UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii"

Transkript

1 UROLOGIE pro praxi 3 / 2006 ročník 7. SUPPLEMENTUM A Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii Editoři: M. Hanuš, T. Hanuš, M. Babjuk, R. Fiala Spoluautoři: I. Anděl, J. Heráček, P. Hesoun, J. Hiblbauer, L. Jarolím, R. Kočvara, M. Matoušková, D. Pacík, A. Petřík, M. Rosenberg, R. Zachoval, F. Záťura, P. Zmeškal OBSAH: Ke koncepci veřejných služeb ve zdravotnictví Definice a náplň oboru urologie Základní nepodkročitelné vybavení ambulantních urologických pracovišť Povinné kódy pro ambulantní urologickou ordinaci dospělých v odbornosti 706 Ambulantní postupy v urologii ISSN Časopis je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urologů

2 2 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

3 DEFINICE A NÁPLŇ OBORU UROLOGIE A AMBULANTNÍ POSTUPY V UROLOGII Editoři: M. Hanuš, T. Hanuš, M. Babjuk, R. Fiala Spoluautoři: I. Anděl, J. Heráček, P. Hesoun, J. Hiblbauer, L. Jarolím, R. Kočvara, M. Matoušková, D. Pacík, A. Petřík, M. Rosenberg, R. Zachoval, F. Záťura, P. Zmeškal KE KONCEPCI VEŘEJNÝCH SLUŽEB VE ZDRAVOTNICTVÍ VÍ M. Hanuš Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme dopracovanou část odborných materiálů, týkajících se oboru urologie, které byly iniciovány závěry pracovního jednání na Ministerstvu zdravotnictví, konaném (viz příloha). Toto jednání navazovalo na schůzku s obdobným tématem, konanou počátkem roku 2005 na MZd. Zadání, jež z prosincového jednání vyplynulo, předpokládá vytvoření komplexnějšího materiálu. Na něm výbor společnosti dále pracuje. V současné době je část dokumentů hotova a naším cílem je poskytnout je institucím, které s nimi mohou pracovat (MZd, Zdravotní pojišťovny). Zároveň i náš obor tak získává pevnější rámec svého vymezení, včetně přesnějšího stanovení obsahu a rozsahu ambulantní péče. Tyto kroky považujeme za potřebné pro prezentaci oboru urologie v kontextu českého zdravotnictví. V dalším jsou uvedeny dokumenty, ve kterých bylo dosaženo na výboru ČUS konsenzu a budou předány odboru sítě zdravotnických zařízení MZd a vedení zdravotních pojišťoven. Akceptováním těchto materiálů bychom měli velmi solidní základnu pro nadcházející smluvní jednání se ZP. Jestliže bude dotažena novelizace zákona č. 20, a v něm novelizace zákona č. 48, v platných zněních, budou prolongovány smlouvy s pojišťovnami, a to znamená dlouhodobé jistoty v ambulantní urologii. Předložené dokumenty kladou i vyšší požadavky na odváděnou práci v ambulancích, což bylo též cílem. Ale na straně druhé není třeba se již tolik obávat zavazujících půjček na dovybavení, které by příslušná ambulance měla do 12 měsíců od obnovení smlouvy vlastnit. Tento materiál bude též prezentován na webových stránkách ČUS a v budoucnosti i na připravovaném webu SAU. Jsou hotovy čtyři důležité dokumenty, dále samostatně předložené: A) Definice a náplň oboru urologie B) Základní nepodkročitelné vybavení ambulantních urologických pracovišť C) Povinné kódy pro ambulantní urologickou ordinaci dospělých v odbornosti 706 D) Ambulantní postupy v urologii. 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 3

4 A) DEFINICE A NÁPLŇ OBORU UROLOGIE Autoři: T. Hanuš, I. Anděl, M. Babjuk, R. Fiala, M. Hanuš, L. Jarolím, R. Kočvara, M. Rosenberg, F. Záťura, D. Pacík, A. Petřík, P. Zmeškal 1. Definice oboru Urologie je chirurgický obor, který se zabývá diagnostikou, prevencí, léčbou, dispenzarizací a výzkumem onemocnění uropoetického systému (choroby ledvin, horních a dolních močových cest), mužského pohlavního ústrojí a retroperitonea, včetně nadledvin. Charakter některých urologických onemocnění vede ke skutečnosti, že se obor urologie prolíná i s jinými specializacemi (onkologie, endokrinologie, nefrologie, gynekologie, chirurgie, sexuologie, psychiatrie, dermatovenerologie, neurologie). Obor urologie je zařazen v Organizačním řádu MZ ČR, je samostatným předmětem vyučovaným na lékařských fakultách, je m oborem specializační přípravy v rámci postgraduálního (popromočního) vzdělávání, je samostatným oborem v rámci České lékařské komory (ČLK), kde je reprezentován Oborovou komisí pro urologii, je zastoupen v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jako Česká urologická společnost (ČUS ČLS JEP). Obor urologie je rovněž samostatným oborem v rámci uskupení odborníků Evropské unie (U.E.MS/European Board of Urology). 2. Náplň oboru urologie a) Poskytovat komplexní léčebnou a preventivní péči dospělým i dětem s vrozenými nebo získaným urologickým onemocněním. b) Zajišťovat konziliární službu a poradenskou činnost v problematice urologických onemocnění pro ostatní oddělení nemocnice a další zdravotnická zařízení ve spádovém regionu. c) Zajišťovat konzultační činnost nemocničních oddělení pro urologické ambulance. d) Spolupodílet se na poradenské a posudkové činnosti. e) Účastnit se výzkumu urologických chorob, nových diagnostických postupů, operačních výkonů, nových léků. f) Zabezpečovat pregraduální, popromoční, postgraduální a celoživotní kontinuální vzdělávání v oboru. g) Adekvátní formou informovat odbornou i laickou veřejnost o situaci v oblasti společensky významných onemocnění (onemocnění prostaty, urolitiáza, inkontinence moče a jiné). 3. Vymezení činnosti oboru Do péče (ambulantní, konziliární, standardní a intenzivní) oboru urologie patří pacienti s těmito chorobami seřazenými podle diagnostické kategorie Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10): A41.9 Septikémie, NS A50 A 64 Infekce přenášené převážně sexuálním způsobem C48.0 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea C60 C63 Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů C64 C68 Zhoubné novotvary močového ústrojí C74 Zhoubný novotvar nadledviny D07.4 Carcinoma in situ jiných a pohlavních orgánů D09.0 Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací D29 Nezhoubné nádory mužských pohlavních orgánů D30 Nezhoubný novotvar močových orgánů D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů E 29 Testikulární dysfunkce E 89 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích F 52 Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí v kodu je obsažena předčasná ejakulace, dyspareunie a snížené libido, erektilní dysfunkce psychogenního původu F 64 Poruchy pohlavní identity F98 Neorganická enuréza I 77.1 Zúžení striktura tepny I82.3 Embolie a trombóza renální ledvinné-žíly I86.1 Varixy šourku N10 N 16 Tubulointersticiální onemocnění ledvin N17 N19 Selhání ledvin N20 N23 Urolitiáza N25 N29 Jiné nemoci ledvin a močovodů N30 N39 Jiné nemoci močové soustavy N40 N51 Nemoci mužských pohlavních orgánů Q05 Spina biffida rozštěp páteře Q53 Q56 Vrozené vady pohlavních orgánů 4 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

5 Q60 Q64 Vrozené vady močové soustavy Q 99.9 Abnormalita chromozomů R10 Břišní a pánevní bolest R104 Jiná a neurčená břišní bolest R11 Nauzea a zvracení R18 Ascites R19 Jiné příznaky a znaky týkající se trávící soustavy a břicha R30 R39 Příznaky a znaky týkající se močové soustavy R80 R82 Abnormální nálezy při vyšetření moči S31 Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve S35.4 Poranění krevních cév ledviny S35.9 Poranění neurčených krevních cév v úrov ni břicha, dolní části zad a pánve S37 Poranění pánevních orgánů S38 Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve S39 Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve T190 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí T78 Nepříznivé účinky nezařazené jinam T79 Některé časné komplikace úrazů T80-T88 Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde Z90 Získané chybění orgánu nezařazené jinde Z92 Lékařské péče v osobní anamnéze Z93 Pacient s umělým vyústěním Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání Z96 Pacient s jiným funkčním implantátem Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách nezařazených jinde 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 5

6 B) ZÁKLADNÍ NEPODKROČITELNÉ VYBAVENÍ AMBULANTNÍCH UROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ Autoři: M. Hanuš, M. Rosenberg, P. Zmeškal, T. Hanuš, I. Anděl, M. Babjuk, R. Fiala, L. Jarolím, R. Kočvara, F. Záťura, D. Pacík, A. Petřík Spolupráce za SAU: J. Hiblbauer, P. Hesoun Ambulantní pracoviště (privátní nebo patřící k lůžkovému oddělení), které je samostatným ekonomickým subjektem, se řídí zákonem o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních č. 160/1992 Sb. v platném znění. Technické vybavení ambulance Technické vybavení musí zahrnovat obecné vybavení dané zákonem. Závazným přístro jovým vybavením je panendoskop, uroflowmetr, uftra sonograf s abdominálním, a small parts snímačem, bioptická pistole, nástroje k odběru studené biopsie, extrakční kleště, sada kalibračních bužií a dilatačních cévek. K tomuto vybavení musí být příslušné doplňky, umožňující jeho využití. Urologický vyšetřovací stůl, skříňky na uložení a sterilizaci panendoskopu a další. Žádoucím je dále centrifuga, mikroskop a trans rektální sonda. Prostorové vybavení Musí odpovídat platným stavebním a hygienickým normám. Pracovní doba a personální zajištění musí odpovídat platným předpisům a být v souladu se zněním smlouvy se ZP. Urologické ambulantní pracoviště takto vybavené je odpovědně schopno odvádět rozsah specializované péče o dospělé, který je v souladu s ambulantními postupy v urologii. Takové pracoviště též zajišťuje výkony, uvedené jako povinné () ambulantní urologické kódy. Výbor ČUS předpokládá, že se stanou součástí smlouvy se zdravotní pojišťovnou a tím bude zajištěna úroveň. 6 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

7 C) POVINNÉ KÓDY PRO AMBULANTNÍ UROLOGICKOU ORDINACI DOSPĚLÝCH V ODBORNOSTI 706 Autoři: M. Hanuš, M. Rosenberg, P. Zmeškal, T. Hanuš, I. Anděl, M. Babjuk, R. Fiala, L. Jarolím, R. Kočvara, F. Záťura, D. Pacík, A. Petřík Spolupráce za SAU: J. Hiblbauer, P. Hesoun komplexní vyšetření urologem cíleně zaměřené vyšetření urologem kontrolní vyšetření urologem uroflowmetrie biopsie prostaty odběr bioptického materiálu při endoskopii cystoskopie diagnostická bez biopsie sonografie jednoho orgánu sonografie dva orgánů sonografie tři a více orgánů sonografie dutých orgánů (rektum, vagina, močový měchýř) k úvaze odběr biologického materiálu odběr krve ze žíly dospělý aplikace injekce im, sc, id aplikace injekce iv dospělý zavedení infuze zavedení iv kanyly odstranění malých kožních lézí založení perkutánní nefrostomie perkutánní sklerotizace cysty vynětí cizího tělesa z měchýře vynětí stentu aj., ev. bio z měch odstranění koagul ev. apl. terapeutik katetrizace měchýře katetrizace měchýře dlouhodobá suprapubická punkce punkční epicystostomie incize periuretrálního abscesu kalibrace uretry dilatace uretry, muž dilatace uretry, žena uvolnění praeputia dospělí, repozice parafimózy snesení kondylomat incize abscesu varlete aspirace hydrokély, dospělý incize abscesu skróta punkce abscesu prostaty analýza moče chemicky ohledání mrtvého katetrizace močového měchýře jednorázová injekce do měkkých tkání pupeny konzultace u lůžka nemocného, vyžádaná biopsie varlete oboustranná výměna epicystostomie frenuloplastika flexibilní cystoskopie ošetření malé rány 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 7

8 09239 sutura malé rány minimální kontakt s pacientem telefonická konzultace 10 min návštěva specialisty u pacienta injekční okrsková anestezii bez ohledu na počet použitých vpichů vyšetření moče mikroskopicky 8 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

9 D) AMBULANTNÍ POSTUPY V UROLOGII Editoři: M. Hanuš, T. Hanuš, M. Babjuk, R. Fiala Spoluautoři: M. Hanuš, T. Hanuš, I. Anděl, M. Babjuk, R. Fiala, L. Jarolím, R. Kočvara, M. Rosenberg, F. Záťura, D. Pacík, A. Petřík, P. Zmeškal Odborná spolupráce: M. Matoušková, J. Heráček, R. Zachoval ÚVODEM Ambulantní postupy v urologii, jsou přehledem diagnostických a léčebných výkonů, dispenzarizace a kontrol. Tvoří soubor obecně přijímaných medicínských postupů v oboru urologie dospělých. Respektují údaje uvedené v registračních listech pro obor urologie. Tyto postupy navazují na Doporučené postupy v ambulantní urologii dospělých, které byly vydány v České urologii IV/1998. Předkládaná verze je revidovaným a upgradovaným společným dílem členů výboru České urologické společnosti, který dané znění schválil. V řadě diagnóz zásadně odbornými korekturami pomohli: as. MUDr. M. Matoušková, doc. MUDr. R. Zachoval, Ph.D. a MUDr. J. Heráček. Postupy si nekladou za cíl být názorovým výčtem, reflektují však viditelnou potřebu definovat rámec ambulantní urologické péče v možnostech českého zdravotnictví. Aktualizaci Postupů si vyžádal čas a urychlily ji závěry schůzky na MZd ( ), z jejíhož zápisu v příloze */ uvádím část vztahující se k publikovaným textům. Použití Postupů je doporučováno všem urologům poskytujícím ambulantní péči. Je též vodítkem pro posouzení účelnosti a objemu poskytované péče. Uplatnění Postupů je postupem lege artis, avšak není obligatorní. Nicméně odchylný a především nákladnější postup by měl být podložen individuálním zdůvodněním lékaře patrným z dokumentace pro případ kontrolní činnosti. Postupy pro diagnostiku byly vypracovány jako postupy zajišťující asi 90% pravděpodobnost stanovení diagnózy při použití ch výkonů a 99% pravděpodobnost při použití výkonů rozšířených. V léčbě jsou voleny racionální modality, ekonomicky nejméně náročné a odpovídající zásadám účelné farmakoterapie. Pro sledování po léčbě je uváděna minimální frekvence kontrol, vycházející z nekomplikovaného průběhu péče. Jsou respektovány zásady dispenzarizace. I když jsou Postupy označovány jako postupy ambulantní, je na uvážení lékaře, zda konkrétní případ dle závažnosti průběhu bude diagnostikovat a léčit ambulantně nebo odešle k hospitalizaci. V tomto smyslu mají pomoci vnést do užívaných ambulantních postupů obecný řád, jehož potřeba je nanejvýše aktuální. Bude tak možno definovat objem a kvalitu urologické péče, přesněji vymezit aspekty ekonomické a odvodit kritéria kontrolní činnosti. ČÁST OBECNÁ Poučení pro aplikaci Postupů Formální uspořádání Postupů vychází z orgá nových lokalizací močového traktu. Onemocnění orgánů pak jsou členěna podle obvyklých schémat: zánětlivá, nezánětlivá, akutní, chronická, vrozená, získaná, benigní, maligní. Každá kapitola obsahuje postupy a. Základní postupy jsou vždy primární. Všechny uvedené výkony nemusí být použity. Pořadí jejich provádění není závazné. Pokud není uvedeno jinak platí, že: Základní laboratorní vyšetření zahrnuje: Na, K, Cl, Ca, ureu, kreatinin, urikemii, ALT, AST, ALP, Bilirubin, glykemii vyšetření moče chemické + mikroskopické (m + s) KO (krevní obraz): obraz bez diferen ciálu kultivaci moče (m kult.), při pozitivním nálezu kvantitu, při signifikantní bakteriurii MIC (minimální inhibiční koncentraci) či diskovou citlivost. Dále jsou tato vyšetření označována jako laboratorní soubor. Rozšířená laboratorní vyšetření jsou uvedena samostatně a je na lékaři, jaký rozsah dalších vyšetření bude považovat za nezbytný (výčet není konečný). Ultrasonografická vyšetření Vyšetření sondou MHz transabdominální vyšetření jsou označena jako ultrasonografie, rozsah vyšetření je odvislý od nasmlouvaných kódů. Vyšetření sondou MHz je uváděno konkrétně, např. TRUS, usg skrotum, usg penis. Anamnéza a fyzikální vyšetření provedená při první návštěvě jsou uvedena jako vstupní vyšetření. Aktuální anamnéza a aktuální fyzikální vyšetření provedená při kontrole jsou uvedena jako kontrolní vyšetření. Pro účel Postupů není rozlišováno označení vyšetření komplexní, cílené, kontrolní ev. minimální kontakt, používané VZP v Metodice k Sazebníku výkonů. Charakter vyšetření pro vykázání pojišťovně posoudí lékař při vyúčtování, a to podle provedeného rozsahu péče. Obvykle je třeba ke stanovení diagnózy a zahájení léčby dvou návštěv a jednoho provedení odběrů. Ne všechny diagnózy lze detailně ambulantně stanovit. Některá dovyšetření bude nezbytné provést na lůžku. Dále pacient musí být po terapii zkontrolován a poté, je-li v pořádku, je u některých diagnóz vyřazen, jindy je zván na kontroly trva le. Kontroly jsou v celém rozsahu definovány samostatně. 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 9

10 Použité zkratky ALP alkalická fosfatáza aupg ascendentní ureteropyelografie BTA test: bladder tumour antigen ČIAK čistá intermitentní autokatetrizace DSL dynamická studie ledvin FQ fluorované chinolony fpsa volný prostatický specifický antigen ING izotopová nefrografie IVU intravenózní urografie moč na BK (Kochův bacil) NN nativní nefrogram PS prostatický sekret RAPE radikální prostatektomie rtg S + P rentgen hrudníku TRUS transrektální ultrasonografie TPA tkáňový polypeptidový antigen TPS specifický TPA UD urodynamika ucg uretrocystografie usg ultrasonografie URS ureterorenoskopie Zkratky léků vycházejí z mezinárodní nomenklatury, ev. vžitých zvyklostí. SZS Společnost pro zdraví seniorů 10 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

11 ČÁST SPECIÁLNÍ LEDVINA ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ AKUTNÍ (PYELITIS, PYELONEPHRITIS, EV. GLOMERULONEPHRITIS AJ.) vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie, včetně postmikčního rezidua, nativní nefrogram hemokultura, gynekol. vyšetření, uretrocystografie aminopenicilíny s inhibitory b laktamáz, CEF II. generace, antipyretika, spasmolytika CEF III. generace, FQ, aminoglykosidy, colimycin Kontrola: po léčbě kontrolní vyšetření, lab.: m + s, m kult., FW, CRP dále po 3 měsících (jednou) kontrolní vyšetření, m + s, ev. m kult., ultrasonografie ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ RECIDIVUJÍCÍ vstupní vyšetření, laboratorní soubor + clearence, ultrasonografie, IVU uretrocystografie, kalibrace, cystoskopie, imunologie, scinti ledvin s DMSA, separovaný odběr moče, gynekol. vyšetření, proktologické vyšetření, moč na BK jako u akutního stavu + další atb podle citlivosti imunomodulace nespecifická (extrakt E. coli) specifická autovakcina udržovací Kontrola: po léčbě kontrolní vyšetření (m + s, kult., FW) dále po 3 měsících (celkem 2, pak jednou ročně, je-li v pořádku pak vyřadit) kontrolní vyšetření moč + s, moč kult. ultrasonografie clearence, DSL LITIÁZA vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie, vylučovací urografie rozbor konkrementu (při spont. odchodu), DSL Kontrola: po léčbě kontrolní vyšetření (m + s, m kult.), ultrasonografie, ev. NN dále podle klinického stavu á 3 měsíce kontrolní vyšetření (m + s, m kult.), ultrasonografie, event. nefrogram 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 11

12 Spasmolytika, analgetika při algických symptomech hyperurikemiecký sy blokátory xantinoxidázy (allopurinol ) dnavého záchvatu colchicum, alkalizace (Alkalit), metafylaxe podle metabol. vyšetření (Mg, hydrochlorotiazid, amilorid, pyridoxin, thiamin...) + příslušná dieta Kontrola během alkalizační léčby po nasazení léčby za měsíc a dále za tři měsíce Kontrola při klidové solitární litiáze půlročně až ročně kontrolní vyšetření: m + s, m kult., ultrasonografie : IVU Kontrola při recidivující nebo mnohočetné nebo odlitkové à 3 měsíce kontrolní vyšetření m + s, m kult., ultrasonografie nefrogram, metabolický skrínink spazmolytika, analgetika při algických symptomech hyperurikemický sy blokátory xantinoxidázy (allopurinol ) dnavého záchvatu colchicum, alkalizace, metafylaxe podle metabol. vyšetření (Mg, hydrochlorotiazid, amilorid, pyridoxini, thiamin ) POLYCYSTÓZA vstupní vyšetření, laboratorní soubor + clearence, ultrasonografie : genetické vyšetření, IVU, izotopové vyšetření ledvin Kontroly půlročně kontrolní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie NN, DSL CYSTÓZA vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie clearence, IVU, DSL punkce cysty, ev. cytol. a mikrob. vyšetření sklerotizace (etylace, hypertonický roztok ) Kontrola po výkonu dále kontroly jednou ročně, M. Paramo 1 za 1/2 roku kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie clearence, NN, DSL 12 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

13 HYDRONEFRÓZA vstupní vyšetření laboratorní soubor, ultrasonografie ev. s furosemidem, IVU zpravidla s furosemidem DSL s furosemidem při stenóze pyeloureterálního přechodu, aupg, cystoskopie, cystografie, urodynamické kompl. vyšetření není-li k plastice a přítomna je symptomatická obstrukce: zavedení stentu s výměnou à 3 měsíce, ev. punkční nefrostomie, atb. k zajištění výkonu (např. sulfonamidy + trimetoprim, nitrofurany, ev. další) Kontroly půlročně, je-li vyřešeno, jen 3 roky, pak vyřadit kontrolní vyšetření laboratorní soubor bez KO, ultrasonografie DSL + Furosemid KARCINOM LEDVINY vstupní vyšetření, laboratorní soubor, včetně dif., ultrasonografie nadbříšku a retroperitonea, rtg plic, CT (NMR) ledvin, scintigrafie skeletu IVU, CT plic, CT mozku, CT angiografie chirurgická léčba ho onemocnění: radikální nefrektomie nebo resekce ledviny dle rozsahu nádoru otevřenou cestou či laparoskopicky léčba generalizovaného onemocnění: cytoredukční nefrektomie u pacientů v dobrém celkovém stavu chirurgické odstranění operabilních metastáz, jsou-li přítomny v maximálně dvou lokalizacích onkourologická léčba: imunoterapie, imunochemoterapie (INF + VBL, INF + 5-FU, INF + IL2 + 5-FU ) algický syndrom analgetika, anodyna, kortikoidy, gestageny, cílená ozáření metastáz, bisfosfonáty, aplikace radioizotopů Kontroly po chirurgické léčbě do zhojení, dále uroonkologické po třech měsících dva roky, dále v závislosti na klinickém stavu půlročně kontrolní vyšetření, lab. soubor, ultrasonografie, CT retroperitonea, rtg S + P CT nadbříšku, PET CT, scan skeletu v indikovaných případech, ev. cílené rtg URETER (VĚTŠINOU V RÁMCI ALGICKÝCH STAVŮ) LITIÁZA, EV. OBSTRUKCE Postup: vstupní vyšetření: laboratorní soubor, ultrasonografie, vylučovací urografie, DSL, cytologie, cystoskopie, ev. sondáž, aupg, ureteroskopie, urodynamické vyšetření (megaureter) 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 13

14 při akutní atace Metamizol + pitofenon (např. Algifen) i. v., i. m., lysenil-dl acetylsalicylát (např.aspegic) i. v., i. m. infuze ml, ev. trimecain aescin (+ dietylamin) i. v. l amp. dále 3 2 dgr anodyna (např. Petidin) další spasmoanalgetika např.: metamizol p. o., p. r., drotaverin, hyoscin butylbromid, escin při pozit. Urikultu atb, chemo dle citlivosti při hyperurikemii, allopurinol, nekontrastní litiáza, alkalizace, např. Alkalit alternativní * založení punkční nefrostomie, zavedení stentu * pod rtg kontrolou extrakce kličkou, ev. URS * discize ureterálního ústí doba další léčby: do vyřešení stavu, event. spont. odchodu případná metafylaxe metabolické poruchy (k IVU zahrnout podaná léčiva antihistaminika, deflatulans, laxantivum (bicosadyl, dimeticon, bisulepin, ev. furosemid) Kontroly při vyřešení 2 po 3 měsících kontrolní vyšetření, m + s, ultrasonografie, biochemie, IVU TUMOR + PAPILOCA PÁNVIČKY vstupní vyšetření, laboratorní soubor, cytologické vyšetření, IVU, uretrocystoskopie + ev. APG, ultrasonografie, rtg plic CT (NMR), URS, wash-out + cytologie nefroureterektomie (otevřená či laparoskopická), v indikovaných případech endoskopický záchovný výkon specializovaná uroonkologická léčba (systémová chemoterapie), léčba alogického syndromu, sympromatická terapie v kooperaci v rámci multimodální léčby Kontrola po záchovném výkonu rok à 3 měsíce, dále a půl roku kontrolní vyšetření, uretrocystoskopie, cytologie (spont. moč či wash out s apg), laboratorní soubor, ultrasonografie, IVU rtg S + P, URS, scan skeletu, CT ev. NMR podle klinického stavu ko po NEU po ukončené komplexní léčbě a 3 měsíce, podle klinického stavu možno intervaly prodloužit kontrolní vyšetření, laboratorní soubor, cytologické vyšetření, ultra sonografie, panendoskopie, rtg S + P IVU, CT, scan skeletu UROVAGINÁLNÍ PÍŠTĚL vstupní vyšetření, biochemické vyšetření, laboratorní soubor, ultra sonografie, vylučovací urografie, cystoskopie, aupg CT (NMR), ureterorenoskopie, vyšetření v zrcadlech, kolpos kopie 14 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

15 při akutních potížích jako litiáza, antibiotická, léčba: dle citlivosti (nejčastěji cotrimoxazol, chinolony), alternativní zavedení punkční epicystostomie, permanenntího katétru, event. stentu, punkční nefrostomie, vložky, pleny do zhojení či dořešení Kontrola po léčbě půlročně, celkem 2 kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie, vylučovací urografie, biochemie MOČOVÝ MĚCHÝŘ ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CYSTITIS ACUTA vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie cystoskopie nekomplikovaná akutní cystitida 5 7 denní léčba: (nitrofurany, trimetotrim, cotrimoxazol + trimetoprim, amoxicilim se sulbaktamem) spazmoanalgetika, pitný režim FQ, anominopeniciliny s inhibitory b laktamáz Kontrola po léčbě, za 3 měsíce, je-li v pořádku, vyřadit kontrolní vyšetření, m + s, m kult., ultrasonografie, cystoskopie CYSTITIS RECIDIVANS vstupní vyšetření, laboratorní soubor, výtěr pochvy na kultivaci, ultrasonografie, kalibrace uretry, cystoskopie výtěr uretry na chlamydie a ureaplazmata, gynekologické vyšetření, moč na BK nitrofurantoin, trimetoprim, cotrimoxazol + trimetoprim, amoxicilin se sulbaktamem, cefalosporiny I. nebo II. generace ev. podle výsledku kultivačního vyšetření analgetická léčba FQ, CEF III. generace ev. další podle kultivace subinhibiční léčba: (nitrofurantoin, trimetoprim, cotrimoxazol s trimetoprimem, norfloxacin), imunostimulační léčba: specifická (autovakcína) a nespecifická (extrakt e. coli, klebsiela), lokální léčba: bakteriální vaginózy (betadine, macmiror), laktobacily, měniče ph, estriol lokálně Kontrola po léčbě půlročně kontrolní vyšetření, m + s, m kult., ultrasonografie laboratorní soubor, uroflowmetrie, imunologické vyšetření 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 15

16 subinhibiční dávky chemoterapeutik CYSTITIS INTERSTICIALIS, CYSTITIS CYSTICA, URETRÁLNÍ SYDROM BAKTERIÁLNÍ A ABAKTERIÁLNÍ vstupní vyšetření, laboratorní soubor, cytologie, ultrasonografie, kalibrace uretry, cystoskopie, biopsie měchýře komplexní urodynamické vyšetření Intersticiální cystitis: distenze měchýře, elektroresekce změn na trigonu, DMSO, kortikoidy, antagonisté ca kanálů (verapamil) antihistaminika, výplachy měchýře, spasmoanalgetika, uretrální syndrom bakteriální cílená atb léčba: spasmoanalgetika, uretrální syndrom abakteriální, léčba: podle výsledků specializovaného vyšetření (kompletní UD vyšetření, gynekologická vyšetření stanovení hormonálních hladin ), estriol crm alfalytika, spasmoanalgetika Kontrola po léčbě, dále půlročně kontrolní vyšetření, m + s, m kult., cytologie, ultrasonografie cystoskopie, uroflowmetrie, urodynamika, laboratorní soubor CYSTOLITIÁZA vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie, uroflowmetrie cytologie, cystoskopie, nativní nefrogram léčba: operační + atb podle citlivosti extrakce, litotripse infravezikální obstrukce discize, spasmolytika, spasmoanalgetika atb podle citlivosti Kontrola po léčbě, dále 4 po 3 měsících, je-li v pořádku vyřadit kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie, ufm laboratorní soubor PÍŠTĚL vstupní vyšetření, laboratorní soubor, cytologické vyšetření, ultra sonografie, cystografie cystoskopie, biopsie měchýře, vylučovací urografie, cystografie, CT (NMR), vyšetření v zrcadlech, gynekologické vyšetření, gastroenterologie, kolonoskopie, irrigo atb, zkusmo konzervativní postup na PK Kontrola po léčbě, dále 2 po 3 měsících, je-li v pořádku vyřadit 16 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

17 TUMOR MĚCHÝŘE vstupní vyšetření, laboratorní soubor, cytologické vyšetření moči nebo výplachové tekutiny, BTA test, ultrasonografie, cystoskopie, v případě suspektního nálezu biopsie nebo přímo endoskopické vyšetření v anestezii s biopsií a resekcí vylučovací urografie, rtg plic, CT (NMR) malé pánve, endovezikální ultrasonografie, scintigrafie skeletu transuretrální resekce, ev. koagulace, spasmoanalgetika, atb podle citlivosti Superficiální tumor intravezikální léčba (lokální imuno- či chemoterapie) Infiltrativní tumor Cystektomie s derivací moče, ve spolupráci s onkology či radioterapeuty systémová chemoterapie, radioterapie, event. kombi nace, symptomatická léčba (algický syndrom, hematurie, obstruk ce horních močových cest, anemie apod.) Kontroly: po TUR pro povrchový nádor: cystoskopie (u muže flexibilní), cytologie moči, ultrasonografie ledvin à 3 12 měsíců dle odstupu od výkonu a typu tumoru po cystektomii: laboratorní soubor, včetně ASTRUP, cytologie moči, ultrasonografie CT a rok, rtg S + P a rok, IVU za 6 měsíců a dále dle stavu uretro + pauchoskopie 3 roky od výkonu a dále 1 ročně, u MP II kolonoskopie 1 ročně od 5 let po výkonu scan skeletu, urodynamické vyšetření po chemoterapii či aktnoterapii a TUR pro invazivní nádor: laboratorní soubor, ultrasonografie nadbříšku a podbříšku, cystoskopie, cytologie moče IVU, rtg S + P ročně OBSTRUKCE HRDLA vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie, uroflometrie, uretrocystografie, profilometrie, cystometrie, P Q studie, cytologie, cystoskopie, vylučovací urografie alfalytika (alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin) ev. myorelaxantia incize hrdla Kontroly dále 2 po 3 měsících, pak prodloužit kontrolní vyšetření, m + s, m kult., ultrasonografie, uroflowmetrie profilometrie, uretrocystoskopie NEUROGENNÍ MĚCHÝŘ vstupní vyšetření, laboratorní soubor, cytologie, ultrasonografie, urodynamické vyšetření, kompl. studie, cystoskopie, neurologické vyšetření rozšířená ucg + mikce, vylučovací urografie 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 17

18 Hypoaktivní měchýř distigmin, neostigmin event. ČIAK, ev. epicystostomie Hyperaktivní měchýř antimuskarinika, tolterodin, solifencin, darifenacin, propiverin, oxybutinin, imipramin, ev. spasmolytika, kondomové urinály, absorpční kolektory vložky, pleny Kontroly po třech měsících kontrolní vyšetření, m + s, m kult., ultrasonografie, uroflowmetrie laboratorní soubor, urodynamické vyšetření, neurologické vyšetření PROSTATA ZÁNĚT AKUTNÍ vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie doxycyklin, FQ III. generace, cotrimoxazol 14 8 dní, antiflogistika (indometacin, coxiby ), spasmoanalgetika, evakuace chráněný styk či masturbace Kontroly po léčbě, dále po třech měsících 2, je-li v pořádku, vyřadit kontrolní vyšetření, m + s, m kult., PS, ultrasonografie, uroflowmetrie TRUS, laboratorní soubor, PSA ZÁNĚT CHRONICKÝ, EXACERBACE vstupní vyšetření, laboratorní soubor, VU, PS, chlamydie, ureaplazmata, ejakulát. utrasonografie, uroflowmetrie imunologie, PSA, TRUS, profilometrie, cystometrie, uretrocystoskopie tetracykliny dlouhodobě, FQ, cotrimoxazol, mepartricin, alfa-blokátory, indometacin, coxiby, u abakteriálních TUMP, pravidelná evakuace žlázy, imunostimulační léčba, enzymoterapie, psychoterapie, gynekolog, sexuolog, rehabilitační či neurologcké vyšetření Kontroly po léčbě, dále půlročně 3 roky kontrolní vyšetření, m + s, m kult, ultrasonografie, uroflowmetrie profilometre, imunologie BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY vstupní vyšetření, laboratorní soubor, PSA, ev. FPSA, ultrasonografie, uroflowmetrie, symptomové skóre clearence kreat., P Q studie, profilometre, cystometrie, uretrocystoskopie, IVU medikamentózní: alfalytika, inhibitory 5 alfa reduktázy, fytoterapeutika, mepartricin fyzikální urospirála, termoterapie, laser, TUNA, HIFU Kontroly je-li operováno, po 3 měsících jeden rok a pak vyřadit, při konzervativním postupu po 3 měsících 18 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

19 kontrolní vyšetření, m + s, m kult., ultrasonografie, uroflowmetrie biochemický soubor, PSA KARCINOM PROSTATY vstupní vyšetření, laboratorní soubor, markery (PSA, fpsa), ultra sonografie, TRUS, uroflowmetrie, biopsie s TRUS IVU, rtg S+P, CT (NMR) pánev, retroperitoneum, scan skeletu uretrocystokospie lokalizovaný nádor radikální prostatektomie, radikální radioterapie (tele či brachy) s krátkodobou hormonální supresí, WW lokálně pokročilý nádor radioterapie či RAPE (s/bez hormonální suprese), WW generalizovaný tumor hormonální suprese, bisfosfonáty, symptomatická léčba (algický sy, symptomy LUTS, anemie a další) hormonálně independentní karcinom systémová chemoterapie, bisfosfonáty, symptomatická léčba Kontroly po léčbě (RAPE, aktino) kontrolní vyšetření, laboratorní soubor, PSA, ultrasonografie, uro flow metrie dále à 3 měsíce TRUS, biopsie z anastomózy, scan skeletu, PET CT scan Kontroly u generalizovaného onemocnění kontrolní vyšetření, laboratorní soubor, PSA, ultrasonografie, uro flowmetrie, TRUS, dále à 3 měsíce testosteron, prolaktin, rtg S + P, CT (NMR), scan skeletu, cílené rtg snímky URETRA ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ AKUTNÍ vstupní vyšetření, laboratorní soubor, m + s, m kult., včetně VU, chlamydie a ureaplazmata, ultrasonografie venerologické vyšetření doxycyklin, makrolidy, atb podle citlivost, obvykle 14 dní chlamydie a ureaplazmata delší doba léčby, cca 21 dní terapie obou partnerků, autovakcína, parazitární metronidazol, ornidazol, antimykotika lokální např. clotrimazol antimykotika systémová flukonazol, itrakonazol, virostatika acyklovir, gancyklovir FQ, rifampicin, ev. podle citlivosti Kontroly po léčbě kontrolní vyšetření, m + s, m kult., ureretrální stěry podle inf. agens kontroly dále 2 po 3 měs. a vyřadit kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie, uroflowmetrie 3 / 2006 UROLOGIE PRO PRAXI / 19

20 ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ CHRONICKÉ RECID. ATAKY vstupní vyšetření, labor. soubor + VU, ejakulát, chlamydie, ureaplazmata, ultrasonografie uroflowmetrie, uretrocystoskopie, BWR, HIV, imunologie, venerologické vyšetření, vyšetření partnera /ky/ atb a spasmolytika jako akutní 3 4 týdny, chronická uretritida u žen rozšířená o substituci estrogeny u postmenopauzálních indikovaných pacientek Kontroly po léčbě kontrolní vyšetření, VU dle patogena, moč + s, moč kult. dále půlročně kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie, uroflowmetrie uretrocystoskopie OBSTRUKCE vstupní vyšetření, laboratotní soubor, ultrasonografie, uroflowmetrie, kalibrace, cystoskopie, ucg, uretrocystoskopie profilometrie litiáza: extrakce z přední uretry ev. tomie uretry k extrakci striktura: stenóza u žen dilatace, ev. UTI mužů dilatace, meatotomie, OUTI, stenty, popř. plastiky uretry ev. chemoterapeutikum k zajištění výkonu Kontroly po léčbě (chir.): kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult. dále po 6 měs., min. 3 kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie, uroflowmetrie profilometre, uretrocystoskopie PÍŠTĚL vstupní vyšetření, laboratorní soubor, ultrasonografie, uroflowmetrie, uretrocystoskopie, vyšetření v zrcadlech, uretrocystografie fistulografie atb podle antibiogramu Kontroly po léčbě kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., dále po 3 měsíce, min. 4 kontrolní vyšetření, moč + s, moč kult., ultrasonografie, uroflowmetrie uretrocystoskopie, mikrobiologie 20 / UROLOGIE PRO PRAXI 3 / 2006

STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ, DISPENZARIZACE A KONTROL V AMBULANTNÍ UROLOGICKÉ PÉČI

STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ, DISPENZARIZACE A KONTROL V AMBULANTNÍ UROLOGICKÉ PÉČI redakce doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. 1. vydání červen 1998 STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ, DISPENZARIZACE A KONTROL V AMBULANTNÍ UROLOGICKÉ PÉČI SDRUŽENÍ AMBULANTNÍCH UROLOGŮ (SAU): NĚKOLIK

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Doporučené postupy Evropské urologické asociace (EAU) Závěry zpracované Urologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc 1. KLASIFIKACE TNM 1997 EAU doporučuje společné posouzení

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Nefrologie urologie OCH

Nefrologie urologie OCH Nefrologie urologie OCH Ledviny 1 Vrozené anomálie Dle počtu Dle polohy dystopická, ren migralis Dle tvaru podkova Cystické polycystické Pseudotumory Latentní nebo časté záněty, konkrementy, městnání,

Více

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/266 Nefrolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Inkontinence moči. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Inkontinence moči. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/153 Inkontinence moči Autor:

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Nádory močového měchýře se podle lokálního nálezu dělí na nádory

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Urodynamika je nauka o transportu moče, která zahrnuje jeho morfologická,

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Zhoubné nádory močového měchýře

Zhoubné nádory močového měchýře Zhoubné nádory močového měchýře Definice Zhoubné nádory močového měchýře jsou, až na vzácné výjimky, epiteliálního původu a vycházejí z uroteliální výstelky močového měchýře. Nejčastějším typem je uroteliální

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

Nádory močového měchýře

Nádory močového měchýře Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/152 Nádory močového měchýře

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. poř. č. název informovaného souhlasu oddělení 1. Podávání anestézie ARO 2. Odstranění katétru chirurgickou cestou 3. Operace abscesu (zánětl.

Více

ONKOLOGIE V UROLOGII

ONKOLOGIE V UROLOGII ONKOLOGIE V UROLOGII MUDr. Eva Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Cílem tohoto sdělení není

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

VROZENÉ VADY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST

VROZENÉ VADY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST VROZENÉ VADY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST MUDr. Stanislav Tichý Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní Thomayerovy nemocnice 1 Úvod Urologické anomálie

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha OBECNÉ PRINCIPY Antibiotická

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více