Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část"

Transkript

1 Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010

2 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací Kamenina Tvárná litina Beton a železobeton Sklolaminátové potrubí Plastové trouby PE-HD a PP Bezvýkopové technologie Bezvýkopová technologie pro opravu či obnovu s odstraněním původních potrubí roztrháním a roztlačováním starých vedení - Berstlining Bezvýkopová technologie volným přerušovaným zatahováním jednotlivých předem spojovaných trub do původních potrubí (relining) Bezvýkopová technologie metoda cementace a epoxidace Bezvýkopová technologie vyvložkováním troubami vytvrzovanými na místě s využitím speciálních rukávců Bezvýkopová technologie - odstranění lokálních Vzory smluv Rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby - hlavní smlouva Rámcová smlouva - Prohlášení stavebníka o zřízení věcného břemene Rámcová smlouva - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucí smlouvě o převodu majetku Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o zřízení přeložky Rámcová smlouva - Smlouva o zřízení přeložky Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o zřízení přeložky na pozemku MMHK Rámcová smlouva - Smlouva o zřízení přeložky na pozemku MMHK Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací Rámcová smlouva - Smlouva o odpadní vodě převzaté Stránka 2 z 11

3 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1. Materiály používané pro výstavbu kanalizací 1.1. Kamenina Jako základní materiál pro výstavbu kanalizačních stok u VAK HK a.s. by se měly používat trubní systémy z kameniny vyráběné v souladu s ČSN EN 295 ( ). K dispozici trouby hrdlové nebo bezhrdlové, glazované nebo neglazované. VAK HK preferuje kameninové potrubí glazované s hrdlovými spoji. Kameninové trouby se v intravilánu ukládají z důvodu dlouhodobé stability nivelety potrubí pouze na betonovou desku a do betonového sedla o středovém úhlu min Obsyp až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí musí být proveden ze štěrkopísku zrna max. 20 mm. Pod vozovkami silně zatížených komunikací, pod železničními tělesy a pod vodotečemi se potrubí musí vždy ve staticky odůvodněných případech obetonovat. Požadované provozně technické parametry: zkušební tlak: 50 kpa přípustné dimenze: DN 100 DN 1200 mm povrchová úprava: glazování požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: EuroCeramic, Červené domky 57, CZ JIHLAVA Tel./Fax: KeramoSteinzeug s.r.o. Husova 21 CZ České Budějovice Tel.: Fax.: Stránka 3 z 11

4 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.2. Tvárná litina Pro výstavbu gravitačních kanalizačních sítía kanalizačních výtlaků se navrhují trubní systémy z tvárné litiny dle ČSN EN 598. V rámci jedné lokality (stavby) se preferuje dodávka trub a tvarovek od jednoho výrobce. Spoje trub se používají přednostně hrdlové, u tlakové kanalizační stoky náhradou za betonové kotevní bloky hrdlové spoje zámkové zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou nebo tahovou spojkou. Přechody na armatury se řeší přírubovými spoji s těsněním s kovovou vložkou. Šrouby pro přírubové spoje se používají nerezové. Pro litinové potrubí je k dispozici u výrobců široká nabídka tvarovek hrdlových i přírubových s ochranou vnějšího i vnitřního povrchu odpovídající ochraně potrubí. Vždy musí být proveden korozní průzkum a na základě jeho závěrů navržena vhodná vnější ochrana proti korozi. Požadované provozně technické parametry: přípustné dimenze: DN 80 DN 2000 mm vnitřní ochranná vrstva: o standardní (cementová výstelka z hlinitanového cementu) o speciální (polyuretanová vrstva) vnější ochranná vrstva: o standardní (pozinkování potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m 2 s epoxidovým nátěrem červenohnědé barvy) o zesílená (polyetylenová fólie) o speciální (obal cementovou maltou, ve výrobě aplikovaná vrstva PE tl. 1,8-2,2 mm nebo PUR, speciální ochrana hrdel nebo přírub atd.) těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. (Slévárna) POLYGON HOUSE Doudlebská 5/1699 CZ Praha 4 - Pankrác Tel: Tax: Duktus litinové systémy s.r.o. Košťálkova 1527 CZ Beroun Tel.: , Fax: Stránka 4 z 11

5 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.3. Beton a železobeton Pro jednotnou i oddílnou kanalizaci je možné použít pouze betonové nebo železobetonové trouby vyráběné dle ČSN EN 1916.Pro výrobu těchto trub musí být užito síranovzdorných cementů. Nejpoužívanější je kruhový profil, uplatnění nacházejí vejčité tvary v normálním provedení nebo se zvýšeným či sníženým profilem, tlamové profily. Betonové, resp.železobetonové trouby musí být ukládány na betonovou desku, pražce a betonové sedlo. Betonové a železobetonové trouby bez ochrany vnitřního povrchu mohou být použity pouze pro výstavbu dešťové kanalizace. Požadované provozně technické parametry: pevnostní třída: C 35/45 přípustné dimenze: DN 300 DN 2200 mm vnitřní ochranná vrstva: čedičová (OC) výstelka min. 180 těsnění spoje: elastomerové zabudované v hrdle trouby, od DN mm jednobřité požadovaná životnost trub v provozu: 80 let Přehled doporučených výrobců: Prefa Brno a.s. Kulkova 10 CZ Brno Tel.: Fax: BETONIKA pluss.r.o. V Zanikadlech 260 CZ Lužec nad Vltavou Tel.: Fax: Stránka 5 z 11

6 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.4. Sklolaminátové potrubí Požadují se trouby vyráběné technologií odstředivě litých trub o minimální tuhosti SN Potrubí se vždy ukládá do štěrkopískového lože o tloušťce min mm. Potrubí nesmí být ve výkopu v žádném případě podloženo pevnými předměty (prahy), které by tak byly zdrojem budoucích poruch. Obsyp potrubí hutněnou zeminou se zrny o velikosti maximálně se rovnající tloušťce stěny bude proveden do výšky 70% vnitřního průměru potrubí, na zásyp potrubí lze použít sypkou výkopovou zeminu. Požadované provozně technické parametry: tlaková třída: min. PN 1 až PN 25 přípustné dimenze: DN 150 DN 2400 mm vnější ochranná vrstva: žádná těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 50 let Přehled doporučených výrobců: HOBAS CZ, spol. s r.o. Za Olšávkou 391 CZ Uherské Hradiště Tel.: Fax: Stránka 6 z 11

7 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 1.5. Plastové trouby - PVC, PE-HD a PP Základní nevýhodou tohoto potrubí je postupná deformace materiálu, způsobující v čase zhoršování mechanicko-fyzikálních vlastností trub. V případě návrhu kanalizace z pružných trub je nutné použít trouby s největší kruhovou tuhostí. Pružné potrubí se pod tlakem zeminy nadloží a přetížení z povrchu terénu či vozovky deformují. Při realizaci je nezbytné provádět hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším nebo rovno DN600)a docílit dokonalého zhutnění. Pro kanalizační potrubí preferuje VAK HK třívrství silnostěnný PP nebo PP korugovaný. Platí následující: v případě použití trub pružných musí zhotovitel provádět kontrolní zkoušky dle ČSN Kontrola hutnění zemin a sypanin a předložit kladné výsledky těchto zkoušek VAKu HK. Následně bude vydán souhlas s provedením zásypu potrubí. Investor kanalizace má za povinnost před uplynutím záruční lhůty (cca po5-letech) zkontrolovat deformaci kruhového profilu (ovalitu) potrubí. Nepřijatelná deformace je vyšší než 6%. Pokud by naměřené hodnoty byly vyšší než je tento limit, musí investor reklamovat u zhotovitele stavebních prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka musí být sjednána ve smlouvě o dílo. Investor nesmí sjednat záruční lhůty na jakost provedených prací kratší než 6 let. Požadované provozně technické parametry: tlaková třída: min. PN 10 přípustné dimenze: DN 80 DN 500 mm barevné provedení: červenohnědá vnější ochranná vrstva: žádná těsnění spoje: těsnicí kroužek požadovaná životnost trub v provozu: 50 let Přehled doporučených výrobců: MAINCOR, s.r.o. Bezová 1658/1 CZ Praha 4 - Braník Tel.: Fax: Pipelife Czech s.r.o. Kučovaniny 1778 CZ Otrokovice tel.: fax: WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Rudeč 848 CZ Kostelec nad labem Tel.: Fax: Stránka 7 z 11

8 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 2. Bezvýkopové technologie Příklady variant bezvýkopových technologií: 2.1. Bezvýkopová technologie pro opravu či obnovu s odstraněním původních potrubí roztrháním a roztlačováním starých vedení - Berstlining Technický popis: Výměna stávajícího potrubí a jeho náhrada novým potrubím stejného nebo většího profilu. Tažná síla je vyvíjena hydraulickým zařízením a přenášena pomocí montovaného soutyčí. Vlastním nástroje jsou trhací hlavice s řezacím nožem, rozšiřovací hlavice nebo vytláčecí hlava. Současně s rozřezáním/roztláčením původního potrubí případně i rozšířením prostoru rozšiřovací hlavou je zatahováno nové potrubí či chránička od startovací jámy k cílové jámě. V případě vytlačování původního potrubí je nové potrubí současně ve stejném směru vtahováno/vtlačováno do uvolněného prostoru.maximální délka úseku je však m dle velikosti profilu. Při této metodě sanace nedochází k čištění potrubí, frézování překážek, odstraňování kořenu ani dalším jiným opatřením. Materiál potrubí: Sanovat lze všechna stará potrubí z kameniny, betonu, litiny, azbestocementu, oceli a umělých hmot, běžně u profilů DN Nově lze zatahovat různé trubní materiály PE s vnější ochrannou vrstvou, litinu, ocel. Omezující podmínky: Délka obnovovaného úseku je závislá na DN potrubí. Musí být dostatečný prostor pro startovací a cílovou jámu. Prostor v okolí těchto jam musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení, musí být k dispozici prostor pro montáž a zatažení nového potrubního úseku. Provozní podmínky: Pro kontinuální zachování služeb po celou dobu provádění obnovy musí být zajištěno odstavení příslušného úseku sítě z provozu a použito náhradní řešení Bezvýkopová technologie volným přerušovaným zatahováním jednotlivých předem spojovaných trub do původních potrubí (relining) Technický popis: Při obnově potrubí metodou relining se do stávajícího řadu zatahuje nové potrubí menší světlosti. Mohou se zatahovat jednotlivé trouby spojované ve startovací jámě, nebo se zatahuje celý úsek potrubí smontovaný na povrchu. Před zatahováním se stávající potrubí pro zlepšení průchodnosti vyčistí a prohlédne kamerou. Pomocí zatahovacího zařízení umístěného v cílové jámě a prostřednictvím tažné hlavy se lanem ze startovací jámy zatáhne do celého úseku nové potrubí. Potřebnou souosost nové trouby ve stávajícím potrubí zajistíme pomocí distančních kroužků zatahovaných současně s troubou nebo se po zatažení potrubí mezikruží zainjektuje speciální směsí. Materiál potrubí: Sanované potrubí - tlakové a netlakové potrubí zrůzných materiálů. Sanačním materiál je PE-HD 100 nebo PE-HD 80, SDR dle tlakových poměrů, tvárná litina, ocel, PVC, nejčastěji v profilech nad DN 100. Omezující podmínky: Startovací a cílové jámy mohou mít minimální rozměry, lze využít šachty v opravované a obnovované trase. Délka obnovovaného úseku je závislá na DN potrubí. Musí být dostatečný prostor pro startovací a cílovou jámu. Prostor v okolí těchto jam musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Provozní podmínky: Příslušný úsek potrubí je po dobu prací vyřazen z provozu. Stránka 8 z 11

9 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 2.3. Bezvýkopová technologie metoda cementace a epoxidace Technický popis: Jedná se o aplikaci vrstvy na vnitřním očištěném povrchu potrubí strojním nástřikem. Při cementaci jde o aplikaci vnitřního povlaku nástřikem cementové malty vlečeným nástrojem, při epoxidaci jde o nástřik dvoukomponentních epoxidových pryskyřic. Nástřik se provádí po úsecích vymezených startovací a cílovou jámou. Materiál: rozsah použití u cementace DN80 DN2000, eventuálně větší než DN2000 rozsah použití u epoxidace DN50 DN800 Délka obnovovaného úseku je závislá na parametrech použitého technologického zařízení a na DN potrubí. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Příslušný úsek potrubí je po dobu prací vyřazen z provozu Bezvýkopová technologie vyvložkováním troubami vytvrzovanými na místě s využitím speciálních rukávců Technický popis: Jedná se o zatažení naimpregnovaného textilního rukávce do vyčištěného a pro aplikaci připraveného poškozeného potrubí. Rukávec je vyroben podle obnovovaného úseku a DN potrubí. Při výrobě je rukávec vakuově nasycen pryskyřicí a složen nebo navinut na transportní cívky. Prostřednictvím vstupní šachty či inverzní věže je rukávec zaváděn čí zatažen do obnovovaného úseku, kde proběhne vytvrzování. Na závěr se pečlivě oříznou přesahující konce, upraví se v místě napojení v šachtách, vyfrézují se otvory v místech napojení přípojek. Materiál: Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze. K impregnaci se používají epoxidové, polyesterové nebo vinylové pryskyřice. Omezující podmínky: Délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je možné realizovat i úseky 200m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Provozní podmínky: Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu Bezvýkopová technologie - odstranění lokálních Technický popis: Sanace je prováděna pomocí rukávce ze tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí. Konkrétní tloušťky opravných vložek jsou stanoveny statickým výpočtem. Opravy jsou prováděny pres stávající vstupní šachty. Krátká vložka zcela kopíruje stávající potrubí a těsně k němupřilne. K místu, kde je lokalizována porucha se dopraví packer obalený tkaninou prosycenou pryskyřicí. Na postiženém místěse obvod packeru rozšířístlačeným vzduchem a tkanina se tlakem 1.5 bar přitiskne na stěnu poškozeného potrubí čímž je zajištěnatěsnost vložky. Přebytečnápryskyřicese přitomvytláčí a trvale uzavře otvory a trhliny. Pryskyřice vytvrdne za velmi krátkou dobu a spojí takto vzniklou vložku se stávajícím potrubím. Po vytvrdnutí se packer vypustí a vytáhne z potrubí. Materiál: Tato technologie sanace je použitelná pro všechny gravitačníkruhové, vejčité i tlamovité profily od DN 150 do DN 700 mm. Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze, vyráběny jsou tloušťky od 4mm do 15mm. K impregnaci se používají epoxidové, polyesterové, fenolické nebo vinylové pryskyřice. Stránka 9 z 11

10 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část Omezující podmínky: Vytvrzení za studena při C po dobu min dle velikosti profi lu.délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je možné realizovat i úseky 200m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. U neprůlezného profilu je nutno provádět veškeré přípravné a následné práce spojené se samotnou sanací pomocí robotu. Provozní podmínky: Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu. Přehled doporučených dodavatelů: BMH, spol. s r.o. WOMBAT, s.r.o. Ondřejova 592/13 Šmahova 115 CZ Olomouc CZ Brno Tel.: Tel.: Fax: Fax: www:bmh.cz www:wombat.cz Čermák a Hrachovec, a.s. DurotonPolymerbeton s.r.o. Smíchovská 31 Dřevařská 19 CZ Praha 5 CZ Brno Tel.: Tel: Fax: Fax: www:cerhra.cz www:duroton.cz RABMER sanace potrubí, s.r.o. VAK STAVBY, spol. s r.o. Rašínova 422 Výrobní 881 CZ Soběslav CZ Hradec Králové Tel.: Tel.: Fax: Fax: www:rabmer.cz www:vakstavby.cz Stránka 10 z 11

11 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Technické standardy veřejných kanalizací C.Přílohová část 3. Vzory smluv 3.1. Rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby hlavní smlouva 3.2. Rámcová smlouva Prohlášení stavebníka o zřízení věcného břemene 3.3. Rámcová smlouva Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování a budoucí smlouvě o převodu majetku 3.4. Rámcová smlouva Smlouva budoucí o zřízení přeložky 3.5. Rámcová smlouva Smlouva o zřízení přeložky 3.6. Rámcová smlouva Smlouva budoucí o zřízení přeložky na pozemku MMHK 3.7. Rámcová smlouva Smlouva o zřízení přeložky na pozemku MMHK 3.8. Rámcová smlouva - Smlouva budoucí o dodávce vody a odvádění odpadních vod 3.9. Rámcová smlouva - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Rámcová smlouva - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací Rámcová smlouva - Smlouva o odpadní vodě převzaté Stránka 11 z 11

12 Rámcová smlouva o p íprav a realizaci stavby íslo smlouvy:. 1. Smluvní strany Smlouva je uzav ená mezi: 1.1. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové I , DI CZ zastoupená Ing. Františkem Barákem, p edsedou p edstavenstva spole nosti spole nost je vedená u rejst íkového soudu v Hradci Králové, spisová zna ka B 964 (dále jen VAK HK nebo Vlastník vodárenské infrastruktury) 1.2. Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové I , DI zastoupená Ing. Pavlem Lipovským, výkonným editelem spole nost je vedená u rejst íkového soudu v Hradci Králové, spisová zna ka B 2383 (dále jen KHP nebo Provozovatel vodárenské infrastruktury) I DI spole nost je vedená u rejst íkového soudu v, oddíl. vložka zastoupená (dále jen Stavebník) 2. P edm t a ú el smlouvy Smluvní strany se výslovn dohodly, že p edm tem této Rámcové smlouvy je úprava budoucích práv a povinností vzniklých mezi Vlastníkem vodárenské infrastruktury, Provozovatelem vodárenské infrastruktury a Stavebníkem v souvislosti s realizací stavby uvedené v l. 4 níže. 3. Základní ustanovení a) Smluvní strany se výslovn dohodly, že v následujících ustanoveních smlouvy, ve kterých je dána na výb r n která z možností uvedením prázdného tverce (, platí ta ást ustanovení, která je ve tverci ozna ena k ížkem (VZOR: ). b) Stavebník má následující charakter: Stavebníkem je obec Stavebníkem je jiný subjekt nežli obec

13 c) Smluvní strany výslovn prohlašují, že tato Rámcová smlouva a jednotlivé budoucí smlouvy obsažené v p ílohách Rámcové smlouvy se uzavírají pro pot eby: - p ípravy plánovací smlouvy dle p íslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a p ílohy. 13 vyhlášky. 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a/nebo - spln ní podmínek ustanovení zákona.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní novel, 8, odst. (3) a/nebo 24, odst. (2) a/nebo - spln ní podmínky zákona.183/2006 Sb., stavební zákon, 161, odst. (1) v rámci p ípravy stavby, uvedené v bod 4. Stavba této smlouvy, ve fázi: projektová dokumentace pro územní ízení projektová dokumentace pro stavební ízení 4. Stavba a) Stavebník má v úmyslu realizovat následující stavbu, která zahrnuje tyto ásti (dále jen Stavba ): Výstavba nového vodovodu ANO NE Rekonstrukce stávajícího vodovodu ANO NE P eložka vodovodu ANO NE P ipojení na ve ejný vodovod (p ípojky) ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE Rekonstrukce kanalizace ANO NE P eložka kanalizace ANO NE P ipojení na ve ejnou kanalizaci (p ípojky) ANO NE Jiná stavba (nap. budova, komunikace, jiná technická infrastruktura, apod.) ANO NE Název stavby: Umíst ní stavby: Stru ný popis:.. b) Podrobný technický popis Stavby je uveden v p íloze. 1. této smlouvy.

14 c) Stavebník prohlašuje, že si je v dom skute nosti, že VAK HK je vlastníkem ve ejného vodovodu (kanalizace) v lokalit, ve které má být p edm t stavby realizován, a že KHP je provozovatelem ve ejného vodovodu (kanalizace) na základ smlouvy o nájmu a provozování, uzav ené s VAK HK dne Práva a povinnosti stran Smluvní strany se výslovn dohodly, že obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti obsažené v p ílohách 2 - této smlouvy, související s p ípravou Stavby. 6. Technické podmínky stavby 6.1. Stanovisko k technickému ešení ve ejného vodovodu Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení ve ejné kanalizace Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení vodovodní p ípojky: Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení kanaliza ní p ípojky Technické podmínky ANO NE p íloha Stanovisko k technickému ešení p eložek ve ejný vodovod Technické podmínky ANO NE p íloha ve ejná kanalizace Technické podmínky ANO NE p íloha.. 7. Majetkoprávní podmínky Majetková práva a povinnosti jsou upraveny v následujících p ílohách této smlouvy: 7.1. Prohlášení stavebníka o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene ANO NE p íloha Smlouva o smlouv budoucí o nájmu a provozování a p evodu vlastnictví 7.3. Smlouva o smlouv budoucí o provedení p eložky ANO NE p íloha.. ANO NE p íloha.. 8. Obchodní podmínky

15 Ostatní práva a povinnosti jsou upraveny v obchodních podmínkách obsažených v následujících p ílohách této smlouvy: 8.1. Smlouva o smlouv budoucí o dodávce vody a odkanalizování ANO NE p íloha Dohoda o úprav vzájemných práv a povinností vlastník m provozn souvisejících vodovod a kanalizací ANO NE p íloha.. 9. P ehled p íloh Podrobný popis stavby p íloha.. Technické podmínky realizace stavby p íloha.. Technické podmínky p ipojení stavby ke kanalizaci a vodovodu p íloha.. Prohlášení stavebníka o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene p íloha.. Smlouva o smlouv budoucí o nájmu a provozování a p evodu vlastnictví p íloha. Smlouva o smlouv budoucí o provedení p eložky p íloha. Smlouva o smlouv budoucí o dodávce vody a odkanalizování p íloha.. Dohoda o úprav vzájemných práv a povinností vlastník m provozn souvisejících vodovod a kanalizací p íloha.. Ostatní ujednání a p ílohy p íloha... p íloha... p íloha... p íloha Záv re ná ustanovení a) Tato Smlouva nabývá ú innosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. b) Tato Smlouva m že být m n na pouze íslovanými dodatky uzav enými v písemné form. c) Tato Smlouva ve zn ní p ípadných dodatk a dále ve zn ní jednotlivých budoucích smluv tvo ících její p ílohy obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn práv a povinností vzniklých v souvislostí s realizací stavby uvedené v l. 4 této smlouvy. Žádná jiná smlouva, dohoda, prohlášení nebo p íslib u in né n kterou ze stran, které nebudou obsaženy v této Smlouv nebo v jednotlivých budoucích smlouvách, nebudou pro smluvní strany závazné. d) Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou i smlouvy tvo ící p ílohy až.. této smlouvy. Podpisem této Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby zú astn né strany berou na

16 v domí uzav ení smluv tvo ících p ílohy až.., jakožto sou ástí této Smlouvy. P ílohy jsou neodd liteln spojeny s touto smlouvou a samostatn podepsány smluvními stranami. e) Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních v etn p íloh, z nichž po podpisu každá strana obdrží po jednom výtisku. f) Pokud n jaká lh ta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny n kterým soudem za neplatné, nulitní i nevymahatelné, z stane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a ú innosti a nebude v žádném ohledu ovlivn n, narušen nebo zneplatn n; a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné i nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, ú inné a vymáhatelné. g) Tato smlouva je uzav ena dle 269 odst. 2 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. Smluvní strany výslovn prohlašují, že jim je právní úprava dle obchodního zákoníku známa, a že jejím použitím nevzniká žádné ze smluvních stran jakákoliv újma. h) Smlouva se ídí eským právním ádem. Veškeré spory které by vzešly z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou ešeny p ed p íslušným soudem v eské republice. i) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodn, vážn a ur it, nikoliv v tísni a za nápadn nevýhodných podmínek a na d kaz toho p ipojují své podpisy: V Hradci Králové dne.. VAK HK V Hradci Králové dne.. KHP V. dne.. Stavebník

17 P ÍLOHA. x. PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene Stavebník p ipravuje stavbu, jejíž rozsah a podrobný technický popis je uveden v p íloze.1. Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby., jejíž p ílohou je toto prohlášení. Sou ástí Stavby mj. jsou i: Výstavba nového vodovodu ANO NE Rekonstrukce stávajícího vodovodu ANO NE P eložka vodovodu ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE Rekonstrukce kanalizace ANO NE P eložka kanalizace ANO NE 1. Stavebník prohlašuje, že: - do termínu p edložení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) k odsouhlasení Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. uzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých je v DSP navrženo uložení ástí stavby specifikovaných výše (dále jen Nemovitosti) smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene a - do termínu kolaudace ástí stavby uvedených výše uzav e s vlastníky všech Nemovitostí, do kterých budou tyto ásti Stavby uloženy, smlouvu o z ízení v cného b emene spo ívající v povinnosti strp t: 1.1 uložení za ízení vodovodního nebo kanaliza ního adu ve smyslu 1 písm. a) vyhlášky ministerstva zem d lství. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. 274/2007 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n n kterých zákon, v platném zn ní, p es Nemovitosti; 1.2 p ístup na Nemovitosti budoucí stranou oprávn nou (resp. oprávn nou) nebo osobou k tomu stranou oprávn nou zmocn nou, za ú elem opravy a údržby za ízení s tím, že podmínkou je, že Nemovitosti budou po každém takovém p ístupu uvedeny do p vodního stavu na náklady budoucího oprávn ného (resp. oprávn ného); 1.3 zákaz z ízení trvalých staveb a osázení trvalých porost v ochranném prostoru za ízení ve vzdálenosti 2m na každou stranu od osy vodohospodá ského potrubí, což bude zakresleno v geometrickém plánu, který obstará Stavebník na své náklady a který bude sou ástí smlouvy o z ízení v cného b emene 2. Jak ve smlouv o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene tak v samotné smlouv o z ízení v cného b emene budou dále uvedeny nejmén tyto podmínky: - v cné b emeno specifikované v l.1 výše bude smlouvou z ízeno na dobu neur itou, - práva a povinnosti strany oprávn né budou v p ípad p evodu vlastnictví k vodovodu i kanalizaci p echázet vždy na nového vlastníka tohoto vodovodu nebo kanalizace. Obdobn, práva a povinnosti povinného budou p enesena i na budoucí vlastníky nemovitostí. 1 / 2

18 Stavebník dále prohlašuje, že: - uhradí veškerou náhradu za z ízení v cného b emene - si je v dom toho, že pokud do termínu p edložení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) k odsouhlasení Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. neuzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých je v DSP navrženo uložení ástí stavby specifikovaných výše (dále jen Nemovitosti) smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. nebude souhlasit s vydáním stavebního povolení - si je v dom toho, že pokud do termínu kolaudace jakýkoliv ástí stavby uvedených výše neuzav e s vlastníky všech pozemk, do kterých budou tyto ásti Stavby uloženy, smlouvu o z ízení v cného b emene, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. bude toto považovat za p ekážku v užívání stavby a nebude souhlasit s vydáním kolauda ního rozhodnutí, resp. kolauda ního souhlasu V. dne.. Razítko a podpis... Stavebník 2 / 2

19 P ÍLOHA. x. S M L O U V A o uzav ení budoucí smlouvy o nájmu a provozování, a budoucí smlouv o p evodu majetku Dnešního dne, m síce, roku u z a v í r a j í 1. I O :.. zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v., oddíl., vložka. zastoupená.,, (dále jen Stavebník) 2. Královéhradecká provozní, a.s. se sídlem: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3 I O : zastoupená Ing. Pavlem Lipovským, zástupcem generálního editele a lenem p edstavenstva zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 (dále jen KHP) 3. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3 I O : zastoupená Ing. Františkem Barákem, p edsedou p edstavenstva spole nosti zapsaná v obchodním rejst íku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 (dále jen VAK HK) tuto smlouvu o uzav ení smlouvy budoucí o nájmu a provozování, budoucí smlouv o p evodu majetku I. Specifikace vodárenské infrastruktury k budoucímu provozování a budoucímu p evodu vlastnictví 1. Stavebník prohlašuje, že p ipravuje stavbu podrobn specifikovanou v p íloze.1. Rámcové smlouvy o p íprav a realizaci stavby, jejíž p ílohou je mj. i tato smlouva o uzav ení smlouvy budoucí o nájmu a provozování a budoucí smlouva o p evodu majetku. Sou ástí Stavby mj. jsou i: Výstavba nového vodovodu ANO NE Výstavba nové kanalizace ANO NE 1 / 3

20 II. Základní ustanovení 1. VAK HK je vlastníkem ve ejného vodovodu a kanalizace v lokalit, ve které má být stavba realizována a KHP je provozovatelem ve ejného vodovodu a kanalizace na základ smlouvy o nájmu a provozování, uzav ené s VAK HK dne KHP, a.s. tímto prohlašuje, že má v obchodním rejst íku v p edm tu podnikání innost "Provozování vodovod a kanalizací", na kterou vydal Živnostenský ú ad v Hradci Králové p íslušné oprávn ní. III. Povinnosti Stavebníka k termínu kolauda ního ízení stavby 1. Stavebník se zavazuje informovat KHP, a.s. o termínu zahájení kolauda ního ízení stavby a vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) do 3 pracovních dn od jeho vydání. 2. Stavebník se dále zavazuje, nejpozd ji do 5 dn po vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu), podat žádost na KHP, a.s. o p edložení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedené v l. 1 této smlouvy. Sou asn k žádosti poskytne KHP, a.s. pro pot eby vyhotovení návrhu smlouvy a dále pro pot eby provozování této infrastruktury dokumenty skute ného provedení stavby - kolauda ní rozhodnutí (souhlas), opravená projektová dokumentace ke stavebnímu ízení dle skute ného provedení stavby, cenu realizované vodohospodá ské stavby a geodetické zam ení v papírové i digitální form. 3. Stavebník se dále zavazuje nejpozd ji do 14 dn po obdržení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedené v l. 1 této smlouvy za dohodnuté nájemné ve výši 1,- K ro n, za ú elem provozování této vodárenské infrastruktury. Smlouva o nájmu a provozování bude uzav ena na dobu neur itou s 3 m sí ní výpov dní lh tou. IV. Povinnosti Stavebníka po uvedení stavby do provozu 1. Stavebník se dále zavazuje, že nejpozd ji do 6 m síc po vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) ohledn stavby uvedené v l. I této smlouvy uzav e s místn p íslušnou obcí (dále jen obec ) smlouvu o p evodu vlastnictví stavby, dle které bezúplatn p evede stavbu (vodovod / kanalizaci) specifikovanou v l. I této smlouvy na obec. 2. Pro úplnost potom smluvní strany uvád jí, že obec následn p evede vlastnické právo k vodovodu /kanalizaci/ uvedenému v l. I této smlouvy na spole nost VAK, a to bu : - formou nepen žitého vkladu do základního kapitálu VAK HK, nebo - na základ kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena p evodem kmenových akcií, které jsou v držení druhého nabyvatele, na majitele v listinné podob. V. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud Stavebník nesplní svou povinnost informovat KHP o vydání kolauda ního rozhodnutí (souhlasu) ke stavb dle l. III odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši K za každý den prodlení s pln ním této povinnosti. 2. Smluvní strany se dohodly, že pokud stavebník nesplní svou povinnost uzav ít smlouvu o nájmu a provozování dle l. III. odst. 2, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši K. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dot en nárok na náhradu škody. 2 / 3

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více