Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část"

Transkript

1 Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010

2 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací Kamenina Tvárná litina Beton a železobeton Sklolaminátové potrubí Plastové trouby PE-HD a PP Bezvýkopové technologie Bezvýkopová technologie pro opravu či obnovu s odstraněním původních potrubí roztrháním a roztlačováním starých vedení - Berstlining Bezvýkopová technologie volným přerušovaným zatahováním jednotlivých předem spojovaných trub do původních potrubí (relining) Bezvýkopová technologie metoda cementace a epoxidace Bezvýkopová technologie vyvložkováním troubami vytvrzovanými na místě s využitím speciálních rukávců Bezvýkopová technologie - odstranění lokálních Vzory smluv Rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby - hlavní smlouva Rámcová smlouva - Prohlášení stavebníka o zřízení věcného břemene Rámcová smlouva - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucí smlouvě o převodu majetku Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o zřízení přeložky Rámcová smlouva - Smlouva o zřízení přeložky Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o zřízení přeložky na pozemku MMHK Rámcová smlouva - Smlouva o zřízení přeložky na pozemku MMHK Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací Rámcová smlouva - Smlouva o odpadní vodě převzaté Stránka 2 z 11

3 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací 1.1. Kamenina Jako základní materiál pro výstavbu kanalizačních stok u VAK HK a.s. by se měly používat trubní systémy z kameniny vyráběné v souladu s ČSN EN 295 ( ). K dispozici trouby hrdlové nebo bezhrdlové, glazované nebo neglazované. VAK HK preferuje kameninové potrubí glazované s hrdlovými spoji. Kameninové trouby se v intravilánu ukládají z důvodu dlouhodobé stability nivelety potrubí pouze na betonovou desku a do betonového sedla o středovém úhlu min Obsyp až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí musí být proveden ze štěrkopísku zrna max. 20 mm. Pod vozovkami silně zatížených komunikací, pod železničními tělesy a pod vodotečemi se potrubí musí vždy ve staticky odůvodněných případech obetonovat. Požadované provozně technické parametry: zkušební tlak: 50 kpa přípustné dimenze: DN 100 DN 1200 mm povrchová úprava: glazování požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: EuroCeramic, Červené domky 57, CZ JIHLAVA Tel./Fax: KeramoSteinzeug s.r.o. Husova 21 CZ České Budějovice Tel.: Fax.: Stránka 3 z 11

4 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.2. Tvárná litina Pro výstavbu gravitačních kanalizačních sítía kanalizačních výtlaků se navrhují trubní systémy z tvárné litiny dle ČSN EN 598. V rámci jedné lokality (stavby) se preferuje dodávka trub a tvarovek od jednoho výrobce. Spoje trub se používají přednostně hrdlové, u tlakové kanalizační stoky náhradou za betonové kotevní bloky hrdlové spoje zámkové zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou nebo tahovou spojkou. Přechody na armatury se řeší přírubovými spoji s těsněním s kovovou vložkou. Šrouby pro přírubové spoje se používají nerezové. Pro litinové potrubí je k dispozici u výrobců široká nabídka tvarovek hrdlových i přírubových s ochranou vnějšího i vnitřního povrchu odpovídající ochraně potrubí. Vždy musí být proveden korozní průzkum a na základě jeho závěrů navržena vhodná vnější ochrana proti korozi. Požadované provozně technické parametry: přípustné dimenze: DN 80 DN 2000 mm vnitřní ochranná vrstva: o standardní (cementová výstelka z hlinitanového cementu) o speciální (polyuretanová vrstva) vnější ochranná vrstva: o standardní (pozinkování potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m 2 s epoxidovým nátěrem červenohnědé barvy) o zesílená (polyetylenová fólie) o speciální (obal cementovou maltou, ve výrobě aplikovaná vrstva PE tl. 1,8-2,2 mm nebo PUR, speciální ochrana hrdel nebo přírub atd.) těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. (Slévárna) POLYGON HOUSE Doudlebská 5/1699 CZ Praha 4 - Pankrác Tel: Tax: Duktus litinové systémy s.r.o. Košťálkova 1527 CZ Beroun Tel.: , Fax: Stránka 4 z 11

5 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.3. Beton a železobeton Pro jednotnou i oddílnou kanalizaci je možné použít pouze betonové nebo železobetonové trouby vyráběné dle ČSN EN 1916.Pro výrobu těchto trub musí být užito síranovzdorných cementů. Nejpoužívanější je kruhový profil, uplatnění nacházejí vejčité tvary v normálním provedení nebo se zvýšeným či sníženým profilem, tlamové profily. Betonové, resp.železobetonové trouby musí být ukládány na betonovou desku, pražce a betonové sedlo. Betonové a železobetonové trouby bez ochrany vnitřního povrchu mohou být použity pouze pro výstavbu dešťové kanalizace. Požadované provozně technické parametry: pevnostní třída: C 35/45 přípustné dimenze: DN 300 DN 2200 mm vnitřní ochranná vrstva: čedičová (OC) výstelka min. 180 těsnění spoje: elastomerové zabudované v hrdle trouby, od DN mm jednobřité požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: Prefa Brno a.s. Kulkova 10 CZ Brno Tel.: Fax: BETONIKA pluss.r.o. V Zanikadlech 260 CZ Lužec nad Vltavou Tel.: Fax: Stránka 5 z 11

6 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.4. Sklolaminátové potrubí Požadují se trouby vyráběné technologií odstředivě litých trub o minimální tuhosti SN Potrubí se vždy ukládá do štěrkopískového lože o tloušťce min mm. Potrubí nesmí být ve výkopu v žádném případě podloženo pevnými předměty (prahy), které by tak byly zdrojem budoucích poruch. Obsyp potrubí hutněnou zeminou se zrny o velikosti maximálně se rovnající tloušťce stěny bude proveden do výšky 70% vnitřního průměru potrubí, na zásyp potrubí lze použít sypkou výkopovou zeminu. Požadované provozně technické parametry: tlaková třída: min. PN 1 až PN 25 přípustné dimenze: DN 150 DN 2400 mm vnější ochranná vrstva: žádná těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 50 let Přehled doporučených výrobců: HOBAS CZ, spol. s r.o. Za Olšávkou 391 CZ Uherské Hradiště Tel.: Fax: Stránka 6 z 11

7 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.5. Plastové trouby - PVC, PE-HD a PP Základní nevýhodou tohoto potrubí je postupná deformace materiálu, způsobující v čase zhoršování mechanicko-fyzikálních vlastností trub. V případě návrhu kanalizace z pružných trub je nutné použít trouby s největší kruhovou tuhostí. Pružné potrubí se pod tlakem zeminy nadloží a přetížení z povrchu terénu či vozovky deformují. Při realizaci je nezbytné provádět hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším nebo rovno DN600)a docílit dokonalého zhutnění. Pro kanalizační potrubí preferuje VAK HK třívrství silnostěnný PP nebo PP korugovaný. Platí následující: v případě použití trub pružných musí zhotovitel provádět kontrolní zkoušky dle ČSN Kontrola hutnění zemin a sypanin a předložit kladné výsledky těchto zkoušek VAKu HK. Následně bude vydán souhlas s provedením zásypu potrubí. Investor kanalizace má za povinnost před uplynutím záruční lhůty (cca po5-letech) zkontrolovat deformaci kruhového profilu (ovalitu) potrubí. Nepřijatelná deformace je vyšší než 6%. Pokud by naměřené hodnoty byly vyšší než je tento limit, musí investor reklamovat u zhotovitele stavebních prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka musí být sjednána ve smlouvě o dílo. Investor nesmí sjednat záruční lhůty na jakost provedených prací kratší než 6 let. Požadované provozně technické parametry: tlaková třída: min. PN 10 přípustné dimenze: DN 80 DN 500 mm barevné provedení: červenohnědá vnější ochranná vrstva: žádná těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 50 let Přehled doporučených výrobců: MAINCOR, s.r.o. Bezová 1658/1 CZ Praha 4 - Braník Tel.: Fax: Pipelife Czech s.r.o. Kučovaniny 1778 CZ Otrokovice tel.: fax: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Rudeč 848 CZ Kostelec nad labem Tel.: Fax: Stránka 7 z 11

8 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 2. Bezvýkopové technologie Příklady variant bezvýkopových technologií: 2.1. Bezvýkopová technologie pro opravu či obnovu s odstraněním původních potrubí roztrháním a roztlačováním starých vedení - Berstlining Technický popis: Výměna stávajícího potrubí a jeho náhrada novým potrubím stejného nebo většího profilu. Tažná síla je vyvíjena hydraulickým zařízením a přenášena pomocí montovaného soutyčí. Vlastním nástroje jsou trhací hlavice s řezacím nožem, rozšiřovací hlavice nebo vytláčecí hlava. Současně s rozřezáním/roztláčením původního potrubí případně i rozšířením prostoru rozšiřovací hlavou je zatahováno nové potrubí či chránička od startovací jámy k cílové jámě. V případě vytlačování původního potrubí je nové potrubí současně ve stejném směru vtahováno/vtlačováno do uvolněného prostoru.maximální délka úseku je však m dle velikosti profilu. Při této metodě sanace nedochází k čištění potrubí, frézování překážek, odstraňování kořenu ani dalším jiným opatřením. Materiál potrubí: Sanovat lze všechna stará potrubí z kameniny, betonu, litiny, azbestocementu, oceli a umělých hmot, běžně u profilů DN Nově lze zatahovat různé trubní materiály PE s vnější ochrannou vrstvou, litinu, ocel. Omezující podmínky: Délka obnovovaného úseku je závislá na DN potrubí. Musí být dostatečný prostor pro startovací a cílovou jámu. Prostor v okolí těchto jam musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení, musí být k dispozici prostor pro montáž a zatažení nového potrubního úseku. Provozní podmínky: Pro kontinuální zachování služeb po celou dobu provádění obnovy musí být zajištěno odstavení příslušného úseku sítě z provozu a použito náhradní řešení Bezvýkopová technologie volným přerušovaným zatahováním jednotlivých předem spojovaných trub do původních potrubí (relining) Technický popis: Při obnově potrubí metodou relining se do stávajícího řadu zatahuje nové potrubí menší světlosti. Mohou se zatahovat jednotlivé trouby spojované ve startovací jámě, nebo se zatahuje celý úsek potrubí smontovaný na povrchu. Před zatahováním se stávající potrubí pro zlepšení průchodnosti vyčistí a prohlédne kamerou. Pomocí zatahovacího zařízení umístěného v cílové jámě a prostřednictvím tažné hlavy se lanem ze startovací jámy zatáhne do celého úseku nové potrubí. Potřebnou souosost nové trouby ve stávajícím potrubí zajistíme pomocí distančních kroužků zatahovaných současně s troubou nebo se po zatažení potrubí mezikruží zainjektuje speciální směsí. Materiál potrubí: Sanované potrubí - tlakové a netlakové potrubí zrůzných materiálů. Sanačním materiál je PE-HD 100 nebo PE-HD 80, SDR dle tlakových poměrů, tvárná litina, ocel, PVC, nejčastěji v profilech nad DN 100. Omezující podmínky: Startovací a cílové jámy mohou mít minimální rozměry, lze využít šachty v opravované a obnovované trase. Délka obnovovaného úseku je závislá na DN potrubí. Musí být dostatečný prostor pro startovací a cílovou jámu. Prostor v okolí těchto jam musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Provozní podmínky: Příslušný úsek potrubí je po dobu prací vyřazen z provozu. Stránka 8 z 11

9 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 2.3. Bezvýkopová technologie metoda cementace a epoxidace Technický popis: Jedná se o aplikaci vrstvy na vnitřním očištěném povrchu potrubí strojním nástřikem. Při cementaci jde o aplikaci vnitřního povlaku nástřikem cementové malty vlečeným nástrojem, při epoxidaci jde o nástřik dvoukomponentních epoxidových pryskyřic. Nástřik se provádí po úsecích vymezených startovací a cílovou jámou. Materiál: rozsah použití u cementace DN80 DN2000, eventuálně větší než DN2000 rozsah použití u epoxidace DN50 DN800 Délka obnovovaného úseku je závislá na parametrech použitého technologického zařízení a na DN potrubí. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Příslušný úsek potrubí je po dobu prací vyřazen z provozu Bezvýkopová technologie vyvložkováním troubami vytvrzovanými na místě s využitím speciálních rukávců Technický popis: Jedná se o zatažení naimpregnovaného textilního rukávce do vyčištěného a pro aplikaci připraveného poškozeného potrubí. Rukávec je vyroben podle obnovovaného úseku a DN potrubí. Při výrobě je rukávec vakuově nasycen pryskyřicí a složen nebo navinut na transportní cívky. Prostřednictvím vstupní šachty či inverzní věže je rukávec zaváděn čí zatažen do obnovovaného úseku, kde proběhne vytvrzování. Na závěr se pečlivě oříznou přesahující konce, upraví se v místě napojení v šachtách, vyfrézují se otvory v místech napojení přípojek. Materiál: Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze. K impregnaci se používají epoxidové, polyesterové nebo vinylové pryskyřice. Omezující podmínky: Délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je možné realizovat i úseky 200m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Provozní podmínky: Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu Bezvýkopová technologie - odstranění lokálních Technický popis: Sanace je prováděna pomocí rukávce ze tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí. Konkrétní tloušťky opravných vložek jsou stanoveny statickým výpočtem. Opravy jsou prováděny pres stávající vstupní šachty. Krátká vložka zcela kopíruje stávající potrubí a těsně k němupřilne. K místu, kde je lokalizována porucha se dopraví packer obalený tkaninou prosycenou pryskyřicí. Na postiženém místěse obvod packeru rozšířístlačeným vzduchem a tkanina se tlakem 1.5 bar přitiskne na stěnu poškozeného potrubí čímž je zajištěnatěsnost vložky. Přebytečnápryskyřicese přitomvytláčí a trvale uzavře otvory a trhliny. Pryskyřice vytvrdne za velmi krátkou dobu a spojí takto vzniklou vložku se stávajícím potrubím. Po vytvrdnutí se packer vypustí a vytáhne z potrubí. Materiál: Tato technologie sanace je použitelná pro všechny gravitačníkruhové, vejčité i tlamovité profily od DN 150 do DN 700 mm. Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze, vyráběny jsou tloušťky od 4mm do 15mm. K impregnaci se používají epoxidové, polyesterové, fenolické nebo vinylové pryskyřice. Stránka 9 z 11

10 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část Omezující podmínky: Vytvrzení za studena při C po dobu min dle velikosti profi lu.délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je možné realizovat i úseky 200m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. U neprůlezného profilu je nutno provádět veškeré přípravné a následné práce spojené se samotnou sanací pomocí robotu. Provozní podmínky: Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu. Přehled doporučených dodavatelů: BMH, spol. s r.o. WOMBAT, s.r.o. Ondřejova 592/13 Šmahova 115 CZ Olomouc CZ Brno Tel.: Tel.: Fax: Fax: www:bmh.cz www:wombat.cz Čermák a Hrachovec, a.s. DurotonPolymerbeton s.r.o. Smíchovská 31 Dřevařská 19 CZ Praha 5 CZ Brno Tel.: Tel: Fax: Fax: www:cerhra.cz www:duroton.cz RABMER sanace potrubí, s.r.o. VAK STAVBY, spol. s r.o. Rašínova 422 Výrobní 881 CZ Soběslav CZ Hradec Králové Tel.: Tel.: Fax: Fax: www:rabmer.cz www:vakstavby.cz Stránka 10 z 11

11 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 3. Vzory smluv 3.1. Rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby hlavní smlouva 3.2. Rámcová smlouva Prohlášení stavebníka o zřízení věcného břemene 3.3. Rámcová smlouva Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucí smlouvě o převodu majetku 3.4. Rámcová smlouva Smlouva budoucí o zřízení přeložky 3.5. Rámcová smlouva Smlouva o zřízení přeložky 3.6. Rámcová smlouva Smlouva budoucí o zřízení přeložky na pozemku MMHK 3.7. Rámcová smlouva Smlouva o zřízení přeložky na pozemku MMHK 3.8. Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o dodávce vody a odvádění odpadních vod 3.9. Rámcová smlouva - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací Rámcová smlouva - Smlouva o odpadní vodě převzaté Stránka 11 z 11

12 Rámcová smlouva o p íprav a realizaci stavby íslo smlouvy:. 1. Smluvní strany Smlouva je uzav ená mezi: 1.1. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové I , DI CZ zastoupená Ing. Františkem Barákem, p edsedou p edstavenstva spole nosti spole nost je vedená u rejst íkového soudu v Hradci Králové, spisová zna ka B 964 (dále jen VAK HK nebo Vlastník vodárenské infrastruktury) 1.2. Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové I , DI zastoupená Ing. Pavlem Lipovským, výkonným editelem spole nost je vedená u rejst íkového soudu v Hradci Králové, spisová zna ka B 2383 (dále jen KHP nebo Provozovatel vodárenské infrastruktury) I DI spole nost je vedená u rejst íkového soudu v, oddíl. vložka zastoupená (dále jen Stavebník) 2. P edm t a ú el smlouvy Smluvní strany se výslovn dohodly, že p edm tem této Rámcové smlouvy je úprava budoucích práv a povinností vzniklých mezi Vlastníkem vodárenské infrastruktury, Provozovatelem vodárenské infrastruktury a Stavebníkem v souvislosti s realizací stavby uvedené v l. 4 níže. 3. Základní ustanovení a) Smluvní strany se výslovn dohodly, že v následujících ustanoveních smlouvy, ve kterých je dána na výb r n která z možností uvedením prázdného tverce (, platí ta ást ustanovení, která je ve tverci ozna ena k ížkem (VZOR: ). b) Stavebník má následující charakter: Stavebníkem je obec Stavebníkem je jiný subjekt nežli obec

13 c) Smluvní strany výslovn prohlašují, že tato Rámcová smlouva a jednotlivé budoucí smlouvy obsažené v p ílohách Rámcové smlouvy se uzavírají pro pot eby: - p ípravy plánovací smlouvy dle p íslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a p ílohy. 13 vyhlášky. 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a/nebo - spln ní podmínek ustanovení zákona.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní novel, 8, odst. (3) a/nebo 24, odst. (2) a/nebo - spln ní podmínky zákona.183/2006 Sb., stavební zákon, 161, odst. (1) v rámci p ípravy stavby, uvedené v bod 4. Stavba této smlouvy, ve fázi: projektová dokumentace pro územní ízení projektová dokumentace pro stavební ízení 4. Stavba a) Stavebník má v úmyslu realizovat následující stavbu, která zahrnuje tyto ásti (dále jen Stavba ): Výstavba nového vodovodu ANO NE Rekonstrukce stávajícího vodovodu ANO NE P eložka vodovodu ANO NE P ipojení na ve ejný vodovod (p ípojky) ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE Rekonstrukce kanalizace ANO NE P eložka kanalizace ANO NE P ipojení na ve ejnou kanalizaci (p ípojky) ANO NE Jiná stavba (nap. budova, komunikace, jiná technická infrastruktura, apod.) ANO NE Název stavby: Umíst ní stavby: Stru ný popis:.. b) Podrobný technický popis Stavby je uveden v p íloze. 1. této smlouvy.

14 c) Stavebník prohlašuje, že si je v dom skute nosti, že VAK HK je vlastníkem ve ejného vodovodu (kanalizace) v lokalit, ve které má být p edm t stavby realizován, a že KHP je provozovatelem ve ejného vodovodu (kanalizace) na základ smlouvy o nájmu a provozování, uzav ené s VAK HK dne Práva a povinnosti stran Smluvní strany se výslovn dohodly, že obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti obsažené v p ílohách 2 - této smlouvy, související s p ípravou Stavby. 6. Technické podmínky stavby 6.1. Stanovisko k technickému ešení ve ejného vodovodu Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení ve ejné kanalizace Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení vodovodní p ípojky: Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení kanaliza ní p ípojky Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení p eložek ve ejný vodovod Technické podmínky ANO NE p íloha ve ejná kanalizace Technické podmínky ANO NE p íloha.. 7. Majetkoprávní podmínky Majetková práva a povinnosti jsou upraveny v následujících p ílohách této smlouvy: 7.1. Prohlášení stavebníka o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene ANO NE p íloha Smlouva o smlouv budoucí o nájmu a provozování a p evodu vlastnictví 7.3. Smlouva o smlouv budoucí o provedení p eložky ANO NE p íloha.. ANO NE p íloha.. 8. Obchodní podmínky

15 Ostatní práva a povinnosti jsou upraveny v obchodních podmínkách obsažených v následujících p ílohách této smlouvy: 8.1. Smlouva o smlouv budoucí o dodávce vody a odkanalizování ANO NE p íloha Dohoda o úprav vzájemných práv a povinností vlastník m provozn souvisejících vodovod a kanalizací ANO NE p íloha.. 9. P ehled p íloh Podrobný popis stavby p íloha.. Technické podmínky realizace stavby p íloha.. Technické podmínky p ipojení stavby ke kanalizaci a vodovodu p íloha.. Prohlášení stavebníka o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene p íloha.. Smlouva o smlouv budoucí o nájmu a provozování a p evodu vlastnictví p íloha. Smlouva o smlouv budoucí o provedení p eložky p íloha. Smlouva o smlouv budoucí o dodávce vody a odkanalizování p íloha.. Dohoda o úprav vzájemných práv a povinností vlastník m provozn souvisejících vodovod a kanalizací p íloha.. Ostatní ujednání a p ílohy p íloha... p íloha... p íloha... p íloha Záv re ná ustanovení a) Tato Smlouva nabývá ú innosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. b) Tato Smlouva m že být m n na pouze íslovanými dodatky uzav enými v písemné form. c) Tato Smlouva ve zn ní p ípadných dodatk a dále ve zn ní jednotlivých budoucích smluv tvo ících její p ílohy obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn práv a povinností vzniklých v souvislostí s realizací stavby uvedené v l. 4 této smlouvy. Žádná jiná smlouva, dohoda, prohlášení nebo p íslib u in né n kterou ze stran, které nebudou obsaženy v této Smlouv nebo v jednotlivých budoucích smlouvách, nebudou pro smluvní strany závazné. d) Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou i smlouvy tvo ící p ílohy až.. této smlouvy. Podpisem této Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby zú astn né strany berou na

16 v domí uzav ení smluv tvo ících p ílohy až.., jakožto sou ástí této Smlouvy. P ílohy jsou neodd liteln spojeny s touto smlouvou a samostatn podepsány smluvními stranami. e) Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních v etn p íloh, z nichž po podpisu každá strana obdrží po jednom výtisku. f) Pokud n jaká lh ta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny n kterým soudem za neplatné, nulitní i nevymahatelné, z stane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a ú innosti a nebude v žádném ohledu ovlivn n, narušen nebo zneplatn n; a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné i nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, ú inné a vymáhatelné. g) Tato smlouva je uzav ena dle 269 odst. 2 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. Smluvní strany výslovn prohlašují, že jim je právní úprava dle obchodního zákoníku známa, a že jejím použitím nevzniká žádné ze smluvních stran jakákoliv újma. h) Smlouva se ídí eským právním ádem. Veškeré spory které by vzešly z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou ešeny p ed p íslušným soudem v eské republice. i) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodn, vážn a ur it, nikoliv v tísni a za nápadn nevýhodných podmínek a na d kaz toho p ipojují své podpisy: V Hradci Králové dne.. VAK HK V Hradci Králové dne.. KHP V. dne.. Stavebník

17 P ÍLOHA. x. PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene Stavebník p ipravuje stavbu, jejíž rozsah a podrobný technický popis je uveden v p íloze.1. Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby., jejíž p ílohou je toto prohlášení. Sou ástí Stavby mj. jsou i: Výstavba nového vodovodu ANO NE Rekonstrukce stávajícího vodovodu ANO NE P eložka vodovodu ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE Rekonstrukce kanalizace ANO NE P eložka kanalizace ANO NE 1. Stavebník prohlašuje, že: - do termínu p edložení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) k odsouhlasení Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. uzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých je v DSP navrženo uložení ástí stavby specifikovaných výše (dále jen Nemovitosti) smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene a - do termínu kolaudace ástí stavby uvedených výše uzav e s vlastníky všech Nemovitostí, do kterých budou tyto ásti Stavby uloženy, smlouvu o z ízení v cného b emene spo ívající v povinnosti strp t: 1.1 uložení za ízení vodovodního nebo kanaliza ního adu ve smyslu 1 písm. a) vyhlášky ministerstva zem d lství. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. 274/2007 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n n kterých zákon, v platném zn ní, p es Nemovitosti; 1.2 p ístup na Nemovitosti budoucí stranou oprávn nou (resp. oprávn nou) nebo osobou k tomu stranou oprávn nou zmocn nou, za ú elem opravy a údržby za ízení s tím, že podmínkou je, že Nemovitosti budou po každém takovém p ístupu uvedeny do p vodního stavu na náklady budoucího oprávn ného (resp. oprávn ného); 1.3 zákaz z ízení trvalých staveb a osázení trvalých porost v ochranném prostoru za ízení ve vzdálenosti 2m na každou stranu od osy vodohospodá ského potrubí, což bude zakresleno v geometrickém plánu, který obstará Stavebník na své náklady a který bude sou ástí smlouvy o z ízení v cného b emene 2. Jak ve smlouv o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene tak v samotné smlouv o z ízení v cného b emene budou dále uvedeny nejmén tyto podmínky: - v cné b emeno specifikované v l.1 výše bude smlouvou z ízeno na dobu neur itou, - práva a povinnosti strany oprávn né budou v p ípad p evodu vlastnictví k vodovodu i kanalizaci p echázet vždy na nového vlastníka tohoto vodovodu nebo kanalizace. Obdobn, práva a povinnosti povinného budou p enesena i na budoucí vlastníky nemovitostí. 1 / 2

18 Stavebník dále prohlašuje, že: - uhradí veškerou náhradu za z ízení v cného b emene - si je v dom toho, že pokud do termínu p edložení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) k odsouhlasení Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. neuzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých je v DSP navrženo uložení ástí stavby specifikovaných výše (dále jen Nemovitosti) smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. nebude souhlasit s vydáním stavebního povolení - si je v dom toho, že pokud do termínu kolaudace jakýkoliv ástí stavby uvedených výše neuzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých budou tyto ásti Stavby uloženy, smlouvu o z ízení v cného b emene, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. bude toto považovat za p ekážku v užívání stavby a nebude souhlasit s vydáním kolauda ního rozhodnutí, resp. kolauda ního souhlasu V. dne.. Razítko a podpis... Stavebník 2 / 2

19 P ÍLOHA. x. S M L O U V A o uzav ení budoucí smlouvy o nájmu a provozování, a budoucí smlouv o p evodu majetku Dnešního dne, m síce, roku u z a v í r a j í 1. I O :.. zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v., oddíl., vložka. zastoupená.,, (dále jen Stavebník) 2. Královéhradecká provozní, a.s. se sídlem: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3 I O : zastoupená Ing. Pavlem Lipovským, zástupcem generálního editele a lenem p edstavenstva zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 (dále jen KHP) 3. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3 I O : zastoupená Ing. Františkem Barákem, p edsedou p edstavenstva spole nosti zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 (dále jen VAK HK) tuto smlouvu o uzav ení smlouvy budoucí o nájmu a provozování, budoucí smlouv o p evodu majetku I. Specifikace vodárenské infrastruktury k budoucímu provozování a budoucímu p evodu vlastnictví 1. Stavebník prohlašuje, že p ipravuje stavbu podrobn specifikovanou v p íloze.1. Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby, jejíž p ílohou je mj. i tato smlouva o uzav ení smlouvy budoucí o nájmu a provozování a budoucí smlouva o p evodu majetku. Sou ástí Stavby mj. jsou i: Výstavba nového vodovodu ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE 1 / 3

20 II. Základní ustanovení 1. VAK HK je vlastníkem ve ejného vodovodu a kanalizace v lokalit, ve které má být stavba realizována a KHP je provozovatelem ve ejného vodovodu a kanalizace na základ smlouvy o nájmu a provozování, uzav ené s VAK HK dne KHP, a.s. tímto prohlašuje, že má v obchodním rejst íku v p edm tu podnikání innost "Provozování vodovod a kanalizací", na kterou vydal Živnostenský ú ad v Hradci Králové p íslušné oprávn ní. III. Povinnosti Stavebníka k termínu kolauda ního ízení stavby 1. Stavebník se zavazuje informovat KHP, a.s. o termínu zahájení kolauda ního ízení stavby a vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) do 3 pracovních dn od jeho vydání. 2. Stavebník se dále zavazuje, nejpozd ji do 5 dn po vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu), podat žádost na KHP, a.s. o p edložení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedené v l. 1 této smlouvy. Sou asn k žádosti poskytne KHP, a.s. pro pot eby vyhotovení návrhu smlouvy a dále pro pot eby provozování této infrastruktury dokumenty skute ného provedení stavby - kolauda ní rozhodnutí (souhlas), opravená projektová dokumentace ke stavebnímu ízení dle skute ného provedení stavby, cenu realizované vodohospodá ské stavby a geodetické zam ení v papírové i digitální form. 3. Stavebník se dále zavazuje nejpozd ji do 14 dn po obdržení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedené v l. 1 této smlouvy za dohodnuté nájemné ve výši 1,- K ro n, za ú elem provozování této vodárenské infrastruktury. Smlouva o nájmu a provozování bude uzav ena na dobu neur itou s 3 m sí ní výpov dní lh tou. IV. Povinnosti Stavebníka po uvedení stavby do provozu 1. Stavebník se dále zavazuje, že nejpozd ji do 6 m síc po vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) ohledn stavby uvedené v l. I této smlouvy uzav e s místn p íslušnou obcí (dále jen obec ) smlouvu o p evodu vlastnictví stavby, dle které bezúplatn p evede stavbu (vodovod / kanalizaci) specifikovanou v l. I této smlouvy na obec. 2. Pro úplnost potom smluvní strany uvád jí, že obec následn p evede vlastnické právo k vodovodu /kanalizaci/ uvedenému v l. I této smlouvy na spole nost VAK, a to bu : - formou nepen žitého vkladu do základního kapitálu VAK HK, nebo - na základ kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena p evodem kmenových akcií, které jsou v držení druhého nabyvatele, na majitele v listinné podob. V. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud Stavebník nesplní svou povinnost informovat KHP o vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) ke stavb dle l. III odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši K za každý den prodlení s pln ním této povinnosti. 2. Smluvní strany se dohodly, že pokud stavebník nesplní svou povinnost uzav ít smlouvu o nájmu a provozování dle l. III. odst. 2, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši K. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dot en nárok na náhradu škody. 2 / 3

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více