, , ,08 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" 1 000,60 0, ,60 970,20 0,00 970,20 970,20 0,00 970,20 0,00 0,00 0, Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" 0, , ,87 0, , ,20 0, , ,66 0, , , Program na podporu obnovy venkova 0, , , , , , , , ,00 0, , , Program "Otevřené brány" 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Program BESIP 0, , ,00 0, , ,00 0,00 165,00 165,00 0, , , Inovační vouchery ZK 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora , , , , , , , , ,27-823, , ,27 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace ,00 500, , ,00 500, , ,00 400, , ,00-100, , Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s ,00 500, , ,00 500, , ,00 400, ,00 400,00-100,00 300, Regionální podpůrný zdroj 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0, Energetická agentura ZK 4 738,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Technologické inovační centrum 2 300,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 8 905,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M 542,00 0,00 542,00 542,00 0,00 542,00 542,00 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní , , , , , , , , ,27 526, , , Činnost pobočných spolků hasičů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Účelová podpora KH 3 530,00 0, , , , , , , ,00 287, , , Účelová podpora STR 4 492, , , , , , , , ,27 239,27 0,00 239,27 9

10 Fond Zlínského kraje Rezervy 53, , , , , , , , , , , , Financování krajských rozvojových projektů 53,47 0,00 53, ,06 0, , ,72 0, , ,35 0, , Nové projekty EU 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku 0,00 0,00 0,00 298,40 0,00 298,40 0,00 0,00 0,00-298,40 0,00-298, Rezerva Fondu ZK 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 176,00 0,00 176,00 154,00 0,00 154,00 10

11 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele PŘÍJMY CELKEM ,00 240, , ,00 240, , ,00 240, , ,00 0, , Příjmy z vlastní činnosti 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0, Pronájem majetku 6 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530, ,00 0, , ,00 0, , Souhrnný dotační vztah ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 0,00 0,00 0, Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230, ,00 0, ,00 824,00 0,00 824, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 495, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,00 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , ,00 21 Krajský úřad - věcné výdaje , , , , , , , , , , , , Pořizovatelská činnost 2 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 300,00 0,00 300,00 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 11

12 ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 215,19 0,00 215,19 215,19 0,00 215,19 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 15,19 0,00 15,19 15,19 0,00 15,19 0,00 0,00 0, Správní poplatky 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,00 500, , ,00 Výdaje odboru ,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 3 050,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zahraniční vztahy 1 970,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krizové řízení 340,00 0,00 340,00 308,48 0,00 308,48 308,48 0,00 308,48 0,00 0,00 0, Integrace cizinců 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0, Vydávání krajského periodika 3 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Audiovizuální zpravodajství 3 365,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Propagace a marketing 2 585,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Spoluúčast na akcích 4 330,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Posouzení analýzy rizik 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 3 800, , , , , , , , ,52 500, , , Asociace krajů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Humanitární pomoc 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 900, , , , , , , , ,00 500, , , Podpora v krizových situacích 0,00 0,00 0,00 31,52 0,00 31,52 31,52 0,00 31,52 0,00 0,00 0,00 12

13 ORJ 30 - Odbor ekonomický PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , , , , , , , ,52 305, , Pronájem majetku 1 463,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 400,00 0,00 400, ,00 0, , ,00 0, ,00 220,00 0,00 220, Sdílené daně ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Nesdílené daně ,00 0, , ,00 0, , ,61 0, ,61-879,39 0,00-879, Správní poplatky 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 305,00 305, Úroky a zhodnocení finančního majetku 4 425,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0, ,98 0, , ,48 0, ,48 36,50 0,00 36, Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,60 0, , Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 4,81 4,81 0,00 4,81 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,84 253,18 105,00 358,18 Výdaje odboru , , , , , , , , ,70 200,00 105,00 305, Výkupy pozemků 0, , ,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 105,00 105, Náklady na správu majetku 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Znalecké posudky a technická pomoc 250,00 0,00 250,00 700,00 0,00 700,00 900,00 0,00 900,00 200,00 0,00 200, Splátky úroků z úvěru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 0,00 111,10 0,00 111,10 111,10 0,00 111,10 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,95 0, , ,14 0, ,14 53,18 0,00 53, Daňové povinnosti ,00 0, , ,00 0, , ,61 0, ,61-679,39 0,00-679, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,53 0, ,53 732,58 0,00 732,58 ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství PŘÍJMY CELKEM 992,00 0,00 992, ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150, Ostatní nedaňové příjmy 642,00 0,00 642,00 657,00 0,00 657,00 807,00 0,00 807,00 150,00 0,00 150, Penále, pokuty a odvody 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150,00 Výdaje odboru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150, Ochrana přírody 3 285,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrana ovzduší 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpadové hospodářství 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0, Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 290,00 0,00 290,00 150,00 0,00 150, Úhrada likvidace havárií ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0, Ochrana přírody - dotace 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 13

14 ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče PŘÍJMY CELKEM 1 405,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvody PO 1 405,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 800,00 0,00 800, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340, ,30 236, ,30 884,30 236, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, ,30 Výdaje odboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,00 236, , ,00 236, , Ceny za kulturu - finanční odměna 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0, Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 23,30 23,30 0,00 23, Regionální funkce knihoven 6 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ORJ Odbor sociálních věcí PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,81 0, , ,52 0, , ,71 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,52 0, ,52 167,21 0,00 167, Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,00 0, , ,50 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0, ,00 Výdaje odboru 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,75 0, , ,30 0, , ,55 0, , Dotace pro poskytovatele SSL - SR 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, , ,00 0, , Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,91 0, , ,45 0, , Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 14

15 ORJ Odbor dopravy a silničního hospodářství PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , ,32 0, , Ostatní nedaňové příjmy 150,00 0,00 150, ,05 0, , ,37 0, , ,32 0, , Náhrady škod 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 2 624,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace od RRRSM 0, , ,00 0, , ,37 0, , ,37 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD 5 649,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,90 Výdaje odboru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pořízení studií a projektů v dopravě 1 450,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - drážní doprava ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace , , , , , , , , , , , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , , , , , ,90 0, , Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava 1 220,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, NFV - investiční akce PO 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 ORJ Odbor strategického rozvoje kraje PŘÍJMY CELKEM 337,00 0,00 337,00 955,66 0,00 955, ,26 0, ,26 430,60 0,00 430, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 618,66 0,00 618,66 739,50 0,00 739,50 120,84 0,00 120, Úroky a zhodnocení finančního majetku 337,00 0,00 337,00 337,00 0,00 337,00 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,76 0,00 309,76 309,76 0,00 309,76 VÝDAJE CELKEM 6 499,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20-300,00 0,00-300,00 Výdaje odboru 5 294,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20-300,00 0,00-300, Cestovní ruch - prezentace ZK 390,00 0,00 390,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0, Konzultační a technická pomoc 1 824,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-300,00 0,00-300, Zpracování koncepcí 2 700,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Soutěž "Inovační firma roku" 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 1 205,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Soutěž "Vesnice roku" 1 205,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 15

16 ORJ Odbor investic PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 221,74 0,00 221,74 475,50 0,00 475,50 253,76 0,00 253, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 221,74 0,00 221,74 221,74 0,00 221,74 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,76 0,00 253,76 253,76 0,00 253,76 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,24 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , , Zabezpečení realizace investiční výstavby 1 114, , , , , , , , ,50 253, , , Oblast školství 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0,00 882,00 882,00 0,00 0,00 0, Hrad Malenovice - statické zajištění hradu 3 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Oblast sociálních věcí 1 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, DS Lukov - přístavba kotelny 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů 7 836, , , , , , , , ,00-14,00 14,00 0, DS Loučka - protipožární opatření 227, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, KM nemocnice - investiční akce 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, UH nemocnice - investiční akce 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , VS nemocnice - investiční akce 0, , ,00 11, , ,00 11, , ,00 0, , , ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice 5, , ,00 5, , ,00 5, , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz 82, , ,00 84, , ,00 84, , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Transfery a dotace , , , , , , , , ,70 106, , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , , , , ,00 0, , , Příspěvky a dotace PO - školství , , , , , , , , ,70 106, , ,00 16

17 ORJ Odbor školství, mládeže a sportu PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,88 0, , ,28 0, , ,40 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,09 0, , ,45 0, , Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dotace ze SR a EU (ŠK) ,00 0, , ,44 0, , ,46 0, , ,02 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 269,80 391,74 0,00 391,74 121,94 0,00 121,94 VÝDAJE CELKEM ,18 0, , ,42 0, , ,27 600, , ,85 600, ,85 Výdaje odboru 1 370,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže 1 370,00 0, , ,10 0, , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 319,38 0,00 319,38 319,38 0,00 319,38 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,18 0, , ,94 0, , ,79 600, , ,85 600, , Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace 0,00 0,00 0,00 33,36 0,00 33,36 33,36 0,00 33,36 0,00 0,00 0, Příspěvky a dotace PO - školství ,18 0, , ,44 0, , ,44 600, , ,00 600, , Přímé výdaje na vzdělávání - krajské ,00 0, , ,00 0, , ,03 0, , ,03 0, , Přímé výdaje na vzdělávání - obecní ,00 0, , ,00 0, , ,97 0, , ,03 0, , Příspěvky soukromým školám ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,46 0, , ,02 0, , Dotace a transfery ostatní 0,00 0,00 0,00 164,90 0,00 164,90 164,90 0,00 164,90 0,00 0,00 0, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 269,80 386,64 0,00 386,64 116,84 0,00 116, Podpora řemesel - krajské a soukromé školy 4 600,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 ORJ Odbor zdravotnictví PŘÍJMY CELKEM ,00 307, , ,35 307, , , , , , , , Pronájem majetku ,00 0, , ,50 0, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 554,70 0,00 554,70 626,13 0,00 626,13 71,44 0,00 71, Prodej majetku 378,00 307,00 685,00 378,00 307,00 685,00 378, , ,00 0, , , Úroky a zhodnocení finančního majetku 5 070,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 621,15 0,00 621,15 621,15 0,00 621,15 0,00 0,00 0, Půjčka nemocnicím ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,43 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 Výdaje odboru ,43 0, , , , , , , ,95-300,00 0,00-300, Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK 0,00 0,00 0,00 442,02 0,00 442,02 442,02 0,00 442,02 0,00 0,00 0, Konzultační a poradenské služby 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0, Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím ,43 0, , ,93 0, , ,93 0, ,93-300,00 0,00-300, Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0, Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,13 0, , ,13 0, , ,00 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0,00 179,13 0,00 179,13 179,13 0,00 179,13 0,00 0,00 0, Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 ORJ Odbor řízení lidských zdrojů PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0, Dotace z úřadů práce 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,03 0, , ,53 0, , ,50 0, ,50 Výdaje odboru ,00 0, , ,03 0, , ,53 0, , ,50 0, , Zastupitelstvo - osobní výdaje ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 4 135,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krajský úřad - osobní výdaje ,00 0, , ,92 0, , ,92 0, , ,00 0, , Příslušenství mezd zaměstnanců ,00 0, , ,11 0, , ,61 0, ,61 380,50 0,00 380, Služby pro úřad 3 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vzdělávání 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 40,00 0,00 40,00 Transfery a dotace 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10,00 0,00 10, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10,00 0,00 10,00 18

19 ORJ Odbor koordinace rozvojových aktivit PŘÍJMY CELKEM 5 688, , , , , , , , ,09 11, , , Strategická průmys lová zóna Holešov 5 688, , , , , , , , ,09 11, , ,62 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,69 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , , Strategická průmys lová zóna Holešov , , , , , , , , , , , ,69 Transfery a dotace 1 605,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-535,00 0,00-535, SPZ Holešov - daně a poplatky 1 605,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-535,00 0,00-535,00 19

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2012 VYVĚŠENO DNE: 3.12.2012 SEJMUTO DNE: OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014

Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 18. 12. 2013 OBS: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014...

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2004 NÁVRH NA 6. ÚPRAVU ROZPOČTU UKAZATEL PŘÍJMY daňové příjmy 735 201,4 0,0 735 201,4 z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 8 201,4 8 201,4 nedaňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015

Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Zastupitelstvo Zlínského kraje 10. 12. 2014 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015...

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 Rada Zlínského kraje 30. 5. 2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1.1. PŘÍJMY...3 1.2. VÝDAJE...6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...9 2.1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Příloha č. 0510-08Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007

Příloha č. 0510-08Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 Příloha č. 0510-08Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 Zastupitelstvo Zlínského kraje 18. 6. 2008 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1.1. PŘÍJMY...3 1.2. VÝDAJE...6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příloha č. 1040-11- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012

Příloha č. 1040-11- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 Příloha č. 1040-11- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 14. 12. 2011 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více