LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část"

Transkript

1 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého kraje na rok 2017 Bilance rozpisu rozpočtu kraje příjmy a výdaje Přijatá rozpočtová opatření upravující schválený rozpočet 2017 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje 2017 Přehled daňových příjmů kraje sdílené daně Měsíční vývoj inkasa daňových příjmů kraje graf Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2017 Struktura finančních zdrojů graf Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2017 Přehled akcí spolufinancovaných z prostředků EU 2017 Přehled úhrady úroků a jistin z úvěrů kraje v roce 2017 Čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2017 Přehled poskytnutých účelových dotací nevypořádávaných za rok 2017 Struktura výdajů rozpočtu kraje graf Příspěvkové organizace s nezáporným výsledkem hospodaření za rok 2017 Příspěvkové organizace se záporným výsledkem hospodaření za rok 2017 Sociální fond kraje za rok 2017 Dotační fond kraje za rok 2017 Krizový fond kraje za rok 2017 Fond ochrany vod kraje za rok 2017 Lesnický fond kraje za rok Stav majetku a závazků kraje zjištěný inventarizací k Inventarizace majetku kraje svěřeného k využití přísp. organizacím k Vývoj a očekávaný vývoj zadlužení Libereckého kraje v letech Výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k č e r v e n

2 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Bilance příjmů schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 vlastní příjmy rozpočtu kraje z nich daňové příjmy z nich z nich u k a z a t e l Příjmy 2017 tis.kč , ,00 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty ,00 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podíl kraje na dani z příjmů právnických osob správní poplatky vybírané krajem nedaňové příjmy , , , , , ,00 z toho odvody příspěvkových organizací kraje ,00 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje poplatky za odběry podzemních vod přijaté splátky půjčených prostředků 500, ,00 příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 6 000,00 ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy ,00 0,00 z toho kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku kraje 0,00 0,00 dotační příjmy rozpočtu kraje z nich zákon o státním rozpočtu z nich u k a z a t e l tis.kč , ,70 z toho příspěvek na výkon státní správy ,70 dotace z jiných rozpočtů ,00 z toho příspěvky z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost ,00 z nich kapitálové dotace státního rozpočtu 0,00 z toho financování kapitálové dotace 0,00 0,00 z toho přijaté úvěry 0,00 u k a z a t e l Zdroje schváleného rozpočtu kraje 2017 celkem tis.kč ,70

3 2/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 tis.kč 910 zastupitelstvo ,96 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář hejtmana 5 500,00 běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele , krajský úřad ,53 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele , účelové příspěvky PO ,00 z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu ,00 v resortu sociálních věcí v resortu dopravy 0,00 0,00 200, , , příspěvkové organizace ,00 z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu (nepřímé náklady) ,00 v resortu zdravotnictví oddělení sekretariátu ředitele , , , , , ,00 9 působnosti kraje ,31 z toho odbor kancelář hejtmana ,70 odbor kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele u k a z a t e l Výdaje 2017 v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v resortu životního prostředí a zemědělství v resortu zdravotnictví v resortu sociálních věcí v resortu dopravy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v resortu životního prostředí a zemědělství odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor ekonomický odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor právní odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku 4 005, , , , , , , , ,00 601, , , , , transfery ,15 z toho odbor kancelář hejtmana ,00 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství 2 100, , , , , ,00 odbor zdravotnictví ,00 odbor informatiky 50, pokladní správa ,00 z toho finanční rezerva dle zásad - případné výpadky daň. příjmů ,00

4 2/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 Výdaje 2017 u k a z a t e l tis.kč 920 kapitálové výdaje ,00 z toho odbor kancelář hejtmana ,00 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky ,00 0, ,00 400, , , ,00 odbor investic a správy nemovitého majetku ,00 odbor kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele 4 000,00 65, spolufinancování EU ,00 z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ,03 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor investic a správy nemovitého majetku 667, , , , , úvěry ,00 z toho odbor ekonomický , sociální fond 6 207,75 z toho odbor kancelář ředitele 6 207, dotační fond ,00 z toho odbor kancelář hejtmana ,00 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví , , , , , , krizový fond 5 000,00 z toho odbor kancelář hejtmana 5 000, fond ochrany vod ,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství , lesnický fond 4 000,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2016 celkem bez financování financování , ,00 z toho splátka úvěru na revitalizaci pozem.komunikací ,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2017 celkem včetně financování ,70

5 3/1 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2017 Běžné a kapitálové příjmy kraje 2017 ORJ název odboru pol. druh příjmů tis.kč 03 odbor ekonomický 1xxx podíl kraje na sdílených daních ,00 21 příjmy z úroků 500,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1361 správní poplatky vybírané krajem 170, odvody příspěvkových organizací ,00 05 odbor soc.věcí 2122 odvody příspěvkových organizací 7 500,00 06 odbor dopravy 1361 správní poplatky vybírané krajem 460,00 2xxx nedaňové příjmy ostatní 8 800, příspěvky obcí na dopravní obslužnost ,00 07 odbor kultury, památ.péče a cestovního ruchu 2122 odvody příspěvkových organizací 3 700,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 1361 správní poplatky vybírané krajem 100, odvody příspěvkových organizací 120, poplatky za odběry podzemních vod ,00 09 odbor zdravotnictví 1361 správní poplatky vybírané krajem 110,00 10 právní odbor 1361 správní poplatky vybírané krajem 10,00 12 odbor informatiky 1361 správní poplatky vybírané krajem 100,00 13 odbor správní 1361 správní poplatky vybírané krajem 50,00 15 odbor kancelář ředitele 2xxx nedaňové příjmy ostatní , příspěvek na přenesený výkon st.správy ,70 Liberecký kraj 2016 x zdroje kraje celkem ,70 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2017 ORJ název odboru kap. druh výdajů tis.kč 01 odbor kancelář hejtmana 910 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 500,00 9 působnosti kraje , transfery , kapitálové výdaje , dotační fond , výdaje krizového fondu 5 000,00 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 9 působnosti kraje 4 005, transfery 2 100, spolufinancování EU , dotační fond ,00 03 odbor ekonomický 9 působnosti kraje , pokladní správa , spolufinancování EU 0, úvěry ,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 912 účelové příspěvky PO , provozní příspěvky přísp.organizacím ,00 9 působnosti kraje 5 750, transfery , kapitálové výdaje , spolufinancování EU 667, dotační fond ,00 05 odbor sociálních věcí 913 provozní příspěvky přísp.organizacím ,00 9 působnosti kraje 2 165, transfery 9 220, spolufinancování EU 3 771,62

6 3/2 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2017 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2017 ORJ název odboru kap. druh výdajů tis.kč 06 odbor dopravy 913 provozní příspěvky přísp.organizacím ,00 9 působnosti kraje , transfery , kapitálové výdaje , spolufinancování EU , dotační fond 5 000,00 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 912 účelové příspěvky PO 200, provozní příspěvky přísp.organizacím ,00 9 působnosti kraje 4 187, transfery 9 926, spolufinancování EU 4 361, dotační fond 5 500,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 912 účelové příspěvky PO 1 000, provozní příspěvky přísp.organizacím 4 924,00 9 působnosti kraje 7 151, transfery 3 174, kapitálové výdaje 400, dotační fond 4 500, výdaje fondu ochrany vod , výdaje lesnického fondu 4 000,00 09 odbor zdravotnictví 912 účelové příspěvky PO 3 097, provozní příspěvky přísp.organizacím ,00 9 působnosti kraje 8 298, transfery , kapitálové výdaje , dotační fond 2 000,00 10 právní odbor 9 působnosti kraje 3 000,00 11 odbor územního plánování a stavebního řádu 9 přenesené a samostatné působnosti 601, kapitálové výdaje 1 150,00 12 odbor informatiky 9 působnosti kraje , transfery 50, kapitálové výdaje 4 000,00 odbor investic a správy nemovitého majetku 9 působnosti kraje 4 000, kapitálové výdaje , spolufinancování EU ,54 15 odbor kancelář ředitele 910 odměny včetně pojistného (zastupitelé) , běžné provozní výdaje krajského úřadu ,53 9 působnosti kraje , kapitálové výdaje 4 000, výdaje sociálního fondu 6 207,75 18 oddělení sekretariátu ředitele 913 provozní příspěvky přísp.organizacím ,00 Liberecký kraj 2017 financování 9 působnosti kraje 1 200, kapitálové výdaje 65, ,00 x výdaje kraje celkem ,70

7 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /1 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč správce rozpočtových prostředků 1 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 2 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/ZK ,00 05 sociální věci 3 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/ZK 6 122,21 08 živ.prostředí 4 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 902, 92303, 92602, 923 a /17/RK ,13 02 reg.rozvoj 5 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 6 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 01 OKH zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap a 7 / zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap , 8 / 17 poskytnutí dotací z DF /17/RK ,41 08 živ.prostředí /17/ZK 250,00 07 kultura 9 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 10 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/Rk 1 118,64 09 zdravotnictví 11 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 3 456,15 01 OKH 12 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 6 471,73 01 OKH 13 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap a /1/RK ,57 04 školství / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK ,86 06 doprava 15 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů 2017, kap /17/ZK ,08 06 doprava 16 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 139,88 investice 17 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 1 919,07 07 kultura 18 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK ,00 04 školství 19 / 17 dotace z MŠMT-přímé náklady, zapojení do kap /17/RK ,10 04 školství 20 / 17 zapojení vyšších daňových příjmů az rok 2016 na výdaje 2017, resorty /17/ZK ,00 21 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 460,79 12 informatika 22 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 23 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 920 a /17/RK ,32 investice 24 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 25 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 198,72 02 reg.rozvoj 26 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 84,45 investice 27 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 04 školství 28 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 315,00 06 doprava 29 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 1 831,03 07 kultura 30 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 31 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 32 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 33 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 34 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 100,00 01 OKH 35 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 1 095,00 04 školství 36 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 3 000,00 05 sociální věci 37 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 6 762,02 04 školství 38 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů 2017, kap /17/ZK 4 281,37 04 školství 39 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 28,30 05 sociální věci 40 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap zdravotnické programy /17/ZK 0,00 09 zdravotnictví

8 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /2 RO č. 41 / 17 obsah zapojení prostř. z roku 2016 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů 2017, kap a 920 schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč /17/ZK 3 035,00 05 sociální věci 42 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/ZK ,10 09 zdravotnictví 43 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 6 592,83 04 školství 44 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 2,98 04 školství 45 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 230,00 09 zdravotnictví 46 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 513,65 01 OKH 47 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 4 841,76 15 OKŘ 48 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 04 školství 49 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, dovypořádání 50 / 17 peněžních fondů, kap. 925 a 926 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap a 51 / /17/RK ,32 03 ekonomika /17/RK ,03 06 doprava 52 / 17 poskytnutí dotací z LF, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 53 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 54 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů kap /17/ZK 322,49 08 živ.prostředí 55 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 07 kultura 56 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 57 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 58 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 59 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK ,43 04 školství 60 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 09 zdravotnictví 61 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 62 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 63 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 64 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 3,26 02 reg.rozvoj 65 / 17 přesun z kap. 908 do kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 66 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 448,43 04 školství 67 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/ZK 297,45 04 školství 68 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 04 školství 69 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 106,25 05 sociální věci 70 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, vypořádání kap Spolufinancování EU /17/ZK ,42 správce rozpočtových prostředků 71 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 72 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. DF /17/RK 26,82 02 reg.rozvoj 73 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 74 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap /17/RK 578,50 04 školství 75 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/ZK 563,00 05 sociální věci 76 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK ,58 04 školství 77 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 9 976,09 04 školství 78 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 0,87 09 zdravotnictví 79 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 80 / 17 úprava ukazatelů v kap a poskytnutí dotací /17/ZK 0,00 07 kultura

9 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /3 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 81 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 82 / 17 úprava ukazatelů v kap a poskytnutí dotací /17/ZK 0,00 07 kultura 83 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 08 živ.prostředí 84 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 85 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 investice 86 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/ZK 0,00 07 kultura 87 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 88 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 2 137,50 04 školství 89 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /17/RK -2,05 04 školství navýšení příjmů 2017 a zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 90 / , kap. 916,9 a finanční vypořádání účel.dotací za /17/RK 3 502,59 03 ekonomika rok / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 92 / 17 přesun z kap. 905 do kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 93 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 912 a /17/RK 3 085,10 12 informatika 94 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/ZK 50,00 04 školství 95 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 96 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 97 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/ZK 1 386,11 06 doprava 98 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 99 / 17 poskytnutí dotací z kap sport a tělovýchova /17/ZK 0,00 04 školství 100 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/ZK 333,17 05 sociální věci 101 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 102 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 103 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 104 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 07 kultura 105 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 1 796,00 07 kultura 106 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 2 805,00 02 reg.rozvoj 107 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 108 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 06 doprava 109 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 6 128,22 04 školství 110 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 318,73 09 zdravotnictví 111 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 2 157,77 09 zdravotnictví 112 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 1 321,77 04 školství 113 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK ,52 04 školství 1 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 115 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 116 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 8 470,54 04 školství 117 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 5,59 04 školství 118 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 119 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 525,00 investice 120 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 912, 913, 9, 917, 919 a 920 správce rozpočtových prostředků /17/ZK ,00 03 ekonomika

10 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /4 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 121 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 122 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 123 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 901 a /17/ZK 717,00 01 OKH 124 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 01 OKH 125 / 17 přesun z kap. 906 do kap /17/ZK 0,00 06 doprava 126 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 127 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 128 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 129 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 06 doprava 130 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 131 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 132 / 17 poskytnutí dotací z kap protidrogová politika /17/ZK 0,00 05 sociální věci 133 / 17 přesun z kap. 904 do kap /17/ZK 0,00 04 školství 134 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 05 sociální věci 135 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/ZK 8 936,46 03 ekonomika 136 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 221,00 04 školství 137 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap podpora JPO /17/ZK 0,00 01 OKH 138 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap podpora SHČMS LK /17/ZK 0,00 01 OKH 139 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap podpora JPO Iik progr. MV /17/ZK 0,00 01 OKH 0 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 15 OKŘ 1 / 17 úprava ukazatelů v kap a /17/RK 0,00 15 OKŘ 2 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 3 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 4 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 5 000,00 05 sociální věci 5 / 17 poskytnutí dotací z kap financování sociálních služeb /17/ZK 0,00 05 sociální věci 6 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap podpora SDH obcí k progr. MV /17/ZK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků 7 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 8 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 150,00 02 reg.rozvoj 9 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap a /17/ZK 2 700,00 06 doprava 150 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 151 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 6,47 04 školství 152 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/mRK 0,00 06 doprava 153 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 154 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 8 735,78 04 školství 155 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 156 / 17 dotace z Úřadu vlády, zapojení do kap /17/RK 448,90 05 sociální věci 157 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 158 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 159 / 17 přesun z kap do kap a poskytnutí dotace /17/ZK 0,00 07 kultura 160 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 1 078,84 05 sociální věci

11 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /5 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 161 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 162 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 163 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 01 OKH 164 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/mRK 0,00 06 doprava 165 / 17 poskytnutí dotací z kap podpora mládeže /17/ZK 0,00 04 školství 166 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 167 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap zdravotnické programy /17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 168 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 169 / 17 přesun z kap do kap a poskytnutí dotací /17/ZK 0,00 07 kultura 170 / 17 poskytnutí dotací z kap významné sportovní areály /17/ZK 0,00 04 školství 171 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 4 946,78 04 školství 172 / 17 dotace z MZdr, zapojení do kap /17/RK 2 755,96 09 zdravotnictví 173 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 174 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 361,00 07 kultura 175 / 17 přesun z kap. 923 do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 176 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap mateřská centra /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 177 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 178 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap doprava /17/ZK 0,00 06 doprava 179 / 17 přesun z kap do kap a poskytnutí dotací /17/ZK 0,00 07 kultura 180 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 181 / 17 poskytnutí dotací z kap sport a tělovýchova /17/ZK 0,00 04 školství 182 / 17 poskytnutí dotací z kap sport a tělovýchova /17/ZK 0,00 04 školství 183 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 184 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 04 školství 185 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap sport handicapovaných /17/ZK 0,00 04 školství 186 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 5,84 04 školství 187 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 909 a /17/RK 566,54 09 zdravotnictví 188 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 15 OKŘ 189 / 17 poskytnutí dotací z kap systémová podpora spec. ZŠ /17/ZK 0,00 04 školství 190 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 191 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 192 / 17 dotace ze SFDI, zapojení do kap /17/RK ,00 06 doprava 193 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 194 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 01 OKH 195 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 196 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 197 / 17 dotace z Mze, zapojení do kap /17/RK 1 861,15 08 živ.prostředí 198 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap /17/mRK 24,93 04 školství 199 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 200 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 201 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 202 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků

12 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /6 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 203 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK ,96 04 školství 204 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 158,88 04 školství 205 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 206 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 207 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 208 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 209 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 1 400,00 investice 210 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 211 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 05 sociální věci 212 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 213 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 366,00 07 kultura 2 / 17 přesun z kap a do kap /17/ZK 0,00 07 kultura 215 / 17 poskytnutí dotací z kap /15/RK 0,00 01 OKH 216 / 17 přesun z kap a 909 do kap /17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 217 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/ZK 700,00 06 doprava 218 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 219 / 17 přesun z kap do kap. 906 a /17/ZK 0,00 06 doprava 220 / 17 přesun z kap. 906 do kap /17/ZK 0,00 06 doprava 221 / 17 přesun z kap do kap //ZK 0,00 04 školství 222 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 223 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap a /17/RK 247,10 06 doprava 224 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 1 377,50 04 školství 225 / 17 poskytnutí dotací z kap sport a tělovýchova /17/ZK 0,00 04 školství 226 / 17 navýšení příjmů 2017 a přesun z kap. 905 a navýšení výdajů 2017 v kap správce rozpočtových prostředků /17/ZK 15,01 05 sociální věci 227 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů v kap /17/RK ,04 04 školství 228 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 8 970,10 04 školství 229 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 102,28 04 školství 230 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 231 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 232 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 04 školství 233 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 04 školství 234 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 62,01 05 sociální věci 235 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 690,00 05 sociální věci 236 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/ZK ,00 05 sociální věci 237 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 04 školství 238 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 239 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 240 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 241 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 55,00 07 kultura 242 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 investice 243 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 244 / 17 dotace z MD, zapojení do kap /17/RK ,77 06 doprava

13 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje /7 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 245 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 246 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 4,37 05 sociální věci 247 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 73,60 08 živ.prostředí 248 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 249 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 1 341,08 04 školství 250 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap /17/RK 0,96 04 školství 251 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 252 / 17 navýšení daňových příjmů a přesun z kap. 906 a a navýšení výdajů v kap , 910 a /17/ZK ,00 01 OKH 253 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 254 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 01 OKH 255 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 256 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 257 / 17 přesun z kap. 901 do kap /17/ZK 0,00 01 OKH 258 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 04 školství 259 / 17 přesun z kap. 902 do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 260 / 17 dotace z Mzdr, zapojení do kap a /17/RK ,36 09 zdravotnictví 261 / 17 transfery ze SR a vratky z RRRS, zapojení do kap a /17/ZK ,35 02 reg.rozvoj 262 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK 3 331,69 06 doprava 263 / 17 snížení dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK -499,61 04 školství 264 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 139,95 04 školství 265 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 266 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 267 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 30,00 15 OKŘ správce rozpočtových prostředků 268 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK 600,00 07 kultura 269 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 481,00 07 kultura 270 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 271 / 17 přesun z kap do kap a /17/ZK 0,00 04 školství 272 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 124,86 09 zdravotnictví 273 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 07 kultura 274 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 367,75 09 zdravotnictví 275 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK ,55 04 školství 276 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap a /17/RK 4 202,06 06 doprava 277 / 17 dotace ze SFDI, zapojení do kap /17/RK ,00 06 doprava 278 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 06 doprava 279 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 605,00 07 kultura 280 / 17 přesun z kap. 904 do kap a poskytnutí daru /17/ZK 0,00 04 školství 281 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 282 / 17 přesun z kap. 920 do kap /17/ZK 0,00 04 školství 283 / 17 přesun z kap do kap poskytnutí NFV /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 284 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 05 sociální věci 285 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 4/8

14 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 286 / 17 poskytnutí dotací z kap veletrh vzdělávání /17/RK 0,00 04 školství 287 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 1 777,99 04 školství 288 / 17 snížení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK -985,37 04 školství 289 / 17 přesun z kap. 909 do kap a poskytnutí finančního daru /17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 290 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap /17/RK 51,09 06 doprava 291 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK 17,46 06 doprava 292 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 4, 02 reg.rozvoj 293 / 17 poskytnutí dotací z kap sport a tělovýchova /17/ZK 0,00 04 školství 294 / 17 poskytnutí dotací z LF, kap hospodaření v lesích /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 295 / 17 úprava ukazatelů v kap poskytnutí účelových příspěvků PO /17/RK 0,00 07 kultura 296 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 297 / 17 přesun z kap. 904 do kap a poskytnutí dotace a finančních darů /17/ZK 0,00 04 školství 298 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 1 052,00 investice 299 / 17 přesun z kap. 906 do kap a poskytnutí dotace /17/ZK 0,00 06 doprava 300 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK 19,57 06 doprava 301 / 17 snížení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK -87,48 06 doprava 302 / 17 úprava ukazatelů v kap Stipendijní program /17/RK 0,00 04 školství 303 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 100,00 15 OKŘ 304 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 305 / 17 přesun z kap. 923 do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 306 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK ,79 04 školství 307 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /17/RK -104,13 04 školství 308 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 1 060,00 investice 309 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK 363,00 06 doprava 310 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/ZK 0,00 06 doprava 311 / 17 přesun z kap do kap /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 312 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/mRK 0,00 05 sociální věci 313 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH 3 / 17 poskytnutí účelových příspěvků PO /17/RK 0,00 04 školství 315 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 316 / 17 přesun z kap do kap /17/ZK 0,00 04 školství 317 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/ZK 34,88 04 školství 318 / 17 poskytnutí dotací z KF, kap /17/ZK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků 319 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/ZK ,85 05 sociální věci 320 / 17 přesun z kap. 909 do kap /17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 321 / 17 poskytnutí účelových příspěvků PO /17/RK 0,00 09 zdravotnictví 322 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 1,69 04 školství 323 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 9 863,57 04 školství 324 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 336,50 investice 325 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 1 060,00 investice 326 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 1 400,00 investice 4/9

15 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 327 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 04 školství 328 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 4 972,12 04 školství 329 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 330 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 331 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 332 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 investice 333 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK ,41 04 školství 334 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 335 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 336 / 17 snížení příjmů 2017 a snížení výdajů v kap /17/ZK -260,23 06 doprava 337 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 338 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 339 / 17 přesun z kap. 902 do kap /17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 340 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 341 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap /17/RK 18,52 04 školství 342 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 343 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 3 903,18 04 školství 344 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 2,44 04 školství 345 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 6 984,76 04 školství 346 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 705,00 investice 347 / 17 přesun z kap. 920 do kap /17/RK 0,00 investice 348 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 05 sociální věci 349 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 906 a /17/ZK 1 362,46 06 doprava 350 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap ,91306 a /17/ZK 779,64 06 doprava 351 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 352 / 17 k neprojednáno v příslušném orgánu kraje 07 kultura 353 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap odpady /17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 354 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap a /17/ZK 595,01 08 živ.prostředí 355 / 17 snížení dotace z Mze a snížení výdajů v kap /17/RK -2,93 08 živ.prostředí 356 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 419,89 04 školství 357 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 358 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 2 7,86 06 doprava 359 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/mRK ,90 04 školství 360 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 04 školství 361 / 17 poskytnutí dotací z kap /17/RK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků 362 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 10,00 investice 363 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 1 523,27 04 školství 364 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap /17/ZK 0,00 07 kultura 365 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 922,00 07 kultura 366 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 investice 367 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap /17/RK 2 878,06 04 školství 368 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 investice 4/10

16 ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 369 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 133,18 09 zdravotnictví 370 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 371 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap /17/RK 29,09 07 kultura 372 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap /17/RK 1 023,29 05 sociální věci 373 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /17/RK ,12 04 školství 374 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap /17/RK 0,81 04 školství 375 / 17 dotace z MK, zapojení do kap /17/RK 47,00 07 kultura 376 / 17 úprava ukazatelů v kap rozpis na jmenovité akce /17/RK 0,00 06 doprava 377 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap /17/RK 1 067,27 07 kultura 378 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap /17/RK ,90 04 školství 379 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 16,00 08 živ.prostředí 380 / 17 poskytnutí dotací z kap Kotlíkové dotace /17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 381 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 investice 382 / 17 dotace z MF, zapojení do kap /17/RK 375,69 09 zdravotnictví 383 / 17 úprava ukazatelů v kap /17/RK 0,00 07 kultura 384 / 17 dotace z MZe, zapojení do kap /17/RK 1 319,67 04 školství 385 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap , a /17/RK ,86 03 ekonomika 386 / 17 snížení dotace ze SFDI a snížení výdajů v kap /17/RK ,68 06 doprava 387 / 17 snížení příjmů (dotace od obcí) a snížení výdajů v kap /17/RK ,56 06 doprava Celkem příjmová a výdajová část rozpočtu 2017 upravena o ,35 tis. Kč správce rozpočtových prostředků

17 5/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2017 u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 plnění %plnění Vlastní příjmy rozpočtu kraje , , ,26 116,06 z nich daňové příjmy , , ,86 115,46 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty , , ,50 113,02 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou , , ,38 121,54 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání 3 000, , ,42 639,05 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,56 120,40 podíl kraje na dani z příjmů právnických osob , , ,38 113,54 daň z příjmů právnických osob hrazená krajem 0, , ,46 100,00 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 43,75 43,75 správní poplatky vybírané krajem 1 000, ,00 826,62 82,66 ostatní odvody z poskyt. činností a služeb (odb.způs.+ eurolicence) 0,00 94,44 131,80 139,56 z nich nedaňové příjmy , , ,19 132,02 příjmy z vlastní činnosti , , ,25 79,26 odvody příspěvkových organizací kraje , , ,72 102,42 příjmy z pronájmu majetku 6 000, , ,85 99,28 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje 500,00 500,00 309,27 61,85 přijaté sankční platby 2 000, , ,24 171,78 příjmy z fin.vypořádání za rok 2017 mezi krajem a obcemi 0,00 264, , ,27 příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem 0,00 341,51 341,51 100,00 ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,35 243,70 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 404, , , poplatky za odběr pozemních vod , , ,87 107,44 přijaté splátky půjčených prostředků 0, , ,34 100,00 nedaňové příjmy ostatní 5 236, , ,09 115,69 z nich kapitálové příjmy 0, , ,21 x z toho příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0, , ,31 112,46 ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 384,90 x Dotační příjmy rozpočtu kraje , , , 100,00 z nich neinvestiční transfery dle zákona o státním rozpočtu , , ,70 100,00 z toho příspěvek na výkon státní správy , , ,70 100,00 z nich neinvestiční transfery z jiných rozpočtů , , ,28 100,47 z toho příspěvky z rozpočtů obcí (dopravní obslužnost) , , ,61 100,38 ostatní přijaté transfery od krajů, RRRS a rozp.územní úrovně 0,00 61,55 90,67 7,31 z nich neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a Národního fondu 0, , ,24 100,00 z toho MŠMT neinvestiční dotace 0, , ,58 100,00 tis.kč MPSV neinvestiční dotace 0, , ,25 100,00 MD neinvestiční dotace 0, , ,77 100,00 SFDI neinvestiční dotace 0, , ,92 100,00 MK neinvestiční dotace 0, , ,00 100,00 MŽP neinvestiční dotace 0, , ,05 100,00 MF neinvestiční dotace z VPS 0, , ,50 100,00 MMR neinvestiční dotace 0, , ,93 100,00 MZdr neinvestiční dotace 0, , ,32 100,00 NF neinvestiční dotace 0,00 607,02 607,02 100,00 Úř.vlády neinvestiční dotace 0,00 448,90 448,90 100,00 z nich neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 593,22 593,22 100,00 z toho neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí 0,00 593,22 593,22 100,00 z nich investiční transfery z jiných rozpočtů 0, , ,88 100,00 z toho ostatní přijaté transfery od obcí a RRRS 0, , ,88 100,00

18 5/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2017 tis.kč u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 plnění %plnění investiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních z nich 0, , ,82 100,00 fondů a Národního fondu z toho MMR investiční dotace 0, , ,25 100,00 MŽP investiční dotace 0, , ,43 100,00 SFDI investiční dotace 0, , ,40 100,00 MF investiční dotace z VPS 0,00 2 7,86 2 7,86 100,00 MZdr investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 SFŽP investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 MK investiční dotace 0,00 67,00 67,00 100,00 Mze investiční dotace 0, , ,88 100,00 Zdroje kraje 2017 celkem bez financování , , ,40 105,50 Financování , , ,27-20,41 z toho zapojení zůstatků peněžních fondů z r , ,53 -, ,98 zapojení klad.rozpočtového salda z r , ,47 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů , , ,00 100,00 cizí prostředky na běžném účtu kraje 0,00 0,00 11,71 x Zdroje kraje 2017 celkem , , ,13 83,36 V části financování značí ve sloupci SR a UR kladné znaménko navýšení zdrojů a záporné znaménko pak snížení zdrojů (k příjmům) rozpočtu. Plnění v části financování ukazuje do jaké míry bylo plánované financování naplněno, tj. že byly na 100% uhrazeny splátky dlouhodobých úvěrů, které snížily disponibilní zdroje a zároveň záporné znaménko v plnění u řádků zapojení zůstatků peněžních fondů a kladného rozpočtového salda z předchozího roku značí, že disponibilní zůstatek nebyl dle upraveného rozpočtu zapojen, ba naopak byl o tuto částku zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje navýšen.

19 6 Plnění daňových příjmů Libereckého kraje v roce 2017 (sdílené daně) daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň % plnění období fyzických osob fyzických osob fyzických osob právnických z přidané daňové příjmy k celkovému (v tis.kč) ze závis.činnosti podnikatelská srážková osob hodnoty celkem rozpočtu 2017 SR , , , , , ,00 x leden , , , , , ,68 8,40 únor ,40 774, , , , ,97 9,25 březen , , , , , ,18 9,48 duben ,99 0, , , , ,91 6,69 květen ,07 0, ,73 421, , ,19 8,73 červen ,86 0, , , , ,34 11,25 I.pololetí , , , , , ,26 53,81 % plnění k dani 56,70 7,61 53,87 50,18 54,04 53,81 x červenec , , , , , ,59 12,63 srpen ,28 0, ,81 0, , ,82 8,95 září , , , , , ,66 9,64 říjen , , , , , ,18 8,73 listopad ,11 921, , , , ,82 9,46 prosinec , , , , , ,88 13,19 II.pololetí ,85 742, , , , ,97 62,58 % plnění k dani 65,79 491,43 67,67 63,36 59,79 62,58 x skutečnost , , , , , ,23 116,39 % plnění k dani 122,49 639,05 121,54 113,54 113,83 116,39 x I. čtvrtletí , , , , , ,82 27,13 II. čtvrtletí ,91 0,00 512, , , ,44 26,67 III.čtvrtletí , , , , , ,08 31,21 IV.čtvrtletí , , , , , ,89 31,37

20 tis. Kč Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis dle platebního kalendáře pro rok měsíc roku 2016 rozpis dle platebního kalendáře skutečné plnění daní leden , ,68 únor , ,97 březen , ,18 duben , ,91 květen , ,19 červen , ,34 červenec , ,59 srpen , ,82 září , ,66 říjen , ,18 listopad , ,82 prosinec , ,88 CELKEM , ,23 Rozdíl skutečnost-rozpis , Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis pro rok , , , , , , , , , , , , leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rozpis dle platebního kalendáře skutečné plnění daní

21 8 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2017 u k a z a t e l tis.kč SR 2017 UR 2017 plnění %plnění Nedaňové příjmy celkem , , ,20 132,02 z nich odvody příspěvkových organizací , , ,72 102,42 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,38 100,12 odbor sociálních věcí odbor kultury odbor životního prostředí a zemědělství 7 500, , ,51 112, , , ,00 100,00 120,00 120,00 120,00 100,00 pro odbor investic a správy nemovitého majetku 0, , ,83 100,00 z nich příjmy z úroků a realizace finanč. majetku kraje 500,00 500,00 309,27 61,85 z toho z rozpočtových účtů 500,00 500,00 300,17 60,03 ze zvláštních účtů k projektům EU 0,00 0,00 6,81 x z účtů peněžních fondů 0,00 0,00 2,30 x z nich přijaté sankční platby 2 000, , ,24 171,78 z toho v rámci působností odborů 2 000, , ,03 181,21 v rámci kapitoly Spolufinancování EU 0,00 4, 17,20 415,43 v souvislosti s dotacemi z prostředků kraje 0,00 491,13 602,01 x z nich ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,50 272,85 z toho v rámci vypořádání se státním rozpočtem (od POK a ostatních) 0,00 264, , ,23 poskytnutých z kap Příspěvkové organizace a 9 - Působnosti, Transfery resp. přímá podpora 0, , ,67 211,22 poskytnutých z kap Kapitálové výdaje včetně investičních dotací 0, , ,18 422,78 poskytnutých z kap Spolufinancování EU 0,00 341,51 648,02 189,75 z nich přijaté neinvestiční dary 0,00 766,00 776,00 101,31 z nich přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 404, , ,84 z toho ze správních a daňových řízení a ostatních činností odborů 404, , ,13 přijaté jako pojistné náhrady 0,00 0,00 342,26 x z nich přijaté splátky půjčených prostředků od 0, , ,34 100,00 z toho KSS LK, příspěvková organizace 0, , ,34 100,00 z nich ostatní nedaňové příjmy , , ,80 98,36 z toho příjmy z vlastní činnosti , , ,25 79,26 příjmy z pronájmu majetku poplatky za odběr pozemních vod 6 000, , ,85 99, , , ,87 107,44 finanční vypořádání předchozích let 0,00 0,00 4,00 nedaňové příjmy ostatní 5 236, , ,83 111,52 Kapitálové příjmy celkem 0, , ,21 121,39 z nich příjmy z prodeje pozemků a ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,21 121,39 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 0,00 176,86 x odbor sociálních věcí 0,00 0,00 27,00 x odbor dopravy 0, , ,45 x z nich ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 384,90 x Nedaňové a kapitálové příjmy 2017 celkem , , ,40 131,59

22 Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 dle skutečnosti 9/1 PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE 2017 u k a z a t e l tis.kč % podílu daňové příjmy ,86 36,0 nedaňové příjmy ,19 1,5 kapitálové příjmy 5 232,21 0,1 účelové invest. a neinv. dotace ze SR ,05 61,1 dotace podle zákona o st.rozpočtu ,70 0,8 invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS ,16 0,4 invest. a neinv.transfery od mezinár. Institu 593,22 0,0 příjmy kraje 2017 celkem ,39 100,0 0,8% 0,4% 0,0% 36,0% 61,1% 0,1% 1,5% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy účelové invest. a neinv. dotace ze SR dotace podle zákona o st.rozpočtu invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS invest. a neinv.transfery od mezinár. Institucí

23 Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 dle skutečnosti 9/2 ÚČELOVÉ A SYSTÉMOVÉ DOTACE PŘIJATÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DO ROZPOČTU KRAJE 2017 u k a z a t e l tis.kč % podílu ministerstvo školství ,58 82,22 ministerstvo práce a sociálních věcí ,25 8,89 ministerstvo životního prostředí ,48 2,94 Státní fond dopravní infrastruktury ,32 2,39 8,9% ministerstvo dopravy ,77 1,79 ministerstvo pro místní rozvoj ,18 1,05 2,9% ministerstvo zdravotnictví ,32 0,46 ministerstvo financí 4 688,35 0,09 ministerstvo kultury 4 633,00 0,09 ministerstvo zemědělství 3 177,88 0,06 ostatní resorty a poskytovatelé 1 055,92 0,02 účelové a syst.dotace 2017 celkem ,05 100,0 82,2% 2,4% 1,8% 1,1% 0,5% 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% ministerstvo školství ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo životního prostředí Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo dopravy ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvo zdravotnictví ministerstvo financí ministerstvo kultury ministerstvo zemědělství ostatní resorty a poskytovatelé

24 10/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2017 tis.kč kap. u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 čerpání % plnění 910 Zastupitelstvo , , ,78 77, běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 500, , ,43 58, odměny včetně pojistného (uvolnění a neuvol. členové zast. LK) , , ,35 81, Krajský úřad , , ,88 91, běžné provozní výdaje krajského úřadu , , ,88 91, Účelové příspěvky PO , , ,02 51, v resortu školství , , ,23 67, v resortu sociálních věcí 0, ,00 545,50 19, v resortu dopravy 0, , ,20 36, v resortu kultury 200, , ,00 79, v resortu životního prostředí 1 000, , ,00 100, v resortu zdravotnictví 3 097, ,36 562,09 8, Příspěvkové organizace kraje , , ,99 97, v resortu školství , , ,78 99, v resortu sociálních věcí , , ,76 88, v resortu dopravy , , ,00 100, v resortu kultury , , ,15 100, v resortu životního prostředí 4 924, , ,00 100, v resortu zdravotnictví , , ,00 100, v resortu kancelář ředitele , , ,30 62,54 9 Působnosti kraje - včetně neinvestičních dotací , , ,75 91, odbor kancelář hejtmana , , ,54 77, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 4 005, , ,89 46, odbor ekonomický , , ,93 60, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 5 750, , ,34 78, odbor sociálních věcí 2 165, , ,90 11, odbor dopravy , , ,41 98, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 4 187, ,46 7 0,86 95, odbor životního prostředí a zemědělství 7 151, , ,86 58, odbor zdravotnictví 8 298, , ,44 81, odbor právní 3 000, , ,02 99, odbor územního plánování a stavebního řádu 601,00 601,00 45,74 7, odbor informatiky , , ,24 91,73 9 odbor investic a správy nemovitého majetku 4 000, , ,48 30, odbor kancelář ředitele , , ,64 43, oddělení sekretariátu ředitele 1 200, ,00 767,46 63, Účelové neinvestiční dotace - školství 0, , ,47 100, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0, , ,47 100, Transfery , , ,54 97, odbor kancelář hejtmana , , ,19 98, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2 100, , ,00 91, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,34 86, odbor sociálních věcí 9 220, , ,95 99, odbor dopravy , , ,45 84, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 9 926, , ,00 86, odbor životního prostředí a zemědělství 3 174, , ,25 89, odbor zdravotnictví , , ,36 97, odbor informatiky 50,00 50,00 0,00 0, Pokladní správa , ,79 0,00 0, finanční rezervy kraje , ,79 0,00 0,00

25 10/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2017 tis.kč kap. u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 čerpání % plnění 920 Kapitálové výdaje - včetně investičních dotací , , ,61 60, odbor kancelář hejtmana , ,00 0,00 x odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , ,00 0,00 0, odbor sociálních věcí 0,00 0,00 0,00 x odbor dopravy , , ,10 69, odbor životního prostředí a zemědělství 400,00 900,00 844,85 93, odbor zdravotnictví , , ,05 98, odbor územního plánování a stavebního řádu 1 150, ,00 0,00 0, odbor informatiky 4 000, , ,30 65, odbor investic a správy nemovitého majetku , , ,41 26, odbor kancelář ředitele 4 000, , ,90 59, oddělení sekretariátu ředitele 65,00 65,00 0,00 0, Spolufinancování EU , , ,16 32, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů , , ,78 35, odbor ekonomický 0, ,49 389,29 0, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 667, , ,53 79, odbor sociálních věcí 3 771, , ,17 18, odbor dopravy , , ,52 51, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 4 361, ,84 801,61, odbor životního prostředí a zemědělství 0, , ,78 100, odbor zdravotnictví 0, , ,77 100, odbor investic a správy nemovitého majetku , , ,71 22, Úvěry , , ,17 57, odbor ekonomický , , ,17 57, Sociální fond 6 207, , ,03 62, odbor kancelář ředitele 6 207, , ,03 62, Dotační fond kraje , , ,20 67, odbor kancelář hejtmana , ,81 810,21 78, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů , , ,44 74, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,24 81, odbor dopravy 5 000, , ,81 20, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 500, , ,59 68, odbor životního prostředí a zemědělství 4 500, , ,17 34, odbor zdravotnictví 2 000, , ,74 54, odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 0,00 0,00 x 931 Krizový fond kraje 5 000, , ,19 25, odbor kancelář hejtmana 5 000, , ,19 25, Fond ochrany vod kraje , , ,61 43, odbor životního prostředí a zemědělství , , ,61 43, Lesnický fondkraje 4 000, , ,73 50, odbor životního prostředí a zemědělství 4 000, , ,73 50,63 Výdaje kraje 2017 celkem , , ,13 83,36

26 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 x v tom: 11/1 v tis. Kč Čerpání , , ,16 600,00 602,79 602,79 02 Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje-neinv. 600,00 600,00 600,00 06 Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže 0,00 2,79 2,79 x v tom: , , ,69 02 Informační systémy pro evidenci dopravní infrastruktury - epasport 0, ,00 665,50 02 Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje 0,00 500,00 326,70 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - rezerva 500,00 440,00 0,27 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Gymnázium Jablonec n.n. 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Gymnázium F.X.Šaldy 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Dr. A. Randy, Jablonec n. N. 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Gymnázium a SOŠ pedagogická LBC 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n.n. 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - OA a jazyková škola Liberec 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Střední odborné školy - rezerva 0,00 420,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ stavební Liberec 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec 0,00 690,00 0,27 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ textilní LBC 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SŠ a Mateřská škola LBC 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SŠ strojní, stavební a dopravní LBC (objekty Letná, Ještědská) 0,00 740,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ technická Jablonec n. N. 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SŠ řemesel a služeb Jablonec n. N. 0,00 690,00 0,00 Centrum odborného vzdělávání LK služeb - Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o , ,00 74,50 Centra odborného vzdělávání LK strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec 2 500, ,00 73,15 Centra odborného vzdělávání LK strojírenství a informatiky - Střední průmyslová škola Česká Lípa 2 500, ,00 57,69 Centra odborného vzdělávání LK řemesel - Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 2 500, ,00 74,36 Centra odborného vzdělávání LK technické - OHS Turnov, ul. Alešova 2 500, ,00 58,63 Centra odborného vzdělávání LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 2 500, ,00 60,37 Centra odborného vzdělávání LK pro zemědělství - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 2 500, ,00 87,09 Centra odborného vzdělávání LK automobilového průmyslu - ISŠ Vysoké nad Jizerou 2 500, ,00 60,65 Modernizace učeben - Gymnázium, Mimoň, Letná 263, p.o. 0,00 239,46 1,08 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU Kapitola Spolufinancování EU CELKEM jmenovité projekty v rámci kapitoly Spolufinancování EU Regionální operační program (ROP) Integrovaný regionální operační program (IROP) 20+ Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře - Gymnázium, Frýdlant, p.o. 0,00 189,85 1,08

27 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/2 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Integrovaný regionální operační program (IROP) 20+ x v tom: v tis. Kč Čerpání 2017 Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. 800, ,00 670,90 Transformace - Domov a centrum denních služeb, Jablonec n. N, p.o. 300, ,55 492,10 Jedličkův ústav - rekonstrukce III. nadzemního podlaží domu B 200, ,00 593,17 Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor 500, , ,46 APOSS Liberec p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením 0, ,00 0,00 Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 0,00 23,71 23,71 06 Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna , , ,35 Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. 06 humanizace) , ,91 0,33 06 Silnice II/292 - Benešov u Semil - křižovatka s I/ 850, , ,82 06 Silnice II/262 Dobranov- Česká Lípa 322, , ,32 06 Silnice II/2904 Mnišek od III/ Oldřichov (vč. humanizace) 8 000, ,00 50,82 06 Silnice II/270 Dubá - Doksy 0, ,00 0,00 Silnice II/279 Svijany - Kobyly 300,00 0,00 0,00 Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice 3 500,00 0,00 0,00 06 Silnice II/286 Jilemnice - Košťálov 300, , ,95 06 Silnice II/293 Jilemnice, humanizace 3 050, ,00 23,60 06 Silnice II/268 - severozápadní obchvat města Zákupy 4 010,00 007,21 0,00 06 Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa 3 000, ,00 2 0,28 06 Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje 350, , ,66 06 Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov 869, ,84 0,00 06 Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) 8 000, , ,45 06 Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem 0,00 51,00 0,00 06 Silnice II/592 Kryštofovo údolí-křižany 0, ,00 0,00 06 Silnice II/286 ul. Žižkova, Jilemnice 0,00 100,00 0,00 Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa 2 489, ,67 985,41 Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (Depozitář Český Dub) 200,00 200,00 0,00 Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace 500, ,00 685,04 02 Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje 3 700,00 0,00 0,00 x v tom: Kapitola Spolufinancování EU Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS) 20+ pokračování pokračování , , ,33 02 TP ČR - SASKO , ,00 620,18 02 TP ČR - POLSKO ,00 800,00 602,65 Škola a sklo - inkubátor na cestě do života (inkubátor výtvarných talentů 160) 200, ,00 0,00 06 Od zámku Frýdlant k zámku Czocha , , ,15 02 Kolem kolem Jizerek 2 120, ,55 0,00 07 Česko-polská Hřebenovka - východní část 1 500, ,00 0,00 07 Ještěd ve filmu 1,31 199,78 9,55 07 Za společným dědictvím na kole i pěšky 1 877, ,00 0,00 07 Česko-polská Hřebenovka - západní část 870,00 870,00 0,00

28 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 x v tom: Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU Kapitola Spolufinancování EU Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS) /3 v tis. Kč Čerpání 2017 Pro horolezce neexistují hranice 2 550, , ,29 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. - projekt GEMINI - průtoková 04 dotace_mmr-program spolupráce ČR Svobodný stát Sasko ,00 18,52 18,52 CVLK p.o. - projekt GEMINI - průtoková dotace_mmr-program 04 spolupráce ČR Svobodný stát Sasko ,00 24,93 24,93 KVK - Prostor učení - průtoková dotace - Program spolupráce Česká 07 republika Svobodný stát Sasko ,00 29,06 29,06 Operační program nadnárodní spolupráce (OP NS) ,50 477,50 0,00 x v tom: Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních 06 oblastech Operační program Životní prostředí (OP ŽP) x v tom: Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SŠ strojní, stavební a 02 dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 20+ x v tom: Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SOŠ a SOU, Česká Lípa, Lužická Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SOŠ a SOU, Česká Lípa, pavilon B, ul. 28. října Snížení energetické náročnosti budovy - Obchodní akademie, Česká Lípa pokračování pokračování 477,50 477,50 0,00 50,00 50,00 19,36 50,00 50,00 19, , , , , , , , ,00 96, , ,00 528,37 Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,p.o , ,00 17,69 Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o , ,00 439,22 Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola Liberec, Na Bojišti 15, p.o , ,00 266,56 Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o , ,00 79,03 Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. 600, ,00 41,53 Snížení energetické náročnosti budovy Centra intervenčních a psychosociálních služeb LK - Dvorská 445, Liberec 1 800, , ,47 Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov 1 800, ,00 18,04 Snížení energetické náročnosti APOSS Liberec 0, ,00 433,43 02 Významné aleje LK - 1.etapa 3 447, , ,69 02 Ošetření Světelské lipové aleje 720,60 720,60 315,22 02 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje 2 793, ,88 0,54 02 Podpora populace kuňky ohnivé - Manušické rybníky 1 136, ,30 0,00 02 Významné aleje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále 400,00 400,00 24,95 02 Významné aleje 2. etapa - Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov 262,00 262,00 11,92 02 Významné aleje 2. etapa - Ošetření aleje Kamenický Šenov - Slunečná 122,00 122,00 11,92

29 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/4 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 20+ x v tom: Podpora populací kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě (EVL) 02 Cihelenské rybníky a evropsky významné lokalitě (EVL) Manušické rybníky v tis. Kč Čerpání , ,50 248,05 02 Významné aleje 3. etapa - Valteřická alej, Zámecká alej Stvolínky 0,00 5,00 90,19 02 Významné aleje 3. etapa - Alej Karolíny Světlé Český Dub 0,00 195,00 63,85 02 Podpora kuňky ohnivé Stružnické rybníky 0,00 170,00 0,00 02 Podpora kuňky ohnivé Dolní Ploučnice 0,00 190,00 0,00 02 Biotop pro ropuchu krátkonohou Žizníkov 0,00 120,00 0,00 Rekonstrukce objektů VÚTS 0, , ,84 x v tom: 500, , ,43 04 Poradenství v LK 500,00 500,00 0,00 Globální granty OPVK Rovné příležitosti ve vzdělávání II. 0,00 4, 4, v tom: GG Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky - 02 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 0,00 4, 4, Globální granty OP VK Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0,00 19,72 0,00 v tom: GG Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých - Gymnázium a 02 SOŠP, Jeronýmova, p.o. 0,00 19,72 0,00 Globální granty OP VK - Technická pomoc 0, , ,29 v tom: 02 Technická pomoc - Implementace GG OP VK II.etapa 0, , ,29 x v tom: Kapitola Spolufinancování EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 20+ pokračování pokračování 1 667, , ,87 02 Smart akcelerátor Libereckého kraje 1 500, , ,41 Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 04 (krajský akční plán rozvoje vzdělávání LK) 167, , ,46 Operační program Zaměstnanost , , ,94 x v tom: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS LK - průtoková 09 dotace pro ZZS LK 0, , ,77 02 Rozvoj místní Agendy 21 v LK 2 500,00 0,00 0,00 Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních 05 služeb v Libereckém kraji 184, ,70 274,88 Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením 05 v Libereckém kraji 1 571, ,08 968,94 05 Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji 1 899, , ,59 05 Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji 117, , ,76 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , , ,90 x v tom: Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje , , ,90

30 11/5 v tis. Kč ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Čerpání 2017 Operační program Technická pomoc (OP TP) , , ,11 x v tom: 02 Regionální stálá konference Libereckého kraje 2 112, ,70 881,12 02 Regionální stálá konference Libereckého kraje II 0,00 500,00 172,98 IROP a TOP x v tom: 0, ,49 389,29 03 Kofinancování IROP a TOP 0, ,36 0,00 03 Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU 0, ,13 389,29 NFV x v tom: Školní statek Frýdlant, s.r.o. - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC na 08 předfinancování projektu Technologie Školní statek Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz (Střevlík 08 p.o.) Severočeské muzeum v Liberci, p.o. - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC na předfinancování projektu Prezentace starých map 07 Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví Jiné EU 20+ x v tom: Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU Kapitola Spolufinancování EU 0, , ,78 0, , ,78 0,00 720,00 720,00 0,00 623,00 623,00 0, , ,62 04 Potravinová pomoc dětem v LK 0,00 578,50 578,50 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 0, ,00 0,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2- MŠ Nové Město p. S., Mánesova 0,00 12,00 12,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2- ZŠ Hrádek n. N., školní 325 0,00 40,00 40,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ Nové Město p. S., 0,00 90,00 90,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ Jablonec n/n, Pasířská 72 0,00 15,00 15,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 0,00 60,00 60,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ a MŠ Benešov u Semil 0,00 4,00 4,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ logopedická, Liberec 0,00 98,26 98,26 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené 04 Liberec 0,00 44,42 44,42 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Lázně Libverda 0,00 32,04 32,04 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ŠJ Chrastava, Turpišova 3 0,00 27,92 27,92 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Lázně Libverda 177 0,00 33,90 33,90 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Liberec, Truhlářská 34 0,00 33,25 33,25 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Klášterní, Liberec 0,00 76,04 76,04 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ V Zahradě, Liberec 0,00 57,55 57,55 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Liberec, Východní 270 0,00 61,99 61,99 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Nové Město p.s., Mánesova 0,00 6,03 6,03 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Sluníčko, Liberec 0,00 18,40 18,40 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Višňová 0,00 32,45 32,45 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Dětřichov 0,00 26,51 26,51 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, U soudu 369/8 0,00 6,48 6,48 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, ul. 5. května 0,00 111,83 111,83 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Broumovská 84 0,00 154,06 154,06 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Dobiášova 851 0,00 32,27 32,27 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Na Výběžku 11 0,00 25,91 25,91 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Švermova 403/40 0,00 30,24 30,24

31 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/6 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Jiné EU 20+ x v tom: Kapitola Spolufinancování EU pokračování pokračování v tis. Kč Čerpání Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, U Školy 222/6 0,00 81,31 81,31 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec,Vrchlického 2 0,00 40,44 40,44 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Hrádek n. N., školní 3 0,00 65,36 65,36 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Nové Město p. S. 0,00 139,07 139,07 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Osečná 0,00 64,56 64,56 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Desná 0,00 6,48 6,48 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Jablonec n/n, Pasířská 0,00 36,44 36,44 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Jablonec n/n, Mozartova 0,00 33,61 33,61 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Koberovy 0,00 16,23 16,23 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Plavy 0,00 27,44 27,44 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Tanvald, Sportovní 576 0,00 384,06 384,06 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Velké Hamry, Školní 5 0,00 108,20 108,20 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Velké Hamry I 0,00 26,64 26,64 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Železný Brod, Školní 7 0,00 68,36 68,36 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Železný Brod, Pelechovská 0,00 93,87 93,87 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Koberovy 0,00 8,27 8,27 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Železný Brod, Slunečná 0,00 48,92 48,92 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Dubá 0,00 57,98 57,98 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Horní Libchava 0,00 2,79 2,79 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Česká Lípa, Školní 252 0,00 57,45 57,45 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Česká Lípa, Jižní 0,00 170,06 170,06 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Dubá 0,00 49,02 49,02 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Prácheň 0,00 33,69 33,69 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Kamenický Šenov 0,00 231,99 231,99 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ K.H. Máchy, Doksy 0,00 71,33 71,33 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Nový Bor, Generála Svobody 0,00 172,64 172,64 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Mimoň, Pod Ralskem 0,00 109,99 109,99 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Stráž pod Ralskem 0,00 237,71 237,71 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Zákupy 0,00 28,86 28,86 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Mimoň, Mírová 81 0,00 183,45 183,45 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Polevsko 0,00 24,88 24,88 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Kuřívody, Ralsko 0,00 69,00 69,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Volfartice 81 0,00 25,67 25,67 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Benešov u Semil 0,00 18,10 18,10 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Jilemnice 0,00 45,04 45,04 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Rovensko pod Troskami 0,00 62,96 62,96 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Rovensko pod Troskami 0,00 178,41 178,41 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Semily, Jizerská 564 0,00 126,72 126,72 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a SŠ Waldorf, Semily 0,00 20,70 20,70 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Studenec 0,00 66,47 66,47 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Turnov, Skálova 600 0,00 27,56 27,56 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Turnov, Žižkova 0,00 101,38 101,38 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Turnov, 28.října 18 0,00 7,48 7,48

32 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/7 v tis. Kč ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Čerpání 2017 Kotlíkové dotace (OP ŽP) 20+ 0, , ,11 x v tom: Kapitola Spolufinancování EU 02 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 0, , ,50 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji žadatelé - 1. výzva_cca jmenovitých dotace (anonymizováno) 0, , ,70 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji žadatelé - 2. výzva_cca jmenovitých dotací (anonymizováno) 0, , ,40 02 Kotlíková dotace v Libereckém kraji - II etapa - IV 0, ,25 0,00 02 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - II etapa - NIV 0, ,76 328,50

33 12 Přehled splátek jistin a úroků z úvěrů přijatých Libereckým krajem uhrazených v roce 2017 Kapitola Úvěry Název úvěru SR 2017 UR 2017 čerpání v tis. Kč Úvěr na Revitalizaci pozemních komunikací na území LK *- splátka úroků , , ,18 Úvěr na Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK ** - splátka úroků 6 500, , ,98 CELKEM , , ,17 * v roce 2017 byla splacena jistina ve výši tis. Kč z úvěru "Revitalizace pozemních komunikací na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování ** v roce 2017 byla splacena jistina ve výši tis. Kč z úvěru "Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování

34 Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje /1 Kapitola Úřad vlády p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Podpora koord.romských poradců , , , úřad vlády celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Výkon sociální péče , , , Podpora samosprávy v obl.stárnutí , , , Podpora poskytování soc.služeb , ,00 0, Přísp.pro děti vyžadující okamžitou péči , , , ministerstvo práce a sociálních věcí celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Marketingové aktivity v ČR , , , ministerstvo pro místní rozvoj celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo dopravy p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Ztráta dopravce z prov.veř.os.dr.dopr , ,00 0, ministerstvo dopravy celkem , ,00 0,00 Kapitola Ministerstvo zemědělství p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Meliorace a hrazení bystřin, inv , , , ministerstvo zemědělství celkem , , ,60

35 Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje /2 Kapitola Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Dot.pro děti-cizince ze 3.zemí , , , Podp.org.a ukonč.sš mat.zk , ,00 0, Excelence středních škol , ,00 0, Podpora odborného vzdělávání , ,00 0, Podp.škol.psychologů a spec.pedagogů , , , Zvýšení platů prac. regionálního školství , ,00 0, Koncepce podp.mládeže na kr.úrovni , , , Excelence základních škol , ,00 0, Financování AP pro děti, žáky a studenty se zdr , , , Podp.navýš.kapacit ve šk.porad.zařízeních , , , Podpora výuky plavání v zákl.školách , , , Vzdělávací programy paměťových institucí do š , , , Zvýšení platů nepedagog.zam.reg.šk , , , Progr.soc.prevence a prevence kriminality , , , Dotace pro soukr.školy a zařízení , , , Projekty romské komunity , , , Soutěže a přehlídky , ,00 0, Asist.pedag.v soukr.a cirk.školách , , , Podpora výchovy národn.menšin , , , Přímé náklady na vzdělávání , , , Přímé nákl.pro sport.gymnázia , ,00 0, Bezplatná přípr.dětí azyl.-začl.do zákl.vzd , , , Asis.ped.dětí se soc.znevýhodněním , , , ministerstvo školství a mládeže celkem , , ,19 Pozn. Ve sloupci nečerpáno jsou vykázány prostředky, které byly skutečně vráceny v rámci finančního vypořádání zpět poskytovatelům Kapitola Ministerstvo kultury p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno ISO C Výkupy předmětů , , , ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí , ,00 0, ISO B-Evid.a dokum.movit.kult.dědictví , ,00 0, ISO a zabezp.objektů , ,00 0, Podp.standard.veř.služeb muzeí a galer , ,00 0, Podp.vých.vzděl.akt. v muzejnictví , ,00 0, Podp.expoz.a výst.projektů , ,00 0, Akviziční fond , ,00 0, Veřejné inf. služby knihoven-neinv , ,00 0, Dotace na kulturní aktivity , ,00 0, Podp.proj.integr.přísl.rom.kom , ,00 0, ISO D prev.ochr.před vlivy prostř.inv , ,00 0, ministerstvo kultury celkem , , ,00 Kapitola Ministerstvo zdravotnictví p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Zajištění mimoř. a krizových situací,inv , ,00 0, Zvl.přípl.za směny-nelékař.zdr.zař.bez odb , , , ministerstvo zdravotnictví celkem , , ,56

36 Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje /3 Kapitola Všeobecná pokladní správa p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno Volba prezidenta-přípravná fáze ,00 0, , Protiradoná opatření , ,00 0, Volby do Parlamentu ČR , , , Náhrada škod způsobených vybr.chrán.živočich , ,00 0, Likvidace léčiv , ,96 0, Prevence TBC , ,39 0, všeobecná pokladní správa celkem , , ,00 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády , , , MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , , , MMR ministerstvo pro místní rozvoj , , , MD ministerstvo dopravy , ,00 0, MŠMT ministerstvo školství a mládeže , , , MK ministerstvo kultury , , , MZdr ministerstvo zdravotnictví , , , MF ministerstvo financí , , ,00 x celkem poskytovatelé dotací , , ,75 účelové investiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 329 Mze ministerstvo zemědělství , , , MK ministerstvo kultury , ,00 0,00 x celkem poskytovatelé dotací , , ,60 účelové dotace celkem kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády , , , MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , , , MMR ministerstvo pro místní rozvoj , , , MD ministerstvo dopravy , ,00 0, Mze ministerstvo zemědělství , , , MŠMT ministerstvo školství a mládeže , , , MK ministerstvo kultury , , , MZdr ministerstvo zdravotnictví , , , MF ministerstvo financí , , ,00 x celkem poskytovatelé dotací , , ,35

37 /1 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2017, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OP zaměstnanost-cz,neinv , OP zaměstnanost-eu,neinv , OP potravinové a materiální pomoci-cz,neinv , OP potravinové a materiální pomoci-eu,neinv , ministerstvo práce a sociálních věcí celkem ,26 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OPŽP-program č EU,neinv , OPŽP-program č EU,inv , ministerstvo životního prostředí celkem ,49 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OP TP - CZ, neinv , OP TP - EU, neinv , OP PS - CZ, neinv , OP PS - EU, neinv , IROP program č CZ inv , IROP program č EU inv , Programy přeshraniční spolupráce 20+ CZ inv , Programy přeshraniční spolupráce 20+ EU inv , ministerstvo pro místní rozvoj celkem ,22 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto OP VVV P 03 - CZ, neinv , OP VVV P 03 - EU, neinv , OP VVV P 02 - EU, neinv , ministerstvo školství a mládeže celkem ,80 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto ROP - neinv. - EU , ROP - inv. - EU ,57 RRRS RRRS Severovýchod celkem ,25 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

38 /2 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2017, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Národní fond p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-EU-neinv ,09 NF Národní fond celkem ,09 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Mezinárodní instituce p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 Program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko-EU-neinv ,23 mezinárodní instituce celkem ,23 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2017 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , MŽP ministerstvo životního prostředí , MMR ministerstvo pro místní rozvoj #ODKAZ! 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže ,80 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,68 x NF Národní fond ,09 x mezinárodní instituce ,23 x celkem poskytovatelé dotací #ODKAZ! k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení účelové investiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 315 MŽP ministerstvo životního prostředí , MMR ministerstvo pro místní rozvoj ,11 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,57 x celkem poskytovatelé dotací ,68 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení účelové dotace celkem kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí , MŽP ministerstvo životního prostředí , MMR ministerstvo pro místní rozvoj , MŠMT ministerstvo školství a mládeže ,80 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,25 x NF Národní fond ,09 x mezinárodní instituce ,23 x celkem poskytovatelé dotací ,34 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

39 STRUKTURA VÝDAJŮ /1 SKUTEČNÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE bez vlivu dotací resortu školství zastupitelstvo krajský úřad účelové příspěvky PO tis.kč % podílu ,78 0, ,88 6, ,02 2,1 příspěvkové organizace ,99 25,6 působnosti ,75 20,2 transfery ,54 15,7 pokladní správa 7 0,00 0,0 kapitálové výdaje ,61,5 spolufinancování EU úvěry sociální fond dotační fond krizový fond fond ochrany vod lesnický fond u k a z a t e l výdaje kraje 2017 celkem ,16 11, ,17 0, ,03 0, ,20 2, ,19 0, ,61 0, ,73 0, ,66 100,

40 STRUKTURA VÝDAJŮ /2 CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2017 u k a z a t e l výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství výdaje kraje 2017 celkem tis.kč % podílu ,66 47, ,47 52, ,13 100, výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství Procentuální vyjádření celkových výdajů kraje ,4% 46,6% výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 177 178 Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč) Souhrnná bilance 2013 rozpočet 2013 Daňové příjmy 4 061 746,00 4 061 835,00 Nedaňové

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 9 kjdkshfjkd 10 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst 11 kjedjksahdfjkhdfjhdx 12 Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč) Souhrnná bilance

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v celkové struktuře v tis. Kč)

Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v celkové struktuře v tis. Kč) Porovnání u s platným (v celkové struktuře v tis. Kč) Celková bilance Jihočeského kraje platný SVR Celkem příjmy 12 151 679,20 13 674 930,46 15 260 039,80 13 340 758,07 16 667 591,87 16 210 955,30 z toho:

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč) Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let a (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 17 877 051,35 18 934 017,68 z toho: Daňové příjmy 6 713 535,00 7 028 535,00

Více

Zdrojová část rozpočtu LK 2017

Zdrojová část rozpočtu LK 2017 Zdrojová část rozpočtu LK 2017 ukazatel pol. UR 2017 I. ZR-RO č. UR 2017 II. v A/ Vlastní příjmy 1-3xxx 2 758 091,12 20 000,00 2 778 091,12 1. Daňové příjmy 1xxx 2 669 964,72 20 000,00 2 689 964,72 2.

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.216 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005 v tis. Kč UKAZATEL PŘÍJMY daňové příjmy 750 000 2 537 760,1 z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 7 760,1 neinvestiční přijaté dotace 1 325 712 4 315 768,1

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč) Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 16 667 591,87 16 210 955,30 z toho: Daňové příjmy 6 173 840,70

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019

Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019 Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019 neinvestiční transfery 58,47% daňové příjmy 31,77% kapitálové příjmy 0,28% prostředky minulých let 0,31% investiční transfery 1,82% úvěr 2017-2021 1,21% úvěrový

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena:

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena: Důvodová zpráva I. Úvod Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) sestavený na roky 2019-2020 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně

Více

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne Podklad pro jednání ZM dne 29. 1. 2015 FO 08. Název materiálu: Finanční záležitosti DOPLNĚK NÁVRHU rozpočtu města Turnov na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana Zúčastní

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) DSO BioTOP IČ: 75127156 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.026, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2014 10:46:06 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/8/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/8/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/8/2017 ze dne 18.9.2017 -Rozpočtová změna 333/17 druh rozpočtové změny: zapojení prostředků do rozpočtu důvod: odbor školství,

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010

NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 Rozpočet Obce Srní na rok 2010 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako schodkový. V průběhu roku bylo

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2.10.2017 -Rozpočtová změna 442/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet města Chropyně na rok 2018

Rozpočet města Chropyně na rok 2018 Rozpočet města Chropyně na rok 2018 P Ř Í J M Y Par. Pol. Upr.rozp.2017 Návrh rozp.2018 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 12 400,00 14 100,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 280,00

Více

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Mikroregion Vysokomýtsko IČO: 70903875 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.013, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09 1. Plnění rozpočtu

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 schválený rozpočet 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018 v tis. Kč návrh rozpočtu na rok 2019 Dotace celkem 4 744,2 6 933,0 4 290,0 Dotace Krajského

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok Příjmy v tis. Kč A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok Příjmy v tis. Kč A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T Návrh rozpočtu na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 0 v tis. Kč Návrh rozpočtu na k 19.9.2018 tj. předpoklád. Skutečnost k 31.8.2018 výhled rozpočtu na 1 16 047 572 17 704 047 12 182 526 17 707 000 18 080 876 18 070 236

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

LIBERECKÝ KRAJ. Příloha č. 1 k rozpočtu kraje 2017

LIBERECKÝ KRAJ. Příloha č. 1 k rozpočtu kraje 2017 LIBERECKÝ KRAJ Příloha č. 1 k rozpočtu kraje 2017 Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2017 P R A V I D L A hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

O B E C H O R N Í S L A T I N A

O B E C H O R N Í S L A T I N A O B E C H O R N Í S L A T I N A ROZPOČET NA ROK 2017 Rozpočet schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2016 Starosta obce: J a n H o t a ř.... REKAPITULACE Položka Částka PŘÍJMY z toho: Daňové

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13 Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 20.11.2017 10:36:13 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (d přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěrový

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/6/2017 a UZ/4/7/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/6/2017 a UZ/4/7/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/6/2017 a UZ/4/7/2017 ze dne 24.4.2017 -Rozpočtová změna 99/17 důvod: odbor veřejných zakázek a investic požádal ekonomický

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 4 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Rozpočet Obce Police na rok 2015

Rozpočet Obce Police na rok 2015 Rozpočet Obce Police na rok 2015 BILANCE ROZPOČTU OBCE POLICE NA ROK 2015 v Kč třída 1 daňové příjmy 5 863 000 třída 2 nedaňové příjmy 2 447 400 třída 3 kapitálové příjmy 500 000 třída 4 přijaté transfery

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Hošťalovice IČ: 00270148 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.025, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 18.1.2014 8:13:26 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne 28.8.2017 -Rozpočtová změna 386/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočtové opatření 2/2018 - Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY 8.2.2018 Par. Pol. Název Rozpočet Za paragraf Rozp. Op. Rozp. po změně Za paragraf Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Petráveč IČ: 00842559 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 12.2.2013 9:06:21 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (d přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB,

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET č e r v e n

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET č e r v e n LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2009 č e r v e n 2 0 1 0 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2009 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2009 str. 2 2. Schválený rozpočet

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

ROZPOČET NA ROK 2018

ROZPOČET NA ROK 2018 O B E C H O R N Í S L A T I N A ROZPOČET NA ROK 2018 Rozpočet schválen na zasedání zastupitelsva obce dne 28. 12. 2017 Starosta obce: J a n H o t a ř.... REKAPITULACE Položka Částka PŘÍJMY z toho: Daňové

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00 Obec Všechlapy IČO: 00473383 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v ) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.2.2018 13:10:43 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Pšánky IČO: 48146994 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.60.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 3.5.2016 16:04:14 1. Běžný rozpočet 2015 schválený

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů RO č.1, 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví (lesy)

Více

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 2015, s Rozpočtovými

Více