GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

2 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce 9 Směrnice pro tlakové zařízení 97/23/EG...5 ATEX (prostředí s nebezpečím výbuchu)...5 Vysvětlivky Obsah balení...6 Popis systému...6 Funkce...6 Technické údaje BK 45, BK 45 U...7 Odolnost proti korozi...8 Provedení...8 Typový štítek / Označení...8 Průtokový diagram BK 45, BK 45U...9 Konstrukce BK 45, BK 45 U...10 Popis jednotlivých částí...11 Montáž Upozornění...12 BK 45, BK 45 U...12 Provedení s přírubou...12 Provedení se závitovým hrdlem...12 Provedení s přivařovacím hrdlem...13 Provedení s přivařovacími konci...13 Pozor...13 Tepelné zpracování svarových švů...13 Uvedení do provozu BK 45, BK 45 U...13 Provoz BK 45, BK 45 U...13

3 Obsah Pokračování Údržba Strana BK 45, BK 45 U...14 Kontrola odvaděče kondenzátu...14 Čištění/výměna termoregulátoru a trysky...14 Čištění / výměna lapače nečistot-sítka...15 Nářadí...15 Utahovací momenty...15 Náhradní díly Seznam náhradních dílů...16 Odstavení z provozu Nebezpečí...16 Likvidace armatury

4 Důležité pokyny Rozsah použití BK 45, BK 45 U: Odvaděč kondenzátu používejte výhradně k odvodu kondenzátu z vodní páry nebo jako parní odvzdušňovač. Je vhodný pro použití k odvodu kondenzované vodní páry v povoleném rozsahu tlaku a teploty při zohlednění chemických a korozivních vlivů na tlakové zařízení. Použití v explosivním prostředí viz odstavec ATEX na straně 5. Bezpečnostní pokyny Montáž a uvedení přístroje do provozu smějí provádět jen způsobilé a zaškolené osoby. Práce související s údržbou a přestavování smí provádět jen pověření pracovníci, kteří absolvovali speciální zaškolení. Nebezpečí Armatura je během provozu pod tlakem! Po uvolnění přírubových spojů nebo uzavíracích šroubů uniká horká voda nebo pára. Může dojít k závažnému opaření celého těla. Montáž a údržbu provádějte jen ve stavu bez tlaku! Potrubí před a za armaturou musí být bez tlaku! Armatura je během provozu horká! Může dojít k závažným popáleninám rukou a paží! Montáž a údržbu provádějte jen ve studeném stavu! Před provádění údržby armatury případně přírubových spojů nebo uvolnění uzavíracích šroubů musí být všechna připojená potrubí bez tlaku a teplota okolí snížena na 20 C! Vnitřní díly s ostrými hranami mohou způsobit řezná poranění rukou! Při výměně termoregulátoru a sítka používejte rukavice! 4

5 Důležité pokyny Pokračování Zařazení podle odstavce 9 Směrnice pro tlakové zařízení 97/23/EG Typ BK 45 BK 45U Médium Plyn, pára Kapalina Plyn, pára Kapalina Skupina media Použití Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Typ PN Class Jmenovitá světlost DN Odpovídající 3.3 Kategorie I, II, III BK 45 PN , 20, 25 BK 45 CL 150 5, 20, 25 BK 45 CL 300 5, 20, 25 BK 45 U PN , 20, 25 BK 45 U CL 150 5, 20, 25 BK 45 U CL 300 5, 20, 25 Označeni CE ne ATEX (prostředí s nebezpečím výbuchu) Přístroje jsou použitelné jen v prostředí se stupněm výbušnosti 0, 1, 2, 20, 21, 22 (1999/92/EG) Přístroje nevykazují žádný potenciální zdroj zážehu a tudíž se na ně nevztahuje směrnice týkající se ochrany proti výbuchu 94/9/EG. Přístroje neobsahují žádné označení Ex. Přístroje samy negenerují žádné nepovolené vysoké teploty povrchu. Z hlediska použití musí být zajištěné, že provozní médium nezpůsobí žádné nepovolené vysoké teploty povrchu. 5

6 Vysvětlivky Obsah balení BK 45 1 odvaděč kondenzátu BK 45 1 návod k obsluze BK 45U 1 odvaděč kondenzátu BK 45 U 1 návod k obsluze Sada pro přenastavení odvaděče BK 45 1 termoregulátor 30K podchlazený 1 těsnící kroužek 40 x 48 x 2, grafit Sada pro přenastavení odvaděče BK 45 U 1 termoregulátor, normální provedení 1 těsnící kroužek 40 x 48 x 2, grafit Náhradní díly 1 sada dle seznamu náhradních dílů na straně 16 Popis systému Termický odvaděč kondenzátu s koroziodolným voděodolným termoregulátorem (bimetalovým) s vestavěným lapačem nečistot (sítkem) a vestavěnou zpětnou pojistkou. Těsnění tělesa je bezazbestové. Montáž je možná v jakékoliv poloze. Normální provedení odvádí kondenzát prakticky plynule, provedení U s podchlazením cca 30 K. BK 45 odvádí kondenzát prakticky plynule BK 45U odvádí kondenzát s podchlazením 30 K Funkce Při najíždění odvaděče kondenzátu jsou bimetalové desky termoregulátoru rovné. Provozní tlak působí ve směru otevření, takže se kondenzační odlučovač nachází v otevřené poloze. Se stoupající teplotou kondenzátu vytváří bimetalové desky vydutí a zatahují škrtící jehlu ve směru uzávěru. S klesající teplotou kondenzátu se snižuje klenutí bimetalových desek, odvaděč kondenzátu se otvírá při nastavené teplotě. Termické a pružné vlastnosti bimetalových desek jsou vzájemně zkombinované tak, aby kondenzát procházel v celém pracovním rozsahu s trvalým podchlazením. Odvaděč kondenzátu se samočinně odvzdušňuje a to jak při najíždění tak při provozu. Odvaděč kondenzátu BK45 lze použít také jako odvzdušňovač. 6

7 Technické údaje BK 45, BK 45U Rozsah použití PN 40 Řada dle EN , tabulka 15, materiálová skupina 3E0 Materiál [P250GH (staré označení C22.8)] / ASTM A 105 Jmenovitá světlost (DN) 15, 20, 25 Typ připojení Příruba PN 40 Provozní tlak PMA [bar] 40,0 30,2 25,8 24,0 23,1 Teplota TMA [ C] 10 až Rozsah použití Class 150 Řada dle ASME B16.34, materiálová skupina 1.1 Materiál [P250GH (staré označení C22.8)] / ASTM A 105 Jmenovitá světlost (DN) 15, 20, 25 Typ připojení Příruba dle ASME Class 150 Provozní tlak PMA [bar] 19,7 14,0 10,2 8,4 6,5 Teplota TMA [ C] Rozsah použití Class 300 Řada dle EN , tabulka 15, materiálová skupina 3E0, PN 40 Materiál [P250GH (staré označení C22.8)] / ASTM A 105 Jmenovitá světlost (DN) 15, 20, 25 Typ připojení Příruba ASME Class 300 Provozní tlak PMA [bar] 40,0 30,2 25,8 24,0 23,1 Teplota TMA [ C] 10 až Maximální povolený tlak 1 ) 2 ) Rozdílový tlak PMX [bar] 1 ) Dodržujte hranice použiti! 2 ) Tlak před mínus tlak za armaturou. Materiály EN DIN ASTM Těleso P250GH (1.0460) C22.8 (1.0460) A105 Víko P250GH (1.0460) C22.8 (1.0460) A105 Šrouby 42CrMo4 (1.7225) 42CrMo4 (1.7225) A193 B7 Těsnění tělesa Grafit Termoregulátor Nerezová ocel Ostatní vnitřní díly Nerezová ocel 7

8 Technické údaje Pokračování Odolnost proti korozi Při použití dle účelu není nepříznivě ovlivněna bezpečnost přístroje v důsledku působení koroze. Provedení Těleso není vhodné pro míjivé zatížení. Dimenzování a přídavek na korozi jsou provedeny s ohledem na nejnovější stav techniky. Typový štítek / Označení Podle EN 19 jsou na typovém štítku následující údaje: Typové označení: BK 45, BK 45U Označení dle ATEX: přístroje nemají označení Ex 4 Razítko na tělese, např. 04 představuje čtvrtletí a rok výroby (například: 4. čtvrtletí 2004). jmenovitá světlost označení termoregulátor normální provedení U podchlazení 30 K Obr. 1 8

9 Technické údaje Pokračování Průtokový diagram BK 45, BK 45U 1 2 průtok PMX 320 Obr Maximální průtokové množství studeného kondenzátu pro BK 45 a BK 45 U. Maximální průtokové množství horkého kondenzátu pro BK 45. Toto množství odvádí kondenzát BK 45 U s teplotou cca 30 K pod teplotou varu. 9

10 Konstrukce BK 45, BK 45 U A B C n n 2 D E F G H I Obr. 3 J 10

11 Konstrukce Pokračování Popis jednotlivých dílů A Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 25, ISO B Typový štítek C Víko odvaděče D Termoregulátor n Termoregulátor normální provedení n 2 Termoregulátor podchlazení 30 K E Pouzdro (zalisované, není jako náhradní díl) F Těsnění tělesa 40 x 48 x 2 G Těleso H Lapač nečistot- sítko I Těsnící kroužek A 24 x 29 J Šroubová zátka 11

12 Montáž Upozornění Nebezpečí těžkých zranění, nebezpečí usmrcení a zničení explozí výbušných směsí! Při elektricky izolovaném provedení přírub potrubí se může objevit statická elektřina! Při použití ve výbušném prostředí je nutno stanovit podmínky pro odvod statické elektřiny (uzemnění). BK 45, BK 45U Plovákový odváděč kondenzátu může být podle provedení tělesa montován do vodorovného nebo do svislého potrubí se směrem proudění shora! Při montáži do vodorovného potrubí musí být odvaděč kondenzátu montován s víkem nahoře! Provedení s přírubou 1. Dbejte na montážní polohu. 2. Dbejte na směr průtoku. Šipka označující směr průtoku je na tělese odvaděče. 3. Pamatujte na montážní prostor. Jestliže je odvaděč pevně namontován, je k demontáži víka odvaděče C nutný volný prostor nejméně 70 mm! 4. Odstraňte plastové uzavírací zátky. Plastové uzavírací zátky slouží výhradně jako přepravní pojistka. 5. Očistěte těsnicí plochy na obou přírubách. 6. Namontujte odvaděč kondenzátu. Provedení se závitovým hrdlem 1. Dbejte na montážní polohu. 2. Dbejte na směr průtoku. Šipka označující směr průtoku je na tělese odvaděče. 3. Pamatujte na montážní prostor. Jestliže je odvaděč pevně namontován, je k demontáži víka odvaděče C nutný volný prostor nejméně 70 mm! 4. Odstraňte plastové uzavírací zátky. Plastové uzavírací zátky slouží výhradně jako přepravní pojistka. 5. Očistěte vnitřní závity. 6. Namontujte odvaděč kondenzátu. 12

13 Montáž Pokračování Provedení s přivařovacím hrdlem 1. Dbejte na montážní polohu. 2. Dbejte na směr průtoku. Šipka označující směr průtoku je na tělese odvaděče. 3. Pamatujte na montážní prostor. Jestliže je odvaděč pevně namontován, je k demontáži víka odvaděče C nutný volný prostor nejméně 70 mm! 4. Odstraňte plastové uzavírací zátky. Plastové uzavírací zátky slouží výhradně jako přepravní pojistka. 5. Demontujte termoregulátor způsobem uvedeným v kapitole Údržba 6. Očistěte hrdlo k přivaření. 7. Montáž se provádí výhradně pomocí obloukového tavného svařování (svařovací proces 111 a 141, ISO 4063). Provedení s přivařovacími konci 1. Dbejte na montážní polohu. 2. Dbejte na směr průtoku. Šipka označující směr průtoku je na tělese odvaděče. 3. Pamatujte na montážní prostor. Jestliže je odvaděč pevně namontován, je k demontáži víka odvaděče C nutný volný prostor nejméně 70 mm! 4. Odstraňte plastové uzavírací zátky. Plastové uzavírací zátky slouží výhradně jako přepravní pojistka. 5. Očistěte přivařovací konce. 6. Montáž se provádí pomocí obloukového tavného svařování (svařovací proces 111 a 141, ISO 4063) nebo plynového tavného svařování (svařovací proces 3 podle ISO 4063). Pozor Přivařování odvaděčů kondenzátu k tlakovým potrubím smí provádět jen kvalifikovaní svářeči s oprávněním (např. s potvrzením o zkoušce podle evropské normy EN 287-1). Odvaděč kondenzátu nesmí být zaizolován! Tepelné zpracování svarových švů Navazující tepelné zpracování svarových švů není požadováno. Uvedení do provozu Přírubové spoje na BK 45 musí být řádně přišroubovány a musí být těsné. Provoz Na odvaděči kondenzátu BK 45 musí být při určitých provozních stavech provedena údržba (viz kapitola Údržba). 13

14 Údržba BK 45, BK 45U Odvaděče kondenzátu typu BK45 firmy GESTRA nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Při použití u nových, nepropláchnutých zařízení je však po prvním uvedení do provozu nutno provést kontrolu a vyčištění termoregulátoru. Kontrola odvaděče kondenzátu Odvaděče kondenzátu typu BK 45 mohou být během provozu kontrolovány pomocí ultrazvukových měřicích přístrojů GESTRA VAPOPHONE nebo TRAPTEST Měřené hodnoty se nacházejí na typovém štítku na víku odvaděče. Obr. 3 Při měření průniku páry vyčistěte armaturu nebo vyměňte termoregulátor. Čištění/výměna termoregulátoru a trysky 1. Dodržujte pokyny na straně 4! 2. Uvolněte a vyšroubujte šrouby tělesa A a sejměte víko odvaděče C z tělesa G. 3. Vyšroubujte termoregulátor D a vyčistěte. 4. Termoregulátor D při znatelném opotřebení nebo poškození vyměňte. 5. Očistěte těleso a vnitřní díly. Očistěte všechny těsnicí plochy. 6. Všechny závity, těsnicí plochy u uchycení uzavíracího prvku a těsnicí plochy krytu potřete mazacím prostředkem odolávajícím teplotě (např. WINIX 2150). 7. Našroubujte termoregulátor a utáhněte silou 90 Nm. 8. Těsnění tělesa F musí být vyměněno při viditelném poškození. Používejte stejné víko odvaděče. Pokud budete víko odvaděče C měnit za jiné nebo nové, musí být těsnění víka F vyměněno za nové. 9. Na těleso nasaďte víko odvaděče. Šrouby tělesa A rovnoměrně křížem utáhněte silou 25 Nm. WINIX je registrovaná obchodní známka firmy WINIX GmbH, Norderstedt 14

15 Údržba Pokračování Čištění / výměna lapače nečistot-sítka 1. Dodržujte pokyny na straně 4! 2. Uvolněte a odšroubujte šroubovou zátku J a vyšroubujte lapač nečistot H. 3. Očistěte lapač nečistot, šroubovou zátku a těsnící plochy. 4. Při znatelném opotřebení nebo poškození lapač nečistot a šroubovou zátku vyměňte. 5. V případě poškození vyměňte těsnící kroužek I. 6. Závit šroubové zátky potřete mazivem odolávajícím teplotě (např. WINIX 2150). 7. Namontujte šroubovou zátku J s těsnícím kroužkema I a lapač nečistot H. Šroubovou zátku utáhněte silou 120 Nm. Nářadí Otevřený klíč SW 16 DIN 3113, Form B Otevřený klíč SW 22, DIN 3113, Form B Otevřený klíč SW 30, DIN 3113, Form B Momentový klíč Nm, DIN ISO 6789 Utahovací momenty Díl D n n 2 A Název Termoregulátopr Šrouby tělesa Utahovací moment [Nm] J Šroubová zátka 120 Všechny utahovací momenty jsou uvažovány při teplotě okolí 20 C. WINIX je registrovaná obchodní známka firmy WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Náhradní díly Seznam náhradních dílů Díl Název Objednací číslo pro BK 45 Objednací číslo pro BK 45 U n n 2 F Termoregulátor normální provedení Termoregulátor U provedení H I J Lapač nečistot sítko - komplet F Těsnící kroužek 40 x 48 x 2, grafit I Těsnící kroužek*) A 24 x 29, nerez *) minimální objednací množství je 50 ks. V případě menšího množství kontaktujte odborný servis. Odstavení z provozu Nebezpečí Likvidace armatury Nebezpečí těžkých popálenin a opařenin na celém těle! Před uvolněním přírubových spojů nebo šroubové zátky musí být všechna přípojná potrubí bez tlaku a teplota okolí snížena na 20 C! Demontujte odvaděč kondenzátu a odpady roztřiďte podle druhu materiálu dle tabulky na str. 8. Při likvidaci odvaděče kondenzátu je nutno dodržet předpisy pro likvidaci odpadů. 16

17 Tato strana je záměrně ponechána prázdná. 17

18 18 Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

19 Tato strana je záměrně ponechána prázdná. 19

20 Zastoupení: G-Team GmbH Cerveny mlyn CZ Plzen-Vochov Tel.: , Fax: GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /506csa 2004 GESTRA AG Bremen 20

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Návod k obsluze 818629-00 Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Vestavná elektrická topná jednotka přírubová

Vestavná elektrická topná jednotka přírubová Návod k obsluze a instalaci Vestavná elektrická topná jednotka přírubová REU 18-2,5 RDU 18-2,5 RDU 18-3 RDU 18-3,8 RDU 18-5 RDU 18-6 RDW/RDU 18-7,5 RDW/RDU 18-10 RSW 18-12 RSW 18-15 SE 377 SE 378 Prodejce:

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více