Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část"

Transkript

1 Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010

2 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací Kamenina Tvárná litina Beton a železobeton Sklolaminátové potrubí Plastové trouby PE-HD a PP Bezvýkopové technologie Bezvýkopová technologie pro opravu či obnovu s odstraněním původních potrubí roztrháním a roztlačováním starých vedení - Berstlining Bezvýkopová technologie volným přerušovaným zatahováním jednotlivých předem spojovaných trub do původních potrubí (relining) Bezvýkopová technologie metoda cementace a epoxidace Bezvýkopová technologie vyvložkováním troubami vytvrzovanými na místě s využitím speciálních rukávců Bezvýkopová technologie - odstranění lokálních Vzory smluv Rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby - hlavní smlouva Rámcová smlouva - Prohlášení stavebníka o zřízení věcného břemene Rámcová smlouva - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucí smlouvě o převodu majetku Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o zřízení přeložky Rámcová smlouva - Smlouva o zřízení přeložky Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o zřízení přeložky na pozemku MMHK Rámcová smlouva - Smlouva o zřízení přeložky na pozemku MMHK Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací Rámcová smlouva - Smlouva o odpadní vodě převzaté Stránka 2 z 11

3 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací 1.1. Kamenina Jako základní materiál pro výstavbu kanalizačních stok u VAK HK a.s. by se měly používat trubní systémy z kameniny vyráběné v souladu s ČSN EN 295 ( ). K dispozici trouby hrdlové nebo bezhrdlové, glazované nebo neglazované. VAK HK preferuje kameninové potrubí glazované s hrdlovými spoji. Kameninové trouby se v intravilánu ukládají z důvodu dlouhodobé stability nivelety potrubí pouze na betonovou desku a do betonového sedla o středovém úhlu min Obsyp až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí musí být proveden ze štěrkopísku zrna max. 20 mm. Pod vozovkami silně zatížených komunikací, pod železničními tělesy a pod vodotečemi se potrubí musí vždy ve staticky odůvodněných případech obetonovat. Požadované provozně technické parametry: zkušební tlak: 50 kpa přípustné dimenze: DN 100 DN 1200 mm povrchová úprava: glazování požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: EuroCeramic, Červené domky 57, CZ JIHLAVA Tel./Fax: KeramoSteinzeug s.r.o. Husova 21 CZ České Budějovice Tel.: Fax.: Stránka 3 z 11

4 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.2. Tvárná litina Pro výstavbu gravitačních kanalizačních sítía kanalizačních výtlaků se navrhují trubní systémy z tvárné litiny dle ČSN EN 598. V rámci jedné lokality (stavby) se preferuje dodávka trub a tvarovek od jednoho výrobce. Spoje trub se používají přednostně hrdlové, u tlakové kanalizační stoky náhradou za betonové kotevní bloky hrdlové spoje zámkové zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou nebo tahovou spojkou. Přechody na armatury se řeší přírubovými spoji s těsněním s kovovou vložkou. Šrouby pro přírubové spoje se používají nerezové. Pro litinové potrubí je k dispozici u výrobců široká nabídka tvarovek hrdlových i přírubových s ochranou vnějšího i vnitřního povrchu odpovídající ochraně potrubí. Vždy musí být proveden korozní průzkum a na základě jeho závěrů navržena vhodná vnější ochrana proti korozi. Požadované provozně technické parametry: přípustné dimenze: DN 80 DN 2000 mm vnitřní ochranná vrstva: o standardní (cementová výstelka z hlinitanového cementu) o speciální (polyuretanová vrstva) vnější ochranná vrstva: o standardní (pozinkování potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m 2 s epoxidovým nátěrem červenohnědé barvy) o zesílená (polyetylenová fólie) o speciální (obal cementovou maltou, ve výrobě aplikovaná vrstva PE tl. 1,8-2,2 mm nebo PUR, speciální ochrana hrdel nebo přírub atd.) těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. (Slévárna) POLYGON HOUSE Doudlebská 5/1699 CZ Praha 4 - Pankrác Tel: Tax: Duktus litinové systémy s.r.o. Košťálkova 1527 CZ Beroun Tel.: , Fax: Stránka 4 z 11

5 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.3. Beton a železobeton Pro jednotnou i oddílnou kanalizaci je možné použít pouze betonové nebo železobetonové trouby vyráběné dle ČSN EN 1916.Pro výrobu těchto trub musí být užito síranovzdorných cementů. Nejpoužívanější je kruhový profil, uplatnění nacházejí vejčité tvary v normálním provedení nebo se zvýšeným či sníženým profilem, tlamové profily. Betonové, resp.železobetonové trouby musí být ukládány na betonovou desku, pražce a betonové sedlo. Betonové a železobetonové trouby bez ochrany vnitřního povrchu mohou být použity pouze pro výstavbu dešťové kanalizace. Požadované provozně technické parametry: pevnostní třída: C 35/45 přípustné dimenze: DN 300 DN 2200 mm vnitřní ochranná vrstva: čedičová (OC) výstelka min. 180 těsnění spoje: elastomerové zabudované v hrdle trouby, od DN mm jednobřité požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: Prefa Brno a.s. Kulkova 10 CZ Brno Tel.: Fax: BETONIKA pluss.r.o. V Zanikadlech 260 CZ Lužec nad Vltavou Tel.: Fax: Stránka 5 z 11

6 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.4. Sklolaminátové potrubí Požadují se trouby vyráběné technologií odstředivě litých trub o minimální tuhosti SN Potrubí se vždy ukládá do štěrkopískového lože o tloušťce min mm. Potrubí nesmí být ve výkopu v žádném případě podloženo pevnými předměty (prahy), které by tak byly zdrojem budoucích poruch. Obsyp potrubí hutněnou zeminou se zrny o velikosti maximálně se rovnající tloušťce stěny bude proveden do výšky 70% vnitřního průměru potrubí, na zásyp potrubí lze použít sypkou výkopovou zeminu. Požadované provozně technické parametry: tlaková třída: min. PN 1 až PN 25 přípustné dimenze: DN 150 DN 2400 mm vnější ochranná vrstva: žádná těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 50 let Přehled doporučených výrobců: HOBAS CZ, spol. s r.o. Za Olšávkou 391 CZ Uherské Hradiště Tel.: Fax: Stránka 6 z 11

7 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.5. Plastové trouby - PVC, PE-HD a PP Základní nevýhodou tohoto potrubí je postupná deformace materiálu, způsobující v čase zhoršování mechanicko-fyzikálních vlastností trub. V případě návrhu kanalizace z pružných trub je nutné použít trouby s největší kruhovou tuhostí. Pružné potrubí se pod tlakem zeminy nadloží a přetížení z povrchu terénu či vozovky deformují. Při realizaci je nezbytné provádět hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším nebo rovno DN600)a docílit dokonalého zhutnění. Pro kanalizační potrubí preferuje VAK HK třívrství silnostěnný PP nebo PP korugovaný. Platí následující: v případě použití trub pružných musí zhotovitel provádět kontrolní zkoušky dle ČSN Kontrola hutnění zemin a sypanin a předložit kladné výsledky těchto zkoušek VAKu HK. Následně bude vydán souhlas s provedením zásypu potrubí. Investor kanalizace má za povinnost před uplynutím záruční lhůty (cca po5-letech) zkontrolovat deformaci kruhového profilu (ovalitu) potrubí. Nepřijatelná deformace je vyšší než 6%. Pokud by naměřené hodnoty byly vyšší než je tento limit, musí investor reklamovat u zhotovitele stavebních prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka musí být sjednána ve smlouvě o dílo. Investor nesmí sjednat záruční lhůty na jakost provedených prací kratší než 6 let. Požadované provozně technické parametry: tlaková třída: min. PN 10 přípustné dimenze: DN 80 DN 500 mm barevné provedení: červenohnědá vnější ochranná vrstva: žádná těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 50 let Přehled doporučených výrobců: MAINCOR, s.r.o. Bezová 1658/1 CZ Praha 4 - Braník Tel.: Fax: Pipelife Czech s.r.o. Kučovaniny 1778 CZ Otrokovice tel.: fax: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Rudeč 848 CZ Kostelec nad labem Tel.: Fax: Stránka 7 z 11

8 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 2. Bezvýkopové technologie Příklady variant bezvýkopových technologií: 2.1. Bezvýkopová technologie pro opravu či obnovu s odstraněním původních potrubí roztrháním a roztlačováním starých vedení - Berstlining Technický popis: Výměna stávajícího potrubí a jeho náhrada novým potrubím stejného nebo většího profilu. Tažná síla je vyvíjena hydraulickým zařízením a přenášena pomocí montovaného soutyčí. Vlastním nástroje jsou trhací hlavice s řezacím nožem, rozšiřovací hlavice nebo vytláčecí hlava. Současně s rozřezáním/roztláčením původního potrubí případně i rozšířením prostoru rozšiřovací hlavou je zatahováno nové potrubí či chránička od startovací jámy k cílové jámě. V případě vytlačování původního potrubí je nové potrubí současně ve stejném směru vtahováno/vtlačováno do uvolněného prostoru.maximální délka úseku je však m dle velikosti profilu. Při této metodě sanace nedochází k čištění potrubí, frézování překážek, odstraňování kořenu ani dalším jiným opatřením. Materiál potrubí: Sanovat lze všechna stará potrubí z kameniny, betonu, litiny, azbestocementu, oceli a umělých hmot, běžně u profilů DN Nově lze zatahovat různé trubní materiály PE s vnější ochrannou vrstvou, litinu, ocel. Omezující podmínky: Délka obnovovaného úseku je závislá na DN potrubí. Musí být dostatečný prostor pro startovací a cílovou jámu. Prostor v okolí těchto jam musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení, musí být k dispozici prostor pro montáž a zatažení nového potrubního úseku. Provozní podmínky: Pro kontinuální zachování služeb po celou dobu provádění obnovy musí být zajištěno odstavení příslušného úseku sítě z provozu a použito náhradní řešení Bezvýkopová technologie volným přerušovaným zatahováním jednotlivých předem spojovaných trub do původních potrubí (relining) Technický popis: Při obnově potrubí metodou relining se do stávajícího řadu zatahuje nové potrubí menší světlosti. Mohou se zatahovat jednotlivé trouby spojované ve startovací jámě, nebo se zatahuje celý úsek potrubí smontovaný na povrchu. Před zatahováním se stávající potrubí pro zlepšení průchodnosti vyčistí a prohlédne kamerou. Pomocí zatahovacího zařízení umístěného v cílové jámě a prostřednictvím tažné hlavy se lanem ze startovací jámy zatáhne do celého úseku nové potrubí. Potřebnou souosost nové trouby ve stávajícím potrubí zajistíme pomocí distančních kroužků zatahovaných současně s troubou nebo se po zatažení potrubí mezikruží zainjektuje speciální směsí. Materiál potrubí: Sanované potrubí - tlakové a netlakové potrubí zrůzných materiálů. Sanačním materiál je PE-HD 100 nebo PE-HD 80, SDR dle tlakových poměrů, tvárná litina, ocel, PVC, nejčastěji v profilech nad DN 100. Omezující podmínky: Startovací a cílové jámy mohou mít minimální rozměry, lze využít šachty v opravované a obnovované trase. Délka obnovovaného úseku je závislá na DN potrubí. Musí být dostatečný prostor pro startovací a cílovou jámu. Prostor v okolí těchto jam musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Provozní podmínky: Příslušný úsek potrubí je po dobu prací vyřazen z provozu. Stránka 8 z 11

9 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 2.3. Bezvýkopová technologie metoda cementace a epoxidace Technický popis: Jedná se o aplikaci vrstvy na vnitřním očištěném povrchu potrubí strojním nástřikem. Při cementaci jde o aplikaci vnitřního povlaku nástřikem cementové malty vlečeným nástrojem, při epoxidaci jde o nástřik dvoukomponentních epoxidových pryskyřic. Nástřik se provádí po úsecích vymezených startovací a cílovou jámou. Materiál: rozsah použití u cementace DN80 DN2000, eventuálně větší než DN2000 rozsah použití u epoxidace DN50 DN800 Délka obnovovaného úseku je závislá na parametrech použitého technologického zařízení a na DN potrubí. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Příslušný úsek potrubí je po dobu prací vyřazen z provozu Bezvýkopová technologie vyvložkováním troubami vytvrzovanými na místě s využitím speciálních rukávců Technický popis: Jedná se o zatažení naimpregnovaného textilního rukávce do vyčištěného a pro aplikaci připraveného poškozeného potrubí. Rukávec je vyroben podle obnovovaného úseku a DN potrubí. Při výrobě je rukávec vakuově nasycen pryskyřicí a složen nebo navinut na transportní cívky. Prostřednictvím vstupní šachty či inverzní věže je rukávec zaváděn čí zatažen do obnovovaného úseku, kde proběhne vytvrzování. Na závěr se pečlivě oříznou přesahující konce, upraví se v místě napojení v šachtách, vyfrézují se otvory v místech napojení přípojek. Materiál: Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze. K impregnaci se používají epoxidové, polyesterové nebo vinylové pryskyřice. Omezující podmínky: Délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je možné realizovat i úseky 200m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Provozní podmínky: Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu Bezvýkopová technologie - odstranění lokálních Technický popis: Sanace je prováděna pomocí rukávce ze tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí. Konkrétní tloušťky opravných vložek jsou stanoveny statickým výpočtem. Opravy jsou prováděny pres stávající vstupní šachty. Krátká vložka zcela kopíruje stávající potrubí a těsně k němupřilne. K místu, kde je lokalizována porucha se dopraví packer obalený tkaninou prosycenou pryskyřicí. Na postiženém místěse obvod packeru rozšířístlačeným vzduchem a tkanina se tlakem 1.5 bar přitiskne na stěnu poškozeného potrubí čímž je zajištěnatěsnost vložky. Přebytečnápryskyřicese přitomvytláčí a trvale uzavře otvory a trhliny. Pryskyřice vytvrdne za velmi krátkou dobu a spojí takto vzniklou vložku se stávajícím potrubím. Po vytvrdnutí se packer vypustí a vytáhne z potrubí. Materiál: Tato technologie sanace je použitelná pro všechny gravitačníkruhové, vejčité i tlamovité profily od DN 150 do DN 700 mm. Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze, vyráběny jsou tloušťky od 4mm do 15mm. K impregnaci se používají epoxidové, polyesterové, fenolické nebo vinylové pryskyřice. Stránka 9 z 11

10 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část Omezující podmínky: Vytvrzení za studena při C po dobu min dle velikosti profi lu.délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je možné realizovat i úseky 200m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. U neprůlezného profilu je nutno provádět veškeré přípravné a následné práce spojené se samotnou sanací pomocí robotu. Provozní podmínky: Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu. Přehled doporučených dodavatelů: BMH, spol. s r.o. WOMBAT, s.r.o. Ondřejova 592/13 Šmahova 115 CZ Olomouc CZ Brno Tel.: Tel.: Fax: Fax: www:bmh.cz www:wombat.cz Čermák a Hrachovec, a.s. DurotonPolymerbeton s.r.o. Smíchovská 31 Dřevařská 19 CZ Praha 5 CZ Brno Tel.: Tel: Fax: Fax: www:cerhra.cz www:duroton.cz RABMER sanace potrubí, s.r.o. VAK STAVBY, spol. s r.o. Rašínova 422 Výrobní 881 CZ Soběslav CZ Hradec Králové Tel.: Tel.: Fax: Fax: www:rabmer.cz www:vakstavby.cz Stránka 10 z 11

11 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 3. Vzory smluv 3.1. Rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby hlavní smlouva 3.2. Rámcová smlouva Prohlášení stavebníka o zřízení věcného břemene 3.3. Rámcová smlouva Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucí smlouvě o převodu majetku 3.4. Rámcová smlouva Smlouva budoucí o zřízení přeložky 3.5. Rámcová smlouva Smlouva o zřízení přeložky 3.6. Rámcová smlouva Smlouva budoucí o zřízení přeložky na pozemku MMHK 3.7. Rámcová smlouva Smlouva o zřízení přeložky na pozemku MMHK 3.8. Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o dodávce vody a odvádění odpadních vod 3.9. Rámcová smlouva - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací Rámcová smlouva - Smlouva o odpadní vodě převzaté Stránka 11 z 11

12 Rámcová smlouva o p íprav a realizaci stavby íslo smlouvy:. 1. Smluvní strany Smlouva je uzav ená mezi: 1.1. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové I , DI CZ zastoupená Ing. Františkem Barákem, p edsedou p edstavenstva spole nosti spole nost je vedená u rejst íkového soudu v Hradci Králové, spisová zna ka B 964 (dále jen VAK HK nebo Vlastník vodárenské infrastruktury) 1.2. Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové I , DI zastoupená Ing. Pavlem Lipovským, výkonným editelem spole nost je vedená u rejst íkového soudu v Hradci Králové, spisová zna ka B 2383 (dále jen KHP nebo Provozovatel vodárenské infrastruktury) I DI spole nost je vedená u rejst íkového soudu v, oddíl. vložka zastoupená (dále jen Stavebník) 2. P edm t a ú el smlouvy Smluvní strany se výslovn dohodly, že p edm tem této Rámcové smlouvy je úprava budoucích práv a povinností vzniklých mezi Vlastníkem vodárenské infrastruktury, Provozovatelem vodárenské infrastruktury a Stavebníkem v souvislosti s realizací stavby uvedené v l. 4 níže. 3. Základní ustanovení a) Smluvní strany se výslovn dohodly, že v následujících ustanoveních smlouvy, ve kterých je dána na výb r n která z možností uvedením prázdného tverce (, platí ta ást ustanovení, která je ve tverci ozna ena k ížkem (VZOR: ). b) Stavebník má následující charakter: Stavebníkem je obec Stavebníkem je jiný subjekt nežli obec

13 c) Smluvní strany výslovn prohlašují, že tato Rámcová smlouva a jednotlivé budoucí smlouvy obsažené v p ílohách Rámcové smlouvy se uzavírají pro pot eby: - p ípravy plánovací smlouvy dle p íslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a p ílohy. 13 vyhlášky. 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a/nebo - spln ní podmínek ustanovení zákona.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní novel, 8, odst. (3) a/nebo 24, odst. (2) a/nebo - spln ní podmínky zákona.183/2006 Sb., stavební zákon, 161, odst. (1) v rámci p ípravy stavby, uvedené v bod 4. Stavba této smlouvy, ve fázi: projektová dokumentace pro územní ízení projektová dokumentace pro stavební ízení 4. Stavba a) Stavebník má v úmyslu realizovat následující stavbu, která zahrnuje tyto ásti (dále jen Stavba ): Výstavba nového vodovodu ANO NE Rekonstrukce stávajícího vodovodu ANO NE P eložka vodovodu ANO NE P ipojení na ve ejný vodovod (p ípojky) ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE Rekonstrukce kanalizace ANO NE P eložka kanalizace ANO NE P ipojení na ve ejnou kanalizaci (p ípojky) ANO NE Jiná stavba (nap. budova, komunikace, jiná technická infrastruktura, apod.) ANO NE Název stavby: Umíst ní stavby: Stru ný popis:.. b) Podrobný technický popis Stavby je uveden v p íloze. 1. této smlouvy.

14 c) Stavebník prohlašuje, že si je v dom skute nosti, že VAK HK je vlastníkem ve ejného vodovodu (kanalizace) v lokalit, ve které má být p edm t stavby realizován, a že KHP je provozovatelem ve ejného vodovodu (kanalizace) na základ smlouvy o nájmu a provozování, uzav ené s VAK HK dne Práva a povinnosti stran Smluvní strany se výslovn dohodly, že obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti obsažené v p ílohách 2 - této smlouvy, související s p ípravou Stavby. 6. Technické podmínky stavby 6.1. Stanovisko k technickému ešení ve ejného vodovodu Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení ve ejné kanalizace Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení vodovodní p ípojky: Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení kanaliza ní p ípojky Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení p eložek ve ejný vodovod Technické podmínky ANO NE p íloha ve ejná kanalizace Technické podmínky ANO NE p íloha.. 7. Majetkoprávní podmínky Majetková práva a povinnosti jsou upraveny v následujících p ílohách této smlouvy: 7.1. Prohlášení stavebníka o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene ANO NE p íloha Smlouva o smlouv budoucí o nájmu a provozování a p evodu vlastnictví 7.3. Smlouva o smlouv budoucí o provedení p eložky ANO NE p íloha.. ANO NE p íloha.. 8. Obchodní podmínky

15 Ostatní práva a povinnosti jsou upraveny v obchodních podmínkách obsažených v následujících p ílohách této smlouvy: 8.1. Smlouva o smlouv budoucí o dodávce vody a odkanalizování ANO NE p íloha Dohoda o úprav vzájemných práv a povinností vlastník m provozn souvisejících vodovod a kanalizací ANO NE p íloha.. 9. P ehled p íloh Podrobný popis stavby p íloha.. Technické podmínky realizace stavby p íloha.. Technické podmínky p ipojení stavby ke kanalizaci a vodovodu p íloha.. Prohlášení stavebníka o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene p íloha.. Smlouva o smlouv budoucí o nájmu a provozování a p evodu vlastnictví p íloha. Smlouva o smlouv budoucí o provedení p eložky p íloha. Smlouva o smlouv budoucí o dodávce vody a odkanalizování p íloha.. Dohoda o úprav vzájemných práv a povinností vlastník m provozn souvisejících vodovod a kanalizací p íloha.. Ostatní ujednání a p ílohy p íloha... p íloha... p íloha... p íloha Záv re ná ustanovení a) Tato Smlouva nabývá ú innosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. b) Tato Smlouva m že být m n na pouze íslovanými dodatky uzav enými v písemné form. c) Tato Smlouva ve zn ní p ípadných dodatk a dále ve zn ní jednotlivých budoucích smluv tvo ících její p ílohy obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn práv a povinností vzniklých v souvislostí s realizací stavby uvedené v l. 4 této smlouvy. Žádná jiná smlouva, dohoda, prohlášení nebo p íslib u in né n kterou ze stran, které nebudou obsaženy v této Smlouv nebo v jednotlivých budoucích smlouvách, nebudou pro smluvní strany závazné. d) Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou i smlouvy tvo ící p ílohy až.. této smlouvy. Podpisem této Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby zú astn né strany berou na

16 v domí uzav ení smluv tvo ících p ílohy až.., jakožto sou ástí této Smlouvy. P ílohy jsou neodd liteln spojeny s touto smlouvou a samostatn podepsány smluvními stranami. e) Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních v etn p íloh, z nichž po podpisu každá strana obdrží po jednom výtisku. f) Pokud n jaká lh ta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny n kterým soudem za neplatné, nulitní i nevymahatelné, z stane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a ú innosti a nebude v žádném ohledu ovlivn n, narušen nebo zneplatn n; a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné i nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, ú inné a vymáhatelné. g) Tato smlouva je uzav ena dle 269 odst. 2 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. Smluvní strany výslovn prohlašují, že jim je právní úprava dle obchodního zákoníku známa, a že jejím použitím nevzniká žádné ze smluvních stran jakákoliv újma. h) Smlouva se ídí eským právním ádem. Veškeré spory které by vzešly z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou ešeny p ed p íslušným soudem v eské republice. i) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodn, vážn a ur it, nikoliv v tísni a za nápadn nevýhodných podmínek a na d kaz toho p ipojují své podpisy: V Hradci Králové dne.. VAK HK V Hradci Králové dne.. KHP V. dne.. Stavebník

17 P ÍLOHA. x. PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene Stavebník p ipravuje stavbu, jejíž rozsah a podrobný technický popis je uveden v p íloze.1. Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby., jejíž p ílohou je toto prohlášení. Sou ástí Stavby mj. jsou i: Výstavba nového vodovodu ANO NE Rekonstrukce stávajícího vodovodu ANO NE P eložka vodovodu ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE Rekonstrukce kanalizace ANO NE P eložka kanalizace ANO NE 1. Stavebník prohlašuje, že: - do termínu p edložení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) k odsouhlasení Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. uzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých je v DSP navrženo uložení ástí stavby specifikovaných výše (dále jen Nemovitosti) smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene a - do termínu kolaudace ástí stavby uvedených výše uzav e s vlastníky všech Nemovitostí, do kterých budou tyto ásti Stavby uloženy, smlouvu o z ízení v cného b emene spo ívající v povinnosti strp t: 1.1 uložení za ízení vodovodního nebo kanaliza ního adu ve smyslu 1 písm. a) vyhlášky ministerstva zem d lství. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. 274/2007 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n n kterých zákon, v platném zn ní, p es Nemovitosti; 1.2 p ístup na Nemovitosti budoucí stranou oprávn nou (resp. oprávn nou) nebo osobou k tomu stranou oprávn nou zmocn nou, za ú elem opravy a údržby za ízení s tím, že podmínkou je, že Nemovitosti budou po každém takovém p ístupu uvedeny do p vodního stavu na náklady budoucího oprávn ného (resp. oprávn ného); 1.3 zákaz z ízení trvalých staveb a osázení trvalých porost v ochranném prostoru za ízení ve vzdálenosti 2m na každou stranu od osy vodohospodá ského potrubí, což bude zakresleno v geometrickém plánu, který obstará Stavebník na své náklady a který bude sou ástí smlouvy o z ízení v cného b emene 2. Jak ve smlouv o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene tak v samotné smlouv o z ízení v cného b emene budou dále uvedeny nejmén tyto podmínky: - v cné b emeno specifikované v l.1 výše bude smlouvou z ízeno na dobu neur itou, - práva a povinnosti strany oprávn né budou v p ípad p evodu vlastnictví k vodovodu i kanalizaci p echázet vždy na nového vlastníka tohoto vodovodu nebo kanalizace. Obdobn, práva a povinnosti povinného budou p enesena i na budoucí vlastníky nemovitostí. 1 / 2

18 Stavebník dále prohlašuje, že: - uhradí veškerou náhradu za z ízení v cného b emene - si je v dom toho, že pokud do termínu p edložení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) k odsouhlasení Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. neuzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých je v DSP navrženo uložení ástí stavby specifikovaných výše (dále jen Nemovitosti) smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. nebude souhlasit s vydáním stavebního povolení - si je v dom toho, že pokud do termínu kolaudace jakýkoliv ástí stavby uvedených výše neuzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých budou tyto ásti Stavby uloženy, smlouvu o z ízení v cného b emene, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. bude toto považovat za p ekážku v užívání stavby a nebude souhlasit s vydáním kolauda ního rozhodnutí, resp. kolauda ního souhlasu V. dne.. Razítko a podpis... Stavebník 2 / 2

19 P ÍLOHA. x. S M L O U V A o uzav ení budoucí smlouvy o nájmu a provozování, a budoucí smlouv o p evodu majetku Dnešního dne, m síce, roku u z a v í r a j í 1. I O :.. zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v., oddíl., vložka. zastoupená.,, (dále jen Stavebník) 2. Královéhradecká provozní, a.s. se sídlem: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3 I O : zastoupená Ing. Pavlem Lipovským, zástupcem generálního editele a lenem p edstavenstva zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 (dále jen KHP) 3. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3 I O : zastoupená Ing. Františkem Barákem, p edsedou p edstavenstva spole nosti zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 (dále jen VAK HK) tuto smlouvu o uzav ení smlouvy budoucí o nájmu a provozování, budoucí smlouv o p evodu majetku I. Specifikace vodárenské infrastruktury k budoucímu provozování a budoucímu p evodu vlastnictví 1. Stavebník prohlašuje, že p ipravuje stavbu podrobn specifikovanou v p íloze.1. Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby, jejíž p ílohou je mj. i tato smlouva o uzav ení smlouvy budoucí o nájmu a provozování a budoucí smlouva o p evodu majetku. Sou ástí Stavby mj. jsou i: Výstavba nového vodovodu ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE 1 / 3

20 II. Základní ustanovení 1. VAK HK je vlastníkem ve ejného vodovodu a kanalizace v lokalit, ve které má být stavba realizována a KHP je provozovatelem ve ejného vodovodu a kanalizace na základ smlouvy o nájmu a provozování, uzav ené s VAK HK dne KHP, a.s. tímto prohlašuje, že má v obchodním rejst íku v p edm tu podnikání innost "Provozování vodovod a kanalizací", na kterou vydal Živnostenský ú ad v Hradci Králové p íslušné oprávn ní. III. Povinnosti Stavebníka k termínu kolauda ního ízení stavby 1. Stavebník se zavazuje informovat KHP, a.s. o termínu zahájení kolauda ního ízení stavby a vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) do 3 pracovních dn od jeho vydání. 2. Stavebník se dále zavazuje, nejpozd ji do 5 dn po vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu), podat žádost na KHP, a.s. o p edložení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedené v l. 1 této smlouvy. Sou asn k žádosti poskytne KHP, a.s. pro pot eby vyhotovení návrhu smlouvy a dále pro pot eby provozování této infrastruktury dokumenty skute ného provedení stavby - kolauda ní rozhodnutí (souhlas), opravená projektová dokumentace ke stavebnímu ízení dle skute ného provedení stavby, cenu realizované vodohospodá ské stavby a geodetické zam ení v papírové i digitální form. 3. Stavebník se dále zavazuje nejpozd ji do 14 dn po obdržení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedené v l. 1 této smlouvy za dohodnuté nájemné ve výši 1,- K ro n, za ú elem provozování této vodárenské infrastruktury. Smlouva o nájmu a provozování bude uzav ena na dobu neur itou s 3 m sí ní výpov dní lh tou. IV. Povinnosti Stavebníka po uvedení stavby do provozu 1. Stavebník se dále zavazuje, že nejpozd ji do 6 m síc po vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) ohledn stavby uvedené v l. I této smlouvy uzav e s místn p íslušnou obcí (dále jen obec ) smlouvu o p evodu vlastnictví stavby, dle které bezúplatn p evede stavbu (vodovod / kanalizaci) specifikovanou v l. I této smlouvy na obec. 2. Pro úplnost potom smluvní strany uvád jí, že obec následn p evede vlastnické právo k vodovodu /kanalizaci/ uvedenému v l. I této smlouvy na spole nost VAK, a to bu : - formou nepen žitého vkladu do základního kapitálu VAK HK, nebo - na základ kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena p evodem kmenových akcií, které jsou v držení druhého nabyvatele, na majitele v listinné podob. V. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud Stavebník nesplní svou povinnost informovat KHP o vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) ke stavb dle l. III odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši K za každý den prodlení s pln ním této povinnosti. 2. Smluvní strany se dohodly, že pokud stavebník nesplní svou povinnost uzav ít smlouvu o nájmu a provozování dle l. III. odst. 2, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši K. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dot en nárok na náhradu škody. 2 / 3

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2015 Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací... 3 1.1. Kamenina... 3 1.2. Tvárná litina... 4 1.3. Beton

Více

Technické standardy veřejných vodovodů. C Přílohy

Technické standardy veřejných vodovodů. C Přílohy Technické standardy veřejných vodovodů C Přílohy Ing. Lukáš Netušil Prosinec 2010 Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu vodovodu... 3 1.1. Tvárná litina... 3 1.2. Polyetylén (PE)... 4 1.3. PVC...

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #5563/CJH/2014-CJHM@j 5563/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5464/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 12800 Praha 2 Nové M sto zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :... #24165/U/2016-HMSO@h 24165/U/2016-HMSO.j.: UZSVM/U/18192/2016-HMSO eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Ing. Lukáš Netušil Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy ve ejných vodovod C. P ílohy Obsah: 1. Materiály používané pro

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1806/CJH/2015-CJHM@p 1806/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1763/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 12800 Praha 2 Nové M sto zastoupena:

Více

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel Zám r uzav ení Dodatku. 2 ke Smlouv nájemní ze dne 31. 5. 2011 ve zn ní dodatku. 1 ze dne 29. 6. 2012 M sto Tel, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

Prokišova 1202/5, eské Bud jovice pov en P íkazem generálního editele Ú adu. 6/2014, v platném zn ní

Prokišova 1202/5, eské Bud jovice pov en P íkazem generálního editele Ú adu. 6/2014, v platném zn ní Kupní smlo u va. 2 0 3 4 3 /C/2016 -H MSO C/CB/2011/3975 #20343/C/2016-HMSO@% 20343/C/2016-HMSO.j.: UZSVM/C/18459/2016-HMSO Ú ad p ro zastupo vá ní stát u ve v c ech majetko výc h se sídlem Rašínovo náb

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #3909/CJH/2016-CJHM@- 3909/CJH/2016-CJHM.j.: UZSVM/CJH/3982/2016-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Návrh usneseni ZM 23.3,2015 Stránka I z 2 4 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ 3. Zastupitelstva města konaného dne 23.3.2015 Dispozice s majetkem - věcná břemena přes pozemky v kú, NMNM( 2X) -

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) #1686/BJI/2016-BJIM@5 1686/BJI/2016-BJIM.j.: UZSVM/BJI/1734/2016-BJIM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právn jedná

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) #5314/BVY/2016-BVYM@ƒ 5314/BVY/2016-BVYM.j.: UZSVM/BVY/5298/2016-BVYM eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právn

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

Smlouva o pronájmu pozemk N Á V R H

Smlouva o pronájmu pozemk N Á V R H Smlouva o pronájmu pozemk N Á V R H Smluvní strany: Obec Jino any Sídlo: nám. 5. kv tna.p. 19, 252 25 Jino any : 002 41 342 Jednající: Miluší an íkovou, starostkou (dále jen jako pronajímatel ) a Obchodní

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9 1. Vlastník vodovodu a kanalizace : Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, 390 02 : 260 69 539 Statutární orgán : Jednatelé spole nosti Ing. Hana Randová, Ing. Bed ich Beneš, Ing. Ji

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 11.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

. UZSVM/S/14622/2016-HMSU

. UZSVM/S/14622/2016-HMSU #20147/S/2016-HMSU@S 20147/S/2016-HMSU.j.: UZSVM/S/14622/2016-HMSU eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn jedná

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění na akci FN Hradec Králové zřízení provizorních šaten v chirurgickém Bedrnově pavilonu v 1.NP uzavřená mezi: Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle ust. 1240, 1746 odst. 2 a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1.

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

. UZSVM/S/26602/2016-HMSU

. UZSVM/S/26602/2016-HMSU #36533/S/2016-HMSU@Z 36533/S/2016-HMSU.j.: UZSVM/S/26602/2016-HMSU eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn jedná

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin Štefek....,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM../2015

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM../2015 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM../2015 uzav ená podle ust. 1746, odst. 2 a dále dle 2586 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen ob anský zákoník) na zakázku Údržba

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

. UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM

. UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM #2832/SKL/2016-SKLM@j 2832/SKL/2016-SKLM.j.: UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene č.sml. SMLOUVA o zřízení věcného břemene uzavřená podle ust. 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - tel: 465391132.p. 3 e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz 561 34 Výprachtice Vaše.j.: 106/2006 Ze dne: 22.02.2006 Naše.j.: 190/2006/SU Vy izuje: Lerch Po et list : Po et

Více

SMLOUVA o dílo c. 33-2015 dle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLOUVA o dílo c. 33-2015 dle 2586 a násl. Občanského zákoníku '. SMLOUVA o dílo c. 33-2015 dle 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi Objednatelem: Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov IČ: 00272523 Osoby oprávněné: ve věcech smluvních: Kamil Slezák Místostarosta

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha - Kunratice a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO TATO SMLOUVA O DÍLO BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 11.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouvy k video prezentacím města Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Smlouvu

Více

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :...,

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :..., #3573/SBN/2016-SBNM@4 3573/SBN/2016-SBNM.j.: UZSVM/SBN/3336/2016-SBNM Typová kupní smlouva k V k.ú. Pravonín eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více